Bedrijfsjurist in beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsjurist in beweging"

Transcriptie

1 Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in beweging cover Profiel, lonen en trends

2 02 SALARY SURVEY 2014 Inhoudstafel SALARY SURVEY Intro Executive summary Ronde tafel Slot & dankwoord Profiel van de bedrijfsjurist en zijn bedrijf Bedrijf Plaats tewerkstelling Bedrijfsomvang Beslissingscentrum Sectoren Bedrijfsjurist Leeftijd & geslacht Belangrijkste specialisaties Talen Functies Competenties Rol en impact van de bedrijfsjurist binnen de onderneming Rapportering Impact Centralisatie en evolutie van het juridisch departement Carrière en flexibiliteit Universitaire voorbereiding Voorgeschiedenis van de bedrijfsjurist Jobrotatie Werkuren Deeltijds werken & Thuis werken Tevredenheid van de bedrijfsjurist Inleiding Motivatoren Vertrekredenen Interne mobiliteit Salaris Voornaamste bevindingen Algemeen Invloedrijke factoren Sector Geslacht Regio Omvang team Beursnotering Extralegale voordelen Meest courante extralegale voordelen Meest gewaardeerde extralegale voordelen Bedrijfswagen Variabele verloning

3 4 SALARY SURVEY 2014 Profiel van het bedrijf SALARY SURVEY Intro Portret Dieter en Anne? Voor het eerst slaan het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) en USG Legal Professionals (USG Legal) de handen in elkaar om de jurist in de onderneming te bevragen over salaris- en jobtevredenheid. De salarisenquêtes van 2005 en 2008 werden enorm gewaardeerd door de leden van het IBJ en de vraag was dan ook groot om de resultaten te actualiseren. De constructieve samenwerking en complementariteit tussen het IBJ en USG Legal lieten ons bovendien toe deze keer een heel eind verder te gaan dan bij de vorige edities. Nieuw bij deze bevraging is dan ook dat we heel bewust stilstaan bij de vraag of de jurist in de onderneming tevreden en gelukkig is. Welke elementen kunnen hem of haar nog extra motiveren? Is de impact van de jurist binnen de onderneming toegenomen? Biedt de universiteit de juiste voorbereiding voor een jurist die naar het bedrijfsleven wil? Het salaris- en tevredenheidsonderzoek van 2013 mag dan ook beschouwd worden als een nulmeting en dé referentie. Nooit eerder werden het profiel, het salaris en de verwachtingen van de bedrijfsjurist zo grootschalig en grondig in kaart gebracht. Er gaat dan ook een oprechte dank uit naar iedereen die met een opiniestuk, een bijdrage in de ronde tafels of medewerking aan de vragenlijst zijn/haar steentje heeft bijgedragen. Deze enquête is enkel tot stand kunnen komen door het werk van velen. Wij kijken terug op een meer dan geslaagde samenwerking en wensen u veel plezier bij het lezen van de resultaten. De bevraging werd uitgevoerd tussen 18 juni en 12 juli Uiteindelijk vulden niet minder dan 696 juristen de survey volledig in. Dit is een stijging van 75% ten opzichte van de laatste editie van Anne De Wolf Directeur-generaal Instituut voor bedrijfsjuristen Dieter Honoré Algemeen directeur USG Legal Professionals

4 06 SALARY SURVEY 2014 SALARY SURVEY Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden een stijging van het aantal deelnemers van 75% t.o.v Daarenboven was het een zeer vernieuwende bevraging. Voor het eerst werkten USG Legal Professionals en het Instituut van Bedrijfsjuristen (IBJ) intensief samen. Er werd niet enkel gepeild naar het salaris maar ook naar de tevredenheid over de werkomgeving van de bedrijfsjurist en andere bepalende tendensen in zijn leefwereld. Een meerderheid van de bedrijfsjuristen is nog steeds professioneel actief in Brussel en werkt in een voornamelijk Belgisch georiënteerd bedrijf. Opvallende vaststelling is de vervrouwelijking van het beroep. De meerderheid van de jongere bedrijfsjuristen is vrouw. Enkel boven de leeftijd van 45 jaar zijn de mannen nog in de meerderheid. In leidinggevende functies zijn de mannen toch nog steeds in de numerieke meerderheid. Verwacht mag worden dat ook in die posities het aantal vrouwen zal groeien. Dat vooral de niet-technische competenties veel aan belang zullen winnen is duidelijk. 80% van alle respondenten is van oordeel dat de persoonsgebonden competenties en vaardigheden, de zo genaamde soft-skills, in de toekomst aan belang zullen winnen. Vooral probleemoplossend denken scoort daarbij hoog. Ook van de universiteiten wordt verwacht dat zij de juiste initiatieven nemen om problem solvers te laten uitstromen. De bedrijfsjurist raakt steeds steviger verankerd in het bedrijf waar hij werkt. De juridische manager of solo legal counsel rapporteert bijna in de helft van de gevallen rechtstreeks aan de CEO. Een aanzienlijk deel van de leidinggevenden (36%) zetelt bovendien in het directiecomité. Dit alles zorgt er mee voor dat de impact van de bedrijfsjurist de afgelopen jaren aanzienlijk is gestegen. Liefst 73% van alle juridisch managers heeft het gevoel dat hun impact op de besluitvorming binnen het bedrijf de voorbije 5 jaren toenam. Dit gevoel is iets minder aanwezig bij de leden van hun team. Daar heeft slechts 54% het gevoel dat hun invloed groeide. De team managers staan voor de uitdaging om de gestegen impact (nog) meer voelbaar en zichtbaar te maken bij hun team. De arbeidsmarkt blijft voor de bedrijfsjurist een vrij volatiele markt. 43% van alle bedrijfsjuristen veranderde in de loop van de afgelopen 4 jaar van job. Bij jongeren ligt dit percentage bovendien nog merkelijk hoger. De interne doorstroming binnen het bedrijf naar andere departementen blijft echter de spreekwoordelijke uitzondering op de regel. Als de werkgever zijn bedrijfsjurist(en) meer wil motiveren kan hij best inzetten op een beter financieel pakket, doorgroeimogelijkheden creëren en stress en workload verlagen. Ook het salarispakket van de bedrijfsjurist werd in deze bevraging gedetailleerd onder de loep genomen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestaat enkel nog bij de leidinggevenden. Bij juridisch adviseurs (zonder leidinggevende verantwoordelijkheden) is het salarispakket van de man en de vrouw nagenoeg identiek. Het startloon van een bedrijfsjurist bedraagt jaarlijks gemiddeld EUR bruto. Op het eind van de carrière verdient een juridisch adviseur gemiddeld EUR per jaar. Een juridisch manager van 40 jaar mag rekenen op een jaarloon van EUR bruto. Lid zijn van het directiecomité wordt extra gehonoreerd. Bedrijfsjuristen die zetelen in het directiecomité verdienen gemiddeld 25 % meer dan hun leidinggevende collega s die er geen lid van zijn. Ook het aantal direct reports heeft een grote impact op de verloning. Hoe groter het aangestuurde team, hoe meer je verdient. Ook de solo legal counsels verdienen opvallend goed ten opzichte van het gemiddelde. De regionale loonverschillen lijken af te nemen. De sectorale verschillen blijven echter vrij opvallend. Vooral energie en farma blijven de topbetalers. 2 op de 3 bedrijfsjuristen heeft een bedrijfswagen. Dit blijft ook met stip het meest gewaardeerde extralegale voordeel. Eveneens 2 op de 3 juristen geniet van een bonusplan. Uit deze editie 2014 blijkt hoe sterk het beroep van bedrijfsjurist in volle beweging is, inhoudelijk, qua verloning en op het vlak van impact op het bedrijf. Deze trend wijst duidelijk op het groeiend belang van professioneel juridisch management en de waardering ervan in het bedrijfsleven.

5 08 SALARY SURVEY 2014 SALARY SURVEY Methodologie De deelnemers werden opgesplitst in de volgende categorieën: Salaris Bruto jaarsalaris (exclusief extra voordelen) van een werknemer. Bedrijfsjurist De jurist die voldoet aan de door de wet vastgestelde voorwaarden en die lid is van het Instituut voor bedrijfsjuristen.* Anonimiteit Het onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau (CheckMarket) en anonimiteit werd gegarandeerd. Mediaan Bij het salarisonderzoek is telkens de mediaan (i.e. percentiel 50) als referentie genomen. Sectoren Sectoren waarvan zowel resultaten als activiteiten dicht bij elkaar aanleunen werden in de resultaten samengevoegd tot 1 sector. Scores Bij sommige vragen werd de mogelijkheid geboden te antwoorden met een top 3. Bij de resultaten wordt telkens uitdrukkelijk aangegeven of de resultaten de gewogen scores weergeven (waarbij het eerste antwoord 3 punten krijgt en het laatste 1), dan wel de topscores (enkel het eerste antwoord wordt meegeteld). Analyse De analyse en verwerking van de anonieme gegevens gebeurde door USG Legal in samenwerking met de business intelligence-afdeling van USG ICT. steekproefrelevantie 696 deelnemers vulden de survey volledig in. De opsplitsing in deelgroepen leidde in sommige gevallen tot een klein aantal respondenten per deelgroep. Indien een deelgroep te weinig respondenten telde om relevant te zijn werd gekozen om de resultaten niet weergegeven. * In de mate dat er geen significante afwijkingen werden vastgesteld tussen de antwoorden gegeven door de bedrijfsjuristen en de andere juristen in de onderneming, mag, waar enkel het woord bedrijfsjurist wordt vermeld, het resultaat ongewijzigd getransponeerd worden naar de andere bevraagden en omgekeerd. Paralegal Bachelors rechtspraktijk of zij die door ervaring soortgelijk werk uitvoeren. Juridisch adviseur Juridische experten zonder leidinggevende verantwoordelijkheid. Juridisch manager Juridische experten die een juridische afdeling of het volledige legal team aansturen. Solo legal counsel Jurididische experten die als enige deze functie uitoefenen binnen het bedrijf. Manager ander Juridische experten die een andere afdeling dan de juridische aansturen (vb. compliance, strategy, ).

6 10 SALARY SURVEY 2014 SALARY SURVEY Ronde tafel De vragenlijst voor de survey werd opgesteld op basis van interviews afgenomen door Dieter Honoré (general manager USG Legal) met de volgende 10 juristen: Op basis van een 10-tal stellingen werden de voornaamste bevindingen besproken tijdens een Ronde Tafel op 15 oktober Het debat werd gemodereerd door Barend Blondé en bijgewoond door Jettie Van Caenegem, Kristof Macours, Patrick Baeten, Fernand Nédée, Dieter Honoré, Sofie Storms, Lieve Vandoorne en Els Vanloo. Deze stellingen werden ook voorgelegd tijdens de IBJ - Legal Management Workshop van 17 oktober Een aantal reacties en bemerkingen die werden geformuleerd tijdens de ronde tafel en legal management workshop zijn verwerkt in deze publicatie. Pierre Schaubroeck, Bekaert Barend Blondé, FrahanBlondé Philip da Costa, AXA Belgium Patrick Baeten, GDF SUEZ Jettie Van Caenegem, Tessenderlo Chemie Hugues Delescaille, Cliniques de l Europe Kristof Macours, BNP Paribas Fortis Philippe Dechamps, Delhaize Group Fernand Nédée, Johnson & Johnson Dirk Tirez, bpost

7 12 SALARY SURVEY 2014 Profiel van het bedrijf 03 Profiel van de bedrijfsjurist en zijn bedrijf Plaats van tewerkstelling 4,5% 5,8% Brussel 52,1% Vlaams-Brabant 15,6% SALARY SURVEY 2014 Profiel van het bedrijf 13 14% 1,7% 52,1% 15,6% 2,6% Antwerpen 14% 2,2% 0,8% Oost-Vlaanderen 5,8% 0,6% Bedrijf West-Vlaanderen Waals-Brabant 4,5% 2,6% Regionale spreiding 0,1% Luik Limburg Henegouwen Namen Luxemburg 2,2% 1,7% 0,8% 0,6% 0,1% Meer dan de helft (52%) van de juristen is professioneel actief in Brussel. Daarna is Vlaanderen het sterkst vertegenwoordigd met 42%. Wallonië vertegenwoordigt 6% van de respondenten. Deze cijfers werden vergeleken met statistische gegevens van de leden van het IBJ en weerspiegelen een getrouw beeld van de regionale spreiding van de bedrijfsjuristen.

8 14 SALARY SURVEY 2014 Profiel van het bedrijf Bedrijfsomvang Beslissingscentrum van het bedrijf... SALARY SURVEY 2014 Profiel van het bedrijf 15 Bedrijfsomvang wereldwijd Bedrijfsomvang België 47% Aantal Werknemers Aantal respondenten Aantal Werknemers Aantal respondenten <50 10% <50 14% 22% 21% % % 10% % % % % > Weet ik niet 40% 1% > Weet ik niet 11% 1%... ligt in België en het bedrijf is voornamelijk in België actief... ligt in België maar het bedrijf is voor meer dan 50% internationaal actief... ligt buiten de VS of België... ligt in de VS

9 16 SALARY SURVEY 2014 Profiel van het bedrijf SALARY SURVEY 2014 Profiel van het bedrijf 17 Sectoriële spreiding Net zoals in 2005 en 2008 is de financiële sector opnieuw het sterkst vertegenwoordigd. Bank en Verzekeringen - Financiële holdings 24% Energie - Grondstoffen 6% 03 Profiel van de bedrijfsjurist en zijn bedrijf Dienstverlening - Media - Federaties ICT - Technologie - Telecommunicatie Biotechnologie en Farma 13% 6% Retail - Handel - Distributie 12% 6% Bedrijfsjurist Industrie - Voedingsmiddelen Transport - Luchtvaart 11% 6% Overheid - Zorgsector Overige 8% 1% Bouw - Vastgoed 7% * voor de toelichting sectorverdeling verwijzen we naar het hoofdstuk methodologie (zie pg. 08)

10 18 SALARY SURVEY 2014 Profiel van de bedrijfsjurist SALARY SURVEY 2014 Profiel van de bedrijfsjurist Leeftijd Talen 19 Leeftijd De jongeren vertegenwoordigen minder dan 10%. Een verklaring hiervoor is dat het bedrijfsleven eerder juristen aantrekt die al balie- of andere ervaring op zak hebben (zie hoofdstuk 5). Meer dan 4 op de 10 deelnemers 291 is tussen 35 en 44 jaar. Ook deze gegevens stemmen in grote lijnen overeen met de algemene statistische gegevens van het ledenbestand van het IBJ. Meest gebruikte talen: Nederlands 34%, Engels 32% en Frans 31%. (gewogen score) Meest gebruikte taal door Franstaligen Meest gebruikte taal door Nederlandstaligen % FRANS 61% NEDERLANDS % FRANS 30% ENGELS 12% NEDERLANDS 61% NEDERLANDS 32% ENGELS 7% FRANS <28 jaar jaar jaar jaar >55 jaar totaal: 696 deelnemers

11 20 SALARY SURVEY 2014 Profiel van de bedrijfsjurist SALARY SURVEY 2014 Profiel van de bedrijfsjurist Geslacht per functie Vergelijking geslacht per functie Man Vrouw 81% Het ziet er naar uit dat mannelijke advocaten binnenkort aan de onderhandelingstafel zitten met vrouwelijke bedrijfsjuristen. - Barend Blondé, FrahanBlondé Het machtsdenken is uiteindelijk steeds een dooddoener voor wie wil doorgroeien. Vrouwen beantwoorden ook om die reden steeds vaker aan het leiderschapstype voor de toekomst. - Patrick Baeten, GDF SUEZ Leeftijd & geslacht Leeftijd & Geslacht Man Vrouw De vervrouwelijking van het beroep van bedrijfsjurist is in volle opmars. Enkel boven de 45 zijn mannen nog sterker vertegenwoordigd dan vrouwen. In de leidinggevende posities vertegenwoordigen mannen nog steeds de meerderheid. (zie pg. 20) 21 53% 52% 47% 48% 57% 55% 43% 45% 58% 56% 53% 40% 34% 19% 42% 44% 47% 60% 66% Paralegal Solo Legal Counsel Juridisch adviseur Juridisch manager Manager ander <28 jaar jaar jaar jaar >55 jaar

12 22 SALARY SURVEY 2014 Profiel van de bedrijfsjurist SALARY SURVEY 2014 Profiel van de bedrijfsjurist Opinie 23 Waar blijven de mannen? Sofie Storms, FrahanBlondé Vrouwelijke juristen hebben zich de laatste decennia volop als mannen gedragen. Dit was ook nodig om carrière te kunnen maken in juridische omgevingen, die veelal door mannen gedomineerd werden. Het waren vaak zogenaamde mannelijke kwaliteiten, zoals assertiviteit, zelfvertrouwen of persoonlijke impact, die de sleutel tot succes bleken. Deze staan vaak haaks op de eigenschappen die als typisch vrouwelijk worden omschreven zoals empathie, luisterbereidheid en planning. Eigenschappen die in een strijdvaardige omgeving vaak niet hetzelfde gewicht krijgen. Om succes te hebben moesten vrouwen zich dus mannelijk gedragen. De volgende stap is echter dat naast de mannelijke eigenschappen, nu ook die typische vrouwelijke kwaliteiten ten volle worden ingezet. Dat vrouwen tot dusver nog niet zijn doorgestoten, heeft dan ook veel, zo niet alles, te maken met de omgeving die er niet klaar voor was. Maar dit is een kwestie van tijd. Vrouwen hebben unieke talenten die vandaag belangrijk zijn in de huidige maatschappelijke evoluties. De vrouwen staan klaar voor de toekomstige evolutie. De mannen ook? Ze hebben de natuurlijke neiging om samen te werken ipv te concurreren, te luisteren ipv te praten, hun opgebouwde relatie in te zetten om invloed uit te oefenen ipv hun macht. En het wordt hoe langer hoe meer duidelijk dat er ruimte komt voor deze vrouwelijke kwaliteiten. Meer nog, ze zijn ook broodnodig. Het succes zal zitten in de combinatie van beiden. De vrouwen hebben gewerkt aan hun mannelijke kant, kunnen de mannen zich ook de vrouwelijke kwaliteiten eigen maken?

13 24 SALARY SURVEY 2014 Profiel van de bedrijfsjurist SALARY SURVEY 2014 Profiel van de bedrijfsjurist De belangrijkste specialisaties Functie 25 Hoofdbezigheid (meer dan 50%) Het grote aandeel van de specialisatie bank en financieel recht wordt veroorzaakt door de sterke vertegenwoordiging van de financiële sector. Functie De juridisch adviseurs zijn het sterkst vertegenwoordigd. Maar opvallend is dat ook juridisch managers (leidinggevenden) met liefst 171 respondenten zeer sterk vertegenwoordigd zijn. 25% 10% 10% 10% 7,5% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 0,1% 0,1% * voor de omschrijving van de verschillende functies: zie pg. 09 7% Manager ander 4% Paralegal 14% Solo Legal Counsel Handelsrecht Vennootschapsrecht Financieel en bankrecht Burgerlijk recht Andere Sociaal recht IP/IT Verzekeringsrecht Aannemingsrecht Publiek en administratief recht Fiscaal recht Europees recht Mededingingsrecht Internationaal recht Faillisementsrecht Consumentenrecht Transportrecht Strafrecht Milieu en stedenbouw 24% Juridisch manager 51% Juridisch adviseur

14 26 SALARY SURVEY 2014 Profiel van de bedrijfsjurist SALARY SURVEY 2014 Profiel van de bedrijfsjurist Competenties Competenties die aan belang zullen winnen Een overgrote meerderheid van de juristen is van oordeel dat de ontwikkeling van persoonlijke competenties en vaardigheden cruciaal is voor de toekomst. Er bestaat bovendien over alle functies heen een consensus over de competenties Probleemoplossend denken Communicatieve vaardigheden die het meest aan belang zullen winnen. Juridisch adviseurs en hun leidinggevenden plaatsen allebei probleemoplossend denken afgetekend op plaats 1. (gewogen scores) 14% 17% 35% 32% 04 Rol en impact van de jurist binnen de onderneming 27 # 80% van de bevraagden is van oordeel dat persoonlijke competenties en vaardigheden in de toekomst aan belang zullen winnen. Onderhandelingstechnieken Project Management Commerciële vaardigheden Talenkennis 13% 11% 11% 11% 11% 8% 9% 6% Rapportering Analytisch denkvermogen 7% 7% Presentatie vaardigheden 4% 4% Juridisch adviseur Juridisch manager Contract drafting Andere 5% 3% 1% 1%

15 28 SALARY SURVEY 2014 Rol en impact van de jurist binnen de onderneming SALARY SURVEY 2014 Rol en impact van de jurist binnen de onderneming Rapportering Onderdeel van het directiecomité? 29 Aan wie rapporteer je? Bijna de helft van alle juridisch managers en solo legal counsels rapporteert rechtstreeks aan de CEO. Solo legal counsel Juridisch manager Maak je deel uit van het directiecomité? 61% Solo legal counsel Juridisch manager # Zie ook impact is een strategie op pg % 44% 48% 36% 21% 15% 22% 16% 20% 16% 19% 10% 7% 6% 2% 2% 9% CEO CFO Secretaris generaal General counsel in het buitenland HR Andere Neen, en ik woon ook de vergadering niet bij Neen, maar ik woon de vergadering wel bij Ja

16 30 SALARY SURVEY 2014 Rol en impact van de jurist binnen de onderneming SALARY SURVEY 2014 Rol en impact van de jurist binnen de onderneming Opinie 31 De Bedrijfsjurist Johnny Thijs, CEO bpost Een bedrijfsjurist is een strategisch adviseur van de business. Niet alleen moet hij of zij over een uitstekende juridische kennis beschikken. Hij of zij moet ook een bekwame business gesprekspartner zijn, die de taal spreekt van de interne cliënten. De bedrijfsjurist zal komen met oplossingen, niet met juridische problemen. Deze oplossingen kan hij of zij formuleren omdat de bedrijfsjurist het bedrijf, de sector en de concurrenten door en door kent. Uiteraard zijn deze oplossingen conform de wettelijke en reglementaire bepalingen. Evenwel zal de bedrijfsjurist ook de risico s uitleggen aan het management en de raad van bestuur, en zorgen dat dit risico op het juiste niveau binnen de vennootschap wordt genomen, met kennis van zaken. Bedrijfsjuristen bieden een grote toegevoegde waarde voor een onderneming. Niet alleen zijn bedrijfsjuristen uitstekende technisch-juridische experten. Maar veel meer dan dat. Zij moeten oplossingen voorstellen, het bedrijf door en door kennen alsook de commerciële uitdagingen, en snel en kort op de bal spelen. Een bedrijfsjurist is een vertrouwenspersoon. Hij of zij handelt steeds in het belang van de vennootschap. In die zin is hij of zij steeds onafhankelijk van de interne cliënten. - Dirk Tirez, bpost De bedrijfsjurist is bovendien goed geplaatst om een gatekeeper te zijn, en waakzaam toe te zien op het vlak van naleving van de wetten en reglementering (compliance). M.a.w. er is een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsjurist om de reputatie, de ethiek en het deugdelijk bestuur in de vennootschap te vrijwaren. Tot slot is een bedrijfsjurist een professionele manager. Hij of zij is een echte efficiënte professional die ook kostenbewust is. Maar bovenal is hij een uitstekende manager van de juridische functie, en een leidinggevende die een fantastisch team van experten kan motiveren en leiden.

17 32 SALARY SURVEY 2014 Impact van de jurist SALARY SURVEY 2014 Impact van de jurist 04 Rol en impact van de jurist binnen de onderneming Impact # Elk niveau binnen het juridisch departement voelt dat de impact op de besluitvorming is gestegen. Als je als jurist wil doorwegen op de besluitvorming moet je informele contacten onderhouden met de stakeholders binnen het bedrijf. - Fernand Nédée, Johnson & Johnson 33 Impact van de bedrijfsjurist # De financiële crisis gaf een boost aan de legal awareness en aan de impact van de bedrijfsjurist op de besluitvorming. # Leidinggevenden (juridisch managers) voelen de toegenomen impact meer dan hun team. # De toegenomen impact zal ook groeiende aandacht vragen in de zogenaamde soft-skills.

18 34 SALARY SURVEY 2014 Impact van de jurist SALARY SURVEY 2014 Impact van de jurist 35 Evolutie van de impact op de besluitsvorming de afgelopen 5 jaar Juridisch manager Solo legal counsel Juridisch adviseur Afgenomen Gelijk gebleven Toegenomen 6% 21% 73% 3% 6% 23% 74% 40% 54% De impact is ook recht evenredig toegenomen met de kwaliteit van de bedrijfsjuristen zelf. De business is zich bewust van die kwaliteit en laat die meer doorwegen in de besluitvorming. - Fernand Nédée, Johnson & Johnson Evolutie van de impact op de besluitsvorming de afgelopen 5 jaar De resultaten wijzen erop dat de jurist de afgelopen 5 jaar zijn positie in de onderneming stevig heeft verankerd. Juridisch managers ervaren trouwens vaker een toegenomen impact (bijna 75%) dan juridisch adviseurs (54%). Het feit dat een groot deel van de leidinggevenden rechtstreeks rapporteert aan de CEO zal hier niet vreemd aan zijn. Mogelijk ligt dus voor de juridisch manager nog wel de rol weggelegd om in zijn/haar team de toegenomen impact nog beter voelbaar of zichtbaar te maken. Opvallend is ook dat bedrijven met een beslissingscentrum buiten België nog sterker scoren. In internationale bedrijven wordt de gestegen impact nog meer gevoeld. - Dieter Honoré, USG Legal De crisis heeft zeker ook bijgedragen tot een hogere risk awareness, ook voor wat betreft juridische aangelegenheden. De impact van de jurist op de besluitvorming is recht evenredig gestegen met de toegenomen risk awareness - Kristof Macours, BNP Paribas Fortis De bedrijfsjurist is geëvolueerd van een low-profile (studie en reflectie) naar een high-profile (meer actieve en proactieve) rol. - Sonia Oyserman, Colruyt Group De bedrijfsjurist is vandaag evenveel bedrijfs als jurist. - Bart Theys, KBC Global Services

19 36 SALARY SURVEY 2014 Profiel van de bedrijfsjurist Opinie SALARY SURVEY 2014 Impact van de jurist 37 Impact is een strategie Barend Blondé, FrahanBlondé riferie. De bedrijfsjurist hoeft niet per se in het directiecomité te zetelen maar moet goed en snel op de hoogte zijn van wat er zich afspeelt. Eén van de belangrijkste uitdagingen van de bedrijfsjurist is impact verwerven op de onderneming en haar beslissingsprocessen. De bedrijfsjurist kan zijn rol als behoeder voor juridische risico s maar realiseren wanneer hij weegt op de organisatie. Rol en activiteiten van de bedrijfsjurist afstemmen op de strategische doelstellingen van de onderneming. De bedrijfsjurist moet zijn (schaarse) tijd en middelen vervolgens ook effectief en prioritair afstemmen op de strategische doelen van de onderneming. Wanneer de bedrijfsjurist verzandt in het operationele, moet hij er ook niet op rekenen dat zijn mening gevraagd wordt over het strategische. Om impact te hebben moeten vijf voorwaarden vervuld zijn. Deze voorwaarden zijn onderling heel sterk met elkaar verbonden: Vertrouwen in de vaardigheden van de bedrijfsjurist. Moet het nog gezegd? Al het voorgaande vervalt uiteraard wanneer de bedrijfsjurist niet beschikt over de juridische en sociale vaardigheden die van hem een betrouwbare en solide partner voor de onderneming maken. Steeds meer bedrijfsjuristen beseffen dat ze hun lot in eigen handen kunnen nemen en dat volgehouden inspanningen om elk van deze voorwaarden te realiseren, ook effectief de impact en de rijkdom van hun functie vergroot. Een juridisch bewustzijn bij de sleutelfiguren in de onderneming. (in het Engels: legal awareness ) Wanneer de bedrijfsjurist niet geruggensteund wordt door de top, vecht de bedrijfsjurist tegen vele windmolens. Toegang tot de sleutelfiguren in de onderneming. Ook tot de sleutelfiguren aan wie hij niet rechtstreeks rapporteert, moet de bedrijfsjurist rechtstreeks toegang hebben wanneer het nodig is. Visibiliteit en korte, informele lijnen met de top zijn cruciaal. Deze survey bevestigt nu ook formeel het gevoel bij velen: de impact van de bedrijfsjurist is inderdaad groeiende. Hij heeft niet alleen zelf dat gevoel (grafiek op pg. 34 gevoel dat impact toeneemt? ) maar ook zijn positie in de onderneming (grafiek op pg. 28 aan wie rapporteert de bedrijfsjurist ) en zijn vertegenwoordiging in de toporganen van de onderneming (grafiek op pg. 29: zetelen in directiecomité) onderstrepen dit. Informatie over strategische doelstellingen en beslissingen. De bedrijfsjurist kan zijn prioriteiten en focus niet leggen wanneer hij niet beschikt over de juiste, strategische informatie. Zonder die informatie is de bedrijfsjurist veroordeeld tot een rol in de pe-

20 38 SALARY SURVEY 2014 Profiel van de bedrijfsjurist SALARY SURVEY 2014 Centralisatie en evolutie van het juridisch departement Rol en impact van de jurist binnen de onderneming Centralisatie Centralisatie van het juridisch departement Het juridisch departement blijft sterk gecentraliseerd. De juridische adviesfuncties worden slechts zelden ondergebracht in andere support-afdelingen # 88% Van de bedrijfsjuristen valt onder het juridisch departement 12% Risk management of business units. Als gekozen wordt voor decentralisatie blijkt dat vaak te gebeuren in compliance en HR. 9% Commerciële dienst Centralisatie en evolutie van het juridisch departement 12% 4% Productie 17% Compliance 8% Financiële of fiscale dienst 39% Overige 11% HR-departement Onderdeel van juridisch departement Geen onderdeel van juridisch departement

21 40 SALARY SURVEY 2014 Centralisatie en evolutie van het juridisch departement SALARY SURVEY 2014 Centralisatie en evolutie van het juridisch departement 41 Evolutie 05 Verwachte evolutie van het juridisch departement (volgens leidinggevenden) Leidinggevenden verwachten niet dat hun team zal inkrimpen. De crisis zou dus normaal gezien geen aanleiding geven tot afslanking. 1 op 4 bevraagden denkt zelfs dat er ruimte is voor groei het komende jaar. Deze resultaten liggen in lijn met de internationale trends. Groeien Gelijk blijven Afnemen 25% 72% 3% Dit resultaat lijkt een hoopvol resultaat maar moet in perspectief geplaatst worden. Dat slechts 3% een krimp verwacht onderstreept nogmaals de toegenomen impact van de bedrijfsjurist. In andere afdelingen (HR, marketing, ) zal de crisis vaker voelbaar zijn (geweest). Maar de werkdruk van de bedrijfsjurist stijgt recht evenredig met de toegenomen risk awareness. En de risk awareness is net toegenomen door de crisis. De bedrijfsjuristen krijgen dus elke dag meer documenten, meer informatie, meer verantwoordelijkheid en meer druk te verwerken. Dat weinig departementen zullen krimpen is vanzelfsprekend positief nieuws, maar in de departementen die een status quo verwachten (72%) zal er naar alle waarschijnlijkheid harder gewerkt moeten worden. - Dieter Honoré, USG Legal Carrière en flexibiliteit van de bedrijfsjurist De universitaire voorbereiding De carrière van de bedrijfsjurist wordt sterk beïnvloed en gekleurd door de universitaire opleiding. Als het beroep van bedrijfsjurist in beweging is, dan moet hetzelfde gelden voor het academisch parcours. Daarom werd gevraagd of de universitaire opleiding op bepaalde domeinen aan herziening toe is. Tevens werd gekeken of jonge bedrijfsjuristen (-28 jaar) en leidinggevenden hierop een verschillende visie hebben.

22 42 SALARY SURVEY 2014 De universitaire voorbereiding SALARY SURVEY 2014 De universitaire voorbereiding 43 De universitaire voorbereiding Domeinen ter verbetering binnen universitaire voorbereiding (Top scores) Je kan niet overal het levenslang leren promoten en tegelijk verwachten dat de universiteit alle kennis, vaardigheden en technieken ook aanleert op 5 jaar tijd. - Kristof Macours, BNP Paribas Fortis Probleemoplossend denken Talenkennis Onderhandelingstechnieken Contract drafting Communicatieve vaardigheden Project Management Commerciële vaardigheden Analytisch denkvermogen Presentatie vaardigheden Algemene juridische vorming Juridische deelspecialisaties Andere 21% 13% 12% 11% 9% 8% 7% 7% 4% 3% 3% 2% Domeinen ter verbetering binnen universitaire voorbereiding Verschillen tussen leidinggevenden en jongeren (-28 jaar). (Top scores) Leidinggevende <28 jaar Probleemoplossend denken Talenkennis Onderhandelingstechnieken Contract drafting Communicatieve vaardigheden Project Management Commerciële vaardigheden Analytisch denkvermogen Presentatie vaardigheden Algemene juridische vorming Juridische deelspecialisaties Andere 14% 10% 21% 11% 15% 10% 12% 8% 11% 8% 2% 7% 8% 9% 5% 3% 3% 2% 3% 2% 5% 2% 1% 28% Concrete problemen oplossen leer je op de werkvloer. Dat zal nooit veranderen. Een aantal domeinen lenen zich echter wel om ook tijdens de opleiding de techniek onder de vingers te krijgen. Een inleiding en training in onderhandelingstechnieken bijvoorbeeld zou verplichte leerstof moeten zijn aan de universiteit. - Jettie Van Caenegem, Tessenderlo Chemie # Jongeren hopen dat de universiteit van de toekomst meer aandacht besteedt aan talen.