Jaaroverzicht De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaroverzicht 2011. De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen

2 Merkvisie PostNL In een wereld waarin digitale toepassingen een steeds groter deel uitmaken van ons dagelijks leven zijn er steeds meer mogelijkheden om te ontvangen en te verzenden. Deze mogelijkheden zijn onbegrensd, maar vaak nog onbekend. Dat vraagt om een vindingrijke én betrouwbare partij, die als geen ander de weg tussen ontvanger en zender kent. bezorging en retail. Door slimme combinaties met digitale toepassingen stelt dit ons in staat waardevolle oplossingen voor onze klanten te bieden. Daarom is PostNL een onmisbare schakel in de markt van ontvangen en verzenden. Wij helpen onze klanten alle mogelijkheden te benutten in post, pakketten en e-commerce. Die partij is PostNL. Want wij kennen deze weg, met het meest kwalitatieve en fijnmazige netwerk in Inleiding en belangrijkste financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheidsresultaten De in dit jaaroverzicht gepresenteerde informatie is een selectie uit het Annual Report van PostNL. Dit is uitsluitend in het Engels gepubliceerd. Voor een volledig inzicht in de gegevens in dit jaaroverzicht moet u dit verslag raadplegen. Als de informatie in dit jaaroverzicht afwijkt van hetgeen in het jaarverslag van PostNL is weergegeven, is de tekst van het jaarverslag doorslaggevend. Het jaarverslag van PostNL is opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse regelgeving. PostNL N.V. is een aan de beurs genoteerde onderneming met als officiële vestigingsplaats Den Haag. Na goedkeuring van de aandeelhouders van TNT N.V. tijdens de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering op 25 mei is op 31 mei de naam van TNT N.V. veranderd in PostNL N.V. en is de splitsing op diezelfde datum van kracht geworden. PostNL N.V. is genoteerd aan de NYSE Euronext in Amsterdam. Tenzij op een andere manier gespecificeerd of de contekst dit vereist verwijzen PostNL, het bedrijf, de Groep, het en zijn aan PostNL N.V. en al zijn dochtermaatschappijen, zoals gedefinieerd in artikel 24b, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. PostNL is gevestigd in Nederland, een van de lidstaten van de Europese Unie (EU) die de euro als valuta heeft. Daarom heeft PostNL de euro als rapportagevaluta gekozen. In het jaarverslag wordt naar de euro ook verwezen als. Zoals vereist onder de regelgeving van de EU, is de geconsolideerde jaarrekening van PostNL sinds 2005 opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals deze door de EU zijn overgenomen. In heeft PostNL de accounting standaarden in zijn jaarrekening aangepast van de Dutch GAAP naar IFRS-EU. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is benoemd als de onafhankelijke externe accountant van PostNL. PostNL heeft PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. in de arm genomen om reasonable assurance te verlenen op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheidsresultaten. Dit werk is gedaan in overeenstemming met de Assurance Standard 3410N Assurance Engagements Relating to Sustainability Reports zoals opgesteld door het genoodschap van Nederlandse accountants, de Koninklijke NIVRA.

3 Jaaroverzicht In een oogopslag 2 Brief van de voorzitter van de Raad van Bestuur 1 Brief van de voorzitter van de Raad van Bestuur 5 Verslag van de Raad van Bestuur 2 Profiel, strategie en organisatie van de onderneming 6 3 Splitsing, pensioenen, vermogens- en financieringspositie 9 4 Resultaten PostNL en vooruitzichten Medewerkers 17 6 Maatschappelijke verantwoordelijkheid, strategie en prestaties - een overzicht 19 Investor relations 7 Financieel beleid, investor relations, informatie voor de aandeelhouders 21 Voorbehoud bij forward-looking statements Bepaalde uitspraken in dit jaaroverzicht zijn forward-looking statements (toekomstgerichte uitspraken). Forward-looking statements bevatten door hun aard elementen van risico en onzekerheid, aangezien ze betrekking hebben op en afhankelijk zijn van toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden. Deze uitspraken zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico s, onzekerheden en andere factoren die voor PostNL niet beheersbaar en evenmin voorspelbaar zijn en waardoor de werkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van de toekomstige resultaten zoals die in de forward-looking statements expliciet of impliciet tot uitdrukking zijn gebracht. Forward-looking statements zijn gebaseerd op actuele verwachtingen, schattingen, prognoses, analyses en projecties ten aanzien de sectoren waarin PostNL actief is en op de inzichten en aannames van het management van PostNL ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze forward-looking statements, die geacht worden uitsluitend te zijn gedaan per de datum van publicatie van dit jaaroverzicht en die noch als voorspellingen noch als garanties voor toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen worden beschouwd. PostNL neemt, tenzij zij daartoe gehouden is ingevolge de toepasselijke effectenwetgeving, geen verplichting op zich om gewijzigde forward-looking statements te publiceren naar aanleiding van onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden dan wel gebeurtenissen of omstandigheden die zich na de datum van publicatie van het Jaarverslag voordoen. Het Jaarverslag is beschikbaar op de website van PostNL: postnl.com/nl. Informatie op de website anders dan de inhoud van het Jaarverslag maakt geen deel uit van het Jaarverslag van PostNL. Het investeren in effecten van PostNL draagt een risico met zich mee. U wordt geadviseerd zorgvuldig kennis te nemen van de voornaamste risico s die in hoofdstuk 11 van het Jaarverslag zijn beschreven.

4 In een oogopslag Omzet per segment Medewerkers per segment Mail in Nederland Pakketten International Mail Other Totaal operationele bedrijfsopbrengsten 1 4, , , , Bedrijfsresultaat ,1% Inclusief aanpassingen voor intercompany inkomsten ,1% Onderliggend bedrijfsresultaat Onderliggend bedrijfsresultaat ,6% Bedrijfsresultaat minus eenmalige posten. Onderliggend cash bedrijfsresultaat Onderliggend cash bedrijfsresultaat ,5% Onderliggend bedrijfsresultaat minus extra pensioenbijdragen in contanten.

5 Volumes (in miljoenen, behalve percentages) Verandering in % 2010 Mail in Nederland , Losse post 870 7,5 941 Partijenpost , Pakketten 106 6,0 100 Cash betalingen schuld (inclusief rente) < 1 jaar 1 3 jaar 3 5 jaar > 5 jaar Eurobonds Overige leningen 31 7 Financial leases 2 2 Derivaten 31 Bankschuld Financiële resultaten Vooruitzichten en realisatie Onderliggende bedrijfsopbrengsten (in miljoenen, behalve percentages) Realisatie Vooruitzichten 2010 Mail in Nederland 4,3% mid single Pakketten 7,8% + mid single 564 International 13,4% + mid double Mail Other 103 PostNL 0,3% stable Onderliggend cash bedrijfsresultaat (in percentages) Realisatie Vooruitzichten 2010 Mail in Nederland 6,3% 3 5% 11,3% Pakketten 15,1% 13 15% 14,4% International 0,3% 0 1% 1,9% PostNL 5,1% 2 4% 7,9% Nettowinst uit voortgezette activiteiten Prestaties duurzaamheid CO 2 -uitstoot (in kton) CO 2 -efficiency-index 64,5 70,4 70,4 Dodelijke ongevallen Ziekteverzuim 5,4% 5,4% 5,6% Klanttevredenheid (totaal Post Nederland) 89% 91% 91% Medewerkersbetrokkenheid 56% 55% 54% Gecorrigeerd voor organisatorische scope Winst voor aandeelhouders van de moederbedrijven aangepast voor niet-voortgezette activiteiten en de afwaardering van het aandeel in TNT Express. Dividend per aandeel Interim Tweede interim 2010 (in centen) Slot ,7 19,3 21,4

6

7 Brief van de voorzitter van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 1 1 Brief van de voorzitter van de Raad van Bestuur landen nog steeds vechten voor een gelijk speelveld met de nationale postbedrijven. De verbetering van onze resultaten bij International tonen aan dat we op de goede weg zijn. Ik ben buitengewoon trots op de prestaties van onze onderneming in en op onze medewerkers. Alle segmenten laten een verbetering zien van de resultaten ten opzichte van de verwachtingen en van de kwaliteit van hun dienstverlening. Daarnaast hebben wij het niveau van de klanttevredenheid weten te handhaven. Op het gebied van duurzaam ondernemen is PostNL in twee nieuwe initiatieven gestart. We hebben Folders.nl gelanceerd, een digitale versie van de 12 miljard huis-aan-huis folders die jaarlijks bij de Nederlandse consumenten op de mat vallen, en we zijn een samenwerking aangegaan met de papier- en verpakkingsindustrie voor het gebruik van milieuvriendelijk papier. Beste lezer, Ons jaarverslag heeft dit jaar geen centraal thema, maar als het dat wel zou hebben, dan zou De uitdagingen waar we voor staan passend zijn. Al bestaat de merknaam PostNL pas sinds mei, de oorsprong van ons bedrijf gaat 200 jaar terug. De afgelopen tien jaar is voor ons bedrijf een zeer turbulente periode geweest: de impact van de digitalisering op de volumes; de steeds veranderende visie van de Europese regeringen op de liberalisering van de postmarkt; de voortdurende reorganisaties van ons postbedrijf in Nederland, inclusief het bijbehorende overleg met de vakbonden; en meer recentelijk de problemen waar PostNL voor staat door de stijgende pensioenkosten en de waardedaling van ons belang in TNT Express. Tegelijkertijd liggen onze operationele activiteiten op koers. Dit is, los van de macro-economische situatie, een veelbelovende ontwikkeling, waarbij we ons moeten blijven realiseren dat het bedrijf nog nooit eerder voor zoveel uitdagingen heeft gestaan bij de reorganisatie van de operationele processen. De uitrol van het nieuwe distributiemodel van Mail in Nederland is noodzakelijk om in de toekomst concurrerend te blijven op de postmarkt. Dit zijn echter complexe veranderingsprogramma s die gevolgen hebben voor het werk van duizenden van onze medewerkers. Tijdens de implementatieperiode in 2012 en 2013 zal dit mogelijk enig begrip vergen van onze klanten. Kijkend naar de toekomst wil ik ingaan op de pensioenproblematiek, de waardecreatie van ons belang in Express, en de noodzaak om ons portfolio te versterken. Dit zijn, naast onze financiële resultaten, belangrijke factoren voor de toekomstige dividenden. De Raad van Bestuur is teleurgesteld dat de waardedaling van het belang in TNT Express, samen met de ontwikkeling van de langetermijnrente voor de pensioenen, PostNL ertoe heeft gedwongen om vooralsnog geen cash dividend uit te keren en alle investeringen kritisch tegen het licht te houden. Tegelijkertijd zouden de recente ontwikkelingen rond een mogelijke overname van TNT Express nieuwe kansen kunnen opleveren, niet alleen voor wat betreft het dividend, maar ook voor wat betreft het verstevigen van de kracht van ons portfolio. Groei in nieuwe richtingen is van wezenlijk belang om de volumedaling bij Mail in Nederland te compenseren: een evenwichtig portfolio is immers de beste garantie voor continuïteit. In dit verband zijn we bovendien van mening dat de herinrichting van onze pensioenregeling met een bijbehorend lager kostenniveau bij zal dragen aan de continuïteit van de onderneming op de lange termijn; dit is dan ook in het belang van alle medewerkers. Daarom is PostNL aan het onderzoeken hoe de pensioenproblematiek kan worden beheerst. De toekomst zal uitdagend blijven, maar met alle maatregelen die we in gang hebben gezet, zouden we snel weer op koers moeten zijn om onze strategische doelen te bereiken. Met vriendelijke groet, Harry Koorstra Voor Pakketten was een succesvol jaar, zowel in termen van resultaten als voor wat betreft de implementatie van de nieuwe sorteerinfrastructuur. Bij International moeten we in een aantal PostNL Jaaroverzicht 5

8 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 2 2 Profiel, strategie en organisatie van de onderneming PostNL biedt zowel fysieke als digitale vervoersdiensten voor post en pakketten als hieraan ondersteunende diensten op zijn thuismarkt Nederland en in België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië. PostNL verzorgt het afhalen, vervoeren, sorteren en afleveren van post, pakjes en standaardpakketten via een combinatie van fysieke infrastructuren zoals depots, vrachtwagens, sorteercentra, distributiemiddelen enerzijds en met online oplossingen anderzijds. Ondernemingsprofiel PostNL is georganiseerd in drie segmenten: Mail in Nederland, Pakketten en International. Mail in Nederland is verantwoordelijk voor het verzorgen van postdiensten in Nederland, waaronder de uitvoering van de universele postdienst. Daarnaast is dit segment verantwoordelijk voor een scala aan postgerelateerde diensten, zoals een netwerk van verkooppunten. Daarmee heeft PostNL de grootste retailketen van Nederland. Het segment biedt daarnaast diensten op het gebied van document management, direct marketing en fulfilment. Pakketten biedt standaard pakketdiensten in Nederland en België voor zowel binnenlandse als grensoverschrijdende distributie van pakketten, en pakketgerelateerde diensten met toegevoegde waarde. Daarnaast verzorgt het segment de universele postdienst voor pakketten in Nederland. International is actief in de postale markten van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië en richt zich met name op binnenlandse geadresseerde postdiensten. International is daarnaast verantwoordelijk voor de grensoverschrijdende postdienstverlening en biedt internationale zakelijke postdiensten via onder andere Spring Global Mail, een jointventure met Royal Mail. De naam TNT Post is in veranderd in PostNL. Dit betekent dat de merknaam TNT Post in Nederland geleidelijk zal verdwijnen en in 2013 geheel zal zijn vervangen. Buiten Nederland zal de naamsverandering op een later tijdstip zijn doorgevoerd, uiterlijk in In landen buiten Nederland blijft de naam TNT Post bestaan totdat de naamsverandering is voltooid. Strategie De strategie van PostNL is gebaseerd op een evenwichtig portfolio van activiteiten. Terwijl Mail in Nederland te maken heeft met een krimpende markt, zijn de segmenten Pakketten en International actief op groeimarkten. De drie segmenten waaruit PostNL bestaat passen goed bij elkaar en versterken elkaar. Waar dit zinvol is trekken de segmenten samen op in hun marktbenadering. Zo profiteren zij van operationele synergieën, ontwikkelen zij samen producten en delen zij hun grensoverschrijdende kennis en expertise. Sleutelelementen van de strategie zijn de verdere versterking van de samenwerking tussen de segmenten, het creëren van verkoopstrategieën tussen de drie segmenten, en het ontwikkelen van netwerksynergieën voor zover dit binnen de landen zinvol is. In Nederland is PostNL krachtens de Postwet van 2009 verantwoordelijk voor de uitvoering van de universele postdienst. Geïntegreerd en evenwichtig groeiportfolio Post in Nederland Pakketten Internationaal Groei Opbrengsten Groei Opbrengsten Managen van volumedaling via voortvarende doorvoering Masterplannen; Groei diensten met toegevoegde waarde en (e-)waardeketen gerelateerde diensten. Groei Opbrengsten Groei Pakketten met verbetering winstgevendheid; Groei netwerkfeeders: winkellogistiek; e-fulfilment; speciale netwerken. Verbetering winstgevendheid internationale netwerken; Internationaal verkoopkanaal voor grensoverschrijdende pakketten. Netwerk- en omzetsynergieën benutten Omzetsynergieën benutten 6 PostNL Jaaroverzicht

9 e-commerce Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 2 Profiel, strategie en organisatie van de onderneming Aangezien de opkomst van het internet de volumes geadresseerde post steeds meer onder druk zet, is PostNL bezig met een overgang van traditioneel postbedrijf naar een flexibele organisatie die met de snel veranderende markt meebeweegt en online kansen kan benutten. PostNL ontwikkelt diensten en oplossingen met toegevoegde waarde in de gehele waardeketen van zijn klanten, en die bovendien extra post- en pakketactiviteiten genereren. Twee belangrijke waardeketens waar post een sleutelrol speelt, zijn e- commerce en direct mail. PostNL is goed gepositioneerd om zijn expertise in te zetten in elke schakel van de keten tussen verzending en aflevering, zowel online als offline: scannen, print & mail, post, pakketten, webwinkels, facturering, responsverwerking en klantenservice. Elke schakel wordt als aparte dienst geleverd, maar ook worden schakels gecombineerd tot een geïntegreerde oplossing voor webwinkeliers. De strategie van PostNL steunt op de volgende pijlers: het handhaven van de winstgevendheid van de postactiviteiten in Nederland, het realiseren van groei in de standaard pakketdiensten, het creëren van winstgevende groei in de internationale activiteiten, en het ondersteunen van de groei in alle segmenten via zogenaamde Services & solutions, waaronder e-commerce. Mail in Nederland Essentieel voor de strategie van Mail in Nederland is het handhaven van de winstgevendheid van de postactiviteiten in Nederland. In een markt die volledig is geliberaliseerd en waar de geadresseerde postvolumes blijven dalen, is dit een uitdaging. In zijn cruciale stappen gezet. Zo is het product Basic geïntroduceerd. Dit is een innovatief en flexibel product waarmee zakelijke klanten kunnen kiezen voor dagzekere aflevering, drie dagen per week, van hun niettijdgevoelige post. Verder is de basis gelegd voor een nieuw operationeel model: een flexibele organisatie met deeltijd postbezorgers. Daarnaast wil Mail in Nederland profiteren van de technologische verschuiving door diensten met toegevoegde waarde te leveren in de waardeketen van haar klanten. Dit omvat onder meer data- en documentmanagement, direct marketing, fulfilment en andere innovatieve diensten. Pakketten Belangrijk voor de groei van de pakketactiviteiten is handhaving van het marktaandeel van PostNL in de snel groeiende business-toconsumer (B2C) pakketmarkt. De groei van deze markt wordt gedreven door de groei van e-commerce terwijl bovendien de positie van PostNL in de business-to-business (B2B) pakketmarkt en aanverwante markten wordt versterk. Om de groei van het aantal pakketten te kunnen verwerken, is PostNL bezig met een volledige herinrichting van zijn logistiek apparaat. Gecombineerd met innovaties op IT-gebied zal dit PostNL helpen zijn sterke positie op de B2C-markt te handhaven. Daarnaast biedt Pakketten de klanten maatwerk en oplossingen met toegevoegde waarde, zoals zekerheid van aflevering, tweepersoonsaflevering, betaling bij aflevering en fulfilment-diensten. Verder worden speciale diensten ontwikkeld, bijvoorbeeld gericht op de aflevering van onvervangbare of exclusieve goederen. Om groei te realiseren in de B2B-markt is een logistiek model ontwikkeld voor de belevering van winkels met onder andere een efficiënt toeleveringssysteem. International PostNL richt zich op het genereren van winstgevende groei in de internationale activiteiten in specifieke landen, primair in de drie grote Europese markten waar de liberalisering het verst is gevorderd: Verenigd Koninkrjk, Duitsland en Italië. De activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn reeds winstgevend; Duitsland is op weg om in 2013 break-even te worden. PostNL stimuleert het delen van kennis en leren van elkaar tussen de landen, terwijl tegelijkertijd bij de klantbenadering een landspecifieke aanpak wordt gehanteerd. In Duitsland en Italië beschikt PostNL over een eigen distributie-tot-aan-de-deur infrastructuur; in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruik gemaakt van een downstream-accessmodel. Services & solutions In de B2B- en B2C-markten maakt elk poststuk of pakket deel uit van de dienstverlening van een zakelijke klant van PostNL aan diens eindklant. PostNL biedt hiervoor specifieke diensten en oplossingen (Services & solutions), gebruikmakend van de sterke punten van alle drie de segmenten om de waardeketens van de klanten te ondersteunen. PostNL richt zich daarbij met name op de documentenketen waar het bedrijf van oudsher sterk in is en op de e-commerce keten, die grote gevolgen heeft voor de post- en pakkettenmarkt. De diensten die PostNL biedt zijn onder andere e-commerce Direct mail Detailhandel Selectie doelgroepen Keuze media Ontwerp & vormgeving Productie & mailing Verwerking respons Marketing Webwinkel Betaling Fulfilment Aflevering Klantenservice Campagnestrategie Klantenservice Analyse resultaten Partners Partners Parcels Parcels Customer insight Customer information Online Customer Contact Shore Webshops Partners Business Development DM Partners DM Partners KOWIN e-commerce integrator PostNL Jaaroverzicht 7

10 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 2 Profiel, strategie en organisatie van de onderneming marketing- en communicatiediensten, fulfilment-oplossingen en e-commerce oplossingen. Een van de factoren die de activiteiten van PostNL het sterkst beïnvloedendt is e-commerce. Om de kansen te realiseren die e- commerce biedt, innoveert PostNL door de combinatie van zijn expertise op het gebied van netwerken en aflevering en zijn sterke ICT-capaciteiten. Alle segmenten profiteren hiervan. Pakketten bijvoorbeeld profiteert van het stijgende aantal goederen die online worden besteld, zowel in Nederland als internationaal. Omgekeerd is fysieke post in de vorm van direct marketing of reclamedrukwerk een belangrijke katalysator voor e-commerce. PostNL heeft alle schakels van de e-commerce keten in zijn portefeuille. Of het nu gaat om direct mail, waarmee een online aankoop gegenereerd wordt, of het verzendklaar maken van de bestelling en de aflevering van de zending aan de klant, of de eindfase van de waardeketen met klantenservice en facturering. De strategie van PostNL als zodanig is het verbinden van de fysieke en online wereld. Profiel van de Raad van Bestuur Raad van Bestuur van PostNL N.V. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van de strategie van de onderneming. De RvB bestaat uit vier leden: De heer H.M. Koorstra, voorzitter en verantwoordelijk voor het segment Mail in Nederland; de heer J.P.P. Bos, CFO; mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen, verantwoordelijk voor de segmenten Pakketten en International; en de heer G.T.C.A. Aben, managing director Group Human Resources. Van links naar rechts: Harry Koorstra, Herna Verhagen, Jan Bos en Gérard Aben 8 PostNL Jaaroverzicht

11 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 3 3 Splitsing, pensioenen, vermogens- en financieringspositie Het jaar kenmerkte zich door niet-business gerelateerde ontwikkelingen die gevolgen hadden voor de vermogens- en financieringspositie van PostNL. Algemeen Nadere informatie over de operationele en financiële prestaties van de groep is te vinden in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde de splitsing, het effect van de waardeontwikkeling van het in TNT Express aangehouden belang, de pensioenen en de ontwikkeling van de vermogens- en financieringspositie. De vermogens- en financieringspositie van PostNL werd in sterk gedrukt door de afsplitsing van de Express-activiteiten en de negatieve ontwikkeling van de waarde van het aangehouden belang in TNT Express. Verder verslechterden de vooruitzichten voor de Europese economie, met als gevolg historisch lage rentes en een daling van de aandelenmarkten. Een en ander leidde tot een daling van de dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen van PostNL tot onder het vereiste minimum, waardoor de noodzaak ontstond voor aanvullende financiering die de financieringspositie van PostNL in de nabije toekomst negatief zou kunnen beïnvloeden. Ook het effect van de herziening van IAS19, die naar verwachting op 1 januari 2013 van kracht wordt, zal significant zijn. Splitsing In 2010 concludeerde de Raad van Bestuur van TNT dat het belang van de onderneming, haar aandeelhouders en andere stakeholders het best gediend was met een splitsing van de divisies van TNT in twee afzonderlijke ondernemingen, Mail en Express. Na de aankondiging van deze voorgenomen splitsing op 2 augustus 2010 presenteerde TNT op 2 december 2010 een gedetailleerd plan met onder meer de beoogde opzet van de splitsing: Splitsing verkoop van het minderheidsbelang en de opbrengsten aan te wenden voor vermindering van de schuld van PostNL en/of aan de aandeelhouders terug te geven. Het splitsingsproces In januari werd de interne juridische en organisatorische splitsing van Mail en Express voltooid. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders / Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 mei werd het splitsingsvoorstel met 99,76% van de stemmen goedgekeurd. Sinds 26 mei worden het aandeel van TNT N.V. (waarvan de naam later werd gewijzigd in PostNL N.V.) en dat van TNT Express N.V. afzonderlijk verhandeld. PostNL N.V. is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam; de aandelen worden verhandeld onder het symbool PNL. Op 31 mei werd de juridische afsplitsing van TNT N.V. van kracht en op 1 juni was de splitsing een feit. Het proces vond plaats in twee stappen. Ten eerste werd op 30 mei de notariële akte van splitsing verleden, waarmee onder meer 70,1% van de aandelen in TNT Express Holdco B.V., de onderneming die de Express-activiteiten hield, en 100% van de aandelen in TNT Express N.V. per 31 mei werd afgesplitst van TNT N.V. naar TNT Express N.V. In het kader van de juridische splitsing trok TNT Express N.V. de ten gevolge van de splitsing verkregen eigen aandelen in en kende ze (nieuwe) gewone aandelen toe aan de bestaande aandeelhouders van TNT N.V. Deze aandeelhouders ontvingen voor elk gehouden gewoon aandeel TNT N.V. één gewoon aandeel in het nieuwe beursgenoteerde TNT Express N.V. Mail TNT N.V. Express Ook werd bij wijziging van de statuten van TNT N.V. de naam van TNT N.V. per 31 mei gewijzigd in PostNL N.V. TNT N.V. Mail [29,9% Express] Mail in NL Pakketten NL/België International Vastgoed Nederlandse pensioenregelingen Express Europa & MEA AziëPacific Noord- en Zuid-Amerika Andere netwerken Merk TNT Het doel van het aanhouden van een minderheidsbelang van 29,9% was om een positief onbeklemd eigen vermogen op het moment van de splitsing zeker te stellen. De waardetoename hiervan na de splitsing was bedoeld om de verwachte potentiële afwaardering van het eigen vermogen als gevolg van de herziening van IAS19 te compenseren. De bedoeling was op termijn over te gaan tot Ten tweede werd op 31 mei de notariële akte van fusie verleden, waarbij TNT Express Holdco B.V. per 1 juni opging in TNT Express N.V. en ophield te bestaan. In het kader van de juridische fusie kende TNT Express N.V. een zodanig aantal aandelen aan PostNL N.V. toe dat laatstgenoemde houder werd van 29,9% van de gewone aandelen in TNT Express N.V. Op het door PostNL aangehouden belang in TNT Express is een "relationship agreement" van toepassing waarin voorwaarden zijn opgenomen voor de verkoop van (een deel van) dat belang (waaronder een gesloten periode) en afspraken over de stemrechten van PostNL met betrekking tot het belang in TNT Express. Op 1 december was de gesloten periode voor de verkoop van (een deel van) het aangehouden belang in TNT PostNL Jaaroverzicht 9

12 Verslag van de Raad van Bestuur Hoofdstuk 3 Splitsing, pensioenen, vermogens- en financieringspositie Express verstreken. De relationship agreement is te vinden op postnl.com. Wat betreft pensioenen is afgesproken dat beide ondernemingen afzonderlijk overeenkomsten met de pensioenfondsen zouden afsluiten. Na de splitsing werd de bestuurlijke en organisatorische structuur zoals die binnen TNT bestond in de organisatie van PostNL geïntegreerd om te voldoen aan de vereisten voor een zelfstandige beursgenoteerde onderneming. Hierbij werd onder meer groepsbeleid bijgewerkt en werd het kader voor risicomanagement en interne controle herzien. De overgang van 62 medewerkers van het hoofdkantoor van TNT naar PostNL (per 1 januari, na de interne organisatorische splitsing van Mail en Express) verliep soepel, en de onderneming heeft zich inmiddels aan de nieuwe structuur aangepast. Als gevolg van de afsplitsing van de Expressactiviteiten nam het eigen vermogen per 1 juni af met miljoen. Deze afname valt uiteen in een positieve bijdrage van miljoen ten gevolge van de splitising (een boekwinst van miljoen en de terugboeking van de aanpassing van het translatieresultaat en hedges van 146 miljoen), waartegenover een negatieve bijdrage staat van miljoen vanwege de impact van het afsplitsen van 70,1% van de Express-activiteiten. Aangehouden belang in TNT Express De initiële waarde in de geconsolideerde jaarrekening van het aangehouden belang in TNT Express bedroeg per 1 juni miljoen op basis van een aandelenkoers van 9,77. Sindsdien is de aandelenkoers van TNT Express met 40,9% gedaald tot 5,77 per aandeel eind. In moest PostNL 636 miljoen afboeken om het belang in TNT Express te waarderen op de lagere marktwaarde. Per 31 december was de boekwaarde van het belang in TNT Express 936 miljoen. Pensioenen PostNL kent twee pensioenfondsen. Per eind heeft de Stichting Pensioenfonds PostNL, het belangrijkste fonds, bekend gemaakt dat de dekkingsgraad gezakt was tot 99,8% (2010: 107,4%). Dit is beneden het vereiste minimum van 104,1%. De daling ten opzichte van 2010 is het gevolg van de daling van de langetermijnrente, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door het totale beleggingsrendement van het fonds. In de dekkingsgraad van 99,8% is rekening gehouden met de vordering voor de eerste bijstorting van PostNL. Aangezien de dekkingsgraad van de pensioenfondsen van PostNL onder het vereiste minimum ligt, zijn aan PostNL bijstortingen van circa 39 miljoen in rekening gebracht, die in het eerste kwartaal van 2012 betaald moeten worden. Verder zijn voorwaardelijke bijstortingen - tot een bedrag van 21 miljoen - vastgesteld die in het tweede kwartaal van 2012 mogelijk betaald moeten worden als aan het einde van het eerste kwartaal van 2012 de minimum vereiste dekkingsgraad nog niet is gerealiseerd. PostNL betwist de noodzaak van deze betalingen. Over de bijstortingen vindt momenteel overleg plaats tussen PostNL en het bestuur van de pensioenfondsen. PostNL is van oordeel dat de bijstortingen niet noodzakelijk zijn en ook niet houdbaar zijn, gelet op de huidige en toekomstige financiële positie van de onderneming. Verder zullen de pensioenregelingen bij PostNL, die ruimer zijn dan wat in de markt gebruikelijk is, aan de orde komen tijdens de onderhandelingen met de vakbonden. Vermogenspositie De daling van de boekwaarde van het aangehouden belang in TNT Express heeft gevolgen gehad voor de geconsolideerde vermogenspositie van PostNL. Het totale aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij toekomende vermogen is gedaald van miljoen per 1 januari tot 400 miljoen per 31 december. Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de afsplitsing en de afwaardering van 636 miljoen op het belang in TNT Express. Het effect van de herziening van IAS 19 op de financiële positie in 2013 zal aanzienlijk zijn. Per 31 december bedroegen de netto pensioenactiva 998 miljoen, inclusief netto actuariële verliezen van 922 miljoen. Als deze netto actuariële verliezen per einde Ontwikkeling geconsolideerd vermogen PostNL Groepsvermogen PostNL 1 jan 238 Nettoresultaat PostNL in boekjaar 73 Nettoresultaat Express jan - mei 80 Dividend in contanten Effect afsplitsing Express 636 Nettowaarde- verminde- ring belang Express 61 Overige inkomsten Express Overig Groepsvermogen PostNL 31 dec 10 PostNL Jaaroverzicht

Brief van de Voorzitter Nieuwe richtingen. Overzicht van de postmarkt, strategie, prestaties en vooruitzichten

Brief van de Voorzitter Nieuwe richtingen. Overzicht van de postmarkt, strategie, prestaties en vooruitzichten De in dit jaaroverzicht gepresenteerde informatie is een selectie uit het TNT Annual Report, ons jaarverslag, en uit het aanvullende verslag van TNT Express. Deze zijn uitsluitend in het Engels gepubliceerd.

Nadere informatie

Sure we can. Jaaroverzicht 2008

Sure we can. Jaaroverzicht 2008 Sure we can 2 De in dit jaaroverzicht gepresenteerde informatie is een selectie uit het 2008 Annual Report, ons jaarverslag, dat uitsluitend in het Engels is gepubliceerd. Voor een volledig inzicht in

Nadere informatie

Notulen AvA PostNL N.V. 24 april 2012 1

Notulen AvA PostNL N.V. 24 april 2012 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V. ( PostNL of de Vennootschap ) gehouden op 24 april 2012 om 14.00 uur in Hotel NH te Den Haag 1 Notulen van de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP Persbericht Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP 4e kw 2005 4e kw 2004 IFRS, in miljoenen euro, tenzij anders

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

KPN. Verkort Jaarverslag 2011

KPN. Verkort Jaarverslag 2011 KPN Verkort Jaarverslag 2011 KPN, in Nederland toonaangevend in ICT-diensten, biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. In de zakelijke markt verzorgt KPN een breed spectrum

Nadere informatie

Het leven draait om keuzes maken.

Het leven draait om keuzes maken. Jaaroverzicht 2007 Het leven draait om keuzes maken. Wij willen het onze klanten gemakkelijk maken het beste te kiezen. De beste producten, de beste kwaliteit, de beste prijzen en de beste keuzes voor

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie.

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie. Jaarverslag 2003 De klant centraal Ahold is een internationale groep van bedrijven in foodretail en foodservice, die onder hun eigen merknaam opereren. Wij bieden de consument van vandaag het beste op

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 161 19 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

ABN AMRO Holding N.V.

ABN AMRO Holding N.V. ABN AMRO Holding N.V. Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Terugblik van de voorzitter 2 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten 4 Inleiding 5 Geselecteerde financiële gegevens 8 Groepsstructuur

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie