Dienstenwijzer Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening"

Transcriptie

1 Dienstenwijzer Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Helmhorst Financiële Coaching is een onafhankelijk advieskantoor op het gebied van hypotheken, pensioenen, verzekeringen en aanverwante diensten. Korte lijnen door persoonlijk contact met uw vaste adviseur, juiste en adequate voorlichting met betrekking tot uw mogelijkheden en schriftelijk onderbouwing van ons advies zijn kenmerken van ons kantoor. Om u vooraf inzicht te geven omtrent onze dienstverlening, welke conform de Wet Financieel toezicht (Wft) verplicht is, ontvangt u de dienstenwijzer Helmhorst Financiële Coaching. Bedrijfsgegevens Helmhorst Financiële Coaching, een financieel advieskantoor met als speerpunten hypotheken, pensioenen, verzekeringen en aanverwante diensten voor particulieren en ondernemers. Het adres is Helmhorst Financiële Coaching BV Ankerplaats TX Katwijk Telefoon: Internet: Voor het verlenen van financiële diensten, zoals bedoeld in de Wet Financieel Toezicht (Wtf) is een vergunning vereist. Helmhorst Financiële Coaching is bij de Autoriteit Financiële Markten ingeschreven onder vergunningsnummer De AFM houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder andere financiële adviseurs. De vergunning strekt zich uit tot het adviseren en bemiddelen van: Hypothecair krediet; Pensioenverzekeringen; Levensverzekeringen; Inkomen & Zorgverzekeringen; Consumptief Krediet; Schadeverzekeringen; Betalen en sparen. SNS KvK Rijnland AFM Pagina 1 van 7

2 Verder zijn wij ingeschreven bij: Kamer van Koophandel Autoriteit Financiële Markten: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Stichting Erkend Hypotheekadviseur Register Adviseur in Assurantiën Op werkdagen kunt u ons bereiken van 9.00 tot uur. Mocht u niet direct iemand aan de lijn krijgen, dan stellen wij het op prijs indien u een bericht achterlaat. Ook in de avonduren kunt u een afspraak met een erkend (hypotheek)adviseur maken. Dienstverlening Bij Helmhorst Financiële Coaching kunt u terecht voor een compleet pakket aan financiële diensten en in het verlengde daarvan financiële producten, waarbij helder en duidelijk advies hoog in het vaandel staat. Wij onderbouwen ons advies en leggen deze ook altijd schriftelijk vast. Hypothecair krediet Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een langere periode, soms wel tot 30 jaar. Bij zo n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en de voorwaarden van uw hypotheek. Want ook met dit laatste aspect kan goedkoop achteraf wel eens duurkoop blijken. Kortom: een kwalitatief hoogwaardig advies, waarin uw wensen worden geïnventariseerd zodat ons advies optimaal aansluit op uw persoonlijke situatie en risicobereidheid. Levensverzekeringen Levensverzekeringen zijn er in vele vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, is een vorm van een levensverzekering. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. SNS KvK Rijnland AFM Pagina 2 van 7

3 Zorg en Inkomensverzekeringen Iedereen is verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten. Veel mensen kiezen er voor om zich ook aanvullend te verzekeren tegen medische kosten. U stemt uw woon- en leefsituatie vrijwel automatisch af op het inkomen dat u geniet. Als u onverwachts arbeidsongeschikt of werkloos raakt, dan kan dit een grote invloed hebben op uw inkomenssituatie. Er zijn verzekeringen waarmee u deze risico s kunt beperken. Betalen en Sparen Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening, maar ook door deelname aan een bedrijfsspaarregeling of levensloop. Denkt u bij het sparen voor de aflossing of uw oude dag ook een aan Banksparen dat sinds 1 januari 2008 mogelijk is geworden. Ook op dit terrein kunnen we u met raad en daad bijstaan, zowel in de fase van advisering als bij de bemiddeling tussen u en de financiële instelling. Schadeverzekeringen Iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelden op het gebied van schadeverzekeringen. Consumptief krediet Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Wij geven u advies over een verantwoorde kredietsom en de condities van rente en aflossing. Adviseren over deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen) Bij beleggingsdiensten mogen wij uw orders ontvangen en doorgeven en u adviseren over financiële instrumenten. U kunt hierbij denken aan een beleggerrekening of een spaarproduct met beleggingselement. Een ander voorbeeld is een effectenhypotheek: de combinatie van een hypothecaire lening met een beleggerrekening. Wij hebben de bevoegdheid om u in contact te brengen met financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in beleggingen. Wij geven geen direct beleggingsadvies. SNS KvK Rijnland AFM Pagina 3 van 7

4 Hoe komen wij tot ons advies Volledig adviesvrij Ons kantoor heeft geen enkele contractuele verplichting om financiële producten bij één of meerdere financiële instelling onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering en de keuze van het product, van de bank, verzekeringmaatschappij of hypotheekvertrekker dat het best aansluit bij uw wensen en (risico)profiel. Ons advies komt tot stand na een grondige analyse van uw eisen en wensen, nu en in de toekomst. Wij leggen ons advies en uw keuze altijd schriftelijk vast. Ondernemersvrijheid Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in ons bedrijf. Deze vrijheid biedt ons de ruimte om die oplossingen te verwerken in ons advies wat wij in uw belang achten. Dit gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. Keuze van aanbieder(s) De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten, elk met zijn eigen specialisme, producten en voorwaarden. Periodiek maken wij een selectie van dit productaanbod zowel op basis van prijs als kwaliteit en bepalen zo zelf bij welke maatschappijen onze voorkeur genieten. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle aanbieders zaken doen. Onze adviezen gaan uit van de producten van een toereikende groep aanbieders die representatief zijn voor de markt. Wij adviseren dus ongebonden selectief. De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met vergelijkingsprogramma's die het mogelijk maken om een zorgvuldige analyse te maken van een representatief gedeelte van de markt. Uit deze aanbieders selecteren wij een aanbod dat goed past bij uw persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de bank/ verzekeraar. Waarborging vakbekwaamheid Wij stellen permanente educatie voor alle verplicht. Iedere medewerker is in bezit van één of meerdere diploma s op het gebied van verzekeren, sparen en beleggen en financieren. U kunt te allen tijde inzicht vragen in het diplomaregister van onze medewerkers SNS KvK Rijnland AFM Pagina 4 van 7

5 Execution Only Op basis van de Wet Financieel Toezicht is het mogelijk een relatie met u aan te gaan, waarbij u alleen gebruik maakt van onze dienstverlening op basis van bemiddeling. Dit noemen we execution only Wij gaan dan geen adviesrelatie met u aan. Gezien de complexe materie van hypotheken en aanverwante producten, waar veel aspecten bij komen kijken, raden wij dit product niet direct aan. Maar mocht u zelf volledig op de hoogte zijn van alle ins- en outs, de mogelijkheden met betrekking tot rentes en de verschillende voorwaarden, u weet exact welke fiscale wetgeving op uw hypotheek van toepassing is en wat de consequenties van gemaakte keuzes zijn op uw persoonlijke (financiële) situatie, dan kunt u ook gebruik maken van onze bemiddeling voor de totstandkoming van een overeenkomst met een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. Wij bieden u alleen het product van uw keuze aan en wijzen u niet op voor- of nadelen van het product en op de mogelijkheden die andere aanbieders voor u hebben. Onze beloning Ons verdienmodel is uitvoerig beschreven in ons Dienstverleningsdocument. Deze wordt u overhandigd en besproken voordat wij een advies opstellen. Voor onze diensten rekenen wij doorgaans met een vast tarief. U betaalt ons rechtstreeks op basis van een factuur. Het is ook mogelijk om ons op basis van een uurtarief te belonen. Echter omdat wij streven naar een systeem zonder verassingen is ons voorkeur een vast tarief (fixed price). Voor een aantal financiële producten ontvangen wij van de bankinstelling of verzekering maatschappij doorlopende provisie. Die provisie gebruiken wij om producten te administreren en voor u in beheer te houden. Mutaties op deze producten worden door ons uitgevoerd zonder u daarvoor kosten in rekening te brengen. Soms ontvangen wij voor onze diensten afsluitprovisie van de bank of verzekering maatschappij. Hier zijn wij volledig open en transparant in en communiceren dit ook naar u. Voor service en advies in de toekomst kunt u bij ons een serviceovereenkomst afsluiten. De vergoeding hiervoor betaalt u ons in de vorm van een maandelijks of jaarlijks bedrag. SNS KvK Rijnland AFM Pagina 5 van 7

6 Wij vragen ook iets van u Het is terecht dat u hoge eisen stelt aan onze dienstverlening. Maar om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Totaalbeeld Uw financiële profiel kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes compleet zijn. Bij bepaalde producten, voornamelijk zogenaamde complexe producten, zullen wij uw persoonlijke situatie schriftelijk vastleggen en een klantprofiel opstellen. Het klantprofiel kan ook digitaal worden ingevuld, kijk op de website Juiste en volledige informatieverstrekking Bij bepaalde diensten zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit aan de hand van een origineel identiteitsbewijs vast te stellen. U mag van ons verwachten dat uw adviseur daarnaar vraagt. Wij onderschijven volledig de Wet op de persoonsgegevens en handelen uiteraard conform deze wet bij het vastleggen van uw persoonlijke gegevens. Om te voorkomen dat belangrijke risico s onverzekerd blijven, verwachten wij van u dat wijzigingen in de persoonlijke situatie of aanpassingen met betrekking tot verzekerde zaken zo spoedig mogelijk aan ons worden doorgegeven. Denkt u daarbij aan de volgende onderwerpen: Geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, verhuizing en beëindiging of wijziging van elders lopende verzekering(en). De rente- en premiebetaling U betaalt de premies, rentes en aflossingen rechtstreeks aan de verzekeraar en/of de geldverstrekker. In geval van betalingsachterstand kunnen wij in overleg treden met de verzekeraar en/of de geldverstrekker om tot een betalingsregeling te komen. U doet er verstandig aan problemen omtrent de betaling zo vroeg mogelijk bij ons te melden. SNS KvK Rijnland AFM Pagina 6 van 7

7 Klachten Wanner u een klacht heeft met betrekking tot onze dienstverlening dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Wij behandelen uw klacht schriftelijk, geheel volgens onze klachtenprocedure. Vindt u dat wij niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachteninstantie binnen onze branche: Klachteninstituut Financiële Diensten (KiFid) Postbus AG Den Haag Telefoon: Internet: Afsluiting Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers. Wij streven naar een lange termijn relatie met onze klanten. Onze adviezen zijn vanuit een onafhankelijk perspectief opgesteld. Voor advies en bemiddeling vragen wij een reële vergoeding en in combinatie met onze serviceovereenkomst kunnen wij u tijdig van advies voorzien dat specifiek op uw financiële situatie is afgestemd. U beschikt doorlopend over een persoonlijk financieel adviseur die betrokken is bij uw financiën en actief met u meedenkt. BENT U TEVREDEN ZEG HET VOORT, BENT U NIET TEVREDEN ZEG HET ONS SNS KvK Rijnland AFM Pagina 7 van 7