ENERGIEFACTUUR HOUD UW ONDER CONTROLE DE TIJD BELEGGEN TOPAUTEUR MAULDIN WACHT 2020 AF VASTGOED ALLES OVER DE NULENERGIEWONING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEFACTUUR HOUD UW ONDER CONTROLE DE TIJD BELEGGEN TOPAUTEUR MAULDIN WACHT 2020 AF VASTGOED ALLES OVER DE NULENERGIEWONING"

Transcriptie

1 ELKE ZATERDAG BIJ DE TIJD 2 APRIL 2011 netto TIJD VOOR UW GELD #14 HOUD UW ENERGIEFACTUUR ONDER CONTROLE BELEGGEN TOPAUTEUR MAULDIN WACHT 2020 AF VASTGOED ALLES OVER DE NULENERGIEWONING 10 GELDVRAGEN AAN... LEONA DETIÈGE

2 Uw geld in veilige handen? De Belegger selecteertvoor u die aandelen, waarmee u morgen het hoogste rendement behaalt. Onze analisten kiezen daarbij voor kwaliteitswaarden die weinig conjunctuurgevoelig zijn, met een hoog dividendrendement. Het resultaat? 17,4% rendement op onze eigen voorbeeldportefeuille sinds 1januari 2010*. En u? Maak vandaag kennismet De Belegger en u geniet de komende zesweken van actueel en onafhankelijk beleggingsadvies. *rendement voorbeeldportefeuille tussen 1 januari 2010 en 28 maart2011. Maak vandaag kennismet De Belegger. Doe mee met De Belegger en beleg samen met onze analisten in die aandelen, waarmee u morgen het hoogste rendement behaalt. Proef zesweken gratisvan De Belegger. Surf naar DeBelegger

3 netto dossier 8 HOUD UW ENERGIEFACTUUR ONDER CONTROLE geld &gezin 6 IN HET NIEUWS Wat verandert voor uw centen en uw carrière in april? 4 KORT 7 EXTRA MUROSUIT PEKING Vastgoed geeft China heel wat kopzorgen sparen &beleggen 22 INTERVIEW Topauteur John Mauldin: De jaren na 2020 worden fantastisch 18 KORT 19 RENTEGIDS De beste rentes op een rij 20 GESPOT Duurzame vlucht? 20 PROFIEL Gimv oogst en zaait tegelijk 26 QUINTET De 5 aandelen van Michael Lehmann (Third Avenue Management) 27 COLUMN VANJOHAN ALBRECHT (ITINERA INSTITUTE) De juist prijs voor elektriciteit budget &vrijetijd 30 VASTGOED Nulenergiewoning: energiefactuur van 0 euro! 28 KORT 29 HUIS VAN EURO kasteelvilla in Hansbeke GELDVRAGEN AAN... Leona Detiège GRAAG ELKE DAG EEN GELDTIP? surf naar XAVIER CARBONEZ REDACTIEMANAGER NETTO Koude rillingen De energieprijzen zijn vandaag erg hot. Ze staan alweer een tijdje ter discussie bij de oplopende inflatie en automatische loonindexering, ze zijn hoofdrolspeler in het opgelaaide kernenergiedebat en ze staan vooral centraal bij wie vandaag zijn tank vult aan de benzinepomp.dat was weer even geleden, sussen we ons geweten.eneen snelle daling zit er nietmeteen aan te komen. Actueler kan dit energiedossier (p.8) niet zijn. Afgezet in een contextwaar hetenergiedebat al ideologisch verloopt, komen we terug in een context waar we het als consument beter voor onszelf opnemen. Want het isnog even wachten op een consequente lijn in de (groene) energiepolitiek. En de energieleveranciers, die boeren rustig verder. Zich informeren loont, getuige afgelopen week de miljoenenboete die leverancier Electrabel nog liever dagelijks laat oplopen dan (tot nader order) inzage inhaar prijspolitiek te gunnen. De marges zijn blijkbaar erg breed. Dan bekruipt de consument dat onbehaaglijke gevoel het kind van de rekening te zijn. Hopelijk halen we umet dit dossier de rillingen van de schouders. dossier VOLGENDE WEEK Watkunt udoen met oude beleggingen? zaterdag 2april 2011 netto 3

4 geld&gezin GEZIN Geboorteverlof voor lesbische partner De Kamercommissie Sociale Zaken heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat het vaderschapsverlof uitbreidt tot de meeouder. Het gaat zowel om de lesbische partner van de bevallen moeder als de samenwonende partner van een heterokoppel, zonder dat die het kind wettelijk moet erkennen. Als het voltallige parlement dit wetsvoorstel goedkeurt, zullen ook zij recht hebben op 10 dagen geboorteverlof. De eerste 3 dagen ontvangen ze een loon betaald door de werkgever, de resterende 7 dagen ontvangen ze een uitkering van het Riziv van 82 procent van een begrensd brutoloon. Net zoals de vader, heeft de meeouder vanaf de bevalling 4 maanden de tijd om het geboorteverlof op te nemen. CARRIERE Kersverse vaders beter beschermd tegen ontslag Wanneer de moeder na de bevalling meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven of, veel erger, tijdens haar moederschapsverlof overlijdt, kan de vader het moederschapsverlof laten omzetten in een vaderschapsverlof. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft vorige week unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat vaders die zich in zo n situatie zitten, beter moet beschermen tegen ontslag. Momenteel bedraagt de vergoeding bij ontslag tijdens dat omgezet moederschapsverlof in vaderschapsverlof slechts 3 maanden brutoloon. Vrouwen die ontslagen worden tijdens hun moederschapsverlof, hebben recht op een vergoeding van 6 maanden brutoloon. Het wetsvoorstel wil die discriminatie uit de wereld helpen en voorziet voortaan een vergoeding van 6 maanden brutoloon in beide gevallen. Een studiejaar regulariseren kost euro en levert een jaarlijks pensioenvoordeel op van 227,89 euro voor een pensioen van een alleenstaande en 284,86 euro voor een gezinspensioen. Als u als werknemer uw studiejaren regulariseert, tellen die mee voor de berekening van uw pensioen. In 2009 werden amper 264 aanvragen voor zo n gelijkschakeling ingediend en werden amper 225 regularisatiebijdragen betaald. Dat blijkt uit cijfers van de minister van Pensioenen. 4 netto zaterdag 2april 2010

5 WIST U DAT de langstlevende echtgenoot in bepaalde gevallen recht heeft op een overlevingspensioen? Dat is een pensioen dat uitgekeerd wordt op basis van de loopbaan van de overledene. Ook de niet-hertrouwde ex heeft recht op een deel van het overlevingspensioen. Maar wie (wettelijk of feitelijk) samenwoont met een gepensioneerde, heeft in de huidige pensioenwetgeving geen recht op een overlevingspensioen. Die discriminatie van de nietgehuwde partner werd al regelmatig in vraag gesteld voor verschillende rechtbanken. Maar die oordeelden tot op heden altijd dat de wetgever het recht heeft om dat onderscheid te maken. Verzekeringen Ander soort brandgevaar in passiefhuis Een passiefhuis is een goed geïsoleerde en geventileerde woning die niet actief moet worden verwarmd. Een brand doet zich in zo n woning anders voor dan in een klassieke woning. Dat leert een studie van Binnenlandse Zaken. De brandrisico sliggen er ook anders. Ander risico, anderepremie brandpolis? Neen, zo blijkt. AG Insurance noch Axavraagteen bijpremie. Al kandepremie voor een passiefhuis wel hoger liggen omdat passiefhuizen een hogere waarde hebben. De materiaalkosten om die woningen te bouwen liggen hoger. KBC is in kaart aan het brengen welke impact al die nieuwe technologieën voor energiezuiniger bouwen en wonen kunnen hebben. Er zouden zich nieuweproblemen kunnen voordoen. Zo zouden zonne - panelen bij een hevige storm kunnen wegwaaien als ze onvoldoende verankerdzijn. Maar die technieken zijn zo recent, dat het nog te vroeg is om te zeggen of en welke impact (een verhoging of een verlaging) zehebben op de premie, aldus KBC-woordvoerder Stef Leunens. NB Advertentie GEZOND Schadevergoeding na medische fout? Op 2april 2010 werd de wetgepubliceerd die voorziet in de oprichting van een fonds voor de vergoeding van medische ongevallen. Maar dat fonds is nog niet operationeel. Het blijft wachten op de nodige uitvoeringsbesluiten. In ieder geval zullen maar een beperkt aantal slachtoffers kunnen aankloppen bij het fonds. Slechts wie een blijvende invaliditeit van 25 procent heeft opgelopen, zal vergoed kunnen worden. Bij een chronische maagzweer of het verlies van de milt is een tussenkomst dus niet zeker. Het fonds is er ook alleen maar voor medische ongevallen sinds 2april Werd uvoor die datum het slachtoffer van een medische fout, dan moet u de klassieke weg volgen. U zal tot een minnelijke schikking moeten komen of een rechtszaak aanspannen. zaterdag 2april 2010 netto 5

6 geld &gezin IN HET NIEUWS Wat verandert in april? Elkemaand zijn er veranderingen die belangrijk zijn voor uw centen. Eenoverzicht wat er in april te gebeuren staat. TEKST: PETRA DE ROUCK Intensievere begeleiding van ouderewerklozen Oudere werklozen aan het werk krijgen blijft een moeilijke zaak. De Vlaamse overheid heeft daarom beslist om haar activeringsbeleid uit te breiden naar alle werkzoekenden tot en met 55jaar. Tot nog toe bleef de systematische begeleiding van 50-plussers beperkt totdeleeftijdscategorie van 50 tot52jaar.vanaf april zullen ook werklozen tussen 52 en 55 jaar intensief begeleid worden door de VDAB in de zoektocht naar een nieuwe job. Duurdere transfersbij Rabobank.be De kostprijs om fondsen van Rabobank.be naar een andere bank te transfereren stijgt van 60 euro per titel naar 100 euro. Toezicht op banken en verzekeraars verandert Vanaf 1 april 2011 zullen twee instanties toezicht houden over de banken en de verzekeraars.in het vakjargon wordt gesproken van het Twin-Peaks -model. De Nationale Bank zal hettoezicht houden op de financiële stabiliteit van banken, verzekeraars en pensioeninstellingen. Het toezicht van de financiële markten blijft in handen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Die krijgt wel een nieuwe naam: Authoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA). Beursverrichtingen en marktmanipulatie, maar ook de controle op reclame voor bankproducten vallen onder de bevoegdheid van de FSMA. Vanaf april worden ook werklozen tussen 52 en 55 intensief begeleid door de VDAB in hun zoektocht naar een job. PHOTONEWS Meer bedrijfsvoorheffing bij tijdelijke werkloosheid Vanaf 1april stijgt hetpercentage van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijkeenbuitenwettelijkeuitkeringeninhet kader van tijdelijkewerkloosheid. Het percentage wordt opgetrokken van 10,09% naar 18,75%. Het gaat om uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid voor arbeiders om economische redenen, door technische stoornissen of door weerverlet. Verder geldt de hogere bedrijfsvoorheffing ook voor tijdelijke crisiswerkloosheid voor bedienden, tijdelijke werkloosheid wegens sluiting van de onderneming door jaarlijkse vakantie, tijdelijke werkloosheid door overmacht, staking en lock-out. n 6 netto zaterdag 2april 2011

7 EXTRA MUROS Nieuwe luxeappartementen in Peking. De vastgoedmarkt in China is oververhit. Kandidaat-kopers moeten een verblijfsattest voorleggen om te vermijden dat mensen uit de provincie te veel investeren in de hoofdstad. Ze moeten ook in de eerste plaats hun belastingaangifte voorleggen. REUTERS Vastgoed geeft China heel wat kopzorgen De Chinese regering heefteen heleboel drastische maatregelen genomen om de vastgoedprijzen af te remmen en de oververhittemarktaftekoelen. Gevolg: wie voor het eerst een woning wil verwerven of zich een appartement wil aanschaffen, ziet zijn droom zeer sterk gehypothekeerd. TEKST: STÉPHANE PAMBRUN Nooiteerderlagdevastgoedbeursvan Shanghai er zo doods bij als dit jaar. Nauwelijks een handvol bouwpromotorentegenoverenkelehonderdenvorig jaar.slechtsenkelebezoekersdiegekomenwaren om de sfeer op te snuiven en erg weinig transacties.volgens een vertegenwoordiger vanvastgoedkantoorvaleisheteenwarecatastrofe. Vorig jaar hebben wij de eerste dag meer dan10 appartementenverkocht. Dit jaar nog niets. Spectaculairemaatregelen De oorzaak daarvan ligt bij de spectaculaire maatregelendiederegeringheeftgenomenom een oververhitte markt af te koelen. Wie een eerste appartement in een grote Chinese stad wil kopen, moet voortaan een eigen inbreng doen die kan oplopen totmeer dan 50 procent vandekostprijservan. Kandidaat-kopersmoeten ook een verblijfsattest voorleggen om te vermijden dat mensen uit de provincie te veel investeren in de hoofdstad. Ze moeten ook in deeersteplaatshunbelastingaangiftevoorleggen. Een primeur voor China, waar de inkomstenbelastingnogaltijdgebrekkigwordttoegepast enfraude een nationale sport is. Men vraagt mij belastingattesten van de voorbije 5 jaar, legt een Pekinese handelaar ons uit. Maar ik ben zelfstandige en beschik niet over zulkedocumenten. Enhetbedragdatzelfstandigenaangevenaandebelastingen, ligtveellagerdan watwewerkelijk verdienen. Verder is er een verbod om een tweede of derde woning te kopen in de 8grootste steden van China, waaronder Peking en Shanghai. Prijzen verdubbeld De prijzen per vierkante meter zijn de voorbije 5 jaar verdubbeld, maar beginnen nu te vertragen. De mensen wachten af, zegt Wang Jie, verantwoordelijke van een Century 21 agentschap. Ze willen beleggen in vastgoed, maar kunnen niet. Ze bewaren hun liquiditeiten dus en wachten tot de markt omslaat. De vastgoedagentschappen voelen dat de kansen keren. Bijna de helft moet dedeuren sluiten of zich richten op de huurmarkt die het daardoor ineens beter doet. Voor een eerste appartement in een grote Chinese stad is een eigen inbreng van 50% vandekostprijs noodzakelijk. Er was een vastgoedzeepbel in de maak en uit angst dat ze zou ontploffen, heeft de overheid beslist om drastische maatregelen te nemen, vertrouwteenfinancieelanalistonstoe. Bovendien is het een doeltreffend middel om de inflatie in te dijken." Diebeslissingenleidentotheelwatontevredenheid in een land waar iedereen ervan droomteeneigenwoningtebezitten. We kunnennietkopen, verteltdejongechineesliang Bai. Maaralsikwiltrouwen, hebikeenappartement nodig. Dat is nu eenmaal zo in China. Maar ik moet60procentvandeprijszelfbetalen en daar heb ik nietgenoeg geld voor. Om de gemoederen wattebedaren, heeftde regering een ambitieus plan aangekondigd om sociale woningen te bouwen. De volgende 5jaar jaar zouden in China 36 miljoen appartementen met een redelijke huurprijsgebouwd worden. Dat iseen investeringvan130miljardeuro. Tegen2015hooptChina 20 procent sociale woningen te hebben. n zaterdag 2april 2011 netto 7

8 De energieprijzen lopen de spuigaten uit. Betaalt uzich ook blauw aan elektriciteit en gas? Nettowijdt een heel dossier aan de stijgende energieprijzen. Mét handigetips om uw energiefactuur onder controle te houden. TEKSTEN: FRANÇOIS MATHIEU,WOUTER DE BROECK HOUD UW ENERGIEFAC ONDER CONTROLE Dat is het percentage van de elektriciteitsprijs dat rechtstreeks of onrechtstreeks bepaald wordt door de Belgische overheid (federaal, gewestelijk of gemeentelijk) in de vorm van taksen, btw of transport-/ distributiekosten. Voor gas is dat slechts 50 procent. Dat is het procentuele aantal klanten dat elk jaar van energieleverancier verandert. Zoveel geld kan een gezin van 4 personen dat kilowattuur (kwh) per jaar verbruikt, gemiddeld besparen door een nieuw bevoorradingscontract voor elektriciteit af te sluiten (in plaats van het standaardcontract). De meeste Belgische gezinnen zijn, sinds de liberalisering van de energiemarkt, nog nooit van leverancier veranderd. Op gas kunt u heel wat meer besparen. Voor een verbruik van kwh per jaar bedraagt de gemiddelde besparing 250 tot 300 euro! 8 netto zaterdag 2april 2011 Dat is het marktaandeel dat Electrabel in Vlaanderen bezit op vlak van gasbevoorrading. In Brussel is dat 90 procent en in Wallonië 71 procent. De gemiddelde gasfactuur van een gezin van 4 personen met een normaal verbruik van kwh per jaar (keuken + verwarming). Een gezin van 4 personen geeft gemiddeld 650 euro uit aan elektriciteit.

9 ELEKTRICITEITSCONSUMPTIE* BERLIJN BRUSSEL AMSTERDAM LONDEN 516 PARIJS 455 (gezin van 4 personen, jaarlijks verbruik: kilowattuur) TUUR Tussen 17 en 21 euro. Dat zijn de productiekosten van 1 megawattuur (mwh) elektriciteit via kernenergie. Eenzelfde hoeveelheid produceren via een nieuw te bouwen gascentrale zou 40 tot 50 euro kosten. De verkoopprijs schommelt tussen 60 en 67 euro per mwh. Dat is het bedrag dat een gezin elk jaar kan besparen door de meest courante elektrische toestellen niet in sluimerstand te laten staan. Dat blijkt volgens het Onderzoeksen Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO). Dat is kwh per jaar voor een computer, televisie, oven, droogkast, wasmachine, spelconsole, decoder, enzovoort. 10 Energietarieven onder hoogspanning Uw energiefactuur onder de loep genomen Waar vindt u de beste energieprijs? zaterdag 2april 2011 netto 9

10 dossier ENERGIEPRIJZEN We betalen steeds meer voor onzeenergie. De energiemarktiszodanig complexgeworden, dat het een hele klus wordtomuwfactuur onder controle te houden en het juistecontract te kiezen. Nettoloodst uopweg. TEKST: FRANÇOIS MATHIEU Energietarievenonder HOOGSPANNING De Belgische energiemarkt iseen echte jungle. De prijsindexen voor gas en elektriciteit hangen deels af van de olieprijzen. Die indexen zijn voor de gewone sterveling niettevatten en verschillen dan nog eens van de ene leverancier totdeandere. Dat maakt het nog wat moeilijker om te vergelijken. En dat is nietalles: de energiemarktiszogezegd geliberaliseerd Maar voor twee van de vier activiteiten (distributie en transport) die door een regulator worden gecontroleerd, blijven monopolies bestaan. Alleen tussen de producenten of de importeurs van gas en elektriciteit en tussen de leveranciers is er vrije concurrentie. De prijzen worden ondanks de liberalisering nog steeds grotendeels door de overheid bepaald. Dat gebeurt onder de vorm van btw, bijdragen, taksen en andere bijdragen van transport en distributie. Tarieven stijgen al 3 jaar Die gevoelige markt moet dus beter omkaderd worden. Want dat alles legt een zware last op de schouders van de consument. Vooral omdat de energieprijzen maar blijven stijgen. De prijzen van gas en elektriciteit stijgen al 2jaar: van 12 naar 22 euro voor 1megawattuur gas op de beurs en van 320 naar 530 euro per ton stookolie. Vandecember 2007 totdecember 2010 is de gemiddelde elektriciteitsfactuur van een gezin van 4 personen dat jaarlijks kilowattuur verbruikt, in Vlaanderen met 19 procent gestegen. In Wallonië was dat 13 procent en in Brussel 16 procent. De gemiddelde stijging van de gasprijs is iets bescheidener: +12 procent in Vlaanderen, +11 procent in Wallonië en +6 procent in Brussel. Maar er is geen verbetering in zicht. Alle indicatoren zitten in de lift. Omdat de prijs van gas en elektriciteit deels gekoppeld is aan de olieprijs,die al enkele maanden fors de hoogte ingaat, is hetzeker dat ze nog verder zullen stijgen... De gas- en de elektriciteitsprijs volgen de evolutie van de olieprijs metrespectievelijk 6en3maanden vertraging. Maar dat zegt nog niets over de prijsbepaling 1 Hoe worden de tarievenvastgelegd? VOOR ELEKTRICITEITDe meeste leveranciers (Electrabel, Nuon, Essent) gebruiken de parameter Nc, die dateert van De onderliggende formule van die parameter is gekoppeld aan de prijzen van de Brent-olie (Londen), aan de gasprijs op de beurs (vooral in Zeebrugge) en aan de prijs van steenkool (Rotterdam). Daarmee beslaat de formule 85 procent van de markt. Maar de olieprijs en de prijs van steenkool wegen daarin het zwaarst door.daardoor beweren sommigen dat de formule niet meer representatief is.vooral omdat geen rekening wordt gehouden met hernieuwbare energie en de aankoop van elektriciteit op de beurs. De andere parameter Ne (met 1%) is minder volatiel en geeft de evolutie weer van de loon- en grondstofkosten voor de productie en levering van elektriciteit. VOOR GAS De meeste marktspelers (Electrabel, Nuon, Luminus) gebruiken de indexeringsformulelgm. Die formule refereert aan de gasprijs in Zeebruggeendedieselprijs in Rotterdam. Dieselolie weegt hetzwaarstdoor (85%!). Andere spelers zoals Lampiris, baseren zich op de gasprijs op de beurs in Nederland. Ook Essent en Octa+ hebben formules gelanceerd die op de gasprijzen op de beurs gebaseerd zijn. 2 de Wiecontroleert prijzen? In België waakt decommissie voor de Regulering van de Elektriciteit en hetgas (CREG) over de goede werking van de markt. De CREG behartigt ook de belangen van de consument en reguleert de transport- en distributieactiviteiten. Ze bepaalt ook de tarieven en de toegang tot denetwerken. 10 netto samedi 2april 2011

11 BESTANDDELEN VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS * 40% Energie 30% Distributie 20% Belastingen en taksen 5% Openbaredienstverplichting (uitbating en onderhoud netwerk) 4% Transport 1% Diverse (*): DE PERCENTAGES VARIËREN AFHANKELIJK VAN HET GEWEST BRON: CREG BESTANDDELEN VAN DE GASPRIJS * Energie 55% Distributie 22% Belastingen en taksen 19% Transport 2% Diverse 2% (*): DE PERCENTAGES VARIËREN AFHANKELIJK VAN HET GEWEST BRON: CREG Hoe en waar prijzen vergelijken? Noteer: de prijs per kilowattuur (kwh) het type meter (enkel- of tweevoudig, al dan niet met exclusief nachttarief) het type contract (looptijd, vast of variabel) dat u met uw leverancier heeft. Leveranciers rekenen degressief. Het gemiddelde verbruik heeft dus een impact op het tarief dat u wordt aangerekend. Hoe kleiner het verbruik, hoe hoger het kilowattuurtarief. Alleen de energieprijs verschilt per leverancier. De nettarieven en de toeslagen zijn overal dezelfde. U vergelijkt dus de zuivere energiekosten. Die moet u echter opsplitsen in een pieken een daltarief (voor wie een tweevoudige meter heeft), kosten voor groene stroom (de administratieve kosten van de groenestroomcertificaten) en WKK (warmtekrachtkoppeling) en de vaste vergoeding. WAAR KUNT UDEPRIJZEN VERGELIJKEN? Gewestelijke regulatoren: Vlaanderen: Brussel: Wallonië: zaterdag 2april 2011 netto 11

12 dossier ENERGIEPRIJZEN Voor de productie- en invoeractiviteiten (België is voortaan netto-importeur van gas en elektriciteit) werd de verantwoordelijkheid voor het monitoren van de prijs onder de verantwoordelijkheid van de CREG geplaatst. Maar de rol van de CREG is beperkt tot het afleveren van rapporten aan de minister van Energie en de Raad voor Mededinging. Maar een Europese Richtlijn legt, in afwachting dat ze wordt omgezet naar Belgisch Recht, de CREG meer verantwoordelijkheden op. En dat leidde de voorbije maanden tot hoogoplopende discussies. Intussen heeft de regering van lopende zaken de vangnetmethode goedgekeurd. Wanneer een leverancier zijn tarieven wil verhogen, moethij vooraf een aanvraag indienen bij de CREG en de Nationale Bank (NBB). Zij kunnen de aanvraag weigeren of de prijsaanpassing laten herzien. 3 Gaan de prijzen nog stijgen? De factuur voor de consument stijgt dus,maar de factor energie is op zich niet fundamenteel gestegen (nauwelijks meer dan de inflatie, volgens Electrabel). Dat wil niet zeggen dat het prijsniveau niet structureel is toegenomen. Volgens verschillende studies van de CREG is dat sinds 2008 wel degelijk het geval. Relatief gezien is de recente stijging vooral te wijten aan de stijging van de distributiekosten (nieuwe taksen in Wallonië bijvoorbeeld). Dat voorspelt niet veel goeds, want de factor energie gaat in de toekomst wellicht ook toenemen. De vraag van Electrabel om de voorschotten voor de energiefacturen te verhogen, doet het ergste vermoeden. De opwaartse prijsdruk van de energieprijzen is hoog. Door de geopolitiekespanningen in het Midden-Oosten wordt gevreesd dat hetaanbod nog kleiner wordt. Ook de ramp in Japan zal de vraag verder ondersteunen, om hetgebrek aan energie van nucleaire oorsprong te compenseren. En watnog belangrijker is: de vraag van de opkomende landen blijft maar stijgen. De futurecontracten (voorafgaande aankoop) op de gas- en elektriciteitsmarkt, hoe volatiel ook, zijn de voorbije 6 maanden met dubbele cijfers gestegen. Welk soort meter kiezen? WIST U DAT...de elektriciteitsprijs een bijdrage voor pensioenen bevat? Die bijdrage dient om de oude extralegale pensioencontracten van werknemers uit de transporten distributiesector te financieren. Wanneer u over een enkelvoudige meter beschikt, koopt u elektriciteit aan een eenheidstarief (bij Electrabel is dat bv. een geïndexeerde 9,15 cent/kwh voor wie minder dan kwh verbruikt). Wie, zoals het gezin uit ons factuurvoorbeeld (op pagina 14), meer dan kwh in de daluren verbruikt, overweegt het best een tweevoudige meter.die maakt een onderscheid tussen een dal- en een piektarief. Door dat dubbele tarief spaart het gezin uit het voorbeeld liefst 81,8 euro uit op elektriciteit. Sinds 2007 beschouwt men ook hetweekend integraal als daluur (opgelet, niet de feestdagen), wat een toename van liefst 55% betekende. Daardoor is de tweevoudigemeter voor een veel grotere groep verbruikers een interessante optie geworden. Maar de Vlaamse regulator, de Vreg, publiceerde onlangs een studie die aantoonde dat de Vlaamse gezinnen maar in zeer beperkte mate gevoelig zijn voor de tarieven tijdens de daluren. Die daluren gelden 9u aan een stuk. Het is de netbeheerder die bepaalt of ze tussen 21u en 6u, tussen 22u en 7u, dan weltussen 23u en 8u vallen. 12 netto samedi 2april 2011

13 TIP Een doeltreffend middel om uw energiefactuur te doen dalen is beter isoleren. Doe een beroep op een thermografisch expert of laat een energie-audit uitvoeren om de zwakke plekken in uw woning te detecteren. 3 vragen aan... Laurent Jacquet, woordvoerder van de CREG Is het juist dat de prijzen in België substantieel hoger liggen dan in het buitenland? Met cijfers moet u altijd voorzichtig zijn, maar het is een feit dat in ons land, rekening houdend met de productiekosten, de winstmarges te hoog liggen. Dat is het geval met elektriciteit uit kerninstallaties waardoor er een verstoring van de concurrentie optreedt. Onze historische producent geniet op dat vlak een reëel voordeel. Daarom stellen wij voor om een uraniumtaks in te voeren. Volgens een onderzoek dat we in december 2010 hebben uitgevoerd, zijn de elektriciteitsprijzen bij ons een pak duurder dan in onze buurlanden. Maar het is vooral de politiek die het grootste deel van de factuur bepaalt. En dat wordt wel eens vergeten. Moeten we ingaan op de vraag van Electrabel om de voorschotten voor gas te verhogen? Ik zie niet in waarom niet. In het slechtste geval ontvangt u een mooi extraatje op het eind van het jaar omdat u te veel hebt betaald. Maar wij menen dat de kans groot is dat de gas- en elektriciteitsprijzen de volgende maanden nog sterk zullen blijven stijgen. Is de consument goed geïnformeerd? Het is niet eenvoudig om de beschikbare informatie te ontcijferen. Het is weliswaar een complexe sector, maar toch verandert slechts 6 procent jaarlijks van leverancier. Wij zijn van mening dat de indexen voor de prijsberekening niet meer met de werkelijkheid overeenstemmen en dat de transparantie van de operatoren vaak te wensen overlaat. (nvdr: op het moment dat dit artikel werd geschreven, kreeg Electrabel een monsterboete opgelegd omdat het weigerde informatie over te maken die de CREG had gevraagd over de gasactiviteiten van het bedrijf).! INTERESSE IN EEN ENERGIEFACTUUR VAN 0 EURO?! Lees ook DE COLUMN van Johan Albrecht van Itinera Lees meer over de nulenergiewoning op pagina 30. Institute OVER DE ELEKTRICITEITSPRIJZEN op pagina 27. zaterdag 2april 2011 netto 13

14 dossier ENERGIEPRIJZEN Uw energiefactuur * onder de loep Hoe zit uw energiefactuur precies in elkaar? We bekijken het samen met uindetail. TEKST: WOUTER DE BROECK 1 Verbruiksperiode In de nieuwe opmaak, zoals Electrabel die sinds februari van dit jaar toepast, staat niet langer de factuurdatum, maar de verbruiksperiode op een prominente plek. Het idee is dat u meteen weet wat u betaalt voor welke periode. Tussentijdse facturen krijgt u maandelijks,tweemaandelijks of elk trimester.de afrekening valt doorgaans 6weken na de meteropname in de bus.die maand krijgt ugeen tussentijdse factuur,omdat die mee in de afrekening is verwerkt. 2 Aangerekende bedragen Het te betalen bedrag voor gas of elektriciteit valt uiteen in 3 klassieke bestanddelen van uw energiefactuur: 2a de energieprijs en de dienstverlening van uw leverancier, goed voor 50% (of 56% voor aardgas, omdat de transportkosten van Fluxys zijn inbegrepen) van de factuur, 2b de zogenoemde nettarieven, netwerkkosten of kosten voor transport en distributie (bepaald door de CREG, geïnd door de leverancier,betaald aan de netbeheerder) 2c de toeslagen of heffingen van de federale of regionale overheid (bepaald door de overheid, geïnd door de leverancier). 2d Ookdeperiode tussen de meteropname en de factuurdatum,waarvoor de leverancier een schatting hanteert op basis van het verbruik tijdens die periode vorig jaar,maakt deel uit van het overzicht. 3 Nieuw bedrag tussentijdse factuur Onderaan de eerste pagina staat het nieuwe bedrag dat u in de komende verbruiksperiode via de tussentijdse facturen zult betalen. Uw leverancier bepaalt dat bedrag door op basis van de vorige verbruiksperiode in te schatten wat u zult verbruiken. Dat ingeschatte verbruik wordt afgevlakt mocht een extreem zachte of harde winter tot uitschieters hebben geleid. 3a Berekening tussentijds bedrag Het cijfer van het ingeschatte verbruik vermenigvuldigt men met de verwachte energieprijs(afhankelijk van het contract of het pakket waarop u hebt ingetekend) en de laatst bekende nettarieven om te komen tot het totaal van verwachte energiekosten. Als u dat totaal door 12 (of 6 of 4) deelt, verkrijgt u het nieuwe tussentijdse bedrag. TIP: Stel dat een van de kinderen op kot gaat, dan kunt u vragen om het tussentijdse bedrag aan te passen. 4 4b 4c 1 2 2a 2b 2c 2d 4a 4b 4c 3a 3 4a 14 netto zaterdag 2april 2011

15 genomen 4 Berekening afrekening Het is de meteropname die bepaalt hoeveel u werkelijk heeft verbruikt. Van die werkelijke kosten trekt de leverancier de som af van alle tussentijdse facturen. Het saldo of te betalen bedrag vindt u op de eerste bladzijde. In hetonderdeel detail bedragen vindt ude verschillende onderdelen van het totaalbedrag terug. 4a De energieprijs bestaat uit de vaste vergoeding (niet voor het sociaal tarief), een deel voor piek-of daluren (voor wie een tweevoudig tarief heeft), en de 100 kilowattuur gratis energie per gezin en gezinslid (voor wie in het Vlaams gewest woont). Uit cijfers van de Federatie van Belgische Energiebedrijven (FEBEG) blijk dat de energieprijs tussen 2007 en 2010 met 5 procent is gestegen, tegenover +43,4procent voor de netkosten en +7,3 procent voor de toeslagen. 4b Naastdeenergieprijs vindt udetails over de nettarieven (netwerkkosten) waarvan de distributie het grootste deel in beslag neemt, hettransport een veel kleiner deel en de meterhuur een haast te verwaarlozen deel. Voor elektriciteit beslaan de nettarieven ruwweg 30 procent van de factuur,voor gas is dat 24 procent. De CREG, de federale energieregulator die de tarieven bepaalt, heeft eind maart laten weten dat er een stijging aankomt van 72 euro per jaar voor wie via Eandis op hetnet is aangesloten (circa 80% van de Vlaamse stroomgebruikers). 4c De toeslagen vallen uiteen in een bijdrage op de energie en een federale bijdrage. Via de federale bijdrage betaalt u mee aan de werkingskosten van de CREG, maar ook aan de denuclearisering van de sites in Mol-Dessel, de reductie van broeikasgassen en de ODV-bijdrage die de kosten van de openbare dienstverlening dekt. De bijdrage op energie gaat integraal naar het Fonds voor financieel evenwicht in de sociale zekerheid. Samen maken die heffingen door de overheid 20 procent van de factuur uit. 5 Details verbruik De meterstand die een keer per jaar wordt opgenomen door uw distributienetbeheerder of een meteropnamebedrijf, is op de factuur terug te vinden onder de titel details verbruik. TIP: Als u bij de opname aanwezig bent, noteer dan ook de meterstand en vergelijk die met wat op uw factuur staat. 6 Uw contract Helemaal achteraan op de afrekening vindt ueen hoofdstuk over het type contract dat uheeft. Wie nooit een contract heeft afgesloten na de vrijmaking van de marktin2003,krijgt een standaard - leverancier toegewezen. Die zal umeestal een basispakket aanbieden op basis van een contract van onbepaalde duur.weet echter dat zo n standaardovereenkomst niet altijd de meest gunstige tarieven biedt (zie pagina 16). 5 6 *Netto koos ervoor om een factuur van Electrabel weer te geven omdat die de grootste speler is op de energiemarkt in België. zaterdag 2april 2011 netto 15

16 dossier ENERGIEPRIJZEN Uiteraardbent uopzoek naar de laagsteenergieprijs. Om uw keuzevoor uw energiecontract gemakkelijker te maken, helpen wij uopweg aan de hand van een voorbeeld. TEKST: WOUTER DE BROECK Waar vindt u de beste energieprijs? Energietarieven vergelijken lijkt eenvoudig in tijden van internet. Voor uechter uw oordeel van een stukje vergelijksoftware laat afhangen, maakt uhet best een nauwkeurige schets van uw energiehuishouden. Zodra uweet wat uwilt vergelijken, kan het ook nooit kwaad de gegevens handmatig te controleren aan de hand van de afzonderlijke(en geactualiseerde) prijzenfiches. Vaste of geïndexeerde prijs? Als u een contract sluit met eenenergieleverancier zal een uit te zoeken kwestie gaan over de prijsberekening. Kiest u voor een vaste prijs, dan betaalt u meer voor de zekerheid dat de prijs gedurende de looptijd van het contract niet zal stijgen. Heel wat mensen hebben zich in 2008 mispaktaan die vaste prijzen. Na een hausse van de gas-en elektriciteitsprijs kwam er een aanzienlijkedaling. En die hebben de mensen meteen vaste prijs natuurlijk aan zich voorbij zien gaan. Het alternatief is een variabele prijs.dat betekent dat uw leverancier de prijs per kilowattuur (kwh) voor aardgas of elektriciteit maandelijks kan aanpassen aan dalingen, maar ook aan stijgingen. De leverancier gebruikt daarvoor een gemiddelde van de zogenoemde indexatieparameters van de aflopen maand. Die parameters (Nc gelinkt aan de verbruikte brandstoffen voor de productie en Ne gelinkt aan afschrijvings-en exploitatielasten ) worden berekend en gecontroleerd door de CREG. Een andere mogelijkheid is de semi-variabele prijs. Die rekent geen prijsschommelingen door op de energiekosten, maar wel veranderingen in de nettarieven en heffingen. Aangezien het precies die component is die de voorbije jaren fors is gestegen, doetumeestal een slechte zaak met dit tarief. Gas en elektriciteit bij dezelfde leverancier? Sinds de vrijmaking van de energiemarkt is het perfect mogelijk om gas en elektriciteit bij een verschillende leverancier aan te kopen. Amper 7procent van de Belgen doetdat ook. En dat is jammer,want door te shoppen kunt udetwee voordeligste tarieven in de marktuitkiezen en zo per jaar flink watuitsparen. 16 netto zaterdag 2april 2011 Bovendien gevendemeeste leveranciers een korting (tussen10en15euro) voor wie per domiciliëring betaalt. Die kunt u niet cumuleren voor aardgas en elektriciteit wanneer u bij dezelfde leverancier zit, maar als u de twee scheidt natuurlijk wel. GEZIN MET 3 MENSEN IN VLAAMS GEWEST in dit voorbeeld vergelijken we energietarieven in het Vlaams Gewest. We zoeken een beter tarief voor het gezin Janssen met de energiefactuur op p. 14. Dit gezin (3 mensen) heeft een jaarlijks verbruik van kwh aan elektriciteit en kwh aan aardgas. Ze hebben een EnergyPluscontract met een variabele prijs en een looptijd van 1 jaar. We vergelijken alleen contracten met dezelfde voorwaarden. Dit dient louter als voorbeeld. U kunt meer uitleg vragen aan uw leverancier. Elektriciteit Daluur Piekuur Vaste vergoeding Electrabel EnergyPlus 5,25 cent/kwh 10,29 cent/kwh 116,15 euro /jaar NuonSpaarstroomNature 5,65 cent/kwh 9,65 cent/kwh 60 euro/jaar Luminus Actief 6,13 cent/kwh 9,85 cent/kwh 117,64 euro/jaar Essent Eco 5,98 cent/kwh 9,36 cent/kwh 40 euro/jaar Lampiris 5,90 cent/kwh 9,11 cent/kwh 40 euro/jaar Octa+ 6,33 cent/kwh 9,33 cent/kwh 50 euro/jaar Aardgas Energieprijs Vaste vergoeding Electrabel EnergyPlus 4,30 cent/kwh 46,11 euro/jaar Nuon Aardgas 1 jaar 3,83 cent/kwh 75,00 euro/jaar Luminus Actief 4,26 cent/kwh 50,01 euro/jaar Essent Eco 3,76 cent/kwh 39,00 euro/jaar Octa+ 3,76 cent/kwh 40,00 euro/jaar Lampiris Sweet 3,75 cent/kwh 35,00 euro/jaar Gezien hun lage piekuurverbruik is ons modelgezin in heel België (!) het best af met Lampiris, zowel voor gas als elektriciteit. Ook de lage vaste vergoeding speelt mee in die keuze. De tarieven voor heel België vindt u terug op Regio speelt grote rol Vergelijk ook de transport-en distributietarieven van uw netbeheerder. Afhankelijk van de regio waar u woont kunt u zo tot 7 cent per kilowattuur sparen. Voor gas is in Vlaanderen Infrax West (kust en Westhoek) de goedkoopste, en in Wallonië Simogel (Mouscron/ Estampuis). Elektriciteit vindt u in Vlaanderen het goedkoopst via Imea (Antwerpen), in Wallonië bij Regie de Wavre. Zo weetuwaar umoetgaan wonen om de factuur laag te houden.

17 De mening van netto FRANÇOIS MATHIEU HOOFDREDACTEUR NETTO De 5 meest voorkomende klachten bij de ombudsman energie 1 Betwisting van metergegevens. Sinds de meteropname uit handen van de leverancier is genomen, klagen veel mensen over de verwerking van gegevens bij de opname, bij verhuis, bij leegstand of na de installatie van zonnepanelen. 2 Onduidelijkheid van de facturatie. Vooral na prijsverhogingen is het druk in de callcenters die de klanten te woord moeten staan. De contractuele voorwaarden en de toegepaste tarieven vormen het vaakst stof voor discussie. 3 Betalingsproblemen. Te veel betaald via domiciliëring, problemen met de waarborgregeling of terugbetalingen, het uitblijven van een afbetalingsplan. 4 Kwaliteit van de dienstverlening. Mensen klagen ook dat ze geen klacht kunnen indienen, omdat de leverancier noch via telefoon, noch via mail te bereiken is. 5 Verbrekingsvergoedingen. Een probleem dat vaak opduikt bij de gezamenlijke aankoop van energie. Hoewel er maar één contract is opgemaakt voor elektriciteit en gas, worden twee verbrekingsvergoedingen aangerekend. Wil men de consument echt beschermen? Energie is in België veel duurder dan in onze buurlanden. Maar er is meer.debelgische consument wordt ook erg slecht geïnformeerd. De facturen zijn weinig transparant en de parameters die gebruikt worden om hetenergietarief te bepalen, zijn verouderd of gewoon irrelevant. Ze stemmen misschien wel overeen metdegangbare commerciële praktijken binnen de sector, maar het is toch wel bizar dat onze gasfactuur afhankelijk is van deolieprijs.enhet is al minstens even eigenaardig dat onze gasfactuur deels afhankelijk is van de prijs van steenkool! En wat te denken van hetfeit dat onze elektriciteitsfactuur een supplement pensioenen bevat? Dat supplement dient louter om de extralegale pensioenen van ex-werknemers uit de distributie- en transportsector te financieren. Dat bedroeg in 2010 weliswaar slechts 7euro (in Vlaanderen) of 10 euro (in Wallonië) voor een gezin van 4personen, maar hetheeft alleen betrekking op de niet-gekapitaliseerde pensioenen. De gekapitaliseerde pensioenen maken al deel uit van de distributiekosten. Niemand die zal ontkennen dat dat toch wel bizarre praktijken zijn Diverse overheden Hoewel de marktgeliberaliseerd is,wordt meer dan 50 procentvan onze energiefactuur bepaald door diverse overheden: de federale, de gewestelijkeendegemeentelijke. Vooral op gewestelijk vlak zijn er erg grote verschillen. En ook de controle op de werking van de marktvertoont een gebrek aan coherentie. Hoewel de Europese Commissie de rol van onze nationale regulator wil versterken, heeft de overheid eerstbeslistom4institutionele stiefmoeders (waaronder hetbestuur Energie) aan te stellen om de regulator bij te staan. Maar onder dwang van diezelfde Europese Commissie is ze daarop moeten terugkomen. Bescherming van de consument? Laat me nietlachen n PigSpender HEBT U EEN KLACHT? Surf naar ENKELE VERGELIJKINGSSITES: Vlaams Gewest: Brussel: Waals Gewest: Onafhankelijke site: Evolutie elektriciteitsprijs: Evolutie gasprijs: n ILLUSTRATIE NICOLAS VADOT zaterdag 2april 2011 netto 17

18 sparen&beleggen BELEGGEN Investeren in microfinanciering fiscaal beloond De federale overheid heeft Incofin erkend als ontwikkelingsfonds voor microfinanciering. Dankzij die erkenning kunnen particuliereinvesteerdersdie aandeelhouder van het fonds worden, een belastingvermindering van 5 procent van het geïnvesteerde bedrag verkrijgen. Ook wie in 2010 aandeelhouder werd,heeft retroactief recht op de belastingvermindering. De vermindering kan oplopen tot maximaal 300 euro.deaandeelhouder moet de aandelen 5 jaar ononderbroken bijhouden en aan zijn belastingaangifte een belastingsattest toevoegen, dat hij van Incofin ontvangt. Incofin investeertinmicrofinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. Zij verstrekken op hun beurt kleine kredieten en andere financiële diensten aan arme personen die een klein bedrijf willen opstarten of een bestaande zaak willen uitbouwen. Voor financiering via het reguliere banksysteem komen die micro-ondernemers niet in aanmerking, omdat hun inkomen te laag is of omdat ze in te afgelegen gebieden wonen. Niet alleen het financiële rendement is belangrijk bij investeringen in microkredieten, minstens even belangrijk is het sociale rendement. 6Dat ishet aantal aandelen uit de huidige Bel20-index die al sinds het begin vande Bel20 in 1991 bestaan. De 6aandelen zijn: Delhaize, Ageas (toen Fortis), GBL, Solvay, UCB en Umicore(toen Union Minière). 18 netto zaterdag 2april 2011 BEURS Porsche geeft korting op aandelen De Duitse luxewagenbouwer Porsche heeft een geplande kapitaalverhoging van bijna 5 miljard euro goedgekeurd. De kapitaalverhoging is nodig om een fusie met Volkswagen mogelijk te maken. Porsche gaat in totaal 131,25 miljoen nieuwe aandelen uitschrijven, waarvan de helft in gewone en de andere helft in bevoorrechte aandelen. De prijs per aandeel is vastgelegd op 38 euro per aandeel, een korting van zo n 30 procent op de beurskoers voor de bekendmaking. Porsche hoopt met de kapitaalverhoging zijn balans recht te trekken. Het bedrijf torst een zware schuldenbergvan ruim 6 miljard euro. Als zijn eigen vermogen eenmaal voldoende aangedikt is, hoopt Porsche de geplande fusie met Volkswagen te kunnen doorvoeren. CREDIT GRONDSTOFFEN Speculeren met zout loopt slecht af Een Chinees die 6,5 ton zout had ingeslagen om te speculeren op een stijgende zoutprijs, zal weinig plezier beleven aan zijn investering. De man sloeg een zoutvoorraad in na de nucleaire ramp in Japan omdat zout een beschermende werking zou bieden tegen de stralingsziekte.de Chinees verwachtte flinke zouttekorten als de straling ook boven China zou komen. Hij sloeg 260 zakken zout in, die hij onder meer stockeerde in zijn appartement. Maar toen de Chinese overheid bekendmaakte dat er geen stralingsgevaar voor de Chinese bevolking was, viel de prijs van zout gevoelig terug. De Chinese overheid verbiedt de eigenaar het zout te verkopen omdat hij geen aankoopbewijs zou hebben. Bijkomend probleem is dat de overheid strikt toeziet op het transporteren van zout naar andereprovincies.

19 { Quote} van de week Vandaag geen beleggingskansen De helft van mijn fonds bestaat vandaag uit cash. Niet omdat ik zoveel van cash hou, maar omdat ik gewoon geen aantrekkelijke beleggingskansen zie. Dat zegt James Montier, strateeg en fondsbeheerder bij de Amerikaanse vermogensbeheerder Grantham, Mayo & Van Otterloo (GMO) in een interview met de zakenkrant De Tijd. Volgens Montier liggen de analistenverwachtingen voor de winsten veel te hoog. Ik kan niet zeggen dat er al sprake is van zeepbellen op de financiële markten, maar de Amerikaanse aandelen zijn er niet zover meer vanaf, zegt Montier. Ook goud vindt hij veel te duur. Maar door de mogelijkheid op extreme scenario s moet je wel gek zijn om geen goud te hebben, besluit James Montier. DE BESTE RENTES OP EEN RIJ SPAREN Spaarrekeningen met hoogste basisrente ,4% -0,4% 1,70% 1,49% 1,36% 2,00% 1,90% 1,90% 1,80% 1,80% Termijnrekeningen /kasbons (1 jaar)met hoogste nettorente Termijnrekeningen /kasbons (3 jaar)met hoogste nettorente Nieuwe fondsen -0,6% 2,76% 2,55% 2,42% Termijnrekeningen /kasbons (5 jaar)met hoogste nettorente ,98% 2,93% 3,27% BELEGGEN Obligaties primaire markt nettocoupon ,83% 3,62% minimum- en maximumrendement* INFLATIE 3,4% 6,2% 7,43% Axa I Plus Welcome 0,50% Fortuneo Plus 0,45% Rabobank 0,40% Ethias Bk Plus 0,50% Citibank Citigold/Record Bk Gold 0,40% Credit Europe Bk Termijn/DHB Bank T online Ethias Bk Termijn/OBK Flexiterm Termijn/Rabobank Termijn Bank van de Post kasbon DHB Bank Termijn Goffin Termijn/Credit Europe Termijn/Banca Monte Paschi kasbon Rabobank Termijn DHB Bank Termijn Banca Monte Paschi kasbon/rabobank Termijn Credit Europe Bank Termijn * Jaarlijks rendement op eindvervaldag inclusief kosten ** op eindvervaldag Toestand op 29/03/2011 (1) intekenen tot slechts 5 april - betaaldatum: 8 april RISICO? Aan spaar- en beleggingsproducten hangen risico s vast. Bij spaarproducten zijn die beperkt omdat de tegoeden op een zicht-, spaar- en termijnrekening door de depositogarantie gegarandeerd zijn tot euro bij een faillissement van de betreffende bank. Bij beleggingsproducten geldt die garantie niet en zijn de risico s vaak veel groter.voor het specifieke risico van het product raadpleegt u het best de productfiche en/of het prospectus ,8% Munt Looptijd kapitaalbescherming** Rating Looptijd ISIN-code ISIN-code Getrouwheidspremie BNP Paribas Fortis Fund.(1) TRY 2015 A+ XS BNP Paribas Fortis Fund. 1) NOK 2016 A+ XS BNP Paribas Fortis Fund.(1) SEK 2016 A+ XS BRON OBLIGATIES : DE BELEGGER BNP Paribas Fix 2011 Equities Click 3 100% 6,5 j. BE BNP Par. B F. II Bask. Conv. HYBonds - 3,3 j. BE BNP Paribas Fix 2011 Ind. Commod % ING (L) II Selectis Plus Performers % 6,5 j. BE j. LU zaterdag 2april 2011 netto 19

20 sparen &beleggen PROFIEL Gespot Duurzame vlucht? Oorlog, milieurampen en klimaatverandering. Beleggers moeten steeds meer risicofactoren incalculeren. Een mogelijke hulp bij het beslissingsproces voor de selectie van aandelen komt uit de hoek van deduurzame beleggingen. Bedrijven die claimen dat ze een ethisch of een duurzaam beleid voeren conform de regels van internationale controle-instanties moeten immers deugdelijk management handhaveninenrond de organisatie in het belang van de mensen en de natuur. Zo werd Umicore onlangs geprezen als duurzame onderneming. Het Belgische bedrijf transformeerde van het vervuilende staalbedrijf Union Minière naar een specialist in recyclagetechnologie en milieuvriendelijke materialengroep. Hoger rendement? Dat heel wat uitbaters van kerncentrales en gerelateerde aandelen nu zware klappen krijgen op de beurs is vooral een gevolg vaneen gebrek aan deugdelijk beleid en slechte communicatie. Belangrijke vraag is of duurzame beleggingen ook bescherming bieden tegen accidents de parcours. De statistieken tonen aan dat duurzame beleggingen net zoveel potentieel bieden als eender welk ander aandeel, niet minder maar ook niet meer. ADR Umicore, specialist in recyclage - technologie en milieuvriendelijke materialengroep,werdonlangs geprezen als duurzame onderneming. Pro Contra Gimv oogstenzaait tegelijk De nieuwsstroom uit de portefeuille van Gimv zit opnieuw in een hogere versnelling. Dat de aankondigingen vooral op verkooptransacties slaan, betekent niet noodzakelijk dat het einde van een groeicyclus nabij is. TEKST: ANDRÉ DE RIDDER Terwijl veel sectorgenoten de voorbije jaren soms aan de zijlijn stonden, bleef Gimvinvesteren. Daarom kan de Antwerpse groep tegenwoordig met relatief meer exits uitpakken. Hoewel de waarderingen op de financiële markten sti- Deugdelijk bestuur staat centraal Gediversifieerde beleggingsportefeuille Actief in groeimarkten, zoals milieutechnologie Toenemende concurrentiedruk Intrinsieke waarde van het aandeel is moeilijk te waarderen laan oplopen, blijft Gimv ook nu uitkijken naar nieuwe participaties in niet-beursgenoteerde bedrijven. De strategie van de toonaangevende investeringsmaatschappij in private equity is er immers op gericht om continue waarde te creëren. Dankzij de gedisciplineerde aanpak vermijdt men te veel te betalen voor nieuwe investeringen zonder daarbij echt goede opportuniteiten uit het oog te verliezen. Iedereen is welkom! Vaak doen beginnende kmo s een beroep op financiële ondersteuning en knowhow van Gimv voor innovatieve projecten. In de meeste gevallen gaat het over dossiers met een bovengemiddeld risico,zoals uit de sectoren van informatietechnologie en biotechnologie. De transactie met de specialist in diepvriesgroenten en aardappelproducten PinguinLutosa illustreert echter dat Gimv ook nog steeds opportuniteiten vindt in meer traditionele sectoren, zoals landbouw en voedingsindustrie. Die deal past in de tak van de groeikapitaalinvesteringen en uitkooptransacties ( buy-outtransacties in hetjargon). Naastdurfkapitaal verschaft Gimvook steun aan gevestigde ondernemingen die een expansie doormaken. Die minder hippe participaties vallen wel eens 20 netto zaterdag 2april 2011

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in FEBRUARI 2016 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen van energieleverancier

Nadere informatie

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 1/9 Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de gasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds de vrijmaking

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Handleiding V-TEST P 1

Handleiding V-TEST P 1 Handleiding V-TEST P 1 P 2 Inhoud 1. Wat is de V-TEST? P3 1.1 Algemeen p3 1.2 Wat kan u niet met de V-TEST? P3 2. Doe de V-TEST! P4 3. De V-TEST online uitvoeren in slechts 5 stappen p4 3.1 Neem uw afrekening

Nadere informatie

IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers

IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers Vergelijken is besparen, IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers per regio. Een vergelijking met de prijzen

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015.

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

Tariefkaart voor particulieren

Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 011507 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen inclusief 6% btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015)

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud 1. Wat is een regulator?... 3 2. Wat is een

Nadere informatie

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be V.U. André Pictoel, gedelegeerd bestuurder Energiecontracten vergelijken? VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be Doe de V-test gratis telefoonnummer 1700 (kies toets 3 Andere vragen)

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt December 0 Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijs van de elektriciteit verkocht aan de beschermde klanten

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test vtest.be 1 Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Elektriciteit en aardgas zijn duur. Waarop moet u letten als u een energiecontract kiest? Misschien bent

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Periode februari - juni 2013 Inleiding Bedoeling is om de overheid informatie te verstrekken over de evolutie van de elektriciteits-

Nadere informatie

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013 Uw Zoomit-code: 53909 Uw webactiveringscode: 1000409237 (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS 1 8670 KOKSIJDE 046/BERNLVA4 Vragen? www.electrabel.be/contact Energielijn:

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw Eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Distributiekosten (c /kwh) nacht

Distributiekosten (c /kwh) nacht Consument Luminus #BeGreen Fix Elektriciteit (april 2017) Bijzondere voorwaarden (REF EBG1C2.0) Geldig voor Consumenten met een jaarlijks elektriciteitsverbruik < 50 MWh en aansluitingen met jaarlijkse

Nadere informatie

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

STUDIE (F)110519-CDC-1047

STUDIE (F)110519-CDC-1047 Niet vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

van 28 februari 2006

van 28 februari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren mei 2016

Tariefkaart particulieren mei 2016 Tariefkaart particulieren mei 2016 geldig van 01.05 31.05 De watz energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verplichte verzameling van heffingen & toeslagen. heffingen 2% transport

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015)

Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015) Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren januari 2016

Tariefkaart particulieren januari 2016 Tariefkaart particulieren januari 2016 geldig van 01.01 31.01 De watz energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verplichte verzameling van heffingen & toeslagen. heffingen 2% transport

Nadere informatie

Energiefactuur niet gedaald

Energiefactuur niet gedaald GAS- EN ELEKTRICITEITSTARIEVEN Energiefactuur niet gedaald K. Depoorter en V. Labarre Een vrijgemaakte markt zou een daling van het totaalbedrag op uw energiefactuur met zich mee moeten brengen. Helaas

Nadere informatie

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Dit zijn wij En dit is wat we beloven Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Onze klanten Ruim 700.000 consumenten in heel Nederland Ons adres Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste en 2 de kwartaal 2011 1. Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, zal BRUGEL,

Nadere informatie

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument Wat is Infor GasElek? Infor GasElek (IGE) Verstrekt informatie, geeft raad en begeleiding. Werd opgericht door het Collectief Solidariteit tegen

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw Eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart TOT. Juli 2014 KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT. (referentie 201407)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart TOT. Juli 2014 KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT. (referentie 201407) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s 100 TOT KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT * Tariefkaart Juli 2014 (referentie 201407) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 6

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart December 2014 (referentie 201412) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37 Q&A Energieheffing Hoeveel bedraagt de energieheffing sinds 1 maart 2016? Hoeveel energieheffing u jaarlijks betaalt, is afhankelijk van de verbruikscategorie waartoe je behoort. Met de invoering van deze

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010 Meneer Dries Van Duppen Violettastraat 2 2470 Retie Contactgegevens Voor alle vragen over uw factuur of uw verhuis: Essent Belgium NV Postbus 10010 2140 Antwerpen Tel: 078 15 79 79 Fax: 03 400 10 25 Contactformulier:

Nadere informatie

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT Opleiding voor Luminus agenten 5/08/2014 HET BEDRIJF Producent van elektriciteit NV, Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1, 1000 Brussel 2

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Samenaankoop 2 de editie Waarom? nog steeds onevenwicht op de markt energie nog steeds duurder dan

Nadere informatie

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Maart 0 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt Persbericht Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 18 januari 2008 Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie