Resultaten keurmerk Beton Bewust. Kwaliteit, zekerheid en verantwoordelijkheid in betonmortel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten keurmerk Beton Bewust. Kwaliteit, zekerheid en verantwoordelijkheid in betonmortel"

Transcriptie

1 Resultaten keurmerk Beton Bewust Kwaliteit, zekerheid en verantwoordelijkheid in betonmortel

2 Het keurmerk voor bouwen met betonmortel Het keurmerk Beton Bewust van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) garandeert de duurzame productie van betonmortel. De fabrikanten hebben werk gemaakt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het keurmerk is daarvan het tastbare bewijs. Betonmortelfabrikanten mogen het keurmerk alleen voeren als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Alle keurmerkhouders worden gecontroleerd op de eisen die zijn gesteld in de branchemeetlat (zie kader op pagina 4). De uitkomsten van de afgelopen twee jaar zijn verwerkt in deze publicatie. Ambitie: blijven verbeteren Het duurzaamheidconcept is volop in ontwikkeling. Inzichten over bouwen veranderen. VOBN en haar leden zijn actief betrokken bij deze ontwikkelingen. De voorwaarden waaraan een keurmerkhouder moet voldoen, zijn in afstemming met de stakeholders vastgesteld in een branchemeetlat en zijn dynamisch. Dat wil zeggen dat deze voorwaarden, qua inhoud en eisen, voortdurend tegen het licht worden gehouden en waar relevant worden aangescherpt. Bedrijven die het keurmerk Beton Bewust mogen voeren, hebben de ambitie deze voorwaarden continue te verbeteren. Daarom heeft VOBN, als eerste branche-organisatie via MVO Nederland, in april 2013 voor de tweede keer een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn als basis gebruikt voor de ontwikkeling van de branchemeetlat , de nieuwe voorwaarden waaraan een keurmerkhouder moet voldoen. Het keurmerk Beton Bewust geeft zekerheid voor de afnemers van betonmortel. De duurzame productie van betonmortel wordt gegarandeerd en geeft daarmee de benodigde basis om samen te werken. Afnemers van betonmortel kunnen erop rekenen dat de keurmerkhouder meedenkt, adviseert en een hoogwaardige bijdrage levert aan de duurzaamheid van te realiseren projecten. Geschiedenis keurmerk September 2009 Eerste vergadering met stakeholders. Januari Start ontwikkeling keurmerk voor betonmortel. Januari Branchemeetlat gereed en introductie keurmerk. April 2013 Tweede stakeholdersbijeenkomst: Huidige branchemeetlat aangescherpt en start ontwikkeling branchemeetlat Juni 2010 MVO als speerpunten binnen het beleid opgenomen, werkgroep MVO binnen VOBN geïnstalleerd, ontwikkeling branchemeetlat gestart. September Ruim 80 medewerkers geschoold. Bedrijven tekenen een duurzaamheidverklaring, waarin acht punten en ambitie-niveaus zijn vastgesteld. Augustus Eerste controles bij bedrijven, leerproces tot en met mei Mei 2013 Definitieve controles bij betonmortelbedrijven. 2

3 Wat is er in twee jaar bereikt? In de eerste twee jaren van het keurmerk zijn goede resultaten geboekt. VOBN is daar trots op. Deze jaren zijn te Zo is het mogelijk mengsels te ontwerpen die zowel constructief als qua duurzaamheid optimaal presteren, specifiek voor de toepassing van de klant. beschouwen als een leerproces waarin veel ervaring is opgedaan. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat namelijk niet vanzelf. Het is een proces dat veel inspanning vergt en ook tijd vraagt, maar uiteindelijk tot betere en duurzamer resultaten leidt. Resultaat: De kwaliteit en betrouwbaarheid komen tot uiting in de wijze van registratie en controle van beproeven. Keurmerkhouders zijn allemaal KOMO gecertificeerd. Afnemers worden gewezen op de eigenschappen van het materiaal en hoe het materiaal het best verwerkt, gestort en nabehandeld moet worden. Keurmerkhouders hebben de afgelopen twee jaar geïnvesteerd om deze kennis d.m.v. algemene VOBN communicatiemiddelen, zoals website en brochures, verder toegankelijk te maken voor de klant. Betontechnologen spelen in dit proces een belangrijke rol. Door een actieve houding naar de afnemer wordt de optimale betonsamenstelling voor de beoogde toepassing geleverd. 1. Betrouwbaarheid van levering Met afnemers worden duidelijke afspraken gemaakt over de aflevertijdstippen en de hoeveelheden van de te leveren betonmortel. De verschillende aspecten van levering worden regelmatig met afnemers geëvalueerd en (waar mogelijk) wordt er aan verbeteringen gewerkt. Van keurmerkhouders wordt verwacht dat zij afwijkingen in levertijd, of het nu te vroeg of te laat is, bijhouden. Het gaat hierbij om afwijkingen van meer dan 15 minuten. De Betonbouwgids is een handig naslagwerk voor alle partijen die werkzaam zijn binnen de betonbouwketen. Download gratis op of vraag aan bij een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant. Resultaat: Keurmerkhouders hebben geïnvesteerd in systemen of hebben werkprocedures veranderd om de registratie van levering bij te houden. Er zijn nog enkele bedrijven die dit handmatig registreren op de afleverbon, maar de meeste bedrijven verwerken deze gegevens in geautomatiseerde systemen. Het doel hiervan is om de komende jaren ( ) meer inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de leveringen. Het biedt keurmerkhouders ook de mogelijkheid om met de klant in dialoog te gaan over verbeteropties. 3. Lage CO 2 -emissie Het gebruik van klinkerarme cementsoorten wordt gestimuleerd en waar mogelijk uitgebreid. Om gericht reductiemaatregelen te kunnen nemen, wordt de gemiddelde CO 2 -emissie per m 3 -betonmortel via het VOBN-Benchmarkinstrument per betonmortelcentrale bepaald. Resultaat: De inspanning is erop gericht om de CO 2 -emissie verder te reduceren. Tegelijkertijd zijn er ook factoren die niet of slecht beïnvloedbaar zijn, zoals het weer. Ondanks een lange winterperiode hebben de keurmerkhouders de CO 2 -emissie per m 3 onveranderd laag kunnen houden. CO 2 -emissie per m 3 betonmortel Kwaliteit van de geleverde betonmortel 40 Met de klant meedenken is het motto. Het komt nog te vaak voor dat de recepten voor betonmengsels door kopiëren en plakken van het ene bestek in het andere terechtkomen. Beton Bewust keurmerkhouders hebben veel kennis van hun product en weten hoe het zich in bepaalde toepassingen gedraagt. Daardoor kan de klant optimaal worden geadviseerd Energie voor productie mortel Toeslagstoffen Transport naar bouwplaats Aanvoer grondstoffen Bindmiddelen Totaal 3

4 4. Hergebruik en gesloten materiaalkringloop Naast het gebruik van hoogovenslak en e-vliegas als secundaire grondstof, wordt de kringloop van beton verder gesloten door uitbreiding van het gebruik van betongranulaat als grindvervanger. Hergebruik, d.w.z. de inzet van secundaire grondstoffen per m 3 betonmortel per vestiging, wordt bijgehouden in het VOBN-Benchmarkinstrument en geverifieerd vastgelegd. Gebruik secundaire grondstoffen Û Percentage secundaire grondstoffen t.o.v. de toegepaste toeslagstoffen 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Betongranulaat Ballastgrind Vliegas Hoogovenslak Totaal Resultaat: Naast het aandeel van secundaire grondstoffen die via de bindmiddelen (CEM III) worden toegepast is het percentage secundaire grondstoffen in t.o.v. met ca. 15% toegenomen. Branchemeetlat De basis van het keurmerk Beton Bewust is vastgelegd in een branchemeetlat. De branchemeetlat qua inhoud en eisen weer een stap verder dan die van Zie voor de volledige inhoud van de branchemeetlat De branchemeetlat 2013: Betrouwbaarheid van levering; Kwaliteit van de betonmortel; CO 2 -emissie; Hergebruik en gesloten materiaal kringloop; Arbeidsveiligheid. 5. Arbeidsveiligheid Van de keurmerkhouders wordt verwacht dat zij de arbeidsveiligheid op de betoncentrale en bij de aflevering van betonmortel naar de bouwplaats in al haar facetten bevordert. Medewerkers, met inbegrip van personeel van derden en bezoekers op de betoncentrale, worden adequaat geïnstrueerd. Maar ook mag worden verwacht dat keurmerkhouders goede gesprekspartners zijn voor hun afnemers om de veiligheid op een bouwplaats tijdens het verwerken te vergroten. Resultaat: Arbeidsveiligheid wordt door keurmerkhouders op vele manieren bevorderd, onder andere met behulp van een vernieuwde Arbocatalogus Betonmortel. De Arbocatalogus is in met drie onderwerpen uitgebreid: machineveiligheid, fysieke belasting en inrichting van arbeidsplaatsen. De branche RI&E is geactualiseerd en wordt ter toetsing aan sociale partners en Steunpunt RI&E voorgelegd. Keurmerkhouders beschikken over interactief filmmateriaal en posters, die o.a. bij instructiebijeenkomsten kunnen worden gebruikt. Daarnaast worden onder de naam Ferry Slim posters uitgebracht die op een ludieke, maar met serieuze ondertoon, de arbeidsveiligheid bevorderen. Deze manier spreekt de werknemer aan en is zodanig succesvol dat de posters ook door branchegenoten in het buitenland worden gebruikt. Keurmerkhouders beschikken over interactief filmmateriaal en posters die o.a. bij instructiebijeenkomsten kunnen worden gebruikt. Het bindmiddel (cement) heeft de grootste bijdrage aan de CO2-emissie Percentage bindmiddel per gemiddelde m 3 in Via de benchmark wordt per centrale de CO 2 -emissie per gemiddelde m 3 beton- portlandcementklinker in het cement. Een portlandcement (CEM I) bestaat voor 8% 4% 19% mortel bepaald. Het bindmiddel dat wordt nagenoeg 100% uit portlandcementklinker, gebruikt, is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de CO 2 -emissie. Er zijn in dat terwijl een hoogovencement (CEM III) in de regel ongeveer 30% portlandcementklinker 2% opzicht drie belangrijke aspecten te noemen bevat. Dat komt tot uiting in de emissie- die veel invloed hebben op deze emissie van het bindmiddel, te weten: factor van een ton cement, t.w. 818 kg CO 2 voor CEM I en 296 kg CO 2 voor CEM III. De decarbonatie van kalksteen bij het Goed is het dan ook te bedenken dat voor de branden van kalksteen tot portlandcementklinker. productie van betonmortel in belangrijke mate hoogovencement (CEM III) wordt 67% Het al dan niet toepassen van alternatieve brandstoffen voor het stookproces in de cementoven. Het cementtype ofwel het aandeel gebruikt en de emissie van CO 2 laag kan worden gehouden. De CO 2 -emissie van een gemiddelde m 3 betonmortel bedraagt daardoor ca. 160 kg CO 2. CEM I CEM II CEM III Vliegas Hoogovenslak 4

5 nadruk verboden Nummer : BB1301 Uitgegeven : 1 juli 2013 Vervangt : verklaring Beton Bewust Geldig tot : 1 juli 2014 Dit certificaat is afgegeven op basis van de branchemeetlat Beton Bewust De inhoud van de branchemeetlat bestaat uit de volgende punten: Betrouwbaarheid van levering. Kwaliteit en betrouwbaarheid van het product. Broeikasgassen - CO 2 kg/m 3. Mate van hergebruik/ketenbeheer. Arbeidsveiligheid. VOBN verklaart dat controle voor dit certificaat heeft plaatsgevonden en dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat door de certificaathouder bij voortduring voldoet aan de branchemeetlat. Veenendaal, 1 juli 2013 Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland Directeur VOBN VOBN Vendelier 65-II 3905 PD VEENENDAAL Postbus AB VEENENDAAL T Bedrijf Adres gegevens Branchemeetlat Beton Bewust - Doelstellingen en ambities In april 2013 is door VOBN, samen met MVO Nederland, een tweede stakeholderdialoog georganiseerd. De stakeholders zien het keurmerk als een goed instrument om duurzaamheid te bevorderen. De stakeholders zijn wel van mening dat de eisen die worden gesteld, ambitieuzer mogen. Zo kunnen bedrijven die een inspanning leveren op duurzaamheidgebied zich op basis van het keurmerk nog beter onderscheiden. Nu, na twee jaar, wordt de tijd rijp geacht om de controle, ook in het kader van een objectieve communicatie, volledig extern te laten verrichten. Met ingang van het jaar 2014 zal de controle dan ook door derden worden uitgevoerd. Branchemeetlat Zoals genoemd, mogen volgens een aantal stakeholders de eisen die aan het keurmerk zijn verbonden, ambitieuzer. Dit sluit aan bij de wens van de keurmerkhouders zelf. De branchemeetlat is in dat opzicht dan ook op een 12-tal onderdelen aangevuld en uitgebreid. Zie Keurmerkhouders dienen voor derden inzichtelijk te maken dat aan het keurmerk Beton Bewust wordt voldaan. Dat betekent dat de prestaties van de keurmerkhouders kenbaar moeten worden gemaakt aan hun eigen stakeholders. Deze informatie betreft dan ten minste: 1. Het certificaat keurmerk Beton Bewust. 2. Het branche duurzaamheidrapport. 3. Het beleid van de keurmerkhouder ten aanzien van de reductie van CO 2 en de toepassing van secundaire grondstoffen. 4. Het nog beter meetbaar maken van arbeidsveiligheid door het bijhouden van een Injury Frequency (IF) in het VOBN-Benchmarkinstrument. Certificaat Beton Bewust Erkenning van het keurmerk Beton Bewust is van groot belang om de ingezette koers van Certificaat VOBN certificaat Beton Bewust Certificaathouder: Naam bedrijf drs. R. Peters de sector, naar een blijvende verbetering van het referentieniveau, door te kunnen zetten. Opdrachtgevers en aannemerij mogen erop vertrouwen dat keurmerkhouders als toeleveranciers toegevoegde waarde hebben om hun eigen ambities op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar te kunnen maken. Het keurmerk staat daar borg voor. CO 2 -prestatieladder Met de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) wordt overleg gevoerd om op basis van het keurmerk erkenning te verkrijgen, die een vertaling krijgt in de CO 2 -prestatieladder. De opdrachtgever/aannemer wordt hiermee geholpen om zijn eigen positie op de CO 2 -prestatieladder te verbeteren en/of te behouden. Beton is de bouwsteen voor een duurzame en veilige gebouwde omgeving. Een voorbeeld is het onderwijsgebouw Orion. Met een GreenCalc score van meer dan 480 is dit gebouw het meest duurzame op het terrein van Wageningen University. Deze score is haalbaar door vooral efficiënt duurzaam energiegebruik. In het plafond zijn akoestische en thermische eigenschappen verenigt met een minimalistische betonlook. Alle voorzieningen, zoals verlichting en audio installatie, zijn in plafondcassettes opgenomen en in de vloerconstructie meegestort. Dialoog met stakeholders Beton Bewust staat niet op zichzelf. Het creëren van meerwaarde is slechts mogelijk indien betrokken partijen het gezamenlijke belang onderkennen. Vanuit die positie is het mogelijk concrete stappen te zetten. Keurmerkhouders hebben deze stappen al vanaf 2009 genomen. De stakeholders, waaronder de aannemerij, maatschappelijke organisaties, grondstoffentoeleveranciers en overheid, zijn gevraagd kenbaar te maken wat in hun optiek van belang is voor de leden van VOBN om invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Beton Bewust heeft sindsdien gezorgd voor bewustwording van het belang van MVO in de bouwproductie en heeft daarmee een basis voor duurzaamheid gelegd bij een groot aantal bedrijven. Ook is het keurmerk Beton Bewust een nuttig meetinstrument op het gebied van duurzaamheid en geeft het inzicht in ontwikkelpunten. 5

6 VOBN-Benchmarkinstrument De basis van het keurmerk Beton Bewust is vastgelegd in de genoemde branchemeetlat. Er is sprake van een dynamisch proces, d.w.z. dat, vanuit de ambitie om te innoveren en te blijven verbeteren, de branchemeetlat qua inhoud en eisen weer een stap verder is dan de branchemeetlat Zie voor de inhoud van de branchemeetlat Benchmark De VOBN-Benchmark maakt onderdeel uit van de branchemeetlat en kent nu (nog) een tweetal thema s: 1. CO 2 -emissie (kg CO 2 /m 3 betonmortel) per centrale. 2. Gebruik van secundaire grondstoffen (gewicht in tonnen en %). Doel De doelstelling van de benchmark is tweeledig: Percentage bindmiddel per gemiddelde m 3 in 5% 8% 16% CEM I CEM II 2% CEM III Vliegas Hoogovenslak Intern gebruik De scores van de eigen centrales vergelijken met de overige verzamelde scores van de andere deelnemers in de benchmark. Vanuit bewustwording kan gericht worden gewerkt aan verbetering. De mogelijkheid om de resultaten van de verschillende centrales binnen het eigen bedrijf ook onderling te benchmarken. Extern gebruik De resultaten en ontwikkelingen vanuit VOBN of de individuele onderneming te kunnen communiceren. Totale productie betonmortel, d.w.z. het aantal geproduceerde m 3 betonmortel per jaar door de betreffende vestiging. Brandstofgebruik, diesel etc., dat door de verschillende voertuigen (truckmixers, pompmixers, schrankladers, etc.) wordt gebruikt voor de productie en transport van de betonmortel van de betreffende vestiging. Gebruik aardgas en elektriciteit voor de productielocatie. Grondstoffenverbruik en transport (aanvoer). De hoeveelheid van de verschillende grondstoffen die in het betreffende jaar is gebruikt voor de productie van de geproduceerde betonmortel. 69% Naast de hoeveelheid bindmiddel per gebruikte grondstof worden de transportafstanden opgegeven die voor transportmiddelen zijn ingezet, gerekend vanaf het beginpunt (de winplaats of productielocatie van de betreffende grondstof). Zo geldt voor graniet uit Noorwegen dus de afstand van Noorwegen naar Nederland (coaster) en vervolgens de afstand van de haven van aankomst in Nederland naar de centrale met het dan gebruikte transportmiddel. Emissiefactoren Het VOBN-Benchmarkinstrument is door Arcadis vervaardigd en is gebaseerd op het zogenoemde Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Met de gehanteerde emissiefactoren is aangesloten op de CO 2 -prestatieladder en de emissiefactoren uit de Nationale Milieudatabase. Bij het ontbreken van de voor de Nederlandse situatie gevalideerde emissiefactoren, wordt gebruik gemaakt van andere bronnen, waaronder Eco-Invent, dan wel wordt er een default waarde gebruikt, zoals inhuur truckmixers. Upstream Scope 3 emissies Scope 1 & 2 emissies Downstream Scope 3 emissies Productie en aanvoer grondstoffen Productie betonmortel Transport betonmortel Gebruik End-of-life Cement Vliegas Grind Zand Betongranulaat Hulpstoffen Water Transport naar centrale Productie betonmortel Transport naar de bouwplaats Als referentie wordt een m 3 betonmortel aangehouden. Dit betekent dat de prestaties m.b.t de carbon footprint en het hergebruik door de verschillende bedrijven, of in welk jaar is geproduceerd, onderling kunnen worden vergeleken. Niet meegenomen in de CO 2 -footprint 6 Gebruik End-of-life

7 Percentage CO 2 per gemiddelde m 3 in Percentage CO 2 per gemiddelde m 3 in 3% 13% 1% 5% Bindmiddelen Toeslagstoffen Aanvoer grondstoffen 3% 1% 5% 14% Bindmiddelen Toeslagstoffen Aanvoer grondstoffen Energie voor productie Energie voor productie Transport naar de bouwplaats Transport naar de bouwplaats 78% 77% Borging en controle Door certificerende instelling KIWA-BMC is een analyse uitgevoerd naar de procedure die bij de benchmark tool behoort. Geconcludeerd is dat het proces in zijn geheel voldoet aan de in de benchmark gedefinieerde doelen. Dit betekent dat de aannames en conversiefactoren die in de benchmark tool worden gebruikt, op de juiste manier zijn gekozen. De actualiteit van de conversiefactoren wordt ten minste eenmaal per jaar gecheckt (december/januari), voorafgaande aan het moment dat de benchmark gegevens door de keurmerkhouders worden ingevoerd. Om zekerheid te kunnen bieden aan de juistheid van de door de leden verstrekte kwantitatieve gegevens voor de benchmark, wordt een Assurance rapportage (juistheidverklaring) aan de keurmerkhouders gevraagd. Deze rapportage/verklaring moet worden afgegeven door een accountant, dan wel een certificerende instelling. Samenwerking De betonmortelindustrie kan niet alleen zorgen voor de benodigde versnelling en verandering. Om tot echte verduurzaming van gebouwen te komen, is de gehele keten nodig. Er zal gezamenlijk gesproken moeten worden over het wegnemen van belemmeringen, kansen, innovaties en nieuwe samenwerkingsverbanden. Samen werk maken van duurzaam bouwen? Kies dan voor een bij het keurmerk Beton Bewust aangesloten betonmortelfabrikant. Dan weet u zeker dat beton op een verantwoorde en duurzame wijze in uw projecten wordt toegepast. Voor meer informatie en een overzicht van de keurmerkhouders: kijk op Samenvatting Het keurmerk Beton Bewust voor de periode omvat vijf elementen, die zijn opgenomen in een branchemeetlat: Element benchmark Resultaat 1. Betrouwbaarheid Keurmerkhouders hebben geïnvesteerd van levering in geautomatiseerde systemen en houden de levertijden bij. 2. Hoge kwaliteit van Keurmerkhouders voldoen aan alle betonmortel normen en regelgeving. Zij investeren in communicatiemiddelen over het verwerken van betonmortel. De kennis van betontechnologen is bij keurmerkhouders van hoog niveau, zodat in overleg met de afnemers de optimale betonsamenstelling voor de beoogde toepassing wordt geleverd. 3. Lage CO 2 -emissie De CO 2 -emissie van een gemiddelde m 3 betonmortel bedroeg over de jaren en ca. 160 kg CO Hergebruik en Het percentage secundaire grondstoffen gesloten kringloop is in t.o.v. met ca. 15% toegenomen. 5. Arbeidsveiligheid Door middel van een actieve houding wordt arbeidsveiligheid in al haar facetten door keurmerkhouders op vele manieren bevorderd. Hiervoor heeft een keurmerkhouder veel communicatiemiddelen tot zijn beschikking. 7

8 Resultaten VOBN-Benchmarkinstrument Energieverbruik incl. transport naar de bouwplaats Emissiefactoren invoergegevens over het jaar Grondstof Eenh. kg CO 2 * Herkomst data CEM I ton 818 MRPI-blad CEM II ton 550 LCA ENCI CEM III ton 296 MRPI-blad CEM V ton 500 LCA ENCI Overige bindmidd. ton 600 geen 2 Steenslag ton 2,6 Betondatabase Brandstof truckmixers Brandstof inhuur truckmixers Brandstof overige voertuigen Aardgas Elektriciteit (grijs) Elektriciteit (groen) Totaal Argex toeslagm. ton 180 Betondatabase 3.1 Kalksteenmeel ton 32 Betondatabase 3.1 silicafume ton 5,2 Betondatabase 3.1 Kalksteen ton 2,3 Betondatabase 3.1 Liapor toeslagm. ton 2,3 Betondatabase 3.1 Bindmiddelen 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Basalt ton 4,2 Betondatabase 3.1 Zand ton 2,7 Betondatabase 3.1 Grind ton 2,7 Betondatabase 3.1 Betongranulaat ton 18 Betondatabase 3.1 Ballastgrind ton 1,1 LCA Van Nieuwpoort BV Hoogovenslak ton 37 MRPI-blad Vliegas ton 13 Vliegasunie Energiebron Eenh. kg CO 2 * Herkomst data 20,0 Diesel truckmixers liter Handboek CO 2 -prestatieladder 10,0 Diesel werktuigen liter Handboek CO 2 -prestatieladder 0,0 CEM I CEM II CEM III Overige bindmiddelen Biodiesel liter VOBN Werkgroep B&R Aardgas m Handboek CO 2 -prestatieladder Elektriciteit kwh 455 Handboek CO 2 -prestatieladder Groene stroom (wind) kwh 15 Handboek CO 2 -prestatieladder Toeslagmaterialen Groene stroom (zon) kwh 80 Handboek CO 2 -prestatieladder 3,00 2,50 2,00 1,50 Transportmiddel Eenh. kg CO 2 * Herkomst data Binnenvaartschip ton/km 60 Handboek CO 2 -prestatieladder Kustvaarder ton/km 30 Handboek CO 2 -prestatieladder Truck ton/km 80 Handboek CO 2 -prestatieladder 1,00 0,50 * Emissiefactor kg/co 2 0,0 Zand Grind Betongranulaat Overige toeslagmaterialen Vanzelfsprekend! Aanvoer grondstoffen Binnenvaartschip Kustvaarder Aanvoer per as Totaal Colofon November 2013 Deze brochure is een uitgave van de bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikanten. Vormgeving Springvorm, Sint-Michielsgestel Fotografie Vincent van den Hoven, Voorschoten; Pieter Kers, Amsterdam; Petra Appelhof, Nijmegen Tekstredactie PROAS, Arnhem Druk Schotanus&Jens, Nieuwegein VOBN Postbus AJ Veenendaal t f e w 8

Blauwzaam. Bijeenkomst Energie Convenant 1. 4 februari 2014

Blauwzaam. Bijeenkomst Energie Convenant 1. 4 februari 2014 Blauwzaam Bijeenkomst Energie Convenant 1 4 februari 2014 Waarom MVO? Innovatiever, efficiënter groter aanpassingsvermogen/minder afhankelijk Kostenbesparing minder afval, lagere energiekosten, minder

Nadere informatie

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Stap 1: Uitwerking van de waardeketen... 4 2.1 Grondstoffen... 4 2.2 Transport naar betoncentrale... 4 2.3 Prefab betoncentrale... 4 2.4 Transport naar het project... 5 2.5 Gebruikersfase

Nadere informatie

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW, 15 mei 2014 Bijgewerkt d.d. 30 april 2015 t.b.v. het stappenplan Goedkeuring directie: 2 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 3 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye

Voortgangsrapportage 3 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye Voortgangsrapportage 3 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye BESIX Nederland Branch 8 november 2012 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht +31 (0)180

Nadere informatie

Participanten Werkgroep. Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels)

Participanten Werkgroep. Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels) Participanten Werkgroep Aannemingsbedrijf Platenkamp BV (E. Veldkamp) Betoncentrale Twenthe (J. Dekker, D. Wintels) Cemex Cement Duitsland (W. Remarque) Twentse Recyclings Maatschappij TRM (W. Ekkelenkamp)

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

01/06/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V.

01/06/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V. Voortgangsrapport jan-mrt 2015 01/06/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar...

Nadere informatie

25/09/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V.

25/09/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V. Voortgangsrapport jan -jun 2015 25/09/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar...

Nadere informatie

02/06/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V.

02/06/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V. Voortgangsrapport jan-dec 2014 02/06/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar...

Nadere informatie

Voortgangsrapport jan-okt 2015

Voortgangsrapport jan-okt 2015 06-11-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar... 3 2.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

Green Deal Concreet 1.0

Green Deal Concreet 1.0 Green Deal Concreet 1.0 Een groep vooraanstaande bedrijven en brancheorganisaties in de betonketen hebben in 2011 samen met MVO Nederland het MVO Netwerk Beton opgericht. Op 4 oktober 2011 heeft het MVO

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Uitwerking ketenanalyse scope 3 emissies In situ beton Transport materiaal & materieel

Uitwerking ketenanalyse scope 3 emissies In situ beton Transport materiaal & materieel Uitwerking ketenanalyse scope 3 emissies In situ beton Transport materiaal & materieel Rapportnummer 3501030DR01 Datum 24 juni 2015 Relatienummer 12463 ADVISEUR M.V. van den Bovenkamp M.Sc. AUTEUR(S) BEWERKT

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016 Inzicht - Footprint Jaaroverzicht 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie jaar 2016 per

Nadere informatie

wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030

wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030 wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030 Erik Bronsvoort de groene draad van morgen 26/05/2012 06-81118061 erik@degroenedraadvanmorgen.nl Inhoud

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Energie Auditverslag (periode 2016)

Energie Auditverslag (periode 2016) Energie Auditverslag (periode 2016) Son, Maart 2017 Pagina 1 van 6 1. Introductie A. Jansen B.V. heeft een inventarisatie uitgevoerd over alle energiestromen binnen haar bedrijfsvoering. Dit document geeft

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF, SCOPE ÉÉN EMISSIE... 4 2.1 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 2.2 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT, SCOPE TWEE EMISSIE... 5 3.1 REDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Netwerk Betonketen 27 februari 2017 Nijverdal Daaf de Kok

Netwerk Betonketen 27 februari 2017 Nijverdal Daaf de Kok Netwerk Betonketen 27 februari 2017 Nijverdal Daaf de Kok 1 Netwerk Betonketen Waarom? Waar gaat het over Wie ben ik Waarom willen we iets met duurzaamheid Waarom willen we iets met beton Waarom nu Waarom

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Inzicht - Footprint Q4 2016

Inzicht - Footprint Q4 2016 Inzicht - Footprint Q4 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie 2016 Q4 per categorie...

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging 4 Scope 1 emissies 4 Scope 2 emissies

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Pon Equipment Rental t/m

Pon Equipment Rental t/m Voortgangsrapportage Pon Rental 2015 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015 CO 2 -update H1 2014 versie 2, 16 maart 2015 INLEIDING De belangrijkste milieu-impact van Beelen is haar CO 2 -uitstoot. Daarom hebben wij reeds in 2011 reductiedoelstellingen voor onze CO 2 -uitstoot

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Communicatieplan. Datum: 7 maart Paraaf directie:

Communicatieplan. Datum: 7 maart Paraaf directie: Communicatieplan Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: Inhoudsopgave COMMUNICATIEPLAN 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 Reductie 141118 MA Communicatieplan CO2 v5.0 Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE

Communicatieplan CO 2 Reductie 141118 MA Communicatieplan CO2 v5.0 Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE 2015-2016 Inleiding Voor u vindt u het communicatieplan van Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.. In dit communicatieplan wordt de interne en externe

Nadere informatie

CO2-emissie scope 3 Ketenanalyse Beton en prefab betonelementen

CO2-emissie scope 3 Ketenanalyse Beton en prefab betonelementen CO2-emissie scope 3 Ketenanalyse Beton en prefab betonelementen 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel van het document... 2 1.2 Leeswijzer... 2 2 De CO 2 prestatieladder... 3 2.1 Scopes... 3 2.2 Niveaus en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 6 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye

Voortgangsrapportage 6 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye Voortgangsrapportage 6 Ketenanalyse Beton BESIX bouwproject Lanaye BESIX Nederland Branch 15 juli 2014 Definitief rapport -- BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht +31 (0)180

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse? 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 11 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 11 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 23 november 2016 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Ketenanalyse beton CO 2 -Prestatieladder Strukton Group BV

Ketenanalyse beton CO 2 -Prestatieladder Strukton Group BV Ketenanalyse beton CO 2 -Prestatieladder Strukton Group BV Ketenanalyse beton CO 2 -Prestatieladder Strukton Group BV Rapportage ten behoeve van de CO2-Prestatieladder eis 4.A.1 en 4.A.3 Utrecht, december

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1 Energie audit Eis 2.A.3 Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder - Energie Audit 1

Nadere informatie

Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013

Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013 Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013 Datum: 28 maart 2014 Pagina 1 van 8 GKB Groep. CO2 emissie inventaris Inhoudsopgave 1 Over G.K.B.

Nadere informatie

Evaluatie CO2 reductie in ketensamenwerking:

Evaluatie CO2 reductie in ketensamenwerking: Evaluatie CO2 reductie in ketensamenwerking: Project 3 bruggen over kanaal Almelo de Haandrik Brug Bergentheim Brug Beerzerveld Brug Emtenbroekerdijk Uitvoering Aannemersbedrijf van Haarst Deelnemers ketensamenwerking:

Nadere informatie

Plus groen beton. Groen, groener, groenst

Plus groen beton. Groen, groener, groenst Plus groen beton Groen, groener, groenst De plussen van groen beton Een breed pakket secundaire grondstoffen PLUS groen beton is op basis van recyclingmaterialen als gewassen gerecyclede spoorwegballast

Nadere informatie

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 Significante scope 3 emissies Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de emissies in

Nadere informatie

Communicatieplan INHOUDSOPGAVE. 1 Communicatieplan. 1.1. Interne communicatie. Eis: 3.C.2

Communicatieplan INHOUDSOPGAVE. 1 Communicatieplan. 1.1. Interne communicatie. Eis: 3.C.2 Communicatieplan INHOUDSOPGAVE 1 Communicatieplan 1.1. Interne communicatie 1.1.1. Interne doelgroep 1.1.2. Interne communicatie 1.2. e communicatie 1.2.1. e doelgroep 1.2.2. e communicatie 1.3. Communicatiemiddel

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-1

Voortgangsrapportage 2015-1 23-11-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar... 3 2.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

REFERENTIE BETONMORTELS Aan: Daaf de Kok (De betonketen)

REFERENTIE BETONMORTELS Aan: Daaf de Kok (De betonketen) REFERENTIE BETONMORTELS Aan: Daaf de Kok (De betonketen) Van: 16-maart- 2016 Betreft: Referentie betonmortels 1. Inleiding In opdracht van het Netwerk Betonketen zijn er referentiebetonmengsels voor het

Nadere informatie

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003 Rapport Aveco de Bondt CO2-prestatieladder communicatieplan 2014 bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen (0)548 51 52 00 (0)548 51 85 65 rijssen@avecodebondt.nl

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

CO2-emissieverantwoording 2013-H1. Schagen Groep. volgens ISO 14064-1. Versie 2.0, 26 mei 2014.

CO2-emissieverantwoording 2013-H1. Schagen Groep. volgens ISO 14064-1. Versie 2.0, 26 mei 2014. CO2-emissieverantwoording 2013-H1 Schagen Groep volgens ISO 14064-1 Versie 2.0, 26 mei 2014. Naam Functie Datum Opgesteld door G.J. Molenaar KAM-coördinator 26 mei 2014 Gecontroleerd door H. Dolstra KAM-manager

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Zwatra B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 19 november 2015 Status:

Nadere informatie

Carbon Footprint rapport 2011

Carbon Footprint rapport 2011 Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V. Duurzame Energieprojecten Amsterdamseweg 51C 3812 RP Amersfoort Postbus 47 3800 AA Amersfoort Telefoon 033-467 15 11 www.wolterendros.nl Carbon Footprint rapport 2011

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan A&M Recycling

CO 2 Communicatieplan A&M Recycling CO 2 Communicatieplan A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. De communicatiemiddelen 8 5. Planning 9 6. Overige zaken 11 2/11 1. Inleiding Dit communicatieplan

Nadere informatie

CO2 Communicatieplan. Datum:... Paraaf directie: februari 2017

CO2 Communicatieplan. Datum:... Paraaf directie: februari 2017 CO2 Communicatieplan 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton. BESIX Nederland Branch Definitief rapport

Ketenanalyse Beton. BESIX Nederland Branch Definitief rapport Ketenanalyse Beton BESIX Nederland Branch 10-4-2017 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht +31 (0)180 64 19 90 Telefoon +31 (0)180 64 19 91 Fax info@besix.com

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 9 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 9 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 17 November 2015 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Project Vliegbasis Eindhoven

Project Vliegbasis Eindhoven Project Vliegbasis Eindhoven Voortgangsrapportage project Vliegbasis Eindhoven Den Ouden Groep B.V. Auteur(s): Rob Aartssen, Coördinator Ruimtelijke Ordening & Milieu / CO 2-functionaris, Den Ouden Groep

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 12 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 12 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 17 februari 2017 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 10 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 10 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 29 januari 2016 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2016 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4

Nadere informatie