Todlin NV Jaarverslag Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Todlin NV Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Todlin NV Jaarverslag 212 Jaarverslag 212

2 Jaarverslag 212

3 1 nanogram per jaar In het Bernini Mysterie van Dan Brown lukt het wetenschappers van het researchcentrum CERN één druppel antimaterie te maken. De cilinder waar die in zit wordt gestolen om als bom Vaticaanstad te verwoesten. CERN heeft na verschijning van het boek een speciale webpagina geopend om uit te leggen dat dat niet kan. Het kan slechts circa 1 nanogram (,1 gram) antimaterie per jaar maken en dat kost US$1 miljoen. Enne... hun medewerkers gaan trouwens ter ontspanning niet in een windtunnel hangen, ze fietsen of skiën liever, liet de persvoorlichter ook even weten.

4 Kerngegevens Column Maarten Hartog Profiel Teslin Investeringsfilosofie Teslin Investeringsteam Profiel Todlin Investeren in Todlin Bedrijven in portefeuille Verslagen Verslag van de Raad van Commissarissen Directieverslag Jaarrekening Balans per (voor winstbestemming) Winst- en verliesrekening over 212 Kasstroomoverzicht over 212 Toelichting Algemene toelichting Toelichting op de balans per Toelichting op de winst- en verliesrekening over 212 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Overige informatie Structuur Todlin Inhoudsopgave Jaarverslag Todlin 4 Inhoudsopgave 5

5 Klein en rijk Luxemburg stond lange tijd bovenaan de lijst rijkste landen ter wereld. In 212 moest het die plaats echter afstaan aan Qatar. Dat komt omdat de opsteller van de lijst, het Amerikaanse zakenblad Forbes, niet langer uitsluitend kijkt naar het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, maar die cijfers corrigeert naar koopkracht. Dan is Qatar rijker dan Luxemburg en wordt een land als Brunei met lage levenskosten en hoge inkomsten uit olie en gas - opeens het op vier na rijkste land ter wereld. Nederland staat op de tiende plaats. Jaarverslag Midlin 6 Kerngegevens 7

6 Bedragen in euro s Aantal uitstaande aandelen Intrinsieke waarde per aandeel Uitgekeerd dividend per aandeel ,63 5, ,5 45, ,65 4, ,56 375, ,43 5, Totaal rendement Todlin vanaf oprichting (maart 1998) Totaal rendement Expense ratio exclusief gerealiseerde winstparticipatie * 8,84% 1,26% 1,2% 1,22% 37,8% 1,25% 59,6% 1,33% 45,4% 1,39% 15 1 Expense ratio inclusief gerealiseerde winstparticipatie * 1,84% 1,31% 1,61% 1,36% 1,39% 5 Eigen vermogen (x 1.) * Zie toelichting op bladzijden 9 en Resultaat per aandeel Portefeuilleverdeling Opbrengsten uit deelnemingen 927,5 894,63 584,77 376,6 88,77 Waardeveranderingen van deelnemingen 74, , , , ,62 Overige opbrengsten Brutoresultaat per aandeel, 1.631,84, 1.863,99, ,85, 5.2,1 2, ,24 Acomo 29% Neways 8% Dotatie/vrijval voorziening Beter Bed 26% Reesink 11% winstparticipatie 18,3 325,12 55,6 197,36 648,24 DOCDATA 9% Stern 8% Kosten Nettoresultaat per aandeel 31,1 1.33,71 231, ,97 225, ,91 135, ,13 169, ,51 NedSense 2% Overige effecten 7% Dividendvoorstel over 212: 55 per aandeel. Jaarverslag Todlin 8 Kerngegevens 9

7 Een wet vangt geen boef De financiële sector wordt bedolven onder nieuwe wet- en regelgeving. Ik kan daar wel enig begrip voor opbrengen; de sector heeft er lang en op veel terreinen een puinhoop van gemaakt en is mede verantwoordelijk voor de crisis waar we nu al jaren in zitten. Er moest dus wel iets gebeuren. Maar met een wet vang je geen boef. En door te proberen alle mogelijke risico s af te dekken met regels wordt het (bedrijfs)leven niet automatisch beter. Meer controle en scherpere regels is wat de Nederlandse overheid en toezichthouders in Brussel willen en wat deels ook wordt gevraagd vanuit de samenleving. Niemand wil immers meer een financiële crisis meemaken. Maar is dit nu de juiste methode? Dat korte metten wordt gemaakt met onduidelijke financiële producten en het kortetermijndenken vind ik logisch. Ook dat ruim baan wordt gegeven aan transparantie en eerlijkheid. Overigens geldt de opmars van de paarse krokodil niet alleen voor de financiële wereld. De wens om ieder risico te beheersen of zelfs uit te sluiten, leidt in allerlei sectoren tot een sterke toename van de regeldruk. Een bankierseed, hoe goed bedoeld ook, biedt geen zekerheid dat mensen niet meer over de schreef gaan. Fatsoenlijke omgangsvormen moeten in je DNA zitten. Fatsoen moet je doen. Als het niet in je genen zit om op een goede en transparante wijze met beleggers en hun vermogen om te gaan, dan kunnen regels zeker bijsturen. Al zullen ze de echt kwaadwillenden niet tegenhouden. De ontwikkelingen leiden er kortom toe dat toezicht een doel op zich lijkt te worden. Het lijkt meer over de vorm te gaan dan over de inhoud. Regels kunnen wel helpen, maar zijn niet de eigenlijke oplossing voor uitwassen en misdragingen. Daarvoor is het nodig dat er een omslag is in het denken en in de wijze waarop er met elkaar en klanten wordt omgegaan, met name in de financiële sector. Een visie, waarbij gekozen wordt voor de lange(re) termijn, transparantie en fatsoenlijk omgaan met het vertrouwen van beleggers. De manier waarop we het al jaren doen bij Teslin. Volgens mij wordt het aankondigen van weer een nieuwe wet te veel bejubeld en wordt er vaak voorbij gegaan aan de duidelijk negatieve aspecten. Het legt bijvoorbeeld een grote druk op particulieren en bedrijven, of het nu financiële instellingen zijn of niet. Bij de bedrijven die het zich kunnen veroorloven worden hele afdelingen opgetuigd die ervoor moeten zorgen dat men zich aan die nieuwe regel(tje)s houdt. Ondernemingen zijn veel geld en energie kwijt aan het implementeren van nieuwe regels en het inrichten van interne controle daarop. Geld en tijd dat niet benut wordt voor de werkelijke business en niet altijd in het belang van de klant is. Daarbij komt dat de regels elkaar ook nog eens zo snel opvolgen dat het vaak lijkt alsof er niet wordt gekeken of de ene regel effect heeft of de volgende staat alweer klaar. De trend lijkt om alle risico s af te dekken. Zowel in het bedrijfsleven als in de omgang van alledag. Maar is het nou zo dat als er meer regels zijn alles vanzelf goed komt? Volgens mij niet. Nu kan je stellen dat nieuwe wetgeving zal helpen om uitwassen te voorkomen en dat dit, zeker gezien de gebeurtenissen in het recente verleden, een gewenste ontwikkeling is. Maar het is een utopie te denken dat alle excessen hierdoor worden uitgebannen. Bovendien maakt een tsunami aan regelgeving het leven niet direct plezieriger. De schandalen in het bedrijfsleven hebben zich onmiskenbaar voorgedaan en toch zijn de fatsoenlijke zakenmensen nog steeds in de meerderheid. Zoals wel vaker het geval is, lijden zij onder het falen van de minderheid. Zit er één persoon met de hand in de kas, of beduvelt hij op een andere wijze de zaak, dan wordt er direct een wet gemaakt waardoor regels strak worden aangehaald en waar uiteindelijk iedereen door wordt getroffen. Fatsoen moet je doen Maarten Hartog Jaarverslag Todlin 1 Column Maarten Hartog 11

8 Chique kleine eitjes Kaviaar, ofwel het zwarte goud, bestaat uit de onbevruchte eitjes van de steur. De naam komt van het Perzische Khag-avar. Perziërs dachten dat de exclusieve eitjes hun uithoudingsvermogen en potentie zouden verbeteren. Ook bij de Russische tsaren waren ze populair. Een hapje goede kaviaar kost tegenwoordig al gauw 5, dus het is voorbehouden aan vermogende gourmands. Dat was echter niet altijd zo, in het begin van de vorige eeuw werd in Amerikaanse saloons gratis kaviaar bij het bier gegeven omdat het hoge zoutgehalte de omzet van de drank verhoogde.

9 Profiel Teslin: Onafhankelijke beursparticipaties sinds 1991 Teslin Capital Management BV ( Teslin ) investeert met een langetermijnvisie in kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven in Nederland en andere Europese landen. Met ruim 2 jaar ervaring in deze investeringscategorie zijn wij een van de meest vooraanstaande small cap specialisten in Nederland. Teslin is volledig onafhankelijk. Onze drie fondsen Darlin NV, Todlin NV en Midlin NV nemen aanzienlijke belangen in een select aantal goed geleide ondernemingen met een sterke balans. Wij beheren de fondsen met een professioneel team van ervaren deskundigen met verschillende achtergronden. Ieder draagt vanuit de eigen specifieke expertise en ervaring bij aan een integrale visie op de investeringen. Een belangrijk onderdeel van de visie is dat onze fondsmanagers zich altijd opstellen als betrokken langetermijnaandeelhouders. Zij denken actief mee met het bestuur van de deelnemingen, stellen vragen en sporen zo nodig aan tot actie. Daarbij is het doel altijd het zeker stellen of verbeteren van verantwoorde waardecreatie. Corporate governance en fatsoenlijk ondernemen zijn ijzeren criteria in het beoordelen van ondernemingen. Wij vertrouwen op de kracht van onafhankelijke, eigen analyses en constructieve persoonlijke relaties met de deelnemingen. En die relatie hebben wij ook met onze investeerders. Ook met hen communiceren wij frequent, open en transparant. Niet alleen het goede, maar ook het minder goede of zelfs slechte nieuws wordt gemeld en toegelicht in het jaarverslag, kwartaalbrieven, maandberichten en maandelijkse factsheets. Dat deze opstelling gewaardeerd wordt blijkt uit de goed bezochte jaarvergaderingen en bedrijfsbezoeken aan de deelnemingen, die wij regelmatig organiseren. Wij hebben onze investeringen ondergebracht in drie fondsen: Organogram beheerder van Darlin neemt participaties van ten minste 5% in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen met een beurswaarde van 1 miljoen 4 miljoen op het eerste moment van investeren (small caps). Todlin neemt belangen van ten minste 5% in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen met een beurswaarde tot 1 miljoen op het eerste moment van investeren (micro en small caps). Midlin belegt in Nederlandse, Duitse en andere Europese beursgenoteerde ondernemingen met een marktkapitalisatie van gemiddeld 5 miljoen (small en mid caps). Anders dan bij Darlin en Todlin, neemt Midlin (ook) kleinere belangen. Midlin is een open-end fonds waarin investeerders wekelijks tegen intrinsieke waarde kunnen toe- en uittreden. Daarnaast beheert Teslin nog een mandaat. De aandelen van Teslin worden gehouden door het management en een participatiemaatschappij. De fondsmanagers en/of hun families hebben een belangrijk deel van hun vermogen in de fondsen van Teslin geïnvesteerd. Teslin heeft als beheerder van de Autoriteit Financiële Markten een vergunning, als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a en lid 2 van de Wet op het financieel toezicht. Jaarverslag Todlin 14

10 Investeringsfilosofie Teslin: Het begint met de juiste keuze. De parels vinden, daar gaat het om Teslin investeert met een langetermijnvisie in kleine en middelgrote, beursgenoteerde bedrijven in Europa. We participeren niet in veel bedrijven, maar houden een geconcentreerde portefeuille aan. Bij het zoeken naar geschikte bedrijven voor de portefeuilles van onze fondsen gaan we zorgvuldig te werk en zijn we selectief. Natuurlijk bestuderen we nauwgezet de cijfers van potentiële kandidaten voor onze portefeuille, maar de beslissing om in een bedrijf te participeren nemen we op veel bredere gronden. We volgen niet alleen de ontwikkelingen in de sectoren en regio s die ons interesseren, we bezoeken ook beurzen en bedrijven in de branche. Zo krijgen we een beter beeld van de markt waarin een bedrijf opereert en van de kansen en bedreigingen. Bovendien biedt het ons de gelegenheid om te praten met de concurrent, een leverancier of een klant. De historie van een bedrijf is interessant, maar de plannen voor de komende jaren en de samenstelling van het bestuur vinden wij belangrijker. Wij houden van bedrijven waar de oorspronkelijke ondernemersfamilie nog bij betrokken is. Wij investeren in goed geleide bedrijven die niet alleen waarde creëren voor de aandeelhouders, maar voor alle stakeholders die bij het bedrijf betrokken zijn. Bedrijven met een krachtig en betrouwbaar bestuur, dat meer ondernemer dan beheerder is, een sterke marktpositie, een overtuigende strategie en een goede groei van omzet, winst, kasstroom en dividend. We beoordelen waardecreatie op de capaciteit van een onderneming om duurzaam cashflow en bovengemiddelde rendementen op geïnvesteerd vermogen te genereren. Daarnaast is een goed ondernemingsbestuur (corporate governance beleid) een belangrijk investeringscriterium. Jaarlijks analyseren we een groot aantal beursfondsen. Slechts enkele komen in een van onze portefeuilles. Betrokken aandeelhouderschap Wij streven naar een constructieve relatie met de bestuurders en commissarissen van de bedrijven waarin we investeren en denken met hen mee. Als mede-eigenaar maken we actief gebruik van de rechten die de wet ons biedt. Ons stemrecht bijvoorbeeld zien we niet alleen als een recht. Het is onze plicht om er gebruik van te maken. Zaken als benoemingen, beloningen en de verdeling van de winst hebben onze bijzondere aandacht. Het aanstellen van commissarissen is belangrijk, omdat zij mede de belangen van de aandeelhouders behartigen en sterk genoeg moeten zijn om toezicht te houden op het bestuur. Benoemingen in het bestuur zijn van belang omdat het vertrouwen in de kwaliteit van het management een belangrijk criterium is in onze investeringsbeslissing. Bij het beoordelen van beloningspakketten kijken we meer naar de methodiek en instrumenten dan naar de hoogte ervan. Wij vinden dat ze aan moeten sluiten bij wat maatschappelijk verantwoord is en een langetermijnbeleid moeten ondersteunen. En we spreken ons ook altijd uit over het dividendbeleid, omdat we als mede-eigenaren daarmee de directie ook een nieuw mandaat geven om een deel van de winst te herinvesteren in toekomstige groei. We willen niet op de stoel van de directie gaan zitten, maar als er bijvoorbeeld sprake is van belangrijke wijzigingen in bedrijfsstrategie spreken wij ons wel vaak uit over de (on)wenselijkheid hiervan. En in uitzonderingsgevallen nemen wij zelf al dan niet met andere grootaandeelhouders samen het initiatief om belangrijke vragen over de strategie aan de orde te stellen. Doordat we een langetermijnvisie hebben en een constructieve relatie met de directies nastreven, stuit dit zelden op weerstand. Integendeel, uiteindelijk wordt onze kennis en betrokkenheid ook in deze gevallen op prijs gesteld. Investeringsfilosofie Teslin succes Teslin investeert na uitgebreide research in een select aantal kleine en middelgrote bedrijven, die waarde creëren voor aandeelhouders en fatsoenlijk omgaan met personeel, klanten, leveranciers, omgeving en eigenaren. Als betrokken aandeelhouder gericht op de lange termijn, gebruiken we onze aandeelhoudersrechten in de overtuiging dat dit bijdraagt aan het van de onderneming. Jaarverslag Todlin 16 Investeringsfilosofie Teslin 17

11 Investeringsteam: De investeringsfondsen van Teslin worden beheerd door een ervaren team van in totaal dertien mensen. De directie van Teslin wordt gevormd door Frederik van Beuningen, Maarten Hartog en Aleid Kruize. Het team bestaat verder uit medewerkers met uiteenlopende kennis en ervaring. Ieder draagt vanuit zijn expertise en ervaring bij aan een integrale visie op de investeringen. Het dagelijks beheer van Todlin is in handen van Maarten Hartog en Frederik van Beuningen. Maarten Hartog (1973) heeft zowel civiel als bedrijfsrecht gestudeerd in Leiden. Hij heeft zes jaar als advocaat in een ondernemingsrechtpraktijk gewerkt. Maarten is lid van zowel de beleggingscommissie als de juridische commissie van Eumedion. Tevens staat Maarten als compliance professional geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. Maarten is fondsmanager van Todlin en Darlin. Frederik van Beuningen (1949) studeerde economie. Na een loopbaan in de transportsector was hij zes jaar werkzaam in het directieteam van een participatiemaatschappij. Hij was in 23 lid van de Commissie Tabaksblat, die de Nederlandse Corporate Governance Code voor beursfondsen opstelde. Momenteel is Frederik lid van het dagelijks bestuur van Eumedion, de organisatie die de belangen van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance behartigt. Frederik is fondsmanager van Darlin en Todlin. Aleid Kruize (1958) studeerde zowel notarieel als fiscaal recht. Zij was ruim acht jaar als adviseur werkzaam in een internationale belastingadviespraktijk. Zij is onder andere commissaris geweest bij een participatiemaatschappij en een vermogensbeheerder. Sinds 27 is zij bestuurslid van DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association), de belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen. Op de website van Teslin (www.teslin.nl) is meer informatie te vinden over het investeringsteam. Jaarverslag Todlin 18 Investeringsteam 19

12 Profiel Todlin: Mede-eigenaar van veelbelovende bedrijven Todlin neemt belangen van ten minste 5% in ambitieuze, Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen met een beurswaarde tot 1 miljoen (micro en small caps) op het eerste moment van investeren. Todlin stelt zich ten doel een goed investeringsresultaat (koersresultaat en dividendinkomsten) te behalen voor haar investeerders. Todlin is in 1998 opgericht als tweede investeringsfonds van Teslin, dat ook het beheer voert over Todlin. Het fonds werkt op basis van de investeringsfilosofie van Teslin. Dit betekent dat Todlin een betrokken mede-eigenaar is van waardecreërende en fatsoenlijke bedrijven gericht op de lange termijn. Todlin houdt een gefocuste portefeuille met rond de tien deelnemingen. Per 31 december 212 bestond de portefeuille van Todlin uit negen ondernemingen. De bedrijven waarin Todlin investeert worden geselecteerd aan de hand van strenge selectiecriteria. Een goed management, een sterke marktpositie en een gezonde balans behoren daartoe. Maar ook wordt gekeken naar fatsoenlijk ondernemerschap en het corporate governance beleid. Todlin keert, indien mogelijk, het contant ontvangen dividend na aftrek van kosten uit. Gestreefd wordt het dividend jaarlijks te verhogen. Door de omvang van haar participaties geniet Todlin fiscale faciliteiten, waardoor zij geen vennootschapsbelasting verschuldigd is over ontvangen dividenden en gerealiseerde koerswinsten. Todlin kan na een delisting, die al dan niet op haar initiatief plaatsvindt, een belang aanhouden als buiten de beurs op termijn een beter resultaat te verwachten is. Todlin investeert in ambitieuze, ondernemingen met een beurswaarde tot 1 miljoen Gestreefd wordt een jaarlijks uit te keren. Nederlandse beursgenoteerde (micro en small caps). stijgend dividend Todlin maakt hooguit tijdelijk gebruik van een effectenkrediet tot een maximum van 15% van de aanwezige fondswaarden. Todlin verhoogt het rendement en risico van de portefeuille niet kunstmatig door te investeren met geleend geld (financiële hefboom). Het dagelijks beheer is in handen van Maarten Hartog (1973) en Frederik van Beuningen (1949). Zij hebben meer dan 25 jaar ervaring met participeren in Nederlandse small caps en profiteren van de kennis en kunde van de managers van Teslin s andere fondsen. Een onafhankelijke Raad van Commissarissen houdt toezicht op het gevoerde beheer van Todlin. Jaarverslag Todlin 2 Profiel Todlin 21

13 Investeren in Todlin: Todlin is open voor investeerders die geloven dat een langetermijninvestering in goed geleide, innovatieve bedrijven de beste kansen biedt op een goed investeringsresultaat. De aandeelhouders van Todlin zijn doorgaans zelf ondernemer (geweest) en waarderen de open en ondernemende cultuur van de beheerorganisatie. De aandeelhoudersvergadering van Todlin wordt druk bezocht, evenals de voor investeerders georganiseerde bezoeken aan bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. Verhandelbaarheid Todlin is een zogenaamde closed-end beleggingsinstelling. Investeerders kunnen toetreden bij Todlin door te participeren in de emissie. De vennootschap heeft de mogelijkheid nog 157 aandelen uit te geven. Bij toetreding via de emissie wordt een plaatsingsprovisie van 1% berekend. De verhandelbaarheid van aandelen van de Todlin-vennootschappen wordt verzorgd door de heren A. van de Laar ( ) en J. Heere ( ) van SNS Securities NV, die vraag naar en aanbod van aandelen bij elkaar brengen. De verkoop van aandelen Todlin is derhalve afhankelijk van het beschikbaar zijn van een koper. Voor transacties in de Todlin-vennootschappen brengt SNS Securities bij de koper en de verkoper, afhankelijk van de transactiegrootte,,3% tot,5% in rekening. Kosten De jaarlijkse managementvergoeding bedraagt 1,5% per jaar berekend over het gemiddeld eigen vermogen per kalenderjaar. Daarnaast ontvangt de beheerder Teslin bij een succesvolle (gedeeltelijke) verkoop van een van de participaties een performance fee. Een uitgebreide beschrijving van de kosten is opgenomen in het prospectus en in de toelichting in dit jaarverslag. Informatie Op de website, is uitgebreide informatie opgenomen over het fonds, zoals een informatiememorandum, jaarverslagen en de maandelijkse factsheet. Verder zijn daar achtergronden over de investeringen van Todlin te lezen. Verhandelbaarheid: SNS Securities NV Kosten: Informatie: managementvergoeding van 1,5% plus performance fee bij goede resultaten telefoon: website: Meer informatie over Todlin of participeren in Todlin is te verkrijgen bij Teslin via De medewerkers van Teslin staan belangstellenden graag persoonlijk te woord. Agenda Op woensdag 22 mei 213 houdt Todlin haar aandeelhoudersvergadering waarin de fondsmanagers verantwoording zullen afleggen over het gevoerde beheer en de samenstelling van de portefeuille. Investeerders worden voor deze bijeenkomst persoonlijk uitgenodigd. In de middag is er voor de liefhebbers een golfwedstrijd. In 212 bezochten wij met onze investeerders het Centraal Station van Den Haag waar Grontmij NV de integrale engineering verzorgt. Grontmij maakt deel uit van de portefeuille van Darlin NV. Ook in het nieuwe boekjaar wordt een bedrijfsbezoek georganiseerd. Jaarverslag Todlin 22 Investeren in Todlin 23

14 De grote Napoleon Napoleon was klein. Of toch niet? Dit bekende feit zou wel eens op een vertaalfout kunnen berusten. Ondanks de invoering van het metrieke stelsel ging men in Frankrijk namelijk nog jaren door met het oude meetsysteem. En dus noteerden de Fransen in het autopsierapport een lengte van 5 voet, 2 inches. Dat hebben de Engelsen overgenomen zonder zich te realiseren dat de Franse inch langer was dan de hunne. Als die theorie klopt was Napoleon geen 1.57, maar 1.7 meter; gewoon voor die tijd. Hij leek alleen klein omdat hij zich omringde met lange lijfwachten.

15 Amsterdam Commodities NV ( Acomo ) Ambachtelijk en betrouwbaar Acomo is een conglomeraat van handelshuizen in thee, kruiden en specerijen, noten, gedroogde vruchten, zaden en natuurlijke voedselingrediënten en grondstoffen. De specialistische handelaren van Catz, TEFCO, SNICK, King Nuts & Raaphorst, Red River en Van Rees zijn allemaal ervaren en hebben een eigen sterk ambachtelijk karakter. Er gaat jaarlijks 5. ton aan goederen door de handen van de 5 professionals van de handelshuizen. Vaak letterlijk, want ze lopen over de hele wereld rond om te keuren, proeven en onderhandelen. Het bedrijf is de schakel tussen kleine boeren en plantages in tropische landen die grondstoffen produceren en de industriële voedingsverwerkers en groothandels. Acomo doet voor hen niet alleen de aan- en verkoop, maar ook alles er tussenin: verwerking, verpakking, opslag, analyse, kwaliteitscontrole en distributie. Betrouwbare levering en gegarandeerde prijzen geven de klanten van Acomo zekerheid en gemoedsrust in markten waarin oogsten kunnen mislukken, prijzen en valuta schommelen en wanbetalers rondlopen. Het biedt, kortom, Peace of Mind Groot in mentaliteit Beurswaarde Omzet Nettowinst Dividend/aandeel Aantal medewerkers Gemiddelde kostprijs Beurskoers 323,1 593,1 27,,7 5 4,82 13,9 24,4 571, 26,2,65 5 4,82 1,34 226,2 374,9 15,5, ,54 11,8 88,5 164,5 1,5,4 65 3,38 5,42 55,5 175,3 8,7, ,38 3,4 Jaarcijfers per / In portefeuille sinds 1 juni 25 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro s Hoe gaat het? Dat het Acomo goed gaat blijkt ook uit de waardering voor haar daden op de beurs. Over de afgelopen tien jaar boekte het aandeel een koersstijging van 49% tegen 6% voor de AEX. En de toekomst ziet er zonnig uit. Ondanks de economische situatie gaat de handelaar pur sang onverstoord door met het uitbouwen van het bedrijf. Alle groepsondernemingen zijn winstgevend. De wereldwijde groeiende welvaart leidt tot hogere voedselconsumptie en daardoor ook tot hogere grondstofprijzen. Bijna alles waarin Acomo handelt, peper, nootmuskaat, kokosnoot en alle noten, is in de afgelopen jaren duurder geworden. Daar moet je als slimme handelaar goed op inspelen. Amerikaanse boeren willen overigens vaak dat je al anderhalf jaar van tevoren reserveert en aangeeft welke producten je wilt kopen. Niet voor niets zegt Acomo zelf dat haar mensen professionele risicomanagers zijn voor de eindgebruikers in de voedingsindustrie. De kwaliteiten van Acomo s bedrijven werden recent nog eens onderstreept toen het grote Amerikaanse Cargill ($135 miljard omzet) de distributie in de Benelux van haar zetmeel, zoetstoffen en dextrose aan Acomo toevertrouwde. Groot in mentaliteit Acomo s roots liggen in de tropen. Was het aanvankelijk een succesvolle rubberplantage-eigenaar, sinds 21 ligt de hele focus op food en het rijgen van kralen. Mede dankzij de crises kreeg het de kans om bedrijven over te nemen waar het al langer naar keek, zoals Red River (zaden), Van Rees (thee) en King Nuts & Raaphorst (noten en rijstcrackers). Dankzij die acquisities verdubbelde het in omvang en is het wereldwijd marktleider in de theeen zadenhandel geworden. Acomo koopt echter niet zomaar. Het gaat met acquisities net zo slim om als met de aan- en verkoop van nootjes. Het selecteert streng en gaat liever voor klein maar fijn dan zich te overeten aan iets groots. Overnamekandidaten mogen geen turn-around gevallen zijn, moeten ten minste 15% rendement op het eigen vermogen hebben, de winst per aandeel mag niet verwateren en het management moet blijven. Een succesformule die de oude VOC-tijden doet herleven. Jaarverslag Todlin 26 Portefeuille 27

16 Beter Bed Holding NV Hard at work on a good night s rest Wij kennen Beter Bed van de Retteketet - twee halen, één betalen achtige acties en van de Nederlandse winkelboulevards. Maar de beddenreus is in vrijwel heel Europa aanwezig met ketens als Matratzen Concord, Slaapgenoten en El Gigante del Colchón. Dus ook Belgen, Duitsers, Spanjaarden, Oostenrijkers en Zwitsers slapen in een beter bed. Van een boxspring met pocketveermatras voor 8 tot een kinderledikantje voor 1. Nachtkastje, ombouw, kussens erbij en je hele slaapkamer is ingericht. De slaapspecialist brengt nieuwe, modieuze en innovatieve producten met militaire precisie op de markt. Zo huurt het winkels op B- of C- locaties waar goed te onderhandelen is over de prijs. Een huurcontract voor een jaar is geen uitzondering. Voor een relatief beperkt bedrag richt Beter Bed de hele winkel in en als het niet lekker loopt zijn ze snel weer weg en openen elders. Dankzij goede marketingcampagnes en de prijzen die zij winnen bij Consumentbond-testen is hun naamsbekendheid uitstekend Groot in snel schakelen Beurswaarde Omzet Nettowinst Dividend/aandeel Aantal medewerkers Aantal winkels Gemiddelde kostprijs Beurskoers 287,3 397,3 14,4, ,42 13,2 35,1 397, 28, 1, ,42 13,99 463,6 374,7 27,9 1, ,84 21,26 344,5 361,5 23,9 1, ,83 15,8 Jaarcijfers per / In portefeuille sinds 11 juni 23 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro s 185,6 358,6 22,1, ,83 8,51 Hoe gaat het? Het bedrijf liet jaren stijgende omzetten en winsten zien. Maar in 212 bleef de omzet stabiel en daalde de winst voor het eerst in lange tijd. Vooral in Spanje, waar men veel minder te besteden heeft, en in Nederland, waar de woningmarkt op slot zit, waren consumenten terughoudend en liep het minder. Reden om af te schrijven op de Spaanse activiteiten en een voorziening te nemen voor reorganisaties en winkelsluitingen. Overigens wordt al 65% van de omzet buiten Nederland gerealiseerd, zoals bij Matratzen Concord in Duitsland. En daar steeg de omzet. Het marktaandeel in Europa werd ook vergroot. Beter Bed maakte daarnaast een inhaalslag in e-commerce door een strategische samenwerking met Wehkamp.nl aan te gaan en haar hele IT-infrastuctuur aan te passen. De omzet via de webshop ligt nu rond de 5%, maar de directie verwacht dat dit in de toekomst 2 á 3% wordt. De fysieke winkels blijven belangrijk voor het uitproberen van matrassen en advies van de verkopers. De solide basis en gezonde cashflow zorgen er bovendien voor dat er geïnvesteerd kan blijven worden in die winkels. Morgen dus gezond weer op. Groot in snel schakelen Beter Bed is in 1981 opgericht met de opening van twee slaapspeciaalzaken in Nederland, ging in 1996 naar de beurs en heeft nu winkels in zes landen. Die groei heeft het te danken aan het vermogen goed en snel in te spelen op marktontwikkelingen. Het opent snel nieuwe winkels en sluit ze met dezelfde vaart als het ergens niet loopt. Zo sloot het rond 23 ook de eigen fabrieken toen bleek dat eigen fabricaat minder opbracht dan het verkopen van bedden en matrassen die volgens eigen specificaties elders gemaakt werden. Het kwam met een betaalbare boxspring als antwoord op de vergrijzing en het M Line traagschuimmatras als antwoord op het toenemend aantal mensen met rugklachten. Met een webshop voor het groeiend aantal thuiswinkelaars en een duurzaamheidsgarantie voor de bewuste consument. De waar voor je geld filosofie is goed voor alle stakeholders: jaarlijks wordt een substantieel deel van de winst als dividend uitgekeerd. Cash & carry voor de aandeelhouders. Jaarverslag Todlin 28 Portefeuille 29

17 Koninklijke Brill NV Moderne schriftgeleerde excelleert Wilt u een abonnement op het open source tijdschrift African Diaspora? Of zoekt u een boek over hoe er in het middeleeuwse China werd gedacht over de menselijke sterfelijkheid? Of bestudeert u graag een interpretatie van Joodse gebeden in de Dode Zee-rollen? En geeft u de voorkeur aan Engels of consumeert u uw wetenschappelijke kost liever in het Hebreeuws of in het Chinees? Dan moet u bij Brill zijn. Al meer dan drie eeuwen lang is Brill dé uitgeverij voor academische boeken, tijdschriften en naslagwerken voor de alfa s. Brill geeft alles uit wat ertoe doet in de geesteswetenschappen, klassieke taal- en letterkunde, internationaal recht en wetenschapsgeschiedenis. In een gewoon boek of in digitale vorm. Vanuit haar hoofdvestiging in Leiden en een kantoor in Boston (Verenigde Staten) bedient zij een wereldwijd klantenbestand van individuele wetenschappers, onderzoeksinstituten en universiteitsbibliotheken. De grootste markt voor Brill is Noord-Amerika (43%), gevolgd door Europa (37%) en de rest van de wereld (2%). Driekwart van de omzet loopt via derden, zoals verzendboekhandels en tijdschriftenagenten. Superintelligente auteurs en lezers zijn er blij mee Groot in het faciliteren van informatiestromen Beurswaarde Omzet Nettowinst Dividend/aandeel Aantal medewerkers Gemiddelde kostprijs Beurskoers 36,6 27,5 5,7 1, ,85 19,5 25,3 27,4 3,3 1,5 118 n.v.t. 13,5 24,4 27,1 2,8,9 114 n.v.t. 13,16 19,8 26,1 2,1,9 121 n.v.t. 1,7 21,4 25,7,2 127 n.v.t. 11,55 Hoe gaat het? De nieuwe aanwinst in onze portefeuille onderscheidt zich van concurrenten door de uitstekende reputatie, hoge kwaliteit van aangeboden titels en een effectieve marketing en distributie. Het heeft bovendien niet veel concurrenten in de nichemarkt van wetenschappelijke publicaties voor de alfastudies. Die markt is klein, maar wel vrij stabiel en Brill heeft er al eeuwen een vooraanstaande positie. Dat wil niet zeggen dat Brill gewoon kan blijven doen wat ze vroeger deed, er zijn wel ontwikkelingen waar het op in moet spelen. Dat doet het ook. Zo is het goed voorbereid op de voortgaande digitalisering van de wereld. Was de bijdrage van de verkoop van digitale boeken in 26 nog 6% van de omzet, inmiddels is dat al ruim 4%. Bovendien kan de onderneming, zowel autonoom als via acquisities, verder groeien. In het verleden heeft men bewezen dit te kunnen, want de omzet nam van 11,6 miljoen in 2 toe tot 28,6 miljoen in 211. De winst per aandeel laat ook een duidelijk stijgende trend zien en het heeft een aantrekkelijk dividendrendement dat gezien de goede cashflow ook redelijk zeker is. Gecombineerd met een goed management, al bijna tien jaar onder leiding van de ervaren uitgever Herman Pabbruwe, zien wij een mooie rol voor Brill in onze portefeuille. Jaarcijfers per / In portefeuille sinds 25 februari 213 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro s Jaarverslag Todlin 3 Groot in het faciliteren van informatiestromen Brill is opgericht in 1683 in Leiden en kan bogen op een prachtige historie als zetterij, drukkerij, antiquariaat en uitgever. Haar wortels liggen in de Gouden Eeuw, die ook wetenschappelijk een bloeiperiode was en waarin Brill de hofleverancier was voor de oudste universiteit van Nederland. Het heeft haar goede internationale naam mede te danken aan het feit dat het net zo makkelijk Chinese karakters kon zetten als Hebreeuwse en Latijnse letters. De uitgever op hoge leeftijd heeft nog steeds goede banden met Universiteit Leiden, maar verder is het bedrijf jong van geest en meegegroeid met zijn tijd. Het stootte alle niet-uitgeverij activiteiten af en vergrootte het aantal vakgebieden door overnames van prestigieuze uitgeverijen als Martinus Nijhoff en Hotei en delen van Transnational en Gieben. Het zette ook in op online publicaties, ging samenwerken met Google s search inside the book en startte een eigen YouTube-kanaal. Al met al is Brill bepaald geen wereldvreemde schriftgeleerde en doet het stickertje uitgeverij haar eigenlijk tekort. De kerncompetentie van Brill is het faciliteren van de informatiestroom tussen wetenschappelijke auteurs en academische lezers en dat begrijpt het zelf al 335 jaar. Portefeuille 31

18 DOCDATA NV E-succes voor e-tailers Koopt u via internet een trui bij de Bijenkorf, gordijnen bij V&D of een dvd bij bol.com? Dan komen die via DOCDATA bij u in huis. De complete achterkant van de webshops van deze en andere grote namen wordt door de e-commerce dienstverlener verzorgd. Voorraadbeheer, online betalingen, klachtenafhandeling, DOCDATA kan het allemaal. En helpt daarmee haar klanten om hun klanten tevreden te houden. Er komt meer bij kijken dan dozen schuiven. Een goede afhandeling van retourzendingen is bijvoorbeeld ook van belang. Een kwart van de onlineshoppers stuurt weleens een pakketje terug. Voor de omloopsnelheid natuurlijk goed als dat snel wordt geregeld, maar voor klantbeleving nog belangrijker. Klanten die tevreden zijn over het retourbeleid zijn namelijk eerder geneigd tot een herhalingsaankoop. DOCDATA werkt snel en kosteneffectief en kan bovendien de teruggestuurde artikelen zo herverpakken dat ze direct de winkel weer in kunnen. En de webwinkel krijgt een retourgedrag-analyse zodat het terugzendingen kan verminderen. Die worden trouwens ook voorkomen door goede productfoto s en video s op de site. Ook daar kan DOCDATA voor zorgen via haar complete fotostudio Groot door internet Beurswaarde Omzet Nettowinst Dividend/aandeel Aantal medewerkers Gemiddelde kostprijs Beurskoers 91,8 152,8 7,6, ,81 13,12 11,5 13,7 6,8, ,7 14,5 62, 14, 3,8, ,7 8,85 59,5 8,5 7,7, ,52 8,5 39,3 78,6 3,7,3 59 5,43 5,62 Hoe gaat het? DOCDATA s fulfilment activiteiten groeien autonoom en laten jaar op jaar stijgende cijfers zien. Webshops breiden uit en hebben baat bij de expertise en flexibiliteit die DOCDATA biedt. Sommige worden zelfs zo groot dat ze alles zelf willen gaan doen. Zalando bijvoorbeeld. Dat zal leiden tot omzetverlies, maar de reputatie van DOCDATA is sterk en het zal er alles aan doen om dit op te vangen. Mede dankzij Zalando wordt het steeds vaker in Nederland - en ook in Duitsland - benaderd als er een tender voor een fulfilment opdracht is. Het investeerde dit jaar ook in capaciteitsuitbreiding om aan de grotere vraag te kunnen voldoen. E-tailers willen een steeds groter assortiment aanbieden onder het motto: Hoe meer keus je biedt, hoe meer orders je kunt genereren. Daarnaast investeert het in uitbreiding van kennis om ook nieuwe markten als huis & tuin te kunnen bedienen. De andere poot van het bedrijf IAI Industrial Systems BV- had in 212 geen geweldig jaar. Echter, de orderportefeuille van deze leverancier van machines voor het beveiligen en personaliseren van paspoorten, rijbewijzen, diploma s en andere waardedocumenten is nu al weer goed gevuld. Jaarcijfers per / In portefeuille sinds 17 februari 26 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro s Jaarverslag Todlin 32 Groot door internet DOCDATA levert essentiële diensten aan e-tailers. En internetshoppen neemt toe. Ondanks de crisis steeg de online omzet in 211 en 212 in Nederland met bijna 1%. Alleen al via ideal-betalingen werden 115 miljoen internetbestellingen geplaatst. Steeds vaker via telefoon of tablet. DOCDATA groeit mee, vooral dankzij haar uitstekende logistiek en planning. Zo ligt de verkooppiek voor bol.com bijvoorbeeld rond Sinterklaas wanneer er per dag meer dan 15. pakketten het warehouse van DOCDATA verlaten. Ook de Bijenkorf met de Drie Dwaze Dagen en de Maffe Marathon en de V&D met haar Prijzencircus zorgen voor een verhoging van het aantal orders met factor twintig ten opzichte van een gewone dag. DOCDATA is hier zo op ingespeeld dat piekperiodes beheerst verlopen met een goede en snelle terugkoppeling van data vanuit haar Business Intelligence programma. Portefeuille 33

19 NedSense enterprises NV Verbinden van virtuele en reële wereld Bent u op zoek naar een nieuwe bank? In de grote meubelwinkels staan er honderden. Je kunt een lapje stof meenemen naar huis, maar je kunt niet even een hele zithoek mee naar huis nemen om te zien hoe die daar staat. Dat kan wel met LOFT, het technologische hoogstandje van NedSense. Met dat programma kun je een foto van je kamer maken, die veranderen in 3D en daarin ieder meubelstuk vervangen door iets anders. Kleuren en lichtinval kunnen ook worden aangepast. Zo kun je switchen van de virtuele wereld naar de realiteit en andersom. NedSense ontwikkelt al 3 jaar superslimme softwaretoepassingen voor de mode- en textielbranche via een wereldwijd netwerk. Het investeert continu in hooggekwalificeerde medewerkers, marktonderzoek en productontwikkeling. Zo blijft NedSense voorop lopen in de snel veranderende wereld van internettoepassingen die iedere consument steeds meer individuele keuzemogelijkheden biedt. En biedt het haar klanten - designers, producenten en verkopers van kleding, vloerkleden, gordijnen en meubels - een kortere doorlooptijd naar de markt, een optimaal productontwikkelingsproces en vermindering van monsterkosten Groot in consumentenbeleving Beurswaarde Omzet Nettowinst Dividend/aandeel Aantal medewerkers Gemiddelde kostprijs Beurskoers 6,3 n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. 2,39,3 7,8 9,1 1,8 19 2,39,37 6,8 9,5, ,39,5 5,9 8,1 1, ,67,6 2,3 9,8 6, ,7,53 Jaarcijfers per / In portefeuille sinds 8 november 1999 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro s Hoe gaat het? In veel plaatsen waar mode belangrijk is, zoals in Milaan en Madrid, zorgen economische problemen voor moeilijke marktomstandigheden. Maar in Amerika zet het herstel goed door en daar komt de helft van de omzet van NedSense vandaan. LOFT is een mooi product, maar het komt nog niet echt van de grond. Er moet steeds flink in worden geïnvesteerd om de concurrentie voor te blijven. Het bedrijf heeft een grote light house-klant nodig. Die rol zou Crate & Barrel de Amerikaanse versie van IKEA - wel eens kunnen spelen. Dat ging in 212 in zee met LOFT, evenals een andere grote partij: het Australische Carpet Court. Inmiddels is ook een opdracht van Trendhopper verkregen. Het gaat ons echter niet snel en goed genoeg. Het bedrijf had ook nog wat governance issues die ertoe leidden dat er een compleet nieuwe Raad van Commissarissen aantrad en de CFO vertrok. Goed dat daarnaast Boer & Croon werd ingeschakeld om een strategisch verkenningstraject uit te voeren, want NedSense heeft innovatieve producten en een grote markt aan haar voeten liggen. Nu nog uitrollen. Groot in consumentenbeleving In de huidige belevingseconomie staat de individuele ervaring van de consument centraal. Mensen willen hun eigen leven naar eigen inzicht inrichten. NedSense kan met haar innovatieve IT-oplossingen flink aan die behoefte bijdragen. Het maakt echt prachtige producten. Het voormalige Blue Fox, opgericht in de jaren tachtig, groeide snel dankzij haar Buy & Build strategie, maar kwam in 26 voor flinke financiële uitdagingen te staan. Na jaren herstructureren en het afstoten van alle niet-kernactiviteiten veranderde het in 29 de naam in NedSense enterprises. Dat symboliseerde een nieuwe start. De introductie van LOFT leek vervolgens een gouden zet, maar leidde nog niet tot het succes dat de slimme ontwerper zou moeten kunnen hebben. NedSense is the My Brand provider in a society in which the Me consumer emerges, zegt het zelf. Dat klinkt bijna filosofisch en zou veel meer klanten als poëzie in de oren moeten klinken. Jaarverslag Todlin 34 Portefeuille 35

20 Neways Electronics International NV Smart in elektronica Een succesvol product begint met een goed idee. Op basis van goede ideeën van haar klanten ontwerpt en ontwikkelt elektronicabedrijf Neways nieuwe producten voor haar klanten. Dat zijn vooral de grote, mondiaal opererende systeemleveranciers. Het dienstverleningspakket strekt zich uit van de keuze van componenten tot het ontwerp, van het toetsen op maakbaarheid tot de snelle productie van prototypes en tot het verlagen van de productiekosten. Neways kan het allemaal en combineert hoogwaardige kennis en kunde van de medewerkers in West-Europa met de kracht van eigen productiefaciliteiten in Oost-Europa en China. Of het nu alleen de printplaten levert die elektronische componenten verbinden of een heel systeem ontwikkelt en het totale product life cycle management verzorgt, in ieder geval zit er iets van Neways in ontelbare machines in de halfgeleider-, medische-, auto-, defensie- en telecomindustrie Groot in smartnerships Beurswaarde Omzet Nettowinst Dividend/aandeel Aantal medewerkers Gemiddelde kostprijs Beurskoers 46,5 274,3,4, ,65 4,68 53,1 283,9 5,2, ,74 5,4 85,8 254,5 5,1, ,69 8,86 61,1 188,4 5, ,69 6,34 48,2 242,8, ,69 5, Hoe gaat het? In een moeilijke markt zag Neways in 212 dat klanten hun plannen neerwaarts bijstelden en orders uitstelden. En als ze na uitstel alsnog een order plaatsten, dan eisten ze een snelle uitvoering. Dat betekent dat er soms dure extra capaciteit moet worden ingehuurd en er anderzijds soms overcapaciteit is. Reden om de organisatie en de bedrijven in Nederland tegen het licht te houden en de onbalans in capaciteitsbezetting aan te pakken. De herallocatie van activiteiten binnen Nederland zou tot structurele kostenbesparingen moeten leiden. Daarnaast heeft het bedrijf inmiddels de noodzakelijke organisatieverandering in Duitsland doorgevoerd. Overigens komt de strategie om meer als one-stop provider te gaan functioneren (nog) niet goed uit de verf. ASML ziet wel de voordelen van de strategie van Neways, maar bij andere bedrijven krijgen ze minder makkelijk een stevige poot aan de grond. Toch zou herstel van de winstgevendheid mogelijk moeten zijn als de markt minder volatiel wordt en er meer klanten komen die zaken uitbesteden aan Neways. Naar het zich laat aanzien laten beide zaken echter nog even op zich wachten. Jaarcijfers per / In portefeuille sinds 16 juni 24 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro s Jaarverslag Todlin 36 Groot in smartnerships Neways was vroeger leverancier van printplaatjes, maar schoof steeds dichter naar de eindklant. Een goede strategie, want het heeft alle smaken in huis qua elektronica en kan haar klanten daarvoor één loket bieden. Dat is handig, want de concurrentie bestaat grotendeels uit kleine, gespecialiseerde bedrijven. Die kunnen vaak maar één kunstje. Als de grote klanten daar inkopen moeten ze zelf alle beetjes kennis en kunde aan elkaar knopen. Veel tijd- en energierovender dan Neways inschakelen. Die zit ook altijd om de hoek, waar de klant zich ook bevindt. Neways heeft goed gezien dat grote jongens als de Philipsen van deze wereld beter met een paar sterke dan met een heleboel kleine partners kunnen praten. En het is ook goed uitgerust voor het smeden van smartnerships. Nu moet het haar ambities alleen nog waarmaken. Portefeuille 37

Halfjaarbericht 2012

Halfjaarbericht 2012 16 augustus 2012 Halfjaarbericht 2012 Geachte aandeelhouder De intrinsieke waarde van het aandeel Todlin NV nam in het eerste halfjaar van 2012 toe van 14.864,50 tot 15.523,44. Met het in mei uitgekeerde

Nadere informatie

DARLIN NV Halfjaarbericht

DARLIN NV Halfjaarbericht DARLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder In ons jaarbericht en jaarverslag 2016 hebben we aangegeven vertrouwen te hebben in de bedrijven in onze portefeuille. We zagen op dat moment geen directe

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2013

Halfjaarbericht 2013 Halfjaarbericht 2013 20 augustus 2013 Geachte aandeelhouder De intrinsieke waarde van het aandeel Todlin NV nam in het eerste halfjaar van 2013 af van 15.678,63 tot 15.268,88. Met het in mei uitgekeerde

Nadere informatie

DARLIN NV Halfjaarbericht

DARLIN NV Halfjaarbericht DARLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder In ons jaarbericht 2014 gaven we al aan dat wij goede verwachtingen hadden voor 2015. En tot nu toe komen die aardig uit. De intrinsieke waarde van Darlin

Nadere informatie

MIDLIN NV Halfjaarbericht

MIDLIN NV Halfjaarbericht MIDLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder Na een moeilijke start van het boekjaar is de intrinsieke waarde van Midlin in de eerste helft van het boekjaar 2014/2015 van 133,70 naar 140,59 gestegen.

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Factsheet Midlin NV per 30 november 2015

Factsheet Midlin NV per 30 november 2015 Factsheet Midlin NV per 3 november 215 Waarden Algemene informatie Intrinsieke waarde: 15,58 Dividend 213/214: 3,5 Fondsomvang (in mln): 62,9 Aantal uitstaande aandelen: 417.837 Rendementen 215 tot heden:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier. Maarsbergen, maart 2015. Teslin Capital Management BV Frederik van Beuningen Maarten Hartog Aleid Kruize

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier. Maarsbergen, maart 2015. Teslin Capital Management BV Frederik van Beuningen Maarten Hartog Aleid Kruize Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Interview met de fondsmanager 8 Profiel Teslin 14 Investeringsteam 16 Investeringsfilosofie Teslin 18 Profiel Todlin 20 Investeren in Todlin 22 Bedrijven in portefeuille

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

Teslin Capital Management BV. Fatsoenlijk Ondernemen en Investeren

Teslin Capital Management BV. Fatsoenlijk Ondernemen en Investeren Teslin Capital Management BV Fatsoenlijk Ondernemen en Investeren Versie november 2014 2 Onze visie: Een onderneming heeft als doel waarde te creëren op de lange termijn, met inachtneming van de belangen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start

Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start 2008 Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start invoer nieuw systeem Consolidatie leveranciers Brill

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Two handshakes away. Kent u iemand die Obama, Bill Gates of de Dalai Lama de hand heeft gedrukt? Volgens Nobelprijswinnende wiskundigen ben je

Two handshakes away. Kent u iemand die Obama, Bill Gates of de Dalai Lama de hand heeft gedrukt? Volgens Nobelprijswinnende wiskundigen ben je Jaarverslag 211 Two handshakes away. Kent u iemand die Obama, Bill Gates of de Dalai Lama de hand heeft gedrukt? Volgens Nobelprijswinnende wiskundigen ben je slechts ongeveer twee handdrukken verwijderd

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

MIDLIN NV Halfjaarbericht

MIDLIN NV Halfjaarbericht MIDLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder Aanvankelijk startte het boekjaar 2015/2016 goed, waarna de intrinsieke waarde van Midlin in de eerste maanden van 2016 weer daalde. Per 31 maart 2016 was

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Help I need somebody Organisaties doen hun best om bellende klanten tevreden te houden terwijl ze moeten wachten op doorverbinding met een

Help I need somebody Organisaties doen hun best om bellende klanten tevreden te houden terwijl ze moeten wachten op doorverbinding met een Jaarverslag 213 Help I need somebody Organisaties doen hun best om bellende klanten tevreden te houden terwijl ze moeten wachten op doorverbinding met een medewerker. Maar dat lukt niet altijd even goed.

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. QWIC bv is een aanbieder op de markt van elektrische fietsen en elektrische scooters (informatiebron 1). Dit Nederlandse bedrijf zag

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Notulen. Vergadering Beleggingsraad Todlin NV. Maandag 20 maart 2017 om uur in Maarsbergen

Notulen. Vergadering Beleggingsraad Todlin NV. Maandag 20 maart 2017 om uur in Maarsbergen Notulen Vergadering Beleggingsraad Todlin NV Maandag 20 maart 2017 om 13.30 uur in Maarsbergen Aanwezig: De heer C. Picokrie, Arkelhave BV; De heer M. van Wettum, MavaWe BV; De heer J.J. Bongers; De heer

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Word een Meesterlijk Merk!

Word een Meesterlijk Merk! Word een Meesterlijk Merk! Word een Meesterlijk Merk! Personal branding voor ambitieuze advocaten Catriona Ravelli Catriona Ravelli-Kuper, 2017 Alle rechten voorbehouden Omslagontwerp: Karien Ravelli-Turkenburg

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld Management Buy Out

Rekenvoorbeeld Management Buy Out Rekenvoorbeeld Management Buy Out Introductie Bedankt voor uw interesse in de management buy-out! Om u een beter beeld te laten krijgen in wat een management buy-out inhoudt heeft Lingedael Corporate Finance

Nadere informatie

Teslin Capital Management BV is de beheerder van Todlin NV en beschikt voor het uitvoeren van deze activiteit over een vergunning op grond van

Teslin Capital Management BV is de beheerder van Todlin NV en beschikt voor het uitvoeren van deze activiteit over een vergunning op grond van Teslin Capital Management BV is de beheerder van Todlin NV en beschikt voor het uitvoeren van deze activiteit over een vergunning op grond van artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Teslin

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Gaat Wehkamp het redden met Brits geld? Economie de...

Gaat Wehkamp het redden met Brits geld? Economie de... Het nieuwe moderne distributiebedrijf van Wehkamp in Zwolle, dat deze zomer zal worden geopend. Wehkamp Gaat Wehkamp het redden met Brits geld? Vijf vragen over de overname van Wehkamp ARTIKEL Het oude

Nadere informatie

Country factsheet - April 2016. België

Country factsheet - April 2016. België Country factsheet - April 2016 België Inhoud Inleiding 3 Wat kopen de Belgische klanten online? 4 Populaire betaalmethodes 4 Populaire leveringsmethodes 5 Populaire online platformen 5 Over de grenzen

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

BAVA PRESENTATIE 10 december 2013

BAVA PRESENTATIE 10 december 2013 BAVA PRESENTATIE 10 december 2013 Management Koos Hendriks CEO, oprichter Wim Moerman CFO Eigenaar wintersportwinkels Eigenaar Duijvestein Wintersport Oprichter en CEO SnowWorld 1974-1979 1980-2001 1996-heden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 PERSBERICHT Bussum, 19 mei 2015 Aantal medewerkers ruim verdubbeld Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 Hoofdpunten trading update: Goede bedrijfsmatige ontwikkeling bestaande bedrijven Resultaatverwachting:

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Voorwoord. Maarsbergen, maart 2016. Teslin Capital Management BV. Maarten Hartog Aleid Kruize Frederik van Beuningen Hein van Beuningen

Voorwoord. Maarsbergen, maart 2016. Teslin Capital Management BV. Maarten Hartog Aleid Kruize Frederik van Beuningen Hein van Beuningen Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Interview met de fondsmanagers 8 Profiel Teslin 14 Investeringsteam 16 Investeringsfilosofie Teslin 18 Profiel Todlin 20 Investeren in Todlin 22 Bedrijven in portefeuille

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing?

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing? 1. Wat is marketing? Marketing is afgeleid van het Engelse woord: to market. Dit betekent op de markt brengen. Om een product of dienst succesvol op de markt te brengen, moet een bedrijf rekening houden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2014 De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Balans per 30 juni 2014 (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) Activa 30-06-2014

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Eerstekwartaalcijfers

Eerstekwartaalcijfers Value8 Profiel: Value8 N.V. is een beursgenoteerde onderneming die diensten verleent aan en investeert in kleinere en middelgrote bedrijven. Value8 N.V. richt zich op succesvolle ondernemingen in lange

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij

Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij Computers are incredible fast, accurate and stupid ; Humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant; Together they are powerful beyond imagination - Albert

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003 Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Geschiedenis Athlon Holding oprichting als Riva (Amsterdam); eerste aandeelhouder Albert Heijn 1916 eerste

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo I

Eindexamen m&o vwo I Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. TomTom nv is een Nederlandse fabrikant van navigatiesystemen. Informatiebron 6 geeft een schets van het bedrijfsprofiel van TomTom. Hieruit

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

SNS Securities & ForFarmers. 11 december 2012

SNS Securities & ForFarmers. 11 december 2012 SNS Securities & ForFarmers 11 december 2012 Inhoud I. SNS Securities N.V. II. Handelsplatform & SNS Securities III. Rapport SNS IV. Vragen 2 SNS Securities N.V. SNS Securities is onderdeel van de SNS

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 2 november 2006 P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt vandaag nadere gegevens bekend omtrent de voorgenomen acquisitie van Braywood Holdings Limited ten behoeve van de op

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Verjongingskuur voor een 108-jarige Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Swets: verjongingskuur voor een 108-jarige Siebe van Elsloo CFO Van een Amsterdamse gracht naar the information superhighway Opgericht

Nadere informatie

Amsterdam, 26 augustus 2008

Amsterdam, 26 augustus 2008 Toelichting Halfjaarcijfers 2008 Amsterdam, 26 augustus 2008 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande Hoofdpunten H1 2008 Omzet met 6% gedaald naar 130,0 mln Vraag halfgeleidersegment sterk

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Teslin Capital Management BV ( Teslin ) is de beheerder van Todlin NV en beschikt voor deze activiteit over een vergunning op grond van artikel 2:65

Teslin Capital Management BV ( Teslin ) is de beheerder van Todlin NV en beschikt voor deze activiteit over een vergunning op grond van artikel 2:65 Teslin Capital Management BV ( Teslin ) is de beheerder van Todlin NV en beschikt voor deze activiteit over een vergunning op grond van artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Teslin is opgenomen

Nadere informatie