FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 2 januari 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 2 januari 2007"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummr: 10 Datum: 2 januari 2007 Ggvns ondrnming : Van Hoorn Company B.V. Faillissmntsnummr : F Datum uitspraak : 17 juni 2003 Curator : mr. M.R. van Zantn R-C : mr. R.H.C. Jongnl Activititn ondrnming : dinstvrlning op ht gbid van lisur- n ntrtainmntmarkting, ht organisrn n/of producrn van dz vnmntn, ht vrzorgn van publicitit tn bhov van dz vnmntn, alsmd ht (don) sponsorn van dz vnmntn. Omztggvns : 2001: : Prsonl gmiddld aantal : 4 Vrslagpriod : 23 juni dcmbr 2006 Bstd urn in vrslagpriod : 104u n 50m Bstd urn Totaal : 777u n 05m 1. Invntarisati 1.1 Dircti n organisati Zi vrslag Winst n vrlis Zi vrslag Balanstotaal Zi vrslag Lopnd procdurs Zi vrslag 1

2 1.5 Vrzkringn Zi vrslag Huur Zi vrslag Oorzaak faillissmnt Zi vrslag 1 2. Prsonl 2.1 Aantal tn tijd van faillissmnt : 2.2 Aantal in jaar voor faillissmnt : 2.3 Datum ontslagaanzgging : Wrkzaamhdn afgrond 3. Activa Onrornd zakn 3.1 Bschrijving 3.2 Vrkoopopbrngst 3.3 Hoogt hypothk 3.4 Bodlbijdrag Wrkzaamhdn afgrond

3 Bdrijfsmiddln 3.5 Bschrijving 3.6 Vrkoopopbrngst 3.7 Bodlbijdrag 3.8 Bodmvoorrcht fiscus Wrkzaamhdn afgrond Voorradn/ ondrhandn wrk 3.9 Bschrijving 3.10 Vrkoopopbrngst 3.11 Bodlbijdrag Wrkzaamhdn afgrond Andr activa 3.12 Bschrijving Uit nadr ondrzok door d curator is gblkn dat d aandln in d vnnootschap naar ht rcht van d staat Dlawar Van Hoorn Company Inc. indrdaad wordn ghoudn door curanda. Er was d afglopn priod namlijk nig twijfl ontstaan ovr d igndomspositi. Moglijk wrdn d aandln door d hr Van Hoorn danwl door Con Mucho Gusto B.V.

4 ghoudn. In ovrlg mt d Amrikaans accountant zal wordn ondrzocht of d aandln van curanda in Van Hoorn Company Inc. kunnn wordn vrkocht, danwl of dz vnnootschap dint t wordn gliquidrd Vrkoopopbrngst Wrkzaamhdn Ondrzok igndomspositi Van Hoorn Company Inc. 4. Dbiturn 4.1 Omvang dbiturn 4.2 Opbrngst 4.3 Bodlbijdrag Wrkzaamhdn afgrond 5. Bank / Zkrhdn 5.1 Vordring van bank(n) 5.2 Lascontractn 5.3 Bschrijving zkrhdn 5.4 Sparatistnpositi

5 5.5 Bodlbijdragn 5.6 Eigndomsvoorbhoud 5.7 Rclamrchtn 5.8 Rtntirchtn Wrkzaamhdn D curator hft ook in d afglopn vrslagpriod rglmatig ovrlg gvord mt d Rabobank Achtrhok-Noord U.A. ( Rabobank ) mt btrkking tot d tgn Hinkn Ndrland B.V. ( Hinkn ) aangvangn procdur. D Rabobank is onlangs vrzocht n aanvullnd bodlkrdit t vrstrkkn trzak van d kostn di vrband houdn mt ht vorn van ht voorlopig gtuignvrhoor. Indin naar aanliding van d procdur tgn Hinkn n btaling van Hinkn zal wordn ontvangn zal ht bodlkrdit mt dz btaling wordn afglost. D curator is in afwachting van d forml racti van d Rabobank op dz krditaanvraag. D indruk bstaat dat r bij d Rabobank n positiv grondhouding bstaat tn opzicht van ht vrstrkkn van aanvullnd financiring. 6. Doorstart / voortzttn Voortzttn 6.1 Exploitati / zkrhdn

6 6.2 Financiël vrslaglgging Wrkzaamhdn afgrond Doorstart 6.3 Bschrijving 6.4 Vrantwoording 6.5 Opbrngst 6.6 Bodlbijdrag Wrkzaamhdn afgrond 7. Rchtmatighid 7.1 Bokhoudplicht 7.2 Dpot jaarrkningn 7.3 Godk. Vrklaring Accountant 7.4 Stortingsvrpl. Aandln

7 7.5 Onbhoorlijk bstuur 7.6 Paulianus handln Wrkzaamhdn Naar aanliding van d towijzing door d Rchtbank Amstrdam van ht vrzok van d curator tot ht houdn van n voorlopig gtuignvrhoor in d zaak tgn Hinkn is op 20 oktobr 2006 als rst gtuig d hr H.H.F. Jansn, als bdrijfsjurist bij Hinkn wrkzaam, door d rchtbank ghoord. Ht procs-vrbaal van dit vrhoor wordt als bijlag aan dit vrslag ghcht. Op 5 fbruari 2007 zulln Ptr Vrtrgt, voormalig marktingdirctur van Hinkn, n Frank van Hoorn, dirctur van curanda, door d rchtbank als gtuign wordn ghoord. Tnslott zal nog Mark Ruijgrok, wrkzaam bij Hinkn als sponsormanagr, wordn ghoord. D hr Van Hoorn ovrwgt zlf ook n vrzokschrift tot ht houdn van n voorlopig gtuignvrhoor in t dinn vooruitlopnd op zijn tgn Hinkn aan t vangn procdur uit hoofd van d door hm gldn schad tn gvolg van d handlwijz van Hinkn. 8. Crditurn 8.1 Bodlvordringn , Prfrnt vordring van d fiscus , Prfrnt vordring van ht UWV : , Andr prfrnt crditurn : nvt 8.5 Aantal concurrnt crditurn : 129

8 8.6 Bdrag concurrnt crditurn : ,55 ; Bdrag btwist concurrnt crditurn: , Vrwacht wijz van afwikkling D wijz van afwikkling is afhanklijk van d afloop van d gstart procdur tgn Hinkn. Wrkzaamhdn Er hft ovrlg plaatsgvondn mt d advocaat van d Rabobank, d hr Van Hoorn n zijn advocaat tr voorbriding van ht voorlopig gtuignvrhoor. Ht gtuignvrhoor is op 20 oktobr 2006 bijgwoond. Er is ondrzok gdaan naar d igndomspositi van d aandln in Van Hoorn Company Inc. 9. Ovrig 9.1 Trmijn afwikkling faillissmnt Onbknd 9.2 Plan van aanpak Gtuign don horn n vrvolgns d procdur tgn Hinkn vorn. 9.3 Saldo van d faillissmntsrkning Ht saldo van d faillissmntsrkning aanghoudn bij Kas Bank N.V. t Amstrdam ondr nummr bdraagt pr 6 oktobr ,21.

9 9.4 Indining volgnd vrslag Voorzovr tussntijds ontwikklingn nit tot rdr vrslaglgging nopn, zal n volgnd vrslag wordn uitgbracht rond 2 juli Wrkzaamhdn Er dint nog n kunstwrk t wordn vrkocht. D gtuign zulln motn wordn ghoord, waarna d procdur tgn Hinkn zal motn wordn gvord. D aandln in Van Hoorn Company Inc. motn wordn vrkocht of dz buitnlands vnnootschap zal motn wordn gliquidrd. 10 Publicati op wbsit Dit opnbar vrslag n all ovrig opnbar faillissmntsvrslagn x art. 73a Fw zulln tvns wordn gpublicrd op d wbsit van CMS Drks Star Busmann N.V. (www.cms-dsb.com, zi ondr: publicatis, faillissmntn). D curator wijst r tnslott op dat aan dit vrslag, noch d plaatsing van d crditurn op d lijst van ingdind crditurn, gn rchtn ontlnd kunnn wordn. Amstrdam, 2 januari 2007 Mr. M.R. van Zantn Curator CMS Drks Star Busmann N.V. Advocatn-Notarissn-Blastingadvisurs Postbus GS Amstrdam Tlfoon: Tlfax:

10 Lijst dr ingdind bodlcrditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod plaats rfrnti Nuon Customr Car Cntr Postbus HA ARNHEM Contractrkning 1.632,02 : Rabobank Achtrhok p/a Mr D.J. Kramr Koopmanslaan BK DOETINCH ,13 Noord EM Fndr Lgal T.a.v. mvrouw M.C.L BC Amstrdam Factuur ,95 Consulting Rot Hoofdwg 30 Totaal ,10 1/1

11 Lijst dr ingdind prfrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod plaats rfrnti Blastingdinst Amstrdam Postbus EH Amstrdam Omztblasting; F ,00 opnstaand kostn Omztblasting; F , ,00 opnstaand 9,00 kostn UWV GAK Afdling Incasso-ABB Postbus CA Amstrdam INC-ABB , Totaal ,30 1/1

12 Lijst dr ingdind concurrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod plaats rfrnti Eng Pondn 1. Ahoy Rottrdam T.a.v. Mw. M. Pubbn Postbus AC ROTTERDAM Factuurnummr: Dbiturnummr: ,36 2. Airworks B.V. T.a.v. L.R.J.M. Mas Blomndalrw g 51 Airworks B.V. T.a.v. Alx van Oostrom Jacob van Lnnpstraat 32 hs KB WEESP Factuurnummr: 541. Maskrs Gordon 1053 HJ AMSTERDAM Factuurnummr: , ,00 3. All Arts T.a.v. D. Molnaar Postbus AW ROTTERDAM Factuurnr.: 20807; 3.303,44 Blastingadvisurs 21273; 30261; Ampco Pro Rnt B.V. T.a.v. d hr W. Zonnbaan EG UTRECHT Factuurnummr: ,68 Kurprshok n Amstrdams T.a.v. Gr Balk Postbus AV AMSTERDAM 243,95 Assuranti Grop 6. Aqua Systm B.V. T.a.v. A.J. van Hschwijk Edlgasstraat SX ZOETERMEE R Factuurnummr: Klantnummr: 21,39 7. AT5 T.a.v. mvrouw C. Schlings Postbus AT AMSTERDAM Factuurnrs n ,64 8. Bazar B.V. T.a.v. N.A. van Rijswijk 9. Blaf Van Schoonhovn B.V. 10. Bizon Mdiagrop T.a.v. mvrouw E. B.V. d Wijr Postbus KC ROTTERDAM Factuurnummr: H / ,00 Postbus AB BARENDREC 0802/JK/PW 1.200,71 HT Spinnrij ZN AMSTELVEEN Factuurnummr: , /13

13 Lijst dr ingdind concurrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod T.a.v. d hr E. Niuw Holman Prinsngracht 11. Blu in Grn ntrtainmnt consultancy plaats rfrnti Eng Pondn 1018 EG AMSTERDAM Factuurnummr: ; ; Boukj van dr Kmp Argonautnstra 1076 KR AMSTERDAM Factuurnummr: at Brandwacht & Mijr T.a.v. J. Margarita Hypronnwg B.V AG UTRECHT Factuur: ; ; ; ; ; ; , , , Buma Mw. A. Bosman Postbus KB HOOFDDORP , Businss Varity Srvics T.a.v. d hr F. Alyan Postbus AH AMSTERDAM Factuurnr.: ; ; ; ; ; ; ; ; , C.Iris F&A Btty Hstrman P.O. Box AB HILVERSUM 156,01 Dbiturnbhr 17. C.P. Harlman GRONINGEN 130, Carmnian Gospl Singrs T.a.v. C. Ritfld Voorhavn HE ROTTERDAM "Gordon mt z'n Lijf in Ahoy" 5 n 6 april 4.500, Cntraal bhr achma T.a.v. J.D. van Vnndaal 2003 Postbus HC APELDOORN Bëindiging WAO- Zkrhidsplan Van Hoorn Company B.V. 212,05 Cntraal bhr T. Karls Postbus HC APELDOORN ,99 achma 20. CFS Bakl B.V. T.a.v. d hr H. Nooyn P.O. Box AA BAKEL Factuurnummr: ,91 2/13

14 Lijst dr ingdind concurrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod plaats rfrnti Eng Pondn 21. Coöprativ P/a Koopmanslaan 7005 DK Dotinchm ,16 Rabobank Brklland Advocatnkantoor 3 U.A. DKA B.V. i.o., t.a.v. d wldlgstrng hr mr. D. K ramr 22. Cu 4 You B.V. Postbus AC DIEMEN Factuurnummr: ,51 C Culligan B.V. T.a.v. mvrouw A. Lmlrbrgw 1101 AH AMSTERDAM Factuurnummrs: 101,75 van Tol g 35-B ZUIDOOST n Dbiturnummr Cum Laud Evnts T.a.v. W.H. Tr Stgh 3331 LX ZWIJNDRECH Factuurnummr: 455,66 Wapnaar 25. Cupi Productis T.a.v. mvrouw G. Cuprs 26. D.C. & C Payroll Holding B.V. 27. Danka Ndrland B.V. 28. D hr A.D.J. Idnburg 29. D hr/mvrouw R. Waldt T.a.v. Mw. S. van Sost Ring 55 Niuw Loosdrchtsdij k 199 Postbus 2642 T 1231 KT LOOSDRECH T 1000 CP AMSTERDAM Factuurnummr: n Factuur: ;316269; ;317159; , ,62 T.a.v. S. Arslan Postbus AG WOERDEN ,78 Nassaukad Zandrshov LS AMSTERDAM Rkning nr , TC HELMOND 43,65 3/13

15 Lijst dr ingdind concurrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod plaats rfrnti Eng Pondn 30. D Volkskrant Afdling Postbus LC AMSTERDAM Abonnnr.: ,63 Dbiturnbhr 31. Dbitl Ndrland BV T.a.v. R. Liman Postbus LT HOOFDDORP Dbiturnnummr: 118, Dniz Kumas Amstldijk 103d 1074 JE AMSTERDAM GORDON mt z'n 1.763,00 LIJF IN AHOY 33. Drukkrij van Soln B.V ,15 Via Loyns & Loff, mr. W.A. Wstnbrok 34. Ducos/ACR T.a.v. mvrouw K. Touw 35. Dutch Viw B.V. T.a.v. mvrouw A. Dkkr 36. Watrnt P/a Dinst Blastingn 37. Ecco Fatto! B.V. T.a.v. d hr J.P. Commandur Postbus BD AMSTERDAM Fact. nr. 618,ord nr.8446; fact. Nr. 6217, ord nr.8482; fact. Nr. 6218,ord nr.8481; fact. Nr. 6219, ord nr.8480 P.O. Box BD ROTTERDAM ,00 Postbus AC HILVERSUM Factuurnummr: Gordon Concrt Ahoy - Dlbtaling 2 Postbus AC AMSTERDAM Aanslagnummrs: O n O3- Niuw Hrngracht RN AMSTERDAM Factuurnummr: n ,50 179, , Emrgncy Rsponc T.a.v. d hr Unit M.G.J. Fabls 39. EMI Compact Disc (Holland) B.V. 40. EnRico glas & Kramik bdrukking Hulshorststraat 2573 ER DEN HAAG Factuurnummr: ; Industrilaan XC UDEN Transaction Numbr Huvloord CK UTRECHT Factuurnummr: 1569; , , ,40 4/13

16 Lijst dr ingdind concurrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod T.a.v. C.T. Pinc van dr Aa 41. Entrtainmnt Group Music 42. Esthr Brokk Communicati training vnts T.a.v. mvrouw E. Brokk plaats rfrnti Eng Pondn P.O. Box AA HILVERSUM Factuurnummr: Projctnummr: 3326 Twd Hugo d Grootstraat 10-2hg 1052 LC AMSTERDAM Showcalling "Hinkn Night Liv Stam" 7324 AB APELDOORN kontraktnummr: 00/ AB APELDOORN kontraktnummr: 00/ AB APELDOORN kontraktnummr: 00/ AB APELDOORN kontraktnummr: 00/ , , Eswé Autolasing Laan van d Dirnrim , Eswé Autolasing Laan van d 247,52 Dirnrim 41 Eswé Autolasing Laan van d 2.284,80 Dirnrim 41 Eswé Autolasing Laan van d 275,99 Dirnrim Falck Ndrland B.V. T.a.v. mvrouw G. Postbus GC RIJSWIJK Klant ,04 van Elk 46. Flashlight Rntal B.V. T.a.v. d hr W. P/a Zonnbaan 3542 EG UTRECHT Factuurnummr: 714,00 Kurprshok Flynt Bd & Brakfast T.a.v. I. Sap DH AMSTERDAM Van Hoorn Company 780,00 Hlmrsstraat FNV KIEM T.a.v. N.H.G. Bltman 49. Focus T.a.v. O.J.Q.M. Showquipmnt B.V. Sikking Postbus AJ AMSTERDAM Factuurnummr: Isolatorwg AS AMSTERDAM Factuurnummr: VF ; VF ; VF ; VF ; VF , ,44 5/13

17 Lijst dr ingdind concurrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod 50. G&D Promotions T.a.v. d wldlgstrng hr mr. F.R. Duijn 51. Gmnt Amstrdam 52. Gmnt Amstrdam Dinst Blastingn 53. Gordon Mad in Holland B.V. 54. Guyra Intrnational B.V. Arbodinst 55. Hays Informatibhr B.V. plaats rfrnti Eng Pondn Postbus AD ZAANDAM dossir 16706, G&D/Van Hoorn, FD/jl 2.754,85 Watrlidingbdrijf Postbus AD AMSTERDAM Rlatinummr: ,88 Postbus DZ AMSTERDAM ,20 Afdling Dbiturnbhr T.a.v. d hr D. Baarda p/a Postbus AP LAREN Factuurnummr: 06079; 06080; ,85 K.P. van dr 3062 MB ROTTERDAM Rf.nr.: ,29 Mandllaan 30 Schpnbrgw g AS AMSTERDAM ZUIDOOST Factuurnummr: VHC- INC 303 t/m 306 n VHC-COM 303 t/m , Ht Parool B.V. Postbus AM AMSTERDAM Nota nr , Holland Mdia Grop T.a.v. mvrouw T. Hillighkkn Postbus TV HILVERSUM Factuur: ; Dbitur: 12003; Bdrijfsnummr: N , Hotl Nw York B.V. T.a.v. d hr M. van Os Koninginnnho ofd AD ROTTERDAM Factuur: ; Ibis Accor Hotls T.a.v. mvrouw K. Biztlaan KC UTRECHT Factuurnummr: van Dam Iding & Franssn B.V. T.a.v. Drs. B. Iding Postbus BA AMSTERDAM Factuurnummr: 3056/1862; 3056/ ,10 358, ,37 6/13

18 Lijst dr ingdind concurrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod plaats rfrnti Eng Pondn 61. Imag Hosting B.V. Postbus AC DIEMEN Factuurnummr: ,00 I Imprimri Hcht P/a Mr R. Forstini Avnu 1050 BRUXELLES Blgië /RF/MBR/ ,35 + PM Adolph Buyl, Intrum Justitia T.a.v. mvrouw M. Postbus AB DEN HAAG Rf ,07 van Campnhout Amrica Exprss Srvics 64. Jac van dr Vn T.a.v. J.Th.C. Konijn Postbus GG RIJSWIJK Factuurnummr: 1.679, Dbiturnummr: Jacbll Productions T.a.v. J.W. Vrstg PC Hooftstraat 1071 CG AMSTERDAM Factuurnummr: JB ,00 B.V JVR audiovisual B.V. postbus GC ROOSENDAA L 67. Kamr van Koophandl Amstrdam 68. Karin Amatmokrim Nw Prinsngracht 86 hs 69. Karis van Cadsand Minrvalaan 67- ll 70. Klos Morl Vos & Jacqulin A. Schaap 71. Kluwr Crdit Managmnt Schaap D hr W.J.M. van Luwn Factuurnummr: ; Dbiturnummr: ,25 Postbus CW AMSTERDAM Factuurnr , VV AMSTERDAM Knmrk: Hoorn 03; Hoorn 04; Hoorn , NR AMSTERDAM Factuurnummr: 1.803, Postbus AZ AMSTERDAM JS ,02 Postbus MA ALPHEN A/D RIJN Factuurnrs n ,72 7/13

19 Lijst dr ingdind concurrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod plaats rfrnti Eng Pondn 72. Kooyman Publicitit T.a.v. D.W. Zgnstraat XP ROTTERDAM Factuurnummr: 4.599,35 Koouman b Koppig Mak-up & T.a.v. J. d Vris Oud 3741 MP BAARN Factuurnummr: 1.298,53 Haar Emnssrwg 5 G KPMG & Co T.a.v. A.J. d Bruin Postbus DE AMSTERDAM / / 6.235, KPN Billing Postbus AE GRONINGEN db.nr , factuurnrs n , KPN NV T.a.v. d hr/mvrouw R.R. Haring Postbus JA AMSTERDAM Tlfoonaansluitnum mr: , Lassch Advocatn T.a.v. N. tr Hgd Postbus AA ENSCHEDE Factuurnummr: , ; Lila T.a.v. mvrouw L. Ammrlaan Gouw GA NIEUWERKE RK A/D Lila voor Gordon ,53 IJSSEL 79. Mtin Kumas Amstldijk 103d 1074 JE AMSTERDAM GORDON mt z'n LIJF IN AHOY 80. Mtro Holland B.V. T.a.v. d hr A. Postbus BA AMSTERDAM Factuurnummr: Bokma 29750; MSN & Oprations Boing Avnu 1119 PE SCHIPHOL- Invoic MSN 30 RIJK dat Muzik- n Showburau Jan Vis Rnata Vis 83. MW-Evnts T.a.v. M.C. Wijnands 1.763, , ,00 april JM ROSMALEN 4.462,50 Graafsbaan 40 Ertskad EZ AMSTERDAM Factuurnummr: ; ; ,50 8/13

20 Lijst dr ingdind concurrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod plaats rfrnti Eng Pondn 84. Ndrlands Instituut T.a.v. H. Post Postbus BB HILVERSUM Factuurnummr: 1.933,16 voor Bld n Gluid ; Palmpolstraat 5 ALMERE Nopost B.V CA STAD D , Nsprsso Ndrland Burg AA AMSTERDAM klantnummr ,85 B.V. Stramanwg 108-B 87. NO Strzz Fatma Srf Karaca Astrwg 20 P HN AMSTERDAM 2.082, NOB Dcor B.V. T.a.v. A. Bmr Postbus AE HILVERSUM VKF21658; VKF22154;VKF , Noordz FM D hr M. Brian Postbus AC HILVERSUM Rf.nr.: 892,50 NFM/MBr/ Nuon Customr Car Postbus HA ARNHEM Contractrkning: 1.632,02 Cntr T.a.v. mvrouw M. Nuon Prins-Kostr Postbus AJ ALKMAAR , Opta Postbus LK DEN HAAG OPTA/BDV/2003/ , Park Plaza Utrcht T.a.v. J. Sodamah Wstplin BL UTRECHT Factuurnummr: 315, PCM Landlijk T.a.v. Mr. A.E.M. Postbus AB VEGHEL AB.MV ,77 Dagbladn B.V. Birns 94. Powrplay Agncy T.a.v. d hr E.R. Koningshof MG HILVERSUM Factuurnummr: 2.120,00 Fijn Pricwatrhous T.a.v. d hr H. Pot Postbus AJ ALKMAAR Dclaratinummr: ,50 Cooprs Accountants RA N.V ; ; /13

21 Lijst dr ingdind concurrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod Ptr Malony 2-12 Pntonvill Road 96. Primary Talnt Intrnational plaats rfrnti Eng Pondn LONDEN N1 9PL 97. RDNA T.a.v. N.W.A. Hvrkort Slostraat BG AMSTERDAM Factuurnummr: ; Rd Businss T.a.v. M. d Koning Postbus BA DOETINCHEM Dbiturnummr: Information Rob Schrudr T.a.v. R. Schrudr Ploglaan HV EEMNES Factuurnummr: Fotografi Roturs Entco Grop T.a.v. d hr Tornmoln DH BARENDREC klantnummr / B.V. R.D.M. Tiln HT factuurnummr ,20 150, , , Sann van Niuwnhuijzn productis T.a.v. S. van Niuwnhuijzn Silodam AS AMSTERDAM Factuurnummr: 2003/004; 2003/ Sargntini B.V. Bolston AV AMSTERDAM Sargntini B.V. tgn Van Hoorn Company B.V Sabourn Exprss Courirs B.V Scurity Concpts B.V. T.a.v. Mw. S. Hassankhan Postbus ZP Schiphol-Oost Factuurnummr: ; Postbus AC DIEMEN Factuurnummr: S032669; S SENA Administrati T.a.v. I. Soria Postbus AZ ROTTERDAM Dbiturnummr: Sightlin Productions T.a.v. J. Hul Kulskad 3534 AC UTRECHT Factuurnummr: ; ; SNT Connct B.V. T.a.v. J. Bos Postbus AG ZOETERMEE R 9.586,04 341, ,00 308, ,04 244, , Knmrk: ,65 10/13

22 Lijst dr ingdind concurrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod plaats rfrnti Eng Pondn 108. Star Korirs T.a.v. G.E. Postbus AJ HILVERSUM Factuurnummr: ,45 Timmrmans Stay-tund Luitgardwg 1211 NB HILVERSUM Factuurnummr: 1.416, Stichting T.a.v. C. Cordova Vrwrsstraat 5211 HZ s- Nota nr opt 5.300,00 Mdicamnto 88 Hrtognbosc h 111. Tailor-Mad Incasso T.a.v. Mw. A.E. d Postbus EC ARNHEM WEKA ,66 B.V. Vris Tn Ft B.V. T.a.v. d hr W. P/a Zonnbaan 3542 EG UTRECHT Factuurnummr: 9.018,71 Kurprshok Th Mojo Barrirs T.a.v. d hr P. P.O. Box ZK MONTFOORT Factuurnummr: 4.364, Tickt Srvic Ndrland B.V. Jordan T.a.v. P.A. van Ruijvr Eisnhouwrlaa n 118 HOLLAND ; KM DEN HAAG Tickt Srvic Ndrland B.V./ Van Hoorn Company B.V , TKB B.V. T.a.v. L. Immrzl Postbus AC AMSTERDAM , Total Transport Srvics B.V. Tinbornwg RA MIJDRECHT Factuurnummr: T021855; T031885; T031880; 117. TPG Post Postbus LB HOOFDDORP Klantnummr: Uniglob Landzichtwg DP CULEMBORG Factuurnummr: , , , , n , ,93 249,83 11/13

23 Lijst dr ingdind concurrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod T.a.v. d hr R. Naardrwg GL HILVERSUM Massir 119. Unitd PostProduction B.V. plaats rfrnti Eng Pondn Factuurnummr: , , n , UOME B.V. T.a.v. Frank van Postbus GG AMSTERDAM ,10 Hoorn UOME B.V. T.a.v. Frank van Postbus GG AMSTERDAM Invoic no ,00 Hoorn 121. Van Dr lst B.V. Wsprstraat AP AMSTERDAM Factuurnummr: ; ; ; , Van Rossum Entrtainmnt Facilitis BV T.a.v. Marc Voorn Wstrdrf 5p 2152 CS NIEUW VENNEP 2.908, Vrniging Buma Postbus KB HOOFDDORP Factuurnummr , Viking Dirct Columbuswg 5928 LA VENLO 198, W. van Dlsn kornt LN ROTTERDAM Factuurnummr: 2.082, XS4All Afdling Incasso Postbus BV AMSTERDAM ,87 XS4All Intrnt B.V. T.a.v. Edmond Ts Postbus BV AMSTERDAM , Young Urbans v.o.f. T.a.v. d hr J.A. Prins Hoogstraat 43A 3011 PE ROTTERDAM 128. C.P. dn Hijn Tromptstraat 3335 DG ZWIJNDRECH 45 T Factuurnummr: YU ,25 176,40 12/13

24 Lijst dr ingdind concurrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod T.a.v. d hr M. van dr Wrff 129. Martijn van dr Wrff Projct Managmnt, Producti, Stag Managmnt plaats rfrnti Eng Pondn Staringplin VK AMSTERDAM Factuurnummrs 03/017/011 n 03/017/ ,14 Totaal ,55 + PM 7.500,00 13/13

25 Lijst dr ingdind btwist concurrnt crditurn in ht faillissmnt Van Hoorn Company B.V. Failissmntsnr.: F Rchtr-Commissaris: mr R.H.C. Jongnl Curator: mr M.R. van Zantn bdrijf T.a.v. adrs postcod plaats rfrnti Hinkn Ndrland B.V. P/a d wldlgstrng hr mr. Ch.Y.M. Hrngracht BR AMSTERDAM ,66 Hinkn Ndrland B.V. Moons P/a d wldlgstrng hr mr. Ch.Y.M. Moons Hrngracht BR AMSTERDAM ,89 Totaal ,55 1/1

26 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG d.d. 6 oktobr 2006 in ht faillissmnt van: Van Hoorn Company B.V. Faillissmntsnummr F Datum uitspraak 17 juni 2003 Rchtr-commissaris mr. R.H.C. Jongnl Curator mr. M.R. van Zantn btrkking hbbnd op vrslag nrs A. BATEN subtot. incl. BTW mutatis totaal Af t dragn BTW 1. aangtroffn middln kas 40,00-40,00 bank 1.614, ,72 giro opbrngstn vrkopn opbrngstn vrkopn , ,00 239,50 kostn ivm vrkoop dbiturn pra-faillissmnt dbiturn bodldbiturn , , ,00 4. ovrig batn bodlbijdrag , ,05 rstitutis vrzkringn 1.624, ,71 rnt 769,19 22,15 791,34 5. totaal ,67 22, , ,50 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutatis totaal Trug t ontvangn BTW salaris curator , , ,31 publicatikostn uittrksl gas / watr / lctra vrzkringn fiscus bdrijfsvrniging taxatikostsn schildrijn 238,00-238,00 38,00 afdracht Rabobank dbitur , ,00 - vilingkostn schildrijn 130,25-130,25 20,81 voorschot vrschottn curator 3.572, ,27 570,36 6. totaal , , ,48 C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A , ,82 totaal B , ,61 7. saldo bodlrkning , ,21