Hulp bij werk, inkomen of zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hulp bij werk, inkomen of zorg"

Transcriptie

1 Hulp bij werk, inkomen of zorg

2 Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout kan leven. Sommige inwoners kunnen daarbij wat extra ondersteuning gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of geen werk hebben. Maar ook mensen die nieuw zijn in Nederland of mensen met een laag inkomen kunnen hulp krijgen van de gemeente. In deze folder staat hoe dat werkt. Misschien kan de gemeente Oosterhout ook iets voor u betekenen. Hulp bij een laag inkomen 8 1. Bijzondere bijstand voor bijzondere kosten 2. Extra geld voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 3. Toeslag bij langer dan 5 jaar een laag inkomen 4. Geen gemeentelijke belastingen betalen 5. Goedkoper verzekerd voor ziektekosten 6. Geld om te wonen - woonkostensubsidie 7. Extra geld voor schoolkosten van uw kinderen 8. Een bijdrage voor de kosten van kinderopvang 9. Hulp bij schulden Nieuw in Nederland - inburgeren 20 Zorg bij een (lichamelijke) beperking Vervoer bij een lichamelijke beperking 2. Parkeren met een handicap 3. Een rolstoel aanvragen 4. Een aangepaste woning 5. Huishoudelijke verzorging 6. Een personenalarm in huis 7. Maaltijdbezorging Contactgegevens 33 De juiste hulp voor u De gemeente Oosterhout kan verschillende soorten ondersteuning bieden. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het vinden van een baan. Of een bijstandsuitkering krijgen als u niet kunt werken. Als u een handicap heeft, kunt u ook bij de gemeente een parkeerkaart regelen of een rolstoel. En als u in Nederland komt wonen vanuit het buitenland, kan de gemeente u helpen om de Nederlandse cultuur te leren kennen en de taal te leren. In deze folder staan alle soorten ondersteuning overzichtelijk ingedeeld. Zo kunt u snel zien of iets wel of niet voor u bedoeld is. Formulieren Veel soorten ondersteuning kunt u aanvragen door een formulier in te vullen. Als u daar moeite mee heeft, kan een medewerker van de gemeente u helpen of u wordt geholpen door een medewerker van Merites, de Oosterhoutse welzijnsorganisatie. Vragen In deze brochure staat veel informatie over allerlei vormen van hulp bij werk, inkomen en zorg. Als u na het lezen nog vragen heeft, kunt u in het stadhuis terecht. Ook als u twijfelt of u iets wel of niet kunt aanvragen, bekijken de medewerkers graag samen met u uw persoonlijk situatie. De gemeente heeft de verschillende soorten ondersteuning niet voor niets. Het zou zonde zijn als u er geen gebruik van maakt. Colofon Uitgave Gemeente Oosterhout Fotografie Casper van Aggelen, Anja Dierx, Gemeente Oosterhout, Maria van der Heijden Ontwerp Anja Verlaat Druk De Hoog Oplage stuks

3 2 3 Op zoek naar werk Als u werkloos wordt, kunt u hulp krijgen bij het vinden van een baan. Het is belangrijk dat u zich meteen inschrijft bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) voor een uitkering. (Contactgegevens vindt u achterin deze brochure). Daar wordt eerst bekeken of u kunt werken. U krijgt daarom een gesprek met medewerkers van het CWI en de gemeente. Samen bekijkt u of het CWI u kan helpen om een betaalde baan te vinden. Alleen als u niet kunt werken, kunt u een uitkering krijgen. Work First Als er geen betaalde baan voor u beschikbaar is, krijgt u een baan aangeboden via Work First. Terwijl u aan het werk gaat in deze Work Firstbaan, bepaalt de gemeente uw mogelijkheden en krijgt u ondersteuning om een passende baan te vinden. Work First is er voor iedereen, mét of zonder beperkingen. Met Work First doet u werkritme en -ervaring op. Work First voor alleenstaande ouders Als u alleenstaande ouder bent en u komt naar het CWI voor een uitkering, dan krijgt u net als anderen werk aangeboden via Work First. U hoeft dan niet meteen volledig te werken, maar wel minimaal 24 uur per week. Het is de bedoeling dat u dit zo snel mogelijk uitbreidt naar meer uren. U kunt hulp krijgen bij het vinden van een passende baan. Vanuit een uitkering weer aan het werk Als u een bijstandsuitkering krijgt, wordt u begeleid door een van de medewerkers van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente. Uw vaste aanspreekpunt heet uw casemanager. De casemanager helpt u om betere kansen op werk te krijgen. Als er knelpunten zijn die het moeilijk maken om te werken, zoekt de casemanager met u naar oplossingen. Dat kan op verschillende manieren. Deze ondersteuning is altijd maatwerk. Het doel is om u zo snel mogelijk weer aan werk te helpen.

4 4 5 Een uitkering om te leven en wonen Geen recht op een uitkering, toch hulp bij een baan Ook als u geen recht heeft op een uitkering, kan de afdeling Werk, Inkomen en Zorg u helpen bij het vinden van werk. Contact met afdeling Werk, Inkomen en Zorg Achterin deze brochure vindt u de algemene contactgegevens van de gemeente Oosterhout. Via het centrale telefoonnummer wordt u doorverbonden met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Alleen als u niet kunt werken in een betaalde baan of via Work First, dan kunt u een uitkering van de gemeente krijgen. Uitkering om te wonen en leven Om de kosten van uw gezin voor leven en wonen te betalen, kunt u een algemene bijstandsuitkering aanvragen. Een algemene bijstandsuitkering krijgt u tijdelijk. Hiermee kunt u de tijd overbruggen, totdat u weer voldoende inkomsten heeft om uw woon- en leefkosten zelf te betalen. De gemeente wil dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Hoeveel geld krijgt u? Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van de volgende zaken: uw leeftijd, of u alleenstaand of getrouwd bent of dat u met iemand samenwoont of u kinderen heeft. Meer informatie over uw persoonlijke situatie kunt u krijgen bij het Servicecentrum Inkomen. Zo snel mogelijk weer werken In Nederland geldt de regel werk gaat boven een uitkering. Daarom moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk weer werk te vinden, als u een bijstandsuitkering krijgt. De gemeente helpt u bij het vinden van een baan. Meer informatie hierover staat ook in het vorige deel van de brochure onder de kop Op zoek naar werk. Algemene bijstand aanvragen Als u jonger bent dan 65 jaar, gaat u naar het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Het adres vindt u achterin deze brochure. Bent u ouder dan 65 jaar? Of bent u (tijdelijk) opgenomen in een inrichting? Dan kunt u algemene bijstand aanvragen in het stadhuis.

5 6 7 Bijstand voor zelfstandige ondernemers Als u ondernemer bent of een vrij beroep beoefent en u raakt - door welke oorzaak dan ook - tijdelijk in financiële problemen, dan kunt u een bijstandsuitkering voor zelfstandigen aanvragen. Dit kan alleen als uw bedrijf of beroep levensvatbaar is en u dit ook wilt voortzetten. (Dit laatste geldt niet voor oudere ondernemers die hun bedrijf of beroep moeten beëindigen.) Biedt de bank of een andere kredietverstrekker in deze situatie geen oplossing, dan kunt u van de gemeente een uitkering krijgen voor levensonderhoud. Dit kan eventueel in combinatie met een bedrijfskrediet of borgtocht. De gemeente staat dan garant voor een krediet dat de bank verstrekt. U kunt ook begeleiding krijgen van de gemeente. Voor welke ondernemers is deze bijstand? U kunt de bijstand voor zelfstandige ondernemers aanvragen als u valt binnen een van de volgende groepen ondernemers. Startende ondernemers, die vanuit een (dreigende) uitkerings- en werkloosheidssituatie een bedrijf willen beginnen; ondernemers die zelfstandig zijn en in financiële problemen komen; oudere ondernemers (tussen de 55 en 65 jaar), die de laatste tien jaar onafgebroken en rechtmatig een bedrijf voerden; ondernemers met een structureel laag inkomen, dat wel hoog genoeg is om van rond te komen; ondernemers met een (in principe) levensvatbaar bedrijf, die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken; ondernemers die door omstandigheden hun bedrijf moet beëindigen. Meer informatie Voor meer informatie over bijstand voor zelfstandigen kunt u persoonlijk of telefonisch terecht bij het Servicecentrum Inkomen. Meer informatie vindt u ook op de website van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf: Geld om te wonen en te leven hebben we allemaal nodig voor dagelijkse boodschappen.

6 8 9 Hulp bij een laag inkomen Als u een laag inkomen heeft, kunt u in bepaalde gevallen een bijdrage van de gemeente krijgen voor uw kosten. Ook zijn er mogelijkheden om geen belastingen te hoeven betalen of om een voordelige zorgverzekering af te sluiten. U kunt hier gebruik van maken als u een minimuminkomen heeft en geen of weinig eigen vermogen. Eigen vermogen is de waarde van uw bezittingen. Als u (bewijsbare) schulden heeft, wordt dit bedrag van uw vermogen afgetrokken. De informatie in dit deel van de brochure gaat over: 1. Bijzondere bijstand voor bijzondere kosten 2. Extra geld voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 3. Toeslag bij langer dan 5 jaar een laag inkomen 4. Geen gemeentelijke belastingen betalen 5. Goedkoper verzekerd voor ziektekosten 6. Geld om te wonen - woonkostensubsidie 7. Extra geld voor schoolkosten van uw kinderen 8. Een bijdrage voor de kosten van kinderopvang 9. Hulp bij schulden Servicecentrum Inkomen De gemeente Oosterhout heeft in het stadhuis een Servicecentrum Inkomen. U kunt hier terecht voor alle informatie over ondersteuning bij een laag inkomen. 1 Bijzondere bijstand voor bijzondere kosten Naast de kosten om te leven en wonen, kunt u te maken krijgen met noodzakelijke kosten die u met een laag inkomen niet zelf kunt betalen. Voor sommige kosten kunt u bijzondere bijstand krijgen. Dat kan voor noodzakelijk kosten voor bijzondere persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden zijn een eigen bijdrage voor medicijnen, voor rechtshulp of voor school- en woonkosten. Voor wie is bijzondere bijstand? Alle inwoners van Oosterhout met een minimuminkomen en geen of weinig eigen vermogen kunnen bijzondere bijstand aanvragen. U hoeft dus geen algemene bijstandsuitkering te krijgen van de gemeente. Wie weinig geld heeft, kan ondersteuning van de gemeente krijgen bij zijn kosten. Adres Slotjesveld 1, Oosterhout Telefoon (0162) Website Openingstijden maandag t/m donderdag uur donderdagavond uur vrijdag uur

7 10 11 U kunt bijzondere bijstand aanvragen als: u de kosten niet uit uw eigen inkomen of vermogen kunt betalen en de kosten niet worden vergoed door een andere organisatie (zoals bijvoorbeeld uw zorgverzekering). Als u bijzondere bijstand aanvraagt, bepaalt de gemeente of u hier recht op heeft. Dat ligt aan uw draagkracht. Draagkracht is het bedrag dat overblijft van uw eigen inkomen en vermogen, nadat u uw woon- en leefkosten betaald heeft. Als u van dat bedrag de kosten (voor een deel) zelf kunt betalen, krijgt u geen bijzondere bijstand. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten kunnen 200 per jaar extra krijgen. 2 Extra geld voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen U kunt per jaar 200 extra krijgen als u chronisch ziek, gehandicapt of ouder dan 65 jaar bent en een laag inkomen heeft. Bij het Servicecentrum Inkomen van de gemeente kunt u navragen of u hiervoor in aanmerking komt. Als dat zo is, kunt u de bijdrage hier ook aanvragen. U kunt deze bijdrage krijgen, als: u in de gemeente Oosterhout woont; uw inkomen op of rond het minimumniveau ligt; uw vermogen onder de geldende vermogensgrens van de Wet werk en bijstand ligt; u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt en voor % afgekeurd bent, of u een indicatie voor een voorziening heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, of u 65 jaar of ouder bent, u niet valt onder de vorige categorieën en u recht heeft op bijzondere bijstand voor medische kosten. 3 Vijf jaar of langer een laag inkomen Als u buiten uw schuld om al vijf jaar of langer een inkomen heeft op bijstandsniveau, dan heeft u recht op extra geld. De extra bijdrage heet een langdurigheidstoeslag. Langdurigheidstoeslag krijgt u voor twaalf maanden. U kunt deze toeslag elk jaar opnieuw aanvragen. U heeft recht op deze toeslag als: u tussen de 23 en 65 jaar oud bent uw inkomen (loon, een werkloosheids- of ziektewetuitkering) onder een bepaalde grens is gebleven; uw vermogen onder een bepaalde grens is gebleven. Voor de precieze bedragen kunt u terecht bij het Servicecentrum Inkomen.

8 12 13 Een uitkering en langdurigheidstoeslag Als u een uitkering krijgt, zijn er aparte aanvullende voorwaarden om langdurigheidstoeslag te krijgen. Deze zijn verschillend per uitkering. A. Uitkering voor algemene bijstand Als u een algemene bijstandsuitkering krijgt, kunt u de langdurigheidstoeslag krijgen als: u er alles aan heeft gedaan om een baan te vinden, en uw eventuele partner (waarmee u bent getrouwd of samenwoont) ook aan de voorwaarden voldoet. U kunt dan langdurigheidstoeslag aanvragen in het stadhuis bij het Servicecentrum Inkomen. 4 Geen gemeentelijke belastingen betalen Als u weinig geld heeft, dan kunt u vragen of u bepaalde belastingen of heffingen niet aan de gemeente hoeft te betalen. Dat heet kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen voor: de onroerendzaakbelasting (alleen eigenarenbelasting); de afvalstoffenheffing; het rioolrecht; de hondenbelasting voor de eerste hond; de belasting die u aan het Waterschap Brabantse Delta betaalt. (Meer informatie over de waterschapsbelasting kunt u krijgen bij het waterschap. Contactgegevens staan achterin de folder.) B. Uitkering voor arbeidsongeschiktheid Krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wia, Wao, Waz of Wajong)? Dan heeft u recht op langdurigheidstoeslag als: u volledige arbeidsongeschikt bent (voor 80 tot 100% afgekeurd voor werk), of u gedeeltelijke arbeidsongeschikt bent (minder dan 80%) en u daarnaast een aanvullende bijstandsuitkering krijgt. C. Algemene nabestaandenuitkering Als u een algemene nabestaandenuitkering (Anw) krijgt, heeft u recht op langdurigheidstoeslag als u geen werk of scholing heeft geweigerd. U kunt aanvragen of u geen hondenbelasting hoeft te betalen voor uw eerste hond.

9 14 15 U moet uw belastingen of heffingen zelf betalen, als: u voldoende inkomen en/of vermogen heeft om de aanslag zelf te betalen; u een auto heeft die meer waard is dan en deze auto niet onmisbaar is in verband met werk en/of een handicap; u een auto heeft gekocht in of na het belastingjaar waarin u geen belasting kunt betalen en de auto meer kostte dan de belastingaanslag; u een zelfstandig beroep uitoefent of als zelfstandige een bedrijf heeft; u recht heeft op een belastingteruggave of Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven en dit bedrag hoger is dan het bedrag van de gemeentelijke belastingaanslag; u vanwege verwijtbaar gedrag de aanslag gemeentelijke heffingen niet kunt betalen; u een eigen woning heeft met een waarde die hoger is dan de huidige hypotheekschuld; 5 Aanvragen U kunt in het hele kalenderjaar waarover de belastingaanslag gaat aanvragen of u de belastingen niet hoeft te betalen. Als u de aanslag al heeft betaald, kunt u binnen drie maanden na het betalen alsnog kwijtschelding aanvragen. De gemeente kan uw aanvraag ook afwijzen. U kunt daarom het beste toch geld opzij leggen om de rekening zelf te kunnen betalen. Als de gemeente uw aanvraag afwijst, kunt u daartegen beroep indienen binnen tien dagen nadat het besluit is verzonden. Goedkoper verzekerd voor ziektekosten Als u in Oosterhout woont en een minimuminkomen heeft, kunt u korting krijgen op uw zorgverzekering. Met de verzekeraars CZ en VGZ heeft de gemeente Oosterhout een afspraak gemaakt. Als u deelneemt aan de collectieve zorgverzekering, krijgt u korting op uw basis- en aanvullende verzekering. Daarnaast betaalt de gemeente een deel van de kosten voor het aanvullende pakket. Via de gemeente kunt u korting krijgen op uw zorgverzekering. U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering als: uw inkomen niet hoger is dan de geldende bijstandsnorm, aangevuld met een bepaald bedrag per maand, en uw vermogen komt niet boven de in de gemeente geldende vermogensgrenzen, en u geen achterstand heeft in het betalen van uw premie bij de zorgverzekeraar. Als u een uitkering krijgt van de gemeente, houdt de gemeente uw verzekeringspremies direct in op uw uitkering voor levensonderhoud. U hoeft zich dus zelf geen zorgen te maken om uw verzekering. Als u geen uitkering van de gemeente ontvangt, moet u de gekozen zorgverzekeraar zelf machtigen om de premie automatisch af te schrijven van uw rekening.

10 Geld om te wonen - woonkostensubsidie 7 Als u in een serviceflat of aanleunwoning woont en u heeft te weinig inkomen om de huur of servicekosten te betalen, dan kunt u in sommige gevallen woonkostensubsidie krijgen van de gemeente. Dit is een extra huursubsidie bovenop de huurtoeslag van de Belastingdienst. Het bedrag van de subsidie hangt af van uw inkomen, de hoogte van de huur en de servicekosten. Aanvragen Om woonkostensubsidie aan te vragen, levert u een aanvraagformulier in bij de gemeente met daarbij papieren waaruit uw situatie blijkt. De medewerkers van het Servicecentrum Inkomen kunnen u vertellen wat u precies nodig heeft. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt de gemeente de woonkostensubsidie aan de woningstichting. Die trekt het bedrag iedere maand af van uw huur. Heeft u eerder woonkostensubsidie toegekend gekregen? Dan krijgt u in de loop van het jaar automatisch een nieuw aanvraagformulier toegestuurd. Extra geld voor schoolkosten van uw kinderen Als uw kinderen naar school gaan, dan krijgt u te maken met de met kosten voor de opleiding van uw kind. Als u een laag inkomen heeft, kunt u een bijdrage krijgen van de gemeente voor de indirecte schoolkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor een schooltas. Als uw kind van het basisonderwijs naar de middelbare school gaat, kunt u een extra bedrag krijgen. Om deze hogere vergoeding te krijgen, moet u met bonnetjes en rekeningen kunnen laten zien welke extra kosten u gemaakt heeft voor de overstap naar de middelbare school. U kunt de bijdrage voor schoolkosten één keer per jaar aanvragen. Aanvragen en meer informatie De inkomens- en vermogensgrenzen hiervoor zijn gelijk aan de regels die de gemeente hanteert bij een aanvraag voor bijzondere bijstand. Om een aanvraag in te dienen of meer informatie te vragen, kunt u terecht in het Servicecentrum Inkomen in het stadhuis. Voor sommige schoolkosten van uw kind kunt u een bijdrage krijgen van de gemeente. 8 Een bijdrage voor de kosten van kinderopvang Als u kinderen heeft, kunt u afhankelijk van uw situatie en inkomen een bijdrage krijgen in de kosten voor kinderopvang. U sluit zelf een overeenkomst met een kinderopvangcentrum of gastouderbureau, en u betaalt de werkelijke kosten voor de kinderopvang. Afhankelijk van uw gezinsinkomen betalen de gemeente en de Belastingdienst een deel van de kinderopvangkosten. U heeft recht op een tegemoetkoming voor kinderopvang, als: u tienermoeder bent; u student bent; u een Wwb-uitkering ontvangt en een reïntegratietraject volgt; u een Anw-uitkering ontvangt en een reïntegratietraject volgt; u een Ioaw/Ioaz-uitkering ontvangt en een reïntegratietraject volgt; u een Wwik-uitkering ontvangt (zonder reïntegratietraject en sollicitatieperiode);

11 18 19 u een reïntegratietraject volgt zonder recht op een uitkering; u nieuwkomer bent en een inburgeringstraject volgt; u oudkomer bent en een inburgeringscursus moet volgen. Aanvragen De bijdrage in uw kosten voor kinderopvang bestaat uit twee delen. De Belastingdienst betaalt het deel van de kosten dat afhankelijk is van uw inkomen. Dit heet de kinderopvangtoeslag. Daarnaast kunt u een tegemoetkoming krijgen van de gemeente. Deze kunt u aanvragen via uw vaste casemanager of het Servicecentrum Inkomen. Voor vragen, aanvraagformulieren of hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de Belastingdienst regio Zuid-West. Contactgegevens vindt u achterin deze brochure. Meer informatie Meer informatie kunt u krijgen bij het stadhuis. U kunt ook terecht op de website onder het kopje werk en kinderopvang. Voor kinder opvang kunt u een bijdrage krijgen van de gemeente en de Belastingdienst. 9 Hulp bij schulden Als u schulden heeft, kunt u daar hulp bij krijgen. De gemeente Oosterhout is daarvoor aangesloten bij de Stadsbank Midden Nederland (SMN) in Almere. De Stadsbank Midden Nederland kan u helpen bij het oplossen van uw schulden. Meer informatie over de manieren waarop de Stadsbank kan helpen kunt u krijgen bij het Servicecentrum Inkomen. Hoe vraagt u de hulp aan? Om hulp bij uw schulden aan te vragen, neemt u contact op met het Servicecentrum Inkomen van de gemeente. U wordt dan in het stadhuis uitgenodigd voor het spreekuur van de Stadsbank. Tijdens het spreekuur bekijkt een medewerker van de Stadsbank of zij u kunnen helpen.

12 20 21 Nieuw in Nederland - inburgeren Bent u in Nederland komen wonen vanuit een ander land? Dan is het belangrijk dat u mee kunt doen in de Nederlandse samenleving. Dat betekent dat u de Nederlandse taal en cultuur moet leren kennen. Dit noemen we inburgeren. Wat houdt inburgeren in? Als u gaat inburgeren, volgt u een inburgeringscursus. Daar leert u om Nederlands te spreken en te schrijven. Ook leert u over de Nederlandse samenleving. Aan het eind van de cursus doet u een examen. Als u dit haalt, krijgt u een inburgeringsdiploma. De gemeente kan u begeleiden bij uw inburgeringscursus. Als u niet hoeft in te burgeren, kan de gemeente zorgen dat u een vrijstelling krijgt. Moet u inburgeren? Als u naar Nederland bent gekomen uit een land dat niet ligt in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, moet u verplicht een inburgeringsexamen doen. Ook als u al langer in Nederland woont, maar nog niet genoeg weet van de Nederlandse taal en cultuur, moet u het inburgeringsexamen doen. Servicecentrum Inburgering De gemeente Oosterhout heeft in het stadhuis een Servicecentrum Inburgering. U kunt hier terecht voor alle informatie over inburgering. Adres Slotjesveld 1, Oosterhout Telefoon Website (0162) Openingstijden Om in het servicecentrum geholpen te worden, kunt u via of telefoon een afspraak maken. Kunt u zelf kiezen om in te burgeren? Als u hoort bij de groepen die hierboven genoemd zijn, dan bent u verplicht om in te burgeren. Als u in Nederland bent komen wonen vanuit een land in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of uit Zwitserland, dan kunt u er zelf voor kiezen om vrijwillig in te burgeren. Wanneer hoeft u niet in te burgeren? Als u al langer in Nederland woont en ouder bent dan 60 jaar, hoeft u geen inburgeringsexamen meer te doen. Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de taal en cultuur leert kennen.

13 22 23 Zorg bij een (lichamelijke) beperking In Nederland vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ook mensen met (lichamelijke) beperkingen moeten zo lang mogelijk in hun eigen woning en woonomgeving kunnen blijven wonen en functioneren. Als u door lichamelijke beperkingen of ongemakken niet meer kunt meedoen aan het dagelijks maatschappelijk leven, dan kan de gemeente u ondersteunen. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als u geen hulp kunt krijgen uit uw directe omgeving, dan kan de gemeente u ondersteunen. De informatie in dit deel van de brochure gaat over: 1. Vervoer bij een lichamelijke beperking 2. Parkeren met een handicap 3. Een rolstoel aanvragen 4. Een aangepaste woning 5. Huishoudelijke verzorging 6. Een personenalarm in huis 7. Maaltijdbezorging Servicecentrum Wmo De gemeente Oosterhout heeft in het stadhuis een Servicecentrum Wmo. Hier kunt u meer informatie krijgen over alle manieren waarop de gemeente u kan ondersteunen. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden kunt u die ook in het servicecentrum aanvragen. U kunt een afspraak maken bij het Servicecentrum Wmo. Op afspraak wordt u geholpen van: maandag t/m donderdag van tot uur. Zonder afspraak is het Service-centrum Wmo is geopend op: maandag t/m donderdag uur donderdagavond uur, vrijdag uur Adres Slotjesveld 1, Oosterhout Telefoon (0162) Website

14 Problemen met vervoer door een lichamelijke beperking Kunt u geen boodschappen doen, op visite gaan of een vereniging bezoeken, omdat u moeilijkheden heeft met vervoer door lichamelijke beperkingen? Dan kan de gemeente Oosterhout in sommige gevallen helpen om vervoer binnen de gemeente en de regio voor u te regelen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een deeltaxipas. Als dit voor uw situatie geen oplossing biedt, kunt u mogelijk een oplossing op maat krijgen. Denkt u bijvoorbeeld aan een scootmobiel of een driewielfiets. Voor wie is de hulp bedoeld? U kunt een vervoersvoorziening krijgen als : u geen gebruikelijke vervoermiddelen kunt gebruiken, zoals het openbaar vervoer of een (snor)fiets; uw inkomen (samen met het inkomen van uw partner) lager is dan anderhalf keer de bijstandsnorm; u de gevraagde voorziening langdurig nodig heeft. Hulp voor kortere tijd U kunt geen voorziening aanvragen bij de gemeente als u tijdelijk problemen heeft met vervoer, bijvoorbeeld door een operatie of een ongeluk. Tijdelijke hulp kunt u regelen bij een thuiszorgwinkel. Adressen en contactgegevens vindt u achter in deze brochure. meer dan honderd meter zelfstandig kunt lopen. Om een passagierskaart te kunnen krijgen, geldt ook dat u niet meer dan honderd meter zelfstandig kunt lopen en daarnaast bent u voor vervoer van deur tot deur afhankelijk van begeleiding. Hoe werkt de gehandicaptenparkeerkaart? De parkeerkaart is persoonsgebonden. Er staat geen kenteken op, maar een pasfoto en uw handtekening. Met de gehandicapten-parkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in Europa, dus ook in Oosterhout, en op openbare parkeerplaatsen. (Let u daarbij wel op betaald parkeren.) Ook kunt u met de parkeerkaart voor onbeperkte tijd parkeren in een parkeerzone. Met uw parkeerkaart is een parkeerschijf niet verplicht. Met de deeltaxi kunt u reizen in Oosterhout en de regio. 2 Parkeren met een handicap Heeft u een lichamelijke handicap die niet te genezen is en kunt u daardoor niet meer dan honderd meter zelfstandig lopen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Dit kan een bestuurderskaart zijn of een passagierskaart. U kunt de bestuurderskaart aanvragen als u een rijbewijs heeft en u -zonder gebruikelijke hulpmiddelen- niet Via de gemeente kunt u een deeltaxipas regelen.

15 26 27 Hoe vraagt u de parkeerkaart aan? U kunt de gehandicaptenparkeerkaart aanvragen in het stadhuis. Hiervoor vult u een aanvraagformulier in dat u samen met een pasfoto inlevert. De pasfoto moet voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een paspoortfoto. De eisen vindt u op of in het stadhuis. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend en de kosten heeft betaald, krijgt u een oproep voor een medische beoordeling. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig, omdat vaak al voldoende informatie aanwezig is om tot een goed advies te komen. Deze informatie kan ook worden opgevraagd bij uw behandelend arts. U ontvangt schriftelijk bericht of u de parkeerkaart wel of niet krijgt. U kunt de gehandicaptenparkeerkaart ophalen bij het stadhuis. Als uw aanvraag wordt afgewezen, leest u in de afwijzingsbrief hoe u bezwaar kunt maken. De parkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig. Afhankelijk van uw handicap en de medische beoordeling kan de kaart ook voor een kortere periode worden afgegeven. Na het verstrijken van de geldigheidstermijn moet u een nieuwe parkeerkaart aanvragen. Bij misbruik kan de kaart worden ingetrokken en niet worden vervangen. Een rolstoel in een AWBZ-zorginstelling (bijv. verzorgingshuis) Als u in een AWBZ-zorginstelling woont, moet u eerst bij uw zorgverzekeraar een aanvraag indienen voor een rolstoel op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Een rolstoel voor kortere tijd U kunt geen rolstoel aanvragen bij de gemeente als u die tijdelijk nodig heeft, bijvoorbeeld door een operatie of een ongeluk. In dat geval kunt u terecht bij een thuiszorgwinkel. Contactgegevens vindt u achterin deze brochure. 3 Een rolstoel aanvragen Als u door lichamelijke beperkingen of ongemakken een rolstoel nodig heeft om zich te verplaatsen in en om huis, dan kan de gemeente een rolstoel voor u regelen. U kunt de rolstoel alleen krijgen als u deze langdurig nodig heeft. Als een standaard rolstoel niet de juiste oplossing biedt voor uw persoonlijke situatie, dan kunt u ook een rolstoel krijgen die wel voor u geschikt is. Omdat een rolstoel een dagelijks en veelgebruikt vervoermiddel is, stelt een deskundige dan een pakket van persoonlijke eisen en wensen voor de rolstoel. Bij het Servicecentrum Wmo kunt u een rolstoel regelen.

16 Een aangepaste woning Als u zich door lichamelijke beperkingen niet goed kunt verplaatsen in uw eigen huis, kan het nodig zijn om uw woning aan te passen. U kunt daarvoor een vergoeding aanvragen bij de gemeente. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen alle kosten van de woningaanpassing. Alleen als uw gezinsinkomen hoger is dan anderhalf keer de bijstandnorm, moet u een deel van de kosten zelf betalen. Hoe vraagt u een vergoeding voor een aangepaste woning aan? Eerst meldt u bij de gemeente dat uw woning aangepast moet worden. Dan komt er een medische adviseur (arts) kijken naar uw persoonlijke situatie en de belemmeringen bij u thuis. Ook bepaalt hij waar uw woning aan zou moeten voldoen na de aanpassing. Een technische deskundige maakt met die informatie een aanpassingsplan en schat de kosten daarvan. Als de gemeente het plan goedkeurt, kan het worden uitgevoerd. Als u zelf en de technische deskundige tevreden zijn over de uitvoering en de kosten, dan betaalt de gemeente de vergoeding aan de eigenaar van de woning. Als aanpassen niet kan In sommige situaties kan een woning technisch niet aangepast worden aan de persoonlijke situatie van de bewoner. Of soms is het aanpassen zo duur dat het niet reëel is om dat te doen. Als dat in uw situatie zo is, adviseert de gemeente u om te verhuizen naar een beter passende woning. Deze woning is dan vaak al aangepast of kan voor minder kosten aangepast worden aan uw situatie. De gemeente geeft u in dit geval voorrang bij het toewijzen van een woning. Als dat kan, wordt er ook rekening gehouden met uw verdere woonwensen. Ook krijgt u een bijdrage in de verhuiskosten. Uw woning kan aangepast worden aan een lichamelijke beperking. 5 Huishoudelijke verzorging Als u vanwege lichamelijke beperkingen huishoudelijke taken niet goed kunt uitvoeren, kan de gemeente eventueel professionele hulp bij het huishouden regelen. Om deze hulp te kunnen krijgen, moet u eerst alle andere mogelijkheden hebben uitgezocht voor hulp bij het huishouden. U kunt professionele hulp krijgen, als u niet geholpen kunt worden door familie, buren of kennissen, of door eventuele huisgenoten, zoals uw partner of kinderen. Zelf regelen of laten doen Als u niet geholpen kunt worden door bekenden of familie, dan zijn er verschillende mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de gemeente professionele hulp voor u regelt via een thuiszorgorganisatie. U kunt er ook voor kiezen om van de gemeente een budget te krijgen, waarmee u zelf hulp