KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11"

Transcriptie

1 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema bij de ondertekening van de fusieaanvraag tot vorming van een parochiecluster in onze regio op 1 maart. KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 42, nr februari 2010

2 Colofon Verschijningsschema KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken. Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van uur) ; kerkhoogvliet.nl Kopij inleveren: per donderdag, acht dagen tevoren; overige: vrijdagavond uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie. Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel ; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel ; H.A. Kotey-van der Leer, Doradehof 11, 3192 BP, tel ; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel ; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel vacature Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon ) Abonnementsprijs: 22,00 per jaar. Betalingen aan: Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: (ING) - a.u.b. ook uw adres vermelden. Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon ) Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel ; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel ; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden: Nr. Kopij Redact. Editie voor de inl. (e): avond: versch.: periode: 5 4 mrt. 5 mrt. 12 mrt. 12/3-26/ mrt. 19 mrt. 26 mrt. 26/3-9/4 7 1 april 2 april 9 april 9/4-23/4 Bij de Veertigdagentijd Het kan! Wij willen dat het zo is. Wij hopen dat het zo wordt. Wij denken dat het niet kan. Wij zingen dat het zal zijn. En als er liefde is, dan zal het, al kan het niet. Dan kan het, omdat het moet. Omdat het zó niet meer kan. tekst: Huub Oosterhuis uit: Het Lied van de Aarde Bij pagina drie Met de kennis van nu... Statenvertaling 1 Cor. 13 : 9:... met Aantekening 38 2

3 MET DE KENNIS VAN NU Want ons kennen is stukwerk. 1 Cor. 13:9, Willibrordvertaling De afgelopen week (ik schrijf 6 februari) stond in het teken van de commissie de Wit, die lering tracht te trekken uit de financiële crisis die nog steeds voortduurt en die tracht te achterhalen hoe dat allemaal is gekomen. Bij deze gelegenheid en ook bij andere, zoals de reacties op het rapport van de commissie Davids over de Irak-oorlog, hoor ik nogal eens die uitdrukking: Ja, met de kennis van nu, zou ik het anders hebben gedaan. Waarbij er mensen zijn die het niet uit hun mond kunnen krijgen, dat zij misschien toen wel, ja met de kennis van nu, een fout hebben begaan. Ja en wat is de kennis van nu. Als ik denk aan de rapporten van de klimaatcommissie, dan schort er nogal wat aan de kennis van nu. Dat bracht me ertoe om dat woord kennis eens wat nader te bezien en dan vooral in zijn bijbelse betekenis. Ik denk dat velen van ons weten dat het bijbelse woord kennen veel meer inhoudt dan wat wij onder weten, kennis hebben van, verstaan. Dichterbij komt onze uitdrukking kennis hebben aan, waarbij veel meer het leven in zijn totaliteit wordt betrokken. Kennen betekent ook de ander kennen in geest en lichaam, in zijn of haar beweegredenen en doelen. In het paradijsverhaal komen we de kennis ook tegen en wel naast en tegenover het leven. Inderdaad, ik bedoel de boom van de kennis van goed en kwaad en de boom des levens als twee keuzemogelijkheden. De mens koos voor de eerste en ging daarmee de weg op van ongekende mogelijkheden. En wij ondervinden al levende dat de mogelijkheden toenemen, dat wij een bijna onbegrensd keuzepakket hebben. Ja, en wel zo, dat wij door alle bomen van de kennismogelijkheden het bos van het leven nog nauwelijks kunnen onderscheiden. Zo doet het zich ook aan ons voor. We hebben zoveel keuze en die is ook vaak zo ondoorzichtig, dat wij geen overzicht meer hebben. We kunnen niet meer kiezen, omdat we te veel keus hebben. Ja, wat voor brood zullen we kopen uit 100 soorten en welke energieleverancier zou de beste zijn of toch de goedkoopste. En welke telefoon past nu werkelijk bij ons uit 101 aanbiedingen. Die ongekende mogelijkheden van de kennisboom liggen overigens verankerd in de woordwaarde van die boom tegenover die van de boom des levens. Dat is letterlijk de vier van de kennis tegenover de één van het leven. Wij hebben nodig de kennis van de Heer, de kennis van God, alleen zo is goed te leven. We komen die uitdrukking kennis van de Heer maar eenmaal tegen in de bijbel en dan wordt hij gebruikt bij een toestand die niet de onze is, namelijk die waarbij alles letterlijk pais en vree is, waarbij wolf en schaap zonder problemen kunnen samenleven evenals koe en berin. Waar gerechtigheid en waarheid heersen, dus waarbij ieder doet wat er van hem of haar verwacht mag worden en waarbij ieder betrouwbaar blijkt en de waarheid doet. Dat is een station te ver. Wij leven en werken met dat andere begrip, dat ook alles te maken heeft met de Heer, nl. de vreze des Heren. Die uitdrukking vinden we vooral in de Spreuken en de Psalmen, waarbij de vreze des Heren een andere wereld vertegenwoordigt dan die van angst en beven. Bekend is de zin: de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid (Ps. 111:10, Statenvertaling) Dat wil zeggen: wijsheid is het resultaat als het leven in principe, bij elk begin, weet heeft van de Heer, die in alles begin en einde is. En wijsheid is dan de levensstijl van de mens, dat wat karakteristiek voor hem of haar is in woord en daad. Wijsheid heeft dus ook alles te maken met gerechtigheid en waarheid, dus met de kennis van de Heer, die al levende zal vermeerderen tot zij tenslotte zal voeren tot de volheid van zijn en leven. Dat is alleen maar in beelden uit te drukken. Vol zoals de zee vol is en zoals het water van de zee de bodem ervan volmaakt, doordrenkt, be-heerst. Het is ook niet te zeggen of te zien of te horen. Ja, alleen te stamelen als dat wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben. Kennis des Heren, dat is liefde tot in eeuwigheid. Liefde die al onze kennis laat verdwijnen, vreugde die alle smart verbant. We zijn geen vreemdelingen meer op dit moederland, maar kinderen in Gods vaderland. Ds. Henk de Jong 3

4 KERKDIENSTEN Kerkdiensten - vervolg ZONDAG 21 FEBRUARI 2010 Eerste zondag veertigdagentijd Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) uur Ds. R.J. Wilschut Koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Susanne van Veelen, Angelique Lolkema Dorpskerk - Achterweg 10 (P) uur Mw. ds. T. van Montfoort, Nieuwegein Kindernevendienst. Kinderoppas: Aukje Kempff Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater P.H. van der Veer eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor COLLECTEN: Prot. 1. Kerk in Actie: India 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie ZONDAG 7 MAART 2010 Derde zondag veertigdagentijd Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) Vanaf 9.30 uur is er koffie uur Ds. C.R. Muler, Rotterdam Kindernevendienst. Kinderoppas: Ellen Stout, Antoinette Kornet Dorpskerk - Achterweg 10 (P) uur Ds. R.J. Wilschut dienst van Schrift en Tafel Kindernevendienst. Kinderoppas: Aukjke Kempff Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor S. Bladowski, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor COLLECTEN: Prot. 1. Kerk in Actie: Youth for Christ 2. Kerk HA: Project Kinderen in de Knel Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie ZONDAG 28 FEBRUARI 2010 Tweede zondag veertigdagentijd Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) uur Ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas: Maartje van der Sluijs, Jessica Bijl Dorpskerk - Achterweg 10 (P) uur Dhr. J. Binnenmarsch Kindernevendienst. Kinderoppas: Gerdien Misbeek Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor W. Froger, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor 'Mensaheronan di pas' COLLECTEN: Prot. 1. Kerk in Actie: Exodus 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie Bijbelleesrooster vrijdag 19 februari Psalm 51:12-21 zaterdag 20 februari Jesaja 6:1-13 zondag 21 februari Lucas 4:1-13 maandag 22 februari Lucas 4:14-30 dinsdag 23 februari Lucas 4:31-44 woensdag 24 februari Exodus 2:23-3:10 donderdag 25 februari Exodus 3:11-22 vrijdag 26 februari Exodus 4:1-12 zaterdag 27 februari Exodus 4:13-23 zondag 28 februari Exodus 4:24-31 maandag 1 maart Lucas 5:1-11 dinsdag 2 maart Lucas 5:12-16 woensdag 3 maart Lucas 5:17-26 donderdag 4 maart Lucas 5:27-39 vrijdag 5 maart Exodus 5:1-9 zaterdag 6 maart Exodus 5:10-6:1 zondag 7 maart Exodus 6:2-12 maandag 8 maart Exodus 6:13-27 dinsdag 9 maart Exodus 6:28-7:7 woensdag 10 maart Psalm 105:1-15 donderdag 11 maart Psalm 105:16-27 vrijdag 12 maart Psalm 105:28-45 zaterdag 13 maart Exodus 7:8-13 4

5 A g e n d a Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon ; kerkhoogvliet.nl; (op vrijdagavond: Kerkelijk Bureau, Kruisnetlaan 200A, 3192 KD, tel ). Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek. Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder actueel ) Open kerken Dorpskerk: donderdag uur Mariakerk: maandag vrijdag uur Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering uur Antwoordkerk. Combo Eljakim Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst Eerste woensdag van de maand Mariakerk: uur Oecumenische Taizéviering Ma uur Mariakerk. Servaaskoor uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor Rejoice Wo uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' uur Antwoordkerk. Chr. Koor Voices Do uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor uur Mariakerk. Ritmisch Koor Maria Actueel Zaterdag 20 februari uur Mariakerk. Witte Markt. Zondag 21 februari uur Mariakerk. Jeugdbijeenkomst 'Youth Alpha' 4 (K). Maandag 22 februari uur Mariakerk. Bijbelcursus (K). Woensdag 24 februari uur De Aanbouw. Moderamen kerkenraad (P). Donderdag 25 februari uur De Aanbouw. Oecumenische soepmaaltijd (O*) 5 Vrijdag 26 februari uur Mariakerk. Klaverjassen. Zaterdag 27 februari uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente; de koffie staat klaar in de Dorpskerk uur Mariakerk. Jongerenfilmavond (K). Maandag 1 maart uur Mariakerk. KBO, spelletjesmiddag (K). Dinsdag 2 maart uur De Aanbouw. Provinciaal Platform Protestantse Vrouwendienst (P) uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P). Woensdag 3 maart uur Mariakerk. Koffieochtend van de Zonnebloem (O) uur Mariakerk. Taizéviering (O) uur Antwoordkerk. ZWO-commissie (P). Donderdag 4 maart uur Mariakerk. Oecumenische soepmaaltijd (O*) uur Mariakerk. Pastorale school (K). Zaterdag 6 maart uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente uur Mariakerk. Voorbereiding op de 1e H. Communie (K). Maandag 8 maart uur Mariakerk. Pastoraatsgroep (K) uur Meeuwenhof. Bijbelkring (P) uur Mariakerk. Bijbelstudie (K). Woensdag 10 maart uur Antwoordkerk. Protestantse Vrouwendienst (P) uur Antwoordkerk. Kerkenraad (P). Donderdag 11 maart uur Willibrorduskerk, Rhoon. Oecumenische soepmaaltijd (O*) Zaterdag 13 maart uur Mariakerk. Voorbereiding op de 1e H. Communie (K). In het ziekenhuis/verpleeghuis Woonzorgcentrum Siloam (tijdelijk) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet) Dhr. A. Kannegieter, Kruisnetlaan 844 Mw A. Sekeris- Koole, Klencke 357

6 Ikaziaziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam) Mw. J. Marienus-Grooters, Ruitwagen 49 Meeuwenhof en Breede Vliet Pastor P.A. Stam, Digna Johannaweg 231, 3193 PE, telefoon: of ; Meeuwenhof Bijbelkring Op 8 maart is er bijbelkring om uur in de voormalige Idozaal. Deze keer wil ik het nog eens over Mozes hebben. We lezen over hem in het boek Exodus. Ging het de vorige keer over zijn geboorte en dat biezen mandje waardoor hij kon overleven, deze keer gaat het over zijn roeping en over heilige grond waarvan we lezen in Exodus 3. U bent welkom! Breede Vliet Kerkdiensten In maart zijn er drie kerkdiensten, zoals bekend altijd op dinsdagmorgen om uur. De eerste is 2 maart. In deze viering speelt Bart van der Zalm orgel. In deze weken voorafgaand aan Pasen lezen we een verhaal van na Pasen, namelijk dat over de Emmaüsgangers uit Lukas24. Bewoners en vrijwilligers zijn van harte welkom. Voor deze dienst staan ingeroosterd de dames: Kooiman, Van Groningen, Ossendrijver, Polak en Pors. De volgende dienst is op 9 maart. Opnieuw lezen we uit Lukas 24. In deze dienst speelt Herman Valster orgel. Op het rooster staan: dames Boer, Kooiman, Mevius, Van Groningen, Ossendrijver, Polak en Pors. En dan de dienst op 16 maart. In Breede Vliet is dat de laatste dienst voor Pasen die we dit jaar op zondag 4 april houden en dan op het Plein. Op 16 maart speelt Herman Valster orgel en we lezen uit Markus 12, de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Bewoners en vrijwilligers zijn weer van harte welkom. De volgende vrijwilligers komen helpen: dames Boer, Mevius, Van Groningen, Ossendrijver, Polak en Pors. Herdenkingsbijeenkomst Breede Vliet Op donderdagavond 11 maart om uur is er in Breede Vliet een Herdenkingsbijeenkomst waar we de namen noemen van bewoners die sinds 6 januari 2009 overleden. Dat doet we met hun nabestaanden die voor deze bijeenkomst een persoonlijke uitnodiging krijgen en medewerkers van Breede Vliet. Gebedsviering 18 maart In de avonduren van 18 maart is er een gebedsviering voor katholieke bewoners. We beginnen om uur en het Rouw- en Trouwkoor o.l.v. Hugo van Dalen verleent medewerking. Allen hartelijk welkom! Rozenkransgebed Op dinsdag 23 maart is er s morgens om uur in de Filmzaal een Rozenkransgebed. Snoezelviering Op donderdagmorgen 25 maart om uur is er dan de Snoezelviering, eveneens in de Filmzaal. Vrijwilligers voor snoezelviering gevraagd In Breede Vliet hebben we de laatste donderdagochtend van de maand een religieuze snoezelviering. Daar doen bewoners aan mee die diep dementerend zijn. Een snoezelviering wordt gekarakteriseerd door persoonlijke aandacht, nabijheid en aanraking. We zingen eenvoudige liederen, luisteren naar een kort bijbelverhaal en tot slot zalven we de handen van de bewoners. Deze activiteit dreigt te stoppen door een gebrek aan vrijwilligers. Als u anderhalf uur per maand vrijwilligerswerk wilt doen en bovendien eens op een andere manier met dementerende mensen wilt omgaan, neemt u dan alstublieft contact met mij op, telefoon Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid Kerkdiensten Woonzorgcentrum Siloam Zondag 21 februari uur Ds. V.E. Huls Zondag 28 februari uur kapt. A. Boogaard Zondag 7 maart uur Mw. M. Peek Donderdag 11 maart - Biddag uur Ds. E.A. Bos

7 Dank Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de telefoontjes, kaarten en belangstelling die we hebben gekregen toen Henk in het ziekenhuis lag. Hij is nu gelukkig weer thuis. In het begin was hij erg slap, maar nu gaat het weer de goede kant op. Henk en Richt van Eijbergen Soep.soep.soep.soep.soep De veertigdagentijd is bijna aangebroken. We gaan ons weer voorbereiden op Pasen. Misschien zoeken we wat meer de stilte, ruimen we wat meer tijd in voor gebed en willen we solidair zijn met mensen, waar ook ter wereld, die het armer hebben dan wij. Vanuit die gedachten zijn de soepmaaltijden ontstaan: gezellig samen een eenvoudige maaltijd eten, samen bidden en geld schenken aan een goed doel (wij vragen u het geld dat u uitspaart doordat u niet thuis eet, aan ons vastenactieproject te geven). Voor wie mee wil doen, zijn hier de data en plaatsen: 25 februari De Aanbouw, Achterweg 12 4 maart Mariakerk, Parelvisserstraat maart Willibrorduskerk, Dorpsdijk 236, Rhoon 18 maart De Aanbouw, Achterweg maart Mariakerk. Parelvisserstraat 131 De maaltijd duurt van 18:00 tot 19:00 uur. U bent van harte welkom en u hoeft niet tevoren aan te melden dat u komt. Wel hoop ik dat u uw eigen soepkom en lepel mee wilt brengen. Tijdens de maaltijd op 4 maart kunnen we de behoefte peilen aan vervoer naar Rhoon en het aanbod daarvoor. 7 Meer informatie bij Leny Janssen-Impens, telefoon / 20 maart Jaarbeurs Utrecht Hal 3 en 4 De tweede editie van de grote landelijke kerkenbeurs is een 'vakbeurs' voor iedereen die kerkelijk werk verricht. De eerste editie is zeer enthousiast begroet door kerkelijk werkers uit alle kerken! Ca. 150 bedrijven en organisaties presenteren daar hun producten en diensten. Niet alleen allerlei zaken die nodig zijn in en aan het kerkgebouw, maar ook ondersteunende diensten. Verder presenteren zich tal van organisaties op het gebied van hulpverlening, jeugd- en vormingswerk, pastoraat enz. Voor predikant, pastoor en voorganger, koster en kerkrentmeester of commissie van beheer, ouderling en jeugdwerker, diaken en pastoraal werker, muziek- of liturgiecommissie, penningmeester en kerkmusicus en iedereen die meeleeft met zijn of haar kerk. Kerk & Gemeente is een beurs waar u kunt kijken en vergelijken. U ziet allerlei oplossingen op vragen en problemen; zoveel aanbieders op één plaats bijeen; de plezierige sfeer en het complete aanbod. Verder zijn er vele actuele en praktisch bruikbare workshops en debatten met o.a. bisschop De Korte, PKN-scriba Plaisier, Arie Slob en vele andere bekenden. Ook zijn er miniconcerten en kleinkunstoptredens. Verder zal een aantal radioen televisieprogramma's aanwezig zijn! Kijk op onze website voor uitgebreide informatie over debatten, workshops en standhouders: Entreeprijs: 8,00. De openingstijden zijn: 19 maart uur 20 maart: uur Graag tot ziens op 19 of 20 maart! Gezamenlijke cursus over christendom en islam De Pelgrimvaderskerk en de Stichting Islam & Dialoog bieden samen met de Vereniging Ettaouhid en studentenvereniging NSR weer een unieke cursus aan voor en door christenen én moslims.

8 De avonden (van uur) starten met twee korte inleidingen om daarna in groepjes door te praten. Het doel is elkaars geloof beter te leren kennen, elkaar te helpen en te durven bevragen. Natuurlijk is daar onderling vertrouwen voor nodig. Gezien de goede contacten is ook al het nodige onderling vertrouwen opgebouwd. Net als de vorige twee jaren is gekozen voor de behandeling van personen, die zowel in de bijbel als in de koran voorkomen. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. De data zijn: Woensdag 24 februari: Noach/Nuh Stichting Islam & Dialoog (Rochussenstr. 221) Woensdag 3 maart: Sara Pelgrimvaderskerk (Aelbrechtskolk 20) Woensdag 17 maart: Salomo/Sulayman Stichting Islam & Dialoog (Rochussenstr. 221) Woensdag 24 maart: Jona/Yunus Pelgrimvaderskerk (Aelbrechtskolk 20) Informatie en opgave: Martijn van Laar, Pelgrimvaderskerk website: Alper Alasag, Stichting Islam & Dialoog website: Orgel Concerten Zaterdag 27 februari - Paradijskerk uur: Wouter Blacquière. Rondom César Franck II, Grande Pièce Symphonique Dinsdag 2 maart - Grote of Sint-Laurenskerk uur: Pauzeconcert door student Codarts Zaterdag 6 maart Grote of Sint-Laurenskerk uur: Amateurochtend. De unieke mogelijkheid om verschillende orgels In Rotterdam te bespelen. Informatie en inschrijven via de website: uur: Informatiemarkt uur: Promenadeconcert door tien organisten! uur: Informatiemarkt Op de informatiemarkt zijn stands van de 16 deelnemende kerken, de Snertorgeltram, de concertserie Orgels en Vrede en de Rotterdamse orgeldagen (6-14 juni). Daarnaast is er verkoop van bladmuziek, LP s, CD s, foto s, enz. Dinsdag 9 maart - Grote of Sint-Laurenskerk uur: Orgelpauzeconcert door Jochem Schuurman Zaterdag 13 maart - Bergsingelkerk uur: Bas de Vroome Zondag 14 maart Open Hofkerk Pendrecht, uur Jan van Dijk m.m.v. barok consort Con Amici Muziek voor trombones en orgel. Toegang: 6,00; pashouders 4,00. Lambertuskerk, uur Eric Koevoets, kistorgel, Jenny Haisma, sopraan, Hilde De Wolf, viola da gamba. Werken van Couperin, Purcell en Bach Grote of Sint-Laurenskerk, uur Grand Orgue: Hayo Boerema Werken van Vierne, Alain, Litaize, Dupré Johannes Passion Op 13 maart wordt in de Hoflaankerk een uitvoering gegeven van de Johannes Passion van J.S. Bach door het ensemble ChoIr uit Delft, o.l.v. Gilles Michels. Koor en orkest hebben sterke banden met de Technische Universiteit Delft. Het doel van het koor is om op hoog niveau te musiceren, waarbij het werk van J.S. Bach centraal staat. Het koor was het afgelopen jaar onder andere diverse keren te beluisteren op radio 4 en verzorgde het slotconcert van de kerkmuziekdagen van de NCRV in de Oude Kerk in Delft. De Johannes Passion wordt wel het meest dramatische werk van Bach genoemd. Dit krijgt nog een extra accent, doordat de uitvoering in de Hoflaankerk zal plaatsvinden in de zogenaamde Protestantse opstelling: de toehoorders zitten om de uitvoerenden heen, zodat zij een goed zicht hebben. Door de schitterende akoestiek wordt het bijwonen van deze uitvoering een belevenis. Aanvang: 20:00 uur. De toegang bedraagt U kunt nu kaarten reserveren, zodat u zeker bent van een plaats. Kaarten zijn te verkrijgen via mail: De uitvoering is in samenwerking met de N.C.R.V. Kerkinconcert.nl Artiesten, koren, ensembles, sprekers en workshops aan de ene kant - kerken en kerkpodia aan de andere kant: een nieuwe website wil een platform zijn waar beide groepen met elkaar in contact kunnen komen. Beide groepen kunnen zich kosteloos aanmelden en zich presenteren met tekst en foto: de 'artiesten' kunnen aangeven wie zij zijn, welk programma zij bieden en hoe zij te bereiken zijn; de kerken kunnen de mogelijkheden van hun gebouw, catering enz. omschrijven. Meer informatie: 8

9 Een mooie zomerdag. Er zit een man in het park op een bankje en hij heeft net een bijbel gekocht. Nog nooit heeft hij een verhaal uit de bijbel gehoord, laat staan gelezen. Hij slaat het boek open bij het verhaal van de Israëlieten die op de vlucht zijn voor de Egyptenaren. Het volk Israel trok, nadat God het water tegen hield, door de Rode Zee. Met verbazing leest hij dit verhaal, en roept het uit van enthousiasme: Geweldig, fantastisch, wat is deze God machtig! Halleluja! Een dominee, die de bijbel niet zo letterlijk neemt, wandelt door het park en hoort de man God prijzen. Hij vraagt: wat is er aan de hand, beste broeder? Nou, dit is toch werkelijk geweldig, zegt de man, moet je horen: God redt de Israëlieten van de Egyptenaren, Hij laat ze door de Rode Zee trekken en het water wordt aan beide zijden tegen gehouden. Welnee beste man, zegt de dominee, dat moet je zo niet zien. Het water was niet meer dan tien centimeter diep. Iedere schrijver overdrijft wel een beetje bij het schrijven van verhalen en overwinningen. Groetjes Susanne & Dineke De man is teleurgesteld maar toch leest hij verder. De dominee zet zijn wandeling voort. Even later een schreeuw door het park. De dominee, een eindje verderop, hoort het: HALLELUJA, GEWELDIG! Snel komt de dominee weer aangelopen en vraagt: Wat is er aan de hand? Nou.zegt de man, God is geweldig knap! Hij heeft het hele Egyptische leger in tien centimeter water laten verdrinken! Toen stond iemand met een mond vol tanden. 9

10 ROOMS-KATHOLIEKE KERK Vrijwilligerswerk onder de loep Het bisdom Rotterdam is met een groot herstructureringproces bezig. In het kader van Samenwerking Geboden 2 worden circa 140 parochies samengebracht tot drieëntwintig nieuwe pastorale eenheden (veelal nieuwe parochies). Zonder voldoende vrijwilligers kunnen deze nieuwe pastorale eenheden niet. Zowel voor vele kerkelijke werkzaamheden als voor de maatschappelijke presentie in de samenleving, wordt een beroep gedaan op vrijwilligers uit de parochies. Wil een geloofsgemeenschap vitaal blijven, dan zal een belangrijk deel van de werkzaamheden door vrijwilligers gedragen moeten worden. Tegelijkertijd zien parochies dat het vaak niet zo gemakkelijk is nieuwe vrijwilligers aan zich te binden. Veelal lukt het nog wel iemand voor een kortlopende taak te vinden, maar voor langer lopende kerntaken zeggen mensen vaak "nee". Hierdoor dragen steeds minder mensen steeds meer taken. Ook jongere generaties en migranten participeren nog te weinig binnen het pastorale en diaconale werk. De Pastorale Dienstverlening van het bisdom heeft het voornemen in dit jaar het parochieel vrijwilligerswerk intensief onder de loep te nemen. Via verkenningen, studies en experimenten wordt een herbezinning op kerkelijk vrijwilligerswerk in gang gezet. Van meet af aan worden hierbij vrijwilligers en degenen die verantwoordelijk zijn voor parochieel vrijwilligerswerk betrokken. Dit alles zal tot nieuwe inzichten leiden, zowel ten aanzien van de parochiële vrijwilligers, als van de parochiële organisatie. Deze inzichten ten aanzien van vrijwilligers staan hierbij mede ten dienste van vernieuwend pastoraal en missionair beleid binnen de nieuwe pastorale eenheden. We zullen u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. Wie alvast meer wil weten kan contact opnemen met Hein Steneker, medewerker kerkopbouw. PAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOORS Pastoor S. Bladowski, Karel de Stoutestraat 38, 3222 CP, Hellevoetsluis Pater: Y. Konchenko, Hoogstraat 151 D, 3111 HE Schiedam, tel , ; hotmail.com KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot uur. Parochiesecretariaat: tel ; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot uur; homepage: BESTUUR Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg secretaris: vacant. Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: ; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: ; Fonds gezinsbijdragen: Vieringen in Hoogvliet en Rhoon Zo. 21 febr.: Eerste zondag Veertigdagentijd uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Priester: P.H. van der Veer Koster: Koen van de Wissel Lector: mw. Van Dam Acolieten: Rashanty, Racheyda Misdienaars: Melindo, Dylan Intenties: Lenie Hemelsoet, dhr. Josep van Doan, Aad Grandia, mw. Elisabeth Duremdes, mw. Maria Nguyen Thi Huong. Rhoon uur Eucharistieviering. 10

11 Ma. 22 febr.: Sint Petrus' Stoel uur Eucharistieviering. Do. 25 febr.: uur Eucharistieviering. Zo. 28 febr.: Tweede zondag Veertigdagentijd uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. Priester: W. Froger Koster: dhr. Evertsz Lector: dhr. Van der Heijde Acolieten: Intenties: Rhoon Ma. 1 mrt.: Wo. 3 mrt.: Do. 4 mrt.: Vr. 5 mrt.: Zo. 7 mrt.: Priester: Koster: Lector: Acolieten: Misdienaar: Intenties: Rhoon Ma. 8 mrt.: Racheyda, Rashanty Antonius Gerardus de Greef, Marius Bottse, Joop Jaspers, dhr. M.A. Lima, Lenie Hemelsoet, dhr. Josep van Doan, mw. Elisabeth Duremdes, mw. Maria Nguyen Thi Huong uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering uur Taizé-viering uur Eucharistieviering uur Woord- en Communiedienst in de Kulk uur Gebedsavond in de kerk. Derde zondag Veertigdagentijd uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. S. Bladowski Dhr. Van Dam Mw. Van de Ende Koen, Rashanty, Racheyda, Kyara, Tujuh Melindo Jacobus Adrianus Vergouts, Marius Bottse, dhr. Wortman, dhr. Wien de Jongh, dhr. Aad Grandia, fam. van Dijk-Folst, dhr. Golia, dhr. Josep van Doan, mw. Elisabeth Duremdes, Lenie Hemelsoet, Tini Baars-van Steijn, fam. Berkelaarv.d. Water, John Veldhuis, mw. Eerden-Camerman, mw. Maria Nguyen Thi Huong, Maria Tran Thi Nhan, Gijsbertus Johannes Maria Zondag, Gijsbertus Johannes Zondag, Aarnout Scheers, dhr. en mw. Hazen, mw. Ans v.d. Berg- Loosbroek uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering. Do. 11 mrt.: uur Eucharistieviering. Uit de parochie Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar 2 mrt. Mw. C.J. Kramer-Vermeulen, Schutwant 70 2 mrt. Mw. B.T. van Vugt-den Buitelaar, Fideliolaan 37 Verjaardag 80 jaar en ouder 22 febr. Mw. R.E. van Rijswijk-Koppen, Korianderstraat febr. Mw. M.I.W. van den Heuvel-van Geel, Schakelweg febr. Dhr. E. la Grand, Bovensim febr. Mw. J.A. Duijf-van Oeveren, Klaasje Zevensterstraat febr. Dhr. J. van Gemert, Harderpad 6 24 febr. Mw. M.H. Wagemakers, Klencke febr. Mw. T.W. Pouls-Meeuwsen, Marthalaan 2 25 febr. Mw. G.L. Lagarde-de Fever, Tijmweg febr. Dhr. A.J. Broeken, Klencke febr. Mw. A.J.P.H. Bosch-Kuipers, Klencke 17 1 mrt. Dhr. P. Schuurbiers, Laafnet 11 1 mrt. Dhr. P.J.J. Duijndam, Prikkorf mrt. Mw. H.C. Coenradie-Camphuisen, Spieringstraat 23 2 mrt. Mw. C. Hendriks-Smits, Tijmweg 30 3 mrt. Dhr. J.B. Seesing, Fleur 39 3 mrt. Dhr. R. Muis, Saffraanstraat mrt. Dhr. H.W. Franse, Puitstraat mrt. Mw. A.E.E. Zondag-Pinxter, Dr.J.M.den Uyllaan 102, Spijkenisse 10 mrt. Dhr. L.A.S. Best, Cloese mrt. Mw. M.J.E. Peelen-Jonkergouw, Klaasje Zevensterstraat mrt. Mw. J. Snelders-Uijlenbroek, Kapittelhoek mrt. Mw. C.C.A. van der Kraan-Schlüter, Karperstraat mrt. Dhr. A.H.M. Caspers, Park Vossendijk mrt. Mw. W.J.W. Loderichs-Mulder, Klein Profijtweg 263. Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag. Huispaaskaarsen Zoals ieder jaar bestaat ook nu weer de mogelijkheid om huispaaskaarsen te bestellen. Afbeelding Paaskaars: Agnus Dei, de Latijnse term voor Lam Gods. Het is het meest gebruikte symbool voor het offer van Christus en symboliseert de vergeving van de zonden. De aureool of lichtkrans verwijst naar de godheid van Christus. 11

12 Type hoogte doorsnede prijs A 20 cm 7 cm 9.50 B 30 cm 6 cm C 50 cm 7 cm D 60 cm 8 cm Deze huispaaskaarsen zijn te bestellen bij het secretariaat (tel ) elke werkdag van uur. Bestellingen worden uitsluitend aangenomen indien er vooruit betaald wordt. Bestellen liefst vóór 6 maart 2010, want anders zijn de kaarsen niet voor Pasen beschikbaar. Ziekencommunie Wanneer mensen langere tijd ziek zijn verdwijnen ze langzaam uit beeld. Ook kunnen ze dan vaak niet meer de kerk bezoeken en deelnemen aan de eucharistie. Allen die toch graag ter communie willen gaan, kunnen dit voortaan opgeven aan het parochiesecretariaat. Daarna zal er een afspraak gemaakt worden hoe en wanneer de ziekencommunie bij hen thuis zal worden gebracht. Dit kan gebeuren door de priester of door een vrijwilliger. Ziekenhuisopname of -ontslag Vaak weten we ook niet welke parochianen langdurig ziek zijn of opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginrichting. Ook die informatie willen wij graag van u horen. Voor meer informatie en het opgeven van namen kunt u bellen naar het parochiesecretariaat, telefoon Kosters gezocht Het kostersgilde in onze Mariakerk is op zoek naar mannen en vrouwen die het gilde willen komen versterken. Het gilde bestaat nu momenteel uit alleen mannen jong en oud. Wij nodigen daarom ook dames uit om te reageren op deze oproep. De taken van de koster zijn: De kerk openen en sluiten als er een viering is. Het liturgisch vaatwerk klaar zetten op de credenstafel en bij speciale vieringen op een credenstafel achterin de kerk bij de doopkapel. De liturgische kleding in de juiste kleur klaar hangen voor de celebrant. Zorgen dat het altaar in orde is en alle materialen voor de viering op hun plaats staan. Toezicht houden tijdens de vieringen. Bij grotere vieringen zijn er meer kosters aanwezig. Van de kandidaten wordt verwacht: Dat zij het vormsel hebben ontvangen. Dat zij tijdens de viering correct gekleed gaan. Dat zij onder alle omstandigheden beleefd blijven. Vastenactie 2010 Bali, Lombok, Sunda, Sumbawa, Timor, Flores... Een heel rijtje eilanden dat de ouderen onder ons nog herkennen uit de aardrijkskundelessen op de lagere school. Naast de kaart van Nederland moesten we ook plaatsen en landen leren, waarmee ons land op de een of andere manier een nauwe band heeft of had. Zo ook deze rij namen van eilanden uit de gordel van smaragd, zoals het voormalige Nederlands-Indië werd genoemd. Nu spreken we over de republiek Indonesië. Daar werken momenteel mensen uit ook ons land aan de verbetering van de gezondheidszorg. Vooral op de wat meer afgelegen gebieden van dit grote eilandenrijk. Het echtpaar Remy en Hetty Mulder hebben er tot voor kort gewerkt in Ende op het eiland Flores. Hij als arts en zij als lerares. Hun inzet betrof vooral de verbetering van de zorg voor moeders en zuigelingen. De kindersterfte is daar, zeker naar westerse begrippen, te hoog. Deels door slechte hygiënische omstandigheden en deels door een gebrek aan opleiding. Dokter Mulder begon, als gynaecoloog, met het organiseren van een opleiding voor vroedvrouwen en kraamhulpen. Dat kost geld en de regering heeft onvoldoende middelen om dat te bekostigen. Als doel van onze vastenactie kozen de leden van de werkgroep ervoor dit jaar die opleiding voor vroedvrouwen in Ende op Flores te gaan ondersteunen. In de weken van de vasten zult u regelmatig meer te horen krijgen over het werk daar. Ook de opbrengst van de, inmiddels overbekende soepmaaltijden, zal naar dit doel gaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leden van de vastenactie: dhr. Roel v.d. Poll (Rhoon) dhr. Hans Hocks (Rozenburg) dhr. Leon Janssen (Hoogvliet). Bedevaarten naar Banneux Ieder jaar organiseert het Banneux-comité Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. 12

13 Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken. Er zijn de volgende bedevaarten: Een ééndaagse bedevaart op maandag 24 mei Een tweedaagse bedevaart op 24 en 25 april Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 14 t/m 18 mei Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen bij: mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel , ; of bij: dhr. G.J. de Bruijn, tel , Bezoek ook onze website: Een onmetelijke schatkamer Leven en bidden met de Bijbel - Jean Bastiaens De laatste jaren groeit de aandacht voor het belang van volwassenencatechese. Er is grote behoefte aan een meer systematische verdieping van het christelijke geloof, en vooral aan een sterke bijbelse fundering daarvan. Ook is er nieuwe belangstelling ontstaan voor manieren om biddend met de bijbel om te gaan. Van oudsher heeft de kerk deze zogeheten lectio divina aanbevolen, om zo naar het hart van de openbaring te gaan. De Uitgeverij van de Katholieke Bijbelstichting speelt hierop in met een nieuwe titel die beide ontwikkelingen in een vruchtbare wisselwerking brengt. In het boek geeft auteur Jean Bastiaens de lezer tien impulsen om de rijkdom van de bijbel te ervaren en de geestelijke lezing ervan in te oefenen, individueel of in groepsverband. In tien korte hoofdstukken wordt de lezer ingeleid in de bijbelse geloofstaal. Elk hoofdstuk sluit af met een bijbeltekst, waarvoor de drie stappen van de lectio divina worden voorbereid: lectio (lezing bijbeltekst), meditatio (overdenking) en oratio (gebed). Met een aanbeveling door Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent. ISBN: ; 130 blz.; prijs: Meer informatie: Protestantse Gemeente te Hoogvliet ADRESGEGEVENS Dorpskerk Antwoordkerk Achterweg 10 Kruisnetlaan 200 telefoon tel KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: Ton van Schie, Reiger 51, 3191 GB, tel , kpnplanet.nl. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel ; kerkhoogvliet.nl Predikanten Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon ; kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis. Mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon , kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof. voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel ; (meestal s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); hotmail.com. Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel (graag na uur), 12move.nl COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. 13

14 Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel ; hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel ; COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel ; wanadoo.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel ; hetnet.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel ; worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel ; hetnet.nl Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel Giro- en banknummers Diaconie - algemeen: giro 79089; bank ; - inz. Diaconaal project: giro ; - inz. Noodfonds: giro ; - inz. Werelddiaconaat: giro Kerk - algemeen: girorekeningen en ; bankrekeningen en ; alleen voor VVB: giro ; bank Zendingscommissie: bank Collectebonnen Bestellingen op postgiro: t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = 12,20 (20 x 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = 25,20 (20 x 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand. Beheer gebouwen Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel Kosterswerk: zie dienstverlening. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Fleur 16, 3192 JC, tel , tiscali.nl De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren, tel of Dorpskerk, Achterweg 10, tel Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon of Hulpverlening Autodienst - Dorpskerk mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW, tel ; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel ; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel Autodienst - Antwoordkerk uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau. Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel ; A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is: Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij Publiciteit ; de agenda staat onder Actueel. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via kerkhoogvliet.nl. Ambtsdragers Dienstverlening Op 21 februari - Antwoordkerk, uur: Dhr. Becht, mw. Groot Bramel; dhr. Stout; lectoren: dhr. Van Veelen, Corné van der Sluijs. - Dorpskerk, uur: Mw. Verzendaal, mw. Goenendijk; dhr. Fousert; lectoren; dhr. Fousert, Rouan Fousert. Op 28 februari - Antwoordkerk, uur: Dhr. Kreft, mw. Groenendijk; dhr. Van der Meijde; lector: mw. Kotey. - Dorpskerk, uur: Dhr. Hallema, mw. Kloeg; dhr. Heutink; lectoren: dhr. Heutink, Melanie van Winkel. Op 7 maart - Antwoordkerk, uur: Dhr. Woudstra, mw. Douma; dhr. Van der Meijde; lectoren: mw. Van der Maar, Bart van Mastrigt. - Dorpskerk, uur (HA): Dhr. Bijl, mw. Groenendijk, mw. Kloeg; mw. Dirven; lectoren: mw. Groenendijk, Hanneke Russchen. Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 21 februari H. Noordzij R. Vos 28 februari A. Mout P. Meyboom 7 maart H. Noordzij P. Meyboom Welkom- en kosterdienst Antwoordkerk 21 februari: welkom - mw. Huiting, mw. Groen; kosters - dhr. en mw. Oldenhuis; in de week: dhr. en mw. Petersen. 28 februari: welkom - dhr. Lolkema, mw. Kerstens; kosters - gehele week: dhr. en mw. Petersen. 7 maart: welkom - mw. Oorebeek, mw. Van Opdorp; kosters - dhr. en mw. Petersen; in de week: dhr. en mw. Oldenhuis. 14

15 Dorpskerk 21 februari: mw. Hallema, dhr. A. Hallema 28 februari: dhr. R. Hallema, dhr. Fossen 7 maart: dhr. Wols, dhr. P. Hallema Vervoer naar de Antwoordkerk 21 februari: dhr. Van Helden, dhr. Bandstra 28 februari dhr. Oorebeek, dhr. Westerduin 7 maart dhr. Oosterhoff, dhr. Verwoerd Bij de diensten Zondagen in de Veertigdagentijd Voor deze periode is een boekje door de ZWOgroep samengesteld, waarin algemene informatie staat over bepaalde acties en verder per zondag de naam van die dag, het projectlied, de schriftlezingen en toelichtingen op de bloemschikking en het project van Kerk in Actie, waarvoor de diaconiecollecte wordt bestemd. 21 februari - Antwoordkerk Vandaag is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. Op het rooster staat de roeping van Mozes uit Exodus 3 vers 1 tot 18. De evangelielezing is Lucas 4 vers 1 tot 13, Jezus 40dagentijd in de woestijn (rjw). 28 februari - Antwoordkerk Dankzij een weekje vakantie schrijf ik dit stukje een week voordat de kopij moet worden ingeleverd. Waarover de preek zal gaan, daarop heb ik nog geen zicht. Maar één ding weet ik wel: dat we gaan zingen en bidden en dat we ons over een klein deel van Gods Woord gaan buigen. En dat u welkom bent! ( veh) 7 maart - Dorpskerk Het rooster vermeldt Exodus 6 vers 2 tot 9 en 6 vers 28 tot hoofdstuk 7 vers 7. De evangelielezing is Lucas 13 vers 1 tot 9 (rjw). Collectebestemmingen 21 februari - 7 maart: Kerk in Actie Zie hiervoor DiacoNieuws. 28 februari - PKN: Missionair werk Plaatselijk missionair werk loont! Kerk naar buiten zijn. Dat willen we graag uitstralen. Werk maken van ons missionair werk dus. Onze gemeente kan een subsidie krijgen als we dit op een veelbelovende manier laten zien. De Protestantse Kerk in Amsterdam ging ons al voor. Zij startte met een proefproject, waarbij leerlingen van het VMBO een maatschappelijke stage vervulden bij vrijwilligerswerk van de kerk. De leerlingen waren onder meer actief in een diaconaal café en in de Wereldwinkel en verzorgden een warme maaltijd voor thuis- en daklozen. De collecte van vandaag maakt het mogelijk veelbelovende plaatselijke initiatieven voor missionair kerk te ondersteunen, dus ook ideeën uit onze gemeente! Helpt u mee dit mogelijk te maken? 7 maart - Dorpskerk: avondmaalscollecte Deze is weer bestemd voor een project van Kinderen in de Knel, waarover eerder is geschreven. Bloemengroet Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 31 januari uit de Dorpskerk naar:,w. Van Tol, Klencke 129, en fam. Kok, Nieuw Engeland 8; uit de Antwoordkerk naar: mw. De Knegt, Puitstraat 493, en mw. Onderdelinden, Meeuwenhof, kamer 512; op 7 februari uit de Dorpskerk naar: mw. Bol, Othelloweg 189, en mw. Van Gameren, Klaasje Zevensterstraat 286; uit de Antwoordkerk naar: dhr. Buiter, Slaghaam 95, en mw. Laenen-Baksteen, Meeuwenhof. Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel (meestal s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); hotmail.com. In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. J. Marienus-Grooters, Ruitwagen 49, 3192 DD, is in het Ikaziaziekenhuis opgenomen. Zij heeft na een val haar heup gebroken en is 10 februari geopereerd. Zij ligt afd. 4b, k10. Dhr. A. Kannegieter, Kruisnetlaan 844, 3192 KE, is weer terug uit het ziekenhuis en verblijft op de verpleegafdeling van Siloam. Daar is ook nog: mw A. Sekeris- Koole, Klencke 357, 3191 VT Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. J. van Opdorp-van Mastricht, Schakelweg 356, 3192 JP, mocht na een verblijf van een aantal maanden in Siloam met ontslag. Gelukkig is zij zodanig gerevalideerd dat zij weer terug kon naar haar eigen woning. Dhr. T.H. Molendijk, Klencke 529, 3192 VK, heeft in het Ruwaard van Puttenziekenhuis gelegen voor onderzoek. Mw. A.M. Haverhoek-Heijstek, Slaghaam 171, 3192 HG, is weer thuis na haar heupoperatie. Dhr. W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM, mocht ook met ontslag naar huis. 15

16 Alle zieken en herstellenden en ook hun naasten wens ik het allerbeste toe, veel sterkte, maar vooral de nabijheid van de Allerhoogste. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga. Dagen om te vieren verjaardag 75 jaar 22 feb. Dhr. A. Hoogerwaard, Botreep feb. Mw. M.A. Wamsteeker, Karwijstraat 59 3 mrt. Mw. N. Korporaal-Bogaards, Bongweg mrt. Dhr. J. Gleijm, Tijmweg mrt. Dhr. J.A. Strik, Spieringstraat 121 verjaardag 80 jaar en ouder 22 feb. Dhr. T. Zwanenburg, Schakelweg feb. Mw. E. Lems-Hameete, Puitstraat feb. Mw. J. Schreuders, Klencke feb. Mw. J.A. van der Vlugt-Verburg Botreep feb. Mw. F. Bos-Seubers, Zonnebaarsstraat feb. Mw. N. Lengkeek-Visser, Klencke feb. Mw. W. Groenendijk- t Mannetje, Klencke feb. Mw. A. van Tooren-Schilperoort, Ferdinand Huyckstraat feb. Dhr. W. Kleinendorst, Karwijstraat feb. Dhr. H.J. Jansen, Park Vossendijk mrt. Dhr. F. Dik, Kaar 74 1 mrt. Mw. G.L. Paulusz-Keijzer, Kruisnetlaan mrt. Mw. E. van Steenoven-van der Spoel, Bernagie 38 3 mrt. Dhr. A. Goedendorp, Puitstraat 53 3 mrt. Dhr. A.A. Pot, Kruisnetlaan mrt. Dhr. P. Kraaijenbrink, Botreep mrt. Dhr. H. van Rossen, 't Wiel 2, Poortugaal 5 mrt. Dhr. W.P. van Veelen, Beemd 42 5 mrt. Dhr. J.G. van Zijl, Park Vossendijk mrt. Mw. A.A. van Leeuwen-Verbaas, Klencke mrt. Mw. J. Molenaar-Oranje, Marthalaan 8H 7 mrt. Mw. P. den Boer-Stougje, Schakelweg mrt. Mw. W. Verheij-Hoogstad, Vleugel mrt. Mw. E. Jongman-Pomp, Marthalaan 2 10 mrt. Dhr. D.L. Barendregt, Kruisnetlaan mrt. Mw. J.A. van der Duin-Weber, Kruisnetlaan 722 huwelijksjubileum 28 feb. Echtpaar Ruizeveld de Winter-Schop Schutwant 2-25 jaar 16 3 mrt. Echtpaar Mellaard-Hordijk Lijster jaar 3 mrt. Echtpaar Westerduin-Muller Zuidzijdsedijk jaar 4 mrt. Echtpaar van Ree-Mastenbroek Alverstraat jaar 9 mrt. Echtpaar Zuijdervelt-Plum Keizersmantelweg jaar Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden. René van de Graaf In Memoriam Op 26 januari overleed op de leeftijd van 36 jaar René Christiaan van de Graaf. Zo stond het op de rouwbrief: Na een intense strijd kon hij niet meer. Onze prachtige zoon, broer, zwager en oom hebben wij moeten loslaten. We zochten bij het afscheid troost bij de bronnen van geloof, waar René mee is opgegroeid en waarmee hij zijn eigen weg zocht te gaan. Tot die bronnen horen de psalmen, en we lazen een stukje van psalm 37. Als de kern van deze psalm noemde ik vers 3, Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig; en vers 5 en 6: Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. Ik heb René een tijd geleden leren kennen bij het feest van één van de vele religies die Hoogvliet rijk is, waarbij wij beiden als buitenstaanders tot de genodigde behoorden. Hij was deelraadslid in Hoogvliet en was daardoor, en door zijn werk in Spijkenisse, een graag geziene figuur. Op zeer veel plaatsen had hij zijn sporen achtergelaten; dit was één van die plaatsen. Daarna zag ik hem ruim een jaar geleden als kerkganger in de Dorpskerk. Dit bleef niet beperkt tot één keer, hij werd een trouwe kerkganger. Hij nam zelf contact met me op om te bespreken wat hij hiervan verwachtte en zo werd duidelijk dat hij met een zoektocht bezig was naar de rol van zijn eigen wortels. Van kind af aan was hij grootgebracht in één van de protestantse kerken in Spijkenisse. Daarvan had hij afstand genomen, maar hij ontdekte dat dit niet klopte met de mens die hij was. We ontdekten genoeg aanknopingspunten om tot een verdere verbintenis tussen de Protestantse Gemeente Hoogvliet en René te komen. Toen ik die avond door de stromende regen naar huis

17 fietste had ik nader kennisgemaakt met een intelligente, aardige jonge man, gevoelig en misschien ook wel kwetsbaar, vriendelijk tot in de vezels van zijn bestaan en voor wie we als kerk iets zouden kunnen betekenen, en wie weet, misschien ook wel omgekeerd. Ik zou van hem horen, hij liet daar geen twijfel over bestaan. Helaas is het zover niet gekomen. Sinds een paar maanden ging het niet goed met hem. Het kostte mij bij de voorbereidingen voor de begrafenis geen moeite te ervaren hoezeer iedereen van René heeft gehouden. Maar René kon die liefde niet meer ontvangen, daarvoor zat hij te zeer in verwarring en depressieve gedachten. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat iemand dat vermogen kwijtraakt, zeker wanneer die liefde zo aanwezig is, maar het was gewoon zo. Alle hulp die hij had schoot hier tekort. Bij René had daardoor uiteindelijk de wanhoop het laatste woord. Maar dat verhindert ons niet om zijn leven te noemen in verbondenheid met psalm 37, het genoemde vers en de drie volgende, en ook zijn leven in de hand van de Heer te leggen, voorgoed. De uitvaartdienst werd gehouden in de Dorpskerk in Spijkenisse omdat de kerken in Hoogvliet te klein zouden zijn. De kerk was helemaal vol met de ongeveer zevenhonderd mensen die van hem afscheid hebben genomen. Ook vanaf deze plaats wens ik zijn ouders, zus en zwager, broer en schoonzus alle sterkte toe die zij nodig hebben om met dit intense verdriet te kunnen omgaan. Ds. R.J. Wilschut Roelfien Smid Zo blijven dan geloof hoop en liefde Onze moeder is gedoopt in het kerkje in de veenkolonie Klazienaveen-Noord. Later ging zij met haar broers naar de hervormde school. Ik kan niet goed van de vroegere tijd spreken, maar ik weet wel dat eind jaren 50 onze moeder wekelijks de diensten van de Gereformeerde Kerk bezocht. Wij werden als kinderen gedoopt op 22 april 1962 in het wijkgebouw Flamingo door ds. W. van Wijk, toen onze moeder daar belijdenis deed - nog geen minuut lopen van ons huis. We gingen naar de zondagsschool, naar de kerk en catechisatie. Mijn moeder bleef een trouwe kerkbezoekster. Wekelijks bezochten wij de bijeenkomst in kerkgebouw De Bron. We hadden ons eigen plekje. De achterste bank rechts, samen met mw. Langstraat en mw. Groenenboom. Onze moeder was geen vrouw om uren met de bijbel op schoot zitten. Zij was meer iemand die haar geloof handen en voeten wilde geven. Onze moeder droeg de oecumenische gedachte een warm hart toe. Eind jaren 70 is zij actief geweest in het jeugd- en jongerenwerk en betrokken geweest bij het opzetten van twee jongerensociëteiten, Young years en Joenit. Ook was zij leidster bij de evangelisatieclub in de Bron. Deze week kregen we zelfs van een van de oud-leden nog een kaartje: veel genoeglijke uurtjes heb ik met jullie moeder doorgebracht op de club in De Bron. Een lief en geduldig mens. Onze moeder had een zwaar leven achter zich. Bewust van alle tegenslagen van het leven genoot mamma van mooie gedichten, psalmen en muziek. Een van haar geliefde psalmen was de Heer is mijn herder Onze moeder leefde in de overtuiging dat wat de toekomst ook brengen zou, des Heren hand haar zou geleiden, dat die Heer haar herder was. In psalm 139 klinkt het geloof van mijn moeder duidelijk door althans hoe zij het zag: Heer die mij ziet zoal ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, het ligt alles open voor uw ogen. Haar geloof gaf haar troost en vrede. Onze moeder geloofde in de God die haar doorgrondde en haar kende. Waar zij ging, zou haar God zijn, vertrouwen en geloof, hoop en liefde. Onze moeder geloofde, maar niet in de kerk als instituut, maar in die ene God. Hoe moeilijk het soms ook was, onze moeder probeerde de taal der liefde (uit 1 Kor. 13) te spreken: geloof hoop en liefde. Haar geloof in God, de hoop op betere tijden of goeds voor haar kinderen en de liefde voor haar kinderen en kleinkinderen die voor haar allen gelijk waren. Die liefde die lankmoedig is, goedertieren, niet afgunstig is. Die liefde die niet ondergeschikt handelt, niet zichzelf zoekt, niet wordt verbitterd en geen kwaad denkt. Die zich verblijdt in de waarheid en alle dingen bedekt en alle dingen verdraagt. Die liefde, die liefde vergaat nimmer meer. En nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie; maar de meeste van deze is de liefde Ondanks de enorme beproevingen in haar leven, haar zoektocht naar geluk, de enorme liefde voor haar kinderen en de mensen om zich heen, bleef moeder hopen, geloven en liefhebben. Wij geloven dat voor zo een sterke vrouw, zo een mooi mens, die God haar liefdevol en met open 17

18 armen heeft ontvangen in dat grote huis met die mensen die haar dierbaar zijn. Op 30 januari is zij gestorven. Nu is zij een met Hem, na een leven te gaan om de liefde. Edwin Smid Bij de collecten DiacoNieuws De avondmaalscollecte op 7 maart in de Dorpskerk is weer bestemd voor een project van Kinderen in de Knel. Op 21 februari is het begin van de lijdenstijd. Dat betekent dat er op de zondagen tot en met 28 maart bijzondere diaconiecollecten zullen zijn voor diverse projecten. Voor dit kerkblad besteden we aandacht aan 21 en 28 februari en 7 maart. Collecteren tijdens de Veertigdagentijd In de Veertigdagentijd denken veel mensen na over armoede en onrecht in de wereld, veraf en dichtbij. Pasen leert ons dat we het daar niet bij moeten laten. Er is behoefte aan mensen die het verschil maken. Sta op voor een betere wereld. Het kan! Om dit te laten zien, staat tijdens de Veertigdagentijd elke week een ander project van Kerk in Actie centraal. Twee zondagen zijn extra speciaal, namelijk zondag 14 maart en zondag 28 maart. De tweede week van maart is de voorjaarszendingsweek, waarbij we ons richten op rechtvaardigheid, vrede en verzoening op lokaal niveau in Nigeria. Kunnen christenen en moslims in Nigeria nog in vrede leven? Ja, dat kan! Wat ook kan, is zorgzaam omzien naar kinderen in Bolivia. Op 28 maart vragen wij uw aandacht voor dit voorbeeld van het totale werk van kerk in Actie. Het kan! Sta op voor een betere wereld. 21 februari (ZWO) - Priscillacentrum Sta op... voor bevrijding Duizenden vrouwen en meisjes in India ervaren dagelijks de wurgende greep van armoede, analfabetisme, alcoholverslaving, drugsgebruik, prostitutie, besmetting met het hiv/aidsvirus en vernedering in een samenleving, die hen niet wenst en verdrukt. Lucy Engjadim zag het en werd er door gegrepen. Zij aarzelde vaak, maar raakte uiteindelijk overtuigd dat ze iets moest doen. Denkt u dat deze ene vrouw iets kon betekenen? Ja zeker. In 1997 stond zij op en startte in India het Priscilla Centrum. Nu volgen veel vrouwen en meisjes in verschillende dorpen er toegewijd een opleiding, waarmee zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Velen leren God kennen als hun werkelijke Bevrijder uit de verdrukking. Staat u ook op voor bevrijding? 28 februari (Diaconaat) - Exodus Nederland Sta op... voor je naaste Eens een dief, altijd een dief. En als je in de cel belandt, dan zal je het wel hebben verdiend. Wie terug wil keren in de maatschappij, wordt soms een leven lang achtervolgd door wantrouwen. Kunnen deze mensen opnieuw beginnen? Ja, met hulp van de vrijwilligers van Exodus. Exodus Nederland telt ruim vrijwilligers en bereidt (ex-)gedetineerden voor op hun thuiskomst in de samenleving. Zonder aanzien des persoons. En mét oog voor wonen, werken, relaties en zingeving in het leven. Onderdeel van dit werk is het bezoek van kinderen aan hun gevangen ouders. Een pool van vrijwilligers zorgt voor vervoer, een kindvriendelijk bezoekuur en aandacht voor het kind. Ja, het kan! Sta óók op voor je naaste en maak dit werk van Exodus mogelijk. 7 maart (Zending in Ned.) - The Mall, Nederland Sta op... voor vrede The Mall is een concept voor jongerenwelzijnswerk dat Youth for Christ in Rotterdam is begonnen en nu ook in andere plaatsen uitvoert. De manier van werken gaat uit van een eigen plek voor jongeren in hun wijk, een plek waar ze welkom zijn. In meer dan twintig steden werkt deze aanpak. Jongeren zijn zelf mede verantwoordelijk voor de gang van zaken in hun eigen centrum en op deze manier zetten ze zich er persoonlijk voor in dat er een veilige plek ontstaat. Elke stad kent zijn eigen aanpak, afgestemd op de behoeften van jongeren en vraagstukken in de wijk. We richten ons op jongeren tussen de 10 en 23 jaar. We hebben inloopcentra en meidenclubs, maar ook mobiele ontmoetingsplekken. Dagelijks ondersteunen we duizenden jongeren met allerlei levensvisies en etnische achtergronden in hun ontwikkeling tot evenwichtige volwassenen, legt Youth for Christ uit. Uw diakenen Een Paasgroet voor gevangenen Ook dit jaar vragen wij u een Paasgroet ter bemoediging te sturen aan gevangenen in Nederland. Als u meedoet, stuurt u een Paasgroet aan iemand die u niet kent. U kunt aan de kaart wel een persoonlijke tint geven met een persoonlijke groet of bemoediging op uw Paasgroet. Onderteken de kaarten aan gevangenen alleen met uw 18

19 naam en vermeld nergens uw adres of woonplaats. Op zondag 7 maart worden ze, na afloop van de dienst, aan u uitgereikt. Deze verstuurt u in een envelop. Op de envelop staat al het adres van de gevangenispastor die de kaarten met Pasen aan de gevangenen uitreikt. U kunt uw groet schrijven op de voorste kaart. Wilt u op de achterste kaart niets schrijven, alleen een postzegel plakken? Plak op de envelop een postzegel van 0,44. ZWO-commissie Uit de Aalkaar pastorie Over de kerkdiensten Wij beginnen aan de veertigdagentijd, maar als je er goed naar kijkt doen Protestanten daar eigenlijk niet zoveel mee. Tel vanaf Aswoensdag maar eens naar Pasen, dan kom je op 46 dagen uit. Dat komt omdat bij de telling de zondagen niet meedoen! Elke zondag geldt als een paasdag in het klein, dus dan wordt de vastentijd even onderbroken. Protestanten doen niet zo aan vasten. Die hechten vooral aan de zondagen. Met als gevolg dat we naar klassiek besef dus eigenlijk niets doen. Maar we halen het wel in, hoor. De ingetogenheid van de doordeweekse dagen halen we met gemak naar de zondagen toe; en elke zondag richten wij ons op de voorbereidingen van het feest dat straks mag worden gevierd, maar nu nog niet. Nu bezinnen wij ons op de plaats die het feest bij ons zal innemen en op de plaats die wij in het feest mogen innemen. Moge die bezinning vruchtbaar zijn. Stem De afgelopen maand heb ik met mijn stem getobd; na een verkoudheid met bronchitisachtige trekken ben ik al weken lang hees. Zodra ik voor mijn werk de deur uit ga zal ik ook meestal moeten praten; ik heb wel een aantal bezoekjes en vergaderingen afgezegd, maar mijn stem heeft toch niet veel rust kunnen krijgen. De KNO-arts heeft dezer dagen geconstateerd dat er niets ernstigs aan de hand is, maar dat er sprake is van - zeg maar - een blessure die wat behandeling en voldoende rust nodig heeft. Ik mag wel praten, maar mag mijn stem niet meer inspannen dan iedereen tijdens een rustig gesprek doet. Dat ik dat laatste niet mag merkte ik zelf natuurlijk ook wel. Ik ben daarom vooral blij dat ik wel gewoon mag praten. Voor mijn gevoel gaat het de goede kant op, maar misschien moet ik er nog wel eens iets voor afzeggen. Ondertussen veel dank voor hen die 19 een aantal taken van mij overnemen of daarvoor meer moeten regelen dan normaal. In de voorjaarsvakantie houd ik me een week helemaal stil. Nou ja, ik heb in elk geval een weekje vakantie. Mocht u een dominee nodig hebben dan kunt u zich wenden tot mijn collega ds. Viola Huls. Over zieken De heer Kannegieter, Siloam, is na een ziekenhuisopname opgenomen op de verpleegafdeling van Siloam om zodoende thuis te kunnen sterven. We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe in deze periode. Gonnie Haverhoek is weer lopend thuisgekomen; er zal nog wel wat tijd overheen gaan voor zij weer een beetje de oude is, maar het ziet er weer goed uit. Mas Haverhoek heeft goede berichten gekregen, zoals het er nu uitziet mogen de zorgen worden opgeborgen. De hartoperatie van Wim van Gelder is hem nogal tegengevallen. Alles is goed verlopen, maar het was zwaarder dan hij zich had voorgesteld. Wim, veel sterkte met het verder opknappen - we re-kenen straks gewoon weer op je! Ds. Robert Wilschut Huispaaskaarsen Er kunnen weer huispaaskaarsen besteld worden. Het reliëf voor kaars A is"pxvis en brood". Chi-Rho kruis uitgevoerd in rood/goud. Daaronder een medaillon met vissen, broden en een wijnbeker boven golvend water, symbolen van de eucharistie en doopwater. Erachter een opgaande zon, symbool van de Verrijzenis. Het reliëf voor kaars B is: "Lam Gods". Een in warm rood/goud uitgevoerd kruis met daarop het Lam Gods met het vaan, op een boek met zeven zegels. Symbool van de overwinning. Het jaartal 2010 is op een klassieke wijze gevormd rond het kruis. Het relief voor kaars C is: "Gevlochten Kruis". Een klassiek vroegchristelijk gevormd kruis in groen/goud uitgevoerd. Ook de bijpassende jaartalband past uitstekend bij het klassieke kruis. Vanaf zondag 21 februari t/m 7 maart hangt in beide kerken een bestellijst. De prijzen staan daarop vermeld. Vragen hierover kunt U stellen aan: mw. R. Groenendijk, telefoon

20 Paasviering De Paasviering voor ouderen (70 plus) uit geheel Hoogvliet vindt dit jaar plaats op dinsdag 23 maart in de Antwoordkerk. Aanvang uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd en welkom; er volgen geen schriftelijke uitnodigingen. Op het programma staat eerst de ontvangst met koffie/thee. Aansluitend vindt de paasviering plaats, waarin ds. Viola Huls de meditatie zal verzorgen. Na een pauze kunt u deelnemen aan een broodmaaltijd. Met het oog hierop is het nodig dat u zich hiervoor opgeeft vóór 18 maart bij: mw. Jo Remie tel mw. Hillie de Knegt tel Kerkenraadpraat. Stagiair U hebt hen misschien al wel eens gezien. Zo af en toe helpt er een jongere met koffie schenken, in de dienst of met andere activiteiten. Deze jongedame of -heer kent u waarschijnlijk niet. Hoe komt dat zo? Een paar maanden geleden werd de kerkenraad benaderd door een leerkracht van het Penta College West IJsselmonde. Zoals alle middelbare scholen zijn ook zij vanaf het volgende schooljaar verplicht maatschappelijke stage op hun rooster te hebben staan. Wat is maatschappelijke stage? Kort gezegd komt het er op neer dat een leerling in zijn schoolloopbaan een behoorlijk aantal uren stage moet lopen in een vrijwilligersorganisatie. Op deze manier leren ze kennis te maken met een stukje vrijwilligerswerk en voelen ze een beetje hoe het is om iets voor een ander te doen zonder er zelf financieel beter van te worden. Als kerk is dit een mooie aanleiding onszelf te profileren en te laten zien wat we met elkaar en voor elkaar doen en vooral dat kerk zijn met elkaar meer is dan een dienst op zondagmorgen. Bloemschikkingen De kerkenraad vraagt ook uw aandacht voor de bloemschikkingen in beide kerken tijdens de Veertigdagentijd. Op de komende zondagen zal in de diensten aandacht eraan worden besteed, onder meer in het boekje dat in iedere dienst beschikbaar is. Taizé aan de Maas Voor de langere termijn wordt uw aandacht gevraagd voor de actie Taizé aan de Maas. Wat is dat nou weer? Sinds 1940 werd door Frere Roger Schultz de Internationale Oecumenische Gemeenschap in Taizé, een stadje in Frankrijk, opgericht met als doel: verzoening onder de volken en kerken van Europa. Uit deze beweging is in 1968 een initiatief ontstaan om eenmaal per jaar ergens in een Europese stad een bijeenkomst te houden voor jongeren onder de noemer EJO in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar. Dit jaar is op uitnodigingen van de landelijke RKK, PKN en de Raad van Kerken de keus gevallen op Rotterdam en op de dagen vanaf 28 december t/m 1 januari. Er worden op die dagen zo n u leest het goed - jongeren verwacht waarvan 50% uit Oost- Europa afkomstig is. De bijeenkomsten worden allemaal gehouden in het Ahoycomplex. Voor deze jongeren wordt in die periode huisvesting gevraagd op niet meer dan een reisuur afstand van het Ahoycomplex. Onze jeugdouderlingen zullen bekijken hoe ze het een en ander handen en voeten kunnen geven en u wordt over dit onderwerp op de hoogte gehouden. Namens de kerkenraad, Huib Noordzij. Bijdragen en de fiscus Tegenwoordig is het voor gemeenteleden mogelijk middels een notariële schenkingsovereenkomst zowel Kerk in Actie als ook de eigen plaatselijke gemeente financieel te steunen. Dit is een aantrekkelijke manier van steunverlening, omdat ook de fiscus hieraan flink meebetaalt. Hoe werkt zo'n regeling. U laat voor een periode van ten minsten 5 jaar een notariële akte opmaken waarin u de hoogte van uw bijdrage per jaar laat vastleggen. Kerk in Actie Als u naast uw bijdrage, bijvoorbeeld voor de Actie Kerkbalans, ook aan Kerk in Actie een bedrag van minstens per jaar geeft, wil het Protestants Landelijk Dienstencentrum hiervoor een akte opmaken en de daaraan verbonden notariskosten voor hun rekening nemen. In principe is de geldigheid van zo'n akte door de wetgever vastgesteld op minimaal 5 jaar; een langere periode is mogelijk. Het tussentijds veranderen van de vastgelegde bedragen is niet mogelijk, echter bij overlijden wordt de akte automatisch ontbonden. 20

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen Orgelspel. Welkom en mededelingen

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen  Orgelspel. Welkom en mededelingen No. B3 ORDE VAN DIENST voor de viering van zondag 22 februari 2015 in de Grote of Sint Joriskerk Torenstraat 1 in Westzaan. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Bloemendaal op zondag 8 maart a.s. om

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 42,

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Jezus zei: Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Lucas 5 : 4

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Jezus zei: Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Lucas 5 : 4 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Jezus zei: Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Lucas 5 : 4 KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen voorganger : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten orgel : Kees van den Berg 2 De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Gedachtenisdienst. Eeuwigheidszondag 22 november 2015 Ichthuskerk Elburg. Voorganger: ds. E. van Leersum Organist: Johan Hoeve

Gedachtenisdienst. Eeuwigheidszondag 22 november 2015 Ichthuskerk Elburg. Voorganger: ds. E. van Leersum Organist: Johan Hoeve ook dan zou het duister voor u niet donker zijn - de nacht zal oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. Psalm 139 : 12 Gedachtenisdienst Eeuwigheidszondag 22 november 2015 Ichthuskerk

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Graankorrels in de aarde 5 e zondag van de veertigdagentijd ( "zondag "Schaf mij recht" - 1 e passiezondag) 22 maart 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk organist: Līga

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Numeri 9: 15 t/m 23 Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Orgelspel Om te beginnen Moment van stilte waarin we ons openstellen voor God en elkaar De kaarsen op de

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L.O. Giethoorn, Groningen Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Jan

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

NIEUW LEVEN IN JEZUS

NIEUW LEVEN IN JEZUS NIEUW LEVEN IN JEZUS 7 mei 2017 8:30 uur Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: Jacquelien Simon Organist: Lydia van den Broek Koster: M. vd Bor Lector: Fennie van den Broek Intocht: Psalm 139 1 Heer,

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren 1 Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren Voorgangers: Pastoraal werker Alice van Veen en dominee Jan Willem Overvliet Organist: Henk Hortensius en medewerking van

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Handelingen 2 vers 37 t/m 47 Lied 160 vers 1 en 2 Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 31 vers 11, 12 en 17 Psalm 139 vers 1, 2 en 3 (Nieuwe

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 5 maart ste zondag van de 40-dagentijd

De Leidraad. Zondag 5 maart ste zondag van de 40-dagentijd Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 5 maart 2017 1 ste zondag van de 40-dagentijd Voorganger: ds Wim Knoeff Organist: Annemieke Hartman Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Eucharistieviering. Eerste zondag na Pinksteren Feestdag van de allerheiligste Drieëenheid. 22 mei 2016

Eucharistieviering. Eerste zondag na Pinksteren Feestdag van de allerheiligste Drieëenheid. 22 mei 2016 Eucharistieviering Eerste zondag na Pinksteren Feestdag van de allerheiligste Drieëenheid 22 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort OPENINGSLIED Gezang 829 INLEIDING Genade

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 43,

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Intocht: Gezang 434. Votum & groet

Intocht: Gezang 434. Votum & groet 2 Intocht: Gezang 434 Votum & groet 2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in t licht als op adelaarsvleug len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Woord van Welkom. Woorden op de drempel

Woord van Welkom. Woorden op de drempel Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt 6 maart 2016, 10.45 uur Voorganger: Ellen Hogema Welkom: Majanne Wolters Vleugel: Marijke van Leerzem Woord van Welkom -we gaan staan- Woorden op de drempel

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 1 oktober 2017 in de Mentekerk te Schoonebeek. Israëlzondag

Orde van dienst voor zondag 1 oktober 2017 in de Mentekerk te Schoonebeek. Israëlzondag Orde van dienst voor zondag 1 oktober 2017 in de Mentekerk te Schoonebeek Israëlzondag Voorganger: ds. Jan Hermes Ouderling: Wim Beukema Diaken: Dick Engberts Organist: Anja Wolbers-Kuilder Lector: Mini

Nadere informatie

3 e zondag van de herfst

3 e zondag van de herfst 3 e zondag van de herfst Dienst van Schrift en Tafel, 8 oktober 2017, 10.00 uur Voorganger: Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd in

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Liedbundel voor kinderevangelisatie Melodieën Bijbelteksten en samenstelling liederen: A.M. Brouwer- Karels Harmonisaties:

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas

Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas Liturgie voor de morgendienst op Zondag 11 juni 2017 PG Schagen Zondag Trinitas Voorganger: Organist : Lector: Ontvangst : Ds. W. Andel Hanneke Muntjewerf Stijn Meijer Henk van Zanten Orgelspel Choral

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 42,

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

1 e zondag van de zomer

1 e zondag van de zomer 1 e zondag van de zomer Dienst van Schrift en Tafel 2 juli 2017, 10.00 uur Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos 2 VOORBEREIDING Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds

Nadere informatie