BoardroomIT. Big data: van hype naar businesswaarde. En verder... JAARCONGRES. Onderzoek KPMG: Bedrijven benutten data onvoldoende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BoardroomIT. Big data: van hype naar businesswaarde. En verder... JAARCONGRES. Onderzoek KPMG: Bedrijven benutten data onvoldoende"

Transcriptie

1 Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT Information Management JAARCONGRES 11 maart 2014 Information Management Groenekan 7 Eric van Tol 13 (Fontys): Educatie en kennisdeling moeten big data groot maken Satya Ramaswamy 15 (TCS): Digital reimagination is geen discussiepunt meer Paul Schuyt (Levi9): Informatietijdperk vraagt om ander ontwikkelproces Big data: van hype naar businesswaarde Handvatten voor informatiebeleid 3 Voorsprong dankzij juiste data 4 Aandacht voor dataprivacy 5 Klant aan kop op IT-agenda 11 Informatietechnologie ter discussie 14 GROENEKAN De belofte van een intelligente omgang met informatie is enorm. Bedrijven zijn in een opperste staat van paraatheid, de overheid maakt stappen en zelfs de publieksmedia raken niet uitgesproken over de hype big data. De consument slaat het fenomeen intussen zowel met belangstelling als scepsis gade. Maar wat gebeurt er nou echt op het gebied van business-informationmanagement? Wat is de visie van de voorlopers? Hoe pakken ze het op? Wat is de beste strategie om het onderwerp aan te vliegen? Kom erachter op 11 maart in Fort Voordorp te Groenekan! En verder... Lees verder op pagina 3, 4, 5 en 7 Onvoorstelbare ontwikkelingen 3 Realtime beslisinformatie 6 Minder tijd voor klantcontact 11 digitale consumenteneconomie 13 Delen is het nieuwe deliverymodel 15 Onderzoek KPMG: Bedrijven benutten data onvoldoende AMSTELVEEN Ondernemingen slagen er wereldwijd nog niet in om het maximale rendement te halen uit alle gegevens die zij tot hun beschikking hebben. Hoewel de bestuurders van de bedrijven het belang en de waarde van deze veelal ongestructureerde big data inzien, worstelt een grote meerderheid met het omzetten van de groeiende hoeveelheid gegevens in toegevoegde waarde voor de onderneming. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder bijna 150 bestuurders van internationaal opererende ondernemingen met een omzet van meer dan één miljard dollar. Bijna alle onderzochte bedrijven vinden Door Hotze Zijlstra dat data & analytics (D&A) in enige mate belangrijk is voor de strategie van de onderneming. Bijna 70 procent geeft aan dat het gebruik van D&A zelfs cruciaal of zeer belangrijk voor het bedrijf zal zijn. Iets meer dan de helft van de ondernemingen heeft de ondernemingsstrategie dan ook inmiddels aangepast om te kunnen voldoen aan de uitdagingen die data & analytics biedt. Daarbij gaat het met name om het vergroten van de capaciteit om big data te kunnen analyseren. Ondanks het belang dat de bedrijven toedichten aan D&A, vindt 75 procent van de bestuurders het lastig om beslissingen te nemen op basis van big data. Lees verder op pagina 3

2

3 Door onze redactie Over deze uitgave 3 Redactioneel Praktische handvatten Door Rob Beijleveld Een gedegen informatiebeleid en de omarming van big data en analytics kunnen bedrijven succesvoller maken. Een intelligente omgang met grote hoeveelheden digitale gegevens maakt het mogelijk om als organisatie voortdurend de voelhorens in de markt uit te hebben staan. Het sentiment, de wensen en voorkeuren van de klant zowel als groep als individueel zijn voor de voorlopers geen geheim meer. Bij fraudedetectie speelt het informatiebeleid eveneens een belangrijke rol. Ook producten en diensten zelf krijgen steeds vaker een (big-)datacomponent. Productinformatie wordt op sociale media verrijkt met gegevens over locatie, afzetmarkt en sentimenten. Op basis van volledige en eenduidige informatie over producten en diensten kunnen interne en ook externe processen worden verbeterd. Leveranciers van commodities kunnen klimmen op de waardeketen. De koppeling van een geoliede informatievoorziening aan mobiele toepassingen maakt het allemaal nog waardevoller. Handvatten Tijdens het Jaarcongres Information Management op 11 maart in Fort Voordorp te Groenekan staan big data en analytics in een praktisch perspectief. Bezoekers krijgen er volop ideeën en handvatten aangereikt om de business vooruit te helpen. Dat betekent in veel gevallen dat er, gelijk met de stappen naar voren, ook een stapje teruggezet moet worden. De ervaring bij businessgerichte informatiepioniers leert namelijk dat eerst de basis op orde moet zijn: eenheid in systemen, eenduidigheid in master- en metadata, en natuurlijk een ongehinderde informatiestroom. Informatiemanagement betekent dus veel meer dan alleen het installeren van een paar sexy tools aan de voorkant. Het gaat tevens om het herontwerpen van het bedrijfsproces, de architectuur, de (kennis)cultuur en misschien zelfs het businessmodel. Big data en analytics zijn te belangrijk en veelomvattend om eendimensionaal te worden aangevlogen. Precies dat bredere plaatje staat centraal tijdens het Jaarcongres Information Management. Onwetendheid is niet langer denkbaar. Tot ziens op het Jaarcongres Information Management 2014! ROB BEIJLEVELD is algemeen directeur van ICT Media en organisator van het Jaarcongres Information Management. Forrester: Belofte wordt werkelijkheid GROENEKAN Datamanagement is voor toonaangevende bedrijven net zo belangrijk als bijvoorbeeld financieel management. Niettemin worstelen nog veel organisaties met platformen die te traag zijn om wispelturige consumenten en snel veranderende markten te kunnen volgen. Dat zegt George Lawrie, vooraanstaand analist van Forrester Research. Big data draagt de belofte in zich om bedrijven meer te laten doen met steeds grotere hoeveelheden gegevens. Maar het gaat niet over één specifieke tool of technologie. Er zijn toepassingen voor opslag, aggregatie, weergave, ontginning, een al dan niet realtime verwerking, rationalisatie, transport, enzovoorts. Forrester definieert big data als de grens aan het vermogen van een onderneming om alle gegevens op te slaan, te verwerken en toegankelijk te maken, die het nodig heeft om te werken, beslissingen te nemen, risico s te verminderen en klanten te bedienen. Organisaties zijn in toenemende mate op zoek naar mogelijkheden om een big-data-architectuur vorm te geven. De focus ligt daarbij op het ontdekken van patronen en nieuwe inzichten, het managen van grote datavolumes en toegang tot data die op basis van oude technologie en systemen niet mogelijk was. Tijdens zijn presentatie op het Jaarcongres Information Management zal George Lawrie vertellen over de uitdagingen bij het verkrijgen van waarde uit big data. Enterprise-architecten en andere technologiestrategen worden op weg geholpen met een pragmatische benadering voor het tegen lage kosten verkrijgen van meer waarde uit interne gegevens. Trendonderzoek Deloitte: Onvoorstelbare ontwikkelingen Big data is slechts het begin AMSTELVEEN Het besef dat data een cruciale asset is, is doorgedrongen tot vrijwel alle organisaties. Succes in de markt staat of valt steeds meer met het intelligent gebruiken van complexe datasets om daaruit nieuwe inzichten voor strategie en bedrijfsvoering af te leiden. Dat blijkt uit recent onderzoek door CIO Magazine en Deloitte. Naast data-analytics zijn cloud, mobile en social op dit moment de grote megatrends, zo blijkt uit de zogenoemde IT Trends en Innovatie Survey. Adoptiepercentages van genoemde ontwikkelingen nemen significant toe. Zelfs zo dat je op een aantal gebieden al niet eens meer van een trend kunt spreken. Trends worden gaandeweg gemeengoed, aldus Andries van Dijk van Deloitte, die verantwoordelijk is voor de studie. Tegelijkertijd verschijnen de contouren van the next big thing al aan de horizon. Operationeel Alle trends rond data-analytics laten een sterke groei zien. Bijna een derde van alle organisaties maakt operationeel gebruik van advanced analytics on enterprise data, wat bijna een verdubbeling is in een jaar tijd. Bij trends als real-time monitoring and decisioning en predictive analytics zien we lagere adoptiepercentages maar ook een significante groei. Uit de survey blijkt tevens dat ongeveer een derde van alle organisaties actief bezig is met big data. De komende jaren staan volgens Van Dijk in het teken van een explosie van de hoeveelheid beschikbare data. Steeds krachtiger analyticsoplossingen en een steeds volwassenere expertise zorgen ervoor dat het belang van data nog veel verder toeneemt. Succesvolle toepassing van deze trends komt evenwel niet vanzelf. In de praktijk blijkt het verzamelen van werkelijk betekenisvolle data, het stellen van de juiste vragen, de keuze van de juiste statistische analyses en de juiste interpretatie van de resultaten alleen door een leerproces, met vallen en opstaan, tot stand te komen. De versmelting van IT met andere technologieën leidt tot een stortvloed aan nieuwe data Volgende golf Voor CIO s die nu volop bezig zijn de huidige megatrends te benutten, is de uitdaging zich tegelijkertijd voor te bereiden op de volgende golf. Deze loopt langs twee elkaar versterkende lijnen. Allereerst ontstaan heel nieuwe categorieën devices en vindt de interactie met gebruikers plaats op een totaal ander niveau. Een wearable computer zoals de Google-bril, gecombineerd met augmented reality is daarvan een van de eerste voorbeelden. Kenmerkend voor die nieuwe generatie devices is dat ze veel dichter en natuurlijker aansluiten bij onze zintuigen en zich lenen voor spraakherkenning en gesture control. Parallel daaraan ontstaan applicaties die veel intelligenter en persoonlijker worden door hun gedrag aan te passen op basis van bijvoorbeeld locatie en context. Van Dijk: Ze herkennen de plaats waar ze gebruikt worden, de tijd en de situatie, maar ook welke andere mensen en objecten er in de buurt zijn. Al die informatie wordt gecombineerd met intelligentie en rekenkracht, om qua interactie aan te sluiten bij wat een persoon in die situatie en op dat moment nodig heeft. Toepassingen zullen ook veel vaker zelf het initiatief nemen om te communiceren met de gebruiker. Sensortechnologie De grootste doorbraak zal echter komen van the internet of things. De kern daarvan wordt gevormd door geavanceerde sensortechnologie in combinatie met goedkope wireless internetcommunicatie die op massieve schaal toegepast gaat worden. Plaatsing van vele miljarden sensoren genereert data die een fijnmazig beeld van de fysieke werkelijkheid geeft. In combinatie met intelligente, digitale sturingssystemen zorgt dat voor een volgende fase in verbetering van productiviteit en efficiency en nog verdergaande automatisering. Van Dijk: Gecombineerd leveren deze ontwikkelingen op de langere termijn mogelijkheden op die ons voorstellingsvermogen nog te boven gaan. Vervolg van Bedrijven benutten big data niet (pagina 1) Andere aanpak nodig voor dataverwerking AMSTELVEEN Veel ondernemingen, zowel nationaal als internationaal, zijn gericht op klassieke manieren van dataverwerking. De huidige generatie bestuurders is opgegroeid in een wereld waarin een beperkt aantal relatief betrouwbare informatiebronnen beschikbaar waren, zegt Sander Klous, Head of Big Data & Analytics bij KPMG. Als gevolg van de opkomst van internet en hiermee verwante ontwikkelingen, zoals het world wide web en sociale media, worden bedrijven nu overladen met data, zegt de KPMG-specialist. De kwaliteit en betrouwbaarheid van deze gegevens laat volgens hem vaak te wensen over. Toch bieden ze de mogelijkheid om de bedrijfsvoering aanzienlijk te verbeteren en concurrentievoordeel te realiseren. Maar daar is dan wel een andere aanpak voor nodig. Eentje die rekening houdt met betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de verkregen gegevens. Veel bedrijven slagen er echter nog niet in om die nieuwe aanpak te adopteren, zo blijkt uit ons onderzoek. Colofon: Hoofdredactie Hotze Zijlstra Eindredactie Yvette Polman Medewerkers Arnoud van Gemeren, Bram van Mechelen, Sytse van der Schaaf Fotografie Eric Fecken, Roelof Pot, Marcel Willems Vormgeving Sabine van Loon Drukwerk PRinterface Uitgever Rob Beijleveld, ICT Media BV Magistratenlaan 184, 5223 MA, s-hertogenbosch, t , f , Sales & marketing events Bart de Vaan Sales & marketing media Jeffrey Ploeg, ICT Media BV, s-hertogenbosch 2014

4 4 Informatiemanagement Door Ivo-Paul Tummers e.a. Waarde van meta- en masterdata ondergewaardeerd Time-to-insight is de nieuwe uitdaging HOUTEN De relatie tussen organisaties en mensen is aan het veranderen. Transparantie en openheid van netwerken zijn de trends. Daardoor wensen gebruikers controle over hun data en hoe deze wordt gepresenteerd. Ook in de bedrijfskolom ontstaat er steeds meer spanning tussen aanbod- en vraaggestuurde partners in de totale keten. Het hebben van inzicht in vraag, gedrag en motieven van eindklanten is bepalend voor succes en dominantie. Duidelijk is dat bedrijven die betere informatie hebben, en een beter op het moment afgestemd aanbod, succesvoller en behoorlijk ontwrichtend kunnen zijn. Time-to-market als instrument dus. Niet langer zal een productcentrische aanpak volstaan. Retailers worden wholesalers, en wholesalers worden retailers. Alle hebben de doorlooptijd van hun productontwikkeling drastisch teruggedrongen. Voor accountantskantoren, voedingsfabrikanten, winkelketens en medische groothandels is de nieuwe uitdaging timeto-insight. Ivo-Paul Tummers Een veelgehoorde kreet is big data. Maar wat is dat dan en hoe pak je dat aan? Voor wie actief wil analyseren en voorspellen, is het tijdsaspect van alle gegevens een grote uitdaging. Het verleden dient gecombineerd te worden met de toekomst. Data is verspreid over diverse systemen en organisaties; veelal in verschillende vorm en met verschillende betekenis. Fundament Organisaties moeten daarom eerst een fundament leggen voor een toekomstige informatiearchitectuur. Precies zoals een werkopdracht, pakbon en factuur zijn ondergebracht in een logistiek landschap. De masterdata en metadata dienen correct te zijn, voordat er naar betrouwbare analyses gegroeid kan worden. Masterdatamanagement (MDM) is een goede start. Daarbij worden bijvoorbeeld de artikelgegevens door de gehele keten, en in samenwerking met leveranciers, gestroomlijnd. In alle kanalen en op alle plaatsen is er een consistente weergave van de prijzen, foto s en productbeschrijvingen. In het eigen systeem, op de website, binnen het filiaal, bij de distributeur of bij de agent. Tevens is het mogelijk om bijvoorbeeld verpakkingsvarianten per doelgroep te beheren. Dit geldt eveneens voor het realiseren van een 360-graden klantenbeeld. Hierbij worden adressen continu geschoond en zijn de onderlinge relaties zichtbaar. Metadata Een andere sleutel is metadatamanagement. Dit zorgt ervoor dat gegevens vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk blijven op de lange termijn. Het aanleveren, schoonmaken, classificeren, opslaan en delen van de gegevens wordt binnen het metadatamanagementplatform geregeld. Dit komt naast de juiste techniek vooral neer op het maken van afspraken en dus ook op de governance. Veel organisaties verbinden dit aan hun strategische doelstellingen zoals centrale inkoop of het gedifferentieerd aanbieden in nieuwe markten. Kortom: is de data meester, of is de organisatie de meester over de eigen data? Dat is de vraag. Jibes zal op 11 maart tijdens het Jaarcongres Information Management samen met enkele relaties praktijkvoorbeelden tonen. IT- en informatieverantwoordelijken zijn welkom tijdens een rondetafelsessie over dit onderwerp onder leiding van de CIO van Sligro. IVO-PAUL TUMMERS is algemeen directeur van Jibes. Voorsprong dankzij juiste informatie Jos Schreurs UTRECHT Het opschuiven van de marketingfunctie richting informatietechnologie zorgt voor een frisse wind binnen organisaties. Product-informationmanagement (PIM) moest het traditioneel hebben van een IT-push, maar inmiddels ontstaat de vraag vanuit de business. Marketing kan daarmee handen en voeten geven aan de omnichannelverkoopstrategie, terwijl IT orde schept in de informatiechaos. Dat stelt Jos Schreurs, partner bij netwerkorganisatie Qhuba en specialist op het terrein van masterdata- en productinformatiemanagement. In een dankzij internet en sociale media steeds transparanter wordende wereld is de juiste productinformatie cruciaal. Organisaties, zoals retailers, producenten en organisaties in de reiswereld, die relevante informatie met betrekking tot producten en diensten zo goed mogelijk toegankelijk maken voor klanten en ketenpartners, creëren een voorsprong. De consument die op zoek is naar bijvoorbeeld een digitale fotocamera, zal zich allereerst oriënteren op internet. Niet alleen specificaties en prijs tellen, men wil het liefst ook een plaatje zien en weten of het product op voorraad is. Het tonen van alternatieve modellen is eveneens handig. Een goede retailer zorgt dat al deze informatie vindbaar is, bijvoorbeeld bij de zoekresultaten in Google en op vergelijkingssites. Goede, snelle en volledige productinformatie wordt volgens Schreurs meer een meer een onderscheidend kenmerk. Het zorgt voor betere websites, meer tevreden klanten en vollere winkelwagentjes. Het is evenwel zaak dat productinformatie al aan het begin van de keten goed georganiseerd wordt. De distributeurs en groothandelaren dienen de informatie te verkrijgen van de producenten en vervolgens beschikbaar te stellen aan de volgende partij in de waardeketen, veelal de retailer. Deze gebruikte de uniforme productinformatie en past deze waar nodig aan de eigen merkstrategie aan. Vervolgens wordt deze informatie op consistente wijze gebuikt in de marketingcommunicatie via de diverse kanalen richting de eindklant. Het is een misvatting te denken dat PIM alleen betrekking heeft op het web, zegt Schreurs. Het is een enabler van een omnichannelaanpak, waarbij de juiste beschikbare informatie in alle kanalen voor verkoop zo goed mogelijk wordt ingezet: web, marketing, papieren en digitale brochures, callcenters en de winkels waar klanten via bar- of QR-codes bijvoorbeeld online meer informatie over een product kunnen terugvinden. In de nabije toekomst zal het mogelijk zijn om met het in iemands mobiel aanwezige persoonlijke profiel de codes te scannen en te controleren of er bijvoorbeeld allergenen inzitten. In de praktijk heeft slechts een kleine groep organisaties deze zaken goed op orde. Er is vaak sprake van een onontwarbaar kluwen van koppelingen tussen databronnen van ketenpartners, interne afdelingen en kanalen waarmee de business in contact is met de klant. Dit heeft als gevolg dat informatie potentieel inconsistent is, achterhaald en moeilijk te ontsluiten. De exponentieel toenemende datavolumes en het in het kader van de long tail sterke assortiment, zorgen voor een toenemende focus op het integraal verkrijgen, beheren en ontsluiten van productinformatie. Een centrale PIM-omgeving kan soelaas bieden. Daarbij worden relevante gegevens (beeld en data) volgens een geautomatiseerd proces gestructureerd, opgeschoond en gemanaged. Het geeft een single version of the truth van de productinformatie. Deze informatie kan van hieruit op meerdere manieren beschikbaar gemaakt worden: via web, winkel, catalogi en de medewerkers van het klantcontactcentrum. Jos Schreurs verzorgt tijdens het Jaarcongres Information Management een presentatie over omnichannel en productinformationmanagement.

5 Door Michel van den Assem e.a. Dataprivacy 5 Bedrijfsdata vraagt om actief risicomanagement Bron van kennis én gevaar AMSTERDAM Iedere organisatie, groot en klein, slaat vele terabytes aan informatie op. De inzichten en kennis die deze data biedt, vormen de kurk waarop de hedendaagse organisatie drijft. Maar in deze onoverzichtelijke stroom data schuilen ook de allergrootste risico s. Actief informatierisicomanagement wordt daarom steeds belangrijker, zo betoogt Johannes Scholtes, werkzaam bij ZyLAB en hoogleraar textmining aan de Universiteit Maastricht. De hoeveelheid informatie die bedrijven opslaan, neemt constant toe. Een gewone mailbox kan tegenwoordig 50 gigabyte (GB) aan data opslaan, aldus Scholtes, die naast zijn hoogleraarschap tevens chief strategy officer is bij het in ediscovery & information-riskmanagement gespecialiseerde ZyLAB. Wie beseft dat 1GB aan data gelijk staat aan een flinke vrachtwagen vol papier? Deze enorme hoeveelheid informatie is meestal ongestructureerd en wordt door niemand centraal beheerd. Niemand weet waar welke data zich exact bevindt en wat er precies voor informatie in die data zit. En dat is een enorm risico. In het geval van een rechtszaak moet alle data op tafel worden gelegd Geen bescherming De wetgeving op het gebied van privacyprotectie wordt steeds strenger, en ook de consument en werknemer worden kritischer. Scholtes: Zij eisen dat hun persoonsgegevens goed worden beschermd. Schending van de Organisaties voldoen niet aan veiligheidsnormen AMSTERDAM Veel bedrijven slagen er niet in om te voldoen aan de richtlijnen voor de Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) voor creditcardbetalingen. Hierdoor stellen zij hun organisaties bloot aan een verhoogde kans op gegevensdiefstal, financiële schade en reputatieverlies. Het Verizon 2014 PCI Compliance Report toont aan dat creditcardtransacties een belangrijk doelwit blijven voor cybercriminelen. De frequentie waarmee gevallen van gegevensdiefstal optreden, lijkt bovendien toe te nemen. The Nilson Report, een toonaangevende nieuwsbrief in de betaalindustrie, schat dat de wereldwijde schade als gevolg van creditcardfraude alleen al in 2012 de 11 miljard dollar overtrof. Volgens het rapport van Verizon valt diefstal van creditcardgegevens in de meeste gevallen niet te wijten aan falende beveiligingstechnologie of het niet voldoen aan privacywet, het lekken van persoonsgegevens of andere misstanden zoals interne fraude of diefstal van intellectueel eigendom, worden breed uitgemeten in de media en hebben verstrekkende gevolgen voor het bedrijfsproces. De toezichthouder die bij een juridisch geschil op de stoep staat, verplicht het bedrijf om alle relevante data vrij te geven voor onderzoek in Amerika en Engeland wordt dat proces een ediscovery genoemd. Maar hoe bescherm je persoonsgegevens wanneer je niet weet waar die allemaal zijn de PCI DSS-regels. De oorzaak is veelal het niet implementeren van de juiste beveiligings- en nalevingsmaatregelen na de jaarlijkse audit. We blijven constateren dat veel bedrijven PCI-compliance nog altijd als een eenmalige, jaarlijks terugkerende gebeurtenis zien. Ze lijken niet te beseffen dat compliance 365 dagen per jaar aandacht vereist, zegt Ciske van Oosten, Practice Lead for PCI Security Services binnen Verizon Enterprise Solutions, en een van de sprekers tijdens het Jaarcongres Information Management. Verbetering Er staat ook een lichtpuntje in het rapport: de naleving van de PCI-norm vertoont tekenen van verbetering. In 2013 voldeed meer dan 82 procent van alle organisaties op het moment van hun jaarlijkse evaluatie aan minimaal 80 procent van alle PCIeisen. In 2012 bedroeg dit percentage nog slechts 32 procent. opgeslagen? En hoe vind je precies alle informatie die je wel of juist niet moet overdragen aan een toezichthouder of auditor? De ZyLAB-deskundige benadrukt in elk geval dat opruimen niet hetzelfde is als weggooien: Proactief informatierisicomanagement helpt het datavolume te beheersen en voorkomt juridische problemen. Een doelgerichte aanpak begint met het lokaliseren en identificeren van de informatie die moet worden beveiligd. Geen enkel bedrijf kan het zich veroorloven om op de ouderwetse manier alle in een organisatie aanwezige data, door te spitten. Er zijn verscheidene instrumenten beschikbaar die organisaties ondersteunen bij het beoordelen van de drie soorten gegevens die voor de bedrijfsvoering van belang zijn: gegevens die moeten worden bewaard op grond van wettelijke verplichtingen, gegevens die bewaard moeten worden in het kader van lopende of te verwachte rechtszaken, en gegevens die gebruikt worden voor bedrijfsvoering. Alle overige gegevens zijn volgens de professor verouderd en kunnen op verantwoorde en verdedigbare wijze worden vernietigd. Want in het geval van een rechtszaak, moet alle data op tafel worden gelegd. Ook de gegevens die niet bewaard hadden hoeven worden. Houden of weggooien Het gebruik van technologie op het gebied van informatierisicomanagement of ediscovery stelt bedrijven in staat data snel en efficiënt te identificeren en classificeren. Vervolgens kunnen zij beslissen wat zij willen of moeten houden, wat gedeeld kan en wat weggegooid mag worden. Het onbeperkt hamsteren van gegevens is door de steeds duidelijker wordende potentiële risico s niet houdbaar, stelt Scholtes. Bovendien is informatie het meest waardevol als deze kennis toegankelijk en op een gecontroleerde manier deelbaar is. Meer weten over informatierisicomanagement? Neem dan contact op met ZyLAB via of kijk op Dataprivacy leidt tot groei Europese datacentermarkt Door Michel van den Assem Onder invloed van hun klanten, die duidelijk aangeven dat ze hun data minder bereikbaar en toegankelijk willen hebben voor de Amerikaanse inlichtingenorganisaties, zijn de grote cloudproviders anders gaan denken over de vestigingsplaats van hun datacenters. Om in de behoefte van hun klanten te kunnen voorzien, zetten de cloudproviders in op meerdere datacenters in meerdere landen, verspreid over de wereld. Het directe gevolg is dat de vraag naar datacentercapaciteit in Europa fors zal toenemen. Verstandig Het lijkt een verstandige strategie. Het is namelijk niet aannemelijk dat Europa over een aantal jaren dezelfde wet- en regelgeving op het gebied van dataprivacy zal kennen als Amerika. De context waarin dataprivacywetgeving wordt opgesteld, is in beide continenten volledig anders. De wetgeving rondom dataprivacy is volkomen nieuw en Amerika is daar, mede door de grote risico s op het gebied van de nationale veiligheid waarmee het land zich geconfronteerd zag, voortvarend in te werk gegaan. Amerika had bovendien de publieke opinie destijds mee. Inmiddels is dat door de vele misstanden en schandalen behoorlijk veranderd en is er wereldwijd de nodige kritiek ontstaan op de vrijheden die de Amerikaanse overheid zichzelf heeft verschaft. De wet- en regelgeving die hier in Europa zal ontstaan, zal een stuk beter doordacht zijn. Ook al omdat het een product zal zijn van een brede maatschappelijke discussie, waaraan veel verschillende partijen en belangengroepen deelnemen. Hierin is niet direct een rol weggelegd voor colocatie-datacenterleveranciers als Interxion. Wij zijn immers geen eigenaar van de data en hebben hier dan ook geen zeggenschap over. Balans Hoe toekomstige wet- en regelgeving op het gebied van dataprivacy er ook uit gaat zien, het is in ieder geval belangrijk dat er een balans wordt gevonden tussen veiligheid enerzijds en privacy anderzijds. Alleen op die manier kan er weer volledig vertrouwen ontstaan. Vertrouwen van burgers in de politiek en in bedrijven, en vertrouwen tussen overheden en bedrijven onderling. MICHEL VAN DEN ASSEM is managing director bij Interxion datacenters.

6 6 Realtime beslisinformatie Door Theo Verbruggen De visie van Dassault Systèmes: Informatiemanagement versnelt innovatie maarssen Innovatieve bedrijven kunnen beter dan concurrenten inspelen op de behoeften van klanten, bijzondere producten ontwerpen, of hun bedrijfsprocessen optimaliseren. Bij alle drie gaat de toegang tot realtime beslisinformatie een grotere rol spelen, waardoor informatiemanagement van doorslaggevend belang wordt om sneller succesvol te kunnen innoveren. Dat is de visie van Dassault Systèmes, het tweede grootste softwarebedrijf van Europa en vijfde meest duurzame bedrijf ter wereld. De hoeveelheid beschikbare informatie in de wereld groeit explosief. Analisten verschillen misschien over de groeisnelheid, maar het managen van big data staat in 2014 hoog op de agenda van CIO s. Bedrijven die erin slagen op het juiste moment De op semantische technieken gebaseerde zoektechnologie kan in milliseconden een 360-gradenklantbeeld geven de juiste informatie uit de steeds grotere databrei te halen, kunnen een waardevol concurrentievoordeel creëren. Tot voor kort werd het merendeel daarvan logisch gestructureerd opgeslagen en beheerd in Melexis en Mutracx MAARSSEN In de Benelux wordt het 3DEXPERIENCE-platform van Dassault Systèmes het meest gebruikt in de sterk concurrerende maakindustrie en semiconductormarkt. Een voorbeeld daarvan is Melexis, al 25 jaar een innovator van geavanceerde elektronica, die het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van auto s verlaagt en de veiligheid verhoogt. Melexis gebruikt 3DEXPERIENCE-software om de samenwerking en communicatie tussen ruim honderd engineers in acht R&D-centers in de wereld te stroomlijnen. Kort na de implementatie heeft het bedrijf daarmee al een kritisch project in kortere tijd kunnen realiseren. Wereldwijd werken inmiddels dertien van de top 15-semiconductorbedrijven met het 3DEXPERIENCE-platform. grote databases en -warehouses. Daaruit kon dan elke lijnmanager met een businessintelligence-tool de benodigde subset halen voor de eigen periodieke rapportages. Door de snelle groei van cloudapplicaties en sociale media om beter met collega s van andere afdelingen en externe partners te kunnen samenwerken, staat er steeds meer informatie in externe bronnen. Die ontwikkeling maakt het complexer om met business-intelligence-tools op het juiste moment de juiste informatie te vinden. Bij industriële bedrijven is die complexiteit zelfs nog groter, omdat zij behalve administratieve informatie in ERP-systemen ook veel informatie in 3D-modellen, 2D-tekeningen en systemen voor productinformatie (PLM) bewaren. Alle gerelateerde informatie transformeren tot direct bruikbare kennis, is een van de grootste managementuitdagingen in de huidige snel veranderende markten én noodzakelijk om snel te kunnen innoveren. Intelligente zoeksoftware Om grip te houden op informatiemanagement en met alle beschikbare informatie sneller te innoveren, kunnen managers niet alleen BI-tools gebruiken maar ook intelligente zoeksoftware. Google is daar Een ander voorbeeld is Mutracx. Dit Nederlandse bedrijf staat aan het begin van een revolutie, omdat het met een industriële inktjetprinter het productieproces van printplaten substantieel kan verkorten, terwijl deze tevens milieuvriendelijker is. Mutracx is een zogeheten kopstaartbedrijf met alleen de productontwikkeling en commercialisering in eigen huis. Daarom is de behoefte om alle informatie van hun machines gestructureerd centraal te kunnen managen van bedrijfskritisch belang. natuurlijk het bekendste voorbeeld van. Veel minder bekend is het feit dat ook andere bedrijven zich daarmee onderscheiden in uiteenlopende verticale markten. De nieuwe generatie slimme zoeksoftware is namelijk in staat om businessvragen te beantwoorden, in plaats van alleen bronnen te indexeren en te presenteren. Antwoorden die zijn gebaseerd op een mix van informatie uit zowel interne als externe bronnen, onafhankelijk van het bestandsformaat waarin het is opgeslagen. Een al veelgebruikt voorbeeld daarvan is Exalead van Dassault Systèmes. Deze op semantische technieken gebaseerde zoektechnologie voor businesstoepassingen kan in milliseconden een 360-graden-klantbeeld geven uit alle beschikbare informatie. Maar ook alle informatie over een product of machine, op elk gewenst moment in de levenscyclus, of alle patiëntinformatie in de zorgsector; uiteraard rekening houdend met iemands toegangsrechten en organisatiepolicies. Exalead is eenvoudig te Het productieproces van printplaten kan substantieel worden verkort. Businesscase Mutracx heeft de Dassault Systèmes-software voor informatiemanagement en ketensamenwerking aangeschaft op basis van een rationele businesscase met korte terugverdientijd. Behalve de eigen medewerkers en regionale toeleveranciers, gaan in de toekomst ook intenationale verkooppartners deel uitmaken van hun supply chain, die dan eveneens toegang krijgen tot alle productinformatie. Meer informatie is te vinden op: configureren voor de meest uiteenlopende informatiemanagementtoepassingen bij bedrijven in verschillende marktsectoren. Er zijn bijvoorbeeld ook zakelijke dienstverleners die deze software gebruiken om een 360-graden-klantbeeld te creëren voor risicomanagement. Innovatieplatform De beschreven Exalead-oplossing voor enterprise based search is zowel afzonderlijk te gebruiken als in combinatie met het zogeheten 3DEXPERIENCE-innovatieplatform van Dassault Systèmes. Dat bestaat uit geïntegreerde software gericht op het stroomlijnen van bedrijfsprocessen; beginnend bij het conceptueel vormgeven van innovatieve ideeën in 3D, tot en met het simuleren van de productie en informatiemanagement tijdens de totale levenscyclus van een product, machine of installatie. Het 3DEXPERIENCE-platform bevat tevens software om de toekomstige behoeften van klanten op sociale media te ontdekken en innovatieve klanten te betrekken bij productontwikkeling (cocreatie). Dassault Systèmes heeft de visie dat samenwerken en communiceren in levensechte virtuele 3D-werelden belangrijke waarde kan toevoegen aan onze echte wereld. In 3D samenwerken aan innovaties is namelijk voor alle stakeholders goed te begrijpen en verkleint de foutkans enorm, met als gevolg een aanzienlijk kortere time-to-market. Wereldwijd gebruiken al zo n bedrijven in alle marktsectoren software die deel uitmaakt van het 3DEXPERIENCEplatform, waaronder multinationals als Airbus, Boeing, BMW, Jaguar Land Rover, Benetton, Bosch, Coca Cola, LG Electronics, Medtronics, enzovoorts. In de Benelux wordt de software toegepast bij grote bedrijven in diverse markten, zoals Heessen Yachts, Meyn, Movares en Vanderlande, maar ook marktuitdagende innovators als IBA, FEops, Melexis en Mutracx. THEO VERBRUGGEN is Director Technical Sales Dassault Systèmes Benelux.

7 Door Sytse van der Schaaf Kennisdeling 7 Eric van Tol (Fontys): Educatie moet big data groot maken EINDHOVEN Met analytische hulpmiddelen kan uit publieke en private databronnen waardevolle informatie worden gehaald. Hiermee kunnen nieuwe producten of diensten worden verzonnen en bestaande verrijkt, hetgeen de Nederlandse bedrijvigheid een broodnodige impuls zou kunnen geven. Dit lukt pas wanneer er voldoende kennis en kunde in de markt is, zegt Eric van Tol, die aan het hoofd staat van het nieuwe Expertisecentrum Big Data van Fontys Hogeschool ICT. In de big-datamarkt zie ik leveranciers met aankondigingen over elkaar heen buitelen, terwijl de adoptie achterblijft. Klopt die constatering? Er is inderdaad het nodige rumoer in de markt, terwijl de echte probleemhouders de kat nog uit de boom kijken. In een recent onderzoek van Gartner gaf 64 procent van de ondervraagden aan dat ze big data een belangrijk onderwerp vinden, omdat het aantoonbare waarde oplevert. Maar 8 procent van deze steekproef gaf aan dat ze er ook daadwerkelijk mee bezig zijn. Het Nederlandse grootbedrijf is al op enige schaal aan de slag met bijvoorbeeld fraudemanagement of met het samenstellen van een uniek, gepersonaliseerd klantaanbod. Kleinere bedrijven ontberen vaak cruciale kennis om een stap te kunnen maken. Om die reden zouden het bedrijfsleven, hogescholen en universiteiten meer kennis rond big data moeten ontwikkelen en deze beter met elkaar delen. Big data is een blijvertje, omdat het onderdeel is van een langdurig digitaliseringsproces Is big data niet de zoveelste technologiehype die snel weer overwaait? Big data is een blijvertje, omdat het onderdeel is van een langdurig digitaliseringsproces. Interne en externe databronnen worden ontsloten voor klantportalen om te personifiëren of producten meer detail te geven. Wat dat betreft draait big data meer om het psychologische besef dat je veel data hebt, dan om nieuwe technologische hulpmiddelen voor datamining. Het is net als met de ongebruikte spullen die je jarenlang op zolder hebt gezet. Zoals de zolder steeds voller wordt, besef je ook opeens dat je wel heel veel data in huis hebt. Om daarvan de voordelen te kunnen verzilveren, moet je experimenteren. Innovatie blijkt lastig. Het draait vaak om het mengen van gekke en onverwachte datasets, die door hun unieke combinatie waardevol worden. Zo blijkt de combinatie van Cito-score en energierekening een loepzuivere indicatie te zijn om kinderen die in armoede opgroeien beter te kunnen helpen bij scholing. Wat voor nieuwe kennis is er nodig? Er moet een nieuw soort IT er komen. Je hebt een big-data-scientist nodig die de beginselen van informatica kent, maar Eric van Tol vooral ook een sterke achtergrond heeft in wiskunde en statistiek. Deze nieuwe IT er is in twee rollen te verdelen. Aan de organisatorische kant heb je de datadetective: een manager of analist die de juiste vragen kan stellen doordat hij of zij de business en de markt goed kent. Aan de technische kant heb je een IT-deskundige nodig die big-datatechnologieën kan implementeren en aan de praat houden. De kennis die voor een goede uitvoering van deze rollen noodzakelijk is, is veelal op bestaande opleidingen te vinden. Wat eraan ontbreekt, is dat deze kennis en vaardigheden niet goed gebundeld zijn tot een curriculum voor data-scientists met echt toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven. Ik verwacht dat data-science eenzelfde ontwikkeling gaat doormaken als informatica, dat zich ook los moest maken van wiskunde en andere bètavakken. Over twintig jaar zullen we van een apart vakgebied spreken. Waar staat Nederland op dit moment? Universiteiten in de VS zijn al druk bezig om een apart curriculum data-science op te bouwen. Hun koppositie is begrijpelijk, met bedrijven als Google, Twitter, Facebook en Amazon die door hun webtechnologie over onvoorstelbare grote datasets beschikken. Nederland blaast zijn deuntje mee met het Drome-project in Drenthe. De Lofarradiotelescoop produceert zo veel data, dat men eerst de ruis eruit moet halen voordat de informatie überhaupt opgeslagen kan worden. Deze ervaring met het analyseren van grote datasets wordt gebruik om ieder etmaal het internet van heel de Europese Unie te kopiëren en onder te brengen in een coherente dataset, waarmee bijvoorbeeld Franse campings die mooi aan het water Sleutelfiguur op datagebied EINDHOVEN Eric van Tol is Director van het eind 2013 opgerichte Expertisecentrum Big Data van Fontys Hogeschool ICT. Sinds 2000 is hij actief met Andarr, een adviesorganisatie gespecialiseerd in IT-migraties en transities van complexe infrastructuren. Rond 2006 was Van Tol met zijn bedrijf betrokken bij grote datacenterconsolidaties, waarbij de koppeling van allerlei liggen gemakkelijk op te sporen zijn. Zo n toepassing gaat nieuwe producten opleveren waarvan we de toegevoegde waarde nu nog niet goed kennen. Wat is het belang van samenwerking? Bijna elke universiteit in Nederland heeft een eigen initiatief ontplooid rond big data. Sommige instellingen hebben dat aan de grote klok gehangen. Andere zijn met studenten dit onderwerp al praktisch aan het ontginnen. Samenwerking tussen universiteiten en hogescholen is cruciaal om te voorkomen dat we energie verspillen door overal hetzelfde wiel uit te vinden. We moeten op een slimme manier dingen van elkaar lenen en leren. Ik ben in opdracht van het e-science-center alle superspecialismen rond big data bij instellingen aan het inventariseren. Dat is nodig omdat het nu onvoldoende duidelijk is welke kennis waar aanwezig is. Is dat inzicht er wel, dan kunnen wetenschappers en bedrijven die deze kennis willen toepassen elkaar gemakkelijker vinden. Dat is voor alle partijen winst. Waar kunnen bedrijven aanhaken? Ik pleit voor een efficiënte brug tussen onderzoek en het creëren van nieuwe toepassingen en kennis in het bedrijfsleven. Initiatieven als het Expertisecentrum Big Data van Fontys Hogescholen zijn bedoeld om kennis tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven te laten circuleren. Regionale bedrijven kunnen hier aankloppen voor onderzoek naar praktische toepassing van big data. Een ander initiatief is het doorbraakproject big data van het Ministerie van Economische Zaken, waarbij ik ook betrokken ben. Dat is bedoeld om Nederland weer concurrerend te maken door het middenbedrijf in beweging te laten komen. In drie marktsegmenten willen we nieuwe toepassingen, producten en diensten met big data van de grond krijgen: de agrifoodsector, bij gamingbedrijven en in de zorg. Eric van Tol is een van de sprekers op het Jaarcongres Information Management op 11 maart 2014 in Fort Voordorp te Groenekan. datasets big data voor het eerst mogelijk maakte. Het idee ontstond om metainformatie uit de IT-systemen en informatie over de bedrijfsresultaten in een performancemanagementsysteem onder te brengen, maar daar bleek toen geen klant voor warm te lopen. In 2011 deed Eric van Tol een nieuwe poging. Hij gaf de dagelijkse leiding bij Andarr uit handen en peilde opnieuw de interesse in de markt. Naast Fontys Hogescholen kwam ook het Ministerie van Economische Zaken langszij.

8 Jaarcongres 11 maart 2014 Information Management VOOR IT- & INFORMATIEMANAGEMENT PROFESSIONALS Programma 09:00-10:00 REGISTRATIE & WELKOM 10:00-11:15 PLENAIR PROGRAMMA I Opening Jaarcongres Information Management 2014 Door: Rob Beijleveld, CEO ICT Media, en Peter van Kralingen - From big data to business value George Lawrie, Vice President & Principal Analist Forrester Research Businesses grapple with data management platforms that can t respond fast enough to fickle customers and fluid markets. Big data has emerged as the new industry buzzword promising to help do more with more data and break down data silos. In this presentation you will learn about the challenges to extracting value from big data, and about the best practices and pitfalls that Forrester has observed in case studies drawn from North America and Europe. Enterprise architects and other technology strategists will learn how to take a pragmatic approach that focuses first on wringing value from internal data at a lower cost. - Enterprise information management bij Philips Bert Hooyman, Enterprise Information Architect Philips International In de afgelopen twee jaar is meer informatie gecreëerd dan in de hele geschiedenis van de mensheid. Deze explosie van informatie biedt enorme kansen, zoals blijkt uit het succes van bedrijven als Google en Facebook; maar er zijn ook uitdagingen. Philips heeft in 2012 besloten om de complexiteit rondom standaardisatie, tijdigheid en kwaliteit van informatie integraal aan te pakken. Tegelijkertijd wil Philips gebruikmaken van de mogelijkheden die realtime prestatiemetingen en geavanceerde analyses (BI) bieden. Eind 2012 is om die reden het bedrijfsonderdeel Enterprise Information Management (EIM) opgericht. In zijn presentatie gaat Bert Hooyman, Enterprise Information Architect bij Philips, in op de gekozen informatiestrategie, de processen rondom informatiemanagement, en de organisatie van EIM als service-unit binnen Philips. - Informatiemanagement bij Sligro Food Group Maurice van Veghel, CIO Sligro Food Group De dienstverlening van Sligro Food Group beweegt sterk richting het digitale domein. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat Sligro een van de grootste BTB-webshops van Nederland heeft. Naast de opkomst van webportalen in retail en groothandel, verandert bij de foodservice-activiteiten de klantvraag van afzonderlijke producten naar bredere dienstverlening; van het leveren van het goedkoopste product naar de beste partner in food. Dat vraagt volgens CIO Maurice van Veghel om verregaande digitalisering, waarbij zowel de gegevens over de klant als de productinformatie moeten kloppen; een mindshift die buitengewoon uitdagend is. Master-datamanagement is binnen Sligro Food Group de fundering van de digitale machine. 11:15-11:45 PAUZE 11:45-13:00 PLENAIR PROGRAMMA II - De kracht van informatie Barry van t Padje, Senior Public Policy Consultant Brandweer Amsterdam Amstelland Het beleid van de nationale brandweerkorpsen is om meer nadruk te leggen op het voorkómen van branden in plaats van alleen het blussen ervan. Het korps Amsterdam-Amstelland gaf die uitdaging als eerste in Nederland gestalte door de slimme inzet van business-intelligence en analytics. Dat stelde het korps in staat een risicoprofiel te bouwen op basis van feiten in plaats van experttheorie. Het korps voert actieve preventiecampagnes in de buurten en wijken met een hoog risicoprofiel en met succes. Deze vernieuwende aanpak haalde zelfs de internationale media, maar is volgens projectleider Barry van t Padje nog maar het begin - Nederland investeert in big-datakennis Eric van Tol, Director Expertisecentrum Big Data Fontys Hogescholen Om big data goed te kunnen toepassen hebben organisaties behoefte aan een nieuw soort IT er. Een big-datascientist heeft de beginselen van informatica goed onder de knie maar heeft ook een sterke achtergrond in wiskunde en statistiek. Verschillende hogeronderwijsinstellingen nemen in hun onderwijsaanbod big data mee en zorgen er met state-of-the-art big-dataonderzoek voor dat het bedrijfsleven nieuwe toepassingen kan ontwikkelen. Op deze manier levert big-datakennis een fundamentele bijdrage als nieuwe grondstof voor de economie. - Informatiestrategie bij PGGM Hans van der Zwaag, CIO PGGM De omvangrijke gegevensverzamelingen bij PGGM worden proactief benut, bijvoorbeeld om bij PFZW aangesloten werkgevers te informeren. Deze rapporten bevatten waardevolle informatie over bijvoorbeeld inkomensverdeling en opleidingsniveau van medewerkers. Op basis hiervan is het bijvoorbeeld al mogelijk uitspraken te doen over toekomstig personeelsverloop. Voor PFZW zijn deze rapporten een middel om aangesloten werkgevers aan zich te binden, ook wanneer in de toekomst mogelijk de keuze van pensioenfonds door de wetgever wordt vrijgegeven. Aan de hand van deze en andere voorbeelden gaat Hans van der Zwaag in op de informatiestrategie die ten grondslag ligt aan het functioneren van de zeer informatie-intensieve organisatie van een pensioenuitvoerder. 13:00-14:15 LUNCHPAUZE 14:15-15:30 BREAK-OUTSESSIES DEEL I - Expertsessie door Office Depot & Stibo: Omnichannel Information management is king! Spreker: Jos Schreurs, Program Manager Marketing & Merchandising Europe Office Depot en Qhuba Partner Omnichannel/MDM - Rondetafelsessie door Informatica, Cognizant & Philips: Realtime informatie Haalbare kaart? Spreker: Bert Hooyman, Enterprise Information Architect Philips International Gastheren: Vincent Harmsen, Regional Sales Director EMEA North-East Informatica, en Gwellyn Daandels, Practice Director Benelux Enterprise Information Management Cognizant - Rondetafelsessie door Verizon: Beveiliging van waardevolle informatie Lessen uit de creditcardwereld Spreker: Ciske van Oosten, Practice Lead for PCI Security Services, Verizon Enterprise Solutions. - Rondetafelsessie door Jibes & Sligro: Metadata & masterdata Fundament voor de toekomst Spreker: Maurice van Veghel, CIO Sligro Food Group Gastheer: Ivo-Paul Tummers, Algemeen Directeur Jibes - Open rondetafelsessie door Tijdschrift IT Management: Wat zijn analytische organisaties? Een gedachtewisseling Gastheer: Arnoud van Gemeren, Hoofdredacteur Tijdschrift IT Management 15:30-15:45 PAUZE 15:45-17:00 BREAK-OUTSESSIES DEEL II - Expertsessie door Forrester: From hype to business value Gastheer: George Lawrie, Vice President & Principal Analist Forrester Research - Rondetafelsessie door Every Angle & Maxeda: Betekent big data ook smart information voor gebruikers? Spreker: Martin van Dijk, IT Manager Service Delivery Maxeda DIY Group Gastheer: Bert Bulder, Director Every Angle Netherlands - Rondetafelsessie door SAS: Information management succesvol door de keten Gastheren: Rein Mertens, Sr Business Solutions Manager SAS, en Edwin Peters, Business Unit Manager SAS - Rondetafelsessie door KPMG: De twee kloksnelheden van vernieuwing Spreker: Ruben de Wolf, Practice Leader Technology Advisory, KPMG Management Consulting & Lecturer UvA, extreme Digital, Big Data & Analytics - Open rondetafelsessie door CIO Magazine: Wat had niet onbesproken mogen blijven? Gastheer: Hotze Zijlstra, Hoofdredacteur CIO Magazine Kijk voor een actueel en volledig overzicht op 17:00-18:00 RECEPTIE 18:00-21:30 VIP DINER (OP UITNODIGING)

9 Platinum Partners Gold Partners Silver Partners Knowledge Partners JIM 2014 VOOR IT- & INFORMATIEMANAGEMENT PROFESSIONALS Media Partners Lifestyle Partners

10 Ook u heeft Big Data die u goed kunt gebruiken! Information Management: van behoefte tot resultaat Van management tot operations: op alle niveaus binnen de organisatie is stuurinformatie noodzakelijk. Information Management heeft tot doel het rendement van informatie te verhogen door in samenhang met Performance Management de resultaten van de organisatie te verbeteren. Big én Smart Data De wereld om ons heen wordt steeds transparanter en fysieke afstanden worden overbrugd door effectieve en efficiënte vormen van online communiceren. De hoeveelheden data groeien explosief door het toenemende gebruik van online communicatie middelen. Organisaties kunnen zich onderscheiden door slimmer gebruik te maken van deze data. Van data naar informatie Data wordt pas informatie als deze vanuit verschillende invalshoeken gekoppeld wordt en te benaderen is. Dat kan in kleurrijke dashboards of in rapportages. Een combinatie van beide, aangevuld met planningsfuncties, is ook een mogelijkheid. Bij het implementeren van een managementinformatiesysteem (MIS) geldt Think big, start small. Kies voor een MIS dat kan meegroeien. Zo start u met voldoende mogelijkheden en beweegt het pakket met uw kennis en de organisatie mee. Succes? Veranker de doelstellingen U wilt als manager het succes van uw afdeling en uiteindelijk de organisatie kunnen waarborgen. Wat houdt succes in voor u, voor uw afdeling(en), voor uw organisatie? Performance Management begint bij het helder en concreet formuleren van doelstellingen, zo mogelijk vertaald in KPI s. Vanaf dat punt bepaalt u welke data nodig zijn om u van (stuur)informatie te voorzien. Grip op informatie en prestaties Performance Management geeft u grip en maakt het presteren van uw organisatie stuurbaar. De eerst stap in dit proces is het ontwikkelen van de juiste visie en beleid op grond van de doelstellingen. Solipsis ontwikkelt en implementeert al vanaf 1990 managementinformatiesystemen op maat. Als partner van IBM Cognos, Qlik en Envisn weten wij een MIS te leveren dat ook daadwerkelijk past bij uw organisatie. Meer informatie? Wilt u meer weten over hoe Solipsis u kan faciliteren bij een managementinformatiesysteem, welke klanten wij bedienen, of hoe wij te werk gaan? Kijk op onze website U kunt ook contact opnemen met een van onze Performance Management-adviseurs, Rick Ouwerkerk of Arno Mureau, (0418) Solipsis is sponsor van het Jaarcongres Information Management Bezoek ons daar op 11 maart aanstaande in Groenekan (nabij De Bilt). Solipsis, Comfort Class in Performance Management. Wel zo comfortabel. Solipsis b.v. Postbus ZG Brakel t: f: i : e: Solipsis b.v., Solipsis Managed Services b.v., Holland House b.v. en IntraData b.v. zijn onderdeel van de Solipsisgroep. Solipsis steunt AMC bij het sturen op cruciale gegevens met IBM Cognos De zorg staat onder druk. Ook het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam moet zich aanpassen om bij de top te blijven. Om dit in goede banen te leiden, is goede managementinformatie onontbeerlijk. Het AMC werkt al een aantal jaren met IBM Cognos en heeft voor de beoogde verbetering van het gegevensbeleid wederom voor Cognos gekozen. Solipsis levert niet alleen de licenties, maar gaat ook een adviserende rol op zich nemen. Cyclus is specialist in afvalbeheer en verzorgt ook in opdracht van overheden en particuliere ondernemingen het dagelijks onderhoud en beheer van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen. Voor de financiële en managementrapportages van het onderdeel afvalbeheer werkt Cyclus al een aantal jaren succesvol met QlikView. Op initiatief van hoofd ICT Marcel Dymanus en de toezichthouders is in mei 2013 de BI-tool, in samenwerking met Solipsis, ook ingevoerd voor beeldkwaliteitsinspecties en kwaliteitsbeheer van openbare ruimtes. Het werken met QlikView levert veel meerwaarde op; alle meetresultaten zijn nu real-time beschikbaar. Edwin Schuchmann, CIO bij AMC: Voor Cyclus ontwikkelt Solipsis QlikView-dashboard voor kwaliteitsbeheer We hebben een aantal oplossingen bekeken, maar de keuze is toch weer op Cognos gevallen. Cognos biedt een gestandaardiseerde plannings- en budget teringsoplossing. En dat past precies bij onze wensen. De mensen van Solipsis hebben laten zien betrouwbaar en deskundig te zijn en daarom willen we met hen graag onze relatie op het gebied van Cognos verder uitbouwen: als collega- ICT ers met ieder duidelijke verantwoordelijkheden. Marcel Dymanus, hoofd ICT bij Cyclus: Het gebruik van QlikView was echt een eyeopener. De rapportages lieten zien dat we heel goed presteren en gemiddeld duidelijk boven de norm zitten. De specialisten van Solipsis zijn proactief met hun adviezen en trekken snel aan de bel. Het is voor ons erg waardevol dat ze meedenken en bijdragen aan het kostenbewuste IT-beleid van onze onderneming cadinfomgt-fd.indd

11 Door onze redactie Klantervaring 11 Bedrijven zoeken naar onderscheidende factoren Klant aan kop op IT-agenda AMSTERDAM Bedrijven en overheidsinstellingen gaan in hun investeringen de nadruk leggen op technologie waarmee zij de klantervaring kunnen verbeteren en producten en diensten op een vernieuwende manier in de markt kunnen zetten. Cloud computing, beveiligings- en machineto-machineoplossingen spelen een belangrijke rol bij innovatie en bedrijfssucces. Dat stelt Verizon Enterprise Solutions. Het bedrijf zette de belangrijkste technologische bedrijfstrends voor 2014 op een rij. Bedrijfstechnologie democratiseert, zegt David Small van Verizon Enterprise Solutions. In navolging van wat zich voordeed op het op het gebied van consumententechnologie gaan gebruikers van zakelijke toepassingen op zoek naar diensten die on demand worden geleverd; waar, wanneer en op de manier die zij willen. Dit jaar zal het bedrijfssucces gemeten worden aan de hand van hoe goed bedrijven technologie inzetten om innovatie te stimuleren en te voldoen aan de verwachtingen van eindgebruikers. Het vermogen om een klantervaring te bieden die naadloos aansluit op de persoonlijke wensen en behoeften, is volgens Verizon een van de belangrijkste onderscheidende factoren in de markt. Het betekent dat klanten bediend moeten worden via een geïntegreerde omnichannelaanpak online, mobiel, televisie en fysieke winkels. Daarnaast moet de klant zich bij elke stap in het aankoopproces en gedurende de hele ervaringscyclus gewaardeerd voelen. Geïntegreerde kanalen bieden bedrijven de mogelijkheid om rechtstreeks op de vraag van het individu in te spelen en vertrouwde relaties op te bouwen om transacties te vereenvoudigen. De intimiteit die nodig is om de voorkeuren van de klant goed te leren kennen, moet uit big-data-analyses komen. Deze vernieuwingsagenda valt samen met de trend dat IT steeds meer gedecentraliseerd wordt. IT ligt aan de basis van elke bedrijfsfunctie. Als gevolg hiervan werkt IT nauwer samen met afzonderlijke businessunits bij het ontwikkelen van instrumenten voor een gestroomlijnd proces, dat medewerkers en klanten meer mogelijkheden biedt. Prestatieplanning IT wordt geïntegreerd in de financiële prestatieplanning. De grenzen tussen de IT-afdeling en de financiële afdeling zullen verder vervagen, omdat technologie steeds meer wordt beschouwd als een waardevol bedrijfsmiddel dan een doel op zich. Ook de aanbodzijde in de markt verandert mee, zo constateert Verizon. In 2014 gaan diverse marktpartijen software en diensten toevoegen aan de cloud om bestaande klanten vast te houden of aan te trekken. Juist in de cloud zullen bedrijven innovatie moeten zoeken. Geïntegreerde cloudoplossingen resulteren steeds meer in mash-ups van vaste en mobiele netwerken; systemen, ideeën en oplossingen; mensen en dingen; intelligentie en informatie. Het leveren X Klanten moeten bediend moeten worden via een geïntegreerde omnichannelaanpak van systemen en instrumenten die deze gegevens omzetten in inzichten, gaat de klantervaring transformeren. In een wereld waar mobiel de norm is en rich mediacontent de standaard, zal de cloud vanzelf de enige plek worden waar bedrijven grotere volumes van gegevens kunnen opslaan, opvragen en analyseren. Industrieel internet Verizon ziet verder nog twee andere technologietrends doorbreken: machineto-machineoplossingen as a service. Tot nu toe waren er de nodige obstakels die bedrijven ervan weerhielden om grootschalig met het industrieel internet aan de slag te gaan. Adoptie komt dichterbij, maar leveranciers hebben nog wel het nodige werk te verzetten om in hun aanbod voldoende aan te sluiten op de behoeften van hun klanten. Daarnaast is er volgens Verizon een groot gebrek aan beveiligingsexpertise.bedrijven zouden dit in de markt moeten aankopen. Ze moeten hybride cyber securitymanagementmodellen gaan ontwikkelen en uitvoeren, bestaande uit een combinatie van een flexibel team van eigen securityminded bedrijfsexperts met betrouwbare managed securitydiensten. Het inzetten van deze combinatie biedt mogelijkheden voor met name identity management, securityanalyses en cyberintelligentie, en governance, risk en compliance. Amazon anticipeert op koopgedrag SEATTLE Webwinkel Amazon heeft in de VS een patent gekregen op anticiperend verzenden. Het bedrijf zou daarmee al producten richting het adres van een klant kunnen sturen, nog voordat een consument het product daadwerkelijk heeft gekocht. Het doel is het verkorten van de verzendtijd door producten al klaar te leggen dicht bij de klant. Door goederen op basis van voorspellende patronen te versturen, kan de logistieke keten een stuk efficiënter gemaakt worden. Ook wil Amazon producten verzenden naar distributiecentra in gebieden waarvan het systeem voorspelt dat er binnenkort bestellingen gaan binnenkomen. Daardoor kunnen de verzendtijden flink verkort worden. Amazon gebruikt voor deze voorspellingen allerlei data van zijn gebruikers, waaronder vorige aankopen, zoektermen en wensenlijsten. Ook de tijd dat gebruikers met hun muiscursor op een bepaald product blijven staan telt mee. Het is dit soort data rond klantgedrag waarmee Amazon verwacht zijn concurrenten te kunnen verslaan. Te weinig tijd voor klantcontact S-HERTOGENBOSCH Negen van de tien werknemers die veel klantcontact hebben, willen graag voldoen aan de wensen van de klant, maar worden daarbij belemmerd door een gebrek aan middelen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Forrester dat is uitgevoerd in opdracht van Ricoh. Bankmedewerkers, medewerkers in de zorg, callcentermedewerkers en leidinggevenden in de retail geven aan dat er een groot verschil zit tussen de ervaring die zij kunnen bieden en de ervaring die de klant verwacht. Bijna één op de vier managers geeft aan dat het klantcontact niet soepel verloopt door niet goed ingerichte informatieprocessen. Meer dan een kwart van de ondervraagde managers zegt dat een slechte toegang tot informatie de grootste beperking is. Verder toont het onderzoek aan dat bedrijven die investeren in samenwerking, chatmogelijkheden, mobiele oplossingen en flexibele werkplekken, hun customerfacingmedewerkers een stuk efficiënter maken. Met deze technische mogelijkheden houden zij meer tijd over voor het verlenen van de nu vaak ontbrekende persoonlijke dienstverlening. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat bedrijven investeren in de onderliggende documentprocessen en -systemen die nodig zijn om deze vormen van technologie te ondersteunen. Kern van het probleem is de verouderde technologie die nog te vaak door organisaties wordt gebruikt.

12 Success Story / bol.com bol.com Success Story vergroot / bol.com efficiency bol.com en vergroot winst dankzij efficiency Stibo en Systems winst dankzij Stibo Systems Achtergrond bol.com is de grootste retailer in Nederland met 3,4 bol.com miljoen actieve klanten online en meer dan 5,5 miljoen Achtergrond Klant gegevens producten. Concurrenten zijn vergelijkbare (internationale) e-commerce bedrijven bol.com is en de fysieke grootste winkels retailer van in Nederland andere met 3,4 Sectorbol.com online retailers. miljoen actieve klanten online en meer dan 5,5 miljoen producten. Concurrenten zijn vergelijkbare (internationale) Online retailer, FMCG e-commerce bedrijven en fysieke winkels van andere Uitdaging Sector online retailers. Uitdaging Online retailer, FMCG In 2010 zocht bol.com vervanging voor het toenmalige Uitdaging u Noodzaak om de product data informatie van meer catalogus systeem, dat meer dan 250 kenmerken per dan 5,5 Uitdaging miljoen producten te managen product hanteerde In 2010 en zocht een groot bol.com aantal vervanging automatische voor het links toenmalige naar leveranciers. u Productinformatie u Noodzaak consistent om de product en real-time data informatie updaten, van om meer catalogus systeem, dat meer dan 250 kenmerken per geen omzet dan mis 5,5 te miljoen lopen producten te managen Om sneller en product gemakkelijker hanteerde productinformatie en een groot aantal en automatische links naar leveranciers. u Behoefte u om Productinformatie volledige productlijnen consistent snel en real-time en soepel updaten, uit om nieuwe productcategorieën toe te voegen, had bol. te rollen via geen een omzet schaalbare mis te lopen oplossing, zodat het bedrijf com één betrouwbare Om sneller bron en gemakkelijker van productdata productinformatie nodig. Het en kan blijven u Behoefte groeien om en het volledige aantal productlijnen productkanalen snel en soepel uit bedrijf zocht een nieuwe stabiel, productcategorieën robuust, flexibel toe en te schaalbaar voegen, had bol. verder uit te kan rollen breiden via een schaalbare oplossing, zodat het bedrijf platform, omdat com het één productportfolio betrouwbare bron nog van significant productdata nodig. Het kan blijven groeien en het aantal productkanalen zou moeten kunnen bedrijf groeien zocht een in stabiel, de toekomst. robuust, Er flexibel was dus en schaalbaar u Data problemen, zoals gebrek aan consistentie van verder uit kan breiden een hoge mate platform, van automatisering omdat het productportfolio nodig. Bovendien nog significant product- en prijsinformatie, verminderen zou moeten kunnen groeien in de toekomst. Er was dus u Data problemen, zoals gebrek aan consistentie van zocht bol.com een leverancier met wie een lange termijn een hoge mate van automatisering nodig. Bovendien product- en prijsinformatie, verminderen partnership kon worden aangegaan. Oplossing zocht bol.com een leverancier met wie een lange termijn De implementatie partnership kon worden aangegaan. Oplossing van STEP, het master data management Oplossing (MDM) platform van Stibo Systems, om product data te De implementatie van STEP, het master data management managen en soepele roll-out van nieuwe productlijnen Zoekend naar Oplossing een mogelijke oplossing, richtte bol.com (MDM) platform van Stibo Systems, om product data te mogelijk te maken. zich vooral op product information management (PIM). managen en soepele roll-out van nieuwe productlijnen Zoekend naar een mogelijke oplossing, richtte bol.com Aan master data mogelijk te maken. zich management vooral op product (MDM) information werd niet management gedacht. (PIM). In het selectieproces Aan master kwam data bol.com management op het (MDM) spoor werd van Resultaten niet gedacht. Stibo Systems, In leverancier het selectieproces van niet kwam alleen bol.com PIM- maar op het spoor van u Benodigde Resultaten tijd voor toevoeging van nieuwe product tevens MDM-oplossingen. Stibo Systems, Dit leverancier was een unique van niet selling alleen PIM- maar categorieën u Benodigde aan product tijd voor portfolio toevoeging is drastisch van nieuwe omlaag product point voor het tevens management MDM-oplossingen. van bol.com. Dit was een unique selling gegaan categorieën aan product portfolio is drastisch omlaag point voor het management van bol.com. Omdat bol.com meerdere IT systemen gebruikt (o.a. ATG u Minder tijd gegaan nodig om geautomatiseerde informatie en Endeca), was Omdat het essentieel bol.com meerdere dat het IT gekozen systemen platform gebruikt (o.a. ATG van leveranciers u Minder aan tijd nodig de systemen om geautomatiseerde van bol.com toe informatie te gemakkelijk te en integreren Endeca), zou was zijn. het essentieel Hierdoor dat viel het een gekozen deel platform voegen van leveranciers aan de systemen van bol.com toe te van de concurrentie gemakkelijk af. Stibo te integreren Systems zou liet zijn. zien Hierdoor dat het viel een deel voegen u Hogere fulfilment cijfers, minder annuleringen van rechtstreeks te van koppelen de concurrentie is aan de af. IT-architectuur Stibo Systems van liet zien bol. dat het bestellingen, u Hogere algemene fulfilment omzet cijfers, stijging minder annuleringen van com. rechtstreeks te koppelen is aan de IT-architectuur van bol. bestellingen, algemene omzet stijging com. Success Story Success / bol.com Story / bol.com Klant gegevens Nu beschikt bol.com over een eenduidige betrouwbare bron van strategische informatie, die via de diverse afdelingen bij elkaar komt en bedrijfsbreed van zeer groot belang is voor het succes van bol.com. Door de rijke functionaliteit, sterke data modellering en krachtige workflow mogelijkheden is het bedrijf in staat om omzet te genereren, kosten te reduceren, risico s te minimaliseren en agility te bevorderen. Omdat bol.com blijft groeien, is continue schaalbaarheid belangrijk. De keuze voor STEP onderstreept de doelstelling van bol.com om uit te breiden. Resultaten bol.com besloot in 2010 om STEP in de backend van haar e-commerce aanbod te implementeren, en ging live in Q met haar grootste productcategorie: boeken. Door het gebruik van STEP is alle product data gestroomlijnd en up-to-date om bijna real-time klanten van informatie te voorzien, niet alleen over elk van de duizenden producten per categorie, maar ook over beschikbaarheid en leveringsvoorwaarden. Dankzij STEP is de tijd die nodig is om content op het web te krijgen en te leveren via geïntegreerde en automatische leverancier feeds significant omlaag gebracht van twee maanden naar twee weken. Sinds de STEP implementatie ziet bol. com haar verkopen stijgen, fulfilment omhoog gaan, het aantal geannuleerde bestellingen omlaag gaan, en overall omzetten stijgen. Met STEP is het ongelooflijk eenvoudig om heel snel nieuwe categorieën aan het productportfolio toe te voegen, zegt Menno Vis, Hoofd Software Development bol.com. Dat is een zeer belangrijke eigenschap, die zich onmiddellijk laat vertalen in verkoopresultaat. STEP geeft ons de mogelijkheid om onze productinformatie en datavolumes te managen, maar stelt ons ook in staat om naar toekomstige schaalbare oplossingen te kijken bij de groei van ons bedrijf. Success Story / bol.com Terwijl STEP vrijwel onmiddellijk businessresultaat opleverde, begon bol.com met het uitrollen van een nieuwe productlijn: baby producten. Door de ervaring die al was opgedaan met de boeken, kon bol.com heel snel live gaan met de nieuwe babylijn. Dankzij de korte implementatietijd is bol.com nu in staat om heel snel nieuwe productcategorieën te introduceren. Tot nu toe zijn we erg blij met de oplossing, zegt Menno Vis. We gaan door met de implementatie van STEP voor de overgebleven productgroepen, waarbij we ook tools bouwen om PIM verder te automatiseren. We blijven het data model verbeteren om ook aan specificaties van toekomstige categorieën te kunnen voldoen en we werken nauw samen met Stibo om onze requirements in de nieuwere STEP releases te krijgen. De implementatie van STEP voor het beheer van product master data zorgt er niet alleen voor dat ons bedrijf concurrerend blijft en grotere omzetten realiseert, maar biedt ook een schaalbare oplossing waardoor bol.com snel kan blijven groeien. Menno Vis, Hoofd Software Develoment, bol.com Stibo Systems Stibo Systems is wereldwijd marktleider in multidomein Master Data Management (MDM) oplossingen. Klanten vertrouwen op Stibo Systems voor cross channel consistentie van product-, klant- en leverancier-data. Dit stelt hen in staat om betere besluiten te nemen, de verkoop te bevorderen en aandeelhouderswaarde te vergroten. In de afgelopen 30 jaar heeft Stibo Systems honderden bedrijven ondersteund bij het creëren van één betrouwbare, centrale informatiebron. Stibo Systems is particulier eigendom en onderdeel van de Stibo A/S groep, die is opgericht in Het hoofdkantoor van Stibo Systems is gevestigd in Aarhus, Denemarken. Voor meer informatie: of bel:

13 Door Satya Ramaswamy Digitale consumenteneconomie 13 Traditionele businessmodellen op dood spoor Digital reimagination AMSTERDAM Er komt op dit moment een vijftal digitale krachten samen. Deze vormen een perfect storm die ons meevoert naar het tijdperk van de digitale consumenteneconomie. Dat leidt tot enorme veranderingen in de manier waarop organisaties en klanten met elkaar omgaan. De klant is al een digitale klant geworden om mee te kunnen blijven doen moeten ook instellingen en ondernemingen digitale enterprises worden. Het aanpassen van het businessmodel alleen is niet meer voldoende: organisaties zullen zichzelf moeten heruitvinden. Na enkele decennia met veel vallen en opstaan is de digitale samenleving een feit geworden, met als katalysator het samenvallen van een vijftal digitale trends: mobility & pervasive computing, cloud computing, social media, big data analytics, en kunstmatige intelligentie & robotics. Na de agrarische, de industriële, de kennis-, en de interneteconomie betreden we thans het tijdperk van de digitale consumenteneconomie. Dit nieuwe tijdperk is de bron van de volgende golf van economische groei in de wereld. Daarbij heeft Europa een voorsprong waar het gaat om de penetratie van mobility. Bovendien kent Europa met 66 procent de hoogste 3G-penetratie ter wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Europese Commissie focust op zijn digitale agenda, omdat die banen creëert en de economische groei ook nog eens duurzaam maakt: 1,2 miljoen banen op korte termijn, en 5 procent groei van het bruto binnenlands product over de komende acht jaar. Helaas zijn nog lang niet alle organisaties, instellingen en ondernemingen klaar voor de digitale consumenteneconomie. Klantervaring Vooral de consumenten hebben zich de digitalisering snel eigen gemaakt. Gewapend met smartphone, tablet of ander device heeft de klant van nu hoge digitale verwachtingen van het bedrijfsleven, en haakt af als er niet aan die verwachtingen wordt voldaan. Het is daarom voor bedrijven van groot belang zich zo snel mogelijk naar een digitale onderneming te transformeren. De manier waarop ze hun klanten bedienen en daar geld mee verdienen, is tot nu toe hun onwrikbare reden van bestaan geweest. Maar veel businessmodellen stammen uit het predigitale tijdperk en laten zich niet eenvoudig patchen om geschikt gemaakt te worden voor de veeleisende digitale consument. Ondernemingen zullen hun zo vertrouwde, klassieke businessmodellen, producten, diensten en kanalen moeten loslaten, en nieuwe bedenken en vermarkten. Het topmanagement moet accepteren dat dat zeer grote veranderingen van de organisatie vraagt, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsprocessen en marketing. Er zullen medewerkers moeten worden omgeschoold en nieuwe mensen moeten worden aangetrokken. De customer experience wordt het collectieve doel en de onverbiddelijke graadmeter. Dat betekent dat alle afdelingen die direct te maken hebben met klanten op dezelfde wijze moeten gaan werken. Alles moet erop gericht zijn de klant op zijn mobiele device storingsvrij te laten doen wat hij wil en verwacht; er moeten dus nuttige en handige apps worden ontwikkeld. Feitelijk moet elke organisatie een nieuw marktsegment Digitale Klant in het leven roepen, en afnemers niet alleen beoordelen en indelen naar value maar ook op motion. Er moet een uitgebreide en diepgaande studie worden verricht naar mobiele technologie en het gebruik ervan door de digitale klanten. Data-analyse is een belangrijke stap op weg naar een superieure digitale klantbeleving. Belangrijk is de customer experience op maat te maken voor elk type device. Analytics Er is veel voordeel te halen uit big data. Daarvoor is een speciaal ingerichte big-data- en analyticsomgeving nodig, die in staat is enorme hoeveelheden heel diverse data te verwerken en te analyseren. Niet elke organisatie zal dat op de eigen locatie willen inrichten; er bestaan daarvoor alternatieven als platform as a service. Daarmee zijn nog niet alle aspecten getackeld. Allereerst zal moeten worden vastgesteld welke data nodig zijn voor welke businessbeslissingen; vervolgens moeten Intussen bouwt de klant een nieuwe pool van digitale leveranciers deze data worden verzameld zowel intern als extern, bijvoorbeeld uit sociale media maar ook uit andere beschikbare bronnen van open data. Vervolgens is het zaak de data te analyseren en met de resultaten strategische, tactische en operationele besluiten te gaan onderbouwen. Daarvoor is het nodig te kunnen beschikken over datawetenschappers die op dit moment nog lastig te vinden zijn in de markt en een vertrouwensband te smeden tussen deze wetenschappers en de functionele managers. Kortom, het creëren van nieuwe producten en diensten zal voortdurend om nieuwe processen en nieuwe IT-ondersteuning vragen. Op voorhand de belangrijkste en voor veel IT-afdelingen een geheel nieuwe activiteit, is het continu monitoren van de customer experience om indien nodig snel te kunnen ingrijpen vóór de digitale klant afhaakt. Metamorfose Er wachten grote organisaties die de metamorfose naar digitale onderneming ondergaan nog vele uitdagingen op sourcingsgebied. Herstructurering van het ITlandschap naar een hybride omgeving met cloud computing is een must. Ten eerste om snel te kunnen schakelen, ten tweede om de kosten van IT zo laag mogelijk te houden. Het nauwkeurig in kaart brengen van de IT-omgeving is noodzakelijk om te kunnen bepalen welke applicaties mogelijk uit de cloud kunnen worden betrokken. Hoe dan ook: het inzetten van cloud computing heeft ook de nodige impact op de beveiliging van informatie, en dus ook op compliance en risicomanagement. De effecten daarop zullen grondig moeten worden geanalyseerd en bestudeerd. Het hele proces van resourcing vereist modern maar tevens ouderwets degelijk projectmanagement. Daarnaast is het van belang om in een vroeg stadium de financiële voordelen aan te kunnen tonen. Transformeren Bij het transformeren naar een digitale onderneming is ongefundeerd vasthouden aan de vertrouwde oplossingen voor marketing, sales, verkoopkanalen en sourcing geen optie. Dat betekent nogal wat voor de gehele organisatie: wat zijn de opties, de alternatieven? En vooral: waar te beginnen? Het is raadzaam adviseurs in te huren die beschikken over kennis uit gedegen marktonderzoek en kunnen bogen op grote wereldwijde ervaring om bestuurders te helpen bij het bepalen van de roadmap naar een digitale onderneming, en die bovendien in staat zijn zelf sourcingsproblemen op te lossen. Digital reimagination is voor organisaties al lang geen discussiepunt meer. Het is beter niet al te lang meer te wachten. Intussen bouwt de klant een nieuwe pool van digitale leveranciers op die hem wel bieden wat hij wil en verwacht. SATYA RAMASWAMY is Vice President en Global Head van Tata Consultancy Services Digital Enterprise Unit. Satya Ramaswamy

14 14 Discussie Door onze redactie Fotografie Marcel Willems Rondetafelbijeenkomst: in-memory computing Van chief data naar chief information S-HERTOGENBOSCH Big data, big analytics en in-memory computing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel organisaties beraden zich momenteel op een strategie op dit terrein. Goede reden om een aantal CIO s uit te nodigen voor een diner met een informele presentatie van analiste Roxane Edjlali van Gartner Research. In-memory computing (IMC) bestaat volgens Edjlali al sinds de jaren negentig. Er zijn momenteel rond de vijftig verschillende leveranciers op de markt. Uit onderzoek van Gartner blijkt dat IMC in de praktijk vooral wordt toegepast door het MKB, in tegenstelling tot de algemeen heersende aanname dat de technologie alleen bereikbaar zou zijn voor grote en kapitaalkrachtige organisaties. Roxane Edjlali benadrukt dat IMC meer is dan alleen maar een technologie die analytics sneller laat draaien, en dat SaaS, sociale netwerken, beurshandel en online gaming niet zouden kunnen bestaan zonder IMC. In-memory computing heeft een zeer grote invloed op de ontwikkelingen in de wereld van informatietechnologie. Strategie IMC-technologie is een van de drivers van innovatie, omdat het de ontbrekende schakel van de nexus of forces (mobile, social, data en cloud) kan faciliteren. De opkomst vindt zijn oorzaak in de grote ontwikkelingen in clustertechnologie en het feit dat de prijzen van geheugencapaciteit flink gedaald zijn. De derde factor is de sterk toegenomen behoefte van organisaties om de customer experience te verbeteren. IMC gaat over snelheid, flexibele schaalbaarheid en nieuwe inzichten, aldus Edjlali. Snelheid is belangrijk voor het verwerken van transacties en om grote hoeveelheden data te kunnen analyseren, zodat realtime inzichten aan de business kunnen worden gepresenteerd. IMC heeft grote impact op de business. Het verandert de verwachtingen van de gebruikers, de uitgangspunten van applicatieontwikkeling, de architectuur van producten en de strategieën van de leveranciers. Edjlali adviseert de aanwezigen om in elk geval zo snel mogelijk een klein team met engineers en architecten samen te stellen om een studie te maken van IMC en een korte rondvraag te doen langs hun huisleveranciers om te zien wat die op het gebied van IMC te bieden hebben. Dat zou binnen drie maanden kunnen resulteren in een proof of concept. Tegelijkertijd zou er het komende jaar samen met het businessmanagement moeten worden gebrainstormd over potentiële projecten die groei en verandering moeten bewerkstelligen en moet worden uitgezocht op welke manier IMC daarbij voor een doorbraak zou kunnen zorgen. De laatste stap in dat proces is het bepalen van de strategie rond IMC in termen van voordelen en tactische doelstellingen op korte termijn, zo besluit Edjlali. Chief data officer Een van de aanwezigen vraagt zich af: er liggen zoveel kansen voor de business op dit Hier liggen kansen voor de CIO om te worden wat hij eigenlijk al zou moeten zijn moment. Hoe komt het toch dat het al dan niet toepassen van IMC nog steeds aan de IT-afdeling wordt overgelaten? Edjlali beaamt dat dit een van de meest gestelde vragen is. IMC is een prachtige technologische oplossing, maar hoe kan er een sluitende businesscase worden opgesteld? In de vele workshops die zij geeft, legt ze de nadruk op het organiseren van informele brainstormsessies met de business. Hier liggen kansen voor de CIO om te worden wat hij eigenlijk al zou moeten zijn: de chief information officer. Dat is iets anders dan een chief data officer, merkt ze enigszins cynisch op. De CIO zou verantwoordelijk moeten zijn voor de informatiestrategie van de gehele organisatie, maar is in de praktijk dus vaak slechts een uitvoerende functie: een IT-deliverymanager. Deze stelling van Edjlali zorgt voor enige beroering. Eén deelnemer vindt het zijn taak om zijn businesscollega s te coachen en te steunen, een ander bekent dat hij niet verder is dan het tijdig afleveren van data op het bureau van de CEO. Van data, en niet van informatie dat laatste zou het eigenlijk moeten zijn, maar de spreker heeft er simpelweg de IT-omgeving niet voor om data om te zetten in informatie en bovendien is hem de tijd daarvoor niet gegund. Businessvalue Een van de problemen met nieuwe technologie, zoals IMC, is dat de business vaak de brede toepasbaarheid ervan niet inziet, brengt een van de aanwezigen op. Edjlali zegt dat veel gebruikers op zoek zijn naar een point solution; de business koopt wellicht in-memory analytics vanwege het realtime-aspect, of complex event processing om fraude met creditcards tegen te gaan. Maar ze zien over het hoofd dat één investering in IMC meerdere use-cases tegelijk dient het grote probleem met platforms, aldus Edjlali. Daar ligt dus een schone taak voor de CIO. Bij veel organisaties die de weg in zijn geslagen naar big data, wordt geëxperimenteerd. Ook Edjlali ziet jonge mensen die links en rechts data verzamelen zonder te malen om autorisatie, governance en architectuurdiagrammen. Ze diagnosticeren en verklaren zaken die voorheen niet ter sprake kwamen, omdat de manier waarop er voorheen met data werd omgegaan het niet toeliet om creatief te zijn en ad hoc te experimenteren. Ze krijgen helaas onvermijdelijk te maken met de traditionele instellingen als een BI-competencecenter, instellingen en afdelingen die ze beschouwen als dinosaurussen waarbij alles alleen maar lang duurt en veel kost. Terwijl die jongelui geen idee hebben wat data precies is en volkomen ongedisciplineerd aan het werk gaan, maar wel businesswaarde leveren, aldus Edjlali. Dat botsen der generaties komt bij heel veel organisaties voor op dit moment.

15 Door Hotze Zijlstra en Paul Cornelisse IT en sourcing 15 Paul Schuyt (Levi9): Paul Schuyt Informatietijdperk vraagt slimmer ontwikkelproces AMSTERDAM Bedrijven zijn momenteel erg bezig met de combinatie online en datascience: meer waarde halen uit de enorme hoeveelheid gegevens die door de eigen systemen en over het internet stroomt. Vooral die externe consumentendata willen ze graag omzetten in waardevolle informatie, zegt Paul Schuyt, CEO van IT-services- en outsourcingprovider Levi9. Welke trends zien jullie als het gaat om de omgang met informatie? Organisaties peilen voortdurend wat er gebeurt en gezegd wordt op diensten als Facebook, Twitter en WhatsApp. Nu de data op eerstgenoemde dienst misschien iets afneemt, zie je een toename op de andere. Deze informatie, die dus gewoon van jou en mij afkomstig is, kan worden verkocht aan derde partijen. Daar moeten voor de gebruiker uiteindelijk wel weer voordelen tegenover staan, anders haakt men af. Een andere trend is een secure omgang met data. Bedrijven willen natuurlijk voorkomen dat waardevolle datastromen afnemen door teleurgestelde of achterdochtige gebruikers. Wat is de toegevoegde waarde die jullie als Levi9 op dit terrein leveren? Onze expertise. We beschikken over schatten aan kennis en ervaring, die we niet alleen intern willen borgen, maar ook binnen het hoger onderwijs. Ik kan hier niet te veel over zeggen, maar we voeren momenteel gesprekken met een universiteit hierover. Een eventueel op te richten expertcenter richt zich niet alleen op een goede ontsluiting van front- en backend, maar ook op het modelleren van de datastromen. Daarbij bewegen we steeds meer af van afzonderlijke silo s, met bijvoorbeeld meervoudige informatie over klanten en gebruikers, en gaan we naar een volledig geïntegreerd beeld. Dat is een belangrijk gebied dat in ontwikkeling is, waar wij al veel ervaring mee hebben. Hoe zorg je dat precies wordt opgeleverd waar de klant behoefte aan heeft? Succesfactoren zijn samenwerking en communicatie. Als ik ergens iets zie misgaan, is er veelal niet als een team geopereerd. Op het moment dat betrokken businesses niet samen optrekken en moeite voor elkaar doen, wordt het erg lastig om een eenduidige vraag te formuleren. Ontwikkelaars verstaan doorgaans hun vak, maar Bedrijven willen voorkomen dat waardevolle datastromen afnemen door teleurstelling of achterdocht tasten soms in het duister als het gaat om de requirements. Om die reden gebruiken we binnen Levi9 de Agile-ontwikkelmethode, waarbij de betrokken businesses, de ITfunctie en de producteigenaar samen aan de beoogde oplossing werken. Agile past ook erg bij de Nederlandse manier van werken: zoeken naar consensus en schouder aan schouder ervoor gaan. Wat vinden klanten nog meer belangrijk? De prijs natuurlijk, maar het ligt wel iets genuanceerder. Zo stellen we onze klanten graag voor om een eventuele staffelkorting te gebruiken voor het verbeteren van de communicatie tussen opdrachtgever en ontwikkelteam. Dan laten we mensen bijvoorbeeld overkomen van en naar onze nearshorelocaties, waarbij de reis- en verblijfkosten onderdeel zijn van het te leveren pakket. Dat blijkt heel waardevol. Een ander punt is snelheid: software moet snel klaar zijn en desgewenst direct kunnen worden aangepast. Dat vraagt om slimmer en steeds meer geautomatiseerd ontwikkelen en testen. Continuous delivery een methode die erop is gericht om software zo snel en efficiënt mogelijk in productie te krijgen maakt deel uit van ons developmentproces. Daarmee besparen onze klanten tijd en geld, en ze krijgen een beter resultaat. Volop kansen en uitdagingen voor klanten en leveranciers Paul Cornelisse Delen is het nieuwe deliverymodel SCHIPHOL-RIJK Of het nu gaat om het starten van een stadstuin ergens op een verlaten industrieterrein of het oprichten van een decentrale energiecentrale in een woonwijk: onder druk van de crisis, schaarste en de zich razendsnel veranderende technologie, wordt er steeds meer gedeeld in onze maatschappij. Er wordt anders gedacht over energie, afval, wonen en werken. Technologie zal de komende jaren een van de motoren van verandering zijn. Daarnaast zal de rol van de consument verder toenemen. Door de beschikbaarheid, de mobiliteit en de toegankelijkheid van nieuwe technologie zullen veel vernieuwingen al lang en breed in het dagelijkse leven gebruikt worden, voordat ze binnen organisaties worden toegepast. De snelheid waarmee de energiesector verandert, laat zien dat bestaande businessmodellen worden ingehaald en zelfs overbodig zijn. De overheid kan de bewegingen en snelheid daarvan nauwelijks bijhouden. Vaak met als gevolg verkrampt gedrag van de overheden en de sectoren in kwestie. Het mooie is dat de klant of consument echter niet langer kunnen wachten. Transparantie en lager wordende investeringen vaak onder invloed van de technologie laten bewegingen makkelijker en sneller starten. Ook in de IT-sourcingsindustrie spelen deze trends. In de afgelopen twee jaar werd nog veel gepraat en geschreven over de inzet van bijvoorbeeld cloudtechnologie. In 2014 zal een definitieve doorbraak plaatsvinden van gedeelde technologieën en oplossingen. De klant wil meer transparantie en openheid van zaken over zijn IT-kosten Waar al meer dan 35 procent van de kleinere mkb-bedrijven op de een of andere wijze IT-oplossingen gebruikt die men niet zelf heeft draaien of aangeschaft, is dit al het geval bij meer dan 75 procent van de grotere organisaties. Technologie geleverd als een cloudoplossing; onverschillig of het gaat om infrastructuur, platform of een service. Van test- en developmentomgevingen, archivering van data en softwareoplossingen tot hele infrastructuren: iedereen maakt er gebruik van of gaat er gebruik van maken. Hier liggen geweldige kansen voor ITserviceproviders, maar ook voor softwareleveranciers. In veel gevallen zal het voor deze partijen echter niet eenvoudig zijn om de transitie te maken. Bestaande infrastructuren en datacenters, legacy-kennis en met name de snelheid waarmee klanten overgaan tot het gebruik van de nieuwe oplossingen, vormen de grootste uitdagingen. Tel daarbij de druk vanuit partijen als Amazon, Google, Microsoft en Rackspace nog eens op, en het wordt duidelijk dat het voor IT-serviceproviders steeds complexer wordt. IT-kosten Daarnaast wil de klant meer transparantie en openheid van zaken over zijn IT-kosten. Zijn kapitaalinvesteringen worden nog verder verschoven naar operationele uitgaven. De rol van benchmarking en performancemanagement zal hierdoor veranderen. Deze worden steeds meer gezien als onderdeel van een compleet IT-sourcingecosysteem, en steeds minder als een eenmalige, harde clausule in een contract. En bovendien: ze worden steeds meer gezien als proces waarmee klant en leverancier in goed overleg continu kunnen sturen op zowel kwalitatieve als kwantitatieve kennis. Waarom niet net zo n aanpak als binnen het incident-, problem-, change- een benchmarkproces? Realiteitszin Dit vraagt ook van de klant in 2014 een grotere realiteitszin. Het zal steeds minder eenvoudig zijn om een langjarig contract met een leverancier te sluiten, stevig te onderhandelen op prijs en voorwaarden, om vervolgens een jaar later substantiële onderdelen uit het contract te halen omdat nieuwe technologie dat mogelijk maakt. Het echt samen nadenken over toekomstige vernieuwingen, de gevolgen daarvan in te schatten en dit durven te bespreken en concreet te vertalen, zal meer dan ooit openheid en transparantie vragen. Dit alles zal in 2014 de grote uitdaging worden voor zowel de klant als de IT-serviceprovider. PAUL CORNELISSE is directeur bij benchmark- en sourcing-adviesorganisatie Metri Group.

16

JAARCONGRES VOOR IT & INFORMATION MANAGEMENT PROFESSIONALS 11 MAART 2014

JAARCONGRES VOOR IT & INFORMATION MANAGEMENT PROFESSIONALS 11 MAART 2014 JAARCONGRES VOOR IT & INFORMATION MANAGEMENT PROFESSIONALS 11 MAART 2014 Platinum Partners Informatica Corporation (Nasdaq:INFA) is s werelds grootste onafhankelijke leverancier van software voor data

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

IBM Cognos Performance 2010

IBM Cognos Performance 2010 IBM Cognos Performance 2010 Smart Decisions. Better Results. De Meervaart, Amsterdam Woensdag 10 november 2010 09.30-18.15 uur Kom naar IBM Cognos Performance 2010 op 10 november in Amsterdam 33% meer

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

CASE STUDY. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met. Solvinity. Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten.

CASE STUDY. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met. Solvinity. Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten. CASE STUDY FRISS pakt verzekeringsfraude aan met Solvinity Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten. FRISS pakt verzekeringsfraude aan met Solvinity Steeds minder

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Transport & Logistiek

Onderzoeksrapport. Transport & Logistiek Onderzoeksrapport Transport & Logistiek trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en managementinformatie in de sector transport en logistiek september 2011 Over Solipsis Al sinds 1984 is Solipsis

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Transport & Logistiek

Onderzoeksrapport Transport & Logistiek Onderzoeksrapport Transport & Logistiek trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en managementinformatie in de sector transport en logistiek september 2011 Onderzoek naar rol van ICT in complexe

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G WAT KOMT ER NA BIM I N H O U D Wat komt er na BIM BIM is het begin LEAN bouwen Projectinformatie altijd en overal beschikbaar Informatiemanagement verbeteren Samenwerken en communicatie Procesoptimalisatie

Nadere informatie

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL Het opvolgen van gevonden kwetsbaarheden vanuit vulnerability scans op regelmatige basis is een uitdagend proces. De combinatie van vele resultaten, een constant

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren

Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren Datum: 22 oktober 2013 Onderwerp: Human Centered Design Door: Rutger Hangelbroek Rabobank Groep ICT KIM Spreker: Maarten Korz De vakvereniging

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data Asset 1 van 10 Big Data Analytics voor Dummies Gepubliceerd op 30 june 2014 Gelimiteerde editie van de populaire Dummies-reeks, speciaal voor managers. Het boek legt uit waarom Big Data Analytics van cruciaal

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil Linked Data & Innovatie Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil 1. Innovatie 2. Big Data 3. API s & Open Banking 4. Linked Data 2 Kernactiviteiten trendrapport visie & strategie 3 thought leadership participatie

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Big Data en Variabele Data Printing

Big Data en Variabele Data Printing Big Data en Variabele Data Printing Roelof Janssen Definitie Big Data Verwerken en interpreteren van grote en/of gevarieerde dataverzamelingen Doug Laney, Gartner: groeiend volume van data Socialmedia

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014 Groeikansen met (big) data Workshop 26 november 2014 Overal data 2 Overal data Verdergaande digitalisering 3,6 device per persoon 51% gebruikt tablet Bijna 90% dagelijks internet Internet of Things 3 Maar

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security.

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security. Het verlengstuk van uw IT security operations: altijd (24x7) de beste expertise en meest actuele kennis, geïntegreerd zicht op wat er gebeurt in uw datacenter en eerder en Security as a Service Het verlengstuk

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Big Data Feit of Fictie? Twitter: @BigDataStartups

Big Data Feit of Fictie? Twitter: @BigDataStartups Big Data Feit of Fictie? Mark van Rijmenam Big Data Strategist / Blogger @BigDataStartups mark@bigdata-startups.com Agenda - Big Data, waar hebben we het over? - Vijf Big Data trends die een impact zullen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie

Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie Stel uw organisatie in staat om effectief social media concepten te implementeren in alle lagen van uw organisatie ScanYours online professionals 2 3 Inhoudsopgave 01. 03 02. Samenvatting 04 ALGEMEEN BUZZ

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM

PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM 1 Tijn Bresser 42 jaar, getrouwd met Nathalie, geboren in Amstelveen Resultaat gerichte strateeg met pragmatische aanpak Bruggenbouwer met eigen Visie op samenwerking Ruim

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie