Visuele identiteit & stijlgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visuele identiteit & stijlgids"

Transcriptie

1 Visuele identiteit & stijlgids WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID & GEZIN

2 01 / VERBALE IDENTITEIT

3 / verbale identiteit NAAM Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin NAAM Alleen in ons logo gebruiken we het &-teken, in doorlopende tekst altijd en AFKORTING Deze afkorting mag pas gebruikt worden als we onze naam al één keer voluit in de tekst hebben gebracht. Departement WVG AFDELINGEN Namen van afdelingen, staf of kenniscentrum worden niet meer in een logo verwerkt. De enige manier om toch nog aan enige profilering te doen is door je eigen url te gebruiken op de communicatie, of door je afdelingsnaam consequent te gebruiken in titels of subtitels. De slogan samen bouwen aan beleid en zorg wordt niet meer gebruikt. 3

4 / verbale identiteit STIJL 1. Zakelijk, strak en sober 2. Wetenschappelijk en nauwkeurig 3. Eerlijk, menselijk en respectvol 4. Dynamisch 4

5 02 / VISUELE IDENTITEIT

6 / visuele identiteit LOGO 2 LIJNEN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID & GEZIN 4 LIJNEN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID & GEZIN ZWART 2 LIJNEN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID & GEZIN ZWART 4 LIJNEN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID & GEZIN NEGATIEF 2 LIJNEN OP VLAK NEGATIEF 4 LIJNEN OP VLAK WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID & GEZIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID & GEZIN 6

7 / visuele identiteit KLEUREN PRIMAIRE KLEUR HEX: #8BAE00 RGB: CMYK: KLEURGEBRUIK Secundaire kleuren worden gebruikt als steunkleur en mogen de primaire kleur nooit overheersen in een ontwerp. Het zijn accentkleuren te gebruiken in kaderstukjes, titels, quotes, grafieken,... SECUNDAIRE KLEUREN HEX: #6F8B00 RGB: CMYK: HEX: #A3CC00 RGB: CMYK: HEX: #2f2f2f RGB: CMYK: HEX: # RGB: CMYK: HEX: # RGB: CMYK: HEX: #d8d8d8 RGB: CMYK: HEX: #e4e4e4 RGB: CMYK: HEX: #176DBA RGB: CMYK: HEX: #1491BB RGB: CMYK: HEX: #16B8EE RGB: CMYK: HEX: #91622D RGB: CMYK: HEX: #C68031 RGB: CMYK: HEX: #E69B1F RGB: CMYK: HEX: #912D2D RGB: CMYK: HEX: #C63131 RGB: CMYK: HEX: #E63120 RGB: CMYK:

8 / visuele identiteit TYPOGRAFIE VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK Flanders Art Sans Light Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz , : / ;!? é à ç ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz , : / ;!? é à ç FLANDERS ART SANS Flanders Art Sans is de schreefloze fontfamilie voor Vlaanderen. Wij gebruiken dit lettertype alleen in communicatie die effectief gedrukt moet worden, zoals folders, brochures en stationery. Dit is altijd in combinatie met professionele opmaaksoftware zoals Adobe Indesign, Adobe Illustrator of Microsoft Publisher. Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz , : / ;!? é à ç Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz , : / ;!? é à ç 8

9 / visuele identiteit TYPOGRAFIE VOOR OFFICE GEBRUIK Calibri Regular Italic Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz , : / ;!? é à ç ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz , : / ;!? é à ç ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz , : / ;!? é à ç CALIBRI Het lettertype Calibri wordt gebruikt in alle documenten, presentaties en s. Deze worden gecreëerd via Microsoft Word, PowerPoint, Excel of Outlook. In websites gebruiken we eveneens Calibri, met als backup Arial. Ministriële besluiten en andere documenten van het Vlaams Parlement gebruiken Verdana als lettertype en volgen onze huisstijl niet. Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz , : / ;!? é à ç 9

10 / visuele identiteit THEMALOGO NAAKT LOGO VOL LOGO + GRIJS X Er bestaan 3 varianten, het volle themalogo met een leeuw op een wit of grijs vlak, en het naakte themalogo. We weerhouden enkel de naakte leeuw en de volle leeuw op een wit vlak in onze communicatie. De leeuw op een lichtgrijs vlak gebruiken we niet. VOL LOGO + WIT (gekleurde achtergrond) X Verder is het niet toegelaten om de naakte leeuw in wit op een gekleurde achtergrond te plaatsen. NAAKT LOGO (ZWARTWIT) VOL LOGO + GRIJS (ZWARTWIT) X 10

11 03 / TOEPASSINGEN

12 / toepassingen MUISMAT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID & GEZIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID & GEZIN 12

13 / toepassingen BROCHURE Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Samen bouwen aan beleid en zorg Het Departement WVG telt acht entiteiten die in een geest van samenwerking de missie uitdragen. Het draagt verantwoordelijkheid voor beleidsondersteunende, beleidsuitvoerende en managementondersteunende opdrachten. Het departement wordt geleid door de secretaris-generaal. Beleidsondersteuning 1 Stafdienst van de secretaris-generaal 2 Algemeen Coördinerende diensten 3 Afdeling Beleidsontwikkeling 4 Afdeling Beleidsinformatie en kennisbeheer Beleidsuitvoering 5 Afdeling Justitiehuizen 6 Afdeling Welzijn en Samenleving 7 Afdeling Zorginspectie Gehandicaptenzorg en kinderopvang 8 Afdeling Zorginspectie Welzijn, Gezondheid en financieel 9 VIPA Managementondersteuning 10 MOD WVG- Afdeling Personeel Missie Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) werd op 1 april 2006 opgericht en telt 250 medewerkers. Het wil, samen met de agentschappen en de partners op het terrein, mee bouwen aan het beleid van de Vlaamse overheid, dat zorg op maat op een doeltreffende manier organiseert. Het departement doet dat als een organisatie van experts die hun deskundigheid en kennis ter beschikking stellen van klanten en strategische partners. Het overlegt daartoe regelmatig met het kabinet van de minister en met de verschillende regionale, lokale en internationale verantwoordelijken. Op die manier ontstaat een netwerk dat een genuanceerd en doorleefd beeld van het veldwerk garandeert. Het is de basis van waaruit het departement het Vlaamse welzijnsen gezondheidsbeleid mee vorm geeft. Een cultuur van samenwerking Het departement werkt niet op een eiland. De rode draad in zijn optreden is samenwerking. Intern is afstemming tussen de afdelingen cruciaal om performant te kunnen zijn. Afstemming staat ook centraal in de relatie tussen het departement en de agentschappen en tussen het departement en de externe partners in de welzijns- en gezondheidssector. Het departement is vooral actief rond thema s die één agentschap overstijgen. Wanneer het departement, samen met de agentschappen, beleidsondersteunende projecten opzet, treedt het niet in hun plaats. Het levert een coördinerende meerwaarde vanuit zijn helikopterzicht op het beleidsdomein. WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID & GEZIN

14 / toepassingen RAPPORT INSPECTIES BIJ DE DAGVERZORGINGSCENTRA CONFORM ART. 51 Juli - september 2013 WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID & GEZIN 14

15 / toepassingen JAARVERSLAG 1 Het VIPA als partner van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen Statuut Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) is een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) met rechtspersoonlijkheid. Het agentschap is opgericht bij decreet van 2 juni Het IVA VIPA is operationeel sinds 1 januari Missie Het VIPA heeft als missie initiatieven te ontwikkelen en in financiering te voorzien voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare infrastructuur voor de zorgen dienstverlening. Taken - doelstellingen De strategische doelstellingen zoals geformuleerd in het oprichtingsdecreet van het VIPA zijn de volgende: 1. de financiering, in welke vorm ook, van infrastructuur voor zorg- en dienstverlening in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden; 2. de coördinatie, sturing en regie van publiek-publieke en publiek-private samenwerking inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden; 3. het bevorderen van kennis en expertise op conceptueel, financieel en bouwtechnisch vlak. Actieterrein VIPA JAARVERSLAG 2013 Het VIPA verleent investeringssubsidies en -waarborgen aan aanvragers uit de welzijns- en gezondheidssector voor het oprichten, aankopen, uitbreiden en verbouwen van gebouwen en als ze daarbij uitrusting of apparatuur aankopen. Het VIPA-toepassingsgebied voor de verschillende doelstellingen omvat de volgende sectoren: algemeen welzijnswerk: autonome centra, centra voor teleonthaal en centra voor integrale gezinszorg; ouderenvoorzieningen en voorzieningen in de thuiszorg: woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, dienstencentra, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf; verzorgingsvoorzieningen: algemene ziekenhuizen, de daghospitalisatie binnen een ziekenhuis, psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen; voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand: begeleidingstehuizen, gezinstehuizen, onthaal-, oriëntatie en observatiecentra, dagcentra, thuisbegeleidingsdiensten, diensten voor begeleid zelfstandig wonen en diensten voor pleegzorg, diensten voor crisishulp aan huis en diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling; voorzieningen voor gezinnen met kinderen: crèches, vertrouwenscentra voor kindermishandeling en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning; voorzieningen voor personen met een handicap: internaten, semi-internaten, tehuizen werkenden, tehuizen niet-werkenden, dagcentra, observatiecentra, tehuizen voor kort verblijf, revalidatiecentra, thuisbegeleidingsdiensten, diensten voor zelfstandig wonen en diensten voor begeleid wonen, centra voor ontwikkelingsstoornissen; voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg: centra voor geestelijke gezondheidszorg, consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen, wijkgezondheidscentra en aanloopadressen voor beschut wonen Algemeen ziekenhuis Sint-Elisabeth in Herentals WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID & GEZIN 2 < Woonzorgcentrum Warmhof in Maldegem 3 15

16 / toepassingen KRANT X Krant X / Jaargang 13 / Nummer 2 / Aug KRANT X Volgende keer > We maken er WERK van... GOED GEVOEL Den tony op date met Inneke p.6 Werknemer van de maand p.4-5 Doe iets voor het goede doel p.8 Foto: Joris Bruyninckx De Rode Antraciet COLOFON Krant X is een uitgave van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving, Koning Albert II-laan 35, bus 30, 1030 Brussel Verantwoordelijke uitgever: Marijke Enghien, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving Centrale redactie: Dana Mariën (Beleidscoördinator gevangenis Beveren), Tine Lenaerts (Organisatieondersteuner Justitieel Welzijnswerk Turnhout), Jan Vanherp (Communicatieverantwoordelijke De Rode Antraciet vzw), Lut Dauw (Bemiddelaar Suggnomè), Tineke Tailleur (Onderwijscoördinator Centrale gevangenis Leuven en Hulpgevangenis Leuven) en Lotte Schelles (Beleidsmedewerker, Afdeling Welzijn en Samenleving) Werkten mee aan dit nummer: gedetineerden uit de gevangenissen van Mechelen, Ieper, Ruiselede, Hoogstraten en Turnhout, Sarah uit de gevangenis van Beveren, Chris uit de gevangenis van Merksplas, A.J. uit de gevangenis van Dendermonde, Ine Melis (De Rode Antraciet) en Inneke. Vormgeving: Nadia De Braekeler, Digitale Drukkerij, AFM 16

17 / toepassingen NIEUWSBRIEF Inside Justitiehuizen JUNI 2014 EDITORIAAL > Focus De gek, de justitieassistent en de rechter > Projecten de grote finale > Actua Hervorming gerechtelijk landschap rechterlijke orde BIS-cuit Autonome probatie Het NCET schakelt over naar 24 u/ 24 Jaarverslag en persconferentie > Kennis ontwikkelen Print jij ook recto-verso? Jaarlijkse denkdagen in Parijs > Cijfer > Contact Mijn stage bij het DG In 2014 vierde bemiddeling in strafzaken eerste reflex, behalve zich te verslikken zijn twintigste verjaardag, zullen de in zijn cornflakes? In zo n geval wordt Justitiehuizen hun vijftiende verjaardag zijn of haar werk, meer nog dan de vieren en bestaat de probatiemaatregel organisatie justitiehuizen, in vraag vijftig jaar. Met de communautarisering gesteld. Hij gaat door voor de wordt 2014 een cruciaal jaar voor het naïeveling, die toch had moeten zien Directoraatgeneraal Justitiehuizen. dat deze man nog steeds aan de drugs Tijdens iets meer dan drie goed zat. gevulde maanden liep ik stage bij de dienst communicatie. Drie maanden Verheldering en transparantie waarin ik vaak in de buurt van de De relaties met de pers die de dienst koffiemachine rondhing met een zo communicatie vandaag heeft, zijn in kritisch mogelijke blik. wezen reactief. Het promoten van het werk van de justitieassistent en de De belangrijkste rol van de dienst alternatieve straffen kan alleen communicatie is uit te leggen aan gebeuren door veel uit te leggen en journalisten dat Michèle Martin nog transparant te zijn. altijd in Malonne is. Als we het grote publiek willen bereiken, als we willen dat de man of vrouw in de Na de aankondiging van de zoveelste straat begrijpt welke de opdrachten en verdwijning van Michèle Martin vat de de uitdagingen zijn van de justitiehuizen, moeten we ook bereid zijn de regionale directeur onze dienst in deze ene zin samen. Het bevat de verhouding deuren open te zetten voor de media. die de media hebben met de justitiehuizen: de pers heeft alleen aandacht voor ondersteunen, om het personeel van de Een communicatiedienst is er om dit te de justitiehuizen wanneer de justitiabelen van zich doen spreken, zoals haar communicatie te coördineren. organisatie te beschermen, en vooral wanneer Michèle Martin te veel tijd Belangrijk dus, zeker bij de delicate besteed bij de kapper, een dronken opdrachten van de justitiehuizen. Doe bestuurder een ongeval veroorzaakt er tijdig beroep op tijdens zijn voorwaardelijke invrijheidstelling of een probant ontspoort. Lucas Petit, Hoe reageert de justitieassistent, die s stagiair dienst communicatie ochtends, op de radio hoort dat zijn justitiabele knoeit? Wat is zijn WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID & GEZIN Lay-out: Dienst Communicaitie FOD Eindredactie: Sandra Reisse Liesbeth Wyseur Redactiecomité: Yves Ameye Anne-Charlotte De Vriendt Ludivine Gomis Lore Laevers Diem Lebrun Roel Peeters Pierre Reynaert Martine Van Gierdeghom Laurence Van Innis Jean-Jacques Wondo 17

18

1 STRUCTUUR DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 2

1 STRUCTUUR DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 2 S T R U C T U U R E N T A K E N D E P A R T E M E N T W E L Z I J N, V O L K S G E Z O N D H E I D E N G E Z I N 1 STRUCTUUR DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 2 2 WERKPRINCIPES 3 2.1 INTERNE

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag Departement WVG 2012

Jaarverslag Departement WVG 2012 Jaarverslag Departement WVG 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Departement WVG... 6 Communicatie... 6 Internationaal beleid... 9 Archiefbeleid... 12 Gelijke kansen... 13 Vlaanderen

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel JAARVERSLAG 200 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Laarbeeklaan 0 090 Jette Inhoud I. VOORWOORD p. 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL

Nadere informatie

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

De zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming De zesde staatshervorming De administratieve voorbereiding binnen de Vlaamse overheid mei 2013 1. Inleiding 4 2. Voorgeschiedenis 5 A. Vlaamse administratie van 1980 tot nu 5 B. Vlinderakkoord van oktober

Nadere informatie

STAPSTENEN VOOR WELZIJN 3.0

STAPSTENEN VOOR WELZIJN 3.0 Vlaams Welzijnsverbond koppelt betrokkenheid aan verantwoordelijkheid! STAPSTENEN VOOR WELZIJN 3.0 In het Vlinderakkoord is beslist om een aantal bevoegdheden en middelen voor het welzijns-, gezinsen gezondheidsdomein

Nadere informatie

OUDERCRÈCHES: HET VOORDEEL VAN DE THUISMATCH

OUDERCRÈCHES: HET VOORDEEL VAN DE THUISMATCH OUDERCRÈCHES: HET VOORDEEL VAN DE THUISMATCH Een interview met Lieve Jacobs en Ellen Rutgeerts Stéphanie DE SMET 1 2012 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Coöperaties.

Nadere informatie

De Converserende Overheid

De Converserende Overheid De Converserende Overheid De Converserende Overheid De overheid is van iedereen Het begin van een nieuwe overheidscommunicatie Julie Clément Eric Goubin Marc van Daele D/2014/45/478 ISBN 978 94 014 2124

Nadere informatie

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal V O O R W O O R D Het colloquium Balans en perspectieven, dat op 2 en 3 december 2009 werd georganiseerd naar aanleiding van tien jaar justitiehuizen, kende een groot succes. Op deze tweedaagse werden

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg v.z.w. Jaarverslag 2013

Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg v.z.w. Jaarverslag 2013 Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg v.z.w. Jaarverslag 2013 Krachtig veren Veerkracht Probeer vandaag wat gisteren niet kon. En als het avond wordt, zoek dan een plek om even achterom

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.

Jaarverslag 2013. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve. Organisatie voor Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2013 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening

Nadere informatie

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente!

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Je bent op weg naar een gezonde gemeente? Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig

Nadere informatie

departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid

departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid P. 2-3 SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT DAR P. 6-7 P. 10-11 AFDELING KANSELARIJ AFDELING CONTACTPUNT VLAAMSE INFOLIJN (CPVI) AFDELING STAFDIENST

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 5 WELZIJN, GEZONDHEID EN SAMENLEVING 131

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 5 WELZIJN, GEZONDHEID EN SAMENLEVING 131 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 5 WELZIJN, GEZONDHEID EN SAMENLEVING 131 1. PAARDENHOUDERIJ ALS ECONOMISCHE DRAGER OP HET PLATTELAND 132 2. TERUGBETALING VAN HIPPOTHERAPIE EN AANGEPAST PAARDRIJDEN 134 2.1. SAMENWERKINGSVERBAND

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

Jaarverslag. Kinderen vragen tijd

Jaarverslag. Kinderen vragen tijd 3-14 Kinderen vragen tijd Jaarverslag Hoe komt het Kinderrechtencommissariaat op voor rechten van kinderen? Hoe detecteert, signaleert en adviseert het? Waar knelt het voor kinderen en hun rechten? 13-14

Nadere informatie

Zelfhulpgroepen: jonge mensen aanspreken

Zelfhulpgroepen: jonge mensen aanspreken driemaandelijks tijdschrift trefpunt zelfhulp Vzw Afzender: TREFPUNT ZELFHULP vzw, Parkstraat 45 bus 3608, 3000 Leuven, België, Afgiftekantoor: 3000 Leuven 28 /2 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/665

Nadere informatie

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport 2013 TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap oktober 2013 1 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Domeinspecifieke knelpuntenanalyse en voorstellen van oplossing voor

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie