Versie: februari 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie: februari 2017"

Transcriptie

1 Huurbetaling

2 Waterweg Wonen verhuurt ruim woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die goed en betaalbaar moeten kunnen wonen. Ook zijn we er voor huishoudens met hogere inkomensniveaus die geen reële kansen hebben op een passende woning. Een deel van ons woningbezit is te koop. Behalve de verhuur en verkoop van woningen verhuurt Waterweg Wonen ook bedrijfsruimte en parkeergarages. Waterweg Wonen is de grootste sociale verhuurder in Vlaardingen. Versie: februari 2017 Waterweg Wonen doet meer dan woningen bouwen, verhuren en verkopen. We steken veel geld en energie in het leefbaar maken en houden van de omgeving waarin onze woningen staan. Extra oog hebben we voor groepen die door de leeftijd of een lichamelijke beperking niet goed in een 'gewoon' huis kunnen wonen. Daarvoor zoeken we samenwerking met zorginstellingen en bouwen we woningen die voor hen speciaal geschikt zijn.

3 Huurbetaling Algemeen U huurt een woning van Waterweg Wonen. Bij het ingaan van de huur van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. Daarin is een aantal afspraken tussen u en Waterweg Wonen vastgelegd. U heeft als huurder zowel rechten als plichten. Voor Waterweg Wonen geldt hetzelfde: zij zorgt er onder andere voor dat de woning goed onderhouden wordt. U betaalt de huur altijd vooruit, dus vóór de eerste van de maand. Deze brochure gaat in op de verschillende aspecten van huur en huurbetaling. 1

4 WATERWEG WONEN Huur U betaalt Waterweg Wonen maandelijks de kale huur. Daarnaast betaalt u soms servicekosten, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten. Als dat zo is, dan staan de bedragen op de huurspecificatie vermeld onder servicekosten. Sommige van deze bijkomende kosten worden in rekening gebracht als voorschot. Ieder jaar krijgt u een overzicht van de werkelijke kosten van deze leveringen en diensten. Wat u te veel of te weinig heeft betaald, wordt verrekend via een jaarlijkse eindafrekening. Huurbetaling Bij vooruitbetaling moet de totale huur vóór de eerste van de maand worden betaald. U kunt de huur op diverse manieren betalen, bijvoorbeeld: Door ons te machtigen de huur automatisch van uw rekening af te schrijven. Op het moment van incasseren is het belangrijk dat het saldo op uw bank- of girorekening toereikend is. Als de incasso niet slaagt, sturen wij een herinnering met een acceptgirokaart om de huur alsnog zelf over te maken. Een automatische incasso regelt u snel via Mijn.waterwegwonen.nl Door een periodieke betalingsopdracht aan de bank. De bank verzorgt dan maandelijks automatisch de betaling. Als uw huurbedrag wijzigt, bijvoorbeeld door een huurverhoging, moet u dit wel doorgeven aan uw bank! Alleen bij een automatische incasso wordt dit vanzelf geregeld. Het duurt even om zo n wijziging door te voeren, een late melding betekent dat de huur ook te laat bij ons binnenkomt. Met een periodieke overschrijving maakt u dus wel meer kans op huurachterstand. ideal: Via onze online klantenservice Mijn.waterwegwonen.nl is het mogelijk om uw huur via ideal te betalen. Met de acceptgirokaart die u van ons toegestuurd krijgt. Houd u er wel rekening mee dat het ongeveer een week duurt voordat wij uw betaling hebben ontvangen. 2

5 Huurbetaling Automatische incasso is voor u en voor ons de gemakkelijkste. De huur wordt elke maand op tijd betaald en wijzigingen in het huurbedrag, bijvoorbeeld door de jaarlijkse huurverhoging, worden automatisch doorgevoerd. Als u de huur opzegt, stopt vanzelfsprekend ook de automatische incasso. Dit scheelt u én ons een hoop kosten op jaarbasis. Om deze manier van betalen te belonen, krijgen de huurders die Waterweg Wonen machtigen jaarlijks e 6,00 teruggestort op hun rekening. U kunt dit regelen via Mijn.waterwegwonen.nl 3

6 WATERWEG WONEN Huur opzeggen Bij het opzeggen van de huur geldt een opzegtermijn van minimaal 31 dagen maar eerder mag ook. Als het kantoor van Waterweg Wonen gesloten is op de dag dat de huur eindigt, of het is een weekenddag, dan eindigt de huurovereenkomst op de eerstvolgende werkdag. Tot die datum betaalt u dus huur. U kunt uw huuropzegging gratis, 24 uur per dag en 7 dagen per week, regelen via Mijn.waterwegwonen.nl. Daar regelt u uw woonzaken makkelijk en snel wanneer het ú uitkomt! Huurverhoging Ieder jaar worden per 1 juli de huren aangepast. Deze aanpassing is nodig, omdat de kosten die Waterweg Wonen maakt om de woning te beheren, ook elk jaar stijgen. De procedure rond de huurverhoging is geregeld in de Huurprijzenwet Woonruimte. Waterweg Wonen stuurt u tijdig uitgebreide informatie over de jaarlijkse huurverhoging. Huurtoeslag Als u in verhouding tot uw inkomen teveel geld kwijt bent aan huur, dan kunt u een toeslag van de Belastingdienst krijgen, de huurtoeslag. Hoeveel huurtoeslag u krijgt, hangt af van uw huurlasten, het inkomen en eventueel vermogen van uzelf, uw toeslagpartner en medebewoners. Voor de berekening van de huurtoeslag wordt uitgegaan van het actuele, geschatte inkomen. Het huurtoeslagjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. Iedereen die huurtoeslag ontvangt, is verplicht wijzigingen in het inkomen, gezinsof leefsituatie door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. U kunt de huurtoeslag rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst/ Toeslagen via de internetsite Het aanvraagformulier is ook te bestellen via de Belastingtelefoon:

7 Huurbetaling Betalingsproblemen Huurachterstand is vervelend. Betalingsproblemen verdwijnen meestal niet vanzelf. Bespreek ze daarom snel. In veel gevallen vinden we samen wel een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een kosteloze betalingsregeling. Deze kunt u aanvragen via onze online klantenservice Mijn.waterwegwonen.nl. Er zijn mensen die elke maand opnieuw problemen hebben met het betalen van de huur. Hun probleem wordt niet opgelost door het treffen van een betalingsregeling alleen. Dan is het zinvol om hulp te zoeken bij andere instanties, zoals Bureau Schuldhulpverlening of het NIBUD (Nederlands Instituut voor Budgettering). Waterweg Wonen kan u hierover informeren. Herinnering Als de huur niet op tijd door ons is ontvangen, volgen wij een procedure om de huurachterstand alsnog te incasseren. De huur moet voor de eerste van de maand bij ons binnen zijn. Na 14 dagen sturen wij een herinnering. Is de huur aan het einde van de maand nog niet voldaan, dan ontvangt u van ons een zogenaamde laatste kans-brief, waarin wij u dringend verzoeken de huur binnen acht dagen aan ons te voldoen. Als de huur daarna nog niet is betaald, schakelen wij de deurwaarder in. Deurwaarder Op het moment dat de deurwaarder is ingeschakeld, zullen de contacten via hem lopen. De kosten die de deurwaarder maakt om de huurschuld te incasseren, zijn geheel voor uw rekening. Dit is zo'n vijftien procent van het openstaande bedrag. 5

8 WATERWEG WONEN Ontbinding en ontruiming Lukt het ook de deurwaarder niet de huurschuld te incasseren, dan zal deze een gerechtelijke procedure beginnen met als eis ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van de woning en betaling van alle kosten. Naast de verschuldigde huur, inclusief de rente, worden dan ook de gerechtelijke kosten aan u in rekening gebracht. Huur en huurbetaling is de verantwoordelijkheid van u als huurder, maar ook van Waterweg Wonen. Een deurwaarder, een rechtzaak, een ontruiming zijn hele nare ervaringen, die makkelijk zijn te voorkomen als u snel reageert wanneer u betalingsproblemen heeft. Samen zullen wij proberen het niet zo ver te laten komen. In de meeste gevallen komen wij er in een eerder stadium wel uit. Privacy Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Gedurende dit hele traject is uw privacy gewaarborgd. 6

9

10 Simpel en snel met Mijn.waterwegwonen.nl Via onze online klantenservice Mijn.waterwegwonen.nl kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week een groot aantal zaken regelen. Voor onder andere informatie over uw woning, het indienen van een reparatieverzoek en uw betalingen bent u hier aan het juiste adres. Ook kunt u contact opnemen met ons Woonpunt op telefoonnummer (010) Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uur. Via Mijn.waterwegwonen.nl kunt u ook een afspraak met een van onze medewerkers inplannen. Bezoekadres Van Hogendorplaan 1011 Postadres Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen Tel (010) Openingstijden maandag t/m vrijdag uur Internet Waterweg Wonen is lid van KWH