Kwaliteitsjaarverslag Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland"

Transcriptie

1

2 Colofon Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland Postbus GA Alkmaar Locatie Alkmaar/Schagen Hertog Aalbrechtweg DL Alkmaar Telefoon: Telefax: Locatie Velsen/Heemskerk Amsterdamseweg LE Velsen-Zuid Telefoon: Telefax: Auteur Frouke van Oosten Redactionele medewerking John Nootebos Michiel Wildschut Eindredactie Tanja Bouman Frouke van Oosten Michiel Wildschut Fotografie Niels Folkers Connexxion Ambulancezorg Vormgeving FIB bv, Nunspeet Druk FIB bv, Nunspeet Voorwoord Hierbij treft u het Connexxion Ambulancezorg kwaliteitsjaarverslag van 29 aan. Connexxion Ambulancezorg verzorgt ambulancezorg in de regio s Noord-Holland Noord (NHN), Kennemerland, Noord- en Oost-Gelderland (NOG) en Zeeland. In de regio s NHN, Kennemerland en Zeeland vindt de zorgverlening plaats in samenwerking met onze regionale partners. Het jaar stond in het teken van verdere integratie en harmonisatie van de bedrijfsonderdelen met als doel één slagvaardige organisatie te realiseren. Een organisatie die staat voor de zorg voor de patiënt. Innovatie, kwaliteit, samenwerking in de keten en doelmatigheid zijn hierbij kernbegrippen. Onze zorg, uw zekerheid. De voorbereiding op de nieuwe Ambulancewet, de Waz, was in eerste instantie gericht op een open en transparante procedure, zoals voorgesteld door de minister. Deze procedure werd later omgezet in een onderhandse vergunningverlening, waarbij hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit, doelmatigheid en samenwerking. Eisen die uitstekend passen binnen de beleidskaders van Connexxion Ambulancezorg. De voorbereiding op de Waz legde ook de basis voor harmonisatie van de cao binnen de ambulancebranche, waarover in het najaar van 29 overeenstemming werd bereikt. In de nieuwe cao is veel aandacht voor het duurzaam kunnen inzetten van personeel en persoonlijke ontwikkeling. Zowel de externe als de interne ontwikkelingen hebben veel van onze medewerkers gevergd. De onzekerheid over de toekomst bij een open en transparante procedure en de noodzakelijke veranderingen om te komen tot één organisatie betekende voor hen veel veranderingen in een kort tijdsbestek. Dit was voornamelijk bij de overgenomen organisaties AZNOG en RAVZ merkbaar: nieuwe processen, ander materiaal en het realiseren van productdifferentiatie. De veranderingen zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo hebben de HKZ-certificeringorganisaties geconstateerd dat er belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet. Een prestatie om trots op te zijn! In de regio Noord-Holland Noord is de samenwerking met de Veiligheidsregio sterk geïntensiveerd. Begin 29 is het besluit genomen om de krachten te bundelen en gezamenlijk in te schrijven voor de vergunning van deze regio. Het publieke domein en de GHOR brengen de kennis en expertise mee vanuit de Veiligheidsregio. Connexxion Ambulancezorg is een sterke innovatieve partner. In de regio Kennemerland zijn met de regiopartners VZA en GGD gesprekken gevoerd om te komen tot RAV-vorming. Deze RAV-vorming is randvoorwaardelijk om in aanmerking te kunnen komen voor onderhandse vergunningverlening. Connexxion Ambulancezorg heeft voorgesteld om het model Noord-Holland Noord toe te passen voor de regio Kennemerland. De gesprekken hebben nog niet geleid tot een finale oplossing. Wij blijven echter vertrouwen houden in een goede oplossing voor de regio en blijven constructief denken om tot een goede invulling te komen. Gelukkig kunnen we vaststellen dat de prestaties voor de patiënt onverminderd goed blijven. Namens het managementteam van Connexxion Ambulancezorg, Michiel Wildschut, directeur 3

3 Inhoudsopgave Organisatie 1. Leiderschap 6 2. Management van medewerkers Strategie en beleid Management van middelen Management van processen 25 De resultaten 6. Medewerkers Klanten en leveranciers Maatschappij en milieu Bestuur en financiers 33 Innovatie 1. Verbeteren en vernieuwen

4 De organisatie 1. Leiderschap Connexxion Ambulancezorg: onze zorg, uw zekerheid Nadat Connexxion Ambulancezorg in 28 de ambulancezorg op de Noord- en West-Veluwe en de Stichting Ambulance Zorg NOG had overgenomen, volgde in maart 29 de Regionale Ambulancevoorziening Zeeland. Sinds die uitbreiding is Connexxion de grootste ambulancezorgverlenende organisatie in Nederland geworden, werk zaam in de vier regio s Noord- en Oost-Gelderland, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zeeland. De groeiambities met betrekking tot de ambulance activiteiten zijn desondanks nog niet vervuld. De goede positie in de ambulancemarkt is versterkt. Tevens kan door het delen van elkaars kennis en kunde de kwaliteit bij alle onderlinge ambulancediensten worden verhoogd. Uiteraard zijn er verschillen tussen de kernactiviteiten van Connexxion als vervoersorganisatie en die van de ambulancedienst als zorgorganisatie. De belangrijkste klanten bij Connexxion zijn reizigers en cliënten, terwijl dat bij de ambulancedienst patiënten zijn. Maar de kerncompetentie die Connexxion en de ambulancedienst gemeen hebben, is het kunnen realiseren van operational excellence. De wil is de mogelijkheden om expertise en competenties optimaal te benutten, bedrijfsprocessen optimaal in te richten en dit te doen vanuit een sterk markt- en klantgericht denken. Hierbij staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda. De nauwe samenwerking tussen de ambulancedienst en taxi, met name zittend ziekenvervoer, gehandicaptenvervoer en groepsvervoer, is van groot belang. Missie Kwalitatief hoogwaardige zorg tegen een verantwoorde prijs Deze missie die tegelijkertijd de ambitie van Connexxion Ambulancezorg aangeeft, is veelzeggendheid. Binnen de steeds veranderende kaders en eisen die worden gesteld aan de verantwoorde ambulancezorg, wordt voortdurend gezocht naar de oplossing om tot hoogwaardige ambulancezorg te komen. Hierover wordt verantwoording afgelegd aan de inwoners van de regio. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan Zorg van een inhoudelijk goed niveau. Doelmatigheid, doeltreffendheid, patiëntgerichtheid, veiligheid en zorg op maat zijn de begrippen voor verantwoorde zorg. De behoefte van de patiënt is hierbij het uitgangspunt. Concreet betekent dit dat wij de best mogelijke ambulancezorg willen bieden. Om dit te bereiken wordt er continu gewerkt aan verbetering van de dienstverlening door scholing, het gebruik van een modern wagenpark en een efficiënte inzet van mensen en materieel. Connexxion Ambulancezorg heeft acht kernwaarden geformuleerd, die essentieel worden geacht voor het volbrengen van deze missie: professionaliteit, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, slagvaardigheid, pragmatisme, betrouwbaarheid, innovatie en transparantie. Visie Niet reageren, maar creëren: Connexxion Ambulancezorg de meest grensverleggende ambulancezorgverlener van Nederland De toekomst van een organisatie is er niet zomaar, die wordt gemáákt door de organisatie. Connexxion Ambulancezorg ziet zichzelf als de meest vooruitstrevende verlener van ambulancezorg. Dit wordt bereikt door te werken met professionals, vernieuwende technologieën en een bedrijfscultuur die is gericht op out of the box denken. Continu wordt gezocht naar vernieuwende wegen om gestelde doelen te bereiken: gaten in de markt, nieuwe doelgroepen, productvernieuwing. De risico s die dit met zich meebrengt worden nauwkeurig afgewogen, waarbij doelmatigheid, kwaliteit en verantwoorde ambulancezorg de belangrijkste criteria zijn. Het beschikken over goede medewerkers met de juiste instelling is cruciaal in een sector van vernieuwingen, veranderingen en het behalen van targets. Investeren in een positief werkklimaat en vakmanschap staan daarom binnen Connexxion Ambulancezorg voorop. Door het bieden van kwalitatief hoogwaardige opleidingen en loopbaanmogelijkheden moeten medewerkers geïnspireerd blijven. Alle medewerkers creëren een onderscheidende en succesvolle organisatie die klaar is voor de wereld van morgen en elke uitdaging ziet als een kans die moet worden benut. De visie getuigt van een ambitieus beeld van de toekomst. Dit kan echter alleen bereikt worden door te beschikken over de juiste cultuur en het stellen van ambitieuze doelen. Connexxion Ambulancezorg tracht haar ambities te verwezenlijken door: De patiënt centraal te zetten binnen het geheel van bedrijfsprocessen. Transparantie te bieden in geleverde prestaties. Een toonaangevende rol te bekleden in de acute zorgketen. Het waarborgen van elektronische uitwisseling van patiënten gegevens in samenwerking met ketenpartners. Actieve participatie in de keten van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Bij te dragen aan het optimaliseren van de spoedeisende medische zorg door deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Een goed personeelsbeleid te voeren. Innovatie, ondernemerschap en professionaliteit te stimuleren binnen de organisatie. 6 7

5 Organisatiestructuur Connexxion Ambulancezorg Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland maakt onderdeel uit van Connexxion Ambulancezorg BV binnen de divisie Taxi Services, Tours en divisie Connexxion Ambulance zorg. Deze divisie maakt op haar beurt weer onderdeel uit van Connexxion Holding N.V. Connexxion Ambulancezorg is een zorginstelling en voldoet aan de zorgbrede Governancecode 21. Voor een deel van de bedrijfsvoering, waaronder ICT, salaris administratie, huisvesting en inkoop, wordt gebruik gemaakt van de centrale diensten uit de holding. Organisatiestructuur Connexxion Ambulancezorg Noord- Holland Als private ambulancedienst levert Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland ambulancezorg in twee RAV s, de aangrenzende regio s Noord-Holland Noord (NHN) en Kennemer land (KEN). Het team Alkmaar / Schagen werkt in RAV NHN en wordt aangestuurd door een teamleider. Het team Velsen / Heemskerk werkt in RAV KEN en wordt ook aangestuurd door een teamleider. Beide teamleiders worden aangestuurd door het operationeel hoofd. Het bedrijfs bureau is gevestigd bij de hoofdpost in Alkmaar. Raad van Commissarissen Aandeelhoudersvergadering (AVA), CTS Raad van Commissarissen (conform WTZi) Connexxion Bestuurder HRM Openbaar Vervoer Taxi, Tours en Ambulancezorg Finance & Control Operationeel manager Overige interne leveringen Directie Ambulancezorg ROC / LOC Taxi Services Tours Connexxion Ambulancezorg Manager regio Noord-Holland Administratieve ondersteuning Regio Noord- Holland Regio Noord- en Oost-Gelderland Regio Zeeland Operationeel hoofd Kwaliteit MMA Teamleider V/H Teamleider A/S Team V/H Team A/S Figuur 1a: Organisatiestructuur Connexxion Figuur 1b: Organisatiestructuur Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland 8 9

6 INK-model Het Instituut Nederlandse Kwaliteit heeft als doelstelling Ondernemingsraad In de Wet op de ondernemingsraad (WOR) is bepaald dat 2. Management van medewerkers kers, wat leidt tot goede resultaten van de medewerkertevredenheidonderzoeken en de interne klachten regeling. het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering op een organisatie met meer dan vijftig medewerkers verplicht basis van het INK-managementmodel. De visie achter het is om een OR in te stellen. De onderstaande doelstellingen HRM beleidsvisie Hoofdproces Onderwerpen INK-managementmodel heeft betrekking op het continu streven naar het balanceren tussen diverse stakeholders van de organisatie, tussen de resultaten en de inspanningen stonden in 29 op de agenda van de OR: Het inrichten van de nieuwe OR van Connexxion Ambulancezorg. Human Resource Management (HRM) heeft al lange tijd bewezen een essentiële rol te spelen in het bepalen van de overlevingskracht, de effectiviteit en het concurrentie- 1 HRM-planning 2 Instroom - formatiebezetting - functiebeschrijving en functie-eisen - werving en selectie - introductieplan nieuwe medewerkers die daarop betrekking hebben en voortdurend streven naar groei, zowel kwantitatief als kwalitatief. De kern van de filosofie van INK wordt gevormd door vijf fundamentele kenmerken die een organisatie succesvol (kwantitatief als kwalitatief) kunnen maken: 1. Leiderschap met lef; 2. Resultaatgerichtheid; 3. Continu verbeteren; 4. Transparantie; 5. Samenwerking. De vijf kenmerken leveren een bijdrage aan de samenhang en groei van de negen aandachtsgebieden die het INK-model onderscheidt. In het bijzonder richt Connexxion Ambulancezorg zich op het verkrijgen van een goede balans Het mede inrichten van een commissie van studieregeling / 1% regeling. Meer inbreng van de medewerkers naar de OR. Toezien op de uitvoer van de aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het realiseren van een Connexxion Select Fietsplan voor alle medewerkers. De OR van Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland bestond in 29 uit vijf leden. Eind 29 zijn de verschillende OR s binnen Connexxion Ambulancezorg samengevoegd tot één OR. Deze OR bevat nu elf leden, waarvan drie van Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland. Na iedere vermogen van een organisatie. Vaak wordt HRM gezien als personeelszorg of -procedures in smalle zin, maar het geheel van beleid, procedures en systemen dat gericht is op het beïnvloeden van het gedrag, de houding en de prestaties van werknemers behoort tot het werkterrein van HRM. Connexxion Ambulancezorg realiseert zich dat de chauffeurs, verpleegkundigen en de meldkamercentralisten hun belangrijkste kapitaal zijn. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar zijn de ambulancehulpverleners van Connexxion Ambulancezorg beschikbaar om in de verschillende regio s hulp te verlenen. Voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulance zorg is de organisatie in brede zin een belangrijk aspect, maar de medewerkers geven de organisatie daad- 3 Bedrijfsreglement - arbeidsvoorwaarden en -overeenkomsten - beloning - roosterreglement - gedragscodes - privacyreglement - medezeggenschapsregeling - klachtenregeling 4 Ontwikkeling - opleidingsbeleid - loopbaanbeleid 5 Prestatiemanagement - beoordelingssystematiek 6 Uitstroom - exit gesprekken 7 Gezondheidsmanagement - verzuim - arbozorg - re-integratie - BOT - VIM Figuur 2a: Indeling van het HRM-beleid van Connexxion Ambulancezorg tussen top-down en bottum-up benaderingen. vergadering, wordt door de OR een nieuwsbrief opgesteld werkelijk vorm. Connexxion Ambulancezorg ziet haar per- met daarin onderwerpen die besproken zijn. soneel als het meest waardevolle bezit van de organisatie. Connexxion Ambulancezorg heeft het HRM-beleid vertaald De Plan-Do-Check-Act-cyclus is een belangrijk principe van De prestaties van werknemers bepalen in grote mate of een in een eigen model. Tevens heeft zij aandacht besteed aan het INK-model. organisatie haar doelen en verwachte resultaten behaalt. een aantal extra elementen, waaronder verzuim, cao en reglementen. Daarnaast zijn ook de relaties met externe Binnen de steeds veranderende kaders en eisen die worden factoren, zoals de medezeggenschap en businesspartners, gesteld aan verantwoorde ambulancezorg, wordt continu opgenomen. In het HRM-beleid zijn al deze elementen ver- gezocht naar de kwalitatief hoogstaande oplossing. Inno- werkt en wordt tevens ingegaan op de instrumenten waar- vatie speelt hierbij een belangrijke rol. Connexxion Ambu- mee invulling wordt gegeven aan het personeelsbeleid. lancezorg is zich er van bewust dat, indien zij haar positie als marktleider binnen de ambulancezorg wil behouden en versterken, zij continu dient te investeren in haar menselijk kapitaal. Het talent van het personeel dient volledig ontplooid te worden door middel van training en opleiding en het creëren van een gezond werkklimaat om zo innovatie en operational excellence mogelijk te maken. Personeelszorg draagt bij aan het welbevinden van medewerkers in de organisatie. Daarom is er binnen de organisatie een sterke focus op het personeelsbeleid in de breedste zin van het woord. Arbeidsomstandigheden en gezondheidsbeleid maken daar deel van uit, maar ook loopbaan- en opleidingsbeleid. Dit HRM-beleid biedt inzicht in de instrumenten waarmee invulling wordt gegeven aan de verdere ontwikkeling en de professionalisering van het personeelsmanagement binnen Connexxion Ambulancezorg. Hierbij wordt ingegaan op alle HR-werkterreinen: planning, wer ving, selectie, introductie, prestatie, ontwikkelen, beoordelen, uitstroom en gezondheidsmanagement. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ervaring van medewer- 1 11

7 Personeel Het aantal formatieplaatsen (fte s) wordt bepaald op basis van de vastgestelde paraatheid per RAV. Het totale aantal fte s steeg van 11,4 in 28 naar 19,5 in 29. Het aantal 25 vrouw man medewerkers steeg van 17 naar 115. Deze groei is het verschil tussen in- en uitstroom die in 29 heeft plaatsgevonden. Zo zijn er nieuwe chauffeurs en verpleegkundigen 2 aangesteld, er gingen echter van de genoemde functies ook medewerkers uit dienst. Aantal (fte s) Man Vrouw Totaal fte fte fte aantal medewerkers 15 1 Verpleegkundige Chauffeur Staf en overig Totaal Figuur 2b: Aantal medewerkers en formatieplaatsen (fte s) op < >6 leeftijd Aantal (fte s) Saldo fte fte fte Verpleegkundige Chauffeur Staf en overig Totaal Figuur 2c: Aantal medewerkers en formatieplaatsen (fte s) in 29 t.o.v. 28 Figuur 2e: Opbouw naar leeftijd en geslacht van Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland op Velsen/ Heemskerk Alkmaar/ Schagen staf totaal Instroom Uitstroom Figuur 2d: In- en uitstroom van personeel in absolute aantallen in 29 aantal medewerkers < >4 aantal dienstjaren Figuur 2f: Opbouw naar aantal dienstjaren van Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland op

8 Informatie en communicatie In de positiebepaling volgens het INK-model en uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 28 bleek communicatie tussen management en medewerkers een relatief zwak punt te zijn binnen de organisatie. In 29 is dit onderwerp binnen Connexxion Ambulancezorg opgepakt. Iedere medewerker ontvangt periodiek een editie van het divisieblad De Binnenspiegel. Hierin staan zowel nieuwsberichten als interviews en andere wetenswaardigheden van medewerkers. Daarnaast wordt driewekelijks een informatie-update door de directeur van Connexxion Ambulancezorg geplaatst op de homepage van Ambuweb. Hierin zijn de belangrijkste ontwikkelingen binnen Connexxion Ambulancezorg te lezen. Verder blijft elke locatie verantwoordelijk voor de eigen regionale informatie en communicatie. Management en medewerkers houden elkaar mondeling op de hoogte via informele gesprekken en het periodieke werkoverleg per locatie. De leden van het management en de directie nemen regelmatig deel aan commissievergaderingen. Schriftelijke communicatie vindt plaats via een aantal mogelijkheden in Ambuweb, namelijk flitsberichten, nieuwsberichten en mededelingen op het forum/praatboek. Ook wordt belangrijke informatie via een persoonlijke gestuurd. Opleiding en bijscholing Nieuwe medewerkers Als een nieuwe ambulancemedewerker in dienst komt, wordt een inwerktraject aangeboden. Deze periode is ingevlochten in de landelijke initiële opleiding van de SOSA, die bij aanvang van de nieuwe functie wordt gestart. Afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring van de nieuwe medewerker vindt nog een aantal aanvullende stages plaats in de periode na het inwerken. In 29 werden vier verpleegkundigen en vijf chauffeurs opgeleid volgens het inwerktraject van de ambulancedienst. Landelijke bijscholing Voor ambulancemedewerkers is er een landelijke nascholingscyclus, georganiseerd door de SOSA, die loopt van 25 tot en met 29. Alle SOSA-gecertificeerde medewerkers volgen tien scholingsdagen verdeeld over de vijf jaar van deze cyclus. Alle ambulancemedewerkers worden onderwezen en getraind in: Pre-hospital Trauma Life Support (PHTLS), Kinderresuscitatie en de Profcheck (diagnostische praktijktoets). De verpleegkundigen volgen jaarlijks een beroepsspecifieke dag. De chauffeurs volgen beroepsspecifieke rijvaardigheidstrainingen en tevens een Profcheck Verkeersen Voertuig Techniek (VVT). Regionale bij- en nascholing in RAV Kennemerland Er zijn drie regionale scholingsdagen gevolgd door alle medewerkers uit de regio Kennemerland. Tijdens de eerste scholingsdag Bekwaam in je vak werden de voorbehouden handelingen getoetst conform de handelingsschema s. Iedere deelnemer heeft vooraf een thuistoets moeten uitvoeren, die diende als nultoets. De tweede regionale scholing Dwang en Attitude in de Psychiatrie had een wisselend verloop. De docent voor deze scholingsdag was van Stichting Buitenamstel Geestgronden. Veilig werken met de brandweer als derde regionale scholingsdag was een vervolg op de regionale scholingsdag in 28 Trauma voor twee. Tijdens deze dag was er aandacht voor moeizame transfers. Ook werd specifiek geoefend met de inzet van de ladderwagen van de brandweer. Naast het verplichte programma werden er gedurende het jaar verschillende facultatieve scholingsdagen aangeboden. Regionale bij- en nascholing in RAV Noord-Holland Noord In 29 ging de eerste regionale scholingsdag over cardiologie, namelijk ACLS. Vervolgens kwam bij de tweede dag APLS aan bod. De derde dag bestond voor verpleegkundigen uit het toetsen van protocollenkennis en het oefenen van voorbehouden handelingen omwille van de bekwaamheidsverklaring. De vierde dag werd voor de medewerkers ingevuld middels een training bij ECN in Petten. Hierbij leerde men over gevaarlijke stoffen. De ambulancechauffeurs hebben in het afgelopen jaar drie scholingsdagen gevolgd, dezelfde als de verpleegkundigen exclusief de derde dag. De voorbereidingen van de landelijke profcheck vinden regionaal plaats. Onder begeleiding van een instructeur zijn de betreffende verpleegkundigen en chauffeurs getraind alvorens zij deze vaktoets afleggen. De motorambulanceverpleegkundigen hebben een dag support-on-the-job gekregen, waarbij de rij-instructeur hen tijdens de operationele dienst volgde en naderhand een advies uitbracht. Omwille van de dagen dat weersomstandigheden de MAV-ers niet toelaat op de motor te rijden, hebben de nieuwe MAV-ers meerdere dagen getraind om in een auto te kunnen rijden met optische en geluidssignalen. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimbeleid van de ambulancedienst is door middel van intensief contact gericht op een zo spoedig mogelijke hervatting van taken en het voorkomen van langdurige afwezigheid. De doelstellig is om het ziekteverzuim te beheersen en instroom in de WAO te voorkomen. Dit beleid heeft er in 29 toe geleid dat het kortdurend ziekteverzuim laag is gebleven. Echter heeft zich wel een stijging voorgedaan in het langdurig ziekteverzuim. De betreffende langdurig zieken worden, indien mogelijk, alternatieve werkzaamheden aangeboden. Ten opzichte van het sectorale en algemene landelijke gemiddelde onderscheidt Connexxion Ambulancezorg Noord- Holland zich nog steeds op een positieve manier Ziekte verzuimpercentage A/S V/H Staf A/S V/H Staf 1 t/m 7 dagen,97%,79%,46%,95% 1,22% 2,22% > 1 t/m 6 weken,5% 1,44%,%,65%,98%,8% > 6 t/m13 weken,15%,1%,%,%,39%,% > 13 weken,7%,%,%,88%,%,% > 26 weken max. 2 jaar 1,58%,9%,% 3,63% 1,67%,% Figuur 2g: Het verzuimpercentage en gemiddelde aantal ziektedagen in 28 en 29 (exclusief zwangerschapsverlof) Fysieke belasting en ergonomie De aanpak van fysieke belasting is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor ambulancemedewerkers. Fysieke klachten aan rug en ledematen kunnen leiden tot ziekteverzuim dat veelal langdurig is. De ergocoaches dragen zorg voor de uitrol van het ergobeleid van de ambulancedienst. Dit beleid heeft als doel om de fysieke belasting van de medewerkers te verminderen als gevolg van duwen, trekken, tillen en vaak herhaalde bewegingen. Tilinstructie, hulpmiddelen en het stimuleren van fitnessactiviteiten dragen bij aan vermindering van deze fysieke belasting. De samenstelling van het ergoteam van de ambulancedienst is volledig veranderd. Het ergoteam werd gevormd door instructeurs/werkbegeleiders. Om een goed ergo beleid te kunnen voeren was een intensievere betrokkenheid gewenst. Dit kon het toenmalige team niet bieden. Daarom is besloten om de betrokkenheid van de instructeurs binnen het ergobeleid te reduceren tot het inwerktraject van nieuwe medewerkers. Daarbuiten zijn er vijf nieuwe ergotrainers aangetrokken die aan de slag zullen gaan met het gehele ergobeleid. In 21 zal het nieuwe ergoteam zich richten op de intensivering van de uitvoer van het ergobeleid

9 Psychische belasting en opvang (BOT) Confrontaties met schokkende gebeurtenissen en agressie worden opgevangen door het bedrijfsopvangteam (BOT), die wordt gevormd door medewerkers van de eigen organisatie. De lijst van zeven vormt het inzetcriterium om het BOT te alarmeren. Een eerste gesprek vindt plaats direct volgend op de hulpverleningssituatie. De bemanning wordt dan tijdelijk uit de paraatheid gehaald voor gesprek. Al met al betreft het BOTvangnet een periode van maximaal zes weken (drie gesprekken) na het betreffende incident. Als de BOT-medewerker van mening is dat alleen bedrijfsopvang niet voldoende is, bestaat de mogelijkheid om de collega door te verwijzen naar een psycholoog. Het BOT van RAV Kennemerland heeft een gezamenlijk systeem. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de medewerkers van GGD Kennemerland en de ADK. In totaal zijn er 18 inzetten geweest voor het team van Velsen/ Heemskerk. Bij negen inzetten is de traumaopvang direct afgerond en voor de andere negen inzetten hebben er een of twee vervolgafspraken plaatsgevonden. Eén keer is een psycholoog ingeschakeld en ook is een keer een andere partij ingezet. De coördinator van het BOT Velsen/Heemskerk heeft het stokje overgedragen aan zijn collega. Type incident Aantal inzetten Geweld/intimidatie naar ambulancepersoneel Ernstig letsel, dood en reanimatie van kinderen 3 (Verkeers)ongevallen met zwaar letsel, dood of verminking (Poging tot) zelfmoord 3 Situaties waarbij familie of collega s van het ambulancepersoneel betrokken zijn Bizarre situaties en ernstige misdrijven 3 Situatie waarbij ambulancepersoneel zelf aangeeft behoefte te hebben aan opvang Totaal 18 Figuur 2h: Aantal inzetten door BOT naar soort incident in RAV Kennemerland in 29 Het team van Alkmaar/Schagen werkt binnen de RAV NHN, maar wordt alleen ingezet voor eigen collega s. Het BOT bestaat uit één verpleegkundige en twee chauffeurs. In 21 zal een vierde lid worden geworven om het team weer op volle sterkte te brengen. In 29 heeft het bedrijfsopvangteam van Alkmaar/Schagen 17 inzetten gehad. Twee keer bleek er geen behoefte 9 aan een gesprek. In zeven gevallen is er een vervolgafspraak gemaakt met de medewerker. Er zijn geen doorverwijzingen geweest voor professionele psychische ondersteuning. Het oproepen van het BOT via de communicator door de meldkamer loopt nog niet altijd zoals gewenst. Dit is per centralist verschillend. Dit blijft daarom een punt van aandacht voor 21. Type incident Aantal inzetten Geweld/intimidatie naar ambulancepersoneel Ernstig letsel, dood en reanimatie van kinderen 3 (Verkeers)ongevallen met zwaar letsel, dood of verminking (Poging tot) zelfmoord 2 Situaties waarbij familie of collega s van het ambulancepersoneel betrokken zijn Bizarre situaties en ernstige misdrijven 2 Situatie waarbij ambulancepersoneel zelf aangeeft behoefte te hebben aan opvang Totaal 17 Figuur 2i: Aantal inzetten door BOT in RAV Noord-Holland Noord bij Connexxion Ambulancezorg in 29. Beide bedrijfsopvangteams hebben het afgelopen jaar een landelijke en regionale scholingsdag gevolgd. 5 5 Type incident Aantal meldingen Dreigen 1 Verbaal geweld 2 Discriminatie Seksuele intimidatie Fysiek geweld 2 Totaal 2 Figuur 2j: Aantal meldingen over incidenten met agressie en/of geweld door medewerkers van Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland in 29 Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor (PAM) Een aantal jaar geleden is onderzoek gedaan naar de vraag tot welke leeftijd het ambulancevak op een gezondheidskundig verantwoorde manier kan worden uitgeoefend. Daaruit kwam naar voren dat er geen leeftijd is vast te stellen. Naar aanleiding daarvan is in 28 de zogenaamde Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor (PAM) opgesteld, die in de sector geïmplementeerd gaat worden. Het periodiek aanbieden van arbeidsgezondheidskundig onderzoek zoals in de Arbeidsomstandighedenwet wordt voorgeschreven, biedt de mogelijkheid om medewerkers goed te begeleiden. Er wordt inzicht gegeven in de aan werk gerelateerde gezondheidstoestand en belastbaarheid die noodzakelijk is om goed in het werk te kunnen blijven functioneren. De PAM kent een aantal verschillende testen die gezamenlijk bijdragen aan het in kaart brengen van de gezondheid en belastbaarheid van een ambulancemedewerker. Agressie en geweld Het onderwerp agressie en geweld wordt niet alleen belangrijk gevonden binnen de ambulancedienst, maar staat ook In 29 is door de arbodienst van Connexxion Ambulancezorg gestart met de uitvoer van deze periodieke onderzoeken. hoog op de landelijke agenda. De medewerkers van de ambulancedienst nemen het onderwerp erg serieus. Echter, het blijkt niet altijd eenvoudig te zijn om de definities van agressie en geweld te vertalen naar de praktijk. Bepaalde voorvallen worden door de medewerkers nog niet gezien als agressie of geweld. Dit laatste heeft de aandacht van het management en zij probeert daarom handvaten te bieden, zodat medewerkers weten wanneer er melding moet worden gemaakt van een voorval. In 29 zijn er twee meldingen gemaakt van incidenten, deze hadden betrekking op verschillende aspecten (figuur 2j). In één geval is er ook aangifte gedaan bij politie

10 3. Strategie en beleid Ontwikkeling Wet ambulancezorg (Waz) Het oorspronkelijke voorstel voor de Waz uit 24 bevatte de plicht tot periodieke aanbesteding van de vergunningen, die telkens voor 4 jaar zouden worden verleend. Hiermee zou er concurrentie om de markt ontstaan. In de Tweede Kamer is in 26 een amendement aanvaard waarin de periodieke aanbesteding van deze vergunningen is vervangen door maatstafconcurrentie en de looptijd van de vergunningen is aangepast van vier jaar naar onbepaalde tijd. Dit met als doel om een structuur in het leven te roepen die zou leiden tot betere prestaties. Met het schrappen van de periodieke vergunningverlening is verder relatief weinig aandacht besteed aan de wijze waarop de eenmalige procedure van verlening van de vergunningen zou moeten worden vormgegeven. Eind 28 werd de Waz door de Eerste Kamer aanvaard. Begin 29 is de minister gestart met de voorbereiding van de procedure voor vergunningverlening waarbij alle huidige vergunninghouders zouden kunnen meedingen. Bij deze voorbereiding zijn de sector en alle betrokkenen bij de ambulancezorg, dus ook Connexxion Ambulancezorg, uitgebreid in de gelegenheid gesteld om hun adviezen en zienswijzen te geven over de toen voorgenomen procedure. Gaandeweg werd duidelijk dat door de sector en andere betrokkenen bij de ambulancezorg veel vraagtekens werden gezet bij deze wijze van vergunningverlening en de gevolgen hiervan voor de continuïteit van de zorg. Voor de open procedure bleek weinig draagvlak te bestaan. In oktober 29 is na een algemeen overleg door de minister toegezegd dat hij zich opnieuw gaat beraden op deze procedure. Bij deze heroverweging is ook de vorming van de veiligheidsregio s op grond van de Wet veiligheidsregio s betrokken. Daardoor is een bestuurlijk en organisatorisch proces in gang gezet waarmee ambulancezorg een duidelijke plaats in de keten van openbare orde en veiligheid zal verkrijgen. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat het doorgaan op de ingeslagen weg een risico voor de continuïteit van de zorg zou zijn. Besloten is om vergunninghouders werkzaam binnen één ambulanceregio, onder voorwaarde van samenwerking, de mogelijkheid te bieden een vergunning aan te vragen. Vertaling van Waz naar RAV Noord-Holland Noord. Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland maakt onderdeel uit van twee RAV s. In RAV Noord-Holland Noord zijn de private en overheidsambulancedienst in 29 een officieel samenwerkingsverband aangegaan, een coöperatieve vereniging. De organisatie die is ontstaan, bedekt het volledige werkgebied van Veilligheidsregio Noord-Holland Noord. In het te ontwikkelen Regionaal Ambulanceplan zal uniformering tussen de twee ambulancediensten een belangrijk aspect zijn. Vertaling van Waz naar RAV Kennemerland. Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland maakt ook deel uit van RAV Kennemerland. De structuur zoals deze in Noord-Holland Noord is toegepast is toch nog toe in de zuidelijke RAV niet mogelijk gebleken door het besluit van het bestuur van de overheids-ambulancedienst om volledig op eigen kracht de vergunning voor die regio binnen te willen halen. Kwaliteitsdoelstellingen 21 Onderwerp Doelstelling Middelen/acties Gewenst resultaat eind 21 Regionaal Ambulanceplan Terugkoppeling van resultaten ROP Kwaliteitshandboek Jaarverslag Klanttevredenheidsonderzoek Optimaliseren communicatie Een vijfjarenplan ontwikkelen op basis van het bestek van eisen en de algemene maatregelen van het bestuur Een structuur ontwikkelen waarin jaarlijks de resultaten van de medewerkers tijdens de ROP-dagen wordt teruggekoppeld aan het MT Het aanpassen van het kwaliteitshandboek naar het format van Connexxion Ambulancezorg Het aanpassen van het jaarverslag naar het format van Connexxion Ambulancezorg Het inzichtelijk maken van de mening van de patiënt over de hulpverlening die door de medewerkers van Connexxion Ambulancezorg is verleend Een structuur ontwikkelen waarin de medewerkers met bepaalde regelmaat op de hoogte worden gehouden door het MT van ontwikkelingen binnen de organisatie BELEID EN MANAGEMENT Samenstellen van een projectgroep op niveau van de RAV Wensen van de belanghebbenden inventariseren Opstellen van een concept plan Met behulp van feedback belanghebbenden het ambulanceplan formaliseren Opstellen van scoringslijsten, welke zullen moeten worden ingevuld bij elke ROP-dag Scoringslijsten verwerken in een query in het managementinformatiesysteem Werkgroep Kwaliteit van Connexxion Ambulancezorg stelt een format op voor de indeling en inhoud van het kwaliteitshandboek Werkgroep Kwaliteit van Connexxion Ambulancezorg stelt een format op voor de indeling van de documentatiemappen Kwaliteitshandboek en documentatiemappen worden aangepast naar het opgestelde format Werkgroep Kwaliteit van Connexxion Ambulancezorg stelt een format op voor de indeling en lay-out van het jaarverslag Kwaliteitsfunctionarissen schrijven het kwaliteitsjaarverslag aan de hand van het opgestelde format Opstellen enquête voor patiënten Verzamelen en verwerken van de data. Uitwerken van de data tot eindconclusies Communiceren aan medewerkers van de conclusies Benoemen van de communicatielijnen (mondeling en schriftelijk) binnen de organisatie i.s.m. afdeling Communicatie van divisie Connexxion Taxi Services, Tours en Ambulancezorg Projectgroep samenstellen voor het beoordelen van deze communicatielijnen De projectgroep stelt een advies op ten aanzien van de gewenste communicatie binnen de organisatie Instellen vraagbak op Ambuweb MT ontwikkelt een actieplan voor de praktische uitwerking van het advies Een vastgesteld document waarin het vijfjarenplan over de bedrijfsvoering binnen de RAV (NHN en Kennemerland) staat beschreven Er is een structuur vastgesteld waarin de resultaten van de regionale en landelijke scholingsdagen worden omgezet tot bruikbare input voor de jaarlijkse FW-gesprekken Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal handboek beschikbaar op Ambuweb wat m.b.t. de indeling, inhoud en lay-out uniform is binnen heel Connexxion Ambulancezorg. Dit handboek wordt ondersteund door een digitale documentatiemap welke m.b.t. de indeling en layout overeenkomstig zijn binnen Connexxion Ambulancezorg, maar regionaal verschillen van inhoud. Er is voor 1 juni 21 een jaarverslag geschreven en afgedrukt welke m.b.t. de indeling en lay-out uniform is binnen Connexxion Ambulancezorg Er is een onderzoek uitgevoerd onder de klanten van de ambulancedienst. Hierop volgend zijn de uitkomsten van dit onderzoek gerapporteerd en gepresenteerd aan de ambulancedienst In het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) dient het resultaat over het onderwerp communicatie & informatie voldoende te scoren en te zijn verbeterd t.o.v. het vorige MTO

11 Onderwerp Doelstelling Middelen/acties Gewenst resultaat eind 21 Onderwerp Doelstelling Middelen/acties Gewenst resultaat eind 21 Rittijdoverschrijdingen Ritboncontrole Veilig Incident Melden (VIM) Klachtenregistratie Patiënten data managementsysteem Veiligheid en preventie Nieuwbouw Betaalde nevenfuncties Het terugdringen van de rittijdoverschrijdingen en het verlagen van de opstaptijden om de patiënt zo snel mogelijk hulpverlening te kunnen bieden Een procedure ontwikkelen waarbij het regelmatig controleren van de ritbonnen op medische handelingen wordt gewaarborgd. De gegevens komen uit Opencare: MDT en de koppeling met Medtronic Het ontwikkelen van een digitaal meldingssysteem voor incidenten in brede zin voor de locatie Velsen/ Heemskerk als onderdeel van het VMS Een digitale registratie van de klachten in een aparte module binnen het VMS Het verhogen van de kwaliteit en betrouwbaarheid in registratie (en tijdens overdracht) van de patiëntgegevens Het dagelijks voorzien van een BHV-er op het stafbureau Het registreren van de betaalde nevenfunctie van de medewerkers. PRIMAIR PROCES Het registreren van de rittijden, onderverdeeld in meldtijd, opstaptijd, aanrijtijd en totale responstijd De gewenste werkwijze van het ritboncontroleteam in kaart brengen Inventariseren wat de benodigde tijd voor een regelmatige controle van de ritbonnen is Werkwijze vastleggen in procedure m.b.v. het ritboncontroleteam Het ontwikkelen van een projectplan De software naar de wensen van de werkgroep inrichten Het trainen van de leden van de VIMcommissies op de VIM-procedure en software. Project communiceren naar de medewerkers Het aanstellen van een werkgroep en ontwikkelen van een projectplan Het kiezen van passende software en deze naar de wensen van de werkgroep inrichten Het trainen van degene die met de klachtenmodule zullen gaan werken Installeren van een projectgroep Opstellen van een projectplan PERSONEEL & ORGANISATIE Het plannen en uitvoeren van BHVbrandveiligheid Uivoeren RI&E Een P&O format opstellen voor het indienen van betaalde nevenwerkzaamheden voor de medewerkers Een format opstellen voor het achteraf per kwartaal accorderen van geregistreerde meldingen door medewerkers Beleid inclusief stroomschema vastleggen op basis van uitkomsten controle/accordering achteraf Rittijdoverschrijdingen NHN A/S 8% KEN V/H 5% Opstaptijden: 6% binnen 1 minuut Er vindt structurele controle plaats van de ritformulieren met betrekking tot het medisch handelen door de verpleegkundige Er is een digitaal meldsysteem ontwikkeld voor het melden van werkgerelateerde incidenten, welke door alle medewerkers van locatie V/H kan worden gebruikt. Voor het registreren en administreren van klachten wordt gebruik gemaakt van de digitale klachtenmodule Er is een koppeling tussen het digitale ritfomulier en medische apparatuur In ieder geval 5% van de medewerkers van het stafbureau zijn in het bezit van BHV brandveiligheid Duidelijkheid ten aanzien van beleid, registratie, verantwoordelijkheden en taakverdeling, welke inhoudelijk voldoet aan de eisen van de Arbeidsinspectie van de betaalde nevenwerkzaamheden van de medewerkers Structuur Preventie en Ergonomie Uitbreiding post Alkmaar- Noord Skillslab RAV Kennemerland Structuur Onderhoud Optimaliseren van het planbaar vervoer (Connexxion Ambulancezorg) Structureren Ambuweb ICT-handboek Het voeren van een dagelijks beleid ter voorkoming van ergonomische klachten bij medewerkers Een vernieuwde ambulancepost die voldoet aan het bestek van eisen conform het format van AZN Voorzien in een nieuwe ruimte / pand waar opleidingen en trainingen kunnen worden gegeven aan ambulancepersoneel. Uitbesteden van het onderhoud van het wagenpark aan de regionale dealer Het ontwikkelen van een planningsmodule voor besteld vervoer in samenwerking met zorginstellingen Het overzichtelijker maken van de mogelijkheden en documenten op Ambuweb. Vastleggen van alle ICTprocedures en richtlijnen in één handboek, zodat de kennis van de beheerders is vastgelegd Uitvoeren van een evaluatie van het bestaande ergobeleid Uitvoeren van de opgestelde actielijst welke is voorgekomen uit de evaluatie Ontwikkelen van een structuur waarin frequente voorlichting aan medewerkers wordt gegeven over ergonomie MIDDELEN & MATERIALEN Bestek van eisen opstellen De opdracht uitbesteden en laten uitwerken Tussentijds onderkomen voor stafbureau realiseren Verbouwing laten uitvoeren Overleg met betrokkenen over de inrichting van de ruimtes Inrichten van de ruimtes Opstellen van een bestek van eisen m.b.t. de nieuwe opleidingsruimte Realiseren van nieuwe ruimte, welke goede bereikbaar is voor het team Velsen/Heemskerk Inrichten van de ruimte(s) in samenspraak tussen de verschillende partijen Opstellen procedure regulier onderhoud en procedure ad-hoc onderhoud Communiceren aan functionarissen en medewerkers. ICT Inventariseren welke zorginstellingen gebruik maken van besteld vervoer Opstellen van een bestek van eisen m.b.t. de te ontwikkelen planningsmodule Inventariseren welke documenten op Ambuweb moeten staan Documenten verdelen onder nieuwe hoofdstukken Wijzigingen communiceren aan medewerkers Verzamelen van de procedures en richtlijnen m.b.t. ICT Vastleggen van werkwijzen die nog niet zijn beschreven Structureren van de documenten naar een praktische indeling Medewerkers zijn zich bewust van de ergonomische methodes en maatregelen en maken hier gebruik van Een vernieuwde ambulance hoofdpost en kantoor voor de staf welke voldoet aan het bestek van eisen Er is een skillslab ingericht welke voldoet aan de norm van LPA Het wagenpark wordt uitgevoerd door de regionale dealer welke hierover een duidelijke en transparante administratie voert Er is een planningsmodule ontwikkeld voor het organiseren van besteld vervoer. Deze module wordt toegepast door de MKA. Er is een inventarisatie gemaakt welke documenten op Ambuweb moeten staan. In welke nieuwe vorm dit wordt gegoten is nog niet bekend Een handboek waarin alle ICTprocessen staan beschreven in een digitaal handboek welke voor de ICTbeheerders en het MT toegankelijk is 2 21

12 4. Management van middelen Connexxion Ambulancezorg wil kwalitatief hoogwaardige zorg leveren tegen een verantwoorde prijs. Zij wil niet reageren, maar creëren. Bovendien wil zij de meest grensverleggende ambulancezorgverlener van Nederland zijn. Dit vertaalt zich ook in het gebruik, beheer en inkoop van materiaal en middelen. Op dit moment rijden er nog verschillende typen voertuigen, maar het vervangingsbeleid zal er uiteindelijk toe leiden dat één type voertuig gebruikt zal worden, de Mercedes-Benz Sprinter, waarin verantwoorde en goede zorg verleend kan worden. Met betrokkenheid van medewerkers en de ambulancebouwer is gekozen voor een concept waarin ergonomie en veiligheid voor de ambulancemedewerker en patiënt centraal staan. Ook voor het gebruik van materialen wordt gestreefd naar uniformiteit binnen Connexxion Ambulancezorg, waarbij goede kwaliteit tegen een verantwoorde prijs bepalend zullen zijn. In 29 is veel aandacht besteed aan de verdere uitrol van het digitale ritformulier voor geheel Connexxion Ambulancezorg. Dit met het doel het digitale systeem in 21 te kunnen introduceren in de regio s Noord- en Oost-Gelderland en Zeeland. Huisvesting Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland beschikt over een zestal standplaatsen, verdeeld over de RAV Kennemerland en RAV Noord-Holland Noord. De hoofdposten zijn de stalling van alle parate ambulances en de locatie waar diensten van start gaan. In het kader van dynamisch ambulancemangement komen ambulanceteams ook op posten van de collega-ambulancediensten in de regio en vice versa. Over het gebruik van de faciliteiten op posten van de collega-ambulancediensten zijn regionale afspraken gemaakt. Locatie RAV Functie Alkmaar-Noord NHN Hoofdpost Alkmaar-Zuid NHN Satelietpost Heemskerk KEN Hoofdpost Noord-Scharwoude NHN Satelietpost Schagen NHN Hoofdpost Velsen-Zuid KEN Hoofdpost Figuur 4a: Overzicht van de standplaatsen van Connexxion Ambulancezorg in Noord-Holland in 29 Connexxion Ambulancezorg Veiligheidsregio NHN Connexxion Ambulancezorg Veiligheidsregio Kennemerland VZA RAV Noord-Holland Noord - Alkmaar-Zuid - Alkmaar-Noord - Noord-Scharwoude - Schagen - Texel (Den Burg) - Kooypunt (het zuiden van Den Helder) - Wieringerwerf - Hoogkarspel - Wognum RAV Kennemerland - Velsen-Zuid - Heemskerk - Haarlem - Hoofddorp Figuur 4b: Overzicht standplaatsen RAV Noord-Holland Noord en RAV Kennemerland Wagenpark Om aan de paraatheid te kunnen voldoen, beschikte Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland in 29 over 21 parate ambulancevoertuigen van het type Mercedes-Benz Sprinter en drie OvDG-voertuigen van het type Mercedes- Benz Vito. Het wagenpark wordt aangevuld met drie piketvoertuigen. Tot het wagenpark behoren ook drie motorambulances, die worden ingezet als rapid responder. In de regio Kennemerland betreft dit een motor van het type BMW R12RT. In de regio Noord-Holland Noord betreft dit twee BMW s, R115RT en R12RT. Een ambulance wordt ongeveer na vijf jaar vervangen. In 29 zijn er drie nieuwe ambulances aangeschaft, twee ambulances voor locatie Alkmaar/Schagen en één voor Velsen/ Heemskerk. In 21 zullen op beide locaties de twee oudste ambulances worden vervangen. Voertuig Functie Aantal BMW R115 RT motorambulance 1 BMW R12 RT motorambulance 2 Mercedes-Benz Sprinter ambulance 21 Mercedes-Benz Vito OvDG en rapid responder 3 Mercedes-Benz A piket 1 Volkswagen Golf piket 2 Figuur 4c: Overzicht van de voertuigen van Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland in 29 Fleetlogic Alle ambulanceauto s en OvDG-voertuigen zijn uitgerust met een boardcomputer. Deze blackbox van Fleetlogic verzamelt en registreert automatisch gegevens over de bewegingen van het betreffende voertuig. Alle geregistreerde gegevens worden opgeslagen in een gegevensdrager, een persoons- of voertuiggebonden geheugenmodule. Met behulp van een programma op de computer worden deze gegevens uitgelezen en verwerkt. Deze gegevens leveren betrouwbare en relevante managementinformatie over het rijgedrag van de chauffeurs. Bedrijfskleding Alle informatie rond bedrijfskleding is vastgelegd in het kledingreglement van de ambulancedienst. Vanaf 29 wordt de bedrijfskleding verzorgd door Moderna. Tevens heeft dit bedrijf het wassen van de kleding en overig textiel op zich genomen. Medewerkers zijn verplicht om hun kleding te laten wassen door dit bedrijf. De kledingcommissie is de schakel tussen de medewerkers en Moderna. In 29 hebben de medewerkers weer de mogelijkheid gehad om werkschoenen te laten aanmeten. Hoewel voor deze schoenen een eigen bijdrage moet worden betaald werd hiervan door verschillende medewerkers gebruik gemaakt. Verbruiksartikelen en apparatuur Het beheer en de inkoop van medische verbruiksartikelen en medicatie wordt uitgevoerd door de magazijncom missie. Door het geautomatiseerde magazijnsysteem TWYN werden de verbruikartikelen grotendeels geleverd door Acertys. In de eerste helft van 29 is er regelmatig contact geweest tussen Acertys en de magazijncommissie van de ambulancedienst, omdat de levering van de producten te wensen overliet. In juli heeft het management besloten het contract met Acertys te beëindigd. Almeva is per juli 29 de preferred supplier

13 Jaarlijks wordt alle medische apparatuur gekeurd. Controle van de defibrilatoren heeft plaatsgevonden in januari 29. De keuring van alle overige apparatuur heeft plaatsgevonden in de zomer van 29. Het resultaat van deze keuring is te zien in figuur 4e. Aantal Percentage Goedgekeurd % Goedgekeurd na reparatie % Afgekeurd en vervangen % Totaal 19 1% Figuur 4d: Uitkomst keuring medische appratuur (excl. defibrillatoren) in 29 ICT Connexxion beschikt over een grote ICT-afdeling. Deze kan op afstand en eventueel ook op locatie ondersteunen bij het installeren van nieuwe software en hardware. Ook biedt de afdeling een helpende hand bij problemen. Daarnaast is er een eigen applicatiebeheerder. Deze medewerker ondersteunt, beheert en coördineert de verschillende ambulancespecifieke ICT-processen. Gesteld mag worden dat ICT een cruciale rol speelt in het verbeteren van de productiviteit, zowel kwalitatief als kwantitatief. Een aantal uitgangspunten voor de ICT-infrastructuur binnen Connexxion Ambulancezorg: - De hard- en software dienen uit standaardproducten te 5. Management van processen Certificering ISO/HKZ Sinds 1999 is Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland gecertificeerd volgens de kwaliteitsnormen van ISO 91-HKZ. Binnen de organisatie en onder de medewerkers is in de loop der jaren een grote mate van bekendheid, vertrouwdheid en routine opgebouwd met een kwaliteitssysteem dat nog steeds verder wordt ontwikkeld. De solide en verantwoorde zorgverlening aan patiënten is gewaarborgd in evidencebased, gestandaardiseerde en pragmatische procedures en werkinstructies. Het onderhouden en actualiseren van deze procedures en het overkoepelende kwaliteitssysteem is een continu en dynamisch proces dat is ingevlochten in de 1 Verzuim en preventie a ergonomie b preventief beleid c procedure ziekmelden d ziekte- en re-integratiebeleid e betaald nevenwerk 2 Informatie en communicatie a mededelingen management b informatie over scholing c terugvinden van procedures d mededelingen van commissies 3 Materiaal Medicatie wordt afgenomen bij de ziekenhuisapotheken van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) en het Medisch Centrum Alkmaar (MCA). De samenwerking tussen ziekenhuizen en de ambulancedienst verloopt naar wens. Jaarlijks wordt een visitatie uitgevoerd door de toezichthoudende apotheker van de betreffende ziekenhuizen. Tijdens deze visitatie worden onder andere de uitvoer van medicatiebestelprocedures, de houdbaarheidsdata en de temperatuurbeheersing m.b.t. de opslag, gecontroleerd. In 29 waren er wederom geen zware negatieve bevindingen, wel is een aantal aanbevelingen tot verbetering gedaan. bestaan. - De ambulancedienst en MKA hanteren dezelfde software voor het vastleggen van ritgegevens. - Het dataverkeer dient 24 uur per dag te kunnen plaatsvinden. - De aan te schaffen systemen verbeteren de bedrijfsvoering op het gebied van registratie, rapportage en financiën. Ritdatamodule Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland maakt gebruik van het managementinformatiesysteem binnen Ambuweb van Comprise. Iedere gereden rit komt bij de betreffende chauffeur binnen. De chauffeur controleert vervolgens zelf elke rit op volledigheid en correctheid. Bij afwijkingen wordt dit aangegeven. Ook de reden voor een overschrijding in uitruk- op aanrijtijd kan worden aangegeven. Met het Dashboard kunnen de ritstatistieken worden teruggekoppeld via de startpagina van Ambuweb. De statistieken worden dagelijks automatisch ververst. Elke medewerker ziet zowel de persoonlijke statistieken als die van de gehele RAV. Aangezien dagelijks ongeveer 7% van de medewer- dagelijkse processen van de ambulancedienst. Interne audit Onderdeel van het kwaliteitssysteem zijn de jaarlijkse interne audits, die regelmatig nuttige verbeterpunten opleveren. Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland kent twee teams van twee interne auditors. Beide teams worden gevormd door een ambulanceverpleegkundige en -chauffeur. Het team dat werkzaam is in Velsen/Heemskerk voert de audit uit bij het deel van de ambulancedienst dat onder RAV Noord-Holland Noord valt. Het omgekeerde geldt voor het audit-team, dat werkzaam is in Alkmaar/Schagen. Afgelopen jaar heeft een wisseling plaatsgevonden in het auditteam van Alkmaar/Schagen. Sinds 29 zijn de interne audits enigszins anders ingericht. Er wordt sindsdien ge-audit op specifieke onderwerpen binnen de organisatie. Deze onderwerpen zijn bepaald na een inventarisatie onder het management. De onderwerpen waarop is ge-audit zijn zichtbaar in figuur 5a. De interne audit van 29 stond in het teken van drie hoofdthema s en meerdere subthema s. a aanschaf van materiaal b onderhoud wagenpark c keuring van materiaal Figuur 5a: hoofd- en subthema s van de interne audit in 29 Binnen de drie hoofdthema s zijn er verschillende nonconfirmities gerapporteerd door de auditteams. Deze zijn verwerkt in een actielijst. De actielijst is vastgesteld door het MT en zal worden afgehandeld in 21. Externe audit In verband met de jaarlijkse visitatie van het keurmerk ISO/ HKZ is in maart 29 een externe audit uitgevoerd door Lloyd s. Deze audit is met positief resultaat en met een aantal kleine bevindingen afgesloten. De auditoren zijn van mening dat de processen binnen Connexxion Ambulancezorg dusdanig met elkaar zijn verweven dat er een stevig vangnet is in de dagelijkse praktijk. Een nieuwe lead accessor heeft het stokje overgenomen en zal de komende driejaars auditcyclus uitvoeren. kers inlogt op Ambuweb, is het bereik van deze module zeer groot. Dundas De ritgegevens inclusief de resultaten van controle komen in Dundas, het management informatiesysteem. Met dit systeem kunnen zeer vergaande rapportages worden opgesteld. Deze rapportages hebben niet alleen betrekking op de ritstatistieken, maar ook op medische handelingen, ziekteverzuim, opleidingsdagen en het dienstrooster. Deze rapportages kunnen door de daartoe gemachtigde personen aan verschillende groepen worden gepubliceerd. Via Ambuweb zijn deze rapportages vervolgens in te zien

14 Wetenschappelijk onderzoek ARREST Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland werkt mee aan twee deelonderzoeken van ARREST. Dit staat voor Amsterdam Resuscitation Study, een onderzoek dat loopt bij de afdeling cardiologie van het AMC. Door alle huidige en toekomstige ontwikkelingen in de reanimatie en toekomstige ontwikkelingen, is het gewenst de reanimaties continu in kaart te brengen. In ARREST 7 is het mogelijk zonder extra moeite de nieuwe apparatuur en/of voorzieningen te testen die mogelijk de resultaten van reanimaties verbeteren. Het hele proces rond de reanimatie wordt gevolgd vanaf de 112-melding bij de meldkamer tot aan overlijden of ontslag uit het ziekenhuis van de patiënt. In ARREST11 wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis. In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar de rol van erfelijke aanleg in combinatie met het effect van het gebruik van bepaalde medicatie. De informatie wordt verkregen uit DNA. Hiervoor zijn geen extra handelingen nodig bij de patiënt. VIM in de acute keten Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), regio Noordwest Nederland, wil meer duidelijkheid over het presteren van de acute zorgketen in zijn regio. Hieruit is de opdracht voortgekomen om een meldsysteem voor incidenten in de acute zorgketen op te zetten met als doel organisatorische en logistieke knelpunten in de acute zorgketen inzichtelijk te maken. Om dit te realiseren heeft het ROAZ aansluiting gezocht bij het al lopende ZonMw project Leren van Incidenten in de Zorg (LIZ). Doelstelling van dit project was enerzijds om te Inventariseren welke organisatorische en logistieke problemen zich in de acute zorgregio Noordwest Nederland voordoen. Anderzijds het prioriteren en formuleren van verbeteracties op basis van geanalyseerde incidenten. De resultaten 6. Medewerkers Melding incidenten patiëntenzorg (MIP) Een incident is een onbedoelde gebeurtenis die zich tijdens het proces van ambulancezorg voordoet die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of alsnog zou kunnen leiden. De MIP is een laagdrempelige procedure om dergelijke incidenten te registreren en eventueel maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ingediende MIP s worden behandeld door de MIP-commissie. Deze commissie heeft een vertrouwelijk en onafhankelijk karakter. Niet de verwijtbaarheid, maar wel de vermijdbaarheid van het (bijna-)incident staat centraal. Melding afkomstig van Aantal Meldkamer ambulancezorg 18 Regionale Ambulancedienst NHN 13 Connexxion Ambulancezorg 17 Extern 4 Totaal 52 Figuur 6a: MIP-meldingen naar afzender RAV NHN in 29 Bij de MIP-commissie van RAV Noord-Holland Noord is er door Connexxion Ambulancezorg 18 keer een MIP-melding ingediend. De meldingen hadden in 29 betrekking op incidenten uit verschillende categorieën. Melding afkomstig van Aantal Ambulancehulpverlening Haarlem 12 Connexxion Ambulancezorg 6 Andere partijen 2 Totaal 2 Figuur 6b: MIP-meldingen naar afzender RAV KEN in 29 Van de 2 MIP-meldingen in RAV Kennemerland, waren er in 29 6 afkomstig van medewerkers van Connexxion Ambulancezorg. De onderwerpen waarover werd gemeld liepen zeer uiteen. Verbetervoorstellen Medewerkers hebben de mogelijkheid om een verbetervoorstel in te dienen bij de kwaliteitsmanager. Dit verbetervoorstel kan betrekking hebben op elk onderdeel van de organisatie. Het verbetervoorstel wordt door de kwaliteitsmanager ingebracht in het MT-overleg. Het MT besluit vervolgens of en welke acties er zullen voortkomen uit het verbetervoorstel. De indiener van het verbetervoorstel wordt vervolgens door de kwaliteitsmanager van het besluit op de hoogte gesteld. In 29 zijn er 2 verbetervoorstellen ingediend. Het eerste had betrekking op de te raadplegen websites op de notebooks. Voor het voorstel is de applicatiebeheerder om advies gevraagd. Deze heeft op dat moment een negatief advies gegeven vanwege de technische beperkingen. Het tweede had betrekking op de sollicitatieprocedure van de ADK. Het MT heeft besloten het voorstel in te brengen bij de ontwikkelaars van de uniforme Connexxion Ambulancezorg sollicitatieprocedure. Werkoverleg Ongeveer vier keer per jaar vindt er op zowel locatie Alkmaar/ Schagen als Velsen/Heemskerk een werkoverleg plaats. Hierbij is het gehele team van de betreffende locatie uitgenodigd om de laatste ontwikkelingen van de ambulancedienst te horen. Hierbij komt niet alleen het management aan het woord, maar ook de verschillende commissies van de ambulancedienst. Daarnaast kunnen medewerkers zelf agendapunten inbrengen voor elk overleg. Zodoende is de insteek van een werkoverleg niet alleen top-down, maar ook bottum-up. Er is een VIM-commissie samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de ziekenhuizen (hoofden spoedeisende hulp of kwaliteitsfunctionarissen) en ambulancezorg (medisch managers of kwaliteitsfunctionarissen). Deze commissie was de adviescommissie voor het ROAZ en regisseerde een pilot van twee meldweken, oorzakenanalyse van de gemelde incidenten en formuleren van verbeteracties. In deze pilot werd alleen gekeken naar de samenwerking tussen de ambulancezorg en afdelingen spoedeisende hulp

15 7. Klanten en leveranciers Acute zorgketen Het Ministerie van VWS beoogt met de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) op het terrein van de acute zorg de beschikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en regionale samenwerking te verbeteren. De WTZi verplicht alle aanbieders van zorg deel te nemen aan het regionale overleg acute zorgketen (ROAZ). Voor de acute zorgregio VU Medisch Centrum is gekozen voor een gefaseerde aanpak met in eerste instantie als deelnemers ziekenhuizen, ambulancezorg en regionaal geneeskundig functionarissen, zo ook Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland. Binnen het regionale overleg worden in eerste instantie afspraken gemaakt over de te leveren prestaties in de acute zorg (o.a. aanrijtijden, verwijzingen, levelindelingen van spoedeisende hulpafdelingen). Deze afspraken zijn volgens de WTZi wettelijk bindend voor alle partijen. De inventarisatie van de bestaande netwerkafspraken door het traumacentrum Noord West Nederland is gebruikt om met de andere ketenpartners nader af te stemmen. In de komende jaren zullen de netwerkafspraken worden uitgebreid en uitgewerkt. Dit zal leiden tot een compleet pakket aan afspraken waarover een brede consensus bestaat in de regio. Overlegvormen De kwaliteit van de ambulancezorg wordt voor een belangrijk deel bepaald door een goede samenwerking met alle bij die zorg betrokken partijen. Partijen die betrokken zijn bij de praktische uitvoering, zijn overwegend onderdeel van de keten van spoedeisende medische hulpverlening. Dit zijn de partijen waarmee de medewerkers van een ambulancedienst in de dagelijkse uitoefening van de werkzaamheden veel te maken hebben. Een relatief nieuwe overlegstructuur is het zogeheten ketenpartneroverleg. Bij dit overleg zijn alle ketenpartners van de ambulancezorg betrokken. Tijdens dit overleg komen hoofdzakelijk beleidsmatige onderwerpen aan bod. Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland werkt actief aan een optimale samenwerking door constructief in overleg te treden met alle betrokken partijen en heldere afspraken te maken. Omdat Connexxion Ambulancezorg actief is in twee RAV s, neemt zij in twee regio s aan de genoemde overlegvormen deel. GGZ Met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is in 29 een nieuw convenant opgesteld waarin heldere afspraken staan over situaties waarin een acute behandeling/opname van een patiënt noodzakelijk is. Deze afspraken hebben betrekking op stabilisering en veiligheid van de patiënt, veiligheid van hulpverlener, juridische posities en aanwezigheid van benodigde papieren bij gedwongen opnames. GHOR Met de organisatie voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) vindt regelmatig overleg plaats. De kwaliteit van de dagelijkse ambulancezorg vormt de basis van de kwaliteit onder opgeschaalde omstandigheden. Het doel van het overleg is dat een naadloze overgang van de dagelijkse hulpverlening naar grootschalige hulpverlening dient te worden gerealiseerd, waarbij de patiënt centraal staat. Huisartsen De centrale huisartsenposten in beide RAV s verkennen nog steeds hun functie binnen de acute zorgketen. Tijdens overleg met de huisartsenposten worden zowel beleidsmatige zaken besproken als casuïstiek, waarbij ambulance- en huisartsenzorg betrokken zijn geweest. Connexxion Ambulancezorg voorziet ook in een zogeheten ABCD-opleiding om zo de huisartsen meer bekend te laten worden met de werkwijze van de ambulancezorg. Provincie en gemeente Met de provincie Noord-Holland en de gemeenten binnen de RAV s is naar behoefte overleg over het spreiding- en beschikbaarheidplan voor de ambulancezorg en het terugdringen van de rittijdoverschrijdingen. SEH Met de spoedeisende hulpafdelingen (SEH) van de ziekenhuizen is in beide RAV s een convenant afgesloten. Hierin zijn de afspraken vastgelegd die duidelijkheid scheppen over de vooraankondiging en overdracht van de acute patiënt door de ambulancezorg aan het ziekenhuis. Tijdens een algemeen overleg houden de ziekenhuizen en ambulancezorg elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zorgverzekeraars In 29 vond vier maal een overleg plaats met de zorgverzekeraars. Tijdens dit overleg werden te maken en gemaakte afspraken over de productie, de inzet van middelen en de te behalen resultaten besproken. Andere onderwerpen die ook op de agenda kunnen staan zijn de kwaliteit van de geleverde zorg. Ketenpartner Deelnemers Werkafspraak GGZ Huisartsen Ziekenhuizen GGZ West-Friesland, GGZ Noord-Holland Noord Triversum HAP Alkmaar CHP West -Friesland CHP Kop van Noord- Holland Medisch Centrum Alkmaar Westfriesgasthuis Gemini Ziekenhuis Figuur 7a: Afspraken met ketenpartners in regio Noord-Holland Noord positionering / bevoegdheden van GGZ en RAV vrijwillig vervoer gedwongen opname / dwangvervoer geen ambulance beschikbaar besteld vervoer buiten kantoortijden besteld vervoer buiten de regio bereikbaarheid en communicatie vervoersgereed en veiligheid 112-melding in een woonsituatie inzet ambulance op verzoek CHP 112-melding, welke huisartsenzorg betreft klachten en signaleringen NAW-gegevens procedure spoedritten doktersauto ACS-protocol vooraankondiging overdracht opnameprocedure acute infarctpatiënten ACS-protocol gebruik SEH voor ambulances bij calamiteiten in ziekenhuis Ketenpartner Deelnemers Werkafspraak GGZ GGZ Zuid-Kennemerland algemeen bij vervoer per ambulance vervoer ten behoeve van vrijwillige opname vervoer bij een onvrijwillige opname vervoer naar somatisch ziekenhuis gedwongen vervoer naar somatisch ziekenhuis zonder IBS vervoer door politie Huisartsen Ziekenhuizen HAP Midden- Kennemerland HAP Zuid-Kennemerland Rode Kruis Ziekenhuis Kennemer Gasthuis Spaarne Ziekenhuis spoedritten dokterauto U1 en U2 meldingen telefonische paniekmelding: mogelijk levensgevaar U1-U2 primair proces tijdens vervoer naar SEH triage keuze ziekenhuis opname capaciteit van SEH primair proces tijdens opvang op SEH overdracht tijdens opvang op SEH bijzondere overplaatsingen Figuur 7b: Afspraken tussen ketenpartners en RAV Kennemerland in

16 Interne klachtenprocedure Wanneer een patiënt of diens omgeving niet tevreden is over de verleende hulp door de medewerkers van Connexxion Ambulancezorg, kan diegene zich beroepen op de interne klachtenprocedure. Het doel van de interne klachtenprocedure is het bewerkstelligen van een eenduidige behandeling c.q. bemiddeling van klachten die optimale resultaten biedt voor klager en beklaagde en tevens kwaliteitsverbetering van de organisatie mogelijk maakt. Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier. Naar aanleiding van een klacht wordt telefonisch contact opgenomen met de klager door een onafhankelijke functionaris. Vervolgens wordt in overleg met de operationeel leidinggevende een behandelings- c.q. bemiddelingsplan vastgesteld. De klager wordt schriftelijk verwittigd van de intentie tot klachtbehandeling en de wijze waarop de behandeling zal plaatsvinden. De klager wordt tevens gewezen op de mogelijkheid van klachtbehandeling in de wettelijk ingestelde externe klachtencommissie. In 29 werden in totaal veertien klachten in behandeling genomen, waarvan twee afkomstig waren van rechtspersonen en twaalf van natuurlijke rechtspersonen. Bij een aantal bleek na onderzoek de werkelijke oorzaak niet volledig overeen te komen met de opgegeven oorzaak door de klager. Melder Klacht heeft betrekking op Uiteindelijke oorzaak klacht na onderzoek Klacht terecht? NR = Natuurlijk rechtspersoon 1 = vaktechnisch handelen 2 = bejegening 3 = organisatie rond hulpverlening 4 = communicatie en informatie 5 = overigen Externe klachtenprocedure Wanneer een patiënt ontevreden is over de afhandeling of conclusies van de interne klachtenprocedure kan deze de klacht indienen bij de onafhankelijke externe klachtencommissie van de GGD en. De klacht wordt door de leden van deze klachtencommissie onderzocht onder andere door het organiseren van een hoorzitting voor klagende en beklaagde partij. De bevindingen hiervan en de daaruit voortgekomen acties worden schriftelijk kenbaar gemaakt. Begin 29 zijn twee klachten uit 28 door de externe klachtencommissie behandeld, omdat de klagende partijen ontevreden waren over de uitkomsten van de interne klachtenbehandeling. 1 = vaktechnisch handelen 2 = bejegening 3 = organisatie rond hulpverlening 4 = communicatie en informatie 5 = overigen 1. NR 1, 2 en 4 2 JA 2. R 1 1 JA 3. NR 3 3 JA 4. R 2 en 4 2 en 4 JA 5. NR 3 en 5 3 en 5 JA 6. NR 1 1 JA 7. NR 1 1 JA 8. NR 1 1 JA 9. NR 1, 2 en 4 1, 2, 4 en 5 JA 1. NR 1, 2 en 4 4 JA 11. NR 1, 2 en 4 1, 2 en 4 JA 12. NR 2 en 4 4 JA 13. NR 4 2 en 4 JA 14. NR 2 en 3 2 en 3 JA 8. Maatschappij en milieu Milieudoelstellingen Connexxion vindt aandacht voor het milieu vanzelfsprekend en neemt haar eigen verantwoordelijkheid om invulling te geven aan een milieuverantwoorde bedrijfsvoering. Dat is een handelwijze die past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Connexxion moet voldoen aan de milieuwet- en regelgeving en spant zich in om milieurisico s zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Binnen het milieubeleid staat een zestal doelstellingen centraal, zoals in tabel 8a wordt benoemd. Aan deze doelstellingen zijn specifieke gedragsregels gekoppeld. Gezien de aard van de organisatie van Connexxion Ambulancezorg is het niet mogelijk de gedragsregels met betrekking tot brandstofbeperking en herrie na te leven. Doelstellingen Gedragsregels Dagelijks vindt er een technische controle plaats per voertuig door de dienstdoende ambulancechauffeur. Hierbij wordt onder andere de bandenspanning en op eventuele lekkages gecontroleerd. Deze controle wordt geregistreerd op Ambuweb. Tevens is binnen dit programma de mogelijkheid om storingen te melden. Aangemelde afwijkingen worden ontvangen door de wagenparkbeheerder, welke zo spoedig mogelijk het euvel verhelpt. Met betrekking tot grond- en afvalstoffen is efficiënt gebruik in de ambulance niet altijd mogelijk. Op de posten en kantoor is een milieubewuste werkwijze wel gangbaar. De gedrags regels, zoals beschreven bij punt 2 en 5, worden dan ook maximaal toegepast. maak snelheid met beleid 1. Brandstofbesparing en beperking houd voldoende afstand luchtverontreiniging zet uw motor vaker uit controleer de bandenspanning 2. Zuinig met grondstoffen bepalen wasbeurt op basis van de vervuiling van het voertuig efficiënte inzet van elektrische apparatuur efficiënt gebruik van airco en verwarming 3. Bescherm de bodem bijvullen van vloeistoffen en wassen van voertuigen alleen boven een vloeistofdichte vloer controleer voertuig regelmatig op lekkages 4. Voorkom hinderlijke herrie zet de motor af als het voertuig tijdelijk wordt stilgezet voorkom het rijden in een te hoog toerental 5. Afvalstoffen zamel restafval en papier gescheiden in hergebruik toner- en inktcartridges kopieer en beschrijf papier dubbelzijdig print niet onnodig uit maak afspraken met leveranciers over de verpakking 6. Signalering en melding afwijkingen snel melden van afwijkingen maakt snel herstel mogelijk Figuur 8a: De doelstellingen en gedragsregels binnen het milieubeleid in 29. Tabel 7c: Interne klachten tegen Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland in

17 Agressie en geweld tegen hulpverleners Het programma Een veilige publieke taak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wil dat werknemers van organisaties met publieke taken op een veilige wijze kunnen functioneren. In de samenleving groeit de verontwaardiging over agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Deze vorm van agressie en geweld is een bedreiging van de integere uitvoering van publieke taken. Gelet op het belang van deze publieke taken voor het functioneren van de samenleving als geheel, is het noodzakelijk deze taken en de uitvoerders te beschermen. Het ministerie ondersteunt de werkgever en werknemer van de organisaties met een publieke taak, waardoor zij (beter) in staat zijn de aanpak van agressie en geweld binnen deze organisaties effectief vorm te geven. Campagne Handen af van onze helpers Binnen het programma Een veilige publieke taak is Handen af van onze helpers een campagne. Hierin wordt opgeroepen een einde te maken aan het botvieren van frustraties op medewerkers met een publieke taak als verkeersregelaars, verpleegkundigen, ambulancepersoneel, politiemensen, leraren, medewerkers van gemeenten en zorginstellingen. Overheid en werkgeversorganisaties hebben vier regels opgesteld waar een ieder zich aan zou moeten houden: 1. agressief of gewelddadig gedrag wordt nooit getolereerd; 2. geef de professional de ruimte om zijn werk te doen; 3. volg de aanwijzigen van de professional op; 4. verstoor de (bedrijfs)orde niet. 9. Bestuur en financiers Productiecijfers Het totaal aantal ritten door Connexxion Ambulancezorg in RAV Noord-Holland Noord is ten opzichte van 28 gestegen met 1,7%. De daadwerkelijke productie is gestegen met 6,2%. Het totaal aantal ritten in RAV Kennemerland is ten opzichte van 28 gestegen met 5%. De daadwerkelijke productie daar is gestegen met bijna 2,2%. Dit betekent wel dat het aantal voorwaardescheppende en loze ritten in beide Type rit Saldo Assistentie reanimatie/ ongeval Geen vervoer / EHBO Interklinisch Ontslag Opname Overplaatsing Polikliniek SEH afdeling Tilassistentie Productie % Geannuleerde melding Loze rit Stand by VWS Totaal % Totaal alle ritten % Figuur 9a: Aantal ritten per soort vervoer in 28 en 29 uitgevoerd door Connexxion Ambulancezorg in regio NHN regio s sterker is toegenomen dan het aantal declarabele en EHBO-ritten, zoals in de tabellen 9c en 9f is te zien. De stijging van het aantal te rijden A1-ritten bedroeg voor het team in RAV NHN 5,5% en voor het team in RAV Kennemerland 1,7%. De verdeling van de toename is inzichtelijk gemaakt in de figuren 9a en 9b voor regio Noord- Holland Noord en 9d en 9e voor regio Kennemerland. Type rit Saldo Assistentie reanimatie/ ongeval Geen vervoer / EHBO Interklinisch Ontslag Opname Overplaatsing Polikliniek SEH afdeling Tilassistentie Productie % Geannuleerde melding Loze rit Stand-by VWS Totaal % Totaal alle ritten % Figuur 9b: Aantal ritten per soort vervoer in 28 en 29 uitgevoerd door Connexxion Ambulancezorg in RAV i.o. Kennemerland 32 33

18 aantal A1-ritten 6 4 aantal A1-ritten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Figuur 9c: Aantal A1-ritten per maand in RAV NHN door Connexxion Ambulancezorg in 29 t.o.v. 28 Figuur 9e: Aantal A1-ritten per maand in RAV i.o. Kennemerland door Connexxion Ambulancezorg in 29 t.o.v aantal A1-ritten aantal A1-ritten daguur daguur Figuur 9d: Aantal A1-ritten per uur in RAV NHN door Connexxion Ambulancezorg in 29 t.o.v. 28 Figuur 9f: Aantal A1-ritten per 2 uur in RAV i.o. Kennemerland door Connexxion Ambulancezorg in 29 t.o.v

19 Terugdringen rittijdoverschrijdingen 7 uur (86%) wordt meer dan 92% van de ritten binnen de Wat betreft het terugdringen van de rittijdoverschrijdingen is 29 een behoorlijk goed jaar geweest. De diverse inspanningen, hebben dit jaar wederom hun effect gehad. De posi- 15 minuten verricht. Voor een deel houdt het lagere percentage op de genoemde uren verband met de langere uitruktijden op dit tijdstip. Voor een ander deel heeft dit betrekking 1% Responsetijd Uitruktijd tieve trend in de afname in de rittijdoverschrijdingen die zich een aantal jaren geleden heeft ingezet, lijkt zich enigszins te stabiliseren rond 8% in Noord-Holland Noord en rond 3,5% in Kennemerland. De invoering van de motor ambulance heeft in beide regio s nog steeds aantoonbaar een positief effect op het niet overschrijden van de 15-minuten norm. In regio Kennemerland geldt dit ook voor de invoering van de BLSambulance. De rittijdoverschrijdingen per uur in regio Noord-Holland Noord zijn bij de ambulancedienst behoorlijk stabiel. op de afstanden die s nachts worden gereden door een verkleining van een parate eenheid in de nachtdienst. Hoewel dat in regio Kennemerland het percentage van de uitruktijd binnen 1 minuut in de nachtelijke uren een behoorlijke dip kent, heeft dit geen significant effect op het percentage rittijdoverschrijdingen van de 15-minutennorm. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de korte aanrijtijden. Over het hele jaar is er een stijgende lijn te zien in het percentage van de uitruktijd binnen één minuut. Desondanks blijft het streven om dit percentage in het komende jaar nog percentage binnen de norm 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Behalve s nachts tussen 3 en 4 uur (89%) en tussen 6 en verder te verhogen. 2% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand Figuur 9g: Maandelijks verloop van het percentage responstijd binnen 15 minuten (A1) en uitruktijd binnen 1 minuut door Connexxion Ambulancezorg in RAV Noord-Holland Noord 1% Responsetijd Uitruktijd 9% percentage binnen de norm 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% maand Figuur 9h: Verloop per uur van het percentage responstijd binnen 15 minuten (A1) en uitruktijd binnen 1 minuut door Connexxion Ambulancezorg in RAV Noord-Holland Noord in

20 Rapid responder ambulancezorg te vragen niet meer zo hoog als een aantal percentage binnen de norm 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Responsetijd Uitruktijd De rapid responder rijdt daar waar de rittijdoverschrijdingen kunnen worden verlaagd. Zowel in regio Noord-Holland Noord als in Kennemerland wordt door de ambulancediensten twee keer acht uur per dag met de rapid responder gereden. In het geval van onveilige weers- en wegomstandigheden stapt de verpleegkundige over op een piketauto. De betreffende verpleegkundigen krijgen een aanvullende rij-opleiding. In regio Noord-Holland Noord is de inzet van de rapid responder door de meldkamer afgelopen jaar wat groter geworden. De inzet is nog niet maximaal, maar wordt steeds meer geoptimaliseerd. Ook werd de rapid responders relatief vaak ingezet voor voorwaardescheppende ritten. In regio Kennemerland is de motorambulance ondertussen jaren geleden. De verwachting voor 21 over de rittijdoverschrijdingen is dat, indien het beleid ten aanzien van de spreiding en paraatheid wordt gecontinueerd, het percentage rittijdoverschrijding verder zal dalen. Gebruik en verbruik voertuigen In regio Noord-Holland Noord wordt door Connexxion Ambulancezorg per declarabele rit gemiddeld 13,9 kilometer gereden. In regio Kennemerland ligt dit gemiddelde wat lager, namelijk op 12,1 kilometer per declarabele rit. 2% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maand een onmisbaar voertuig van de paraatheid geworden. Zelfs in de winter ligt het aantal ritten nog maar iets onder het aantal in de zomermaanden. 8 totaal declarabel Figuur 9i: Maandelijks verloop van het percentage responstijd binnen 15 minuten (A1) en uitruktijd binnen 1 minuut door Connexxion Ambulancezorg in RAV Kennemerland in 29 percentage binnen de norm 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1 Responsetijd Uitruktijd 8 9 Figuur 9j: Verloop per uur van het percentage responstijd binnen 15 minuten (A1) en uitruktijd binnen 1 minuut door Connexxion Ambulancezorg in RAV Kennemerland in maand Alle urgenties A1 Alle urgenties 1e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal Figuur 9k: Aantal ritten met de motorambulance per kwartaal door Connexxion Ambulancezorg in 29 t.o.v. 28 in RAV NHN Alle urgenties A1 Alle urgenties 1e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal Figuur 9l: Aantal ritten met de motorambulance per kwartaal door Connexxion Ambulancezorg in 29 t.o.v. 28 in RAV KEN Prognose productie 21 De productie van Connexxion Ambulancezorg in beide RAV s neemt al meerdere jaren toe, zo ook in 29. De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten in 21. Een aantal factoren heeft invloed op deze stijging. Ten eerste is er momenteel en komende jaren sprake van een dubbele vergrijzing. Er komen meer ouderen en de gemiddelde levensverwachting neemt langzaam toe. De vergrijzing is nog lang niet op haar top. Ten tweede neemt het aantal inwoners in beide regio s nog steeds gestaag toe. En ten derde lijkt de drempel om A1 A1 aantal kilometers A/S V/H A/S = Alkmaar / Schagen V/H = Velsen / Heemskerk Figuur 9m: De kilometers die per regio zijn afgelegd door het wagenpark van de Connexxion Ambulancezorg in 29 Medische inventaris en verbruiksartikelen De gemiddelde kosten van medische materialen en verbruiksartikelen per rit zijn in 29 ten opzichte van 28 gestegen. In Alkmaar/Schagen door van 7.31 naar 8.1 euro en in Velsen/Heemskerk van 5.57 naar 7.11 euro per declarabele rit. Deze stijging kent en aantal oorzaken. Ten eerste zijn de kosten voor materialen wat duurder geworden. Ten tweede zijn de kosten voor materialen gestegen. En ten derde is er in december 29 nog een grote voorraad medische verbruiksartikelen aangeschaft, waarvan niet volledig duidelijk is welk percentage hiervan daadwerkelijk in 29 is gebruikt

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Zeeland

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Zeeland Voorwoord Colofon Connexxion Ambulancezorg Zeeland Locatie Middelburg Stromenweg 5 4335 JR Middelburg Telefoon: 0118-494 555 Telefax: 0118-494 568 Locatie Goes Verrijn Stuartweg 24 4462 GE Goes Telefoon:

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Regio Noord- en Oost-Gelderland

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Regio Noord- en Oost-Gelderland Connexxion Ambulancezorg, Regio Noord- en Oost-Gelderland Colofon Voorwoord Connexxion Ambulancezorg Regio Noord- en Oost-Gelderland Postbus 32 8080 AA Elburg Standplaatsen: Locatie Apeldoorn Vosselmanstraat

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Veilig incident melden in de ambulancezorg

Veilig incident melden in de ambulancezorg Veilig incident melden in de ambulancezorg 17 juni 2010, Bilthoven Frouke van Oosten, Kwaliteitsmanager Connexxion Ambulancezorg Thijs Proper, Teamleider Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Agenda Wat

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Ambulancechauffeur i.o.

Ambulancechauffeur i.o. Voor alle standplaatsen van Ambulance Amsterdam zijn wij voor de opleiding van 1 november 2015 op zoek naar kandidaten voor de functie van: Ambulancechauffeur i.o. Arbeidsduur: 36 uur per week Functie-inhoud:

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Onderwerp/Doelstelling 1 Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage is 5,5% en meldingsfrequentie naar landelijk gemiddelde Activiteit/ maatregel Uitvoeren

Nadere informatie

Ambulancezorg en ziekenvervoer

Ambulancezorg en ziekenvervoer Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013 Kernset 2013 peildatum: 31 december 2013 ALG Algemeen NAW-gegevens ALG 1.1 naam RAV / MKA / regio ALG 1.2 adres ALG 1.3 postcode ALG 1.4 woonplaats ALG 1.5 telefoonnummer ALG 1.6 faxnummer ALG 1.7 emailadres

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 RAV Zeeland

Kwaliteitsjaarverslag 2014 RAV Zeeland Kwaliteitsjaarverslag 2014 RAV Zeeland Colofon RAV Zeeland w: www.zorgsaam.org en www.wittekruis.nl e: communicatie@zzv.nl en info@wittekruis.nl t: 088 6256072 Auteurs Gert Slimmen Eindredactie Manon Does

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

ORGANISEREN BINNEN FM

ORGANISEREN BINNEN FM Marjon Klootwijk KWALITEITSDOCUMENTEN ORGANISEREN BINNEN FM De hoeveelheid documenten neemt alsmaar toe en het overzicht in het aantal en soorten documenten verdwijnt geleidelijk. De relaties of de interdependentie

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Interculturele managementcompetenties

Interculturele managementcompetenties Handreiking Interculturele managementcompetenties Handreiking voor (opleidings)managers in het hsao HO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao Deelproject van het ZonMw programma

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 28-01- B. de Klerk A.W. Bontrup 28-01- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland Profielschets Directeur Juridische Dienstverlening Baarn, 3 juni 2016 Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn tel.: 035 69 48 000; e-mail: office@galangroep.nl www.galangroep.nl

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Dispatcher MKA. schaal 7, max. 2.809 bruto per maand op fulltime basis

Dispatcher MKA. schaal 7, max. 2.809 bruto per maand op fulltime basis Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Dispatcher MKA Arbeidsduur: Functie-inhoud: Arbeidsvoorwaardenkader: Functie-indeling: fulltime, 32-36 uur per week Zet ambulancezorg in, monitort

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

Richtlijn. Digitaal Ritformulier. Ambulancezorg Nederland

Richtlijn. Digitaal Ritformulier. Ambulancezorg Nederland Richtlijn Digitaal Ritformulier Ambulancezorg Nederland 1/9 Inhoud 1. Documenthistorie...3 2. Inleiding...3 Digitale registratie van patiëntgegevens in het werkveld...4 Wat is een digitaal ritformulier?...4

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie