Methoden RA chemische agentia. PVI congres navorming 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Methoden RA chemische agentia. PVI congres navorming 2019"

Transcriptie

1

2 Methoden RA chemische agentia PVI congres navorming 2019

3 Chemische agentia 1. Risicoanalyse 2. Meting en opvolging 3. Nieuwe grenswaarden 3

4 4 Chemische risico analyse

5 5 RA - STAP 1 informatie verzamelen

6 STAP 1 : verzamelen van informatie Sds / msds / veiligheidsinstructie blad (VIB) technische fiche Leverancier is verplicht deze te voorzien (taal eindgebruiker) 16 vaste rubrieken Vuistregel <3 jaar oud 6

7 STAP 1 : verzamelen van de sds fiches bij voorkeur volgens CLP reglementering OUD (DSD) NIEUW (CLP) R en S zinnen H en P zinnen

8 STAP 1 : verzamelen van de sds fiches Wat staat er op deze sds? Rubriek 1 : naam product + leverancier + REACH? Rubriek 2: symbolen, H-zinnen, P-Zinnen Rubriek 3: bestanddelen Rubriek 4: EHBO Rubriek 5: brandbestrijding Rubriek 6: to do bij calamiteiten Rubriek 7: opslag Rubriek 8:p pbm s Rubriek 9: fysische eigenschappen Rubriek 10: stabiliteit + reactiveit (incl ontledingsproducten) Rubriek 11: toxicologische info Rubriek 12:ecologische info Rubriek 13:verwijdering Rubriek 14: vervoer Rubriek 15: wettelijke info Rubriek 16: overige info

9 STAP 1 : verzamelen van de sds fiches Wat staat er op deze sds? Rubriek 1 : naam product + leverancier + REACH? Registratienummer vorm: xx-xxxxxxxxxx-xx(-xxxx)

10 STAP 1 : verzamelen van de sds fiches Wat staat er op deze sds? Rubriek 2: symbolen, H-zinnen, P-Zinnen

11 STAP 1 : verzamelen van de sds fiches Wat staat er op deze sds? Rubriek 3: bestanddelen

12 STAP 1 : verzamelen van de sds fiches HOE? Bij aankoop Aankoopgegevens Lijsten boekhouding

13 13 RA - STAP 2 Praktijk

14 STAP 2 : Evaluatie van (potentiële) risico s Wat wordt er gebruikt Waar wordt het gebruikt Door wie wordt het gebruikt Hoe wordt het gebruikt Hoe vaak wordt het gebruikt Hoe veel wordt het gebruikt 14

15 STAP 2 : Evaluatie van (potentiële) risico s HOE? Ga op pad en noteer Product Werkpost Verbruik freq. Gebruik Manier van gebruik Sds fiche Pbm / cbm s

16 16 RA - STAP 3 Evaluatie

17 STAP 3 : Evalueren STAP 1 + STAP 2 De gevaren van mijn product Welke gevaren zijn toegekend aan mijn mengsel Welke gevaarlijke bestanddelen zijn aanwezig Het gebruik Gesloten systemen? Verwarming? Vernevelen? Puntafzuiging? Stofmasker? 17

18 STAP 3 : Evalueren Inschatten van de blootstelling Modelering (berekenen) meten

19 STAP 3 : Evalueren HOE? Schriftelijk Nauwgezet Aan de hand van tools? Met behulp van blootstellingsinschattingen (metingen)

20 STAP 3 : Evalueren Heb ik nu alles??

21 21

22 22 Evalueren : risicogroepen beschermen

23 HOE???

24 Evalueren: Risico rangschikking Hulpmiddelen Chemikmo (online portaal inventarisatie + rangschikking) Seirich (programma) Clarice (excel) - INRS INRS / Ina Mahy excel COSSH - BOHS Stoffenmanager

25 Evalueren: Risico rangschikking 1. Gevaar van het product 2. Gebruik / verbruik 3. extra omgevingsfactoren

26 Waar vind ik de tools?

27 Wat bestaat er? Aangepaste Kinney Dr. Ina Mahy Exel zelf te maken Zeer gemakkelijk Basis Manueel Eigen beheer COSHH essentials Online (brits - HSE) Goed Eenvoudig Slechts 30 dagen beschikbaar

28 Wat bestaat er? Clarice Exel (Frans INRS) uitgebreid Ook dermale blootstelling, brand, milieu, CMR, Eigen beheer Seirich Programma(Frans INRS) uitgebreid Ook dermale blootstelling, brand, milieu, CMR, Rest risico s + evaluatie PBM s Frans + Engels Eigen beheer

29 Wat bestaat er? Stoffenmanager Online (Nederland prive) Zeer uitgebreid Ook dermale blootstelling, brand, milieu, CMR, Blootstellingsmodellering Kennis / inwerken Betalend vanaf 30 producten (/jaar) Uw EDPBW Provikmo online tool Chemikmo Idewe online tool Chemdirector

30 Evalueren: blootstellingsberekeningen Inschatting luchtconcentratie / huidopname Frequentie, gebruik, verbruik Overschatting / concentratieband

31 Evalueren: blootstellingsberekeningen Hulpmiddelen Worst case = volledige verdamping (opp., dampspanning) lekken ART = Advanced reach tool EMKG ECTOC TRA Risk of derm Stoffenmanager COSSG

32 Meten meten is weten meetstrategie is zeer belangrijk!

33 33 RA - STAP 4 maatregelen, opleiding en instructies

34 STAP 4: opleiding en instructies HOE? Duidelijke pictogrammen en regels Stofmasker verplicht Puntafzuiging gebruiken V(G)IK s map aan de muur? de server intranet Trainingsweken Leren uit (bijna) ongevallen 34

35 35

36 36 Nieuwe meetnorm (NBN 689:2018)

37 NBN EN 689: voorbereiding Voor het uitvoeren van een meting risico inschatting, evaluatie, blootstellingsinschatting,.. 37

38 NBN EN 689: voorbereiding Definiëren van de SEG SEG = similar exposure group Homogene blootstellingsgroep Voorbeeld: 5 ploegen voor het aanbrengen van wegmarkeringen Per ploeg 2 werknemers : 1 spuiter + 1 helper Geen 10 metingen nodig 38

39 Toetsing van de grenswaarde

40 Evalueren: blootstellingsmetingen Persoonlijke metingen De standaard, om te vergelijken met de grenswaarden Stationaire metingen Inschatting van de achtergrond / worst case Direct readings bescherming (vb o2 meters) Duur van de meting? Indicatieve metingen Eerste inschatting van het gevaar Meettoestellen met tijdsverloop Relatieve concentraties, impact van het proces, spelen met variabelen Biomonitoring Hoe zit het met de werknemer (opname in het lichaam)

41 NBN EN 689: interpretatie Resultaat tov grenswaarde overschrijding of niet 41

42 NBN EN 689: interpretatie Aantal opeenvolgende metingen Maximale waarde 3 metingen < 10 % grenswaarde 4 metingen <15 % grenswaarde 5 metingen <20 % grenswaarde Beslissing of Statistische verwerking OK geen opvolging Statistische toetsing (min 6 metingen per SEG) Jaarlijks (onvoldoende data) 2 jaarlijks 2,5 jaarlijks 3 jaarlijks OK opvolging 42 OF Overschrijding grenswaarde NOK maatregelen UTL 95,70 > grenswaarde Met 95% zekerheid meer dan 70% kans op overschrijding NOK maatregelen

43 NBN EN 689: interpretatie Wat bij maatregelen / nieuwe situatie (afzuiging, ander product, productiehoeveelheid, ) 43

44 44 Wijziging grenswaarden

45 wijziging verlaging van grenswaarden Invoeren van grenswaarden Nieuwe voetnoot 10: grenswaarde voor kortstondige blootstelling in verhouding tot een referentieperiode van 1 minuut Wijzigingen van benamingen Vb extra tussen haakjes (damp en aërosol) of (als ) 45

46 wijziging Producten met bestaande grenswaarde, wijziging (in benaming, indeling, gw, ktgw) Producten nieuw in bijlage VI-1.1 (nieuwe grenswaarde) Producten met een nieuwe extra indeling, 46

47 Overzicht wijzigingen grenswaarden Overzicht: Pdf : aanpassingen grenswaarden (overzicht oud + nieuw) 47

48 Meest herkenbare wijzigingen gewijzigde agentia 48 HUIDIG VOORSTEL Cas nummer Naam (Nl) Nom (Fr) Gw (ppm) Gw (mg/m³) KTWA (ppm) KTWA (mg/m³) Extra indeling Gw (ppm) Gw (mg/m³) KTWA (ppm) KTWA (mg/m³) Extra indeling Acetonitril Acetonitrile * * D 2 3,4 * * D Acroleïne Aldehyde acrylique : * * 0,1 0,23 D,M 0,02 0,05 0,05 0,12 D,M Nu: Acroleine; acrylaldehyde, prop- 2enal Acroléine, Acrylaldéhyde; Prop-2- énal Azijjnzuuranhydride Anhydride acétique 5 21 * * 1 4, Beryllium en verbindingen (als Be) Béryllium et ses composés (en Be) * 0,002 * 0,01 C * 0,00005 * 0,01 C,D,M Bisfenol A Nu: Bisfenol A; 4,4 isopropylideendifenol n- Butylacetaat iso- Butylacetaat sec- Butylacetaat tert- Butylacetaat Nu: Butylacetaat alle isomeren Bisphénol A ; 4,4'- Isopropylidènediphénol n- Acétate de butyle, iso- Acétate de butyle, sec- Acétate de butyle, tert- Acétate de butyle, maintenant : Acétate de butyle, tous isomères * 2 * * * * Ethylacetaat Acétate d'éthyle * * Ethylbenzeen Ethylbenzène D D Houtstof Nu: houtstof alle soorten uitgezonderd Thuja Plicata Katoenstof (ruw; thoracaal) Bois (poussières de): tous les types sauf Thuja plicata Coton brut (poussières thoracales de) koolstofmonoxide Carbone (monoxyde de) 964 * 3 * * C (stof van hard hout) * * * 1 * * C (stof van hard hout) * 0,2 * * * 0,1 * * * *

49 Meest herkenbare wijzigingen gewijzigde agentia HUIDIG VOORSTEL Cas nummer Naam (Nl) Nom (Fr) Gw (ppm) Gw (mg/m³) KTWA (ppm) KTWA (mg/m³) Extra indeling Gw (ppm) Gw (mg/m³) KTWA (ppm) KTWA (mg/m³) Extra indeling koolzwart Carbone (noir de) * 3,5 * * * 3 * * Latex (natuurrubber) Nu: latex (natuurrubber) (als allergene proteines) Latex (caoutchouc naturel) (en protéines allergènes) * 0,001 * * * 0,0001 * * D methoxy-2-propanol 1-Méthoxy-2-propanol D D methyl-2-butanon 3-Méthyl-2-butanone * * * * Methyleenchloride Chlorure de méthylène, Dichlorométhane Natriumcyanide Nu: natriumcyanide (als cyaan) Perchlooretheen nu: Perchlooretheen; tetrachloorethyleen Sodium (cyanure de) (exprimé en cyanure) Perchloroéthylène;Tétr achloréthylène * * D * * * 5 D,M * 1 * 5 D,M D Stikstofmonoxide Azote (monoxyde d') * * 2 2,5 * * Waterstofcyanide Nu : Waterstofcyanide (als cyanide) Hydrogène (cyanure d') (exprimé en cyanure) * * 4,7 5 D,M 0,9 1 4,5 5 D,M

50 Meest herkenbare wijzigingen nieuwe agentia casnummer Naam (Nl) Nom (Fr) Gw (ppm) Gw (mg/m³) KTWA (ppm) KTWA (mg/m³) Extra indeling Ethylisocyanaat Isocyanate d'éthyle 0,02 0,06 0,06 0,17 D Fenylisocianaat Isocyanate de phényle 0,005 0,024 0,015 0,073 D Hardmetaal dat kobalt en wolfraamcarbide bevat (thoracale fractie) Carbure métallique contenant cobalt et carbure de tungstène (fraction thoracale) * 0,05 (als/en Co) * * Houtstof: Westerse rode coder (Thuja plicata) Bois (poussières de): Cèdre de l'ouest (Thuja plicata) * 0,5 * * C (stof van hard hout) Methylvinylketon Méthylvinylcétone * * 0,2 0,58 D,M Perazijnzuur (damp en acide peracétique * * 0,4 1,24 aerosol) (vapeur et aérosol) 50

51 Wijzigingen bijkomende indeling casnummer Naam (Nl) Nom (Fr) Extra indeling - OUD Extra indeling - Voorstel Allylchloride Chlorure d'allyle D ,4-D 2,4-D D 51

52 52 Wat komt er nog aan op Europees vlak?

53 Overzicht (1) Stof België actueel België nieuw Europa 2020 Hardhout 3 mg/m3 1 mg/m3 (alle soorten uitgezonderd Thuja plicata) 0,5 mg/m3 (Westerse rode ceder (Thuja plicata)) Chroom VI Keramische vezels 0,01 mg/m3(wateronoplosbaar) 0,05 mg/m3 (water-oplosbaar) 0,01 mg/m3(wateronoplosbaar) 0,05 mg/m3 (water-oplosbaar) 3mg/m3 (tot ) 2 mg/m3 500,000 mg/m3 500,000 mg/m3 0,3 vezels/ml Kristallijn silica 0,1 mg/m3 0,1 mg/m3 0,1 mg/m3 Benzeen 1 ppm 1 ppm 1 ppm Vinylchloride 3 ppm 3 ppm 1 ppm Ethyleenoxide 1 ppm 1 ppm 1 ppm 0,01 mg/m3 ( ) 0,025 mg/m3 (lassen e.d;) (tot ) 0,005 mg/m3 53

54 Overzicht (2) Stof België actueel België nieuw Europa ,2-epoxypropaan ppm Acrylamide 0,03 mg/m3 0,03 mg/m3 0,1 mg/m3 2-nitropropaan 10 ppm 10 ppm 5 ppm O-toluïdine 2 ppm 2 ppm 0,1 ppm 1,3-butadieen 2 ppm 2 ppm 1 ppm Hydrazine 0,01 ppm 0,01 ppm 0,01 ppm Broomethyleen ppm 54

55 Verdere aanpassingen van Richtlijn 2004/37/EG? (3) april 2018: voorstel tot aanpassing van de Richtlijn (nog niet opgenomen in de Richtlijn!) (SCOEL: Scientific Committee on Occupational Exposure Limits): * * Sprake van bijkomende indeling C 55

56 Vragen of opmerkingen?