Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze. Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut? Nr. 47

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze. Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut? Nr. 47"

Transcriptie

1 Nr. 47 Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P M A G A Z I N E Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut? Tweemaandelijks Mei - Juni Werken in een vennootschap Uw roerende voorheffing optimaliseren Beheer van de dokterspraktijk (Tele-)Secretariaat of online agenda?

2 EDITO Colofon INFOMAGAZINE - Nr. 47 MEI-JUNI 2014 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Herwig Van Dijck de Jamblinne de Meuxplein, Brussel AMONIS OFP Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening toegelaten op , Nr Ondernemingsnummer: de Jamblinne de Meuxplein, Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Een solide partner bij elk kruispunt ONTWERP EN REALISATIE Rodenbachstraat Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Jan Pollers REDACTIECOMITÉ Nathalie De Maertelaere, Communication Manager Dimitri Siraux, Sales Manager REDACTIECOÖRDINATIE Laurent Violon Pensioenen, werken in vennootschap, werkonbekwaamheid, fiscaliteit allemaal REDACTIE domeinen die telkens weer veranderen in functie van de regeringen en de budgettaire Claudine De Kock, Inez Falleyn, Frédéric Petitjean, Frédéric Wauters noden. Het is dan ook niet altijd eenvoudig om de vinger aan de pols te houden. MAQUETTE Een partner vinden die deze materie voor u opvolgt, onderzoekt en analyseert en Kunstmaan daarbij rekening houdt met uw noden, is een waardevolle troef. De ideale partner LAY-OUT moet ook op lange termijn betrouwbaar zijn en u op het juiste moment contacteren. Frederico Anzalone, Jan Smet Net door te anticiperen op gebeurtenissen in uw leven en de juiste beslissingen te FOTO S EN ILLUSTRATIES nemen, kunt u uw fiscale situatie optimaliseren. ThinkStock, Jan Pollers In de loop van uw carrière komt u bij enkele belangrijke sleutelmomenten, waarvan sommige meer dan andere tot belangrijke wijzigingen zullen leiden. Op die DRUK Symeta nv kruispunten is een solide partner van cruciaal belang, ook al blijft u uiteraard de Verschijnt tweemaandelijks OPLAGE touwtjes in handen houden. En ook al kunt u zo vaak van richting veranderen als u exemplaren wilt, het blijft verstandig om ook en vooral op lange termijn te denken, zodat u op uw weg geen interessante opportuniteiten mist. Zorg er dus voor dat u van bij de start alle kansen met beide handen kunt grijpen. Tom Mergaerts Dr. Herwig Van Dijck Chief Executive Officer Voorzitter van de Raad van Bestuur PARAÎT ÉGALEMENT EN FRANÇAIS

3 Korte berichten Sommaire Inhoud Wettelijke sociale zekerheid 4. Starters De bedragen van het wettelijk pensioen werden op 01/01/2014 herzien De kunst van het kiezen Maandelijkse brutobedragen, in euro, voor een volledige loopbaan van 45 jaar. Min. Max. Alleenstaande 1.060, ,77 Gezinshoofd 1.403, ,96 6. Artsen in opleiding Zelfstandige Het sui generis statuut 8. Fiscaliteit Max. bedragen berekend op basis van een jaarlijks inkomen geplafonneerd op ,04 Loontrekkende Alleenstaande 1.123, ,70 Gezinshoofd 1.403, ,37 Uw roerende voorheffing optimaliseren 10. Zoom Max. bedragen berekend op basis van een jaarlijks inkomen geplafonneerd op ,95 Ambtenaren - 3/4 van het gemiddelde loon van de laatste 10 jaren van de loopbaan; 3/4 van het laatste loon voor militairen. Absoluut maximum: ,20 bruto per jaar (sinds 01/01/2013). (Tele-)Secretariaat of online agenda? Jaarlijkse bedragen in euro voor beneficiarissen van een rustpensioen OF een rust- en overlevingspensioen. Voor 65 jaar Vanaf 65 jaar Zonder kind ten laste 6.175, ,00 Met kind ten laste 9.262, ,00 Zonder kind ten laste 7.718, ,00 Met kind ten laste , ,00 Zelfstandige* ThinkStock De toegelaten bedragen voor gepensioneerden met een beroepsactiviteit werden op 05/02/2014 herzien Loontrekkende** * Netto beroepsinkomsten voor zelfstandigen, d.w.z. bruto beroepsinkomsten na aftrek van beroepskosten of beroepslasten en van eventuele beroepsverliezen. ** Bruto beroepsinkomsten voor loontrekkenden. Geconventioneerde artsen en tandartsen Vraag zo snel mogelijk uw sociale voordelen aan! Bent u geconventioneerd in 2014? Vul het gepersonaliseerde aanvraagformulier in dat we u hebben toegestuurd en stuur het ons terug in de retouromslag. Wij zorgen voor de rest. Wacht niet tot de uiterste deadline (30/06/2014). Zodra u in orde bent, hoeft u er niet meer aan te denken! Hou geen rekening met het document dat het RIZIV u toestuurde en dat niet gepersonaliseerd is. 3.

4 Sociale bescherming Starters: de kunst van het kiezen D e eerste vraag is meteen fundamenteel: wordt u zelfstandige of loontrekkende? Als loontrekkende gaat u in loondienst: u sluit een arbeidscontract af met uw werkgever en staat onder zijn gezag. Op uw loon worden automatisch bijdragen ingehouden voor uw sociale zekerheid en pensioen. U moet u enkel aansluiten bij een mutualiteit. Thinkstock Als startende zorgverlener staat u voor heel wat keuzes die een grote invloed hebben op het verloop van uw carrière. Een overzicht. Een zelfstandige staat grotendeels zelf in voor zijn sociale bescherming. Hij moet zich inschrijven bij een mutualiteit én een sociaal verzekeringsfonds en krijgt in ruil voor zijn bijdrages ziekte- en invaliditeitsverzekering, een wettelijk pensioen, kinderbijslag enz. Onvoldoende sociale bescherming De sociale bescherming van zelfstandigen verschilt aanzienlijk van die van loontrekkenden, vooral wat ziekte en arbeidsongeschiktheid betreft. Loontrekkenden blijven hun salaris ontvangen tijdens de eerste maand van arbeidsongeschiktheid. Zelfstandigen kunnen alleen rekenen op hun eigen spaarpot. Na de eerste maand krijgen beide categorieën een uitkering van hun ziekenfonds, maar die is zeer beperkt, en meestal onvoldoende: 4. M A G A Z I N E - Loontrekkenden: 60% van het dagelijks gederfde loon (met een maximum van 2.052,96 euro bruto per maand). - Zelfstandigen: 861,38 euro (samenwonenden), 1.061,06 euro (alleenstaanden) en 1.403,74 euro (met gezinslast) per maand. Een verzekering gewaarborgd inkomen is met andere woorden geen overbodige luxe om u goed te beschermen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit kan ofwel via de sociale voordelen RIZIV of door eigen fiscaal aftrekbare premies te storten. Waar starten? U zal ook al vlug moeten kiezen waar u uw loopbaan begint. Veel artsen-specialisten starten hun carrière in een ziekenhuis of polikliniek. Vaak gaan ze aan de slag als zelfstandige, maar soms ook als loontrekkende. De overeenkomst tussen de zelfstandige specialisten en het ziekenhuis verschilt ook van ziekenhuis tot ziekenhuis. Vooral in poliklinieken huren ze enkel een lokaal dat ze zelf moeten inrichten. Ze kunnen daar ook gebruikmaken van het materiaal en de diensten van het secretariaat. Als vergoeding zal dan

5 Starters een deel van hun honorarium worden doorgestort. In veel ziekenhuizen worden alle honoraria verzameld en vervolgens verdeeld onder de artsen volgens een specifiek schema. Er zijn nog manieren om als arts te starten. In sociale buurtprojecten zoals medische huizen bijvoorbeeld. Ook hier werken zowel loontrekkenden als zelfstandigen, naargelang het project georganiseerd is. U kunt er ook voor kiezen om ervaring op te doen in een wachtpost. Dat geeft u even tijd om na te denken over het verdere verloop van uw loopbaan. Deze vraag is minder aan de orde bij kinesisten en tandartsen, die meestal als zelfstandige van start gaan. En na de carrière? Niet alleen tijdens uw loopbaan moet u voor een stuk zelf voor uw sociale bescherming zorgen. Ook daarna blijft dat zo. Het wettelijk pensioen is immers geen vetpot, niet voor zelfstandigen en niet voor loontrekkenden. Met een VAP of Vrij Aanvullend Pensioen kunt u het wettelijke minimum mooi aanvullen en uw levensstandaard ook na uw pensionering veilig stellen. Deze aanvulling kunt u ook perfect financieren met de sociale voordelen die u als geconventioneerde zorgverstrekker krijgt van het RIZIV. Werkt u onder vennootschap, dan kunt u ook opteren voor een IPT of Individuele Pensioentoezegging, beter gekend als een groepsverzekering, die uw VAP verder aanvult. Welke formule voor u de meest voordelige is, dat kunnen de Amonis-specialisten u vertellen. Hospitalisatieverzekering zonder zorgen Zelfstandige en zelfstandige Men mag niet elke zelfstandige over dezelfde kam scheren. De meeste starters beginnen als natuurlijke persoon. In functie van hun inkomen en om fiscale redenen, kunnen ze later overschakelen naar een vennootschap, meestal is dat een BVBA. De verschillen tussen natuurlijke personen en vennootschappen zijn enorm, vooral op fiscaal vlak. Voor hogere inkomens is een vennootschap interessant om de fiscale toestand te optimaliseren. Bovendien zijn er dan extra mogelijkheden om voor een aanvullend pensioen te sparen, via een individuele pensioentoezegging. Naast alle verplichte beschermingsmaatregelen waarover we het al hadden, zijn er ook belangrijke aanvullende verzekeringen voor artsen. De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid bijvoorbeeld, is eigenlijk onmisbaar. Ze verzekert u tegen beroepsfouten en beschermt u tegen het risico dat uw privébezit wordt aangeslagen. Een opname in het ziekenhuis kan heel snel en heel onverwacht gebeuren. En het is niet omdat u dokter bent, dat u dit niet kan overkomen. Een adequate hospitalisatieverzekering is in zulke gevallen onmisbaar. Amonis stelt hier de polis IS2000 van DKV voor. Vanaf de eerste dag dekt deze alle mogelijke kosten: kamersupplementen, erelonen, geneesmiddelen, revalidatie, protheses... Alles wat u hoeft te doen, is uw DKV Medi-Card laten zien en alle facturen worden rechtstreeks betaald door DKV. Uit voorzorg Wie nu al een hospitalisatieverzekering heeft (bijvoorbeeld collectief via de werkgever) doet er ook goed aan even het DKV Horizon-plan te bekijken. Dat is een zogenaamde 'wachtpolis'. Zo kunt u, tegen een kleine vergoeding, opnieuw overstappen naar een individuele polis, en dit tegen dezelfde voorwaarden als wanneer u de Horizon-polis afsloot. Stel dat u op uw 40e een Horizon-contract onderschrijft, dan kunt u op uw 50e (of later) naar een individuele polis overstappen aan dezelfde voorwaarden als tien jaar geleden. Staat u aan het begin van uw carrière? Uw Amonis-adviseur loodst u door de doolhof van de sociale zekerheid en legt u graag alle mogelijkheden van aanvullende verzekeringen uit. 5.

6 Huisartsen en specialisten Welke bescherming biedt het sui generis statuut? Tijdens hun stage krijgen huisartsen en specialisten het sui generis statuut, waardoor ze recht hebben op een deel van de sociale zekerheid die geldt voor werknemers. Hoe zit dat precies? B ent u bijna dokter? Dankzij het sui generis statuut heeft u recht op bepaalde sociale voorzieningen, vergelijkbaar met die van werknemers in loondienst door de betaling van sociale bijdragen door uw werkgever. Waaruit bestaan die sociale voorzieningen? Vanaf het begin van uw stage geniet u van het wettelijke stelsel van de verplichte verzekering als voor werknemers wat ziekte en invaliditeit betreffen. Bij arbeidsongeschiktheid wordt de eerste maand uw volledig salaris door uw werkegever doorbetaald. Bij een langere ziekteperiode heeft een stagiair ook een jaar lang recht op een uitkering van de mutualiteit, die gelijk is aan 65% van het brutosalaris, met een plafond. Na deze periode is er sprake van invaliditeit en bedraagt de uitkering 45%. uitkering bij werkloosheid. Ze krijgen ook geen vakantiegeld noch een dertiende maand. Het sui generis statuut geeft u ook recht op gezinstoelagen en geboortetoelagen en bevallings- en vaderschapsverlof, net zoals dat bij werknemers het geval is. Daarnaast geeft het statuut recht op bepaalde verlofdagen, bijvoorbeeld voor een verhuizing, overlijden of huwelijk. Bij specialisten is de werkgever het ziekenhuis waar ze hun stageperiode doorbrengen. Sommige ziekenhuizen hebben zich echter verenigd om de betaling van specialisten in opleiding te centraliseren. Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om stagiairs een billijke vergoeding te betalen. Die komt overeen met tenminste het brutosalaris van een adjunct-adviseur die bij de Artsen bouwen tijdens hun stage echter geen recht op pensioen op en krijgen geen Eén statuut, meerdere werkgevers Denk aan de sociale voordelen van het RIZIV voor uw sociale zekerheid Het feit dat er geen bijdrage wordt betaald voor het systeem van het wettelijk pensioen is vaak problematisch voor artsen in opleiding. Door hun lange studie en stageperiode hebben artsen gemiddeld 34 jaar om een pensioen op te bouwen, in tegenstelling tot de 45 jaar voorzien voor een normale loopbaan. Daardoor dreigt hun wettelijk pensioen aanzienlijk lager te zijn. Om dit probleem op te lossen, hebben geconventioneerde artsen in opleiding recht op de sociale voordelen van het RIZIV vanaf het jaar waarin ze hun diploma behalen. Het RIZIV betaalt jaarlijks een bedrag aan het organisme dat de arts heeft gekozen. Met dit bedrag kunnen ze naar keuze sparen voor een aanvullend pensioen, een gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid, of een combinatie van de twee. Aarzel niet om contact op te nemen met een Amonis raadgever voor meer informatie op 0800/ M A G A Z I N E

7 Thinkstock Artsen in opleiding federale overheid werkt met dezelfde anciënniteit. De werkgever van huisartsen in opleiding is een vzw: de vzw SUI voor artsen die hebben gestudeerd aan een Nederlandstalige universiteit en de asbl CCFFMG voor artsen afkomstig van een Franstalige universiteit. De vzw of asbl betaalt de stagiairs, en ontvangt hiervoor subsidies van de federale overheid voor de opleiding van huisartsen, en de bijdrage van de stagemeesters. In 2014 heeft SUI het bruto maandsalaris van de kandidaten vastgelegd op 2.855,26 euro in het eerste jaar, en op 2.965,08 euro in het tweede jaar. Aanvullende dekking Daarnaast heeft u in opleiding een aanvullende verzekering via een contract dat is afgesloten door uw werkgever, evenals de noodzakelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ga zeker na of deze verzekering ook geldt bij activiteiten buiten de stage (bij een dringende interventie bijvoorbeeld). De dekking van andere verzekeringen verschilt van werkgever tot werkgever. Het kan gaan om een hospitalisatieverzekering, een verzekering gewaarborgd inkomen of een vrij aanvullend pensioen. Kandidaat specialisten raadpleeg uw ziekenhuis; huisartsen zie kader onderaan. De aanvullende verzekeringen voor Nederlandstalige huisartsen afgesloten door SUI Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering Een groepsverzekering Deze verzekering dekt alle activiteiten die een huisarts kan uitoefenen in het kader van zijn opleiding onder toezicht van zijn stagebegeleider, alsook de buitengewone activiteiten, zoals medische hulpverlening bij een auto-ongeluk. SUI biedt u volgende verzekeringen aan: - een gewaarborgd inkomen na het eerste maand arbeidsongeschiktheid door ziekte of een privé-ongeval; Een verzekering tegen arbeidsongevallen - een overlijdenskapitaal bij overlijden voor de wettelijke pensioendatum. Deze verzekering dekt arbeidsongevallen tijdens de opleiding en wachtbeurten, en ongevallen op weg van of naar de stageplaats. Let op: vergeet niet uw auto te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid als u die gebruikt voor het werk!

8 Werken in vennootschap Uw roerende voorheffing optimaliseren De regering heeft vorig jaar een verlaagde aanslagvoet geïntroduceerd voor de roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd door kleine vennootschappen. Biedt dat mogelijkheden tot fiscale optimalisatie? Om welke verlaging gaat het? Het idee achter de maatregel is dat kleine vennootschappen die hun kapitaal willen verhogen, kunnen profiteren van een verlaagde aanslagvoet voor de roerende voorheffing - 15% in plaats van 25% op de dividenden die ze uiteindelijk zullen uitkeren, en die overeenkomen met nieuw uit te geven aandelen. In de praktijk wordt de roerende voorheffing op dividenden als volgt berekend: - 25% op de dividenden uitgekeerd op bestaande aandelen vóór de verhoging van het kapitaal; - 15% op de dividenden uitgekeerd op aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging. Thinkstock O m de herkapitalisatie van kleine vennootschappen te bevorderen, heeft de regering vorig jaar besloten om een fiscale stimulans te creëren in de vorm van een verlaging van de roerende voorheffing. Dankzij deze maatregelen kunnen vennootschappen die belangrijke reserves hebben opgebouwd, deze aan fiscaal gunstige voorwaarden uitkeren in de vorm van een dividend. Een concreet voorbeeld Om beter te begrijpen wat dit in de praktijk inhoudt, volgt hier een concreet voorbeeld. Een arts heeft een ebvba opgericht met een startkapitaal van euro. In 2014 verhoogt hij het kapitaal met euro. Het kapitaal van de vennootschap wordt dus euro, waarvan 4/5e afkomstig is van de kapitaalsverhoging. Aan het einde van de wettelijk bepaalde wachtperiode (zie hieronder) wordt het uitgekeerde dividend van deze vennootschap belast volgens de verhouding tussen oud en nieuw kapitaal. Met andere woorden, als er euro dividend wordt uitgekeerd, wordt de roerende voorheffing als volgt berekend:

9 Fiscaliteit euro wordt belast aan het volle tarief van 25%; dividenden, als het kapitaal niet werd verhoogd euro wordt belast aan het verlaagde tarief van 15%. Zeer strenge voorwaarden De vennootschap betaalt dus 170 euro aan roerende voorheffing, wat neerkomt op een reële aanslagvoet van 17%. Reserves verdelen Deze constructie is vooral interessant als er gereserveerde winst is. Deze reserves kunnen dan aan een gunstiger aanslagvoet worden uitgekeerd. In ons voorbeeld: als de arts euro winst heeft opgebouwd in de vorm van reserves na tien jaar activiteit, kan hij deze uitkeren in de vorm van een buitengewoon dividend, dat belast wordt aan 17% in plaats van 25%. Hij betaalt dan euro roerende voorheffing in plaats van euro. Verhoging van de liquidatiebonussen compenseren De verlaagde roerende voorheffing is echter onderworpen aan een reeks zeer strenge voorwaarden. Allereerst moet de kapitaalverhoging hebben plaatsgevonden na 1 juli Daarnaast moet het kapitaal worden verhoogd met vers geld. U kunt het bedrijfskapitaal dus niet verhogen met een deel van de bestaande reserves. In ons voorbeeld moet de arts dus euro kapitaal injecteren in de vennootschap, afkomstig uit zijn eigen vermogen. De nieuwe aandelen moeten trouwens aandelen op naam zijn, dit wil zeggen dat ze moeten worden ingeschreven in het register van aandeelhouders. Er bestaat ook een maatregel om misbruik te voorkomen, zodat de vennootschap niet: - eerst het kapitaal kan verlagen en het daarna opnieuw verhogen; - het kapitaal verlaagt na een verhoging die recht geeft op de verlaagde voorheffing. Met deze maatregelen kunnen we dus, in zekere mate, de verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonussen compenseren. Vanaf 1 oktober 2014 wordt immers de bonus bij de liquidatie van een vennootschap, bijvoorbeeld als de arts met pensioen gaat, aan 25% belast, in plaats van aan 10%. Wachttijd In ons voorbeeld zal de arts die gebruikmaakt van de door de regering bepaalde nieuwe verlaging van de voorheffi ng, dividenden uitkeren in de jaren vóór de liquidatie, door te profiteren van een reële aanslagvoet van de roerende voorheffi ng die lager is dan de aanslagvoet van 25% van toepassing op de liquidatiebonussen en - heffing verlaagd tot 20% in het derde jaar na de kapitaalverhoging; Tot slot gaat de verlaging van de roerende voorheffing niet direct in. De verlaging is progressief: - geen verlaging in het jaar van de kapitaalverhoging, noch in de twee jaar na de verhoging; - heffing verlaagd tot 15% in de jaren daarna. de loop van 2014, zullen de uitgekeerde dividenden pas aan het verlaagde tarief van 15% worden belast vanaf Opgelet! Er zijn nog talloze andere voorwaarden om te kunnen profiteren van deze verlaagde voorheffing, en er moeten bovendien aanzienlijke kapitalen worden ingezet. Het is dus verstandig om eerst uw boekhouder en fiscalist te raadplegen en met hen te overleggen voordat u een besluit neemt. Artikel tot stand gekomen met de medewerking van François Collon, advocaat-partner bij Hirsch & Vanhaelst en gespecialiseerd in vennootschapsfiscaliteit. 'Kleine' vennootschappen? Alleen kleine vennootschappen komen in aanmerking voor deze operatie. Dit zijn vennootschappen die niet meer dan één van de volgende drie drempels overschrijden: - gemiddeld 50 werknemers per jaar; - een jaaromzet van euro exclusief btw; - een balanstotaal van euro (behalve uitzonderingen). Of de vennootschap aan deze voorwaarden voldoet, wordt gecontroleerd op het moment van de kapitaalverhoging. Als de vennootschap deze grenzen daarna overschrijdt, blijft de verlaging gehandhaafd. Met andere woorden, als de vennootschap het boekjaar afsluit op 31 december en het kapitaal verhoogt in 9.

10 Beheer van de dokterspraktijk (Tele-)Secretariaat of online agenda? Achterstand bij het ingeven van informatie, gemiste oproepen, misverstanden bij de afsprakenplanning... allerlei problemen die uw dagelijkse praktijk schade kunnen berokkenen. Is het geen tijd om een medisch secretaresse aan te nemen? H Thinkstock et succes van een artsenpraktijk hangt uiteraard af van de kunde van de artsen. Een goede organisatie is echter ook belangrijk. Dat is niet eenvoudig als u de hele administratie zelf doet. Heel vaak trachten artsen zelf de administratie van hun praktijk te doen. Of ze vragen hun echtgenoot/echtgenote om de telefoon te beantwoorden en de afspraken in te plannen, aldus Evelyne Lambrecht van het rekruteringsbureau Express Medical. Vaak groeit het werk hen echter al snel boven het hoofd. De administratie van een artsenpraktijk, klein of groot, is tegenwoordig steeds complexer. Je hebt er uiteraard een goede kennis van de medische termen voor nodig, maar moet ook het beheer, de planning en het archief kunnen doen. En dat gebeurt steeds vaker met computerprogramma s. Daarnaast zijn er de onmisbare sociale vaardigheden, om de patiënten te ontvangen en te begeleiden. Daarom is het zinvol om een beroep te doen op een gespecialiseerde medewerker. De juiste assistent vinden Het werk van medisch secretaresse is geen kwestie van improviseren, het is een echt vak, verklaart Evelyne Lambrecht. Een medisch secretaresse heeft ervaring in de sector en beschikt over allerlei vaardigheden, en zal u zowel eenvoudige als complexe taken uit handen nemen: patiënten ontvangen en begeleiden, afspraken maken, maar ook protocols opstellen, documenten archiveren enz. En dat alles zoals u dat gewoon bent in uw praktijk. Om zo n parel te vinden, kunt u zich best wenden tot een gespecialiseerd rekruteringsbureau dat een eerste selectie voor u maakt. Sommige mensen denken dat dit type dienstverlening, vanwege de kosten, uitsluitend is voorbehouden voor grote artsenpraktijken. De grootte van de praktijk is echter niet doorslaggevend. Wat telt, is of de arts behoefte heeft aan assistentie. De kosten hangen af van wat

11 Zoom Het succes van een artsenpraktijk hangt ook af van een goede dagelijkse organisatie de arts zoekt: een voltijds dan wel een deeltijds medewerker, iemand om hem bij te staan in het kader van bepaalde projecten, een tijdelijke werkkracht... Het bureau zal op basis van het profiel van de artsenpraktijk, het soort werk en de gewenste duur (tijdelijk of vast), een secretaresse met de nodige ervaring voorstellen. Al deze factoren hebben een invloed op het kostenplaatje. Secretariaat op afstand, een goedkoop alternatief Elke praktijk heeft zijn eigen werkwijze en het is niet altijd nodig dat er een secretaresse aanwezig is. Als u weinig secretariaatswerk hebt of alleen behoefte aan assistentie voor bepaalde taken, kan een secretariaat op afstand interessant zijn. Talloze gespecialiseerde bedrijven en ervaren zelfstandigen bieden dergelijke diensten aan. Een dokterspraktijk kan op deze manier allerlei secretariaatswerkzaamheden uitbesteden: telefoon beantwoorden (ook tijdens uw vakantie), typen, documenten ingeven, boekhouding, administratieve formaliteiten enz. Een groot voordeel is dat u niet hoeft te investeren in een extra werkplek of kantoormateriaal. Om zich zo goed mogelijk aan te passen aan de vraag, biedt een secretariaat op afstand vaak verschillende factureringsmogelijkheden aan: per eenheid (per telefoongesprek of getypte regel), per uur of voor een vast bedrag per maand. Vlot afspraken maken door te delegeren secretaresse zo veel telefoontjes dat er te weinig tijd overblijft voor andere werkzaamheden? Wilt u ongestoord kunnen werken zonder een oproep te missen? Overweeg dan om de afsprakenplanning uit te besteden aan een callcenter of via een online agenda te laten verlopen. De online agenda is een extra hulpmiddel ten opzichte van het secretariaat en vergroot de efficiëntie ervan, verklaart Gaël Falez, ontwerper van de medische online agenda Mikrono. Een van de voordelen van deze oplossing is dat patiënten niet meer beperkt zijn tot de openingsuren van het secretariaat voor het boeken van een afspraak: met een paar muisklikken kan de patiënt, zelfs in het weekend of s avonds, een afspraak maken bij zijn arts. Patiënten kunnen zelf het tijdstip kiezen dat hen het beste uitkomt en het systeem stuurt een sms of op de vooravond van de afspraak, ter herinnering. Ervaring leert dat veel meer patiënten zich aan hun afspraak houden met dit systeem. De kosten van deze service zijn doorgaans laag: van 2550 euro per maand voor de software, met een korting voor extra agenda s in het geval van een groepspraktijk. RIZIV geeft huisartsen een steuntje in de rug Goed nieuws voor huisartsen: de programma s Impulseo II en III van het RIZIV bieden u ondersteuning als u een medisch secretaresse in dienst neemt, of dragen bij in de kosten van een telesecretariaat. - Het fonds Impulseo II komt tussen in de salariskosten van de werknemer die in een huisartsenpraktijk het onthaal en de administratie doet. - Deze bijdrage komt neer op de helft van de reële loonkosten van uw werknemer, met een maximumbedrag van 6.300,27 euro per jaar en per arts van de groepspraktijk. - Als u een individuele praktijk hebt, betaalt Impulseo III 50% van de loonkosten van uw administratief medewerker, met een maximum van 6.300,27 euro per jaar. - Impulseo III betaalt alle huisartsen ook 50% terug van de kosten van een medisch telesecretariaat, voor een maximumbedrag van euro per arts per jaar. - Deze steun wordt verleend onder voorwaarden. Eén hiervan is dat de artsenpraktijk minimaal 150 globale medische dossiers beheert. Informatie en voorwaarden zijn te vinden op de website van het RIZIV (www.riziv.fgov.be) of op de website van het Participatiefonds (www.fonds.org). Rinkelt bij u de telefoon ook doorlopend tijdens uw spreekuur? Of krijgt uw 11.

12 Starters: ga in alle veiligheid van start! Zorg voor de beste sociale bescherming Thinkstock De Amonisspecialisten bieden u advies op maat Onze adviseurs begeleiden u zodat u in alle veiligheid van start kunt gaan en zijn er voor u op elk sleutelmoment in uw carrière: 0800/ M A G A Z I N E