Salarisniveaus Overheidspersoneel 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Salarisniveaus Overheidspersoneel 2009"

Transcriptie

1 Salarisniveaus Overheidspersoneel 2009 Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters en Wethouders, Raadsleden, Overig Bijzondere Functies, Onderwijs & Wetenschappen, Defensie, Politie

2 Salarisniveaus Overheidspersoneel 2009 Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters en Wethouders, Raadsleden, Overig Bijzondere Functies, Onderwijs & Wetenschappen, Defensie, Politie

3 Uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Cluster Analyse, Arbeidsmarkt en Macro Economische Advisering Postbus EA Den Haag Extra exemplaren van de Salarisniveaus Overheidspersoneel zijn aan te vragen op bovenstaand adres of via telefoon (070) , telefax (070) Informatie en suggesties Mevr. W. Grijseels (070) Productiebegeleiding Directie Communicatie en Informatie/ Grafische en multimediale diensten Maart /165-GMD53 Lay out Grafisch Buro van Erkelens Den Haag Coverbeeld Peter Hilz/Hollandse Hoogte Druk Koninklijke Broese en Peereboom Breda ISSN Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vermenigvuldigen van informatie uit deze publicatie is toegestaan, mits deze uitgave als bron wordt vermeld. 2

4 Inhoudsopgave Openbaar Bestuur Rijk 4 Gemeenten 6 Provincies 8 Rechterlijke Macht 10 Waterschappen 12 Burgemeesters en Wethouders 14 Raadsleden 16 Overig Bijzondere Functies 18 Onderwijs en Wetenschappen Primair Onderwijs 20 Voortgezet Onderwijs 22 Middelbaar Beroepsonderwijs 24 Hoger Beroepsonderwijs 26 Wetenschappelijk Onderwijs 28 Onderzoekinstellingen 30 Universitair Medische Centra 32 Veiligheid Defensie: Land- en luchtmacht en Marechaussee 34 Defensie: Marine 36 Defensie: Burgerpersonnel 38 Politie 40 Afkortingen 43 Schematisch overzicht 3

5 Rijk schaal assistent postkamer, algemeen assistent schaal bode, medewerker repro, administratief medewerker, typist schaal medewerker financieel administratieve ondersteuning, medewerker semi-statisch archief, medewerker tekstverwerking, medewerker telefooncentrale schaal onderhoudstechnicus, medewerker administratieve ondersteuning, medewerker facilitaire dienst, medior AID er/complexbeveiliger (DJI) schaal administratief medewerker rechtspositie, medewerker bibliotheek en documentatie, medewerker documentaire informatievoorziening, senior AID er/complexbeveiliger (DJI), medior transportgeleider (DJI) schaal salarisadministrateur, inkoper, directiesecretaresse, medior penitentiair inrichtingswerker (DJI), medior vreemdelingenbegeleider (DJI), senior transportgeleider (DJI) schaal documentalist, medewerker applicatiebeheer, medewerker projectondersteuning, medewerker personeels- en salarisadministratie, groepsleider jeugd (DJI), sociotherapeutisch medewerker (DJI), senior penitentiair inrichtingswerker (DJI), senior vreemdelingenbegeleider (DJI) schaal netwerkbeheerder, systeembeheerder, financieel-economisch administratief medewerker, bibliothecaris, sociotherapeut (DJI), pedagogisch medewerker (DJI) schaal beleidsondersteunend medewerker, systeemanalist, senior operationeel inkoper, coordinerend sociotherapeut (DJI), senior pedagogisch medewerker (DJI) schaal juridisch medewerker, bedrijfsmaatschappelijk werker, communicatiemedewerker, stafmedewerker gegevensbeheer schaal beleidsmedewerker, projectadviseur, adviseur personeel en organisatie, hoofd publieksvoorlichting, contractmanager schaal senior beleidsmedewerker, directie secretaris, speechschrijver, wetgevingsjurist, senior projectleider, senior medewerker begrotings voorbereiding 4

6 Personeel Rijk naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2007 Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2007 man vrouw 6000 en hoger 5500 tot 6000 Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 5000 tot tot tot tot 4000 schaal senior beleidsspecialist, senior wetgevingsjurist, senior communicatieadviseur schaal beleidsveldmanager, hoofd internationale betrekkingen, hoofd financieel-economische zaken/controller schaal hoofd beleidsafdeling, bestuurlijk-juridisch specialist, projectcoördinator schaal directeur voorlichting, directeur personeel, inspecteur ruimtelijke ordening schaal hoofd centrale directie FEZ, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat schaal hoofddirecteur KNMI, plv. secretaris-generaal, directeur bureau voor de Industriële eigendom 8920 secretaris-generaal, directeur generaal, ambtenaar van de Dienst Buitenlandse Zaken XIX, thesaurier-generaal, voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, directeur Centraal Planbureau, inspecteur-generaal, 3000 tot tot tot 2500 < directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, voorzitter Adviesraad van het Wetenschaps- en Technologiebeleid, griffier Tweede Kamer, hoofd Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst 9502 staatssecretaris, ambtenaar van de Dienst Buitenlandse Zaken XX minister

7 Gemeenten schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal 10a schaal schaal 11a schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal

8 Personeel Gemeenten naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2007 Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2007 man vrouw 6000 en hoger 5500 tot 6000 Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 5000 tot tot tot tot 4000 In dit overzicht zijn voor de sector Gemeenten geen voorbeeldfuncties opgenomen. Alle gemeenten stellen zelfstandig hun functies vast waarbij verschillende functiewaarderings - systemen gehanteerd worden. Hierdoor is er geen uniforme functie-indeling voor alle gemeenten mogelijk tot tot tot 2500 <

9 Provincies schaal algemeen assistent, assistent schaal medewerker postbehandeling, medewerker bedrijfsrestaurant, administratief assistent schaal chauffeur, telefonist/receptionist, uitvoerend medewerker, schaal administratief ondersteuner, vaktechnisch uitvoerend medewerker, onderhoudsmonteur, schouwkantonnier, medewerker muskusratten bestrijding, sluiswachter schaal informatieverzorger, kantonnier, muskusratten bestrijder, secretaresse, onderhoudstechnicus, vaktechnisch medewerker electro schaal technisch medewerker, medewerker helpdesk, medewerker budgetbewaking, steunpuntbeheerder, landmeter, afdelings secretaresse schaal meettechnicus, rekenaar, analist, allround informatieverzorger, directiesecretaresse, cartografisch/gis medewerker schaal medewerker personeelszaken, netwerkbeheerder, toezichthouder kleine industrie, medewerker verkeersongevallen, hoofd secretariaat, planadviseur (medewerker vergunningen), technisch medewerker vergunningen, medewerker financiële administratie, technisch applicatiebeheerder, opzichter nieuwe werken schaal functioneel applicatiebeheerder, rayonhoofd, beleidsondersteuner, inkoper, projectleider voorbereiding, projectleider uitvoering schaal personeelsadviseur, toezichthouder grote industrie, GIS medewerker, persvoorlichter, medewerker I&A, hoofd facilitaire dienst, beleidsondersteunend medewerker, junior beleidsmedewerker, bedrijfskundig medewerker, medewerker grondverwerving, medewerker begrotingsvoorbereiding en begrotingsuitvoering 8

10 Personeel Provincies naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2007 Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2007 man vrouw 6000 en hoger 5500 tot 6000 Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 5000 tot tot tot tot 4000 schaal juridisch medewerker, senior projectleider wegen, beleidsmedewerker FEZ, beleidsmedewerker, beleidsmedewerker vergunningen, informatieanalist schaal senior juridisch medewerker, hoofd bureau beheer en onderhoud (wegen), senior adviseur I&A, hoofd bedrijfsbureau, senior beleidsmedewerker FEZ, senior beleidsmedewerker, senior adviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspositie schaal hoofd bureau beleid, coördinerend beleidsmede werker, projectleider, hoofd bureau vergunning verlening, archiefinspecteur schaal programmamanager, projectmanager schaal hoofd afdeling beleid 3000 tot tot tot 2500 < schaal beleidsdirecteur schaal schaal provinciaal controller 9

11 Rechterlijke Macht rechterlijk ambtenaar in opleiding gerechtsauditeur gerechtsauditeur, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof waarbij hij is aangesteld; gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank waarbij hij is aangesteld; subsituut-officier; officier enkelvoudige zittingen; senior-gerechtsauditeur; griffier van de Hoge Raad rechter in een rechtbank, officier raadsheer in een gerechtshof, vice-president van een rechtbank, ressortsadvocaatgeneraal, officier 1 e klasse vice-president van een gerechtshof, coördinerend vice president van een rechtbank, plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal, plaatsvervangend hoofdofficier 7757 fungerend hoofdofficier coördinerend vice-president van een gerechtshof 8515 coördinerend vice-president senior van de overige rechtbanken, hoofdadvocaat-generaal, hoofd officier bij de overige arrondissements parketten 9072 raadsheer in en advocaatgeneraal bij de Hoge Raad, coördinerend vice-president senior van een gerechtshof, coördinerend vice-president senior van de rechtbanken te Amsterdam, s-gravenhage en Rotterdam, procureurgeneraal, lid van het College van procureurs-generaal, hoofdofficier bij de arrondissementsparketten te Amsterdam, s-gravenhage en Rotterdam, hoofdofficier bij het landelijk parket 9663 vice-president van en plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad president van en procureurgeneraal bij de Hoge Raad 10

12 Personeel Rechterlijke Macht naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2007 Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2007 man vrouw 6000 en hoger 5500 tot 6000 Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 5000 tot tot tot tot tot tot tot 2500 < De sector Rechterlijke Macht bestaat uitsluitend uit leden van de Rechterlijke Macht. Het administratieve personeel en ander hulppersoneel in dienst bij het ministerie van Justitie behoort tot de sector Rijk. 11

13 Waterschappen schaal medewerker huishoudelijke zaken, schoonmaker schaal algemeen administratief ondersteunend medewerker, medewerker facilitaire dienstverlening schaal medewerker postkamer, medewerker reprografie schaal administratief medewerker, bode, medewerker beheer en onderhoud, medewerker receptie/telefonist, muskusrattenbestrijder schaal administratief medewerker secretariële ondersteuning, fiscaal administratief medewerker, kassier, medewerker secretariaat, medewerker servicepunt, monteur schaal medewerker personeels- en salarisadministratie, technisch medewerker/hoofdmonteur (gemalen en installaties), administratief financieel medewerker, afdelingssecretaresse, medewerker archief, medewerker helpdesk, monsternemer schaal ambtelijk secretaris OR, analist, bestuurs-/directiesecretaresse, bibliotheekmedewerker, CAD-tekenaar/ gegevens beheerder, landmeter, medewerker communicatie, medewerker DIV, medewerker GIS, medewerker handhaving, medewerker inkoop, medewerker invordering, medewerker P&O schaal beheerder gemalen, deurwaarder, medewerker vergunningenverlening (Keur), medewerker vergunningenverlening WVO,webmaster, werkvoorbereider, applicatiebeheerder, elektrotechnicus, financieel medewerker, hoofdklaarmeester/coördinator, medewerker aanslagregeling en bezwaar, medewerker eigendommenbeheer schaal adviseur heffingen, beleidsondersteunend medewerker, bestuursadviseur, communicatie adviseur, coördinator DIV, districtsopzichter, gebouwenbeheerder, handhaver (BOA), inkoper, juridisch medewerker, personeelsconsulent, systeem- en netwerkbeheerder, werktuigbouw kundige schaal beleidsmedewerker, aquatisch ecoloog, beleids medewerker stedelijk waterbeheer, coördinator calamiteitenzorg, GIS adviseur, KAM-coördinator, medewerker planning en control, proces technoloog zuivering, teamcoördinator, technisch specialist waterkwaliteit, vergunningverlener WVO (emissiebeheerder) 12

14 Personeel Waterschappen naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2007 Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2007 man vrouw 6000 en hoger 5500 tot 6000 Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 5000 tot tot tot tot 4000 schaal beleidsadviseur, beleidsadviseur communicatie, beleidsadviseur planvorming/ro, hydroloog, juridisch adviseur, senioradviseur informatisering en automatisering, financieel adviseur, informatie-analist, P&O adviseur, projectleider civiele werken schaal kennismanager, projectmanager, senior beleidsadviseur schaal afdelingshoofd schaal controller (centraal) 3000 tot tot tot 2500 < schaal sectorhoofd schaal schaal secretaris-directeur schaal

15 Burgemeesters en Wethouders 1531 wethouder van een gemeente met minder dan inwoners (tijdfactor 45%) 2077 wethouder van een gemeente met inwoners (tijdfactor 55%) 2147 wethouder van een gemeente met inwoners (tijdfactor 50%) 2790 wethouder van een gemeente met inwoners (tijdfactor 65%) 3436 wethouder van een gemeente met inwoners (tijdfactor 80%) 2920 wethouder van een gemeente met inwoners (tijdfactor 60%) 3651 wethouder van een gemeente met inwoners (tijdfactor 75%) 4381 wethouder van een gemeente met inwoners (tijdfactor 90%) 3267 wethouder van een gemeente met inwoners (tijdfactor 60%) 4083 wethouder van een gemeente met inwoners (tijdfactor 75%) 4900 wethouder van een gemeente met inwoners (tijdfactor 90%) burgemeester van een gemeente met minder dan inwoners burgemeester van een gemeente met inwoners burgemeester van een gemeente met inwoners 5444 wethouder van een gemeente met inwoners 14

16 Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) burgemeester van een gemeente met inwoners 5827 wethouder van een gemeente met inwoners 6402 wethouder van een gemeente met inwoners burgemeester van een gemeente met inwoners burgemeester van een gemeente met inwoners burgemeester van een gemeente met inwoners burgemeester van een gemeente met inwoners 7553 wethouder van een gemeente met inwoners 7954 wethouder van een gemeente met inwoners 8920 wethouder van een gemeente met meer dan inwoners burgemeester gemeente met inwoners burgemeester van een gemeente met inwoners burgemeester van een gemeente met meer dan inwoners 6976 wethouder van een gemeente met inwoners 15

17 Raadsleden 202 raadslid van een gemeente met minder dan inwoners 223 raadslid van een gemeente met inwoners 260 raadslid van een gemeente met inwoners 301 raadslid van een gemeente met inwoners 353 raadslid van een gemeente met inwoners 444 raadslid van een gemeente met inwoners 550 raadslid van een gemeente met inwoners 692 raadslid van een gemeente met inwoners 854 raadslid van een gemeente met inwoners 1023 raadslid van een gemeente met inwoners 1112 raadslid van een gemeente met inwoners 1214 raadslid van een gemeente met inwoners 1301 raadslid van een gemeente met inwoners 1395 raadslid van een gemeente met inwoners 1477 raadslid van een gemeente met inwoners 1565 raadslid van een gemeente met inwoners 1720 raadslid van een gemeente met inwoners 2094 raadslid van een gemeente met meer dan inwoners 16

18 Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 17

19 Overig Bijzondere Functies Bestuursleden Waterschappen (met ingang van aangetreden) Voorzitter 8374 Dagelijks bestuurslid 3584 Algemeen bestuurslid statenleden 1959 leden van de Eerste Kamer 6781 leden van het Europees Parlement 7168 leden van de Tweede Kamer 7745 gedeputeerden 8920 substituut Ombudsman, lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer 9502 voorzitter afdeling Bestuursrechtspraak Raad van state, staatssecretaris Commissaris van de Koningin, president van de Algemene Rekenkamer, nationale Ombudsman, vice-president Raad van State 18

20 Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 19

21 Primair Onderwijs schaal schoonmaker schaal kantinebeheerder schaal conciërge schaal klasse- of onderwijsassistent schaal technisch assistent schaal schaal schaal schaal BO: leraar (schaal LA) schaal SO: leraar (schaal LB) schaal schaal schaal schaal BO: directie kleine school (schaal DA) BO: directie middelgrote school (schaal DB) SO: directie kleine school (schaal DB) BO: directie grote school (schaal DC) SO: directie middelgrote school (schaal DC) BO: directie zeer grote school (schaal DC + uitloop) SO: directie grote school (schaal DC + uitloop) BO = basisonderwijs SO = speciaal (basis)onderwijs 20

22 Personeel Primair Onderwijs naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2007 Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2007 man vrouw 6000 en hoger 5500 tot 6000 Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 5000 tot tot tot tot tot tot tot 2500 <

23 Voortgezet Onderwijs schaal schoonmaker schaal kantinebeheerder schaal conciërge schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal leraar (schaal LB) schaal leraar (schaal LC) leraar (schaal LD) schaal leraar (schaal LE) schaal directie kleine school schaal directie middelgrote school schaal directie grote school schaal schaal schaal

24 Personeel Voortgezet Onderwijs naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2007 Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2007 man vrouw 6000 en hoger 5500 tot 6000 Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 5000 tot tot tot tot tot tot tot 2500 <

25 Middelbaar Beroepsonderwijs aanlooptraject voor functies in het kader van de Besluit in- en doorstroombanen schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal docent (schaal LC) coördinerend docent (schaal LD) schaal schaal schaal sectordirecteur* schaal schaal schaal schaal lid centrale directie docent (schaal LB)

26 Personeel Middelbaar Beroepsonderwijs naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2007 Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2007 man vrouw 6000 en hoger 5500 tot 6000 Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 5000 tot tot tot tot 4000 * Dit betreft een voorbeeldfunctie in het functiewaarderingssysteem voor de MBO-sector. Te denken valt hierbij aan stafdiensten als Personeel, Financiën, en Ict. De Cao MBO laat de instellingen vrij in het inrichten van het functiebouwwerk en de zwaarte van de onderscheiden functies. De onderhavige voorbeeldfunctie is te beschouwen als de zwaarste staffunctie die in de praktijk voorkomt tot tot tot 2500 <

27 Hoger Beroepsonderwijs schaal schaal facilitair ondersteuner schaal telefonist/receptionist schaal conciërge, onderhoudsmedewerker, medewerker administratieve ondersteuning schaal facilitair medewerker, medewerker studenten administratie, administratief medewerker schaal onderwijsassistent, medewerker personeels- en salarisadministratie, boekhoudkundig medewerker schaal onderwijsassistent, mediathecaris, managementassistent schaal instructeur, stageconsulent, medewerker roosterplanning, netwerk- en systeembeheerder schaal instructeur, mediathecaris, studiebegeleider, facilitair beheerder schaal instructeur, decaan, personeelsadviseur, financieel medewerker, medewerker communicatie schaal docent, beleidsmedewerker, projectleider, systeemontwikkelaar, directiesecretaris schaal hoofd stafafd. Marketing en Communicatie, docent, senior beleidsmedewerker schaal opleidingsdirecteur, hoofd dienst ICT, docent, hoofd opleidingen schaal opleidingsdirecteur, lid faculteitsdirectie, hoofd centrale staf afd. P&O, hoofd financiën/controller, docent (lector oude stijl) schaal faculteitsdirecteur, lector kenniskring 26

28 Personeel Hoger Beroepsonderwijs naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2007 Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2007 man vrouw 6000 en hoger 5500 tot 6000 Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 5000 tot tot tot tot 4000 schaal voorzitter faculteitsdirectie, lector kenniskring schaal schaal tot tot tot 2500 <

29 Wetenschappelijk Onderwijs schaal schoonmaakmedewerker schaal logistiek medewerker 3 schaal logistiek medewerker 2, onderwijs-/onderzoeksassistent 3 schaal medewerker frontoffice 1, medewerker drukkerij en repro 1, secretaresse 2, archiefmedewerker 1, bibliotheek technisch medewerker 1, medewerker personeelsbeheer 2 schaal secretaresse 1, medewerker personeelsbeheer 1, projectleider 3 student-assistent schaal arboconsulent 1, beleidsmedewerker 5, projectleider 2 schaal logistiek medewerker 1, onderwijs-/onderzoeksassistent 2, secretaresse 5 schaal medewerker frontoffice 3, onderwijs-/onderzoeksassistent 1, secretaresse 4 schaal medewerker frontoffice 2, secretaresse 3, bibliotheek technisch medewerker 2 promovendus schaal docent 4, onderzoeker 4, beleidsmedewerker 4, projectleider 1, communicatieadviseur 3, jurist 3 schaal docent 3, onderzoeker 3, universitair docent 2, beleidsmedewerker 3, communicatieadviseur 2, jurist 2 schaal docent 2, universitair docent 1, onderzoeker 2, beleidsmedewerker 2, communicatieadviseur 1, projectmanager 3, jurist 1 schaal docent 1, onderzoeker 1, universitair hoofddocent 2, beleidsmedewerker 1, projectmanager 2 28

30 Personeel Wetenschappelijk Onderwijs naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2007 Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2007 man vrouw 6000 en hoger 5500 tot 6000 Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 5000 tot tot tot tot 4000 schaal universitair hoofddocent 1, projectmanager 1, directeur onderwijsinstituut 3 schaal directeur onderwijsinstituut 2, directeur onderzoeksinstituut 3, directeur bedrijfsvoering 2, secretaris van de universiteit tot tot 3000 hoogleraar tot 2500 schaal directeur onderwijsinstituut 1, directeur onderzoeksinstituut 2, beleidsdirecteur 1, directeur bedrijfsvoering 1, secretaris van de universiteit 2 < schaal decaan 2, directeur onderzoeksinstituut 1, secretaris van de universiteit 1 hoogleraar schaal decaan 1 29

31 Onderzoekinstellingen schaal schaal schaal schaal schaal schaal onderzoeker in opleiding schaal schaal schaal schaal wetenschappelijk hoofdmedewerker schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal schaal wetenschappelijk assistent 30

32 Personeel Onderzoekinstellingen naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2007 Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2007 man vrouw 6000 en hoger 5500 tot 6000 Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 5000 tot tot tot tot tot tot tot 2500 <

33 Universitair Medische Centra schaal schaal laboratorium assistent, administratief medewerker schaal administratief medewerker, medewerker restauratieve voorzieningen, facilitair medewerker schaal zorgassistent, medewerker ziekenhuisapotheek, analytisch assistent, secretariaat medewerker, facilitair medewerker, sterilisatie medewerker schaal verzorgende, medisch assisterend medewerker, analist, secretaresse, administratief medewerker, ICT medewerker, medewerker restauratieve voorzieningen, technisch medewerker schaal verzorgende, medewerker ziekenhuisapotheek, medisch assisterend medewerker, analist, secretaresse, medisch instrumentatie technicus onderzoeker in opleiding schaal verpleegkundige, medisch assisterend medewerker, radio therapeutisch medewerker, analist, manager, administratief medewerker, secretaresse, ICT medewerker, technisch medewerker schaal 8a verpleegkundige schaal 8b medisch assisterend medewerker, mondhygiënist, researchanalist, analist, ICT medewerker, medisch instrumentatie technicus, verpleegkundige, verpleegkundige IC schaal 9a verpleegkundige IC schaal 9b medisch assisterend medewerker, logopedist, fysio-/ ergotherapeut, diëtist, medisch maatschappelijk werker, researchanalist, manager, stafadviseur, verpleegkundige IC, verpleegkundig consulent schaal nurse practitioner, academisch klinisch medewerker, klinisch practitioner, gz-psycholoog, verloskundige, wetenschappelijk laboratorium medewerker, wetenschappelijk onderzoeker, ICT medewerker schaal 11a arts assistent 32

34 Personeel Universitair Medische Centra naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2007 Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2007 man vrouw 6000 en hoger 5500 tot 6000 Werkgelegenheid: fte s Looptijd CAO: van tot Peildatum salarisschaal: (bruto schaalbedragen) 5000 tot tot tot 4500 schaal wetenschappelijk laboratorium medewerker, wetenschappelijk onderzoeker, wetenschappelijk docent, manager, stafadviseur schaal academisch klinisch medewerker, klinisch psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker, wetenschappelijk docent schaal wetenschappelijk laboratoriummedewerker, manager, stafadviseur schaal klinisch fysicus, chemicus, wetenschappelijk onderzoeker, wetenschappelijk docent 3500 tot tot tot tot 2500 < medisch specialist schaal schaal ziekenhuisapotheker, manager schaal schaal manager universitair medisch specialist hoogleraar/medisch specialist hoogleraar, hoogleraar/afdelingshoofd 33

35 Land- en luchtmacht en Marechaussee soldaat der 3e klasse, marechaussee der 4e klasse soldaat der 2e klasse, marechaussee der 3e klasse soldaat der 1e klasse, marechaussee der 2e klasse eerste luitenant kapitein majoor korporaal luitenant-kolonel korporaal der 1e klasse, marechaussee der 1e klasse kolonel sergeant brigadegeneraal, commodore sergeant der 1e klasse generaal-majoor sergeant-majoor luitenant-generaal adjudant-onderofficier generaal 9502 tweede luitenant

Salarisniveaus Overheidspersoneel 2008

Salarisniveaus Overheidspersoneel 2008 Salarisniveaus Overheidspersoneel 2008 Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters en Wethouders, Raadsleden, Overig Bijzondere Functies, Onderwijs & Wetenschappen, Defensie,

Nadere informatie

Salarisniveaus Overheidspersoneel 2006

Salarisniveaus Overheidspersoneel 2006 Salarisniveaus Overheidspersoneel 2006 Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters en Wethouders, Overig Bijzondere Functies, Onderwijs & Wetenschappen, Defensie, Politie

Nadere informatie

Salarisniveaus Overheidspersoneel 2007

Salarisniveaus Overheidspersoneel 2007 Salarisniveaus Overheidspersoneel 2007 Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters en Wethouders, Overig Bijzondere Functies, Onderwijs & Wetenschappen, Defensie, Politie

Nadere informatie

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1. Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1. Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI Bijlage 2 bij de Procedureregeling methodische functiewaardering: overzicht normfuncties met bijbehorende scoreprofielen, hoofdgroepen en functieschalen FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP 1.

Nadere informatie

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI Bijlage 2 bij de Procedureregeling methodische functiewaardering: overzicht normfuncties met bijbehorende scoreprofielen, hoofdgroepen en functieschalen FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP Beleidsdirecteur

Nadere informatie

nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies

nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 10 februari 2004, kenmerk 8.2/2004001365, Stafgroep Personeel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Procedureregeling methodische functiewaardering Provincies

PROVINCIAAL BLAD. Procedureregeling methodische functiewaardering Provincies PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Overijssel Nr. 0 april 0 Procedureregeling methodische functiewaardering Provincies Herdruk Gedeputeerde Staten van Overijssel gezien de in het Sectoroverleg

Nadere informatie

Artikel 4 Procedureregeling methodische functiewaardering provincies Artikel 1 Artikel 5 Artikel 2 Artikel 6 Artikel 3

Artikel 4 Procedureregeling methodische functiewaardering provincies Artikel 1 Artikel 5 Artikel 2 Artikel 6 Artikel 3 Provinciaal blad 2004 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 10 mei 2004, nr. 2004-20718 tot afkondiging van de Procedureregeling methodische functiewaardering provincies. Gedeputeerde

Nadere informatie

Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2004 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2004

Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2004 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2004 BZK Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2004 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2004 20 juli 2007/Nr. 2007-0000260558 DGMOS/POIR/P rijk De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 2 september 2011 2011 no. 48 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN

COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN 1 COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO-FUNCTIEPROFIELEN COMPETENTIE-INSTRUMENT NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN

Nadere informatie

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie maart 2011

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie maart 2011 Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten Koppeling met UFO-functieprofielen Versie maart 2011 INHOUD Functiefamilie Onderwijs en Onderzoek Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning

Nadere informatie

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie October 2015

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie October 2015 Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten Koppeling met UFO-functieprofielen Versie October 2015 INHOUD Functiefamilie Onderwijs en Onderzoek Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning

Nadere informatie

scorelijst 1 januari 2012

scorelijst 1 januari 2012 OVERZICHT PER ORGANISATIEONDERDEEL/SECTOR 12.0014063 * uitspraak algemeen bestuur 27 november 2008 1000 Secretaris Nr. Functienaam HG Fv Z L C Totaal Schaal 1001* Algemeen directeur/secretaris VIb 16 1.

Nadere informatie

scorelijst 1 januari 2010

scorelijst 1 januari 2010 OVERZICHT PER ORGANISATIEONDERDEEL/SECTOR 10.0004167 * uitspraak algemeen bestuur 27 november 2008 1000 Secretaris Nr. Functienaam HG Fv Z L C Totaal Schaal 1001* Algemeen directeur/secretaris VIb 16 1.

Nadere informatie

Bijlage 6: HR21 functiehuis, inclusief formatie per HR21 normfunctie. Afdeling Team HR21 normfunctie Gewenst formatieverdeling

Bijlage 6: HR21 functiehuis, inclusief formatie per HR21 normfunctie. Afdeling Team HR21 normfunctie Gewenst formatieverdeling Nr. Organieke positie (in toekomstig functiehuis Hilversum) 1.01 Coördinator PuZa (processturing) 1.07 Senior medewerker bouwen en milieu en Senior inspecteur bouwen, wonen en milieu Afdeling Team HR21

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Wervings naam 27 1001 Algemeen Directeur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het stelsel van functies en bezoldiging voor rechterlijke ambtenaren te herzien;

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het stelsel van functies en bezoldiging voor rechterlijke ambtenaren te herzien; Wet van. tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur

Nadere informatie

04-IJsselland-vj. 4 4000182 Adviseur A 9

04-IJsselland-vj. 4 4000182 Adviseur A 9 Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie 4 4000024 Directeur (toegevoegd) 15 4 4000025 Directeur Opsporing 15 4 4000026 Directeur Handhaving 15 4 4000027 Directeur Intake en Noodhulp 15 4 400002 Directeur

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 19 februari 2016 FORMATIEPLAN 2016-2017 Hierbij ontvangt u het formatieplan voor 2016 en 2017 met het verzoek deze vast te stellen.

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Vakgebied 4 4000024

Nadere informatie

Functies binnen Operationele sterkte (Executief, AT en Aspiranten)

Functies binnen Operationele sterkte (Executief, AT en Aspiranten) Functies binnen Operationele sterkte (Executief, AT en Aspiranten) Landelijk functiehuis (2008) 101 Korpschef regionale politie 90 O leiding leiding 27 102 Hoofd politie beleid 90 O leiding leiding 23

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke op 31-12-2011 Domein Vakgebied Wervings naam 29 1001 directeur Leiding Leiding 29 1002 plaatsvervangend

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam extra werkzaamheden 19 001 korpschef 17 korpsleiding 19 002 plaatsvervangend korpschef 16 korpsleiding Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer

Nadere informatie

Organigram Gemeente Utrecht

Organigram Gemeente Utrecht Organigram Gemeente Utrecht gemeenteraad Utrecht college burgemeester & wethouders Gemeentesecretaris Griffie Rekenkamer Bestuurs-en Concerndienst Dienst Gemeentelijke Musea Brandweer Utrecht Dienst Stadswerken

Nadere informatie

VERTROUWELIJK Concept indelingslijst HR21 gemeente Velsen 1. Organisatie Eenheid I Organisatie Eenheid II Normfunctie

VERTROUWELIJK Concept indelingslijst HR21 gemeente Velsen 1. Organisatie Eenheid I Organisatie Eenheid II Normfunctie VERTROUWELIJK Concept indelingslijst HR21 gemeente Velsen 1 1 gemeentesecretaris 1,00 16 Directie Gemeentesecretaris/Algemeen directeur 1,00 16 0 0,00 2 directeur 2,00 15 Directie Directeur II 2,00 15

Nadere informatie

Organisatieschema s. Werken bij de kerncentrale heeft iets magisch. Andreas van Wijk engineering trainee

Organisatieschema s. Werken bij de kerncentrale heeft iets magisch. Andreas van Wijk engineering trainee Organisatieschema s Werken bij de kerncentrale heeft iets magisch Andreas van Wijk engineering trainee N.V. EPZ Zeedijk 32, 4454 PM Borssele Tel.nr.: 0113-356 107 epz.nl werkenbijepz.nl Organisatieschema

Nadere informatie

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7.

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7. Definitieve selectie normfuncties gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Functiereeks Functiegroep Normfunctie Functie- code 1 Directie Directie Manager A, Gemeentesecretaris/algemeen

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Stadssecretaris Form Financieel beheerder Form

ALGEMEEN BESTUUR. Stadssecretaris Form Financieel beheerder Form ALGEMEEN BESTUUR Stadssecretaris Form. 1 1.1 2.5 3.3 6.1 7.3 Financieel beheerder Form. 1 2.5 3.3 4.2 5.4 7.3 Directeur personeel en interne organisatie Form. 1 2.5 3.3 4.2 6.4 7.3 2 SECRETARIAAT Beleidsadviseur

Nadere informatie

Gehanteerde schaalindelingen FWG 3.0/thuiszorg

Gehanteerde schaalindelingen FWG 3.0/thuiszorg C Gehanteerde schaalindelingen FWG 3.0/thuiszorg C.1 Totaal overzicht schaalgegevens Voor het berekenen van genormeerde kostprijzen per FWG groep is uitgegaan van het derde kwartiel van de salarisschaal

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGELING JAARGESPREKKEN: LIJST VAN COMPETENTIES. Inleiding

BIJLAGE 1 REGELING JAARGESPREKKEN: LIJST VAN COMPETENTIES. Inleiding BIJLAGE 1 REGELING JAARGESPREKKEN: LIJST VAN COMPETENTIES Inleiding In de CAO 2002/2003 voor de sector provincies zijn afspraken gemaakt over de invoering van een nieuw beloningssysteem waarbinnen verschillende

Nadere informatie

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT DIRECTIE Algemeen directeur Commercieel directeur Directeur basisschool Directeur CLB Directeur facilitaire diensten Directeur middelbare school Financieel directeur

Nadere informatie

De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht

De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht Inhoud De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Defensie Directie Communicatie Vormgeving: Grafische

Nadere informatie

Annex 4 Overzicht soorten functies ingehuurd

Annex 4 Overzicht soorten functies ingehuurd Annex 4 Overzicht soorten functies ingehuurd 2013-2015 flexibele arbeidskrachten 2013 functienaam schaal periode dienstverband I&A software engineer digitale media 10 1-1-2013 t/m 31-12-2013 fulltime workflow

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 20 februari 2015 FORMATIEPLAN 2015 Hierbij ontvangt u ter vaststelling het formatieplan voor 2015. In de overlegvergadering van 17-12-2014

Nadere informatie

Functielijst FLEX. Administratie/inkoop. Apotheek. Begeleiding. Overzicht functies in Flex. Pagina 1

Functielijst FLEX. Administratie/inkoop. Apotheek. Begeleiding. Overzicht functies in Flex. Pagina 1 Functielijst FLEX Administratie/inkoop (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop A (FG 35) (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop B (FG 40) (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop C (FG 45) (Assistent)inkoper/leidinggevende

Nadere informatie

GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom. 27 november 2015

GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom. 27 november 2015 GNL: Samen Sterker Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom 27 november 2015 SeinstravandeLaar B.V. drs. Marlieke van Gulick drs. Stan van de Laar Inhoud Deel C Overzicht gegevens Personeel

Nadere informatie

Korpsnummer Functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden

Korpsnummer Functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden 29 1002 plaatsvervangend directeur 29 2001 algemeen beleidsmedewerker 29 2002 communicatie adviseur 29 3001 regiohoofd 13 29

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011. ROC West-Brabant CAO BVE

Sociaal Jaarverslag 2011. ROC West-Brabant CAO BVE Sociaal Jaarverslag 2011 ROC West-Brabant CAO BVE Dienst P&O April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Personeelsbezetting... 3 2.1 Functies, schaal en FTE s... 3 2.2 Verhouding direct

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO (BEHALVE CIOS) 27 november 2017 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (behalve CIOS Haarlem Hoofddorp). Deelnemende richtingen Toon overzicht

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

Extra werzaamheden op 31-03-2011

Extra werzaamheden op 31-03-2011 Korpsnum functiecode Functiebenamin Wervinsnaam Schaal Plaats in de oranisatie Volnum extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volnum specifieke werkzaamheden Specifieke werkzaamheden op 31-12-2011

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg VMBO 3 en 4 MONTESSORI COLLEGE VOORLICHTINGSAVOND in verband met de SCHOOL en BEROEPSKEUZE na VMBO 4. DATUM: MAANDAG 26 JANUARI 2015 AANVANG: 19.30 uur PLAATS: Locatie KWAKKENBERGWEG! LIJST VAN DEELNEMENDE

Nadere informatie

02.01.02 Inkoper Technische voorbereiding. 02.01.03 Calculator Technische voorbereiding. 02.01.06 Planner Technische voorbereiding

02.01.02 Inkoper Technische voorbereiding. 02.01.03 Calculator Technische voorbereiding. 02.01.06 Planner Technische voorbereiding Bouwend Nederland, ZOETERMEER Functienummer Functienaam Afdeling 01.01.01 Vastgoedontwikkelaar (Project)ontwikkeling 01.01.02 Tendermanager (Project)ontwikkeling 01.01.03 Projectontwikkelaar (Project)ontwikkeling

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2017-2018 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool 23110BOL1

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke Wervings naam 10 000 korpschef directie/ LG 0 zie documenten 'context en werkterreinen van 10 010

Nadere informatie

Bijlage A1 Carrièrepatronen directeuren

Bijlage A1 Carrièrepatronen directeuren Bijlage A1 Carrièrepatronen directeuren normfunctie directeur 1. De schaal die voor de normfunctie van directeur geldt, wordt afhankelijk van y, zoals aangegeven in de artikel 6.22 vastgesteld volgens

Nadere informatie

Loopbaanvelden Career Scan

Loopbaanvelden Career Scan Loopbaanvelden Career Scan 1. Administratieve en secretariële ondersteuning Personen die in dit werkveld werken, ondersteunen organisatieprocessen en/of individuen of groepen door het opzetten en het beheren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 980-98 Rijksbegroting voor het jaar 98 6 400 Begroting van uitgaven Hoofdstuk VII Departement van Binnenlandse Zaken Nr. NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 6 oktober

Nadere informatie

Intramuraal/extramuraal Naam org.eenh. Oms functie Totaal Extramuraal SC Huishouding medew. dienstverlening 5 medew. huishouding 2 Totaal SC

Intramuraal/extramuraal Naam org.eenh. Oms functie Totaal Extramuraal SC Huishouding medew. dienstverlening 5 medew. huishouding 2 Totaal SC Intramuraal/extramuraal Naam org.eenh. Oms functie Totaal Extramuraal SC Huishouding medew. dienstverlening 5 medew. huishouding 2 Totaal SC Huishouding 7 SC Restaurant Karibu kok 1 medew. dienstverlening

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2018-2019 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool leerweg

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

24 100001-6550-15005 Beleidsmw A adviseur AVR 9 Bedrijfsbureau 1

24 100001-6550-15005 Beleidsmw A adviseur AVR 9 Bedrijfsbureau 1 Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden 24 30009 Mw basispolitiezorg B wijkagent 8 BE Geleen 25

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH Nr. 240 20 april 2017 Ondermandaatbesluit teammanagers Werkorganisatie BUCH 2017 De teammanagers

Nadere informatie

26-KLPD. Specifieke werkzaamheden op 31-12-2011. Korpsnummer functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie

26-KLPD. Specifieke werkzaamheden op 31-12-2011. Korpsnummer functiecode Functiebenaming Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Wervingsnaam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 26 003 1e Dierverzorger 1e Dierverzorger

Nadere informatie

nummer 1 van 2011 Vaststelling van de wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)

nummer 1 van 2011 Vaststelling van de wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) nummer 1 van 2011 Vaststelling van de wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 25 januari 2011, kenmerk 4/2.1/2011111674,

Nadere informatie

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS)

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS) College van Bestuur Academic Board Faculteitsraad Rector ITC Management Team Academic Affairs (Directeur Academic Affairs / Deputy Rector) Business Affairs (Directeur Business Affairs) Vakgroepen ITC (Vakgroepvoorzitters

Nadere informatie

Beleidsdomeinen. Vrije tijd

Beleidsdomeinen. Vrije tijd laatste update Beleidsdomeinen Algemene financiering Algemeen bestuur Mobiliteit & werken Wonen, leven & ondernemen Veiligheid Vrije tijd Welzijn Kies het beleidsdomein om de verdere opdeling te bekijken

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Wervings naam 9 100011 Politieagent

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2010.1750 RIS 176998 HERZIENING IJKBUNDEL HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den

Nadere informatie

Dinsdag 28 november 2017

Dinsdag 28 november 2017 Versie 08-11-2017 Dinsdag 28 november 2017 Bloem en design Bloem & Styling AOC-Oost MBO Bouwinfra en interieur Algemene informatie over de bedrijfstak (bouw, timmerind., meubel & Bouwmensen Gelderland

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO 7 februari 2018 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (ook CIOS Hoofddorp maar niet CIOS Haarlem). Deelnemende richtingen Toon overzicht per

Nadere informatie

Bijlage Indelingsinstructie FGR, versie 29 januari 2015 1

Bijlage Indelingsinstructie FGR, versie 29 januari 2015 1 Bijlage Indelingsinstructie FGR A. Voorbeelden van indelingen van functies Lijnmanagement Directeur facilitaire zaken 15 Topmanager Is eindverantwoordelijk binnen de realisatie van de doelen voor zijn

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO (BEHALVE CIOS) 8 maart 2017 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (behalve CIOS). Meld je aan voor het Open huis Deelnemende richtingen Toon

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO (BEHALVE CIOS) 28 november 2016 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (behalve CIOS). Deelnemende richtingen Toon overzicht per locatie Autotechniek

Nadere informatie

Dinsdag 28 november 2017

Dinsdag 28 november 2017 Versie 28-11-2017 Dinsdag 28 november 2017 Bloem en design Bloem & Styling AOC-Oost MBO C 312 Bouwinfra en interieur Algemene informatie over de bedrijfstak (bouw, timmerind., meubel & Bouwtechniek ((Allround)

Nadere informatie

BIJLAGE I (PO en VO) Overzicht was-wordt salarisbedragen per 1 augustus 2005

BIJLAGE I (PO en VO) Overzicht was-wordt salarisbedragen per 1 augustus 2005 BIJLAGE I (PO en VO) Overzicht was-wordt salarisbedragen bedragen bedragen bedragen bedragen in euro's in euro's in euro's in euro's 01-03-03 01-08-05 01-03-03 01-08-05 incl. ASM incl. ASM van 1% van 1%

Nadere informatie

functies en organisatie 2015

functies en organisatie 2015 -1- functies en organisatie 2015 Drs. Ger W. Zwartendijk Drs. Joost. V.M. Kunst MBA RV Drs. Peter A.J. van Peer Management Centrum Nederland BV Zijpendaalseweg 41 6814 CC Arnhem telefoon: 026-4430646 Agenda

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Midden-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Twente Nederland ECABO domein, mbo niveau Twente ECABO domein, mbo niveau Twente:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Haaglanden Nederland ECABO domein, mbo niveau Haaglanden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 West-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau West-Brabant ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 487 Besluit van 9 november 2009 tot wijziging van het Kaderbesluit rechtspositie PO in verband met de formalisering van de CAO sector onderwijs

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U Staf taakgebied AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00 sector B&U Strategie taakgebied BJ11 Beleidsadviseur C 0,90 BJ13 Beleidsadviseur A 0,50 BF10 Medewerker

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m maart Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuidoost-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuidoost-Brabant ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april t/m juli Drenthe Nederland ECABO domein, mbo niveau Drenthe ECABO domein, mbo niveau Drenthe: mbo

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Midden-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Gelderland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m maart 1 Zuid-Gelderland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Gelderland ECABO domein, mbo

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1. Algemeen

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1. Algemeen MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemeen Dit wetsvoorstel behelst een wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra) en de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO), alsmede enige andere

Nadere informatie

Trends Cijfers. Werken in de publieke sector % 30% 93,5% % 32,7% 22,8% 12% 7% 85% 2,5% 23% 11% 8,1% 63,4%

Trends Cijfers. Werken in de publieke sector % 30% 93,5% % 32,7% 22,8% 12% 7% 85% 2,5% 23% 11% 8,1% 63,4% & 2% Trends Cijfers 54 Werken in de publieke sector 2016 93,5%,9% 22,8% 12% 7% 85% 8,1% 63,4% 6% 30% 8 6,6% % 32,7% 23% 2,5% 11% 54,9% 22,8% 12% 7% 85% 8,1% 63,4% 6% 2% 30% 93,5% 8 6,6% % 32,7% 23% 2,5%

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck College. De tabellen

Nadere informatie

opleiding BOA Wet op de rechterlijke organisatie

opleiding BOA Wet op de rechterlijke organisatie Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 2. Rechtspraak Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De tot de rechterlijke macht behorende gerechten zijn: a. de

Nadere informatie

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats

Interessegebied Richting Opleidingen Niveau Leerweg Plaats Entree Techniek & Technologie Assistent mobiliteitsbranche 1 bol, bbl Heerenveen Assistent bouwen & wonen 1 bol, bbl Leeuwarden Assistent installatie-/constructietechniek 1 bol, bbl Leeuwarden, Heerenveen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 392 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie

Nadere informatie

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO

Figuur 1 Ontwikkeling aantal mbo vacatures naar opleidingsrichting van ECABO ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Groot Amsterdam Nederland ECABO domein, mbo niveau Groot Amsterdam ECABO domein,

Nadere informatie

Functiefamilie (fgr) Functieprofiel (fgr) Functienaam (inhuur)

Functiefamilie (fgr) Functieprofiel (fgr) Functienaam (inhuur) Inhuurcatalogus Bijlage 1 behorende bij de aanbesteding: INHUUR PARTICIPANTEN OP BASIS VAN EEN UITZENDOVEREENKOMST ZONDER UITZENDBEDING MET OPTIONEEL DE AFNAME VAN HET ZORGDRAGEN VOOR VOORZIENINGEN TEN

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Drechtsteden Nederland ECABO domein, mbo niveau Drechtsteden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Zaanstreek/Waterland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zaanstreek/Waterland ECABO domein,

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m maart 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m maart 214 Friesland Nederland ECABO domein, mbo niveau Friesland ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zuid-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Zuid-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth

Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth Toelichting benchmark overhead gemeenten Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth 2010 Toelichting benchmark overhead gemeenten Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 2. Onze visie

Nadere informatie

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland EU ROC Kop v Noord-Holland MBO Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober 6 EU - ROC Kop v Noord-Holland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Groningen Nederland ECABO domein, mbo niveau Groningen ECABO domein, mbo niveau Groningen:

Nadere informatie