Activiteitenverslag 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2007"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2007

2

3 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende Vereniging Zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 juni

4 2

5 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 11 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 15 Verslag van de raad van bestuur 19 Activiteiten van Iveka in Eandis 22 Inventaris van de vrijgemaakte markt in Algemeen beleid van Iveka in Iveka in de samenleving 42 Klantenbeheer en openbaredienstverplichtingen 46 Investeringsprogramma s 55 Verslag van het corporate governance comité 58 Beknopte jaarrekening 59 3

6 Woord vooraf Geachte lezer, Tijdens de vorige legislatuur werden heel wat ingrijpende dossiers voorbereid en uitgevoerd, vooral rond de vrijgemaakte energiemarkt. Er is een traject afgelegd waarbij keuzes moesten worden gemaakt en waarbij de uitvoerbaarheid van beslissingen en opdrachten de nodige soepelheid, inlevingsvermogen en werklust hebben gevergd. Graag wil ik de vorige bestuurders dan ook bedanken voor al wat ze in de meest turbulente periode sinds het bestaan van Iveka hebben gepresteerd. De nieuwe bestuursorganen die in maart 2007 zijn geïnstalleerd, werden nagenoeg onmiddellijk ondergedompeld in een complexe en veeleisende energieomgeving. We hebben van bij de start steeds de intentie gehad om op de ingeslagen weg verder te gaan: uitvoering geven aan de opdrachten die ons worden toevertrouwd, de kwaliteit van de dienstverlening verhogen, de kosten onder controle houden en meewerken aan verbeteringen en aanpassingen die de globale marktwerking ten goede komen. Werken aan een verbeterde energiemarkt is enkel zinvol en realistisch als het eindproduct het gevolg is van de samenwerking en een gelijklopende visie van de volledige sector, dat bovendien door het beleid wordt ondersteund en dat voldoende transparant is. Elke keuze moet een oplossing zijn die de marktwerking niet alleen vandaag maar ook naar de toekomst toe garandeert. We stellen vast dat die marktwerking nog steeds vrij complex is en tal van gebruikers ervaren dit als een doolhof. Mensen kennen stukjes van het verhaal, maar het is niet altijd duidelijk wie wat doet. Indien er hier en daar een perceptie ontstaat dat er iets schort aan de dienstverlening, dan ligt vaak een gebrek aan duidelijkheid en transparantie van de markt aan de basis. Het is meer dan ooit onze opdracht als distributienetbeheerder om zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren en te zorgen voor een gevoel van zekerheid. We willen dan ook garant staan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening die beschikbaarheid, bereikbaarheid en gedegen vakkennis impliceert en die onze klanten een toegevoegde waarde oplevert. De keuze van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders om voor de uitvoering van hun opdrachten 4

7 een beroep te doen op een eigen werkmaatschappij, is de juiste keuze. Van bij haar oprichting heeft Eandis een traject van dienstverlening uitgetekend waarbij de bereikbaarheid en de beschikbaarheid voor onze klanten cruciaal zijn. De maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot onze dienstverlening zijn zeer groot. Het is onze permanente intentie om de beschikbare middelen optimaal aan te wenden om op een kostenefficiënte, technisch verantwoorde en bedrijfszekere manier de netten uit te baten. Wanneer we vaststellen dat we op Europees niveau tot de beste behoren op vlak van betrouwbaarheid van netten en leveringszekerheid, dan zijn dat schitterende resultaten. Ook de sociale openbaredienstverplichtingen vormen een niet te onderschatten taak. We organiseren de energielevering aan mensen die het financieel moeilijk hebben en niet meer bij een energieleverancier terechtkunnen. Deze leveringen zijn de voorbije drie jaar stelselmatig toegenomen, maar lijken zich vandaag te stabiliseren, alvast een gunstige kentering. We hebben ons opnieuw volop ingezet om onze netgebruikers te sensibiliseren om rationeel met energie om te gaan. De resultaten liegen er niet om, het aantal premieaanvragen neemt enorm toe. In 2007 zijn we ook gestart met het project energiescans bij huishoudelijke elektriciteitsklanten. De energiescanners geven tips om minder energie te gebruiken, om beter te isoleren, en plaatsen een aantal eenvoudige middelen die een positieve impact hebben op het energieverbruik. Ook dit aspect van onze maatschappelijke opdracht vervullen we met grote verantwoordelijkheidszin. De samenleving heeft ons een belangrijke taak toebedeeld met verschillende facetten. Voortdurend komen er nieuwe uitdagingen en nieuwe wettelijke verplichtingen bij. Hier en daar ontstaan spanningsvelden tussen enerzijds de opdrachten en de uitvoering ervan, en anderzijds de vertaling van de kosten in de distributienettarieven. Als distributienetbeheerder doen we geen uitspraak over de diverse verplichtingen en daaraan verbonden kosten, die maatschappelijk zijn ingegeven. Maar alle kosten moeten tarifair worden afgedekt. We pleiten ervoor dat ondanks de soms complexe situatie, er voldoende middelen ter beschikking blijven om onze opdrachten kwalitatief te blijven uitvoeren. De distributienettarieven staan in de schijnwerpers en hebben in de afgelopen maanden vaak voor commotie gezorgd. Nochtans moeten we een aantal frappante vaststellingen maken. De tarieven van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders behoren tot de laagste van België, waarbij Iveka voor elektriciteit de goedkoopste is. We scoren het hoogst op vlak van efficiëntie en performantie. Onze beheersbare kosten, de enige factor waarop we zelf operationeel kunnen ingrijpen, zijn opmerkelijk gedaald: met 20,5% voor elektriciteit en met 14,1% voor aardgas. Maar omdat deze beheersbare kosten slechts 6% uitmaken van de eindprijs die de leveranciers aan de gebruikers aanrekenen, heeft de samenleving niet altijd een realistische perceptie van de inspanningen van de distributienetbeheerders. Wij hopen dat de in 2007 afgesloten dading met de CREG een goede basis mag zijn om verder te onderhandelen over de invoering van de meerjarentarieven vanaf Deze meerjarentarieven zullen de nodige stabiliteit moeten bieden en een belangrijke bijdrage leveren aan een duidelijke marktwerking. De Vlaamse energiemarkt is in volle groei en dat geeft ons de nodige drijfkracht om verder naar meer efficiëntie en vereenvoudiging te blijven zoeken. Wij nemen deze uitdaging met de grootste zorg aan, omdat we onze hoge kwaliteitsnormen willen handhaven. Het is steeds onze bedoeling om op het traject van dienstverlening, nabijheid en het geven van duidelijke informatie verder te gaan. Ik ben overtuigd dat we op de goede weg zijn. Dat is alleen maar mogelijk dankzij het vertrouwen van onze aandeelhouders en ook vooral dankzij de tomeloze inzet van het managementcomité en de medewerkers van Eandis, als dienstverlenend bedrijf voor alle exploitatietaken van het distributienetbeheer. Namens Iveka wens ik alle medewerkers van Eandis dan ook te danken voor de inzet en de voorbeeldige wijze waarop ze uitvoering hebben verleend aan de vele opdrachten die hen werden toevertrouwd. Jos Ansoms Voorzitter 5

8 6

9 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 7

10 Identiteit Benaming : Iveka - Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse afgekort tot Iveka Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel : Koningin Elisabethlei Turnhout Secretariaat : Lamorinièrestraat Antwerpen Oprichting : Opgericht te Malle op 24 november 1981, na koninklijke machtiging van 20 oktober 1981 Belgisch Staatsblad van 20 november 1981 Oprichtingsakte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Akte gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1983, akte nr Statuten : Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 25 oktober 1982 Gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1983 en die sindsdien verscheidene malen werden gewijzigd, de laatste maal op de algemene vergadering in buitengewone zitting van 17 december 2007, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2008, akte nummer Ondernemingsnummer : BTW BE RPR Turnhout 8

11 Contactmogelijkheden Telefonische bereikbaarheid Algemeen nummer Iveka Op dit nummer kan je terecht voor: vragen over nieuwe aansluitingen verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters vragen over de opneming van meterstanden vragen over rationeel energiegebruik (REG) vragen over budgetmeters en dienstverlening sociale leverancier Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Gasreuk Dit nummer om een gasreuk te melden is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten Op dit nummer kun je terecht met meldingen over storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Doven en slechthorenden Zij kunnen gasreuk, storingen en defecten melden via sms-codebericht naar Meer info op website Defecte straatlampen Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens van de paal door (via telefoon of website) en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld. Ombudsdienst Eandis Werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur Ombudsdienst Eandis, Postbus 60, 9090 Melle > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis 9

12 Klantenkantoren Brecht: Geel: Lier : Turnhout : Lessiusstraat 18, 2960 Brecht Dr. Van de Perrestraat 218, 2440 Geel Kantstraat 6, 2500 Lier Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout Websites Infrastructuurgebieden Antwerpen : Kempen : Mechelen : Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout Elektriciteitsstraat 70, 2800 Mechelen Secretariaat Iveka Lamorinièrestraat 231, 2018 Antwerpen Algemeen correspondentieadres Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 10

13 Deelnemers 43 gemeenten, Provincie Antwerpen en Electrabel nv Gemeenten Elektriciteit Aardgas Aartselaar - Arendonk Baarle-Hertog (*) Balen Beerse Boom Borsbeek - Brecht - Dessel Edegem - Geel Grobbendonk - Herentals Herenthout Hoogstraten Hove - Kalmthout - Kasterlee Kontich - Lier Lille Lint - Malle - Meerhout Mol Olen Oud-Turnhout Ranst - Ravels 11

14 Deelnemers (vervolg) Gemeenten Elektriciteit Aardgas Retie Rijkevorsel - Rumst Schelle - Schilde - Schoten - Stabroek - Turnhout Westerlo Wijnegem - Wommelgem - Wuustwezel - Zandhoven - Zoersel - (*) Baarle-Hertog : aardgas uitsluitend in deelgemeente Zondereigen 12

15 Distributiegebied Volgens energiedrager 13

16 Distributiegebied Volgens infrastructuurgebied 14

17 Bestuur en toezicht RAAD VAN BESTUUR Voorzitter ANSOMS Jos - Wuustwezel Ondervoorzitters VAN DER PLAETSEN Walter - Wommelgem CEUSTERMANS Ingrid - Prov. Antwerpen BOSMAN Eric - Electrabel Leden BEDDEGENOODTS Guy - Wijnegem BERGMANS Jos - Edegem BRASPENNINCKX Leo - Rijkevorsel CAERS Yves - Ranst COPPENS Jos - Ravels DE BIE Willy - Zandhoven DE BRUYN Constant - Brecht (tot ) DE LOOSE Miriam - Electrabel DE SMET Annick - Prov. Antwerpen DIELS Paul - Lille DUVILLERS Ivan - Electrabel FLORENT Eddy - Kontich GOVERS Wim - Zoersel HENDRICKX Wim - Arendonk HENS Werner - Balen HUYBRECHTS Ludo - Borsbeek HUYGHE Eddy - Rumst JACOBS Lukas - Kalmthout JANSSENS Luc - Retie LAMBRECHTS Rumold - Electrabel LECOUTRE Filip - Hove LODEWIJCKX Jozef - Mol MARIËN Dirk - Schilde MARTENS Jos - Hoogstraten MATTHYSEN Lutgarde - Stabroek MICHIELSEN Kamiel - Beerse MINTJENS Jules - Malle MUYSHONDT Nicole - Lint PEERAER Walter - Electrabel PENASSE Leen - Dessel RYMEN Maria - Grobbendonk SARENS André - Electrabel SCHRIJVERS Peter - Brecht (vanaf ) SELS Jan - Oud-Turnhout TAFFOREAU Ismaël - Lier VALGAEREN Rudi - Olen VAN BRAGT Johan - Electrabel VAN DE PERRE Jef - Kasterlee VAN DEN BOGAERT Monique - Schoten VAN DINGENEN Marcel - Herentals VAN MECHELEN Ann - Prov. Antwerpen VAN TILBURG Leo - Baarle-Hertog VERBOVEN Carry - Boom VERHEYEN Roger - Meerhout VERSTREKEN Willy - Aartselaar VERVOORT Tom - Geel VOS Eric - Turnhout VRINDTS Roger - Westerlo WILMS Ruth - Schelle WITVROUWEN Frans - Herenthout Leden met raadgevende stem LEGENDRE Roby - Borsbeek VANDYCK Kris - Balen Secretaris VERBIESE José 15

18 Bestuur en toezicht RAAD VAN BESTUUR Vertegenwoordiging Eandis AERTS Rudy BLOMME Jean-Pierre DE BRUYCKER Luc DE DECKER Johan (tot ) HERZEEL Erwin LEMMENS Romain MAES Raymond PEETERS Guy PEETERS Marcel VANDEVELDE Nick VAN DOREN Guido (vanaf ) 16

19 DIRECTIECOMITÉ CORPORATE GOVERNANCE COMITÉ Voorzitter DE BIE Willy Voorzitter COPPENS Jos Ondervoorzitters VAN DER PLAETSEN Walter CEUSTERMANS Ingrid BOSMAN Eric Leden ANSOMS Jos DE SMET Annick HENDRICKX Wim HENS Werner HUYBRECHTS Ludo HUYGHE Eddy JACOBS Lukas LAMBRECHTS Rumold MARTENS Jos SARENS André VAN BRAGT Johan VERVOORT Tom VOS Eric WITVROUWEN Frans Ondervoorzitter MARIËN Dirk Leden LECOUTRE Filip VAN MECHELEN Ann VRINDTS Roger Secretaris HERMANS Jan Vertegenwoordiging Eandis DEMEYER Frank SWAELENS Jean-Pierre Commissaris CBV Kleinveld Peat Marwick Goedeler Bedrijfsrevisoren Vertegenwoordigd door BERGER Pierre Secretaris VERBIESE José Vertegenwoordiging Eandis AERTS Rudy DE BRUYCKER Luc HERZEEL Erwin LEMMENS Romain MAES Raymond PEETERS Guy VANDEVELDE Nick 17

20 REGIONALE ADVIESCOMITÉS Kempen Noord Kempen Zuid Nete Noord Nete Zuid Voorzitter Voorzitter Voorzitter Voorzitter VOS Eric VERVOORT Tom DE BIE Willy VAN DER PLAETSEN Walter Ondervoorzitter Ondervoorzitter Ondervoorzitter Ondervoorzitter MICHIELSEN Kamiel HENS Werner DE BRUYN Constant FLORENT Eddy (tot ) Leden Leden Leden Leden COPPENS Jos CEUSTERMANS Ingrid ANSOMS Jos BERGMANS Jos DE SMET Annick JANSSENS Luc BEDDEGENOODTS Guy CAERS Yves DIELS Paul LODEWIJCKX Jozef BRASPENNINCKX Leo HUYBRECHTS Ludo HENDRICKX Wim PENASSE Leen GOVERS Wim HUYGHE Eddy MARTENS Jos VALGAEREN Rudi JACOBS Lukas LECOUTRE Filip SELS Jan VAN DINGENEN Marcel MARIËN Dirk MUYSHONDT Nicole VAN DE PERRE Jef VERHEYEN Roger MATTHYSEN Lutgarde TAFFOREAU Ismaël VAN MECHELEN Ann VRINDTS Roger MINTJENS Jules VERBOVEN Carry VAN TILBURG Leo WITVROUWEN Frans RYMEN Maria VERSTREKEN Willy SCHRIJVERS Peter WILMS Ruth (vanaf ) VAN DEN BOGAERT Monique Secretaris Secretaris Secretaris Secretaris VERBIESE José VERBIESE José VERBIESE José VERBIESE José Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging Eandis Eandis Eandis Eandis CUYT Johan CUYT Johan AERTS Rudy AERTS Rudy D HAENS Etienne D HAENS Etienne CUINEN Marc MAES Raymond HEIVERS Jozef HEIVERS Jozef CUYT Johan PEETERS Marcel LANSLOOT Karel LANSLOOT Karel D HAENS Etienne ROSSEEL Tom LEMMENS Romain LEMMENS Romain HEIVERS Jozef VERMEULEN Jan MAES Raymond MAES Raymond LANSLOOT Karel CUINEN Marc PEETERS Guy PEETERS Guy LEMMENS Romain HERMANS Karel VANGHEEL Paul VANGHEEL Paul MAES Raymond ROSSEEL Tom VANGHEEL Paul VERMEULEN Jan 18

21 Verslag van de raad van bestuur 19

22 Verslag van de raad van bestuur Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van Iveka tijdens het boekjaar In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen van de voorbije periode. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften en artikel 17 van de statuten heeft het corporate governance comité (CGC) aan de raad van bestuur verslag uitgebracht over zijn opdrachten inzake het hem toevertrouwde mandaat met betrekking tot het werkingsjaar Het betreft een rapport zonder voorbehoud noch bezwaar. Verder verslag over de uitgevoerde werkzaamheden van het corporate governance comité vindt u op pagina 58 van het activiteitenverslag. Tevens leggen wij u de jaarrekening voor, namelijk de balans, de resultatenrekening met commentaar en de toelichting, afgesloten per 31 december 2007, en de winstverdeling. De raad van bestuur 21 april

23 Activiteiten van Iveka in

24 Eandis Organisatieschema De raad van bestuur van Eandis heeft op 7 februari 2007 een voorstel tot herschikking van de organisatiestructuur goedgekeurd. Daarbij werd de voormalige tweevoudige structuur van managementteam en operationeel team vervangen door een structuur op basis van één managementcomité dat bestaat uit tien personen. De raad van bestuur van Iveka heeft in de zitting van 13 maart 2007 zijn goedkeuring gehecht aan deze herschikking. Ingevolge het positieve advies vanwege het corporate governance comité van Iveka heeft de raad van bestuur van Iveka tevens zijn goedkeuring gegeven aan de aanstelling van de leden van het manage ment comité van Eandis. Het managementcomité van Eandis is verantwoorde lijk voor het dagelijkse bestuur van de onderneming en voor de uitvoering van de opdrachten zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van Eandis. Zonder afbreuk te doen aan de statutaire en reglementaire bevoegdheden van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders worden de dagelijkse leiding van Iveka en de dagelijkse uitvoering van de beslissingen van Iveka toevertrouwd aan het managementcomité van Eandis. Binnen Eandis wordt veel aandacht besteed aan asset management, dit wil zeggen het beheer van de materiële middelen die optimaal moeten kunnen worden aangewend om op een kostenefficiënte, technisch verantwoorde, bedrijfszekere en veilige manier de distributienetten uit te baten. Begin 2007 werd organisatorisch een opsplitsing gemaakt tussen netuitbating en netbeheer en werd afgestapt van de geografische opsplitsing Oost en West van de infrastructuurgebieden. Netuitbating overkoepelt de tien infrastructuurgebieden, aangevuld met de afdeling bedrijfsvoering, en netbeheer heeft als opdracht om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. 22

25 Nieuw hoofdkantoor Eandis nam in november 2007 zijn nieuwe hoofd kantoor in gebruik in het Oost-Vlaamse Melle. Als jong bedrijf met een groot geografisch werkings gebied had Eandis nood aan een centraal gelegen gebouw. Wegens de centrale ligging en de goede bereikbaarheid, viel de keuze voor de bouw van de nieuwe hoofdzetel op de site te Melle. Het gebouw biedt plaats aan ongeveer 600 werknemers en sinds 1 januari 2008 is de maatschappelijke zetel van de vennootschap er gevestigd. De officiële opening van het gebouw vond plaats op 11 april Daarnaast werd onderzocht hoe de communicatie naar de klant kan worden bijgestuurd en verbeterd. Uit de studie blijkt dat de bekendheid van de naam en opdracht van (het jonge) Eandis beter kan. Er heerst ook verwarring over de term netbeheerder. Het Eandismagazine wordt positief beoordeeld, zowel naar vormgeving als naar inhoud. De lezer waardeert de informatie, heeft interesse voor de gebrachte onderwerpen (REG, spaartips, dienstenaanbod, tarieven ) en wenst ook verder geïnformeerd te blijven. Er wordt vastgesteld dat het Eandismagazine in belangrijke mate bijdraagt tot de bekendheid van de naam en de opdrachten van Eandis. Op gebied van rationeel energiegebruik wil Eandis aantonen dat het anders kan en het eigen gebouw als referentie naar voor schuiven. Verlichting, ventilatie, isolatie, alles is gericht op een hoog comfort tegen een zo laag mogelijke prijs. Het systeem voor bodem-energie-opslag dat verwarming en koeling nagenoeg integraal uit de grond haalt, is een schoolvoorbeeld van rationeel energiegebruik en op die schaal uniek in ons land. Naambekendheid Sinds haar oprichting heeft Eandis tal van communicatieacties gerealiseerd, zowel naar de media als naar diverse doelgroepen, met als voornaamste de netgebruikers. Er waren onder meer advertenties over REG, de reeksen van Serge en Paul en Saskia en Paul op de regionale televisiestations en sinds 2006 het huis-aan-huis bedeelde Eandismagazine. Na de publicatie van het eerste Eandismagazine werd aan Dimarso, een onafhankelijk onderzoeksbureau, de opdracht gegeven om de impact van deze publicatie te meten en te peilen naar de naambekendheid van Eandis. Het was de bedoeling om bij de klanten de positie van Eandis te bepalen op het vlak van bekendheid en reputatie in vergelijking met de verschillende netbeheerders. 23

26 Ombudsdienst verscherpt onafhankelijkheid Als een klant een vraag of probleem heeft in verband met de dienstverlening, moet hij zich in principe eerst via de normale weg tot de betrokken diensten richten. Maar wat als de klant niet tevreden is met het antwoord of (binnen de vijf werkdagen) geen antwoord ontvangt? Dan is het belangrijk dat hij op een bepaald moment bij iemand anders te rade kan, zoals de ombudsdienst. Die behandelt alle vragen vertrouwelijk en zoekt naar een billijke oplossing die aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen. De ombudsdienst vormt zo een aanvulling op de bestaande procedure voor klachtenbehandeling. Het is vooral van belang dat dit op een onafhankelijke en vertrouwelijke manier kan, via eigen kanalen. Sinds begin 2007 is de ombudsdienst van Eandis via alle courante communicatiemiddelen rechtstreeks bereikbaar: het gratis telefoonnummer bereikbaar alle weekdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur postbus Melle het klachtenformulier op > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis waarmee de klant op een gestructureerde manier de informatie kan doorgeven het faxnummer

27 Inventaris van de vrijgemaakte markt in 2007 Overeenkomst tussen CREG en de Vlaamse gemengde distributienet - beheerders In 2006 waren de federale regulator CREG en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders gestart met overleg om afspraken te maken om op een minnelijke wijze een definitief einde te stellen aan de lopende betwistingen rond diverse beslissingen van de CREG, in hoofdzaak met betrekking tot het tarievendossier. Dat resulteerde op 4 september 2006 in een eerste dadingvoorstel maar mondde niet uit in een definitief akkoord. De gesprekken werden evenwel verdergezet en leidden uiteindelijk tot een nieuw voorstel van dadingovereenkomst met een bijhorend tekstvoorstel voor een toekomstig, zogenaamd koninklijk besluit meerjarentarieven distributie. In dat dading voorstel werden alle punten van het op 4 september 2006 bereikte principeakkoord minstens bevestigd en zelfs verruimd. Deze afspraken werden door de vertegenwoordigers van de CREG en van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders ondertekend op 1 oktober Ze zijn een belangrijke stap op het vlak van rechtszekerheid en stabiliteit. Ze bepalen de regels rond het vaststellen van: het totale inkomen en de billijke vergoeding; de algemene tariefstructuur; het saldo tussen kosten en ontvangsten; de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en de kostenbeheersing. Het is hierbij belangrijk dat de economische waarde van de installaties wordt aanvaard en dat er een grotere garantie wordt gegeven naar het niveau van de billijke vergoeding. In de overgangsperiode naar de meerjarentarieven (start voorzien in 2009) wordt aan de distributie netbeheerders een billijke vergoeding verzekerd die overeenstemt met wat zijzelf hebben ingediend. Daarbij is er het engagement van de CREG en van de Vlaamse gemengde distributie- 25

28 netbeheerders om ten aanzien van de totstandkoming van een koninklijk besluit meerjarentarieven distributie te ijveren voor de opname van de punten die thans zijn opgenomen in het genoemde tekstvoorstel ter zake. De distributienetbeheerders hebben na de ondertekening van de dadingovereenkomst afstand gedaan van alle vorderingen in de lopende gedingen ingesteld tegen diverse beslissingen van de CREG. Meerjarentarieven distributie De wet van 20 juli 2006 voert namelijk de mogelijkheid van meerjarentarieven in voor de transportnetbeheerders Elia en Fluxys en voor de distributienetbeheerders elektriciteit en aardgas. De meerjarentarieven voor Elia en Fluxys gelden reeds sinds 1 januari Voor de distributienetbeheerders elektriciteit en aardgas is de start voorzien vanaf 1 januari Meerjarentarieven moeten de nodige rechtszekerheid geven voor de klanten en de andere marktspelers, wat ten goede komt aan de transparantie. Ze bieden bovendien de mogelijkheid om op een stabiele basis tarieven te communiceren naar de marktpartijen. De dadingovereenkomst heeft dus niet alleen de discussiepunten met betrekking tot het verleden afgesloten, maar houdt bovendien naar de toekomst toe een aantal uitgangspunten in uit hoofde van de CREG ten aanzien van de totstandkoming van een toekomstig koninklijk besluit meerjarentarieven distributie. De werkwijze voorziet dat voor het eerste jaar een gedetailleerd tariefvoorstel wordt ingediend dat dan tijdens de drie daaropvolgende jaren via indexering wordt aangepast. De evolutie van de kosten zou gebeuren via een model waarin enerzijds rekening wordt gehouden met de indexering maar anderzijds ook met een kostenreductie per jaar. 26

29 Distributienettarieven 2008 Jaarlijks dient Iveka een werkingsbudget in bij de federale regulator CREG, dat als basis moet dienen om de distributienettarieven voor het daaropvolgende jaar te bepalen. Het distributie nettarief maakt deel uit van de totale kostprijs voor energie. Het is de enige bron van inkomsten voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. Het distributienettarief dekt onder meer de kosten voor de aanleg en de exploitatie van de netten, de verplichtingen als sociale energieleverancier, de promotie en de bevordering van rationeel energiegebruik, Voor het eerst besliste de CREG om het distributienettarief elektriciteit en gas van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor een gans jaar goed te keuren (voorheen, en dus ook voor 2007, waren er telkens beslissingen per kwartaal). De tarieven 2008 zijn een realistische weerspiegeling van de effectieve kosten, rekening houdend met alle opgelegde verplichtingen waaraan de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders moeten voldoen. Het tariefvoorstel hield ook rekening met de bepalingen in de dadingovereenkomst. De distri butie nettarieven van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders behoren nog steeds tot de laagste van België. De distributienettarieven voor elektriciteit en voor aardgas, zijn terug te vinden op de website Exploitatieoverschot in het distributienettarief 2006 De CREG besliste dat bij Iveka over het exploitatiejaar 2006 een malus wordt vastgesteld van ,50 euro voor de activiteit elektriciteit. Deze malus dient overeenkomstig artikel 24 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 voor de helft te worden verrekend in de tarieven voor het jaar 2008 en principieel voor de helft ten laste gelegd bij de netbeheerder. Overeenkomstig de dadingafspraken zal dit deel van de netbeheerder worden verrekend in het tarief voor de jaren Voor de activiteit aardgas besliste de CREG dat er over het exploitatiejaar 2006 bij Iveka een malus is vastgesteld van ,59 euro. Deze malus dient overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 29 februari 2004, principieel toegekend te worden aan de tarieven voor het exploitatiejaar In het kader van de dadingovereenkomst met de CREG werden hierover afspraken gemaakt, waarbij onder meer de verwerking van de malus 2006 globaal resulteert in een neutraal effect voor de aandeel houders. Uitbesteding aan een werkmaatschappij mogelijk De Vlaamse regering wijzigde op 6 juli 2007 twee eerdere besluiten die de onafhankelijkheid van distributienetbeheerders regelen. Deze wijziging past de basisbesluiten, door de gewijzigde marktomstandigheden, aan. Dit betekent concreet dat distributienetbeheerders nu ook een beroep kunnen doen op een zogenaamde werkmaatschappij, of een publiekrechtelijk rechts persoon, voor de voorbereiding van strategische en vertrouwelijke aangelegenheden. De VREG heeft aangekondigd dat er rond de werkmaatschappijen, ingevolge de inwerking treding van de wijzigingen in de besluiten op de netbeheerders, een apart onderzoek zal plaatsvinden, los van de opvolging van de netbeheerder. De aanvraag tot goedkeuring om een beroep te doen op een werkmaatschappij moest volgens de besluiten op de netbeheerders tegen einde september 2007 worden ingediend. Concreet komt het erop neer dat de netbeheerders die reeds voor 1 juli 2007 een beroep deden op een werkmaatschappij, de reguleringsinstantie hiervan per 27

30 aangetekende brief op de hoogte moesten brengen. Daarin geeft de netbeheerder aan hoelang hij een beroep wenst te doen op de werkmaatschappij. De reguleringsinstantie vraagt vervolgens stukken op om na te gaan of de werkmaatschappij voldoet aan de opgelegde vereisten van de besluiten met betrekking tot het netbeheer elektriciteit en gas. Nieuw marktmodel voor de Vlaamse energiemarkt in voorbereiding Op vraag van de Vlaamse minister voor Energie heeft de VREG reeds in 2006 een studie aangevat in verband met de ontwikkeling van een nieuw marktmodel voor de Vlaamse energiemarkt. Zo n marktmodel is het geheel van opdrachten, afspraken en communica tiekanalen tussen de verschillende marktpartijen, dat moet tegemoet komen aan de eisen van de betrokkenen in de energiemarkt. Enkele processen worden als knelpunten in de huidige marktwerking aangestipt. De VREG heeft verkennende gesprekken gevoerd en de standpunten van de marktpartijen geanalyseerd en getoetst aan de eigen ideeën. Een voorstel van samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd. De distributienetbeheerders hebben zich prin ci pieel bereid verklaard constructief mee te werken aan het nieuwe marktmodel, mits de verwezenlijkingen van het huidige model niet verloren gaan. Aardgasdecreet - aansluitbaarheid Het decreet van 22 december 2006 brengt enkele belangrijke wijzigingen aan in het aardgas decreet van 6 juli Vooral de dekkingsgraad van de aardgasdistributienetwerken moet aanzienlijk uitbreiden. Vandaag is de dekkingsgraad van het aardgasnet op het werkingsgebied van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders gemiddeld 82%. In de nieuwe bepalingen wordt de aansluitbaarheidsgraad bepaald als volgt: tegen 2015 minstens 95% in woongebieden, met uitzondering van woongebieden met een landelijk karakter; tegen % in woongebieden, met uitzondering van woongebieden met een landelijk karakter, en 95% in alle woongebieden. Deze vooropgestelde streefcijfers vormen een grote uitdaging. Eandis en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders zullen hiervoor een concreet actieplan opstellen en de nodige budgetten ter uitvoering ervan voorzien. De VREG vraagt bovendien bijkomende jaarlijkse rapportering in verband met de investerings werken aan het aardgasdistributienet en communicatie naar het publiek in verband met geplande uitbreidingen. Vernieuwde technische reglementen distributie elektriciteit en gas Op 16 oktober 2007 had de startvergadering van een projectcomité plaats. Dat comité bestaat uit acht leden, waarvan vier namens de netbeheerders (waaronder de heren Guy Peeters en Luc De Bruycker namens Eandis) en vier namens de leveranciers. Het projectcomité fungeert als een overkoepelend overleg platform tussen de verschillende partijen, de externe deskundige en de VREG. Het zal zich onder meer buigen over de doel stel lingen en timing van de vier werktrajecten (zijnde de beschrijving van het huidige marktmodel, de marktrollen, datacleansing en meetin frastructuur). Sinds 4 april 2007 zijn aanpassingen aangebracht aan de technische reglementen distributie elektriciteit en gas. Deze reglementen leggen de principes vast voor het beheer van en de toegang tot de distributienetten elektriciteit en gas. Zij vinden hun basis in de elektriciteits- en gasdecreten en worden voorbereid en opgesteld door de VREG. De eerste reglementen kwamen tot stand in Nadien volgden verschillende versies die telkens een verfijning inhielden. De belangrijkste wijzigingen werden op de bestuursorganen toegelicht: In de algemene bepalingen werden regelingen opgenomen voor de organisatie van het klachten beheer. 28

Activiteitenverslag 2007

Activiteitenverslag 2007 Activiteitenverslag 2007 Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen Opdrachthoudende vereniging 2 Inhoud Woord vooraf 4 1. Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 6 1.1 Identiteit

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 30 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 30 juni 2009 heeft distributienetbeheerder Iveka in Turnhout de jaarresultaten 2008 voorgesteld. In 2008 investeerde Iveka

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2010

Activiteitenverslag 2010 Activiteitenverslag 2010 Iveka Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2010 Jaarvergadering 22 juni 2011 1 Inhoud

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Iveka Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2011 Jaarvergadering 26 juni 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Iveka Regionaal Bestuurscomité Oost

Iveka Regionaal Bestuurscomité Oost Iveka Regionaal Bestuurscomité Oost 2013 Hoogstraten Baarle-Hertog Ravels Merksplas Beerse Turnhout Oud-Turnhout Arendonk Lille Kasterlee Retie Dessel Mol Herenthout Herentals Olen Geel Meerhout Balen

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Persmededeling 24 juni 2008

Persmededeling 24 juni 2008 Persmededeling 24 juni 2008 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 24 juni 2008 vond in Sint-Niklaas de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem. In 2007

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2009

ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG 2009

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Iveka Intercommunale Vereniging voor Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Jaarvergadering 25 juni 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

Iveka Regionaal Bestuurscomité West

Iveka Regionaal Bestuurscomité West Iveka Regionaal Bestuurscomité West 2015 Essen Kalmthout Wuustwezel Stabroek Brecht Rijkevorsel Malle Schoten Schilde Zoersel Wijnegem Wommelgem Borsbeek Ranst Zandhoven Vorselaar Grobbendonk Edegem Hove

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 5 december 2006

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 5 december 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd.

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd. Verslag Algemene vergadering 18 juni 2014 Aanwezig: De heer Peter Wouters, ondervoorzitter; De heer Rik Röttger, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen,

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 25 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 25 juni 2009 vond in Affligem de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem en werden de jaarresultaten

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio 2015 Kapellen Brasschaat Antwerpen Zwijndrecht Mortsel Duffel Inhoud Eandis Assets Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) IMEA

Nadere informatie

Verslag. Algemene vergadering. 16 december Algemene vergadering: verslag 17 juni goedkeuring

Verslag. Algemene vergadering. 16 december Algemene vergadering: verslag 17 juni goedkeuring Verslag Algemene vergadering 16 december 2015 Aanwezig: De heer Luk Lemmens, afgevaardigde provincie Antwerpen, mevrouw Leyla Aydemir, afgevaardigde stad Antwerpen, de heer Stef Breugelmans, afgevaardigde

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen 7 maart 2013 Visie distributienetbeheer in Vlaanderen De Raad van Bestuur van Eandis heeft op 6 maart 2013 haar visie geformuleerd over de ontwikkelingen, de evoluties en de hiermee gepaard gaande hervormingen

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 1 juli 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Tijdens de Algemene Vergadering van distributienetbeheerder Imewo werden de activiteiten en jaarresultaten 2008 voorgelegd. In

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Iveka Regionaal Bestuurscomité West

Iveka Regionaal Bestuurscomité West Iveka Regionaal Bestuurscomité West 2013 Essen Kalmthout Wuustwezel Stabroek Brecht Rijkevorsel Malle Schoten Schilde Zoersel Wijnegem Wommelgem Borsbeek Ranst Zandhoven Vorselaar Grobbendonk Edegem Hove

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking stuk ingediend op 1629 (2011-2012) Nr. 1 23 mei 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Jan Durnez, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Bart Caron

Nadere informatie

10 jaar vrijmaking energiemarkt

10 jaar vrijmaking energiemarkt 2013-450-N 10 jaar vrijmaking energiemarkt SERV_17 april 2013 Basisprincipes liberalisering gerealiseerd Snelle start in Vlaanderen Vrijheid van leverancierskeuze voor de consument. In januari 2013 wisselde

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2007

Activiteitenverslag 2007 Activiteitenverslag 2007 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2007 Jaarvergadering van 24 juni 2008 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 29 april 2009, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 3 juli 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Tijdens de Algemene Vergadering van distributienetbeheerder Gaselwest werden de activiteiten en jaarresultaten 2008 voorgelegd.

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017

Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017 Tarieven zoals van toepassing vanaf 1/1/2017 U vindt de tarieven op de volgende blz van jaarlijks vastrecht variabel tarief - progressief tarief: tarief per gemeente variabel tarief intergrale - vlak tarief:

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 25 april 2012, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Defecte straatlampen melden in wintermaanden

Defecte straatlampen melden in wintermaanden 26 september 2011 Defecte straatlampen melden in wintermaanden In de periode september-december 2011 voert Eandis, namens distributienetbeheerder Intergem, een aantal grote werken uit voor de aanleg of

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning Techniek Stappenplan Stappenplan voor voor een een aansluiting aansluiting van een van eengezinswoning een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017

OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017 OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017 Burgemeester van de gemeente Aanwezig Boechout Koen T Sijen veronstschuldigd Borsbeek Dis Van Berckelaer aanwezig Brasschaat Koen Verberck aanwezig Brecht Luc

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h)

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h) Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h) «EANnr» Tussen «Naam_klant» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel» te «Gemeente_Maatschappelijke_zetel» Ondernemingsnummer: «Ondernemings_nummer»

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 25.09.2009, IMEA 29.09.2009, Imewo 25.09.2009, Intergem 24.09.2009, Iveka 29.09.2009, Iverlek 28.09.2009. APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING VOOR ONDERNEMINGEN MET EEN VERMOGEN VAN MAXIMUM 1 MVA

INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING VOOR ONDERNEMINGEN MET EEN VERMOGEN VAN MAXIMUM 1 MVA Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Drieëndertigste boekjaar 1 januari 2007-31 december 2007

Jaarverslag 2007. Drieëndertigste boekjaar 1 januari 2007-31 december 2007 Jaarverslag 2007 Drieëndertigste boekjaar 1 januari 2007-31 december 2007 Imewo JAARVERSLAG 2007 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN 2007 DRIEËNDERTIGSTE BOEKJAAR

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid 2013 Aalst Zottegem Herzele Erpe- Mere Affligem Denderleeuw Haaltert Ninove Brakel Lierde Geraardsbergen Bever Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

STEMMING BIJ VOLMACHT. Voornaam Naam... Adres..

STEMMING BIJ VOLMACHT. Voornaam Naam... Adres.. STEMMING BIJ VOLMACHT De ondergetekende, Voornaam Naam.... Adres.. of Benaming. Juridische vorm.... Maatschappelijke zetel. hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger)

Nadere informatie

Halfjaarlijkse informatienota 2013

Halfjaarlijkse informatienota 2013 Halfjaarlijkse informatienota 2013 Halfjaarlijks syntheseverslag voor toelichting in de gemeenteraad Conform de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (6 juli 2001) brengen

Nadere informatie

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland:

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Cijfers & achtergrondinformatie Dienst welzijn & gezondheid 1-3/06/2015 Inhoud Armoede (op het platteland)? Uitdagingen voor de leadergebieden? Ondersteuning

Nadere informatie

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) 11-03-2013 WG Belgian Grid Agenda Overlopen van een aantal artikels Bespreken vragen / bedenkingen VREG 2

Nadere informatie

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025 Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid 1 Kleuren of krimpen. Bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h BIJLAGE bij nota commentaar Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 00 m³(n)/h «EAN Afname» «EAN Injectie» Tussen «Naam_Distributienetgebruiker» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel_van_de_netgebruik»

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 november 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/11 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2015/1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW. Aan de

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie