Todlin NV Jaarverslag Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Todlin NV Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Todlin NV Jaarverslag 212 Jaarverslag 212

2 Jaarverslag 212

3 1 nanogram per jaar In het Bernini Mysterie van Dan Brown lukt het wetenschappers van het researchcentrum CERN één druppel antimaterie te maken. De cilinder waar die in zit wordt gestolen om als bom Vaticaanstad te verwoesten. CERN heeft na verschijning van het boek een speciale webpagina geopend om uit te leggen dat dat niet kan. Het kan slechts circa 1 nanogram (,1 gram) antimaterie per jaar maken en dat kost US$1 miljoen. Enne... hun medewerkers gaan trouwens ter ontspanning niet in een windtunnel hangen, ze fietsen of skiën liever, liet de persvoorlichter ook even weten.

4 Kerngegevens Column Maarten Hartog Profiel Teslin Investeringsfilosofie Teslin Investeringsteam Profiel Todlin Investeren in Todlin Bedrijven in portefeuille Verslagen Verslag van de Raad van Commissarissen Directieverslag Jaarrekening Balans per (voor winstbestemming) Winst- en verliesrekening over 212 Kasstroomoverzicht over 212 Toelichting Algemene toelichting Toelichting op de balans per Toelichting op de winst- en verliesrekening over 212 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Overige informatie Structuur Todlin Inhoudsopgave Jaarverslag Todlin 4 Inhoudsopgave 5

5 Klein en rijk Luxemburg stond lange tijd bovenaan de lijst rijkste landen ter wereld. In 212 moest het die plaats echter afstaan aan Qatar. Dat komt omdat de opsteller van de lijst, het Amerikaanse zakenblad Forbes, niet langer uitsluitend kijkt naar het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, maar die cijfers corrigeert naar koopkracht. Dan is Qatar rijker dan Luxemburg en wordt een land als Brunei met lage levenskosten en hoge inkomsten uit olie en gas - opeens het op vier na rijkste land ter wereld. Nederland staat op de tiende plaats. Jaarverslag Midlin 6 Kerngegevens 7

6 Bedragen in euro s Aantal uitstaande aandelen Intrinsieke waarde per aandeel Uitgekeerd dividend per aandeel ,63 5, ,5 45, ,65 4, ,56 375, ,43 5, Totaal rendement Todlin vanaf oprichting (maart 1998) Totaal rendement Expense ratio exclusief gerealiseerde winstparticipatie * 8,84% 1,26% 1,2% 1,22% 37,8% 1,25% 59,6% 1,33% 45,4% 1,39% 15 1 Expense ratio inclusief gerealiseerde winstparticipatie * 1,84% 1,31% 1,61% 1,36% 1,39% 5 Eigen vermogen (x 1.) * Zie toelichting op bladzijden 9 en Resultaat per aandeel Portefeuilleverdeling Opbrengsten uit deelnemingen 927,5 894,63 584,77 376,6 88,77 Waardeveranderingen van deelnemingen 74, , , , ,62 Overige opbrengsten Brutoresultaat per aandeel, 1.631,84, 1.863,99, ,85, 5.2,1 2, ,24 Acomo 29% Neways 8% Dotatie/vrijval voorziening Beter Bed 26% Reesink 11% winstparticipatie 18,3 325,12 55,6 197,36 648,24 DOCDATA 9% Stern 8% Kosten Nettoresultaat per aandeel 31,1 1.33,71 231, ,97 225, ,91 135, ,13 169, ,51 NedSense 2% Overige effecten 7% Dividendvoorstel over 212: 55 per aandeel. Jaarverslag Todlin 8 Kerngegevens 9

7 Een wet vangt geen boef De financiële sector wordt bedolven onder nieuwe wet- en regelgeving. Ik kan daar wel enig begrip voor opbrengen; de sector heeft er lang en op veel terreinen een puinhoop van gemaakt en is mede verantwoordelijk voor de crisis waar we nu al jaren in zitten. Er moest dus wel iets gebeuren. Maar met een wet vang je geen boef. En door te proberen alle mogelijke risico s af te dekken met regels wordt het (bedrijfs)leven niet automatisch beter. Meer controle en scherpere regels is wat de Nederlandse overheid en toezichthouders in Brussel willen en wat deels ook wordt gevraagd vanuit de samenleving. Niemand wil immers meer een financiële crisis meemaken. Maar is dit nu de juiste methode? Dat korte metten wordt gemaakt met onduidelijke financiële producten en het kortetermijndenken vind ik logisch. Ook dat ruim baan wordt gegeven aan transparantie en eerlijkheid. Overigens geldt de opmars van de paarse krokodil niet alleen voor de financiële wereld. De wens om ieder risico te beheersen of zelfs uit te sluiten, leidt in allerlei sectoren tot een sterke toename van de regeldruk. Een bankierseed, hoe goed bedoeld ook, biedt geen zekerheid dat mensen niet meer over de schreef gaan. Fatsoenlijke omgangsvormen moeten in je DNA zitten. Fatsoen moet je doen. Als het niet in je genen zit om op een goede en transparante wijze met beleggers en hun vermogen om te gaan, dan kunnen regels zeker bijsturen. Al zullen ze de echt kwaadwillenden niet tegenhouden. De ontwikkelingen leiden er kortom toe dat toezicht een doel op zich lijkt te worden. Het lijkt meer over de vorm te gaan dan over de inhoud. Regels kunnen wel helpen, maar zijn niet de eigenlijke oplossing voor uitwassen en misdragingen. Daarvoor is het nodig dat er een omslag is in het denken en in de wijze waarop er met elkaar en klanten wordt omgegaan, met name in de financiële sector. Een visie, waarbij gekozen wordt voor de lange(re) termijn, transparantie en fatsoenlijk omgaan met het vertrouwen van beleggers. De manier waarop we het al jaren doen bij Teslin. Volgens mij wordt het aankondigen van weer een nieuwe wet te veel bejubeld en wordt er vaak voorbij gegaan aan de duidelijk negatieve aspecten. Het legt bijvoorbeeld een grote druk op particulieren en bedrijven, of het nu financiële instellingen zijn of niet. Bij de bedrijven die het zich kunnen veroorloven worden hele afdelingen opgetuigd die ervoor moeten zorgen dat men zich aan die nieuwe regel(tje)s houdt. Ondernemingen zijn veel geld en energie kwijt aan het implementeren van nieuwe regels en het inrichten van interne controle daarop. Geld en tijd dat niet benut wordt voor de werkelijke business en niet altijd in het belang van de klant is. Daarbij komt dat de regels elkaar ook nog eens zo snel opvolgen dat het vaak lijkt alsof er niet wordt gekeken of de ene regel effect heeft of de volgende staat alweer klaar. De trend lijkt om alle risico s af te dekken. Zowel in het bedrijfsleven als in de omgang van alledag. Maar is het nou zo dat als er meer regels zijn alles vanzelf goed komt? Volgens mij niet. Nu kan je stellen dat nieuwe wetgeving zal helpen om uitwassen te voorkomen en dat dit, zeker gezien de gebeurtenissen in het recente verleden, een gewenste ontwikkeling is. Maar het is een utopie te denken dat alle excessen hierdoor worden uitgebannen. Bovendien maakt een tsunami aan regelgeving het leven niet direct plezieriger. De schandalen in het bedrijfsleven hebben zich onmiskenbaar voorgedaan en toch zijn de fatsoenlijke zakenmensen nog steeds in de meerderheid. Zoals wel vaker het geval is, lijden zij onder het falen van de minderheid. Zit er één persoon met de hand in de kas, of beduvelt hij op een andere wijze de zaak, dan wordt er direct een wet gemaakt waardoor regels strak worden aangehaald en waar uiteindelijk iedereen door wordt getroffen. Fatsoen moet je doen Maarten Hartog Jaarverslag Todlin 1 Column Maarten Hartog 11

8 Chique kleine eitjes Kaviaar, ofwel het zwarte goud, bestaat uit de onbevruchte eitjes van de steur. De naam komt van het Perzische Khag-avar. Perziërs dachten dat de exclusieve eitjes hun uithoudingsvermogen en potentie zouden verbeteren. Ook bij de Russische tsaren waren ze populair. Een hapje goede kaviaar kost tegenwoordig al gauw 5, dus het is voorbehouden aan vermogende gourmands. Dat was echter niet altijd zo, in het begin van de vorige eeuw werd in Amerikaanse saloons gratis kaviaar bij het bier gegeven omdat het hoge zoutgehalte de omzet van de drank verhoogde.

9 Profiel Teslin: Onafhankelijke beursparticipaties sinds 1991 Teslin Capital Management BV ( Teslin ) investeert met een langetermijnvisie in kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven in Nederland en andere Europese landen. Met ruim 2 jaar ervaring in deze investeringscategorie zijn wij een van de meest vooraanstaande small cap specialisten in Nederland. Teslin is volledig onafhankelijk. Onze drie fondsen Darlin NV, Todlin NV en Midlin NV nemen aanzienlijke belangen in een select aantal goed geleide ondernemingen met een sterke balans. Wij beheren de fondsen met een professioneel team van ervaren deskundigen met verschillende achtergronden. Ieder draagt vanuit de eigen specifieke expertise en ervaring bij aan een integrale visie op de investeringen. Een belangrijk onderdeel van de visie is dat onze fondsmanagers zich altijd opstellen als betrokken langetermijnaandeelhouders. Zij denken actief mee met het bestuur van de deelnemingen, stellen vragen en sporen zo nodig aan tot actie. Daarbij is het doel altijd het zeker stellen of verbeteren van verantwoorde waardecreatie. Corporate governance en fatsoenlijk ondernemen zijn ijzeren criteria in het beoordelen van ondernemingen. Wij vertrouwen op de kracht van onafhankelijke, eigen analyses en constructieve persoonlijke relaties met de deelnemingen. En die relatie hebben wij ook met onze investeerders. Ook met hen communiceren wij frequent, open en transparant. Niet alleen het goede, maar ook het minder goede of zelfs slechte nieuws wordt gemeld en toegelicht in het jaarverslag, kwartaalbrieven, maandberichten en maandelijkse factsheets. Dat deze opstelling gewaardeerd wordt blijkt uit de goed bezochte jaarvergaderingen en bedrijfsbezoeken aan de deelnemingen, die wij regelmatig organiseren. Wij hebben onze investeringen ondergebracht in drie fondsen: Organogram beheerder van Darlin neemt participaties van ten minste 5% in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen met een beurswaarde van 1 miljoen 4 miljoen op het eerste moment van investeren (small caps). Todlin neemt belangen van ten minste 5% in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen met een beurswaarde tot 1 miljoen op het eerste moment van investeren (micro en small caps). Midlin belegt in Nederlandse, Duitse en andere Europese beursgenoteerde ondernemingen met een marktkapitalisatie van gemiddeld 5 miljoen (small en mid caps). Anders dan bij Darlin en Todlin, neemt Midlin (ook) kleinere belangen. Midlin is een open-end fonds waarin investeerders wekelijks tegen intrinsieke waarde kunnen toe- en uittreden. Daarnaast beheert Teslin nog een mandaat. De aandelen van Teslin worden gehouden door het management en een participatiemaatschappij. De fondsmanagers en/of hun families hebben een belangrijk deel van hun vermogen in de fondsen van Teslin geïnvesteerd. Teslin heeft als beheerder van de Autoriteit Financiële Markten een vergunning, als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a en lid 2 van de Wet op het financieel toezicht. Jaarverslag Todlin 14

10 Investeringsfilosofie Teslin: Het begint met de juiste keuze. De parels vinden, daar gaat het om Teslin investeert met een langetermijnvisie in kleine en middelgrote, beursgenoteerde bedrijven in Europa. We participeren niet in veel bedrijven, maar houden een geconcentreerde portefeuille aan. Bij het zoeken naar geschikte bedrijven voor de portefeuilles van onze fondsen gaan we zorgvuldig te werk en zijn we selectief. Natuurlijk bestuderen we nauwgezet de cijfers van potentiële kandidaten voor onze portefeuille, maar de beslissing om in een bedrijf te participeren nemen we op veel bredere gronden. We volgen niet alleen de ontwikkelingen in de sectoren en regio s die ons interesseren, we bezoeken ook beurzen en bedrijven in de branche. Zo krijgen we een beter beeld van de markt waarin een bedrijf opereert en van de kansen en bedreigingen. Bovendien biedt het ons de gelegenheid om te praten met de concurrent, een leverancier of een klant. De historie van een bedrijf is interessant, maar de plannen voor de komende jaren en de samenstelling van het bestuur vinden wij belangrijker. Wij houden van bedrijven waar de oorspronkelijke ondernemersfamilie nog bij betrokken is. Wij investeren in goed geleide bedrijven die niet alleen waarde creëren voor de aandeelhouders, maar voor alle stakeholders die bij het bedrijf betrokken zijn. Bedrijven met een krachtig en betrouwbaar bestuur, dat meer ondernemer dan beheerder is, een sterke marktpositie, een overtuigende strategie en een goede groei van omzet, winst, kasstroom en dividend. We beoordelen waardecreatie op de capaciteit van een onderneming om duurzaam cashflow en bovengemiddelde rendementen op geïnvesteerd vermogen te genereren. Daarnaast is een goed ondernemingsbestuur (corporate governance beleid) een belangrijk investeringscriterium. Jaarlijks analyseren we een groot aantal beursfondsen. Slechts enkele komen in een van onze portefeuilles. Betrokken aandeelhouderschap Wij streven naar een constructieve relatie met de bestuurders en commissarissen van de bedrijven waarin we investeren en denken met hen mee. Als mede-eigenaar maken we actief gebruik van de rechten die de wet ons biedt. Ons stemrecht bijvoorbeeld zien we niet alleen als een recht. Het is onze plicht om er gebruik van te maken. Zaken als benoemingen, beloningen en de verdeling van de winst hebben onze bijzondere aandacht. Het aanstellen van commissarissen is belangrijk, omdat zij mede de belangen van de aandeelhouders behartigen en sterk genoeg moeten zijn om toezicht te houden op het bestuur. Benoemingen in het bestuur zijn van belang omdat het vertrouwen in de kwaliteit van het management een belangrijk criterium is in onze investeringsbeslissing. Bij het beoordelen van beloningspakketten kijken we meer naar de methodiek en instrumenten dan naar de hoogte ervan. Wij vinden dat ze aan moeten sluiten bij wat maatschappelijk verantwoord is en een langetermijnbeleid moeten ondersteunen. En we spreken ons ook altijd uit over het dividendbeleid, omdat we als mede-eigenaren daarmee de directie ook een nieuw mandaat geven om een deel van de winst te herinvesteren in toekomstige groei. We willen niet op de stoel van de directie gaan zitten, maar als er bijvoorbeeld sprake is van belangrijke wijzigingen in bedrijfsstrategie spreken wij ons wel vaak uit over de (on)wenselijkheid hiervan. En in uitzonderingsgevallen nemen wij zelf al dan niet met andere grootaandeelhouders samen het initiatief om belangrijke vragen over de strategie aan de orde te stellen. Doordat we een langetermijnvisie hebben en een constructieve relatie met de directies nastreven, stuit dit zelden op weerstand. Integendeel, uiteindelijk wordt onze kennis en betrokkenheid ook in deze gevallen op prijs gesteld. Investeringsfilosofie Teslin succes Teslin investeert na uitgebreide research in een select aantal kleine en middelgrote bedrijven, die waarde creëren voor aandeelhouders en fatsoenlijk omgaan met personeel, klanten, leveranciers, omgeving en eigenaren. Als betrokken aandeelhouder gericht op de lange termijn, gebruiken we onze aandeelhoudersrechten in de overtuiging dat dit bijdraagt aan het van de onderneming. Jaarverslag Todlin 16 Investeringsfilosofie Teslin 17

11 Investeringsteam: De investeringsfondsen van Teslin worden beheerd door een ervaren team van in totaal dertien mensen. De directie van Teslin wordt gevormd door Frederik van Beuningen, Maarten Hartog en Aleid Kruize. Het team bestaat verder uit medewerkers met uiteenlopende kennis en ervaring. Ieder draagt vanuit zijn expertise en ervaring bij aan een integrale visie op de investeringen. Het dagelijks beheer van Todlin is in handen van Maarten Hartog en Frederik van Beuningen. Maarten Hartog (1973) heeft zowel civiel als bedrijfsrecht gestudeerd in Leiden. Hij heeft zes jaar als advocaat in een ondernemingsrechtpraktijk gewerkt. Maarten is lid van zowel de beleggingscommissie als de juridische commissie van Eumedion. Tevens staat Maarten als compliance professional geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. Maarten is fondsmanager van Todlin en Darlin. Frederik van Beuningen (1949) studeerde economie. Na een loopbaan in de transportsector was hij zes jaar werkzaam in het directieteam van een participatiemaatschappij. Hij was in 23 lid van de Commissie Tabaksblat, die de Nederlandse Corporate Governance Code voor beursfondsen opstelde. Momenteel is Frederik lid van het dagelijks bestuur van Eumedion, de organisatie die de belangen van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance behartigt. Frederik is fondsmanager van Darlin en Todlin. Aleid Kruize (1958) studeerde zowel notarieel als fiscaal recht. Zij was ruim acht jaar als adviseur werkzaam in een internationale belastingadviespraktijk. Zij is onder andere commissaris geweest bij een participatiemaatschappij en een vermogensbeheerder. Sinds 27 is zij bestuurslid van DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association), de belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen. Op de website van Teslin (www.teslin.nl) is meer informatie te vinden over het investeringsteam. Jaarverslag Todlin 18 Investeringsteam 19

12 Profiel Todlin: Mede-eigenaar van veelbelovende bedrijven Todlin neemt belangen van ten minste 5% in ambitieuze, Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen met een beurswaarde tot 1 miljoen (micro en small caps) op het eerste moment van investeren. Todlin stelt zich ten doel een goed investeringsresultaat (koersresultaat en dividendinkomsten) te behalen voor haar investeerders. Todlin is in 1998 opgericht als tweede investeringsfonds van Teslin, dat ook het beheer voert over Todlin. Het fonds werkt op basis van de investeringsfilosofie van Teslin. Dit betekent dat Todlin een betrokken mede-eigenaar is van waardecreërende en fatsoenlijke bedrijven gericht op de lange termijn. Todlin houdt een gefocuste portefeuille met rond de tien deelnemingen. Per 31 december 212 bestond de portefeuille van Todlin uit negen ondernemingen. De bedrijven waarin Todlin investeert worden geselecteerd aan de hand van strenge selectiecriteria. Een goed management, een sterke marktpositie en een gezonde balans behoren daartoe. Maar ook wordt gekeken naar fatsoenlijk ondernemerschap en het corporate governance beleid. Todlin keert, indien mogelijk, het contant ontvangen dividend na aftrek van kosten uit. Gestreefd wordt het dividend jaarlijks te verhogen. Door de omvang van haar participaties geniet Todlin fiscale faciliteiten, waardoor zij geen vennootschapsbelasting verschuldigd is over ontvangen dividenden en gerealiseerde koerswinsten. Todlin kan na een delisting, die al dan niet op haar initiatief plaatsvindt, een belang aanhouden als buiten de beurs op termijn een beter resultaat te verwachten is. Todlin investeert in ambitieuze, ondernemingen met een beurswaarde tot 1 miljoen Gestreefd wordt een jaarlijks uit te keren. Nederlandse beursgenoteerde (micro en small caps). stijgend dividend Todlin maakt hooguit tijdelijk gebruik van een effectenkrediet tot een maximum van 15% van de aanwezige fondswaarden. Todlin verhoogt het rendement en risico van de portefeuille niet kunstmatig door te investeren met geleend geld (financiële hefboom). Het dagelijks beheer is in handen van Maarten Hartog (1973) en Frederik van Beuningen (1949). Zij hebben meer dan 25 jaar ervaring met participeren in Nederlandse small caps en profiteren van de kennis en kunde van de managers van Teslin s andere fondsen. Een onafhankelijke Raad van Commissarissen houdt toezicht op het gevoerde beheer van Todlin. Jaarverslag Todlin 2 Profiel Todlin 21

13 Investeren in Todlin: Todlin is open voor investeerders die geloven dat een langetermijninvestering in goed geleide, innovatieve bedrijven de beste kansen biedt op een goed investeringsresultaat. De aandeelhouders van Todlin zijn doorgaans zelf ondernemer (geweest) en waarderen de open en ondernemende cultuur van de beheerorganisatie. De aandeelhoudersvergadering van Todlin wordt druk bezocht, evenals de voor investeerders georganiseerde bezoeken aan bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. Verhandelbaarheid Todlin is een zogenaamde closed-end beleggingsinstelling. Investeerders kunnen toetreden bij Todlin door te participeren in de emissie. De vennootschap heeft de mogelijkheid nog 157 aandelen uit te geven. Bij toetreding via de emissie wordt een plaatsingsprovisie van 1% berekend. De verhandelbaarheid van aandelen van de Todlin-vennootschappen wordt verzorgd door de heren A. van de Laar ( ) en J. Heere ( ) van SNS Securities NV, die vraag naar en aanbod van aandelen bij elkaar brengen. De verkoop van aandelen Todlin is derhalve afhankelijk van het beschikbaar zijn van een koper. Voor transacties in de Todlin-vennootschappen brengt SNS Securities bij de koper en de verkoper, afhankelijk van de transactiegrootte,,3% tot,5% in rekening. Kosten De jaarlijkse managementvergoeding bedraagt 1,5% per jaar berekend over het gemiddeld eigen vermogen per kalenderjaar. Daarnaast ontvangt de beheerder Teslin bij een succesvolle (gedeeltelijke) verkoop van een van de participaties een performance fee. Een uitgebreide beschrijving van de kosten is opgenomen in het prospectus en in de toelichting in dit jaarverslag. Informatie Op de website, is uitgebreide informatie opgenomen over het fonds, zoals een informatiememorandum, jaarverslagen en de maandelijkse factsheet. Verder zijn daar achtergronden over de investeringen van Todlin te lezen. Verhandelbaarheid: SNS Securities NV Kosten: Informatie: managementvergoeding van 1,5% plus performance fee bij goede resultaten telefoon: website: Meer informatie over Todlin of participeren in Todlin is te verkrijgen bij Teslin via De medewerkers van Teslin staan belangstellenden graag persoonlijk te woord. Agenda Op woensdag 22 mei 213 houdt Todlin haar aandeelhoudersvergadering waarin de fondsmanagers verantwoording zullen afleggen over het gevoerde beheer en de samenstelling van de portefeuille. Investeerders worden voor deze bijeenkomst persoonlijk uitgenodigd. In de middag is er voor de liefhebbers een golfwedstrijd. In 212 bezochten wij met onze investeerders het Centraal Station van Den Haag waar Grontmij NV de integrale engineering verzorgt. Grontmij maakt deel uit van de portefeuille van Darlin NV. Ook in het nieuwe boekjaar wordt een bedrijfsbezoek georganiseerd. Jaarverslag Todlin 22 Investeren in Todlin 23

14 De grote Napoleon Napoleon was klein. Of toch niet? Dit bekende feit zou wel eens op een vertaalfout kunnen berusten. Ondanks de invoering van het metrieke stelsel ging men in Frankrijk namelijk nog jaren door met het oude meetsysteem. En dus noteerden de Fransen in het autopsierapport een lengte van 5 voet, 2 inches. Dat hebben de Engelsen overgenomen zonder zich te realiseren dat de Franse inch langer was dan de hunne. Als die theorie klopt was Napoleon geen 1.57, maar 1.7 meter; gewoon voor die tijd. Hij leek alleen klein omdat hij zich omringde met lange lijfwachten.

15 Amsterdam Commodities NV ( Acomo ) Ambachtelijk en betrouwbaar Acomo is een conglomeraat van handelshuizen in thee, kruiden en specerijen, noten, gedroogde vruchten, zaden en natuurlijke voedselingrediënten en grondstoffen. De specialistische handelaren van Catz, TEFCO, SNICK, King Nuts & Raaphorst, Red River en Van Rees zijn allemaal ervaren en hebben een eigen sterk ambachtelijk karakter. Er gaat jaarlijks 5. ton aan goederen door de handen van de 5 professionals van de handelshuizen. Vaak letterlijk, want ze lopen over de hele wereld rond om te keuren, proeven en onderhandelen. Het bedrijf is de schakel tussen kleine boeren en plantages in tropische landen die grondstoffen produceren en de industriële voedingsverwerkers en groothandels. Acomo doet voor hen niet alleen de aan- en verkoop, maar ook alles er tussenin: verwerking, verpakking, opslag, analyse, kwaliteitscontrole en distributie. Betrouwbare levering en gegarandeerde prijzen geven de klanten van Acomo zekerheid en gemoedsrust in markten waarin oogsten kunnen mislukken, prijzen en valuta schommelen en wanbetalers rondlopen. Het biedt, kortom, Peace of Mind Groot in mentaliteit Beurswaarde Omzet Nettowinst Dividend/aandeel Aantal medewerkers Gemiddelde kostprijs Beurskoers 323,1 593,1 27,,7 5 4,82 13,9 24,4 571, 26,2,65 5 4,82 1,34 226,2 374,9 15,5, ,54 11,8 88,5 164,5 1,5,4 65 3,38 5,42 55,5 175,3 8,7, ,38 3,4 Jaarcijfers per / In portefeuille sinds 1 juni 25 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro s Hoe gaat het? Dat het Acomo goed gaat blijkt ook uit de waardering voor haar daden op de beurs. Over de afgelopen tien jaar boekte het aandeel een koersstijging van 49% tegen 6% voor de AEX. En de toekomst ziet er zonnig uit. Ondanks de economische situatie gaat de handelaar pur sang onverstoord door met het uitbouwen van het bedrijf. Alle groepsondernemingen zijn winstgevend. De wereldwijde groeiende welvaart leidt tot hogere voedselconsumptie en daardoor ook tot hogere grondstofprijzen. Bijna alles waarin Acomo handelt, peper, nootmuskaat, kokosnoot en alle noten, is in de afgelopen jaren duurder geworden. Daar moet je als slimme handelaar goed op inspelen. Amerikaanse boeren willen overigens vaak dat je al anderhalf jaar van tevoren reserveert en aangeeft welke producten je wilt kopen. Niet voor niets zegt Acomo zelf dat haar mensen professionele risicomanagers zijn voor de eindgebruikers in de voedingsindustrie. De kwaliteiten van Acomo s bedrijven werden recent nog eens onderstreept toen het grote Amerikaanse Cargill ($135 miljard omzet) de distributie in de Benelux van haar zetmeel, zoetstoffen en dextrose aan Acomo toevertrouwde. Groot in mentaliteit Acomo s roots liggen in de tropen. Was het aanvankelijk een succesvolle rubberplantage-eigenaar, sinds 21 ligt de hele focus op food en het rijgen van kralen. Mede dankzij de crises kreeg het de kans om bedrijven over te nemen waar het al langer naar keek, zoals Red River (zaden), Van Rees (thee) en King Nuts & Raaphorst (noten en rijstcrackers). Dankzij die acquisities verdubbelde het in omvang en is het wereldwijd marktleider in de theeen zadenhandel geworden. Acomo koopt echter niet zomaar. Het gaat met acquisities net zo slim om als met de aan- en verkoop van nootjes. Het selecteert streng en gaat liever voor klein maar fijn dan zich te overeten aan iets groots. Overnamekandidaten mogen geen turn-around gevallen zijn, moeten ten minste 15% rendement op het eigen vermogen hebben, de winst per aandeel mag niet verwateren en het management moet blijven. Een succesformule die de oude VOC-tijden doet herleven. Jaarverslag Todlin 26 Portefeuille 27

16 Beter Bed Holding NV Hard at work on a good night s rest Wij kennen Beter Bed van de Retteketet - twee halen, één betalen achtige acties en van de Nederlandse winkelboulevards. Maar de beddenreus is in vrijwel heel Europa aanwezig met ketens als Matratzen Concord, Slaapgenoten en El Gigante del Colchón. Dus ook Belgen, Duitsers, Spanjaarden, Oostenrijkers en Zwitsers slapen in een beter bed. Van een boxspring met pocketveermatras voor 8 tot een kinderledikantje voor 1. Nachtkastje, ombouw, kussens erbij en je hele slaapkamer is ingericht. De slaapspecialist brengt nieuwe, modieuze en innovatieve producten met militaire precisie op de markt. Zo huurt het winkels op B- of C- locaties waar goed te onderhandelen is over de prijs. Een huurcontract voor een jaar is geen uitzondering. Voor een relatief beperkt bedrag richt Beter Bed de hele winkel in en als het niet lekker loopt zijn ze snel weer weg en openen elders. Dankzij goede marketingcampagnes en de prijzen die zij winnen bij Consumentbond-testen is hun naamsbekendheid uitstekend Groot in snel schakelen Beurswaarde Omzet Nettowinst Dividend/aandeel Aantal medewerkers Aantal winkels Gemiddelde kostprijs Beurskoers 287,3 397,3 14,4, ,42 13,2 35,1 397, 28, 1, ,42 13,99 463,6 374,7 27,9 1, ,84 21,26 344,5 361,5 23,9 1, ,83 15,8 Jaarcijfers per / In portefeuille sinds 11 juni 23 / Beurswaarde, omzet en nettowinst in miljoenen euro s 185,6 358,6 22,1, ,83 8,51 Hoe gaat het? Het bedrijf liet jaren stijgende omzetten en winsten zien. Maar in 212 bleef de omzet stabiel en daalde de winst voor het eerst in lange tijd. Vooral in Spanje, waar men veel minder te besteden heeft, en in Nederland, waar de woningmarkt op slot zit, waren consumenten terughoudend en liep het minder. Reden om af te schrijven op de Spaanse activiteiten en een voorziening te nemen voor reorganisaties en winkelsluitingen. Overigens wordt al 65% van de omzet buiten Nederland gerealiseerd, zoals bij Matratzen Concord in Duitsland. En daar steeg de omzet. Het marktaandeel in Europa werd ook vergroot. Beter Bed maakte daarnaast een inhaalslag in e-commerce door een strategische samenwerking met Wehkamp.nl aan te gaan en haar hele IT-infrastuctuur aan te passen. De omzet via de webshop ligt nu rond de 5%, maar de directie verwacht dat dit in de toekomst 2 á 3% wordt. De fysieke winkels blijven belangrijk voor het uitproberen van matrassen en advies van de verkopers. De solide basis en gezonde cashflow zorgen er bovendien voor dat er geïnvesteerd kan blijven worden in die winkels. Morgen dus gezond weer op. Groot in snel schakelen Beter Bed is in 1981 opgericht met de opening van twee slaapspeciaalzaken in Nederland, ging in 1996 naar de beurs en heeft nu winkels in zes landen. Die groei heeft het te danken aan het vermogen goed en snel in te spelen op marktontwikkelingen. Het opent snel nieuwe winkels en sluit ze met dezelfde vaart als het ergens niet loopt. Zo sloot het rond 23 ook de eigen fabrieken toen bleek dat eigen fabricaat minder opbracht dan het verkopen van bedden en matrassen die volgens eigen specificaties elders gemaakt werden. Het kwam met een betaalbare boxspring als antwoord op de vergrijzing en het M Line traagschuimmatras als antwoord op het toenemend aantal mensen met rugklachten. Met een webshop voor het groeiend aantal thuiswinkelaars en een duurzaamheidsgarantie voor de bewuste consument. De waar voor je geld filosofie is goed voor alle stakeholders: jaarlijks wordt een substantieel deel van de winst als dividend uitgekeerd. Cash & carry voor de aandeelhouders. Jaarverslag Todlin 28 Portefeuille 29

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier. Maarsbergen, maart 2015. Teslin Capital Management BV Frederik van Beuningen Maarten Hartog Aleid Kruize

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier. Maarsbergen, maart 2015. Teslin Capital Management BV Frederik van Beuningen Maarten Hartog Aleid Kruize Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Interview met de fondsmanager 8 Profiel Teslin 14 Investeringsteam 16 Investeringsfilosofie Teslin 18 Profiel Todlin 20 Investeren in Todlin 22 Bedrijven in portefeuille

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele T H E M A BUSINESS NATIONAAL In een krappe arbeidsmarkt hebben medewerkers steeds meer voor het uitzoeken waar ze willen werken. Bedrijfshuisvesting is daarom zowel een belangrijke arbeidsvoorwaarde als

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCDATA N.V., gehouden op woensdag 12 mei 2010, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk (Sprang Capelle), Bevrijdingsweg

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 4, december 2013

KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 4, december 2013 KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 4, december 2013 Kees Hamster, CFO Coöperatie VGZ De spanning in een zorgveld door klanten met twee petten. Nieuw tijdperk Alternative Investment Fund Managers Interview:

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Freek de Jong Annelies van der Scheun Suzy Niamut Henriët Veldkamp Melton Marengo

Freek de Jong Annelies van der Scheun Suzy Niamut Henriët Veldkamp Melton Marengo jaarmagazine 2009 In beweging Een bedrijf dat blijvend succesvol wil zijn, is een bedrijf dat voortdurend in beweging is. Nieuwe inzichten, veranderende marktomstandigheden, innovatieve ideeën en entrepreneurship

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 161 19 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 1 / Juni 13 E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY E-COMMERCE DE ONTWIKKELING VAN

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie