SLIM OP WEG 37 U.V. slim op weg DRIEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SLIM OP WEG 37 U.V. slim op weg DRIEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT"

Transcriptie

1 slim op weg Afgiftekantoor: 9099 GENT X Erkenningsnummer: P4A9131 U.V. SLIM OP WEG 37 DRIEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT Jg 10, nr 3 / Juli, augustus, september 2012

2 Voorwoord Slimme camera s verzekeren autoluw voetgangersgebied Voor het eerst zet Gent camera s in om het voetgangersgebied te vrijwaren van auto s die er niet thuis horen. Deze camera s herkennen automatisch de nummerplaten van wie het gebied binnen rijdt. Die extra toegangscontrole is nodig. Sommige autobestuurders doorkruisen het voetgangersgebied zonder vergunning, rijden te snel, parkeren in het gebied of negeren de toegangsverboden. Gent wil nu met efficiëntere controles het voetgangersgebied nog veiliger en aangenamer maken. Beste lezer, Gent blijft hoge ogen gooien. Eind mei ontving ons fietsbeleid in Londen de Ashden Award for Sustainable Travel. De jury prees Gent voor de jarenlange inspanningen om de fiets een prominente rol te geven in het stadsbeeld. Een extra stimulans om onze fietsreputatie verder uit te bouwen! Het prijzengeld wordt natuurlijk in nieuwe fietsprojecten geïnvesteerd. Wat is er nieuw? In deze slim op weg leest u meer over bakfietsdelen, sinds kort uit te testen aan de Poel en de Visserij. Ook de voetgangers- en fietsersbrug Batavia, waardoor u makkelijk van het centrum naar de Ouden Dokken kan, wordt hier toegelicht. De Stad steunt ook graag positieve acties van derden zoals de Rinkeltoer voor meer fietsveiligheid die begin juni in Gent werd gereden. Niet enkel vernieuwing in het fietsbeleid, ook de technologische vernieuwingen voor een betere mobiliteit komen aan bod. In twee stedelijke parkings is een klantvriendelijk systeem van parkeerdetectie ingevoerd. En voor het voetgangersgebied loopt een proefproject met camera s om ervoor te zorgen dat het autovrije hart van de stad meer dan ooit een aangename ontmoetingsplek is, zonder verkeer dat er niet thuis hoort. De auto gunnen we ook zeker een vrije dag op de vierde autovrije zondag die op 16 september plaatsvindt. Dit jaar opnieuw met de klassieke fietstocht over de stadsring. Fietst u met ons mee? Veel leesplezier! Martine De Regge Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Het 35 ha grote voetgangersgebied in Gent is een zegen voor mensen die er wonen, werken en winkelen, voor de handel en voor het milieu. Toch moeten bewoners, leveranciers, soms even het voetgangersgebied in met een voertuig. Enkel met een speciale vergunning mogen zij er via de kortste weg inrijden om te laden en te lossen, nooit om te parkeren. Met een efficiënte toegangscontrole wil de stad misbruik tegengaan en werken aan een voetgangersgebied waar voetgangers en fietsers zich thuis voelen. Slimme camera s lezen de nummerplaten van elk voertuig die het gebied in rijdt. Als bij die nummerplaten geen vergunning voor het voetgangersgebied hoort, dan maakt de politie een proces-verbaal op. Steden als Turnhout, Leiden, Londen en Genua werken al met een dergelijk systeem. De camera s leggen ook het negeren van toegangsverboden vast. Sommige verbindingen zijn afgesloten voor alle verkeer, ook voor wie een vergunning heeft. Dit project begint nu met enkele proefopstellingen. In de loop van 2012 en 2013 verschijnen er camera s aan de belangrijkste toegangswegen tot het voetgangersgebied. In de kleinere toegangsstraatjes blijven paaltjes staan. Er komen ook camera s om het doorrijverbod in de Cataloniëstraat in de gaten te houden. Een strikte handhaving moeten leiden tot veel minder voertuigen in het voetgangersgebied. DIT INITIATIEF WERD MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

3 Bataviabrug verbindt Oude Dokken voor fietsers en wandelaars In Gent kan u nu ook bakfietsdelen Sinds eind juni kan u de Bataviabrug gebruiken: de fiets- en voetgangersbrug die het Stapelplein over de Oude Dokken heen met de Koopvaardijlaan verbindt. Handig voor wie bijvoorbeeld een bezoekje brengt aan DOKstrand. De Bataviabrug is een belangrijke schakel binnen het project Oude Dokken. De komende jaren verrijst tussen de Muide en de Dampoort een volledig nieuwe woonwijk, met ongeveer 1500 woningen, parken en woongroen, publieke voorzieningen, kantoren en kleinhandel. Voor een vlotte verbinding tussen het nieuwe stadsdeel en de historische binnenstad bouwen de Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB, drie bruggen voor fietsers en voetgangers, mooi verdeeld over het hele gebied. De Bataviabrug is de eerste, ze ligt precies in het verlengde van de Doornzelestraat. Met een breedte van 6 meter krijgen zowel fietsers als voetgangers meer dan voldoende ruimte. De brug heeft een vast en een beweegbaar deel. Het vaste deel bevindt zich aan de kant van de Koopvaardijlaan. Het beweegbaar deel is een technologisch hoogstandje: centraal over de vaarweg kan de brug opgeheven worden zodat schepen eronder kunnen. Ook als de brug in beweging is, kunnen voetgangers en fietsers ze nog altijd oversteken. Een knipperlicht en een geluidssignaal kondigen aan dat de brug gaat bewegen. Als er geen schepen in aantocht zijn, wordt de brug neergelaten. De Bataviabrug brengt vandaag al de omliggende wijken met elkaar in contact. De brug biedt fietsers en voetgangers de kans om op een vlotte en veilige manier naar het werk in de haven te fietsen, snel de binnenstad te bereiken of de activiteiten van DOK te bezoeken. Autodelen is in Gent al goed ingeburgerd. Nu kan u ook bakfietsen delen op de cambio standplaatsen Poel en Visserij. Een uitstap met de kinderen, boodschappen doen, materiaal verhuizen, met de bakfiets gaat dit vlot en betaalbaar. De bakfiets is een slim alternatief voor een wagen in de stad. Maar een bakfiets is niet goedkoop en neemt nogal wat ruimte in. Cambio, Max Mobiel en het Gents MilieuFront willen met het nieuwe bakfietsdelen meer mensen de kans geven om een bakfiets uit te proberen of af en toe te gebruiken. Gent is de eerste stad in Vlaanderen, en zelfs in Europa, met een professioneel systeem voor bakfietsdelen. De opstart van dit project krijgt de nodige steun van het Vlaams Gewest en van de Stad Gent. Met een subsidie voor innovatieve projecten in centrumsteden ondersteunt Minister Van den Bossche vernieuwende initiatieven die wonen en leven in de stad aantrekkelijker maken. De Stad Gent zorgde voor een financiële en logistieke steun via het Mobiliteitsbedrijf en de Milieudienst. EENVOUDIG GEBRUIK Cambioklanten kunnen hun gewone abonnement ook voor de bakfietsen gebruiken. Wie nog geen lid is, kan eenvoudig aansluiten enkel om te bakfietsdelen. De Stad Gent biedt Gentenaars een gratis inschrijving aan. Via de Milieudienst betaalt ze de instapkosten (35 euro) volledig terug voor wie aansluit bij cambio en gedomicilieerd is in Gent. Meer info vindt u op het e-loket van de stad (edienstverlening.gent.be/ subsidie-autodelen). Reserveren kan via de website van cambio. U kan de bakfiets dan met de cambio-kaart ophalen aan de standplaatsen aan de Poel of Visserij, en hem daar na gebruik terug plaatsen voor de volgende gebruiker. Onderhoud en herstellingen, daar zorgt Max Mobiel voor.

4 Sneller een plekje vinden in de parkings Vrijdagmarkt en Sint-Michiels Gentse scholieren creatief rond mobiliteit Een vrije parkeerplaats vinden in een parkeergarage wordt in Gent een stuk makkelijker. De Stad rust haar ondergrondse parkeergarages uit met een klantvriendelijke parkeerdetectie. De parkings Vrijdagmarkt en Sint-Michiels bijten de spits af. Het parkeerdetectiesysteem combineert een aantal toepassingen die het voor de bezoekende autobestuurders een stuk eenvoudiger maken om een plekje voor hun auto te vinden. Wat is er precies veranderd? Aan de parkeerplaatsen in de garages Vrijdagmarkt en Sint-Michiels zijn sensoren aangebracht. Die sensoren detecteren de auto s en geven met groene en rode led-lampjes aan of een parkeerplaats vrij of bezet is. Blauwe lichtjes maken de parkeerplaatsen voor mensen met een beperkte mobiliteit goed herkenbaar. Al van bij het binnen rijden toont een overzichtsbord u hoeveel parkeerplaatsen er nog beschikbaar zijn per verdieping. Op de nieuwe digitale borden binnen in de parking ziet u in een oogopslag hoeveel parkeerplaatsen er vrij zijn in een bepaalde zone van de parking. Deze verwijsborden geven u ook de aangewezen rijrichting aan. Zo kan u zich snel en efficiënt naar een vrije plek laten leiden en hoeft u geen overbodige meters rond te rijden. Het Mobiliteitsbedrijf kan met deze borden bovendien beter communiceren over eventuele (onderhouds)werken of problemen in de parking. De parkeerdetectie verbetert de exploitatie van beide parkings. Bestuurders vinden sneller een plaatsje en de capaciteit wordt sneller aangewend. Dit heeft ook een positief milieueffect: minder lang rondrijden betekent minder uitstoot. Dit systeem wordt geëvalueerd en kan daarna ook geïnstalleerd worden in de andere stedelijke parkings in Gent (Reep, Ramen, Sint-Pietersplein, Kouterpoort). DIT INITIATIEF WERD MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE MEER INFO? Sabine Van Lancker T E Het afgelopen schooljaar deden negen Gentse secundaire scholen mee aan een Civitas-scholenproject voor betere mobiliteit. Ze werkten eerst een vervoersanalyse uit. Hoeveel leerlingen komen er op welke manier naar school? Na het telwerk onderzochten ze de problemen die leerlingen ervaren op weg naar school. Daarop koos elke school een thema om een sensibiliserende campagne aan te koppelen. Na de campagne volgde opnieuw een meting om te zien of er effecten te merken waren. De rode draad: de leerlingen zoveel mogelijk zelf betrekken bij de mobiliteit op weg naar school. Een jury beoordeelde de projecten van de scholen onder meer op de originaliteit, de impact op korte en lange termijn, de verspreidbaarheid naar andere scholen, de presentatie en de interne en externe communicatie. De drie beste scholen werden beloond met een mooie financiële prijs. Het prijzengeld is bedoeld voor een duurzaam project in de school en is zo meteen weer een stap in de goede richting. De winnaar van het Civitas-scholenproject was het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius (1A en 1B). Zij maakten een stapkaart op maat van de leerlingen. Zo leren de jongeren de kortste weg van huis naar school af te leggen. Geen excuses meer om te laat te komen. De tweede plaats ging naar het Don Bosco Instituut. De leerlingen van 3de, 6de en 7de jaar plaatsten houten figuren (politie-agenten en combi) op een cruciale plek aan de ingang van de school om fietsers meer ruimte te geven. Het podium werd vervolledigd door de Stedelijke Hotelschool. Het 4de jaar restaurant-keuken werkt creatief rond respect op het openbaar vervoer, met onder meer een debat, een affiche en een filmpje op youtube.

5 Autovrije zondag op 16 september Slim naar de solden AUTOVRIJ HART Net zoals vele andere steden en gemeenten organiseert de stad Gent op 16 september 2012 weer een autovrije zondag. Gent richt zich op de autovrije dag vooral op wandelen en fietsen. Meer dan 30 verschillende wandel- en fietstochten staan op het programma, elk met hun eigen invalshoek en charme. Er zijn diverse infostanden en activiteiten op de Korenmarkt, het Sint- Baafsplein en het Emile Braunplein. De autovrije zondag wordt in Gent feestelijk afgesloten met een fietstocht op de stadsring. Deze start om 17 uur op het Sint-Pietersplein en zal daar ook eindigen. Meer informatie over het programma vindt u in de folder van de autovrije zondag en op Het uitgangspunt van de autovrije dag is dat de auto voor een dag opzij geschoven wordt in het hart van stad. Tussen 10 en 18 uur zal het gebied binnen de stadsring (R40), in het noorden begrensd door de as Nieuwewandeling/Blaisantvest, afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Ook verplaatsingen binnen dit autovrije gebied moeten te voet, per fiets, met het openbaar vervoer of een taxi gebeuren. Gent maakt enkel een uitzondering voor openbaar vervoer en taxi s, mensen met een gehandicaptenkaart, minder mobiele mensen (via voorlegging van een doktersattest), hulpdiensten en dringende technische interventies. DAGPAS DE LIJN AAN HALVE PRIJS Op 16 september kan u met de speciale dagpas aan halve prijs de hele dag gebruik maken van bus en tram. U betaalt hiervoor slechts 2,50 euro in plaats van 5 euro. De dagpas is vanaf begin september te koop in alle Lijnwinkels. U kan uw wagen gratis parkeren op één van de zes P+R locaties aan de Gentse rand. De tram of bus brengt u vlot tot in het centrum. Meer informatie: Heeft u het gezien? Onder het motto Zit niet strop, ga slim naar de solden! zette Gent de afgelopen koopjesperiode de alternatieven voor fileleed in de verf: openbaar vervoer, fiets of gewoon te voet. Meer kooplustigen betekent meer verkeer, en ook veel meer kans op files en parkeerproblemen voor wie dan met de wagen komt. Zonde om hierdoor kostbare tijd te verliezen. De campagne wees op de goede alternatieven, en die zijn natuurlijk niet enkel handig in de koopjesperiode. Het openbaar vervoer in Gent beschikt over een fijnmazig netwerk met frequente verbindingen. Wie van buiten Gent komt, kan gratis parkeren op de Park+Ride aan Flanders Expo of de Land van Rodelaan in Gentbrugge en daar overstappen op de tram naar het centrum. Fietsers hebben geen last van files en kunnen hun fiets altijd makkelijk kwijt. De gratis fietskaart Gent is een handig hulpmiddel en op de digitale fietsrouteplanner kan u een fietsroute op maat opvragen. En waarom niet gewoon te voet gaan als u dichtbij woont of werkt? De nieuwe voetgangerskaart biedt een helder overzicht van de wandelverbindingen in Gent en toont in detail het netwerk van winkelstraten. Door de aanduidingen in wandelminuten, ziet u meteen hoe snel u te voet ter plekke bent. VGS op mobiliteitgent.be Het Gentse verkeersgeleidingssysteem (VGS) is een krachtig hulpmiddel om het verkeer in goede banen te leiden. De digitale borden tonen niet enkel de beschikbare plaatsen in de parkeergarages. Bij ingrijpende werken, ongevallen of verkeersoverlast geven ze ook praktische informatie. Op mobiliteitgent.be kan u trouwens een helder en geanimeerd woordje uitleg vinden over de werking van het VGS.

6 Nieuwe fietssuggestiestroken Gentse Feesten: nog wijzer zonder auto In de lente van 2012 zijn er in Gent weer enkele fietssuggestiestroken bijgekomen. In Drongen werden suggestiestroken aangelegd op twee spoorwegbruggen: de brug aan de Holisstraat en de brug tussen de Halewijnstationstraat en de Luchterenstraat. Bij de uitbouw van het Gentse fietsnetwerk gaat de voorkeur naar het aanleggen van nieuwe of verbeterde fietspaden. Maar in heel wat straten is dit jammer genoeg niet mogelijk, vaak omdat de weg niet breed genoeg is. In zulke gevallen kunnen alternatieven als een fietsstraat of fietssuggestiestroken de fietsveiligheid helpen verbeteren. Fietssuggestiestroken zijn gekleurde banden langs de zijkant van de rijweg, zonder het statuut van fietspad. Ze tonen de fietser de meest aangewezen positie op de rijbaan, attenderen de andere weggebruikers op de aanwezigheid van fietsers en helpen de autobestuurders om voldoende afstand te houden. Nieuwe cambio standplaats Van Beverenplein Met de regelmaat van de klok duiken er in Gent bijkomende cambio standplaatsen op. Sinds kort kunnen ook Gentenaars uit de buurt van het Van Beverenplein makkelijker aan autodelen doen. Nu is daar een standplaats in de Poperingestraat (aan de hoek met Radijsstraat). Cambio autodelen is een eenvoudige formule waarbij op ruim 25 locaties auto s klaar staan. Tegen betaling kan u die reserveren en vrij gebruiken. Na de rit zet u de wagen terug voor de volgende gebruiker. Zo heeft u altijd een auto ter beschikking, zonder de zorgen van een eigen wagen. Voor de vele bezoekers aan de Gentse Feesten 2012 zet de Stad vooral in op duurzame mobiliteit, zoals fiets en openbaar vervoer. Parkeerplaatsen op straat en de parkings in de binnenstad lopen immers al snel vol. Voor wie met de trein komt, is er het Gentse Feestenbiljet. De belangrijkste tram- en buslijnen blijven tijdens de Feesten langer doorrijden. Voor de nachtraven legt De Lijn speciale Feestenbussen in, deze vertrekken aan Gent Zuid. Komt u toch met de wagen naar Gent? Dan kan u gratis parkeren op drie grote P+R-terreinen aan de rand van de stad (Flanders Expo, Oostakker en Gentbrugge). Trams en bussen brengen u er rechtstreeks naar en van de feestenzone. Het Vlaams Verkeerscentrum informeert al van op de E40 en E17 over de verkeerssituatie in Gent en helpt het verkeer op weg naar de P+R-terreinen. In Gent zelf neemt het Verkeersgeleidingssysteem (VGS) van de Stad Gent over. De digitale borden informeren de autobestuurders over het aantal vrije plaatsen, leiden hen langs de snelste routes ernaartoe en tonen, indien nodig, ook andere boodschappen over de verkeerssituatie in de stad. Goed om weten is dat de bussen van De Lijn alle dagen vanaf 14 uur niet meer door het centrum rijden. Uit veiligheidsoverwegingen is het beter geen bussen door de feestende massa te laten rijden. Vorige feestenedities gold dit al voor de trams. Van 14 juli t.e.m. 23 juli telkens vanaf 14u zijn de tijdelijke eindhaltes van de bussen van de lijnen 3, 17, 18, 38 en 39 aan de ene kant Gent Zuid en aan de andere kant Poel. Het Mobiliteitsbedrijf richt tijdens de Gentse Feesten extra parkeerplaatsen in voor wie een bewonerskaart heeft van een parkeerzone in de feestenzone. Nieuw dit jaar is het proefproject Parking Ramen: 150 parkeerplaatsen worden voorbehouden voor bewoners met een geldige parkeerkaart voor de zones 0, 1, 2, 3 en 5. Zo is het voor de Gentenaars zelf makkelijker om een parkeerplaats te vinden in hun eigen wijk. In Gent maken intussen al ongeveer mensen gebruik van cambio, zowel voor privé- als voor werkverplaatsingen. Wist u trouwens dat de Stad Gent haar inwoners een gratis inschrijving aanbiedt? Als u zich aansluit bij cambio en u bent gedomicilieerd in Gent, dan betaalt de Stad de instapkosten (35 euro) volledig terug.

7 Nathalie, Saïd en Sam ontdekken Civitas-resultaten In september loopt het Europese Civitas-project rond duurzame mobiliteit af. In vier jaar tijd leverde dat in Gent een heleboel tastbare resultaten op: een voetgangerskaart, fietstrommels, de digitale fietsrouteplanner en -website, fietstelpalen, elektrische deelwagens, beter uitgeruste bus- en tramhaltes, hybride bussen, In een gloednieuw filmpje trekken drie studenten op onderzoek naar de meeste opvallende realisaties in het Gentse straatbeeld. Vanaf 1 september zal hun frisse reportage te zien op enkele locaties in Gent (De Lijn-winkel, Hoofdbibliotheek, Administratief centrum Zuid, ) Als u dan meespeelt met de bijhorende wedstrijd kan u een van de leuke prijzen in de wacht slepen! Het Civitas-filmpje met Nathalie, Saïd en Sam is nu al te zien DIT INITIATIEF WERD MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE op Youtube (onder de zoekterm Civitas Gent realisaties ). MEER INFO? MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent T F E Tweedehandsfietsenmarkt op 8 september Naar goede gewoonte organiseren het Mobiliteitsbedrijf en de Gentse Fietsersbond in september een tweedehandsfietsenmarkt. Van 9 tot 12 uur kan u op het Woodrow Wilsonplein terecht om tweedehands (kinder)fietsen te kopen of verkopen. Wie verkoopt, schrijft zich die dag gewoon eerst in bij de infostand van het Mobiliteitsbedrijf. Deze markt is enkel bedoeld voor particulieren, niet voor fietsenhandelaars. COLOFON VU: Martine De Regge - Stadhuis Gent Redactie: Wim Schuddinck Fotografie: Stad Gent Drukwerk: Drukkerij Cartim, Gentbrugge Datum van uitgave: juli 2012 U kan op deze fietsenmarkt ook meteen uw fiets(en) gratis laten registreren. Maak er gebruik van! Alle deelnemers krijgen bovendien een gratis fietszadelhoesje! Vlug wezen is de boodschap, want op=op.