Corporate lawyers in Belgium - Salary survey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corporate lawyers in Belgium - Salary survey"

Transcriptie

1 Corporate lawyers in Belgium - Salary survey Brussels, 29th of September 2008 Els JANS Marc BIHAIN Erwan HOCQUET Human Resources - ING Belgium 1

2 Methodology De definitie van «bedrijfsjurist» omvat de functies van jurist (adviseur), dienstverantwoordelijke (met of zonder «people management»), juridisch/fiscaal/administratief directeur en secretaris-generaal (met of zonder «people management») Segmentatie van de populatie in 5 categorieën (rekening houdend met het manageraspect vergeleken met de vorige analyse) Bruikbare antwoorden: 404, d.i. een stijging van de participatiegraad met 41% t.o.v. de loonenquête van 2005 Goede vertegenwoordiging van juristen tussen 30 en 50 jaar (extreme leeftijdscategorieën, voorzichtig te interpreteren gezien het beperkt aantal antwoorden) 2

3 Methodology De salarissen zijn bruto, zonder bonus, participatie, stock options en andere voordelen Gewaarborgde anonimiteit van de gegevens Pro memorie: Gemiddelde = som van de observaties gedeeld door het aantal observaties Percentiel 50 = mediaanobservatie 3

4 Enkele cijfers over het beroep 1. De individuele kenmerken & 2. De kenmerken van het bedrijf 4

5 Enkele cijfers over het beroep 40 % van de juristen zijn vrouwen (+1% vs. 2005) 1 jurist op 10 is tussen 25/30 jaar oud, 1 jurist op 2 is tussen 30/40 jaar oud en 1 jurist op 3 is tussen 40/55 jaar oud (idem 2005) 73 % (+3% vs. 2005) van de juristen heeft een 3de cyclus gevolgd en 23 % (idem 2005) een opleiding in het buitenland 44 % van de juristen heeft beroepservaring aan de balie (+7% vs. 2005) 91 % (-7% vs. 2005) van de juristen werkt voltijds, waarvan 40% regelmatig thuis werkt (+17% vs. 2005) 9% hiervan elke week 5

6 Enkele cijfers over het beroep 39 % (-9% vs. 2005) van de juristen beoefent voornamelijk het handelsen vennootschapsrecht 12 % van de juristen heeft minder dan 5 jaar beroepservaring, 26 % heeft tussen 5 en 10 jaar beroepservaring, 31 % tussen 10 en 15 jaar en 31% meer dan 15 jaar. 58 % (+1% vs. 2005) van de juristen werkt voor een bedrijf met meer dan werknemers 65 % (-5% vs. 2005) van de juristen werkt in Brussel 56 % (-4% vs. 2005) van de juristen identificeert zich als «adviseurs», 27 % (+2% vs. 2005) als «managers» en 17 % (+2% vs. 2005) als «directeurs» 6

7 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie Total Adviseur Dienst verant. Directie lid vrouw man

8 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie Total Adviseur Dienst verant. zonder Dienst verant. met Directie lid zonder Directie lid met vrouw man

9 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Adviseur Dienstver ant. zonder Dienstver ant. met Directie lid zonder Directie lid met vrouw 40% 48% 41% 30% 39% 16% man 60% 52% 59% 70% 61% 84% 9

10 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie man vrouw

11 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: geslacht / functie man vrouw Adviseur Dienstverant.zo nder Dienstverant.met Directie lid zo nder Directie lid met

12 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: full time / part time 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005 full time 90% man 99% 1% vrouw 96% 4% full time 90% 80% 70% 60% 50% man 99% 0% 1% 0% 0% 0% vrouw 78% 4% 15% 1% 1% 1% 12

13 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: extra-ervaring 50% 45% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 13% 13% 13% 8% 5% 2% 13 Juridisch Management Fiscaal en/of boekhoudkundi Overige Economisch Financieël Sociaal recht

14 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: extra-ervaring 70% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 20% 10% 15% 6% 4% 2% 0% 14 Totaal Balie Notariaat Universiteit Openbaar ambt / magistratuur Overige

15 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: rechtstakken 30% 28% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 11% 10% 7% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 15 Handelsrecht Vennootschapsrecht Financieel en bankrecht Burgerlijk recht Informatica en intellect.rechten Sociaal recht Andere rechtsdomeinen Aannemingsrecht Publiek en administratief recht Verzekeringsrecht Fiscaal recht Mededingingsrecht internationaal recht Faillissementsrecht Consumentenrecht Europees recht Transportrecht Strafrecht en Milieurecht Stedenbouw en ruimtelijke

16 Enkele cijfers over het beroep 1 De individuele kenmerken: talen 70% 61% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 3% 24% 12% 0% monolingual bilingual trilingual quadrilingual 16

17 Enkele cijfers over het beroep 2 De kenmerken van het bedrijf: werkplek Brussels Gewest Vlaanderen Wallonië 26 17

18 Enkele cijfers over het beroep 2 De kenmerken van het bedrijf: grootte van het bedrijf < >

19 Over de bezoldiging 1 Het verloop van de carrière volgens functie en geslacht 2 De overige factoren die het salaris bepalen 3 De verloningswijzen 19

20 De voornaamste factoren die de verloning beïnvloeden, zijn: de leeftijd de functie het geslacht de internationale dimensie De secundaire factoren zouden zijn: de grootte/omzetcijfer van het bedrijf de bedrijfstak de juridische specialiteit Het gemiddelde jaarloon van een bedrijfsjurist bedraagt in het begin van de loopbaan (+10% vs.2005) en eindigt op (+1% vs.2005) aan het einde van de loopbaan 20

21 1 Het verloop van de carrière volgens de functie Conseillers / Managers / Directeurs - Observation Salaire annuel brut (fixe) /30 ans 30/35 ans 35/40 ans 40/45 ans 45/50 ans 50/55 ans 55/60 ans Conseillers - Perc Managers - Perc Directeurs - Perc

22 1 Het verloop van de carrière volgens de functie: functie / leeftijd / salaris < > 60 Adviseur (Pct50) Dienstverant.zonder (Pct50) Dienstverant.met (Pct50) Directie lid zonder (Pct50) Directie lid met (Pct50)

23 1 Het verloop van de carrière volgens de functie: functie / leeftijd / salaris Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met 23

24 1 Het verloop van de carrière volgens de functie: functie / leeftijd / salaris We merken 3 «profielen» van loonevolutie: Adviseur Gemiddeld jaarsalaris bij het begin van de carrière (25-29 jaar): Gemiddeld jaarsalaris op het einde van de carrière (55-59 jaar): Dienstverantwoordelijke & Directeur (zonder management) Gemiddeld jaarsalaris bij het begin van de carrière (25-29 jaar): Gemiddeld jaarsalaris op het einde van de carrière (55-59 jaar): Directeur (met management) Gemiddeld jaarsalaris bij het begin van de carrière (30-35 jaar): Gemiddeld jaarsalaris op het einde van de carrière (55-59 jaar): De salarisstijging vertraagt vlugger, naarmate het niveau van verantwoordelijkheid lager ligt 24

25 1 Het verloop van de carrière volgens het geslacht Hommes / Femmes - Observation Salaire annuel brut (fixe) /30 ans 30/35 ans 35/40 ans 40/45 ans 45/50 ans 50/55 ans 55/60 ans Hommes - Perc Femmes - Perc H / F - Perc

26 1 Het verloop van de carrière volgens het geslacht man vrouw man/vrouw

27 1 Het verloop van de carrière volgens het geslacht Gestage groei van 25 tot 37,5 jaar Sterkste loonstijging in de hele carrière (gemiddeld, vermenigvuldiging van het salaris met 2) Geen invloed van het geslacht tot 30 à 35 jaar. Daarna zet de loonvertraging zich in (gelijklopend met snellere en preferentiële toekenning aan mannen met een functie van hoger niveau) Vertraging van de groei tussen 37,5 tot 47,5 jaar Inflexie van de verloning Afnemend exitrisico? Minder ondersteund promotieritme? Tweede groeivertraging rond 50 jaar Conform het klassieke profiel van een salarisgroeicurve! Rebound van de mannen meer «seniors» Overgang naar een strategische en managementrol eerder voorbehouden voor het mannelijke geslacht!? 27

28 1 - Het verloop van de carrière volgens het geslacht Hommes / Femmes - Evolution Salaire annuel brut (fixe) Tranches d'âges 28

29 1 - Het verloop van de carrière volgens het geslacht < >60 man vrouw 29

30 2 De overige bepalende factoren voor het salaris: internationalisering van de activiteiten >60 Gemengd: zow el internationaal, met een minimum van 30%, als België Ja, overw egend (meer dan 50%) Neen, overw egend in België (meer dan 70%) 30

31 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: gebruik van vreemde talen >

32 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: extra-ervaring >60 geen extra-ervaring In België In het buitenland 32

33 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: aanvullende opleiding >60 geen aanvullende opleiding In België In het buitenland 33

34 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: grootte van de onderneming >60 groote onderneming kleine onderneming middelgroote onderneming 34

35 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris Secteurs d'activité Salaire annuel brut (fixe) Log. (Insurrance) Log. (Bank) Log. (Consultancy) Log. (Distribution) Log. (Technology) Log. (Informatic) Log. (Finance) Log. (Telecom) Log. (Energy) Log. (Chemical) /35 ans 35/40 ans 40/45 ans 45/50 ans 35

36 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: bedrijfssector Bankw ezen Consultancy Energie Grondstoffen Financiën Handel Distributie Informatica Scheikundige - Farma - Biotechnologie Technologie Telecommunicatie Verzekeringen

37 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris Spécialité juridique pratiquée Salaireannuel brut (fixe) à 9 ans 10 à 15 ans Plus de 15 ans Log. (Assurances) Log. (Civil) Log. (Construction) Log. (Bancaire et financier) Log. (Social) Log. (Informatique et intellectuel) Log. (Sociétés) Log. (Commercial) Log. (Fiscal) 37

38 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: juridische specialiteit Bouw recht Burgerlijk recht Financieel en bankrecht Fiscaal recht Handelsrecht Informaticarecht en intellectuele rechten Sociaal recht Vennootschapsrecht Verzekeringsrecht

39 2 - De overige bepalende factoren voor het salaris: werkplek / geslacht geslacht werkplek man vrouw Brussels Gewest Vlaanderen Wallonië Brussels Vlaanderen Wallonië man (Pct50) vrouw (Pct50) Brussels Vlaanderen Wallonië man (avg) vrouw (avg) 39

40 3 De verloningswijzen: variabele bezoldiging / functie % 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% > 20% Directie lid met Directie lid zonder Dienstverant.met Dienstverant.zonder Adviseur

41 3 - De verloningswijzen: variabele bezoldiging / functie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% > 20% Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met 41

42 3 - De verloningswijzen: variabele bezoldiging / functie Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met

43 3 De verloningswijzen: LTI / functie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% > 20% 10-20% 0-10% Neen 43 Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met

44 3 De verloningswijzen: bedrijfswagen / functie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met Ja Neen 44

45 3 De verloningswijzen: bedrijfswagen / functie Adviseur Dienstverant.zonder Dienstverant.met Directie lid zonder Directie lid met Ja Neen 45

46 3 De verloningswijzen: bedrijfswagen / leeftijd 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < > 60 Ja Neen 46

47 3 De verloningswijzen: bedrijfswagen / geslacht / functie 100% % % 40% % % man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder Dienstverant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen ja

48 3 De verloningswijzen: gsm / geslacht / functie 100% 80% % % 20% 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder 8 Dienstverant. met 4 5 Directie lid zonder Directie lid met Neen

49 3 De verloningswijzen: laptop / geslacht / functie 100% 80% % 40% 20% % man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienst verant. zonder Dienst verant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen Ja

50 3 De verloningswijzen: pda / geslacht / functie 100% 80% 60% % 20% 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder 9 Dienstverant. met 7 5 Directie lid zonder 28 3 Directie lid met Neen Ja

51 3 De verloningswijzen: representatiekosten / geslacht / functie 100% 80% % 40% 20% 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder Dienstverant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen

52 3 De verloningswijzen: maaltijdcheques / geslacht / functie 100% 80% % 40% % 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder Dienst verant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen Ja

53 3 De verloningswijzen: hospitalisatieverzekering / geslacht / functie 100% 80% % 40% % 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder Dienstverant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen Ja

54 3 - De verloningswijzen: groepsverzekering / geslacht / functie 100% 80% 60% % 20% 0% man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienstverant. zonder 8 Dienstverant. met 2 2 Directie lid zonder Directie lid met Weet niet Neen Ja

55 3 - De verloningswijzen: crèche / geslacht / functie 100% 80% 60% % 20% 0% 3 3 man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Adviseur Dienst verant. zonder Dienst verant. met Directie lid zonder Directie lid met Neen Ja

56 Conclusie de tendensen 1. Een grotere deelname aan de survey (+41%) 2. Het salaris bij de aanvang van de carrière stijgt met 10% vergeleken met 2005, maar de stijging is beperkt tot 1% voor de hoogste salarissen. 3. Een groeiende vervrouwelijking van de populatie; de discriminaties in het begin van de carrière verdwijnen maar blijven daarna bestaan. 4. Een ruime vertegenwoordiging van de juristen in ondernemingen van 1000 tot 5000 FTE 5. Een grote vertegenwoordiging van de juristen in Brussel 6. Een doorgedreven opleiding en eerdere beroepservaring, vooral aan de balie (44%) 56

57 Conclusie de tendensen 7. De leeftijd is het eerste criterium dat het salaris beïnvloedt 8. Ervaring in het buitenland heeft een bepaalde impact op het verloningsniveau 9. De hoge verantwoordelijkheidsgraad en de managerdimensie van de functie doen het salaris uiteraard toenemen (het verschil met of zonder management is bepalend) 10. Een zeker voordeel voor meertalige juristen die openstaan voor het internationale; we noteren een grote meerderheid (61%) van juristen die in 3 talen werken 11. De variabele bezoldiging is een gemiddeld gebruikte manier van verlonen; we stellen echter een verhoging vast in de managerfuncties 57

58 Conclusie de tendensen 12. Bedrijfswagens zijn standaard geworden, behalve voor de adviseurs (50%) 13. GSM en Laptop zijn heel populair 58

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN

Nadere informatie

IFB Leagues Salarisstudie Directieleden juni 2016

IFB Leagues Salarisstudie Directieleden juni 2016 IFB Leagues Salarisstudie Directieleden 2016 7 juni 2016 Inleiding Vraag naar objectieve salarisinformatie Salarisstudie voor directieleden Marktdata over directiefuncties in België Benchmarken = loonpakket

Nadere informatie

Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017

Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017 Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017 Hudson Belgium Opgemaakt door: [CONSULTANT] T: +32 9 242 54 44 E: HRS.COMPBEN@HUDSON.COM [Datum] INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Voorwerp van de studie... 3

Nadere informatie

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN (/) zaterdag 1 oktober 2016 - Binnenland LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN Mannen die deeltijds werken, krijgen in verhouding tot vrouwen minder opslag. Ze wijken te hard af van

Nadere informatie

TOP EXECUTIVE SALARIS BENCHMARK

TOP EXECUTIVE SALARIS BENCHMARK TOP EXECUTIVE SALARIS BENCHMARK OPGEMAAKT DOOR: CONTACTGEGEVENS: T: +32 9 242 54 44 E: HRS.COMPBEN@HUDSON.COM INHOUDSTAFEL Introductie... 3 Context... 3 Informatiebron... 3 Methodologie... 4 Functiematching

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014 PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014 De Belgische lonen in kaart gebracht Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? Welke beroepen betalen goed en in welke sectoren liggen de lonen relatief laag? Wat is de

Nadere informatie

TOP EXECUTIVE SALARY SURVEY Salarisindicatie. Overzicht bonussen. Long Term incentives. Extralegale voordelen. Steekproefsamenstelling HUDSON

TOP EXECUTIVE SALARY SURVEY Salarisindicatie. Overzicht bonussen. Long Term incentives. Extralegale voordelen. Steekproefsamenstelling HUDSON Salarisindicatie Overzicht bonussen Long Term incentives Extralegale voordelen TOP EXECUTIVE SALARY SURVEY 2016 Steekproefsamenstelling HUDSON Moutstraat 56 9000 Gent Tel: +32 9 242 54 44 hrs.compben@hudson.com

Nadere informatie

HEALTH & PROTECTION. Mechelen/ 2 oktober 2015

HEALTH & PROTECTION. Mechelen/ 2 oktober 2015 HEALTH & PROTECTION Mechelen/ 2 oktober 2015 Inleiding waarschijnlijkheidsgraad Vermoedelijk Ernstige ziekte: 1 risico op 10 tijdens een leven Mogelijk Auto-ongeval: 1 risico op 85 Onwaarschijnlijk Als

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

Opslag. Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1-

Opslag. Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Opslag Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Ben je van plan om zelf binnenkort loonsopslag te vragen aan je huidige werkgever?

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang

Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang Commentaar in rode kaders voor bdko-leden die Click onze workshop to op edit 27 maart Master niet bijgewoond title hebben. style Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang Dr. Albert Reitsma,

Nadere informatie

SALARIS INDICTATOR FUNCTIE X

SALARIS INDICTATOR FUNCTIE X SALARIS INDICTATOR FUNCTIE X [DATE] OPGEMAAKT DOOR: [CONSULTANT] CONTACTGEGEVENS: T: +32 9 242 54 44 E: HRS.COMPBEN@HUDSON.COM INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Voorwerp van de studie... 3 Referentiemarkt...

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015 Een overzicht van de Belgische lonen Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? Welke beroepen leveren het hoogste salaris op en in welke sectoren betaalt men het hoogste

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

De te verstrekken gegevens betreffen inlichtingen over de bruto-bezoldigingen van de werknemers van elke categorie.

De te verstrekken gegevens betreffen inlichtingen over de bruto-bezoldigingen van de werknemers van elke categorie. AANBEVELINGEN voor het invullen van het formulier Het formulier bevat 3 delen : Identificatie van de onderneming/checklist Sekseneutraliteit Inlichtingen over de bezoldingstructuur Actieplan De te verstrekken

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers Wat is het en reden: Uniek onderzoek onder ingenieurs: Beloning & Beleving Tevredenheid Samenwerking tussen Berenschot, KIVI NIRIA en Technisch

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL Juni 2016 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP LAR BUSINESS Pro: Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen LAR BUSINESS Retail: Kleinhandel PRODUCTOVERZICHT

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 2011 : MEER FAILLISSEMENTEN, MINDER JOBVERLIES In 2011 gingen in België in totaal 10.224 bedrijven failliet, een stijging van 6,8% in vergelijking met 2010. Het aantal

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers Naast compensatie in loon omvat het salarispakket ook extra vergoedingen in de vorm van extralegale voordelen. Deze koopkrachtverhogende voordelen zijn voor assistants goed voor 15 tot zelfs 20% van het

Nadere informatie

Tijdsbesteding van de Belgen. Resultaten van het Belgisch tijdsbestedingsonderzoek 2013

Tijdsbesteding van de Belgen. Resultaten van het Belgisch tijdsbestedingsonderzoek 2013 Tijdsbesteding van de Belgen Resultaten van het Belgisch tijdsbestedingsonderzoek 2013 Tijdsbestedingsonderzoek TBO 13 Uitgevoerd door AD Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie Ondersteuning,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

van alle BelanGrijKe OntwiKKelinGen

van alle BelanGrijKe OntwiKKelinGen & IURA ACTUA De uitdaging Als bedrijfsjurist weet u hoezeer het recht in beweging is. Voortdurende veranderingen in de rechtspraak en in de wet en regelgeving vragen uw aandacht. Van u wordt verwacht dat

Nadere informatie

Als zulk een actieplan opgesteld is, zal het volgende analyseverslag een bijkomend gedeelte bevatten over de voortgangsstaat van dit plan.

Als zulk een actieplan opgesteld is, zal het volgende analyseverslag een bijkomend gedeelte bevatten over de voortgangsstaat van dit plan. Volledig formulier dat als basis moet dienen voor het analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van de (ondernemingen van 100 en meer) De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ADVOCATEN

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ADVOCATEN OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ADVOCATEN Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en de daarbij verstrekte

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel)

Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel) Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel) Onze klant Onze klant, Greenille, is een onafhankelijk advocaten-, notaris- en belastingadvieskantoor, gespecialiseerd in de juridische en fiscale

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers bezoekers januari profiel 89.507 281.011 +1,12% Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers Nieuwe Jobat Express Subscribers januari CV database gegevens 307.611 169.663 5.450 aantal cv s aantal publieke

Nadere informatie

Inleiding. Bespreking pagina 1

Inleiding. Bespreking pagina 1 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

De VHG Clubsurvey; een vergelijking van beloningsgegevens in de eigen branche!

De VHG Clubsurvey; een vergelijking van beloningsgegevens in de eigen branche! De VHG Clubsurvey; een vergelijking van beloningsgegevens in de eigen branche! De VHG heeft met het adviesbureau Berenschot de VHG Clubsurvey opgezet. Deze survey is een onderzoek naar de beloningen bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon?

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? (www.statbel.fgov.be) 2.1. en 2.2.: Weinig mensen verdienen hetzelfde loon / Zoveel deelmarkten op de arbeidsmarkt (p. 81 e.v.) Netto belastbare inkomens, bedragen in

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 september 2017

PERSBERICHT Brussel, 22 september 2017 PERSBERICHT Brussel, 22 september 2017 De Belgische lonen onder de loep Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit en welke beroepen spannen financieel de kroon?

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals Stand van HR De arbeidsmarkt voor HR-professionals Ontwikkeling HR-vacatures per kwartaal 2010 2016 De vraag naar HR-professionals in Nederland groeit fors. In het vierde kwartaal van 2016 is er een nieuw

Nadere informatie

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Persbericht SD Worx en LeasePlan berekenen welke impact de nieuwe bedrijfswagenbelasting heeft op portemonnee van werknemers Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Beroepsgroep voor wie

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 3. Sluiting

AGENDA. 1. Opening. 3. Sluiting AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nutreco Holding N.V., te houden op dinsdag 30 juni 2009, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN Boxmeer

Nadere informatie

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst Harma Zijgers Willeke te Winkel Investeren in de toekomst COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Alumni verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013

Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Wie doet aan sport? Een korte analyse van sportparticipatie uit het Vlaams Tijdsbestedingsonderzoek 2013 Situering Onze maatschappij houdt ons graag een ideaalbeeld voor van een gezonde levensstijl, waarbij

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde,

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Dag van de Payroll & HR Professional 2016

Dag van de Payroll & HR Professional 2016 Dag van de Payroll & HR Professional 2016 Money, money, money Alexandra Vancaeneghem, Annelies Mattheus en Nicole Meersman Money, money, money Loonoptimalisatie Doelgroepverminderingen Loopbaansparen Loonoptimalisatie

Nadere informatie

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket HET SALARIS Alles wat je moet weten over je loonpakket Inhoudstafel Je loonpakket van a tot z 1. Waaruit bestaat je loon? p4 2. Een waaier aan klassieke extralegale voordelen p7 3. New age benefits p10

Nadere informatie

SPIE Belgium als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden

SPIE Belgium als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden ONDERZOEK SPIE Belgium Vaartdijk 112 1070 Brussel Telefoon.: 02/529 73 00 Website: www.spie.be E-mail: career@spie.com SPIE Belgium als werkgever Als expert in elektriciteit, mechanica, klimaatregeling,

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Loonwijzer-rapport. Loopbaanonderbreking. Inleiding. Waarom de loopbaan onderbreken? Loopbaanonderbreking Een Loonwijzer-onderzoek

Loonwijzer-rapport. Loopbaanonderbreking. Inleiding. Waarom de loopbaan onderbreken? Loopbaanonderbreking Een Loonwijzer-onderzoek Loonwijzer-rapport Loopbaanonderbreking Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande Hoger Instituut voor de Arbeid Katholieke Universiteit Leuven In dit Loonwijzer-rapport 1 Inleiding 2 Waarom de loopbaan onderbreken?

Nadere informatie

Onderzoek naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen inzake extralegale voordelen

Onderzoek naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen inzake extralegale voordelen Persbericht van 31 mei 2011 Onderzoek naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen inzake extralegale voordelen De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen stelde gisteren zijn onderzoek naar

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 juli 2016

PERSBERICHT Brussel, 28 juli 2016 PERSBERICHT Brussel, 28 juli 2016 De Belgische lonen in kaart gebracht Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit en welke beroepen leveren het meeste salaris

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015 vrijstellingen rechtspraktijk /2015 vrijstellingen /2015 1 Bedrijfsmanagement, 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 6 6 sonderdeel Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

VSNU-gegevens over promovendi en post-docs 5 juni 2009

VSNU-gegevens over promovendi en post-docs 5 juni 2009 VSNU-gegevens over promovendi en post-docs 5 juni 2009 Promovendi: feiten en cijfers De hieronder getoonde cijfers betreffen alleen de werknemerpromovendi: promovendi die bij de universiteit een aanstelling

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Voorstel BRUGEL-VOORSTEL-080128-02 over De opdrachttoelage van de opdrachthouders opgesteld op basis van artikel 30octies van de

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae 12/06/2012 Objectieven en scope Duidelijke aflijning en definitie van begrippen Objectief overzicht op basis van feiten en cijfers Enquête bij 2.000 bestuurders

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.8.1. Inleiding In deze module worden 2 specifieke preventiedomeinen behandeld: de hypertensie en de hypercholesterolemie. De hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die uit het oogpunt van volksgezondheid,

Nadere informatie

SALARISSTUDIE ZIEKENHUISSECTOR 2013

SALARISSTUDIE ZIEKENHUISSECTOR 2013 SALARISSTUDIE ZIEKENHUISSECTOR 2013 SALARISADVIES LOONT! HUDSON TALENT MANAGEMENT +32 9 242 54 44 hrs.compben@hudson.com HUDSON HEALTHCARE +32 2 610 27 14 katrien.maervoet@hudson.com EXPERTS IN BELONING

Nadere informatie

SALARISENQUÊTE

SALARISENQUÊTE SALARISENQUÊTE 2016 1 ie-net ingenieursvereniging verenigt alle ingenieurs in Vlaanderen: industrieel, bio- en burgerlijk ingenieurs. Binnen de ingenieursvereniging bestaat een lange traditie van salarisenquêtes.

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Mijn Startbaan Enquête 2009

Mijn Startbaan Enquête 2009 Mijn Startbaan Enquête 2009 Opzet van de enquête september 2009 promotie 2009 464 burgerlijk ir. s, 212 bio-ir. s 1510 industrieel ing. s 338 enquêtes werden teruggestuurd 335 enquêtes werden na kwaliteitscontrole

Nadere informatie

GENDERLOONVERSCHILLEN IN BELGIË

GENDERLOONVERSCHILLEN IN BELGIË GENDERLOONVERSCHILLEN IN BELGIË Een onderzoek naar: De kansverhouding bij de toekenning van extralegale voordelen; De aspiraties betreffende de samenstelling van de loonkorf; De invloed van loopbaanonderbreking

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1

Studentenstudie Randstad 2012. studenten aan het werk. Studentenstudie 2012 1 Studentenstudie Randstad 2012 studenten aan het werk Studentenstudie 2012 1 inhoud 1. intro, aanpak en meest opvallende tendensen p. 3 1.1. intro... p. 3 1.2. aanpak p. 4 2. resultaten p. 5 2.1. werken

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over BudgetControle

Vragen & Antwoorden over BudgetControle Vragen & Antwoorden over BudgetControle Wat is BudgetControle bij het Zwitserleven i-pensioen Middelloon? BudgetControle is een optie op het i-pensioen Middelloon. De overeengekomen Middelloonregeling

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.8.1. Inleiding In deze module worden 2 specifieke preventiedomeinen behandeld: de hypertensie en de hypercholesterolemie. De hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die uit het oogpunt van volksgezondheid,

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie

European Sick Leave Index Voorbeeldklant

European Sick Leave Index Voorbeeldklant European Sick Leave Index Voorbeeldklant Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SALARISSTUDIE ACTUARISSEN IN OPDRACHT VAN IA BE

SALARISSTUDIE ACTUARISSEN IN OPDRACHT VAN IA BE Juni 2010 Opgemaakt door: Emely Vral & Elke Vera Contactinformatie: T: + 32 9 242 54 44 E: emely.vral@hudson.com elke.vera@hudson.com Inhoudstafel DEEL 1 - ALGEMEENHEDEN 1 CONTEXT...5 2 PLAN VAN AANPAK

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht. Kathelijne Verboomen, oktober 2013

Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht. Kathelijne Verboomen, oktober 2013 Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht Kathelijne Verboomen, oktober 2013 4 5 6 Situering Bedrijfswagens zijn zeer populair in België

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Bespaar tijd en geld Brengt financiële mogelijkheden en risico s in kaart Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken. Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij

Nadere informatie

Schoolverlaters bevraagd

Schoolverlaters bevraagd sessie 3 De wereld op de stoep: Schoolverlaters bevraagd Lieven Tusschans Stad Gent Werk en Economie Dienst Werk Schoolverlaters bevraagd Europa 2020 (schoolverlaters, kwalificaties, werkloosheid) Dienst

Nadere informatie

Vragen en antwoorden van de vakbonden

Vragen en antwoorden van de vakbonden Vragen en antwoorden van de vakbonden 1. Krijgen Treinbestuurders geen vermindering van de detacheringspremie omdat zij een eigen premiestelsel hebben? Voor shunting drivers zit de compensatie voor de

Nadere informatie

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere Inleiding Al begin 20ste eeuw opende de eerste bioscopen hun deuren in België en midden de jaren twintig van de 20 e eeuw telde België al meer dan 1000 bioscopen (Convents, 2007; Biltereyst & Meers, 2007)

Nadere informatie

Verdeling van films. Arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de verdeling van films

Verdeling van films. Arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de verdeling van films Paritair Comité voor het filmbedrijf 3030200 Verdeling van films De paritair subcomités 303.02 en 303.04 zijn opgeheven door het Koninklijk Besluit van 18 september 2008 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Vacature. Research Director

Vacature. Research Director Vacature Research Director Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Directie Statistieken, Budget en Studies Stat@rva.be Inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 EVOLUTIE VAN DE VERGOEDE VOLLEDIGE

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie