Vervangen van de Filter-droger (accumulator),. 5 gegronde redenen uit de praktijk!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vervangen van de Filter-droger (accumulator),. 5 gegronde redenen uit de praktijk!"

Transcriptie

1 1: Het dehydrerende drogerelement; het hart van de filter-droger! Vocht en verontreiniging is nog steeds vijand nummer één van elk A/C systeem. Vocht in een systeem mengt zich namelijk met het koudemiddel en in de meeste systemen kan hierbij een corrosief zuur worden gevormd wat schadelijke gevolgen kan hebben binnen een aircosysteem. Een vervuild dehydrerend drogerelement, (veroorzaakt door materiaalslijpsel en/of vochtigheid) kan een beperking van de vloeistofstroom in het systeem tot gevolg hebben en daarmee gepaard gaand een drukdaling veroorzaken binnen het a/c systeem. Mogelijk resultaat; te lage retourstroom van olie terug naar de compressor en daarom een groter gevaar van het stuk gaan van dit dure onderdeel. Om juiste prestaties te verzekeren moeten de fysieke eigenschappen van het materiaal, dat wordt gebruikt om een dehydrerend drogerelement te vervaardigen, kritisch worden samengesteld. De doorlaatbaarheid van het materiaal moet in evenwicht zijn om de dehydrerende blootstelling aan het koudemiddel toe te staan, terwijl gelijkertijd om het even welke slijtagedeeltjes (partikels van 15 micron sferische diameter of groter) binnen het element moeten kunnen worden vastgehouden. Ook de manier van construeren beïnvloedt doorlaatbaarheid en filtratie. Vanwege kostenbesparing is bij sommige dehydrerende drogerelementen tijdens de productie het (zak)materiaal opgerekt (polyester-vilt) ; vervorming verzwakt het materiaal en vermindert de filtratie-eigenschappen aanzienlijk. Er moet dus serieus rekening gehouden worden met het feit dat sommige filter-drogers of accumulatoren, die zich in sommige (oudere) modellen bevinden, zijn geproduceerd en toegepast volgens een "ouderwetse (goedkopere) manier" wat ze dus gevoeliger maakt voor het veroorzaken van drukdaling en gemakkelijke verzadiging met als direct gevolg lagere systeemprestaties van het a/c systeem. Verzuimen de filter-droger of accumulator op tijd te vervangen kan leiden tot scheuren/barsten van het dehydrerende drogerelement waarbij het dehydratiemiddel het gehele a/c systeem vervuilt. Als dit het geval is moet het systeem hetzelfde worden behandeld als bij een (catastrofale) compressorschade, namelijk spoelen en uitwisselen van meerdere dure componenten.

2 2: vacumeren, beperkt effect maar oh zo belangrijk! De primaire reden van vacumeren is het verwijderen van NKG (Niet Condenserende Gassen) vuildeeltjes en vocht. Hierbij moet er ook voor worden gezorgd dat het koudemiddel compleet uit de olie kan verdampen zodat men altijd de juiste hoeveelheid (geregenereerd) koudemiddel weer opnieuw aan het systeem kan toevoegen,...echter; ook door (goed) vacumeren van een systeem verwijdert men niet het vocht wat reeds is opgenomen door het dehydrerende element van de filter-droger. We weten dat in praktijk de monteur in kwestie,vaak door de hoge werkdruk, niet de gerechtvaardigde vacumeertijd naleeft èn vaak nalatig is met het periodiek verversen van de vacuümpompolie, wat een essentieel onderdeel is om het vereiste vacuüm te kunnen behalen. De snelheid van werken vormt namelijk tegenwoordig een belangrijke schakel in de bedrijfsvoering met betrekking tot het zorgdragen van de nodig omzet voor het bedrijf. Tevens zijn ook de (te) de lage prijzen, aangeboden door verscheidene concurrerende werkplaatsen, heden ten dagen een reden geworden de doorgangen sneller te laten verlopen, alhoewel dit, richting de klant, eigenlijk kwalitatief technisch gezien absoluut onverantwoord is. Vermeldde feiten leiden dus vaak tot te korte vacumeertijden met als excuus het alom bekende en vaak gebruikte spreekwoord: tijd = geld. 3: SAE J2099; apparatuur specificaties, let erop! De SAE J2099 norm voor airco serviceapparatuur vertaald de specificaties waaraan minimaal moet zijn voldaan om een bepaalde puur(rein)heid van het teruggewonnen en geregenereerde koudemiddel te kunnen garanderen. Bij het werken met apparatuur welke niet volgens de SAE J2099 norm is geproduceerd kan men niet garanderen dat het koudemiddel, wat tijdens het terugwinnen in de interne cilinder van het serviceapparaat wordt opgeslagen, vochtvrij is. Hierbij bestaat dus de kans dat, ook na goed vacumeren, tijdens het opnieuw afvullen er ongewild toch nog vocht in het a/c systeem terecht komt. 4: Compressorolie; de mythe van de kleine verpakking! PAG oliën zijn specifiek ontwikkeld voor R134a auto a/c systemen en zijn zeer hoogontwikkelde smeermiddelen. PAG staat voor polyalkylene glycol. Deze glycol is het zelfde basismateriaal dat o.a. in remolie en motorkoelmiddel wordt gebruikt en is dus hygroscopisch. Dit betekent dat het minieme hoeveelheden atmosferisch vocht, dat onvermijdelijk het systeem binnendringt, zal absorberen. Bovenmatige vochtigheid in een a/c systeem veroorzaakt het zogenaamde hydroliseren van de olie (reageren met zuurstof waarbij zuren en alcohol kunnen worden gevormd) met als oorzaak het ontstaan van corrosie op interne onderdelen. Bij oudere auto's (3-5 jaar) vindt dit vooral plaats bij de compressor krukaskeerring, waar de hitte en de mogelijkheid van blootstelling aan lucht het grootst zijn. R134a PAG oliën absorberen vocht wel tot 10 keer sneller dan de voorheen gebruikte minerale oliën. Het atmosferische vocht dat dus bijvoorbeeld tijdens een niet correct uitgevoerde systeemservice, onbedoeld binnendringt kan tot corrosie en dure systeemschade leiden, zelfs verscheidene maanden na de uitgevoerde service. 3

3 WAECO weet hoe monteurs in de praktijk werken. Zij vergeten soms om de olieverpakking na gebruik direct opnieuw te verzegelen. De gemiddelde vochtigheidsgraad die reeds in geopende en in gebruik zijnde containers PAG olie voorkomen hebben soms een waarde die oploopt tot wel p.p.m., meer dan genoeg om binnen enkele maanden problemen of systeemschade te kunnen veroorzaken. Zelfs meer dan p.p.m. kan al tot problemen leiden. De vochtigheidsnorm voor koudemiddel is namelijk 10 p.p.m.. Sommige oliën PAG bevatten evenwel anti-oxyderende additieven om dit probleem te verhinderen en worden geleverd en kleine verpakkingen (WAECO), waardoor de omloopsnelheid hoger is en de kans op vochttoetreding kleiner. Feiten die in bovengenoemde context in het achterhoofd gehouden dienen te worden; In circa 70%, tijdens service aan het a/c systeem, wordt compressorolie toegevoegd. Bij circa 50%, tijdens service aan het a/c systeem, ontstond compressorschade na de service (geen filter-droger uitwisseling?). Bij de helft van de compressorschades is onvoldoende of foutieve smering de oorzaak. 5: Airco lekstopmiddelen; een kwestie van rekenen! Elk seizoen zijn er weer nieuwe benaderingen over hoe prestaties en problemen van Automotive airconditioningsystemen zouden kunnen worden verbeterd en/of opgelost. Een aantal (handels)bedrijven is afgelopen jaar zelfs gestart met het zeer actief promoten en verkopen van lekstopmiddelen als toevoeging aan een aircosysteem om preventief kleine lekkages te voorkomen of om snel en goedkoop bestaande lekkages te dichten. Deze benadering echter heeft onze oplettendheid verscherpt betreffende de feiten en fictie over het juist onderhouden van airconditioningsystemen. Als een a/c systeem op leeftijd komt, kunnen sommige delen lekkage gaan vertonen, resulterend in; A) verlies van koudemiddel en B) vermindering van de koelcapaciteit. Door het aanbieden van lekstopmiddelen, verkiezen sommige consumenten de optie "lagere herstelkosten" ; d.w.z. enkel lekstopmiddel en koudemiddel toe laten voegen en verzuimen om het lek te laten herstellen. Dit omdat, door de manier van aanbieden van deze lekstopmiddelen, de servicewerkplaats en consument hiervan wellicht de indruk heeft gekregen dat enkel het toevoegen van bijvoorbeeld zo n lekstopmiddel aan het koudemiddelsysteem hun probleem snel, goedkoop en efficiënt zal oplossen. Echter, de ervaring van een aantal (voertuig)systeemfabrikanten en serviceapparatuur aanbieders heeft intussen uitgewezen dat toevoeging van chemische producten kan resulteren in schade aan het materiaal van het a/c systeem of het serviceapparaat. Airco-lekstopmiddelen worden met een R134a vulling of via onderdruk (na het vacumeren) in een airco-installatie ingebracht.

4 Er bestaan eigenlijk maar 2 basissoorten, de conditioners (type 1) en de uitharders (type 2). De Type1 conditioners zorgen ervoor dat de rubberdelen (b.v. O-ring afdichtingen) in een systeem (weer) wat soepeler worden en door middel van een beetje uitzetten wellicht de afdichting weer zouden kunnen waarborgen?. Deze middelen zijn als relatief ongevaarlijk te beschouwen, MITS toegepast volgens de voorschriften. De tweede categorie, Type 2, betreft lekstopmiddelen die lekkages in metalen delen van een systeem zouden kunnen afdichten. Dit middel wordt door de systeemolie opgenomen en getransporteerd. Treedt dit middel via een lekkage naar buiten, dan verandert het van een olieachtige substantie in een soort hars en volgt er uitharding als gevolg van de aanwezige luchtvochtigheid. Zolang dit tijdens een lekkage plaatsvindt is het op zich nog O.K. en zal het lek waarschijnlijk wel gedicht worden. Rest alleen de vraag voor hoe lang? Echter bij een slecht gevacumeerd systeem of een systeem met verzadigde filter-droger kan het middel al gaan vlokken voordat het vermeende lek wordt bereikt. Wanneer u vervolgens een aircosysteem, waarin een dergelijk middel rondzwerft, verder moet leegmaken dan bestaat de kans dat dit goedje ook in uw serviceapparaat terecht komt. De (equipment) productmanagers van WAECO hebben na diverse controles geconstateerd dat deze afdichtingproducten stollen (zich afzetten) in a/c componenten en interne onderdelen van serviceapparaten. Deze stolsels (afzettingen) kunnen plaqueopeenhoping in leidingen, elektrische kleppen en of schade aan onderdelen veroorzaken en daarbij ook ongewenste restricties veroorzaken. Werkplaatsen dienen dus te allen tijde voorzichtigheid te betrachten wanneer men service uitoefent aan aircosystemen waarvan vermoed wordt dat die een lekstopmiddel bevatten. WAECO levert als mogelijke oplossing, om de door haar geleverde machines te kunnen beschermen tegen deze ongewenste middelen, een separaat afscheidingsfilter wat in serie wordt aangesloten tussen de Lage Druk serviceslang van de serviceapparatuur. Onderhoud; dient ook de gezondheid! Automobilisten worden drie keer zo sterk blootgesteld aan luchtverontreiniging dan voetgangers. Het ventilatiesysteem van de auto werkt als een soort trechter die de vervuilde lucht concentreert. Het snuift de uitlaatgassen van voorgangers op en perst ze het interieur van de auto in. Zo ontstaat een luchtstroom met een verhoogd percentage stof, pollen en roetdeeltjes. Dit merkt men aan de onprettige geur en ziet men bijvoorbeeld aan een vette voorruit. Om bovenstaande redenen worden interieurfilters al vele jaren toegepast. Intussen is meer dan 90 procent van alle nieuwe auto's er standaard van voorzien. Automobilisten dienen er in het belang van de verkeersveiligheid en hun eigen gezondheid op te letten dat dit filter regelmatig wordt vervangen. Het raakt na verloop van tijd verzadigd of zelfs verstopt en de minuscule deeltjes die zich in het filter afzetten kunnen de luchtstroom belemmeren. Een goed werkend, regelmatig vervangen filter zorgt ervoor dat de inzittenden steeds voldoende lucht krijgen en zowel de verwarming als de airconditioning probleemloos functioneren. Ze moeten speciaal zijn afgestemd op het type auto waarin ze toegepast worden, precies passen en niet lekken, want alleen wanneer het filterelement volledig is geïntegreerd in het aanzuigkanaal houdt het de schadelijke stoffen buiten.

5 Conclusie; WAECO biedt producten en/of oplossingen die bedoeld zijn om de vraag van de markt zoveel mogelijk af te dekken. Onze opdracht is zowel simpel als vanzelfsprekend: klanten van een zo optimaal mogelijk serviceniveau en eerlijke informatie voorzien. Uit bovengenoemde uiteenzetting blijkt overduidelijk dat op een auto van 3 jaar of ouder, een a/c servicebeurt niet alleen gerechtvaardigd is, maar ook dat alleen de combinatie vacumeren met daarbij ook het vervangen van de filter-droger de juiste bijdrage (ontvochtiging) levert aan de prestatie en betrouwbaarheid van het systeem. Het is dus een heel goed verdedigbaar klantvoordeel om, bij twijfel, de relatief goedkope filter-droger tijdens de reguliere servicebeurt te vervangen. Hoewel dit een tijdelijk ongemak lijkt voor het besteedbare huishoudgeld is het op langere termijn absoluut in het voordeel voor de portemonnee van de klant en wordt het systeemleven significant goedkoper tot vele jaren verlengd.

De werking van een auto-airconditioningsysteem

De werking van een auto-airconditioningsysteem Praktisch functioneren Wat vaak over het hoofd gezien wordt, is dat een airconditioning een bestuurder en passagiers gedurende ieder seizoen comfort en veiligheid biedt, dus niet alleen in zomer- maar

Nadere informatie

Veilig werken met CO2

Veilig werken met CO2 Wijbenga info sheet 2: Veilig werken met CO2 1. INLEIDING De afgelopen jaren zijn er veel installaties gebouwd met CO 2 als koudemiddel. Met name industriële koude-installaties, maar de laatste jaren ook

Nadere informatie

Wanneer gaat Autobedrijf Janssen verdienen met aircoservice?

Wanneer gaat Autobedrijf Janssen verdienen met aircoservice? 12AMT004_ArtAircoservice.qxp:Opmaak 1 4/11/12 8:18 PM Page 90 Investeren in airco-equipment Wanneer gaat Autobedrijf Janssen verdienen met aircoservice? De autoairco ontwikkelt zich in sneltreinvaart,

Nadere informatie

Data Centers, Algemeen

Data Centers, Algemeen Data Centers, Algemeen Door Eric Lavrijsen LGSR Experts in Green Data Center Solutions White Paper 20 January 2009 www.greenserverroom.org Rev 2009-1 Page 1 of 19 SAMENVATTING Toekomstvastheid van Datacenters

Nadere informatie

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren 20 maatregelen om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf Hotels Detailhandel Catering Kantoren Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Het doel van het Europese

Nadere informatie

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Samenvatting In de afgelopen jaren zijn op de Koninklijke

Nadere informatie

Computerkoeling. City Multi VRF Mr. Slim. Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters

Computerkoeling. City Multi VRF Mr. Slim. Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters City Multi VRF Mr. Slim Computerkoeling Energiezuinige koelsystemen speciaal voor serverruimtes en datacenters computerruimtes laboratoria technische ruimtes serverkasten ClimateCare van Mitsubishi Electric.

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

Samengesteld op: 1 december 2014

Samengesteld op: 1 december 2014 Samengestelde elde uitspraken, wet- - en regelgevingen en/of wetgevingsadviezen en uit de online Juridische Databank abank van de Nederlandse Orde van Advocaten Samengesteld op: 1 december 2014 De Nederlandse

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling EINDRAPPORT CREM-project nr. 10.E45 Marcel van Westerhoven (uitvoering) Drs. Victor de Lange (projectleiding) Amsterdam, 23 juni 2010 CREM BV Spuistraat

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15 Ontwerpverslag Ontwerpverslag Geentronics Enschede, 7 mei 2003 Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap Versie 1.15 Toelichting Bij het ontwerpdocument dat voor u ligt, valt één zeer belangrijke opmerking

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Tips om productiviteit te verhogen. door effectief klimaatbeheer

Tips om productiviteit te verhogen. door effectief klimaatbeheer Tips om productiviteit te verhogen door effectief klimaatbeheer Inclusief stappenplan voor een productiever binnenmilieu Inhoud HOE BEÏNVLOEDT HET BINNENMILIEU DE PRODUCTIVITEIT?... 4 WAT IS DE MAXIMALE

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

zorgeloos rendement uit een lange termijn investering

zorgeloos rendement uit een lange termijn investering ALGEMENE INFORMATIE OVER WAT U MOET WETEN BIJ DE AANSCHAF VAN ZONNEPANELEN zorgeloos rendement uit een lange termijn investering Enetec Energy Solutions Rooseveltstraat 18P 2321 BM Leiden 071 30 30 939

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

whitepaper LEAN MANUFACTURING

whitepaper LEAN MANUFACTURING whitepaper LEAN MANUFACTURING U WILT OVERSTAPPEN OP LEAN? Al jarenlang houdt lean de gemoederen in de automobiel-industrie bezig. Zoals algemeen bekend is in de branche heeft Toyota deze methode met succes

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Uw internetaansluiting en telefonie in 1-2-3

Uw internetaansluiting en telefonie in 1-2-3 s Uw internetaansluiting en telefonie in 1-2-3 http://www.internet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw internetaansluiting en telefonie in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4

Nadere informatie

INLEIDING. Oscar F. Oskarsson Opleidingsmanager Tenneco Europa, Afrika & het Midden-Oosten. Alles over emissiecontrole 1

INLEIDING. Oscar F. Oskarsson Opleidingsmanager Tenneco Europa, Afrika & het Midden-Oosten. Alles over emissiecontrole 1 INLEIDING Met de implementatie van de nieuwe Europese richtlijnen voor emissiecontrole (Euro I, II, III en de recente Euro IV) die in januari 2005 van kracht werden, zijn het uitlaatsysteem en alle bijbehorende

Nadere informatie

TECHNICALMAGAZINE. Ammertech al vroeg actief met lean-management. Sandvik Coromant Hogedruk koelmiddelen voor efficiënte productie

TECHNICALMAGAZINE. Ammertech al vroeg actief met lean-management. Sandvik Coromant Hogedruk koelmiddelen voor efficiënte productie NUMMER 35 NEGENDE JAARGANG 2015 3,25 TECHNICALMAGAZINE MAGAZINE VOOR INKOPERS IN DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE Sandvik Coromant Hogedruk koelmiddelen voor efficiënte productie VIBA Betere borging van boutverbindingen

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Rapport CE Delft, oktober 2014 Opgesteld door: M.R. (Maarten) Afman A.H. (Anouk) van Grinsven A. (Ab) de Buck Energiebesparing

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie