Maandelijkse rapportage GNSS monitoring, April 2015 Resultaten monitoring bodembeweging Bergermeer (1 juni april 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandelijkse rapportage GNSS monitoring, April 2015 Resultaten monitoring bodembeweging Bergermeer (1 juni april 2015)"

Transcriptie

1 Maandelijkse rapportage GNSS monitoring, April 5 Resultaten monitoring bodembeweging Bergermeer ( juni april 5) projectnr. 666 revisie 6 mei 5 Opdrachtgever Taqa Energy B.V. Postbus 55 5 AN 's-gravenhage datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave definitief P. Meinders A.J. Speelman

2 Inhoud Blz. Inleiding... Meetopzet... Toelichting grafieken... GPS stations... 5 Levering... 6 Conclusie... Bijlagen: Bijlage : Overzichtstekening Bijlage : Grafieken Bijlage : Ruwe meetdata (XYZ) in Excelformaat Bijlage : Logboek blad van

3 Inleiding In opdracht van Taqa Energy B.V. (hierna: Taqa) heeft Antea Group een meetnet ingericht en worden permanent GNSS metingen uitgevoerd. Deze metingen worden uitgevoerd om eventuele bodembeweging in de diepere ondergrond, die kan optreden naar aanleiding van mijnbouwactiviteiten (gasopslag - gaswinning) in het gasveld Bergermeer vast te stellen. Deze rapportage betreft een aanvulling van meetdata over de periode april 5 t/m april 5. In de grafieken (bijlage ) en ruwe meetdata (bijlage ) is de gehele periode van monitoring weergegeven. Meetopzet Het meetnet bestaat uit een zestal permanente GNSS stations (zie bijlage ). Vier van deze stations bevinden zich binnen de invloedsfeer en twee stations bevinden zich buiten de invloedsfeer van gasopslag in het Bergermeerveld. Het doel van deze metingen is om bodembeweging binnen de invloedsfeer vast te stellen ten opzichte van één of meerdere referentiestations buiten de invloedsfeer. De GPS stations zijn uitgerust met een Leica AR antenne en een Leica GR ontvanger. Deze ontvangers sturen dagelijks de gelogde GPS-data (5 sec. interval) naar een ftp-server. Deze GNSS-data wordt maandelijks door middel van post-processing verwerkt. Door het niet gelijktijdig gereed zijn van de beoogde referentiestations welke buiten de invloedsfeer staan (TAQA, Petten en TAQA 6, Castricum) met de overige stations, is gekozen om de metingen in eerste instantie (start meting t/m april ) te berekenen ten opzichte het GNSS referentie netwerk van 6-GPS (multi-baseline berekening). Zie addendum toelichting meetplan GPS monitoring Bergermeer, d.d. 6 mei : Fase. Voor de periode november - april zijn de metingen op twee verschillende manieren berekend (zowel multi-baseline berekening als single-baseline berekening). Zie addendum toelichting meetplan GPS monitoring Bergermeer, d.d. 6 mei : Fase. Vanaf mei worden de metingen berekend ten opzichte van het eigen referentiestation TAQA (single-baseline berekening). Zie addendum toelichting meetplan GPS monitoring Bergermeer, d.d. 6 mei : Fase. Toelichting grafieken In de grafieken zijn de ruwe GNSS observaties weergegeven door middel van een grijze lijn. Vanaf de start van de meting tot week zijn hier gefilterde GNSS observaties weergegeven berekend door middel van multi-baseline berekeningen ten opzichte van een aantal stations uit een landelijk referentienetwerk. Vanaf week zijn de niet gefilterde ruwe GNSS observaties weergegeven en is de berekening uitgevoerd door middel van een single-baseline berekening ten opzichte van het referentiestation TAQA. Voor het berekenen van de moving average (voortschrijdend gemiddelde) van de bodembeweging wordt standaard een acht weken gemiddelde gehanteerd, vier weken voor en vier weken na de waarneming. Hierdoor worden van de eerste vier weken en de laatste vier weken van waarnemingen, geen moving average lijn in de grafieken weergegeven. blad van

4 Om een goede overgang tussen beide rekenmethodes te kunnen bewerkstelligen zijn er gedurende een half jaar zowel multi-baseline als single-baseline berekeningen uitgevoerd. In de grafieken wordt de gehele periode van monitoren weergegeven. Het tijdstip van overgang in de berekeningswijze wordt in de grafiek aangegeven. GPS stations Naam Locatie Startdatum meting TAQA referentiestation ECN Petten september TAQA veldstation Parkhotel Bergen juni TAQA veldstation Zwembad Bergen juni TAQA veldstation Defensiegemaal Bergen september TAQA 5 veldstation Gemeenthuis Bergen juni TAQA 6 veldstation / reserve ref. station PWN Castricum augustus 5 Levering Maandelijks worden de resultaten berekend en geleverd aan Taqa. De levering bestaat uit de volgende producten: - Rapportage (incl. grafieken waarin de bodembeweging is weergegeven en een logboek) - Ruwe meetdata (XYZ) in Excel formaat (digitaal als bijlage bij de rapportage). 6 Conclusie In de grafieken (bijlage ) zijn de continue GNSS metingen per locatie weergegeven vanaf de start van de meting. Locatie TAQA wordt vanaf mei als vast referentiestation gebruikt, hierdoor wordt dit station vanaf mei niet meer in grafiekvorm in deze rapportage gepresenteerd. Op basis van de grafieken is over de gehele periode van monitoring een lichte beweging van de antennes waarneembaar, variërend van - mm tot +8 mm (moving average lijn). In de grafieken is geen continue daling-, of stijgingstrend waarneembaar, de stations vertonen een min of meer vergelijkbaar gedrag. blad van

5 Bijlage : Overzichtstekening blad van

6 #"'!""" */# ##"!""" ##'!""" #$"!""" '%"!""" '%"!""" '$'!""" '$'!""" */% */$ '$"!""" '$"!"""!"%#"%$""%!"!"!"!"!"!"!"!"!" */' */&!"!"!"!"!" '#'!""" '#'!""" '#"!""" '#"!""" */( #"'!""" ##"!""" ##'!""" #$"!""" -575>,>E=?5B655A 5> 7BE5=5> 6RZPSJIWKJJV /JVLJVQJJV FWZJPIJR % KJGVYFVN &$%% /VSR- <9=.E5A97 PSHFXNJ!" 6ROJHXNJTYX =>?.5AC? AFUF RJVL[ %-+$!$$$ 8..?AA6A9 PSHFXNJW >?=7A96? ># ;JNRIJVW.AB; $)"$,"&$%' 8..?A<B;;? =?;..A.' D67E#<? $'! $"") G +5 DC5DABA58C5> 5> C><5>A58C5> F9;> E??A58?D5> > +95>BC E??A 85C <BC5A 5> A579BC5AB! $"#" QSRNXSVNRL /JVLJVQJJV 6<6A6 _MUDDFHIDDDUDDFHKEJHUPY^B[]Z^UN_WPQTURVV_`Y]UFDEGDLDJBFHKEJHBONBPSTBFDEGBDBDC\aX

7 Bijlage : Grafieken blad van

8 Bodembeweging Bergermeer TAQA t.o.v. referentiestation TAQA Resultaten uit permanente GPS meting Bodembeweging delta H (ETRS 89) [cm] Weeknummer en jaar * GNSS observaties Moving Average 8 weken Start meting (multi baseline berekening) Start single baseline berekening

9 Bodembeweging Bergermeer TAQA t.o.v. referentiestation TAQA Resultaten uit permanente GPS meting Bodembeweging delta H (ETRS 89) [cm] Weeknummer en jaar * GNSS observaties Moving Average 8 weken Start meting (multi baseline berekening) Start single baseline berekening

10 Bodembeweging Bergermeer TAQA t.o.v. referentiestation TAQA Resultaten uit permanente GPS meting Bodembeweging delta H (ETRS 89) [cm] Weeknummer en jaar * GNSS observaties Moving Average 8 weken Start meting (multi baseline berekening) Start single baseline berekening

11 Bodembeweging Bergermeer TAQA5 t.o.v. referentiestation TAQA Resultaten uit permanente GPS meting Bodembeweging delta H (ETRS 89) [cm] Weeknummer en jaar * GNSS observaties Moving Average 8 weken Start meting (multi baseline berekening) Start single baseline berekening

12 Bodembeweging Bergermeer TAQA6 t.o.v. referentiestation TAQA Resultaten uit permanente GPS meting Bodembeweging delta H (ETRS 89) [cm] Weeknummer en jaar * GNSS observaties Moving Average 8 weken Start meting (multi baseline berekening) Start single baseline berekening

13 Bijlage : Ruwe meetdata (XYZ) in Excelformaat De ruwe meetdata in Excel formaat behorende bij deze rapportage wordt digitaal (via ) geleverd aan de opdrachtgever. blad van

14 Bijlage : Logboek blad van

15 Datum Locatie Omschrijving -- TAQA Installatie ontvanger -- TAQA Installatie ontvanger -- TAQA 5 Installatie ontvanger -6- TAQA Start monitoring -6- TAQA Start monitoring -6- TAQA 5 Start monitoring -8- TAQA Installatie ontvanger -8- TAQA Installatie ontvanger -8- TAQA 6 Installatie ontvanger -8- TAQA 6 Start monitoring -9- TAQA Antenne diefstalproof gemaakt (hiervoor is de antenne tijdelijk verwijderd) -9- TAQA Start monitoring (vanaf deze datum consistente waarnemingen) -9- TAQA Start monitoring (vanaf deze datum consistente waarnemingen) -- Alle Start single-baseline berekening ten opzichte van basisstation TAQA (berekening voor half jaar met zowel multi-baseline als single-baseline methode) -- TAQA 6 Router defect, data periode - / 9- wel gelogd, deze periode wordt in volgende levering berekend en gerapporteerd 8-- TAQA 6 Antenne kabel vervangen, kabel was lek met als gevolg corrosie en slechte ontvangst 8-5- TAQA 5 Geen data gelogd 5-5- / 7-5- ivm interne opslag geheugenkaart / verzenden data. Probleem is opgelost evenals het niet signaleren van deze fout is verholpen. -5- Alle Alleen single-baseline berekening ten opzichte van basisstation TAQA. De hoogte is per locatie gekalibreerd ten opzichte van de berekening via het 6-GPS netwerk (multibaseline berekening). Hierdoor wordt een sprong in de moving average voorkomen. 8-- TAQA Er is geen data gelogd van 5-- tot 7-- i.v.m. niet gemelde werkzaamheden op locatie, waardoor de stroomvoorziening was onderbroken Aangezien het hier het referentiestation betreft, is het niet mogelijk om voor die periode voor de overige stations een resultaat te berekenen. --5 TAQA Op 7 maart heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in grote delen van Noord- Holland. Een aantal GPS stations zijn hierdoor die dag uitgevallen. Nadat de spanning automatisch hersteld was zijn de stations automatisch opnieuw opgestart. Na het downloaden van de GPS-data is gebleken dat er over een periode van dagen geen correcte data is opgeslagen in het referentiestation Taqa. Voor de levering Maart 5 heeft dit geen gevolgen voor de gepresenteerde moving average in de grafieken TAQA Van 7 maart tot 7 april is er geen correcte data opgeslagen (zie opm. logboek -). Om over deze periode resultaten te kunnen presenteren is deze periode berekend door gebruik te maken van GPS data van landelijke referentiestations van 6-GPS. Deze berekening geeft als resultaat dat er in deze periode geen uitzonderlijke beweging is opgetreden. blad van