W f t s c h a d e v e r z e k e r i n g e n. permanente educatie Wft schadeverzekeringen particulieren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W f t s c h a d e v e r z e k e r i n g e n. permanente educatie 2010-2011. Wft schadeverzekeringen particulieren"

Transcriptie

1 W f t s c h a d e v e r z e k e r i n g e n permanente educatie Wft schadeverzekeringen particulieren permanente educatie

2 C o p y r i g h t , C o n s i s A c a d e m i e Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ o f o p e n b a a r w o r d e n g e m a a k t d o o r m i d d e l v a n d r u k, f o t o k o p i e, m i c r o f i l m o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e d a n o o k z o n d e r v o o r a f g a a n d s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n C o n s i s Academie. H o e w e l b i j d e z e u i t g a v e d e u i t e r s t e z o r g i s n a g e s t r e e f d, k a n v o o r e v e n t u e l e (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden auteur(s), redacteur(s) en Consis Academie deswege geen aansprakelijkheid.

3 WFT schadeverzekeringen particulieren permanente educatie a ctuele ontwikkelingen 5 Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen 6 A anpassing overeenkomst brandverzekeraars met hypothecair financiers 7 Opening website Waarborgfonds Motorverkeer 9 Het 'Hangmatarrest' (HR ) 11 Invoering Kwaliteitscode Rechtsbijstand 13 Introductie Letselschade Infowijzer 15 I n w e r k i n g t r e d i n g W e t d e e l g e s c h i l p r o c e d u r e v o o r letsel- en overlijdensschade 17 Vernieuwing Wajong 18 Premierenseignering voor verzekeraars 20 Wijzigingen dekking basisverzekering 21

4

5 a ctuele ontwikkelingen

6 Wft Schade Particulieren Gedragscode geinformeerde verlenging en contractstermijnen O m d e c o n s u m e n t e e n o p t i m a l e k e u z e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n z i j n e r r e g e l s o p g e s t e l d o v e r d e c o n t r a c t s d u u r, d e v e r l e n g i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n v e r z e k e r i n g e n. D e z e r e g e l s zijn vastgelegd in de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen. Er is een gedragscode voor particuliere verzekeringen en een voor zakelijke verzekeringen. G e d r a g s c o d e g e ï n f o r m e e r d e v e r l e n g i n g e n e n c o n t r a c t s t e r m i j n e n particuliere schade- en inkomensverzekeringen D e g e d r a g s c o d e g e l d t v o o r : nieuwe particuliere schadeverzekeringen vanaf 1 januari 2010; bestaande particuliere schadeverzekeringen wanneer die zijn of worden verlengd na 1 maart 2010; nieuwe particuliere inkomensverzekeringen vanaf 1 juli 2010; bestaande particuliere inkomensverzekeringen wanneer die zijn of worden verlengd na 1 oktober Nieuwe Particuliere schade- en inkomensverzekeringen Uitgangspunt is dat particuliere schade- en inkomensverzekeringen worden afgesloten voor één jaar. Langer kan, maar de verzekeringnemer moet hiervoor dan uitdrukkelijk kiezen door een tweede handtekening te zetten bij aanvang van de verzekering. O o k b i j e e n e l e k t r o n i s c h e a a n v r a a g m o e t v e r z e k e r d e e e n u i t d r u k k e l i j k e k e u z e m a k e n v o o r e e n c o n t r a c t s t e r m i j n l a n g e r d a n é é n j a a r. B i j v o o r b e e l d d o o r h e t a a n v i n k e n v a n e e n e x t r a t e k s t b l o k. D e g e k o z e n c o n t r a c t s d u u r w o r d t v e r m e l d o p h e t p o l i s b l a d. E r w o r d e n d i v e r s e b e g r i p p e n g e b r u i k t v o o r d e d a t u m w a a r o p d e v e r z e k e r i n g e i n d i g t o f w o r d t v e r l e n g d : e x p i r a t i e d a t u m, p r o l o n g a t i e d a t u m o f c o n t r a c t s v e r v a l d a t u m. Verlenging en opzegging van 1-jarige particuliere schade- en inkomensverzekeringen Na afloop van de contractstermijn wordt het contract automatisch verlengd voor weer e e n j a a r. D e v e r z e k e r a a r m o e t d e v e r z e k e r d e v o o r a f o p d e h o o g t e s t e l l e n v a n d e z e automatische verlenging. N a d e z e v e r l e n g i n g h e e f t d e v e r z e k e r d e h e t r e c h t o m d e v e r z e k e r i n g o p i e d e r m o m e n t op te zeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand. Verlenging en opzegging van meerjarige particuliere schade- en inkomensverzekeringen O o k b i j v e r l e n g i n g v a n m e e r j a r i g e c o n t r a c t e n z a l v e r z e k e r a a r d e v e r z e k e r d e i n f o r m e r e n o v e r d e v e r l e n g i n g. Ve r z e k e r d e m o e t w e e r e e n b e w u s t e k e u z e m a k e n v o o r d e d u u r v a n h e t c o n t r a c t. Als hij kiest voor een duur langer dan een jaar dan zal hij weer een dubbele handtek e n i n g m o e t e n p l a a t s e n, n e t z o a l s b i j h e t a a n g a a n v a n h e t c o n t r a c t. A l s h i j k i e s t v o o r een contractstermijn van één jaar dan heeft hij ook het maandelijkse opzegrecht. 6

7 A a n pa s s i n g o v e r e e n k o m s t B r a n d v e r z e k e r a a r s m e t H y p o t h e c a i r financiers S t e l d a t e e n h y p o t h e c a i r f i n a n c i e r e e n h y p o t h e e k h e e f t a f g e g e v e n o p e e n g e b o u w. E r o n s t a a t s c h a d e a a n d i t g e b o u w e n e r w o r d t e e n s c h a d e v e r g o e d i n g u i t g e k e e r d o p d e verzekering van het gebouw. De hypothecair financier heeft dan recht op het ontvangen van deze schadevergoeding (artikel 3:229 van het Burgerlijk Wetboek). Wft Schade Particulieren De verzekeraar moet echter wel weten dat er een financier is en dat deze de vergoeding wil ontvangen. Als de hypothecair financier weet dat er een schade is voorgevall e n d a n k a n h i j z i c h m e l d e n b i j d e v e r z e k e r a a r. A l s d e h y p o t h e c a i r f i n a n c i e r n i e t v a n d e s c h a d e o p d e h o o g t e i s, d a n z o u d e v e r z e k e r a a r d e h y p o t h e c a i r f i n a n c i e r k u n n e n inlichten. Het Verbond van Verzekeraars heeft, namens de Brandverzekeraars, een overeenk o m s t g e s l o t e n m e t h e t C o n t a c t o r g a a n H y p o t h e c a i r F i n a n c i e r s. I n d e z e o v e r e e n k o m s t z i j n a f s p r a k e n g e m a a k t h o e v e r z e k e r a a r m o e t h a n d e l e n a l s h i j t e m a k e n k r i j g t m e t e e n schade aan een verzekerd gebouw. Betalingsbevoegdheid van de verzekeraar. D e v e r z e k e r a a r m a g b e t a l i n g e n t o t e n m e t , - r e c h t s t r e e k s a a n d e v e r z e k e r d e uitkeren. Na betaling vervalt het wettelijk pandrecht van de hypothecair financier. Onderzoeksplicht van verzekeraar. D e b r a n d v e r z e k e r a a r m o e t o n d e r z o e k e n o f h e t g e b o u w h y p o t h e c a i r i s v e r b o n d e n e n z o ja bij wie, indien: het schadebedrag hoger is dan ,- of; het schadebedrag hoger is dan ,- en er een derdenbeslag is gelegd. D e h y p o t h e c a i r f i n a n c i e r g e e f t a a n o f h i j h e t s c h a d e b e d r a g ( d e e l s ) z e l f w i l o n t v a n g e n of dat er aan de verzekerde kan worden uitgekeerd. Als er aan de verzekerde mag worden uitgekeerd dan moet de hypothecair financier dit schriftelijk aan de brandverzekeraar mededelen. Bovendien vervalt hiermee zijn wettelijk pandrecht. Voorbeeld onderzoeksplicht verzekeraar E s t h e r o n t v a n g t a l s s c h a d e b e h a n d e l a a r e e n c l a i m o p e e n v a s t g o e d v e r z e k e r i n g. De raming is ,-. Ze hoeft geen stappen te ondernemen. Een dag na de melding wordt de raming bijgesteld naar ,-. Volgens de overe e n k o m s t z a l z e n u o n d e r z o e k e n o f h e t g e b o u w i s b e l a s t m e t e e n h y p o t h e e k. A l s d i t zo is, zoekt ze uit wie de hypothecair financier is. Aan deze financier vraagt zij of ze d e v e r g o e d i n g a a n d e v e r z e k e r d e k a n u i t k e r e n. 7

8 Wft Schade Particulieren D e g e h e l e o v e r e e n k o m s t i s t e v i n d e n o p d e w e b s i t e v a n h e t Ve r b o n d v a n Ve r z e k e r a a r s (www.verzekeraars.nl) 8

9 opening Website Waarborgfonds Motorverkeer H e t Wa a r b o r g f o n d s b e s c h e r m t b e n a d e e l d e n d i e f i n a n c i ë l e s c h a d e h e b b e n g e l e d e n a l s gevolg van schade veroorzaakt door een motorrijtuig. Sinds oktober 2010 kunnen benad e e l d e n o n l i n e e e n c l a i m i n d i e n e n v i a d e w e b s i t e v a n h e t Wa a r b o r g f o n d s (www.wbf.nl) wanneer een geparkeerde auto is beschadigd door een onbekend motorrijtuig. Het Waarborgfonds streeft ernaar om begin 2012 de website gereed te hebben voor de melding van alle soorten schades. Wft Schade Particulieren E e n b e n a d e e l d e k a n a l l e e n e e n b e r o e p d o e n o p h e t Wa a r b o r g f o n d s M o t o r v e r k e e r a l s hij schade heeft geleden door een 1. onbekend motorrijtuig; 2. onverzekerd motorrijtuig; 3. gestolen motorrijtuig; 4. motorrijtuig dat verzekerd is bij een verzekeraar die failliet is; 5. m o t o r r i j t u i g v a n e e n v r i j g e s t e l d e g e m o e d s b e z w a a r d e ( e n d e b e n a d e e l d e k a n met deze gemoedsbezwaarde zelf de schade niet (helemaal) verrekenen). S i n d s o k t o b e r k a n h e t i n d i e n e n v a n e e n v e r z o e k t o t s c h a d e v e r g o e d i n g b i j h e t Waarborgfonds ook online. Dit is alleen mogelijk in de situatie dat een geparkeerde auto van een benadeelde is beschadigd door een onbekend motorrijtuig. O p d e s i t e v a n h e t Wa a r b o r g f o n d s k u n n e n b e n a d e e l d e n e e n c l a i m i n d i e n e n d o o r h e t invoeren van een aantal gegevens: Burgerservicenummer en geboortedatum Kenteken van de beschadigde auto Schadedatum Plaats van de schade op de auto Locatie waar de schade is ontstaan Schadebedrag Contactgegevens benadeelde Is er wel of geen aangifte gedaan? K o r t e e n b o n d i g e o m s c h r i j v i n g v a n w a t v o o r a f g i n g a a n d e o n t d e k k i n g v a n d e schade D e n o o d z a k e l i j k e g e t u i g e n v e r k l a r i n g ( e n ) k u n n e n d i r e c t w o r d e n t o e g e v o e g d o f o p e e n later moment. O m e e n s c h a d e d o o r e e n o n b e k e n d e v e r o o r z a k e r t e k u n n e n c l a i m e n b i j h e t Waarborgfonds moet de benadeelde zich binnen 14 dagen aantoonbaar hebben inges p a n n e n o m d e i d e n t i t e i t v a n d i e v e r o o r z a k e r t e a c h t e r h a l e n ( e e n p o l i t i e a a n g i f t e, e e n buurtonderzoek of een advertentie). Bij materiële schade, veroorzaakt door een onbekende dader geldt een eigen risico van 250 per benadeelde. 9

10 Wft Schade Particulieren Voorbeeld schade aan geparkeerde auto P i e t p a r k e e r t z i j n a u t o b i j h e m i n d e s t r a a t e n g a a t n a a r h u i s. D e v o l g e n d e m o r g e n z i e t P i e t s c h a d e a a n z i j n a u t o. P i e t h e e f t g e e n i d e e w i e d e d a d e r i s o f w a t e r p r e c i e s i s g e b e u r d. Vo o r h i j e e n c l a i m b i j h e t Wa a r b o r g f o n d s k a n i n d i e n e n, m o e t v a s t s t a a n d a t z i j n a u t o o n b e s c h a d i g d o p d i e p l e k h e e f t g e p a r k e e r d e n d a t e r d a a r n a n i e t m e e r m e e i s g e r e d e n. H i j m o e t o o k b e w i j z e n d a t d e s c h a d e i s v e r o o r z a a k t d o o r e e n a n d e r motorvoertuig. Zijn eigen verklaring alléén is onvoldoende bewijs. P i e t h e e f t g e t u i g e n n o d i g d i e h e b b e n g e z i e n d a t z i j n a u t o i s a a n g e r e d e n d o o r e e n a n d e r m o t o r v o e r t u i g o f d a t z i j n a u t o i n d e r d a a d o n b e s c h a d i g d w a s g e p a r k e e r d e n d a a r n a n i e t m e e r i s v e r p l a a t s t. Z i j m o e t e n h u n v e r k l a r i n g e v e n t u e e l v o o r e e n r e c h t e r willen herhalen. Misschien zijn er ook wel stille getuigen zoals afgereden onderdelen van een ander e a u t o, g l a s s c h e r v e n, m o d d e r u i t e e n s p a t b o r d o f l a k s p o r e n. O p n i e u w g e l d t d a t P i e t z i j n e i g e n v e r k l a r i n g h i e r o v e r n i e t g e n o e g i s. E n o m v a s t t e s t e l l e n o f d e s c h a d e w e l d o o r e e n m o t o r v o e r t u i g i s v e r o o r z a a k t, s c h a k e l t h e t Waarborgfonds vaak een schade-expert in. Bron: Website Waarborgfonds 10

11 Het 'Hangmat-arrest' (HR ) Op 8 oktober 2010 heeft de Hoge Raad een opmerkelijke uitspraak gedaan over de r e i k w i j d t e v a n d e r i s i c o a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r g e b r e k e n i n o n r o e r e n d e z a k e n. A l s e e n o n r o e r e n d e z a a k i n b e z i t i s b i j m e e r d e r e p e r s o n e n e n é é n v a n d e z e b e z i t t e r s l i j d t s c h a d e a l s g e v o l g v a n e e n g e b r e k i n d e o n r o e r e n d e z a a k, d a n k a n d e z e b e n a d e e l d e b e z i t t e r d e s c h a d e d e e l s v e r h a l e n o p d e m e d e b e z i t t e r s. D e u i t s p r a a k v a n d e H o g e R a a d s t a a t i n m i d d e l s b e k e n d a l s h e t h a n g m a t - a r r e s t. Wft Schade Particulieren Situatie 'Hangmat-arrest' E e n j a r i g e v r o u w b e v e s t i g t o p 1 3 j u l i e e n h a n g m a t a a n e e n p i l a a r d i e i n d e t u i n v a n h a a r w o n i n g s t a a t. A l s d e v r o u w i n d e h a n g m a t l i g t, b r e e k t d e p i l a a r k o r t boven de grond af en komt deze op de vrouw terecht. Zij loopt hierbij een hoge d w a r s l a e s i e o p e n b r e e k t o n d e r a n d e r e h a a r k a a k e n n e u s. D e v r o u w o n d e r g a a t i n t e n s i e v e r e v a l i d a t i e, m a a r z a l a l s g e v o l g v a n h e t o n g e v a l d e r e s t v a n h a a r l e v e n moeten doorbrengen in een rolstoel. Zij kan haar armen en benen niet meer gebruiken en is dus afhankelijk van de zorg van derden. De vrouw is samen met haar partner gezamenlijk eigenaar van de opstal, waarvan de pilaar een onderdeel uitmaakt. Zij hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor p a r t i c u l i e r e n a f g e s l o t e n w a a r z i j b e i d e n o p v e r z e k e r d z i j n. U i t o n d e r z o e k b l i j k t d a t d e p i l a a r n i e t g e v u l d i s m e t g e w a p e n d b e t o n, m a a r m e t l o s p u i n w a a r d o o r s c h e u r v o r m i n g kon ontstaan. Claim De vrouw stelt haar partner als (mede)bezitter van de pilaar aansprakelijk op grond v a n a r t. 6 : B W v o o r d e d o o r h a a r o p g e l o p e n s c h a d e. D e v r o u w d i e n t d e c l a i m i n op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Uitspraak Hoge Raad De Hoge Raad moest eerst beoordelen of de intentie van art. 6:174 BW is om medeb e z i t t e r s t e b e s c h e r m e n. D e r i s i c o a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g r o n d v a n a r t. 6 : B W i s bedoeld om te voorkomen dat een benadeelde geen verhaal heeft op een aansprakel i j k e p a r t i j v a n w e g e h e t b e w i j s r i s i c o. D o o r d e l a n g e l e v e n s d u u r v a n g e b o u w e n k a n h e t zeer lastig of zelfs onmogelijk zijn om nog aan te tonen dat het gebrek ontstaan is door een fout tijdens de bouw of door achterstallig onderhoud. De risicoaansprakelijkh e i d u i t a r t. 6 : B W z o r g t e r v o o r d a t d e b e n a d e e l d e z i c h k a n w e n d e n t o t d e g e n e t o t wiens vermogen de opstal behoort (de bezitter). 11

12 Wft Schade Particulieren De Hoge Raad komt tot de conclusie dat ook de benadeelde die tevens medebezitter is h e t r e c h t h e e f t o m d e g e n e t o t w i e n s v e r m o g e n h e t b e z i t h o o r t a a n t e s p r e k e n. D e H o g e R a a d v i n d t d a t d e z e u i t s p r a a k n a a r m a a t s c h a p p e l i j k e o p v a t t i n g e n h e t b e s t e de belangen dient van alle partijen (de benadeelde, de bezitters en de aansprakelijkh e i d s v e r z e k e r a a r ). O m d a t d e b e n a d e e l d e z e l f o o k m e d e b e z i t t e r i s, m o e t z i j z e l f h e t eigen aandeel in de opstal dragen. Een belangrijke factor in de beslissing van de Hoge Raad was ook de eenvoudige w i j z e w a a r o p b e z i t t e r s v a n e e n o p s t a l z i c h k u n n e n v e r z e k e r e n t e g e n d e r i s i c o s v a n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e v o o r t v l o e i e n u i t a r t. 6 : B W. D e AV P b i e d t o v e r h e t a l g e m e e n d e k k i n g v o o r d e z e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n b i e d t s t a n d a a r d o o k d e k k i n g v o o r o n d e r l i n g e letselschade. Alleen onderlinge zaakschade wordt uitgesloten. Reikwijdte van de uitspraak H e t a r r e s t l i j k t n i e t a l l e e n v a n t o e p a s s i n g t e z i j n o p d e r i s i c o a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r gebrekkige onroerende zaken (6:174 BW), maar ook op de risicoaansprakelijkheid v o o r g e b r e k k i g e r o e r e n d e z a k e n ( 6 : B W ) e n d i e r e n ( 6 : B W ). E r i s h i e r o v e r n o g g e e n u i t s p r a a k g e d a a n d o o r d e H o g e R a a d e n d e m e n i n g e n b i n n e n d e a d v o c a t u u r z i j n h i e r o v e r n o g v e r d e e l d. H e t a r g u m e n t v a n d e l a n g e l e v e n s d u u r s p e e l t b i j r o e r e n d e zaken en dieren geen rol, het belang dat een benadeelde zijn schade relatief eenvoudig kan verhalen en de verzekeringsmogelijkheden wel. Consequenties voor de AVP O f d e u i t s p r a a k v a n d e H o g e R a a d g e v o l g e n h e e f t v o o r d e AV P m o e t w o r d e n a f g e w a c h t. D e H o g e R a a d k w a m i n i e d e r g e v a l t o t d e c o n c l u s i e d a t v e r z e k e r a a r n i e t a a n g e t o o n d heeft dat de verzekerbaarheid van de AVP in het geding kwam. Onder verzekerbaarheid wordt verstaan de mogelijkheid die een verzekerde heeft om een tegen een acceptab e l e e n b e t a a l b a r e p r e m i e e e n r i s i c o a f t e d e k k e n. D e t o e k o m s t z a l u i t w i j z e n o f v e r z e k e r a a r s s t a p p e n g a a n o n d e r n e m e n n u d e d e k k i n g v a n d e AV P r u i m e r i s d a n z i j v e r w a c h t h a d d e n. Ve r z e k e r a a r s z o u d e n h e t r i s i c o z o a l s beschreven kunnen uitsluiten of een premieverhoging kunnen doorvoeren. 12

13 invoering Kwaliteitscode Rechtsbijstand O m d e k w a l i t e i t v a n j u r i d i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g a a n k l a n t e n t e k u n n e n w a a r b o r g e n e n toetsen is op 1 april 2011 de Kwaliteitscode Rechtsbijstand ingevoerd. Met de invoer i n g v a n d e K w a l i t e i t s c o d e w i l d e v e r z e k e r i n g s b r a n c h e b e r e i k e n d a t h e t v o o r d e k l a n t d u i d e l i j k i s d a t d e v e r z e k e r a a r d e r e g i e h e e f t b i j d e j u r i d i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g. O o k worden er eisen gesteld aan de kwaliteit en deskundigheid van de rechtshulpverlener. Wft Schade Particulieren D e K w a l i t e i t s c o d e i s b e s t e m d v o o r a l l e r e c h t s b i j s t a n d v e r z e k e r a a r s d i e b i j h e t Ve r b o n d van Verzekeraars zijn aangesloten en de juridisch zelfstandige schaderegelingsk a n t o r e n d i e l i d o f b u i t e n g e w o o n l i d z i j n v a n h e t Ve r b o n d. J u r i d i s c h z e l f s t a n d i g schaderegelingskantoren zijn kantoren waaraan een rechtsbijstandverzekeraar de w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a f h a n d e l i n g v a n g e s c h i l l e n h e e f t u i t b e s t e e d, zoals SRK Rechtsbijstand. D e r e g e l i n g d i e a a n d e K w a l i t e i t s c o d e i s v e r b o n d e n, e n d i e i s i n g a a n o p 1 a p r i l , heeft een looptijd van drie jaar. Na afloop van deze periode wordt de regeling stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij anders wordt overeengekomen. Op grond van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand moet de juridische dienstverlening voldoen aan de volgende uitgangspunten: Het belang van de klant voorop. Aan het begin van de behandeling wordt het te verwachten resultaat besproken. D e j u r i s t m a g z i c h o o k n i e t l a t e n l e i d e n d o o r d e b e l a n g e n v a n e e n a n d e r e b e t r o k k e n p a r t i j. Zorgvuldigheid en deskundigheid. Voortvarendheid. De klant mag een proactieve houding verwachten van de jurist. Verlenen van passende rechtshulp. D e r e c h t s h u l p v e r l e n e r z a l s t e e d s o n d e r z o e k e n o f h e t d a a d w e r k e l i j k i n h e t belang van de klant is om een gerechtelijke procedure te voeren of dat de zaak kan worden afgehandeld met een regeling in der minne. Integriteit en vertrouwelijkheid. De rechtshulpverlener : gaat vertrouwelijk om met de informatie en stukken over de zaak; z a l a l e r t z i j n o p t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n z o a l s z a k e n w a a r b i j b e i d e p a r t i j e n bij dezelfde verzekeraar verzekerd zijn; is niet persoonlijk betrokken bij de zaak die hij behandelt; zal geen onjuiste informatie verstrekken waarvan hij had kunnen weten dat deze onjuist is; zal geldbedragen die bestemd zijn voor de klant binnen vijf dagen doorbetalen. Fatsoenlijke behandeling van alle partijen waarmee contact is. 13

14 Wft Schade Particulieren D e r e c h t s b i j s t a n d v e r z e k e r a a r m o e t o p h e l d e r e w i j z e c o m m u n i c e r e n m e t h a a r k l a n t e n e n m o e t a l s e e n z a a k n i e t i n b e h a n d e l i n g w o r d t g e n o m e n d i t s c h r i f t e l i j k m e d e d e l e n a a n d e k l a n t. D e w e b s i t e v a n d e v e r z e k e r a a r m o e t d u i d e l i j k e v e r w i j z i n g e n b e v a t t e n n a a r d e klachtenprocedure bij het Kifid. Ook moet er informatie op staan over de geschillenregeling en de mogelijkheden van het inschakelen van een eigen advocaat. D e g e s c h i l l e n r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g a l s e r e e n b l i j v e n d m e n i n g s v e r s c h i l i s t u s s e n d e r e c h t s b i j s t a n d v e r z e k e r a a r e n d e k l a n t o v e r d e h a a l b a a r h e i d o f d e a a n p a k v a n d e zaak. Op grond van de regeling wordt de zaak dan voorgelegd aan een bindend adviseur voor een second opinion. D e k o s t e n v a n d e b i n d e n d a d v i s e u r k o m e n v o o r r e k e n i n g van de rechtsbijstandverzekeraar. Bij een melding van een zaak meldt een rechtsbijstandverzekeraar binnen vijf werkd a g e n o f d e z a a k o n d e r d e d e k k i n g v a l t e n w i e d e z a a k z a l b e h a n d e l e n. I n h e t v e r v o l g v a n d e z a a k w o r d t d e k l a n t o p d e h o o g t e g e h o u d e n v a n d e v o o r t g a n g. Alle rechtshulpverleners moeten in het bezit zijn van een goede vooropleiding en krijgen een passende basisopleiding bij aantreden. Daarnaast moeten zij permanente educatie volgen. De rechtsbijstandverzekeraar moet ook beschikken over een kwaliteitssysteem dat zich richt op het meten, borgen en verbeteren van de kwaliteit van rechtshulp. D e k w a l i t e i t s c o d e v a l t o n d e r d e ' b i n d e n d e z e l f r e g u l e r i n g ' v a n h e t Ve r b o n d e n n a l e v i n g van de code wordt periodiek getoetst door de Stichting toetsing verzekeraars. 14

15 Introductie Letselschade infowijzer De Gedragscode Behandeling Letselschade stelt bij de behandeling van een letselschade het slachtoffer centraal en biedt spelregels voor de relatie tussen slachtoffers, v e r z e k e r a a r s e n b e l a n g e n b e h a r t i g e r s. I n d e G e d r a g s c o d e w o r d t h e t g e b r u i k v a n e e n c h e c k l i s t b i j d e u i t w i s s e l i n g v a n i n f o r m a t i e a a n b e v o l e n. Het resultaat van deze aanbeveling is de introductie van de Letselschade Infowijzer door de Letselschade Raad. Deze Raad is opgericht om meer bij te dragen aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in alle facetten van het schaderegelingsp r o c e s. D e d i g i t a l e v e r s i e v a n d e L e t s e l s c h a d e I n f o w i j z e r i s t e v i n d e n o p d e w e b s i t e van de Letselschade Raad (www.deletselschaderaad.nl). Wft Schade Particulieren Om een letselschade goed te kunnen behandelen en een passende schadevergoeding te kunnen vaststellen is informatie nodig. Deze informatie zal vooral bij het slachtoff e r w o r d e n o p g e v r a a g d. D e L e t s e l s c h a d e R a a d h e e f t e e n t o e l i c h t i n g o p g e s t e l d w a a r i n p e r o n d e r w e r p e e n u i t l e g w o r d t g e g e v e n w a a r o m b e p a a l d e v r a g e n w o r d e n g e s t e l d e n w a t h e t b e l a n g i s v a n d i e i n f o r m a t i e. O o k s t a a t e r s o m s v e r m e l d w a n n e e r h e t j u i s t n i e t noodzakelijk is om de gevraagde informatie te verstrekken. D e L e t s e l s c h a d e I n f o w i j z e r k e n t e e n v e r d e l i n g i n v e r k e e r s z a k e n e n n i e t - v e r k e e r s z a k e n. Beide worden onderverdeeld in de hoofdrubrieken: Vaststellen aansprakelijkheid; Materiële schade; Verlies van arbeidsvermogen en/of zelfwerkzaamheid; Huishoudelijke hulp; Overlijden; Zelfstandigen; Beroepsziekten (alleen bij niet-verkeerszaken). Binnen de hoofdrubrieken worden specifieke onderwerpen benoemd waarover vragen gesteld kunnen worden. 15

16 Wft Schade Particulieren Voorbeeld Letselschade Infowijzer Titel Niet-verkeerszaken Hoofdrubriek O2.0 Materiele schade Onderwerp O2.2 Aankoopnota D e a a n k o o p n o t a i s e e n b e w i j s v a n a a n s c h a f. O p d e a a n k o o p n o t a s t a a t v e r m e l d o n d e r m e e r d e d a t u m v a n a a n s c h a f, w i j z e v a n b e t a l i n g, b e d r a g v a n a a n k o o p e n / o f d e garantie. Vo o r d e b e p a l i n g v a n d e o m v a n g v a n d e s c h a d e i s d e a a n k o o p n o t a v a n b e l a n g. S c h a d e w o r d t i n p r i n c i p e v e r g o e d t e g e n d a g w a a r d e o f h e r s t e l k o s t e n. D e d a g w a a r d e i s d e w a a r d e v a n e e n z a a k i n d e s t a a t w a a r i n d e z e z i c h o p e e n b e p a a l d e d a g ( b i j v o o r b e e l d d e d a g v o o r h e t v o o r v a l / o n g e v a l ) b e v i n d t. H e t i s d u s m o g e l i j k d a t u voor de dagwaarde geen gelijksoortig nieuw object kan terugkopen. Ve e l a l v r a a g t d e a a n s p r a k e l i j k e v e r z e k e r a a r d e a a n k o o p n o t a o p w a n n e e r h e t e e n k l e i n e s c h a d e b e t r e f t e n / o f u h e t b e s c h a d i g d e o b j e c t i n m i d d e l s h e b t w e g g e g o o i d. H e t i n s c h a k e l e n v a n e e n e x p e r t i s s o m s d u u r d e r d a n h e t v e r g o e d e n v a n d e s c h a d e. Vandaar dat een verzekeraar soms alleen de aankoopnota opvraagt. 16

17 I n w e r k i n g t r e d i n g W e t d e e l g e s c h i l p r o c e d u r e v o o r l e t s e l - e n overlijdensschade D e a f h a n d e l i n g v a n l e t s e l - o f o v e r l i j d e n s s c h a d e s n e e m t o v e r h e t a l g e m e e n e e n g e r u i m e t i j d i n b e s l a g. R e g e l m a t i g l o o p t d e b e h a n d e l i n g v a n d e s c h a d e v e r t r a g i n g o p o m d a t e r e e n m e n i n g s v e r s c h i l o n t s t a a t o v e r e e n b e p a a l d d e e l v a n d e z a a k. D e a f w i k k e l i n g v a n d e s c h a d e l o o p t a l s g e v o l g d a a r v a n v a s t, z o d a t h e t u i t e i n d e l i j k n o o d z a k e l i j k w o r d t o m de gehele zaak voor de rechter te brengen. Wft Schade Particulieren De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade g e e f t d e b e i d e partijen de mogelijkheid om een meningsverschil in een letselschadezaak als deelg e s c h i l v o o r d e r e c h t e r t e b r e n g e n. A l s d e r e c h t e r u i t s p r a a k h e e f t g e d a a n o v e r h e t deelgeschil, kunnen de onderhandelingen over de gehele zaak weer buiten het gerecht worden voortgezet. Het is niet mogelijk om tegen de uitspraak van deelgeschilprocedure in hoger beroep te gaan. Om deze procedure kan gevraagd worden door zowel het slachtoffer als de aansprakelijke partij of zijn verzekeringsmaatschappij. Partijen kunnen zelfstandig een procedure aanvragen of gezamenlijk. Voorbeelden van deelgeschillen zijn, geschillen over De aansprakelijkheidsvraag; Het carrièreperspectief van het slachtoffer; Het meewerken aan een deskundigenonderzoek; De behoefte aan huishoudelijke hulp; Het percentage eigen schuld; De reikwijdte schadebeperkingsplicht; Inzage in de patiëntenkaart; De advocaatkosten; De looptijd van verlies van arbeidsvermogen; Het smartengeld. D e r e c h t e r z a l b i j e l k v e r z o e k t o t e e n d e e l g e s c h i l p r o c e d u r e d e a f w e g i n g m a k e n o f e e n o p l o s s i n g v a n h e t d e e l g e s c h i l b i j d r a a g t a a n e e n d e f i n i t i e v e a f r o n d i n g v a n d e v o l l e d i g e z a a k. H e t d o e l v a n d e p r o c e d u r e i s d a n o o k o m d e m o e i z a m e o n d e r h a n d e l i n g e n t u s s e n d e b e i d e p a r t i j e n n a h e t o p l o s s e n v a n h e t d e e l g e s c h i l w e e r o p g a n g t e h e l p e n. D e k o s t e n v a n d e d e e l g e s c h i l p r o c e d u r e k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a a n s p r a k e l i j k e p a r t i j o f d i e n s v e r z e k e r a a r. Te n z i j e r s p r a k e i s v a n g e d e e l d e s c h u l d. I n d a t g e v a l z u l l e n niet de volledige kosten vergoed worden. De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade is per 1 juli 2010 in werking getreden. 17

18 Wft Schade Particulieren Vernieuwing Wajong P e r 1 j a n u a r i i s d e Wa j o n g a a n g e p a s t. I n d e ' o u d e ' Wa j o n g s t o n d h e t r e g e l e n v a n een uitkering centraal. Uitgangspunt van de vernieuwde Wajong is om jonggehandicapt e n e n s t u d e n t e n d i e a r b e i d s o n g e s c h i k t r a k e n o n d e r s t e u n i n g t e b i e d e n b i j h e t v i n d e n o f b e h o u d e n v a n w e r k. A l s b l i j k t d a t e e n j o n g g e h a n d i c a p t e n i e t ( v o l d o e n d e ) i n k o m e n k a n verdienen dan heeft de jonggehandicapte recht op een Wajong-uitkering. N a h e t a a n v r a g e n v a n d e Wa j o n g - u i t k e r i n g w o r d t d e j o n g g e h a n d i c a p t e g e k e u r d d o o r het UWV. Met de vernieuwing van de Wajong is de indeling in arbeidsongeschiktheidsk l a s s e n o m d e h o o g t e v a n d e u i t k e r i n g t e b e p a l e n, l o s g e l a t e n. D e j o n g g e h a n d i c a p t e wordt nu ingedeeld in één van de volgende groepen: Kan werken; Gaat naar school of studeert; Kan nu nog niet werken, maar later wel; Kan niet meer werken. Jonggehandicapte kan werken: arbeids- en inkomensondersteuning A l s d e u i t k o m s t v a n h e t o n d e r z o e k i s d a t d e j o n g g e h a n d i c a p t e k a n w e r k e n, d a n h e e f t hij recht op arbeids- en inkomensondersteuning. Arbeidsondersteuning De jonggehandicapte maakt samen met een arbeidsdeskundige een arbeidsp a r t i c i p a t i e p l a n w a a r i n s t a a t w e l k e o n d e r s t e u n i n g n o d i g i s. De ondersteuning kan onder andere bestaan uit werkplekaanpassing, vervoersv o o r z i e n i n g, j o b c o a c h i n g, s c h o l i n g e n b e g e l e i d i n g b i j h e t v i n d e n v a n w e r k. N a h e t o p s t e l l e n v a n h e t p a r t i c i p a t i e p l a n v o l g t d e b e s l i s s i n g o v e r d e h o o g t e v a n de Wajong-uitkering. Inkomensondersteuning vanuit de Wajong De jonggehandicapte heeft recht op een uitkering die aanvult tot een percentage van het minimum(jeugd)loon. Als een jonggehandicapte tot 20% van het minimumloon verdient, dan vult de Wajong de uitkering aan tot 75% van het m i n i m u m l o o n. Als er meer verdient wordt dan 20% van het minimumloon, dan mag de jonggehandicapte de helft van het extra verdiende houden. De uitkering kan dan maximaal aanvullen tot 100% van het minimum loon. Als een jonggehandicapte nog op school zit, ontvangt hij een uitkering van 25% van het minimumloon. Jonggehandicapte kan niet meer werken: 75% van het minimumloon A l s u i t h e t U W V- o n d e r z o e k b l i j k t d a t d e j o n g g e h a n d i c a p t e n i e t k a n w e r k e n, h e e f t d e jonggehandicapte recht op een Wajong uitkering van 75% van het minimumloon. 18

19 Voorwaarden uitkering E e n j o n g g e h a n d i c a p t e h e e f t r e c h t o p e e n u i t k e r i n g 1 6 w e k e n n a d a t d e a a n v r a a g b i j h e t UWV is ontvangen. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan: Leeftijd 18 jaar of ouder ; 52 weken arbeidsongeschikt; Geen verwachting van herstel binnen een jaar. Wft Schade Particulieren A l s d e j o n g g e h a n d i c a p t e v o l l e d i g e n d u u r z a a m a r b e i d s o n g e s c h i k t i s h e e f t h i j r e c h t o p een uitkering vanaf de datum waarop de aanvraag is ontvangen. Beoordelingen en herbeoordelingen De jonggehandicapte ontvangt na de aanvraag van de Wajong niet meteen een eindbeoordeling. Tussen zijn 18e en 27e jaar vinden tussentijdse beoordelingen en herb e o o r d e l i n g e n p l a a t s o m t e b e p a l e n o f e r m e e r o f m i n d e r g e w e r k t k a n w o r d e n. D e d e f i n i t i e v e b e o o r d e l i n g v i n d t p a s p l a a t s a l s d e j o n g g e h a n d i c a p t e 7 j a a r e e n Wa j o n g uitkering krijgt en ten minste 27 jaar is. 19

20 Wft Schade Particulieren Premierenseignering voor verzekeraars S i n d s 1 j a n u a r i m o e t e n i n k o m e n s - e n s c h a d e v e r z e k e r a a r s l o o n h e f f i n g ( l o o n b e l a s t i n g e n p r e m i e v o l k s v e r z e k e r i n g e n ) e n i n k o m e n s a f h a n k e l i j k e b i j d r a g e Zorgverzekeringswet (Zvw) inhouden op periodieke uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, ongevallen en ziekte. D e b e d r a g e n w o r d e n d u s n e t t o u i t g e k e e r d a a n v e r z e k e r d e ( e n n i e t v i a d e w e r k g e v e r zoals bij een collectief contract). Ve r z e k e r i n g e n w a a r o p d e w i j z i g i n g p e r 1 j a n u a r i v a n t o e p a s s i n g i s, z i j n o n d e r andere: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Ongevallenverzekeringen (Rubriek C) De arbeidsongeschiktheidsdekking op de woonlastenverzekering Va n a f 1 j a n u a r i m o e t e n v e r z e k e r a a r s d e p r e m i e r e n s e i g n e r e n, D i t b e t e k e n t d a t d e v e r z e k e r a a r s v o o r a f i n f o r m a t i e a a n d e B e l a s t i n g d i e n s t m o e t e n v e r s t r e k k e n. O o k m o e t e n de verzekeraars in 2011 aan de Belastingdienst eenmalig informatie verstrekken over p e r i o d i e k e u i t k e r i n g e n d i e z i j i n h e b b e n g e d a a n a a n v e r z e k e r d e n e n v a n w i e d e uitkering in 2011 nog doorloopt. De redenen voor deze wijzigingen zijn het eerder kunnen incasseren van belastinggelden en het aansluiten bij de veranderde rol van de Belastingdienst: streven naar een vooraf ingevulde aangifte in plaats van toezicht achteraf op de belastingaanslag. 20

PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012. Deelmodule Schade Particulieren. Onderdeel a. Bezitsverzekeringen

PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012. Deelmodule Schade Particulieren. Onderdeel a. Bezitsverzekeringen PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012 Relevante actuele ontwikkelingen Eindterm Toetsterm Nieuwe/wijziging toetsterm PE?* Deelmodule Schade Particulieren Onderdeel a. Bezitsverzekeringen

Nadere informatie

3b.1.1 3b.1.6 3b.1.8 3b.1.9 4a.1.5. 5d.1.1 5d.1.3 5d.1.5. 3b.2.8 4a.2.5. 5a.2.9. 4a 4a.3.5 Nee. 2a.4.3

3b.1.1 3b.1.6 3b.1.8 3b.1.9 4a.1.5. 5d.1.1 5d.1.3 5d.1.5. 3b.2.8 4a.2.5. 5a.2.9. 4a 4a.3.5 Nee. 2a.4.3 Relevante actuele ontwikkelingen Eindterm Toetsterm Nieuwe/wijziging toetsterm PE?* PE Wft-Schadeverzekeringen Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2012 Deelmodule Schade Particulieren Onderdeel a. Bezitsverzekeringen.1.1.1.6.1.8.1.9.1.5

Nadere informatie

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie.

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie. BELANGRIJK Bijgaand ontvangt u het digitale lesmateriaal. Dit exemplaar is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het door te sturen naar anderen. In verband met copyright (waarbij

Nadere informatie

Kwaliteitscode Rechtsbijstand

Kwaliteitscode Rechtsbijstand Kwaliteitscode Rechtsbijstand De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 de volgende Kwaliteitscode voor Rechtsbijstandverzekeraars en juridisch zelfstandige

Nadere informatie

Kwaliteitscode Rechtsbijstand Stichting Achmea Rechtsbijstand

Kwaliteitscode Rechtsbijstand Stichting Achmea Rechtsbijstand Kwaliteitscode Rechtsbijstand Stichting Achmea Rechtsbijstand Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 1.1 Rechtsbijstandverzekeraar 3 1.2 Juridische zelfstandig schaderegelingskantoor 3 1.3 Klant 3 1.4 Rechtshulpverlener

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? www.wbf.nl Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. REIKWIJDTE ARTIKEL 3. GRONDBEGINSELEN RECHTSBIJSTANDVERLENING ARTIKEL 4. COMMUNICATIE

INHOUD ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. REIKWIJDTE ARTIKEL 3. GRONDBEGINSELEN RECHTSBIJSTANDVERLENING ARTIKEL 4. COMMUNICATIE KWALITEITSCODE 01 INHOUD ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 Rechtsbijstandverzekeraar 1. Juridisch zelfstandig schaderegelingskantoor 1. Klant 1. Rechtshulpverlener 1. De zaak ARTIKEL. REIKWIJDTE ARTIKEL. GRONDBEGINSELEN

Nadere informatie

Kwaliteitscode 2014. Kwaliteitscode 2014. Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik

Kwaliteitscode 2014. Kwaliteitscode 2014. Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Kwaliteitscode 2014 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Inleiding De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 de Kwaliteitscode voor Rechtsbijstandverzekeraars

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? HetWaarborgfondsMotorverkeer kanuitkomstbieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig en de dader rijdt door of is onverzekerd.

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig en de dader rijdt door of is

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Waarborgfonds kan uitkomst bieden

Waarborgfonds kan uitkomst bieden Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is doorgereden) of onverzekerd is. Of dader reed bij het ongeval

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 16 december 2009 de volgende bedrijfsregeling voor

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 25 juni 2009 de volgende bedrijfsregeling

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzers Reisverzekering

Productwijzers Reisverzekering s Productwijzers Reisverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Reis- en annuleringsverzekering.. pagina 2 Rechtsbijstandverzekering.. pagina 11 Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA!

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! Letselschade U heeft letsel opgelopen bij een ongeval. Dat is erg vervelend. In deze folder leest u hoe we omgaan met letselschade en wat

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

1 Inleiding 1 1.1 Studietips 2 1.2 Lesmateriaal 2 1.3 Contact 2

1 Inleiding 1 1.1 Studietips 2 1.2 Lesmateriaal 2 1.3 Contact 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Studietips 2 1.2 Lesmateriaal 2 1.3 Contact 2 2 Bezitsverzekeringen 3 2.1 Aanpassing overeenkomst brandverzekeraars met hypothecair financiers 3 2.1.1 Artikel 2 Betalingsbevoegdheid

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzers Camperverzekering

Productwijzers Camperverzekering s Productwijzers Camperverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Motorrijtuigenverzekering.. pagina 2 Ongevallenverzekering inzittenden.. pagina 11 Pechhulpverzekering.. pagina 17

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

Toelichting bij Kwaliteitscode rechtsbijstand

Toelichting bij Kwaliteitscode rechtsbijstand Toelichting bij Kwaliteitscode rechtsbijstand Rechtsbijstandverzekeraars zijn zich meer en meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zij bieden immers inmiddels aan heel veel huishoudens

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Ongevallenverzekering motorrijtuigen

Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallenverzekering motorrijtuigen Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27685 17.01 1. Ongevallen inzittenden

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid

Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake CONVENANT

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk of ziekte: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten?

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? Rialto.Tóch verzekerd Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? U heeft niet alleen schade aan zaken of uw auto, maar u bent ook gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Letsel oplopen bij een ongeval

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Speciaal Reglement RBV-B2. Voorwaarden Rechtshulp Verkeer. Inhoudsopgave

N.V. Univé Schade. Speciaal Reglement RBV-B2. Voorwaarden Rechtshulp Verkeer. Inhoudsopgave N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RBV-B2 Voorwaarden Rechtshulp Verkeer We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met het

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 44 44 www.aevitae.com klantenservice@aevitae.com Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Formuliernummer AEVZZP ALG 2018 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering.

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Het Waarborgfonds Motorverkeer. Personenschade

Het Waarborgfonds Motorverkeer. Personenschade Het Waarborgfonds Motorverkeer Personenschade Wij hebben gehoord dat u bij een ongeval gewond bent geraakt. Allereerst wensen wij u van harte een voorspoedig herstel toe. Het Waarborgfonds Motorverkeer

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering schade

Allianz Nederland Schadeverzekering schade Allianz Nederland Schadeverzekering Letselschade Letsel? U bent verzekerd van een goede schaderegeling. Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen Veiligheid in het verkeer, óók juridisch Inhoud 1 2 3 4

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt En dan? Inhoud 1 Arbeidsongeschikt, en dan? 2 U vraagt een uitkering aan 3 Onze deskundigen 4 U krijgt een uitkering 5 Wij helpen u graag weer aan het werk 6 Hoe gaan wij om met uw medische

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat nu? De beoordeling. De deskundigen. De beslissing. De uitkering. Andere betrokkenen. Wat u verder moet weten

Arbeidsongeschikt. Wat nu? De beoordeling. De deskundigen. De beslissing. De uitkering. Andere betrokkenen. Wat u verder moet weten Arbeidsongeschikt Wat nu? 1 De beoordeling 2 De deskundigen 3 De beslissing 4 De uitkering 5 Andere betrokkenen 6 Wat u verder moet weten Arbeidsongeschikt, wat nu? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat

Nadere informatie

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade?

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade? Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast

Nadere informatie

Productwijzers Bootverzekering

Productwijzers Bootverzekering s Productwijzers Bootverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Pleziervaartuigenverzekering.. pagina 2 Aanhangwagen / trailer / bagagewagen.. pagina 11 Rechtsbijstandverzekering..

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Convenant Regeling administratiekosten

Convenant Regeling administratiekosten Convenant Regeling administratiekosten Het convenant Regeling administratiekosten wordt per 1 april 2013 conform de bepaling in artikel 10 van het convenant verlengd. De lumpsumvergoeding (in 2012 74,71)

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

3.2 De wereld van transacties

3.2 De wereld van transacties 3.2 De wereld van transacties Voorbeeld: Henk gaat een brommer kopen. Hij heeft hiervoor twee mogelijkheden: 1) Hij koopt een tweedehands brommer via Marktplaats.nl; 2) Hij koopt een tweedehands brommer

Nadere informatie

In deze folder wordt informatie. Waarborgfonds wendt met een om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER

In deze folder wordt informatie. Waarborgfonds wendt met een om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER In deze folder wordt informatie verstrekt, wanneer die van nut kan zijn, u zich tot het Waarborgfonds wendt met een verzoek om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER WANNEER NAAR HET WAARBORGFONDS

Nadere informatie

Krijg de hulp die u verdient!

Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Als u door een ongeval of een medische fout letselschade oploopt, kunnen de gevolgen groot zijn, zowel voor uzelf als voor uw omgeving. Misschien

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Letselschade. Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen Veiligheid in het verkeer, óók juridisch. Verzekerd van een goede schaderegeling

Letselschade. Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen Veiligheid in het verkeer, óók juridisch. Verzekerd van een goede schaderegeling Allianz Nederland Schadeverzekering Letselschade Verzekerd van een goede schaderegeling Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen Veiligheid in het verkeer, óók juridisch Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nadere informatie

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij u een voorspoedig

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden

Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven de schadeverzekering inzittenden van uw autoverzekering. Deze verzekering keert een

Nadere informatie

Let op: wij kunnen uw claim alleen behandelen als de formulieren volledig zijn ingevuld en ondertekend!

Let op: wij kunnen uw claim alleen behandelen als de formulieren volledig zijn ingevuld en ondertekend! Credit Life International N.V, Postbus 375, 5900 AJ Venlo Behandelingstraject Callas Group Postbus 75916 1070 AX Amsterdam Onderwerp: aangifte arbeidsongeschiktheid Woonlastenverzekering Geachte heer,

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En nu? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En nu? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En nu? Klantbrochure U heeft zich arbeidsongeschikt gemeld bij uw verzekeraar. In deze folder leest u wat u nu kunt verwachten. U leest onder andere hoe uw verzekeraar uw arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Productwijzer Caravanverzekering

Productwijzer Caravanverzekering Productwijzer Caravanverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de caravanverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe (zie kopje Attentie bij vraag 12 voor toelichting)

Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe (zie kopje Attentie bij vraag 12 voor toelichting) Meldingsformulier Ongeval en/of arbeidsongeschiktheid 1. Intermediair Naam intermediair:... Intermediairnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:....e-mailadres

Nadere informatie