Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase"

Transcriptie

1 jaargang 19 nr. 3 juni 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van het Kerkraadse huurderswerk. adres redactie Postbus 355, 6460 AJ Kerkrade telefoon (045) (tijdens spreekuren) site De redactie beslist over plaatsing van ingezonden stukken. redactieleden Regina Leue Wim Pekel Leo Crousen Marianne Plag Frans Tiggelman Jan van Weert Ank van den Berg vormgeving Karin Veldkamp oplage 280 stuks In dit nummer o.a. Symposium HO+ 2 Onderzoek SP: huur dreigt onbetaalbaar te worden 3 Buurtactiviteiten in Kerkrade-Oost 4 Politiek reageert positief op huurakkoord 6 Energietarieven juli 2015: wat verandert er? 7 Federatieberichten 8 Veranderde uitzichten 10 Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase Er zijn inmiddels enkele bijeenkomsten geweest van de Werkgroep Wonen, waarin vertegenwoordigd zijn de gemeente Kerkrade, de verhuurders, die in Kerkrade woningbezit hebben en HF de Koepel om de eerste Kerkraadse Woonbrief op te stellen. Deze is nu in de afrondende fase. Tijdens de bijeenkomst van 3 juni j.l. waren ook bestuurders van de huurdersverenigingen of -stichtingen aanwezig, die de huurders van de deelnemende verhuurders vertegenwoordigen. De diverse onderdelen van de conceptwoonbrief passeerden de revue en over elk onderdeel werd kort en to the point gediscussieerd. Er werden aandachtspunten toegevoegd dan wel wijzigingen aangebracht. Allen ervoeren deze vorm van huurdersparticipatie positief. De onderdelen die in de Woonbrief o.a. aan de orde komen zijn: de herstructurering van de woningvoorraad, wonen en zorg, duurzaamheid, betaalbaarheid, doelgroepen en leefbaarheid. De definitieve Woonbrief wordt later dit jaar de basis voor de te maken prestatieafspraken voor Bij het maken van die prestatieafspraken zijn de huurdersverenigingen/-stichtingen weer aan zet. Zij bevragen hun achterban en brengen wensen in in het overleg met hun respectievelijke corporaties. Vervolgens dienen zij akkoord te gaan met het bod, dat de corporatie aan de gemeente zal doen. Het is voor het eerst dat deze gang van zaken wettelijk wordt vastgelegd. De wet zal per 1 juli 2015 van kracht worden, maar de gemeente Kerkrade heeft samen met de verhuurders en HF de Koepel afgesproken om heel 2015 al als een proefjaar te gebruiken om te testen of de gekozen weg (opstellen Woonbrief prestatieafspraken maken met input van alle betrokkenen definitieve prestatieafspraken) de juiste weg is om ook in de komende jaren voort te zetten.

2 2 Koepelrond Symposium HO+ Op 29 mei werd door de Nederlandse Woonbond in Utrecht in het Spoorwegmuseum een symposium gehouden met diverse interessante workshops. In alle vroegte moesten de deelnemers uit Kerkrade op het Old Hickoryplein staan om mee te gaan. De bus vertrok al om 6.00 uur. De reis ging vanuit Kerkrade naar Maastricht en Urmond wat deze keer wel heel goed ging (geen draaimanoeuvre over de vluchtstrook, zie ons relaas in KoepelRond jaargang 18 nr. 6). Daarna richting Blerick en dan direct naar Utrecht. Ronald Paping Op tijd arriveerden wij voor een lekker bakje koffie en een brownie. Toen begon de ontvangst door Sylvo Gaastra, die de dagvoorzitter was en Ronald Paping, directeur Nederlandse Woonbond. Beiden maakten wel duidelijk dat de huurdersvertegenwoordiging een heel belangrijk item is gezien ook sinds dit jaar de huurders veel meer inspraak krijgen bij de woonruimteverdeling, de jaarlijkse huurverhoging en de prestatieafspraken. lekkere aspergesoep en broodjes. Aan de tafels kon men aan een discussie deelnemen met verschillende thema s en discussiepartners. Leden van de Koepel en HV Land van Rode namen ieder aan verschillende workshops deel zoals: Ik neem een adviseur in dienst. Hier werd duidelijk gemaakt wat erbij komt kijken als je van het Woonbond Kennisen Adviescentrum (WKA) een adviseur in dienst neemt. Wat die kan en zal betekenen voor het op maat gesneden huurderswerk van de desbetreffende vereniging. De workshop Digitale huurdersraadpleging liet zien dat de huurdersverenigingen van de Woonbond voor een kleine prijs een digitale enquête kunnen kopen, waarmee vastgesteld kan worden hoe de samenstelling van de bevolking en hun inkomen in verhouding staat tot het stijgen van de huren. De huurdersvertegenwoordigers kunnen de link op hun website plaatsen en de resultaten worden door de Woonbond teruggestuurd. Een andere workshop was: Partij bij prestatieafspraken en er werd duidelijk gemaakt dat sommige huurdersverenigingen nog niet in hun samenwerkingsovereenkomsten hadden staan, dat zij niet alleen over huurprijs mogen meepraten, maar ook over bijvoorbeeld het verhuren van woonruimte! En de leukste workshop was: Hoe krijg ik mijn zin bij onderhandelingen? Hier werd door acteurs een stuk opgevoerd dat een indruk gaf hoe het op sommige plaatsen bij de onderhandelingen met verhuurders en huurdervertegenwoordigers eraan toe ging. Er werd goed duidelijk gemaakt wat huurders niet moeten doen! Uit de zaal kwamen veel positieve opmerkingen wat de huurders wel moeten doen: zoals eensgezindheid tegenover de verhuurder tonen en van te voren de standpunten kortsluiten en er niet van afwijken. Om uur was iedereen gaar van de workshops en toe aan de zeer leuke afsluiting door Dominique Engers die wederom de hele dag in een gedicht met leuke rijmen had gevat. Daarna ging iedereen naar de afsluitende borrel en dan heel moe maar tevreden naar huis. De dag was een goede voorbereiding op alle veranderingen die in het huurderswerk plaats gaan vinden. Een panel van mensen uit de Woonbond, de huurders, de regering en verhuurders debatteerde druk over het vrijwilligerswerk en tot slot werd opgemerkt dat het vrijwilligerswerk moest blijven, maar dat de vrijwilligers zich wel degelijk moesten scholen door middel van cursussen om goed beslagen ten ijs te kunnen komen. Daarna was er een overheerlijke lunch met

3 Koepelrond 3 Onderzoek SP: huur dreigt onbetaalbaar te worden Voor een meerderheid van de huurders dreigt de huur onbetaalbaar te worden. Dat blijkt uit het onlangs door de SP gepresenteerde rapport Huur te Duur. SP-Kamerlid Sadet Karabulut eist van minister Blok dat hij de problemen van huurders snel serieus neemt. Het water staat huurders tot aan de lippen. Dit onderzoek laat zien dat het roer nu om moet. De minister moet werk maken van huurverlaging en de verhuurdersheffing stoppen. De helft van de huurders besteedt zelfs 35 tot 50 procent van het inkomen aan huur. Het Nibud hanteert de norm dat huurders met lage inkomens 20 procent van hun inkomen kwijt mogen zijn aan huur. Ook blijkt uit het SP-rapport dat de huurtoeslag niet altijd evenredig meestijgt met de huur, dat huurverlaging bij inkomensachteruitgang onmogelijk is en dat mensen huurtoeslag mislopen door te hoge huurprijzen. Schokkende verhalen Karabulut: De verhalen die op ons meldpunt binnen zijn gekomen zijn schokkend. Zo zijn er mensen die moeten kiezen tussen het halen van medicijnen of huur betalen. Dat is onacceptabel. Minister Blok en de gedoogpartijen moeten de gevolgen van hun beleid onder ogen zien. Dan kunnen ze niet anders dan nu kiezen voor meer investeringen in sociale woningen, een lagere huur en een toereikende huurtoeslag voor iedereen die dat nodig heeft. De conclusies uit het SP-onderzoek sluiten naadloos aan bij de vele woonlastenonderzoeken die de laatste jaren zijn gepresenteerd en waaruit blijkt dat huren voor grote groepen onbetaalbaar dreigt te worden. Uit onderzoek van de Woonbond bleek vorige maand nog dat het aanbod aan betaalbare huurwoningen nog maar 57 procent bedraagt. De rest wordt aangeboden tegen een huur boven 618,. De Woonbond pleit daarom voor een zeer gematigd huurbeleid en structureel lagere huurverhoging. woonruimteverdeling in kerkrade Corporatiewoningen in Kerkrade worden aangeboden via de website Wanneer u op zoek bent naar een huurwoning kunt u zich gratis en vrijblijvend inschrijven. Via de site kunt u op maximaal 5 woningen tegelijk reageren. Wanneer u niet beschikt over een computer met internet kunt u contact opnemen met of een bezoek brengen aan de desbetreffende kantoren. De adressen: Wonen Zuid Dr. Poelstraat 8, 6411 HH Heerlen geopend maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur telefoon (088) Heemwonen (v/h Hestiagroep en WS Land van Rode Markt 52, 6461 ED Kerkrade Postbus 135, 6460 AC Kerkrade telefoon (045) Wonen Limburg Grasbroekerweg 16, Heerlen telefoon (045) Geïnteresseerden voor een aanleunwoning kunnen contact opnemen met: > Meander Wonen Minckelersstraat 2, Landgraaf telefoon (045) In de particuliere huursector verhuren enkele beleggers in Kerkrade woningen. De kantooradressen: VB&T Boschstraat 21d, 6211 AS Maastricht telefoon (043) Postbus 412, 5600 AK Eindhoven Vesteda Plein , Maastricht Postbus BE Maastricht telefoon (043)

4 4 Koepelrond Slechte isolatie leidt tot drie keer hoger gasgebruik Het gasverbruik ligt bij een slecht geïsoleerd huis drie keer hoger dan bij een goed geïsoleerd huis. Dat scheelt per jaar 975 euro aan stookkosten. Om dit aan te pakken, ondersteunt de Woonbond huurders om samen met verhuurders aan de slag te gaan met het beter isoleren van woningen. In juni startte de campagne Er zit geld in samen isoleren waarbij de Woonbond groepen huurders inspireert en ondersteunt om samen met verhuurders energiebesparende maatregelen te nemen. Denk daarbij aan maatregelen als vloerisolatie, dakisolatie of gevelisolatie. Vooral bij oudere woningen valt nog veel winst te boeken. Naast financiële voordelen draagt isoleren ook bij aan meer comfort; een woning die lekker warm is en vrij van vocht, tocht of schimmel. Huurders worden in de campagne aangespoord deze zomer te gebruiken om met andere bewoners te overleggen en ideeën te ontwikkelen om samen energie te besparen. Vervolgens kunnen huurders met een plan naar de verhuurder stappen. De Woonbond biedt serieuze bewonersgroepen professionele ondersteuning. Ronald Paping, directeur Woonbond: Dit is ook voor de verhuurders een goede zaak want samen met gemotiveerde huurders is het voor verhuurders gemakkelijker om energiebesparingsprojecten te realiseren. Veel huurders weten niet goed waar te beginnen, wat de mogelijkheden zijn, waarom samenwerken zo belangrijk is en hoe je de verhuurder zover krijgt dat hij meewerkt. Daarom heeft de Woonbond energiecoaches, zijn er onderzoeken vanuit de Energiebus, energieworkshops en veel tips en informatie. Dat staat allemaal op Gouden Stokstaart Om huurders te laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van energiebesparing als ze samenwerken met andere huurders, heeft de Woonbond de Gouden Stokstaart in het leven geroepen. Op 10 juni werd deze prijs voor het eerst uitgereikt door de Woonbond in Huizen. Buurtactiviteiten in Social Sofa De Social Sofa in ontwerp Wij hebben vernomen dat in Kerkrade een tweede social sofa gemozaïekt wordt. In Kerkrade West staat al een prachtig exemplaar op de Gracht bij de spoorwegovergang. Nu komt er eentje in Bleijerheide. Regina Leue heeft dit in het Bewonersplatform Kerkrade-Oost aangevraagd via het budget leefbaarheid. Dit werd goedgekeurd door het Wijkplatform. Toen zich voldoende medewerkers hadden aangemeld kon het werk beginnen: ontwerp proberen, besluiten wat op de bank moet en kan en dit opsturen naar Social Sofa Tilburg, dat het ontwerp uitvoert. De ontwerpen weer corrigeren tot het gewenste eindresultaat. Op 24 april was het dan zover. De sofa werd geleverd. Op 25 april kon de workshop gehouden worden onder het toeziend oog van Manon Aussems (van Social Sofa Tilburg). Wethouder Leo Jongen mocht de eerste officiële mozaïeksteen plakken en nu kon het werk vlug beginnen. Met in totaal 35 dames en heren op wisselende tijden (niet allen tegelijk) werd het mozaïek geknipt, geplakt, weer weggehaald en opnieuw mooi geplakt tot een tevredenstellend resultaat bereikt was. Op 15 juni 2015 namen ook leden van het Bewonersplatform-Oost aan een plaksessie deel tot vreugde van alle aanwezigen. De uiteindelijke plek waar de sofa komt te staan zal hopelijk bij de Sjpringbron in Bleijerheide zijn. Uit die buurt hebben veel mensen meegewerkt en die plek is ook het meest zichtbaar in de wijk. Sommige plakkers hebben al gevraagd om nog een social sofa te mogen plakken. Als het aan Regina Leue ligt heel graag. Zij wil het liefst in alle stadsdelen van Kerkrade zo n sofa laten plaatsen. Iedereen kan dit in zijn of haar wijk aanvragen via budget leefbaarheid bij het Bewonersplatform Kerkrade-Oost, -West of -Noord om vervolgens medestanders te zoeken die willen helpen plakken. Wanneer die sofa bestemd is voor Kerkrade-Oost mag steeds gebruik gemaakt worden van het pand in de Franckstraat 35.

5 Koepelrond 5 Kerkrade-Oost Multifunctioneel pand Franckstraat 35 Woningcorporatie HEEMwonen heeft het pand Franckstraat 35 laten renoveren om er weer gebruik van te kunnen maken. Dit is het oude GGD-gebouw waar heel vroeger een consultatiebureau voor baby s was. Hier konden de moeders met hun kleintje terecht voor wegen, spuiten laten zetten en algehele gezondheidscontrole. Later was er een longarts gevestigd. Het pand stond al lange tijd ongebruikt in de wijk. In samenwerking met de gemeente werd van de onbenutte achtertuinen van de omwonenden een mooi tuinproject gerealiseerd. Dit is nog niet af en er wordt dus aan gewerkt om er iets moois van te maken. Inmiddels heeft het echtpaar Jan en Gretha Blokker de zorg voor een buurtinloophuis op zich genomen. Soms komen er buurt- Inloophuis Franckstraat 35 Citaat De verhuurdersheffing afschaffen! Die legt een enorm beslag op de investeringsmogelijkheden van corporaties in nieuwbouw en in bestaande woningen. Ella Vogelaar (voormalig minister van Wonen) in Aedes Magazin nr. 5/15 op de vraag wat zij als eerste zou doen als ze nu minister van Wonen was. bewoners voor een kop koffie of thee of zo maar voor een babbeltje. De bedoeling is echter de bewoners te stimuleren om meer dingen samen te doen. Bijvoorbeeld met vrijwilligers uit de wijk knutselen, handenarbeid of gewoon wat spelletjes doen. Het buurtinloophuis is nu op dinsdag en donderdag tussen en uur geopend. In twee van de ruimtes aan de Franckstraat 35 is een repaircafé geïnstalleerd. Ria Ottenhoff runt dit met medewerking van een paar vrijwilligers. Het repaircafé is open op dinsdagen tussen en uur en nog eens tussen en uur voor de werkende mensen. Hier kan men voor alle soorten reparaties terecht. Er is bijvoorbeeld een fietsenmaker, een timmerman en een elektricien aanwezig. Die staan bezoekers met raad en daad terzijde en waar mogelijk wordt het meegebrachte gerepareerd. Gewoon binnenlopen mag ook tijdens deze openingstijden. Op 30 mei was een open dag georganiseerd om alle buurtbewoners kennis te laten maken met dit gerenoveerde pand. De aanwezigen reageerden enthousiast op dit initiatief. Omgevingswet negeert belangen bewoners Consumentenorganisaties slaan alarm omdat in de nieuwe Omgevingswet de belangen van bewoners over het hoofd worden gezien. De inspraak van bewoners is niet gewaarborgd en de wet houdt onvoldoende rekening met toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen. De Nederlandse Woonbond, Ieder(in) en VACpunt Wonen maakten hun zorgen op 19 mei kenbaar bij de Tweede Kamer. Een dag later hield de Kamer een rondetafelgesprek over de Omgevingswet. Voor dit rondetafelgesprek waren helaas geen consumentenorganisaties uitgenodigd. Het lijkt erop dat de bewoners in het hele proces buiten beschouwing blijven, aldus een woordvoerder namens de drie organisaties. De gebruikers van de omgeving worden compleet over het hoofd gezien. De toekomstige Omgevingswet gaat bepalen hoe Nederland eruit ziet na 2018 als het gaat om wonen, openbare ruimte, milieu en infrastructuur. De wet gaat 24 wetten vervangen. De consumentenorganisaties constateren dat veel regels die ooit bedacht zijn om burgers te beschermen, worden geschrapt. Minimale eisen voor bouwen komen te vervallen. Te denken valt aan minimale eisen voor daglichttoetreding, minder strenge eisen voor de steilte van een trap en het vrijlaten van minimale oppervlaktematen voor badkamer en toilet. Toegankelijk en bruikbaar Voor burgers is belangrijk dat woningen, gebouwen en de openbare ruimte praktisch bruikbaar en goed toegankelijk zijn. Toegankelijkheid en bruikbaarheid moeten als uitgangspunten in de wet opgenomen worden. Het moet niet meer voorkomen dat rolstoelgebruikers via de achteringang naar binnen moeten of dat bij een nieuw opgeleverd huis de fietsen in de gang moeten staan. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor aanpasbaar bouwen. Het huidige overheidsbeleid is erop gericht dat bewoners langer zelfstandig blijven wonen. Woningen moeten daarom levensloopbestendiger worden gebouwd.

6 6 Koepelrond CV Holzstraat In het complex Holzstraat 69 t/m 75g klaagden bewoners al jaren over het verwarmingssysteem. Huurders en de Huurdersvereniging Land van Rode hadden dit probleem meer dan een keer geagendeerd, maar tot voor kort zonder goed resultaat voor de huurders. Uiteindelijk was woningcorporatie HEEMwonen bereid het oude verwarmingssysteem met luchtventilatie door radiatoren te vervangen. Iedere huurder die dat graag wilde, mocht kiezen voor radiatoren. Zelfs zonder huurverhoging! De huurders, die voor radiatoren hadden gekozen, waren er heel blij mee dat zij nauwelijks overlast van de werkploeg hebben gehad en zijn dubbel blij nu zij stralingswarmte hebben in plaats van luchtverwarming, die heel vaak een tochtgevoel gaf. Al met al is iedereen nu tevreden. Woningcorporatie HEEMwonen is van de voortdurende klachten af en de bewoners zijn blij met de spiksplinternieuwe radiatoren. De afspraken werden gemaakt en in iedere woning werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het monteren van de leidingen. Er werd vooral op gelet dat de leidingen zo weinig mogelijk zichtbaar zouden zijn. De werkmannen van Ploum Installatie hebben zeer keurig en bijna geluidloos gewerkt. Alle overtollige verpakking werd meegenomen. De schilders die de zichtbare leidingen hebben geverfd hebben heel zorgvuldig hun werk gedaan en de timmerman die de oude ventielen dicht getimmerd heeft, deed dit op een bijna onzichtbare manier. Politiek reageert positief op huurakkoord In de Tweede Kamer is positief gereageerd op het sociaal huurakkoord tussen Woonbond en Aedes De minister en de Kamerleden vinden het positief dat woningcorporaties en huurders de huurstijgingen de komende jaren willen beperken. Het lijkt er dan ook op dat het akkoord op brede politieke steun kan rekenen. de huursom 2,75 procent boven inflatie. De verenigingen legden het akkoord in juni voor aan hun leden. Doorrekening Minister Blok maakt met het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) een doorrekening van het akkoord om de effecten ervan in kaart te brengen. Die doorrekening komt voor de zomer naar de Tweede Kamer. Verhuurdersheffing Aedes en de Woonbond vragen om de verhuurderheffing na de evaluatie van tafel te halen. Minister Blok zei hierover tijdens het debat dat hij de heffing tijdens dit kabinet niet wil afschaffen, maar dat een volgende kabinet hier wellicht wel toe besluit. Aedes en de Woonbond presenteerden hun akkoord woensdag 3 juni In het akkoord staat dat de totale huursom van een woningcorporatie vanaf 2016 met niet meer dan 1 procent boven inflatie mag stijgen. Daarbinnen kan een corporatie variëren. Er is afgesproken dat woningen die al een goede prijs hebben in relatie tot de kwaliteit van de woning, minder huurverhoging krijgen dan de woningen die nog relatief goedkoop zijn in relatie tot de kwaliteit. Door de maximale stijging van 1 procent, zullen de huren minder hard stijgen. Binnen de huidige systematiek stijgt

7 Koepelrond 7 Energietarieven juli 2015: wat verandert er? De meeste energieleveranciers wijzigen hun variabele energietarieven twee keer per jaar: op 1 januari en 1 juli. Enkele energieleveranciers hebben hun nieuwe energieprijzen per 1 juli 2015 inmiddels bekend gemaakt. Wat gaat er veranderen en bij wie ben je het goedkoopste uit? Energieprijzen 2015: een dalende trend De energieprijzen dalen al een paar jaar. Ook per 1 juli 2015 zullen de energieprijzen weer naar beneden bijgesteld worden. Dat hebben de energieleveranciers Delta, Essent en Eneco inmiddels laten weten. De gasprijzen zullen met 4 tot 8 procent dalen; de elektriciteitsprijzen met 2 tot 4 procent. Dit heeft tot gevolg dat de energierekening van een gemiddeld huishouden op jaarbasis enkele tientjes lager zal uitvallen. De verlaging van de gasprijs heeft de grootste impact op de energierekening, aangezien de kosten voor gasverbruik ongeveer de helft van de energierekening bepalen. Daarnaast heeft ook de recent verbeterde koppeling tussen het Nederlandse elektriciteitsnet en dat van onze buurlanden een positieve invloed op de stroomprijzen. De tweede prijsdaling in 2015 Aan het begin van 2015 hadden consumenten ook al een voordeeltje: de dalende energieprijzen leidden toen al tot een gemiddelde besparing van een paar tientjes per jaar. Dat de energieprijzen al geruime tijd aan het dalen zijn, heeft onder andere te maken met de lage olieprijzen en de afnemende vraag, die met name veroorzaakt wordt door betere isolatie en zachte winters. Al moest de kachel nog vaak aan in de afgelopen voorjaarsmaanden! Alleen variabele energietarieven dalen De prijsdaling die de leveranciers hebben aangekondigd, zal alleen gelden voor consumenten die een contract met variabele energietarieven hebben. Energieleverancier Delta verlaagt -tot dusver als enigeook de vaste tarieven. Beter kiezen voor vaste energietarieven Ben je nog nooit overgestapt, dan heb je sowieso variabele energietarieven. Ben je wel overgestapt, maar is het energiecontract inmiddels afgelopen? Ook dan verval je (vaak ongemerkt)in de veel hogere variabele tarieven. Ondanks dat het gunstig klinkt dat de variabele energieprijzen verder gaan dalen, kun je beter kiezen voor vaste dan variabele energietarieven. Een overstap naar een energiecontract met vaste tarieven en een welkomstpremie of aantrekkelijke actietarieven kan je al gauw honderden euro s opleveren!

8 8 Koepelrond f b e e d r e i r c a h t t i e e n In deze rubriek van KoepelRond houden wij u op de hoogte van belangrijke aanpassingen en wijzigingen binnen de Federatie. Wij informeren u verder over op handen zijnde vergaderingen, symposia, etcetera. AGENDA Vergaderingen woensdag 22 juli Algemeen Bestuursvergadering van HF de Koepel maandag 14 september Provinciale vergadering van de Nederlandse Woonbond te Roermond woensdag 23 september Algemene Ledenvergadering van HF de Koepel Deadline volgende editie KoepelRond: 6 augustus 2015 Kopij dient uiterlijk op die datum in bezit!te zijn van de redactie. KOPIËREN BIJ De Koepel Iedere dinsdag- en donderdagmorgen is er een kantoorbezetting van tot uur. Daarnaast bestaat donderdag tussen en uur gelegenheid tot kopiëren. Verder volgens telefonische afspraak. Indien niemand op het kantoor aanwezig is, bellen met de heer W. Pekel, telefoon (045) De kosten bedragen voor enkelzijdig A4 0,07 dubbelzijdig A4 0,13 enkelzijdig A3 0,13 dubbelzijdig A3 0,18 Kopiëren op dikker papier en/of in kleur is tegen meerprijs ook mogelijk. Voor kopieerwerk in aantallen groter dan 200 stuks kunnen over de kostprijs afspraken gemaakt worden. De mogelijkheid voor sorteren bestaat ook. Cursussen Ten kantore van de Koepel wordt op maandag 6 juli de cursus Wonen en zorg gegeven. De kosten hiervan bedragen 100 per persoon. Er is nog plaats voor enkele cursisten. De Nederlandse Woonbond geeft in september de volgende cursussen (let op de afwijkende locaties): dinsdag 1 september cursus De huursombenadering: inhoud en gevolgen Deze cursus wordt gegeven in Eindhoven vrijdag 4 september 2-daagse cursus Prestatieafspraken maken: inhoud en en zaterdag 5 september vaardigheden Deze cursus wordt gegeven in Soesterberg. woensdag 9 september cursus Het nieuwe wws: puzzelen met punten Deze cursus wordt gegeven in Eindhoven. Symposia woensdag 1 juli regiosymposium te Eindhoven over invloed van huurders bij lokale prestatieafspraken zaterdag 10 oktober landelijke huurdersdag te Utrecht, tevens 25-jarig jubileum van de Nederlandse Woonbond

9 het spreekuur van Koepelrond 9 Er schuin tegenaan kijken... Dienstbaar... De Koepel houdt elke donderdagmiddag van uur tot uur een spreekuur voor huurders. Dit spreekuur vindt plaats aan de Hoofdstraat 41a te Kerkrade-centrum. Voor leden van de aangesloten huurdersorganisaties is het advies en, indien nodig, de ondersteuning geheel gratis. Huurders, die niet lid (kunnen) zijn van een Huurdersbelangenvereniging, kunnen een individueel lidmaatschap bij de Koepel afsluiten voor 6,00 per jaar. Ook zij krijgen dan gratis advies en ondersteuning. Noot van de redactie: We vragen de huurdersorganisaties om het huurdersspreekuur in hun eigen info te vermelden, zodat het breed bekend wordt onder de huurders. De Kerkraadse Huurdersverenigingen houden spreekuren voor hun eigen huurders. Huurders van HEEMwonen (v/h Hestia Woonmaatschappij): kunnen terecht op de open spreekuren op de dinsdagen 14 april, 28 juli en 27 oktober van uur tot uur. Op die dagen is er ook op afspraak een avondspreekuur van tot uur. Locatie Kampstraat 69, 6466 BR Kerkrade. Telefoon kantoor is onze politiemacht die dit uitdraagt volgens een slogan op alle auto s die hun ten dienste staan. Dat weten we dus!!! Maar hoe staan andere instanties tegenover dienstbaarheid? Als je iedereen gelooft komt men allemaal op voor de burger, cliënt, patiënt, huurders en andere lijders. Men beweert allemaal dat er alleen wordt gedacht aan, goed gedaan en gewerkt voor de achterban. Hoe anders is de werkelijkheid!! Men sluit balies, infopunten, servicepunten en kantoren om de mensen ter wille te zijn en betere service te kunnen verlenen. Als men niet sluit, worden de openingstijden en bereikbaarheid drastisch beperkt. Men kan dan toch altijd nog terecht per internet! Laat alles via computer en andere elektronische hulpmiddelen lopen en men hoeft de mensen niet meer te woord te staan. Er kan dan flink bezuinigd worden op personeel, ter meerdere eer, glorie en bezoldiging van bestuurders. Bovendien heeft men het voordeel dat de mensen om wie het gaat niet tegenover de uitvoerders zitten en directe confrontaties benoemd hoeven te worden. Affectie met stakeholders en dienstbaar??? Huurders van HEEMwonen (v/h WS Land van Rode) kunnen iedere donderdag van tot uur terecht op locatie Hoofdstraat 41b, 6461 CM Kerkrade. Telefoon kantoor Huurdersvereniging St. Pietersrade (WS Wonen Zuid): Op locatie Koestraat 64, 6463 XK Kerkrade wordt geen spreekuur meer gehouden. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (dhr. Sulman).

10 10 Koepelrond Veranderde uitzichten Woningen Dahliastraat voor renovatie De bestaande Wijk van Morgen mag inmiddels wel bekend zijn: 153 woningen in de wijk Kaalheide, die zodanig gerenoveerd zijn, dat zij zeer energiezuinig zijn geworden. Bovendien is het aanzicht van de woningen dusdanig veranderd, dat menigeen denkt hier door een nieuwbouwwijk te lopen. Maar niet alleen de woningen zijn aangepakt, ook de straten hebben een facelift gekregen. Oude bomen zijn vervangen door nieuwe, er zijn vol- Doorkijkje in de Dahliastraat doende parkeerplaatsen gerealiseerd, mooi afgezet met een groene haag. Kortom de hele wijk heeft een veranderd uitzicht gekregen. Wij geven u een indruk van de Dahliastraat vóór en ná het gereedkomen van de werkzaamheden. Woningen Dahliastraat na renovatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Sociaal statuut voor witte flat

Sociaal statuut voor witte flat jaargang 14 nr. 4 augustus 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW

Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders Informatie HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders zitten in het verdomhoekje Servicefonds afgeschaft Op weg naar een Regionale Geschillen Commissie Energie

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas THUIS BIJdecember JAARGANG 15 2012 PEELRANDWONEN Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie DECEMBER 2011 1 Van de redactie Het is

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

SCWinfo HUURDERS SCW KIEZEN HUN EIGEN KEUKEN. en verder: Huurdersplatform SCW: nieuwe samenwerkingsvorm? Huizen met energiesticker

SCWinfo HUURDERS SCW KIEZEN HUN EIGEN KEUKEN. en verder: Huurdersplatform SCW: nieuwe samenwerkingsvorm? Huizen met energiesticker SCW_info_3-2007:SCW_info 2 6 e j a a r g a n g 14-09-2007 n o. 3-11:22 Pagina 1 S e p t e m b e r 2 0 0 7 SCWinfo www.scw-tiel.nl 24 uur per dag bereikbaar HUURDERS SCW KIEZEN HUN EIGEN KEUKEN en verder:

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning Nr. 7 Jaargang 3 April 2008 Magazine Te Woon Zelfstandig wonen met ondersteuning Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen Planmatig onderhoud Bewoner in beeld Inhoud April 2008 Nr. 7 Planmatig onderhoud 2008

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009. > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes

POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009. > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009 > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes nr.2 in Post van Portaal Ruim baan voor de toekomst! pagina 4 Voor Brian is het

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad

No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad No. 5, decembrrr 2013 - verenigingsblad Prof. Kamerlingh Onneslaan Auteur: onbekend Bron: Gemeentearchief Uitbreiding Rotterdam Airport: welzijn versus welvaart 3 College wil investeren 16 Funderingsherstel

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie