Verenigingsfokreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verenigingsfokreglement"

Transcriptie

1 Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Waterhondenclub Nederland rasvereniging voor mediterrane rassen. Voor de rassen: Barbet (Franse Waterhond) Cão de Agua Português (Portugese Waterhond) Perro de Agua Español (Spaanse Waterhond) Lagotto Romagnolo (Italiaanse Waterhond)

2 INLEIDING Dit fokreglement volgt de format zoals deze door de Raad van Beheer is voorgeschreven. Waar nodig vullen we dit als vereniging aan of geven we een toelichting op de artikelen. Dit fokreglement vormt één geheel met de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde erecode en geldt daarmee voor fokkers alsook alle leden. De Barbetpopulatie is wereldwijd klein. In Nederland is de populatie naar verhouding fors toegenomen. Deze toename heeft de onderlinge verwantschap vergroot. Meer en meer gezondheidsprobl emen zullen zich gaan openbaren. Daarom is bewust gekozen voor een streng en terughoudend fokbeleid. Daarmee beperk je risico s en waarborg je de continuiteit van het ras. Voor zover mogelijk vanuit Nederland Bewust is gekozen voor een streng en terughoudend fokbeleid. Daarmee beperk je risico s en waarborg je de continuiteit van het ras. Voor zover mogelijk vanuit Nederland. De Perropopulatie is wereldwijd gering en in Nederland naar verhouding fors toegenomen. In het land van herkomst Spanje staat het doen van gezondheidsonde rzoeken in de kinderschoenen. Daar de Perro de Agua is opgebouwd uit enkele lijnen is gekozen voor een streng en terughoudend fokbeleid. Daarmee beperk je risico s en waarborg je de continuiteit van het ras. Voor zover mogelijk vanuit Nederland De Lagottopopulatie is wereldwijd genetisch klein. In Nederland is de populatie in aantallen naar verhouding fors toegenomen. Deze toename heeft de onderlinge verwantschap vergroot. Meer en meer gezondheidsprobl emen zullen zich gaan openbaren. Daarom is bewust gekozen voor een streng en terughoudend fokbeleid. Daarmee beperk je risico s en waarborg je de continuiteit van het ras. Voor zover mogelijk vanuit Nederland

3 ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Waterhondenclub Nederland rasvereniging voor mediterrane waterhonden, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Barbet, Cão de Agua Português (PWD), Perro de Agua Español (Perro), Lagotto Romagnolo (Lagotto)zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze Verenigingsfokreglementen (VFR) zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 19 januari Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging 1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Barbet, Cão de agua Português, Perro de Agua Español, Lagotto Romagnolo woonachtig in Nederland 1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement Aanpassing van gezondheidsregels dienen altijd voorzien te zijn van het advies van een externe geneticus en/of een andere externe gezondheidsdeskundige.

4 De ALV kan alleen afwijken van het externe advies als dat door tenminste 2/3 van de leden wordt gedragen.

5 2. FOKREGELS Artikel VIII.3 KR in samenhang met regels van de vereniging De volgende combinaties van fokreu en fokteef zijn niet toegestaan: Ouder/kind combinatie (P generatie/f1 generatie combinatie) (Half)broer/(half)zus combinatie (Gelijke F generatie) Grootouder/kleinkindcombinatie (P generatie/f2) Pups,voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.3 KR en Artikel III.14 lid 1l KR) Geen combinaties toegestaan met een hoger inteeltpercentage van 0% over drie generaties Geen combinaties toegestaan met een hoger inteeltpercentage van 0% over drie generaties Geen combinaties toegestaan met een hoger inteeltpercentage van 0% over drie generaties Geen combinaties toegestaan met een hoger inteeltpercentage van 0% over drie generaties Een inteeltpercentage van 0% over drie generaties wil zeggen dat op de stambomen van beide ouders in de eerste drie generaties niet dezelfde namen en stamboomnummers mogen voorkomen Binnen een gesloten populatie is inteelt een feit. Te hoge inteelt leidt tot degeneratie van het ras en verhoogt het risico van het zich openbaren van gezondheidsproblemen. Daarom is gekozen voor een beperking van toename inteelt. De toekomst zal uitwijzen of deze wijze reëel is. In overleg met een geneticus zal het advies van tijd tot tijd bijgesteld worden. Dit afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de rassen wereldwijd. Eén van de manieren om inteelt te beperken is via het registreren van familiaire DNA (MyDogDNA)

6 2.2. Herhaalcombinaties: Een combinatie mag niet herhaald worden. Een combinatie mag niet herhaald worden. Een combinatie mag niet herhaald worden. Een combinatie mag niet herhaald worden. Herhaalcombinaties voegen in beginsel niets toe voor de genenpool van het ras Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 30 maanden zijn. De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 24 maanden zijn. De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 24 maanden zijn. De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 30 maanden zijn Vanaf 24 maanden is de reu volledig uitgegroeid. Pas rond de 30 maanden komt eventuele primaire epilepsie tot uiting. Voor Lagotto geldt dit ook voor CA en stapelingsziekte.

7 2.4. Aantal dekkingen: De reu mag gedurende zijn leven maximaal 4 geslaagde dekkingen verrichten De reu mag gedurende zijn leven maximaal 4 geslaagde dekkingen verrichten De reu mag gedurende zijn leven maximaal 4 geslaagde dekkingen verrichten De reu mag gedurende zijn leven maximaal 4 geslaagde dekkingen verrichten Het aantal dekkingen voor de reu is in nauw overleg met een landelijke gerenommeerde geneticus bepaald en gebaseerd op de populatie wereldwijd en in Nederland. Vanuit het oogpunt van diversiteit lijkt het aantal van vier aanvaardbaar. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB of een ander door de FCI erkend stamboek. NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking. NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een dekking Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

8 Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen: a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR; b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen. Leden van de vereniging streven ernaar de buitenlandse reueigenaar te bewegen dat de reu wordt onderzocht op de gezondheidseisen zoals opgenomen in dit fokreglement. Ook het aantal dekkingen van de reu wordt genoteerd 2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): Wanneer een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft. Wanneer een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft. Wanneer een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft. Wanneer een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

9 3. WELZIJNSREGELS (Artikelen VIII.1 + VIII.2 KR) 3.1. Een teef mag op de datum van de dekking niet jonger zijn dan De teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan 30 maanden. De teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan 24 maanden. De teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan 24 maanden. De teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan 30 maanden. Voor de eerste dekking dient de teef mentaal en fysiek stabiel te zijn. 24 maanden wordt in dat kader als een minimum aangemerkt. Pas rond de 30 maanden komt eventuele primaire epilepsie voor. Voor Lagotto geldt dit ook voor CA en stapelingsziekte Een teef waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt: na de dag waarop zij 60 maanden (5 jaar) oud is geworden. na de dag waarop zij 60 maanden (5 jaar) oud is geworden. na de dag waarop zij 60 maanden (5 jaar) oud is geworden. na de dag waarop zij 60 maanden (5 jaar) oud is geworden. In het belang van het welzijn van de teef wordt het onverantwoord geacht om een teef een eerste nest te laten hebben na haar vijfde levensjaar

10 3.3. Een teef mag niet gedekt worden: na de dag waarop zij 96 maanden (8 jaar) oud is geworden. na de dag waarop zij 96 maanden (8 jaar) oud is geworden. na de dag waarop zij 96 maanden (8 jaar) oud is geworden na de dag waarop zij 96 maanden (8 jaar) oud is geworden. In het belang van het welzijn van de teef wordt het onverantwoord geacht om een teef na haar 96 e levensmaand nog een nest te laten hebben Het is niet toegestaan dat een teef gedurende haar leven meer dan Drie nesten voortbrengt. Drie nesten voortbrengt. Drie nesten voortbrengt. Drie nesten voortbrengt. Een maximum van drie nesten geven voldoende garanties voor het bijdragen aan de genenpool en het hebben van een normaal hondenleven naast het fokken Opeenvolging nesten Een teef mag slechts twee nesten in de Een teef mag slechts twee nesten in de Een teef mag slechts twee nesten in de Een teef mag slechts twee nesten in de

11 periode van 24 maanden voortbrengen, met dien verstande dat de periode tussen de dekking voor het eerste nest en de dekking voor het daarop volgende tweede nest tenminste 10 maanden moet bedragen. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft plaatsgevonden. periode van 24 maanden voortbrengen, met dien verstande dat de periode tussen de dekking voor het eerste nest en de dekking voor het daarop volgende tweede nest tenminste 10 maanden moet bedragen. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft plaatsgevonden.. periode van 24 maanden voortbrengen, met dien verstande dat de periode tussen de dekking voor het eerste nest en de dekking voor het daarop volgende tweede nest tenminste 10 maanden moet bedragen. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft plaatsgevonden. Met deze bepaling wordt een minimale pauze tussen dekkingen vastgelegd. periode van 24 maanden voortbrengen, met dien verstande dat de periode tussen de dekking voor het eerste nest en de dekking voor het daarop volgende tweede nest tenminste 10 maanden moet bedragen. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft plaatsgevonden Keizersnede Na een tweede keizersnee mag met de teef niet meer gefokt worden. Na een tweede keizersnee mag met de teef niet meer gefokt worden. Na een tweede keizersnee mag met de teef niet meer gefokt worden. Na een tweede keizersnee mag met de teef niet meer gefokt worden. Toelichting Bij een (tweede) keizersnede is aangetoond dat de teef niet geschikt is om zich voort te planten.

12 4. GEZONDHEIDSREGELS 4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen. Alsmede de ouderschapstest en DNA-afname vanaf 1 juni Verplicht screeningsonderzoek. Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken, zowel lichamelijk als mentaal. Met honden die lijden aan gebleken erfelijke afwijkingen mag niet worden gefokt. In het kader van preventie van erfelijke afwijkingen worden de ouderdieren voor de dekking onderzocht: Om inteelt te beperken dienen alle fokdieren officieel getest te zijn via MyDogDNA waarin opgenomen de test voor korthaar Om inteelt te beperken dienen alle fokdieren officieel getest te zijn via MyDogDNA waarin opgenomen de test voor korthaar Om inteelt te beperken dienen alle fokdieren officieel getest te zijn via MyDogDNA waarin opgenomen de test voor korthaar, kortstaart en Om inteelt te beperken dienen alle fokdieren officieel getest te zijn via MyDogDNA waarin opgenomen de test voor korthaar en Jeugd

13 HD De volgende combinaties zijn toegestaan A/A, A/B, B/B. Een reu met HD-C mag alleen een teef met HD-A heupen dekken ECVO maximaal 12 maanden voor een dekking daarnaast (nog) aparte tests voor PRA*, GM1*, JCDM* HD De volgende combinaties zijn toegestaan A/A, A/B, B/B. Een reu met HD-C mag alleen een teef met HD-A heupen dekken ECVO maximaal 12 maanden voor een dekking *PRA = Progressieve Retina Atrofie *GM1 = stapelingsziekte Hypothyroidism daarnaast (nog) aparte tests voor prcd-pra*, CHG+T4+TSH+TG * Goniodysplasie* HD De volgende combinaties zijn toegestaan A/A, A/B, B/B. Een reu met HD-C mag alleen een teef met HD-A heupen dekken ECVO maximaal 12 maanden voor een dekking Epilepsie HD De volgende combinaties zijn toegestaan A/A, A/B, B/B. Een reu met HD-C mag alleen een teef met HD-A heupen dekken ECVO maximaal 12 maanden voor een dekking * JCDM = juveniele cardiomyopathie *Prcd-PRA = Progressieve Retina Atrofie *CHG+T4+TSH+T G = schildklierwaarden *Goniodysplasie = glaucoom Er is gekozen voor de screening via MyDogDNA omdat daar op dit moment de meeste gegevens verkrijgbaar zijn. Volgens de wet moet een fokker zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen treffen om afwijkingen te voorkomen. De tests van MyDogDNA en de mogelijkheid om daar de verwantschapsgraad te bepalen maakt dit mogelijk Toelichting HD:

14 Een nestdracht is voor een teef een grote belasting van de heupen. Daarom mogen alleen teven worden ingezet als ze A of B-heupen hebben. Om de genenpool niet onnodig te beperken mag een reu met C-heupen worden ingezet, maar alleen op een teef met A-heupen om het risico van mindere heupen te beperken Aandoeningen: Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt: HD met een andere uitslag dan: A/A, A/B, B/B C/A epilepsie Toelichting HD met een andere uitslag dan: A/A, A/B, B/B C/A Niet toegestane combinaties voor wat betreft PRA, GM1, JCDM zijn: Lijder x Lijder Lijder x Drager Drager x Drager HD met een andere uitslag dan: A/A, A/B, B/B C/A Aangeboren kortstaart, doofheid, elleboogdysplasie, ernstige fouten in het gebit HD met een HD met een andere uitslag dan: A/A, A/B, B/B C/A Niet toegestane combinaties voor wat betreft Jeugd Epilepsie zijn: Lijder x Lijder Lijder x Drager Drager x Drager Alle aandoeningen die een beperkend of levensbedreigende invloed hebben op het welzijn van de hond zijn fokuitsluitend. Het zou te uitputtend zijn om álle afwijkingen te benomen. Daarom is beperkt tot die afwijkingen waarvan op dit moment bekend is dat zij voor kunnen komen in het ras. Toelichting HD zie Diskwalificerende fouten: Met honden met diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.

15 N.B. Reuen dienen altijd twee normaal uitziende testikels hebben, die volledig in het scrotum zijn ingedaald. Bovenstaande tekortkomingen zullen geïnventariseerd worden tijdens de jaarlijkse inventarisatiedagen welke door de vereniging georganiseerd worden. Fokkers zijn verplicht hieraan deel te nemen met hun fokdieren. Voor alle dieren van de rassen is deze inventarisatie aanbevolen omdat hierdoor een breder beeld van de populatie gegeven kan worden. 5. GEDRAGSREGELS 5.1. Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven. Verplichte gedragstest: De Nederlandse ouderdieren moeten vóór de eerste dekking met goed gevolg de door de rasvereniging erkende gedragtest hebben afgelegd. Verplichte gedragstest: De Nederlandse ouderdieren moeten vóór de eerste dekking met goed gevolg de door de rasvereniging erkende gedragtest hebben afgelegd. Verplichte gedragstest: De Nederlandse ouderdieren moeten vóór de eerste dekking met goed gevolg de door de rasvereniging erkende gedragtest hebben afgelegd. Verplichte gedragstest: De Nederlandse ouderdieren moeten vóór de eerste dekking met goed gevolg de door de rasvereniging erkende gedragtest hebben afgelegd. Om agressief of schuw gedrag te kunnen beoordelen is een (beperkte) gedragstest noodzakelijk. De kosten van de test zijn voor rekening van de fokker..

16 6. WERKGESCHIKTHEID 6.1 Voor deze rassen is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

17 7. EXTERIEURREGELS Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht. De uitkomsten van exposities zijn subjectief. Als beide ouderdieren staan ingeschreven in een erkend stamboek is dat voldoende Fokgeschiktheidskeuring Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing. Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing. Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing. Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing. De ouderdieren worden aan een gedragstest onderworpen en de dieren zullen op inventarisatiedagen gezien worden

18 8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS 8.1. Ontwormen en vaccineren: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en voor vaccinatie van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. minimaal 8 weken. Het gewicht van de pup bij aflevering is ten minste 5000 gram minimaal 8 weken. Het gewicht van de pup bij aflevering is ten minste 4500 gram minimaal 8 weken. Het gewicht van de pup bij aflevering is ten minste 4500 gram minimaal 8 weken. Het gewicht van de pup bij aflevering is ten minste 3000 gram Tussen de eerste vaccinatie en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal zeven dagen zitten Gezondheidsonderzoeken pup Gezondheidsonderzoeken pup zijn niet van toepassing Gezondheidsonderzoeken pup zijn niet van toepassing conform het protocol van de Raad van Beheer de pups onderworpen worden aan het onderzoek naar retina dysplasie en juveniele cataract op de leeftijd van 6 weken. Gezondheidsonderzoeken pup zijn niet van toepassing

19 De jeugdoogafwijkingen komen momenteel alleen bij de Perro voor. De uitslagen van deze onderzoeken worden aan de Waterhondenclub Nederland bekend gemaakt en deze zal ze publiceren De fokker zal de uitslag ook aan de pupkopers meedelen 8.4. Gedragsonderzoek pup een puppytest door een door de WNMR vereniging erkende gedragstherapeut af te nemen een puppytest door een door de WNMR vereniging erkende gedragstherapeut af te nemen een puppytest door een door de WNMR vereniging erkende gedragstherapeut af te nemen een puppytest door een door de WNMR vereniging erkende gedragstherapeut af te nemen Voor pup en eigenaar is een goede match noodzakelijk. Een puptest kan hier toe bijdragen. Ook wordt meer inzicht verkregen in karakter en gedrag van de rassen. De uitslagen van deze onderzoeken worden aan de Waterhondenclub Nederland bekend gemaakt en deze zal ze publiceren. De fokker zal de uitslag ook aan de pupkopers meedelen Lichamelijk gebrek/afwijking pup Pups met enig lichamelijk gebrek en/of een duidelijke afwijking van de standaard mogen alleen verkocht worden als de koper volledig van dit gebrek en/of afwijking Pups met enig lichamelijk gebrek en/of een duidelijke afwijking van de standaard mogen alleen verkocht worden als de koper volledig van dit gebrek en/of afwijking Pups met enig lichamelijk gebrek en/of een duidelijke afwijking van de standaard mogen alleen verkocht worden als de koper volledig van dit gebrek en/of afwijking Pups met enig lichamelijk gebrek en/of een duidelijke afwijking van de standaard mogen alleen verkocht worden als de koper volledig van dit gebrek en/of afwijking

20 schriftelijk op de hoogte is gesteld. schriftelijk op de hoogte is gesteld. schriftelijk op de hoogte is gesteld. schriftelijk op de hoogte is gesteld. De uitslagen van deze onderzoeken worden aan de Waterhondenclub Nederland bekend gemaakt en deze zal ze publiceren. De fokker zal de uitslag ook aan de pupkopers meedelen 9. ADMINISTRATIEVE REGELS 9.1. Elk lid van de Waterhondenclub Nederland die een nest fokt dient zich aan dit VFR te houden Van elke dekking en elke geboorte die plaatsvindt dient de betreffende fokker dit middels het invulformulier op de website van de Waterhondenclub Nederland aan te geven, vergezeld met kopieën van de meest recente gezondheidsuitslagen Zodra een hond een gezondheidstest heeft ondergaan dient een kopie naar de Waterhondenclub Nederland te worden gezonden De fokker maakt, bij aflevering van de pups of hond, gebruik van een koopcontract dat door de koper en verkoper ondertekend (in tweevoud) moet worden. Een voorbeeld van een koopcontract is verkrijgbaar bij de Waterhondenclub Nederland De koop en de verkoop van pups en/of oudere honden is een transactie tussen verkoper en koper en geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van de Waterhondenclub Nederland De Waterhondenclub Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van welke aard dan ook Fokkers dienen bij een dekking een dekovereenkomst gezamenlijk (in tweevoud) te ondertekenen. Een voorbeeld van een dekovereenkomst is verkrijgbaar bij de Waterhondenclub Nederland.

21 10. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt Gezondheidsuitslagen, exterieur/gedrags- en/of werk-kwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen In bijzondere gevallen kan het bestuur bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR indiende belangen van het ras daardoor worden gediend en de afwijking van de gezondheidsregels wordt ondersteund door het advies van een externe geneticus en/of andere gezondheidsdeskund. 11. SANCTIEBEPALINGEN Het is verboden bij de aanvraag-, aanmeldings-, inschrijvingsprocedures en alle overige regelingen, die in dit reglement zijn opgenomen, onjuiste gegevens te verstrekken of om gegevens te verzwijgen Fokkers en/of leden die de regels van de dit fokreglement of de erecode overtreden worden door het bestuur voorgedragen voor berisping of royement of een andere maatregel. Tegen de maatregel staat de beroepsgang open bij de ledenvergadering, met inachtneming van de beroepsregels zoals opgenomen in de Statuten m.b.t. royement. Bij een overtreding wordt de

22 naam en de overtreding in het verenigingsorgaan en op de website gepubliceerd Er wordt onderscheid gemaakt tussen administratieve overtredingen en overtredingen op het gebied van de gezondheid van het ras. Deze laatste tellen veel zwaarder in de beoordeling voor de bepaling van de op te leggen sanctie(s). 12 INWERKINGTREDING Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op1 oktober In het kader van de aanvraag van het lidmaatschap van de RvB zal de goedkeuring van de Raad worden gevraagd cfm de art. 10 HR en VIII.4+5 KR Eventuele aanvullende eisen vanuit de RvB zullen in het VFR worden verwerkt. Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Waterhondenvereniging Nederland op 19 januari 2014 De voorzitter, De Secretaris Alex Los Antoinette van Zwijndregt

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage agendapunt 4a Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: voor het ras: (invullen door rasvereniging) Conceptversie maart 2012, VERSIE 6.0 Uitgangspunten

Nadere informatie

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland. 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Alaska Malamute Club voor Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Alaskan Malamute zoals deze

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland voor het ras: Picardische Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Picardische Herdershonden Club Nederland,, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement voor het ras Zwitserse Witte Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Zwitserse Witte Herder zoals

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Kuvasz Vereniging Nederland voor het ras: Kuvasz Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte tekst

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Club voor Dalmatische Honden voor het ras: Dalmatische Hond Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Japanse Spaniël F.C.I. nr. 206 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Basenji Club Nederland

Basenji Club Nederland Basenji Club Nederland Opgericht 13 juni 1999 Verenigingsfokreglement Basenji Club Nederland (BCN) voor het ras: Basenji 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Basenji Club Nederland, hierna te noemen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Maltezer F.C.I. Nr. 65 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Chinese Naakthond (F.C.I. nr. 288) Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever

Verenigingsfokreglement. van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever Verenigingsfokreglement van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Chesapeake Bay Retriever, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Golden Retriever Vereniging voor het ras: Golden Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Golden Retriever Vereniging, hierna te noemen de

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging de Nederlandse Schapendoes voor het ras: Nederlandse Schapendoes 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging de Nederlandse Schapendoes,

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt. voor het ras: Tibetaanse terriër

Verenigingsfokreglement. rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt. voor het ras: Tibetaanse terriër Verenigingsfokreglement van: rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt voor het ras: Tibetaanse terriër 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de rvtt, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: International Griffon Club Holland Griffonya voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon.

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Nederlandse Berner Sennen Vereniging voor het ras: Berner Sennenhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit Verenigingsfokreglement voor de vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier voor het ras: Irish Glen of Imaal Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden 1. Algemeen 1.1. Dit reglement voor de Border Collie Club Nederland (BCCN), hierna te noemen de rasvereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Border Collie zoals deze zijn

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: Tibetaanse Terriër Club Nederland TTCN voor het ras: Tibetaanse terriër 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de TTCN, hierna

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden voor het ras: Grote Zwitserse Sennenhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club

Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club d.d. 22 mei 2016 voor de rassen: Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Engelse Cocker Spaniel Club Nederland Engelse Cocker Spaniel 27 april 2014

Verenigingsfokreglement Engelse Cocker Spaniel Club Nederland Engelse Cocker Spaniel 27 april 2014 Verenigingsfokreglement Engelse Cocker Spaniel Club Nederland Engelse Cocker Spaniel 27 april 2014 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de vereniging Engelse Cocker Spaniel Club Nederland (ECSCN) beoogt

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Japanse Spaniël

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Japanse Spaniël Verenigingsfokreglement Pekingees en Dwergspanielclub voor het ras: Japanse Spaniël 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Pekingees en Dwergspanielclub, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Basset Griffon Vendéen Club Nederland voor het ras Grand Basset Griffon Vendéen & Petit Basset Griffon Vendéen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Basset Griffon Vendéen Club Nederland voor het ras Grand Basset Griffon Vendéen & Petit Basset Griffon Vendéen

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Collie Vrienden, hierna te noemen de

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano Secretariaat: Marianne Eelvelt Evenaar 318 2408 NE Alphen aan den Rijn Tel. 0172-426730 E-Mail: mj.eelvelt@xs4all.nl Rasspecifiek Bracco Italiano Rasspecifiek fokreglement voor rasverengingen en rashondenfokkers

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Cavalier King Charles Spaniël F.C.I. nr. 136 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Nova Scotia Duck Tolling Retriever (VFR) 1/ 9 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling

Nadere informatie

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 13-04-14 versie 3 pagina 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras)

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Certificering Rasverenigingen en Rashondenfokkers Raamwerk voor het rasspecifiek fokreglement voor gecertificeerde rasverengingen en rashondenfokkers onder

Nadere informatie

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Opgericht 10 september 2010 Fokbeleid versie: Leden Vergadering 22 mei 2011 Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland 1. Doelstelling 1.1.

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE IERSE WOLFSHOND CLUB VOOR HET RAS IERSE WOLFSHOND 2 ARTIKEL INHOUD PAGINA 1. ALGEMEEN 3. 2. FOKREGELS 3. 3. WELZIJNSREGELS 4. 4. GEZONDHEIDSREGELS 4. 5. GEDRAGSREGELS

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Welsh Cardigan Club Nederland (WCCN) voor het ras: Welsh Corgi Cardigan 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de

Nadere informatie

Verenigings Fok Reglement

Verenigings Fok Reglement Vereniging Van Poedel Vrienden Verenigings Fok Reglement Versie 1.02 VVPV 15-2-2015 Inhoud 1. ALGEMEEN... 2 2. FOKREGELS... 3 3. WELZIJNSREGELS... 5 4. VARIETEITSKRUISINGEN... 6 5. GEZONDHEIDSREGELS...

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement NEDERLANDSE SPANIEL CLUB Engelse Cockerspaniel

Verenigingsfokreglement NEDERLANDSE SPANIEL CLUB Engelse Cockerspaniel Verenigingsfokreglement NEDERLANDSE SPANIEL CLUB Engelse Cockerspaniel Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht. De relevante artikelen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon.

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon. Verenigingsfokreglement Pekingees en Dwergspanielclub voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon. 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Pekingees en Dwergspanielclub, hierna te

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: Tibetaanse Terriër Club Nederland TTCN voor het ras: Tibetaanse terriër Definitief; versie 3 VFR TTCN 13 november 2015 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden. voor het ras: Duitse herdershond. 1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Flatcoated Retriever Club. voor het ras: Flatcoated Retriever

Verenigingsfokreglement. Flatcoated Retriever Club. voor het ras: Flatcoated Retriever Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Flatcoated Retriever Club voor het ras: Flatcoated Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Flatcoated Retriever Club hierna te noemen de

Nadere informatie

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden.

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden. FOKREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1. Het Fokreglement voor de Oudduitse Herder en de Duitse Herder LangStokhaar is overeenkomstig het beschrevene in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden. voor het ras: Duitse herdershond. 1 Uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT NTC - FOKKER. Nederlandse Teckelclub Opgericht 24-05-1903/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40409283

REGLEMENT NTC - FOKKER. Nederlandse Teckelclub Opgericht 24-05-1903/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40409283 De Nederlandse Teckelclub kent NTC - fokkers. Deze fokkers garanderen dat zij al hun nesten fokken volgens de regels van het fokreglement en dat dus altijd aan de basisvoorwaarden voor gezondheid en exterieur

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Poedel F.C.I. Nr. 172 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

ADDENDUM Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond

ADDENDUM Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond Dit is het addendum behorend bij het plan van aanpak van de Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond. Dit plan is gebaseerd op 2 pijlers: 1.

Nadere informatie

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010)

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Dit Fokreglement bevat de bepalingen waaraan een lid van de vereniging minimaal moet voldoen. Tevens moet voldaan zijn aan de algemene

Nadere informatie

2.1. Verwantschap: beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als ouder-kind of broer en zus.

2.1. Verwantschap: beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als ouder-kind of broer en zus. H.B.C. Erecode 2012 1. ALGEMEEN 1.1. De Erecode voor de Franse Bulldog beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Franse Bulldog zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND

REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND Opgericht 4 mei 1975, koninklijk goedgekeurd 3 oktober 1975/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40346810 Ondergetekende Naam: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011

Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011 Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011 Artikel 1. Doelstelling Artikel 8. Exterieur- eisen Artikel 2. Reikwijdte en Artikel 9. Koopovereenkomst begrenzing Artikel 3. Definities

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Pyreneese Berghond. Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond, N.V.L.P.H.

Rasspecifiek Fokreglement Pyreneese Berghond. Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond, N.V.L.P.H. Rasspecifiek Fokreglement Pyreneese Berghond Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond, N.V.L.P.H. Goedgekeurd door de ALV d.d. 11-04-2010 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: HOLLANDSE BULLDOGGEN CLUB voor het ras: FRANSE BULLDOG Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Fokreglement voor de Stabijhoun

Fokreglement voor de Stabijhoun Fokreglement voor de Stabijhoun Algemeen deel Doelstelling: "Dit fokreglement is gericht op het in stand houden, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter, de rastypische eigenschappen en het

Nadere informatie

Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo

Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo m.i.v.1 januari 2011 Artikel 1. Doelstelling Artikel 2. Reikwijdte en begrenzing Artikel 3. Definities Artikel 4. Algemeen Artikel 5. Fokkerij Artikel 6.

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje voor het ras: Het Nederlandse Kooikerhondje 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging het Nederlandse

Nadere informatie

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 4 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 12 november 2012 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel

Nadere informatie

Fokreglement voor leden van de Border Collie Club Nederland

Fokreglement voor leden van de Border Collie Club Nederland Voorstel voor een aantal wijzigingen in - Fokreglement leden BCCN; - Huishoudelijk Reglement CFH; vast te stellen in de Algemene Vergadering op 5 juni 2010 Inleiding Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen

Nadere informatie

Mastino Napoletano Club Nederland

Mastino Napoletano Club Nederland Artikel 3. Definities Artikel 10. Sanctiebepalingen Artikel 4. Algemeen Artikel 11. Slotbepalingen Artikel 5. Fokkerij Artikel 12. Inwerkings en Overgangsbepaling Artikel 6. Stamboomcertificaten Bijlage

Nadere informatie

FOK REGLEMENT ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND (ZWHVN)

FOK REGLEMENT ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND (ZWHVN) FOK REGLEMENT VAN DE ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND (ZWHVN) Het is noodzakelijk regels te stellen ten aanzien van het fokken met de Berger Blanc Suisse/White Swiss Shepherd Dog, in het Nederlands

Nadere informatie

Een gezond fokbeleid voor uw ras? Markiesje informatieavond Verleden-heden-toekomst. Rasblindheid?

Een gezond fokbeleid voor uw ras? Markiesje informatieavond Verleden-heden-toekomst. Rasblindheid? Markiesje informatieavond Verleden-heden-toekomst Een gezond fokbeleid voor uw ras? Fokken met behoud van genetische heterogeniteit - welke regels gelden altijd? Rasvereniging: fokbeleid in de praktijk

Nadere informatie

PROTOCOLLEN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ

PROTOCOLLEN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 5 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 19 maart 2016 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel 1 De fokker is gehouden aan het VFR (Verenigings

Nadere informatie

IERSE SETTER CLUB opgericht 14 november 1915

IERSE SETTER CLUB opgericht 14 november 1915 OUTCROSS PROGRAMMA IERSE SETTER ROOD-WIT De Ierse Setter rood-wit is één van Ierlands negen inheemse rassen. Alle negen rassen behoren tot de werkhonden. Sinds de erkenning van de Ierse Setter rood-wit

Nadere informatie

Aantal directe nakomelingen ingeschreven in het NHSB: 395. 7-8-2015 Dobermann Dia nummer 1

Aantal directe nakomelingen ingeschreven in het NHSB: 395. 7-8-2015 Dobermann Dia nummer 1 Aantal directe nakomelingen ingeschreven in het NHSB: 395 7-8-2015 Dobermann Dia nummer 1 Dobermann: Omgaan met verwantschap en inteelt Drs. Laura Roest Dierenarts en kynologisch medewerker 7-8-2015 Dobermann

Nadere informatie

Erecode Commedia. Erecode Commedia

Erecode Commedia. Erecode Commedia Erecode Commedia Alle honden van Leden / Fokkers moeten op lichamelijk en emotioneel gebied voldoende zorg ontvangen. Dit betreft in ieder geval de onderstaande punten : - Hoeveelheid en Kwaliteit van

Nadere informatie

Valkoinen-Valiot. Koopovereenkomst

Valkoinen-Valiot. Koopovereenkomst VHB Valkoinen-Valiot Koopovereenkomst De Raad van Beheer is op dit moment (voorjaar 2008) druk bezig met een project om fokkers en rasverenigingen te certificeren; zie www.raadvanbeheer.nl Onderstaande

Nadere informatie

FOKREGLEMENT. 1. Doel. 2. Toepassingsgebied en definitie

FOKREGLEMENT. 1. Doel. 2. Toepassingsgebied en definitie FOKREGLEMENT 1. Doel - een gezonde raszuivere Hovawart fokken die aan alle voorwaarden voldoet zoals voorgeschreven in de STANDAARD nr 190" van de "Federation Cynologique International, hierna vermeld

Nadere informatie

Koopovereenkomst Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Koopovereenkomst Nova Scotia Duck Tolling Retriever Koopovereenkomst Rashondenfokkers Koopovereenkomst voor rashondenfokkers onder auspiciën van de RAAD VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH GEBIED IN NEDERLAND KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Naam:... Adres:...

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement van de Australian Cattle Dog Vereniging Nederland voor het ras AUSTRALIAN CATTLE DOG 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Australian Cattle Dog Vereniging Nederland, hierna te

Nadere informatie

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 juni 2014 te De Bilt *)1 4. Verslag secretariaat

Nadere informatie

INTERNATIONAL BREEDING RULES OF THE F.C.I. INTERNATIONAAL FOKREGLEMENT VAN DE F.C.I. NEDERLANDSE VERTALING

INTERNATIONAL BREEDING RULES OF THE F.C.I. INTERNATIONAAL FOKREGLEMENT VAN DE F.C.I. NEDERLANDSE VERTALING FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci.be INTERNATIONAL BREEDING RULES OF THE F.C.I.

Nadere informatie

Standaard Puppy Koopovereenkomst Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniëls VACS

Standaard Puppy Koopovereenkomst Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniëls VACS Standaard Puppy Koopovereenkomst Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniëls VACS De ondergetekenden: 1. De heer/mevrouw: 2. Adres: 3. Postcode: 4. Woonplaats: 5. Land: 6. Telefoon: 7. E-mail: 8. Hierna te

Nadere informatie

Wat wil de CockerSpanielClub op het gebied van fokken? CockerSpanielClub CockerSpanielClub ander Opschroeven van individuele exterieur eisen

Wat wil de CockerSpanielClub op het gebied van fokken? CockerSpanielClub CockerSpanielClub ander Opschroeven van individuele exterieur eisen Wat wil de CockerSpanielClub op het gebied van fokken? Er blijkt nogal wat verwarring te zijn over het fokbeleid waar de CockerSpanielClub voor staat. Bovendien wordt er veel geroddeld en wordt onze rasvereniging

Nadere informatie

Inteelt en verwantschapsbeheer

Inteelt en verwantschapsbeheer Inteelt en verwantschapsbeheer mogelijkheden nieuwe software Jack Windig, Wageningen UR Laura Roest, Raad van Beheer Lelystad 21 januari 2014 Genetisch management Inteelt beheersen kan je alleen samen

Nadere informatie

K o o p c o n t r a c t

K o o p c o n t r a c t Voorafgaande verklaring aan koopovereenkomst: Ik ben een liefhebber van katten en ik fok met mijn katten uit liefhebberij. Vanuit deze hobby heb ik een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen. Deze

Nadere informatie

De hondenfokkerij kun je onderverdelen in twee sectoren: de ongecontroleerde hondenfokkerij en de georganiseerde kynologie.

De hondenfokkerij kun je onderverdelen in twee sectoren: de ongecontroleerde hondenfokkerij en de georganiseerde kynologie. EEN STAMBOOMPUP OF NIET? Wat is het verschil tussen een labradorpup mét stamboom en zonder? - Een pup zonder stamboom is officieel geen rashond. Omdat een serieuze fokker nooit pups zonder stamboom fokt,

Nadere informatie

CONVENANT I.V.M. ARTIKEL III. 14A KYNOLOGISCH REGLEMENT

CONVENANT I.V.M. ARTIKEL III. 14A KYNOLOGISCH REGLEMENT CONVENANT I.V.M. ARTIKEL III. 14A KYNOLOGISCH REGLEMENT Partijen: 1. Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland statutair gevestigd te Amsterdam aan de Emmalaan 16-18, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Ministerieel besluit tot uitvoering van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 met betrekking tot de fokkerij van honden

Ministerieel besluit tot uitvoering van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 met betrekking tot de fokkerij van honden Ministerieel besluit tot uitvoering van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 met betrekking tot de fokkerij van honden DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het decreet van 28

Nadere informatie

Koopovereenkomst NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BELGISCHE HERDERSHONDEN. De ondergetekenden: naam: adres:

Koopovereenkomst NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BELGISCHE HERDERSHONDEN. De ondergetekenden: naam: adres: NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BELGISCHE HERDERSHONDEN Koopovereenkomst De ondergetekenden: naam: adres: postcode en woonplaats, verder te noemen "verkoper": en naam: adres: postcode en woonplaats: telefoonnummer:

Nadere informatie

Fok- en Registratiereglement

Fok- en Registratiereglement Fok- en Registratiereglement INHOUD 1. Algemene bepalingen 1.1 Fokken 1.2 Gezondheid en verantwoordelijkheid 1.3 Verwerking formulieren gewaarmerkte kopieën 1.4 Administratieve kosten 1.5 De puppy koper

Nadere informatie

Certificering van Rasverenigingen & Rashondenfokkers

Certificering van Rasverenigingen & Rashondenfokkers Gecertificeerd Fokker op Kynologisch Gebied in Nederland Een grote stap voorwaarts in de kynologie! Certificering van Rasverenigingen & Rashondenfokkers Raad van Beheer Schept duidelijkheid voor aspirant-kopers

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST In aanmerking nemende dat:

KOOPOVEREENKOMST In aanmerking nemende dat: Duitse Herder Kennel Van Huize Bardusa M. van Geel Johan Frisostraat 11 4434 AC Kwadendamme +316 14654186 pumaoraya@zeelandnet.nl www.vanhuizebardusa.nl KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Naam:..

Nadere informatie

DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN

DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n LICG HUISDIERENBIJSLUITER DE HANDLEIDING VOOR HET HOUDEN VAN HUISDIEREN Serie rassenbijsluiters Ierse Setter De Ierse

Nadere informatie

Overwegingen wel of geen nest fokken, wat komt er allemaal bij kijken.

Overwegingen wel of geen nest fokken, wat komt er allemaal bij kijken. NORMBLADEN PVH (GIDSEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN) Toepassingsgebied: KATTEN Overwegingen wel of geen nest fokken, wat komt er allemaal bij kijken. Algemeen In deze GGP wordt alles behandeld wat van belang

Nadere informatie

Inteeltbeheersing bij rashonden

Inteeltbeheersing bij rashonden Inteeltbeheersing bij rashonden Jack J. Windig CGN CGN en Livestock research (Lelystad) Onderdeel Wageningen UR Livestock Research voorheen ASG, ID-Lelystad, ID- DLO CGN = Centrum Genetische bronnen Nederland

Nadere informatie

DNA-afname en afstammingscontrole

DNA-afname en afstammingscontrole verplicht voor elke raspup DNA-afname en afstammingscontrole INFORMATIE VOOR FOKKERS www.houdenvanhonden.nl Verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole Sinds 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een

Nadere informatie

SZH voor levend erfgoed

SZH voor levend erfgoed SZH voor levend erfgoed Verwantschap Kor Oldenbroek en Myrthe Maurice Informatieochtend Drentsche Patrijshonden Woudenberg 15 februari 2014 Programma Wat kunt u vanmorgen verwachten: - Wat is verwantschap?

Nadere informatie

Variëteitskruising bij de Hollandse Herdershond

Variëteitskruising bij de Hollandse Herdershond Variëteitskruising bij de Hollandse Herdershond Plan van aanpak Oktober 2014 Nederlandse Herdershonden Club Vereniging Voor de Hollandse Herder foto: Ron van Dijk Variëteitskruising bij de Hollandse Herdershond

Nadere informatie

Fokregelement van de BCMP

Fokregelement van de BCMP (Belgian Club of Multicolored Poodles) De doelstelling van dit fokregelement is om ondersteuning te bieden bij het fokken van bi en particolor poedels, om de genen van de verschillende kleuren te stabiliseren,

Nadere informatie

Omgaan met Inteelt in Fokprogramma s

Omgaan met Inteelt in Fokprogramma s Omgaan met Inteelt in Fokprogramma s Piter Bijma Leerstoelgroep Fokkerij en Genetica Animal Breeding Wageningen & Universiteit De boodschap 1. Enige inteelt is normaal; veel inteelt is riskant 2. Inteelt

Nadere informatie

Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond

Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond De Saarlooswolfhond van 2012 tot 2025 Plan van aanpak, 22 mei 2012 Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden 1 Inhoud Voorwoord pag. 3 Inleiding

Nadere informatie

Australian Cattle Dog Vereniging Nederland

Australian Cattle Dog Vereniging Nederland Australian Cattle Dog Vereniging Nederland Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2015 Locatie: De Stoethoeve, Birkstraat 131, 3768HE te Soest. Aanwezig: PA. Roomenburg, A.D. Ligtenstein, J. Vermeulen,

Nadere informatie

1.1 Het betreft de Flatcoated Retriever geboren uit:

1.1 Het betreft de Flatcoated Retriever geboren uit: KOOPOVEREENKOMST Model december 2014 Als onderdeel van het Verenigingsfokreglement Flatcoated Retriever Club De ondergetekenden: a. Naam: Adres: Woonplaats: verder te noemen verkoper en b. Naam: Adres:

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer uit derde landen van honden en

Nadere informatie

Fokkersclub van het Nederlands Landvarken

Fokkersclub van het Nederlands Landvarken concept Fokkerijreglement Fokkersclub van het Nederlands Landvarken Ingangsdatum: april 2015. 1 1: Fokkersclub De leden welke zich mede inzetten voor het behoud van het Nederlands Landvarken zijn lid van

Nadere informatie

3. Wanneer ik op mijn website over mijn fokhonden spreek, zal ik alleen de naam AES Australian Labradoodle gebruiken.

3. Wanneer ik op mijn website over mijn fokhonden spreek, zal ik alleen de naam AES Australian Labradoodle gebruiken. Iedere fokker van wie zijn honden en nesten worden erkend door en zijn geregistreerd bij de Stichting ALFA-Europe belooft door zijn handtekening zich te houden aan onderstaande bepalingen, de gedragscode.

Nadere informatie

De Schapendoes Club NIEUWSBRIEF 6: 2 de jaargang 4 de kwartaal 04-10-2010. 1.Van de bestuurstafel

De Schapendoes Club NIEUWSBRIEF 6: 2 de jaargang 4 de kwartaal 04-10-2010. 1.Van de bestuurstafel De Schapendoes Club NIEUWSBRIEF 6: 2 de jaargang 4 de kwartaal 04-10-2010 De volgende punten komen aan bod: 1 Van de bestuurstafel 2 Verslag 4 September Schapendoes Treffen 2010 3 Een dekreu 4 Nieuws van

Nadere informatie

1. Naam, adres, woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen verkoper : ... ... ... ... ... ...

1. Naam, adres, woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen verkoper : ... ... ... ... ... ... KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Naam, adres, woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen verkoper : 2. Naam, adres, woonplaats van de koper, verder te noemen koper : In aanmerking nemende:

Nadere informatie

Koopovereenkomst. 01. Naam en woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen "verkoper": ...

Koopovereenkomst. 01. Naam en woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen verkoper: ... Koopovereenkomst De ondergetekenden: 01. Naam en woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen "verkoper": C. van Kruining, Spijkenisse en 0.2. Naam, adres, woonplaats van de koper, verder te noemen

Nadere informatie

VOORLOPIG KOOPCONTRACT KITTEN

VOORLOPIG KOOPCONTRACT KITTEN VOORLOPIG KOOPCONTRACT KITTEN Gegevens Verkoper: Cattery Maranovski Hoenderloseweg 97 7339 GB UGCHELEN Telefoon Martijn Nijkamp: 06-13208782 Telefoon Randolph Knul: 06-21881574 Email: catterymaranovski@hotmail.com

Nadere informatie

DE ZWITSERSE WITTE HERDER

DE ZWITSERSE WITTE HERDER DE ZWITSERSE WITTE HERDER EEN GEZONDE TOEKOMST 1 INHOUD PLAN VAN AANPAK VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST INLEIDING. 3 RASPROFIEL. 4 - Historische samenvatting FOKDOEL. 5 - Rasverenigingen PROBLEEMSTELLING. 5

Nadere informatie

Chip & registreer je hond op www.databankhonden.nl

Chip & registreer je hond op www.databankhonden.nl Chip & registreer je hond op www.databankhonden.nl Verplicht vanaf 1 april 2013 Databankhonden.nl is een initiatief van nieuwe plicht In Nederland geldt sinds 1 april 2013 verplichte identificatie en registratie

Nadere informatie