Methoden RA chemische agentia. PVI congres navorming 2019

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Methoden RA chemische agentia. PVI congres navorming 2019"

Transcriptie

1

2 Methoden RA chemische agentia PVI congres navorming 2019

3 Chemische agentia 1. Risicoanalyse 2. Meting en opvolging 3. Nieuwe grenswaarden 3

4 4 Chemische risico analyse

5 5 RA - STAP 1 informatie verzamelen

6 STAP 1 : verzamelen van informatie Sds / msds / veiligheidsinstructie blad (VIB) technische fiche Leverancier is verplicht deze te voorzien (taal eindgebruiker) 16 vaste rubrieken Vuistregel <3 jaar oud 6

7 STAP 1 : verzamelen van de sds fiches bij voorkeur volgens CLP reglementering OUD (DSD) NIEUW (CLP) R en S zinnen H en P zinnen

8 STAP 1 : verzamelen van de sds fiches Wat staat er op deze sds? Rubriek 1 : naam product + leverancier + REACH? Rubriek 2: symbolen, H-zinnen, P-Zinnen Rubriek 3: bestanddelen Rubriek 4: EHBO Rubriek 5: brandbestrijding Rubriek 6: to do bij calamiteiten Rubriek 7: opslag Rubriek 8:p pbm s Rubriek 9: fysische eigenschappen Rubriek 10: stabiliteit + reactiveit (incl ontledingsproducten) Rubriek 11: toxicologische info Rubriek 12:ecologische info Rubriek 13:verwijdering Rubriek 14: vervoer Rubriek 15: wettelijke info Rubriek 16: overige info

9 STAP 1 : verzamelen van de sds fiches Wat staat er op deze sds? Rubriek 1 : naam product + leverancier + REACH? Registratienummer vorm: xx-xxxxxxxxxx-xx(-xxxx)

10 STAP 1 : verzamelen van de sds fiches Wat staat er op deze sds? Rubriek 2: symbolen, H-zinnen, P-Zinnen

11 STAP 1 : verzamelen van de sds fiches Wat staat er op deze sds? Rubriek 3: bestanddelen

12 STAP 1 : verzamelen van de sds fiches HOE? Bij aankoop Aankoopgegevens Lijsten boekhouding

13 13 RA - STAP 2 Praktijk

14 STAP 2 : Evaluatie van (potentiële) risico s Wat wordt er gebruikt Waar wordt het gebruikt Door wie wordt het gebruikt Hoe wordt het gebruikt Hoe vaak wordt het gebruikt Hoe veel wordt het gebruikt 14

15 STAP 2 : Evaluatie van (potentiële) risico s HOE? Ga op pad en noteer Product Werkpost Verbruik freq. Gebruik Manier van gebruik Sds fiche Pbm / cbm s

16 16 RA - STAP 3 Evaluatie

17 STAP 3 : Evalueren STAP 1 + STAP 2 De gevaren van mijn product Welke gevaren zijn toegekend aan mijn mengsel Welke gevaarlijke bestanddelen zijn aanwezig Het gebruik Gesloten systemen? Verwarming? Vernevelen? Puntafzuiging? Stofmasker? 17

18 STAP 3 : Evalueren Inschatten van de blootstelling Modelering (berekenen) meten

19 STAP 3 : Evalueren HOE? Schriftelijk Nauwgezet Aan de hand van tools? Met behulp van blootstellingsinschattingen (metingen)

20 STAP 3 : Evalueren Heb ik nu alles??

21 21

22 22 Evalueren : risicogroepen beschermen

23 HOE???

24 Evalueren: Risico rangschikking Hulpmiddelen Chemikmo (online portaal inventarisatie + rangschikking) Seirich (programma) Clarice (excel) - INRS INRS / Ina Mahy excel COSSH - BOHS Stoffenmanager

25 Evalueren: Risico rangschikking 1. Gevaar van het product 2. Gebruik / verbruik 3. extra omgevingsfactoren

26 Waar vind ik de tools?

27 Wat bestaat er? Aangepaste Kinney Dr. Ina Mahy Exel zelf te maken Zeer gemakkelijk Basis Manueel Eigen beheer COSHH essentials Online (brits - HSE) Goed Eenvoudig Slechts 30 dagen beschikbaar

28 Wat bestaat er? Clarice Exel (Frans INRS) uitgebreid Ook dermale blootstelling, brand, milieu, CMR, Eigen beheer Seirich Programma(Frans INRS) uitgebreid Ook dermale blootstelling, brand, milieu, CMR, Rest risico s + evaluatie PBM s Frans + Engels Eigen beheer

29 Wat bestaat er? Stoffenmanager Online (Nederland prive) Zeer uitgebreid Ook dermale blootstelling, brand, milieu, CMR, Blootstellingsmodellering Kennis / inwerken Betalend vanaf 30 producten (/jaar) Uw EDPBW Provikmo online tool Chemikmo Idewe online tool Chemdirector

30 Evalueren: blootstellingsberekeningen Inschatting luchtconcentratie / huidopname Frequentie, gebruik, verbruik Overschatting / concentratieband

31 Evalueren: blootstellingsberekeningen Hulpmiddelen Worst case = volledige verdamping (opp., dampspanning) lekken ART = Advanced reach tool EMKG ECTOC TRA Risk of derm Stoffenmanager COSSG

32 Meten meten is weten meetstrategie is zeer belangrijk!

33 33 RA - STAP 4 maatregelen, opleiding en instructies

34 STAP 4: opleiding en instructies HOE? Duidelijke pictogrammen en regels Stofmasker verplicht Puntafzuiging gebruiken V(G)IK s map aan de muur? de server intranet Trainingsweken Leren uit (bijna) ongevallen 34

35 35

36 36 Nieuwe meetnorm (NBN 689:2018)

37 NBN EN 689: voorbereiding Voor het uitvoeren van een meting risico inschatting, evaluatie, blootstellingsinschatting,.. 37

38 NBN EN 689: voorbereiding Definiëren van de SEG SEG = similar exposure group Homogene blootstellingsgroep Voorbeeld: 5 ploegen voor het aanbrengen van wegmarkeringen Per ploeg 2 werknemers : 1 spuiter + 1 helper Geen 10 metingen nodig 38

39 Toetsing van de grenswaarde

40 Evalueren: blootstellingsmetingen Persoonlijke metingen De standaard, om te vergelijken met de grenswaarden Stationaire metingen Inschatting van de achtergrond / worst case Direct readings bescherming (vb o2 meters) Duur van de meting? Indicatieve metingen Eerste inschatting van het gevaar Meettoestellen met tijdsverloop Relatieve concentraties, impact van het proces, spelen met variabelen Biomonitoring Hoe zit het met de werknemer (opname in het lichaam)

41 NBN EN 689: interpretatie Resultaat tov grenswaarde overschrijding of niet 41

42 NBN EN 689: interpretatie Aantal opeenvolgende metingen Maximale waarde 3 metingen < 10 % grenswaarde 4 metingen <15 % grenswaarde 5 metingen <20 % grenswaarde Beslissing of Statistische verwerking OK geen opvolging Statistische toetsing (min 6 metingen per SEG) Jaarlijks (onvoldoende data) 2 jaarlijks 2,5 jaarlijks 3 jaarlijks OK opvolging 42 OF Overschrijding grenswaarde NOK maatregelen UTL 95,70 > grenswaarde Met 95% zekerheid meer dan 70% kans op overschrijding NOK maatregelen

43 NBN EN 689: interpretatie Wat bij maatregelen / nieuwe situatie (afzuiging, ander product, productiehoeveelheid, ) 43

44 44 Wijziging grenswaarden

45 wijziging verlaging van grenswaarden Invoeren van grenswaarden Nieuwe voetnoot 10: grenswaarde voor kortstondige blootstelling in verhouding tot een referentieperiode van 1 minuut Wijzigingen van benamingen Vb extra tussen haakjes (damp en aërosol) of (als ) 45

46 wijziging Producten met bestaande grenswaarde, wijziging (in benaming, indeling, gw, ktgw) Producten nieuw in bijlage VI-1.1 (nieuwe grenswaarde) Producten met een nieuwe extra indeling, 46

47 Overzicht wijzigingen grenswaarden Overzicht: Pdf : aanpassingen grenswaarden (overzicht oud + nieuw) 47

48 Meest herkenbare wijzigingen gewijzigde agentia 48 HUIDIG VOORSTEL Cas nummer Naam (Nl) Nom (Fr) Gw (ppm) Gw (mg/m³) KTWA (ppm) KTWA (mg/m³) Extra indeling Gw (ppm) Gw (mg/m³) KTWA (ppm) KTWA (mg/m³) Extra indeling Acetonitril Acetonitrile * * D 2 3,4 * * D Acroleïne Aldehyde acrylique : * * 0,1 0,23 D,M 0,02 0,05 0,05 0,12 D,M Nu: Acroleine; acrylaldehyde, prop- 2enal Acroléine, Acrylaldéhyde; Prop-2- énal Azijjnzuuranhydride Anhydride acétique 5 21 * * 1 4, Beryllium en verbindingen (als Be) Béryllium et ses composés (en Be) * 0,002 * 0,01 C * 0,00005 * 0,01 C,D,M Bisfenol A Nu: Bisfenol A; 4,4 isopropylideendifenol n- Butylacetaat iso- Butylacetaat sec- Butylacetaat tert- Butylacetaat Nu: Butylacetaat alle isomeren Bisphénol A ; 4,4'- Isopropylidènediphénol n- Acétate de butyle, iso- Acétate de butyle, sec- Acétate de butyle, tert- Acétate de butyle, maintenant : Acétate de butyle, tous isomères * 2 * * * * Ethylacetaat Acétate d'éthyle * * Ethylbenzeen Ethylbenzène D D Houtstof Nu: houtstof alle soorten uitgezonderd Thuja Plicata Katoenstof (ruw; thoracaal) Bois (poussières de): tous les types sauf Thuja plicata Coton brut (poussières thoracales de) koolstofmonoxide Carbone (monoxyde de) 964 * 3 * * C (stof van hard hout) * * * 1 * * C (stof van hard hout) * 0,2 * * * 0,1 * * * *

49 Meest herkenbare wijzigingen gewijzigde agentia HUIDIG VOORSTEL Cas nummer Naam (Nl) Nom (Fr) Gw (ppm) Gw (mg/m³) KTWA (ppm) KTWA (mg/m³) Extra indeling Gw (ppm) Gw (mg/m³) KTWA (ppm) KTWA (mg/m³) Extra indeling koolzwart Carbone (noir de) * 3,5 * * * 3 * * Latex (natuurrubber) Nu: latex (natuurrubber) (als allergene proteines) Latex (caoutchouc naturel) (en protéines allergènes) * 0,001 * * * 0,0001 * * D methoxy-2-propanol 1-Méthoxy-2-propanol D D methyl-2-butanon 3-Méthyl-2-butanone * * * * Methyleenchloride Chlorure de méthylène, Dichlorométhane Natriumcyanide Nu: natriumcyanide (als cyaan) Perchlooretheen nu: Perchlooretheen; tetrachloorethyleen Sodium (cyanure de) (exprimé en cyanure) Perchloroéthylène;Tétr achloréthylène * * D * * * 5 D,M * 1 * 5 D,M D Stikstofmonoxide Azote (monoxyde d') * * 2 2,5 * * Waterstofcyanide Nu : Waterstofcyanide (als cyanide) Hydrogène (cyanure d') (exprimé en cyanure) * * 4,7 5 D,M 0,9 1 4,5 5 D,M

50 Meest herkenbare wijzigingen nieuwe agentia casnummer Naam (Nl) Nom (Fr) Gw (ppm) Gw (mg/m³) KTWA (ppm) KTWA (mg/m³) Extra indeling Ethylisocyanaat Isocyanate d'éthyle 0,02 0,06 0,06 0,17 D Fenylisocianaat Isocyanate de phényle 0,005 0,024 0,015 0,073 D Hardmetaal dat kobalt en wolfraamcarbide bevat (thoracale fractie) Carbure métallique contenant cobalt et carbure de tungstène (fraction thoracale) * 0,05 (als/en Co) * * Houtstof: Westerse rode coder (Thuja plicata) Bois (poussières de): Cèdre de l'ouest (Thuja plicata) * 0,5 * * C (stof van hard hout) Methylvinylketon Méthylvinylcétone * * 0,2 0,58 D,M Perazijnzuur (damp en acide peracétique * * 0,4 1,24 aerosol) (vapeur et aérosol) 50

51 Wijzigingen bijkomende indeling casnummer Naam (Nl) Nom (Fr) Extra indeling - OUD Extra indeling - Voorstel Allylchloride Chlorure d'allyle D ,4-D 2,4-D D 51

52 52 Wat komt er nog aan op Europees vlak?

53 Overzicht (1) Stof België actueel België nieuw Europa 2020 Hardhout 3 mg/m3 1 mg/m3 (alle soorten uitgezonderd Thuja plicata) 0,5 mg/m3 (Westerse rode ceder (Thuja plicata)) Chroom VI Keramische vezels 0,01 mg/m3(wateronoplosbaar) 0,05 mg/m3 (water-oplosbaar) 0,01 mg/m3(wateronoplosbaar) 0,05 mg/m3 (water-oplosbaar) 3mg/m3 (tot ) 2 mg/m3 500,000 mg/m3 500,000 mg/m3 0,3 vezels/ml Kristallijn silica 0,1 mg/m3 0,1 mg/m3 0,1 mg/m3 Benzeen 1 ppm 1 ppm 1 ppm Vinylchloride 3 ppm 3 ppm 1 ppm Ethyleenoxide 1 ppm 1 ppm 1 ppm 0,01 mg/m3 ( ) 0,025 mg/m3 (lassen e.d;) (tot ) 0,005 mg/m3 53

54 Overzicht (2) Stof België actueel België nieuw Europa ,2-epoxypropaan ppm Acrylamide 0,03 mg/m3 0,03 mg/m3 0,1 mg/m3 2-nitropropaan 10 ppm 10 ppm 5 ppm O-toluïdine 2 ppm 2 ppm 0,1 ppm 1,3-butadieen 2 ppm 2 ppm 1 ppm Hydrazine 0,01 ppm 0,01 ppm 0,01 ppm Broomethyleen ppm 54

55 Verdere aanpassingen van Richtlijn 2004/37/EG? (3) april 2018: voorstel tot aanpassing van de Richtlijn (nog niet opgenomen in de Richtlijn!) (SCOEL: Scientific Committee on Occupational Exposure Limits): * * Sprake van bijkomende indeling C 55

56 Vragen of opmerkingen?

Methoden RA chemische agentia

Methoden RA chemische agentia Methoden RA chemische agentia PVI Congres Navorming 2018 Sessie 3.2 Lucie Huyghebaert lucie.huyghebaert@provikmo.be 0472 22 12 43 1 Inhoud RA chemische agentia Beschikbare Tools Metingen RA chemische agentia

Nadere informatie

Ontwerplijst 2: aangepaste grenswaarden

Ontwerplijst 2: aangepaste grenswaarden (mg/m 3 Grenswaarde Grenswaarde (mg/m 3 Valeur limite (mg/m 3 en (mg/m 3 231-150-7 07440-41-7 Beryllium en -verbindingen (als Be ACGIH 2009, 2014 * 0,00005 * 0,01 C, D 231-150-7 07440-41-7 Béryllium et

Nadere informatie

Risicoanalyse chemische agentia. Vergelijking van de risicoanalysetools voor chemische agentia

Risicoanalyse chemische agentia. Vergelijking van de risicoanalysetools voor chemische agentia Risicoanalyse chemische agentia Vergelijking van de risicoanalysetools voor chemische agentia Lucie Huyghebaert lucie.huyghebaert@provikmo.com 0472 22 12 43 057 47 47 52 Inhoud Hoe ga je van start? Simulatie

Nadere informatie

Risicoanalyse chemische agentia bij gebruik van Chemikmo = Stapsgewijs tot preventie en adequate controle van de blootstelling

Risicoanalyse chemische agentia bij gebruik van Chemikmo = Stapsgewijs tot preventie en adequate controle van de blootstelling Risicoanalyse chemische agentia bij gebruik van Chemikmo = Stapsgewijs tot preventie en adequate controle van de blootstelling Prebes, 10/10/2016 Ing. Bart Muylle Stapsgewijs tot preventie en adequate

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst)

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst) 1.2.2017 L 27/115 RICHTLIJNEN RICHTLIJN (EU) 2017/164 VAN DE COMMISSIE van 31 januari 2017 tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde

Nadere informatie

Centrale Sterilisatie Afdeling UZ Leuven, CSA

Centrale Sterilisatie Afdeling UZ Leuven, CSA Werken met gevaarlijke stoffen. Handige risicoanalysetool voor de leidinggevende. Eindwerk Getuigschrift Preventieadviseur niv. 2 Prevent Academy, Leuven - 2017 Lieve Monté Preventie en milieu, UZ Leuven

Nadere informatie

Werken met gevaarlijke stoffen. Handige risicoanalysetool voor de leidinggevende.

Werken met gevaarlijke stoffen. Handige risicoanalysetool voor de leidinggevende. Werken met gevaarlijke stoffen. Handige risicoanalysetool voor de leidinggevende. Eindwerk Getuigschrift Preventieadviseur niv. 2 Prevent Academy, Leuven - 2017 Lieve Monté Preventie en milieu, UZ Leuven

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

(Voor de EER relevante tekst) Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 27.12.2017 Publicatieblad van de Europese Unie L 345/87 RICHTLIJN (EU) 2017/2398 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming

Nadere informatie

DE RISICOANALYSE EN PREVENTIEMAATREGELEN GEVAARLIJKE STOFFEN: EEN PRAGMATISCHE AANPAK

DE RISICOANALYSE EN PREVENTIEMAATREGELEN GEVAARLIJKE STOFFEN: EEN PRAGMATISCHE AANPAK DE RISICOANALYSE EN PREVENTIEMAATREGELEN GEVAARLIJKE STOFFEN: EEN PRAGMATISCHE AANPAK Ludo Colaers Preventiedeskundige IDEWE Europese week colloquium oktober 08 VOORSTELLING Ludo Colaers, Preventiedeskundige

Nadere informatie

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader Provikmo 10/10/2016 Risicoanalyse chemische agentia Wettelijk kader Prebes, 10/10/2016 Ing. Bart Muylle Zijn de risico s ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats

Nadere informatie

ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Ivo Erens Dangerous Substances Communication advies.

ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Ivo Erens Dangerous Substances Communication advies. ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Ivo Erens Dangerous Substances Communication info@ondersteuning advies.nl Programma Wat bespreken we + Het + Het ontvangen van het

Nadere informatie

***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT Europees Parlement 2014-2019 Geconsolideerd wetgevingsdocument 25.10.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0130 ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 25 oktober 2017 met het oog op

Nadere informatie

Blootstelling Gevaarlijke stoffen. Tips voor implementatie

Blootstelling Gevaarlijke stoffen. Tips voor implementatie Blootstelling Gevaarlijke stoffen Tips voor implementatie René Bekman (RAH / RHVK) 31 maart 2015 NVVK congres Veiligheid? Zoek het ff zelf uit! Veel geluk! Citaat: Grote chemische bedrijven, zoals Fuji

Nadere informatie

Blootstelling Gevaarlijke stoffen. Tips voor implementatie. 4 stappen model (van Inspectie SZW) René Bekman (RAH / RHVK) april 2014

Blootstelling Gevaarlijke stoffen. Tips voor implementatie. 4 stappen model (van Inspectie SZW) René Bekman (RAH / RHVK) april 2014 Blootstelling Gevaarlijke stoffen Tips voor implementatie 4 stappen model (van Inspectie SZW) René Bekman (RAH / RHVK) april 2014 copyright, FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. 2013 4 Stappen toezicht stoffen

Nadere informatie

f) Behandelingstraject Raad Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

f) Behandelingstraject Raad Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) Fiche 5: Voorstel wijziging richtlijn Carcinogene en Mutagene stoffen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

: Eurol Super Vloerabsorbent 10KG package

: Eurol Super Vloerabsorbent 10KG package Datum van uitgave: 11-6-2014 Datum herziening: 11-6-2014 Vervangt: 11-6-2014 Versie: 2.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Mijn RI&E GS. Minder administratie, meer nadruk gedrag medewerkers Betere arbeidsomstandigheden. Huib Arts Arboplaats. Arboplaats

Mijn RI&E GS. Minder administratie, meer nadruk gedrag medewerkers Betere arbeidsomstandigheden. Huib Arts Arboplaats. Arboplaats Mijn RI&E GS Minder administratie, meer nadruk gedrag medewerkers Betere arbeidsomstandigheden Huib Arts Arboplaats Arboplaats Van administratie naar borging 1. Belang gedrag 2. Onderzoeksmodel 3. Mijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Harbourite 12 mm REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer

Nadere informatie

Sessie Q Gevaarlijke stoffen en veilige werkwijzen: Halen we de nulblootstelling?

Sessie Q Gevaarlijke stoffen en veilige werkwijzen: Halen we de nulblootstelling? Sessie Q Gevaarlijke stoffen en veilige werkwijzen: Halen we de nulblootstelling? Werken in een lab: extreem gevaarlijk! Maar toon maar eens aan dat het risico desondanks heel beheersbaar is Ontwikkeling

Nadere informatie

World of Lab 2 oktober 2018

World of Lab 2 oktober 2018 World of Lab 2 oktober 2018 Road to Zero Inspectie SZW 2 Blootstelling aan Gevaarlijke (CMR) stoffen Diana Martens Projectleider Inspectie SZW Programma Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen Algemeen: Werknemers

Nadere informatie

Werken met gevaarlijke stoffen. Handige risicoanalysetool voor de leidinggevende.

Werken met gevaarlijke stoffen. Handige risicoanalysetool voor de leidinggevende. Werken met gevaarlijke stoffen. Handige risicoanalysetool voor de leidinggevende. Eindwerk Getuigschrift Preventieadviseur niv. 2 Prevent Academy, Leuven - 2017 Lieve Monté Preventie en milieu, UZ Leuven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2159 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Opstellen van gevaarlijke stoffenregister BMD Advies Centraal Nederland B.V.

Opstellen van gevaarlijke stoffenregister BMD Advies Centraal Nederland B.V. Opstellen van gevaarlijke stoffenregister BMD Advies Centraal Nederland B.V. Stationsstraat 26 Postbus 91, 6662 BC ELST Tel.: 088 0318 875 info@cn.bmdadvies.nl www.bmdadviescentraal Inleiding In deze hand-out

Nadere informatie

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen Blootstelling aan gevaarlijke stoffen ARBO-Event SBI Formaat Carolina.verspuij@sbiformaat.nl Carolina Verspuij, trainer / adviseur Arbeid & Gezondheid Blootstelling aan gevaarlijke stoffen: 3000 mensen

Nadere informatie

AMENDEMENTEN ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

AMENDEMENTEN ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 18.10.2017 A8-0064/ 001-053 AMENDEMENTEN 001-053 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Marita Ulvskog A8-0064/2017 Bescherming van werknemers tegen de risico s van blootstelling

Nadere informatie

Profclean Europe B.V Airco Fresh & Clean 400ml

Profclean Europe B.V Airco Fresh & Clean 400ml Blz. 23 45 67 89 1 / 09 2.3. Andere gevaren. RUBRIEK 5. 11. Brandbestrijdingsmaatregelen. Toxicologische informatie. 5.1. RUBRIEK Blusmiddelen. 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (804599) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

Veilig werken met chemicaliën

Veilig werken met chemicaliën Veilig werken met chemicaliën Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid 3 e Trefdag Zwembaden Docent: David Bogaert Inhoud 1. Producten met gevaarlijke eigenschappen 2. Veranderende wetgeving

Nadere informatie

Voorlichting & Training. Gevaarlijke Stoffen

Voorlichting & Training. Gevaarlijke Stoffen Voorlichting & Training Gevaarlijke Stoffen Inleiding Introductie Leerdoelen Definities Blootstellingstandaard Besmetting & gezondheidseffecten Identificaties en etiketten Persoonlijke beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Protectiefactoren van adembeschermingsmiddelen in de praktijk waar moet je op letten!

Protectiefactoren van adembeschermingsmiddelen in de praktijk waar moet je op letten! Protectiefactoren van adembeschermingsmiddelen in de praktijk waar moet je op letten! NVVK Veiligheidscongres: 2025 Wat ga ik anders doen? 13 maart 2019 Koen Verbist (register arbeidshygiënist) Koen.verbist@cosanta.nl

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Fabrikant/Leverancier : Schülke & Mayr Benelux b.v. Prins Bernardlaan 2 c 2032 HA Haarlem Nederland Telefoon:

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

Adres van de leverancier Koopvaardijlaan Gent België Telefoonnummer in geval van nood: Antigif Centrum

Adres van de leverancier Koopvaardijlaan Gent België Telefoonnummer in geval van nood: Antigif Centrum 1. Identificatie Naam van het chemische product: Mengmeststoffen Synoniemen: NPK 12 + 10 + 18 CA Naam van de leverancier Triferto Belgium Adres van de leverancier Koopvaardijlaan 180-182 9000 Gent België

Nadere informatie

Donderdag 27 september h30 Elewijt Center - Zemst. Aankoop chemische producten volgens drie groene lichten principe

Donderdag 27 september h30 Elewijt Center - Zemst. Aankoop chemische producten volgens drie groene lichten principe Donderdag 27 september 2018 13h30 Elewijt Center - Zemst Aankoop chemische producten volgens drie groene lichten principe Studienamiddag: Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen - 27.09.2018 Zemst 2 Studienamiddag:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van het materiaal en het bedrijf Scheikundige naam Chemische formule Chemische familie Moleculair gewicht Soort product en gebruik Leverancier Telefoon nr voor noodgevallen: - Voor Europa

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding voor het werken met de. Chemical Risk Assessment Database. Versie: 2.3 (september 2016)

Beknopte gebruikershandleiding voor het werken met de. Chemical Risk Assessment Database. Versie: 2.3 (september 2016) Beknopte gebruikershandleiding voor het werken met de Chemical Risk Assessment Database Versie: 2.3 (september 2016) Deze handleiding heeft betrekking op ChemRADE, de Chemical Risk Assessment Database.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006 Datum: 28.03.2012 Revisiedatum: 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 01. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Handelsnaam (261410) Fabrikant/Leverancier Chempropack B.V. Straat/Postbus Donker Duyvisweg 45 Landcode/Postcode/Plaats 3316 BL Dordrecht

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Diana Martens, Inspectie SZW

REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Diana Martens, Inspectie SZW REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Inhoud 1. Verplichtingen REACH Eindgebruiker 2. Relatie REACH en ARBO-wetgeving

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 16/12/2009 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Tip-It Siliconenpakking Zwart

Tip-It Siliconenpakking Zwart 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

Risicobeheersing chemische agentia na 01/06/ Fien Decaluwe - Consultes

Risicobeheersing chemische agentia na 01/06/ Fien Decaluwe - Consultes Risicobeheersing chemische agentia na 01/06/2015 - Fien Decaluwe - Consultes Risicoanalyse in een productieomgeving SDS als basis van uw inventaris Voorbeeld tool risicoanalyse Aftoetsing e-sds Studiedag

Nadere informatie

Toezicht Chemische Agentia AD TWW

Toezicht Chemische Agentia AD TWW Toezicht Chemische Agentia AD TWW Dimitri De Coninck Adviseur coördinator Laboratorium voor Industriële Toxicologie Colloquium Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan! Rol & Opdrachten LIT Onderdeel van

Nadere informatie

& modelleren blootstelling. Leo van der Biessen

& modelleren blootstelling. Leo van der Biessen Afleiden bedrijfsgrenswaarden d & modelleren blootstelling Leo van der Biessen Afleiden bedrijfsgrenswaarden en beoordelen blootstelling Aanleiding voor het onderzoek Afleiden bedrijfsgrenswaarden met

Nadere informatie

Wetgeving Chemische Agentia en Toezicht AD TWW

Wetgeving Chemische Agentia en Toezicht AD TWW Wetgeving Chemische Agentia en Toezicht AD TWW Dimitri De Coninck Adviseur coördinator Laboratorium voor Industriële Toxicologie Studienamiddag: Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen Rol & Opdrachten LIT

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula Silica Fume

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula Silica Fume 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 - REACH) Datum: 07/04/2010 bladzijde: 1/3 Versie: N 3 (30/12/2009) Revisie: N 1 (01/07/2008) Naam: PLASTALGIN - 850UF VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula VZ

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula VZ 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming 1.1 Identificatie van het preparaat Handelsbenaming Actieve stof(fen): Type formulering Oplossing van stikstofmeststoffen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Ontwikkeling Veilige Werkwijze gevaarlijke stoffen labs

Ontwikkeling Veilige Werkwijze gevaarlijke stoffen labs Ontwikkeling Veilige Werkwijze gevaarlijke stoffen labs Workshop Stoffendag VNCI Ede 12-12-2017 14:45 15:45 Wim Grisnich Manager Safety, Health, Environment & Security Inhoud Wat was de aanleiding? Wat

Nadere informatie

Slim gevaarlijke stoffenbeleid hoe krijg ik de beslissers in mijn bedrijf mee?

Slim gevaarlijke stoffenbeleid hoe krijg ik de beslissers in mijn bedrijf mee? Laan van Kronenburg 14 1183 AS AMSTELVEEN Tel. +31 6 1825 1713 Koen.verbist@cosanta.nl Slim gevaarlijke stoffenbeleid hoe krijg ik de beslissers in mijn bedrijf mee? Koen Verbist, MSc NVvA Symposium 2017

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 5

Veiligheidsblad p. 1 / 5 Veiligheidsblad p. 1 / 5 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het product: Lamscobel Waterdichtingsmortel 34/45 1.2 Product eind gebruik: Waterdichtende reparatiemortel

Nadere informatie

: BRISE - KAARS ANTI TABAK

: BRISE - KAARS ANTI TABAK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming Gebruik van de stof of het mengsel : : Luchtverfrisser Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A. Groot Mijdrechtstraat

Nadere informatie

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ***

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** *** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING PRODUCT BENAMING COOL-BIND 1300 AANBEVOLEN TOEPASSINGEN LEVERANCIER Lijm Van Asperen Kleefstoffen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas.

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. bladzijde : 1 ón 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. Waarschuwing M«1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam VIB nr Registratie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen 1.Identificatie van de stof of het preparaat en van de firma 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: Synoniemen: R 134 a UN :3159 No CAS : 000811-97-2 No index CE S.O. Code NFPA 1-0-1 No EINECS

Nadere informatie

Omgaan met gevaarlijke stoffen

Omgaan met gevaarlijke stoffen Omgaan met gevaarlijke stoffen Middelen die bij de professionele schoonmaak gebruikt worden Gevaarlijke stof Een gevaarlijke stof is een goed dat bij een kleine blootstelling al leidt tot een gevolg zoals

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onderneming

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onderneming VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Productidentificatie: DECAL MZ 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Nationale inspectiecampagne Wegmarkering. Dimitri De Coninck Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk Laboratorium voor industriële toxicologie

Nationale inspectiecampagne Wegmarkering. Dimitri De Coninck Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk Laboratorium voor industriële toxicologie Nationale inspectiecampagne Wegmarkering Dimitri De Coninck Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk Laboratorium voor industriële toxicologie studienamiddag 'Welzijn op het werk in de praktijk 26/01/2018

Nadere informatie

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Samenstellingsdatum: 05/2015 Revisie nr. 5 1.1. Productidentificatie Productnaam: ROVEQ Glasreiniger 1.2. Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Contact Spray - Aerosol

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Contact Spray - Aerosol Herzieningsdatum 02/09/2010 Herziening 2 Vervangt datum 27/05/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

A8-0142/32 AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT. op het voorstel van de Commissie

A8-0142/32 AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT. op het voorstel van de Commissie 5.12.2018 A8-0142/32 Amendement 32 Marita Ulvskog namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag A8-0142/2018 Claude Rolin Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Handelsnaam: TITANIUM EPOXY SYSTEM (HARDER) Fabrikant: Versachem Corporation, Riviera Beach, FL33404, USA Importeur /

Nadere informatie

Handhaving REACH bij de Inspectie SZW

Handhaving REACH bij de Inspectie SZW Handhaving REACH bij de Inspectie SZW Hoe past REACH binnen het Arbobeleid van bedrijven? Renske Beetstra Handhaving REACH (en CLP) Inspectie SZW: professionele gebruikers van stoffen en mengsels ILT:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 - REACH) Datum: 07/04/2010 bladzijde: 1/3 Versie: N 1 (08/04/2009) Revisie: N 1 (08/04/2009) Naam: PROVISCELL BASIS - PN99 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : : Niet brandbaar, niet giftig gas.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : : Niet brandbaar, niet giftig gas. bladzijde : 1 van 5 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. Waarschuwing 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam : VIB nummer : Chemische

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst)

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst) L 30/112 RICHTLIJNEN RICHTLIJN (EU) 2019/130 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 januari 2019 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie

De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie jaaromzet 7,5 miljard 95% MKB werkgelegenheid ongeveer 40.000 internationaal georiënteerd 60% van de 7,5 miljard bestaat uit export Grote sectoren zijn verpakkingen,

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD BLEEKWATER 10 CL Revisie datum: 04/06/2007 Vervangt: 08/06/2004 VERANTWOORDELIJK BEDRIJF: LODA NV Ambachtstraat 20 2390 Westmalle Tel:03.312.01.19 Fax:03.309.27.73 Tel noodgevallen:

Nadere informatie

: EuroSept Max XL-Wipes Refill12

: EuroSept Max XL-Wipes Refill12 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsnaam Fabrikant/ Leverancier : : Henry Schein Medcare House Centurion Close Gillingham Business

Nadere informatie

Hoe ziet een CMR stof eruit en wat doe ik ermee? Edwin Ferdinandus en Marjan Demmer

Hoe ziet een CMR stof eruit en wat doe ik ermee? Edwin Ferdinandus en Marjan Demmer Hoe ziet een CMR stof eruit en wat doe ik ermee? Edwin Ferdinandus en Marjan Demmer Toxic Toxic: webbased dienst die zorgt voor borging en compliance. Consultancy: Pas metingen, Dusttrack, Legionella Planning,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam : x = 0-9 ( MFI / filler % / internal code ) 1.2. Relevant

Nadere informatie

Inventarisatie van chemische agentia in Barco

Inventarisatie van chemische agentia in Barco Inventarisatie van chemische agentia in Barco Deel 1 Praktijkervaring & valkuilen Christophe Vermaete 2016 All rights reserved. 2016 GO4S safety consult VOF. All rights reserved. Waarom inventarisatie?

Nadere informatie

Veilige werkwijzen Nieuwe criteria.

Veilige werkwijzen Nieuwe criteria. Veilige werkwijzen Nieuwe criteria. Jeroen Terwoert Expertisecentrum; Vakgroep Arbeidshygiëne & Chemische Veiligheid Inhoud 1. Veilige werkwijze ; wat is dat? 2. Proces/ ontwikkeling 3. Voors/ Tegens 4.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula POLYPROP 12 mm

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula POLYPROP 12 mm 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Short cut PP fibers REACH registratienummer : CAS Nr. : EINICS Nr. : Indexnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD 1 Identificatie van de stof en van de leverancier. 1.1 Identificatie van de stof. Chemische naam van de stof: calciumcarbonaat Chemische formule: CaCO3 Commerciële naam: Calhix Synoniemen: Krijt, marmer,

Nadere informatie

Praktische aspecten van metingen in mijn bedrijf

Praktische aspecten van metingen in mijn bedrijf Praktische aspecten van metingen in mijn bedrijf De Coninck Dimitri Adviseur-coördinator Laboratorium voor industriële Toxicologie (LIT) Workshop 04/06/2018 Voor je start. Meten is weten? Bepaal doelstellingen!

Nadere informatie

Glasvezel producten. Versie 1.0 Herzieningsdatum 21.10.2015 Printdatum 21.10.2015

Glasvezel producten. Versie 1.0 Herzieningsdatum 21.10.2015 Printdatum 21.10.2015 PARAGRAAF 0. ALGEMENE INFORMATIE Deze producten zijn items die vallen onder artikel 3.3 van verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Ze bevatten geen bestanddelen die vrijkomen onder normale of redelijkerwijs

Nadere informatie

Humane blootstelling aan vluchtige. IVAM UvA B.V. Universiteit van Amsterdam

Humane blootstelling aan vluchtige. IVAM UvA B.V. Universiteit van Amsterdam Humane blootstelling aan vluchtige componenten uit een consumentenproduct Ralf Cornelissen IVAM UvA B.V. Universiteit van Amsterdam Indeling presentatie Achtergrond Doel van het onderzoek Selectie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Beoordeling van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in een labomgeving. Van compliance based naar risk based

Beoordeling van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in een labomgeving. Van compliance based naar risk based Beoordeling van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in een labomgeving Van compliance based naar risk based Wim Grisnich Veiligheidskundige Arbeidshygiënist DSM Resins & Functional Materials Zwolle Als

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad 1. Indentificatie van de stof / bereiding en gegevens van het bedrijf Product naam: Blackfast 626 Aangemaakt bad (9%) Producent: Blackfast Chemicals 78 Coombe Road, New Malden,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 01/08/2008 Herziening: 08/08/2013 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : : Niet brandbaar, niet giftig gas.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : : Niet brandbaar, niet giftig gas. bladzijde : 1 ón 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. Waarschuwing M«1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam : VIB nr : Registratie

Nadere informatie

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht Reach en GHS 11 februari 2010 / Utrecht Supertanker REACH Little dingy GHS Voor diegene die met GHS moet werken wordt de dingy steeds groter. Inhoud 1. Reach 2. Korte terugblik 3. Eerste registratie 4.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG SAPHIRA VIOLET PHOTOPOLYMER PLAT DEV.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG SAPHIRA VIOLET PHOTOPOLYMER PLAT DEV. SAPHIRA VIOLET PHOTOPOLYMER PLAT DEV. Datum van herziening 21.12.2005 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD LX 5100

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD LX 5100 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE FIRMA Productnaam : LX 5100 codes 70401-70416 Keramische kralen. Product type : Keramiek Gebruik van het product : Diverse industriële toepassingen (Keramisch straalmiddel,

Nadere informatie

Beoordeling van beroepsgebonden blootstelling binnen REACH

Beoordeling van beroepsgebonden blootstelling binnen REACH Beoordeling van beroepsgebonden blootstelling binnen REACH Ervaringen uit voorbereidende projecten Hans Marquart, Senior onderzoeker Registratie, Evaluatie, Autorisatie (en restrictie) van Chemische Stoffen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 11/12/2008 Revisie nr. 6 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Hoe maak je een. voor een product

Hoe maak je een. voor een product Veiligheidsinformatie van producten conform REACH Hoe maak je een extendedsafetydata Sheet voor een product Henk Thuis www.caesar-consult.nl Landelijke Stoffendag 2010 Onderwerp esds Stof 1 esds Stof 2

Nadere informatie