VERDRINGING OP DE PAKKETTENMARKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERDRINGING OP DE PAKKETTENMARKT"

Transcriptie

1 VERDRINGING OP DE PAKKETTENMARKT Frank Hendriks BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS Inleiding Werkgelegenheid Kosten van werknemers in loondienst cao TLN INHOUDSOPGAVE 4 Kosten flex-schil: voorbeelden PostNL, DHL, Selektvracht en DPD 5 Kosten en inkomen zzp er t.o.v. werknemer 6 Concurrentievoordeel door zzp ers 7 Samenvatting /FNV BG/pakketmarkt rapport/

2 1. INLEIDING Uit SOMO-paper van oktober: De markt voor pakketbezorging in Nederland wordt gedomineerd door een beperkt aantal grote pakketdiensten, dat werkt met vast personeel, contractors en subcontractors. In de sector bleken verschillende problemen te spelen. Schijnzelfstandigheid, flexibele arbeid, gebruikmaken van zzp'ers en payrollers, hoge werkdruk, fysieke klachten en slechte communicatie tussen chauffeurs en hun managers bleken veel voor te komen. SOMO schat de markt voor pakketten in 2013 op minimaal 200 mln. pakketten, uitgaande van een gelijkblijvend marktaandeel van PostNL (in 2011 deed de OPTA onderzoek naar de Nederlandse postmarkt, waaronder de markt voor pakketten. De omvang van de markt was in mln. pakketten). PostNL bezorgt 130 mln. pakketten in 2013 en rapporteert ieder kwartaal 6 tot 8% groei in PostNL heeft met name een sterke positie in de markt voor B2C (business to consumer), die veel sneller groeit dan die van B2B (business to business). Het marktaandeel in die markt wordt geschat op ruim 75% INLEIDING (2) In de B2C-markt is DHL de grootste concurrent (en in mindere mate DPD en GLS). In de B2B markten is de concurrentie groter (DHL, DPD, GLS, DHL, TNT Express, UPS, Fedex). Naast deze grote bedrijven is ook nog een aantal kleinere bedrijven actief op deze markt, veelal georganiseerd binnen de Vereniging Koeriers en Expressdiensten (VKE), onderdeel van werkgeversorganisatie Transport Logistiek Nederland (TLN) /FNV BG/pakketmarkt rapport/

3 2. WERKGELEGENHEID Voor werknemers in loondienst is er steeds minder plaats in deze groeiende markt. Ondanks de groei worden er bij PostNL, DPD en GLS geen nieuwe mensen aangenomen en bij DHL Selektvracht alleen bestellers op afroepcontracten, maximaal 3 contracten in 2 jaar. Bonden en medezeggenschap hebben bij PostNL wel geregeld dat ruim 400 boventalligen uit het postbedrijf (autobedrijf) kunnen instromen in het bedrijfsonderdeel pakketten. Alleen bij UPS, Fedex en DHL Express worden nog mensen aangenomen, maar die zijn veel minder actief in de B2C-markt. Pakketdiensten werken met zelfstandigen zonder personeel (zzp) of zelfstandigen met zelfstandigen (zmz). Bij PostNL, de grootste met een marktaandeel van tegen de 80%, wordt ca. 80% van de bezorging uitgevoerd door subcontractors (zowel bedrijven met personeel, zmz en zzp) WERKGELEGENHEID Sommige pakketdiensten (DPD en GLS) werken naar eigen zeggen alleen met bedrijven met personeel. Bij DHL Parcel wordt 20-30% uitbesteed aan subcontractors met personeel (onder DHL Parcel valt ook Selektvracht, nieuwe naam DHL e-commerce, met een eigen cao). Personeel in dienst van een subcontractor valt onder de algemeen verbindend verklaarde cao voor het goederenvervoer over de weg /FNV BG/pakketmarkt rapport/

4 2. WERKGELEGENHEID De totale werkgelegenheid wordt geschat op ongeveer 6600 fte. Naar schatting wordt daarvan ca fte werkgelegenheid ingevuld met tijdelijke contracten afroepcontracten, zzp, zmz en in veel mindere mate met personeel in vaste dienst. Omdat de TLN-cao alleen voor werkenden in loondienst geldt is op een groot deel van die flexibele schil de algemeen verbindend verklaarde sector-cao (TLN) niet van toepassing. Schatting omvang markt: 7 2. WERKGELEGENHEID Met een marktaandeel van 75% rijdt PostNL in de B2C-markt gemiddeld routes per dag van gemiddeld 9 uur. Om dagelijks routes te rijden zijn ca fulltime werknemers nodig (omdat ze van de 52 weken gemiddeld 42,48 weken productief zijn). De totale B2C-markt (4/3 * volume PostNL) zou dan werk bieden aan minimaal ca fte bezorgers. Aannemelijk is dat voor de 25% van de markt die niet door PostNL wordt bediend relatief meer bezorgers nodig zijn, omdat PostNL profiteert van zijn schaalgrootte en de pakjesdichtheid per route bij PostNL daardoor groter is. Daarvan zijn naar schatting niet meer dan fte in vaste dienst (en niet op afroepcontract). De markt voor B2B biedt werk aan minimaal ca fte. Omdat verschillende bedrijven in dat segment nog wel werken met werknemers in vaste dienst is het aandeel van mensen in vaste dienst hier groter /FNV BG/pakketmarkt rapport/

5 3. KOSTEN VAN WERKNEMERS IN LOONDIENST CAO TLN Werknemers in dienst van de pakketdiensten vallen in principe onder de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde cao Beroepsgoederenvervoer over de weg (TLN). Een aantal ondernemingen is in de cao gedispenseerd van toepassing van de cao TLN, omdat zij een eigen cao hanteren die voor werknemers minimaal gelijkwaardig is. Zo hebben PostNL, TNT Express, DHL Parcel en Selektvracht (nieuwe naam DHL e-commerce) (!) eigen cao s. In eigen onderzoeken zeggen PostNL, DHL en TNT Express dat hun cao veel beter is dan die van TLN. Hun loonkosten zouden hoger zijn dan volgens de cao TLN. De loonkosten van pakketbezorgers zijn volgens de cao TLN (C5): zie volgende dia KOSTEN VAN WERKNEMERS IN LOONDIENST CAO TLN Loonkosten per jaar TLN Loonkosten voor een werknemer in loondienst (TLN) Schaal/trede C/5 Overuren per productieve week 5 Nettoloon Brutoloon Loonkosten Nettoloon/maand excl. vakantiegeld van bruto naar loonkosten: van netto naar bruto: nettoloon: gem. 5 overuren C5 van bruto naar loonkosten van netto naar bruto nettoloon /FNV BG/pakketmarkt rapport/

6 3. KOSTEN VAN WERKNEMERS IN LOONDIENST CAO TLN Een aantal grote ondernemingen in de sector past de sector-cao toe. Ook de kleinere ondernemingen die verenigd zijn in de Vereniging Koeriers en Expressdiensten moeten deze cao toepassen. Zij kunnen naar eigen zeggen de concurrentie niet aan met bedrijven die vooral werken met zelfstandigen. De oplossing die veel bedrijven daarvoor gekozen hebben is de toepassing van min-tredes in de cao bij aanstelling van de werknemer. Na 3 jaar wordt het contract van de werknemer niet verlengd en wordt een nieuwe werknemer met een tijdelijk contract aangenomen in een min-trede KOSTEN FLEXIBELE SCHIL: VOORBEELD POSTNL Tot 1 januari 2014 gold voor zzp'ers bij PostNL vrijstelling van de verplichting om te beschikken over een VAR. Na 1 januari 2014 is de vrijstelling verdwenen, maar zzp'ers die uitsluitend rijden voor PostNL krijgen nog steeds een VAR-verklaring. Zzp'ers hebben in 2013 het werk neergelegd uit protest tegen de eenzijdige aanpassing van tarieven door PostNL. De zzp'ers hebben zich verenigd in o.m. SubcoPartners. De vereniging SubcoPartners heeft in juni 2014 een nieuwe afspraak gemaakt met PostNL. De afspraak houdt in dat een tarief per uur en per kilometer is overeengekomen. Uitgangspunt bij die afspraak is een gemiddeld aantal van stops per dag. Met die tarieven moet een zzp'er in een week volgens die afspraak aan een omzet van ca ,- kunnen komen met 45 uur werken per week /FNV BG/pakketmarkt rapport/

7 4. KOSTEN FLEXIBELE SCHIL: VOORBEELD POSTNL De haalbaarheid van het bezorgen van de benodigde pakketjes binnen die uren (afhankelijk van dropduplicatie en hitrate ) en binnen dat kilometrage moet nog worden geëvalueerd. Er is ook een individuele bezwaarprocedure. Subcontractors met personeel krijgen een extra toeslag van 2,66 voor ieder uur van een werknemer in loondienst (waaruit blijkt dat het basistarief voor toepassing van de cao onvoldoende is). Bij PostNL rijden (tot ) nog mensen zonder NIWO-vergunning (van wie dus niet duidelijk is of hij vakbekwaam, kredietwaardig en betrouwbaar is). Iemand die wel over een NIWO-vergunning beschikt krijgt een toeslag van 12,50 per week. Aan een zzp'er zonder NIWO-vergunning is PostNL dus 1.000,50 kwijt voor 45 uur per week KOSTEN FLEXIBELE SCHIL: VOORBEELD POSTNL Een zzp'er moet van die omzet in ieder geval per maand bedrijfskosten betalen: Afschrijving auto: 450,- Brandstof: 400,- Verzekering auto: 200,- Verzekering aansprakelijkheid: 25,- Schades/eigen risico: 200,- IT/telefoon/kantoormiddelen, overig: 75,- Boekhouder/accountant: 100,- Totaal per maand: 1.450,- Op jaarbasis: ,- In deze kosten is nog geen rekening gehouden met de kosten van de NIWOvergunning: er zijn eenmalige kosten (startkapitaal van min ,-, opleiding vakbekwaamheid van ruim 3.000,- en aanvraag vergunning voor 5 jaar voor 235,-) en jaarlijkse kosten (nascholing). PostNL betaalt per jaar 650,- voor het hebben van een NIWO-vergunning /FNV BG/pakketmarkt rapport/

8 4. KOSTEN FLEXIBELE SCHIL: VOORBEELD DHL PARCEL Ook DHL heeft t.b.v. cao onderhandelingen voorgerekend dat op basis van marktinformatie een zzp'er veel goedkoper is en toch bijna hetzelfde netto kan verdienen als een werknemer in loondienst: Er is daarbij nog geen rekening gehouden met kosten van vergrijzing (minder productieve dagen in loondienst). Het verschil neemt daardoor nog toe. Bij een marktconform tarief voor de bezorging van een pakje ( 2,70) zou een zzp'er volgens DHL met 75 stops per dag 4.253,- omzet per maand maken. Na aftrek van kosten van zijn auto en brandstof blijft 3.203,- over. Verzekering ( 200,-), reservering pensioen ( 375,-) en belasting ( 1.000,-) leiden volgens DHL tot een netto maandinkomen van 1.628, KOSTEN FLEXIBELE SCHIL: VOORBEELD DHL PARCEL Opmerkingen: Werknemers maken gemiddeld 17,7 dagen per maand (de zzp'er maakt er 21). T.o.v. de berekening op dia 14 schat DHL de kosten van de zzp'er lager in (alleen autokosten 1.250,- per maand), maar daardoor wordt de inschatting van de belastingdruk hoger (zie ook dia 18). Volgens DHL leveren zzp'ers niet alleen goedkopere arbeid, maar hebben ze ook lagere autokosten dan DHL zou hebben voor werknemers in loondienst. Kennelijk slaagt DHL er niet in de schaalgrootte te benutten voor efficiënte inkoop. Het brutoloon DHL is inclusief 8% vakantiegeld en 6,28% cao à la carte. Bron: DHL loondienst (max. 6) zzp Nettoloon 1.769,00 netto na pensioensparen 1.627,50 Brutoloon 2.430,72 netto zonder pensioensparen 2.002,50 Loonkosten 3.333,65 Inkomen 3.002,50 bedrijfskosten 1.250,00 kosten DHL 4.252, /FNV BG/pakketmarkt rapport/

9 4. KOSTEN FLEXIBELE SCHIL: VOORBEELD DHL SELEKTVRACHT De vergelijking van DHL heeft betrekking op de cao DHL Parcel. Veel pakjes worden door DHL bezorgd onder de cao Selektvracht. In die cao is het inkomen van bestellers onzeker: afhankelijk van het aantal bezorgde pakketjes, het verzorgingsgebied, het aantal 2 e bezorgingen, het tijdstip (avond en zaterdagtoeslagen) etc. De matrix voor vergoedingen wordt door DHL niet met werknemers gedeeld. In de cao staat voor bestellers in vaste dienst een garantie van 40,02 per opkomst. Bij een normaal aantal opkomsten voor een fulltimer geeft dat een garantie van 850,- per maand. Er zijn nog circa 300 bestellers in vaste dienst. Daaromheen zit een schil van afroepcontracten, die een lagere garantie hebben: 25,71 per opkomst. Het aantal pakjes is dan minder dan per dag. Een werknemer met een regionaal pakket verdient met een gemiddeld aantal van 16 pakjes per uur net iets minder dan 9,-. Het minimumloon is in ,57. Het uurloon voor een werknemer in de cao TLN schaal C5 is in , KOSTEN FLEXIBELE SCHIL: VOORBEELD DPD DPD werkt naar eigen zeggen in de flex-schil alleen met subcontractors die personeel in dienst hebben. Bij DPD is het tarief per stop voor een zmp'er met een derde gedaald. Het vergoedingensysteem leidt tot een vergoeding per dag van gemiddeld 225,- exclusief btw en exclusief eventuele bonus ( 25,-). Daarvoor moet de subcontractor een chauffeur ca. 9,5 uur betalen (48 uur per week). De loonkosten van een werknemer in schaal C5 met 8 overuren zijn per jaar Een werknemer in loondienst maakt 212,4 productieve dagen en kost dus per dag 207,- in C5. Ook de subcontractor heeft per auto/werknemer vergelijkbare bedrijfskosten als genoemd in dia 14: ,- (per productieve dag 82,-). Voor een break-even resultaat is een tarief nodig van 289,- per dag. De kosten van de subcontractor (zmp er) zijn hoger dan de vergoeding van DPD. Klachten van subcontractors bij DPD hebben niet alleen betrekking op het tarief, maar ook op de onzekerheid over het volume werk dat ze van DPD krijgen (dat kan eenzijdig worden aangepast) en de behandeling door DPD /FNV BG/pakketmarkt rapport/

10 5. KOSTEN EN INKOMEN ZZP ER T.O.V. WERKNEMER Op de volgende dia wordt aangegeven hoeveel omzet zzp'ers maken op basis van hun contract met de pakketdienst bij een normaal arbeidspatroon in de sector (42,48 weken van 45 uur gemiddeld bij PostNL) en hoeveel een zzp er daar netto van overhoudt. De omzet van zzp'ers voor PostNL is op basis van het contract met SubcoPartners. Zzp ers bouwen geen pensioen op en verzekeren zich niet tegen arbeidsongeschiktheid KOSTEN EN INKOMEN ZZP ER T.O.V. WERKNEMER Kosten subcontractor zzp en TLN Schaal C trede 5 Berekening 2014 PostNL zzp Cao TLN C5 productieve weken 42,48 42,48 uren per week Kosten zzp (tarief zzp inclusief auto en arbeidskosten)/loonkosten werknemer TLN C verzekering AOV autokosten incl. brandstof/schade/eigen risico Overig: ict, accountant, contributies, telefoon, aansprakelijkheidsverzekering totale bedrijfskosten zzp er Kosten pakketdienst voor vergoeding arbeid zzp resp. loonkosten werknemer TLN C Zelfstandigenaftrek ja startersaftrek (= 0 i.v.m. alleen 1e 3 jr) nee oudedagsreserve FOR (max 10,9% van inkomsten uit onderneming) nee mkb vrijstelling (14%) ja vrijstellingen Werknemersverzekeringen Pensioenpremie werkgever O&O 180 werkgeverslasten Inkomen in box belasting box algemene heffingskorting Arbeidskorting verschuldigde inkomstenbelasting inkomensafhankelijke Zvw (5,4%) 768 (wkg lasten) O&O 72 WGA werknemer 116 Pensioenpremie werknemer belasting en premies Bij: fiscale vrijstelling zzp netto inkomen bezorger (resp. zzp en werknemer loondienst TLN C5) netto per maand (excl. 8% vakantiegeld) /FNV BG/pakketmarkt rapport/

11 5. KOSTEN EN INKOMEN ZZP ER T.O.V. WERKNEMER Bij de zzp er wordt belasting geheven over zijn inkomen uit arbeid (omzet minus bedrijfskosten) verminderd met zelfstandigenaftrek (max ,-) en mkb-vrijstelling (14 % van het inkomen minus zelfstandigenaftrek). Omdat zzp ers geen pensioen opbouwen is de mogelijkheid van FORreservering hier buiten beschouwing gelaten. Veelal zal fiscaal wel worden gereserveerd, maar niet gespaard. Op pensioendatum volgt dan een fiscale verplichting, terwijl geen pensioen kan worden opgenomen. Bij werknemers in loondienst moet de werkgever het grootste deel van de werknemersverzekeringen, de pensioenpremie en de volledige werknemersverzekeringen en het grootste deel van de pensioenpremie betalen. Verder betaalt de werknemer van zijn brutoloon (door inhouding op zijn loon door de werkgever) naast loonbelasting ook de premies voor AOW, ANW, AWBZ, WGA (werknemerspremie) en pensioen (werknemerspremie) KOSTEN EN INKOMEN ZZP ER T.O.V. WERKNEMER Kosten subcontractor zzp en TLN Schaal C trede 5 Berekening 2014 PostNL zzp Cao TLN C5 Kosten zzp (tarief zzp inclusief auto en arbeidskosten)/loonkosten werknemer TLN C totale bedrijfskosten zzp Kosten pakketdienst voor vergoeding arbeid zzp resp. loonkosten werknemer TLN C vrijstellingen werkgeverslasten inkomen in box belasting en premies Bij: fiscale vrijstelling zzp netto inkomen bezorger (resp zzp en werknemer loondienst TLN C5) netto per maand (excl. 8% vakantiegeld) /FNV BG/pakketmarkt rapport/

12 5. KOSTEN EN INKOMEN ZZP ER T.O.V. WERKNEMER Verschil kosten zzp en werknemer Postnl ZZP Cao TLN C5 Inhoudingen op het loon, sociale lasten en pensioen netto inkomen bezorger (resp ZZP en werknemer loondienst TLN C5) KOSTEN EN INKOMEN ZZP ER T.O.V. WERKNEMER In de voorgaande opstelling is aangenomen dat de werknemer geen pensioen reserveert en spaart, en dat hij geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluit. In de volgende dia is aangenomen dat de zelfstandige dezelfde premie inlegt voor pensioen als een werknemer (waarvan max. 10,9% van de ondernemingswinst (omzet minus bedrijfskosten) fiscaal aftrekbaar is). Bovendien is aangenomen dat hij voor 175,- per maand een AOV afsluit die na 2 maanden recht geeft op 80% van zijn reguliere omzet gedurende een jaar. Daarmee heeft de zzp er nog niet dezelfde bescherming tegen ziekte als een werknemer, maar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zonder wachttijd zijn voor pakketbezorgers onbetaalbaar. De bedrijfskosten nemen daardoor met 2.100,- toe. Het inkomen wordt dan netto 1.244,-. Dat is (met een werkweek van gemiddeld 45 uur) minder dan het minimumloon bij 40 uur werken (2014: 1.486,- bruto per maand, netto voor werkenden (na loonheffingskorting) is dat ca , /FNV BG/pakketmarkt rapport/

13 5. KOSTEN EN INKOMEN ZZP T.O.V. WERKNEMER Uitgaande van pensioenopbouw als werknemer en beperkte Arbeidsongeschiktheidsverzekering Kosten subcontractor zzp en TLN Schaal C trede 5 Berekening 2014 PostNL zzp Cao TLN C5 productieve weken 42,48 42,48 uren per week gem. opbrengst per uur 22,23 aantal declarabele uren (42,48 weken) Kosten zzp (tarief zzp inclusief auto en arbeidskosten)/loonkosten werknemer TLN C verzekering AOV autokosten incl. brandstof/schade/eigen risico Overig: ict, accountant, contributies, telefoon, aansprakelijkheidsverzekering totale bedrijfskosten zzp er Kosten pakketdienst voor vergoeding arbeid zzp resp. loonkosten werknemer TLN C zelfstandigenaftrek ja startersaftrek (= 0 i.v.m. alleen 1e 3 jr) nee oudedagsreserve FOR (max 10,9% van inkomsten uit onderneming) ja mkb vrijstelling (14%) ja vrijstellingen werkgeverslasten inkomen in box belasting box algemene heffingskorting arbeidskorting verschuldigde inkomstenbelasting inkomensafhankelijke Zvw (5,4%) 579 (wkg lasten) O&O 72 WGA werknemer 116 Pensioenpremie werknemer niet aftrekbare premie pensioen ja belasting en premies 4, Bij: fiscale vrijstelling zzp netto inkomen bezorger (resp zzp en werknemer loondienst TLN C5) netto per maand (excl. 8% vakantiegeld) KOSTEN EN INKOMEN ZZP ER T.O.V. WERKNEMER Verschil kosten zzp en werknemer Postnl ZZP Cao TLN C5 Inhoudingen op het loon, sociale lasten en pensioen netto inkomen bezorger (resp ZZP en werknemer loondienst TLN C5) /FNV BG/pakketmarkt rapport/

14 6. CONCURRENTIEVOORDEEL DOOR ZZP ERS Omdat de kosten voor arbeid van de pakketdienst bij een zzp er lager zijn dan voor een werknemer, kan de pakketdienst tegen lagere kosten pakketjes bezorgen. Naast de vergoeding voor arbeid betaalt de pakketdienst ook voor de bedrijfskosten van de zzp er: voor het grootste deel van de kosten (in ieder geval autokosten: 75-85%) geldt dat de pakketdienst bij werknemers in loondienst zelf die kosten voor zijn rekening moet nemen. Uit onderstaande tabel blijkt dat de kosten van alleen de bezorging van een pakketje vanaf het sorteercentrum lager zijn bij een zzp er. Met zzp ers bespaart PostNL mln. op arbeidskosten van bezorgers. Kosten werkgever zzp werknemer C5 Kosten van bezorger voor werkgever PostNL norm aantal pakjes per dag aantal pakjes volgens norm per jaar prijs bezorging per pakje 0,84 1,38 Verschil: 0, SAMENVATTING De kosten voor een werkgever zijn voor het inhuren van een zzp er ( ,-) vergelijkbaar met de loonkosten van een werknemer ( ,-). Maar de zzp er levert daarvoor niet alleen arbeid, maar neemt ook de bedrijfskosten voor zijn rekening (vooral de autokosten). Als gevolg daarvan is de vergoeding voor arbeid aan een zzp er ( ,-) veel lager dan de loonkosten van een werknemer (bijna 40%). Het netto-inkomen van de zelfstandige ( 1.792,-) is niettemin iets hoger dan dat van een werknemer ( 1.693,-, verschil 5,8%). Hij is dan niet zoals de werknemer verzekerd in het kader van de werknemersverzekeringen en bouwt geen pensioen op. Als de zelfstandige wél dezelfde premie inlegt voor pensioen en een betaalbare AOV afsluit, dan wordt zijn netto-inkomen ( 1.244,- bij 45 u/week) ca. 26% minder dan dat van een werknemer en zelfs lager dan het minimumloon (bij 40 u/week). Hij is tegen arbeidsongeschiktheid dan nog steeds minder goed verzekerd dan de werknemer. Het verschil in netto-inkomen is kleiner dan het verschil in kosten voor de werkgever, omdat de zzp er zonder pensioen en AOV 85% minder inkomstenbelasting betaalt dan de werknemer in loondienst (en als hij zelf een AOV afsluit betaalt hij geen inkomstenbelasting meer) /FNV BG/pakketmarkt rapport/

15 7. SAMENVATTING Een zzp'er bij PostNL houdt een bruto-inkomen over van ,- per jaar als hij evenveel weken productief is als een werknemer in loondienst, geen pensioen opbouwt en geen AOV afsluit. Van dat bruto-inkomen betaalt hij slechts 1.873,- aan inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet. Werknemers in loondienst betalen van hun brutoloon 7.130,- aan belasting en premies. De werkgeverslasten (exclusief pensioen) bedragen ook nog eens 5.561,-. Deze fiscale verschillen (met name zelfstandigenaftrek) zorgen, in combinatie met het gedogen van exclusief uitvoeren van opdrachten van één opdrachtgever, dat de groei van werkgelegenheid niet leidt tot meer werknemers in loondienst. De pensioenpremie bedraagt voor een werknemer in TLN C5 is 6.205,- per jaar. Een zzp er kan maximaal 10,9% van zijn inkomen fiscaal aftrekbaar reserveren ( 2.506,- voor een zzp er met AOV). Wil hij dezelfde opbouw als een werknemer dan gaat dat ten koste van zijn netto-inkomen SAMENVATTING Als de zzp er evenveel pensioenpremie inlegt als de werknemer en een AOV afsluit tegen 175,- per maand, betaalt hij geen inkomstenbelasting meer (alleen 5,4% zorgverzekeringswet). De werkelijkheid is mogelijk nog ernstiger dan in deze vergelijking. Er is geen rekening gehouden met verschillen in kosten van rijden op onregelmatige uren (zaterdag en zondag). Zzp'ers worden minder extra beloond voor onregelmatige uren. Er is ook geen verschil in norm (werkdruk) verondersteld, hoewel in eerder onderzoek van SOMO veel zzp'ers klagen dat voor hen een zwaardere norm geldt dan voor werknemers in loondienst. Zzp'ers betalen de prijs door een eigen risicoperiode en onvolledige tegemoetkoming bij ziekte, geen recht op ww, geen ontslagbescherming en geen pensioen. Omdat ze weinig of geen belasting betalen kunnen ze ook geen gebruik maken van hypotheekrenteaftrek. Als ze de risico s van ziekte enigszins willen verzekeren en een gelijk pensioen willen opbouwen daalt het inkomen naar minder dan minimumloon /FNV BG/pakketmarkt rapport/

16 BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS B.V. Maliebaan CZ UTRECHT COLOFON Telefoonnummer: Faxnummer: adres: Website: basisenbeleid.nl 14182/FNV BG/pakketmarkt rapport/

VERDRINGING OP DE PAKKETTENMARKT

VERDRINGING OP DE PAKKETTENMARKT VERDRINGING OP DE PAKKETTENMARKT Frank Hendriks 5-3-2015 BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 1 2 3 Inleiding Werkgelegenheid Kosten van werknemers in loondienst cao TLN INHOUDSOPGAVE 4 Kosten flex-schil:

Nadere informatie

Verdringing op de pakkettenmarkt.

Verdringing op de pakkettenmarkt. Verdringing op de pakkettenmarkt. Conclusie Voor mensen zonder werk die al dan niet gestuurd door het UWV als ondernemer aan de slag gaan is het een uitkomst dat zij in de opbouwfase van hun onderneming

Nadere informatie

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten Aan de heer Groot is toegezegd om informatie te verstrekken over verschillen tussen het brutonettotraject van ondernemers en werknemers. 1 Aannames Een vergelijking van

Nadere informatie

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen?

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? 2.3.1. Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? Als ondernemer wilt u graag weten welke afzet of omzet u moet realiseren om ten minste quitte te spelen. Iedere onderneming heeft vaste kosten (constante

Nadere informatie

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co.

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 5. Toekomstperspectief Werken als zzp-er Verschillen

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

PostNL Pakketten biedt de ZZP-ers die een vervoersovereenkomst hebben met PostNL Pakketten vier opties:

PostNL Pakketten biedt de ZZP-ers die een vervoersovereenkomst hebben met PostNL Pakketten vier opties: Onderhandelingsresultaat 1. Proces De afgelopen weken hebben wij, FNV Transport en Logistiek (FNV) en PostNL Pakketten Benelux BV (PostNL Pakketten), een aantal keren met elkaar gesproken (20 mei, 16 juni,

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

MEMO. Effecten voorstellen DHL eindbod 1 maart Inleiding

MEMO. Effecten voorstellen DHL eindbod 1 maart Inleiding MEMO Aan: FNV Van: Basis & Beleid, Frank Hendriks Proj.nr.: 17034 Betreft: Onderzoek DHL Eindbod Datum: 26 april 2017 Effecten voorstellen DHL eindbod 1 maart 2017 Inleiding OP 1 maart 2017 is door DHL

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Uitleg loonstroken per contractvorm

Uitleg loonstroken per contractvorm Inleiding Op elke loonstrook staan veel begrippen en afkortingen. Deze begrippen en afkortingen zijn niet altijd even duidelijk. De loonstrook is verdeeld in een aantal blokken, in dit document worden

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er 18.03.16 Werken als zzp er Alles over de fiscale behandeling van de zzp er whitepaper In dit whitepaper: De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Samen in Business. Starters informatie voor kinderopvang. Administratie & Advies. 12 december 2013

Samen in Business. Starters informatie voor kinderopvang. Administratie & Advies. 12 december 2013 Administratie & Advies Starters informatie voor kinderopvang 12 december 2013 TELEFOON EMAIL WEBSITE Kalmarweg 14-3, 9723 JG Groningen 06-48401281 info@sameninbusiness.nl www.sameninbusiness.nl Voorwoord

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012

VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012 VOA STARTERSBORREL 10 MEI 2012 Begrotingen en bedrijfsprognoses Begroting Wat is een begroting? Een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Zeker als starter maakt

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk

Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk Dienstverband Waarnemen Zelfstandige praktijk 9 juli 2014 Peter de Leeuw De huisarts in dienstverband: Arbeidscontract: loon, arbeid en gezag CAO HIDHA s en AHG ( gezondheidscentra) Juridisch Arbeidscontract:

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor Samenvatting Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011 Partijen Voor Beeld Kinderen D Voor T Voor Gebruikte gegevens Voor Loondienst Inkomen conform salarisstrook: 61.392 (inclusief vakantietoeslag, Inkomsten

Nadere informatie

Vakantiegeld Berekenen Suriname

Vakantiegeld Berekenen Suriname Vakantiegeld Berekenen Suriname Download File Vakantiegeld Berekenen Suriname - Book [PDF]. Free Download VAKANTIEGELD BEREKENEN SURINAME INFORMATIEBLAD NO 2 VAKANTIEDAGEN EN VAKANTIEGELD Thu, 28 Dec 2017

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Werken als zzp er. Advieswijzer

Werken als zzp er. Advieswijzer Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie.

De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Werkgeverslasten horeca algemeen in 2015 wat lager De werkgeverslasten dalen licht door een lagere sectorpremie WW. De andere premies zijn wisselend lager (zorgpremie) en hoger AOF-basispremie. Gedifferentieerde

Nadere informatie

De ZZP er bestaat niet...

De ZZP er bestaat niet... De ZZP er bestaat niet... Over kippen en kanaries: empirische, statistische en arbeidsrechtelijke beschouwingen over de ZZP er Prof.mr. A.R. Houweling Kenmerken en ontwikkelingen zzp er Zeer heterogene

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook NAAM

Uitleg salarisstrook NAAM Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 NAAM Je salarisstrook bestaat uit twee pagina s. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats.

Nadere informatie

Een praktijk starten. 21 juni 2014, Ergotherapie Utrecht. Yvonne Lacroix Peter Rakké Bedrijfskundige adviseurs Paramedici

Een praktijk starten. 21 juni 2014, Ergotherapie Utrecht. Yvonne Lacroix Peter Rakké Bedrijfskundige adviseurs Paramedici Een praktijk starten 21 juni 2014, Ergotherapie Utrecht Yvonne Lacroix Peter Rakké Bedrijfskundige adviseurs Paramedici PROGRAMMA 1. Inleiding 2. Het Waarom 3. Verschillen met loondienst 4. Hoe werkt

Nadere informatie

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP De ZZP-er Een ZZP-er is iemand die in opdracht van een opdrachtgever werkt, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Dit geldt automatisch voor ZZP-ers die voor

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-07-2014 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Tabellen Loonberekening Tabel bijzondere beloningen Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden:

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden: loonbelasting premies volksverzekeringen inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2009

Rekenregels per 1 januari 2009 Rekenregels per 1 januari 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2009 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Minimumloon, iedereen heeft er recht op

Minimumloon, iedereen heeft er recht op Minimumloon, iedereen heeft er recht op Krijgt u minimumloon? Werkt u in Nederland en bent u jonger dan 65 jaar? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven:

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven: Belastingen 2010 1. Belastingen 2. Heffingskortingen (via salaris) 3. Algemene heffingskorting 4. Arbeidskorting 5. Kinderkorting 6. Alleenstaande-ouder korting 7. Spaarloon- of levensloopregeling 8. Auto

Nadere informatie

Circulaire Jvd/HB 2 O/YK

Circulaire Jvd/HB 2 O/YK Circulaire Jvd/HB 2 O/YK ARBEIDSVOORWAARDEN APOTHEEKPERSONEEL 2008 9 januari 2008 Aan alle openbare apotheken en tweede apothekers lid van de KNMP Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 30460 2500

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren Maanden WW Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW Hoe was de WW geregeld? Tot 1 januari 2016 kreeg je, afhankelijk van je arbeidsverleden maximaal 38 maanden WW. Per gewerkt jaar bouwde je een

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016

Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016 Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016 1 Inleiding Als je in loondienst werkt, doe je dat natuurlijk niet voor niets. Naast een groot aantal redenen om een baan te accepteren, die voor

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2009

Rekenregels per 1 juli 2009 Rekenregels per 1 juli 2009 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2009 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Wat is arbeidsongeschiktheid eigenlijk en wat betekent dat voor jou als zelfstandige? Wat kan je zelf regelen? Mag je geld uit je ZZP Pensioen halen om gaten op

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Frits Suzanne Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Indicatief overzicht lijfrente-uitkeringen Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Belastingveranderingen 2016 Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Geschiedenis - Wet op de Inkomstenbelasting 1964-1990: wijziging i.v.m. rapport Commissie Oort - Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Module Inkomen Partner INTRO/UITLEG: PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens Voorletters Voornaam Tussenvoegsel(s) Achternaam Burgerservicenummer Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Geboorteland Eerder

Nadere informatie

4.1 Klaar met de opleiding

4.1 Klaar met de opleiding 4.1 Klaar met de opleiding 1. Werken in loondienst - Bij een bedrijf of bij de overheid (gemeente, provincie, ministerie); - Je krijgt loon/salaris; - Je hebt een bepaalde zekerheid, dat je werk hebt,

Nadere informatie

Brochure Gastouderopvang & Belasting

Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inkomsten van gastouders... 5 Algemeen... 5 Winst

Nadere informatie

UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND

UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND 1 UBER PARTNER BRIEFING NOTE NEDERLAND Deze Partner Briefing Note" bevat informatie over de btw-behandeling van transacties tussen Uber, de Partner (uzelf) en uw passagiers (Riders). Daarnaast biedt het

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten!

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! WHITEPAPER 2016 De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! Wat zijn de gevolgen en risico s voor zzp ers en hun opdrachtgevers? De manier waarop zzp ers ingehuurd worden door opdrachtgevers is volledig

Nadere informatie

Mark Bremen. Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid

Mark Bremen. Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid Mark Bremen Financieel gevolg bij arbeidsongeschiktheid 1 WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen vormt bij arbeidsongeschiktheid de basis van uw inkomen. 80-100% duurzaam - IVA uitkering 80-100%

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009)

Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009) Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009) In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Technicum

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

De politieke plannen op een rijtje

De politieke plannen op een rijtje De politieke plannen op een rijtje partij titel bullettekst VVD Flexibele AOW-leeftijd: maximaal drie jaar later De VVD biedt de mogelijkheid om, actuarieel neutraal, de AOW maximaal drie jaar later te

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Seminar Belastingen Financiering in de creatieve industrie. 18-03-2010 MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Administratie Financiële administratie Eisen van

Nadere informatie

Minimumloon, iedereen heeft er recht op

Minimumloon, iedereen heeft er recht op Minimumloon, iedereen heeft er recht op Krijgt u minimumloon? Werkt u in Nederland en bent u jonger dan 65 jaar? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie.

De werkgeverslasten stijgen door hogere premies. Vooral de premies zijn WW hoger, zowel de sectorpremie als de Awf-premie. 21 januari 2014, update verhaal gedifferentieerde premies WGA vast-flex en ZW-flex Eenmalige premieteruggaaf over 2013 Belastingen en premies over 2014 De belastingplannen en premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen

, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen 19-01-2018, versie 3, info definitieve vaststelling bedragen en percentages) met de sectorpremies 2018, horeca (sector 33), rectificatie pensioen Werkgeverslasten 2018 voor horeca algemeen wat hoger De

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

De overheid. Uitgaven: uitkeringen en subsidies. De overheid. Ontvangsten: belasting en premies. De grote herverdeler van inkomens

De overheid. Uitgaven: uitkeringen en subsidies. De overheid. Ontvangsten: belasting en premies. De grote herverdeler van inkomens Overheid H2 De overheid De grote herverdeler van inkomens Ontvangsten: belasting en premies De overheid Uitgaven: uitkeringen en subsidies De grote herverdeler van inkomens 2 De Nederlandse overheid Belangrijke

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2016 Programma Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 3 Administratie Administratie

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid

Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid MedFinD Koestraat 1 8051 GT Hattem T: 038-4433305 F: 038-4448360 E: info@medfind.nl WWW: www.medfind.nl Korte historie Halverwege 2005 werd

Nadere informatie

Algemene organisatiegegevens (alle velden verplicht in te vullen)

Algemene organisatiegegevens (alle velden verplicht in te vullen) Geachte lezer, In dit document vindt u de vragenlijst die gebruikt is bij het onderzoek naar de beloning bij het MKB in de sectoren Industrie, Logistiek en Productie. Deelnemers hebben tijdens het invullen

Nadere informatie

De specialist in doorwerken na pensioen

De specialist in doorwerken na pensioen De specialist in doorwerken na pensioen WHITEPAPER: WET WERKEN NA DE AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD vs DOORWERKREGELING DOORWERKEN NA PENSIOEN: Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Sinds de komst van de

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2010

Rekenregels per 1 januari 2010 Rekenregels per 1 januari 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2010 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-01-2015 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

Toelichting op het online formulier aanmelden

Toelichting op het online formulier aanmelden Toelichting op het online formulier aanmelden Toelichting Deze toelichting geeft uitleg over elke rubriek op het online formulier aanmelding, Hoe verloopt de procedure? Als u het online formulier heeft

Nadere informatie