Hulp bij werk, inkomen of zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hulp bij werk, inkomen of zorg"

Transcriptie

1 Hulp bij werk, inkomen of zorg

2 Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout kan leven. Sommige inwoners kunnen daarbij wat extra ondersteuning gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of geen werk hebben. Maar ook mensen die nieuw zijn in Nederland of mensen met een laag inkomen kunnen hulp krijgen van de gemeente. In deze folder staat hoe dat werkt. Misschien kan de gemeente Oosterhout ook iets voor u betekenen. Hulp bij een laag inkomen 8 1. Bijzondere bijstand voor bijzondere kosten 2. Extra geld voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 3. Toeslag bij langer dan 5 jaar een laag inkomen 4. Geen gemeentelijke belastingen betalen 5. Goedkoper verzekerd voor ziektekosten 6. Geld om te wonen - woonkostensubsidie 7. Extra geld voor schoolkosten van uw kinderen 8. Een bijdrage voor de kosten van kinderopvang 9. Hulp bij schulden Nieuw in Nederland - inburgeren 20 Zorg bij een (lichamelijke) beperking Vervoer bij een lichamelijke beperking 2. Parkeren met een handicap 3. Een rolstoel aanvragen 4. Een aangepaste woning 5. Huishoudelijke verzorging 6. Een personenalarm in huis 7. Maaltijdbezorging Contactgegevens 33 De juiste hulp voor u De gemeente Oosterhout kan verschillende soorten ondersteuning bieden. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het vinden van een baan. Of een bijstandsuitkering krijgen als u niet kunt werken. Als u een handicap heeft, kunt u ook bij de gemeente een parkeerkaart regelen of een rolstoel. En als u in Nederland komt wonen vanuit het buitenland, kan de gemeente u helpen om de Nederlandse cultuur te leren kennen en de taal te leren. In deze folder staan alle soorten ondersteuning overzichtelijk ingedeeld. Zo kunt u snel zien of iets wel of niet voor u bedoeld is. Formulieren Veel soorten ondersteuning kunt u aanvragen door een formulier in te vullen. Als u daar moeite mee heeft, kan een medewerker van de gemeente u helpen of u wordt geholpen door een medewerker van Merites, de Oosterhoutse welzijnsorganisatie. Vragen In deze brochure staat veel informatie over allerlei vormen van hulp bij werk, inkomen en zorg. Als u na het lezen nog vragen heeft, kunt u in het stadhuis terecht. Ook als u twijfelt of u iets wel of niet kunt aanvragen, bekijken de medewerkers graag samen met u uw persoonlijk situatie. De gemeente heeft de verschillende soorten ondersteuning niet voor niets. Het zou zonde zijn als u er geen gebruik van maakt. Colofon Uitgave Gemeente Oosterhout Fotografie Casper van Aggelen, Anja Dierx, Gemeente Oosterhout, Maria van der Heijden Ontwerp Anja Verlaat Druk De Hoog Oplage stuks

3 2 3 Op zoek naar werk Als u werkloos wordt, kunt u hulp krijgen bij het vinden van een baan. Het is belangrijk dat u zich meteen inschrijft bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) voor een uitkering. (Contactgegevens vindt u achterin deze brochure). Daar wordt eerst bekeken of u kunt werken. U krijgt daarom een gesprek met medewerkers van het CWI en de gemeente. Samen bekijkt u of het CWI u kan helpen om een betaalde baan te vinden. Alleen als u niet kunt werken, kunt u een uitkering krijgen. Work First Als er geen betaalde baan voor u beschikbaar is, krijgt u een baan aangeboden via Work First. Terwijl u aan het werk gaat in deze Work Firstbaan, bepaalt de gemeente uw mogelijkheden en krijgt u ondersteuning om een passende baan te vinden. Work First is er voor iedereen, mét of zonder beperkingen. Met Work First doet u werkritme en -ervaring op. Work First voor alleenstaande ouders Als u alleenstaande ouder bent en u komt naar het CWI voor een uitkering, dan krijgt u net als anderen werk aangeboden via Work First. U hoeft dan niet meteen volledig te werken, maar wel minimaal 24 uur per week. Het is de bedoeling dat u dit zo snel mogelijk uitbreidt naar meer uren. U kunt hulp krijgen bij het vinden van een passende baan. Vanuit een uitkering weer aan het werk Als u een bijstandsuitkering krijgt, wordt u begeleid door een van de medewerkers van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente. Uw vaste aanspreekpunt heet uw casemanager. De casemanager helpt u om betere kansen op werk te krijgen. Als er knelpunten zijn die het moeilijk maken om te werken, zoekt de casemanager met u naar oplossingen. Dat kan op verschillende manieren. Deze ondersteuning is altijd maatwerk. Het doel is om u zo snel mogelijk weer aan werk te helpen.

4 4 5 Een uitkering om te leven en wonen Geen recht op een uitkering, toch hulp bij een baan Ook als u geen recht heeft op een uitkering, kan de afdeling Werk, Inkomen en Zorg u helpen bij het vinden van werk. Contact met afdeling Werk, Inkomen en Zorg Achterin deze brochure vindt u de algemene contactgegevens van de gemeente Oosterhout. Via het centrale telefoonnummer wordt u doorverbonden met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Alleen als u niet kunt werken in een betaalde baan of via Work First, dan kunt u een uitkering van de gemeente krijgen. Uitkering om te wonen en leven Om de kosten van uw gezin voor leven en wonen te betalen, kunt u een algemene bijstandsuitkering aanvragen. Een algemene bijstandsuitkering krijgt u tijdelijk. Hiermee kunt u de tijd overbruggen, totdat u weer voldoende inkomsten heeft om uw woon- en leefkosten zelf te betalen. De gemeente wil dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Hoeveel geld krijgt u? Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van de volgende zaken: uw leeftijd, of u alleenstaand of getrouwd bent of dat u met iemand samenwoont of u kinderen heeft. Meer informatie over uw persoonlijke situatie kunt u krijgen bij het Servicecentrum Inkomen. Zo snel mogelijk weer werken In Nederland geldt de regel werk gaat boven een uitkering. Daarom moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk weer werk te vinden, als u een bijstandsuitkering krijgt. De gemeente helpt u bij het vinden van een baan. Meer informatie hierover staat ook in het vorige deel van de brochure onder de kop Op zoek naar werk. Algemene bijstand aanvragen Als u jonger bent dan 65 jaar, gaat u naar het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Het adres vindt u achterin deze brochure. Bent u ouder dan 65 jaar? Of bent u (tijdelijk) opgenomen in een inrichting? Dan kunt u algemene bijstand aanvragen in het stadhuis.

5 6 7 Bijstand voor zelfstandige ondernemers Als u ondernemer bent of een vrij beroep beoefent en u raakt - door welke oorzaak dan ook - tijdelijk in financiële problemen, dan kunt u een bijstandsuitkering voor zelfstandigen aanvragen. Dit kan alleen als uw bedrijf of beroep levensvatbaar is en u dit ook wilt voortzetten. (Dit laatste geldt niet voor oudere ondernemers die hun bedrijf of beroep moeten beëindigen.) Biedt de bank of een andere kredietverstrekker in deze situatie geen oplossing, dan kunt u van de gemeente een uitkering krijgen voor levensonderhoud. Dit kan eventueel in combinatie met een bedrijfskrediet of borgtocht. De gemeente staat dan garant voor een krediet dat de bank verstrekt. U kunt ook begeleiding krijgen van de gemeente. Voor welke ondernemers is deze bijstand? U kunt de bijstand voor zelfstandige ondernemers aanvragen als u valt binnen een van de volgende groepen ondernemers. Startende ondernemers, die vanuit een (dreigende) uitkerings- en werkloosheidssituatie een bedrijf willen beginnen; ondernemers die zelfstandig zijn en in financiële problemen komen; oudere ondernemers (tussen de 55 en 65 jaar), die de laatste tien jaar onafgebroken en rechtmatig een bedrijf voerden; ondernemers met een structureel laag inkomen, dat wel hoog genoeg is om van rond te komen; ondernemers met een (in principe) levensvatbaar bedrijf, die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken; ondernemers die door omstandigheden hun bedrijf moet beëindigen. Meer informatie Voor meer informatie over bijstand voor zelfstandigen kunt u persoonlijk of telefonisch terecht bij het Servicecentrum Inkomen. Meer informatie vindt u ook op de website van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf: Geld om te wonen en te leven hebben we allemaal nodig voor dagelijkse boodschappen.

6 8 9 Hulp bij een laag inkomen Als u een laag inkomen heeft, kunt u in bepaalde gevallen een bijdrage van de gemeente krijgen voor uw kosten. Ook zijn er mogelijkheden om geen belastingen te hoeven betalen of om een voordelige zorgverzekering af te sluiten. U kunt hier gebruik van maken als u een minimuminkomen heeft en geen of weinig eigen vermogen. Eigen vermogen is de waarde van uw bezittingen. Als u (bewijsbare) schulden heeft, wordt dit bedrag van uw vermogen afgetrokken. De informatie in dit deel van de brochure gaat over: 1. Bijzondere bijstand voor bijzondere kosten 2. Extra geld voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 3. Toeslag bij langer dan 5 jaar een laag inkomen 4. Geen gemeentelijke belastingen betalen 5. Goedkoper verzekerd voor ziektekosten 6. Geld om te wonen - woonkostensubsidie 7. Extra geld voor schoolkosten van uw kinderen 8. Een bijdrage voor de kosten van kinderopvang 9. Hulp bij schulden Servicecentrum Inkomen De gemeente Oosterhout heeft in het stadhuis een Servicecentrum Inkomen. U kunt hier terecht voor alle informatie over ondersteuning bij een laag inkomen. 1 Bijzondere bijstand voor bijzondere kosten Naast de kosten om te leven en wonen, kunt u te maken krijgen met noodzakelijke kosten die u met een laag inkomen niet zelf kunt betalen. Voor sommige kosten kunt u bijzondere bijstand krijgen. Dat kan voor noodzakelijk kosten voor bijzondere persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden zijn een eigen bijdrage voor medicijnen, voor rechtshulp of voor school- en woonkosten. Voor wie is bijzondere bijstand? Alle inwoners van Oosterhout met een minimuminkomen en geen of weinig eigen vermogen kunnen bijzondere bijstand aanvragen. U hoeft dus geen algemene bijstandsuitkering te krijgen van de gemeente. Wie weinig geld heeft, kan ondersteuning van de gemeente krijgen bij zijn kosten. Adres Slotjesveld 1, Oosterhout Telefoon (0162) Website Openingstijden maandag t/m donderdag uur donderdagavond uur vrijdag uur

7 10 11 U kunt bijzondere bijstand aanvragen als: u de kosten niet uit uw eigen inkomen of vermogen kunt betalen en de kosten niet worden vergoed door een andere organisatie (zoals bijvoorbeeld uw zorgverzekering). Als u bijzondere bijstand aanvraagt, bepaalt de gemeente of u hier recht op heeft. Dat ligt aan uw draagkracht. Draagkracht is het bedrag dat overblijft van uw eigen inkomen en vermogen, nadat u uw woon- en leefkosten betaald heeft. Als u van dat bedrag de kosten (voor een deel) zelf kunt betalen, krijgt u geen bijzondere bijstand. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten kunnen 200 per jaar extra krijgen. 2 Extra geld voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen U kunt per jaar 200 extra krijgen als u chronisch ziek, gehandicapt of ouder dan 65 jaar bent en een laag inkomen heeft. Bij het Servicecentrum Inkomen van de gemeente kunt u navragen of u hiervoor in aanmerking komt. Als dat zo is, kunt u de bijdrage hier ook aanvragen. U kunt deze bijdrage krijgen, als: u in de gemeente Oosterhout woont; uw inkomen op of rond het minimumniveau ligt; uw vermogen onder de geldende vermogensgrens van de Wet werk en bijstand ligt; u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt en voor % afgekeurd bent, of u een indicatie voor een voorziening heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, of u 65 jaar of ouder bent, u niet valt onder de vorige categorieën en u recht heeft op bijzondere bijstand voor medische kosten. 3 Vijf jaar of langer een laag inkomen Als u buiten uw schuld om al vijf jaar of langer een inkomen heeft op bijstandsniveau, dan heeft u recht op extra geld. De extra bijdrage heet een langdurigheidstoeslag. Langdurigheidstoeslag krijgt u voor twaalf maanden. U kunt deze toeslag elk jaar opnieuw aanvragen. U heeft recht op deze toeslag als: u tussen de 23 en 65 jaar oud bent uw inkomen (loon, een werkloosheids- of ziektewetuitkering) onder een bepaalde grens is gebleven; uw vermogen onder een bepaalde grens is gebleven. Voor de precieze bedragen kunt u terecht bij het Servicecentrum Inkomen.

8 12 13 Een uitkering en langdurigheidstoeslag Als u een uitkering krijgt, zijn er aparte aanvullende voorwaarden om langdurigheidstoeslag te krijgen. Deze zijn verschillend per uitkering. A. Uitkering voor algemene bijstand Als u een algemene bijstandsuitkering krijgt, kunt u de langdurigheidstoeslag krijgen als: u er alles aan heeft gedaan om een baan te vinden, en uw eventuele partner (waarmee u bent getrouwd of samenwoont) ook aan de voorwaarden voldoet. U kunt dan langdurigheidstoeslag aanvragen in het stadhuis bij het Servicecentrum Inkomen. 4 Geen gemeentelijke belastingen betalen Als u weinig geld heeft, dan kunt u vragen of u bepaalde belastingen of heffingen niet aan de gemeente hoeft te betalen. Dat heet kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen voor: de onroerendzaakbelasting (alleen eigenarenbelasting); de afvalstoffenheffing; het rioolrecht; de hondenbelasting voor de eerste hond; de belasting die u aan het Waterschap Brabantse Delta betaalt. (Meer informatie over de waterschapsbelasting kunt u krijgen bij het waterschap. Contactgegevens staan achterin de folder.) B. Uitkering voor arbeidsongeschiktheid Krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wia, Wao, Waz of Wajong)? Dan heeft u recht op langdurigheidstoeslag als: u volledige arbeidsongeschikt bent (voor 80 tot 100% afgekeurd voor werk), of u gedeeltelijke arbeidsongeschikt bent (minder dan 80%) en u daarnaast een aanvullende bijstandsuitkering krijgt. C. Algemene nabestaandenuitkering Als u een algemene nabestaandenuitkering (Anw) krijgt, heeft u recht op langdurigheidstoeslag als u geen werk of scholing heeft geweigerd. U kunt aanvragen of u geen hondenbelasting hoeft te betalen voor uw eerste hond.

9 14 15 U moet uw belastingen of heffingen zelf betalen, als: u voldoende inkomen en/of vermogen heeft om de aanslag zelf te betalen; u een auto heeft die meer waard is dan en deze auto niet onmisbaar is in verband met werk en/of een handicap; u een auto heeft gekocht in of na het belastingjaar waarin u geen belasting kunt betalen en de auto meer kostte dan de belastingaanslag; u een zelfstandig beroep uitoefent of als zelfstandige een bedrijf heeft; u recht heeft op een belastingteruggave of Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven en dit bedrag hoger is dan het bedrag van de gemeentelijke belastingaanslag; u vanwege verwijtbaar gedrag de aanslag gemeentelijke heffingen niet kunt betalen; u een eigen woning heeft met een waarde die hoger is dan de huidige hypotheekschuld; 5 Aanvragen U kunt in het hele kalenderjaar waarover de belastingaanslag gaat aanvragen of u de belastingen niet hoeft te betalen. Als u de aanslag al heeft betaald, kunt u binnen drie maanden na het betalen alsnog kwijtschelding aanvragen. De gemeente kan uw aanvraag ook afwijzen. U kunt daarom het beste toch geld opzij leggen om de rekening zelf te kunnen betalen. Als de gemeente uw aanvraag afwijst, kunt u daartegen beroep indienen binnen tien dagen nadat het besluit is verzonden. Goedkoper verzekerd voor ziektekosten Als u in Oosterhout woont en een minimuminkomen heeft, kunt u korting krijgen op uw zorgverzekering. Met de verzekeraars CZ en VGZ heeft de gemeente Oosterhout een afspraak gemaakt. Als u deelneemt aan de collectieve zorgverzekering, krijgt u korting op uw basis- en aanvullende verzekering. Daarnaast betaalt de gemeente een deel van de kosten voor het aanvullende pakket. Via de gemeente kunt u korting krijgen op uw zorgverzekering. U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering als: uw inkomen niet hoger is dan de geldende bijstandsnorm, aangevuld met een bepaald bedrag per maand, en uw vermogen komt niet boven de in de gemeente geldende vermogensgrenzen, en u geen achterstand heeft in het betalen van uw premie bij de zorgverzekeraar. Als u een uitkering krijgt van de gemeente, houdt de gemeente uw verzekeringspremies direct in op uw uitkering voor levensonderhoud. U hoeft zich dus zelf geen zorgen te maken om uw verzekering. Als u geen uitkering van de gemeente ontvangt, moet u de gekozen zorgverzekeraar zelf machtigen om de premie automatisch af te schrijven van uw rekening.

10 Geld om te wonen - woonkostensubsidie 7 Als u in een serviceflat of aanleunwoning woont en u heeft te weinig inkomen om de huur of servicekosten te betalen, dan kunt u in sommige gevallen woonkostensubsidie krijgen van de gemeente. Dit is een extra huursubsidie bovenop de huurtoeslag van de Belastingdienst. Het bedrag van de subsidie hangt af van uw inkomen, de hoogte van de huur en de servicekosten. Aanvragen Om woonkostensubsidie aan te vragen, levert u een aanvraagformulier in bij de gemeente met daarbij papieren waaruit uw situatie blijkt. De medewerkers van het Servicecentrum Inkomen kunnen u vertellen wat u precies nodig heeft. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt de gemeente de woonkostensubsidie aan de woningstichting. Die trekt het bedrag iedere maand af van uw huur. Heeft u eerder woonkostensubsidie toegekend gekregen? Dan krijgt u in de loop van het jaar automatisch een nieuw aanvraagformulier toegestuurd. Extra geld voor schoolkosten van uw kinderen Als uw kinderen naar school gaan, dan krijgt u te maken met de met kosten voor de opleiding van uw kind. Als u een laag inkomen heeft, kunt u een bijdrage krijgen van de gemeente voor de indirecte schoolkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor een schooltas. Als uw kind van het basisonderwijs naar de middelbare school gaat, kunt u een extra bedrag krijgen. Om deze hogere vergoeding te krijgen, moet u met bonnetjes en rekeningen kunnen laten zien welke extra kosten u gemaakt heeft voor de overstap naar de middelbare school. U kunt de bijdrage voor schoolkosten één keer per jaar aanvragen. Aanvragen en meer informatie De inkomens- en vermogensgrenzen hiervoor zijn gelijk aan de regels die de gemeente hanteert bij een aanvraag voor bijzondere bijstand. Om een aanvraag in te dienen of meer informatie te vragen, kunt u terecht in het Servicecentrum Inkomen in het stadhuis. Voor sommige schoolkosten van uw kind kunt u een bijdrage krijgen van de gemeente. 8 Een bijdrage voor de kosten van kinderopvang Als u kinderen heeft, kunt u afhankelijk van uw situatie en inkomen een bijdrage krijgen in de kosten voor kinderopvang. U sluit zelf een overeenkomst met een kinderopvangcentrum of gastouderbureau, en u betaalt de werkelijke kosten voor de kinderopvang. Afhankelijk van uw gezinsinkomen betalen de gemeente en de Belastingdienst een deel van de kinderopvangkosten. U heeft recht op een tegemoetkoming voor kinderopvang, als: u tienermoeder bent; u student bent; u een Wwb-uitkering ontvangt en een reïntegratietraject volgt; u een Anw-uitkering ontvangt en een reïntegratietraject volgt; u een Ioaw/Ioaz-uitkering ontvangt en een reïntegratietraject volgt; u een Wwik-uitkering ontvangt (zonder reïntegratietraject en sollicitatieperiode);

11 18 19 u een reïntegratietraject volgt zonder recht op een uitkering; u nieuwkomer bent en een inburgeringstraject volgt; u oudkomer bent en een inburgeringscursus moet volgen. Aanvragen De bijdrage in uw kosten voor kinderopvang bestaat uit twee delen. De Belastingdienst betaalt het deel van de kosten dat afhankelijk is van uw inkomen. Dit heet de kinderopvangtoeslag. Daarnaast kunt u een tegemoetkoming krijgen van de gemeente. Deze kunt u aanvragen via uw vaste casemanager of het Servicecentrum Inkomen. Voor vragen, aanvraagformulieren of hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de Belastingdienst regio Zuid-West. Contactgegevens vindt u achterin deze brochure. Meer informatie Meer informatie kunt u krijgen bij het stadhuis. U kunt ook terecht op de website onder het kopje werk en kinderopvang. Voor kinder opvang kunt u een bijdrage krijgen van de gemeente en de Belastingdienst. 9 Hulp bij schulden Als u schulden heeft, kunt u daar hulp bij krijgen. De gemeente Oosterhout is daarvoor aangesloten bij de Stadsbank Midden Nederland (SMN) in Almere. De Stadsbank Midden Nederland kan u helpen bij het oplossen van uw schulden. Meer informatie over de manieren waarop de Stadsbank kan helpen kunt u krijgen bij het Servicecentrum Inkomen. Hoe vraagt u de hulp aan? Om hulp bij uw schulden aan te vragen, neemt u contact op met het Servicecentrum Inkomen van de gemeente. U wordt dan in het stadhuis uitgenodigd voor het spreekuur van de Stadsbank. Tijdens het spreekuur bekijkt een medewerker van de Stadsbank of zij u kunnen helpen.

12 20 21 Nieuw in Nederland - inburgeren Bent u in Nederland komen wonen vanuit een ander land? Dan is het belangrijk dat u mee kunt doen in de Nederlandse samenleving. Dat betekent dat u de Nederlandse taal en cultuur moet leren kennen. Dit noemen we inburgeren. Wat houdt inburgeren in? Als u gaat inburgeren, volgt u een inburgeringscursus. Daar leert u om Nederlands te spreken en te schrijven. Ook leert u over de Nederlandse samenleving. Aan het eind van de cursus doet u een examen. Als u dit haalt, krijgt u een inburgeringsdiploma. De gemeente kan u begeleiden bij uw inburgeringscursus. Als u niet hoeft in te burgeren, kan de gemeente zorgen dat u een vrijstelling krijgt. Moet u inburgeren? Als u naar Nederland bent gekomen uit een land dat niet ligt in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, moet u verplicht een inburgeringsexamen doen. Ook als u al langer in Nederland woont, maar nog niet genoeg weet van de Nederlandse taal en cultuur, moet u het inburgeringsexamen doen. Servicecentrum Inburgering De gemeente Oosterhout heeft in het stadhuis een Servicecentrum Inburgering. U kunt hier terecht voor alle informatie over inburgering. Adres Slotjesveld 1, Oosterhout Telefoon Website (0162) Openingstijden Om in het servicecentrum geholpen te worden, kunt u via of telefoon een afspraak maken. Kunt u zelf kiezen om in te burgeren? Als u hoort bij de groepen die hierboven genoemd zijn, dan bent u verplicht om in te burgeren. Als u in Nederland bent komen wonen vanuit een land in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of uit Zwitserland, dan kunt u er zelf voor kiezen om vrijwillig in te burgeren. Wanneer hoeft u niet in te burgeren? Als u al langer in Nederland woont en ouder bent dan 60 jaar, hoeft u geen inburgeringsexamen meer te doen. Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de taal en cultuur leert kennen.

13 22 23 Zorg bij een (lichamelijke) beperking In Nederland vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ook mensen met (lichamelijke) beperkingen moeten zo lang mogelijk in hun eigen woning en woonomgeving kunnen blijven wonen en functioneren. Als u door lichamelijke beperkingen of ongemakken niet meer kunt meedoen aan het dagelijks maatschappelijk leven, dan kan de gemeente u ondersteunen. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als u geen hulp kunt krijgen uit uw directe omgeving, dan kan de gemeente u ondersteunen. De informatie in dit deel van de brochure gaat over: 1. Vervoer bij een lichamelijke beperking 2. Parkeren met een handicap 3. Een rolstoel aanvragen 4. Een aangepaste woning 5. Huishoudelijke verzorging 6. Een personenalarm in huis 7. Maaltijdbezorging Servicecentrum Wmo De gemeente Oosterhout heeft in het stadhuis een Servicecentrum Wmo. Hier kunt u meer informatie krijgen over alle manieren waarop de gemeente u kan ondersteunen. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden kunt u die ook in het servicecentrum aanvragen. U kunt een afspraak maken bij het Servicecentrum Wmo. Op afspraak wordt u geholpen van: maandag t/m donderdag van tot uur. Zonder afspraak is het Service-centrum Wmo is geopend op: maandag t/m donderdag uur donderdagavond uur, vrijdag uur Adres Slotjesveld 1, Oosterhout Telefoon (0162) Website

14 Problemen met vervoer door een lichamelijke beperking Kunt u geen boodschappen doen, op visite gaan of een vereniging bezoeken, omdat u moeilijkheden heeft met vervoer door lichamelijke beperkingen? Dan kan de gemeente Oosterhout in sommige gevallen helpen om vervoer binnen de gemeente en de regio voor u te regelen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een deeltaxipas. Als dit voor uw situatie geen oplossing biedt, kunt u mogelijk een oplossing op maat krijgen. Denkt u bijvoorbeeld aan een scootmobiel of een driewielfiets. Voor wie is de hulp bedoeld? U kunt een vervoersvoorziening krijgen als : u geen gebruikelijke vervoermiddelen kunt gebruiken, zoals het openbaar vervoer of een (snor)fiets; uw inkomen (samen met het inkomen van uw partner) lager is dan anderhalf keer de bijstandsnorm; u de gevraagde voorziening langdurig nodig heeft. Hulp voor kortere tijd U kunt geen voorziening aanvragen bij de gemeente als u tijdelijk problemen heeft met vervoer, bijvoorbeeld door een operatie of een ongeluk. Tijdelijke hulp kunt u regelen bij een thuiszorgwinkel. Adressen en contactgegevens vindt u achter in deze brochure. meer dan honderd meter zelfstandig kunt lopen. Om een passagierskaart te kunnen krijgen, geldt ook dat u niet meer dan honderd meter zelfstandig kunt lopen en daarnaast bent u voor vervoer van deur tot deur afhankelijk van begeleiding. Hoe werkt de gehandicaptenparkeerkaart? De parkeerkaart is persoonsgebonden. Er staat geen kenteken op, maar een pasfoto en uw handtekening. Met de gehandicapten-parkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in Europa, dus ook in Oosterhout, en op openbare parkeerplaatsen. (Let u daarbij wel op betaald parkeren.) Ook kunt u met de parkeerkaart voor onbeperkte tijd parkeren in een parkeerzone. Met uw parkeerkaart is een parkeerschijf niet verplicht. Met de deeltaxi kunt u reizen in Oosterhout en de regio. 2 Parkeren met een handicap Heeft u een lichamelijke handicap die niet te genezen is en kunt u daardoor niet meer dan honderd meter zelfstandig lopen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Dit kan een bestuurderskaart zijn of een passagierskaart. U kunt de bestuurderskaart aanvragen als u een rijbewijs heeft en u -zonder gebruikelijke hulpmiddelen- niet Via de gemeente kunt u een deeltaxipas regelen.

15 26 27 Hoe vraagt u de parkeerkaart aan? U kunt de gehandicaptenparkeerkaart aanvragen in het stadhuis. Hiervoor vult u een aanvraagformulier in dat u samen met een pasfoto inlevert. De pasfoto moet voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een paspoortfoto. De eisen vindt u op of in het stadhuis. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend en de kosten heeft betaald, krijgt u een oproep voor een medische beoordeling. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig, omdat vaak al voldoende informatie aanwezig is om tot een goed advies te komen. Deze informatie kan ook worden opgevraagd bij uw behandelend arts. U ontvangt schriftelijk bericht of u de parkeerkaart wel of niet krijgt. U kunt de gehandicaptenparkeerkaart ophalen bij het stadhuis. Als uw aanvraag wordt afgewezen, leest u in de afwijzingsbrief hoe u bezwaar kunt maken. De parkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig. Afhankelijk van uw handicap en de medische beoordeling kan de kaart ook voor een kortere periode worden afgegeven. Na het verstrijken van de geldigheidstermijn moet u een nieuwe parkeerkaart aanvragen. Bij misbruik kan de kaart worden ingetrokken en niet worden vervangen. Een rolstoel in een AWBZ-zorginstelling (bijv. verzorgingshuis) Als u in een AWBZ-zorginstelling woont, moet u eerst bij uw zorgverzekeraar een aanvraag indienen voor een rolstoel op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Een rolstoel voor kortere tijd U kunt geen rolstoel aanvragen bij de gemeente als u die tijdelijk nodig heeft, bijvoorbeeld door een operatie of een ongeluk. In dat geval kunt u terecht bij een thuiszorgwinkel. Contactgegevens vindt u achterin deze brochure. 3 Een rolstoel aanvragen Als u door lichamelijke beperkingen of ongemakken een rolstoel nodig heeft om zich te verplaatsen in en om huis, dan kan de gemeente een rolstoel voor u regelen. U kunt de rolstoel alleen krijgen als u deze langdurig nodig heeft. Als een standaard rolstoel niet de juiste oplossing biedt voor uw persoonlijke situatie, dan kunt u ook een rolstoel krijgen die wel voor u geschikt is. Omdat een rolstoel een dagelijks en veelgebruikt vervoermiddel is, stelt een deskundige dan een pakket van persoonlijke eisen en wensen voor de rolstoel. Bij het Servicecentrum Wmo kunt u een rolstoel regelen.

16 Een aangepaste woning Als u zich door lichamelijke beperkingen niet goed kunt verplaatsen in uw eigen huis, kan het nodig zijn om uw woning aan te passen. U kunt daarvoor een vergoeding aanvragen bij de gemeente. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen alle kosten van de woningaanpassing. Alleen als uw gezinsinkomen hoger is dan anderhalf keer de bijstandnorm, moet u een deel van de kosten zelf betalen. Hoe vraagt u een vergoeding voor een aangepaste woning aan? Eerst meldt u bij de gemeente dat uw woning aangepast moet worden. Dan komt er een medische adviseur (arts) kijken naar uw persoonlijke situatie en de belemmeringen bij u thuis. Ook bepaalt hij waar uw woning aan zou moeten voldoen na de aanpassing. Een technische deskundige maakt met die informatie een aanpassingsplan en schat de kosten daarvan. Als de gemeente het plan goedkeurt, kan het worden uitgevoerd. Als u zelf en de technische deskundige tevreden zijn over de uitvoering en de kosten, dan betaalt de gemeente de vergoeding aan de eigenaar van de woning. Als aanpassen niet kan In sommige situaties kan een woning technisch niet aangepast worden aan de persoonlijke situatie van de bewoner. Of soms is het aanpassen zo duur dat het niet reëel is om dat te doen. Als dat in uw situatie zo is, adviseert de gemeente u om te verhuizen naar een beter passende woning. Deze woning is dan vaak al aangepast of kan voor minder kosten aangepast worden aan uw situatie. De gemeente geeft u in dit geval voorrang bij het toewijzen van een woning. Als dat kan, wordt er ook rekening gehouden met uw verdere woonwensen. Ook krijgt u een bijdrage in de verhuiskosten. Uw woning kan aangepast worden aan een lichamelijke beperking. 5 Huishoudelijke verzorging Als u vanwege lichamelijke beperkingen huishoudelijke taken niet goed kunt uitvoeren, kan de gemeente eventueel professionele hulp bij het huishouden regelen. Om deze hulp te kunnen krijgen, moet u eerst alle andere mogelijkheden hebben uitgezocht voor hulp bij het huishouden. U kunt professionele hulp krijgen, als u niet geholpen kunt worden door familie, buren of kennissen, of door eventuele huisgenoten, zoals uw partner of kinderen. Zelf regelen of laten doen Als u niet geholpen kunt worden door bekenden of familie, dan zijn er verschillende mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de gemeente professionele hulp voor u regelt via een thuiszorgorganisatie. U kunt er ook voor kiezen om van de gemeente een budget te krijgen, waarmee u zelf hulp

17 30 31 kunt kopen. Daarin heeft u twee mogelijkheden. U kunt contact opnemen met een thuiszorgorganisatie en het personeel van deze organisatie komt u vervolgens helpen bij het huishouden. Of u kunt zelf hulp in het huishouden regelen en werkgever zijn voor deze hulp. U neemt dan ook de verplichtingen van een werkgever op zich, zoals het betalen van verzekeringen en belasting voor de hulp. Kosten Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. 6 Een personenalarm in uw huis Als u door lichamelijke beperkingen het risico loopt om te vallen en daarna niet meer op te kunnen staan, kan de gemeente u aansluiten op een centrale voor personenalarmering. Er wordt dan in uw huis een alarmapparaat geïnstalleerd en u krijgt een daarbij horende halshanger. Als u de alarmknop op het apparaat of op de hanger indrukt, wordt de alarmcentrale ingeschakeld. Deze belt vervolgens een contactpersoon die u zelf kunt aanwijzen. U kunt drie contactpersonen aanwijzen. Deze mensen krijgen allemaal een sleutel van uw woning. Zodat ze u in geval van nood kunnen komen helpen. Zelf regelen of laten doen U kunt ervoor kiezen om de gemeente de alarminstallatie te laten installeren via de alarmcentrale. U kunt ook zelf contact zoeken met een alarmcentrale, die de aansluiting regelt. Voor deze kosten krijgt u dan een persoonsgebonden budget van de gemeente. Kosten Als u een laag inkomen heeft worden de kosten van de personenalarmering volledig vergoed. Bij een hoger inkomen moet u (een deel) van de kosten van de aansluiting zelf betalen. Bij het huishouden kunt u professionele hulp regelen. 7 Uw eten bij u thuis bezorgd Eten koken is voor sommige mensen een hele opgave. Als u door lichamelijke beperkingen niet (meer) zelf kunt koken en u heeft geen partner, kinderen of huisgenoten die dat voor u kunnen, dan kan de gemeente er voor zorgen dat u maaltijden krijgt thuisbezorgd. U kunt deze maaltijden opwarmen in de magnetron. Als u geen magnetron heeft, kunt u die huren. Er is een ruime keus in maaltijden, ook als u een speciaal dieet volgt. De maaltijden worden niet alleen thuisbezorgd, u kunt er ook voor kiezen om in een woonzorgcentrum samen te eten met andere (oudere) bewoners uit de wijk.

18 32 Hulp bij werk, inkomen en zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 33 Contactgegevens Zelf regelen of laten doen U kunt voor de maaltijden een persoonsgebonden budget krijgen van de gemeente. Daarmee regelt u zelf met een leverancier dat uw eten bezorgd wordt. Of u kunt de gemeente laten regelen dat uw maaltijden op een afgesproken tijd bij u thuis worden bezorgd door vrijwilligers. De gemeente regelt de afspraken met de leverancier dan. Kosten Een deel van de kosten voor de maaltijden betaalt u zelf. Als u kiest voor een persoonsgebonden budget, wordt daarmee rekening gehouden. Een maaltijdservice kan uw eten bij u thuis bezorgen. Oosterhout, maart 2008 Aan de inhoud van deze folder worden geen rechten ontleend. Voor de meeste van deze regelingen Merites, Welzijnsorganisatie kunt u terecht bij het stadhuis. Klappeijstraat 44 U kunt via de algemene contactgegevens contact met het stadhuis Telefoon ( HE Oosterhout opnemen. U wordt dan doorverwezen naar de juiste persoon. Stadsbank Midden Gemeente Oosterhout Nederland (SMN) Slotjesveld 1 Telefoon (036) , Postbus GB Oosterhout Openingstijden: maandag t/m vrijdag Telefoon (0162) van 9.00 tot uur Thuiszorg Huispitaal Voor sommige vormen van ondersteuning kunt u terecht bij andere 4906 BC Oosterhout De Waard 8 organisaties dan de gemeente. Hier Telefoon (0162) vindt u een overzicht van de contactgegevens. Thuiszorgwinkel Mark en Maasmond Belastingdienst Zuid-West Sperwerstraat 1 Gasthuisvelden AW Oosterhout 4811 VX Breda Telefoon (0900) Telefoon (0800) Waterschap Brabantse Delta Bergschot 69-1 Centrum voor Werk en 4817 PA Breda Inkomen (CWI) Afdeling Klantencontact Paterserf 9 Telefoon (076) AW Oosterhout Telefoon (0162) Openingstijden maandag t/m vrijdag Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur van 9.00 tot uur Oosterhout, februari 2008 Aan de inhoud van deze folder worden geen rechten ontleend.

19

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg 2012

Hulp bij werk, inkomen of zorg 2012 Hulp bij werk, inkomen of zorg 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Op zoek naar werk 4 Een uitkering om te leven en te wonen 8 Wet dwangsom: uw gemeente moet tijdig beslissen 10 Hulp bij een laag inkomen 14

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling

Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling Betreft informatie voor: de gevestigde ondernemer de startende ondernemer de oudere

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt.

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. Tynaarlo Versie 15, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011 brochure vindt u Minimabeleid 2011 In deze bijlage leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen voor

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een tegemoetkoming van 385,- voor personen die hoge zorgkosten hebben door een chronische

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Samen leven in de gemeente Best

Samen leven in de gemeente Best Samen leven in de gemeente Best Inhoud De WMO en u 4 Veel voorkomende oplossingen 1. Hulp bij het huishouden 6 2. Woonvoorziening 8 3. Vervoersvoorziening 11 4. Rolstoelvoorziening 13 5. Sportvoorziening

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen

Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag. Financiële tegemoetkomingen Bijzondere bijstand Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Financiële tegemoetkomingen Iedereen heeft wel eens extra kosten. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie.

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 15, juli 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wet werk en bijstand (Wwb) Wet investeren in jongeren (WIJ) U kunt bij Loket Altena terecht

Wet werk en bijstand (Wwb) Wet investeren in jongeren (WIJ) U kunt bij Loket Altena terecht U kunt bij Loket Altena terecht Op het gemeentehuis van Werkendam: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. Op het gemeentehuis van Woudrichem: op dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00

Nadere informatie

Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk

Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk werk.nl uwv.nl Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk Hulpmiddelen en vergoedingen als u een ziekte of handicap heeft Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat er in

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Aanvraagformulier Chronisch zieken en gehandicapten

Aanvraagformulier Chronisch zieken en gehandicapten Datum aanvraag: Registratienummer: Cliëntnummer: (Niet door u in te vullen.) Aanvraagformulier Chronisch zieken en gehandicapten 1. Gegevens aanvrager Naam Man Vrouw Geboortedatum Adres Postcode / woonplaats

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 14, juni 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt.

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. Aa en Hunze Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Weer thuis na opname in het ziekenhuis

Weer thuis na opname in het ziekenhuis Weer thuis na opname in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. Weer thuis na opname in het ziekenhuis 3 - Checklist 3 Wat kunt u thuis zelf regelen 4 - Gebruikelijke zorg 5 - Overige voorzieningen

Nadere informatie

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 In 2012 verandert de Wet werk en bijstand (WWB). Er gelden dan nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen die al een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen Nieuwsbrief DECEMBER 2016 Alle medewerkers van de IASZ wensen u prettige feestdagen en een goed 2017! Wijzigingen beleid bijzondere bijstand Tevredenheidsonderzoek In dit nummer: Collectieve zorgverzekering

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier

Tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier Tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming voor de kosten van chronisch zieken en gehandicapten aan. Lees voor het

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk

Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk werk.nl uwv.nl Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk Hulpmiddelen en vergoedingen als u een ziekte of handicap heeft Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat er in

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Kost het u vanwege beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom steeds meer moeite om uw woning schoon te maken? Dan kunt u bij de gemeente via de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID OKTOBER 2005

NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID OKTOBER 2005 NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID OKTOBER 2005 Deze nieuwsbrief opent met het onderzoek dat de afdeling Zorg en Werk recent onder het merendeel van haar klanten heeft gehouden. Daarna is een artikel over woonkostensubsidie

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen Iedereen doet mee inspiratiebundel Minimaregelingen Inhoudsopgave Minimaregelingen zijn regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor de voorwaarden op www.geldermalsen.nl, zoek op minimaregelingen.

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

1 Aanvraagformulier Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van Sociaal Medische Indicatie

1 Aanvraagformulier Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van Sociaal Medische Indicatie Aanvraagformulier Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van Sociaal Medische Indicatie Gemeente Strijen Waarom dit formulier Hebt u om sociale of medische redenen kinderopvang nodig? En krijgt u

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Zaanstad helpt mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen 4 2. Inkomenstoets Minimaregelingen 5 3. Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 Graag binnen drie maanden na de dagtekening van de aanslag inzenden. Let op: het inlichtingenformulier vind u onderaan dit document. Aan het college

Nadere informatie