Corporate lawyers in Belgium - Salary survey

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corporate lawyers in Belgium - Salary survey"

Transcriptie

1 Corporate lawyers in Belgium - Salary survey Brussels, 29th of September 2008 Els JANS Marc BIHAIN Erwan HOCQUET Human Resources - ING Belgium 1

2 Methodology De definitie van «bedrijfsjurist» omvat de functies van jurist (adviseur), dienstverantwoordelijke (met of zonder «people management»), juridisch/fiscaal/administratief directeur en secretaris-generaal (met of zonder «people management») Segmentatie van de populatie in 5 categorieën (rekening houdend met het manageraspect vergeleken met de vorige analyse) Bruikbare antwoorden: 404, d.i. een stijging van de participatiegraad met 41% t.o.v. de loonenquête van 2005 Goede vertegenwoordiging van juristen tussen 30 en 50 jaar (extreme leeftijdscategorieën, voorzichtig te interpreteren gezien het beperkt aantal antwoorden) 2

3 Methodology De salarissen zijn bruto, zonder bonus, participatie, stock options en andere voordelen Gewaarborgde anonimiteit van de gegevens Pro memorie: Gemiddelde = som van de observaties gedeeld door het aantal observaties Percentiel 50 = mediaanobservatie 3

4 Enkele cijfers over het beroep 1. De individuele kenmerken & 2. De kenmerken van het bedrijf 4

5 Enkele cijfers over het beroep 40 % van de juristen zijn vrouwen (+1% vs. 2005) 1 jurist op 10 is tussen 25/30 jaar oud, 1 jurist op 2 is tussen 30/40 jaar oud en 1 jurist op 3 is tussen 40/55 jaar oud (idem 2005) 73 % (+3% vs. 2005) van de juristen heeft een 3de cyclus gevolgd en 23 % (idem 2005) een opleiding in het buitenland 44 % van de juristen heeft beroepservaring aan de balie (+7% vs. 2005) 91 % (-7% vs. 2005) van de juristen werkt voltijds, waarvan 40% regelmatig thuis werkt (+17% vs. 2005) 9% hiervan elke week 5

6 Enkele cijfers over het beroep 39 % (-9% vs. 2005) van de juristen beoefent voornamelijk het handelsen vennootschapsrecht 12 % van de juristen heeft minder dan 5 jaar beroepservaring, 26 % heeft tussen 5 en 10 jaar beroepservaring, 31 % tussen 10 en 15 jaar en 31% meer dan 15 jaar. 58 % (+1% vs. 2005) van de juristen werkt voor een bedrijf met meer dan werknemers 65 % (-5% vs. 2005) van de juristen werkt in Brussel 56 % (-4% vs. 2005) van de juristen identificeert zich als «adviseurs», 27 % (+2% vs. 2005) als «managers» en 17 % (+2% vs. 2005) als «directeurs» 6

7 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie Total Adviseur Dienst verant. Directie lid vrouw man

8 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie Total Adviseur Dienst verant. zonder Dienst verant. met Directie lid zonder Directie lid met vrouw man

9 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Adviseur Dienstver ant. zonder Dienstver ant. met Directie lid zonder Directie lid met vrouw 40% 48% 41% 30% 39% 16% man 60% 52% 59% 70% 61% 84% 9

10 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie man vrouw

11 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie man vrouw Adviseur Dienstverant.zo nder Dienstverant.met Directie lid zo nder Directie lid met

12 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: full time / part time 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 full time 90% man 99% 1% vrouw 96% 4% full time 90% 80% 70% 60% 50% man 99% 0% 1% 0% 0% 0% vrouw 78% 4% 15% 1% 1% 1% 12

13 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: extra-ervaring 50% 45% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 13% 13% 13% 8% 5% 2% 13 Juridisch Management Fiscaal en/of boekhoudkundi Overige Economisch Financieël Sociaal recht

14 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: extra-ervaring 70% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 20% 10% 15% 6% 4% 2% 0% 14 Totaal Balie Notariaat Universiteit Openbaar ambt / magistratuur Overige

15 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: rechtstakken 30% 28% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 11% 10% 7% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 15 Handelsrecht Vennootschapsrecht Financieel en bankrecht Burgerlijk recht Informatica en intellect.rechten Sociaal recht Andere rechtsdomeinen Aannemingsrecht Publiek en administratief recht Verzekeringsrecht Fiscaal recht Mededingingsrecht internationaal recht Faillissementsrecht Consumentenrecht Europees recht Transportrecht Strafrecht en Milieurecht Stedenbouw en ruimtelijke

16 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: talen 70% 61% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 3% 24% 12% 0% monolingual bilingual trilingual quadrilingual 16

17 Enkele cijfers over het beroep 2 De kenmerken van het bedrijf: werkplek Brussels Gewest Vlaanderen Wallonië 26 17

18 Enkele cijfers over het beroep 2 De kenmerken van het bedrijf: grootte van het bedrijf < >

19 Over de bezoldiging 1 Het verloop van de carrière volgens functie en geslacht 2 De overige factoren die het salaris bepalen 3 De verloningswijzen 19

20 De voornaamste factoren die de verloning beïnvloeden, zijn: de leeftijd de functie het geslacht de internationale dimensie De secundaire factoren zouden zijn: de grootte/omzetcijfer van het bedrijf de bedrijfstak de juridische specialiteit Het gemiddelde jaarloon van een bedrijfsjurist bedraagt in het begin van de loopbaan (+10% vs.2005) en eindigt op (+1% vs.2005) aan het einde van de loopbaan 20

21 1 Het verloop van de carrière volgens de functie Conseillers / Managers / Directeurs - Observation Salaire annuel brut (fixe) /30 ans 30/35 ans 35/40 ans 40/45 ans 45/50 ans 50/55 ans 55/60 ans Conseillers - Perc Managers - Perc Directeurs - Perc

22 1 Het verloop van de carrière volgens de functie: functie / leeftijd / salaris < > 60 Adviseur (Pct50) Dienstverant.zonder (Pct50) Dienstverant.met (Pct50) Directie lid zonder (Pct50) Directie lid met (Pct50)

23 1 Het verloop van de carrière volgens de functie: functie / leeftijd / salaris Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met 23

24 1 Het verloop van de carrière volgens de functie: functie / leeftijd / salaris We merken 3 «profielen» van loonevolutie: Adviseur Gemiddeld jaarsalaris bij het begin van de carrière (25-29 jaar): Gemiddeld jaarsalaris op het einde van de carrière (55-59 jaar): Dienstverantwoordelijke & Directeur (zonder management) Gemiddeld jaarsalaris bij het begin van de carrière (25-29 jaar): Gemiddeld jaarsalaris op het einde van de carrière (55-59 jaar): Directeur (met management) Gemiddeld jaarsalaris bij het begin van de carrière (30-35 jaar): Gemiddeld jaarsalaris op het einde van de carrière (55-59 jaar): De salarisstijging vertraagt vlugger, naarmate het niveau van verantwoordelijkheid lager ligt 24

25 1 Het verloop van de carrière volgens het geslacht Hommes / Femmes - Observation Salaire annuel brut (fixe) /30 ans 30/35 ans 35/40 ans 40/45 ans 45/50 ans 50/55 ans 55/60 ans Hommes - Perc Femmes - Perc H / F - Perc

26 1 Het verloop van de carrière volgens het geslacht man vrouw man/vrouw

27 1 Het verloop van de carrière volgens het geslacht Gestage groei van 25 tot 37,5 jaar Sterkste loonstijging in de hele carrière (gemiddeld, vermenigvuldiging van het salaris met 2) Geen invloed van het geslacht tot 30 à 35 jaar. Daarna zet de loonvertraging zich in (gelijklopend met snellere en preferentiële toekenning aan mannen met een functie van hoger niveau) Vertraging van de groei tussen 37,5 tot 47,5 jaar Inflexie van de verloning Afnemend exitrisico? Minder ondersteund promotieritme? Tweede groeivertraging rond 50 jaar Conform het klassieke profiel van een salarisgroeicurve! Rebound van de mannen meer «seniors» Overgang naar een strategische en managementrol eerder voorbehouden voor het mannelijke geslacht!? 27

28 1 - Het verloop van de carrière volgens het geslacht Hommes / Femmes - Evolution Salaire annuel brut (fixe) Tranches d'âges 28

29 1 - Het verloop van de carrière volgens het geslacht < >60 man vrouw 29

30 2 De overige bepalende factoren voor het salaris: internationalisering van de activiteiten >60 Gemengd: zow el internationaal, met een minimum van 30%, als België Ja, overw egend (meer dan 50%) Neen, overw egend in België (meer dan 70%) 30

31 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: gebruik van vreemde talen >

32 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: extra-ervaring >60 geen extra-ervaring In België In het buitenland 32

33 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: aanvullende opleiding >60 geen aanvullende opleiding In België In het buitenland 33

34 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: grootte van de onderneming >60 groote onderneming kleine onderneming middelgroote onderneming 34

35 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris Secteurs d'activité Salaire annuel brut (fixe) Log. (Insurrance) Log. (Bank) Log. (Consultancy) Log. (Distribution) Log. (Technology) Log. (Informatic) Log. (Finance) Log. (Telecom) Log. (Energy) Log. (Chemical) /35 ans 35/40 ans 40/45 ans 45/50 ans 35

36 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: bedrijfssector Bankw ezen Consultancy Energie Grondstoffen Financiën Handel Distributie Informatica Scheikundige - Farma - Biotechnologie Technologie Telecommunicatie Verzekeringen

37 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris Spécialité juridique pratiquée Salaireannuel brut (fixe) à 9 ans 10 à 15 ans Plus de 15 ans Log. (Assurances) Log. (Civil) Log. (Construction) Log. (Bancaire et financier) Log. (Social) Log. (Informatique et intellectuel) Log. (Sociétés) Log. (Commercial) Log. (Fiscal) 37

38 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: juridische specialiteit Bouw recht Burgerlijk recht Financieel en bankrecht Fiscaal recht Handelsrecht Informaticarecht en intellectuele rechten Sociaal recht Vennootschapsrecht Verzekeringsrecht

39 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: werkplek / geslacht geslacht werkplek man vrouw Brussels Gewest Vlaanderen Wallonië Brussels Vlaanderen Wallonië man (Pct50) vrouw (Pct50) Brussels Vlaanderen Wallonië man (avg) vrouw (avg) 39

40 3 De verloningswijzen: variabele bezoldiging / functie % 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% > 20% Directie lid met Directie lid zonder Dienstverant.met Dienstverant.zonder Adviseur

41 3 - De verloningswijzen: variabele bezoldiging / functie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% > 20% Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met 41

42 3 - De verloningswijzen: variabele bezoldiging / functie Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met

43 3 De verloningswijzen: LTI / functie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% > 20% 10-20% 0-10% Neen 43 Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met

44 3 De verloningswijzen: bedrijfswagen / functie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met Ja Neen 44

45 3 De verloningswijzen: bedrijfswagen / functie Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met Ja Neen 45

46 3 De verloningswijzen: bedrijfswagen / leeftijd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < > 60 Ja Neen 46

47 3 De verloningswijzen: bedrijfswagen / geslacht / functie 100% % % 40% % % man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder Dienstverant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen ja

48 3 De verloningswijzen: gsm / geslacht / functie 100% 80% % % 20% 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder 8 Dienstverant. met 4 5 Directie lid zonder Directie lid met Neen

49 3 De verloningswijzen: laptop / geslacht / functie 100% 80% % 40% 20% % man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienst verant. zonder Dienst verant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen Ja

50 3 De verloningswijzen: pda / geslacht / functie 100% 80% 60% % 20% 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder 9 Dienstverant. met 7 5 Directie lid zonder 28 3 Directie lid met Neen Ja

51 3 De verloningswijzen: representatiekosten / geslacht / functie 100% 80% % 40% 20% 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder Dienstverant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen

52 3 De verloningswijzen: maaltijdcheques / geslacht / functie 100% 80% % 40% % 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder Dienst verant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen Ja

53 3 De verloningswijzen: hospitalisatieverzekering / geslacht / functie 100% 80% % 40% % 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder Dienstverant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen Ja

54 3 - De verloningswijzen: groepsverzekering / geslacht / functie 100% 80% 60% % 20% 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder 8 Dienstverant. met 2 2 Directie lid zonder Directie lid met Weet niet Neen Ja

55 3 - De verloningswijzen: crèche / geslacht / functie 100% 80% 60% % 20% 0% 3 3 man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienst verant. zonder Dienst verant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen Ja

56 Conclusie de tendensen 1. Een grotere deelname aan de survey (+41%) 2. Het salaris bij de aanvang van de carrière stijgt met 10% vergeleken met 2005, maar de stijging is beperkt tot 1% voor de hoogste salarissen. 3. Een groeiende vervrouwelijking van de populatie; de discriminaties in het begin van de carrière verdwijnen maar blijven daarna bestaan. 4. Een ruime vertegenwoordiging van de juristen in ondernemingen van 1000 tot 5000 FTE 5. Een grote vertegenwoordiging van de juristen in Brussel 6. Een doorgedreven opleiding en eerdere beroepservaring, vooral aan de balie (44%) 56

57 Conclusie de tendensen 7. De leeftijd is het eerste criterium dat het salaris beïnvloedt 8. Ervaring in het buitenland heeft een bepaalde impact op het verloningsniveau 9. De hoge verantwoordelijkheidsgraad en de managerdimensie van de functie doen het salaris uiteraard toenemen (het verschil met of zonder management is bepalend) 10. Een zeker voordeel voor meertalige juristen die openstaan voor het internationale; we noteren een grote meerderheid (61%) van juristen die in 3 talen werken 11. De variabele bezoldiging is een gemiddeld gebruikte manier van verlonen; we stellen echter een verhoging vast in de managerfuncties 57

58 Conclusie de tendensen 12. Bedrijfswagens zijn standaard geworden, behalve voor de adviseurs (50%) 13. GSM en Laptop zijn heel populair 58

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014 PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014 De Belgische lonen in kaart gebracht Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? Welke beroepen betalen goed en in welke sectoren liggen de lonen relatief laag? Wat is de

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

HEALTH & PROTECTION. Mechelen/ 2 oktober 2015

HEALTH & PROTECTION. Mechelen/ 2 oktober 2015 HEALTH & PROTECTION Mechelen/ 2 oktober 2015 Inleiding waarschijnlijkheidsgraad Vermoedelijk Ernstige ziekte: 1 risico op 10 tijdens een leven Mogelijk Auto-ongeval: 1 risico op 85 Onwaarschijnlijk Als

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015 Een overzicht van de Belgische lonen Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? Welke beroepen leveren het hoogste salaris op en in welke sectoren betaalt men het hoogste

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers Naast compensatie in loon omvat het salarispakket ook extra vergoedingen in de vorm van extralegale voordelen. Deze koopkrachtverhogende voordelen zijn voor assistants goed voor 15 tot zelfs 20% van het

Nadere informatie

Opslag. Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1-

Opslag. Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Opslag Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Ben je van plan om zelf binnenkort loonsopslag te vragen aan je huidige werkgever?

Nadere informatie

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers Wat is het en reden: Uniek onderzoek onder ingenieurs: Beloning & Beleving Tevredenheid Samenwerking tussen Berenschot, KIVI NIRIA en Technisch

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang

Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang Commentaar in rode kaders voor bdko-leden die Click onze workshop to op edit 27 maart Master niet bijgewoond title hebben. style Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang Dr. Albert Reitsma,

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Persbericht SD Worx en LeasePlan berekenen welke impact de nieuwe bedrijfswagenbelasting heeft op portemonnee van werknemers Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Beroepsgroep voor wie

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst Harma Zijgers Willeke te Winkel Investeren in de toekomst COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Alumni verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

SPIE Belgium als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden

SPIE Belgium als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden ONDERZOEK SPIE Belgium Vaartdijk 112 1070 Brussel Telefoon.: 02/529 73 00 Website: www.spie.be E-mail: career@spie.com SPIE Belgium als werkgever Als expert in elektriciteit, mechanica, klimaatregeling,

Nadere informatie

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1 Studentenstudie Randstad 2012 studenten aan het werk Studentenstudie 2012 1 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p. 3 1.1. intro... p. 3 1.2. aanpak p. 4 2. resultaten p. 5 2.1. werken

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae 12/06/2012 Objectieven en scope Duidelijke aflijning en definitie van begrippen Objectief overzicht op basis van feiten en cijfers Enquête bij 2.000 bestuurders

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Mijn Startbaan Enquête 2009

Mijn Startbaan Enquête 2009 Mijn Startbaan Enquête 2009 Opzet van de enquête september 2009 promotie 2009 464 burgerlijk ir. s, 212 bio-ir. s 1510 industrieel ing. s 338 enquêtes werden teruggestuurd 335 enquêtes werden na kwaliteitscontrole

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

European Sick Leave Index Voorbeeldklant

European Sick Leave Index Voorbeeldklant European Sick Leave Index Voorbeeldklant Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

SALARISSTUDIE ZIEKENHUISSECTOR 2013

SALARISSTUDIE ZIEKENHUISSECTOR 2013 SALARISSTUDIE ZIEKENHUISSECTOR 2013 SALARISADVIES LOONT! HUDSON TALENT MANAGEMENT +32 9 242 54 44 hrs.compben@hudson.com HUDSON HEALTHCARE +32 2 610 27 14 katrien.maervoet@hudson.com EXPERTS IN BELONING

Nadere informatie

Vacature. Research Director

Vacature. Research Director Vacature Research Director Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Voorstel BRUGEL-VOORSTEL-080128-02 over De opdrachttoelage van de opdrachthouders opgesteld op basis van artikel 30octies van de

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 3. Sluiting

AGENDA. 1. Opening. 3. Sluiting AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nutreco Holding N.V., te houden op dinsdag 30 juni 2009, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN Boxmeer

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden Bijlage III Flex Benefits Individualisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, september 2015 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 FLEX BENEFITS... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN...

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

SALARISSTUDIE ACTUARISSEN IN OPDRACHT VAN IA BE

SALARISSTUDIE ACTUARISSEN IN OPDRACHT VAN IA BE Juni 2010 Opgemaakt door: Emely Vral & Elke Vera Contactinformatie: T: + 32 9 242 54 44 E: emely.vral@hudson.com elke.vera@hudson.com Inhoudstafel DEEL 1 - ALGEMEENHEDEN 1 CONTEXT...5 2 PLAN VAN AANPAK

Nadere informatie

Table 1 of lftklper by rybewys Controlling for sexe=mannelijk

Table 1 of lftklper by rybewys Controlling for sexe=mannelijk 4 Rijbewijsbezit Tabel 42: Verdeling van rijbewijsbezit volgens geslacht (personen vanaf 18 jaar) Table of sexe by rybewys rybewys (Bezit rijbewijs sexe (Geslacht) om auto te besturen) Col Pct Ja neen

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Lezing 2 «Leiderschapsontwikkeling in de overheid»

Lezing 2 «Leiderschapsontwikkeling in de overheid» Lezing 2 «Leiderschapsontwikkeling in de overheid» Prof. Dr. Annie Hondeghem (KU Leuven Instituut voor de Overheid) + Reflectie van Mireille Déziron (Jobpunt Vlaanderen) 1 Inleiding OECD (2001): public

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in beweging

Bedrijfsjurist in beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in beweging cover Profiel, lonen en trends 02 SALARY SURVEY 2014 Inhoudstafel SALARY SURVEY 2014 03 04 Intro 03 04 05 06 07 01 06 Executive summary 02 10 98 Ronde

Nadere informatie

6 Financiële instellingen

6 Financiële instellingen 6 Financiële instellingen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers

Nadere informatie

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ADVOCATEN

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ADVOCATEN OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ADVOCATEN Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en de daarbij verstrekte

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22. Brussel, 19 december 2006 De resultaten van een grootschalige enquête over de rookgewoonten in 2006. Drie vierde van de bevolking is voorstander van rookvrije restaurants. Het percentage rokers blijft

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie

We bekijken je loon en extra voordelen. En ook je tevredenheid met je job en loonvoorwaarden.

We bekijken je loon en extra voordelen. En ook je tevredenheid met je job en loonvoorwaarden. In dit persoonlijk rapport zie je hoe jouw loon het doet tegenover het algemeen gemiddelde en, vooral, of het in de lijn ligt van wat mensen in gelijkaardige situaties verdienen. We bekijken je loon en

Nadere informatie

Een regionale opsplitsing van de sociale balansen

Een regionale opsplitsing van de sociale balansen Een regionale opsplitsing van de sociale balansen Nationale Bank van België (2004). De sociale balans 2003, Economisch Tijdschrift 4-2004. Voor het eerst heeft de Nationale Bank van België de sociale balansen

Nadere informatie

Loonsonderhandelingen

Loonsonderhandelingen Loonsonderhandelingen Agenda 1. Wanneer begin ik met de loonsonderhandeling en hoe pak ik het aan 2. Waaruit is een loon opgebouwd en wat is het waard 3. Loonkost Q & A 2 Onderhandelen is een spel van

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Bespaar tijd en geld Brengt financiële mogelijkheden en risico s in kaart Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken. Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij

Nadere informatie

CIJFERS EN INFORMATIE

CIJFERS EN INFORMATIE BVBO vzw Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen Jan Bogemansstraat 249 B - 178 Wemmel T (+32) 2 462 7 73 F (+32) 2 46 14 31 secretariat@i-b-s.be www.apeg-bvbo.be 2 VOORWOORD De Beroepsvereniging

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 8 Consultancy A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht. Kathelijne Verboomen, oktober 2013

Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht. Kathelijne Verboomen, oktober 2013 Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht Kathelijne Verboomen, oktober 2013 4 5 6 Situering Bedrijfswagens zijn zeer populair in België

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

VIK partner in uw carrière. Engineering the future. Verdien ik wel genoeg?

VIK partner in uw carrière. Engineering the future. Verdien ik wel genoeg? VIK partner in uw carrière Engineering the future Verdien ik wel genoeg? Vlaamse ingenieurskamer VIK vzw Onze Missie: non profit service organisatie voor Ingenieurs en Bedrijven Onze Doelstellingen: Belangenbehartiging

Nadere informatie

De VHG Clubsurvey; een vergelijking van beloningsgegevens in de eigen branche!

De VHG Clubsurvey; een vergelijking van beloningsgegevens in de eigen branche! De VHG Clubsurvey; een vergelijking van beloningsgegevens in de eigen branche! De VHG heeft met het adviesbureau Berenschot de VHG Clubsurvey opgezet. Deze survey is een onderzoek naar de beloningen bij

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

2. Simulatie van de impact van een "centen i.p.v. procenten"-systeem

2. Simulatie van de impact van een centen i.p.v. procenten-systeem Bijlage/Annexe 15 DEPARTEMENT STUDIËN Impact van een indexering in centen i.p.v. procenten 1. Inleiding Op regelmatige tijdstippen wordt vanuit verschillende bronnen gesuggereerd om het huidige indexeringssysteem

Nadere informatie

Top executives efficiënt verlonen en belonen

Top executives efficiënt verlonen en belonen Top executives Jo Bellens en Yves Stox 8 maart 2012 Top executives verlonen belonen loonsvoorwaarden structuur salaris vergoedingen voordelen in natura verzekeringen Elio I empowerment cost-efficiency

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt!

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt! Academiejaar 2014-2015 23 juni 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020 Inleiding Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert?

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling: mag het iets anders zijn?

Beschikbare premieregeling: mag het iets anders zijn? De ontwikkeling van het Nederlandse pensioenstelsel is nog volop in beweging. Nog dagelijks wordt in de media gesproken over gewenste en ongewenste veranderingen, al dan niet in de vorm van nieuwe wetgeving.

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

BELASTINGVOORDEEL VOOR CONCURRENTIEVERMOGEN EN WERKGELEGENHEID

BELASTINGVOORDEEL VOOR CONCURRENTIEVERMOGEN EN WERKGELEGENHEID BELASTINGVOORDEEL VOOR CONCURRENTIEVERMOGEN EN WERKGELEGENHEID Het doel van het belastingvoordeel voor concurrentievermogen en werkgelegenheid (crédit d impôt pour la compétivité et l emploi CICE) is om

Nadere informatie

Op maat BEDRIJF TITEL. Aantrekken, motiveren en behouden van werknemers door Flexibele verloning Els De Coninck Dag van de Payroll Professional 2012

Op maat BEDRIJF TITEL. Aantrekken, motiveren en behouden van werknemers door Flexibele verloning Els De Coninck Dag van de Payroll Professional 2012 Op maat BEDRIJF TITEL Aantrekken, motiveren en behouden van werknemers door Flexibele verloning Els De Coninck Dag van de Payroll Professional 2012 Programma FLEXIBILITEIT IN VERLONING Inleiding Flexibel

Nadere informatie

Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant. Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten!

Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant. Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten! Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten! Familie Bedrijf COMPLEXITEIT s:jgt Eigendom 2 Complexiteit Snoeien Complexiteit managen

Nadere informatie

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen In onderstaande memo lichten wij graag volgende alternatieve verloningsvormen inzake bonussen toe: 1) Loonbonus

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde,

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT Grafische ondersteuning

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Benchmark Kantoorcijfers 2012

Benchmark Kantoorcijfers 2012 Benchmark Kantoorcijfers 1 Inleiding Met deze benchmark, waaraan in 11 66 en in 1 kantoren deelnamen, wordt inmiddels voor de tweede keer een representatief inzicht gegeven in de branchecijfers van administratie-

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen * Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens & organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team&Taal-project 3 Statistische methoden

Nadere informatie

Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail)

Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail) Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail) 1.1. Liste des variables (n, nom de variable brute, type de données, longueur maximale de la chaîne, libellé) n variable type

Nadere informatie

Schoolverlaters bevraagd

Schoolverlaters bevraagd sessie 3 De wereld op de stoep: Schoolverlaters bevraagd Lieven Tusschans Stad Gent Werk en Economie Dienst Werk Schoolverlaters bevraagd Europa 2020 (schoolverlaters, kwalificaties, werkloosheid) Dienst

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving NBA-VRC & ROBERT WALTERS Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving Het salaris van de controller: wanneer wil de controller weg? Bob van Ginkel, Associate director Robert

Nadere informatie

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014

Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014. KVK, dinsdag 21 oktober 2014 De fiscus in uw leven Dries Wouters Docent Ergo Life en Brokers Training Mede-auteur Belasting- en Beleggingsgids 2014 KVK, dinsdag 21 oktober 2014 1 Vragen en antwoorden Wat is de weerslag van een vakantiejob

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN maart 2015

PLAATSAANBIEDINGEN maart 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo Academiejaar 2014-2015 5 maart 2015 PLAATSAANBIEDINGEN maart 2015 VACATURE 2014-2015/010 Junior accountant dossierbeheerder in een boekhoud-

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: gezondheidszorgbeleid ziekenhuismanagement Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste

Nadere informatie

Reclame-investeringen Juli 2012

Reclame-investeringen Juli 2012 (keur) (keur) 14 september 2012 Reclame-investeringen Juli 2012 De totale reclame-investeringen voor de periode januari - juli bedroegen bijna 2 miljard Euro ofwel meer dan vorig jaar. Evolutie van de

Nadere informatie

'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?'

'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?' 'Een financieel product met een groene saus of een groen product met een financiële saus?' https://www.youtube.com/watch?v=ttbsiwy4jow Onze partners EcoNation referenties (1) RETAIL & VOEDING LOKALE BESTUREN

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

Langer werken is sowieso anders werken.

Langer werken is sowieso anders werken. Langer werken is sowieso anders werken. Sandra Vandorpe, VP Engagement & Operational Efficiency Pascal Frenay, Enterprise Business Unit Strategic Projects 7 maart 2013 Ik wil misschien wel langer werken,

Nadere informatie

Bodemzorg Limburg. Aandeelhoudersvergadering 14 juni 2012

Bodemzorg Limburg. Aandeelhoudersvergadering 14 juni 2012 MONTESQUIEU Bodemzorg Limburg Aandeelhoudersvergadering 14 juni 2012 PROFIEL 2 MONTESQUIEU IN 3 MINUTEN» Onafhankelijk advieskantoor» Sinds 2003» Maastricht» Finance & Institutional Risk Management» Toezicht

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 12 Verhuur A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle.

Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle. Universiteit: La Rochelle Structuur Licences Master Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle. (*)!!! De

Nadere informatie

PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV

PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV 2013 PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV Reinoud van Servellen +31 613 966 281 rvanservellen@harveyreynalds.com Pagina 2 WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE? Harvey Reynalds

Nadere informatie