Jaaroverzicht De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaroverzicht 2011. De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen

2 Merkvisie PostNL In een wereld waarin digitale toepassingen een steeds groter deel uitmaken van ons dagelijks leven zijn er steeds meer mogelijkheden om te ontvangen en te verzenden. Deze mogelijkheden zijn onbegrensd, maar vaak nog onbekend. Dat vraagt om een vindingrijke én betrouwbare partij, die als geen ander de weg tussen ontvanger en zender kent. bezorging en retail. Door slimme combinaties met digitale toepassingen stelt dit ons in staat waardevolle oplossingen voor onze klanten te bieden. Daarom is PostNL een onmisbare schakel in de markt van ontvangen en verzenden. Wij helpen onze klanten alle mogelijkheden te benutten in post, pakketten en e-commerce. Die partij is PostNL. Want wij kennen deze weg, met het meest kwalitatieve en fijnmazige netwerk in Inleiding en belangrijkste financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheidsresultaten De in dit jaaroverzicht gepresenteerde informatie is een selectie uit het Annual Report van PostNL. Dit is uitsluitend in het Engels gepubliceerd. Voor een volledig inzicht in de gegevens in dit jaaroverzicht moet u dit verslag raadplegen. Als de informatie in dit jaaroverzicht afwijkt van hetgeen in het jaarverslag van PostNL is weergegeven, is de tekst van het jaarverslag doorslaggevend. Het jaarverslag van PostNL is opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse regelgeving. PostNL N.V. is een aan de beurs genoteerde onderneming met als officiële vestigingsplaats Den Haag. Na goedkeuring van de aandeelhouders van TNT N.V. tijdens de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering op 25 mei is op 31 mei de naam van TNT N.V. veranderd in PostNL N.V. en is de splitsing op diezelfde datum van kracht geworden. PostNL N.V. is genoteerd aan de NYSE Euronext in Amsterdam. Tenzij op een andere manier gespecificeerd of de contekst dit vereist verwijzen PostNL, het bedrijf, de Groep, het en zijn aan PostNL N.V. en al zijn dochtermaatschappijen, zoals gedefinieerd in artikel 24b, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. PostNL is gevestigd in Nederland, een van de lidstaten van de Europese Unie (EU) die de euro als valuta heeft. Daarom heeft PostNL de euro als rapportagevaluta gekozen. In het jaarverslag wordt naar de euro ook verwezen als. Zoals vereist onder de regelgeving van de EU, is de geconsolideerde jaarrekening van PostNL sinds 2005 opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals deze door de EU zijn overgenomen. In heeft PostNL de accounting standaarden in zijn jaarrekening aangepast van de Dutch GAAP naar IFRS-EU. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is benoemd als de onafhankelijke externe accountant van PostNL. PostNL heeft PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. in de arm genomen om reasonable assurance te verlenen op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheidsresultaten. Dit werk is gedaan in overeenstemming met de Assurance Standard 3410N Assurance Engagements Relating to Sustainability Reports zoals opgesteld door het genoodschap van Nederlandse accountants, de Koninklijke NIVRA.

3 Jaaroverzicht In een oogopslag 2 Brief van de voorzitter van de Raad van Bestuur 1 Brief van de voorzitter van de Raad van Bestuur 5 Verslag van de Raad van Bestuur 2 Profiel, strategie en organisatie van de onderneming 6 3 Splitsing, pensioenen, vermogens- en financieringspositie 9 4 Resultaten PostNL en vooruitzichten Medewerkers 17 6 Maatschappelijke verantwoordelijkheid, strategie en prestaties - een overzicht 19 Investor relations 7 Financieel beleid, investor relations, informatie voor de aandeelhouders 21 Voorbehoud bij forward-looking statements Bepaalde uitspraken in dit jaaroverzicht zijn forward-looking statements (toekomstgerichte uitspraken). Forward-looking statements bevatten door hun aard elementen van risico en onzekerheid, aangezien ze betrekking hebben op en afhankelijk zijn van toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden. Deze uitspraken zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico s, onzekerheden en andere factoren die voor PostNL niet beheersbaar en evenmin voorspelbaar zijn en waardoor de werkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van de toekomstige resultaten zoals die in de forward-looking statements expliciet of impliciet tot uitdrukking zijn gebracht. Forward-looking statements zijn gebaseerd op actuele verwachtingen, schattingen, prognoses, analyses en projecties ten aanzien de sectoren waarin PostNL actief is en op de inzichten en aannames van het management van PostNL ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze forward-looking statements, die geacht worden uitsluitend te zijn gedaan per de datum van publicatie van dit jaaroverzicht en die noch als voorspellingen noch als garanties voor toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen worden beschouwd. PostNL neemt, tenzij zij daartoe gehouden is ingevolge de toepasselijke effectenwetgeving, geen verplichting op zich om gewijzigde forward-looking statements te publiceren naar aanleiding van onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden dan wel gebeurtenissen of omstandigheden die zich na de datum van publicatie van het Jaarverslag voordoen. Het Jaarverslag is beschikbaar op de website van PostNL: postnl.com/nl. Informatie op de website anders dan de inhoud van het Jaarverslag maakt geen deel uit van het Jaarverslag van PostNL. Het investeren in effecten van PostNL draagt een risico met zich mee. U wordt geadviseerd zorgvuldig kennis te nemen van de voornaamste risico s die in hoofdstuk 11 van het Jaarverslag zijn beschreven.

4 In een oogopslag Omzet per segment Medewerkers per segment Mail in Nederland Pakketten International Mail Other Totaal operationele bedrijfsopbrengsten 1 4, , , , Bedrijfsresultaat ,1% Inclusief aanpassingen voor intercompany inkomsten ,1% Onderliggend bedrijfsresultaat Onderliggend bedrijfsresultaat ,6% Bedrijfsresultaat minus eenmalige posten. Onderliggend cash bedrijfsresultaat Onderliggend cash bedrijfsresultaat ,5% Onderliggend bedrijfsresultaat minus extra pensioenbijdragen in contanten.

5 Volumes (in miljoenen, behalve percentages) Verandering in % 2010 Mail in Nederland , Losse post 870 7,5 941 Partijenpost , Pakketten 106 6,0 100 Cash betalingen schuld (inclusief rente) < 1 jaar 1 3 jaar 3 5 jaar > 5 jaar Eurobonds Overige leningen 31 7 Financial leases 2 2 Derivaten 31 Bankschuld Financiële resultaten Vooruitzichten en realisatie Onderliggende bedrijfsopbrengsten (in miljoenen, behalve percentages) Realisatie Vooruitzichten 2010 Mail in Nederland 4,3% mid single Pakketten 7,8% + mid single 564 International 13,4% + mid double Mail Other 103 PostNL 0,3% stable Onderliggend cash bedrijfsresultaat (in percentages) Realisatie Vooruitzichten 2010 Mail in Nederland 6,3% 3 5% 11,3% Pakketten 15,1% 13 15% 14,4% International 0,3% 0 1% 1,9% PostNL 5,1% 2 4% 7,9% Nettowinst uit voortgezette activiteiten Prestaties duurzaamheid CO 2 -uitstoot (in kton) CO 2 -efficiency-index 64,5 70,4 70,4 Dodelijke ongevallen Ziekteverzuim 5,4% 5,4% 5,6% Klanttevredenheid (totaal Post Nederland) 89% 91% 91% Medewerkersbetrokkenheid 56% 55% 54% Gecorrigeerd voor organisatorische scope Winst voor aandeelhouders van de moederbedrijven aangepast voor niet-voortgezette activiteiten en de afwaardering van het aandeel in TNT Express. Dividend per aandeel Interim Tweede interim 2010 (in centen) Slot ,7 19,3 21,4

6

7 Brief van de voorzitter van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 1 1 Brief van de voorzitter van de Raad van Bestuur landen nog steeds vechten voor een gelijk speelveld met de nationale postbedrijven. De verbetering van onze resultaten bij International tonen aan dat we op de goede weg zijn. Ik ben buitengewoon trots op de prestaties van onze onderneming in en op onze medewerkers. Alle segmenten laten een verbetering zien van de resultaten ten opzichte van de verwachtingen en van de kwaliteit van hun dienstverlening. Daarnaast hebben wij het niveau van de klanttevredenheid weten te handhaven. Op het gebied van duurzaam ondernemen is PostNL in twee nieuwe initiatieven gestart. We hebben Folders.nl gelanceerd, een digitale versie van de 12 miljard huis-aan-huis folders die jaarlijks bij de Nederlandse consumenten op de mat vallen, en we zijn een samenwerking aangegaan met de papier- en verpakkingsindustrie voor het gebruik van milieuvriendelijk papier. Beste lezer, Ons jaarverslag heeft dit jaar geen centraal thema, maar als het dat wel zou hebben, dan zou De uitdagingen waar we voor staan passend zijn. Al bestaat de merknaam PostNL pas sinds mei, de oorsprong van ons bedrijf gaat 200 jaar terug. De afgelopen tien jaar is voor ons bedrijf een zeer turbulente periode geweest: de impact van de digitalisering op de volumes; de steeds veranderende visie van de Europese regeringen op de liberalisering van de postmarkt; de voortdurende reorganisaties van ons postbedrijf in Nederland, inclusief het bijbehorende overleg met de vakbonden; en meer recentelijk de problemen waar PostNL voor staat door de stijgende pensioenkosten en de waardedaling van ons belang in TNT Express. Tegelijkertijd liggen onze operationele activiteiten op koers. Dit is, los van de macro-economische situatie, een veelbelovende ontwikkeling, waarbij we ons moeten blijven realiseren dat het bedrijf nog nooit eerder voor zoveel uitdagingen heeft gestaan bij de reorganisatie van de operationele processen. De uitrol van het nieuwe distributiemodel van Mail in Nederland is noodzakelijk om in de toekomst concurrerend te blijven op de postmarkt. Dit zijn echter complexe veranderingsprogramma s die gevolgen hebben voor het werk van duizenden van onze medewerkers. Tijdens de implementatieperiode in 2012 en 2013 zal dit mogelijk enig begrip vergen van onze klanten. Kijkend naar de toekomst wil ik ingaan op de pensioenproblematiek, de waardecreatie van ons belang in Express, en de noodzaak om ons portfolio te versterken. Dit zijn, naast onze financiële resultaten, belangrijke factoren voor de toekomstige dividenden. De Raad van Bestuur is teleurgesteld dat de waardedaling van het belang in TNT Express, samen met de ontwikkeling van de langetermijnrente voor de pensioenen, PostNL ertoe heeft gedwongen om vooralsnog geen cash dividend uit te keren en alle investeringen kritisch tegen het licht te houden. Tegelijkertijd zouden de recente ontwikkelingen rond een mogelijke overname van TNT Express nieuwe kansen kunnen opleveren, niet alleen voor wat betreft het dividend, maar ook voor wat betreft het verstevigen van de kracht van ons portfolio. Groei in nieuwe richtingen is van wezenlijk belang om de volumedaling bij Mail in Nederland te compenseren: een evenwichtig portfolio is immers de beste garantie voor continuïteit. In dit verband zijn we bovendien van mening dat de herinrichting van onze pensioenregeling met een bijbehorend lager kostenniveau bij zal dragen aan de continuïteit van de onderneming op de lange termijn; dit is dan ook in het belang van alle medewerkers. Daarom is PostNL aan het onderzoeken hoe de pensioenproblematiek kan worden beheerst. De toekomst zal uitdagend blijven, maar met alle maatregelen die we in gang hebben gezet, zouden we snel weer op koers moeten zijn om onze strategische doelen te bereiken. Met vriendelijke groet, Harry Koorstra Voor Pakketten was een succesvol jaar, zowel in termen van resultaten als voor wat betreft de implementatie van de nieuwe sorteerinfrastructuur. Bij International moeten we in een aantal PostNL Jaaroverzicht 5

8 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 2 2 Profiel, strategie en organisatie van de onderneming PostNL biedt zowel fysieke als digitale vervoersdiensten voor post en pakketten als hieraan ondersteunende diensten op zijn thuismarkt Nederland en in België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië. PostNL verzorgt het afhalen, vervoeren, sorteren en afleveren van post, pakjes en standaardpakketten via een combinatie van fysieke infrastructuren zoals depots, vrachtwagens, sorteercentra, distributiemiddelen enerzijds en met online oplossingen anderzijds. Ondernemingsprofiel PostNL is georganiseerd in drie segmenten: Mail in Nederland, Pakketten en International. Mail in Nederland is verantwoordelijk voor het verzorgen van postdiensten in Nederland, waaronder de uitvoering van de universele postdienst. Daarnaast is dit segment verantwoordelijk voor een scala aan postgerelateerde diensten, zoals een netwerk van verkooppunten. Daarmee heeft PostNL de grootste retailketen van Nederland. Het segment biedt daarnaast diensten op het gebied van document management, direct marketing en fulfilment. Pakketten biedt standaard pakketdiensten in Nederland en België voor zowel binnenlandse als grensoverschrijdende distributie van pakketten, en pakketgerelateerde diensten met toegevoegde waarde. Daarnaast verzorgt het segment de universele postdienst voor pakketten in Nederland. International is actief in de postale markten van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië en richt zich met name op binnenlandse geadresseerde postdiensten. International is daarnaast verantwoordelijk voor de grensoverschrijdende postdienstverlening en biedt internationale zakelijke postdiensten via onder andere Spring Global Mail, een jointventure met Royal Mail. De naam TNT Post is in veranderd in PostNL. Dit betekent dat de merknaam TNT Post in Nederland geleidelijk zal verdwijnen en in 2013 geheel zal zijn vervangen. Buiten Nederland zal de naamsverandering op een later tijdstip zijn doorgevoerd, uiterlijk in In landen buiten Nederland blijft de naam TNT Post bestaan totdat de naamsverandering is voltooid. Strategie De strategie van PostNL is gebaseerd op een evenwichtig portfolio van activiteiten. Terwijl Mail in Nederland te maken heeft met een krimpende markt, zijn de segmenten Pakketten en International actief op groeimarkten. De drie segmenten waaruit PostNL bestaat passen goed bij elkaar en versterken elkaar. Waar dit zinvol is trekken de segmenten samen op in hun marktbenadering. Zo profiteren zij van operationele synergieën, ontwikkelen zij samen producten en delen zij hun grensoverschrijdende kennis en expertise. Sleutelelementen van de strategie zijn de verdere versterking van de samenwerking tussen de segmenten, het creëren van verkoopstrategieën tussen de drie segmenten, en het ontwikkelen van netwerksynergieën voor zover dit binnen de landen zinvol is. In Nederland is PostNL krachtens de Postwet van 2009 verantwoordelijk voor de uitvoering van de universele postdienst. Geïntegreerd en evenwichtig groeiportfolio Post in Nederland Pakketten Internationaal Groei Opbrengsten Groei Opbrengsten Managen van volumedaling via voortvarende doorvoering Masterplannen; Groei diensten met toegevoegde waarde en (e-)waardeketen gerelateerde diensten. Groei Opbrengsten Groei Pakketten met verbetering winstgevendheid; Groei netwerkfeeders: winkellogistiek; e-fulfilment; speciale netwerken. Verbetering winstgevendheid internationale netwerken; Internationaal verkoopkanaal voor grensoverschrijdende pakketten. Netwerk- en omzetsynergieën benutten Omzetsynergieën benutten 6 PostNL Jaaroverzicht

9 e-commerce Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 2 Profiel, strategie en organisatie van de onderneming Aangezien de opkomst van het internet de volumes geadresseerde post steeds meer onder druk zet, is PostNL bezig met een overgang van traditioneel postbedrijf naar een flexibele organisatie die met de snel veranderende markt meebeweegt en online kansen kan benutten. PostNL ontwikkelt diensten en oplossingen met toegevoegde waarde in de gehele waardeketen van zijn klanten, en die bovendien extra post- en pakketactiviteiten genereren. Twee belangrijke waardeketens waar post een sleutelrol speelt, zijn e- commerce en direct mail. PostNL is goed gepositioneerd om zijn expertise in te zetten in elke schakel van de keten tussen verzending en aflevering, zowel online als offline: scannen, print & mail, post, pakketten, webwinkels, facturering, responsverwerking en klantenservice. Elke schakel wordt als aparte dienst geleverd, maar ook worden schakels gecombineerd tot een geïntegreerde oplossing voor webwinkeliers. De strategie van PostNL steunt op de volgende pijlers: het handhaven van de winstgevendheid van de postactiviteiten in Nederland, het realiseren van groei in de standaard pakketdiensten, het creëren van winstgevende groei in de internationale activiteiten, en het ondersteunen van de groei in alle segmenten via zogenaamde Services & solutions, waaronder e-commerce. Mail in Nederland Essentieel voor de strategie van Mail in Nederland is het handhaven van de winstgevendheid van de postactiviteiten in Nederland. In een markt die volledig is geliberaliseerd en waar de geadresseerde postvolumes blijven dalen, is dit een uitdaging. In zijn cruciale stappen gezet. Zo is het product Basic geïntroduceerd. Dit is een innovatief en flexibel product waarmee zakelijke klanten kunnen kiezen voor dagzekere aflevering, drie dagen per week, van hun niettijdgevoelige post. Verder is de basis gelegd voor een nieuw operationeel model: een flexibele organisatie met deeltijd postbezorgers. Daarnaast wil Mail in Nederland profiteren van de technologische verschuiving door diensten met toegevoegde waarde te leveren in de waardeketen van haar klanten. Dit omvat onder meer data- en documentmanagement, direct marketing, fulfilment en andere innovatieve diensten. Pakketten Belangrijk voor de groei van de pakketactiviteiten is handhaving van het marktaandeel van PostNL in de snel groeiende business-toconsumer (B2C) pakketmarkt. De groei van deze markt wordt gedreven door de groei van e-commerce terwijl bovendien de positie van PostNL in de business-to-business (B2B) pakketmarkt en aanverwante markten wordt versterk. Om de groei van het aantal pakketten te kunnen verwerken, is PostNL bezig met een volledige herinrichting van zijn logistiek apparaat. Gecombineerd met innovaties op IT-gebied zal dit PostNL helpen zijn sterke positie op de B2C-markt te handhaven. Daarnaast biedt Pakketten de klanten maatwerk en oplossingen met toegevoegde waarde, zoals zekerheid van aflevering, tweepersoonsaflevering, betaling bij aflevering en fulfilment-diensten. Verder worden speciale diensten ontwikkeld, bijvoorbeeld gericht op de aflevering van onvervangbare of exclusieve goederen. Om groei te realiseren in de B2B-markt is een logistiek model ontwikkeld voor de belevering van winkels met onder andere een efficiënt toeleveringssysteem. International PostNL richt zich op het genereren van winstgevende groei in de internationale activiteiten in specifieke landen, primair in de drie grote Europese markten waar de liberalisering het verst is gevorderd: Verenigd Koninkrjk, Duitsland en Italië. De activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn reeds winstgevend; Duitsland is op weg om in 2013 break-even te worden. PostNL stimuleert het delen van kennis en leren van elkaar tussen de landen, terwijl tegelijkertijd bij de klantbenadering een landspecifieke aanpak wordt gehanteerd. In Duitsland en Italië beschikt PostNL over een eigen distributie-tot-aan-de-deur infrastructuur; in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruik gemaakt van een downstream-accessmodel. Services & solutions In de B2B- en B2C-markten maakt elk poststuk of pakket deel uit van de dienstverlening van een zakelijke klant van PostNL aan diens eindklant. PostNL biedt hiervoor specifieke diensten en oplossingen (Services & solutions), gebruikmakend van de sterke punten van alle drie de segmenten om de waardeketens van de klanten te ondersteunen. PostNL richt zich daarbij met name op de documentenketen waar het bedrijf van oudsher sterk in is en op de e-commerce keten, die grote gevolgen heeft voor de post- en pakkettenmarkt. De diensten die PostNL biedt zijn onder andere e-commerce Direct mail Detailhandel Selectie doelgroepen Keuze media Ontwerp & vormgeving Productie & mailing Verwerking respons Marketing Webwinkel Betaling Fulfilment Aflevering Klantenservice Campagnestrategie Klantenservice Analyse resultaten Partners Partners Parcels Parcels Customer insight Customer information Online Customer Contact Shore Webshops Partners Business Development DM Partners DM Partners KOWIN e-commerce integrator PostNL Jaaroverzicht 7

10 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 2 Profiel, strategie en organisatie van de onderneming marketing- en communicatiediensten, fulfilment-oplossingen en e-commerce oplossingen. Een van de factoren die de activiteiten van PostNL het sterkst beïnvloedendt is e-commerce. Om de kansen te realiseren die e- commerce biedt, innoveert PostNL door de combinatie van zijn expertise op het gebied van netwerken en aflevering en zijn sterke ICT-capaciteiten. Alle segmenten profiteren hiervan. Pakketten bijvoorbeeld profiteert van het stijgende aantal goederen die online worden besteld, zowel in Nederland als internationaal. Omgekeerd is fysieke post in de vorm van direct marketing of reclamedrukwerk een belangrijke katalysator voor e-commerce. PostNL heeft alle schakels van de e-commerce keten in zijn portefeuille. Of het nu gaat om direct mail, waarmee een online aankoop gegenereerd wordt, of het verzendklaar maken van de bestelling en de aflevering van de zending aan de klant, of de eindfase van de waardeketen met klantenservice en facturering. De strategie van PostNL als zodanig is het verbinden van de fysieke en online wereld. Profiel van de Raad van Bestuur Raad van Bestuur van PostNL N.V. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van de strategie van de onderneming. De RvB bestaat uit vier leden: De heer H.M. Koorstra, voorzitter en verantwoordelijk voor het segment Mail in Nederland; de heer J.P.P. Bos, CFO; mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen, verantwoordelijk voor de segmenten Pakketten en International; en de heer G.T.C.A. Aben, managing director Group Human Resources. Van links naar rechts: Harry Koorstra, Herna Verhagen, Jan Bos en Gérard Aben 8 PostNL Jaaroverzicht

11 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 3 3 Splitsing, pensioenen, vermogens- en financieringspositie Het jaar kenmerkte zich door niet-business gerelateerde ontwikkelingen die gevolgen hadden voor de vermogens- en financieringspositie van PostNL. Algemeen Nadere informatie over de operationele en financiële prestaties van de groep is te vinden in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde de splitsing, het effect van de waardeontwikkeling van het in TNT Express aangehouden belang, de pensioenen en de ontwikkeling van de vermogens- en financieringspositie. De vermogens- en financieringspositie van PostNL werd in sterk gedrukt door de afsplitsing van de Express-activiteiten en de negatieve ontwikkeling van de waarde van het aangehouden belang in TNT Express. Verder verslechterden de vooruitzichten voor de Europese economie, met als gevolg historisch lage rentes en een daling van de aandelenmarkten. Een en ander leidde tot een daling van de dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen van PostNL tot onder het vereiste minimum, waardoor de noodzaak ontstond voor aanvullende financiering die de financieringspositie van PostNL in de nabije toekomst negatief zou kunnen beïnvloeden. Ook het effect van de herziening van IAS19, die naar verwachting op 1 januari 2013 van kracht wordt, zal significant zijn. Splitsing In 2010 concludeerde de Raad van Bestuur van TNT dat het belang van de onderneming, haar aandeelhouders en andere stakeholders het best gediend was met een splitsing van de divisies van TNT in twee afzonderlijke ondernemingen, Mail en Express. Na de aankondiging van deze voorgenomen splitsing op 2 augustus 2010 presenteerde TNT op 2 december 2010 een gedetailleerd plan met onder meer de beoogde opzet van de splitsing: Splitsing verkoop van het minderheidsbelang en de opbrengsten aan te wenden voor vermindering van de schuld van PostNL en/of aan de aandeelhouders terug te geven. Het splitsingsproces In januari werd de interne juridische en organisatorische splitsing van Mail en Express voltooid. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders / Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 mei werd het splitsingsvoorstel met 99,76% van de stemmen goedgekeurd. Sinds 26 mei worden het aandeel van TNT N.V. (waarvan de naam later werd gewijzigd in PostNL N.V.) en dat van TNT Express N.V. afzonderlijk verhandeld. PostNL N.V. is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam; de aandelen worden verhandeld onder het symbool PNL. Op 31 mei werd de juridische afsplitsing van TNT N.V. van kracht en op 1 juni was de splitsing een feit. Het proces vond plaats in twee stappen. Ten eerste werd op 30 mei de notariële akte van splitsing verleden, waarmee onder meer 70,1% van de aandelen in TNT Express Holdco B.V., de onderneming die de Express-activiteiten hield, en 100% van de aandelen in TNT Express N.V. per 31 mei werd afgesplitst van TNT N.V. naar TNT Express N.V. In het kader van de juridische splitsing trok TNT Express N.V. de ten gevolge van de splitsing verkregen eigen aandelen in en kende ze (nieuwe) gewone aandelen toe aan de bestaande aandeelhouders van TNT N.V. Deze aandeelhouders ontvingen voor elk gehouden gewoon aandeel TNT N.V. één gewoon aandeel in het nieuwe beursgenoteerde TNT Express N.V. Mail TNT N.V. Express Ook werd bij wijziging van de statuten van TNT N.V. de naam van TNT N.V. per 31 mei gewijzigd in PostNL N.V. TNT N.V. Mail [29,9% Express] Mail in NL Pakketten NL/België International Vastgoed Nederlandse pensioenregelingen Express Europa & MEA AziëPacific Noord- en Zuid-Amerika Andere netwerken Merk TNT Het doel van het aanhouden van een minderheidsbelang van 29,9% was om een positief onbeklemd eigen vermogen op het moment van de splitsing zeker te stellen. De waardetoename hiervan na de splitsing was bedoeld om de verwachte potentiële afwaardering van het eigen vermogen als gevolg van de herziening van IAS19 te compenseren. De bedoeling was op termijn over te gaan tot Ten tweede werd op 31 mei de notariële akte van fusie verleden, waarbij TNT Express Holdco B.V. per 1 juni opging in TNT Express N.V. en ophield te bestaan. In het kader van de juridische fusie kende TNT Express N.V. een zodanig aantal aandelen aan PostNL N.V. toe dat laatstgenoemde houder werd van 29,9% van de gewone aandelen in TNT Express N.V. Op het door PostNL aangehouden belang in TNT Express is een "relationship agreement" van toepassing waarin voorwaarden zijn opgenomen voor de verkoop van (een deel van) dat belang (waaronder een gesloten periode) en afspraken over de stemrechten van PostNL met betrekking tot het belang in TNT Express. Op 1 december was de gesloten periode voor de verkoop van (een deel van) het aangehouden belang in TNT PostNL Jaaroverzicht 9

12 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 3 Splitsing, pensioenen, vermogens- en financieringspositie Express verstreken. De relationship agreement is te vinden op postnl.com. Wat betreft pensioenen is afgesproken dat beide ondernemingen afzonderlijk overeenkomsten met de pensioenfondsen zouden afsluiten. Na de splitsing werd de bestuurlijke en organisatorische structuur zoals die binnen TNT bestond in de organisatie van PostNL geïntegreerd om te voldoen aan de vereisten voor een zelfstandige beursgenoteerde onderneming. Hierbij werd onder meer groepsbeleid bijgewerkt en werd het kader voor risicomanagement en interne controle herzien. De overgang van 62 medewerkers van het hoofdkantoor van TNT naar PostNL (per 1 januari, na de interne organisatorische splitsing van Mail en Express) verliep soepel, en de onderneming heeft zich inmiddels aan de nieuwe structuur aangepast. Als gevolg van de afsplitsing van de Expressactiviteiten nam het eigen vermogen per 1 juni af met miljoen. Deze afname valt uiteen in een positieve bijdrage van miljoen ten gevolge van de splitising (een boekwinst van miljoen en de terugboeking van de aanpassing van het translatieresultaat en hedges van 146 miljoen), waartegenover een negatieve bijdrage staat van miljoen vanwege de impact van het afsplitsen van 70,1% van de Express-activiteiten. Aangehouden belang in TNT Express De initiële waarde in de geconsolideerde jaarrekening van het aangehouden belang in TNT Express bedroeg per 1 juni miljoen op basis van een aandelenkoers van 9,77. Sindsdien is de aandelenkoers van TNT Express met 40,9% gedaald tot 5,77 per aandeel eind. In moest PostNL 636 miljoen afboeken om het belang in TNT Express te waarderen op de lagere marktwaarde. Per 31 december was de boekwaarde van het belang in TNT Express 936 miljoen. Pensioenen PostNL kent twee pensioenfondsen. Per eind heeft de Stichting Pensioenfonds PostNL, het belangrijkste fonds, bekend gemaakt dat de dekkingsgraad gezakt was tot 99,8% (2010: 107,4%). Dit is beneden het vereiste minimum van 104,1%. De daling ten opzichte van 2010 is het gevolg van de daling van de langetermijnrente, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door het totale beleggingsrendement van het fonds. In de dekkingsgraad van 99,8% is rekening gehouden met de vordering voor de eerste bijstorting van PostNL. Aangezien de dekkingsgraad van de pensioenfondsen van PostNL onder het vereiste minimum ligt, zijn aan PostNL bijstortingen van circa 39 miljoen in rekening gebracht, die in het eerste kwartaal van 2012 betaald moeten worden. Verder zijn voorwaardelijke bijstortingen - tot een bedrag van 21 miljoen - vastgesteld die in het tweede kwartaal van 2012 mogelijk betaald moeten worden als aan het einde van het eerste kwartaal van 2012 de minimum vereiste dekkingsgraad nog niet is gerealiseerd. PostNL betwist de noodzaak van deze betalingen. Over de bijstortingen vindt momenteel overleg plaats tussen PostNL en het bestuur van de pensioenfondsen. PostNL is van oordeel dat de bijstortingen niet noodzakelijk zijn en ook niet houdbaar zijn, gelet op de huidige en toekomstige financiële positie van de onderneming. Verder zullen de pensioenregelingen bij PostNL, die ruimer zijn dan wat in de markt gebruikelijk is, aan de orde komen tijdens de onderhandelingen met de vakbonden. Vermogenspositie De daling van de boekwaarde van het aangehouden belang in TNT Express heeft gevolgen gehad voor de geconsolideerde vermogenspositie van PostNL. Het totale aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij toekomende vermogen is gedaald van miljoen per 1 januari tot 400 miljoen per 31 december. Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de afsplitsing en de afwaardering van 636 miljoen op het belang in TNT Express. Het effect van de herziening van IAS 19 op de financiële positie in 2013 zal aanzienlijk zijn. Per 31 december bedroegen de netto pensioenactiva 998 miljoen, inclusief netto actuariële verliezen van 922 miljoen. Als deze netto actuariële verliezen per einde Ontwikkeling geconsolideerd vermogen PostNL Groepsvermogen PostNL 1 jan 238 Nettoresultaat PostNL in boekjaar 73 Nettoresultaat Express jan - mei 80 Dividend in contanten Effect afsplitsing Express 636 Nettowaarde- verminde- ring belang Express 61 Overige inkomsten Express Overig Groepsvermogen PostNL 31 dec 10 PostNL Jaaroverzicht

13 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 3 Splitsing, pensioenen, vermogens- en financieringspositie direct waren verantwoord, zou dit een negatief effect hebben gehad van circa 692 miljoen op het eigen vermogen van PostNL, uitgaande van de huidige parameters, die beïnvloed worden door rentebewegingen. Financieringspositie De financiële positie van PostNL is in verslechterd, hoofdzakelijk als gevolg van de daling van de marktwaarde van het in TNT Express aangehouden belang, de verwachte hogere reguliere pensioenbijdragen in de toekomst en de daling van de dekkingsgraad van beide pensioenfondsen tot onder het vereiste minimum. S&P heeft de rating van PostNL op 1 juni naar beneden bijgesteld tot BBB stable. De afwaardering hield hoofdzakelijk verband met de geringere inkomstenbasis en cashflows van PostNL voor het financieren van schuld- en schuldgerelateerde verplichtingen en het daaruit voortvloeiende zwakkere financiële risicoprofiel. S&P laat het in TNT Express aangehouden belang buiten beschouwing bij de berekening van schuld- en schuldgerelateerde verplichtingen. Een bijstelling naar boven tot BBB+ is volgens S&P mogelijk als PostNL de schuld daadwerkelijk terugbrengt met de opbrengsten uit het belang in TNT Express. PostNL zal dividend in contanten uitbetalen als en wanneer het geconsolideerde groepsvermogen positief is en de onderneming de zekerheid van een BBB+/Baa1 credit rating heeft. PostNL is voor de verslaglegging in het kader van de statutaire jaarrekening overgestapt van Dutch GAAP naar EU-IFRS. Daarbij heeft onder meer een herwaardering tegen de reële waarde van de postgerelateerde investeringen plaatsgevonden, hetgeen extra informatie over de vermogenspositie van PostNL oplevert. PostNL heeft de pensioenfondsen uitgenodigd om in gesprek te gaan over de noodzaak van de bijstortingen. Verder zal in de cao-onderhandelingen met de vakbonden gesproken worden over een wijziging van de pensioenregelingen. PostNL zal bepaalde investeringsprojecten en grote overnames opschorten. De rating van Moody s voor PostNL is Baa1 negative'; Moody s is van oordeel dat de financiële positie van de onderneming op korte tot middellange termijn niet sterk zal zijn, na de splitsing en in afwachting van de vermindering van de schuldenportefeuille. Kredietbeoordelaars passen diverse correcties toe op de gerapporteerde schuld om tot aangepaste schuldcijfers voor gegevensanalyses te komen. Het betreft doorgaans voornamelijk correcties voor operationele leaseverplichtingen, pensioenen en niet vrij beschikbare geldmiddelen. PostNL beschikt over een doorlopende kredietfaciliteit van 570 miljoen, die eind geheel onbenut was. Daarbuiten heeft PostNL geen materiële krediet- of herfinancieringsfaciliteiten voor de korte termijn; de looptijd van de eerste obligatielening, van 400 miljoen, eindigt in Er zijn geen financiële convenanten. Looptijd schulden < 1 jr 1-3 jr 3-5 jr > 5 jr Eurobonds Andere leningen 31 7 Financiële lease 2 2 Derivaten 31 Totaal Eind bedroeg de nettoschuld van PostNL miljoen, tegen 993 miljoen in 2010 (inclusief de nettoschuld in verband met de niet-voortgezette Express-activiteiten). Maatregelen ter versterking van de vermogens- en financieringspositie Vanwege de buitengewone huidige omstandigheden heeft PostNL zijn vermogens- en financieringspositie voor en daarna geëvalueerd. Dit heeft geleid tot de volgende maatregelen: PostNL Jaaroverzicht 11

14 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 4 4 Resultaten PostNL en vooruitzichten 2012 De business segmenten van PostNL hebben in goede prestaties laten zien. Het onderliggende cash bedrijfsresultaat bedroeg 220 miljoen, ruim boven de bandbreedte van miljoen die begin in de afgegeven vooruitzichten was vermeld. Resultaten Dit jaar is de zelfstandige onderneming PostNL opgericht, opererend onder de merknaam PostNL. In dit eerste jaar van zijn bestaan heeft PostNL solide gepresteerd en behaalde de onderneming in alle segmenten goede resultaten die in lijn zijn met de verwachtingen. Mail in Nederland Het effect van verdergaande kostenbesparingen bij klanten van PostNL gecombineerd met een onverminderde voortzetting van substitutie van traditionele post door elektronische post was merkbaar in. Het volume geadresseerde post daalde met 7,2% - minder dan de verwachte 8-10% (2010: 9,0). Deze daling was vooral het gevolg van substitutie. De omzet van Mail in Nederland kwam uit op miljoen, 4,3% lager dan in Het onderliggende cash bedrijfsresultaat bedroeg 154 miljoen, tegen 288 miljoen in In de loop van het jaar waren er diverse belangrijke gebeurtenissen voor PostNL. Op het gebied van de regelgeving werd het redelijke rendement van 10% op de universele postdienst door de Tweede Kamer goedgekeurd. Daarmee is het regelgevingkader voor de toekomstige ontwikkelingen van de tarieven nu duidelijk. Nadat deze duidelijkheid was ontstaan kondigde PostNL in oktober nieuwe postzegeltarieven aan per 1 januari Het basistarief voor binnenlandse briefpost is met 4 eurocent verhoogd tot 50 eurocent. Er zijn belangrijke stappen gezet op weg naar de implementatie van de Masterplannen. De leden van de vakorganisaties hebben de overeenkomst goedgekeurd waarin onder meer een beperking van het aantal gedwongen ontslagen en de voorwaarden waaronder ontslagen kunnen plaatsvinden zijn vastgelegd. In juli wees de Ondernemingskamer alle bezwaren van de ondernemingsraad tegen de voorgenomen reorganisaties af. Met deze uitspraak heeft PostNL groen licht gekregen voor de benodigde reorganisaties en kan verder worden gewerkt aan de inrichting van voorbereidingscentra en het gefaseerd sluiten van circa 300 bestelkantoren. Om medewerkers in deze overgangsfase te ondersteunen is de oprichting van een Banenbedrijf aangekondigd. Het Banenbedrijf is een mobiliteitsinitiatief dat is bedoeld om werknemers aan een nieuwe baan te helpen op de arbeidsmarkt. Er is een sector-cao afgesloten voor postbezorgers. Daarin is een migratiepad afgesproken op basis waarvan in september % van de postwerkers over een arbeidscontract zullen beschikken. Verder heeft PostNL in december overeenstemming bereikt over een bedrijfscao voor postbezorgers. Pakketten De volumes bij Pakketten zijn opnieuw toegenomen (+6%), vooral dankzij e-commerce en nieuwe klanten. De goede zomerperiode en het vierde kwartaal hebben bijgedragen tot dit resultaat. De omzet steeg op jaarbasis met 7,8% naar 608 miljoen. De operationele efficiency van het pakketnetwerk blijft toenemen. Het onderliggende cash bedrijfsresultaat bedroeg 92 miljoen, tegen 81 miljoen in De invoering van de nieuwe logistieke infrastructuur verloopt volgens plan. Na de voltooiing van het eerste hybride depot in Waddinxveen is het depot in Elst inmiddels ook operationeel. De bouw van de depots in Den Bosch en Hengelo is begonnen. Met de nieuwe logistieke infrastructuur wordt de basis gelegd om verdere volumegroei aan te kunnen. International In elk van de drie landen het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië zijn de volumes en de omzet gestegen. De totale omzet kwam in uit op miljoen, een toename met 13,4% ten opzichte van International sloot het jaar af met een positief onderliggend cash bedrijfsresultaat van 5 miljoen, tegen een verlies van 24 miljoen in PostNL heeft zijn Duitse activiteiten ingekrompen, hetgeen een positieve uitwerking op de resultaten heeft gehad. In juni deed de Duitse postregelgever, de Bundesnetzagentur, uitspraak in de zaak tegen Deutsche Post AG en haar budgetdochter First Mail en stelde vast dat zij de Duitse postwet hadden overtreden en zich door hun prijsstelling schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke concurrentie. De uitspraak werd in november bevestigd door de Duitse hogere administratieve rechter. Deze uitkomst is belangrijke stap om het voor TNT Post Duitsland mogelijk te maken om in 2013 break-even te worden. Ofcom (de onafhankelijke toezichthouder en mededingingsautoriteit voor de Britse communicatiesector) heeft een conceptrapport gepubliceerd waarin de voordelen van concurrentie door middel van down stream access onderkend worden. Het rapport gaat bovendien in op het belang van het realiseren van concurrentie in de bezorging en de positieve uitwerking die dit kan hebben op de efficiency bij Royal Mail. Naar aanleiding van het rapport zullen de betrokken partijen nu in onderling overleg treden. De definitieve versie van dit rapport zal naar verwachting in maart 2012 worden gepubliceerd. 12 PostNL Jaaroverzicht

15 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 4 Resultaten PostNL en vooruitzichten 2012 In Italië heeft de Italiaanse mededingingsautoriteit (AGCM) Poste Italiane een boete opgelegd wegens misbruik van haar dominante positie op de binnenlandse markt. In december maakte de AGCM bekend dat zij het staatspostbedrijf had beboet naar aanleiding van een klacht door de belangrijkste concurrent op postgebied in Italië, TNT Post Italië, en het bedrijf had bevolen te stoppen met zijn concurrentieverstorende activiteiten. Rationalisering van de portfolio In heeft PostNL verder gewerkt aan de herdefiniëring van zijn kernactiviteiten, zowel om de klant steeds beter van dienst te zijn als met het oog op groei. Daartoe heeft PostNL zijn activiteiten in niet-kernlanden en deelnemingen in niet-kernbedrijven beëindigd. De verkoop van het Belgische postbedrijf, de Belgische Distributiedienst, en van de activiteiten op het gebied van ongeadresseerde post van RSM Italy zijn in april afgerond. In augustus voltooide PostNL de verkoop van zijn activiteiten op het gebied van geadresseerde en ongeadresseerde post in Tsjechië en Slowakije. Deze verkopen maken deel uit van de strategische keuze van PostNL om zich te concentreren op geadresseerde post in de grote Europese landen waar zij een sterke marktpositie heeft: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië. In oktober verkocht PostNL zijn belang van 51% in Telepost S.p.A. aan een van de medeaandeelhouders in de onderneming, Manutencoop Facility Management S.p.A. Telepost verleent postkamer- en gerelateerde diensten met toegevoegde waarde in Italië. Met deze verkoop is het project om waarde te realiseren via partnerschappen of afstoting van activiteiten met succes afgesloten. In december stopte Netwerk VSP met haar activiteiten op de markt voor geadresseerde post. De economische omstandigheden en de huidige ontwikkelingen op de Nederlandse postmarkt boden onvoldoende perspectief om deze activiteiten op termijn winstgevend te houden. Supersector Leader PostNL kreeg in september de titel Supersector Leader voor Industrial Goods and Services in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) van. PostNL is opgenomen in de DJSI Europe-index en de DJSI World-index, bestaande uit 342 ondernemingen die behoren tot de top 10% van bedrijven die vooroplopen in duurzaamheid. Financiële resultaten De financiële resultaten van PostNL worden met name bepaald door: het volume van de door PostNL bezorgde post en pakketten, de combinatie van diensten die PostNL verleent en de klantenmix, de prijzen die PostNL berekent voor zijn diensten, het aantal werkdagen in een jaar, de bedrijfslasten, voorzieningen en waardeverminderingen, de mate waarin PostNL in staat is de herstructureringsprogramma s door te voeren, en het niveau van de betalingen voor de herstructurering, de mate waarin PostNL in staat is de bedrijfslasten aan te passen aan de ontwikkeling van de volumes, de ontwikkeling van de waarde van het belang in TNT Express, en het niveau van pensioenverplichtingen en de totale pensioenbijdragen aan de pensioenfondsen. Financiële resultaten Jaar eindigend op 31 december 2010 Totaal bedrijfsopbrengsten Overig inkomen Totaal bedrijfslasten (3.933) (3.835) Bedrijfsresultaat als % van totaal bedrijfsopbrengsten 9,7 11,2 Netto financiële lasten (101) (106) Vennootschapsbelasting (78) (91) Resultaat van deelnemingen (25) (1) Waardevermindering van deelnemingen (636) Winst/(verlies) uit gecontinueerde activiteiten (423) 282 Winst uit beëindigde activiteiten Winst over de periode Toekomend aan: Minderheidsbelangen 0 4 Aandeelhouders van de moedermaatschappij Winst per gewoon aandeel (in eurocenten) 1 452,8 92,9 Winst per verwaterd gewoon aandeel (in eurocenten) 2 452,8 92,5 Genormaliseerde winst per gewoon aandeel (in eurocenten) 3 55,6 74,4 (in miljoenen, behalve percentages) 1 Gebaseerd op gemiddeld uitgegeven gewone aandelen in (2010: ). 2 Gebaseerd op gemiddeld uitgegeven gewone aandelen in (2010: ). 3 Gebaseerd op winst voor de aandeelhouders gecorrigeerd voor de afsplitsing van TNT Express zoals opgenomen in de winst uit beëindigde activiteiten, verminderd met de daaropvolgende waardevermindering van de resterende deelneming. Omzet en winst PostNL In stegen de bedrijfsopbrengsten van PostNL met 0,1% tot miljoen (2010: 4.293). Het volume geadresseerde post in Nederland nam af met 7,2%, minder dan de bandbreedte van 8% tot 10% die begin in de afgegeven vooruitzichten was vermeld. Pakketten maakte een goede groei door, met een volumetoename van 6,0%. Het aantal werkdagen had geen invloed: zowel als 2010 kende 255 werkdagen. De autonome groei van de bedrijfsopbrengsten bedroeg 145 miljoen (3,4%). Dit resultaat was vooral te danken aan de sterke groei van International en Pakketten, die deels teniet werd gedaan door de autonome omzetdaling van Mail in Nederland. Het netto negatieve effect van acquisities en vervreemdingen kwam uit op 133 miljoen (-3,1%) na desinvesteringen bij International. Wisselkoersveranderingen (overwegend de euro tegen het Britse pond) zorgden voor een afname van 8 miljoen (-0,2%) van de bedrijfsopbrengsten. Het overig inkomen steeg tot 53 miljoen (2010: 22) en bestond vooral uit de verkoop van vastgoed voor een nettobedrag van 17 miljoen en de boekwinst op desinvesteringen van International voor een nettobedrag van 33 miljoen. Het bedrijfsresultaat van 417 miljoen viel 63 miljoen lager uit (-13,1%), overwegend als gevolg van geringere onderliggende PostNL Jaaroverzicht 13

16 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 4 Resultaten PostNL en vooruitzichten 2012 prestaties van Mail in Nederland en Mail Other, gecompenseerd door betere prestaties van Pakketten en International en lagere eenmalige en buitengewone kosten. De operationele marge daalde van 11,2% in 2010 naar 9,7% in. In vergelijking met 2010 nam de aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij toekomende winst toe met miljoen. Afgezien van de nettowinst in verband met de splitsing van miljoen en de waardevermindering van het aangehouden belang in TNT Express van 636 miljoen, nam de aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij toekomende winst af met 61 miljoen. Dit is in lijn met de netto afname van het bedrijfsresultaat en de vennootschapsbelasting. Bedrijfslasten Jaar eindigend op 31 december 2010 Materiaalkosten Uitbesteed werk en overige externe kosten Salarissen, pensioenen en sociale lasten Afschrijvingen en waardeverminderingen Overige bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten De bedrijfslasten stegen in met 98 miljoen (2,6%) tot miljoen. De autonome stijging van de bedrijfslasten bedroeg 235 miljoen (6,1%), voornamelijk wegens hogere kosten binnen International, Pakketten en Mail Overig. Wisselkoerseffecten zorgden voor een daling met 8 miljoen (-0,2%). Het effect van acquisities en verkopen was verantwoordelijk voor een afname met 129 miljoen (-3,4%). De post uitbesteed werk en overige externe kosten betreft vergoedingen betaald aan onderaannemers, tijdelijk extern personeel, huur en lease-verplichtingen. In steeg het totaalbedrag aan uitbesteed werk en overige externe kosten met 236 miljoen (13,9%) ten opzichte van 2010, overwegend als gevolg van de groei in International en Pakketten, die leidde tot een grotere inzet van onderaannemers. consultancy, lagere kosten door deconsolidatie van afgestoten entiteiten en lagere kosten binnen International dankzij programma s voor kostenbesparing. Deze daling van de kosten werd deels tenietgedaan door kosten in verband met de splitsing van 23 miljoen in en eenmalige baten van 51 miljoen (vrijval van voorziening voor claims en bate uit profit-pooling regeling) in Ontwikkeling van het onderliggende (cash) bedrijfsresultaat Het management volgt de financiële resultaten van de Groep en de bijbehorende segmenten via het onderliggende cash bedrijfsresultaat de maatstaf voor het onderliggende netto cash bedrijfsresultaat waarop ons dividendbeleid is gebaseerd. In de analyse van het onderliggende cash bedrijfsresultaat worden correcties aangebracht voor eenmalige en buitengewone posten en correcties voor niet-cash kosten voor pensioenen (pensioenregelingen met gegarandeerde aanspraken) en voorzieningen. Voor pensioenen worden de volgens de IFRS bepaalde lasten van de regelingen met gegarandeerde aanspraken vervangen door de niet-ifrs-maatstaf van feitelijke bijdragen voor die regelingen. Voor de overige voorzieningen worden de nettolasten op basis van IFRS vervangen door de gerelateerde uitgaande kasstroom. In onderstaande tabel zijn de te rapporteren segmenten weergegeven als Mail in Nederland, Pakketten en International. Mail Other vertegenwoordigt voor verkoop aangehouden activiteiten op het gebied van niet-geadresseerde post buiten Nederland en entiteiten van het hoofdkantoor, met inbegrip van het verschil tussen de geboekte IFRS-pensioenlasten voor de regelingen met gegarandeerde aanspraken en de feitelijke cash bijdragen. In daalden de kosten van salarissen, pensioenen en sociale lasten met 132 miljoen tot miljoen (-8,5%). Dat was vooral te danken aan Masterplanbesparingen van 71 miljoen door het herstructureringsprogramma in Nederland en het netto-effect van de hogere pensioenlasten in van 159 miljoen versus de lagere geboekte herstructureringslast van 219 miljoen in De pensioenlasten kwamen 159 miljoen hoger uit dan het jaar ervoor als gevolg van een vrijval van pensioenverplichtingen in 2010 van 74 miljoen in verband met Masterplan III, lagere baten bij Express van 20 miljoen, die werden verantwoord als een bate voor PostNL, en een lagere rekenrente. Het totaal aan afschrijvingen en waardeverminderingen was 8 miljoen lager dan in 2010; deze lichte daling was overwegend te danken aan de fasering van kapitaaluitgaven. Overige bedrijfslasten betreft posten zoals IT, communicatie, advisering en marketing, kantoorkosten en diverse andere operationele kosten. In daalden de overige bedrijfslasten met 15 miljoen (-5,5%) ten opzichte van 2010, overwegend dankzij de lagere kosten binnen Mail in Nederland voor marketing en 14 PostNL Jaaroverzicht

17 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 4 Resultaten PostNL en vooruitzichten 2012 Aansluiting tussen gerapporteerde en onderliggende (cash) bedrijfsresultaat Kosten Jaar eindigend op 31 december Gerapporteerd Kosten splitsing naamsverandering PostNL Kosten herstructurering Boekwinst afstotingen Inkrimping International Pensioenen Onderliggend Mutaties in voorzienin gen Mutaties pensioenverplichtingen Onderliggend cash Mail in Nederland (64) (24) 154 Pakketten International (9) (2) 5 Mail Other (38) (5) 92 (8) (115) (31) Bedrijfsresultaat (38) 13 (5) 426 (68) (138) 220 Aansluiting tussen gerapporteerde en onderliggende (cash) bedrijfsresultaat 2010 Waardeverminderingen Jaar eindigend op 31 december Gerapporteerd 2010 Kosten herstructurering en andere waardecorrecties Overige Slecht weer/ staking Profit pooling Pensioenen Onderliggend 2010 Betalingen voor herstructurering Mutaties pensioenverplichtingen Onderliggend cash Mail in Nederland (6) (53) (38) 288 Pakketten International (29) 11 (6) (24) (24) Mail Other 241 (20) (10) (41) (25) 145 (5) (144) (4) Bedrijfsresultaat (22) 10 (41) (25) 580 (58) (181) 341 Van gerapporteerd naar onderliggend bedrijfsresultaat Het onderliggende bedrijfsresultaat over bedroeg 426 miljoen (2010: 580). Het onderliggende bedrijfsresultaat is exclusief eenmalige en buitengewone posten, zoals de kosten in verband met de splitsing van 23 miljoen, de kosten van de naamsverandering van 9 miljoen, de kosten van herstructurering van Netwerk VSP Geadresseerd van 7 miljoen, een boekwinst op de desinvesteringen van International van 38 miljoen, de kosten gemaakt voor de inkrimping binnen International van 13 miljoen en de pensioenbijdragen van Express in de periode januari - mei van 5 miljoen (2010: 25). Dit laatste is het verschil tussen de IFRS-lasten en de cash bijdrage betaald door TNT Express aan de Groep tot aan het moment van de splitsing. In 2010 werd het bedrijfsresultaat mede bepaald door eenmalige herstructureringskosten, overwegend in verband met het aangekondigde herstructureringsprogramma Masterplan III, afschrijving op goodwill toegewezen aan Spring Global Mail, het effect van buitengewone weersomstandigheden en de stakingen in Nederland, het effect van Express-relaties (profit-pooling en pensioenen) en diverse andere posten. Het bedrijfsresultaat voor Mail Other bedroeg 104 miljoen (2010: 241), te weten een niet-toewijsbaar bedrag van 64 miljoen (2010: 231) en een bedrag van 40 miljoen voor activiteiten op het gebied van niet-geadresseerde post aangehouden voor verkoop (2010: 10). Het niet-toewijsbare bedrijfsresultaat betreft grotendeels pensioeninkomsten van 89 miljoen, omdat Mail Other het verschil aangeeft tussen de geboekte lasten in alle segmenten en de algemene IFRS-pensioenlasten. Het resterende bedrag van 25 miljoen negatief aan niet-toewijsbaar bedrijfsresultaat betreft het netto-effect van de splitsingskosten, bestuurssalarissen, de kosten van de naamswijziging, aandeelhouderskosten en de bijdrage van shared services. Van onderliggend bedrijfsresultaat naar onderliggend cash bedrijfsresultaat Het onderliggende cash bedrijfsresultaat bedroeg in 220 miljoen, 35,5% minder dan in het voorgaande jaar. De onderliggende cash operationele marge was 5,1% in (2010: 7,9). De mutaties in voorzieningen in van 68 miljoen vertegenwoordigen het verschil tussen de opgenomen onderliggende nettokosten voor herstructurering en overige voorzieningen van 11 miljoen en de feitelijke cash betalingen van 79 miljoen. De kasuitstroom voor herstructureringsprogramma s in Nederland heeft overwegend betrekking op Masterplan III en de afwikkeling van de joint-venture Postkantoren B.V. In 2010 bedroegen de betalingen voor herstructureringen 58 miljoen. De mutaties in pensioenverplichtingen van 138 miljoen (2010: 181) zijn het verschil tussen de opgenomen onderliggende pensioenlast van 122 miljoen (2010: 57) voor de pensioenregeling met gegarandeerde afspraken en de feitelijke betalingen van 260 miljoen (2010: 239). De onderliggende pensioenlast van 122 miljoen is afgeleid van de opgenomen pensioenlast van 117 miljoen en gecorrigeerd voor de bijstelling van 5 miljoen met betrekking tot TNT Express. PostNL onderliggend (netto) cash bedrijfsresultaat 2010 Onderliggend (netto) cash bedrijfsresultaat als % van bedrijfsresultaat Belastingen (78) (91) Netto financiële lasten (101) (106) Onderliggend netto cash bedrijfsresultaat Het onderliggend netto cash bedrijfsresultaat bedroeg in 41 miljoen (2010: 144). Deze daling is met name toe te schrijven aan het lagere onderliggende cash bedrijfsresultaat. Netto financiële lasten PostNL Jaar eindigend op 31 december 2010 Rente en soortgelijke baten Rente en soortgelijke lasten (121) (120) Netto financiële lasten (101) (106) PostNL Jaaroverzicht 15

18 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 4 Resultaten PostNL en vooruitzichten 2012 Rente en soortgelijke baten in van 20 miljoen hebben overwegend betrekking op externe rente van banken, rente op belastingen en brutering van rente op cash-pools van 13 miljoen en 7 miljoen aan rente ontvangen van TNT Express in verband met uitstaande vorderingen. Rente en soortgelijke lasten in van 121 miljoen hebben overwegend betrekking op rentelasten van langlopende leningen van 97 miljoen, rente op voorzieningen van 8 miljoen en rente op bankschulden van 4 miljoen. Vennootschapsbelasting PostNL Overzicht vennootschapsbelasting Jaar eindigend op 31 december 2010 Actuele belastinglasten Mutaties in latente belasting 19 (5) Totaal vennootschapsbelasting De vennootschapsbelasting van PostNL bedroeg 78 miljoen (2010: 91), 14,3% lager dan in 2010, hetgeen overwegend te danken is aan de lagere winst voor belasting. De mutatie in latente belasting is voornamelijk het gevolg van faseringsverschillen in verband met mutaties in voorzieningen en vaste activa. De vennootschapsbelasting verschilt van het bedrag dat was berekend door toepassing van het wettelijk tarief op het resultaat voor belasting. In was het effectieve belastingpercentage voorafgaand aan de waardevermindering van het aangehouden belang in TNT Express 24,7% (2010: 24,4%), hetgeen lager is dan de wettelijke vennootschapsbelasting van 25% in Nederland (2010: 25,5%). Vooruitzichten 2012 Indicatoren 2012 Verwachte volume-afname geadresseerde post 6,5% - 8,5% (: 7,2%) Masterplan besparingen miljoen (: 71) Masterplan implementatiekosten (: 65) Pensioenlasten zullen naar verwachting rond 60 miljoen liggen (: 122) Reguliere bruto pensioenbijdragen zullen naar verwachting 290 miljoen bedragen (: 260) Cash betalingen uit voorzieningen zullen naar verwachting ongeveer miljoen bedragen, waarvan miljoen gerelateerd aan de implementatie van de Masterplannen (: 68, waarvan 65 gerelateerd aan de Masterplannen) Naamsverandering ongeveer 16 miljoen (: 9) Netto financiële lasten ongeveer 110 miljoen (: 101) Effectief belastingpercentage afgezien van invloed aangehouden belang in TNT Express ongeveer 27% (: 25%) Cash investeringen maximaal 240 miljoen (: 137) Eventuele bijstortingen pensioenen niet in verwachtingen opgenomen Vooruitzichten 2012 Onderliggende omzet Verwachte onderliggende omzetgroei 2012 Onderiggend cash bedrijfsresultaat/marge Onderliggend cash Bedrijfsres./marge 2012 (in miljoenen, tenzij anders aangegeven) Mail in the Netherlands low single digit 6,3% 1 tot 3% Pakketten high single digit 1 15,1% 13 tot 15% International high single digit 0,3% 1 tot 2% Totaal low single digit tot 160 5,1% 2 tot 4% 1 Als gevolg van de overgang van aangetekende post van Mail in the Netherlands naar Pakketten. 16 PostNL Jaaroverzicht

19 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 5 5 Medewerkers PostNL is met ruim medewerkers de grootste particuliere werkgever van Nederland. Van alle kosten van PostNL is circa 80% gerelateerd aan personeel. Mensen vormen het hart van de onderneming. Het is dan ook te danken aan de inzet van de medewerkers dat PostNL hoogwaardige diensten kan verlenen. Wij streven ernaar de klanttevredenheid op een hoog niveau te houden en waar mogelijk verder te verbeteren. Een mensenbedrijf In antwoord op de toenemende digitalisering en de liberalisering van de postmarkten heeft PostNL strategische plannen ontwikkeld en geïmplementeerd om zijn organisatie op de toekomst voor te bereiden. Deze plannen raken alle delen van de organisatie en daardoor ook alle medewerkers. In het algemeen hebben deze plannen als doel tegemoet te komen aan de veranderende marktbehoefte, kosten te verminderen en de flexibiliteit te vergroten. Dit leidt tot operationele reorganisatieprogramma s. Deze reorganisaties hebben echter vergaande gevolgen voor de medewerkers. PostNL neemt zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn medewerkers door programma s aan te bieden waarmee overcomplete medewerkers ondersteund worden een toekomst buiten PostNL te vinden. De nieuwe organisatie kan veeleisend zijn voor de medewerkers van PostNL, en functies en verantwoordelijkheden kunnen veranderen. Er zijn speciale trainings- en ontwikkelingsprogramma s om medewerkers voor te bereiden op deze veranderingen. De motivatie van medewerkers wordt gemeten, waarna actieplannen worden opgezet om de medewerkers te motiveren om de kwaliteit van de dienstverlening op het hoge peil te houden dat onze klanten verwachten. PostNL heeft management development programma s en carrièremogelijkheden om zijn positie te behouden als een aantrekkelijke werkgever voor getalenteerde medewerkers. PostNL onderkent het belang van zijn medewerkers. Ze zijn allemaal van waarde voor het bedrijf, los van ras, sexe of seksuele geaardheid. Goed personeelsmanagement is ingebed in de strategische besluitvorming. Onderdeel daarvan is het feit dat de director Group Human Resources lid is van de Raad van Bestuur, en dat elk van de drie segmenten een eigen HR directeur heeft. Verantwoord reorganiseren In veel delen van de organisatie zijn operationele processen opnieuw ingericht en reorganisaties doorgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de mensen. Zo zijn delen van het hoofdkantoor, kleinere units en de gehele Duitse organisatie onder de loep genomen. De meest significante wijziging, die in de jaren 2010 en is voorbereid, betreft de volledige herinrichting van de operationele structuur van Mail in Nederland. Dit heeft gevolgen voor de gehele organisatie, en leidt onder meer tot het verlies van arbeidsplaatsen in operationele afdelingen. Dit zijn ingrijpende aanpassingen die met name gevolgen hebben voor de meest loyale medewerkers van PostNL met de langste dienstverbanden. PostNL doet er dan ook alles aan om hen weer aan een baan' te helpen. Van werk naar werk Sinds halverwege 2006 ondersteunt PostNL overcomplete medewerkers via het Mobility-programma voor hulp bij vrijwillige herplaatsing. Met dit programma zijn inmiddels ruim medewerkers van werk naar werk begeleid. Via zes Mobility-centra krijgen medewerkers ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe baan buiten PostNL. Deze ondersteuning bestaat onder meer uit workshops, trainingen en outplacement. Er zijn gespecialiseerde banencoaches aanwezig die medewerkers begeleiden bij het vinden van een nieuwe en geschikte werkgever en die hen helpen met de voorbereiding op een sollicitatiegesprek. De Mobility-organisatie onderhoudt contacten met bedrijven waar operationele medewerkers van PostNL goede kans maken op een nieuwe functie en organiseert banenbeurzen ( Baan zoekt Medewerker ), waar kandidaten kunnen kennismaken met potentiële werkgevers. Naast deze Mobility-activiteiten en de afspraken met de vakbonden over het scheppen van werkgelegenheid heeft PostNL samen met Randstad Tempo Team een 'Banenbedrijf' in het leven geroepen dat medewerkers op praktische wijze begeleidt bij het zoeken naar een nieuwe baan. Medewerkers van PostNL die als gevolg van de reorganisatie hun baan verliezen, krijgen een inkomensgarantie en het vooruitzicht op een vaste aanstelling elders. PostNL beschouwt deze initiatieven als een essentieel onderdeel van zijn verantwoordelijkheid voor een optimale ondersteuning van de medewerkers die getroffen worden door de reorganisaties. Nieuwe parttime medewerkers Nu de organisatie overstapt van hoofdzakelijk fulltime operationele medewerkers naar een model dat vooral bestaat uit parttimers doet een nieuw type medewerker zijn intrede bij PostNL. De postbezorgers halen hun postzakken op bij een van de vele depots binnen het fijnmazige netwerk vaak op loop- of fietsafstand van hun woonadres en bezorgen de post in hun eigen buurt. Ze kunnen deze werkzaamheden combineren met een andere baan of bijvoorbeeld met een studie, vrijetijdsbesteding of de zorg voor een gezin. Met deze nieuwe structuur worden banen gecreëerd voor mensen die anders moeilijk aan werk komen, zoals herintredende huisvrouwen, kunstenaars die behoefte hebben aan een vast basisinkomen en gepensioneerden die fysiek actief willen blijven. PostNL verwacht in 2013 ruim mensen in dienst te hebben die hun werk als postbezorger combineren met andere activiteiten, en daarnaast medewerkers in de nieuwe voorbereidingscentra. In had PostNL ruim postbezorgers in dienst. Er is een speciale organisatie opgezet om deze nieuwe PostNL-medewerkers te werven en aan het bedrijf te PostNL Jaaroverzicht 17

20 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 5 Medewerkers binden via een marketingcampagne, sociale netwerken en andere eigentijdse communicatiemiddelen. Training voor een nieuwe functie De reorganisatie in Nederland leidt naast overcompleetheid van medewerkers ook tot substantiële veranderingen van andere functies binnen PostNL. De mensen die als gevolg van de herstructurering met een functiewijziging te maken krijgen, worden via training en coaching goed voorbereid op hun nieuwe werkzaamheden. In is veel energie gestoken in de ontwikkeling van functiegerelateerde trainingsprogramma s, als onderdeel van de herinrichting van de bedrijfsprocessen. Vakmanschap is daarbij het sleutelwoord. Voor het succes van het programma is actieve deelname van het lijnmanagement een vereiste. In samenspraak met interne stakeholders is er een gedifferentieerd en modulair trainingsprogramma ontworpen voor zowel management als medewerkers in de verschillende onderdelen van de nieuwe organisatie. ongevallen in. PostNL betreurt dit en doet alles wat het kan om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen. OHSAS vormt de basis voor het gezondheids- en veiligheidsbeleid van PostNL. Het legt de minimum gezondheidsen veiligheidsstandaarden voor de activiteiten van PostNL vast en vormt voor ieder bedrijfsonderdeel een platform voor de verbetering van werk-gerelateerd gezondheids- en veiligheidnsmanagement. Hierdoor ontstaat lokaal aandacht en verantwoordelijkheid voor het meten en invoeren van deze verbeteringen. In groeide het percentage van het totale aantal FTE s dat op OHSAS gecertificeerde vestigingen werkte naar 95%, van 94% in Inkrimping van het Nederlandse hoofdkantoor Gezien de krimpende postvolumes en de moeilijke financiële positie van PostNL zullen de efficiency- en kostenbesparingsprogramma s ook gevolgen hebben voor medewerkers in ondersteunende functies. In dit kader is in een nieuw programma gelanceerd dat de hoofdkantoorkosten verder moet helpen terugdringen. Herstructurering in Duitsland De maatregelen die de activiteiten van TNT Post Duitsland vanaf 2013 kostendekkend moeten maken, hebben ertoe geleid dat Regioservices zich heeft teruggetrokken uit gebieden waar zij verliesgevend was en geen perspectief had om zelfstandig kostendekkend te worden. Dit is gepaard gegaan met een reorganisatie waarbij het personeelsbestand in een zeer kort tijdsbestek met ruim medewerkers werd teruggebracht. Ondernemingsraad Ook in heeft PostNL intensieve en constructieve gesprekken gevoerd met de Ondernemingsraad, een van zijn belangrijkste stakeholders. De Ondernemingsraad is nauw betrokken bij de veranderingen die het bedrijf, en vooral de medewerkers, doormaken. In zijn de voorzitters van de ondernemingsraden van alle bedrijfsonderdelen gehoord over de veranderingen, en over de gevolgen voor de ondernemingsraad zelf. Dit heeft geleid tot een sterke basis voor nieuwe afspraken over de werkwijze van de ondernemingsraden, die hen in staat zullen stellen hun rol te spelen met dezelfde hoge kwaliteit als voorheen. Gezondheid en veiligheid Bij het bezorgen van post en pakketten werkt de meerderheid van de medewerkers buiten bedrijfsgebouwen en terreinen van PostNL. Gezondheid en veiligheid is daarom een belangrijk onderwerp voor PostNL. Medewerkers van PostNL rijden meer dan 30 miljoen kilometer per jaar in bedrijfsvoertuigen, en daarnaast lopen en fietsen ze nog eens vele miljoenen kilometers. Ongevallen zijn daardoor niet te vermijden. PostNL heeft beleid en procedures om ongelukken te vermijden, waaronder Rij veilig programma s. Desondanks werd PostNL geconfronteerd met drie dodelijke 18 PostNL Jaaroverzicht

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

TNT Persbericht BUSINESS UPDATE EN STAND VAN ZAKEN SPLITSING

TNT Persbericht BUSINESS UPDATE EN STAND VAN ZAKEN SPLITSING Page 1 of 5 Van: Verzonden: vrijdag 8 april 2011 10:26 Aan: Onderwerp: RE: TNT press release: BUSINESS AND DEMERGER UPDATE / TNT persbericht: BUSINESS UPDATE EN STAND VAN ZAKEN SPLITSING TNT Persbericht

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen 6 juni 2012 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2012 Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen Omzet 9,7 miljard (1,9% hoger tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat 416 miljoen

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) De nettowinst over 2010 bedroeg 432,1 miljoen, overeenkomend met 6,69 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal De operationele resultaten gingen er sterk op vooruit, aangezien de aanhoudende groei van de pakketactiviteiten en de lager dan verwachte

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 De nettowinst van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2005 ¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHOYHUJHOHNHQPHW¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHO over dezelfde periode

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Persbericht HAL ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Analistenbijeenkomst 2010 Persbericht. 2 december 2010

Analistenbijeenkomst 2010 Persbericht. 2 december 2010 Contents 3 Analistenbijeenkomst 2010 Persbericht. 2 december 2010 De presentaties van de Analistenbijeenkomst zijn vanaf 13.30 CET beschikbaar op group.tnt.nl Version INHOUDSOPGAVE Vision 2015 : Voorstel

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 2 november 2006 P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt vandaag nadere gegevens bekend omtrent de voorgenomen acquisitie van Braywood Holdings Limited ten behoeve van de op

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders 20 mei 2010 Agenda Terugblik 2009 Algemene financiën Brutomarge per BU Resultaten Prestatie indicatoren Terugblik 2009 Zeer sterke afname van het aantal opdrachten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

1 Bent op de hoogte van de demonstratie op 14 april jl. in Brussel tegen de verdere liberalisering van de postsector?

1 Bent op de hoogte van de demonstratie op 14 april jl. in Brussel tegen de verdere liberalisering van de postsector? > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

NETTOWINST OVER 2016 VAN 871 MILJOEN (2015: 630 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 317 MILJOEN

NETTOWINST OVER 2016 VAN 871 MILJOEN (2015: 630 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 317 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2016 VAN 871 MILJOEN (2015: 630 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 317 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2016 bedroeg 871 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Vierde kwartaal en jaar 2014

Vierde kwartaal en jaar 2014 26 februari 2015 Persbericht Vierde kwartaal en jaar 2014 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het vierde kwartaal en het hele jaar 2014 gepubliceerd. Omzet K4: 8,1 miljard, een stijging van

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 s-hertogenbosch, 28 augustus 2014 Ctac continueert opgaande lijn in eerste halfjaar Netto resultaat stijgt met 54% Kerncijfers mln (tenzij anders vermeld)

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie