Corporate lawyers in Belgium - Salary survey

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corporate lawyers in Belgium - Salary survey"

Transcriptie

1 Corporate lawyers in Belgium - Salary survey Brussels, 29th of September 2008 Els JANS Marc BIHAIN Erwan HOCQUET Human Resources - ING Belgium 1

2 Methodology De definitie van «bedrijfsjurist» omvat de functies van jurist (adviseur), dienstverantwoordelijke (met of zonder «people management»), juridisch/fiscaal/administratief directeur en secretaris-generaal (met of zonder «people management») Segmentatie van de populatie in 5 categorieën (rekening houdend met het manageraspect vergeleken met de vorige analyse) Bruikbare antwoorden: 404, d.i. een stijging van de participatiegraad met 41% t.o.v. de loonenquête van 2005 Goede vertegenwoordiging van juristen tussen 30 en 50 jaar (extreme leeftijdscategorieën, voorzichtig te interpreteren gezien het beperkt aantal antwoorden) 2

3 Methodology De salarissen zijn bruto, zonder bonus, participatie, stock options en andere voordelen Gewaarborgde anonimiteit van de gegevens Pro memorie: Gemiddelde = som van de observaties gedeeld door het aantal observaties Percentiel 50 = mediaanobservatie 3

4 Enkele cijfers over het beroep 1. De individuele kenmerken & 2. De kenmerken van het bedrijf 4

5 Enkele cijfers over het beroep 40 % van de juristen zijn vrouwen (+1% vs. 2005) 1 jurist op 10 is tussen 25/30 jaar oud, 1 jurist op 2 is tussen 30/40 jaar oud en 1 jurist op 3 is tussen 40/55 jaar oud (idem 2005) 73 % (+3% vs. 2005) van de juristen heeft een 3de cyclus gevolgd en 23 % (idem 2005) een opleiding in het buitenland 44 % van de juristen heeft beroepservaring aan de balie (+7% vs. 2005) 91 % (-7% vs. 2005) van de juristen werkt voltijds, waarvan 40% regelmatig thuis werkt (+17% vs. 2005) 9% hiervan elke week 5

6 Enkele cijfers over het beroep 39 % (-9% vs. 2005) van de juristen beoefent voornamelijk het handelsen vennootschapsrecht 12 % van de juristen heeft minder dan 5 jaar beroepservaring, 26 % heeft tussen 5 en 10 jaar beroepservaring, 31 % tussen 10 en 15 jaar en 31% meer dan 15 jaar. 58 % (+1% vs. 2005) van de juristen werkt voor een bedrijf met meer dan werknemers 65 % (-5% vs. 2005) van de juristen werkt in Brussel 56 % (-4% vs. 2005) van de juristen identificeert zich als «adviseurs», 27 % (+2% vs. 2005) als «managers» en 17 % (+2% vs. 2005) als «directeurs» 6

7 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie Total Adviseur Dienst verant. Directie lid vrouw man

8 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie Total Adviseur Dienst verant. zonder Dienst verant. met Directie lid zonder Directie lid met vrouw man

9 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Adviseur Dienstver ant. zonder Dienstver ant. met Directie lid zonder Directie lid met vrouw 40% 48% 41% 30% 39% 16% man 60% 52% 59% 70% 61% 84% 9

10 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie man vrouw

11 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie man vrouw Adviseur Dienstverant.zo nder Dienstverant.met Directie lid zo nder Directie lid met

12 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: full time / part time 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 full time 90% man 99% 1% vrouw 96% 4% full time 90% 80% 70% 60% 50% man 99% 0% 1% 0% 0% 0% vrouw 78% 4% 15% 1% 1% 1% 12

13 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: extra-ervaring 50% 45% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 13% 13% 13% 8% 5% 2% 13 Juridisch Management Fiscaal en/of boekhoudkundi Overige Economisch Financieël Sociaal recht

14 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: extra-ervaring 70% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 20% 10% 15% 6% 4% 2% 0% 14 Totaal Balie Notariaat Universiteit Openbaar ambt / magistratuur Overige

15 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: rechtstakken 30% 28% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 11% 10% 7% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 15 Handelsrecht Vennootschapsrecht Financieel en bankrecht Burgerlijk recht Informatica en intellect.rechten Sociaal recht Andere rechtsdomeinen Aannemingsrecht Publiek en administratief recht Verzekeringsrecht Fiscaal recht Mededingingsrecht internationaal recht Faillissementsrecht Consumentenrecht Europees recht Transportrecht Strafrecht en Milieurecht Stedenbouw en ruimtelijke

16 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: talen 70% 61% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 3% 24% 12% 0% monolingual bilingual trilingual quadrilingual 16

17 Enkele cijfers over het beroep 2 De kenmerken van het bedrijf: werkplek Brussels Gewest Vlaanderen Wallonië 26 17

18 Enkele cijfers over het beroep 2 De kenmerken van het bedrijf: grootte van het bedrijf < >

19 Over de bezoldiging 1 Het verloop van de carrière volgens functie en geslacht 2 De overige factoren die het salaris bepalen 3 De verloningswijzen 19

20 De voornaamste factoren die de verloning beïnvloeden, zijn: de leeftijd de functie het geslacht de internationale dimensie De secundaire factoren zouden zijn: de grootte/omzetcijfer van het bedrijf de bedrijfstak de juridische specialiteit Het gemiddelde jaarloon van een bedrijfsjurist bedraagt in het begin van de loopbaan (+10% vs.2005) en eindigt op (+1% vs.2005) aan het einde van de loopbaan 20

21 1 Het verloop van de carrière volgens de functie Conseillers / Managers / Directeurs - Observation Salaire annuel brut (fixe) /30 ans 30/35 ans 35/40 ans 40/45 ans 45/50 ans 50/55 ans 55/60 ans Conseillers - Perc Managers - Perc Directeurs - Perc

22 1 Het verloop van de carrière volgens de functie: functie / leeftijd / salaris < > 60 Adviseur (Pct50) Dienstverant.zonder (Pct50) Dienstverant.met (Pct50) Directie lid zonder (Pct50) Directie lid met (Pct50)

23 1 Het verloop van de carrière volgens de functie: functie / leeftijd / salaris Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met 23

24 1 Het verloop van de carrière volgens de functie: functie / leeftijd / salaris We merken 3 «profielen» van loonevolutie: Adviseur Gemiddeld jaarsalaris bij het begin van de carrière (25-29 jaar): Gemiddeld jaarsalaris op het einde van de carrière (55-59 jaar): Dienstverantwoordelijke & Directeur (zonder management) Gemiddeld jaarsalaris bij het begin van de carrière (25-29 jaar): Gemiddeld jaarsalaris op het einde van de carrière (55-59 jaar): Directeur (met management) Gemiddeld jaarsalaris bij het begin van de carrière (30-35 jaar): Gemiddeld jaarsalaris op het einde van de carrière (55-59 jaar): De salarisstijging vertraagt vlugger, naarmate het niveau van verantwoordelijkheid lager ligt 24

25 1 Het verloop van de carrière volgens het geslacht Hommes / Femmes - Observation Salaire annuel brut (fixe) /30 ans 30/35 ans 35/40 ans 40/45 ans 45/50 ans 50/55 ans 55/60 ans Hommes - Perc Femmes - Perc H / F - Perc

26 1 Het verloop van de carrière volgens het geslacht man vrouw man/vrouw

27 1 Het verloop van de carrière volgens het geslacht Gestage groei van 25 tot 37,5 jaar Sterkste loonstijging in de hele carrière (gemiddeld, vermenigvuldiging van het salaris met 2) Geen invloed van het geslacht tot 30 à 35 jaar. Daarna zet de loonvertraging zich in (gelijklopend met snellere en preferentiële toekenning aan mannen met een functie van hoger niveau) Vertraging van de groei tussen 37,5 tot 47,5 jaar Inflexie van de verloning Afnemend exitrisico? Minder ondersteund promotieritme? Tweede groeivertraging rond 50 jaar Conform het klassieke profiel van een salarisgroeicurve! Rebound van de mannen meer «seniors» Overgang naar een strategische en managementrol eerder voorbehouden voor het mannelijke geslacht!? 27

28 1 - Het verloop van de carrière volgens het geslacht Hommes / Femmes - Evolution Salaire annuel brut (fixe) Tranches d'âges 28

29 1 - Het verloop van de carrière volgens het geslacht < >60 man vrouw 29

30 2 De overige bepalende factoren voor het salaris: internationalisering van de activiteiten >60 Gemengd: zow el internationaal, met een minimum van 30%, als België Ja, overw egend (meer dan 50%) Neen, overw egend in België (meer dan 70%) 30

31 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: gebruik van vreemde talen >

32 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: extra-ervaring >60 geen extra-ervaring In België In het buitenland 32

33 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: aanvullende opleiding >60 geen aanvullende opleiding In België In het buitenland 33

34 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: grootte van de onderneming >60 groote onderneming kleine onderneming middelgroote onderneming 34

35 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris Secteurs d'activité Salaire annuel brut (fixe) Log. (Insurrance) Log. (Bank) Log. (Consultancy) Log. (Distribution) Log. (Technology) Log. (Informatic) Log. (Finance) Log. (Telecom) Log. (Energy) Log. (Chemical) /35 ans 35/40 ans 40/45 ans 45/50 ans 35

36 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: bedrijfssector Bankw ezen Consultancy Energie Grondstoffen Financiën Handel Distributie Informatica Scheikundige - Farma - Biotechnologie Technologie Telecommunicatie Verzekeringen

37 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris Spécialité juridique pratiquée Salaireannuel brut (fixe) à 9 ans 10 à 15 ans Plus de 15 ans Log. (Assurances) Log. (Civil) Log. (Construction) Log. (Bancaire et financier) Log. (Social) Log. (Informatique et intellectuel) Log. (Sociétés) Log. (Commercial) Log. (Fiscal) 37

38 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: juridische specialiteit Bouw recht Burgerlijk recht Financieel en bankrecht Fiscaal recht Handelsrecht Informaticarecht en intellectuele rechten Sociaal recht Vennootschapsrecht Verzekeringsrecht

39 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: werkplek / geslacht geslacht werkplek man vrouw Brussels Gewest Vlaanderen Wallonië Brussels Vlaanderen Wallonië man (Pct50) vrouw (Pct50) Brussels Vlaanderen Wallonië man (avg) vrouw (avg) 39

40 3 De verloningswijzen: variabele bezoldiging / functie % 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% > 20% Directie lid met Directie lid zonder Dienstverant.met Dienstverant.zonder Adviseur

41 3 - De verloningswijzen: variabele bezoldiging / functie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% > 20% Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met 41

42 3 - De verloningswijzen: variabele bezoldiging / functie Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met

43 3 De verloningswijzen: LTI / functie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% > 20% 10-20% 0-10% Neen 43 Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met

44 3 De verloningswijzen: bedrijfswagen / functie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met Ja Neen 44

45 3 De verloningswijzen: bedrijfswagen / functie Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met Ja Neen 45

46 3 De verloningswijzen: bedrijfswagen / leeftijd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < > 60 Ja Neen 46

47 3 De verloningswijzen: bedrijfswagen / geslacht / functie 100% % % 40% % % man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder Dienstverant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen ja

48 3 De verloningswijzen: gsm / geslacht / functie 100% 80% % % 20% 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder 8 Dienstverant. met 4 5 Directie lid zonder Directie lid met Neen

49 3 De verloningswijzen: laptop / geslacht / functie 100% 80% % 40% 20% % man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienst verant. zonder Dienst verant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen Ja

50 3 De verloningswijzen: pda / geslacht / functie 100% 80% 60% % 20% 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder 9 Dienstverant. met 7 5 Directie lid zonder 28 3 Directie lid met Neen Ja

51 3 De verloningswijzen: representatiekosten / geslacht / functie 100% 80% % 40% 20% 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder Dienstverant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen

52 3 De verloningswijzen: maaltijdcheques / geslacht / functie 100% 80% % 40% % 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder Dienst verant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen Ja

53 3 De verloningswijzen: hospitalisatieverzekering / geslacht / functie 100% 80% % 40% % 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder Dienstverant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen Ja

54 3 - De verloningswijzen: groepsverzekering / geslacht / functie 100% 80% 60% % 20% 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder 8 Dienstverant. met 2 2 Directie lid zonder Directie lid met Weet niet Neen Ja

55 3 - De verloningswijzen: crèche / geslacht / functie 100% 80% 60% % 20% 0% 3 3 man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienst verant. zonder Dienst verant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen Ja

56 Conclusie de tendensen 1. Een grotere deelname aan de survey (+41%) 2. Het salaris bij de aanvang van de carrière stijgt met 10% vergeleken met 2005, maar de stijging is beperkt tot 1% voor de hoogste salarissen. 3. Een groeiende vervrouwelijking van de populatie; de discriminaties in het begin van de carrière verdwijnen maar blijven daarna bestaan. 4. Een ruime vertegenwoordiging van de juristen in ondernemingen van 1000 tot 5000 FTE 5. Een grote vertegenwoordiging van de juristen in Brussel 6. Een doorgedreven opleiding en eerdere beroepservaring, vooral aan de balie (44%) 56

57 Conclusie de tendensen 7. De leeftijd is het eerste criterium dat het salaris beïnvloedt 8. Ervaring in het buitenland heeft een bepaalde impact op het verloningsniveau 9. De hoge verantwoordelijkheidsgraad en de managerdimensie van de functie doen het salaris uiteraard toenemen (het verschil met of zonder management is bepalend) 10. Een zeker voordeel voor meertalige juristen die openstaan voor het internationale; we noteren een grote meerderheid (61%) van juristen die in 3 talen werken 11. De variabele bezoldiging is een gemiddeld gebruikte manier van verlonen; we stellen echter een verhoging vast in de managerfuncties 57

58 Conclusie de tendensen 12. Bedrijfswagens zijn standaard geworden, behalve voor de adviseurs (50%) 13. GSM en Laptop zijn heel populair 58