Colofon. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project"

Transcriptie

1 1

2 2

3 Colofon Project eigenaar: met vertegenwoordigers uit: Website: Contact personen in Malawi: Trust Bem-bakery, Bembeke, Malawi, Bisdom van Dedza, Catholic Development Commission (CaDeCom), Bembeke, Malawi, lokale overheid en dorpshoofden, Bembeke, Malawi, Eline en Dominic Hendriks-Houwing namens de Nederlandse stichting People2People. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen, no en heeft ANBI status Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project of Telefoon: Postadres: Dedza Diocese, P.O. Box 80, Dedza, Malawi, Africa Uw financiële bijdrage aan het Bem-bakery project in Malawi kan gestort worden op rekeningnummer: , Rabo, t.n.v. Stichting People2People. Financieel beheer is in handen van het Bisdom in Dedza, CaDeCom. Namens people2people nemen Eline en Dominic Hendriks-Houwing de coördinatie van het management in de opstartfase voor hun rekening. Herziene versie; Groningen, 12 juni 2014 Citaat van Eline en Dominic: Bem-bakery trust is anders dan de grote organisaties die tot onze verbazing miljarden dollars en miljoenen tonnen voedsel hebben gegeven aan dit land om mensen in nood te helpen. Dat heeft naar onze mening geleid tot het onbedoeld vergroten van het negatieve effect van ontwikkelingssamenwerking: afhankelijkheid. De bevolking is gewend geraakt om haar hand op te houden en af te wachten, maar aan de andere kant zeer goed in staat om voor zichzelf te zorgen. Het wordt tijd dat Malawi haar eigenwaarde terug krijgt door zelf te ondernemen. Malawi heeft toekomst! 3

4 Voorwoord Het idee voor het Bem-bakery project is ontstaan tijdens ontmoetingen tussen plaatselijke boeren, winkeliers, lokale autoriteiten en potentiële consumenten van o.a. Teacher Training College en het Nederlandse echtpaar Eline en Dominic Hendriks-Houwing, die gedurende een half jaar in Malawi haalbaarheidsonderzoek hebben gedaan namens people2people, waarvan zij mede oprichters zijn. Wat mogelijk is, hangt niet alleen af van de economische levensvatbaarheid van het plan. Nog belangrijker is maatschappelijk draagvlak in Bembeke te creëren. Na vier maanden van intensief overleg in een sfeer van wederzijds respect, vertrouwen, geduld en doorzettingsvermogen zijn diverse plaatselijke vertegenwoordigers uit Bembeke heel enthousiast geworden en ook zij zetten hun schouders onder de verwezenlijking van het Bem-bakery plan. Father Isaac, penningmeester van het Bisdom in Dedza is algemeen adviseur van het plan en zet zich in voor het regelen van de zakelijke en juridische aspecten van de Bem-bakery trust, contacten met de Malawische overheid en het creëren van intern draagvlak voor het project in Bembeke. Zo zal de parochie Bembeke een gebouw beschikbaar stellen voor huisvesting van de bakkerij, het Community Support Centre en dienstwoning voor management en leerkrachten. Father Peter zet zich hiervoor in. Hij heeft een vertrouwensband met de dorpshoofden van Bembeke en heeft een doorslaggevende rol gespeeld in het verkrijgen van hun steun voor het Bem-Bakery project in de vorm van het beschikbaar stellen van de communale dorpsgrond in Bembeke, waarop de parochie bebouwing staat. Zowel de lokale overheid als CaDeCom (Catholic Development Commission) hebben de verantwoording op zich genomen om de aanvoer van graan te garanderen en te financieren. Via hun contacten zullen de boeren in de regio rond Bembeke gesteund worden de graanproductie uit te breiden. Namens CaDeCoM zal Patrick Namakhoma zitting nemen in de Bembakery trust. Omdat vooral in de aanloopperiode van het project hulp uit Nederland onontbeerlijk is, zal de stichting People2People zich inzetten voor fondsenwerving en promotie. Inmiddels wordt ook expertise over het opzetten van een bakkerij in een Afrikaanse setting gedeeld met Nederlandse stichtingen als Bake for life en Bakers 4 life. De Bem-bakery Trust heeft inmiddels financiële steun toegezegd gekregen van PKN Wijkgemeente De Bron, Groningen, Father Peter en Dominic uitzendbureau Flexmen en van Stichting Krivoro, Assen, Cordaid en recentelijk van Haëlla. Wij hopen dat er meer fondsen in Nederland aangeboord kunnen worden, want het ontbreekt onze Malawische partners aan financiële middelen. Aan allen is dank verschuldigd. 4

5 Inhoudsopgave Colofon 3 Voorwoord 4 Inhoudsopgave 5 Managementsamenvatting 7 Inleiding 11 1 Situatie en probleem analyse Algemene achtergrond informatie Analyse 15 2 Het organisatorisch kader Bisdom van Dedza CaDeCom Stichting People2People en de veldwerkers Organigram Taakverdeling van betrokkenen Samenwerking met lokale partijen 20 3 Projectdoelen Bem-bakery Hoofddoel bakkerij Subdoelen Definiëring Doelstelling Profiel van de doelgroep Componenten 23 4 Activiteiten en mijlpalen Bakkerij Kinderdagverblijf en huiswerk opvang Community support centrum Mijlpalen 26 5 Marketing plan Inleiding Product informatie Productiekosten Plaats/distributie Personeel Promotie 30 5

6 6 Financiële prognose prognose 32 7 Evaluatie plan Eindconclusies 35 8 Bijlagen 36 Bijlage 1: Tijdsplanning 37 Bijlage 2: Financiële planning 39 Bijlage 3: Model SWOT analyse, als basis voor een ondernemingsplan 43 Bijlage 4: prijsopgave bakkerij 44 Bijlage 5: Inventaris van de bakkerij 45 6

7 Managementsamenvatting Van het Bem-bakery project in Bembeke, Malawi Het opstellen van het ondernemingsplan voor het Bem-bakery project in Bembeke, Malawi gebeurt tot op de dag van vandaag op procesmatige wijze. N.a.v. door ons gevraagde feedback van o.a. Cordaid, Achmea Foundation en (bevriende) professionals is de oorspronkelijke tekst aangescherpt. Neemt niet weg dat het concept van het plan ongewijzigd is gebleven: - wij steunen de kansarme kinderen op lokale schaal door voor hen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te faciliteren. - in het licht van veranderende Nederlandse visie op ontwikkelingssamenwerking/ ondernemen zonder grenzen, tracht People2People via een kleinschalige economische impuls, de meest kwetsbare groepen ouders/verzorgers een inkomensverbetering te bieden en lokaal ondernemerschap te stimuleren teneinde hun kinderen aan het arbeidsproces te onttrekken om hen naar school te laten gaan. - project is vraag gestuurd tot stand gekomen in samenwerking met lokale, bonafide, slagvaardige en onder de lokale bevolking vertrouwen genietende organisaties. Eén en ander juridisch en organisatorisch ingebed door een trust op te richten naar Malawiaans model. - het starten van een regionaal verzorgende bakkerij, die economisch rendabel en duurzaam is (n.a.v. haalbaarheidsonderzoek), genereert niet alleen inkomen, maar draagt bij tot de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de bevolking van Bembeke. - op langere termijn hoopt de Bem-bakery trust (in oprichting) de creativiteit en inventiviteit van de Bembekers te stimuleren met spin-off activiteiten van de bakkerij m.b.t. agrarische grondstoffen verwerkende industriële ambacht. - winst wordt maatschappelijk geïnvesteerd door er o.a. een huiswerkklas mee te financieren die erop gericht is kinderen te coachen, die qua schoolloopbaan uit de boot dreigen te vallen. Voor scholieren is dit een broodnodig steuntje in de rug, omdat hun ouders/verzorgers nauwelijks een schooltraditie kennen. Zo kan het Community Support Centre in Bembeke maatschappelijke en culturele cohesie bewerkstellingen. Hoofddoelstelling: Binnen 3 jaren na de start van een lokaal verzorgende bakkerij in Bembeke, Malawi worden 250 kinderen uit de allerarmste huishoudens (preventief) onttrokken aan het arbeidsproces om hun schoolopleiding af te ronden door hun ouders /verzorgers een stabiel en gegarandeerd extra inkomen te verschaffen middels verbouw van tarwe, het produceren van brood en/of de distributie/verkoop van broodproducten. Subdoelstelling: De winst die naar verwachting binnen 3 jaren na de start van de bakkerij gegenereerd wordt zal maatschappelijk geïnvesteerd worden in de vorm van het onderhouden van een buurtcentrum en bemensing van de huiswerkklas. Binnen 1 jaar na het break-even point van de Bem-bakery, elke maand een gevarieerd cursusaanbod doen aan 100 mannen en vrouwen uit kwetsbare huishoudens met het doel de zelfredzaamheid en zelfvoorziening te bevorderen aan de hand van vraag gestuurde thema s. De huiswerkklas zal educatieve ondersteuning bieden aan 100 kinderen per week om het slagingspercentage binnen het basisonderwijs van Bembeke binnen 3 jaren tijd met 5% te verhogen. 7

8 Probleemanalyse: In Malawi maakt alleen 35% van de naar schoolgaande kinderen de basisschool af, ondanks dat de Malawische overheid basisonderwijs gratis toegankelijk heeft gemaakt. Een groot aantal kinderen heeft dus geen kans op educatie vanwege de financiële situatie van hun ouders. Veel half wezen en weeskinderen hebben helemaal geen kans op educatie omdat ze opgevangen worden bij familieleden die al nauwelijks geld hebben om hun eigen kinderen naar school te laten gaan. Weduwen die wel voor hun eigen kinderen willen blijven zorgen, kunnen hun kinderen niet naar school sturen omdat er op het land gewerkt moet worden om in de dagelijkse voedselbehoefte te voorzien. Weeskinderen, die geluk hebben, worden opgevangen in tehuizen. In Bembeke zijn een groot aantal kinderen in nood. Op hen en hun ouders of verzorgers richt zich dit project. Richting oplossing: Daartoe is een S(trengths) W(eaknesses) O(pportunities) T(hreats) analyse gemaakt van zowel de externe trends en interne omstandigheden t.b.v. het starten van een bakkerij in Bembeke, als onderdeel van een community support centre met professionele pré school kinderopvang en huiswerkbegeleiding van schoolgaande kinderen. Een optimistische kijk komt tot stand als uit bovengenoemde swot een kans en een sterk punt gecombineerd worden tot een haalbare economische en maatschappelijke activiteit. Daarbij is ook rekening gehouden met de tribale en kerkelijke organisatie van de samenleving in Bembeke. Nu het Bem-bakery project gesteund wordt door dorpshoofden van Bembeke en het Bisdom van Dedza is er draagvlak gecreëerd voor de planuitvoering. Voordeel is ook dat de natuurlijke omgeving uitnodigt tot het verbouwen van mais en tarwe en de agrarische bevolking qua techniek vertrouwd is met graanverbouw. Een politiek stabiel klimaat in Malawi garandeert de duurzaamheid van (buitenlandse) investeringen in ontwikkelingssamenwerking. Om een kleinschalig agro-industriële activiteit te ontwikkeling in Bembeke is wel enige hulp van buitenaf noodzakelijk en dient het aangetrokken personeel van de bakkerij bijgeschoold te worden. Maar geheel onbekend is het fenomeen van brood bakken niet onder de lokale bevolking. Bij de werving zal natuurlijk gelet worden op de nood die mensen aldaar ervaren en de effectiviteit van hulp aan betreffende kinderen. Het scheppen van nieuwe werkgelegenheid kan rekenen op een enthousiast onthaal onder de bevolking van Bembeke en de plaatselijke autoriteiten. Omdat noch het bisdom van Dedza, noch CaDeCom menskracht en expertise voor het managen van een bakkerij kan leveren is het noodzakelijk een Malawische organisatiedeskundige, die ook geschoold is in bedrijfs- en commerciële economie aan te trekken. Opleiding van hem of haar wordt verzorgd door het genoemde Nederlandse echtpaar. Aangezien er in Bembeke geen huisvestingsmogelijkheden zijn, zal een dienstwoning annex vergaderruimte gebouwd moeten worden. Ook een sterk argument om zowel de graanverbouw als de broodproductie zo lokaal mogelijk te houden is de hoge benzineprijs. Het marketingverhaal toont aan dat een vraaggestuurde aanpak uit komt op een bestaande behoefte aan verdere introductie van voedzaam en betaalbaar brood in het dagelijkse voedselpatroon. Marktpotentieel 8

9 bestaat o.a. de regionale verzorgingsfunctie/markt in Bembeke, de aanwezigheid van een gezondheidscentrum en een groot scholingsinstituut voor leraren. Naast een aantrekkelijk product zijn de overige marketinginstrumenten ook positief in te vullen. Prijs is zeer afhankelijk van de productiekosten, waarvan een overzicht in het plan staat. Met een verwacht winstpercentage van 25% blijft de aangeboden verkoopprijs acceptabel voor de consument in Bembeke en omgeving. Distributiemogelijkheden (marketinginstrument plaats) zijn heel gunstig in Bembeke, omdat de bakkerij wordt gevestigd in het plaatselijke handelscentrum, waarvan de eigenaar en winkelbeheerder zijn medewerking heeft toegezegd. Tevens doet weeshuis Molima in Dedza mee in vervoer en verkoop van brood. Zo kan de tussenhandel ook een graantje mee pikken van de opbrengsten van de Bem-bakery. Promotie zal vooral van mond tot oor zijn in een gemeenschap als die van Bembeke. Zeker omdat dorpshoofden positief gestemd zijn, zal dit geen probleem opleveren. Wij hopen dat zowel de gecreëerde werkgelegenheid en inkomen in de bakkerij, onder de toeleverende graanboeren en verdiensten van distributie medewerkers/winkeliers in eerste instantie ongeveer 50 huishoudens een financiële opsteker geeft. Spin-off is natuurlijk dat een groot aantal kinderen in de gelegenheid worden gesteld in het kinderdagverblijf te zijn, of naar school te gaan en gebruik kunnen maken van huiswerkbegeleiding. In de prognose van de succesfactor voor de Bem-bakery is ook de mogelijkheid opgenomen agro-industriële activiteiten uit te breiden naar groente- en fruit conserven, omdat nu een deel van de oogst wegrot door tijdelijke overproductie. Organisatie De stand van zaken is, dat de Bem-bakery trust in oprichting is naar Malawische juridische maatstaven. In de raad van toezicht zullen Father Isaac, penningmeester van het Bisdom Dedza en een vertegenwoordiger van de Nederlandse stichting People2People zitting nemen. Hun voornaamste taak is het monitoren van de geldstromen, beheerd door het Bisdom Dedza met financiële steun van Nederlandse zijde. Belangrijk is dat er transparant beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Feitelijke planaansturing en uitvoering van het landbouw onderdeel zijn in handen van de Catholic Development Commission in Bembeke in de persoon van Patrick Namakhoma, het plaatselijke agrarische overheidskantoor in Bembeke. Coaching wordt verzorgd (op de achtergrond) door Eline en Dominic Hendriks- Houwing, veldwerkers van de stichting People2People. Laatstgenoemden hebben zo goed en zo kwaad als het kan in de periode april t/m oktober 2012 (haalbaarheid)onderzoek gedaan naar behoeften, tradities, vaardigheden en organisatievermogen van Bembeke s bevolking. Ieder kind heeft recht op educatie, met educatie verbreed je het leven van kinderen en deze kinderen zijn de toekomst. 9

10 Begroting Voor het gehele project Bem-bakery, inclusief huisvesting voor Community support centre/kinderdagverblijf en een dienstwoning met vergaderruimte is een investering van nodig. De begroting die in het projectplan is opgenomen is zowel een investerings- als exploitatiebegroting en gaat uit van het slechtste scenario, nl. dat grond aangekocht moet worden en nieuwbouw gerealiseerd wordt. Indien het Bisdom van Dedza, de dorpshoofden en een Duitse sponsor gebruik van grond en bestaande bebouwing toestaan wordt het een ander verhaal. Verwachting is dat na een looptijd van 2 jaar het break-even point bereikt wordt, d.w.z. dat het Bem-bakery project zonder buitenlandse steun uitgebreid kan worden. Uitvoering Van start tot finish zal het project 3 jaren in beslag nemen. Allereerst worden een Malawische manager en personeel voor de bakkerij aangetrokken en opgeleid. Bouwactiviteiten zijn in handen van het Bisdom Dedza. Daarnaast zullen de veldwerkers een adviserende rol aannemen ten aanzien van de Bem-Bakery Trust. De Trust zal uiteindelijk de taken overnemen en de manager begeleiden in zijn/haar werkzaamheden. Het streven is om de veldwerkers zo snel mogelijk overbodig te maken. Met een realistische blik zal dat ongeveer na een jaar zijn na het in bedrijf gaan van de bakkerij. 10

11 Inleiding Malawi is zelfs naar Afrikaanse standaard een heel arm land, daar het nauwelijks over delfstoffen of mineralen beschikt. Dat levert overigens ook een voordeel op, omdat buitenlandse mogendheden nauwelijks belangstelling tonen voor de regio. Het ontbreekt Malawi o.a. daarom aan een oorlogstraditie. De natuurlijke hulpbronnen die wel beschikbaar zijn, bestaan uit klimaat, bodemgesteldheid en het grote zoetwater meer. Er zijn genoeg mogelijkheden tot graan verbouw, visserij en toerisme. De infrastructuur en transportmogelijkheden zijn zeer ongunstig voor Malawi. Malawi zelf heeft geen toegang tot zee en is aangewezen op de havens van buurlanden Mozambique, Tanzania en Zuid Afrika. De doorvoerkosten die laatstgenoemd landen in rekening brengen zijn aanzienlijk. Een werkend spoorwegnet ontbreekt en het (vracht)auto transport is aan de prijzige kant, omdat benzine in Malawi even duur is als in Nederland. Qua bevolkingsopbouw staat Malawi voor een ongekend grote problematiek. HIV, malaria, tuberculose en hepatitis B eisen een hoge tol. Een droevig resultaat is dat er heel veel (half)weeskinderen zijn, die al op vroege leeftijd een bijdrage moeten leveren aan het gezinsinkomen van hun verzorgers. Dat weinig leerlingen hun schoolloopbaan voltooien, behoeft geen toelichting. In vergelijking tot een modern mondiaal economisch systeem, staat het Malawische bedrijfsleven op een laag pitje. De meeste veerkracht zit in autarkische agrarische dorpsgemeenschappen. In essentie komen de meeste Malawische economische, culturele, maatschappelijke en politieke omstandigheden uitgebreider aan de orde in de situatie en probleem analyse van hoofdstuk 1. Het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor kinderen staat centraal in het Bem- bakery project. Voortschrijdend inzicht levert de insteek op om eerst de ouders of verzorgers een stabiel en hoger inkomen te bieden, teneinde kinderen te kunnen onttrekken aan het arbeidsproces. Tevens is het de bedoeling lokaal economisch winstgevende activiteiten te genereren die voldoende zijn om scholing van de Malawische jeugd zelf te kunnen bekostigen. Voor de opstart en uitvoering van het project zal ook een organisatorisch kader geschapen moeten worden, voornamelijk gebaseerd op Malawische input en Nederlandse advisering. Het opzetten van de bakkerij brengt vooral in het eerste jaar veel extra en tijdelijke taken met zich mee. Het verloop van het project is grotendeels van deze periode afhankelijk. Tijdens een gesprek met een van de projectleiders van Bakeforlife¹ is duidelijk naar voren gekomen dat er in deze periode ondersteuning nodig is van iemand die commercieel kan denken. In al hun projecten hebben hun projectmanagers moeite met het inspelen op de marktwerking. Volgens de organisatie Bakers4life en het bisdom Dedza is het daarnaast zeer aan te bevelen om in deze periode personen in te zetten die affiniteit hebben met sponsoren en internationale organisaties. Indien de basis is gelegd en de lokale manager voldoende toegerust is, zullen de veldwerkers in overleg met de Trust en lokale manager meer afstand nemen. Dus de duur van verblijf van de veldwerkers is compleet afhankelijk van de voortgang van het project. De opgerichte Trust, taakverdeling en (financiële) verantwoordelijkheden worden in hoofdstuk 2 toegelicht. De doelstelling, doelgroepen, functies, activiteiten en looptijd die gekoppeld zijn aan opzet en uitvoering van het Bem-bakery project zijn terug te vinden in hoofdstuk 3. Economische - en maatschappelijke haalbaarheid m.b.t. de situatie in Bembeke komen in hoofdstuk 4 aan de orde. Daarin wordt het streven om in drie jaar na dato het break-even-point te behalen toegelicht. Tenslotte volgt in hoofdstuk 5 een verantwoording voor de ingediende begroting van Dominic en Eline, waaruit zal blijken dat financiële back-up vanuit Nederland de komende jaren onmisbaar is. ¹ Stichting Bake for Life 11

12 1.1 Algemene achtergrond informatie: situatie 1 Situatie en probleem analyse In dit stuk wordt door CaDeCom en Eline en Dominic een poging gedaan factoren en actoren op een rijtje te zetten met het doel een S(trengths) W(eaknesses) O(pportunities) T(hearts) analyse te maken. Op basis hiervan is het mogelijk om een kans uit de externe omgeving en een intern sterk punt te combineren teneinde in het ondernemingsplan voor het Bem-bakery project succes te garanderen (Zie bijlage 5). Malawi is een land locked land in Centraal Afrika, is van Mozambique afhankelijk qua havenfaciliteiten en kampt met het probleem van hoge transportkosten voor alle goederen die ingevoerd worden. Omdat het aan delfstoffen als olie en gas ontbreekt en de benzineprijs hoger is dan die in Nederland zijn de prijzen voor geïmporteerde eerste levensbehoeften hoog. Klimatologisch en bodemkundig is de regio Dedza uitermate geschikt voor graanverbouw, met name op de plateaus rond Bembeke. Graanvelden in Tsangano, Malawi. Malawi heeft 14.8 miljoen inwoners. Het is één van 5 armere landen van dit continent volgens een onderzoek van de World bank ¹ (2007). Er sterven in Malawi dagelijks mensen aan malaria, tuberculose en hepatitis B. De gemiddelde leeftijd van Malawianen was in 2009, volgens UNICEF ², 49 jaar. Het percentage met HIV en aids geïnfecteerde mensen in Malawi is extreem hoog en dit heeft er onder andere voor gezorgd dat er een groot aantal weeskinderen zijn. In 2008 bleek uit onderzoek van UNICEF ² dat er 857,300 weeskinderen waren. Daarin is nog niet eens een groot aantal halfweeskinderen meegerekend. Van de Malawische is 46 % onder de 15 jaar. Het geboortecijfer is hoog: gemiddeld baart een vrouw 6 kinderen tijdens haar leven volgens National Statistic Office (NSO), Malawi ³ en UNICEF ⁴.Gezien de matige gezondheidszorg is de levensverwachting van jonge kinderen laag: in 2008 stierf volgens UNICEF ² 1 op de 10 kinderen voordat ze 5 jaar oud zijn. De demografische situatie wordt nog ernstiger, omdat vooral de allerarmste jonge vrouwen de meeste kinderen krijgen. Er zijn dus een groot aantal tiener moeders in Malawi; 53%⁵ van de allerarmsten heeft een baby gekregen voordat ze 18 jaar werd. De gezinnen die weeskinderen opvangen zijn zelf vaak erg arm, bestaan voor het grote gedeelte uit meer dan 4 kinderen en daar komen dan de weeskinderen bij. Een deel van de weeskinderen kan opgevangen worden in weeshuizen, zoals Molima in Dedza. Maar ook die instanties hebben moeite om het financiële hoofd boven water te houden. De bevolkingsontwikkeling in combinatie met slechte economische omstandigheden leidt tot het ontstaan van een groot aantal (half) weeskinderen die slechts in beperkte mate kunnen worden opgevangen door hun directe familie of in weeshuizen kunnen worden opgenomen. De bevolking bestaat grotendeels uit negerstammen van Bantoe herkomst. De Tumbuka, de N goni, de Nyanja, de Chewa, de Tonga en de Yao zijn hiervan de bekendste. Malawi kent twee officiële talen, het Chichewa en het Engels. Verder worden er talloze inheemse talen en dialecten gesproken. 12

13 Volgens schattingen uit 2007 is ongeveer 80% van de bevolking christelijk. De Rooms Katholieke kerk en de Protestantse kerk van Centraal Afrika vormen hiervan de grootste groep. Ontwikkelingssamenwerking verloopt grotendeels via kerkelijke organisaties in Malawi. Hoewel de overheid in Malawi sinds een aantal jaren het basisonderwijs gratis heeft gemaakt, krijgen lang niet alle kinderen de educatie die ze nodig hebben om te ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede en onderontwikkeling. Volgens de indicatoren van UNICEF ² begint 91% van de Malawische kinderen aan de basisschool. Uit cijfers blijkt echter dat slechts 35% de basisschool afmaakt. Van deze groep kinderen gaat weer een kleiner percentage naar de middelbare school, waarvoor schoolgeld betaald moet worden. De armste gezinnen kunnen het schoolgeld vaak niet opbrengen. Dit verschijnsel wordt nog versterkt door Directeur van Molima met zijn dochters. het feit dat van kinderen al op jonge leeftijd wordt verlangd een bijdrage te leveren aan het inkomen van hun huishouden. Waar ook een te kort aan is, zijn schoolgebouwen. Met kunst en vliegwerk doen onderwijzers/leraren hun best er iets van te maken. Zeker in de regio rond Bembeke is er behoefte aan extra schoolgebouwen en leermiddelen. De agrarische situatie in Malawi is op zijn minst fragiel te noemen. In februari 2011 waren er 508,089 mensen die risico liepen op ondervoeding door slechte oogst van o.a. mais⁶. Deze mensen komen voornamelijk uit 13 kwetsbare districten van Malawi. Er zijn vele internationale organisaties die de Malawische overheid steunen met voedselhulp. Zo heeft WFP (World Food Program) mei 2011⁶ in 2 districten 3,122 Onderwijs in de open lucht, Bembeke ton mais Malawi gedistribueerd. Malawi is momenteel afhankelijk van import van agrarische producten omdat het land zelf op te kleine schaal produceert. Dit heeft tot gevolg dat veel eerste levensbehoeften te duur zijn voor de kwetsbare groepen. Klimaatsveranderingen, die zich uiten in toenemende perioden van droogte zijn o.a. toe te schrijven aan de ontbossing van Malawi. De gewoonte en noodzaak om brandhout te gebruiken voor o.a. eten koken is hier debet aan. Hoewel de plattelandsbevolking van Malawi een agrarische traditie kent en enige kennis in huis heeft kent dit land toch een groot ondervoedingsprobleem. 13

14 Tenslotte dient het huidige politieke klimaat van Malawi in beschouwing te worden genomen. Malawi is een politiek en sociaal stabiel land. Sinds april 2012 is er een nieuwe, vrouwelijk president; Joyce Banda aan het bewind. De verkiezingen en presidentswisseling is in Malawi rustig verlopen. De overheid zet zich in voor z.g. Millenniumdoelen, zoals het verminderen van ondervoeding onder de bevolking, verbeteren van de elektriciteitsvoorziening en heeft onderwijs ook als speerpunt benoemd. Het democratisch systeem, over genomen van de kolonisator Groot Brittannië, werkt redelijk. In de contacten met de plaatselijke bevolking is het wel van groot belang rekening te houden met de heersende stammen cultuur en hun besluitvormingsprocessen. Hoewel de Malawische situatie slechts in vogelvlucht is geschetst, kunnen er wel een aantal conclusies aan verbonden worden in de zin van kansen en bedreigingen. 1. Het land biedt op de plateaus mogelijkheden om zowel mais als tarwe te verbouwen. 2. Het is zaak om de voedselproductie zo lokaal mogelijk te houden ten einde transportkosten te minimaliseren. 3. Het meest urgente demografische probleem wordt gevormd door (half)weeskinderen, die meer recht hebben op toegang tot onderwijs. 4. Wil een nieuwe economische activiteit kans van slagen hebben, is het van belang in te spelen op de bestaande agrarische traditie en kennis, op bestaande voedingspatronen en lokale tribale gewoonten. 5. Omdat kerkelijke organisaties zich inzetten voor de ontwikkeling van de bevolking is het zaak hen te betrekken bij de opzet en uitvoering van projecten als Bem-bakery. Het Bisdom van Dedza in de persoon van Father Isaac doet mee aan de verwezenlijking van dit project. 6. De centrale overheid zorgt voor stabiliteit en kan de veiligheid garanderen voor investeringen van buiten af. 7. Qua besluitvorming en bestuursvormen bestaat in Malawi een mengvorm van een tribale samenleving en een westers democratisch systeem. 1 World bank: Malawi s GNI per capita of $2503 is one of the lowest in the world and one of the five lowest in all of Africa, UNICEF: Malawian basic indicators, National Statistical Office (NSO) [Malawi], and ORC Macro Malawi Demographic and Health Survey Calverton, Maryland: NSO and ORC Macro. 4 National Statistical Office and UNICEF Malawi Multiple Indicator Cluster Survey 2006, Final 5 World bank, reproductive health at a glance, Malawi April United Nations, Humanitarian situation update, Malawi, February

15 1.2 Analyse De omstandigheden in Bembeke en omgeving wijken nauwelijks af van het geschetste algemene beeld van Malawi (1.1). Er zijn grote aantallen kinderen in Bembeke en omgeving, die dringend hulp nodig hebben. Of het nu het jongetje is dat als levende vogelverschrikker in de velden staat om geld te verdienen i.p.v. naar school te gaan. Of de meisjes die wel naar school gaan, maar voor wie geen uniform betaald kan worden door ouders/verzorgers, dus spoedig aan het werk moeten om het huishouden, waartoe zij behoren, financieel aan te vullen. Etc. Vogelverschrikker De bevolking van Bembeke leeft grotendeels van de landbouw en de opbrengsten zijn heel mager, omdat de graanprijs er erg laag is; er waren eenvoudigweg te weinig kopers. Veel boeren zijn overgeschakeld op verbouw van Irish potatoes. Op de langere duur is aardappelteelt op grote schaal ongunstig, omdat het korter bewaard kan worden in vergelijking tot mais en tarwe. In een land als Malawi, waar het mislukken van oogsten een risico vormt is opslag van voedsel onontbeerlijk. Her en der wordt er wel tarwe verbouwd, omdat oogsten gemakkelijk kan zonder gebruik van kunstmest. Probleem is dat er geen afname markt is voor tarwe en wel voor mais en Irish potatoes. Deze twee laatst genoemde gewassen hebben veel concurrentie heeft. CaDeCom en de lokale overheid proberen deze situatie te verbeteren. Het voedingspatroon in Bembeke is dientengevolge erg eenzijdig. Er is wel degelijk belangstelling voor voedzaam brood, als welkome afwisseling op het dieet, maar de prijs hiervan is hoog, omdat de productie afhankelijk is van bloem import uit Tanzania en Mozambique. Op 26 juni 2012 is er overleg geweest met graanboeren, bakkers en ondernemers/winkeliers uit de regio Tsangano en Bembeke of broodproductie- en consumptie een haalbare kaart is in dit gebied. Samen met Dominic en Eline uit Nederland is besloten om er werk van te maken. Naast de armoede is het voor kinderen ook lastig om naar school te blijven gaan, omdat de volwassenen, waarvan zij afhankelijk zijn, zelf nauwelijks een schoolgaande traditie kennen. Er is onder leerlingen behoefte aan huiswerkbegeleiding van buiten af. Ook dat thema wordt meegenomen in het Bem-bakery project. 15

16 Resumerend: In Bembeke bestaat een eenzijdige economische structuur, gebaseerd op verbouw van Irish potatoes en mais. De armoede is groot en bij tijd en wijle wordt er honger geleden. De broodconsumptie komt niet van de grond, omdat er bloem geïmporteerd wordt. De kans dat kinderen naar school gaan of hun opleiding voltooien wordt tevens verkleind door de hoge sterfte onder volwassen (malaria en aids). En de schoolgaande jeugd heeft intensieve huiswerkbegeleiding nodig, omdat voor veel volwassenen uit de regio school een onbekend fenomeen is. Deze punten worden allemaal meegenomen in de planopzet voor de Bem-bakery. Absoluut bemoedigend is de wil van de lokale bevolking en van de Malawische organisaties het hoofd te bieden aan de bestaande problematiek. Eigenaar bakkerij in Ntcheu die de cursus brood bakken aan de toekomstige weduwen wil geven. 16

17 2 Het organisatorisch kader Een idee lanceren om aan de toekomst van Malawische kinderen te kunnen werken is één, lokaal draagvlak te creëren en taken te verdelen gericht op zelfredzaamheid van Bembeke is twee, planmatig en vraag gestuurd het Bem-bakery project uitvoeren is drie. Hoofdstuk 2 wordt gewijd aan de Malawische organisaties en autoriteiten die samen met Eline en Dominic Hendriks-Houwing, medewerkers van de stichting people2people, Bem-bakery vorm gaan geven. Variërende visies, kennis, ervaringen en motivatie van de samenwerkende organisaties uit Malawi en uit Nederland is de basis van het project Bem-bakery. 2.1 Bisdom van Dedza Het Dedza bisdom heeft 3 overheidsdistricten onder zijn hoede; Dedza, Ntcheu en Salima met een bevolking van ongeveer één miljoen mensen. Het bisdom is bestuurlijk onderverdeeld in 16 parochies die geografisch verspreid zijn over dit gebied, van het Dedza plateau tot aan de kustlijn van Lake Malawi. Penningmeester en manager van het bisdom is Father Isaac. De missie van het bisdom is : To establish the Reign of God by promoting human values which are both spiritual and physical. Deze methode onderstreept dat de bevolking behoefte heeft aan spirituele en materiële ontwikkeling, sociale en economische gelijkheid, educatie en gezondheidszorg verbeteringen. Father Isaac staat helemaal rechts op de foto. Hij is penningmeester van het bisdom Dedza. De basis principes hebben allemaal betrekking op de bereidheid tot het geloof en vaderlands liefde, respect voor het leven van en waardigheid van de mens wat gebaseerd is op de Katholieke morele waarden, zelfverzekerd, efficiënt en effectiviteit, verantwoordelijkheid en transparantie, voorkeursbehandeling van de armen en voorzichtig financieel management en politieke sturing van mensen in de managementposities. De parochie van Bembeke, met Father Peter als hoofd, is direct betrokken bij opzet en uitvoering van het Bem-bakery project. Het bisdom van Dedza stelt het gebouw, waarin alles moet gebeuren, ter beschikking en neemt tevens de volledige juridische verantwoordelijkheid van het project op zich. Father Peter die goed contact heeft met de dorpsoudsten, c.q.-hoofden van Bembeke, heeft met hen zo veel vertrouwen in de Bem-bakery, dat ook de dorpsgrond onder het project in bruikleen wordt gegeven. 2.2 Catholic Development Commission/ CaDeCom De aan de Rooms Katholieke kerk gelieerde organisatie CaDeCom heeft voornamelijk Malawische priesters en leken in dienst die zijn ingevoerd in landbouw technieken en management. 17

18 In de lokale samenleving genieten zij een groot vertrouwen. Zij zullen scholing van boeren in tarwe verbouw ter hand nemen en toezien op de tarwe leveranties richting Bem-bakery. Patrick Namakhoma is aanspreekpunt van deze organisatie. 2.3 Stichting People2People en de veldwerkers De stichting heeft zich tot taak gesteld kinderen te ondersteunen in hun weg naar verbetering van hun leefomstandigheden. Stichting People2People wil mensen en ontwikkelingsorganisaties motiveren en inspireren om de stap te zetten tot samenwerking. Primair gaat het om op voet van gelijkheid met plaatselijke maatschappelijke organisaties projecten te ontwerpen en uit te voeren, waarvan het resultaat direct of indirect ten goede komt aan kinderen. Samen met Father Peter, Patrick Namakhoma e.a. gaan Eline en Dominic in Bembeke, Malawi aan de slag. Dat Eline en Dominic mede oprichters zijn van stichting People2People geeft wel aan dat zij in Bembeke de betrouwbare vertegenwoordigers van genoemde Nederlandse stichting zijn. De stichting People2People zet zich in Nederland in om een Dominic met Patrick Namakhoma van netwerk te creëren met als doel het project te ondersteunen. CadeCom Dit netwerk van organisaties, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en donateurs zal ervoor moeten zorgen dat het project op langere termijn zelfstandig kan opereren. De promotie wordt in Nederland niet vergeten. 2.4 Organigram Hoewel de gevoelswaarde van een organigram in Malawi anders is dan in Nederland is er toch een goede poging gedaan alle partijen op één lijn te krijgen met het doel taken, maatschappelijke en economische verantwoordelijkheden vast te stellen en een werkzame overlegsituatie te scheppen. 18

19 2.5 Taakverdeling van betrokkenen Board of trustees - Algemene uitvoering van het plan bewaken - Vermogen beheren/controleren en verantwoording afleggen - Intern maatschappelijk draagvlak monitoren: overige stakeholders als overheid en dorpshoofden - Ondersteuning bieden aan manager Stichting People2People, Nederland in haar tijdelijke rol - Overdragen van kennis - Financiële ondersteuning - Adviserende rol voor board of trustees - Inzetten van veldwerkers - Contact onderhouden met sponsoren Dedza bisdom, Malawi - Financiële administratie en verantwoordelijkheid - Juridische verantwoordelijkheid - Supervisie vanuit de parochie - Financiële verantwoording naar de board of trustees Management in toenemende mate in Malawische handen - Schrijven van een constitution in overleg met de stichting People2People en de advocaat van het bisdom in Dedza - Oprichten van een board of trustees samen met de betrokken partijen. - Het selecteren en trainen van een Malawische manager - Schrijven van een bedrijfsplan voor de bakkerij - Werven van personeel en graan leveranciers - Verzorgen van training van personeel en controle op schoolgang van hun kinderen - Begeleiden van personeel - Samenstellen en supervisie over de commissies - Financiële verantwoording afleggen aan Bisdom Dedza en Stichting People2People - Maandelijkse verslaglegging aan stichting People2People en Dedza bisdom - Verantwoordelijkheid over inkoop en verkoop van producten - Toezien op kwaliteit van producten - Feitelijk contact onderhouden en samenwerken met lokale partijen Commissie bakkerij - Behoeften bakkerij medewerkers in kaart brengen - Meedenken met management betreffende product ontwikkeling - Takenlijst bijhouden van bakkerij medewerkers 19

20 Commissie graanboeren - Adviseren management over prijsverhoudingen - Technieken van graanproductie opdoen en delen - Contact onderhouden met Cadecom (Catholic Development Commission) en Agrarisch kantoor van Bembeke - Opstellen en bijhouden van afspraken tussen graan verbouwende boeren Commissie community support centrum - Organiseren van voorlichtingsactiviteiten - Monitoren van huiswerkbegeleiding - Kinderopvang organiseren - Samenwerking met docenten en vrijwilligers - Onderhouden van het gebouw 2.6 Samenwerking met lokale partijen. Comités, Traditionele autoriteit, Dorpshoofden en groepsdorpshoofden: - Adviseren over welke weduwen aan te nemen voor de bakkerij en van welke boeren graan te kopen op basis van de armoede graad en het aantal kinderen dat niet naar school gaan. - Schoolhoofden van primair en secundair onderwijs en educatie adviseurs van Bembeke: - Adviseren welke kinderen in aanmerking komen voor de huiswerkopvang. - Adviseren voor de aanstelling van capabele docent voor huiswerkopvang. - Adviseren over de invulling van de huiswerkopvang - Medewerkers van het medisch centrum van Bembeke: - Inzicht geven over de gezondheidsproblematiek in Bembeke - Adviseren over en uitvoeren van gezondheid gerelateerde voorlichtingsprogramma s CaDeCom en Agricultural office van Bembeke - Adviseren over en kennis delen betreffende graanproductie Tenslotte wil de directie van weeshuis Molima in Dedza de distributie van het brood voor zijn rekening nemen. Zij kennen genoeg lokale winkeliers aan wie het brood van de Bem-bakery geleverd kan worden. Zo kan Molima een graantje meepikken van de broodopbrengst, het geen ten goede komt aan de weeskinderen van het tehuis. In onderling vertrouwen zullen vooral Father Peter, Patrick Namakhoma, Eline en Dominic Hendriks- Houwing enthousiast zorg dragen voor de gang van zaken in Bembeke, Malawi. Hier zullen de workshops plaatsvinden 20

21 3 Projectdoelen Bem-bakery 3.1 Hoofddoel bakkerij: Binnen 3 jaren na de start van een lokaal verzorgende bakkerij in Bembeke, Malawi worden 250 kinderen uit de allerarmste huishoudens (preventief) onttrokken aan het arbeidsproces om hun schoolopleiding af te ronden door hun ouders/verzorgers een stabiel en gegarandeerd inkomen te verschaffen middels verbouw van tarwe, het produceren van brood en/of de distributie/verkoop van broodproducten. 3.2 Subdoelen: Subdoel 1 wees- en halfweeskinderen: Het per direct verhogen van het aantal naar schoolgaande wees- en halfweeskinderen door vijf weduwen/pleegouders, op voorwaarden, in dienst te nemen in de bakkerij in Bembeke, Malawi. Kwalitatief goede kinderopvang bevindt zich op dezelfde locatie als de bakkerij Subdoel 2 voedingsaanbod: Het voedingsaanbod vergroten en variëren voor de bewoners uit de regio Bembeke door het leveren van dagelijks voedzaam brood. Subdoel 3 graanboeren: Het verbeteren van de levensomstandigheden van minimaal tien gezinnen van graanboeren uit Bembeke middels leveringscontracten. Subdoel 4 schoolverlaters: Het verlagen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters door het verzorgen van wekelijkse huiswerkopvang, in het community support centrum, voor honderd kinderen die deelnemen aan primair en secundair onderwijs met de inzet van lokale deskundigen ¹. Subdoel 5 community support centrum: Binnen één jaar, na het behalen van het break-even point van de Bem-bakery, elke maand een gevarieerd cursus aanbod aanbieden aan 100 mannen en vrouwen uit kwetsbare huishoudens met het doel de zelfredzaamheid en zelfvoorziening te bevorderen aan de hand van vraag gestuurde thema s met inzet van deskundigen ². 3.3 Definiëring Doelstelling: Lokaal verzorgende bakkerij: De bakkerij kan na 3 jaar brood bakken met gebruik van lokaal tarwe, de exploitatie kosten dekken en winst maken. Deze winst wordt geïnvesteerd in twee maatschappelijke projecten; de huiswerkklas (subdoel 4) en het community support centre (subdoel 5). Aller armste huishoudens: Huishoudens bestaande uit één oudergezinnen of boerengezinnen die niet beschikken over de minimaal beoogde basisbehoeften als voeding, kleding, onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en inkomen. Stabiel en gegarandeerd inkomen: Voor de werknemers van de bakkerij is er en maandelijks inkomen dat voldoet aan de wettelijke eisen van het Malawische minimum loon en dat de minimaal de onkosten van de naar schoolgaande kinderen dekt. Voor de boerengezinnen is er een tarwe afnamecontract met de Bembakery waarin een eerlijke prijsafspraak is opgenomen, inclusief de kosten voor de naar schoolgaande kinderen. Halfweeskinderen: Kinderen die in de gemeenschap van Bembeke wonen en één ouder hebben die voor hen zorgt, of worden ondergebracht bij de familieleden/gemeenschap in het geval dat de ouder niet voldoende 21

Colofon. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project

Colofon.    Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project Colofon Project eigenaar: met vertegenwoordigers uit: Website: Trust Bem-bakery, Bembeke, Malawi, Bisdom van Dedza, Catholic Development Commission (CaDeCom), Bembeke, Malawi, lokale overheid en dorpshoofden,

Nadere informatie

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project 2 Colofon Project eigenaar: met vertegenwoordigers uit: Website: Trust Bem-bakery, Bembeke, Malawi, Bisdom van Dedza, Catholic Development Commission (CaDeCom), Bembeke, Malawi, lokale overheid en dorpshoofden,

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2014 Stichting Tan-kids Doetinchem Hoofdstuk 1. Inleiding In Tanzania komen 71% van de kinderen tekort in basiszorg. Het zijn vooral de weeskinderen (18 op de 100 kinderen in Tanzania hebben

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Basis Beleid KaliTaman

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2017/2018

BELEIDSPLAN 2017/2018 BELEIDSPLAN 2017/2018 Gezond en gelukkig opgroeien in Tanzania STICHTING TAN-KIDS TE DOETINCHEM BELEIDSPLAN 2017/2018 GEZOND EN GELUKKIG OPGROEIEN IN TANZANIA HOOFDSTUK 1 - INLEIDING Tanzania telt bijna

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2016 Leonie Jansen 2016 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

Mission statement Tuharuko Awaj

Mission statement Tuharuko Awaj Mission statement Tuharuko Awaj (vs januari 2015) Missie Waartoe; bestaansrecht Een kansrijke toekomst voor kansarme kinderen in Nepal mogelijk maken Visie Wat of wie wil TA zijn Waar gaan wij voor (ambitie/

Nadere informatie

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Stichting Vrienden van Grapevine Foundation www.gvfsa.org RSIN:8537.51.559 KVK:60063343 Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016

PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016 PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016 Stichting Blessed Home NIJKERK - GHANA mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 3 2.1 Hoofddoel... 3 2.2 Subdoelen... 3 2.2.1. Onderdak bieden aan stagiaires...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mirjam in Malawi 2012-2017

Beleidsplan Stichting Mirjam in Malawi 2012-2017 Beleidsplan Stichting Mirjam in Malawi 2012-2017 Stichting "Mirjam in Malawi" Reitselaan 73, 5076CB, Haaren E-mail: info@stichtingmim.nl Website: www.stichting-mim.nl Rek. nr.: 12 11 19 572 0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING JYAMBERE. Aanmoediging tot ontwikkeling. Pagina 1

JAARVERSLAG 2015 STICHTING JYAMBERE. Aanmoediging tot ontwikkeling. Pagina 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING JYAMBERE Aanmoediging tot ontwikkeling Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 DOELSTELLING... 5 VISIE... 5 WERKWIJZE... 6 PARTNERS VAN JYAMBERE IN RWANDA... 7 PARTNERSCHAP MET

Nadere informatie

gezondheidszorg, weinig goed onderwijs. Zij hebben beperkt (mede)zeggenschap over hun eigen leefomgeving.

gezondheidszorg, weinig goed onderwijs. Zij hebben beperkt (mede)zeggenschap over hun eigen leefomgeving. MISSIE De Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) stelt zich ten doel om in de binnenlanden van West Papoea een duurzame samenleving op te bouwen in samenwerking met de plaatselijke bevolking,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

(Marcus 10: 43 45 (NBV) ( ) Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders

(Marcus 10: 43 45 (NBV) ( ) Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders (Marcus 10: 43 45 (NBV) ( ) Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet

Nadere informatie

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Beleidsplan 2011 Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH)

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) 2014 2016 Oprichting Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH), statutair gevestigd te Raalte, is opgericht op 5 juli 1982. Adres secretariaat : Keerweer 23,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA 20152016 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Ashleigh s Place SA (APSA). Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Meerjarig beleidsplan

Meerjarig beleidsplan Meerjarig beleidsplan (2014-2019) 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen...

Nadere informatie

Investeren in werkgelegenheid in Pader, Noord Uganda. Samenvatting projectvoorstel. Kinderen in Pader, Noord Uganda

Investeren in werkgelegenheid in Pader, Noord Uganda. Samenvatting projectvoorstel. Kinderen in Pader, Noord Uganda Uganda Investeren in werkgelegenheid in Pader, Noord Uganda Samenvatting projectvoorstel Kinderen in Pader, Noord Uganda Uitvoerende organisatie: Verantwoordelijk manager: Uitvoeringsperiode: Locatie:

Nadere informatie

PROJECTPLAN BLESSED HOME

PROJECTPLAN BLESSED HOME PROJECTPLAN BLESSED HOME Stichting Blessed Home NIJKERK - GHANA mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 3 2.1 Hoofddoel... 3 2.2 Subdoelen... 3 2.2.1. Onderdak bieden aan stagiaires...

Nadere informatie

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI Samen staan we sterker! Beleidsplan van de Stichting TIMALAWI augustus 2010 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Tanzania 2011. Handeni

Tanzania 2011. Handeni Tanzania 2011 Oppervlakte: 945.087 km2 (22,5x Nederland) Hoofdstad: Dodoma Aantal inwoners: 40,4 miljoen (2007) Officiële taal: Swahili en Engels Valuta: Tanzaniaanse shilling BBP per capita: US$ 316 (2005)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven JAARVERSLAG STICHTING SAMBURU CHILD SUPPOR T 2015 1 Jaarverslag Stichting Samburu Child Support 2015 1. Voorwoord Dit document betreft het jaarverslag van Stichting Samburu Child 2015. Dit verslag is een

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation Beleidsplan Stichting Levante Foundation 2012-2016 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Levante Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht

Nadere informatie

Inhoud. Stichting La Sonrisa 23-12-2013

Inhoud. Stichting La Sonrisa 23-12-2013 2013 Inhoud 23-12-2013 Inhoud 1. Jaarverslag 2013 1.1 Missie, Visie, Doelstelling 1.2 Ondernomen acties opstartfase 1.3 Bestuur 1.4 Netwerk Peru 1.5 Sponsoren 1. Jaarverslag 2013 Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011 Lunga Lunga, Kenia, December 2011 CHICA Een verhaal over Chica en de thuiszorg voor weeskinderen in Kenia. Om redenen van privacy zijn foto s, namen en werkelijke gebeurtenissen niet aan elkaar gekoppeld.

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Bram Rumbaut (voorzitter), Bieke Thys (penningmeester), Eline Cauwenberghs (secretaris)

Bram Rumbaut (voorzitter), Bieke Thys (penningmeester), Eline Cauwenberghs (secretaris) Bollé Bollé vzw Kleinschalige en duurzame en ontwikkelingsprojecten in Tanzania Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 Project info Doelstelling Bollé Bollé werft fondsen voor duurzame en kleinschalige ontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kenya Kinderen. Stichting Kenya Kinderen is opgericht op 07 mei 2009 door Erwin van Andel, Jan Brinkman en

Nadere informatie

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!)

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!) MDG Eerst en tweede graad De leerkracht leest één van de volgende stellingen en de groep bekijkt de acht millenniumdoelstellingen om te achterhalen met welke doelstelling de zin overeenkomt. Ze leggen

Nadere informatie

Community support centrum. Een project van de social enterprise Bem-bakery en de Nederlandse stichting People2People

Community support centrum. Een project van de social enterprise Bem-bakery en de Nederlandse stichting People2People Community support centrum Een project van de social enterprise Bem-bakery en de Nederlandse stichting People2People 1 Colofon Project eigenaar: met vertegenwoordigers uit: Website: Email: Contact personen

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Beleidsplan (Samenvatting)

Beleidsplan (Samenvatting) Beleidsplan 2016-2020 (Samenvatting) Inhoud 1 Over Stichting Congo... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Visie... 3 1.2 Werkgebied... 3 2 Projecten... 3 3 Werkwijze... 4 4 Financiën... 5 5 Vermogen... 5 6 Planning...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen!

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! De doelstellingen van PROTOS zijn de armsten onder ons te voorzien van rechtvaardig, duurzaam en participatief drinkwater, water voor landbouw, en

Nadere informatie

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010 N I E U W S B R I E F Sponsor a Granny Support the Community Ethiopië Midterm-rapportage 2010 Older people in St. Michael s home engaging in income generating activities. Inleiding Ethiopië is een van

Nadere informatie

Stichtingsplan SALEK 2008

Stichtingsplan SALEK 2008 Stichtingsplan SALEK 2008 Bestuur SALEK December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Opbouwen netwerk in Nigeria... Error!

Nadere informatie

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Datum: 31-december-2013 Versie: 1.1. Inhoudsopgave Missie... 3 De doelstelling en het actuele beleid... 3 De werkzaamheden... 3 Fondsen werving... 4 Vermogen beheer...

Nadere informatie

DE SOUZASTICHTING Sinds 4 januari 2006 STEUNT WEESKINDEREN IN ZIMBABWE

DE SOUZASTICHTING Sinds 4 januari 2006 STEUNT WEESKINDEREN IN ZIMBABWE DE SOUZASTICHTING Sinds 4 januari 2006 STEUNT WEESKINDEREN IN ZIMBABWE Nieuwsbrief 4 - juni 2010 Kamer van Koophandel: 05080297 Rekeningnummer: Rabobank 119683237 ANBI STATUS Geachte dames en heren, Op

Nadere informatie

Noodhulp in de Hoorn van. Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie

Noodhulp in de Hoorn van. Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie Noodhulp in de Hoorn van Afrika Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie Wat is er aan de hand? Hoe komt dat? Wat kunnen we er aan doen? Een paar praktijkvoorbeelden Opbouw presentatie

Nadere informatie

Stichting. SchoolChild Africa. Samenvatting Beleidsplan

Stichting. SchoolChild Africa. Samenvatting Beleidsplan Stichting SchoolChild Africa Samenvatting Beleidsplan 2015-2017 What we believe & how we do it What we believe (visie) Stichting SchoolChild Africa gelooft dat de ontwikkeling van kinderen en jongeren

Nadere informatie

Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014

Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014 Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014 H.E.L.P. Malawi, Nederland C. van Eesterenlaan 624 1019KD Amsterdam www.helpmalawi- nederland.nl info@helpmalawi- nederland.nl

Nadere informatie

DUURZAAM DIGITAAL ONDERWIJS IN AFRIKA KENNIS, RESPECT EN COMPASSIE SAMENLEVEN IN EEN GLOBALISERENDE WERELD

DUURZAAM DIGITAAL ONDERWIJS IN AFRIKA KENNIS, RESPECT EN COMPASSIE SAMENLEVEN IN EEN GLOBALISERENDE WERELD DUURZAAM DIGITAAL ONDERWIJS IN AFRIKA KENNIS, RESPECT EN COMPASSIE SAMENLEVEN IN EEN GLOBALISERENDE WERELD KNOWLEDGE FOR CHILDREN 3 stichtingen: Nederland, Oeganda, Kameroen (en binnenkort Kenia) 10 jarig

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

ESPANOR Informatie projecten (2014)

ESPANOR Informatie projecten (2014) ESPANOR Informatie projecten (2014) Pre-schoolonderwijs Met haar pre-schoolonderwijs programma wil ESPANOR kinderen van 4 en 5 jaar voorbereiden op het basisonderwijs en de Bijbelse boodschap aan hen meegeven.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire 2015-2025 Kralendijk, januari 2015 Contact: Openbaar Lichaam Bonaire Eilandsecretariaat Plasa Reina Wilhelmina 1 Kralendijk, Bonaire Caribbean Netherlands

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Jaarverslag april 2011 juni 2012. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2011 juni 2012. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2011 juni 2012 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 3 Doelstelling stichting Jyambere... 4 4 Visie van de stichting Jyambere... 5 5 Samenstelling

Nadere informatie

Diakonaal Project NoorderLicht

Diakonaal Project NoorderLicht Diakonaal Project NoorderLicht Uit de gemeente Uitstralen dat je leeft voor elkaar Goed doel steunen Betrokkenheid van de gemeente We hoeven niet alleen ver weg te kijken Continuïteit kunnen waarborgen

Nadere informatie

Stichting Naar School in Haïti BELEIDSPLAN 2013-2016

Stichting Naar School in Haïti BELEIDSPLAN 2013-2016 BELEIDSPLAN 2013-2016 1 1. Missie & visie Gebaseerd op de visie dat onderwijs het begin van het einde van armoede is, bieden wij in een regio van Haïti waar het het hardste nodig is, kinderen, kleuter-,

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Stichting Schooling for Life www.schoolingforlife.net KVK 54762081 1

Stichting Schooling for Life www.schoolingforlife.net KVK 54762081 1 Stichting Schooling for Life Jaarverslag 2013 Oktober 2014 Stichting Schooling for Life www.schoolingforlife.net KVK 54762081 1 Achtergrond Schooling for Life is gebaseerd op het Master onderzoek van de

Nadere informatie

1.Doelstellingen, visie en werkwijze van Uganda on wheels foundation

1.Doelstellingen, visie en werkwijze van Uganda on wheels foundation Beleidsplan 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Uganda on wheels foundation 2. Organisatie 3. Projecten 4.Voorlichting 5.Administratie 6.Financiën Colofon Uganda on wheels foundation Oosterdijk 8,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2016

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2016 BELEIDSPLAN 2014 t/m 2016 Organisatie: Stichting FO4R Mwanza Malawi Datum: 01-01-2014 Auteur: Mia de Rooij Beleidsplan Stichting FO4R Mwanza Malawi 2014-2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.3 2. Missie en

Nadere informatie

Plan van aanpak participatieverklaring Tholen

Plan van aanpak participatieverklaring Tholen Plan van aanpak participatieverklaring Tholen Integratie & re-integratie nieuwkomers (2015) Auteur: S.Rook Instelling: Gemeente Tholen Plaats van uitgave: Tholen Datum: 29-03-2016 Versienummer: 1.0 Plan

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Teach4Change Foundation.

BELEIDSPLAN. Teach4Change Foundation. Teach4Change Foundation Bezoekadres: Hereweg 102-a 9725AJ Groningen Tel 06-45380204 www.teach4change.com BELEIDSPLAN 2015 In het onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Teach4Change Foundation

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

GEREEDSCHAPSBANK Oeganda Children s Sure House

GEREEDSCHAPSBANK Oeganda Children s Sure House GG GEREEDSCHAPSBANK Oeganda Children s Sure House Gereedschapsbank Oeganda 15-077 April 2015 Gered Gereedschap Gered Gereedschap is een landelijke vrijwilligersorganisatie die gebruikt gereedschap inzamelt,

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Een non-profit organisatie met als doel het bieden van goede en kwalitatieve zorg aan de bevolking in Oeganda.

Een non-profit organisatie met als doel het bieden van goede en kwalitatieve zorg aan de bevolking in Oeganda. Een non-profit organisatie met als doel het bieden van goede en kwalitatieve zorg aan de bevolking in Oeganda. Waterweg 30 3882 RC Putten T. +31646630709 E info@carewithamission.nl W www.carewithamission.nl

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB)

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) In de interne analyse wordt er gebruikt gemaakt van het 7S model van McKinsey, bestaande uit de onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Tele Family Work Team

Stichting Tele Family Work Team Tele Family Foundation Kenia Tele Family Work Team Nederland Stichting Tele Family Work Team Vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 maart 2011 1. Inleiding...3 2. Strategie...4 2.1 Visie...4 2.2

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org

Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org De stichting Durlstone Foundation Zimbabwe heeft als doel: 1) kinderen uit kansarme gezinnen tenminste negen jaar basisonderwijs te geven in een veilige en

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2014 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2015 Leonie Jansen 2015 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016

Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016 Beleidsplan Stichting Lotje Versie november 2016 Stichting Lotje www.stichtinglotje.nl info@stichinglotje.nl 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lotje. Het plan omvat een overzicht van de

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

STICHTING ZEESLAG. Sponsorplan

STICHTING ZEESLAG. Sponsorplan STICHTING ZEESLAG Sponsorplan 2013 Voorwoord Voor u ligt het sponsorplan van de Stichting Zeeslag. In dit plan wordt inzicht gegeven in de activiteiten van de Stichting Zeeslag en de financiering van deze

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tumaini Children s Foundation Nederland

Beleidsplan Stichting Tumaini Children s Foundation Nederland Beleidsplan Stichting Tumaini Children s Foundation Nederland 2015 2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord De organisatie Missie, Visie, Strategie Bestuur Algemene gegevens Activiteiten Fonds wervende activiteiten

Nadere informatie