oost en west binnen handbereik nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "oost en west binnen handbereik nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur"

Transcriptie

1 oost en west binnen handbereik M a g a z i n e nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur

2 2 i nc ho olu umd n c o lu m n W e t h o u d e r C h e p Pa l l e c o n 3 c o l u m n 2 C H E P PA L L E C O N S O L U T I O N S 3 B E S T E M M I N G S P L A N 4 & 5 E - F U L F I L L M E N T 5 S P E C K P O M P E N 6 B O U W L I E M E R S C O L L E G E 7 V A I L O G 8 I N F R A S T R U C T U U R 9 B L O G H A R R Y K L E I N K O E R K A M P 10 & 11 PA R K M A N A G E M E N T 1 1 Z E V E N V R A G E N A A N P E T E R W I E N D E L S 1 2 Magazine BusinessPark 7Poort is een uitgave van de gemeente Zevenaar Coördinatie Sandra de Wit Teksten Gerard Nijland, Sandra de Wit Fotografie Judith Zwikker Fotografie Arnhem, Sandra de Wit, René Wijnbergen, Sabine van Mierlo Realisatie NL Ontwerp Warnsveld Eindredactie Sandra de Wit Oktober 2013 Contactgegevens Gemeente Zevenaar Afdeling Ontwikkeling, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar, , 7Poort in beweging De geluiden over economisch herstel beginnen voorzichtig van meerdere kanten te klinken. Ook wij merken een groeiende interesse voor bedrijfsgrond. Daarbij voorziet 7Poort in de behoefte van een veel groter gebied dan onze regio. Door de grote kavels die uitgegeven kunnen worden (tot 15 ha) bieden wij logistieke bedrijven ruimte die zij elders niet kunnen vinden. Bouwactiviteiten Op dit moment wordt er op drie locaties gebouwd op 7Poort. We zijn heel blij om Chep Pallecon Solutions, Speck Pompen en het Liemers College binnen 7Poort te mogen verwelkomen. Infrastructuur Voorwaarde voor het goed functioneren van een BusinessPark is een goede ontsluiting. Ook daarin worden stappen voorwaarts gemaakt. In het voorjaar is de overeenkomst ondertekend waarin de financiering van de doortrekking A15 en de nieuwe aansluiting op de A12 bij 7Poort vastgelegd is. Daarmee is het startsein gegeven voor de uitwerking van de plannen. Als alles voorspoedig verloopt, is het project in 2019 afgerond. De volgorde van de werkzaamheden wordt nog bepaald door de uitvoerende aannemer. Logistieke kwaliteiten Logistiek 7Poort is bij uitstek geschikt voor de logistieke branche. We zien daar een verschuiving naar steeds grotere en modernere distributiecentra. Wij volgen de trends in de logistiek op de voet en proberen daar zoveel mogelijk op in te spelen, bijvoorbeeld door grote rechthoekige kavels aan te bieden met voldoende bouwhoogte en een goede ontsluiting. Om goed aan de actuele marktvraag te kunnen voldoen, hebben wij recent een aantal aanpassingen in ons bestemmingsplan doorgevoerd. Vertrouwen Zoals u kunt lezen, gaat het goed met 7Poort. Er zijn veel activiteiten en er lopen ook nog verschillende gesprekken met bedrijven. In het volgende magazine hoop ik u weer over nieuwe vestigers te kunnen informeren. Gerard Nijland, Wethouder Economische Zaken, gemeente Zevenaar Op 2 januari begint Chep Pallecon Solutions het nieuwe jaar op de nieuwe locatie op 7Poort. De verhuizing wordt nog een flinke klus, maar meerdere personeelsleden hebben al aangegeven tijdens de feestdagen graag te willen helpen. En dat is tekenend voor de sfeer in het bedrijf. Directeur Gino Lutzu vertelt over de toekomstplannen. Chep Pallecon Solutions Wij houden ons bezig met de verhuur van meermalige verpakkingssystemen. Het gaat dan om containers tot ongeveer deze regio blijven omdat we ons huidige personeel zoveel mogelijk willen behouden liter waarin o.a. vloeibare producten vervoerd kunnen worden. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld cosmetica en toiletartikelen, voedingsmiddelen als vloeibare eieren en sauzen en bijvoorbeeld dranken en verschillende soorten olies. De binnenzakken zijn afbreekbaar en worden maar één keer gebruikt. De containers worden door Chep gereinigd zodat ze weer klaar zijn voor gebruik. Logistiek Chep verzorgt het transport van de containers met binnenzakken van en naar de klant. De containers kunnen volledig ingeklapt worden, waardoor ze leeg een klein volume hebben. Dit scheelt veel in de transportkosten, maar toch komt er elke dag een flink aantal vrachtwagens. Op de huidige locatie is één laad- en losplatform. Het vergt een hele goede planning en soms wat geduld om alle vervoersbewegingen Groei Het bedrijf heeft vestigingen door heel Europa en maakt sinds januari van dit jaar onderdeel uit van de Chep Group. Wij zijn de grootste in deze producttak. Voor de komende jaren verwachten we een groei van 10 à 15% per jaar. In onze huidige pand in Duiven hebben we een groot ruimtetekort. Bovendien is de ruimte niet echt representatief meer. Alle reden dus om uit te kijken naar een nieuwe locatie. In eerste instantie werd uitgekeken naar een bestaand gebouw. Maar al snel werd duidelijk dat dit qua kosten geen voordeel opleverde ten opzichte van nieuwbouw. We wilden ook graag in in goede banen te leiden. Lutzu: Op de nieuwe locatie gaan we werken met 6 laaddocks. Hierdoor kunnen we de productie efficiënter uitvoeren. Verder zijn we op 7Poort goed bereikbaar, dat is voor ons ook een belangrijke factor geweest bij de keuze van de nieuwe locatie. Het nieuwe gebouw De bouw van de indrukwekkende hal en kantoor vordert gestaag en voor de herfst is het wind- en waterdicht. De hal bestaat uit vier sectoren, voor het lossen en inspectie, reinigen, opslag van containers en opslag van binnenzakken. Lutzu Burgemeester Jan de Ruiter en Gino Lutzu vertelt: Het hele proces wordt veel gestroomlijnder, we gaan efficiënter werken. Ook voor het kantoorpersoneel zal de nieuwe locatie voor veel verbetering zorgen. Nu zitten zij verspreid door het gebouw, sommigen zelfs in bouwketen. Dat maakt de onderlinge samenwerking en communicatie niet echt makkelijk. In het nieuwe gebouw zitten ze weer bij elkaar.

3 4 B ep sl ta en mn me ni n g s p l a n E - f u lvl ef ri lk mo ec nh t 5 Bestemmingsplan In de afgelopen jaren is er veel gebeurd in de markt voor bedrijfskavels. De vraag is veranderd en er wordt grotere flexibiliteit gevraagd in het aanbod van kavels. Daarom heeft gemeente Zevenaar besloten het bestemmingsplan voor BusinessPark 7Poort aan te passen. De gemeente heeft zich als doel gesteld meer uniformiteit in de regels één nieuw, goed leesbaar en in ruimtelijk Waar mogelijk worden de verschillen tussen afzonderlijke plannen opgeheven. opzicht flexibel bestemmingsplan op te stellen. Dit bestemmingsplan moet met name beter inspelen op de huidige en aanpassing van de bouwhoogtes toekomstige marktvraag. Om beter in te kunnen spelen op de marktvraag zijn de bouwhoogtes afgestemd op de regelgeving vanuit het meer flexibiliteit Ten aanzien van de uitgifte en realisatie is bouwbesluit. Dit betreft veelal een wijziging van de bouwmogelijkheden ten meer flexibiliteit gewenst, zonder dat er concessies gedaan worden aan de hoofdopzet. De noodzaak van de aanleg van plan. De nieuwe maximale bouwhoogtes opzichte van het huidige bestemmings- bepaalde bedrijfsstraten is afhankelijk zijn 16 en 20 meter. van de uitgifte. Kavels van 15 ha en groter zijn nu mogelijk. na elke fase een acceptabel eindbeeld Er moet rekening gehouden worden met de uitwerking van het plan in fasen. Na elke fase moet het eindbeeld een acceptabele stedenbouwkundige invulling hebben; optimalisatie van het verkeer De uitgeefbare kavels moeten goed bereikt kunnen worden en er dient rekening gehouden te worden met de fasering. De stedenbouwkundige opzet wijzigt op basis hiervan op een aantal punten. Aan de oostrand zijn wijzigingen aangebracht in de ontsluitingsstructuur en in de uitgifte grenzen. Het dwarsprofiel van een toekomstige regionale weg is aangepast en het zuidelijk deel is flexibel gehouden. Hierdoor kunnen mogelijk grotere kavels worden uitgegeven. Webshops zijn ruimtevragers E-commerce vraagt meer vloerruimte voor logistiek We weten het allemaal, internetwinkelen neemt een enorme Voorraad Webshops hebben een breed assortiment teruggestuurd, maar voor damesmode kan dit oplopen tot 40 tot 50%. Het afwikkelen vlucht. Alleen al in de eerste helft van de retourzendingen is een kost- met een lage voorraad. Daardoor kan er snel voldaan worden aan de vraag van de baar en ingewikkeld proces dat zo snel en van 2013 is voor 5 miljard euro online klant. Gewone palletopslag is voor secuur mogelijk moet gebeuren. gekocht, er wordt voor dit jaar e-commerce niet geschikt omdat alle pro- een omzetgroei van 8% verwacht. ducten snel bereikbaar moeten zijn. Dit ICT betekent wel dat de distributiecentra grote E-fulfillment valt of staat met een Een aantal cijfers Het is vooral het aantal bestellingen dat voor deze omzetgroei zorgt. In de eerste helft van 2013 zijn in totaal 46 miljoen online orders geplaatst. Dat is 10% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Deze groei komt vooral doordat online kopers vaker een bestelling doen via internet, gemiddeld 5,2 orders per persoon (+7%). Het totaal aantal bestellers nam toe met Van 8,5 mln naar 8,8 mln. De e-commerce omzet in Nederland voor heel 2013 zal naar verwachting met 8% groeien naar 10,5 miljard euro totaal. Betekenis voor logistiek Welke invloed heeft de toename van het online winkelen op de logistiek? We spreken over e-commerce fulfillment, kortweg e-fulfillment. Er is een aantal factoren in de e-commerce die specifieke eisen stellen aan het logistieke proces. oppervlaktes moeten hebben, webshops zijn ruimtevragers. Bezorgen of afhalen? De consument wil steeds meer op maat gemaakte service. Daarin past de keuzemogelijkheid om producten op een zelf gekozen tijdstip bezorgd te krijgen of af te kunnen halen bij een bezorgpunt. Bedrijven als Ahold en Bol.com hebben hierin al een belangrijke stappen gezet. De onbemande afhaalcentra van De Buren heeft een opmerkelijke groei doorgemaakt en verwacht volgend jaar een landelijke dekking te hebben. Maar wat is nog realistisch? Hoe kun je tegen acceptabele kosten zeer snelle levertijden en maatwerk leveren? En hoever ga je daarin? Dat is de uitdaging voor de logistieke sector. Retourstromen Een ander specifiek verschijnsel zijn de retourstromen. Normaal gesproken wordt tussen de 10 en 20% van de artikelen betrouwbaar en goed functionerende ICT structuur. Dit is essentieel voor het beheersen van de complexe supply chains. Het reduceren van foutkosten is van groot belang, zeker wanneer het aantal (kleine) verzendingen aanzienlijk zal gaan stijgen. Concurrentie De logistieke afhandeling is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de webshop. De concurrentie is slechts één klik verwijderd van de klant. Een goede, betrouwbare verzending kan dan net het verschil maken in de keuze van de consument. Opleiding Dat de logistiek achter de webshops een vak apart is, blijkt wel uit het feit dat er vanuit de markt initiatieven genomen zijn om een e-fulfillment opleiding te starten. Bij een rondgang langs 12 Nederlandse topbedrijven bleek dat er behoefte is aan een dergelijke opleiding in Nederland. Wellicht wordt dit in de toekomst ook door de reguliere hogescholen opgepakt.

4 6 vs pe Ser pck ekc opk coh pm to pm epn e n s p e c k v ep ro km opc eh nt 7 Speck Pompen Nederland BV is adviseur en leverancier van pompen, pompinstallaties en toebehoren. In haar goed uitgeruste werkplaats worden bovendien eenvoudige installaties samengesteld en pompen gerepareerd en getest. Het gaat goed met het bedrijf en directeur Charl Stapelbroek voorziet een gezonde groei in de komende jaren. Alle aanleiding om uit te kijken naar een nieuwe locatie voor de toekomst. Waarom 7Poort en hoe ziet de toekomst van Speck Pompen eruit? Een gesprek met directeur Charl Stapelbroek en Ton Directeur Charl Stapelbroek Joosten, makelaar in Zevenaar. Speck Pompen Speck Pompen Nederland BV is in 1985 Het roer om opgericht. In het voorjaar van 1988 verhuisde het bedrijf naar een eigen pand een vakantie eens uitgebreid nagedacht Twee en half jaar geleden heb ik tijdens aan de Lorentzstraat in Zevenaar. Het over de lange termijn voor ons bedrijf. Ik bedrijf groeide voorspoedig en in de loop ben me af gaan vragen hoe afhankelijk der jaren werden er drie hallen het bedrijf was van mij. Tot op dat bijgebouwd. moment had ik de touwtjes in handen, alle activiteiten gingen langs mij. Dat is Speck Pompen Nederland maakt deel uit op een gegeven moment niet meer vol te van de van oorsprong duitse Speck Groep, houden en ook niet goed voor het bedrijf. een wereldwijd operende onderneming. Ik heb aan mijn personeel gevraagd mee Bijzonder is dat het bedrijf in Zevenaar de te denken over de toekomst. Dat was een alleenvertegenwoordiging heeft voor heel Nederland en voor alle toepassingen. Op 1 juli 1999 nam Charl Stapelbroek Speck Redactie Pompen Nederland BV over. Onder zijn Enkele dagen na dit interview brak er leiding groeide het bedrijf uit tot dertien een felle brand uit in het bedrijf naast medewerkers. Speck Pompen. Er kon niet voorkomen worden dat de brand oversloeg. Als En nu dus de verhuizing naar een groter gevolg hiervan is het pand aan de en moderner pand op 7Poort. Hier kan Lorentzstraat in Zevenaar van Speck het bedrijf nog beter inspelen op de eisen Pompen volledig uitgebrand. Kort van de klant, die voortdurend vraagt naar daarna was het bedrijf al bezig de de nieuwste producten op het gebied van activiteiten weer op te pakken. De zwembad-, industrie-, scheepvaart/agro- toekomstplannen zijn onveranderd en hogedruktechniek. gebleven. heel positief proces. We hebben samen nagedacht over de nieuwe organisatie. We zijn gaan werken met een MT waarin onze verkoopleider zit en onze financiële man. De productspecialisten, waaronder de verkoopleider en ikzelf nemen ieder een eigen branche voor hun rekening, samen met collega s die voor de ondersteuning zorgen op het gebied van verkoop, financiën, administratie etc. De organisatie zit nu goed in elkaar en ik verwacht dat we in 10 jaar van 12 naar 25 personen gaan groeien. Nieuwe locatie En dan moet je de conclusie trekken dat je in het huidige pand niet zo n grote groei kunt doormaken. Bovendien vragen onze klanten van ons instructie en begeleiding. Dat willen we graag in huis kunnen doen waar we proefopstellingen kunnen maken en demonstraties kunnen geven. In het nieuwe pand krijgen we daar de ruimte voor. We gaan zelfs een model van een zwembad plaatsen. Stapelbroek: We hebben gekozen voor een plek waarop ons nieuwe bedrijf echt een eye catcher zal worden, onder aan het viaduct over het spoor, aan de toegang van 7Poort. Ik heb hier al lang genoeg achteraf op een industrieterrein gezeten, we hebben nu bewust gekozen voor een zichtlocatie. Gebouw Alle ruimtes worden eigenlijk verdubbeld qua afmetingen. Waar gewerkt wordt, komt veel licht binnen. Het gebouw heeft een modern, open karakter en langs de eerste verdieping komt een galerij. We hebben ervoor gekozen de backoffice beneden te plaatsen en de frontoffice boven. Zo kunnen wij onze klanten in alle rust ontvangen. Verder hebben we natuurlijk een moderne werkplaats die in samenspraak met onze kwaliteitsmedewerker ontworpen is. Hier worden reparaties uitgevoerd en pompinstallaties voor onze klanten ontwikkeld en gebouwd. Bouwactiviteiten In februari is de bouw van het Liemers College van start gegaan. Het moderne gebouw biedt ruimte aan meer dan 600 leerlingen in het VMBO onderwijs. De bouw vordert goed en langzaam maar zeker verrijst het gebouw dat volgens de planning aan het begin van het schooljaar 2014/2015 haar deuren zal openen voor leerlingen en medewerkers.

5 8 V a i l o g Ii n f r a p r o j e c t e n 9 We zoeken altijd naar vernieuwing en kij- Op het gebied van infrastructuur gebeurt er veel rond Zevenaar Oost. nog onderzoek doen met betrekking tot ken bijvoorbeeld of wij een locatie en een gebouw aan kunnen bieden aan partijen waar deze samenwerking vorm kan krijgen. We dagen onze klanten uit om De doortrekking van de A15, de nieuwe aansluiting op de A12 (aansluiting Hengelder) en de plannen voor het nieuwe station Zevenaar Poort. Een overzicht van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. milieu, leefbaarheid, economie en financiën. De planning is vooralsnog dat de werkzaamheden in 2015 van start gaan. Het gehele project zal dan in 2019 gereali- opnieuw na te denken over wat ze op een seerd zijn. locatie nodig hebben. Zo proberen we anders naar de logistieke vastgoedmarkt te kijken. Daarbij zijn we groot genoeg Infrastructuur Tunnel Station Zevenaar Poort In het voorjaar van 2013 hebben provincie om mooie en grote projecten aan te gaan, en ProRail besloten nog geen uitsluitsel te maar ook weer klein genoeg om flexibel Voor de doortrekking van de A15 heeft de werd duidelijk dat het project ViA15 geen geven over de komst van het nieuwe Logistiek en snel te kunnen handelen. 7Poort minister zich op het volgende standpunt gesteld: Het gekozen tracé is de noordligging, met deel uitmaakt van deze bezuinigingen. In de zomer van 2013 is de bestuursover- treinstation bij Zevenaar Oost. Voordat deze beslissing genomen kan worden, zal eerst gewerkt worden aan de spoorver- Zevenaar is één van de locaties waar een ruime bocht om Groessen, een brug eenkomst getekend door minister, pro- dubbeling tussen Zevenaar en Didam. verandert Vailog naar gekeken heeft in Nederland. Ouwerkerk: Vaak is de blik vooral gericht over het Pannerdensch Kanaal en een halfverdiepte ligging tussen Duiven en vincie en stadsregio Arnhem Nijmegen. Daarna zal, in 2018, opnieuw gekeken worden naar de inpassing van station op de logistieke hotspots. Maar plaatsen Zevenaar. De minister is van mening dat Het is nu wachten op een uitspraak van Zevenaar Poort. Provinciale Staten heb- De logistieke branche is altijd letterlijk en figuurlijk volop in bewe- met minder naam en faam kunnen ook uitstekend, op sommige punten mis- er een aanbestedingsvoordeel mogelijk is. Dit voordeel wordt gebruikt om een hele de minister over tol. Dit ligt politiek gevoelig. De uitspraak hierover is belang- ben op 25 september het geld beschikbaar gesteld voor het dubbelspoor tussen ging. De toenemende verkeersdrukte en het veranderende consumentengedrag stellen bijzondere eisen aan moderne logistieke dienstverleners. Wat betekent dat voor het logistieke vastgoed? schien wel beter, functioneren. Naast de goede ligging van 7Poort, sprak het feit dat er veel aandacht is voor logistiek onderwijs ons aan. Een goed arbeidspo- verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar mogelijk te maken. De A15 sluit dan aan op de A12 bij een nieuw knooppunt tussen Duiven en Zevenaar en moet rijk voor het vaststellen van de te verwachten verkeersstromen en in het verlengde hiervan de maatregelen die genomen moeten worden voor bijvoor- Zevenaar en Didam. Hierdoor kan gestart worden met de plannen voor de spoorverdubbeling. Eelco Ouwerkerk, verantwoordelijk voor de activiteiten van Vailog Srl. in Nederland, vertelt over hun visie op de markt. tentieel is heel belangrijk en in de intensieve logistieke gebieden zitten we allemaal in dezelfde vijver te vissen. deels gefinancierd worden uit tolheffing. In januari 2013 is overeenstemming beeld het milieu zoals geluidsmaatregelen. In de plannen voor het nieuwe station is ook een tunnel voor langzaam verkeer opgenomen. In de bestuursovereenkomst bereikt over de invulling van de bijdrage Gemeente Zevenaar heeft samen met van mei dit jaar is afgesproken dat de Vailog is ontwikkelaar van logistiek vast- En dan heb je bij online winkelen ook Daarnaast doet 7Poort niet onder voor de van de Provincie van 55 mln. Hier wordt provincie, Rijkswaterstaat en gemeente aanleg van deze tunnel nu direct wordt goed. We zijn onder andere actief in nog te maken met omvangrijke retour- bekende logistieke hotspots als het gaat o.a. de nieuwe aansluiting op de A12 bij Duiven en Lingewaard een verkeersonder- opgepakt. Momenteel worden de steden- Italië, China, Roemenië en Frankrijk. We stromen. Het gebouw moet geschikt zijn om de strategische ligging op de as Zevenaar Oost uit betaald. In het laatste zoek uitgevoerd naar de effecten van de bouwkundige plannen uitgewerkt. De zijn in 2003 van start gegaan vanuit ons voor de vaak complexe afhandeling Rotterdam Oberhausen en dicht op de regeerakkoord kreeg de minister opdracht A15/A12 op het onderliggend wegennet- tunnel verbindt Zevenaar Oost met het hoofdkantoor in Milaan. hiervan. grens met Duitsland en het Ruhrgebied. om 250 mln. extra te bezuinigen. In april werk. Daarnaast wil gemeente Zevenaar centrum van Zevenaar. Onze klanten zijn grote internationale ondernemingen. Zij houden zich bezig Goederenstromen bundelen Over het water met transport en value added logistics, er Naast het online winkelen, zijn er nog Een tijdje geleden was ik met een mede- vindt dus een tussentijdse bewerking van meer ontwikkelingen in Nederland die werker van de gemeente bij de Rhein de goederen plaats bij onze klanten. invloed hebben op de logistiek. Als we Waal Terminal in Emmerich. Het blijkt dat bijvoorbeeld kijken naar stadsdistributie, je daar binnen een uur of 8 vanaf de Webshops dan zie je daar dat de binnensteden haven in Rotterdam naar toe kunt varen. Vailog houdt de economische en maat- steeds moeilijker te beleveren zijn. Delen Dan zit je nog maar een kleine 20 kilome- schappelijke bewegingen in de markt van de stad zijn niet meer bereikbaar ter van 7Poort af. Deze manier van trans- scherp in de gaten. Ouwerkerk: We zien voor grote wagens en gemeenten leggen porteren is heel betrouwbaar, omdat je een verandering in de logistieke wereld. vaak venstertijden op. Verder wordt er geen rekening hoeft te houden met ver- Webshops moeten een grotere range aan steeds meer aan huisadressen van consu- tragingen op de weg. Bovendien kunnen goederen op voorraad hebben. Dat vraagt menten bezorgd. Ondertussen moeten er 300 containers op een schip, daarmee meer ruimte. Het kan zijn dat niet alle ook de winkeliers bevoorraad worden en is het een zeer efficiënte voorraad van webwinkels opgeslagen ligt rijden verschillende goederenstromen in vervoersmethode. in een distributiecentrum. Een deel kan colonne de stad in en uit. ook bij de leverancier van het product zijn Wij denken dat het denkbaar is dat ver- Zo zie je dat Nederland ingericht is om of onderweg. Verder ligt een deel van de schillende partijen meer gaan samenwer- grote goederenstromen te verwerken. voorraad soms in de fysieke winkels. Dit ken. Door goederenstromen die zo ver- 7Poort kan hier zeker een goede functie in stel hoge eisen aan de logistieke fijnd zijn te bundelen, kan er efficiënter vervullen. organisatie. gewerkt worden. Artist impression langzaam verkeertunnel

6 1 0 Ab 1l 5 o/ ga d1 2at t e H a r r y K l e i n K o e r k a m p - L o g i s t i e k E x p e r t i s e C e n t r u m D e L i e m e r s pa r k m a n a g e m e n t 1 1 >> 06 : 33 uur Het licht gaat aan, de (maan)dag roept nog even een kwartiertje toegeven aan de nacht rust. Maar dan onverbiddelijk beginnen met de badkamerrituelen, de vluchtige ontbijtsessie (Muesli en Volkskrant sportpagina s), lunchpakketje maken en hup met de Prius van Velp naar de Liemers. Vandaag beginnen we op het Liemers College. >> 16 : 00 uur s-heerenberg, met John spreek ik de stand van zaken van het logistieke project door met burgemeester Leppink van de gemeente Montferland, voorzitter van de stuurgroep. >> 18 : 00 uur >> 09 : 30 uur >> 08 : 05 uur Heerenmäten Zevenaar. Mailbox zit na het weekend lekker vol. Tot mijn opluchting zit daar de beloofde notitie over de Tussenschool in; over leerlingen die om welke reden dan ook geen diploma gaan halen in het vmbo. Nu kan ik de vergadering van donderdag alsnog laten uitschrijven. Ik werk nog even enkele s weg. naar locatie Vestersbos, bovenbouw vmbo. Volgend jaar ruilen we dit oude gebouw in. Dan zitten we op locatie Landeweer (7Poort). Een gesprek met sectieleider techniek. Afspraken maken over de nieuwe indeling van de techniek, en hoe dat in te passen is in de nieuwbouw. Over het samenvoegen van de vakken natuurkunde en techniek in de onderbouw. Over het inscharen van onderbouwleerlingen in het nieuwe gebouw. Over het technieklokaal, bestemd voor de basisscholen. Over de samenwerking met het bedrijfsleven, Lindus, kenniscentra en Technet. Een aantal mogelijkheden parkeren we bewust: we moeten de bomen in het bos blijven zien. Bij thuiskomst verrast door de uitroep van mijn zoon; Heej Pa Hij bleek toevallig in de buurt en blijft mee-eten. We bespreken uitgebreid zijn werkzaamheden en het onbetaalbare huis waar hij in De Bilt zijn oog op heeft laten vallen. Tering en nering; opvoeden ook na 27 jaar. >> uur De krant is nu eindelijk van mij. Parkmanagement 7Poort >> 12 : 00 >> 11 : 00 uur Wekelijks overleg met de afdelingsleiders over het onderwijs in de nieuwbouw. De actielijst wordt doorgenomen. Er wordt wat afgestreept en er komt wat bij. Een bijeenkomst over kleurstelling samen met de architect en leerlingen, aantallen computeraansluitingen, toegang tot de school, inrichting leerpleinen. Inventarisatie meubilair in huidige gebouw en we zetten Feestelijke Opening op de agenda voor volgende week. BusinessPark 7Poort moet in de komende jaren uitgroeien tot een hoogwaardige locatie voor misschien wel bedrijven. Parkmanagement speelt hierbij een grote rol. Parkmanager Jan Oortgiesen: Het is eigenlijk niet meer van deze tijd om een nieuw bedrijventerrein te realiseren zonder parkmanagement. Het zorgt voor samenhang tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheid. Met de tekeningen nog even naar de sector economie. Afspraken maken over de kabelgoten. >> 12 : 30 Perspectief parkmanagement Elk bedrijf dat zich op 7Poort vestigt, is voldoende bedrijven gevestigd zijn. Dan gaan we ons ook richten op gezamenlijke aanwezig waar vrachtwagens tijdelijk kunnen worden gestationeerd. Ook dat Terug naar Heerenmäten. De conclusies van de vergadering noteren, de nieuwe actielijst compleet verplicht om deel te nemen aan parkma- inkoop van diensten en producten of op heeft de aandacht van parkmanagement. maken, intussen boterhammen eten. nagement en betaalt een opslag op de collectieve zaken op energie of ICT gebied. grondprijs. Daarnaast is er een jaarlijkse Over de aanleg van een eigen glasvezel- Duurzaamheid in de praktijk >> 13 : 00 contributie, die afhankelijk is van het kaveloppervlak. Met dat geld worden een netwerk op 7Poort wordt binnen het bestuur van parkmanagement al enige tijd Daarnaast is duurzaamheid een belangrijke pijler voor 7Poort. Naar de concrete Projectbureau in Duiven. Daar houdt LECLiemers (Logistiek Expertise Centrum) tegenwoordig kantoor. Voorbereiden van drietal basisvoorzieningen in stand gesproken. Ook is een voorbereidende invulling zal nog onderzoek moeten wor- de denktank duurzame logistiek van de Stadsregio, morgen in Nijmegen. Vervolgens een brief opstellen voor alle poli- gehouden: veiligheid, bereikbaarheid en studie hiernaar gaande, waarbij ook reke- den gedaan. In ieder geval valt te denken tieke partijen, met het oog op de verkiezingen. Logistiek zal de harde kern van economie in de Liemers vormen in de groenbeheer. Op die gebieden is al het ning wordt gehouden met de eventuele aan collectieve energieopwekking door komende zittingsperiode. Verzoek tot opname in de verkiezingsprogramma s. s voor afspraken met logistieke nodige gebeurd. Zo wordt de collectieve aanleg van een intelligent systeem van middel van zonnestroom of wind. Op bedrijven de deur uit en dan is het al weer. beveiliging geregeld, het groen centraal cameratoezicht op het terrein om de vei- grond van een idee van het op 7Poort aangelegd en onderhouden en zijn de ligheid nog verder te bevorderen. Het ont- gevestigde groenbedrijf BKC worden nu al straatnamen en bewegwijzering aange- breken van voldoende kritische massa op tijdelijk onbenutte landbouwgronden >> 15 : 00 bracht. Maar er kan meer. weerhoudt het bestuur ervan om hierin nu al te investeren. Maar het staat hoog biomassa geteeld om in een verbrandingsoven te worden omgezet in energie. en staat John Jansen, lid van de stuurgroep LECLiemers voor de deur. Wij hebben een afspraak om het Volgens Oortgiesen is er een grote toe- op de agenda. Dat geldt bijvoorbeeld ook Daarmee kunnen dan gebouwen in de verdienmodel van dit logistieke project verder uit te werken. De voorbeelden van andere regio s hebben komstpotentie voor parkmanagement voor de parkeerproblematiek die zich voor omgeving CO 2 neutraal worden verwarmd we vergeleken en we komen er nog niet uit. weggelegd op 7Poort. Maar dat kan pas kan gaan doen op het terrein. Er is geen tegen een concurrerende prijs ten opzichte worden ingevuld en gerealiseerd als er centrale parkeervoorziening op het terrein van de geldende aardgasprijs.

7 1 2 v e r k o c h t Z e v e n v r a g e n Er zijn veel mensen betrokken bij het realiseren van BusinessPark 7Poort. Zij werken bij de marktpartijen of bij de overheid. Wie zijn zij? Zeven vragen aan... Peter Wiendels Projectleider Civiel voor Zevenaar Oost 1. Waar houdt u zich mee bezig? Sinds twee maanden ben ik de nieuwe projectleider Civiel voor Zevenaar Oost. Ik ben verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van de plannen, zowel boven als onder de grond. Dan heb je het over de inrichting van de openbare ruimte, zoals verlichting, wegen, etc. en over het ondergrondse werk, zoals rioleringen en leidingen. Andere zaken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van het groen, bespreek ik met mijn collega s om alles zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. 2. Welke uitdagingen komt u tegen? Iedereen heeft zo zijn eigen beleving over het openbaar gebied. Het is mijn taak om het algemeen belang zo goed mogelijk samen te brengen met bijvoorbeeld het belang van de ondernemers. Er is nog wel eens een spanningsveld tussen leefbaarheid en bedrijvigheid. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de school, waar straks veel fietsverkeer zal komen, dan moet je heel goed bekijken hoe je dit veilig in overeenstemming kunt brengen met het overige bedrijfsverkeer. 3. Wat is voor u het bijzondere aan 7Poort? Het is een unieke locatie in ontwikkeling, waarbij de ondernemers een belangrijke rol spelen. Voor mij persoonlijk is het bijzonder dat ik in deze buurt opgegroeid ben. Je mag meehelpen aan het ontwikkelen van je eigen woonomgeving. Dat geeft een goed gevoel, ik heb een band met de mensen en met het gebied. 4. Wat gebeurt er op dit moment? We zijn druk bezig met de ontsluiting van het Liemers College. Als de school opengaat, komen er veel fietsers onze kant op. De schooljeugd is toch een aparte verkeersgroep waar je extra rekening mee moet houden. Tot de langzaam verkeertunnel klaar is, leggen we een tijdelijke route aan waardoor de kinderen veilig naar school kunnen. 5. Wat verwacht u de komende jaren? Er komt veel op ons af. Van de projectleiders heb ik al gehoord dat er goede gesprekken gevoerd worden met nieuwe geïnteresseerde bedrijven. Verder is er veel aan de hand op het gebied van infrastructuur. De doortrekking van de A15, de nieuwe aansluiting op de A12, spoorverdubbeling en natuurlijk de aanleg van de langzaam verkeertunnel. 6. in uw werk heeft u met veel verschillende partijen te maken, lastig? Eerlijk gezegd kan het soms best wel eens moeilijk zijn. Maar ik heb in mijn carrière zo n beetje alle disciplines van dit vak doorlopen, dus ik ken de processen door en door. Verder ben ik een teamspeler. Ik bespreek veel werk vantevoren met de verschillende partijen. Dan weten zij wat eraan zit te komen en ik krijg een goed beeld van de problemen die we eventueel nog op moeten lossen. Het gaat erom dat je begrip krijgt voor elkaars werk en elkaar zo goed mogelijk informeert. 7. hoe is het om aan dit project te werken? Geweldig! Het is een mooi project en voor vakmensen is het prachtig om iets heel nieuws te kunnen realiseren. Je werkt aan iets wat er eerder nog niet was en helpt om het gebied te ontwikkelen. Dit is een uitgave van de gemeente Zevenaar

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Jaargang 2 nummer 8 december 2003 Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

KingMagazine. Engeldot. Internationale speler met King Enterprise interview pagina 4. René Boender. Restore. Magazijnautomatisering

KingMagazine. Engeldot. Internationale speler met King Enterprise interview pagina 4. René Boender. Restore. Magazijnautomatisering Magazijnautomatisering Magazijnontvangsten en inruimen king mobile pagina 7 René Boender Het kan veel leuker worden. En sneller interview pagina 14 Restore Kringloop Nieuwe Stijl interview pagina 9 KingMagazine

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

Technocentrum: jongeren aan het werk in de technische sector. Jongeren en technisch onderwijs bijeen brengen.

Technocentrum: jongeren aan het werk in de technische sector. Jongeren en technisch onderwijs bijeen brengen. MAC 3 PARK krant Innovatie & Groei JAARGANG 8 - NUMMER 2-2009 DTC ontvangt Boeing en Airbus op Creative Campus De Flevolandse firma Dutch Thermoplastic Components (DTC) van directeur David Manten verhuisde

Nadere informatie

Coverstory: BM Bouw Lean als antwoord op de crisis. Nationaal BAM-topman Nico de Vries We moeten het zelf doen

Coverstory: BM Bouw Lean als antwoord op de crisis. Nationaal BAM-topman Nico de Vries We moeten het zelf doen Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen rivierenland regionaal zakenmagazine

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 GRONINGEN

het ONDERNEMERS Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 GRONINGEN NR. 4 2010 het ONDERNEMERS GRONINGEN B E L A N G Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland beleeft 24e editie Lombard Odier Darier Hentsch

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Deventer: op weg naar duurzaamheid

Deventer: op weg naar duurzaamheid Deventer: op weg naar duurzaamheid FEBR./MRT. 2014 De No Nonsense Incassopartner Voor MKB Deventer Om te ondernemen is geld nodig, zo simpel is dat. Maar wat nu als uw klanten te laat betalen. Welke invloed

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie