E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033)"

Transcriptie

1 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033)

2 sd.cca11.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 2

4 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1. De kandidaat kan volgens een E-business bedrijfsmodel commerciële en informatieve activiteiten verrichten. 2. De kandidaat kan marketing-, verkoop-, bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen met betrekking tot E-business realiseren. 3. De kandidaat kan commerciële activiteiten en informatieve diensten middels een website opzetten. Pc/i 25 Pc/i 25 Pc/pm De kandidaat kan teksten voor een website schrijven. Pc/i/pm De kandidaat kan met behulp van een bestaand softwarepakket een website, met interactiemogelijkheden, voor een bedrijf/organisatie inrichten. 6. De kandidaat kan aangeven wat de invloed is van E-business op de relatie met klanten. Rc/pm 15 B

5 2

6 EINDTERM: 1. De kandidaat kan volgens een E-business bedrijfsmodel commerciële en informatieve activiteiten verrichten. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 25 punten 1.1 Verrichten commerciële en informatieve activiteiten - elektronisch communiceren met klanten, leveranciers en/of collega s - elektronisch beheren van klantgegevens door het vullen en onderhouden van klantbestanden - opbouwen c.q. verder uitbouwen van elektronische relaties met:. klanten (B2C/B2B). leveranciers (B2B). zakenpartners (B2B) - het koppelen aan c.q. doorsturen van documenten (o.a. orders, facturen) naar back office en administratiesystemen en/of functionarissen - verwerken c.q. afhandelen van elektronische transacties in de backoffice (fulfillment) - (elektronisch) aanbieden van follow-up activiteiten o.a. additionele producten en/of (aanvullende) diensten - interne systemen openstellen voor de klanten (tracing & tracking), waarbij de kandidaat leidinggevenden adviseert tot op welk niveau klanten zich in de systemen mogen begeven Hulpmiddel voor de kandidaat: E-business bedrijfsmodel 3

7 EINDTERM: 1. (vervolg) De kandidaat kan volgens een E-business bedrijfsmodel commerciële en informatieve activiteiten verrichten. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 25 punten - zorgdragen voor het elektronisch uitwisselen van standaardberichten (offerte-, order-, voorraad-, factureringsinformatie) d.m.v. bijvoorbeeld Electronic Data Interchange (EDI) en/of EDIFACT (EDI for administration, commerce and transport) - opzetten van (geautomatiseerde) klantvolgsystemen - interpreteren van klantvolgsystemen en op basis daarvan voorstellen doen aan leidinggevenden - elektronisch verstrekken van (bedrijfs)- informatie - elektronisch aanbieden van producten en/of diensten - elektronisch zoeken naar producten en/of diensten - elektronisch zoeken naar leveranciers - doen van voorstellen (niet als eindverantwoordelijke) voor:. het koppelen van bedrijfsprocessen. het automatiseren van bedrijfsprocessen. het inrichten van communicatiekanalen als internet, intranet, extranet en contact centers 4

8 EINDTERM: 1. (vervolg) De kandidaat kan volgens een E-business bedrijfsmodel commerciële en informatieve activiteiten verrichten. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 25 punten. het koppelen van de website aan andere informatiesystemen. aan te schaffen softwarepakketten - informeren, adviseren en instrueren van collega s m.b.t. E-business - op basis van de volgende actuele (Ebusiness) bedrijfsmodellen:. business to business (B2B). business to consumer (B2C). business to reseller (B2R). business to employee (B2E). administration to business (A2B). administration to customer (A2C) - binnen de volgende toepassingsgebieden:. e-commerce. m-commerce/i-mode. e-service/i-service. e-sourcing. e-procurement. e-government. e-logistics 5

9 EINDTERM: 1. (vervolg) De kandidaat kan volgens een E-business bedrijfsmodel commerciële en informatieve activiteiten verrichten. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 25 punten - blijkgevend van kennis van:. het begrip E-business. actuele (E-business) bedrijfsmodellen. de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van E-business. de fasen voor het inrichten van E- business. het aanwezig zijn op het internet; voorzichtige communicatie m.b.v. e- mail en intranet. het uitvoeren van marketingactiviteiten m.b.v. websites en campagnes. het geven van mogelijkheden tot interactie via internet. het geven van mogelijkheden tot transactie via internet. succes- en faalfactoren bij het inzetten van internet. platforms, belangenorganisaties en brancheorganisaties voor E-business. betrouwbaarheidsaspecten zoals:. technische beveiliging (firewalls, virusscanners) 6

10 EINDTERM: 1. (vervolg) De kandidaat kan volgens een E-business bedrijfsmodel commerciële en informatieve activiteiten verrichten. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 25 punten. autorisatie. betaalsystemen. organisaties (Thrusted Third Parties). keurmerken en gedragscodes. (Europese) wet- en regelgeving m.b.t. E-business 7

11 EINDTERM: 2. E-business 3 (CCA11.3 /CREBO:55033) De kandidaat kan marketing-, verkoop-, bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen met betrekking tot E-business realiseren. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 25 punten 2.1 Realiseren - marketingdoelstellingen m.b.t. E-business - doen van voorstellen voor een webmarketingplan afgestemd op de:. organisatie. doelstellingen. doelgroep - doen van voorstellen voor de inzet van (promotie)middelen en de wijze van inzet (offline c.q. online) - uitvoeren van een interne analyse gericht op het gebruik van internet - uitvoeren van een bedrijfstak-analyse gericht op het gebruik van internet - uitvoeren van een website-analyse - uitvoeren van een concurrentie-analyse naar de activiteiten van de concurrent op internet - uitvoeren van een bezoekersanalyse t.a.v. de website - uitvoeren van een marketing - uitvoeren van webgerelateerde werkzaamheden uit het (web)marketingplan Hulpmiddelen voor de kandidaat: - marketingplan van een onderneming - verkoop- of salesplan van een onderneming - communicatieplan - ondernemingsplan - jaarverslag(en) van een onderneming - geautomatiseerde systemen 8

12 EINDTERM: 2. E-business 3 (CCA11.3 /CREBO:55033) (vervolg) De kandidaat kan marketing-, verkoop-, bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen met betrekking tot E-business realiseren. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 25 punten - verkoopdoelstellingen m.b.t. E-business - doen van voorstellen voor een webinkoopc.q. webverkoopplan - uitvoeren van webgerelateerde werkzaamheden uit het verkoopplan en/of inkoopplan:. elektronisch verzamelen c.q. verstrekken van product- en/of diensteninformatie. elektronisch verstrekken van (verkoop)adviezen. uitvoeren van elektronische verkoopacties. afhandelen van elektronische offerteaanvragen en/of orders. elektronisch benaderen van potentiële klanten. elektronisch bijhouden van verkopen c.q. inkopen via het web 9

13 EINDTERM: 2. E-business 3 (CCA11.3 /CREBO:55033) (vervolg) De kandidaat kan marketing-, verkoop-, bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen met betrekking tot E-business realiseren. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 25 punten - bedrijfsdoelstellingen m.b.t. E-business. analyseren van koopgedrag van de klant op het web. gebruik maken van digitale marktplaatsen. daarbij rekening houdend met:. identificatie. authenticatie. autorisatie, kredietwaardigheid. betalingsmogelijkheden op het internet. juridische aspecten. (inter)nationaal recht - doen van voorstellen voor een webondernemingsplan - doen van voorstellen voor het promoten van de eigen website en het opzetten van click- en lead-campagnes - doen van voorstellen voor het (terug)verdienen aan de website c.q. samenwerkingsverbanden - uitvoeren van webgerelateerde werkzaamheden uit het ondernemingsplan 10

14 EINDTERM: 2. (vervolg) De kandidaat kan marketing-, verkoop-, bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen met betrekking tot E-business realiseren. Taxonomiecode: Pc/i Waarde: 25 punten - afdelingsdoelstellingen m.b.t. E-business - informeren, adviseren en instrueren van collega s m.b.t. de invloed van E-business op interne bedrijfsprocessen - ondersteunen van collega s en afdelingen bij het implementeren van (bedrijfs)doelstellingen m.b.t. E-business - blijkgevend van kennis van:. de invloed van E-business op de interne bedrijfsprocessen. de invloed van E-business op de verschillende branches:. de financiële dienstverlening. de retail. transport en logistiek. de overheid, de publieke sector. de industrie. de gezondheidszorg 11

15 EINDTERM: 3. De kandidaat kan commerciële activiteiten en informatieve diensten middels een website opzetten. Taxonomiecode: Pc/pm Waarde: 15 punten 3.1 Opzetten commerciële en informatieve diensten - m.b.v. de website, daarbij rekening houdend met de:. marketingdoelstellingen. inkoop-/verkoopdoelstellingen. bedrijfsdoelstellingen. afdelingsdoelstellingen - zorgdragen voor het verstrekken van informatie op de website:. elektronische folder en/of catalogus. informatierubrieken. FAQ (frequently asked questions) - zorgdragen, op basis van protocollen en scripts, voor interactiemogelijkheden op de website:. , call me now, SMS, audio, video, chat - zorgdragen voor transactiemogelijkheden, o.a. inrichten van een on-line catalogus, van waaruit direct besteld en betaald kan worden Hulpmiddel voor de kandidaat: een webdesign softwarepakket 3.2 Ontwerpen website - zorgdragen voor de vormgeving van de website, daarbij rekening houdend met: 12

16 EINDTERM: 3. (vervolg) De kandidaat kan commerciële activiteiten en informatieve diensten middels een website opzetten. Taxonomiecode: Pc/pm Waarde: 15 punten 3.3 Onderhouden website. welke boodschap de organisatie specifiek wil uitdragen. de wensen van de organisatie. de gebruiksvriendelijkheid van de site. de website-infrastructuur. webdesign aspecten. de beveiliging van de website - toepassen van vormgevingstechnieken zoals beeldbewerking en opmaaktalen (HTML, XML) - regelen van juridische aspecten zoals:. de registratie van domeinnamen. de aanmelding bij zoekmachine(s) - bewaken van actualiteit en zorgen voor aanvullende informatie, pagina s en/of afbeeldingen - fungeren als gesprekspartner voor de ICTafdeling - blijkgevend van kennis van:. (onderdelen van) contentmanagement m.b.t. E-business. internettechnologie. internetterminologie. hulpmiddelen voor het onderhouden en beheren van een website 13

17 EINDTERM: 4. De kandidaat kan teksten voor een website schrijven. Taxonomiecode: Pc/i/pm Waarde: 10 punten 4.1 Schrijven (delen van) webteksten - rekening houdend met:. het doel van de webtekst. formele (rand)voorwaarden. de doelgroep. algemeen geaccepteerde criteria voor webteksten t.a.v.:. pagina-indeling. lettertype. aanspreekvorm. tekstgrootte - fungeren als gesprekspartner voor de grafisch vormgever Hulpmiddel voor de kandidaat: een webdesignsoftwarepakket 14

18 EINDTERM: 5. De kandidaat kan met behulp van een bestaand softwarepakket een website, met interactiemogelijkheden, voor een bedrijf/organisatie inrichten. Taxonomiecode: Rc/pm Waarde: 15 punten 5.1 Inrichten website, met interactiemogelijkheden zoals e- mail, call-me-now, audio, video, chat - voor internet- of intranetomgeving - toepassen van relevante technische aspecten op het gebied van:. internetinfrastructuur. dataoverdracht, datakoppelingen en applicatiekoppelingen. werking van een server. besturingssystemen - blijkend op de hoogte te zijn van:. ICT-terminologie. ICT-toepassingen. basisprincipes van technologische implementatie. voor E-business beschikbare hardware en software - fungeren als gesprekspartner voor de ICTafdeling Hulpmiddel voor de kandidaat: een standaard webservice en/of softwarepakket 15

19 EINDTERM: 6. De kandidaat kan aangeven wat de invloed is van E-business op de relatie met klanten. Taxonomiecode: B Waarde: 10 punten 6.1 Aangeven de invloed van E-business op zakelijke relaties incl. faal- en succesfactoren voor de relatie met klanten - zowel interne als externe klanten - geeft aan dat:. de dienstverlening verbeterd zal worden. customer self service gepromoot zal worden. het klantenbestand internationaler zal worden. er een directere relatie zal zijn tussen klant en bedrijf. de klant meerdere (informatie)kanalen tot zijn beschikking heeft. er via E-business goed ingespeeld kan worden op de locale cultuur, locale activiteiten en evenementen. er via E-business goed ingespeeld kan worden op specifieke doelgroepen (via bijvoorbeeld etnomarketing en etnocommunicatie) - blijkgevend op de hoogte te zijn van (onderdelen van) customer relationship management (CRM) 16

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129)

Praktijkinstructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129) instructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129) pi.cin11.4.v1 ECABO, 1 december 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177)

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) sd.ict34.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Blauwdruk Internet Marketing Plan. Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan. Alex van Ginneken

Blauwdruk Internet Marketing Plan. Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan. Alex van Ginneken Blauwdruk Internet Marketing Plan Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164)

Praktijkinstructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) instructie Consumptieve kredieten 4 (CBV05.4/CREBO:50164) pi.cbv05.4.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 instructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 (ICT04.4/CREBO:53254) pi.ict04.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden:

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden: Voorwoord Voor u ligt de handleiding ZekeRE-business. Deze handleiding is bestemd voor de IT-auditor die in opdracht van een cliënt de beheersmaatregelen met betrekking tot elektronisch zakendoen door

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) pi.cbv13.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Applicaties 70

Hoofdstuk 6 - Applicaties 70 Hoofdstuk 6 - Applicaties 70 Primaire applicaties zijn applicaties die betrokken zijn bij ingaande logistiek, productie, uitgaande logistiek, verkoop en marketing, en dienstverlening. Deze bedrijfsprocessen

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Commercieel webverkeer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken

Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken Klaar voor digitaal ondernemen? Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken Syntens Kennis en innovatie zijn van essentieel belang voor een goed draaiende economie. Daarin is een belangrijke

Nadere informatie

Hunter CRM. Complete en flexibele software oplossingen DIENSTEN:

Hunter CRM. Complete en flexibele software oplossingen DIENSTEN: Hunter CRM Complete en flexibele software oplossingen Hunter - CRM levert complete en flexibele software oplossingen voor bedrijven, organisaties en praktijken. Geen enkel bedrijf is gelijk, waarom dan

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT

MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT MEDEWERKER LOGISTIEK MANAGEMENT - MATERIAL MANAGEMENT EINDTERMEN VANAF 2002/2003 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.2001 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES:

Nadere informatie

Over Netsupport: Introductie en onze visie 1/2

Over Netsupport: Introductie en onze visie 1/2 Over Netsupport: Introductie en onze visie 1/2 Wie we zijn Netsupport, een bedrijf met hoogopgeleide technici die ICT problemen voor u oplossen. Of het nu een website, Intranet, bedrijfsnetwerk of gewoon

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Praktijkinstructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167)

Praktijkinstructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167) instructie Betalingsverkeer 4 (CBV02.4/CREBO:50167) pi.cbv02.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Customer Portal: Van nice to have naar must have

Customer Portal: Van nice to have naar must have white paper Heeft ú al een ecm systeem? 4 april 2013 Bas Fockens, directeur Datacon BV Customer Portal: Van nice to have naar must have Organisaties en bedrijven moeten meer dan ooit concurreren op service

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie