Activiteitenverslag 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2007"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2007

2

3 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende Vereniging Zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 juni

4 2

5 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 11 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 15 Verslag van de raad van bestuur 19 Activiteiten van Iveka in Eandis 22 Inventaris van de vrijgemaakte markt in Algemeen beleid van Iveka in Iveka in de samenleving 42 Klantenbeheer en openbaredienstverplichtingen 46 Investeringsprogramma s 55 Verslag van het corporate governance comité 58 Beknopte jaarrekening 59 3

6 Woord vooraf Geachte lezer, Tijdens de vorige legislatuur werden heel wat ingrijpende dossiers voorbereid en uitgevoerd, vooral rond de vrijgemaakte energiemarkt. Er is een traject afgelegd waarbij keuzes moesten worden gemaakt en waarbij de uitvoerbaarheid van beslissingen en opdrachten de nodige soepelheid, inlevingsvermogen en werklust hebben gevergd. Graag wil ik de vorige bestuurders dan ook bedanken voor al wat ze in de meest turbulente periode sinds het bestaan van Iveka hebben gepresteerd. De nieuwe bestuursorganen die in maart 2007 zijn geïnstalleerd, werden nagenoeg onmiddellijk ondergedompeld in een complexe en veeleisende energieomgeving. We hebben van bij de start steeds de intentie gehad om op de ingeslagen weg verder te gaan: uitvoering geven aan de opdrachten die ons worden toevertrouwd, de kwaliteit van de dienstverlening verhogen, de kosten onder controle houden en meewerken aan verbeteringen en aanpassingen die de globale marktwerking ten goede komen. Werken aan een verbeterde energiemarkt is enkel zinvol en realistisch als het eindproduct het gevolg is van de samenwerking en een gelijklopende visie van de volledige sector, dat bovendien door het beleid wordt ondersteund en dat voldoende transparant is. Elke keuze moet een oplossing zijn die de marktwerking niet alleen vandaag maar ook naar de toekomst toe garandeert. We stellen vast dat die marktwerking nog steeds vrij complex is en tal van gebruikers ervaren dit als een doolhof. Mensen kennen stukjes van het verhaal, maar het is niet altijd duidelijk wie wat doet. Indien er hier en daar een perceptie ontstaat dat er iets schort aan de dienstverlening, dan ligt vaak een gebrek aan duidelijkheid en transparantie van de markt aan de basis. Het is meer dan ooit onze opdracht als distributienetbeheerder om zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren en te zorgen voor een gevoel van zekerheid. We willen dan ook garant staan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening die beschikbaarheid, bereikbaarheid en gedegen vakkennis impliceert en die onze klanten een toegevoegde waarde oplevert. De keuze van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders om voor de uitvoering van hun opdrachten 4

7 een beroep te doen op een eigen werkmaatschappij, is de juiste keuze. Van bij haar oprichting heeft Eandis een traject van dienstverlening uitgetekend waarbij de bereikbaarheid en de beschikbaarheid voor onze klanten cruciaal zijn. De maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot onze dienstverlening zijn zeer groot. Het is onze permanente intentie om de beschikbare middelen optimaal aan te wenden om op een kostenefficiënte, technisch verantwoorde en bedrijfszekere manier de netten uit te baten. Wanneer we vaststellen dat we op Europees niveau tot de beste behoren op vlak van betrouwbaarheid van netten en leveringszekerheid, dan zijn dat schitterende resultaten. Ook de sociale openbaredienstverplichtingen vormen een niet te onderschatten taak. We organiseren de energielevering aan mensen die het financieel moeilijk hebben en niet meer bij een energieleverancier terechtkunnen. Deze leveringen zijn de voorbije drie jaar stelselmatig toegenomen, maar lijken zich vandaag te stabiliseren, alvast een gunstige kentering. We hebben ons opnieuw volop ingezet om onze netgebruikers te sensibiliseren om rationeel met energie om te gaan. De resultaten liegen er niet om, het aantal premieaanvragen neemt enorm toe. In 2007 zijn we ook gestart met het project energiescans bij huishoudelijke elektriciteitsklanten. De energiescanners geven tips om minder energie te gebruiken, om beter te isoleren, en plaatsen een aantal eenvoudige middelen die een positieve impact hebben op het energieverbruik. Ook dit aspect van onze maatschappelijke opdracht vervullen we met grote verantwoordelijkheidszin. De samenleving heeft ons een belangrijke taak toebedeeld met verschillende facetten. Voortdurend komen er nieuwe uitdagingen en nieuwe wettelijke verplichtingen bij. Hier en daar ontstaan spanningsvelden tussen enerzijds de opdrachten en de uitvoering ervan, en anderzijds de vertaling van de kosten in de distributienettarieven. Als distributienetbeheerder doen we geen uitspraak over de diverse verplichtingen en daaraan verbonden kosten, die maatschappelijk zijn ingegeven. Maar alle kosten moeten tarifair worden afgedekt. We pleiten ervoor dat ondanks de soms complexe situatie, er voldoende middelen ter beschikking blijven om onze opdrachten kwalitatief te blijven uitvoeren. De distributienettarieven staan in de schijnwerpers en hebben in de afgelopen maanden vaak voor commotie gezorgd. Nochtans moeten we een aantal frappante vaststellingen maken. De tarieven van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders behoren tot de laagste van België, waarbij Iveka voor elektriciteit de goedkoopste is. We scoren het hoogst op vlak van efficiëntie en performantie. Onze beheersbare kosten, de enige factor waarop we zelf operationeel kunnen ingrijpen, zijn opmerkelijk gedaald: met 20,5% voor elektriciteit en met 14,1% voor aardgas. Maar omdat deze beheersbare kosten slechts 6% uitmaken van de eindprijs die de leveranciers aan de gebruikers aanrekenen, heeft de samenleving niet altijd een realistische perceptie van de inspanningen van de distributienetbeheerders. Wij hopen dat de in 2007 afgesloten dading met de CREG een goede basis mag zijn om verder te onderhandelen over de invoering van de meerjarentarieven vanaf Deze meerjarentarieven zullen de nodige stabiliteit moeten bieden en een belangrijke bijdrage leveren aan een duidelijke marktwerking. De Vlaamse energiemarkt is in volle groei en dat geeft ons de nodige drijfkracht om verder naar meer efficiëntie en vereenvoudiging te blijven zoeken. Wij nemen deze uitdaging met de grootste zorg aan, omdat we onze hoge kwaliteitsnormen willen handhaven. Het is steeds onze bedoeling om op het traject van dienstverlening, nabijheid en het geven van duidelijke informatie verder te gaan. Ik ben overtuigd dat we op de goede weg zijn. Dat is alleen maar mogelijk dankzij het vertrouwen van onze aandeelhouders en ook vooral dankzij de tomeloze inzet van het managementcomité en de medewerkers van Eandis, als dienstverlenend bedrijf voor alle exploitatietaken van het distributienetbeheer. Namens Iveka wens ik alle medewerkers van Eandis dan ook te danken voor de inzet en de voorbeeldige wijze waarop ze uitvoering hebben verleend aan de vele opdrachten die hen werden toevertrouwd. Jos Ansoms Voorzitter 5

8 6

9 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 7

10 Identiteit Benaming : Iveka - Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse afgekort tot Iveka Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel : Koningin Elisabethlei Turnhout Secretariaat : Lamorinièrestraat Antwerpen Oprichting : Opgericht te Malle op 24 november 1981, na koninklijke machtiging van 20 oktober 1981 Belgisch Staatsblad van 20 november 1981 Oprichtingsakte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Akte gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1983, akte nr Statuten : Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 25 oktober 1982 Gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1983 en die sindsdien verscheidene malen werden gewijzigd, de laatste maal op de algemene vergadering in buitengewone zitting van 17 december 2007, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2008, akte nummer Ondernemingsnummer : BTW BE RPR Turnhout 8

11 Contactmogelijkheden Telefonische bereikbaarheid Algemeen nummer Iveka Op dit nummer kan je terecht voor: vragen over nieuwe aansluitingen verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters vragen over de opneming van meterstanden vragen over rationeel energiegebruik (REG) vragen over budgetmeters en dienstverlening sociale leverancier Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Gasreuk Dit nummer om een gasreuk te melden is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten Op dit nummer kun je terecht met meldingen over storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Doven en slechthorenden Zij kunnen gasreuk, storingen en defecten melden via sms-codebericht naar Meer info op website Defecte straatlampen Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens van de paal door (via telefoon of website) en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld. Ombudsdienst Eandis Werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur Ombudsdienst Eandis, Postbus 60, 9090 Melle > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis 9

12 Klantenkantoren Brecht: Geel: Lier : Turnhout : Lessiusstraat 18, 2960 Brecht Dr. Van de Perrestraat 218, 2440 Geel Kantstraat 6, 2500 Lier Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout Websites Infrastructuurgebieden Antwerpen : Kempen : Mechelen : Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout Elektriciteitsstraat 70, 2800 Mechelen Secretariaat Iveka Lamorinièrestraat 231, 2018 Antwerpen Algemeen correspondentieadres Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 10

13 Deelnemers 43 gemeenten, Provincie Antwerpen en Electrabel nv Gemeenten Elektriciteit Aardgas Aartselaar - Arendonk Baarle-Hertog (*) Balen Beerse Boom Borsbeek - Brecht - Dessel Edegem - Geel Grobbendonk - Herentals Herenthout Hoogstraten Hove - Kalmthout - Kasterlee Kontich - Lier Lille Lint - Malle - Meerhout Mol Olen Oud-Turnhout Ranst - Ravels 11

14 Deelnemers (vervolg) Gemeenten Elektriciteit Aardgas Retie Rijkevorsel - Rumst Schelle - Schilde - Schoten - Stabroek - Turnhout Westerlo Wijnegem - Wommelgem - Wuustwezel - Zandhoven - Zoersel - (*) Baarle-Hertog : aardgas uitsluitend in deelgemeente Zondereigen 12

15 Distributiegebied Volgens energiedrager 13

16 Distributiegebied Volgens infrastructuurgebied 14

17 Bestuur en toezicht RAAD VAN BESTUUR Voorzitter ANSOMS Jos - Wuustwezel Ondervoorzitters VAN DER PLAETSEN Walter - Wommelgem CEUSTERMANS Ingrid - Prov. Antwerpen BOSMAN Eric - Electrabel Leden BEDDEGENOODTS Guy - Wijnegem BERGMANS Jos - Edegem BRASPENNINCKX Leo - Rijkevorsel CAERS Yves - Ranst COPPENS Jos - Ravels DE BIE Willy - Zandhoven DE BRUYN Constant - Brecht (tot ) DE LOOSE Miriam - Electrabel DE SMET Annick - Prov. Antwerpen DIELS Paul - Lille DUVILLERS Ivan - Electrabel FLORENT Eddy - Kontich GOVERS Wim - Zoersel HENDRICKX Wim - Arendonk HENS Werner - Balen HUYBRECHTS Ludo - Borsbeek HUYGHE Eddy - Rumst JACOBS Lukas - Kalmthout JANSSENS Luc - Retie LAMBRECHTS Rumold - Electrabel LECOUTRE Filip - Hove LODEWIJCKX Jozef - Mol MARIËN Dirk - Schilde MARTENS Jos - Hoogstraten MATTHYSEN Lutgarde - Stabroek MICHIELSEN Kamiel - Beerse MINTJENS Jules - Malle MUYSHONDT Nicole - Lint PEERAER Walter - Electrabel PENASSE Leen - Dessel RYMEN Maria - Grobbendonk SARENS André - Electrabel SCHRIJVERS Peter - Brecht (vanaf ) SELS Jan - Oud-Turnhout TAFFOREAU Ismaël - Lier VALGAEREN Rudi - Olen VAN BRAGT Johan - Electrabel VAN DE PERRE Jef - Kasterlee VAN DEN BOGAERT Monique - Schoten VAN DINGENEN Marcel - Herentals VAN MECHELEN Ann - Prov. Antwerpen VAN TILBURG Leo - Baarle-Hertog VERBOVEN Carry - Boom VERHEYEN Roger - Meerhout VERSTREKEN Willy - Aartselaar VERVOORT Tom - Geel VOS Eric - Turnhout VRINDTS Roger - Westerlo WILMS Ruth - Schelle WITVROUWEN Frans - Herenthout Leden met raadgevende stem LEGENDRE Roby - Borsbeek VANDYCK Kris - Balen Secretaris VERBIESE José 15

18 Bestuur en toezicht RAAD VAN BESTUUR Vertegenwoordiging Eandis AERTS Rudy BLOMME Jean-Pierre DE BRUYCKER Luc DE DECKER Johan (tot ) HERZEEL Erwin LEMMENS Romain MAES Raymond PEETERS Guy PEETERS Marcel VANDEVELDE Nick VAN DOREN Guido (vanaf ) 16

19 DIRECTIECOMITÉ CORPORATE GOVERNANCE COMITÉ Voorzitter DE BIE Willy Voorzitter COPPENS Jos Ondervoorzitters VAN DER PLAETSEN Walter CEUSTERMANS Ingrid BOSMAN Eric Leden ANSOMS Jos DE SMET Annick HENDRICKX Wim HENS Werner HUYBRECHTS Ludo HUYGHE Eddy JACOBS Lukas LAMBRECHTS Rumold MARTENS Jos SARENS André VAN BRAGT Johan VERVOORT Tom VOS Eric WITVROUWEN Frans Ondervoorzitter MARIËN Dirk Leden LECOUTRE Filip VAN MECHELEN Ann VRINDTS Roger Secretaris HERMANS Jan Vertegenwoordiging Eandis DEMEYER Frank SWAELENS Jean-Pierre Commissaris CBV Kleinveld Peat Marwick Goedeler Bedrijfsrevisoren Vertegenwoordigd door BERGER Pierre Secretaris VERBIESE José Vertegenwoordiging Eandis AERTS Rudy DE BRUYCKER Luc HERZEEL Erwin LEMMENS Romain MAES Raymond PEETERS Guy VANDEVELDE Nick 17

20 REGIONALE ADVIESCOMITÉS Kempen Noord Kempen Zuid Nete Noord Nete Zuid Voorzitter Voorzitter Voorzitter Voorzitter VOS Eric VERVOORT Tom DE BIE Willy VAN DER PLAETSEN Walter Ondervoorzitter Ondervoorzitter Ondervoorzitter Ondervoorzitter MICHIELSEN Kamiel HENS Werner DE BRUYN Constant FLORENT Eddy (tot ) Leden Leden Leden Leden COPPENS Jos CEUSTERMANS Ingrid ANSOMS Jos BERGMANS Jos DE SMET Annick JANSSENS Luc BEDDEGENOODTS Guy CAERS Yves DIELS Paul LODEWIJCKX Jozef BRASPENNINCKX Leo HUYBRECHTS Ludo HENDRICKX Wim PENASSE Leen GOVERS Wim HUYGHE Eddy MARTENS Jos VALGAEREN Rudi JACOBS Lukas LECOUTRE Filip SELS Jan VAN DINGENEN Marcel MARIËN Dirk MUYSHONDT Nicole VAN DE PERRE Jef VERHEYEN Roger MATTHYSEN Lutgarde TAFFOREAU Ismaël VAN MECHELEN Ann VRINDTS Roger MINTJENS Jules VERBOVEN Carry VAN TILBURG Leo WITVROUWEN Frans RYMEN Maria VERSTREKEN Willy SCHRIJVERS Peter WILMS Ruth (vanaf ) VAN DEN BOGAERT Monique Secretaris Secretaris Secretaris Secretaris VERBIESE José VERBIESE José VERBIESE José VERBIESE José Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging Eandis Eandis Eandis Eandis CUYT Johan CUYT Johan AERTS Rudy AERTS Rudy D HAENS Etienne D HAENS Etienne CUINEN Marc MAES Raymond HEIVERS Jozef HEIVERS Jozef CUYT Johan PEETERS Marcel LANSLOOT Karel LANSLOOT Karel D HAENS Etienne ROSSEEL Tom LEMMENS Romain LEMMENS Romain HEIVERS Jozef VERMEULEN Jan MAES Raymond MAES Raymond LANSLOOT Karel CUINEN Marc PEETERS Guy PEETERS Guy LEMMENS Romain HERMANS Karel VANGHEEL Paul VANGHEEL Paul MAES Raymond ROSSEEL Tom VANGHEEL Paul VERMEULEN Jan 18

21 Verslag van de raad van bestuur 19

22 Verslag van de raad van bestuur Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van Iveka tijdens het boekjaar In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen van de voorbije periode. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften en artikel 17 van de statuten heeft het corporate governance comité (CGC) aan de raad van bestuur verslag uitgebracht over zijn opdrachten inzake het hem toevertrouwde mandaat met betrekking tot het werkingsjaar Het betreft een rapport zonder voorbehoud noch bezwaar. Verder verslag over de uitgevoerde werkzaamheden van het corporate governance comité vindt u op pagina 58 van het activiteitenverslag. Tevens leggen wij u de jaarrekening voor, namelijk de balans, de resultatenrekening met commentaar en de toelichting, afgesloten per 31 december 2007, en de winstverdeling. De raad van bestuur 21 april

23 Activiteiten van Iveka in

24 Eandis Organisatieschema De raad van bestuur van Eandis heeft op 7 februari 2007 een voorstel tot herschikking van de organisatiestructuur goedgekeurd. Daarbij werd de voormalige tweevoudige structuur van managementteam en operationeel team vervangen door een structuur op basis van één managementcomité dat bestaat uit tien personen. De raad van bestuur van Iveka heeft in de zitting van 13 maart 2007 zijn goedkeuring gehecht aan deze herschikking. Ingevolge het positieve advies vanwege het corporate governance comité van Iveka heeft de raad van bestuur van Iveka tevens zijn goedkeuring gegeven aan de aanstelling van de leden van het manage ment comité van Eandis. Het managementcomité van Eandis is verantwoorde lijk voor het dagelijkse bestuur van de onderneming en voor de uitvoering van de opdrachten zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van Eandis. Zonder afbreuk te doen aan de statutaire en reglementaire bevoegdheden van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders worden de dagelijkse leiding van Iveka en de dagelijkse uitvoering van de beslissingen van Iveka toevertrouwd aan het managementcomité van Eandis. Binnen Eandis wordt veel aandacht besteed aan asset management, dit wil zeggen het beheer van de materiële middelen die optimaal moeten kunnen worden aangewend om op een kostenefficiënte, technisch verantwoorde, bedrijfszekere en veilige manier de distributienetten uit te baten. Begin 2007 werd organisatorisch een opsplitsing gemaakt tussen netuitbating en netbeheer en werd afgestapt van de geografische opsplitsing Oost en West van de infrastructuurgebieden. Netuitbating overkoepelt de tien infrastructuurgebieden, aangevuld met de afdeling bedrijfsvoering, en netbeheer heeft als opdracht om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. 22

25 Nieuw hoofdkantoor Eandis nam in november 2007 zijn nieuwe hoofd kantoor in gebruik in het Oost-Vlaamse Melle. Als jong bedrijf met een groot geografisch werkings gebied had Eandis nood aan een centraal gelegen gebouw. Wegens de centrale ligging en de goede bereikbaarheid, viel de keuze voor de bouw van de nieuwe hoofdzetel op de site te Melle. Het gebouw biedt plaats aan ongeveer 600 werknemers en sinds 1 januari 2008 is de maatschappelijke zetel van de vennootschap er gevestigd. De officiële opening van het gebouw vond plaats op 11 april Daarnaast werd onderzocht hoe de communicatie naar de klant kan worden bijgestuurd en verbeterd. Uit de studie blijkt dat de bekendheid van de naam en opdracht van (het jonge) Eandis beter kan. Er heerst ook verwarring over de term netbeheerder. Het Eandismagazine wordt positief beoordeeld, zowel naar vormgeving als naar inhoud. De lezer waardeert de informatie, heeft interesse voor de gebrachte onderwerpen (REG, spaartips, dienstenaanbod, tarieven ) en wenst ook verder geïnformeerd te blijven. Er wordt vastgesteld dat het Eandismagazine in belangrijke mate bijdraagt tot de bekendheid van de naam en de opdrachten van Eandis. Op gebied van rationeel energiegebruik wil Eandis aantonen dat het anders kan en het eigen gebouw als referentie naar voor schuiven. Verlichting, ventilatie, isolatie, alles is gericht op een hoog comfort tegen een zo laag mogelijke prijs. Het systeem voor bodem-energie-opslag dat verwarming en koeling nagenoeg integraal uit de grond haalt, is een schoolvoorbeeld van rationeel energiegebruik en op die schaal uniek in ons land. Naambekendheid Sinds haar oprichting heeft Eandis tal van communicatieacties gerealiseerd, zowel naar de media als naar diverse doelgroepen, met als voornaamste de netgebruikers. Er waren onder meer advertenties over REG, de reeksen van Serge en Paul en Saskia en Paul op de regionale televisiestations en sinds 2006 het huis-aan-huis bedeelde Eandismagazine. Na de publicatie van het eerste Eandismagazine werd aan Dimarso, een onafhankelijk onderzoeksbureau, de opdracht gegeven om de impact van deze publicatie te meten en te peilen naar de naambekendheid van Eandis. Het was de bedoeling om bij de klanten de positie van Eandis te bepalen op het vlak van bekendheid en reputatie in vergelijking met de verschillende netbeheerders. 23

26 Ombudsdienst verscherpt onafhankelijkheid Als een klant een vraag of probleem heeft in verband met de dienstverlening, moet hij zich in principe eerst via de normale weg tot de betrokken diensten richten. Maar wat als de klant niet tevreden is met het antwoord of (binnen de vijf werkdagen) geen antwoord ontvangt? Dan is het belangrijk dat hij op een bepaald moment bij iemand anders te rade kan, zoals de ombudsdienst. Die behandelt alle vragen vertrouwelijk en zoekt naar een billijke oplossing die aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen. De ombudsdienst vormt zo een aanvulling op de bestaande procedure voor klachtenbehandeling. Het is vooral van belang dat dit op een onafhankelijke en vertrouwelijke manier kan, via eigen kanalen. Sinds begin 2007 is de ombudsdienst van Eandis via alle courante communicatiemiddelen rechtstreeks bereikbaar: het gratis telefoonnummer bereikbaar alle weekdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur postbus Melle het klachtenformulier op > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis waarmee de klant op een gestructureerde manier de informatie kan doorgeven het faxnummer

27 Inventaris van de vrijgemaakte markt in 2007 Overeenkomst tussen CREG en de Vlaamse gemengde distributienet - beheerders In 2006 waren de federale regulator CREG en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders gestart met overleg om afspraken te maken om op een minnelijke wijze een definitief einde te stellen aan de lopende betwistingen rond diverse beslissingen van de CREG, in hoofdzaak met betrekking tot het tarievendossier. Dat resulteerde op 4 september 2006 in een eerste dadingvoorstel maar mondde niet uit in een definitief akkoord. De gesprekken werden evenwel verdergezet en leidden uiteindelijk tot een nieuw voorstel van dadingovereenkomst met een bijhorend tekstvoorstel voor een toekomstig, zogenaamd koninklijk besluit meerjarentarieven distributie. In dat dading voorstel werden alle punten van het op 4 september 2006 bereikte principeakkoord minstens bevestigd en zelfs verruimd. Deze afspraken werden door de vertegenwoordigers van de CREG en van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders ondertekend op 1 oktober Ze zijn een belangrijke stap op het vlak van rechtszekerheid en stabiliteit. Ze bepalen de regels rond het vaststellen van: het totale inkomen en de billijke vergoeding; de algemene tariefstructuur; het saldo tussen kosten en ontvangsten; de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en de kostenbeheersing. Het is hierbij belangrijk dat de economische waarde van de installaties wordt aanvaard en dat er een grotere garantie wordt gegeven naar het niveau van de billijke vergoeding. In de overgangsperiode naar de meerjarentarieven (start voorzien in 2009) wordt aan de distributie netbeheerders een billijke vergoeding verzekerd die overeenstemt met wat zijzelf hebben ingediend. Daarbij is er het engagement van de CREG en van de Vlaamse gemengde distributie- 25

28 netbeheerders om ten aanzien van de totstandkoming van een koninklijk besluit meerjarentarieven distributie te ijveren voor de opname van de punten die thans zijn opgenomen in het genoemde tekstvoorstel ter zake. De distributienetbeheerders hebben na de ondertekening van de dadingovereenkomst afstand gedaan van alle vorderingen in de lopende gedingen ingesteld tegen diverse beslissingen van de CREG. Meerjarentarieven distributie De wet van 20 juli 2006 voert namelijk de mogelijkheid van meerjarentarieven in voor de transportnetbeheerders Elia en Fluxys en voor de distributienetbeheerders elektriciteit en aardgas. De meerjarentarieven voor Elia en Fluxys gelden reeds sinds 1 januari Voor de distributienetbeheerders elektriciteit en aardgas is de start voorzien vanaf 1 januari Meerjarentarieven moeten de nodige rechtszekerheid geven voor de klanten en de andere marktspelers, wat ten goede komt aan de transparantie. Ze bieden bovendien de mogelijkheid om op een stabiele basis tarieven te communiceren naar de marktpartijen. De dadingovereenkomst heeft dus niet alleen de discussiepunten met betrekking tot het verleden afgesloten, maar houdt bovendien naar de toekomst toe een aantal uitgangspunten in uit hoofde van de CREG ten aanzien van de totstandkoming van een toekomstig koninklijk besluit meerjarentarieven distributie. De werkwijze voorziet dat voor het eerste jaar een gedetailleerd tariefvoorstel wordt ingediend dat dan tijdens de drie daaropvolgende jaren via indexering wordt aangepast. De evolutie van de kosten zou gebeuren via een model waarin enerzijds rekening wordt gehouden met de indexering maar anderzijds ook met een kostenreductie per jaar. 26

29 Distributienettarieven 2008 Jaarlijks dient Iveka een werkingsbudget in bij de federale regulator CREG, dat als basis moet dienen om de distributienettarieven voor het daaropvolgende jaar te bepalen. Het distributie nettarief maakt deel uit van de totale kostprijs voor energie. Het is de enige bron van inkomsten voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. Het distributienettarief dekt onder meer de kosten voor de aanleg en de exploitatie van de netten, de verplichtingen als sociale energieleverancier, de promotie en de bevordering van rationeel energiegebruik, Voor het eerst besliste de CREG om het distributienettarief elektriciteit en gas van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor een gans jaar goed te keuren (voorheen, en dus ook voor 2007, waren er telkens beslissingen per kwartaal). De tarieven 2008 zijn een realistische weerspiegeling van de effectieve kosten, rekening houdend met alle opgelegde verplichtingen waaraan de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders moeten voldoen. Het tariefvoorstel hield ook rekening met de bepalingen in de dadingovereenkomst. De distri butie nettarieven van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders behoren nog steeds tot de laagste van België. De distributienettarieven voor elektriciteit en voor aardgas, zijn terug te vinden op de website Exploitatieoverschot in het distributienettarief 2006 De CREG besliste dat bij Iveka over het exploitatiejaar 2006 een malus wordt vastgesteld van ,50 euro voor de activiteit elektriciteit. Deze malus dient overeenkomstig artikel 24 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 voor de helft te worden verrekend in de tarieven voor het jaar 2008 en principieel voor de helft ten laste gelegd bij de netbeheerder. Overeenkomstig de dadingafspraken zal dit deel van de netbeheerder worden verrekend in het tarief voor de jaren Voor de activiteit aardgas besliste de CREG dat er over het exploitatiejaar 2006 bij Iveka een malus is vastgesteld van ,59 euro. Deze malus dient overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 29 februari 2004, principieel toegekend te worden aan de tarieven voor het exploitatiejaar In het kader van de dadingovereenkomst met de CREG werden hierover afspraken gemaakt, waarbij onder meer de verwerking van de malus 2006 globaal resulteert in een neutraal effect voor de aandeel houders. Uitbesteding aan een werkmaatschappij mogelijk De Vlaamse regering wijzigde op 6 juli 2007 twee eerdere besluiten die de onafhankelijkheid van distributienetbeheerders regelen. Deze wijziging past de basisbesluiten, door de gewijzigde marktomstandigheden, aan. Dit betekent concreet dat distributienetbeheerders nu ook een beroep kunnen doen op een zogenaamde werkmaatschappij, of een publiekrechtelijk rechts persoon, voor de voorbereiding van strategische en vertrouwelijke aangelegenheden. De VREG heeft aangekondigd dat er rond de werkmaatschappijen, ingevolge de inwerking treding van de wijzigingen in de besluiten op de netbeheerders, een apart onderzoek zal plaatsvinden, los van de opvolging van de netbeheerder. De aanvraag tot goedkeuring om een beroep te doen op een werkmaatschappij moest volgens de besluiten op de netbeheerders tegen einde september 2007 worden ingediend. Concreet komt het erop neer dat de netbeheerders die reeds voor 1 juli 2007 een beroep deden op een werkmaatschappij, de reguleringsinstantie hiervan per 27

30 aangetekende brief op de hoogte moesten brengen. Daarin geeft de netbeheerder aan hoelang hij een beroep wenst te doen op de werkmaatschappij. De reguleringsinstantie vraagt vervolgens stukken op om na te gaan of de werkmaatschappij voldoet aan de opgelegde vereisten van de besluiten met betrekking tot het netbeheer elektriciteit en gas. Nieuw marktmodel voor de Vlaamse energiemarkt in voorbereiding Op vraag van de Vlaamse minister voor Energie heeft de VREG reeds in 2006 een studie aangevat in verband met de ontwikkeling van een nieuw marktmodel voor de Vlaamse energiemarkt. Zo n marktmodel is het geheel van opdrachten, afspraken en communica tiekanalen tussen de verschillende marktpartijen, dat moet tegemoet komen aan de eisen van de betrokkenen in de energiemarkt. Enkele processen worden als knelpunten in de huidige marktwerking aangestipt. De VREG heeft verkennende gesprekken gevoerd en de standpunten van de marktpartijen geanalyseerd en getoetst aan de eigen ideeën. Een voorstel van samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd. De distributienetbeheerders hebben zich prin ci pieel bereid verklaard constructief mee te werken aan het nieuwe marktmodel, mits de verwezenlijkingen van het huidige model niet verloren gaan. Aardgasdecreet - aansluitbaarheid Het decreet van 22 december 2006 brengt enkele belangrijke wijzigingen aan in het aardgas decreet van 6 juli Vooral de dekkingsgraad van de aardgasdistributienetwerken moet aanzienlijk uitbreiden. Vandaag is de dekkingsgraad van het aardgasnet op het werkingsgebied van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders gemiddeld 82%. In de nieuwe bepalingen wordt de aansluitbaarheidsgraad bepaald als volgt: tegen 2015 minstens 95% in woongebieden, met uitzondering van woongebieden met een landelijk karakter; tegen % in woongebieden, met uitzondering van woongebieden met een landelijk karakter, en 95% in alle woongebieden. Deze vooropgestelde streefcijfers vormen een grote uitdaging. Eandis en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders zullen hiervoor een concreet actieplan opstellen en de nodige budgetten ter uitvoering ervan voorzien. De VREG vraagt bovendien bijkomende jaarlijkse rapportering in verband met de investerings werken aan het aardgasdistributienet en communicatie naar het publiek in verband met geplande uitbreidingen. Vernieuwde technische reglementen distributie elektriciteit en gas Op 16 oktober 2007 had de startvergadering van een projectcomité plaats. Dat comité bestaat uit acht leden, waarvan vier namens de netbeheerders (waaronder de heren Guy Peeters en Luc De Bruycker namens Eandis) en vier namens de leveranciers. Het projectcomité fungeert als een overkoepelend overleg platform tussen de verschillende partijen, de externe deskundige en de VREG. Het zal zich onder meer buigen over de doel stel lingen en timing van de vier werktrajecten (zijnde de beschrijving van het huidige marktmodel, de marktrollen, datacleansing en meetin frastructuur). Sinds 4 april 2007 zijn aanpassingen aangebracht aan de technische reglementen distributie elektriciteit en gas. Deze reglementen leggen de principes vast voor het beheer van en de toegang tot de distributienetten elektriciteit en gas. Zij vinden hun basis in de elektriciteits- en gasdecreten en worden voorbereid en opgesteld door de VREG. De eerste reglementen kwamen tot stand in Nadien volgden verschillende versies die telkens een verfijning inhielden. De belangrijkste wijzigingen werden op de bestuursorganen toegelicht: In de algemene bepalingen werden regelingen opgenomen voor de organisatie van het klachten beheer. 28

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 GASELWEST ACTIVITEITENVERSLAG 2009 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve intercommunale vereniging 2009 Vijfendertigste boekjaar Activiteitenverslag

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag Uw energie in het hartje van de stad Jaarverslag Sibelga JAARVERSLAG 2010 Benaming en vorm Sibelga, intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Corporate Governance Charter 2014 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER update 25 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Raad van bestuur... 3 3. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen... 13 4.

Nadere informatie

Sibelga, overal aan uw zijde

Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Inhoud Editoriaal Editoriaal 1 Activiteiten en opdrachten 2 De cijfers voor 2012 3 De gebeurtenissen van 2012 4 Brussel viert feest 6 01 ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Financieel Verslag 2011

Financieel Verslag 2011 Jaarlijks Financieel Verslag 2011 Voorwoord Guido Van der Schueren, voorzitter van de raad van bestuur Beste aandeelhouder Beste investeerder Beste lezer Inhoud Voorwoord Management Think Media nv Productportfolio

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12 jaarverslag 2004 1. Brief aan de aandeelhouders 6 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8 3. Inleiding 12 3.1 Motor van het Masterplan 3.2 Sterke punten 3.3 Leefbare mobiliteit 3.4 Missie en strategie 3.5

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG Stuk 1159 (2001-2002) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 3 juni 2002 ONTWERP VAN DECREET betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Perstekst 6 december 2006 Inhoud persbijeenkomst Eandis Eandis vandaag Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Investeringen zorgen voor externe tewerkstelling Openbare verlichting klaar

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie