Stichting Pink Ribbon Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013"

Transcriptie

1 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag

2 jaarverslag Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele verhalen. Zo n ontmoeting is vaak een moment van bezinning, een moment waarop we, tussen de drukte van het werk door, even stilstaan. Dan dringt intens door waarvoor wij dit werk doen: Voor iedereen die getroffen wordt door borstkanker. Om ook de lezers van dit jaarverslag een idee te geven van de verhalen achter borstkanker heeft fotograaf Koos Breukel vijf vrouwen en een man geportretteerd. Zij staan voor ons symbool voor alle mensen met borstkanker. Wij hopen dat de portretten en de verhalen van deze mensen u als lezer net zo raken als ons. Dan weet ook u waar wij ons werk voor doen.

3 4 Pink Ribbon Inhoud Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 9 2. Jaaroverzicht 2.1. Kengetallen Pink Ribbon Kengetallen borstkanker in Nederland Missen en visie van Pink Ribbon 3.1. Missie en visie De kaders van het werk Van ver gekomen, nog ver te gaan Strategie en beleid 4.1. Doelstellingen Activiteiten en resultaten Analyse interne en externe omgeving Evaluatie van de resultaten Strategische pijlers Financiële resultaten en begroting 5.1. Baten en lasten en doelbesteding Resultaat Kengetallen Waar gaan de donaties naartoe? Begroting Fondsenwerving 6.1. Doelstellingen Resultaten Waar komen de fondsen vandaan? Fondsenwerving Impact van activiteiten en projecten 7.1. Impact Keuze voor projecten Doelbestedingen en impact Betrokkenheid en communicatie 8.1. Een hernieuwd imago Uitgangspunten communicatie Belanghebbenden Betrekken van belanghebbenden Doelstellingen en activiteiten Resultaten Communicatie

4 Inhoud Pink Ribbon 5 Pagina 9. Inrichting van organisatie en bestuur 9.1. Organisatiestructuur Team Ambassadeurs Processen gestroomlijnd Risicobeheersing Suggesties en klachten Planning & control systeem Samenwerkingsverbanden Directie Adviesorganen Raad van Toezicht Jaarrekening Balans Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting Jaarrekening Toewijzing en specificatie Overige gegevens 98 Bijlage 1 - Toekenningen Bijlage 2 - Verantwoordingsverklaring samenvatting 104 Colofon 107 Dankwoord 109 Noot: Dit jaarverslag beslaat de periode van 1 mei 2012 tot 1 mei 2013 en zal verder verslagjaar 2013 genoemd worden. We gebruiken de woorden patiënt en ex-patiënt door elkaar. In alle gevallen bedoelen wij patiënten en voormalige patiënten.

5 6 Pink Ribbon

6 1Voorwoord

7 8 Pink Ribbon 1.voorwoord

8 1. voorwoord Pink Ribbon 9 Hoofdstuk 1: Voorwoord Meer mensen moeten langer en beter leven Afgelopen jaar sprak ik op een bijeenkomst met de directeur van de Dierenbescherming over wat er zou gebeuren als onze stichtingen niet meer zouden bestaan. Hij schetste met een vlammend betoog een beeld van dierenleed en overlast van zwerfhonden en katten. De noodzaak was meteen evident. En wat als Stichting Pink Ribbon niet meer zou bestaan? Wie wordt er dan tekort gedaan? Ik dacht aan de mensen die per jaar de diagnose borstkanker krijgen. En aan de inmiddels meer dan mensen die verder leven na de behandeling. Mensen voor wie het leven nooit meer hetzelfde wordt. Mensen die moeten leren leven met de schade van de behandeling, met mentale en lichamelijke littekens en met een veranderd zelfbeeld. Voor deze vrouwen en mannen zetten wij ons dagelijks in, en met ons de wetenschappers en zorgverleners die wij financieel steunen. Je moet er toch niet aan denken dat we niet door blijven zoeken naar effectievere behandelingen en betere zorg op maat? Iedere dag overlijden er in Nederland negen mensen aan borstkanker, een onderbelicht thema. In oktober 2012 schreef Wilma de Rek in de Volkskrant over Pink Ribbon en over borstkanker. De strekking van haar column was dat het taboe op borstkanker was vervangen door het taboe op de dood. Borstkanker is een dodelijke ziekte en daarover wordt niet veel gepraat. Het thema Leven met uitgezaaide Borstkanker in oktober 2012 was dus, mede gezien deze column, goed gekozen. Samen met andere borstkankerorganisaties vroegen wij toen aandacht voor mensen die leven tussen hoop en vrees. Mensen die uiteindelijk zullen overlijden aan de gevolgen van borstkanker. We financierden een congres over het thema, hebben het boek Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt uitgegeven en op onze website uitgebreid over het onderwerp bericht. Deze openhartige manier van communiceren over borstkanker typeert de nieuwe koers van Pink Ribbon. De Stichting financierde afgelopen jaar een breed scala aan onderzoeken en projecten. Net zo veelzijdig en breed als de ziekte zelf. Van een nieuwe behandeling bij chemotherapie, een onderzoek naar borstkanker bij mannen tot een samenwerkingsproject in Maastricht tussen het inloophuis en het ziekenhuis. De toekomst ligt in een borstkankerbehandeling die is afgestemd op de specifieke eigenschappen van de tumor van de patiënt, zogeheten personalised medicine. De speerpunten van de nieuwe financieringsronde sluiten hier goed bij aan: onderzoek naar behandeling bij uitgezaaide borstkanker en het voorkomen van overbehandeling. Feit blijft: met of zonder glamour, voor onderzoeken en projecten is geld nodig. Juist op het punt van de inkomsten was het afgelopen verslagjaar teleurstellend. Minder aandacht van de media en de financiële recessie liggen hieraan ten grondslag. Het komende jaar zullen we deze financiële trend keren met een sterk plan. Ik zet me met hart en ziel in om partners, donateurs, ambassadeurs en patiënten in actie te brengen voor onderzoek en projecten op het gebied van borstkanker. Zolang we borstkanker niet onder controle hebben, moeten we ons blijven inspannen om de overlevingskansen te vergroten en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Susan Veenhoff Directeur Stichting Pink Ribbon In het afgelopen jaar hebben we een start gemaakt met deze nieuwe koers. Kort gezegd: we willen dichter bij de borstkankerpatiënt staan; minder glamour, meer inhoud. Daarom zijn we nog meer de dialoog aangegaan met onze achterban: met (ex)patiënten en hun naasten, met andere borstkankerorganisaties en met wetenschappers. Deze dialoog heeft ons veel gebracht. Een beter begrip van de wensen en dromen van patiënten, betere samenwerking met andere organisaties en de nieuwe Patiënten Advies Raad die de Stichting bijstaat bij de kritische verdeling van middelen over onderzoeken.

9 10 Pink Ribbon

10 2Jaaroverzicht

11 12 Pink Ribbon Hoofdstuk 2: Jaaroverzicht 2.1. Kengetallen Pink Ribbon I. Totale inkomsten II. Totale besteding doelstelling eigen fondsenwerving ( ) 2 Fondsenwerving derden ( ) 3 Rentebaten ( ) 4 overige baten ( 33) wetenschappelijk onderzoek ( ) 2 Psychosociale zorg ( ) 3 Voorlichting ( ) % Ten opzichte van vorig verslagjaar +35% Ten opzichte van vorig verslagjaar III. Percentage bestedingen DOelstellingen IV. Percentage kosten Beheer en administratie V. Percentage kosten eigen fondsenwerving 227,9% = 25% streefpercentage 102,7% = 6% streefpercentage 1,3% 3,1% 19,1% 20,9 % Realiteit 2013 Realiteit 2012 Realiteit 2013 Realiteit 2012 Realiteit 2013 Realiteit 2012 In 2013 is meer uitgekeerd dan aan donaties is binnengekomen, waardoor dit percentage op 227,9% lag Pink Ribbon streeft naar een percentage < 6% Pink Ribbon streeft naar een percentage < 25% Structurele donateurs 121 Ambassadeurs (vrijwilligers) 34 nieuwe projecten gefinancierd 11 Medewerkers (7,3 FTE) 191 evenementen georganiseerd

12 Pink Ribbon Kengetallen borstkanker in Nederland > vrouwen krijgen ieder jaar diagnose borstkanker 87 Mannen krijgen ieder jaar diagnose borstkanker jaar Borstkanker is doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen tussen 35 en 55 jaar 5-8% van de patiënten heeft te maken met erfelijkheid vrouwen Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen +++ meer mensen langer in leven met en na borstkanker. Na vijf jaar is dat 86%, 17 jaar geleden was dat 77% >3.200 mensen overlijden ieder jaar in Nederland aan borstkanker, dit zijn er 9 per dag 50 jaar 23% van de borstkankerpatiënten is onder de 50 jaar, 50% is onder de 60 jaar mensen krijgen in 2020 naar verwachting de diagnose borstkanker De cijfers hebben betrekking op invasieve borstkanker en DCIS. Bronnen:

13 14 Pink Ribbon

14 3Missie en visie van Pink Ribbon

15 16 Pink Ribbon 3. Missie en visie van Pink Ribbon Hoofdstuk 3: Missie en visie van Pink Ribbon 3.1. Missie en visie Stichting Pink Ribbon vraagt in Nederland al tien jaar aandacht voor borstkanker. Aandacht voor de borstkankerpatiënt die de juiste behandeling en optimale begeleiding verdient. Daarom heeft Pink Ribbon inmiddels ruim honderd projecten en onderzoeken op het gebied van borstkanker gefinancierd. Met als doel een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt. In Nederland kregen ruim vrouwen en 87 mannen dit jaar de diagnose borstkanker. Hoewel de overlevingskansen goed zijn, overleven toch patiënten jaarlijks de ziekte niet. Onderzoek naar een gepersonaliseerde behandeling, die nadrukkelijk kijkt naar de specifieke kenmerken van de tumor, zal de overlevingskansen vergroten. Maar ook voor de bijna patiënten die de ziekte overleven zet de Stichting zich in door de financiering van onderzoek en projecten. Wij zien dagelijks hoe ingrijpend borstkanker en de behandeling is voor patiënten en hun omgeving. Het is belangrijk om patiënten te helpen om verder te leven met een sterk veranderd zelfbeeld, met restschade van de behandeling zoals lymfoedeem of chronische vermoeidheid en om terugkerende doodsangsten een plek te geven. Met de onderzoeken en de projecten die Pink Ribbon financiert, willen wij de kwaliteit van het leven van borstkankerpatiënten verbeteren en (op termijn) de overlevingskansen vergroten.

16 3. Missie en visie van Pink Ribbon Pink Ribbon De kaders van het werk Pink Ribbon financiert uiteenlopende projecten op het gebied van borstkanker. Zo breed als borstkanker zich manifesteert in iemands leven, zo breed is het scala aan projecten dat Pink Ribbon financiert. Met twee grote uitzonderingen. Pink Ribbon financiert geen onderzoeken naar medicijnen waar de farmaceutische industrie de vruchten van plukt. Ten tweede investeert Pink Ribbon niet in fundamenteel onderzoek; onderzoek naar de mechanismen achter (borst)kanker. Die onderzoeken zijn simpelweg te kostbaar en de fondsen van Pink Ribbon onvoldoende om hier een wezenlijke bijdrage aan te kunnen leveren Van ver gekomen, nog ver te gaan In 2003 is Pink Ribbon opgericht met als missie het taboe op borstkanker te doorbreken. Het is bijna niet meer voor te stellen dat er in die tijd niet openlijk over borstkanker werd gesproken, dat er vrouwen overleden aan borstkanker zonder dat de familie de doodsoorzaak kende en dat er, vaak fluisterend, over k werd gesproken. Tien jaar aandacht voor borstkanker heeft hier een grote kentering in gebracht. Mannen en vrouwen spreken inmiddels vrij openlijk over borstkanker en patiënten delen openhartig hun ervaringen met de ziekte in autobiografische boeken, blogs en op sociale media. Tegelijkertijd zijn in de afgelopen tien jaar de overlevingskansen gestegen. Maar er is ook slecht nieuws. Waar we tien jaar geleden nog spraken van 1 op 10 vrouwen die borstkanker kreeg, is de verhouding ondertussen 1 op 8 vrouwen geworden. Het aantal neemt toe door de vergrijzing en onze levensstijl; door betere diagnose vinden we meer gevallen van borstkanker. Dat aantal zal de komende jaren nog verder stijgen. Naar schatting krijgen in mensen de diagnose borstkanker te horen. Er is dus nog een lange weg te gaan, want onder controle hebben we borstkanker nog niet. De genetische opmaak van iedere tumor is uniek, net als een vingerafdruk. Om borstkanker onder controle te krijgen, zullen we de behandeling meer moeten gaan afstemmen op deze genetische karakteristieken; personalised medicine. Ook moet de zorg meer worden afgestemd op de persoonlijke behoeften van de patiënt. Pink Ribbon wil de komende jaren een bijdrage leveren aan deze persoonlijke behandeling en zorg op maat. Mannen en vrouwen spreken inmiddels vrij openlijk over borstkanker en patiënten delen openhartig hun ervaringen met de ziekte in autobiografische boeken, blogs en op sociale media.

17 18 Pink Ribbon

18 de mensen Joyce Brand-Van der Veldt Carmelita Haynes Karin Gijsbertsen-Van Roekel Alan Herbert Sylvia Geurdes Mieke Kühnen

19 Ik wil niet dat de ziekte mijn leven controleert Joyce Brand-Van der Veldt Het was me wel een jaar! Eind juni 2012 kreeg ik de diagnose borstkanker: er zaten drie tumoren in mijn borst en drie in mijn lymfeklieren. Na een reeks chemokuren is eind 2012 mijn rechterborst geamputeerd en zijn alle lymfeklieren uit mijn rechterarm verwijderd, gevolgd door radiotherapie. In mijn familie speelt erfelijkheid een rol, mijn vader heeft ook borstkanker gehad. Daarom heb ik uit voorzorg ook mijn linkerborst en mijn eileiders en eierstokken laten verwijderen. Heftig om mee te maken, maar gelukkig is alles goed gegaan. Nu word ik nog twee keer geopereerd in verband met mijn borstreconstructies. Daarna kan ik dan echt herstellen. Tijdens de behandelingen ben ik alles blijven doen wat ik normaal ook deed. De ziekte is een onderdeel van mijn leven, maar ik weiger mijn leven erdoor te laten controleren. Ik doe er alles aan om weer beter te worden en het helpt mij om door te gaan met het leven dat ik had voordat ik ziek was. Dat vind ik ook belangrijk voor mijn zoontjes en mijn man, dat het zo normaal mogelijk blijft. Ik ben nuchter, schaam me nergens voor en praat gelukkig makkelijk over wat ik allemaal doormaak. Ik ben een positief mens en humor helpt me in het dagelijkse leven, ook in de omgang met borstkanker. Al pratende met Pink Ribbon kwamen we op het idee voor mijn columns op het Pink Ribbon blog. Voor mij is dat een manier van verwerken. En wie weet, zijn er mensen die zich gesteund voelen door mijn verhaal. Dat zou mij veel voldoening geven.

20 1 Pink Ribbon 1. De mensen

21 2 Pink Ribbon 1. De mensen De mensen Joyce Brand-Van der Veldt Joyce, 34, is jeugdreclasseerder en houdt van tennis. Joyce heeft in 2012 borstkanker gehad en schrijft als ambassadeur van Pink Ribbon columns op het Pink Ribbon blog. Ze is getrouwd en heeft twee zoontjes.

22 4Strategie en beleid

23 20 Pink Ribbon 4. Strategie en Beleid Hoofdstuk 4: Strategie en beleid Waar de focus in het verslagjaar 2012 lag op de herijking van de strategie, lag de nadruk in het afgelopen verslagjaar op het uitrollen en implementeren van het nieuwe beleid Doelstellingen De Stichting had voor het afgelopen verslagjaar de volgende doelstellingen: 1 de patiënt centraal stellen 2 BReDeR SaMeNweRKeN 3 openhartig CoMMuNICeReN over Borstkanker 4 De INTeRNe organisatie PRoFeSSIoNalISeReN 4.2. Activiteiten en resultaten 1 De patiënt centraal De borstkankerpatiënt letterlijk naast je op de stoel is wellicht wat overdreven, maar in figuurlijke zin was dit het afgelopen jaar wel het geval. Dialoog De discussies met (kritische) patiënten zijn in het afgelopen verslagjaar voortgezet. Het is onze nadrukkelijke wens om constant te luisteren naar die patiënten voor wie het team zich elke dag inzet en om het beleid van de Stichting hieraan te blijven toetsen. Patiënten Advies Raad Naast de individuele contacten met borstkankerpatiënten is ook een proef gestart met een Patiënten Advies Raad (PAR) bij het toekennen van de fondsen aan wetenschappelijk onderzoek; juist dat gebied waarop de Stichting de meeste kritiek kreeg. Geen gemakkelijke taak aangezien de leden van deze adviesraad in staat moeten zijn om wetenschappelijk onderzoek te beoordelen op relevantie voor de patiënt. In overleg met Borstkankervereniging Nederland (BVN) zijn acht patiënten uitgenodigd om mee te beslissen over de toekenning van fondsen aan wetenschappelijke onderzoeken. De patiënten hadden ervaring bij het lezen van wetenschappelijke stukken en veel kennis van het onderwerp borstkanker. De PAR is een belangrijke aanvulling gebleken op het advies van de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR). In overeenstemming met de WAR en de betrokken patiënten is besloten om de proef om te zetten in een vast onderdeel van de toekenningsprocedure van de Stichting. 2 Breder samenwerken Pink Ribbon gelooft dat breed samenwerken op het gebied van borstkanker tot betere zorg en overlevingskansen leidt. Bij het toekennen van onze onderzoeksgelden vraagt de Stichting expliciet aan wetenschappers om samen te werken met andere instituten. Dit leidt tot betere resultaten en nieuwe inzichten en versnelt de uitrol van positieve resultaten in heel Nederland.

24 4. Strategie en Beleid Pink Ribbon 21 Patiëntencongres Pink Ribbon is tien jaar geleden opgericht vanuit Borstkankervereniging Nederland (BVN) en beide organisaties hebben de afgelopen jaren een eigen koers gevaren. De samenwerking is in 2012 geïntensiveerd door een aantal projecten samen aan te pakken. Zo wordt samen met de BVN en BOrstkanker Onderzoeks Groep (BOOG) een patiëntencongres georganiseerd met als doel patiënten in één middag op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van borstkankerbehandeling. Dit congres vindt op 19 juni 2013 plaats. Gezamenlijk thema actiemaand oktober Er zijn in Nederland verschillende organisaties die zich met borstkanker bezighouden. Daar waar het vroeger schortte aan onderlinge afstemming vindt sinds 2012 regelmatig overleg plaats. Minimaal twee keer per jaar komen de landelijk actieve non-profit organisaties die zich bezighouden met voorlichting over en fondsenwerving voor (erfelijke belasting voor) borstkanker bij elkaar. Dit overleg BorstkankerNL genaamd - is belangrijk omdat het krachten bundelt en versnippering van activiteiten tegengaat. In oktober 2012 is voor het eerst gekozen voor een gezamenlijk thema voor de actiemaand oktober. De betrokken organisaties hebben aandacht gevraagd voor patiënten met uitgezaaide borstkanker. Een thema waar nog te weinig over werd gepraat, waarover weinig informatie beschikbaar is en waar meer onderzoek naar kan worden gedaan. Hoewel het gebruik van een thema positief is geëvalueerd door de samenwerkende organisaties, is er weinig media-aandacht geweest. Volgend verslagjaar wordt hiervoor een apart communicatieplan gemaakt. 3 openhartig communiceren over borstkanker Borstkanker is geen roze feest, maar een potentieel dodelijke ziekte en dat wil Stichting Pink Ribbon ook duidelijk uitdragen. Geen betere manier om dit te doen dan door patiënten, naasten en medische professionals een platform te bieden om hun persoonlijke verhaal te vertellen. Het Pink Ribbon blog over de persoonlijke beleving van Joyce, die haar gevoelens en gedachten over de borstkankerbehandeling en de verwerking van haar ziekte deelt, is hier een goed voorbeeld van. Soms verdrietig, vaak krachtig en altijd eerlijk. De intentie is om dit komend verslagjaar uit te breiden met de ervaringen van andere patiënten en hun naasten. 4 De interne organisatie professionaliseren Een veranderende strategie stelt ook andere eisen aan het team en de organisatie. Twee (pro deo) sessies met een managementadviesbureau hebben inzichtelijk gemaakt welk type collega s de Stichting miste en hebben het gebrek aan diversiteit blootgelegd. Vooral in de teams van Fondsenwerving en Communicatie hebben personele wisselingen plaatsgevonden. Het nieuwe team is meer divers, sluit beter aan bij de nieuwe visie van de Stichting en functioneert beter door een hechtere samenwerking. Integriteit en transparantie zijn belangrijke kernwaarden voor de Stichting. Een professionele organisatie kent heldere processen, die verankerd zijn in de organisatie. Samen met twee financiële professionals is naar alle processen van de Stichting gekeken, van het inkopen van drukwerk tot het uitkeren van fondsen. Het hele team is betrokken bij het vastleggen en de implementatie van de (nieuwe) processen. We hebben de accountant gevraagd om hier tijdens de jaarlijkse audit kritisch naar te kijken en te bepalen in hoeverre dit traject succesvol was.

25 22 Pink Ribbon 4. Strategie en Beleid 4.3. Analyse interne en externe omgeving Sterkte Zwakte Kansen Bedreigingen Heldere strategie gebaseerd op input van patiënten en andere belanghebbenden Kwetsbare organisatie door klein team en de gevoeligheid van het thema borstkanker Borstkanker is een ziekte die veel voorkomt en waarvoor aandacht te krijgen is Veranderd imago leidt tot minder media- aandacht Veel volgers op sociale media die de Stichting een warm hart toedragen Imago is anders dan zelfbeeld en intrinsieke overtuiging van organisatie Urgente boodschap over borstkanker omzetten in donaties voor onderzoek Sponsormoeheid treedt op (veel mensen vragen om sponsoring van hun activiteit) Klein gemotiveerd team op kantoor en betrokken vrijwilligers in het land Gebrek aan stabiele donateursbasis en weinig ervaring met het werven van private donateurs Stem van de patiënt en de wetenschapper inzetten voor fondsenwerving Via sociale media verspreiden onwaarheden of individuele meningen over Pink Ribbon zich snel, dat kan leiden tot negatief sentiment Goede relaties met commerciële partijen Inhoudelijke en actuele kennis van het team over borstkanker is moeilijk op peil te houden Mening en energie van actieve patiënten inzetten voor de Stichting Economische recessie leidt tot heroverwegen van individuele uitgaven en donaties Grote wens om helder te communiceren, Stichting heeft niets te verbergen Samenwerken met andere borstkankerorganisaties om krachten te bundelen In het verslagjaar is een verandering in de sterktes en zwaktes van de Stichting te zien. De samenstelling van het team en de binding met de achterban is gedurende het jaar sterk verbeterd. Het verslagjaar was een overgangsjaar voor het team. Zes nieuwe mensen zijn het team komen versterken. Qua samenstelling is het team meer divers geworden. Het team blijft onverminderd kwetsbaar bij ziekte of uitval doordat er maar elf mensen werken. Ondanks de wens om helder en openhartig te communiceren over borstkanker en de activiteiten van de Stichting blijkt dit in het bijzonder op sociale media lastig. Onwaarheden en individuele meningen over de Stichting leiden snel tot negatief sentiment. De Stichting heeft geen groot pr-bureau dat deze zaken kan monitoren of helpen oplossen maar is afhankelijk van de eigen communicatiekracht en twee communicatiemedewerkers. Door de dialoog met de achterban aan te gaan is het afgelopen jaar meer wederzijds begrip gekomen en worden critici steeds vaker supporters van de Stichting. Sommigen zetten zich in voor de Patiënten Advies Raad, als ambassadeur of organiseren een activiteit.

26 4. Strategie en Beleid Pink Ribbon Evaluatie van de resultaten Wat ging er goed? Heldere strategie Vorig verslagjaar hebben de directeur en de medewerkers veel gesprekken gevoerd met patiënten en hun naasten, met medische professionals, zorgverleners, de eigen achterban en andere organisaties op het gebied van borstkanker. Deze gesprekken zijn cruciaal geweest bij de herijking van de visie en de strategie van Pink Ribbon. Meer aandacht voor de wensen en de mening van de patiënt, met eerlijke en heldere communicatie over borstkanker. We hebben alle communicatiemiddelen aangepast en de bestedingen van de middelen en de gefinancierde projecten zijn nu met één klik online te vinden. Ook heeft de Stichting in oktober helder uitgesproken welk soort onderzoek zij wel en niet financiert. Deze duidelijkheid is door de achterban op prijs gesteld. Nieuwe actiewebsite Pink Ribbon is al een aantal jaren beneficiënt van meerdere sportevenementen, maar haalde hier relatief weinig geld mee op. We verwachten dat de nieuwe Pink Ribbon actiewebsite hier verandering in brengt. Deelnemers aan evenementen kunnen heel gemakkelijk een persoonlijke actiepagina aanmaken en deze via sociale media met hun vrienden, familie en collega s delen. Zo kunnen zij zich laten sponsoren voor de Stichting. De website is sinds februari 2013 in gebruik. Het financiële succes hiervan kan daarom pas in het komende verslagjaar worden gemeten. Dialoog met de achterban Tijdens bijeenkomsten, op kantoor, op sociale media, aan de telefoon en in een aantal gevallen bij patiënten thuis hebben wij gesprekken met de achterban gevoerd. De Stichting heeft geprobeerd zich kwetsbaar op te stellen met de grote wens om echt te luisteren naar de emoties van patiënten. Klachten en kritiek zijn door de directeur zelf opgepakt. Hier is veel energie in gestoken en de Stichting is er sterker uitgekomen. Deze dialoog is essentieel voor de continuïteit van de Stichting en blijft ook de komende jaren belangrijk. van de bladen heeft hier interesse in getoond. We hebben de banden met verschillende bladen en journalisten aangehaald en verwachten komend verslagjaar meer aandacht voor borstkanker en de doelstellingen van de Stichting te krijgen. Inkomsten Nederland zit in een recessie en ook Pink Ribbon voelt de effecten ervan. De inkomsten over verslagjaar 2013 zijn 14% lager dan begroot en 39% lager dan vorig verslagjaar. Er zijn minder evenementen voor de Stichting georganiseerd en minder Pink Ribbon armbanden en Agenda s verkocht dan verwacht. Ook heeft het Aandacht Magazine (tijdschrift dat Sanoma met opbrengst voor Pink Ribbon maakt) minder opgebracht dan voorgaande jaren. De prioriteit lag in het verslagjaar op de invoering van de strategie en niet op acquisitie van nieuwe partners. Bovendien heeft de verminderde media-aandacht een weerslag gehad op de hoogte van de inkomsten. De groei van de inkomsten wordt de belangrijkste doelstelling voor het komende verslagjaar. Uitdragen van de doelbestedingen Vraag 100 Nederlanders of ze Pink Ribbon kennen en 91 van hen zullen positief reageren. Maar vraag deze 91 Nederlanders naar een project dat de Stichting heeft gefinancierd en het blijft stil. Een algemeen probleem voor veel goede doelen, zo ook voor Pink Ribbon. Ondanks het feit dat alle projecten op onze website staan, de Pink Ribbon nieuwsbrief elke keer een onderzoek belicht en de gefinancierde wetenschappers regelmatig in het nieuws komen, blijft dit lastig. Pink Ribbon zal in het komende verslagjaar de onderzoeken en projecten nog vaker onder de aandacht brengen, vooral door wetenschappers zelf het nut en de noodzaak van hun onderzoek te laten uitleggen. Sociale media zijn hier uitermate geschikt voor Wat ging er minder goed? Media-aandacht Pink Ribbon had gehoopt meer aandacht in de media te krijgen voor de nieuwe strategie en de ingezette koers. Ook de toekenning van 6,2 miljoen onderzoeksgeld aan 22 onderzoeken en projecten in januari 2013 heeft weinig media-aandacht opgeleverd. Doelstelling was een aantal achtergrondartikelen in landelijke (dag)bladen om de koerswijziging van Pink Ribbon duidelijk te maken, maar geen

27 24 Pink Ribbon 4. Strategie en Beleid 4.5. Strategische pijlers 2014 De belangrijkste doelstellingen van Stichting Pink Ribbon komend verslagjaar zijn: 1 inkomstengroei 2 Dialoog met de achterban bestendigen 3 Relaties met bestaande partners intensiveren, nieuwe partners binden 4 landelijke campagne met gezamenlijk thema implementeren 1 Inkomstengroei In de langetermijnstrategie van Pink Ribbon staat een groei van de inkomsten naar 4 miljoen beschreven. Deze doelstelling zal het komende verslagjaar waarschijnlijk nog niet worden bereikt. Met het aangaan van duurzame relaties met bedrijven en actievoerders wil de Stichting de daling van de inkomsten kenteren om zo de doelstelling van 4 miljoen euro in het verslagjaar 2015 te realiseren. 2 Dialoog met de achterban bestendigen In het afgelopen jaar heeft de Stichting patiënten centraal gesteld en is de dialoog met de achterban aangegaan. De proef met het betrekken van patiënten bij het beoordelen en toekennen van fondsen aan wetenschappelijk onderzoek is hier een voorbeeld van. De Patiënten Advies Raad (PAR) krijgt vanaf komend jaar - naast de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) - een vaste rol bij het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek en het toekennen van fondsen. De Stichting wil het komende jaar patiënten, naasten en medische professionals vaker een platform geven om hun ervaringen met borstkanker te delen. De website en de Facebookpagina van Pink Ribbon zijn hiervoor geschikt. 3 Relaties met bestaande partners intensiveren, nieuwe partners binden De samenwerking met BVN en andere organisaties zal verder worden geïntensiveerd. Ook zullen we komend jaar de banden met bestaande partners en hun medewerkers nog verder aanhalen en versterken. Dit doen we voornamelijk door de medewerkers intensiever bij de activiteiten en doelstellingen van de Stichting te betrekken. Ook zal Pink Ribbon nieuwe partners zoeken, die passen bij het imago van de Stichting. 4 Landelijke campagne met gezamenlijk thema implementeren In oktober 2013 wordt een landelijke campagne uitgerold, die aandacht vraagt voor borstkanker en de thematiek waarmee patiënten worstelen. De samenwerkende organisaties op het gebied van borstkanker hebben een aantal thema s voor de campagne aan patiënten voorgelegd. Hiervoor is het online platform B-force voor raadpleging van patiënten van BVN gebruikt. (Ex)patiënten hebben gekozen uit de thema s intimiteit en zelfbeeld na borstkanker, erfelijkheid en 1 op 8 vrouwen krijgt borstkanker. Het laatste thema is door het merendeel van de patiënten gekozen en wordt daarmee het thema van de landelijke campagne in oktober 2013.

28 de mensen Joyce Brand-Van der Veldt Carmelita Haynes Karin Gijsbertsen-Van Roekel Alan Herbert Sylvia Geurdes Mieke Kühnen

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 2 Pink Ribbon jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere

Nadere informatie

The best protection is early detection.

The best protection is early detection. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding Blz. 2 Historie van de organisatie Blz. 3 Informatie over de organisatie Blz. 4 Helden in de organisatie Blz. 5 Verdere informatie over de organisatie Blz.

Nadere informatie

PINK RIBBON 3. Borstkanker. Er is maar één doel: beter worden.

PINK RIBBON 3. Borstkanker. Er is maar één doel: beter worden. PINK RIBBON 3 Borstkanker Er is maar één doel: beter worden. 4 PINK RIBBON INHOUD INHOUD PINK RIBBON 5 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 7 1. Jaaroverzicht 1.1. Kengetallen borstkanker 8 1.2. Kengetallen

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom?

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom? 6. Behandelingen De uitslagen van alle onderzoeken geven een duidelijk beeld van de ziekte. De artsen weten nu om welke soort borstkanker het gaat, wat de eigenschappen zijn van de kankercellen, hoe groot

Nadere informatie

Plenaire opening. Themamiddag Wil ik het weten? En dan? 28 september 2013

Plenaire opening. Themamiddag Wil ik het weten? En dan? 28 september 2013 Plenaire opening Themamiddag Wil ik het weten? En dan? 28 september 2013 Opening door Anke Leibbrandt Iedereen wordt van harte welkom geheten namens de BVN en de programmacommissie erfelijkheid (betrokken

Nadere informatie

Gemaakt door: Gerdy Castelein en Anne Griet Adema Klas: 4A

Gemaakt door: Gerdy Castelein en Anne Griet Adema Klas: 4A Gemaakt door: Gerdy Castelein en Anne Griet Adema Klas: 4A 1 -Voorkant -inhoudsopgave - Uitwerking deelvragen: - Wat is borstkanker? - Hoe ontdek je borstkanker? - Als je erachter komt, wat gebeurt er

Nadere informatie

PINK RIBBON 1. Jaarverslag Stichting Pink Ribbon 2013-2014

PINK RIBBON 1. Jaarverslag Stichting Pink Ribbon 2013-2014 PINK RIBBON 1 Jaarverslag Stichting Pink Ribbon 2013-2014 2 PINK RIBBON PINK RIBBON 3 Anno 2014 sterven er 9 mensen per dag aan borstkanker in Nederland. Onderzoek kan dat getal verlagen. 4 PINK RIBBON

Nadere informatie

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN JAARVERSLAG OVER 2013 2014 Rob Koster Advies en Administratie 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Beoordelingsverklaring van de accountant n.v.t Jaarverslag bestuur Jaarverslag bestuur

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

KENNIS ALS FUNDAMENT

KENNIS ALS FUNDAMENT Ingeborg Verhoek, Cas, Erin en Lars Visser: Bob, mijn man en onze vader, is overleden aan darmkanker. Wij willen dat geen kind meer een ouder verliest aan deze ernstige ziekte. BELEIDSVISIE 2012 2015 MAAG

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen?

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen? RSIN: 8206.10.033 Stop Darmkanker Nederland Stop Darmkanker Nederland is ontstaan nadat de oprichter van de stichting, Marthen Bakker, het ziekteproces van darmkanker van heel dichtbij had meegemaakt.

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek.

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Meting juni 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het vertrouwen

Nadere informatie

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Verantwoordelijkheden directie De directie is verantwoordelijk voor: Het voorbereiden en het uitvoeren van de besluiten

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Borstkanker. Leyla Demirbas en Ilse Klompenmaker Leerjaar 4, VMBO, examenjaar, klas b 17 december 2015 Mevr. Van Wolde

Borstkanker. Leyla Demirbas en Ilse Klompenmaker Leerjaar 4, VMBO, examenjaar, klas b 17 december 2015 Mevr. Van Wolde Borstkanker Leyla Demirbas en Ilse Klompenmaker Leerjaar 4, VMBO, examenjaar, klas b 17 december 2015 Mevr. Van Wolde Inhoudsopgave Wat is borstkanker? En hoe moet je het bestrijden? blz. 3 Is borstkanker

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut 1 UITNODIGING Dromen worden waarheid Conferentie 2013 Donateurs bedankt voor uw giften in 2013. 2 Hubrecht Instituut

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Risicofactoren Niet erfelijke factoren: Erfelijke factoren:

Risicofactoren Niet erfelijke factoren: Erfelijke factoren: Zoals bij alle soorten kanker, is er bij borstkanker sprake van cellen met een ontregelde celdeling. Door deze ontregeling kunnen cellen zich ongeremd vermenigvuldigen en uitgroeien tot een tumor. Deze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie 9 Communicatie-tools voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie Maar één persoon Je hebt maar een persoon nodig om nieuwe ervaringen te introduceren VOORWOORD Geen enkel

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER TOOLKIT VOOR JOUW ACTIE

IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER TOOLKIT VOOR JOUW ACTIE IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER TOOLKIT VOOR JOUW ACTIE 01 IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER Je hebt het initiatief genomen om in actie te komen voor Fight cancer. Super! Met jouw actie steun je de strijd tegen kanker

Nadere informatie

Stichting Heart Research Institute Nederland te Amsterdam

Stichting Heart Research Institute Nederland te Amsterdam Stichting Heart Research Institute Nederland te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 6 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nooit Alleen

Beleidsplan Stichting Nooit Alleen Beleidsplan Stichting Nooit Alleen 2012 2015 Beleidsplan Stichting Nooit Alleen Mei 2012 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Nooit Alleen. In dit beleidsplan geven wij u een helder beeld

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Contacten die het verschil maken

Contacten die het verschil maken n ie u w s b r ie f Spotlight on Anke Van Der Heijden, Case Manager FOCUS VAN DE MAAND: Contacten die het verschil maken de best doctors stichting: in Mei 2014 Ik hoor regelmatig van patiënten dat ze het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 -

Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 - Jaarverslag Mammarosa Amsterdam 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 - Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Mammarosa Amsterdam (SMA) 3 - Doelgroep 3 Werving en Voorlichtingen 4 - Werving 4 - Vrijwilligers

Nadere informatie

expositie boek theater - documentaire

expositie boek theater - documentaire expositie boek theater - documentaire De tijd daarna laat het verloop van hiv en aids zien door de afgelopen jaren heen. Voor het project zijn 30 hiv dragers geïnterviewd en beschreven door Erwin Kokkelkoren.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2013 2015 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Het HDI hielp mij en mijn gezin om te gaan met de ziekte. Want kanker heb je niet alleen. Monique Het Helen Dowling Instituut Kanker

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

JDRF Strategisch Beleidsplan

JDRF Strategisch Beleidsplan JDRF Strategisch Beleidsplan 2014-2017 Philip van Lookeren Campagne November 2014 1 1. Managementsamenvatting Dit strategisch beleidsplan verwoordt de aanpak om de strategische doelstellingen te behalen:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel NAZORG. (NON) HODGKIN Nazorg

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel NAZORG. (NON) HODGKIN Nazorg Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin onderdeel NAZORG (NON) HODGKIN 2 Inhoud... 4 Telefonisch verpleegkundige consult... 5 Praten over wat u bezighoudt... 5 Vermoeidheid en algehele malaise...

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 16 DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het tweede kwartaal

Nadere informatie

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort 6 Goede Doelen Rapport» Algemeen» Inhoud Inhoud 5 Voorwoord 6 Inhoud 7 Sectoronderzoek 16 Goede doelen over welzijn en samenleving 21 Werken aan welzijn in 2006 25 Vijf goede doelen in het kort Goede Doelen

Nadere informatie

KANKER EN SEKS: Onderzoek NFK, maart 2017

KANKER EN SEKS: Onderzoek NFK, maart 2017 KANKER EN SEKS: Onderzoek NFK, maart 2017 Toen ik in het ziekenhuis de vraag stelde of seks tijdens chemotherapie mocht, kreeg ik als antwoord dat ik dat waarschijnlijk toch niet zou willen. Meer konden

Nadere informatie

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Maart 2007 Sponsoring en fondsenwerving in het Lochemse openbaar basisonderwijs Inleiding Sponsoring en fondswerving zijn veelbesproken onderwerpen.

Nadere informatie

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder In 2014 werden de voormalige zelfstandige stichtingen Voorkom!, Chris en Stay Clean samengebracht in een nieuwe, gezamenlijke stichting:

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. DE ORGANISATIE KORT EN BONDIG... 3 1.1. WIE WE ZIJN / DE GESCHIEDENIS... 3 2. DE NORMEN EN WAARDEN VAN STICHTING GEEFGRATIS...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Begroting Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december

Begroting Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december Begroting 2016 Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december 2015-1 - Inhoud pagina Inhoud... 2 Toelichting... 3 Begroting 2016... 5 1. Staat van baten en lasten 2. Toelichtingen

Nadere informatie

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG 2015 Stichting IHGO: Jaarverslag 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1. ALGEMEEN... 3 1.1 DOEL VAN DE STICHTING...3 1.2 STRUCTUUR VAN

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Vragen over kanker? telefoons. Ik moet bestraald worden. Kan ik blijven werken? Zijn mobiele. kankerverwekkend?

Vragen over kanker? telefoons. Ik moet bestraald worden. Kan ik blijven werken? Zijn mobiele. kankerverwekkend? Vragen over kanker? Ik moet bestraald worden. Kan ik blijven werken? Zijn mobiele telefoons kankerverwekkend? Je hoort van alles over k Waar vind ik het antwoord op mijn vr iedereen met een vraag over

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie