1 UITGAVE 2 DECEMBER 2014 EOC INFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 UITGAVE 2 DECEMBER 2014 EOC INFO"

Transcriptie

1 INFO V OORTVAREND VERZEKERD EOC STAAT! DAMWAND VREET SCHIP OP VAAR NIET TE VER De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen JAARGANG 1 UITGAVE 2 DECEMBER 2014 EOC INFO is een uitgave van EOC onderlinge schepenverzekering

2 Colofon INHOUD EOC Onderlinge Schepenverzekering U.A. Bezoekadressen: Blankenstein 150 Scheepmakerij PE Meppel 3331 MC Zwijndrecht Postadres: Postbus AH Meppel ALGEMEEN ADVIES EN VERKOOP T T F SCHADEAFDELING Beroepsvaart Pleziervaart T T FINANCIËLE EOC AFDELING EXPERTISE T T Telefoonnummer vanuit het buitenland T. +31 (0)522 /EOCverzekering EOC INFO tekst: Margreeth Fernhout opmaak: Udinga Media druk: Kleen Meppel oplage: RECHTEN We hebben ons best gedaan alle rechthebbenden van foto s in dit blad te achterhalen. Voor zover bekend zijn alle rechten voldaan. Neem even contact met ons wanneer dit niet het geval is. 2 Colofon 2 Van het bestuur 3 Maatschappijnieuws 4 Vlaggenactie succesvol 5 Ook een spudpaal vergt onderhoud 6 De eeuwige strijd tegen roest - Deel 2 7 Laat zakken die stuurhut 8 EOC in beeld 10 Ook afremmen op de snelweg 11 Verzekeringsbewijs rechtstreeks verstrekt 12 Manoeuvreren met de wet in de hand 14 LVBHB: EOC luisterde goed naar ons 15 Verzekering voor boot en breakfast 16 Doe meer met de EOC website Op de cover: Wij hebben voor EOC gekozen omdat wij ver trouwen hebben in de onderlinge gedachte; de specialistische service en de ervaren medewerkers. Wij zijn daar gewoon goed verzekerd met onze onderneming. Sander Wesseling, PK Waterbouw v.o.f. (www.pkwaterbouw.nl) EOC STAAT! Er is een einde gekomen aan een lang fusietraject. Twee maatschappijen zijn nu echt één geworden, op de werkvloer, maar ook op het water. Velen van u hebben het nieuwe merk EOC omarmd. U heeft allemaal een nieuwe vlag gekregen en velen van u hebben zelfs al een tweede exemplaar besteld. We zijn blij met dit enthousiasme, het versterkt het merk EOC, wat uiteindelijk in uw voordeel is. De premieverlagingen en verbetering en uitbreiding van de dekking zijn natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Voor ongeveer tweederde van de vloot kon de premie omlaag en voor iedereen is de dekking verruimd. De fusie van EOC is ook niet onopgemerkt gebleven bij leden die een paar jaar geleden vertrokken zijn. We zijn heel blij een flink aantal van hen weer te mogen verwelkomen bij onze onderlinge. De in eerste instantie rooskleurige aanbieding van een collega blijkt minder waard als de service niet naar behoren is... In de eerste maanden van de nieuwe maatschappij is hard gewerkt. Maar al dat harde werken van de medewerkers van EOC heeft tot resultaten geleid. De ontstane achterstanden zijn bijna weggewerkt zodat we nu weer hard kunnen werken aan nog verdere verbetering van de service. In de tussentijd is het ook nog gelukt een nieuwe EOC Info voor u samen te stellen. We leggen uit wat de nieuwe dekking exploitatieverlies betekent, maar zetten ook weer in op preventie. Veel leesplezier en een veilige vaart gewenst! Tom Boerema en Ton van Dongen 2

3 PREMIENOTA IN JANUARI Dit boekjaar is voor het eerst voor iedereen gelijk aan het kalenderjaar, van 1 januari tot 1 januari. De premienota voor het jaar 2015 wordt medio januari aan alle leden en verzekerden gezonden. De leden van de voormalige Oranje, waar het boekjaar al gelijk was aan het kalenderjaar, ontvangen de nota ongeveer een maand later dan voorheen. Doordat voor voormalige deelgenoten van efm het boekjaar verandert, ontvangen zij de nota een paar maanden later dan ze gewend zijn. De premie wordt in 11 termijnen geïnd, tenzij de premie per jaar of per kwartaal wordt betaald. RAAD VAN ADVIES VOORTVAREND VAN START Tegelijk met de start van EOC is de Raad van Advies van start gestaan, bestaande uit leden van de onderlinge. In tegenstelling tot de klankbordgroep die de voormalige efm al kende heeft de Raad van Advies wel statutaire bevoegdheid. Dit alles om te garanderen dat de leden inspraak hebben en houden in EOC. De Raad van Advies praat mee over onderwerpen als premievoorstellen en reglementswijzigingen. Ook is het voor EOC goed te weten wat er speelt op het water, de raadsleden zijn heel belangrijke voelsprieten in de markt. De eerste twee bijeenkomsten zijn zeer positief verlopen. Aan de orde kwamen bijvoorbeeld het gebruik van led als navigatieverlichting en de problemen met schades aan beunkoelers. Voor EOC nuttige informatie. De leden van de Raad van Advies zijn benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. De raadsleden zijn gekozen door de leden van EOC en kunnen maximaal twee keer vier jaar in de Raad van Advies zitten. GOED JAAR Het boekjaar is nog niet helemaal afgesloten, maar er kan al wel gezegd worden dat er in elk geval een klein positief resultaat behaald zal worden. Dat betekent dat de premies in ieder geval gelijk blijven. Dat is goed nieuws in een tijd dat het met de economie en met de binnenvaart nog altijd niet denderend gaat. De stabiliteit van de maatschappij is te danken aan voorzichtig beleid. Doordat we geen winst hoeven te maken zijn we in staat een vaste, voorzichtige koers te varen, wat ten goede komt aan de leden en verzekerden. Waar we ook blij mee zijn is dat, ondanks het bewogen jaar, de vloot nagenoeg gelijk gebleven is; EOC heeft zijn marktaandeel kunnen handhaven. Het is goed te zien dat zoveel leden en verzekerden ons trouw blijven. Nog positiever is het aantal terugkeerders: leden die een uitstapje maakten naar een andere verzekeraar, maar toch besluiten dat EOC een betere service biedt. Het aantal schadegevallen loopt iets terug en de kosten van de schades waren iets lager dan de prognose. Ook dit jaar is goed in de gaten gehouden of het goed gaat met de verhouding tussen premie en uitgekeerde schade. In verzekeringstermen is dat de lossratio. Die is niet alleen gemiddeld over de hele vloot goed, ook de verschillende categorieën doen het goed. Sjak Klein, Jan Mandemaker, Piet Schapers, Igor Janssen, Martin Snippe, Jossie Verkerk, Gerard Deen, Geert Timmer en Jelle de Jong. Niet op de foto: Joke de Vries. WE ZIEN U GRAAG En dan niet alleen als u schade heeft of moet laten keuren. Het is al vaak gezegd, inspraak is van groot belang voor EOC. Er zijn meer leden en die worden even goed gehoord als voorheen. We hopen dan ook op een hoge opkomst op de ledenvergadering in mei. Nog voor het zover is, hopen we u vooral voor de gezelligheid te zien op de nieuwjaarsreceptie. Die is op 2 januari 2015 van tot uur in Mereveld in Utrecht. Alle leden van de maatschappij hebben hiervoor al een aparte uitnodiging ontvangen. 3

4 VLAGGENACTIE SUCCESVOL De leden en verzekerden van EOC hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep de naam EOC bekend te maken. U kreeg allemaal een vlag opgestuurd, maar we zijn via de website, de antwoordkaart jes in dit magazine en via de telefoon bestookt met extra bestellingen. In totaal zijn er vlaggen verstuurd en afgegeven. We wilden natuurlijk ook bewijs dat die vlaggen in de mast hangen. We hoopten dat er veel foto s van EOC-vlaggen binnen zouden komen en dat is ook precies gebeurd. Bruiloften waar de EOC-vlag tussen die van efm en Oranje hangt, EOC-vlaggen met de Eiffeltoren op de achtergrond en veel foto s van klanten, experts, relatiebeheerders en relaties van EOC die schepen met EOC-vlaggen voorbij zagen varen. Een bijzondere actie was de samenwerking met de LVBHB. We maakten voor hun jaarlijkse reünie een vlag waarin zowel EOC als de LVBHB terugkwamen. Deze vlag hing in top bij alle deelnemers. Ook de EOC-vlaggen vonden gretig aftrek. Al na anderhalve dag waren we door de voorraad heen. De naam EOC is zo snel ingeburgerd dat op de beursstand na drie maanden alleen nog maar EOC gebruikt werd, omdat de bezoekers weten dat dat de nieuwe naam van Oranje en efm is. Hartelijk dank voor de promotie van EOC! Dandy, Dandy Sailing kids, Meridiaan Mudde-Tromer, Transito Pols, mvs Roletta Munters, mvs Ariel Sjoerds, Da Vinci Zijlstra, Creolla Ernens, Marblits III v Meegen Elgeria, mps Harmonie III 4

5 OOK EEN SPUDPAAL VERGT ONDERHOUD Gebrek aan regels doet beroep op eigen verantwoordelijkheid Spudpalen zijn zo langzamerhand niet meer weg te denken van de vaarwegen. De beroepsvaart maakt er al jaren dankbaar gebruik van, maar ook in de pleziervaart wordt de spudpaal gemeengoed. Maar, waarschuwt EOC-preventiemanager Marnix de Bakker, dat betekent dat het aantal schades aan of door het gebruik van een spudpaal ook toeneemt. Een algemeen certificeringssysteem, zoals voor autokranen, is er niet. Dat legt de verantwoordelijkheid voor onderhoud en gebruik voor een nog groter deel bij de gebruiker. Allereerst is het goed er nog eens aan te worden herinnerd dat een spudpaal geen wettelijk ankermiddel is. Het is een hulpmiddel. De Bakker: Er moet dus altijd een echt anker bij staan. Als het schip op 2 spudpalen ligt afgemeerd kan het niet vrij met de stroom of getijdebeweging meegaan. Wanneer de waterdruk op het schip te hoog oploopt kan het schip scheefvallen of losbreken. Er kan waterslag ontstaan door water dat via de uitlaten naar binnenloopt en er zijn zelfs schepen dwars in de rivier gestrand na losgebroken te zijn. Na een analyse van schades aan spudpalen blijkt dat veel schades voorkomen hadden kunnen worden, als er regelmatig controles waren uitgevoerd en de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant waren nageleefd. Door goed onderhoud en wijs gebruik vallen veel schades te voorkomen. Marnix de Bakker is bereikbaar op of via De schades aan en door spudpalen zijn divers. Zo kan het schip vastvaren, doordat de paal iets uitsteekt onder het vlak. Het uitschuifbare deel van de spudpaal kan vastlopen doordat er grind of hout tussen zit. Ook kunnen de touwen, draden en kettingen afbreken, waardoor de spudpaal niet meer opgehaald kan worden. Dan moeten er duikers of een kraanschip aan te pas komen om de delen weer omhoog te krijgen. Dat alles brengt veel kosten en tijdverlies met zich mee. Voorschriften ontbreken Er zijn diverse fabrikanten van spudpalen, die allemaal hun eigen systeem hebben ontwikkeld. Er zijn verschillende diameters in de handel en er zijn verschillen in aandrijf- en bedieningsystemen. Dat maakt het moeilijk een algemeen advies te geven over het onderhoud van de spudpaal, zegt De Bakker. Ook blijkt dat de fabrikanten soms geen onderhoudsvoorschriften meeleveren of zelfs niet opstellen. Als u geen informatie heeft ontvangen over het onderhoud van uw spudpaal, neem dan contact op met uw leverancier met het dringend verzoek dit alsnog te leveren. FUSIEBONUS: GEEN PREMIE VOOR EXPLOITATIEVERLIESREGELING Sinds de fusie is er voor het grootste deel van de beroepsmatige vloot van EOC een gratis exploitatieverliesverzekering van kracht. Deze regeling geeft recht op een tegemoetkoming in de bedrijfsschade, als het schip door een volgens de verzekeringsvoorwaarden gedekt schadegeval langdurig niet kan varen. De uitkering start 14 dagen na het begin van de reparatie. De uitkeringsduur is maximaal 30 dagen. Deze extra dekking is een positief effect van de fusie. Omdat de maatschappij door de fusie groter is geworden, zijn er schaalvoordelen te halen. De dekking exploitatieverlies is daar een voorbeeld van. Voor de chartervaart was bij efm voor de fusie al een tijdverliesverzekering lange termijn kosteloos meeverzekerd. Deze dekking kon na de fusie voor de chartervaart worden uitgebreid en voor de passagiersvaart worden geïntroduceerd. Wie zich uitgebreider wil verzekeren tegen exploitatieverlies, kan een extra tijdverliesverzekering afsluiten. Hierbij zijn diverse opties mogelijk, zoals wachttijd, dagvergoeding en motorinstallaties wel of niet meeverzekeren. De volledige voorwaarden zijn te vinden op Kies Beroepsvaart of Passa giersvaart Verzekeringen Downloads Voorwaarden. 5

6 DE EEUWIGE STRIJD TEGEN ROEST - DEEL 2 Metaal op metaal is het soms niet helemaal De vorige keer legden we u uit dat corrosie ontstaat door zuurstof. Maar dat is lang niet altijd het geval. Er is ook nog zoiets als galvanische corrosie. EOC-scheepsexpert John van de Elshout legt uit wat dat is en waarom anodes werken. Twee verschillende metalen die in een vloeistof met elkaar in contact komen kunnen ook corrosie veroorzaken. Dit noemen we galvanische corrosie. Het minst edele metaal wordt aangetast, doordat er een elektrische spanning ontstaat als de twee metalen in dezelfde soort vloei stof liggen. Dat kan dus ook water zijn. Anodeplan De anodes kunnen niet lukraak geplaatst worden, een deskundige zal moeten uitrekenen waar ze geplaatst moeten worden. Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de platte vlakken. Anodes die om een hoekje zitten, werken niet. Je kunt het vergelijken met een lamp in een bepaalde ruimte, waarbij op diverse plaatsen sprake is van schaduw. Schaduw ontstaat als er iets in de weg zit. Dit is ook zo met een anode. Zit er bijvoorbeeld een spant in de weg, zal de anode achter het spant zijn werk niet doen. Er moet dan een extra anode worden geplaatst. Het feit dat het minst edele metaal wordt aangetast, is ook meteen de oplossing voor het voorkomen van galvanische corrosie: plaats een metaal (anode) dat nog minder edel is dan het metaal waarvan u niet wilt dat het aangetast wordt. Zo wordt de anode opgeofferd om de andere metalen te sparen. Putcorrosie is een venijnige variant van galvanische corrosie. Vooral koelbeunen en kale plekken op de scheepshuid zijn er gevoelig voor. Het soort anode dat gebruikt moet worden is ook afhankelijk van het soort water waarin wordt gevaren. Magnesium wordt gebruikt in zoet water, aluminium kan voor zowel zoet als zout water, zink wordt gebruikt in zout water. DAMWAND VREET SCHIP OP Voorbeelden van galvanische corrosie uit de praktijk Galvanische corrosie is vaak de oorzaak van grote, onverwachte reparatiekosten. GEEN VLOEIBARE LADING IN DROGE LADING SCHEPEN Aardingsfout Een tanker laadde en loste op vaste plaatsen en altijd met de stuurboordzijde aan de wal. Door een aardingsfout aan boord, ontstond er een spanningsverschil tussen de wal en het schip. De huidbeplating van de tanker was in dit geval het zwakste (minst edele) materiaal en werd langzaam opgegeten. Het staal raakte enorm aangetast en over een lengte van 40 meter moest de beplating vervangen worden. Dit kwam pas aan het licht bij een reguliere werfbeurt. Een enorme kostentegenvaller, die ook nog eens een lange reparatieduur met zich meebracht. Damwand Een charterschip had een vaste afmeerplaats in een Zeeuwse haven op brak water. De kade bestond uit stalen damwandprofielen. Het damwand werd beschermd tegen corrosie met behulp van anodes. Die bleken al helemaal opgevreten te zijn. Het damwand zocht als het ware een zwakker metaal om zich te beschermen: de huid van het charterschip. Vanwege lekkages ging het schip op de hel ling. Bij onderzoek bleek dat de gehele scheepshuid was aangetast door putcorrosie. Die was zo diep dat de scheepshuid over grote oppervlakken vernieuwd moest worden. Beunkoeler Tijdens een periodieke werfbeurt van een jong motortankschip werden onder meer de koelbeunen gecontroleerd. Helaas bleek dat er maar heel weinig anodes waren geplaatst, die inmiddels allemaal waren opgevreten. In de schotten en de topplaat van het koelbeun zaten putten ter grootte van een knikker. De verbanddelen waren voor een deel zelfs helemaal weggeroest. Niet alleen het minimale aantal anodes had gezorgd voor de pro blemen, er waren ook huiddoorvoeren en anodes aangebracht in het koelbeun, zonder dat de conservering van het koelbeun was hersteld na het lassen en branden. Het komt steeds vaker voor dat droge lading schepen worden ingezet bij het vervoer van deels vloeibare lading zoals baggerslib of baggerspecie. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, omdat vooraf moeilijk is in te schatten hoe vloeibaar de lading is. Het lijkt allemaal zo te kunnen, maar de stabiliteit van het schip kan in het geding komen. De lading verplaatst zich namelijk bij bewegingen van het schip. Als u een manoeuvre maakt, kan dit ertoe leiden dat uw schip kapseist. Denk ook eens aan lopen met een vol kopje koffie. Wilt u weten wat u wel en niet in uw schip kunt vervoeren, neem dan contact op met EOC Expertise, telefoon of mail naar 6

7 LAAT ZAKKEN DIE STUURHUT Technische ontwikkelingen helpen wel, maar voorkomen niet ving scannen en waarschuwingen geven, tot een systeem dat op de kop van het schip staat en meet hoe hoog de brug is. Het is misschien wel de vrees van iedere schipper: een keer z n stuurhut en/of radarmast eraf varen. Tegelijkertijd gebeurt het zo vaak, dat veel schippers die een paar decennia in het vak zitten het een keer is overkomen. Grote schepen, kleine schepen, stuurhutten op kolommen of stuurhutten waarvan alleen de bovenbouw kan zakken, bruggen over brede rivieren of bruggen over smalle kanalen, inschattingsfouten of technische problemen: er is geen gemene deler aan te wijzen als oorzaak voor deze schadegevallen. Vanuit de markt is er dan ook al heel lang de wens meer oplossingen te vinden voor dit probleem. Eén van de methoden is een hoogte-meetsysteem, dat bepaalt hoe hoog een brug is en dus of en hoever de stuurhut of radarmast moet zakken. Er zijn verschillende systemen in ontwikkeling, waarvan er nog geen één met kop en schouders boven de rest uitsteekt. De methoden zijn daarnaast ook heel verschillend: van systemen die ver voor het schip uit de omge - Wanneer een stuurhut of radarmast eraf gevaren wordt is de schade meestal groot. Aan het schip zelf is schade, vaak raakt ook de brug of het kunstwerk beschadigd of er is zelfs persoonlijk letsel. Daarnaast ontstaat er bedrijfsschade doordat het schip niet kan varen. Er is dan ook grote behoefte aan een systeem dat dergelijke schade voorkomt en EOC is ook blij met deze ontwikkelingen, maar uiteindelijk is en blijft het vooral de schipper die verantwoordelijk is. De eigenaar en de bemanning moeten weten hoe hoog de stuurhut is, hoe laag de brug en hoe diep het schip geladen is. En natuurlijk niet vergeten de radarmast te laten zakken. VRAAG HET EOC! Wat moet ik doen als ik problemen aan de vaarweg zie? We worden regelmatig gebeld door mensen die een gevaarlijke situatie aan of in de vaarweg zien. Om dit op te lossen is het het best om het probleem direct schriftelijk te melden bij de vaarwegbeheerder. is natuurlijk het snelst. Als ook andere schippers die hiermee te maken hebben zo n schriftelijke melding maken, is de kans het grootst dat de situatie wordt opgelost. Als een vaarwegbeheerder melding krijgt van een gebrek, zal hij daarop actie moeten ondernemen. Doet hij binnen redelijke termijn niets en er ontstaat schade, dan kan de schade in principe verhaald worden op de beheerder. Mondelinge meldingen zijn bijna niet aan te tonen, dus schriftelijk is de beste manier! Als er ondanks meerdere meldingen niets gebeurt, is het zaak de belangenvereniging in te schakelen. Wat moet ik doen in geval van gebruik van een andere brandstof? Momenteel zijn de ontwikkelingen in volle gang om de uitstoot te verminderen. Wellicht heeft u zich al uitgebreid laten informeren over de mogelijkheden. Indien u overweegt over te gaan op een alternatieve brandstof, informeer dan ook EOC. Wij denken graag met u mee en zoeken dan samen een passende oplossing. Dit geldt ook voor brandstofadditieven. Wat moet ik doen bij een aanpassing aan de motorinstallatie? Ook in dit geval geldt: stel EOC op de hoogte. Aanpassingen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een uitlaatgassennabehandelingssysteem of een ombouw tot diesel-elektrische voortstuwing. Als dit bij het afsluiten van de verzekering nog niet aanwezig was, is het belangrijk ons de wijzigingen te laten weten. De dekking kan dan aan het eventueel gewijzigde risico worden aangepast. Mag ik mijn schip verhuren? Heel simpel gesteld: nee. In de polisvoorwaarden is verhuur van het vaartuig uitgesloten van verzekering. Dat geldt voor zowel beroepsmatig als niet-beroepsmatig gebruikte schepen. Maar, onder bepaalde omstandigheden kan EOC besluiten het verhuur van het vaartuig mee te verzekeren. Dus, verhuurt u uw schip aan iemand anders? Laat het ons vooraf weten! Neemt u hiervoor contact op met onze afdeling Advies & Verkoop. Tel of 7

8 Wickel, Ours Van den Hoek, Pronto EOC IN BEELD Bernouw, Hamaritha In de eerste EOC info vroegen we u om foto s te maken waarbij de EOC sticker in beeld was. We hebben veel mooie, leuke, creatieve, grappige foto s van u ontvangen. Dank daarvoor! Hierbij een greep uit de inzendingen. Heuvelman, Adriana De Best, Freon 8

9 Veldman, Tripang Zijlstra, t Waddewiif Verbruggen, Lady Jane VOLGENDE EOC INFO Het thema voor de fotopagina s in de volgende EOC info is: winter aan boord. We zijn benieuwd naar beelden van u (met uzelf daarbij in beeld?) met uw schip in de winter. Dat kunnen natuurlijk ook foto s van voorgaande winters zijn. Mail uw foto s voor 1 april 2015 naar Angela Rave Vermeld daarbij in ieder geval uw naam en de scheepsnaam. Rederij V en O, Bep Glasius Schaefers, Averechts Kuup, Nivoma 9

10 OOK AFREMMEN OP DE SNELWEG Zuiging en golven veroorzaken veel schade Je bent een paar dagen weg op vakantie, kom je terug, staat er in de bak van je woonark 15 centimeter rioolwater. De woonarkbewoners zaten met een flinke kostenpost. Al hun spullen onder in de ark waren beschadigd. Er was voor ruim euro aan schade aan de inboedel en de woonark. Een dure koffer, een hogedrukreiniger, een stofzuiger, een paar schoenen: het kon allemaal weggegooid worden. Ook moest de riolering gerepareerd worden. De buren weten te vertellen dat er een schip veel te snel voorbijkwam varen, waardoor de riolering afscheurde. Ook zij ondervonden overlast door golfslag: de bevestigingsogen van de meerkabels waren afgebroken. Gelukkig waren zij wel thuis en konden ze snel achterhalen welk vrachtschip er zo snel voorbijvoer. Na enig speurwerk ging er een uit naar de schuldige en meteen een melding aan Rijkswaterstaat. Maar is daarmee voldoende bewijs geleverd dat het aangewezen schip die golfslag veroorzaakte? En was er wel zoveel golfslag of was gewoon de rio lering niet deugdelijk? Is er betaald De verzekeraar van de woonarkbewoner wilde de schade verhalen op de beroepsschipper, die bij een van de voorgangers van EOC was verzekerd. EOC vond dat er onvoldoende bewijs was dat de schipper te hard had gevaren. Of de woonark goed lag vastgemaakt, was niet meer te bewijzen. Alles was al vervangen. De A2 van de binnenwateren wordt hij ook wel genoemd, het Amsterdam-Rijnkanaal. Een brede en rechte vaarweg, met nauwelijks obstakels: ja, de vergelijking met een snelweg gaat wel op. Maar ook op de A2 zijn hele stukken waar je maar 100 mag. Het Amsterdam-Rijnkanaal kent ook snelheidsbeperkingen, bijvoorbeeld op plekken waar woonarken afgemeerd liggen. Schepen die langsvaren kunnen golfslag en zuiging veroorzaken in de aftakkingen van het Amsterdam-Rijnkanaal. De woonarken die daarin liggen, kunnen daar de gevolgen van merken. Zuiging Beroepsvaart heeft niet altijd in de gaten hoeveel golfslag en zuiging er wordt veroorzaakt. En ja, op die ene snelweg die de binnenvaart rijk is, is het ook wel verleidelijk om flink door te varen. Andersom beseffen pleziervaart en bewoners van woonarken niet altijd welke zuiging een groot schip onherroepelijk veroorzaakt, ook als er langzaam wordt gevaren. Er wordt dus niet altijd goed vastgemaakt, met schade tot gevolg als er een schip voor bijkomt. Ook als die zich netjes aan de maximum snelheid houdt. Varen en liggen doe je samen De schipper verklaarde dat hij al voortijdig was afgestopt toen hij voorbij voer. Hij wist dat er woonarken liggen bij dat stuk op het kanaal en hield daar rekening mee. EOC vond dan ook dat er geen sprake geweest kan zijn van schadelijke golfslag. De claim werd zodoende afgewezen vanwege gebrek aan bewijs. Conclusie Varen én liggen doe je samen. Hou dus rekening met andere vaarweggebruikers en met de omstandigheden. Wanneer de beroepsvaart de snelheid aanpast aan de omstandigheden en wanneer woonarken voldoende aandacht besteden aan de manier waarop afgemeerd wordt, wordt veel schade en ellende voorkomen. Jaarlijks is er een aantal schademeldingen van woonarken of pleziervaartuigen die schade hebben ondervonden door een voorbijvarend schip. Zeker op kanalen speelt dit. Omdat de oevers van een kanaal vaak minder natuurlijk zijn, wordt de golf niet gedempt. De rechte damwanden maken dat de golven weerkaatsen en door het kanaal blijven spoken. Wat te doen in geval van schade Om de kans op verhaal van schade bij de tegenpartij te vergroten moet er direct zoveel mogelijk bewijslast verzameld worden. Denk aan de datum en het tijdstip van de schade; foto s van de schade en getuigenverklaringen. Probeer ook de veroorzaker te achterhalen. Dat kan aan de hand van het tijdstip van passeren, bijvoorbeeld via www. marinetraffic.com/ais/home. Maak ook melding bij de vaarwegbeheerder en KLPD. En meld de schade natuurlijk direct bij EOC, zodat de verhaalsactie snel in gang gezet kan worden. Gooi niets weg voordat de expert het heeft gezien en heeft gezegd dat het weg mag. 10

11 VERZEKER DE BAK Als u extra scheepsruimte inhuurt, zoals een duwbak, bent u zonder dat u het misschien in de gaten had bevrachter geworden. Daarmee is uw aansprakelijkheid veranderd. De P&I-verzekering dekt alleen de lading van het eigen schip. De dekking moet dus worden uitgebreid. Ook als u tegen duwloon een duwbak meeneemt, moet u goed opletten dat u dat onder de juiste sleep- of duwcondities doet. Vanzelfsprekend moet het schip geschikt zijn om mee te duwen of langszij mee te voeren. Dat is het alleen als het daar ook voor gecertificeerd is. Mocht u twijfelen, dit is te vinden onder punt 15 op uw certificaat, mogelijk met aanvulling onder punt 50. De afdeling Advies en Verkoop kan u verder helpen als u vragen heeft. Telefoon of mail naar AANMELDEN VOOR ISIS IS EEN GOED IDEE De informatiedatabank van de IVR is enige tijd geleden volledig vernieuwd en heeft een nieuwe naam gekregen: ISIS. Dat staat voor IVR SchepenInformatieSysteem. Alle gegevens die de IVR al meer dan 125 jaar verzamelt komen in ISIS terecht. Als scheepseigenaar heeft u volledig toegang tot uw eigen gegevens en de mogelijkheid ze te wijzigen. Registratie heeft als voordeel dat de IVR u gericht kan informeren over technische ontwikkelingen voor uw scheepstype. Ook is het in ISIS mogelijk foto s te uploaden van het schip en is er een afgeschermde plek waar de certificaten van het schip kunnen worden opgeslagen. ZELF LADEN EN LOSSEN IS NIET VERZEKERD Op steeds meer laad- en losplekken wordt van de schipper verwacht dat hij helpt met het laden en lossen. De schipper moet zelf de transportband bedienen, de bobcat besturen of monsters nemen van de lading. Los van de discussie of dat al dan niet een wenselijke ontwikkeling is van de binnenvaart, is het goed te weten dat u met uw goedbedoelde handelingen schade kunt veroorzaken waarvoor ú dan aansprakelijk bent. Deze risico s zijn niet standaard meeverzekerd. Als schipper bent u verantwoordelijk voor het vervoeren van de goederen van de laadplaats naar de losplaats. Alleen voor schade tijdens dat deel van de reis bent u verzekerd. Mocht er iets anders van u verlangt worden, neem dan contact met ons op. Tel of VERZEKERINGSBEWIJS RECHTSTREEKS VERSTREKT De informatie is noodzakelijk om te mogen laden Ladingeigenaren vertrouwen hun dure lading toe aan de schipper en willen er natuurlijk zeker van zijn dat hun lading tijdens het vervoer verzekerd is. Daarom vragen bevrachters bij de scheepseigenaar of direct bij EOC een bewijs van verzekering op. Iets wat soms onbegrip oproept bij de schipper. Maar, zonder bewijs geen lading. In de tankvaart is het opvragen van zo n bewijs al langer bekend. Het is daar heel simpel: zonder verzekeringsbewijs wordt er niet geladen. In de droge lading wordt dit ook steeds gewoner, bij EOC zien we een toename in het aantal aanvragen. In dit verzekeringsbewijs staat alleen dat het schip via bemiddeling van EOC door middel van een P&I verzekering verzekerd is voor aansprakelijkheid bij schade aan de lading. Ook wordt de maximum dekkingslimiet genoemd, dat is de maximale schade die de P&I club uitkeert. Dat bedrag kunt u terugvinden in uw polis. De bevrachter krijgt niets te horen over privé-informatie zoals de verzekerde som van het schip, inboedelverzekering of aanvullende clausules. Een verzekeringsbewijs wordt altijd in het Engels geleverd en is geldig gedurende het hele verzekeringsjaar. U kunt m vaker gebruiken, u hoeft dus niet voor iedere reis een nieuw verzekeringsbewijs aan te vragen. De afdeling Advies en Verkoop verzorgt de verzekeringsbewijzen. Dergelijke bewijzen hebben wij niet zelf, wij moeten deze opvragen bij de P&I club waar EOC deze verzekering voor u heeft ondergebracht. Dit duurt maximaal twee werkdagen. Om tijd te winnen wordt er meteen een aanvraag gedaan bij de P&I club. Zodra het bewijs binnen is, wordt dit aan de bevrachter g d met de scheepseigenaar in de cc. Deze snelle werkwijze scheelt tijdverlies voor de schipper, er kan zo snel mogelijk worden geladen. EOC is in gesprek met de betreffende P&I clubs om dit verzekeringsbewijs jaarlijks gelijk met de prolongatie aan u te sturen. 11

12 Er zou een bijboot moeten komen die bijna net zo groot is als het schip zelf MANOEUVREREN MET DE WET IN DE HAND Open rondvaartboot Sloepvrienden valt tussen allerlei regels in Van gebrek aan doorzettingsvermogen is Jan Cramer niet te betichten. Al jaren probeert hij aan een vergunning te komen om met passagiers door de Amsterdamse grachten te mogen varen. Maar de gemeente gaf al die tijd geen enkele vergunning uit. Toch is het Cramer uiteindelijk gelukt en kon hij gaan bouwen aan zijn aluminium, volledig elektrische sloep. Maar om daarmee aan alle Europese én Nederlandse eisen te voldoen bleek een hele uitdaging. Dat het schip elektrisch zou worden, was een vereiste, zegt Cramer. In de vergunningsvoorwaarden stond namelijk met zoveel woorden dat er geen vergunningen verstrekt werden, tenzij het om een zeer vernieuwend concept ging. Waternet had nog nooit gebruik gemaakt van die mogelijkheid en verstrekte op die grond dan ook geen vergunning. Maar na veel aandringen heb ik gelijk gekregen, in het najaar van 2013 kreeg ik mijn vergunning. Alleen een elektrische sloep was daarbij niet genoeg, daar zijn al meer voorbeelden van bekend. Nee, Cramer moest iets nog innovatievers bedenken om in aanmerking te komen. En zo komt het dat zijn sloep voor minstens vijftig procent op zonne-energie vaart. Er zitten zes panelen op die de boot van stroom voorzien. Loodtractieaccu s slaan de stroom op. Heleboel vrienden Sloepvrienden, heet de boot van Cramer. 10 meter lang en 3,15 breed, de maximale maten voor open boten in Amsterdam. Hij is gekeurd voor 43 passagiers en wordt alleen verhuurd met schipper. Ik voer al vaak met vrienden door de grachten van Amsterdam. Met een knipoog naar dat verleden wordt de naam van de boot Sloepvrienden. Dat Cramer zijn sloep helemaal volgens de regels wil inrichten, levert hem qua keuring meteen wel een berg hoofdbrekens op. Want de grachtengordel in Amsterdam valt onder de regels voor vaargebied zone 4, maar om een mooi rondje te kunnen maken zal hij toch ook een stukje zone 3 moeten varen, over het IJ. Een gegeven dat door veel rondvaartboten wordt genegeerd en een overtreding waar niet of nauwelijks tegen op wordt getreden. Maar ik ben heel benieuwd wat er gebeurd als er een boot op dat stuk zinkt, zegt Cramer. Ze zijn er niet voor goedgekeurd, dus ook niet voor verzekerd. Dat risico wil ik niet lopen, dus laat ik de Sloepvrienden ook keuren voor zone 3. Ik heb helemaal geen plannen om structureel te gaan varen in dit gebied, maar het is een mooie bijkomstigheid dat die mogelijkheid er wel is. Als er weer Sail in Amsterdam is bijvoorbeeld. Strengere eisen De eisen zijn voor een vaartuig voor zone 3 een heel stuk strenger. Neem alleen al de minimumsnelheid, zegt EOC-expert Rob van t Hof, die een tussentijdse inspectie uitvoert. Voor zone 3 moet een minimumsnelheid gehaald kunnen worden van 13 kilometer per uur. Cramer zal met zijn sloep niet alleen die snelheid niet nodig hebben, technisch gezien is het ook onmogelijk. Cramer: Een elektrisch aangedreven vaartuig van deze lengte zal dat nooit van zijn levensdagen halen. Dus in theorie zou je in zone 3 nooit elektrisch kunnen varen. Een dieselmotor is ook geen optie, omdat er dan gekozen moet worden voor een CCRII motor. Maar in deze categorie vermogen zijn die niet beschikbaar als voortstuwingsmotor. Gelukkig is het wel mogelijk bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) ontheffingen aan te vragen, waar Cramer met hulp van Van t Hof dan ook dankbaar gebruik van wil maken. Kern van het probleem is volgens Van t Hof het uitgangspunt van de wetgeving: die heeft als uitgangspunt grote passagiersschepen. Daardoor loopt Cramer tegen allerlei knelpunten aan. Zo zou er een bijboot moeten komen die bijna net zo groot is als het schip zelf. En ook zou er een ruimte moeten zijn waar de passagiers zich verzamelen in het geval van een calamiteit. Hoe wil je dat doen in een kleine sloep met één grote open ruimte? 12

13 Waslijst Maar Cramer en expert Van t Hof geven niet op. Van t Hof: Het lijstje ontheffingen is lang, maar we komen er wel. Belangrijk is dat er met de wet in de hand een werkzame situ atie wordt gecreëerd. De ontheffingen zijn nog niet rond, maar Cramer vaart al wel met de sloep. Het eerste seizoen was helemaal prima, ik heb er al 1200 uur op zitten. Ik heb begrepen dat het wel jaren kan duren voor de ontheffingen in orde zijn. In de tussentijd wordt er steeds een voorlopig certificaat verstrekt. Dat Cramer met zijn ontwerp iets moois in handen heeft, is wel duidelijk. Hij heeft zelfs al een tweede gebouwd, maar ook anderen hebben zijn ontwerp gebruikt voor hun sloep. Inmiddels varen er al acht door de Amsterdamse grachten. Nieuwe vergunningenwet Op 20 maart werden er in Amsterdam nieuwe vergunningen uitgegeven voor rondvaartboten. Dat was voor het eerst in jaren, naar aanleiding van het onafhankelijk onderzoek Het roer moet om. Daarin werd geconcludeerd dat het vergunningstelsel dusdanig moest veranderen dat er ook kansen werden geboden aan nieuwe toetreders. Het aantal schepen dat illegaal rondvoer werd geschat op 100 tot 500 boten. Dat veel van die schippers wel een vergunning wilden, bleek volgens het onderzoeksbureau uit de ruim duizend aanvragen die in 2006 werden gedaan. Er waren toen slechts 75 vergunningen beschikbaar. Ook moest het nieuwe stelsel ervoor zorgen dat de rondvaart schoner wordt. Amsterdam is opgedeeld in twee vergunningengebieden, waarbij gebied 1, het centrum, het Alle rondvaartboten zullen uiteindelijk uitstootvrij moeten zijn populairst is. Voor open boten van maximaal 10 x 3,15 meter waren er in maart 15 vergunningen beschikbaar voor gebied 1. Verder konden er nog 10 salonboten bij komen en 60 onbemande boten. Ook dit keer oversteeg het aantal aanvragen ruimschoots de hoeveelheid beschikbare vergunningen. Zo kwamen er 199 aanvragen voor de 15 beschikbare vergunningen voor open boten binnen. Alle rondvaartboten zullen uiteindelijk uitstootvrij moeten zijn. Wanneer dat precies is, wordt in 2015 definitief duidelijk. Ook de grote rondvaartboten moeten aan die eisen voldoen. Duidelijk is al wel dat rederijen die nu alvast een stap zetten richting uitstootvrije rondvaart, uiteindelijk uitstel krijgen om aan de eisen te voldoen. Omdat de sloep deels overdekt is en dicht kan met zeiltjes vaart Sloepvrienden de hele winter door, zolang er geen ijs in de grachten ligt. 13

14 VAAR NIET TE VER Uw vaargebied is niet onbeperkt GEEN ZWEMVEST IS HÉÉL DUUR Nieuw vaargebied betreden is natuurlijk een leuke afwisseling van de bekende gebieden. Maar bent u ook verzekerd? EOC heeft een standaard verzekeringsgebied in de verzekeringsvoorwaarden staan. Als u verder niets heeft geregeld, is dat het gebied waar u verzekerd kunt varen. Het vaargebied is standaard alleen de binnenwateren, de exacte omschrijving van het gebied is te vinden in hoofdstuk 5 van de verzekeringsvoorwaarden. Wie op zee vaart, beroepsmatig of voor recreatie, heeft hier als het goed is een uitbreiding voor opgenomen in een aanvullende clausule. Soms is dat een beschrijving van een specifiek gebied, soms gaat dat ook over het aantal mijl dat uit de kust mag worden gevaren. Als u nieuw gebied betreedt, controleer dan of u daar ook verzekerd bent. Los van de verzekering, is er ook nog het gebied waar u voor gecertificeerd bent. Dit stemt niet altijd met elkaar overeen. Zo kan de certificering van het schip voor een groter gebied zijn dan het verzekerde gebied. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in de visserij. Het certificaat kan een groter gebied beslaan dan het gebied waar in de praktijk gevaren wordt, waardoor er bij het afsluiten van de verzekering voor gekozen is een kleiner gebied te verzekeren. Als er door verandering van omstandigheden wordt besloten voortaan verder uit te varen, is het belangrijk dat er niet buiten de reikwijdte van de verzekering wordt gevaren, of dat de verzekering wordt aan gepast. Schade die buiten het verzekerde vaargebied ontstaat is mogelijk niet gedekt. Neem voor meer informatie contact op met Advies & Verkoop, telefoon of mail naar Le 8 avril 2014, vous avez été verbalisé par la gendarmerie fluviale de Rhin pour non port du gilet de sauvetage, infraction punie par l article 32 de la convention de Mannheim d une amende de Ook als uw Frans wel vloeiend is, zou u raar op kunnen kijken van bovenstaande zin. Hè, 1500 euro boete voor het niet dragen van een zwemvest? Juist ja, 1500 euro. Deze boete is daadwerkelijk uitgedeeld aan een van onze leden. Gelukkig voor dit lid nu nog voorwaardelijk, maar de boodschap zal zijn aangekomen: draag een zwemvest aan boord. Dat is niet alleen goedkoper, het is natuurlijk ook veel veiliger. De verplichting om een reddingsvest te dragen is vastgelegd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). In het hele Rijngebied kunnen dus boetes uitgedeeld worden als er geen reddingsvest wordt gedragen. LVBHB: EOC LUISTERDE GOED NAAR ONS EOC is er voor een breed scala aan vaartuigen. Om iedere groep zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, wordt niet alleen gesproken met leden, maar ook met verenigingen en bonden die delen van de leden vertegenwoordigen. De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) had in de fusieperiode zo n gesprek met EOC. In de aanloop naar de fusie kreeg de LVBHB het gevoel in de polisvoorwaarden tussen wal en schip te vallen. Leden van de LVBHB die deelgenoot waren van de voormalige efm, trokken hierover aan de bel en werden daarop uitgenodigd te komen spreken over de nieuwe voorwaarden. Eric Gerding van de LVBHB was bij dat gesprek aanwezig en vond het een positieve ervaring. Er is goed naar ons geluisterd en er is een elegante oplossing gevonden, waarmee een groot deel van onze vrees is weggenomen. EOC kent verzekeringen voor vier groepen: beroepsvaart, passagiersvaart, pleziervaart en wonen op water. Varende woonschepen vallen tussen de laatste twee groepen in. EOC heeft, gezien de risico s en aansprakelijkheid van het varen, ervoor gekozen de varende woonschepen een verzekering voor pleziervaart aan te bieden. Door extra clausules op te nemen uit de polisvoorwaarden van de verzekeringen voor wonen op het water, is toch alles gedekt. In het gesprek heeft EOC dat uitgelegd aan de LVBHB. De LVBHB had daar nog wat aanvullingen en suggesties bij, die voor een deel ook zijn overgenomen door EOC. Formalisering De LVBHB is blij betrokken te worden bij EOC. Inspraak is van wezenlijk belang bij een onderlinge, zegt Gerding. Op structureel niveau lijkt het me niet noodzakelijk, maar in een situatie als dit is het goed dat er tijd genomen wordt voor ons en naar ons geluisterd wordt. Wel verbaast het Gerding dat het ontbreken van een aparte verzekeringspolis voor varende woonschepen heeft kunnen gebeuren. Er werd gezegd dat er wel met deze groep gesproken is, maar dan zeker niet met de vereniging. Dat was beter geweest. De LVBHB verwacht ook in de toekomst voldoende inspraak te hebben. Er zijn wel leden bang dat er veel gaat veranderen. Veel meer dingen zijn formeel geregeld, waar het voorheen op goed vertrouwen ging. Dat is jammer, maar anderzijds ook begrijpelijk. EOC moet wel, niet alleen door de schaalvergroting, verzekeringsmaatschappijen worden daar door de overheid ook toe gedwongen. Op de website van de LVBHB heeft de vereniging voor de leden uitgebreid beschreven waar zij rekening mee moeten houden als ze de nieuwe voorwaarden van EOC voorgelegd krijgen. 14

15 VERZEKERING VOOR BOOT EN BREAKFAST Kamers verhuren op het water kan, maar verzeker u wel Dankzij onder meer AirBNB is het verhuren van een kamer of woning aan toeristen bekender en makkelijker geworden. Er zijn inmiddels tientallen aanbieders op de markt, waar de reiziger voor een mooi prijsje onderdak kan vinden bij een particulier in huis. Of aan boord, want ook woonarken, charterschepen en varend erfgoed bieden tegenwoordig massaal onderdak aan. In de chartervaart zijn zelfs schepen die niet meer varen en het hele jaar door functioneren als bed&breakfast. Een mooie bijverdienste natuurlijk, maar zoals alles, is ook dit niet zonder risico s. Manager Advies en Verkoop Johan van Assen: In dit geval is de aansprakelijkheid het grootste risico: een gast die door de loopplank zakt en zijn been breekt. Nu zal de goedwillende toerist er niet snel aan denken om dat op de verhuurder de verhalen, maar zijn zorgverzekeraar doet dat zeker wel. EOC heeft daarom een aanvullende verzekering ontwikkeld, speciaal voor deze bed&breakfastsituaties. De polis dekt de aansprakelijkheid met betrekking tot de gast. In sommige gevallen zorgt het bemiddelingsbureau al voor een dergelijke verzekering, dan is het natuurlijk niet nodig een extra verzekering af te sluiten bij EOC. Wel is het altijd verplicht bij EOC te melden dat u een of meerdere kamers verhuurt aan toeristen. Standaard is verhuur uitgesloten op uw cascoverzekering. Afhankelijk van de situatie dient deze verzekering aangepast te worden. Dit hoeft niet te betekenen dat u bijvoorbeeld meer premie zou moeten gaan betalen, zegt Van Assen. Vergoeding U heeft deze verzekering natuurlijk niet nodig als u iedere week vrienden over de vloer hebt, die zonder u enige vergoeding te geven mogen blijven overnachten. Zodra er wel sprake is van een vergoeding, al zijn het maar de onkosten voor het ontbijt, bestaat de kans dat de gast of een verzekeraar met verhaalsrecht u wel succesvol aansprakelijk stelt. Schade aan het vaartuig die veroorzaakt wordt door de gast is in de meeste gevallen gedekt via uw gewone verzekering. Van Assen: Maar hou er rekening mee dat als u een sleutel afgeeft en de gast ervandoor gaat met een laptop die op de salontafel ligt, dit niet vergoed zal worden. In dat geval is er geen sprake van diefstal omdat er geen braakschade is. Ligt de laptop in een kluis en wordt die opengebroken, is het weer wel verzekerd. Een vrachtschip dat als bijverdienste of voor de leuk betalende passagiers meeneemt, zal ook aan bovenstaande moeten voldoen. Als bedrijf bent u al gedekt tegen allerlei soorten (bedrijfs)aansprakelijkheid, maar als u geen passagiersschip bent, bent u niet verzekerd voor de aansprakelijkheid ten opzichte van passagiers. Het maakt voor de premie niet uit of er voor de bed&breakfast een apart bedrijf is opgericht of niet. Dit is alleen van belang voor de tenaamstelling van de polis. Geen rechtsbijstand In geen enkel geval is er rechtsbijstand met betrekking tot de verhuur meeverzekerd. Deze dekking zou u nodig hebben wanneer u bijvoorbeeld een geschil krijgt over betaling met uw logé. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering zijn variabel, zegt Van Assen. Dat hangt geheel van de situatie van de verhuur af. Daarbij speelt bijvoorbeeld de schaalgrootte en de frequentie een rol. Dat alles heeft invloed op het schaderisico. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Advies en Verkoop, of T WAT KOST EEN NIEUW OVERHEMD? Een paar oude overhemden, wat serviesgoed, die salontafel die van Marktplaats kwam... De inboedel aan boord mag op het eerste gezicht wellicht weinig waarde hebben, maar stelt u eens voor dat het allemaal moet worden vervangen. Reken van alle inboedeldelen de nieuwwaarde en tel dat eens bij elkaar op. Dan kan opeens blijken dat de verzekerde waarde toch niet voldoende is. Bij het afsluiten van een inboedelverzekering moet u uitgaan van de nieuwwaarde van de producten. Dat is immers het geld dat u uit moet geven om u weer behoorlijk aan te kunnen kleden. Bekijk dus nog eens goed of uw inboedelverzekering voldoet. Vragen? Mail naar Advies & Verkoop op of bel naar T

16 DOE MEER MET DE EOC-WEBSITE Met de fusie is ook een compleet nieuwe website neergezet. Een van de nieuwe onderdelen Door EOC te volgen blijft u op de hoogte van zekeringen) en twitter is een filmpje over het voorbereiden voor een de laatste ontwikkelingen in de maatschappij keuring, voor zowel de beroeps- als de pleziervaart (groter dan 20 meter). Nuttig als u het en ontvangt u tips ter voor koming van schade. nodig heeft, maar ook interessant als u nieuwsgierig bent naar hoe zo n keuring verloopt bij een ander soort schip dan het uwe. In de kennisbank is veel informatie te vinden en ook kunt u op de site alle verzekeringsvoorwaarden en de statuten van EOC makkelijk inzien. Daarnaast wordt er antwoord gegeven op veelgestelde vragen en is de nieuwste EOC Info digitaal te be kijken. Ook is EOC actief op social media: facebook (EOCver- EOC OP DE BEURS ALARMBELLEN TEGEN KOOLMONOXIDE Ze halen nog steeds het nieuws: doden door Er zijn ook andere waarschuwingssignalen koolmonoxidevergiftiging. Meestal gebeurt het voor koolmonoxide: de waakvlam in de geiser in kleine ruimtes, omdat daar de ventilatie wordt oranje in plaats van blauw en is hoger minder goed is en de ruimte dus sneller gevuld dan normaal. Ook kunnen beslagen ramen is met koolmonoxide. Kleine ruimtes, slechte een teken van koolmonoxide zijn. Maar: een ventilatie..? Precies, typisch een ruimte aan koolmonoxidemelder alarmeert direct! boord van een schip. Koolmonoxide is heel verraderlijk. Je ruikt het niet, je ziet het niet, je proeft het niet en als je het merkt is vaak al te laat. Naast goede ventilatie en waakzaamheid bij het gebruik van een kachel of geiser is het plaatsen van een koolmonoxidemelder aan te raden. Plaats deze op zit- of slaaphoogte. De eerste symptomen van koolmonoxidevergiftiging zijn hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid en overgeven. Als u koolmono xidever giftiging vermoedt, zet dan direct zoveel mogelijk ramen en deuren open en zorg dat iedereen naar buiten gaat. Het is verstandig een arts te waarschuwen. SCHADEMELDINGEN EOC is dag en nacht bereikbaar voor schademeldingen. Bel tijdens kantooruren naar onze schadeafdeling op telefoonnummer (beroepsvaart) of (pleziervaart en woonschepen). Vanuit het buitenland belt u Of stuur een bericht naar Als u buiten kantooruren belt kunt u in dringende gevallen worden doorverbonden met een van onze schadebehandelaars. SCHEEPSRECHT RECHTSBIJSTAND T F Melden van ongevallen bij Inspectie Verkeer en Waterstaat T Ook dit jaar was EOC weer ruim vertegenwoordigd op de relevante beurzen. Zo bezochten we Shipping Technics & Logistics in Kalkar, de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen en de Havendag in Werkendam. Er is contact geweest met veel bestaande klanten, maar ook met mogelijke nieuwe klanten. De beurzen zijn één van de vele manieren waarop EOC in contact blijft met de klant, en zo bijhoudt wat er speelt. Op de beurs merken we ook hoezeer de naam EOC al is ingeburgerd en wordt herkend; zowel door klanten als door bezoekers die geen klant zijn. Ook in 2015 is EOC op de beurs te vinden, dit keer op Boot Holland in Leeuwarden (6 tot en met 11 maart) en de Hiswa Amsterdam (11 tot en met 15 maart). WINNAARS SUDOKU In de vorige EOC-info moest u het woord jachtbouw uit de sudoku halen. Helaas was er een foutje in de sudoku geslopen. En dat hebben we geweten, velen van u hebben dat opgemerkt. Fijn om te merken dat de sudoku met zoveel plezier opgelost wordt. Gelukkig konden velen van u alsnog de oplossing vinden en 154 van u hebben een kaartje ingezonden. We hebben de volgende inzenders een leuke attentie gestuurd: J. van Teijlingen ( Liberté ), H. Krens ( Winde ), A. van den Boogaart ( Oenoe ), F.J. Zoetemeijer ( Anna ), A. Zijlstra ( t Waddewiif ), Verenigde Oudakker Combinatie ( Mondeo ), J.P.N. Groenewegen ( Neeltje ), R. Teekman ( Romi ), Vof Penta ( Basta ), J. van Wijngaarden ( Tramp ). Bezoekadressen: Meppel (Blankenstein 150) Zwijndrecht (Scheepmakerij 340) Postadres: Postbus AH Meppel T F

Oranje Scheepsverzekeringen voor pleziervaartuigen

Oranje Scheepsverzekeringen voor pleziervaartuigen Oranje Scheepsverzekeringen voor pleziervaartuigen Geen winstoogmerk, wel deskundige service. Dat is Oranje Scheepsverzekeringen. Ruim een eeuw geleden opgericht, voor én door verzekerden. Met één doel:

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (VRT-RV-50-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 3 1 Wie zijn de verzekerden? 3 2

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Pleziervaartuigverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Pleziervaartuigverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Pleziervaartuigverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

Zienswijze Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam

Zienswijze Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam Zienswijze Partij voor de Dieren Schoner varen in Amsterdam Partij voor de Dieren Amsterdam Johnas van Lammeren Juni 2013 Inhoudsopgave Aanleiding Zienswijze Schoner Varen in Amsterdam 2 Ad thema 1: Beter

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Bootverzekering. Voordelen

Bootverzekering. Voordelen Bootverzekering Bootverzekering De basisdekking van onze bootverzekering bestaat uit een verplicht deel, de dekking voor aansprakelijkheid. En een niet verplicht deel, de cascodekking. Je kunt deze basisdekking

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En zeker in het verkeer zit een ongeluk in

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren Schoner varen in Amsterdam Partij voor de Dieren Amsterdam Johnas van Lammeren Juni 2013 Inhoudsopgave Aanleiding initiatiefvoorstel Schoner Varen in Amsterdam

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Pleziervaartuigenverzekering Het plezier van vrijuit varen De rust van water of juist de wind in de zeilen. Varen geeft u het gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Disclaimer: Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Pleziervaartuigverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Pleziervaartuigverzekering Klaverblad Verzekeringen Pleziervaartuigverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunt u geen rechten ontlenen. Wilt u precies weten wat wij verzekeren,

Nadere informatie

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Juli 2012 Drs. A.C.C. Hubens Oude Engelenseweg 25 5222 AB Den Bosch 073-6230120 06-17418733 www.ahadata.nl Inhoudsopgave LAND VAN REGISTRATIE... 1 SCHEEPSLENGTE...

Nadere informatie

WATERSPORTVAKANTIE WATERSPORTVAKANTIE

WATERSPORTVAKANTIE WATERSPORTVAKANTIE REIS OP ZEKER REIS OP ZEKER met onze verzekering voor vaarvakanties/-reizen VAARVAKANTIE / VAARREIS Met de boeking die u heeft gedaan gaat u straks genieten van een heerlijke vaarvakantie of vaarreis.

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden AVP 01012014 Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering particulier U heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij ons afgesloten

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Veiligheidsreader. 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014. Versie: 26-9-2014 Final

Veiligheidsreader. 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014. Versie: 26-9-2014 Final 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014 Versie: 26-9-2014 Final Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Veiligheid aan boord en in de havens p. 4 3. Veiligheid s avonds en s nachts p. 5 4. Tips voor

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Beste Onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je Onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze verzekering niet.

Nadere informatie

Informatie over regelgeving en verzekeringen. Oktober 2014. Zicht op drones

Informatie over regelgeving en verzekeringen. Oktober 2014. Zicht op drones Informatie over regelgeving en verzekeringen Oktober 2014 Zicht op drones Waarom deze brochure? Het gebruik van drones neemt snel toe. Brandweer en politie zetten drones bijvoorbeeld in voor inspectie

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden AVP 01012016 Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering particulier U heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij ons afgesloten

Nadere informatie

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Zondag 29 maart tot en met zondag 5 april 2014 Inhoud Inleiding Veiligheid aan boord en in de havens s Avonds en s nachts Tips voor veiligheid

Nadere informatie

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF WVA-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl

U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl U zorgt voor veiligheid op straat. Maar bent u zelf wel goed verzekerd? www.politieverzekering.nl Sluit nu eenvoudig al uw schadeverzekeringen af via www.politieverzekering.nl In samenwerking met vts

Nadere informatie

Zo werkt het Ga naar https://meeus.com/mijn-meeus en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Zo werkt het Ga naar https://meeus.com/mijn-meeus en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. CLAUSULEBLAD Meeùs Aegon Inboedel AV11 Afwijkende regels op de voorwaarden Meeùs biedt u een aantal extra voordelen die niet in de voorwaarden staan. Of Meeùs doet het net iets anders, gunstiger, dan in

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering De meest complete autoverzekering Uw Peugeot verdient de beste dekking Al bent u nog zo voorzichtig, een ongeluk kan ook u overkomen. Daarom hebben wij speciaal voor Peugeot-rijders een aantrekkelijke

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

T E N D E R S T E N D E R S VAAR OP ZEKER

T E N D E R S T E N D E R S VAAR OP ZEKER met onze speciale verzekering voor tenders Tenders zijn in relatief korte tijd behoorlijk populair geworden. Een understatement van jewelste! Wat is nu eigenlijk een tender? Googelen levert (o.a.) het

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis Nieuwsbrief nummer 2 / 2013 In deze nieuwsbrief: 1. Opknappen Weerhuis 2. Kijkje in de keuken Zaandijkersluis 3. Vakantieperiode Opknappen Weerhuis Door Madelon Mantel Op dinsdag 2 juli jl. hebben wij

Nadere informatie

Assicuro Assicuro. private insurance. private insurance. Assicuro BV Postbus 38 6120 AA Born. Assicuro BVBA

Assicuro Assicuro. private insurance. private insurance. Assicuro BV Postbus 38 6120 AA Born. Assicuro BVBA Q-International bv, Leerdam Assicuro Assicuro private insurance Assicuro BV Postbus 38 6120 AA Born Bezoekadres: Markt 3 6118 BB Nieuwstadt Internetadres: info@assicuro.eu www.assicuro.eu Assicuro BVBA

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

Dekkingen. Dekking reisverzekering

Dekkingen. Dekking reisverzekering Vaar Vakantie polis - Reis- en annuleringsverzekering speciaal voor watersportvakanties - Dekking voor gevolgschade/waarborgsom - Betrouwbare en snelle hulp door ANWB Alarmcentrale Vaar Vakantie polis

Nadere informatie

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER AVP-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Reglementen. Ivar ONRUST

Reglementen. Ivar ONRUST Reglementen Ivar ONRUST 2 Toepassingsgebied Diverse reglementen S.R.K.G.T. B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En in het verkeer zit een ongeluk in een

Nadere informatie

Het betreft hier de volgende wateren: Geldersche IJssel Neder-Rijn Lek Twentekanalen Zwartewater Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep

Het betreft hier de volgende wateren: Geldersche IJssel Neder-Rijn Lek Twentekanalen Zwartewater Zwolle-IJsselkanaal Meppelerdiep CONVENANT Samen veiilliig varen Roeiivereniigiingen en Riijjkswaterstaat Oost-Nederlland Doel Ter verbetering van de veiligheid van de beroepsschippers en de roeiers is het wenselijk om tussen Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen www.zichtadviseurs.nl Zijn uw verzekeringen op orde? Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie. Daarom is het

Nadere informatie

Technische problemen historische pleziervaartuigen langer dan 20 meter

Technische problemen historische pleziervaartuigen langer dan 20 meter Pleziervaartuigen langer dan 20 meter moeten na de invoering van de Europese richtlijn voor de binnenvaart en de Binnenvaartwet voldoen aan technische eisen. Hieronder volgt een overzicht van inventarisatie

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 142 Wet van 16 maart 2000, houdende wijziging van de Binnenschepenwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 96/50/EG van de Raad

Nadere informatie

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf Aangifteformulier Schade algemeen AEGON Schade Service Bij herstelbare schade van beperkte omvang aan inboedel en woonhuis, glasbreuk, noodhulp na schade of hulpverlening op reis, kunt u telefonisch contact

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Univé Fietsverzekering versie 1. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement.

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Univé Fietsverzekering versie 1. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement. N.V. Univé Schade Voorwaarden Univé Fietsverzekering versie 1 Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wat moet u doen bij schade? 2 Artikel 1 Wat moet u bij schade

Nadere informatie

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RBV-B1 Voorwaarden Rechtshulp Verkeer We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons

Nadere informatie

Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische

Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische De Interpolis Kredietverzekering Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische groente & fruit. Cees

Nadere informatie

Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van Mijn Dossier op de website van Bikerpolis.nl

Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van Mijn Dossier op de website van Bikerpolis.nl 1 Hoe werkt mijn digitale dossier Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van Mijn Dossier op de website van Bikerpolis.nl Wanneer u een vraag heeft over een onderwerp

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Kostbaarhedenverzekering ZW-KO-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR)

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) Theorie eisen reglementen (BPR) voor CWOIII Kennis van de volgende artikelen en de uitwijkbepalingen in de betreffende situaties kunnen toepassen: Art. 1.01 i Definitie

Nadere informatie

Reaal ZZP Pakket. Voorwaarden Eigen Vervoer. Belangrijke informatie. ZZP Eigen Vervoer

Reaal ZZP Pakket. Voorwaarden Eigen Vervoer. Belangrijke informatie. ZZP Eigen Vervoer Reaal ZZP Pakket Voorwaarden Eigen Vervoer In de voorwaarden ZZP Eigen Vervoer leest u: Wat u van ons mag verwachten en wij van u verwachten (pagina 2). Waarvoor u wel en niet bent verzekerd (pagina 2

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

verzekering Watersport - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst 40% - Preventie en pechhulp

verzekering Watersport - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst 40% - Preventie en pechhulp Watersport verzekering - Premieberekening over dagwaarde - Inboedel gratis meeverzekerd - No-claimkorting tot maar liefst - Preventie en pechhulp Watersport verzekering Onbezorgd genieten. Varen zonder

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten?

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten? oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering April 2011 Deze productwijzer hoort bij de verzekeringen die verkocht worden door de afdeling Brandverzekeringen. Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Inhoud Een goede basis voor uw VvE. 3 U bepaalt zelf wat u nodig heeft. 4 Bent u voor genoeg geld verzekerd? Wij helpen

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Aanpassingen per 1 januari 2016 Polisvoorwaarden en productassortiment

Aanpassingen per 1 januari 2016 Polisvoorwaarden en productassortiment Aanpassingen per 1 januari 2016 Polisvoorwaarden en productassortiment De aanpassingen op een rij In de vernieuwde polisvoorwaarden hebben we de leesbaarheid sterk verbeterd. Het Taalcentrum heeft hieraan

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

u hebt verkeersschade

u hebt verkeersschade u hebt verkeersschade We hebben schadebehandelaars die gespecialiseerd zijn in verkeersrecht Op de parkeerplaats is uw auto geschampt door een andere auto. Door afbrokkelend asfalt raakt uw auto beschadigd.

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER HANDLEIDING DIGITAAL DOSSIER 1 HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van het Persoonlijke Digitaal Dossier op onze website.

Nadere informatie

Onbezorgd genieten op het water met de watersportverzekering van Univé

Onbezorgd genieten op het water met de watersportverzekering van Univé Univé Watersportverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé is een coöperatieve organisatie zonder winstoogmerk. Dat betekent dat de klantbelangen centraal staan

Nadere informatie

Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr.

Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr. Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr. Barbara Baarsma Het is druk op de Amsterdamse grachten 2500 woonboten

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017

BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 BPR, geluidseinen, lichten 28 februari 2017 vraag 1) Wie is de gezagvoerder van een sleep met een gesleept vaartuig? A. de schipper van de sleepboot B. de schipper van het gesleepte vaartuig C. geen van

Nadere informatie

Ons medisch acceptatieproces

Ons medisch acceptatieproces Ons medisch acceptatieproces Uitleg en inzicht Interpolis. Glashelder 1 2 3 4 5 Inleiding Medisch beleid Gezondheidsverklaring Chronisch zieken Interpolis AiéP Inleiding In deze folder kunt u lezen wat

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op.

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op. ToplandLandbouwPolis Een Topformule voor de agrarische ondernemer Reken daar maar op. Inhoud Alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk 2 Eén polis, één premie, één set voorwaarden 3 Eigentijdse

Nadere informatie

VMA Verzekeringen HANDLEIDING. Handleiding voor gebruik van de site. Inhoud: > Afsluiten van een verzekering. > Wachtwoord vergeten

VMA Verzekeringen HANDLEIDING. Handleiding voor gebruik van de site. Inhoud: > Afsluiten van een verzekering. > Wachtwoord vergeten Inhoud: Afsluiten van een verzekering Wachtwoord vergeten Wijzigen van verzekering(en) Wijzigen van (e-mail)adres/rekeningnummer Online schade melden Opzeggen lopende verzekering(en) bij andere verzekeraars

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Ongevallenverzekering Collectief Voor bedrijven, scholen, verenigingen en stichtingen www.interpolis.nl 7899 032006 Philip de Bruin, Bloemenzaak Belle Fleur Een mooi gebaar voor werknemers Ongeveer acht

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

DAS Rechtsbijstandverzekering. Sterk staan als u het nodig hebt. Voor particulieren

DAS Rechtsbijstandverzekering. Sterk staan als u het nodig hebt. Voor particulieren DAS Rechtsbijstandverzekering Sterk staan als u het nodig hebt Voor particulieren Rechtsbijstandverzekering van DAS Wat is een rechtsbijstandverzekering? En waarom heb ik die nodig? Van kleine huis-tuin-en-keukenvragen

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

een schip dat is bestemd of geschikt is voor de vaart op zee;

een schip dat is bestemd of geschikt is voor de vaart op zee; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR11962_5 23 februari 2016 Verordening binnenhavengeld 1995 G E M E E N TE B E S T U U R Nr. 3901 VERORDENING binnenhavengeld 1995. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Voorbereid op juridische problemen?

Voorbereid op juridische problemen? Voorbereid op juridische problemen? DAS voor ZZP Rechtsbijstand verzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie + Vast team van juristen in de regio + Altijd juridisch advies

Nadere informatie

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP 2 PEUGEOT ASSURANCE VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE

Nadere informatie

Altijd goed verzekerd op het water! Met de uitgebreide Bootverzekering van Centraal Beheer Achmea

Altijd goed verzekerd op het water! Met de uitgebreide Bootverzekering van Centraal Beheer Achmea Altijd goed verzekerd op het water! Met de uitgebreide Bootverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw boot. 3 Even uw voordelen op een rij! 5 Een uitgebreide verzekering. 7

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (VRT-RV-53-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina 2 1 Wie zijn de verzekerden? 2 2 Waar geldt de verzekering? 2 3 Welke

Nadere informatie