ENERGIEFACTUUR HOUD UW ONDER CONTROLE DE TIJD BELEGGEN TOPAUTEUR MAULDIN WACHT 2020 AF VASTGOED ALLES OVER DE NULENERGIEWONING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEFACTUUR HOUD UW ONDER CONTROLE DE TIJD BELEGGEN TOPAUTEUR MAULDIN WACHT 2020 AF VASTGOED ALLES OVER DE NULENERGIEWONING"

Transcriptie

1 ELKE ZATERDAG BIJ DE TIJD 2 APRIL 2011 netto TIJD VOOR UW GELD #14 HOUD UW ENERGIEFACTUUR ONDER CONTROLE BELEGGEN TOPAUTEUR MAULDIN WACHT 2020 AF VASTGOED ALLES OVER DE NULENERGIEWONING 10 GELDVRAGEN AAN... LEONA DETIÈGE

2 Uw geld in veilige handen? De Belegger selecteertvoor u die aandelen, waarmee u morgen het hoogste rendement behaalt. Onze analisten kiezen daarbij voor kwaliteitswaarden die weinig conjunctuurgevoelig zijn, met een hoog dividendrendement. Het resultaat? 17,4% rendement op onze eigen voorbeeldportefeuille sinds 1januari 2010*. En u? Maak vandaag kennismet De Belegger en u geniet de komende zesweken van actueel en onafhankelijk beleggingsadvies. *rendement voorbeeldportefeuille tussen 1 januari 2010 en 28 maart2011. Maak vandaag kennismet De Belegger. Doe mee met De Belegger en beleg samen met onze analisten in die aandelen, waarmee u morgen het hoogste rendement behaalt. Proef zesweken gratisvan De Belegger. Surf naar DeBelegger

3 netto dossier 8 HOUD UW ENERGIEFACTUUR ONDER CONTROLE geld &gezin 6 IN HET NIEUWS Wat verandert voor uw centen en uw carrière in april? 4 KORT 7 EXTRA MUROSUIT PEKING Vastgoed geeft China heel wat kopzorgen sparen &beleggen 22 INTERVIEW Topauteur John Mauldin: De jaren na 2020 worden fantastisch 18 KORT 19 RENTEGIDS De beste rentes op een rij 20 GESPOT Duurzame vlucht? 20 PROFIEL Gimv oogst en zaait tegelijk 26 QUINTET De 5 aandelen van Michael Lehmann (Third Avenue Management) 27 COLUMN VANJOHAN ALBRECHT (ITINERA INSTITUTE) De juist prijs voor elektriciteit budget &vrijetijd 30 VASTGOED Nulenergiewoning: energiefactuur van 0 euro! 28 KORT 29 HUIS VAN EURO kasteelvilla in Hansbeke GELDVRAGEN AAN... Leona Detiège GRAAG ELKE DAG EEN GELDTIP? surf naar XAVIER CARBONEZ REDACTIEMANAGER NETTO Koude rillingen De energieprijzen zijn vandaag erg hot. Ze staan alweer een tijdje ter discussie bij de oplopende inflatie en automatische loonindexering, ze zijn hoofdrolspeler in het opgelaaide kernenergiedebat en ze staan vooral centraal bij wie vandaag zijn tank vult aan de benzinepomp.dat was weer even geleden, sussen we ons geweten.eneen snelle daling zit er nietmeteen aan te komen. Actueler kan dit energiedossier (p.8) niet zijn. Afgezet in een contextwaar hetenergiedebat al ideologisch verloopt, komen we terug in een context waar we het als consument beter voor onszelf opnemen. Want het isnog even wachten op een consequente lijn in de (groene) energiepolitiek. En de energieleveranciers, die boeren rustig verder. Zich informeren loont, getuige afgelopen week de miljoenenboete die leverancier Electrabel nog liever dagelijks laat oplopen dan (tot nader order) inzage inhaar prijspolitiek te gunnen. De marges zijn blijkbaar erg breed. Dan bekruipt de consument dat onbehaaglijke gevoel het kind van de rekening te zijn. Hopelijk halen we umet dit dossier de rillingen van de schouders. dossier VOLGENDE WEEK Watkunt udoen met oude beleggingen? zaterdag 2april 2011 netto 3

4 geld&gezin GEZIN Geboorteverlof voor lesbische partner De Kamercommissie Sociale Zaken heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat het vaderschapsverlof uitbreidt tot de meeouder. Het gaat zowel om de lesbische partner van de bevallen moeder als de samenwonende partner van een heterokoppel, zonder dat die het kind wettelijk moet erkennen. Als het voltallige parlement dit wetsvoorstel goedkeurt, zullen ook zij recht hebben op 10 dagen geboorteverlof. De eerste 3 dagen ontvangen ze een loon betaald door de werkgever, de resterende 7 dagen ontvangen ze een uitkering van het Riziv van 82 procent van een begrensd brutoloon. Net zoals de vader, heeft de meeouder vanaf de bevalling 4 maanden de tijd om het geboorteverlof op te nemen. CARRIERE Kersverse vaders beter beschermd tegen ontslag Wanneer de moeder na de bevalling meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven of, veel erger, tijdens haar moederschapsverlof overlijdt, kan de vader het moederschapsverlof laten omzetten in een vaderschapsverlof. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft vorige week unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat vaders die zich in zo n situatie zitten, beter moet beschermen tegen ontslag. Momenteel bedraagt de vergoeding bij ontslag tijdens dat omgezet moederschapsverlof in vaderschapsverlof slechts 3 maanden brutoloon. Vrouwen die ontslagen worden tijdens hun moederschapsverlof, hebben recht op een vergoeding van 6 maanden brutoloon. Het wetsvoorstel wil die discriminatie uit de wereld helpen en voorziet voortaan een vergoeding van 6 maanden brutoloon in beide gevallen. Een studiejaar regulariseren kost euro en levert een jaarlijks pensioenvoordeel op van 227,89 euro voor een pensioen van een alleenstaande en 284,86 euro voor een gezinspensioen. Als u als werknemer uw studiejaren regulariseert, tellen die mee voor de berekening van uw pensioen. In 2009 werden amper 264 aanvragen voor zo n gelijkschakeling ingediend en werden amper 225 regularisatiebijdragen betaald. Dat blijkt uit cijfers van de minister van Pensioenen. 4 netto zaterdag 2april 2010

5 WIST U DAT de langstlevende echtgenoot in bepaalde gevallen recht heeft op een overlevingspensioen? Dat is een pensioen dat uitgekeerd wordt op basis van de loopbaan van de overledene. Ook de niet-hertrouwde ex heeft recht op een deel van het overlevingspensioen. Maar wie (wettelijk of feitelijk) samenwoont met een gepensioneerde, heeft in de huidige pensioenwetgeving geen recht op een overlevingspensioen. Die discriminatie van de nietgehuwde partner werd al regelmatig in vraag gesteld voor verschillende rechtbanken. Maar die oordeelden tot op heden altijd dat de wetgever het recht heeft om dat onderscheid te maken. Verzekeringen Ander soort brandgevaar in passiefhuis Een passiefhuis is een goed geïsoleerde en geventileerde woning die niet actief moet worden verwarmd. Een brand doet zich in zo n woning anders voor dan in een klassieke woning. Dat leert een studie van Binnenlandse Zaken. De brandrisico sliggen er ook anders. Ander risico, anderepremie brandpolis? Neen, zo blijkt. AG Insurance noch Axavraagteen bijpremie. Al kandepremie voor een passiefhuis wel hoger liggen omdat passiefhuizen een hogere waarde hebben. De materiaalkosten om die woningen te bouwen liggen hoger. KBC is in kaart aan het brengen welke impact al die nieuwe technologieën voor energiezuiniger bouwen en wonen kunnen hebben. Er zouden zich nieuweproblemen kunnen voordoen. Zo zouden zonne - panelen bij een hevige storm kunnen wegwaaien als ze onvoldoende verankerdzijn. Maar die technieken zijn zo recent, dat het nog te vroeg is om te zeggen of en welke impact (een verhoging of een verlaging) zehebben op de premie, aldus KBC-woordvoerder Stef Leunens. NB Advertentie GEZOND Schadevergoeding na medische fout? Op 2april 2010 werd de wetgepubliceerd die voorziet in de oprichting van een fonds voor de vergoeding van medische ongevallen. Maar dat fonds is nog niet operationeel. Het blijft wachten op de nodige uitvoeringsbesluiten. In ieder geval zullen maar een beperkt aantal slachtoffers kunnen aankloppen bij het fonds. Slechts wie een blijvende invaliditeit van 25 procent heeft opgelopen, zal vergoed kunnen worden. Bij een chronische maagzweer of het verlies van de milt is een tussenkomst dus niet zeker. Het fonds is er ook alleen maar voor medische ongevallen sinds 2april Werd uvoor die datum het slachtoffer van een medische fout, dan moet u de klassieke weg volgen. U zal tot een minnelijke schikking moeten komen of een rechtszaak aanspannen. zaterdag 2april 2010 netto 5

6 geld &gezin IN HET NIEUWS Wat verandert in april? Elkemaand zijn er veranderingen die belangrijk zijn voor uw centen. Eenoverzicht wat er in april te gebeuren staat. TEKST: PETRA DE ROUCK Intensievere begeleiding van ouderewerklozen Oudere werklozen aan het werk krijgen blijft een moeilijke zaak. De Vlaamse overheid heeft daarom beslist om haar activeringsbeleid uit te breiden naar alle werkzoekenden tot en met 55jaar. Tot nog toe bleef de systematische begeleiding van 50-plussers beperkt totdeleeftijdscategorie van 50 tot52jaar.vanaf april zullen ook werklozen tussen 52 en 55 jaar intensief begeleid worden door de VDAB in de zoektocht naar een nieuwe job. Duurdere transfersbij Rabobank.be De kostprijs om fondsen van Rabobank.be naar een andere bank te transfereren stijgt van 60 euro per titel naar 100 euro. Toezicht op banken en verzekeraars verandert Vanaf 1 april 2011 zullen twee instanties toezicht houden over de banken en de verzekeraars.in het vakjargon wordt gesproken van het Twin-Peaks -model. De Nationale Bank zal hettoezicht houden op de financiële stabiliteit van banken, verzekeraars en pensioeninstellingen. Het toezicht van de financiële markten blijft in handen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Die krijgt wel een nieuwe naam: Authoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA). Beursverrichtingen en marktmanipulatie, maar ook de controle op reclame voor bankproducten vallen onder de bevoegdheid van de FSMA. Vanaf april worden ook werklozen tussen 52 en 55 intensief begeleid door de VDAB in hun zoektocht naar een job. PHOTONEWS Meer bedrijfsvoorheffing bij tijdelijke werkloosheid Vanaf 1april stijgt hetpercentage van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijkeenbuitenwettelijkeuitkeringeninhet kader van tijdelijkewerkloosheid. Het percentage wordt opgetrokken van 10,09% naar 18,75%. Het gaat om uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid voor arbeiders om economische redenen, door technische stoornissen of door weerverlet. Verder geldt de hogere bedrijfsvoorheffing ook voor tijdelijke crisiswerkloosheid voor bedienden, tijdelijke werkloosheid wegens sluiting van de onderneming door jaarlijkse vakantie, tijdelijke werkloosheid door overmacht, staking en lock-out. n 6 netto zaterdag 2april 2011

7 EXTRA MUROS Nieuwe luxeappartementen in Peking. De vastgoedmarkt in China is oververhit. Kandidaat-kopers moeten een verblijfsattest voorleggen om te vermijden dat mensen uit de provincie te veel investeren in de hoofdstad. Ze moeten ook in de eerste plaats hun belastingaangifte voorleggen. REUTERS Vastgoed geeft China heel wat kopzorgen De Chinese regering heefteen heleboel drastische maatregelen genomen om de vastgoedprijzen af te remmen en de oververhittemarktaftekoelen. Gevolg: wie voor het eerst een woning wil verwerven of zich een appartement wil aanschaffen, ziet zijn droom zeer sterk gehypothekeerd. TEKST: STÉPHANE PAMBRUN Nooiteerderlagdevastgoedbeursvan Shanghai er zo doods bij als dit jaar. Nauwelijks een handvol bouwpromotorentegenoverenkelehonderdenvorig jaar.slechtsenkelebezoekersdiegekomenwaren om de sfeer op te snuiven en erg weinig transacties.volgens een vertegenwoordiger vanvastgoedkantoorvaleisheteenwarecatastrofe. Vorig jaar hebben wij de eerste dag meer dan10 appartementenverkocht. Dit jaar nog niets. Spectaculairemaatregelen De oorzaak daarvan ligt bij de spectaculaire maatregelendiederegeringheeftgenomenom een oververhitte markt af te koelen. Wie een eerste appartement in een grote Chinese stad wil kopen, moet voortaan een eigen inbreng doen die kan oplopen totmeer dan 50 procent vandekostprijservan. Kandidaat-kopersmoeten ook een verblijfsattest voorleggen om te vermijden dat mensen uit de provincie te veel investeren in de hoofdstad. Ze moeten ook in deeersteplaatshunbelastingaangiftevoorleggen. Een primeur voor China, waar de inkomstenbelastingnogaltijdgebrekkigwordttoegepast enfraude een nationale sport is. Men vraagt mij belastingattesten van de voorbije 5 jaar, legt een Pekinese handelaar ons uit. Maar ik ben zelfstandige en beschik niet over zulkedocumenten. Enhetbedragdatzelfstandigenaangevenaandebelastingen, ligtveellagerdan watwewerkelijk verdienen. Verder is er een verbod om een tweede of derde woning te kopen in de 8grootste steden van China, waaronder Peking en Shanghai. Prijzen verdubbeld De prijzen per vierkante meter zijn de voorbije 5 jaar verdubbeld, maar beginnen nu te vertragen. De mensen wachten af, zegt Wang Jie, verantwoordelijke van een Century 21 agentschap. Ze willen beleggen in vastgoed, maar kunnen niet. Ze bewaren hun liquiditeiten dus en wachten tot de markt omslaat. De vastgoedagentschappen voelen dat de kansen keren. Bijna de helft moet dedeuren sluiten of zich richten op de huurmarkt die het daardoor ineens beter doet. Voor een eerste appartement in een grote Chinese stad is een eigen inbreng van 50% vandekostprijs noodzakelijk. Er was een vastgoedzeepbel in de maak en uit angst dat ze zou ontploffen, heeft de overheid beslist om drastische maatregelen te nemen, vertrouwteenfinancieelanalistonstoe. Bovendien is het een doeltreffend middel om de inflatie in te dijken." Diebeslissingenleidentotheelwatontevredenheid in een land waar iedereen ervan droomteeneigenwoningtebezitten. We kunnennietkopen, verteltdejongechineesliang Bai. Maaralsikwiltrouwen, hebikeenappartement nodig. Dat is nu eenmaal zo in China. Maar ik moet60procentvandeprijszelfbetalen en daar heb ik nietgenoeg geld voor. Om de gemoederen wattebedaren, heeftde regering een ambitieus plan aangekondigd om sociale woningen te bouwen. De volgende 5jaar jaar zouden in China 36 miljoen appartementen met een redelijke huurprijsgebouwd worden. Dat iseen investeringvan130miljardeuro. Tegen2015hooptChina 20 procent sociale woningen te hebben. n zaterdag 2april 2011 netto 7

8 De energieprijzen lopen de spuigaten uit. Betaalt uzich ook blauw aan elektriciteit en gas? Nettowijdt een heel dossier aan de stijgende energieprijzen. Mét handigetips om uw energiefactuur onder controle te houden. TEKSTEN: FRANÇOIS MATHIEU,WOUTER DE BROECK HOUD UW ENERGIEFAC ONDER CONTROLE Dat is het percentage van de elektriciteitsprijs dat rechtstreeks of onrechtstreeks bepaald wordt door de Belgische overheid (federaal, gewestelijk of gemeentelijk) in de vorm van taksen, btw of transport-/ distributiekosten. Voor gas is dat slechts 50 procent. Dat is het procentuele aantal klanten dat elk jaar van energieleverancier verandert. Zoveel geld kan een gezin van 4 personen dat kilowattuur (kwh) per jaar verbruikt, gemiddeld besparen door een nieuw bevoorradingscontract voor elektriciteit af te sluiten (in plaats van het standaardcontract). De meeste Belgische gezinnen zijn, sinds de liberalisering van de energiemarkt, nog nooit van leverancier veranderd. Op gas kunt u heel wat meer besparen. Voor een verbruik van kwh per jaar bedraagt de gemiddelde besparing 250 tot 300 euro! 8 netto zaterdag 2april 2011 Dat is het marktaandeel dat Electrabel in Vlaanderen bezit op vlak van gasbevoorrading. In Brussel is dat 90 procent en in Wallonië 71 procent. De gemiddelde gasfactuur van een gezin van 4 personen met een normaal verbruik van kwh per jaar (keuken + verwarming). Een gezin van 4 personen geeft gemiddeld 650 euro uit aan elektriciteit.

9 ELEKTRICITEITSCONSUMPTIE* BERLIJN BRUSSEL AMSTERDAM LONDEN 516 PARIJS 455 (gezin van 4 personen, jaarlijks verbruik: kilowattuur) TUUR Tussen 17 en 21 euro. Dat zijn de productiekosten van 1 megawattuur (mwh) elektriciteit via kernenergie. Eenzelfde hoeveelheid produceren via een nieuw te bouwen gascentrale zou 40 tot 50 euro kosten. De verkoopprijs schommelt tussen 60 en 67 euro per mwh. Dat is het bedrag dat een gezin elk jaar kan besparen door de meest courante elektrische toestellen niet in sluimerstand te laten staan. Dat blijkt volgens het Onderzoeksen Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO). Dat is kwh per jaar voor een computer, televisie, oven, droogkast, wasmachine, spelconsole, decoder, enzovoort. 10 Energietarieven onder hoogspanning Uw energiefactuur onder de loep genomen Waar vindt u de beste energieprijs? zaterdag 2april 2011 netto 9

10 dossier ENERGIEPRIJZEN We betalen steeds meer voor onzeenergie. De energiemarktiszodanig complexgeworden, dat het een hele klus wordtomuwfactuur onder controle te houden en het juistecontract te kiezen. Nettoloodst uopweg. TEKST: FRANÇOIS MATHIEU Energietarievenonder HOOGSPANNING De Belgische energiemarkt iseen echte jungle. De prijsindexen voor gas en elektriciteit hangen deels af van de olieprijzen. Die indexen zijn voor de gewone sterveling niettevatten en verschillen dan nog eens van de ene leverancier totdeandere. Dat maakt het nog wat moeilijker om te vergelijken. En dat is nietalles: de energiemarktiszogezegd geliberaliseerd Maar voor twee van de vier activiteiten (distributie en transport) die door een regulator worden gecontroleerd, blijven monopolies bestaan. Alleen tussen de producenten of de importeurs van gas en elektriciteit en tussen de leveranciers is er vrije concurrentie. De prijzen worden ondanks de liberalisering nog steeds grotendeels door de overheid bepaald. Dat gebeurt onder de vorm van btw, bijdragen, taksen en andere bijdragen van transport en distributie. Tarieven stijgen al 3 jaar Die gevoelige markt moet dus beter omkaderd worden. Want dat alles legt een zware last op de schouders van de consument. Vooral omdat de energieprijzen maar blijven stijgen. De prijzen van gas en elektriciteit stijgen al 2jaar: van 12 naar 22 euro voor 1megawattuur gas op de beurs en van 320 naar 530 euro per ton stookolie. Vandecember 2007 totdecember 2010 is de gemiddelde elektriciteitsfactuur van een gezin van 4 personen dat jaarlijks kilowattuur verbruikt, in Vlaanderen met 19 procent gestegen. In Wallonië was dat 13 procent en in Brussel 16 procent. De gemiddelde stijging van de gasprijs is iets bescheidener: +12 procent in Vlaanderen, +11 procent in Wallonië en +6 procent in Brussel. Maar er is geen verbetering in zicht. Alle indicatoren zitten in de lift. Omdat de prijs van gas en elektriciteit deels gekoppeld is aan de olieprijs,die al enkele maanden fors de hoogte ingaat, is hetzeker dat ze nog verder zullen stijgen... De gas- en de elektriciteitsprijs volgen de evolutie van de olieprijs metrespectievelijk 6en3maanden vertraging. Maar dat zegt nog niets over de prijsbepaling 1 Hoe worden de tarievenvastgelegd? VOOR ELEKTRICITEITDe meeste leveranciers (Electrabel, Nuon, Essent) gebruiken de parameter Nc, die dateert van De onderliggende formule van die parameter is gekoppeld aan de prijzen van de Brent-olie (Londen), aan de gasprijs op de beurs (vooral in Zeebrugge) en aan de prijs van steenkool (Rotterdam). Daarmee beslaat de formule 85 procent van de markt. Maar de olieprijs en de prijs van steenkool wegen daarin het zwaarst door.daardoor beweren sommigen dat de formule niet meer representatief is.vooral omdat geen rekening wordt gehouden met hernieuwbare energie en de aankoop van elektriciteit op de beurs. De andere parameter Ne (met 1%) is minder volatiel en geeft de evolutie weer van de loon- en grondstofkosten voor de productie en levering van elektriciteit. VOOR GAS De meeste marktspelers (Electrabel, Nuon, Luminus) gebruiken de indexeringsformulelgm. Die formule refereert aan de gasprijs in Zeebruggeendedieselprijs in Rotterdam. Dieselolie weegt hetzwaarstdoor (85%!). Andere spelers zoals Lampiris, baseren zich op de gasprijs op de beurs in Nederland. Ook Essent en Octa+ hebben formules gelanceerd die op de gasprijzen op de beurs gebaseerd zijn. 2 de Wiecontroleert prijzen? In België waakt decommissie voor de Regulering van de Elektriciteit en hetgas (CREG) over de goede werking van de markt. De CREG behartigt ook de belangen van de consument en reguleert de transport- en distributieactiviteiten. Ze bepaalt ook de tarieven en de toegang tot denetwerken. 10 netto samedi 2april 2011

11 BESTANDDELEN VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS * 40% Energie 30% Distributie 20% Belastingen en taksen 5% Openbaredienstverplichting (uitbating en onderhoud netwerk) 4% Transport 1% Diverse (*): DE PERCENTAGES VARIËREN AFHANKELIJK VAN HET GEWEST BRON: CREG BESTANDDELEN VAN DE GASPRIJS * Energie 55% Distributie 22% Belastingen en taksen 19% Transport 2% Diverse 2% (*): DE PERCENTAGES VARIËREN AFHANKELIJK VAN HET GEWEST BRON: CREG Hoe en waar prijzen vergelijken? Noteer: de prijs per kilowattuur (kwh) het type meter (enkel- of tweevoudig, al dan niet met exclusief nachttarief) het type contract (looptijd, vast of variabel) dat u met uw leverancier heeft. Leveranciers rekenen degressief. Het gemiddelde verbruik heeft dus een impact op het tarief dat u wordt aangerekend. Hoe kleiner het verbruik, hoe hoger het kilowattuurtarief. Alleen de energieprijs verschilt per leverancier. De nettarieven en de toeslagen zijn overal dezelfde. U vergelijkt dus de zuivere energiekosten. Die moet u echter opsplitsen in een pieken een daltarief (voor wie een tweevoudige meter heeft), kosten voor groene stroom (de administratieve kosten van de groenestroomcertificaten) en WKK (warmtekrachtkoppeling) en de vaste vergoeding. WAAR KUNT UDEPRIJZEN VERGELIJKEN? Gewestelijke regulatoren: Vlaanderen: Brussel: Wallonië: zaterdag 2april 2011 netto 11

12 dossier ENERGIEPRIJZEN Voor de productie- en invoeractiviteiten (België is voortaan netto-importeur van gas en elektriciteit) werd de verantwoordelijkheid voor het monitoren van de prijs onder de verantwoordelijkheid van de CREG geplaatst. Maar de rol van de CREG is beperkt tot het afleveren van rapporten aan de minister van Energie en de Raad voor Mededinging. Maar een Europese Richtlijn legt, in afwachting dat ze wordt omgezet naar Belgisch Recht, de CREG meer verantwoordelijkheden op. En dat leidde de voorbije maanden tot hoogoplopende discussies. Intussen heeft de regering van lopende zaken de vangnetmethode goedgekeurd. Wanneer een leverancier zijn tarieven wil verhogen, moethij vooraf een aanvraag indienen bij de CREG en de Nationale Bank (NBB). Zij kunnen de aanvraag weigeren of de prijsaanpassing laten herzien. 3 Gaan de prijzen nog stijgen? De factuur voor de consument stijgt dus,maar de factor energie is op zich niet fundamenteel gestegen (nauwelijks meer dan de inflatie, volgens Electrabel). Dat wil niet zeggen dat het prijsniveau niet structureel is toegenomen. Volgens verschillende studies van de CREG is dat sinds 2008 wel degelijk het geval. Relatief gezien is de recente stijging vooral te wijten aan de stijging van de distributiekosten (nieuwe taksen in Wallonië bijvoorbeeld). Dat voorspelt niet veel goeds, want de factor energie gaat in de toekomst wellicht ook toenemen. De vraag van Electrabel om de voorschotten voor de energiefacturen te verhogen, doet het ergste vermoeden. De opwaartse prijsdruk van de energieprijzen is hoog. Door de geopolitiekespanningen in het Midden-Oosten wordt gevreesd dat hetaanbod nog kleiner wordt. Ook de ramp in Japan zal de vraag verder ondersteunen, om hetgebrek aan energie van nucleaire oorsprong te compenseren. En watnog belangrijker is: de vraag van de opkomende landen blijft maar stijgen. De futurecontracten (voorafgaande aankoop) op de gas- en elektriciteitsmarkt, hoe volatiel ook, zijn de voorbije 6 maanden met dubbele cijfers gestegen. Welk soort meter kiezen? WIST U DAT...de elektriciteitsprijs een bijdrage voor pensioenen bevat? Die bijdrage dient om de oude extralegale pensioencontracten van werknemers uit de transporten distributiesector te financieren. Wanneer u over een enkelvoudige meter beschikt, koopt u elektriciteit aan een eenheidstarief (bij Electrabel is dat bv. een geïndexeerde 9,15 cent/kwh voor wie minder dan kwh verbruikt). Wie, zoals het gezin uit ons factuurvoorbeeld (op pagina 14), meer dan kwh in de daluren verbruikt, overweegt het best een tweevoudige meter.die maakt een onderscheid tussen een dal- en een piektarief. Door dat dubbele tarief spaart het gezin uit het voorbeeld liefst 81,8 euro uit op elektriciteit. Sinds 2007 beschouwt men ook hetweekend integraal als daluur (opgelet, niet de feestdagen), wat een toename van liefst 55% betekende. Daardoor is de tweevoudigemeter voor een veel grotere groep verbruikers een interessante optie geworden. Maar de Vlaamse regulator, de Vreg, publiceerde onlangs een studie die aantoonde dat de Vlaamse gezinnen maar in zeer beperkte mate gevoelig zijn voor de tarieven tijdens de daluren. Die daluren gelden 9u aan een stuk. Het is de netbeheerder die bepaalt of ze tussen 21u en 6u, tussen 22u en 7u, dan weltussen 23u en 8u vallen. 12 netto samedi 2april 2011

13 TIP Een doeltreffend middel om uw energiefactuur te doen dalen is beter isoleren. Doe een beroep op een thermografisch expert of laat een energie-audit uitvoeren om de zwakke plekken in uw woning te detecteren. 3 vragen aan... Laurent Jacquet, woordvoerder van de CREG Is het juist dat de prijzen in België substantieel hoger liggen dan in het buitenland? Met cijfers moet u altijd voorzichtig zijn, maar het is een feit dat in ons land, rekening houdend met de productiekosten, de winstmarges te hoog liggen. Dat is het geval met elektriciteit uit kerninstallaties waardoor er een verstoring van de concurrentie optreedt. Onze historische producent geniet op dat vlak een reëel voordeel. Daarom stellen wij voor om een uraniumtaks in te voeren. Volgens een onderzoek dat we in december 2010 hebben uitgevoerd, zijn de elektriciteitsprijzen bij ons een pak duurder dan in onze buurlanden. Maar het is vooral de politiek die het grootste deel van de factuur bepaalt. En dat wordt wel eens vergeten. Moeten we ingaan op de vraag van Electrabel om de voorschotten voor gas te verhogen? Ik zie niet in waarom niet. In het slechtste geval ontvangt u een mooi extraatje op het eind van het jaar omdat u te veel hebt betaald. Maar wij menen dat de kans groot is dat de gas- en elektriciteitsprijzen de volgende maanden nog sterk zullen blijven stijgen. Is de consument goed geïnformeerd? Het is niet eenvoudig om de beschikbare informatie te ontcijferen. Het is weliswaar een complexe sector, maar toch verandert slechts 6 procent jaarlijks van leverancier. Wij zijn van mening dat de indexen voor de prijsberekening niet meer met de werkelijkheid overeenstemmen en dat de transparantie van de operatoren vaak te wensen overlaat. (nvdr: op het moment dat dit artikel werd geschreven, kreeg Electrabel een monsterboete opgelegd omdat het weigerde informatie over te maken die de CREG had gevraagd over de gasactiviteiten van het bedrijf).! INTERESSE IN EEN ENERGIEFACTUUR VAN 0 EURO?! Lees ook DE COLUMN van Johan Albrecht van Itinera Lees meer over de nulenergiewoning op pagina 30. Institute OVER DE ELEKTRICITEITSPRIJZEN op pagina 27. zaterdag 2april 2011 netto 13

14 dossier ENERGIEPRIJZEN Uw energiefactuur * onder de loep Hoe zit uw energiefactuur precies in elkaar? We bekijken het samen met uindetail. TEKST: WOUTER DE BROECK 1 Verbruiksperiode In de nieuwe opmaak, zoals Electrabel die sinds februari van dit jaar toepast, staat niet langer de factuurdatum, maar de verbruiksperiode op een prominente plek. Het idee is dat u meteen weet wat u betaalt voor welke periode. Tussentijdse facturen krijgt u maandelijks,tweemaandelijks of elk trimester.de afrekening valt doorgaans 6weken na de meteropname in de bus.die maand krijgt ugeen tussentijdse factuur,omdat die mee in de afrekening is verwerkt. 2 Aangerekende bedragen Het te betalen bedrag voor gas of elektriciteit valt uiteen in 3 klassieke bestanddelen van uw energiefactuur: 2a de energieprijs en de dienstverlening van uw leverancier, goed voor 50% (of 56% voor aardgas, omdat de transportkosten van Fluxys zijn inbegrepen) van de factuur, 2b de zogenoemde nettarieven, netwerkkosten of kosten voor transport en distributie (bepaald door de CREG, geïnd door de leverancier,betaald aan de netbeheerder) 2c de toeslagen of heffingen van de federale of regionale overheid (bepaald door de overheid, geïnd door de leverancier). 2d Ookdeperiode tussen de meteropname en de factuurdatum,waarvoor de leverancier een schatting hanteert op basis van het verbruik tijdens die periode vorig jaar,maakt deel uit van het overzicht. 3 Nieuw bedrag tussentijdse factuur Onderaan de eerste pagina staat het nieuwe bedrag dat u in de komende verbruiksperiode via de tussentijdse facturen zult betalen. Uw leverancier bepaalt dat bedrag door op basis van de vorige verbruiksperiode in te schatten wat u zult verbruiken. Dat ingeschatte verbruik wordt afgevlakt mocht een extreem zachte of harde winter tot uitschieters hebben geleid. 3a Berekening tussentijds bedrag Het cijfer van het ingeschatte verbruik vermenigvuldigt men met de verwachte energieprijs(afhankelijk van het contract of het pakket waarop u hebt ingetekend) en de laatst bekende nettarieven om te komen tot het totaal van verwachte energiekosten. Als u dat totaal door 12 (of 6 of 4) deelt, verkrijgt u het nieuwe tussentijdse bedrag. TIP: Stel dat een van de kinderen op kot gaat, dan kunt u vragen om het tussentijdse bedrag aan te passen. 4 4b 4c 1 2 2a 2b 2c 2d 4a 4b 4c 3a 3 4a 14 netto zaterdag 2april 2011

15 genomen 4 Berekening afrekening Het is de meteropname die bepaalt hoeveel u werkelijk heeft verbruikt. Van die werkelijke kosten trekt de leverancier de som af van alle tussentijdse facturen. Het saldo of te betalen bedrag vindt u op de eerste bladzijde. In hetonderdeel detail bedragen vindt ude verschillende onderdelen van het totaalbedrag terug. 4a De energieprijs bestaat uit de vaste vergoeding (niet voor het sociaal tarief), een deel voor piek-of daluren (voor wie een tweevoudig tarief heeft), en de 100 kilowattuur gratis energie per gezin en gezinslid (voor wie in het Vlaams gewest woont). Uit cijfers van de Federatie van Belgische Energiebedrijven (FEBEG) blijk dat de energieprijs tussen 2007 en 2010 met 5 procent is gestegen, tegenover +43,4procent voor de netkosten en +7,3 procent voor de toeslagen. 4b Naastdeenergieprijs vindt udetails over de nettarieven (netwerkkosten) waarvan de distributie het grootste deel in beslag neemt, hettransport een veel kleiner deel en de meterhuur een haast te verwaarlozen deel. Voor elektriciteit beslaan de nettarieven ruwweg 30 procent van de factuur,voor gas is dat 24 procent. De CREG, de federale energieregulator die de tarieven bepaalt, heeft eind maart laten weten dat er een stijging aankomt van 72 euro per jaar voor wie via Eandis op hetnet is aangesloten (circa 80% van de Vlaamse stroomgebruikers). 4c De toeslagen vallen uiteen in een bijdrage op de energie en een federale bijdrage. Via de federale bijdrage betaalt u mee aan de werkingskosten van de CREG, maar ook aan de denuclearisering van de sites in Mol-Dessel, de reductie van broeikasgassen en de ODV-bijdrage die de kosten van de openbare dienstverlening dekt. De bijdrage op energie gaat integraal naar het Fonds voor financieel evenwicht in de sociale zekerheid. Samen maken die heffingen door de overheid 20 procent van de factuur uit. 5 Details verbruik De meterstand die een keer per jaar wordt opgenomen door uw distributienetbeheerder of een meteropnamebedrijf, is op de factuur terug te vinden onder de titel details verbruik. TIP: Als u bij de opname aanwezig bent, noteer dan ook de meterstand en vergelijk die met wat op uw factuur staat. 6 Uw contract Helemaal achteraan op de afrekening vindt ueen hoofdstuk over het type contract dat uheeft. Wie nooit een contract heeft afgesloten na de vrijmaking van de marktin2003,krijgt een standaard - leverancier toegewezen. Die zal umeestal een basispakket aanbieden op basis van een contract van onbepaalde duur.weet echter dat zo n standaardovereenkomst niet altijd de meest gunstige tarieven biedt (zie pagina 16). 5 6 *Netto koos ervoor om een factuur van Electrabel weer te geven omdat die de grootste speler is op de energiemarkt in België. zaterdag 2april 2011 netto 15

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 over bewust omgaan met spaargeld december 2013 Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 Uw geld uit de sluimerstand houden Enkele tips op

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK PERSONAL FINANCE BUDGET BEHEREN KAN JE LEREN OKTOBER 2014 ivo MeChelS Keuzekracht is

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie

Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie Evaluatie van de Sociale Openbaredienstverplichtingen Energie 2011 Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Brusselsepoortstraat 8 2800 Mechelen 015 20 13 75 Cover: Philippe Corthout (Outline Graphics) Druk:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Jaargang 7 April 2011. Sectoren. Opel. Allerlei

Nieuwsbrief. Jaargang 7 April 2011. Sectoren. Opel. Allerlei ...+ De Neutrale Vakbond Neutr-On Nieuwsbrief Jaargang 7 April 2011 4 INHOUD Algemeen Economie blijft onzeker Bonussen moeten aan banden Wat verandert er in april? Onderwijs Klachtencommissie VSKO Kamer

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN adviezen om u(w) kapitaal krachtiger te maken 20concrete en hoe De Belegger u daarbij helpt Inhoud 01 VOOR ALLES: KEN UZELF!... 04 02 HET VERSCHIL TUSSEN HET RISICO DAT U WILT

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie