Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses"

Transcriptie

1 Jaarverslag 212

2 De Harmonie Barneveld Inhoud 5 Voorwoord 6 Algemeen 1 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 Personeel en organisatie 12 Resultaten en analyses 14 Werkmaatschappijen 19 Financiële kengetallen 2 Geconsolideerde balans per 31 december 212 voor resultaatbestemming 22 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Algemene toelichting 28 Projecten 3 Toelichting op de geconsolideerde balans 38 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 4 Enkelvoudige balans per 31 december 212 voor resultaatbestemming 42 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans 49 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 52 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 54 Projecten

3 Oranjetoren Veenendaal 4 5 Voorwoord De economische crisis in Nederland duurt voort, waardoor de markt in 212 verder is verslechterd. Zeker de bouwsector wordt hard geraakt. De verkoop van nieuwbouwwoningen kwam vrijwel tot stilstand. Mede daardoor heeft de bouwsector met een verder dalende nieuwbouwproductie te maken. Als gevolg daarvan is er nog steeds overcapaciteit in de markt, waardoor de bouwprijzen (onverantwoord) laag blijven en de marges (te) klein zijn. Ondanks de krimpende markt heeft KlokGroep haar omzet in 212 vergroot en haar financiële positie versterkt. KlokGroep heeft in 212 tegen de trend in wél een hogere productie kunnen realiseren, mede door afzet aan (institutionele) beleggers en corporaties. Dit betekent niet dat wij geen last ondervinden van de slechte economische omstandigheden. KlokGroep heeft recentelijk haar organisatie middels reorganisaties, bezuinigingen, maar ook investeringen aangepast aan de gewijzigde marktomstandigheden. De verkoopprijzen van woningen daalden en ook de marges stonden bij KlokGroep onder druk. Verdere afwaardering op grondposities waren gezien de lagere actuele marktwaarde opnieuw noodzakelijk. Positieve resultaten op enkele goede ontwikkelingsprojecten zorgden ervoor dat het verlies in de ontwikkelingsdivisie relatief beperkt bleef. KlokBouw realiseert haar productie voornamelijk via haar opgebouwde netwerk en is nauwelijks afhankelijk van aanbestedingen. De bouwomzet bleef vrijwel gelijk aan 211, echter de brutomarge daalde aanzienlijk. Uiteindelijk heeft KlokBouw het jaar met een klein positief resultaat af kunnen sluiten. Vertrouwen in de toekomst We zien blijvende veranderingen in de markt. Zo is de woningmarkt veel meer kopersgericht, waarbij wij zelf - in plaats van de makelaar - steeds vaker direct contact hebben met potentiële kopers. Verder constateren wij dat opdrachtgevers in toenemende mate volledige vraagstukken, inclusief de bijbehorende verplichtingen en risico s neerleggen bij ons. Dit biedt ook kansen voor de langere termijn. In de loop van 212 heeft KlokGroep middels Operatie Koers haar vizier gericht op de toekomst. Maatregelen zijn getroffen om KlokGroep sterk door de crisis heen te loodsen en klaar te zijn voor de nieuwe markt als deze weer aantrekt. Met de opzet van de afdeling KlokGroep Integrale Projecten en de recent opgerichte nieuwe entiteit KlokWonen zijn wij ervan overtuigd klaar te zijn voor de toekomst en de markt goed te kunnen bedienen. Daarnaast onderzoeken wij mogelijkheden om onze bedrijfsvoering in het buitenland uit te breiden om zo minder afhankelijk te worden van de Nederlandse markt. Door de getroffen maatregelen houdt KlokGroep een onveranderd sterke solvabiliteits- en liquiditeitspositie en is ze een betrouwbare partner in deze krimpende markt. Wij investeren in nieuwe, duurzame technieken en organisatieaanpassingen om ons te kunnen onderscheiden in de veranderende markt. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

4 Verpleeghuis Irene Groesbeek 6 7 Algemeen Nederland zit midden in een economi- woningproductie ten opzichte van voor ondernemingen forse reorganisaties Alleen dan kun je je blijven onderschei- Door de aangescherpte normering voor woningen middels het oprichten van sche crisis. Met name de woningmarkt de crisis 33% lager! De publicatie van door. Sinds de start van de crisis zijn den in de krimpende markt. Indien de hypotheekverstrekking is de leen- KlokWonen verder geoptimaliseerd. wordt hard geraakt. Prijzen dalen en het het EIB laat verder zien dat de prijzen volgens de rapportage van het EIB meer mogelijk wordt op voorhand de afzet capaciteit voor de potentiële koper Zo kunnen wij nog sneller en flexibeler aantal transacties is de afgelopen jaren van koopwoningen al met 16% zijn dan 5. arbeidsplaatsen verloren van plannen voor een deel zeker gesteld beperkt. Woningen in een duurder aan kopers wensen tegemoet komen. drastisch afgenomen. Door gebrek aan gedaald, met name in 212 is de gegaan in de bouwsector. Desondanks middels contracten met beleggers en/of prijssegment worden daardoor voor een Een andere belangrijke trend die wij zien vertrouwen, de verminderde leencapaci- daling hard ingezet. blijft er een (forse) overcapaciteit in de corporaties. Hierbij moet opgemerkt steeds kleinere doelgroep bereikbaar. in de markt is dat opdrachtgevers steeds teit - door aanscherping van de normen markt door de vraaguitval. worden dat afzet aan corporaties Hier speelt ook nog de complicerende meer ontzorgd willen worden en steeds en regelgeving van de hypotheek- Een ander belangrijk beeld in de momenteel steeds lastiger wordt, factor dat potentiële kopers eerst hun meer verantwoordelijkheden en risico s verstrekkers - alsmede de onzekerheid publicatie van het EIB is de orderporte- Door de aanwezigheid van het zeer grote doordat corporaties als gevolg van eigen woning willen verkopen, alvorens bij de aannemer neerleggen. over de toekomstige fiscale regelgeving feuilles in de bouw. Waar voor de crisis aantal spelers in de bouw zijn capaciteits- onder andere de verhuurdersheffing een een nieuwe woning te kopen. Corporaties, zorginstellingen of andere is er vraaguitval op de woningmarkt. bouwbedrijven voor ca. 1 maanden denken en lage winstmarges aan de orde investeringsstop hebben ingevoerd. KlokGroep heeft recent middels een opdracht gevers leggen de integrale werk in portefeuille hadden, is dit van de dag. De nettomarges zijn - ook bij nieuwe campagne de KlokGroep- uitwerking van een vraagstelling met Het Economisch Instituut voor de Bouw momenteel maar voor ca. 5 maanden. de best presterende bedrijven - erg smal. Plannen dienen flexibel te zijn van opzet, inkoopgarantie onder de aandacht betrekking tot een bepaalde locatie neer (EIB) heeft op 31 januari jl. haar verwach- Met andere woorden: vooruitkijken De aanhoudende scherpe concurrentie zodat afhankelijk van de eventuele gebracht. Wij zien dat hierdoor meer bij KlokGroep. Het is aan KlokGroep om tingen voor de bouwproductie 213 e.v. wordt steeds moeilijker en de toekomst is hiervan een belangrijke oorzaak. verkoopscore, delen van het plan kunnen transacties van nieuwbouwwoningen een haalbaar plan uit te werken binnen gepubliceerd. Belangrijkste conclusies zijn onvoorspelbaarder. De crisis heeft deze tendensen versterkt. worden gerealiseerd, dan wel andere plaatsvinden. de door de opdrachtgever gestelde dat de bouwproductie in 212 met 7% De smalle marges maken het opvangen woningtypes kunnen worden ingezet. kaders. is gekrompen en dat ook voor 213 een Deze ontwikkelingen hebben ook effect van tegenvallers erg moeilijk. Het is belangrijk dat de indeling van de Met het BaseHome-concept levert krimp van nog eens 5% wordt verwacht. op het aantal faillissementen in de woningen en eventuele uitbreidingen KlokGroep relatief goedkope en ruime In Operatie Koers heeft KlokGroep Met name de nieuwbouw woningmarkt, bouwsector. In 21, 211 en 212 is Het voorafgaande is een korte om- snel kunnen worden aangepast aan de standaard rijwoningen en tweekappers. aangegeven te willen investeren in deze waar KlokGroep voornamelijk actief in is, het aantal faillissementen fors toegeno- schrijving van de marktomstandigheden vraag van potentiële kopers. Kopers wen- Dit concept wordt steeds verder ontwikkeling om opdrachtgevers te is zwaar getroffen. De woningverkopen men. Ook in de regio waar KlokGroep waarin KlokGroep momenteel opereert. sen zo veel mogelijk ruimte en kwaliteit door ontwikkeld en is al in diverse kunnen ontzorgen. KlokGroep heeft lopen nog verder terug. In de publicatie voornamelijk opereert gingen enkele Om als bedrijf het hoofd boven water te voor de laagste prijs. De woningtypes plannen uitgevoerd. In 213 hebben haar krachten gebundeld in de afdeling van het EIB wordt ook uitvoerig ingegaan gerenommeerde bouwers failliet. houden, wordt in onze ogen daadkracht worden momenteel afgestemd op wat wij de organisatie van ontwikkeling, KlokGroep Integrale Projecten (KGIP) die op de woningproductie. In totaal is de Daarnaast voeren de grote bouw- en aanpassingsvermogen gevraagd. financieel haalbaar is voor de koper. verkoop en bouw van grondgebonden per 1 januari 213 wordt aangestuurd

5 Wilgenhof Eindhoven 8 9 door een nieuw aangetrokken directeur met ruime ervaring in bouw en ontwikkeling. Ontwerp, ontwikkeling en bouw, eventueel met financiering en onderhoud wordt door deze afdeling ter hand genomen. Inmiddels zijn enkele grootschalige projecten in voorbereiding bij KGIP, die naar verwachting een belangrijke bijdrage zullen leveren voor de toekomstige bouwproductie. De projecten van KGIP vragen een lange voorbereidingstijd; de ontwerp-, ontwikkel- en bouwvoorbereidingsfase zijn immers geïntegreerd. Dit betekent dat deze afdeling niet op hele korte termijn bouwproductie oplevert, maar met name in 214 en 215 zal dit leiden tot productie, die naar verwachting in de toekomst verder zal worden uitgebreid. In 212 was de omzet ca. 12% hoger dan in het voorgaande jaar. Dit werd met name gerealiseerd door afzet aan enkele (institutionele) beleggers en corporaties, alsmede realisatie van enkele grote bouwprojecten voor zorginstellingen. De omzet voor KlokBouw stabiliseerde (na de groei in 211) op ca. 73,5 miljoen. De omzet voor de ontwikkelaars KlokOntwikkeling, Novaform en KlokGIB stegen. De marges staan daarentegen door de marktomstandigheden onder druk. Daarnaast heeft KlokGroep haar strategische voorraad grondposities opnieuw (met ca. 4,5 miljoen) afgewaardeerd naar lagere actuele marktwaarden, waardoor het ontwikkelingsresultaat van de groep negatief wordt beïnvloed. Positief is de omzet en resultaatontwikkeling van Novaform. Door enkele goede ontwikkelingstrajecten die in 212 zijn gerealiseerd heeft Novaform een belangrijke positieve bijdrage geleverd aan het groepsresultaat. Ook KlokBouw werd in de loop van 212 geconfronteerd met een dalende bouwproductie. Door de krimpende markt komen minder werken op de markt. KlokBouw koopt geen bouwproductie door ver onder kostprijs in te schrijven, iets wat wij concurrenten wel zien doen. Dit blijft de markt verstoren en houdt overcapaciteit in stand. KlokBouw kiest er voor om haar bezetting af te stemmen op de gevraagde capaciteit. Daarom waren wij genoodzaakt om in november 212 middels een reorganisatie afscheid te nemen van 18 vaste medewerkers binnen KlokGroep. Door enkele overheidsmaatregelen - met name de verhuurdersheffing - hebben diverse corporaties besloten nieuwbouwprojecten uit te stellen, dan wel af te blazen. Dit trof de order portefeuille van KlokBouw ook direct, waardoor de verwachte bouwproductie voor 213 afneemt en een tweede reorganisatieronde noodzakelijk bleek. Hierdoor is recentelijk voor nog eens 23 medewerkers ontslag aangevraagd. In overleg met de onder nemingsraad en de vakbonden is een sociaal plan vastgesteld. Rosa de Lima - zorgdeel Nijmegen Naast de reorganisatie heeft KlokGroep ook nog eens kritisch gekeken naar haar kostenstructuur. Waar mogelijk zijn bezuinigingen doorgevoerd in de (algemene) kosten. Het gaat hier met name over kosten met betrekking tot het wagenpark, ICT en inkoop van adviseurs. Voor 213 voorzien wij nauwelijks herstel in de markt. Wellicht dat de bodem geraakt zal worden c.q. de dalende trend kan worden omgebogen. Volledig herstel van de markt zal nog wel enkele jaren duren, maar wij zien zoals gezegd wel goede kansen voor KlokGroep. Wij blijven investeren in de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit zijn voor ons belangrijke dragers voor het succes in de toekomst. Wij voorzien voor 213 een lagere omzet; rond de 12 miljoen. Mede door de ingezette koers en de getroffen maatregelen verwachten wij 213 met een klein positief resultaat af te kunnen sluiten.

6 1 11 Duurzaamheid en De Engelenhof Herwijnen Personeel en Kapel Dekkerswald Groesbeek maatschappelijk organisatie verantwoord ondernemen In 212 heeft KlokGroep haar bijdrage Het full-service renovatieconcept bijvoorbeeld nagedacht over de routes Zoals genoemd dient de organisatie te woningen realiseren. Optimaliseren en vaklieden zien toe op de kwaliteit van geleverd aan het project Meister und EcoVeren heeft in 212 de eerste voor de vrachtwagens die materialen worden aangepast op ontwikkelingen uitbreiden van het optiepakket van de uitvoer en op de aansturing van het Gesell. KlokBouw heeft als initiatief- concrete opdrachten opgeleverd. af- en aanvoeren of wordt er een in de markt. Dit betekent het clusteren BaseHome-woningen zullen belangrijke werk (communicatie), waarbij de nemer samen met Standvast Wonen, EcoVeren helpt haar opdrachtgevers bewuste keuze gemaakt of palen in van kennis en het blijven investeren in peilers worden voor toekomstige uitvoerende werkzaamheden steeds Portaal woningcorporatie en Stichting in hun streven naar klimaatneutrale de grond worden geboord of geheid. kennis en kwaliteit van medewerkers. projecten. meer volledig worden uitbesteed. Dagloon Nijmegen de handen ineen- gebouwen en wil hen ook totaal ont - De zorg voor milieu is een speerpunt Dit zal enerzijds gebeuren door het geslagen voor een uniek project. zorgen binnen een vooraf gesteld kader. bij KlokBouw, dit uit zich onder meer opleiden van medewerkers volgens De afgelopen jaren is met het stijgen van Als belangrijk leerbedrijf in de regio Gestoeld op de Duitse praktijkgerichte in het FSC-certificaat, het beleid op het de persoonlijke ontwikkelplannen, de omzet ook het personeelsbestand blijven wij investeren in het opleiden en scholingsstructuur bieden zij dak- en Veel van onze bedrijfsactiviteiten hebben gebied van energieverbruik, inkoop van anderzijds zullen wij voor specifieke toegenomen van ca. 186 fte in 21 tot instromen van jonge medewerkers in thuislozen van Stichting Dagloon te maken met diverse milieuaspecten, materieel en materialen en de scheiding kennis gericht gaan zoeken naar ca. 216 fte in de loop van 212. Door de bouw. Ook de instroom van nieuwe perspectief op werk en wonen. Arbeids- zoals: bodem, geluid, energieverbruik, van afvalstromen. kandidaten, dan wel partijen waar wij de krimpende markt en het teruglopen leerlingen blijft KlokGroep bevorderen. ethos, discipline en verantwoordelijkheid afval en externe veiligheid. Deze (en intensief mee gaan samenwerken. van de omzet voorzien wij door de aanleren staan in dit project centraal. andere) milieuaspecten vallen onder het In april 212 heeft KlokBouw niveau Met de opzet van KlokGroep Integrale genoemde reorganisaties en beëindiging milieucertificaat ISO 141. Met dit Brons behaald bij FIRA. Hiermee maakt Projecten en het aantrekken van een van tijdelijke contracten, dat wij eind Voor haar medewerkers heeft milieuzorgsysteem kunnen de milieu- KlokBouw duurzaamheidsprestaties nieuwe directeur, een BIM-manager en 213 nog ca. 17 fte medewerkers in KlokGroep in 212 voor het eerst een risico s van de bedrijfsactiviteiten inzichtelijk voor (toekomstige) opdracht- een bedrijfsjurist is de kennis al voor dienst zullen hebben, passend bij een Gezonde KlokWeek georganiseerd. beheerst en waar mogelijk verkleind gevers. Het FIRA Rating System is de een belangrijk deel geclusterd en is het omzetniveau van ca. 12 miljoen. Rondom sportieve activiteiten, die door worden. KlokBouw gaat hier heel virtuele marktplaats voor duurzaamheid. kennisniveau verhoogd om grotere, KlokGroep besteedt veel werkzaam- de medewerkers zelf werden georgani- bewust mee om. Denk bijvoorbeeld aan Dat biedt ons de mogelijkheid onze complexere projecten integraal op te heden volledig uit. Wij merken dat seerd, werd aandacht besteed aan een het (lease)wagenpark; er worden alleen duurzaamheidsstrategie te formuleren kunnen pakken. steeds meer onderaannemers buiten- gezonde leefstijl en werkomgeving. Met nog auto s toegelaten met een lage en onze toekomstplannen te presente- landse medewerkers inhuren. Goede medewerking van enkele sponsoren, CO 2 -uitstoot. Maar ook het milieuaspect ren. FIRA toetst al onze prestaties en Daarnaast hebben wij in 213 de kennis communicatie en kwaliteitsbewaking waaronder onze verzekeraar, werd ook geluid neemt KlokBouw erg serieus. dat maakt ons tot een betrouwbare voor ontwikkeling, verkoop en realisatie worden hierdoor steeds belangrijker de gezondheid van de medewerkers Ieder projectteam binnen KlokBouw en duurzame partner voor onze van grondgebonden woningen geclus- op de bouwplaats. Wij investeren met getest. Deelname en respons op deze neemt maatregelen om de invloed van (toekomstige) opdrachtgevers. terd in een nieuwe entiteit: KlokWonen. name in onze medewerkers om deze week waren zeer positief en dit initiatief het bouwterrein op de omgeving zo Hierdoor kunnen wij sneller, efficiënter twee peilers te bewaken op de bouw- zal zeker een vervolg krijgen. gering mogelijk te maken. Zo wordt er en tegen lagere kosten grondgebonden plaats. Met andere woorden: onze

7 La Façade / L Étage Helmond Resultaten en analyses Resultaten Omzet Bruto marge exclusief afwaarderingen Bruto marge na afwaardering grondposities Bedrijfsresultaat Netto resultaat Solvabiliteit (eigen vermogen: totaal vermogen) Liquiditeitsratio (current ratio) in mln. in mln. 139, 123,1 8,1 8,3 3,6 6,5 3,5 5,3 1,6 3,2 43% 4% 1,94 1,83 Resultaten Zoals eerder genoemd staan de marges fors onder druk. Dalende verkoopprijzen van woningen, scherpe prijzen in de aanbestedingsmarkt, lagere marges bij verkoop aan (institutionele) beleggers en woningcorporaties zorgden voor een lager rendement in 212. Grondposities worden minder snel in ontwikkeling genomen. De rentelasten van deze voorraad drukken het resultaat. Tevens zijn in 212 wederom enkele grondposities afgewaardeerd, voor totaal 4,5 miljoen. Daarmee hebben wij sinds de crisis uitbrak inmiddels voor zo n 21 miljoen aan afwaarderingen doorgevoerd. Vervelend voor de resultaatnemingen van de afgelopen jaren, maar absoluut noodzakelijk om een financieel gezonde organisatie met toekomstperspectief te blijven. Het nettorendement in 212 bedroeg ca. 1,1%, dit was in 211 nog ca. 2,6%. Voor 213 zijn de resultaatverwachtingen gematigd. De marktomstandigheden blijven onveranderd slecht. Wij verwachten het jaar 213 af te kunnen sluiten met een positief netto rendement tussen de 1,% en 1,5%. Omzetontwikkeling De groepsomzet steeg in 212 met ca. 12,9% tot ca. 139 miljoen. De omzet van KlokBouw bleef op het hoge niveau van 211. De omzet van onze Nederlandse ontwikkelingsbedrijven steeg met name door de afzet aan beleggers en corporaties. De Duitse nieuwbouwwoningmarkt ontwikkelt zich positief. KlokGIB heeft hierdoor een omzetgroei kunnen realiseren. De omzet voor 213 is voor een belangrijk deel afhankelijk van de nog te realiseren verkoopscore op enkele projecten. De omzet van de ontwikkelaars zal naar verwachting iets lager uitkomen dan in 212. De omzet van KlokBouw zal naar verwachting 1-15 miljoen lager zijn dan in 212. De groepsomzet zal in 213 naar verwachting uitkomen rond de 12 miljoen. Sterke positie in krimpende markt De vermogenspositie van KlokGroep is sterk gebleven. De solvabiliteit is toegenomen en bedraagt 43%, bij een balanstotaal van iets meer dan 78 miljoen. Ook de liquiditeitsratio s zijn versterkt en blijven goed. KlokGroep beschikt over voldoende liquiditeiten om tegenvallers te kunnen opvangen en om op korte termijn te kunnen investeren in nieuwe ontwikkelingen of uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. KlokGroep blijft sterk op liquiditeit sturen, zodat wij niet voor verrassingen komen te staan. In de aanbestedings- en selectieprocedures zijn deze ratio s door de huidige marktomstandigheden van groter belang geworden. Door de sterke solvabiliteit en liquiditeit kan KlokGroep zich onderscheiden in de huidige markt als financieel sterke en betrouwbare partner.

8 Kardeel Raamsdonksveer Werkmaatschappijen KlokOntwikkeling realiseert haar omzet moeten nemen van enkele medewerkers. Bij Novaform Vastgoedontwikkelaars Als gevolg van de marktomstandigheden met name in het woningbouwsegment. In 213 wordt een verdere organisatie- steeg de omzet tot ca. 33,5 miljoen en de langere doorlooptijden voordat de Dit segment is zoals genoemd het wijziging doorgevoerd om nog sneller en (+66%). De verwachte groei werd minimale verkoopscore is bereikt, zal de zwaarst getroffen door de crisis. Na de beter te kunnen inspelen op de kopers- gerealiseerd. Het netto-rendement steeg omzet voor 213 naar verwachting dalen 25% omzetdaling in 211 wist wensen. KlokGroep staat middels een door enkele positieve projecten tot tot ca. 25 miljoen. De marges staan KlokOntwikkeling in 212 een omzet- achtergestelde lening garant voor de ca. 8,% (in 211 was dit ca. 6,9%). door lagere verkoopprijzen onder druk. stijging van 14% te realiseren. Echter continuïteit van KlokOntwikkeling. In 212 is Novaform gefaseerd begonnen Daar tegenover staan wel inkoop- door stagnatie van projecten, doordat met het plan Hoge Hoek in Berkel voordelen. Per saldo verwachten wij dat meer tijd nodig is om de minimale Wij zijn ervan overtuigd dat er door de Enschot, dat de komende jaren een Novaform, ondanks een lagere marge, verkoopscore te bereiken, bleef de omzet genomen maatregelen een goede belangrijke omzetbijdrage zal leveren. opnieuw een positieve bijdrage zal onder de verwachte 4 miljoen. organisatie staat voor de toekomst. Inmiddels is ook voor de tweede fase een leveren aan het groepsresultaat. Rentelasten, aanloopkosten en afschrij- KlokOntwikkeling zal door het verwerven groot deel van de afzet gegarandeerd vingen op in het verleden verworven en uitontwikkelen van nieuwe locaties en zal dit project ook voor 213 een posities beïn vloeden de resultaten nadelig. een positieve bijdrage leveren aan het belangrijke bijdrage leveren in de omzet. groepsresultaat. Het jaar 213 zal gezien Daarnaast is Klaverwei in Wijbosch Daarnaast wordt ook KlokOntwikkeling de moeilijke marktomstandigheden een volledig gerealiseerd in 212. geconfronteerd met dalende verkoop- overgangsjaar zijn. Een belangrijk deel Dit plan heeft samen met het project prijzen. Door beide invloeden heeft van de te realiseren omzet is nog op de oude locatie van Auto Keizer in KlokOntwikkeling het jaar 212 met afhankelijk van de minimaal te realiseren Eindhoven een belangrijke bijdrage in verlies afgesloten. Door de tegenvallende verkoopscore. Naar verwachting zal de omzet en resultaat voor 212 geleverd. resultaten en stagnatie van projecten omzet rond de 4 miljoen uitkomen heeft ook KlokOntwikkeling afscheid met een verwacht resultaat rond nihil.

9 Residentie De Meerberg Berg en Dal KlokBouw realiseerde in 212 opnieuw reorganisatie moeten doorvoeren die het KlokGIB richt zich op kleinschalige De kopersgerichte marktbenadering een omzet van ca. 73 miljoen. Wel zien resultaat nadelig heeft beïnvloed. woningbouwprojecten in Duitsland. werpt zijn vruchten af. De rendementen we een verschuiving tussen de onder- Huidige projecten bevinden zich met van KlokGIB zijn goed en er is geen delen. De marges staan ook hier onder Voor 213 voorzien wij een lagere omzet name in de omgeving van Köln en onverkochte voorraad. Waar nodig druk. Niet alleen de overcapaciteit in de van ca miljoen. Met name in de Kaarst. De Duitse markt ontwikkelt zich worden projecten gefaseerd opgestart markt drukt de prijzen. KlokBouw werd burgerlijke en utiliteitsbouw zal de omzet positief en hier heeft KlokGIB met enkele en gerealiseerd. De toegepaste markt- in de loop van 212 ook geconfronteerd lager zijn. De divisie Verbouw & Onder- goede locaties van kunnen profiteren. benadering in Duitsland krijgt steeds met een teruglopende productie. Minder houd ontwikkelt zich daarentegen De omzet is in 212 gestegen naar ca. meer navolging bij de projecten die in werken komen op de markt en daarnaast positief en zal naar verwachting stijgen 5,5 miljoen en stijgt naar verwachting Nederland worden opgestart. KlokGIB hebben diverse corporaties een investe- van 13 naar 15 miljoen omzet. in 213 door naar een niveau net onder heeft in 212 een positieve bijdrage ringsstop ingevoerd. Door terugloop van Wij verwachten voor 213 een positief de 1 miljoen. geleverd aan het groepsresultaat. Ook de productie heeft KlokBouw een resultaat voor belastingen. voor 213 zijn de verwachtingen positief. KlokMilieu is het milieuadviesbedrijf stabiel en bedraagt ongeveer een half binnen KlokGroep. De omzet bestaat miljoen per jaar. Ook in 212 heeft voor ongeveer 5% uit adviezen en KlokMilieu een positieve bijdrage werkzaamheden ten behoeve van onze geleverd aan het groepsresultaat. eigen werkmaatschappijen. De overige De verwachting is dat omzet en resultaat 5% wordt uit de externe markt voor 213 vergelijkbaar zullen zijn met gehaald. De omzet is de afgelopen jaren de afgelopen jaren.

10 De Wilgenhof Eindhoven Financieel Financiële kengetallen Financiële positie Voor een inzicht in de financiële positie kunnen de balansen van de laatste 3 jaren als volgt worden samengevat (in 1.): vlottende activa vlottende passiva werkkapitaal vastgelegde middelen op lange termijn gefinancierd De financiering hiervan vond plaats met: eigen vermogen voorzieningen schulden op lange termijn Kengetallen De navolgende ratio s ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit kunnen aan de balansen worden afgeleid: Solvabiliteitsratio s eigen vermogen : vreemd vermogen eigen vermogen : totaal vermogen,79,43,67,4,76,43 Liquiditeitsratio s vlottende activa : vlottende passiva vorderingen en liquide middelen : vlottende passiva 1,94,55 1,83,51 2,49,66 Productie De omzet is gebaseerd op basis van de productiewaarde. De afgelopen 3 jaren is als volgt weer te geven (in 1.)

11 2 21 Geconsolideerde balans per 31 december 212 voor resultaatbestemming Activa Passiva VASTE ACTIVA Materiële vaste activa bedrijfsgebouwen en -terreinen andere vaste bedrijfsmiddelen beleggingspanden en -terreinen Financiële vaste activa andere deelnemingen overige vorderingen VLOTTENDE ACTIVA voorraden onderhanden projecten Vorderingen debiteuren belastingen en premies sociale verzekeringen overige vorderingen Groepsvermogen groepsvermogen aandeel derden in groepsvermogen Voorzieningen voorziening deelnemingen garantievoorzieningen groot onderhoud overige voorzieningen Langlopende schulden gelieerde vennootschappen overige leningen Kortlopende schulden aflossingsverplichtingen crediteuren schulden aan kredietinstellingen belastingen en premies sociale verzekeringen overige schulden Liquide middelen

12 22 23 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 212 Geconsolideerd kasstroomoverzicht netto-omzet kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat Algemene beheerskosten personeelskosten huisvestingskosten materieelkosten verkoopkosten algemene kosten afschrijvingskosten garantiekosten aan werken toegerekend Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutatie voorzieningen (excl. latente belastingen) Veranderingen in werkkapitaal: - handelsdebiteuren - overige vorderingen (excl. vpb) - voorraden - onderhanden projecten - handelscrediteuren - overige schulden (excl. vpb) Netto-omzetresultaat Kasstroom uit bedrijfsoperaties overige bedrijfslasten en -opbrengsten Bedrijfsresultaat resultaat deelnemingen voor belasting rentebaten rentelasten Saldo der financiële baten en lasten Resultaat vóór vennootschapsbelasting vennootschapsbelasting ontvangen / betaalde intrest ontvangen / betaalde dividend ontvangen / betaalde winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten verwerving groepsmaatschappijen (des)investeringen in financiële vaste activa investeringen in materiële vaste activa desinvesteringen in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Resultaat ná vennootschapsbelasting resultaat deelneming na belasting resultaat aandeel derden in groepsresultaat toename / afname langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto - kasstroom Netto-resultaat beginstand liquide middelen eindstand liquide middelen Mutatie liquide middelen beginstand schulden kredietinstellingen eindstand schulden kredietinstellingen Mutatie schulden kredietinstellingen TOTAAL MUTATIE

13 24 25 Algemene toelichting RWZI Soerendonk JUMBO Eindhoven ALGEMEEN Vestigingsplaats KlokGroep BV (voorheen BV Verenigde Bedrijven van de Klok) is gevestigd aan de Hooistraat 32 te Druten. Aard der bedrijfsactiviteiten De vennootschap en haar dochtermaatschappijen oefenen het aannemingsbedrijf uit en treden op als projectontwikkelaar. Daarnaast is er sprake van verhuur van onroerend goed. Consolidatie Geconsolideerd worden die vennootschappen waarover KlokGroep BV de zeggenschap heeft door het bezit van de meerderheid van de aandelen of op andere wijze. Naast de vennootschap zelf worden in de consolidatie de volgende vennootschappen begrepen: - KlokBouw BV te Nijmegen (95,1%) - KlokMaterieel BV te Druten (1%) - KlokOntwikkeling Vastgoedontwikkelaars BV te Druten (95,1%) - Novaform Vastgoedontwikkelaars BV te Best (95,1%) - KlokMilieu BV te Druten (95,1%) - KlokVastgoed BV te Druten (1%) - KlokBeleggingen BV te Druten (1%) - KlokGrondexploitatie BV te Druten (1%) - KlokBouw Eindhoven BV te Eindhoven (1%) - KlokGIB Gesellschaft für Innovatives Bauen mbh te Krefeld Duitsland (1%) - Combinatie Hegeman, Aan de Stegge, Van de Klok te Amersfoort (33 1 /3%) - Combinatie KlokBouw Aan de Stegge te Nijmegen (5%) - Ontwikkelingsmaatschappij Koolhoven V.O.F. te Druten (54,68%) - V.O.F. Passewaay 6 te Druten (28,12%) - V.O.F. Rosa de Lima te Druten (5%) - KDG Venlo BV te Druten (1%) - KDG Hoogezand BV te Druten (1%) - KDG Assen BV te Druten (1%) - KDG Koolhoven BV te Druten (1%) - KDG Gronden BV te Druten (1%) - KlokGarant BV te Druten (1%) - KlokEnergie BV te Druten (1%) - J&R Wonen BV te Lelystad (1%) Buiten de consolidatie blijft, wegens het ontbreken van overwegende zeggenschap: - V.O.F. Grubbenvorst te Druten (33 1 /3%) - V.O.F. De Lierseweg te Druten (33 1 /3%) - V.O.F. Peelo te Assen (5%) - V.O.F. Trebbe - Van de Klok Projecten te Druten (5%) - Ontwikkelingsmaatschappij Wijchen West V.O.F. te Druten (33 1 /3%) - Martenshof V.O.F. / Molenwaard CV te Hoogezand (25%) - O.B.A.C. CV te Huissen (29%) - SAN CV (11,11%) & SAN BV te Nijmegen (12,5%) - GEM Koolhoven Beheer BV en GEM Koolhoven CV te Tilburg (19,96%) - V.O.F. aannemerscombinatie P.B.H.R. te Eindhoven (25%) - I-Mex Holding BV te Tilburg (5%) - NAM van Son Holding BV te Tilburg (5%) - Passewaay 7 CV te Druten (16,87%) - Passewaay 7 BV te Druten (16,87%) - Klok Development BV te Druten (59,5%) - Strohuls Beheer BV te Bunnik (5%) - V.O.F. Bouw- en ontwikkelingsmij. Zuid te Valkenswaard (33 1 /3%) GRONDSLAGEN VOOR DE CONSOLIDATIE Algemeen In de geconsolideerde jaarrekening van KlokGroep BV zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen. Deelnemingen met een belang kleiner dan 95% die wel in de consolidatie worden meegenomen, zijn proportioneel in de consolidatie verwerkt. Onderlinge verhoudingen en transacties zijn in de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de hierna te noemen grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling van KlokGroep BV. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld volgens BW 2 Titel 9. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De vennootschap past kostprijshedge-accounting toe op basis van individuele documentatie per individuele hedgerelatie. De vennootschap documenteert de wijze waarop de hedgerelaties passen in de doelstellingen van het risicobeheer, de hedgestrategie en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge. Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. De waardeveranderingen van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de winsten-verliesrekening verwerkt. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde respectievelijk voortbrengingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur of tegen taxatiewaarde. Financiële vaste activa De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, maar niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van KlokGroep BV. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor de schulden van de betreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. N.B. Van dit laatste is sprake wanneer de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde. De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Voorraden Materialen en gereed product Deze worden gewaardeerd tegen inkoopprijs op basis van fifo stelsel of lagere actuele waarde, rekening houdend met incourantheid, bepaald op basis van de ouderdom der goederen. Onderhanden projecten Voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend.

14 Woonzorgcentrum Thuvine Duiven Algemene toelichting (vervolg) De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten indien en voor zover voor eenheden van het project vóór of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is afgesloten. Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten en kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten/inspectie van het uitgevoerde deel van het project/de voltooiing van een fysiek onderscheidbaar projectonderdeel. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder kortlopende schulden. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Onder de overige vorderingen zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben overwegend een kortlopend karakter. Voorzieningen Voor deelnemingen waarbij de nettovermogenswaarde negatief is, wordt een voorziening getroffen voor zover KlokGroep aansprakelijk is. Ten behoeve van mogelijke claims inzake opgeleverde werken is een garantievoorziening opgenomen waaraan jaarlijks een vast percentage van de omzet in dat jaar wordt gedoteerd, waarbij o.b.v. individuele beoordeling de volledigheid wordt vastgesteld. Gehonoreerde claims worden ten laste van de voorziening gebracht. Individuele claims van 25. of hoger worden separaat voorzien onder de overige voorzieningen. In verband met de reorganisatie van bedrijfsactiviteiten wordt een voorziening gevormd indien voor de groep een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. Voor groot onderhoud van het onroerend goed is een voorziening gevormd op basis van jaarlijkse dotaties uitgaande van de verwachte onderhoudskosten. De kosten van groot onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht. Voorzieningen voor personeelsbeloningen Pensioenverplichtingen De vennootschap heeft diverse pensioenregelingen. De regelingen worden gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten verzekeringsmaatschappijen en bedrijfstakpensioenfondsen. De pensioenverplichtingen uit de regelingen worden gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of, en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de vennootschap en worden in de balans opgenomen in een voorziening. Ultimo 212 (en 211) waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Langlopende schulden Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Bruto-omzetresultaat Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de opbrengst van de in het boekjaar gerealiseerde en verkochte productie minus de kostprijs daarvan. Daarbij worden resultaten genomen op basis van de gerealiseerde productie, rekening houdend met de nog te realiseren opbrengst en de nog te besteden kosten tot voltooiing van het werk. Verliezen worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De kostprijs bestaat uit de bestede materialen, kosten van onderaannemers, bestede lonen en overige kosten (inclusief een opslag voor indirecte kosten) en een naar evenredigheid van de stand van het werk berekende winstopslag. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde respectievelijk bestede kosten op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa worden onder afschrijvingen verantwoord. De afschrijvingen op de beleggingspanden zijn verantwoord bij de overige bedrijfsopbrengsten onder de post exploitatieresultaat beleggingspanden. Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij KlokGroep BV geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten. Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de schulden aan kredietinstellingen. Betaalde en ontvangen winstbelastingen en interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investerings activiteiten.

15 28 29 Projecten Maritgen Hendriks Kwartier, Klaaswaal Koningsjacht, Arnhem Verpleeghuis Irene, Groesbeek Koolhoven, Tilburg De Markt, Bemmel RWZI, Soerendonk Zwijzenhof, Tilburg Oranjetoren, Veenendaal Wijhof, Tilburg De Gaarden, Deest De Hoven, Rosmalen SSHN Gouverneur, Nijmegen Passewaay buurt 7, Tiel Autostalling, Tiel Zilverparkkade, Lelystad Mensa, Nijmegen Herstelhotel, Groesbeek Canisiuscollege, Nijmegen

16 3 31 Toelichting op de geconsolideerde balans Materiële vaste activa Financiële vaste activa ) Bedrijfsgebouwen en -terreinen De boekwaarde is als volgt te specificeren: boekwaarde per 1 januari investeringen desinvesteringen afschrijvingen boekwaarde per 31 december De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen zijn per 31 december als volgt: aanschaffingswaarden afschrijvingen ) Andere deelnemingen KlokGroep BV of één der dochtermaatschappijen participeert in diverse (aannemers-) combinaties gericht op de realisatie van diverse grote bouwprojecten. De deelnemingen staan gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Het verloop van de deelnemingen is als volgt te specificeren: beginsaldo per 1 januari overheveling deelneming verwerving stortingen / opname kapitaal / dividend herwaardering resultaat deelneming boekwaarde per 31 december eindsaldo per 31 december ) Andere vaste bedrijfsmiddelen De boekwaarde is als volgt te specificeren: boekwaarde per 1 januari investeringen desinvesteringen afschrijvingen boekwaarde per 31 december Deelnemingen die ultimo boekjaar een negatieve nettovermogenswaarde hebben worden overgeheveld naar de voorzieningen. 5) Overige vorderingen Het verloop van de overige vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd: beginsaldo per 1 januari aflossing nieuwe leningen De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen zijn per 31 december als volgt: aanschaffingswaarden afschrijvingen boekwaarde per 31 december 3) Beleggingspanden en -terreinen De boekwaarde is als volgt te specificeren: boekwaarde per 1 januari investeringen desinvesteringen afschrijvingen eindsaldo per 31 december De gehanteerde rentepercentages variëren tussen de 5% en de 5,6%. Een deel van de vorderingen ad is rentevrij. De vorderingen zijn over het algemeen als langlopend te beschouwen. Verkregen zekerheden zijn hypotheekrecht en verpanding van huurovereenkomsten. Op de vorderingen is een bedrag ad in mindering gebracht i.v.m. mogelijke lagere opbrengstwaarde boekwaarde per 31 december De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen zijn per 31 december als volgt: aanschaffingswaarden afschrijvingen boekwaarde per 31 december De totale economische waarde (gebaseerd op de WOZ-waarde) van de bedrijfs- en beleggingspanden is De afschrijvingen worden naar tijdsgelang vanaf het moment van ingebruikname van het actief berekend over de aanschaffingswaarden c.q. vervaardigingsprijs en zijn gebaseerd op de volgende percentages: bedrijfsgebouwen en -terreinen 3, 1 en 14%, andere vaste bedrijfsmiddelen 2% en beleggingspanden en -terreinen 3%.

17 32 33 Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg) Voorraden ) Voorraden En onderhanden projecten De specificatie hiervan luidt als volgt: strategische voorraden gereed product onderhanden projecten Strategische voorraden De afwaardering in verband met de geschatte lagere opbrengstwaarde bedraagt ultimo (ultimo ). Gereed product Dit betreft de voorraad onverkochte woningen en / of onverkochte commerciële eenheden. Onderhanden projecten De specificatie van de onderhanden projecten luidt als volgt: kostprijs gefactureerde termijnen cumulatief resultaat op het onderhanden werk afwaardering in verband met geschatte lagere opbrengstwaarde ) Liquide middelen De saldi op de geblokkeerde rekeningen bedraagt (211: ). De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar. Groepsvermogen 11) Eigen vermogen Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening. 12) Aandeel van derden in het GROEPSVERMOGEN Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: stand per 1 januari mutatie aandeel derden aandeel derden in resultaat dividenduitkeringen stand per 31 december Per ultimo boekjaar is voor een bedrag van (211: ) aan projecten opgenomen waarvan de gedeclareerde termijnen de kosten overschrijden. Voorzieningen Vorderingen Algemeen De voorzieningen zijn in overwegende mate als langlopend te beschouwen. 7) Debiteuren Op het nominale debiteurenbedrag is wegens vermoedelijke oninbaarheid een bedrag van (211: ) in mindering gebracht. 8) Belastingen en premies sociale VERZEKERINGEN Deze post omvat: vennootschapsbelasting ) Voorziening DEELNEMINGEN Deze post bestaat uit deelnemingen waarvan de nettovermogenswaarde per ultimo boekjaar negatief is, het verloop is als volgt: beginsaldo per 1 januari overheveling deelneming stortingen / opname kapitaal / dividend resultaat deelneming saldo per 31 december ) Overige vorderingen De specificatie luidt als volgt: rekening courant partners samenwerkingsverbanden rekening courant gelieerde vennootschappen latente vordering vennootschapsbelasting verrekenbare verliezen nog te factureren inzake onderhanden werken nog te factureren inzake opgeleverde werken rekening couranten aandeelhouders vooruitbetaalde bedragen overigen Deelnemingen met een positieve nettovermogenswaarde ultimo boekjaar worden overgeheveld naar de post andere deelnemingen onder de financiële vaste activa. 14) GARANTIEVOORZIENINGEN Ten behoeve van mogelijke claims inzake opgeleverde werken is een garantievoorziening gevormd. Deze voorzieningen muteerden als volgt: stand per 1 januari af: claims bij: dotaties af: vrijval stand per 31 december Over de rekening courant vorderingen wordt tussen de 3,% en 6,% rente berekend (211: 3,5% en 6,%).

18 34 35 Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg) ) Groot onderhoud Dit betreft een voorziening ten bate van groot onderhoud op het in bezit zijnde onroerend goed. Dit om de kosten die hieraan verbonden zijn zo goed mogelijk over de jaren te egaliseren. stand per 1 januari bij: dotatie af: vrijval voorziening i.v.m. planning onderhoud af: verricht groot onderhoud stand per 31 december 16) Overige voorzieningen Het verloop van deze rekening is als volgt: stand per 1 januari af: gemaakte kosten / vrijval voorzieningen bij: dotatie nieuwe claims stand per 31 december ) Overige leningen Het verloop was als volgt: stand per 1 januari aflossingen aflossingen komend boekjaar verantwoord onder kortlopende schulden stand per 31 december Dit betreft ultimo 212 een tweetal bancaire leningen. De verstrekte zekerheden zijn: hypotheek voor overige zekerheden wordt verwezen naar schulden kredietinstellingen. De rentetarieven op de leningen variëren. De leningen op variabele rente zijn gebaseerd op de 3-maands Euribor plus een opslag van 1,25% punt, dan wel 1-maands Euribor plus een opslag van 2,5% punt. De leningen hebben een looptijd korter dan 5 jaar De overige voorzieningen hebben betrekking op vermoedelijke claims van opgeleverde werken en zijn over het algemeen kortlopend van aard. Kortlopende schulden Langlopende schulden ) Crediteuren Dit betreft het nominaal verschuldigd bedrag aan crediteuren per balansdatum. 17) Gelieerde VENNOOTSCHAPPEN Door enkele gelieerde vennootschappen zijn enkele leningen verstrekt, het verloop was als volgt: stand per 1 januari aflossingen nieuwe leningen stand per 31 december Als zekerheid is een hypotheek verstrekt op enkele grondposities. De rentetarieven op de leningen variëren. Deels is de rente gebaseerd op de 3-maands Euribor met een opslag van 3% punt. De leningen hebben een looptijd korter dan 5 jaar. Voor de overige zekerheden wordt verwezen naar de schulden kredietinstellingen ) Kredietinstellingen Voor de overige door de banken gestelde kredieten gelden de volgende zekerheden: - hypotheek op de grondportefeuille - verpanding van de overige (bedrijfs)vorderingen die betrekking hebben op rechten uit samenwerkingsverbanden en grondposities c.q. bouwclaims en de aan deze vorderingen verbonden rechten en zekerheden - pari-passu-verklaring met betrekking tot de activa - afgifte van een vermogensverklaring der aandeelhouders van 32,5% - voldoen aan een gestelde InterestCoverageRatio - verpanding van huurpenningen - akte beëindiging huurovereenkomst intercompany huurders KlokGroep BV en haar dochtermaatschappijen met een belang groter dan 95%, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de door de bank verleende kredietfaciliteiten. 21) Belastingen en premies sociale VERZEKERINGEN Deze post omvat: omzetbelasting vennootschapsbelasting loonheffing sociale lasten

19 36 37 Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg) Niet uit de balans blijkende verplichtingen 22) Overige schulden De specificatie luidt als volgt: rekening courant partners samenwerkingsverbanden te betalen accountants- en advieskosten te betalen kosten inzake onderhanden werken te betalen kosten inzake opgeleverde werken te betalen lonen en salarissen te betalen rente te betalen kosten inzake reorganisatie nog te betalen winstdeling verplichting vakantietoeslag en vakantiedagen vooruit ontvangen bedragen overige schulden Belastingen KlokGroep BV vormt voor de vennootschapsbelasting een fiscale eenheid met haar dochtermaatschappijen met een belang groter dan 95%. Op grond van de standaardvoorwaarden zijn de vennootschap en alle binnen de fiscale eenheid gevoegde maatschappijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de fiscale eenheid verschuldigde belasting. Bankgaranties Per 31 december 212 was voor een bedrag van (211: ) aan bankgaranties afgegeven. Overige verplichtingen Ten aanzien van de strategische grondposities heeft KlokGroep BV, c.q. één van haar dochterondernemingen een mogelijke nabetalingsverplichting bij bestemmingsplanwijziging. De nabetalingsverplichting kan oplopen tot een maximum bedrag van (211: ) Ten aanzien van de mogelijke afname van een grondpositie loopt een juridische procedure. KlokGroep is van mening dat er geen contract tot stand is gekomen. De grondeigenaren claimen dat er wel overeenstemming is en eisen grondafname. De uitkomst van de procedure is nog ongewis en daarmee de omvang van de mogelijke verplichting. Gezien de onzekere uitkomst zijn eventuele financiële gevolgen niet verwerkt in de balans. De huurverplichting vanuit de huur van bedrijfsgebouwen bedraagt tot einde huurcontract De huurverplichting voor het komend jaar bedraagt De leaseverplichting vanuit de lease van bedrijfswagens bedraagt tot einde contract De leaseverplichting voor het komend jaar bedraagt KlokGroep BV is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van vennootschappen onder firma waarin zij direct of indirect participeert. Financiële instrumenten Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de specifieke postgewijze toelichting. Rente-instrumenten worden toegepast ter verkrijging van een gewenst risicoprofiel in vaste en variabele renteposities. Per 31 december 212 bezit de vennootschap een renteswap (1 juli 26 tot 1 juli 216) met een reële waarde van negatief

20 38 39 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening ) Netto-omzet De netto-omzet kan als volgt over de segmenten worden verdeeld: omzet uit projectontwikkeling omzet uit aanneming overige omzet ) Overige bedrijfslasten en -opbrengsten Deze post omvat: huuropbrengsten onroerend goed kortingen en omzetbonussen overige opbrengsten ) Kostprijs van de omzet De specificatie luidt als volgt: bestede kosten mutatie voorraad strategische grondposities nagekomen resultaat opgeleverde werken voorgaande jaren 25) Personeelskosten Deze post omvat: lonen en salarissen pensioenlasten sociale lasten overige personeelskosten Beloning bestuurders De beloning van de bestuurders bedraagt (211: 364.5). Gemiddeld aantal werknemers Het gemiddeld aantal werknemers is als volgt te splitsen naar aard van de activiteiten: bouw projectontwikkeling overig fte 176,8 28,8 9,9 215,5 fte 169,2 29,3 8,3 26, ) Algemene kosten Deze post omvat: kantoorbenodigdheden en automatiseringskosten accountantskosten advieskosten porti-, telefoon- en bankkosten verzekeringen contributies en abonnementen overige ) Afschrijvingskosten Dit betreft: afschrijvingen op materiële vaste activa af: boekwinst desinvesteringen Honoraria accountantskosten Het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte honoraria voor werkzaamheden van de externe accountant bedragen De in rekening gebrachte werkzaamheden betreffen alleen werkzaamheden in het kader van de controle van de jaarrekening.

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Inhoud. 4 > voorwoord. 5 > Algemeen. 8 > Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 9 > Personeel & organisatie

Inhoud. 4 > voorwoord. 5 > Algemeen. 8 > Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 9 > Personeel & organisatie Jaarverslag 211 4 > voorwoord 5 > Algemeen 8 > Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 9 > Personeel & organisatie 1 > Resultaten en analyses 12 > Werkmaatschappijen 17 > Financiële kengetallen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen 5 JAARREKENING

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF Balans per 31 december 2016 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december 2016 31 december 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 656.749 656.749 656.749 VLOTTENDE

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2014 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Directieverslag 3. Jaarrekening 2012 4. 1 Geconsolideerde jaarrekening 5

Directieverslag 3. Jaarrekening 2012 4. 1 Geconsolideerde jaarrekening 5 IT-Workz Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Publicatiestukken 2012 Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 4 1 Geconsolideerde jaarrekening 5 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 5 1.2 Geconsolideerde

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2012/2013. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2012/2013 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 18 februari

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie