t M1tje Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t M1tje Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal"

Transcriptie

1 e jaargang nr. 15 t M1tje In Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal Met de fusie hebben we een prachtig mooi logo gekregen en dus werd het tijd voor een mooi nieuw Meent shirt. Een delegatie van de oudervereniging heeft ontzettend hard gezocht en geregeld met een prachtig resultaat. Bij de start van de Koningsspelen heeft meester Arthur het nieuwe shirt onthuld. Met de vierdaagse zullen we de shirts voor het eerst dragen. De oude shirts worden nu natuurlijk nostalgie. Om zoveel shirts te bewaren is zonde dus we willen ze af gaan geven aan een goed doel. Voordat we dat doen willen we iedereen de mogelijkheid geven om een rood Meent shirt te kopen. Voor een minimale bijdrage van 2 euro per shirt kun je deze week binnen lopen om bij Pieter een shirt te kopen (er zijn kinder- en volwassen maten) De volledige opbrengst zal gaan naar giro 555 voor de aardbeving in Nepal. Verkooptijden dinsdag uur Woensdag of uur Donderdag of uur dit nummer: Nieuwe shirts 1 forma e 1 Website p 2 Data om te onthouden 2 vierdaagse 2 fotograaf 2 koningsspelen 3 Gevonden voorwerpen 3 Leesbeleving 3 Ramen 4 Gymmen 4 A4d looplied 4 Natuurknap 5 Spaanse les 5 luizencontrole 5 con nurooster 5 Vrijdag of uur Formatie nieuwe schooljaar Door middel van deze nieuwsbrief willen we u informeren over enkele zaken op school. Natuurlijk kunt u ook op school binnenlopen of even een afspraak maken. Nu de meivakantie voorbij is komt de zomervakantie al in zicht. Voordat het zover is moet er op school nog een heleboel gebeuren. Het managementteam is al volop bezig met de formatie van volgend schooljaar. We informeren de ouders hier ieder jaar over middels een ouderavond. Deze ouderavond hebben we voor dit jaar gepland op maandagavond 6 juli om uur. Zet deze datum dus alvast op de kalender. Wat we wel al weten is dat we aan het eind van dit schooljaar afscheid gaan nemen van Meester Wiel. Hij heeft aangegeven te gaan genieten van zijn pensioen. Hoe we dit afscheid vorm zullen geven hoort u later in dit jaar. Waarschijnlijk zien we hem volgend jaar nog wel af en toe vrijwillig terug. Verder zal Arthur Gerritzen deel gaan nemen aan het vierslagleren. Dit houdt in dat hij gekoppeld wordt aan een pas afgestudeerde leerkracht, deze leerkracht komt 2 dagen op school werken waardoor Arthur een master opleiding kan volgen. De jonge leerkracht doet diezelfde studie. Degene waar Arhur aan gekoppeld wordt is Fanny Fassotte. Ze zal zich binnenkort in het M1tje aan iedereen voorstellen.

2 Website- p vierdaagse Op donderdag 11 juni begint het jaarlijkse wandelfeest weer!! Alle oudste kinderen hebben vandaag een opgave formulier mee naar huis gekregen. Voeg de ingevulde strook met het gepaste geld in de bijgevoegde envelop en lever deze in op woensdag 27 mei tussen 12:00 en 13:00 uur in de aula. Kijk ook op: h p://www.a4d.nl/ Enkele dagen voor aanvang van de Avondvierdaagse ontvangt u verdere informa e. Wij hopen ook dit jaar weer op heel veel enthousiaste kleine en grote wandelaars!! Data om te onthouden Start periode 4 leesbeleving/ boekbe spreking Vrij 2e pinksterdag Aanmelden vierdaagse Schoolfotograaf Con nurooster kermis Leunen MI feestdag Juf Ki y Vierdaagse Con nurooster kermis Heide Studiedag, kinderen vrij! Meents Got Talent Ouderavond forma e juffendag groep 5 MI feestdag Kitty R.K.Bs. De Meent Kapelweg AJ Leunen Tel. (0478) In oktober was Ki y Olde Daalhuis 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Ze hee gekozen om dit met de hele school te vieren op 2 juni met een MI dag. Op dinsdag 2 juni zal alles dus in het teken staan van workshops rondom alle 8 de intelligen es. De school jden zijn die dag net als anders. We proberen er voor zowel de kinderen als juf Ki y een hele fijne en knappe dag van te maken. Fotograaf Het is weer jd voor de schoolfotograaf. Zoals voorgaande jaren hebben we ook dit jaar gekozen voor Aerts fotografie en hij komt op vrijdagmorgen 29 mei en op woensdagmorgen 3 juni foto s knippen. Bij onze school is het gebruikelijk dat we ieder jaar een klassenfoto knippen, maar om de twee jaar worden individuele foto en een eventuele broertjes/zusjes-foto geknipt. Dit jaar is het weer jd voor de individuele foto s en eventuele broertjes/zusjes-foto s. Houdt u er rekening mee dat op vrijdagmorgen 29 mei de klassenfoto s en de individuele foto s van groep 6 tot en met 8 worden geknipt. Verder worden deze morgen ook de broertjes/zusjes-foto s geknipt. Op woensdagmorgen 3 juni worden dan de klassenfoto s en de individuele foto s van groep 1 tot en met 5 geknipt. Hee u niet al uw kinderen op onze school, dan wordt u ook de mogelijkheid geboden om een broertjes/zusjes-foto te maken. Dit moment zal plaatsvinden op school op woensdag 3 juni van tot Opgavebrief voor de broertjes/zusjes-foto volgt apart via de mail deze week. Commissie schoolfotograaf Bertha van den Brink, Corina Michels en Mariola Geurts Pagina 2

3 Op vrijdag 24 april vonden de koningsspelen plaats. Hiervoor werd in de weken daarvoor een oproep gedaan voor hulpouders. Jammer genoeg gaven daar niet veel ouders gehoor aan waardoor we de hulp maar net rond kregen en er veel stagiaires ingezet moesten worden. Dit is natuurlijk jammer. Mocht het echt een keer zover komen dat er te weinig hulpouders zijn bij dit soort ac viteiten dan zullen we die ac viteiten niet door kunnen laten gaan. Hopelijk kunnen we op uw hulp rekenen. De Koningsspelen zijn verder prima verlopen. Het was prach g weer en het was heel gezellig. Dank aan de werkgroep Koningsspelen bestaande uit enkele ouders en leerkrachten en dank aan alle hulpouders en stagiaires. Koningsspelen/hulp Gevonden voorwerpen/ Armband We vinden regelma g spullen, tassen en bakjes op school. Deze worden verzameld in de bakken bij de hoofdingang. Kijk gerust eens of er iets van uw kind(eren) bij zit. Noa uit groep 5 is al een jdje haar zilveren armbandje met haar naam er op kwijt. Als iemand die gevonden hee dan hoort ze dat graag. Leesbeleving periode 4 Maandag 18 mei start alweer de vierde periode leesbeleving. Deze periode staat in het teken van boekbesprekingen. Alle kinderen van de Meent zullen een boekbespreking houden. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis een boek uitkiezen, dit boek lezen en er een soort verslag van maken. Dit verslag bespreken ze in de groep. Iedere leerling krijgt hiervoor een formulier van zijn eigen juf of meester. Dit formulier kan thuis ingevuld worden. Van de leerkracht krijgt de leerling te horen wanneer hij of zij aan de beurt is om het verslag te bespreken. Met vragen hier over kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Ramen aan de voorzijde Misschien is het wel opgevallen dat er in de meivakan e flink gewerkt is op school. De voorzijde van de school hee dubbel glas gekregen. Hiervoor zijn er ook enkele kozijnen vervangen. Er is flink doorgewerkt waardoor er nu alleen nog wat kleine afwerkingen gedaan hoeven te worden. Hiervan zullen de kinderen verder weinig hinder ondervinden Pagina 3

4 Gymmen in De Brink De gemeente Venray huurt sinds lange jd De Brink als gymzaal voor De Meent. De school krijgt deze uren dan toegewezen door de gemeente om er te gaan gymmen. Nu De Baank is geopend en De Brink haar func e voor een groot deel hee verloren, diende het gebouw vanwege het liggende contract met de gemeente betreffende de gymuren tot 2019 beschikbaar te blijven voor de gymuren. De s ch ng De Brink gaf echter aan graag te willen onderzoeken of er mogelijkheden zouden zijn voor het vervroegd openbreken van het contract, daar zij dan eerder zouden kunnen overgaan te de sloop van het gebouw. In dat kader is er overleg geweest met de gemeente, de s ch ng die De Brink beheert en de school. Tijdens dit overleg is er een aantal overwegingen besproken. Overwegingen die besproken werden zijn: -De inrich ng van de huidige accommoda e, die op dit moment niet meer voldoet aan de eisen waaraan een accommoda e als De We eling voldoet; -De wens van de s ch ng De Brink af te breken vanwege kostenbesparing en mogelijkheden herinrich ng dorpsplein; -Beschikbare alterna even voor de gymuren van De Meent -Het vervoer van de leerlingen naar een andere accommoda e. De uitkomst van de bespreking was dat de gemeente zou onderzoeken of er alterna eve ruimte beschikbaar was voor de gymuren van De Meent. Het bovenstaande hee erin geresulteerd dat de kinderen van De Meent vanaf het komend schooljaar zullen gaan gymmen in De We eling. Over het vervoer e.d. zullen we u nog nader berichten. We vinden het natuurlijk jammer dat we niet meer zo dichtbij kunnen gaan gymmen maar zijn aan de andere kant ook blij dat we meer gymmogelijkheden krijgen met up to date materialen. We zijn voor aanbesteding van de gymzaal a ankelijk van de gemeente. We blijven met de gemeente in overleg om te zorgen voor de meest prak sche gymmogelijkheden. A4d Looplied De s ch ng avond4daagse hee dit jaar een officieel looplied uitgebracht. Dit lied is officieel gepresenteerd op 10 mei in De Ar est. Van onze school hebben Jim Butcher en Noor van Kempen uit groep 5 meegezongen in dit lied. Heel knap gedaan muziekknappe Noor en Jim. Meester Wim is het lied al aan het leren aan alle kinderen voor de vierdaagse. Groep 7 gaat zelfs proberen om er nog een Meent couplet bij te maken. Hopelijk doen er veel kinderen mee met de vierdaagse en kan het lied flink meegezongen worden. Pagina 4 t M1tje

5 Intelligen e van de Maand Voor de maand mei staat de naturalis sche intelligen e o ewel natuurknap op het programma. Een kind dat sterk naturalis sch is, voelt zich sterk aangetrokken tot planten, dieren, landschappen en natuurlijke fenomenen zoals weer, klimaat, stenen e.d. Aan deze intelligen e is ook het vermogen verbonden snel overeenkomsten en verschillen waar te nemen en te classificeren. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfs afel. Ze verzorgen dieren, le en op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details, ze kunnen goed observeren en rubriceren. Vroeger was dit een belangrijke eigenschap voor jagers, verzamelaars, boeren. Nu is het nog steeds belangrijk als botanist, keuken chef, boer. In de wetenschap is naturalis sche intelligen e belangrijk bij onderzoeken waarbij bepaalde patronen ontdekt moeten worden. Spaanse les Sinds zijn pensioen gee meester Peter Peeters op school nog vrijwillig Spaanse les. We zijn hier heel blij mee. Helaas hee Peter aangegeven dat hij volgend schooljaar een cursus gaat volgen en daardoor de Spaanse lessen niet meer kan geven. Ben je of ken je iemand die dit op De Meent zou willen doen dan horen wij dat graag. Je hoe er overigens zelf niet Spaans voor te kunnen spreken. Hulp bij de luizencontrole We zijn erg blij met ons screeningsteam hoofdluis. Mede door dit team hebben we weinig last van luizen of we zijn er op jd bij zodat ze zich minder snel verspreiden. Op de maandagen na alle vakan es start het screeningsteam met het controleren van alle kinderen. Ook zal het screeningsteam soms op andere dagen ingezet worden als er hoofdluis geconstateerd is in een bepaalde groep. De ouders van het screeningsteam ontvangen hiervoor uitleg door de GGD. We zoeken extra hulp voor het screeningsteam hoofdluis. Na dit schooljaar zullen er een aantal ouders stoppen waarvan de kinderen naar de brugklas gaan. Vragen en of aanmelden bij Julia van Lint: Con nurooster kermissen Leunen en Heide Binnenkort staan de kermissen van Leunen en Heide weer op het programma. Vanwege de kermissen hebben we op maandag 1 juni en maandag 22 juni een continurooster van uur. De kinderen nemen op die dagen zelf een lunchpakket mee dat ze met de leerkrachten in de groep zullen opeten Pagina 5

6 Nieuws van buiten ENKELE ACTIVITEITEN VAN BUITENSCHOOLSE OPVANG KINDERPLANEET (Kindcentrum Leunen) INFO; Kindcentrum Leunen, Kapelweg 4. Telefoonnr carnavalsoptreden samen spelen in een speeltuintje architecten van de toekomst in de winter denken wij aan de vogels Pagina 6 t M1tje

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 15, 24 april 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 15, 24 april 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 15, 24 april 2015 Kalender: 27 apr t/m 8 mei meivakantie 27 april Koningsdag, zie programma in de bijlage 29 april Schoolvoetbaltoernooi 5 mei Bevrijdingsdag, zie programma

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10. Saskia. Gosse. Terugblik april. Vakantierooster

Nieuwsbrief 10. Saskia. Gosse. Terugblik april. Vakantierooster Saskia Nieuwsbrief 10 Sinds enige tijd is Saskia afwezig. Dit i.v.m. het overlijden van haar moeder. Gelukkig hebben we de vervanging van de groep goed weten te regelen. Diana is de vaste schakel gebleven

Nadere informatie

Hilversum, april 2015

Hilversum, april 2015 Hilversum, april 2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Fijn dat u er was bij de Paasviering en dank aan dominee Tacken (de vader van Jonathan) voor het op inspirerende en passende wijze leiden van deze viering.

Nadere informatie

KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015

KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015 KJS- nieuwsbrief 12 Schooljaar 2014-2015 26 maart. 2015 *Volgende nieuwsbrief 16 april 2015 Een bewogen week Vorige week was een week met veel afwisseling. Het was de week van het openbaar onderwijs. Deze

Nadere informatie

In dit nummer. Personeel en onderwijs. Welkom op school. Belangrijke data... Personeel en onderwijs. Welkom op school

In dit nummer. Personeel en onderwijs. Welkom op school. Belangrijke data... Personeel en onderwijs. Welkom op school In dit nummer Personeel en onderwijs Welkom op school Thema s trefwoord TSO-nieuws Schoolfruit Kunstmenu Muziekworkshop Gigakids Typecursus Kerstbomenactie Schoonmaakavond Sinterklaas Kerstviering Belangrijke

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

10 april 2015 nr: 12 2014 2015 www.weisterbeek.nl / info@weisterbeek.nl. opgavestrookje na het weekend aan je meester of juf.

10 april 2015 nr: 12 2014 2015 www.weisterbeek.nl / info@weisterbeek.nl. opgavestrookje na het weekend aan je meester of juf. 10 april 2015 nr: 12 2014 2015 www.weisterbeek.nl / info@weisterbeek.nl Geachte ouders, In dit bomvolle Brifke nr. 12 vindt u o.a. informatie over: Brifkes berichten; Het afscheid van collega Henriëtte

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Zijlwijkschool. Agenda. Erfgoed Leiden: groep 7. Koningssportdag. blz 1

Nieuwsbrief. De Zijlwijkschool. Agenda. Erfgoed Leiden: groep 7. Koningssportdag. blz 1 Nieuwsbrief De Zijlwijkschool Schaduwpad 1, 2371VX Leiden www.zijlwijk.pcsleiden.nl Nieuwsbrief nummer 15, 2014-2015 15 Denkt u er aan om geld mee te geven voor onze adoptiekinderen van Happy and Joy?

Nadere informatie

10-apr-15. De trotse juffen

10-apr-15. De trotse juffen 10-apr- Ouderhulp De Sinte Lucij is een kleine school, met een klein team en een kleine groep ouders. In de praktijk betekent dat een beroep op een kleine groep mensen voor een heleboel activiteiten. Vandaag

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Beste nieuwsbrieflezers, Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 2015 en ook nog eens met de aanvulling vanuit de peuteropvang!

Beste nieuwsbrieflezers, Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 2015 en ook nog eens met de aanvulling vanuit de peuteropvang! Beste nieuwsbrieflezers, Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 2015 en ook nog eens met de aanvulling vanuit de peuteropvang! Welkom: We willen alle ouders en kinderen van harte welkom heten bij de

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie