oost en west binnen handbereik nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "oost en west binnen handbereik nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur"

Transcriptie

1 oost en west binnen handbereik M a g a z i n e nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur

2 2 i nc ho olu umd n c o lu m n W e t h o u d e r C h e p Pa l l e c o n 3 c o l u m n 2 C H E P PA L L E C O N S O L U T I O N S 3 B E S T E M M I N G S P L A N 4 & 5 E - F U L F I L L M E N T 5 S P E C K P O M P E N 6 B O U W L I E M E R S C O L L E G E 7 V A I L O G 8 I N F R A S T R U C T U U R 9 B L O G H A R R Y K L E I N K O E R K A M P 10 & 11 PA R K M A N A G E M E N T 1 1 Z E V E N V R A G E N A A N P E T E R W I E N D E L S 1 2 Magazine BusinessPark 7Poort is een uitgave van de gemeente Zevenaar Coördinatie Sandra de Wit Teksten Gerard Nijland, Sandra de Wit Fotografie Judith Zwikker Fotografie Arnhem, Sandra de Wit, René Wijnbergen, Sabine van Mierlo Realisatie NL Ontwerp Warnsveld Eindredactie Sandra de Wit Oktober 2013 Contactgegevens Gemeente Zevenaar Afdeling Ontwikkeling, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar, , 7Poort in beweging De geluiden over economisch herstel beginnen voorzichtig van meerdere kanten te klinken. Ook wij merken een groeiende interesse voor bedrijfsgrond. Daarbij voorziet 7Poort in de behoefte van een veel groter gebied dan onze regio. Door de grote kavels die uitgegeven kunnen worden (tot 15 ha) bieden wij logistieke bedrijven ruimte die zij elders niet kunnen vinden. Bouwactiviteiten Op dit moment wordt er op drie locaties gebouwd op 7Poort. We zijn heel blij om Chep Pallecon Solutions, Speck Pompen en het Liemers College binnen 7Poort te mogen verwelkomen. Infrastructuur Voorwaarde voor het goed functioneren van een BusinessPark is een goede ontsluiting. Ook daarin worden stappen voorwaarts gemaakt. In het voorjaar is de overeenkomst ondertekend waarin de financiering van de doortrekking A15 en de nieuwe aansluiting op de A12 bij 7Poort vastgelegd is. Daarmee is het startsein gegeven voor de uitwerking van de plannen. Als alles voorspoedig verloopt, is het project in 2019 afgerond. De volgorde van de werkzaamheden wordt nog bepaald door de uitvoerende aannemer. Logistieke kwaliteiten Logistiek 7Poort is bij uitstek geschikt voor de logistieke branche. We zien daar een verschuiving naar steeds grotere en modernere distributiecentra. Wij volgen de trends in de logistiek op de voet en proberen daar zoveel mogelijk op in te spelen, bijvoorbeeld door grote rechthoekige kavels aan te bieden met voldoende bouwhoogte en een goede ontsluiting. Om goed aan de actuele marktvraag te kunnen voldoen, hebben wij recent een aantal aanpassingen in ons bestemmingsplan doorgevoerd. Vertrouwen Zoals u kunt lezen, gaat het goed met 7Poort. Er zijn veel activiteiten en er lopen ook nog verschillende gesprekken met bedrijven. In het volgende magazine hoop ik u weer over nieuwe vestigers te kunnen informeren. Gerard Nijland, Wethouder Economische Zaken, gemeente Zevenaar Op 2 januari begint Chep Pallecon Solutions het nieuwe jaar op de nieuwe locatie op 7Poort. De verhuizing wordt nog een flinke klus, maar meerdere personeelsleden hebben al aangegeven tijdens de feestdagen graag te willen helpen. En dat is tekenend voor de sfeer in het bedrijf. Directeur Gino Lutzu vertelt over de toekomstplannen. Chep Pallecon Solutions Wij houden ons bezig met de verhuur van meermalige verpakkingssystemen. Het gaat dan om containers tot ongeveer deze regio blijven omdat we ons huidige personeel zoveel mogelijk willen behouden liter waarin o.a. vloeibare producten vervoerd kunnen worden. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld cosmetica en toiletartikelen, voedingsmiddelen als vloeibare eieren en sauzen en bijvoorbeeld dranken en verschillende soorten olies. De binnenzakken zijn afbreekbaar en worden maar één keer gebruikt. De containers worden door Chep gereinigd zodat ze weer klaar zijn voor gebruik. Logistiek Chep verzorgt het transport van de containers met binnenzakken van en naar de klant. De containers kunnen volledig ingeklapt worden, waardoor ze leeg een klein volume hebben. Dit scheelt veel in de transportkosten, maar toch komt er elke dag een flink aantal vrachtwagens. Op de huidige locatie is één laad- en losplatform. Het vergt een hele goede planning en soms wat geduld om alle vervoersbewegingen Groei Het bedrijf heeft vestigingen door heel Europa en maakt sinds januari van dit jaar onderdeel uit van de Chep Group. Wij zijn de grootste in deze producttak. Voor de komende jaren verwachten we een groei van 10 à 15% per jaar. In onze huidige pand in Duiven hebben we een groot ruimtetekort. Bovendien is de ruimte niet echt representatief meer. Alle reden dus om uit te kijken naar een nieuwe locatie. In eerste instantie werd uitgekeken naar een bestaand gebouw. Maar al snel werd duidelijk dat dit qua kosten geen voordeel opleverde ten opzichte van nieuwbouw. We wilden ook graag in in goede banen te leiden. Lutzu: Op de nieuwe locatie gaan we werken met 6 laaddocks. Hierdoor kunnen we de productie efficiënter uitvoeren. Verder zijn we op 7Poort goed bereikbaar, dat is voor ons ook een belangrijke factor geweest bij de keuze van de nieuwe locatie. Het nieuwe gebouw De bouw van de indrukwekkende hal en kantoor vordert gestaag en voor de herfst is het wind- en waterdicht. De hal bestaat uit vier sectoren, voor het lossen en inspectie, reinigen, opslag van containers en opslag van binnenzakken. Lutzu Burgemeester Jan de Ruiter en Gino Lutzu vertelt: Het hele proces wordt veel gestroomlijnder, we gaan efficiënter werken. Ook voor het kantoorpersoneel zal de nieuwe locatie voor veel verbetering zorgen. Nu zitten zij verspreid door het gebouw, sommigen zelfs in bouwketen. Dat maakt de onderlinge samenwerking en communicatie niet echt makkelijk. In het nieuwe gebouw zitten ze weer bij elkaar.

3 4 B ep sl ta en mn me ni n g s p l a n E - f u lvl ef ri lk mo ec nh t 5 Bestemmingsplan In de afgelopen jaren is er veel gebeurd in de markt voor bedrijfskavels. De vraag is veranderd en er wordt grotere flexibiliteit gevraagd in het aanbod van kavels. Daarom heeft gemeente Zevenaar besloten het bestemmingsplan voor BusinessPark 7Poort aan te passen. De gemeente heeft zich als doel gesteld meer uniformiteit in de regels één nieuw, goed leesbaar en in ruimtelijk Waar mogelijk worden de verschillen tussen afzonderlijke plannen opgeheven. opzicht flexibel bestemmingsplan op te stellen. Dit bestemmingsplan moet met name beter inspelen op de huidige en aanpassing van de bouwhoogtes toekomstige marktvraag. Om beter in te kunnen spelen op de marktvraag zijn de bouwhoogtes afgestemd op de regelgeving vanuit het meer flexibiliteit Ten aanzien van de uitgifte en realisatie is bouwbesluit. Dit betreft veelal een wijziging van de bouwmogelijkheden ten meer flexibiliteit gewenst, zonder dat er concessies gedaan worden aan de hoofdopzet. De noodzaak van de aanleg van plan. De nieuwe maximale bouwhoogtes opzichte van het huidige bestemmings- bepaalde bedrijfsstraten is afhankelijk zijn 16 en 20 meter. van de uitgifte. Kavels van 15 ha en groter zijn nu mogelijk. na elke fase een acceptabel eindbeeld Er moet rekening gehouden worden met de uitwerking van het plan in fasen. Na elke fase moet het eindbeeld een acceptabele stedenbouwkundige invulling hebben; optimalisatie van het verkeer De uitgeefbare kavels moeten goed bereikt kunnen worden en er dient rekening gehouden te worden met de fasering. De stedenbouwkundige opzet wijzigt op basis hiervan op een aantal punten. Aan de oostrand zijn wijzigingen aangebracht in de ontsluitingsstructuur en in de uitgifte grenzen. Het dwarsprofiel van een toekomstige regionale weg is aangepast en het zuidelijk deel is flexibel gehouden. Hierdoor kunnen mogelijk grotere kavels worden uitgegeven. Webshops zijn ruimtevragers E-commerce vraagt meer vloerruimte voor logistiek We weten het allemaal, internetwinkelen neemt een enorme Voorraad Webshops hebben een breed assortiment teruggestuurd, maar voor damesmode kan dit oplopen tot 40 tot 50%. Het afwikkelen vlucht. Alleen al in de eerste helft van de retourzendingen is een kost- met een lage voorraad. Daardoor kan er snel voldaan worden aan de vraag van de baar en ingewikkeld proces dat zo snel en van 2013 is voor 5 miljard euro online klant. Gewone palletopslag is voor secuur mogelijk moet gebeuren. gekocht, er wordt voor dit jaar e-commerce niet geschikt omdat alle pro- een omzetgroei van 8% verwacht. ducten snel bereikbaar moeten zijn. Dit ICT betekent wel dat de distributiecentra grote E-fulfillment valt of staat met een Een aantal cijfers Het is vooral het aantal bestellingen dat voor deze omzetgroei zorgt. In de eerste helft van 2013 zijn in totaal 46 miljoen online orders geplaatst. Dat is 10% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Deze groei komt vooral doordat online kopers vaker een bestelling doen via internet, gemiddeld 5,2 orders per persoon (+7%). Het totaal aantal bestellers nam toe met Van 8,5 mln naar 8,8 mln. De e-commerce omzet in Nederland voor heel 2013 zal naar verwachting met 8% groeien naar 10,5 miljard euro totaal. Betekenis voor logistiek Welke invloed heeft de toename van het online winkelen op de logistiek? We spreken over e-commerce fulfillment, kortweg e-fulfillment. Er is een aantal factoren in de e-commerce die specifieke eisen stellen aan het logistieke proces. oppervlaktes moeten hebben, webshops zijn ruimtevragers. Bezorgen of afhalen? De consument wil steeds meer op maat gemaakte service. Daarin past de keuzemogelijkheid om producten op een zelf gekozen tijdstip bezorgd te krijgen of af te kunnen halen bij een bezorgpunt. Bedrijven als Ahold en Bol.com hebben hierin al een belangrijke stappen gezet. De onbemande afhaalcentra van De Buren heeft een opmerkelijke groei doorgemaakt en verwacht volgend jaar een landelijke dekking te hebben. Maar wat is nog realistisch? Hoe kun je tegen acceptabele kosten zeer snelle levertijden en maatwerk leveren? En hoever ga je daarin? Dat is de uitdaging voor de logistieke sector. Retourstromen Een ander specifiek verschijnsel zijn de retourstromen. Normaal gesproken wordt tussen de 10 en 20% van de artikelen betrouwbaar en goed functionerende ICT structuur. Dit is essentieel voor het beheersen van de complexe supply chains. Het reduceren van foutkosten is van groot belang, zeker wanneer het aantal (kleine) verzendingen aanzienlijk zal gaan stijgen. Concurrentie De logistieke afhandeling is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de webshop. De concurrentie is slechts één klik verwijderd van de klant. Een goede, betrouwbare verzending kan dan net het verschil maken in de keuze van de consument. Opleiding Dat de logistiek achter de webshops een vak apart is, blijkt wel uit het feit dat er vanuit de markt initiatieven genomen zijn om een e-fulfillment opleiding te starten. Bij een rondgang langs 12 Nederlandse topbedrijven bleek dat er behoefte is aan een dergelijke opleiding in Nederland. Wellicht wordt dit in de toekomst ook door de reguliere hogescholen opgepakt.

4 6 vs pe Ser pck ekc opk coh pm to pm epn e n s p e c k v ep ro km opc eh nt 7 Speck Pompen Nederland BV is adviseur en leverancier van pompen, pompinstallaties en toebehoren. In haar goed uitgeruste werkplaats worden bovendien eenvoudige installaties samengesteld en pompen gerepareerd en getest. Het gaat goed met het bedrijf en directeur Charl Stapelbroek voorziet een gezonde groei in de komende jaren. Alle aanleiding om uit te kijken naar een nieuwe locatie voor de toekomst. Waarom 7Poort en hoe ziet de toekomst van Speck Pompen eruit? Een gesprek met directeur Charl Stapelbroek en Ton Directeur Charl Stapelbroek Joosten, makelaar in Zevenaar. Speck Pompen Speck Pompen Nederland BV is in 1985 Het roer om opgericht. In het voorjaar van 1988 verhuisde het bedrijf naar een eigen pand een vakantie eens uitgebreid nagedacht Twee en half jaar geleden heb ik tijdens aan de Lorentzstraat in Zevenaar. Het over de lange termijn voor ons bedrijf. Ik bedrijf groeide voorspoedig en in de loop ben me af gaan vragen hoe afhankelijk der jaren werden er drie hallen het bedrijf was van mij. Tot op dat bijgebouwd. moment had ik de touwtjes in handen, alle activiteiten gingen langs mij. Dat is Speck Pompen Nederland maakt deel uit op een gegeven moment niet meer vol te van de van oorsprong duitse Speck Groep, houden en ook niet goed voor het bedrijf. een wereldwijd operende onderneming. Ik heb aan mijn personeel gevraagd mee Bijzonder is dat het bedrijf in Zevenaar de te denken over de toekomst. Dat was een alleenvertegenwoordiging heeft voor heel Nederland en voor alle toepassingen. Op 1 juli 1999 nam Charl Stapelbroek Speck Redactie Pompen Nederland BV over. Onder zijn Enkele dagen na dit interview brak er leiding groeide het bedrijf uit tot dertien een felle brand uit in het bedrijf naast medewerkers. Speck Pompen. Er kon niet voorkomen worden dat de brand oversloeg. Als En nu dus de verhuizing naar een groter gevolg hiervan is het pand aan de en moderner pand op 7Poort. Hier kan Lorentzstraat in Zevenaar van Speck het bedrijf nog beter inspelen op de eisen Pompen volledig uitgebrand. Kort van de klant, die voortdurend vraagt naar daarna was het bedrijf al bezig de de nieuwste producten op het gebied van activiteiten weer op te pakken. De zwembad-, industrie-, scheepvaart/agro- toekomstplannen zijn onveranderd en hogedruktechniek. gebleven. heel positief proces. We hebben samen nagedacht over de nieuwe organisatie. We zijn gaan werken met een MT waarin onze verkoopleider zit en onze financiële man. De productspecialisten, waaronder de verkoopleider en ikzelf nemen ieder een eigen branche voor hun rekening, samen met collega s die voor de ondersteuning zorgen op het gebied van verkoop, financiën, administratie etc. De organisatie zit nu goed in elkaar en ik verwacht dat we in 10 jaar van 12 naar 25 personen gaan groeien. Nieuwe locatie En dan moet je de conclusie trekken dat je in het huidige pand niet zo n grote groei kunt doormaken. Bovendien vragen onze klanten van ons instructie en begeleiding. Dat willen we graag in huis kunnen doen waar we proefopstellingen kunnen maken en demonstraties kunnen geven. In het nieuwe pand krijgen we daar de ruimte voor. We gaan zelfs een model van een zwembad plaatsen. Stapelbroek: We hebben gekozen voor een plek waarop ons nieuwe bedrijf echt een eye catcher zal worden, onder aan het viaduct over het spoor, aan de toegang van 7Poort. Ik heb hier al lang genoeg achteraf op een industrieterrein gezeten, we hebben nu bewust gekozen voor een zichtlocatie. Gebouw Alle ruimtes worden eigenlijk verdubbeld qua afmetingen. Waar gewerkt wordt, komt veel licht binnen. Het gebouw heeft een modern, open karakter en langs de eerste verdieping komt een galerij. We hebben ervoor gekozen de backoffice beneden te plaatsen en de frontoffice boven. Zo kunnen wij onze klanten in alle rust ontvangen. Verder hebben we natuurlijk een moderne werkplaats die in samenspraak met onze kwaliteitsmedewerker ontworpen is. Hier worden reparaties uitgevoerd en pompinstallaties voor onze klanten ontwikkeld en gebouwd. Bouwactiviteiten In februari is de bouw van het Liemers College van start gegaan. Het moderne gebouw biedt ruimte aan meer dan 600 leerlingen in het VMBO onderwijs. De bouw vordert goed en langzaam maar zeker verrijst het gebouw dat volgens de planning aan het begin van het schooljaar 2014/2015 haar deuren zal openen voor leerlingen en medewerkers.

5 8 V a i l o g Ii n f r a p r o j e c t e n 9 We zoeken altijd naar vernieuwing en kij- Op het gebied van infrastructuur gebeurt er veel rond Zevenaar Oost. nog onderzoek doen met betrekking tot ken bijvoorbeeld of wij een locatie en een gebouw aan kunnen bieden aan partijen waar deze samenwerking vorm kan krijgen. We dagen onze klanten uit om De doortrekking van de A15, de nieuwe aansluiting op de A12 (aansluiting Hengelder) en de plannen voor het nieuwe station Zevenaar Poort. Een overzicht van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. milieu, leefbaarheid, economie en financiën. De planning is vooralsnog dat de werkzaamheden in 2015 van start gaan. Het gehele project zal dan in 2019 gereali- opnieuw na te denken over wat ze op een seerd zijn. locatie nodig hebben. Zo proberen we anders naar de logistieke vastgoedmarkt te kijken. Daarbij zijn we groot genoeg Infrastructuur Tunnel Station Zevenaar Poort In het voorjaar van 2013 hebben provincie om mooie en grote projecten aan te gaan, en ProRail besloten nog geen uitsluitsel te maar ook weer klein genoeg om flexibel Voor de doortrekking van de A15 heeft de werd duidelijk dat het project ViA15 geen geven over de komst van het nieuwe Logistiek en snel te kunnen handelen. 7Poort minister zich op het volgende standpunt gesteld: Het gekozen tracé is de noordligging, met deel uitmaakt van deze bezuinigingen. In de zomer van 2013 is de bestuursover- treinstation bij Zevenaar Oost. Voordat deze beslissing genomen kan worden, zal eerst gewerkt worden aan de spoorver- Zevenaar is één van de locaties waar een ruime bocht om Groessen, een brug eenkomst getekend door minister, pro- dubbeling tussen Zevenaar en Didam. verandert Vailog naar gekeken heeft in Nederland. Ouwerkerk: Vaak is de blik vooral gericht over het Pannerdensch Kanaal en een halfverdiepte ligging tussen Duiven en vincie en stadsregio Arnhem Nijmegen. Daarna zal, in 2018, opnieuw gekeken worden naar de inpassing van station op de logistieke hotspots. Maar plaatsen Zevenaar. De minister is van mening dat Het is nu wachten op een uitspraak van Zevenaar Poort. Provinciale Staten heb- De logistieke branche is altijd letterlijk en figuurlijk volop in bewe- met minder naam en faam kunnen ook uitstekend, op sommige punten mis- er een aanbestedingsvoordeel mogelijk is. Dit voordeel wordt gebruikt om een hele de minister over tol. Dit ligt politiek gevoelig. De uitspraak hierover is belang- ben op 25 september het geld beschikbaar gesteld voor het dubbelspoor tussen ging. De toenemende verkeersdrukte en het veranderende consumentengedrag stellen bijzondere eisen aan moderne logistieke dienstverleners. Wat betekent dat voor het logistieke vastgoed? schien wel beter, functioneren. Naast de goede ligging van 7Poort, sprak het feit dat er veel aandacht is voor logistiek onderwijs ons aan. Een goed arbeidspo- verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar mogelijk te maken. De A15 sluit dan aan op de A12 bij een nieuw knooppunt tussen Duiven en Zevenaar en moet rijk voor het vaststellen van de te verwachten verkeersstromen en in het verlengde hiervan de maatregelen die genomen moeten worden voor bijvoor- Zevenaar en Didam. Hierdoor kan gestart worden met de plannen voor de spoorverdubbeling. Eelco Ouwerkerk, verantwoordelijk voor de activiteiten van Vailog Srl. in Nederland, vertelt over hun visie op de markt. tentieel is heel belangrijk en in de intensieve logistieke gebieden zitten we allemaal in dezelfde vijver te vissen. deels gefinancierd worden uit tolheffing. In januari 2013 is overeenstemming beeld het milieu zoals geluidsmaatregelen. In de plannen voor het nieuwe station is ook een tunnel voor langzaam verkeer opgenomen. In de bestuursovereenkomst bereikt over de invulling van de bijdrage Gemeente Zevenaar heeft samen met van mei dit jaar is afgesproken dat de Vailog is ontwikkelaar van logistiek vast- En dan heb je bij online winkelen ook Daarnaast doet 7Poort niet onder voor de van de Provincie van 55 mln. Hier wordt provincie, Rijkswaterstaat en gemeente aanleg van deze tunnel nu direct wordt goed. We zijn onder andere actief in nog te maken met omvangrijke retour- bekende logistieke hotspots als het gaat o.a. de nieuwe aansluiting op de A12 bij Duiven en Lingewaard een verkeersonder- opgepakt. Momenteel worden de steden- Italië, China, Roemenië en Frankrijk. We stromen. Het gebouw moet geschikt zijn om de strategische ligging op de as Zevenaar Oost uit betaald. In het laatste zoek uitgevoerd naar de effecten van de bouwkundige plannen uitgewerkt. De zijn in 2003 van start gegaan vanuit ons voor de vaak complexe afhandeling Rotterdam Oberhausen en dicht op de regeerakkoord kreeg de minister opdracht A15/A12 op het onderliggend wegennet- tunnel verbindt Zevenaar Oost met het hoofdkantoor in Milaan. hiervan. grens met Duitsland en het Ruhrgebied. om 250 mln. extra te bezuinigen. In april werk. Daarnaast wil gemeente Zevenaar centrum van Zevenaar. Onze klanten zijn grote internationale ondernemingen. Zij houden zich bezig Goederenstromen bundelen Over het water met transport en value added logistics, er Naast het online winkelen, zijn er nog Een tijdje geleden was ik met een mede- vindt dus een tussentijdse bewerking van meer ontwikkelingen in Nederland die werker van de gemeente bij de Rhein de goederen plaats bij onze klanten. invloed hebben op de logistiek. Als we Waal Terminal in Emmerich. Het blijkt dat bijvoorbeeld kijken naar stadsdistributie, je daar binnen een uur of 8 vanaf de Webshops dan zie je daar dat de binnensteden haven in Rotterdam naar toe kunt varen. Vailog houdt de economische en maat- steeds moeilijker te beleveren zijn. Delen Dan zit je nog maar een kleine 20 kilome- schappelijke bewegingen in de markt van de stad zijn niet meer bereikbaar ter van 7Poort af. Deze manier van trans- scherp in de gaten. Ouwerkerk: We zien voor grote wagens en gemeenten leggen porteren is heel betrouwbaar, omdat je een verandering in de logistieke wereld. vaak venstertijden op. Verder wordt er geen rekening hoeft te houden met ver- Webshops moeten een grotere range aan steeds meer aan huisadressen van consu- tragingen op de weg. Bovendien kunnen goederen op voorraad hebben. Dat vraagt menten bezorgd. Ondertussen moeten er 300 containers op een schip, daarmee meer ruimte. Het kan zijn dat niet alle ook de winkeliers bevoorraad worden en is het een zeer efficiënte voorraad van webwinkels opgeslagen ligt rijden verschillende goederenstromen in vervoersmethode. in een distributiecentrum. Een deel kan colonne de stad in en uit. ook bij de leverancier van het product zijn Wij denken dat het denkbaar is dat ver- Zo zie je dat Nederland ingericht is om of onderweg. Verder ligt een deel van de schillende partijen meer gaan samenwer- grote goederenstromen te verwerken. voorraad soms in de fysieke winkels. Dit ken. Door goederenstromen die zo ver- 7Poort kan hier zeker een goede functie in stel hoge eisen aan de logistieke fijnd zijn te bundelen, kan er efficiënter vervullen. organisatie. gewerkt worden. Artist impression langzaam verkeertunnel

6 1 0 Ab 1l 5 o/ ga d1 2at t e H a r r y K l e i n K o e r k a m p - L o g i s t i e k E x p e r t i s e C e n t r u m D e L i e m e r s pa r k m a n a g e m e n t 1 1 >> 06 : 33 uur Het licht gaat aan, de (maan)dag roept nog even een kwartiertje toegeven aan de nacht rust. Maar dan onverbiddelijk beginnen met de badkamerrituelen, de vluchtige ontbijtsessie (Muesli en Volkskrant sportpagina s), lunchpakketje maken en hup met de Prius van Velp naar de Liemers. Vandaag beginnen we op het Liemers College. >> 16 : 00 uur s-heerenberg, met John spreek ik de stand van zaken van het logistieke project door met burgemeester Leppink van de gemeente Montferland, voorzitter van de stuurgroep. >> 18 : 00 uur >> 09 : 30 uur >> 08 : 05 uur Heerenmäten Zevenaar. Mailbox zit na het weekend lekker vol. Tot mijn opluchting zit daar de beloofde notitie over de Tussenschool in; over leerlingen die om welke reden dan ook geen diploma gaan halen in het vmbo. Nu kan ik de vergadering van donderdag alsnog laten uitschrijven. Ik werk nog even enkele s weg. naar locatie Vestersbos, bovenbouw vmbo. Volgend jaar ruilen we dit oude gebouw in. Dan zitten we op locatie Landeweer (7Poort). Een gesprek met sectieleider techniek. Afspraken maken over de nieuwe indeling van de techniek, en hoe dat in te passen is in de nieuwbouw. Over het samenvoegen van de vakken natuurkunde en techniek in de onderbouw. Over het inscharen van onderbouwleerlingen in het nieuwe gebouw. Over het technieklokaal, bestemd voor de basisscholen. Over de samenwerking met het bedrijfsleven, Lindus, kenniscentra en Technet. Een aantal mogelijkheden parkeren we bewust: we moeten de bomen in het bos blijven zien. Bij thuiskomst verrast door de uitroep van mijn zoon; Heej Pa Hij bleek toevallig in de buurt en blijft mee-eten. We bespreken uitgebreid zijn werkzaamheden en het onbetaalbare huis waar hij in De Bilt zijn oog op heeft laten vallen. Tering en nering; opvoeden ook na 27 jaar. >> uur De krant is nu eindelijk van mij. Parkmanagement 7Poort >> 12 : 00 >> 11 : 00 uur Wekelijks overleg met de afdelingsleiders over het onderwijs in de nieuwbouw. De actielijst wordt doorgenomen. Er wordt wat afgestreept en er komt wat bij. Een bijeenkomst over kleurstelling samen met de architect en leerlingen, aantallen computeraansluitingen, toegang tot de school, inrichting leerpleinen. Inventarisatie meubilair in huidige gebouw en we zetten Feestelijke Opening op de agenda voor volgende week. BusinessPark 7Poort moet in de komende jaren uitgroeien tot een hoogwaardige locatie voor misschien wel bedrijven. Parkmanagement speelt hierbij een grote rol. Parkmanager Jan Oortgiesen: Het is eigenlijk niet meer van deze tijd om een nieuw bedrijventerrein te realiseren zonder parkmanagement. Het zorgt voor samenhang tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheid. Met de tekeningen nog even naar de sector economie. Afspraken maken over de kabelgoten. >> 12 : 30 Perspectief parkmanagement Elk bedrijf dat zich op 7Poort vestigt, is voldoende bedrijven gevestigd zijn. Dan gaan we ons ook richten op gezamenlijke aanwezig waar vrachtwagens tijdelijk kunnen worden gestationeerd. Ook dat Terug naar Heerenmäten. De conclusies van de vergadering noteren, de nieuwe actielijst compleet verplicht om deel te nemen aan parkma- inkoop van diensten en producten of op heeft de aandacht van parkmanagement. maken, intussen boterhammen eten. nagement en betaalt een opslag op de collectieve zaken op energie of ICT gebied. grondprijs. Daarnaast is er een jaarlijkse Over de aanleg van een eigen glasvezel- Duurzaamheid in de praktijk >> 13 : 00 contributie, die afhankelijk is van het kaveloppervlak. Met dat geld worden een netwerk op 7Poort wordt binnen het bestuur van parkmanagement al enige tijd Daarnaast is duurzaamheid een belangrijke pijler voor 7Poort. Naar de concrete Projectbureau in Duiven. Daar houdt LECLiemers (Logistiek Expertise Centrum) tegenwoordig kantoor. Voorbereiden van drietal basisvoorzieningen in stand gesproken. Ook is een voorbereidende invulling zal nog onderzoek moeten wor- de denktank duurzame logistiek van de Stadsregio, morgen in Nijmegen. Vervolgens een brief opstellen voor alle poli- gehouden: veiligheid, bereikbaarheid en studie hiernaar gaande, waarbij ook reke- den gedaan. In ieder geval valt te denken tieke partijen, met het oog op de verkiezingen. Logistiek zal de harde kern van economie in de Liemers vormen in de groenbeheer. Op die gebieden is al het ning wordt gehouden met de eventuele aan collectieve energieopwekking door komende zittingsperiode. Verzoek tot opname in de verkiezingsprogramma s. s voor afspraken met logistieke nodige gebeurd. Zo wordt de collectieve aanleg van een intelligent systeem van middel van zonnestroom of wind. Op bedrijven de deur uit en dan is het al weer. beveiliging geregeld, het groen centraal cameratoezicht op het terrein om de vei- grond van een idee van het op 7Poort aangelegd en onderhouden en zijn de ligheid nog verder te bevorderen. Het ont- gevestigde groenbedrijf BKC worden nu al straatnamen en bewegwijzering aange- breken van voldoende kritische massa op tijdelijk onbenutte landbouwgronden >> 15 : 00 bracht. Maar er kan meer. weerhoudt het bestuur ervan om hierin nu al te investeren. Maar het staat hoog biomassa geteeld om in een verbrandingsoven te worden omgezet in energie. en staat John Jansen, lid van de stuurgroep LECLiemers voor de deur. Wij hebben een afspraak om het Volgens Oortgiesen is er een grote toe- op de agenda. Dat geldt bijvoorbeeld ook Daarmee kunnen dan gebouwen in de verdienmodel van dit logistieke project verder uit te werken. De voorbeelden van andere regio s hebben komstpotentie voor parkmanagement voor de parkeerproblematiek die zich voor omgeving CO 2 neutraal worden verwarmd we vergeleken en we komen er nog niet uit. weggelegd op 7Poort. Maar dat kan pas kan gaan doen op het terrein. Er is geen tegen een concurrerende prijs ten opzichte worden ingevuld en gerealiseerd als er centrale parkeervoorziening op het terrein van de geldende aardgasprijs.

7 1 2 v e r k o c h t Z e v e n v r a g e n Er zijn veel mensen betrokken bij het realiseren van BusinessPark 7Poort. Zij werken bij de marktpartijen of bij de overheid. Wie zijn zij? Zeven vragen aan... Peter Wiendels Projectleider Civiel voor Zevenaar Oost 1. Waar houdt u zich mee bezig? Sinds twee maanden ben ik de nieuwe projectleider Civiel voor Zevenaar Oost. Ik ben verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van de plannen, zowel boven als onder de grond. Dan heb je het over de inrichting van de openbare ruimte, zoals verlichting, wegen, etc. en over het ondergrondse werk, zoals rioleringen en leidingen. Andere zaken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van het groen, bespreek ik met mijn collega s om alles zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. 2. Welke uitdagingen komt u tegen? Iedereen heeft zo zijn eigen beleving over het openbaar gebied. Het is mijn taak om het algemeen belang zo goed mogelijk samen te brengen met bijvoorbeeld het belang van de ondernemers. Er is nog wel eens een spanningsveld tussen leefbaarheid en bedrijvigheid. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de school, waar straks veel fietsverkeer zal komen, dan moet je heel goed bekijken hoe je dit veilig in overeenstemming kunt brengen met het overige bedrijfsverkeer. 3. Wat is voor u het bijzondere aan 7Poort? Het is een unieke locatie in ontwikkeling, waarbij de ondernemers een belangrijke rol spelen. Voor mij persoonlijk is het bijzonder dat ik in deze buurt opgegroeid ben. Je mag meehelpen aan het ontwikkelen van je eigen woonomgeving. Dat geeft een goed gevoel, ik heb een band met de mensen en met het gebied. 4. Wat gebeurt er op dit moment? We zijn druk bezig met de ontsluiting van het Liemers College. Als de school opengaat, komen er veel fietsers onze kant op. De schooljeugd is toch een aparte verkeersgroep waar je extra rekening mee moet houden. Tot de langzaam verkeertunnel klaar is, leggen we een tijdelijke route aan waardoor de kinderen veilig naar school kunnen. 5. Wat verwacht u de komende jaren? Er komt veel op ons af. Van de projectleiders heb ik al gehoord dat er goede gesprekken gevoerd worden met nieuwe geïnteresseerde bedrijven. Verder is er veel aan de hand op het gebied van infrastructuur. De doortrekking van de A15, de nieuwe aansluiting op de A12, spoorverdubbeling en natuurlijk de aanleg van de langzaam verkeertunnel. 6. in uw werk heeft u met veel verschillende partijen te maken, lastig? Eerlijk gezegd kan het soms best wel eens moeilijk zijn. Maar ik heb in mijn carrière zo n beetje alle disciplines van dit vak doorlopen, dus ik ken de processen door en door. Verder ben ik een teamspeler. Ik bespreek veel werk vantevoren met de verschillende partijen. Dan weten zij wat eraan zit te komen en ik krijg een goed beeld van de problemen die we eventueel nog op moeten lossen. Het gaat erom dat je begrip krijgt voor elkaars werk en elkaar zo goed mogelijk informeert. 7. hoe is het om aan dit project te werken? Geweldig! Het is een mooi project en voor vakmensen is het prachtig om iets heel nieuws te kunnen realiseren. Je werkt aan iets wat er eerder nog niet was en helpt om het gebied te ontwikkelen. Dit is een uitgave van de gemeente Zevenaar

BusinessPark 7- Poort, Zevenaar

BusinessPark 7- Poort, Zevenaar Te koop BusinessPark 7- Poort, Zevenaar Nieuwbouw op toplocatie Grote kavels tot ca. 9 ha. Ligging direct aan de A12 www.dtz.nl T e koop BusinessPark 7Poort in Zevenaar is een hoogwaardig bedrijventerrein

Nadere informatie

Te Koop. BusinessPark 7-Poort, Zevenaar. Nieuwbouw op toplocatie Grote kavels tot ca. 9 ha. Ligging direct aan de A12.

Te Koop. BusinessPark 7-Poort, Zevenaar. Nieuwbouw op toplocatie Grote kavels tot ca. 9 ha. Ligging direct aan de A12. Te Koop BusinessPark 7-Poort, Zevenaar Nieuwbouw op toplocatie Grote kavels tot ca. 9 ha. Ligging direct aan de A12 Te Koop Zevenaar, BusinessPark 7-Poort BusinessPark 7Poort in Zevenaar is een hoogwaardig

Nadere informatie

Logistieke Hub Amsterdam

Logistieke Hub Amsterdam A5 Logistieke Hub Amsterdam A5 N200 Het groene opslag- en distributiepunt aan de rand van Amsterdam, vanwaar goederen met duurzaam vervoer door de stadspoort gaan en waar orders van webwinkels worden afgehandeld.

Nadere informatie

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum Programma Introductie Hema Internetwinkelen bij Hema Lopende initiatieven Onze visie Issues /

Nadere informatie

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet don0214hd070b A15-: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet De A15 wordt doorgetrokken. Er komt een nieuw stuk snelweg tussen Ressen en de (tussen Duiven en Zevenaar). Verder worden delen van de bestaande

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Montferland. Voorwoord

Montferland. Voorwoord Montferland R U I M T E V O O R O N D E R N E M E N! Rob Visser, wethouder Economische Zaken Voorwoord De gemeente Montferland beschouwt werkgelegenheid als de motor van onze maatschappij. Het scheppen

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15

Economische belang doortrekking A15 Economische belang doortrekking A15 Drs. Paul Bleumink Managing Partner 6 september 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63 101 Fax :

Nadere informatie

Route busexcursie Bereikbaarheid als verbindende schakel 20 april 2011

Route busexcursie Bereikbaarheid als verbindende schakel 20 april 2011 Route busexcursie Bereikbaarheid als verbindende schakel 20 april 2011 Rob Roskes, teammanager mobiliteit, Afdeling Beleid & Strategie Rick van Baren, regiostrateeg mobiliteit stadsregio, Afdeling Beleid

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl A18 Bedrijvenpark, Wehl Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan www.dtz.nl Het A18 Bedrijvenpark is een modern duurzaam bedrijventerrein met unieke mogelijkheden

Nadere informatie

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL Logistics 3 PL Logistics Warehousing en Opslag Mondial Logistics beschikt over de juiste kennis en ervaring op het gebied van warehousing,

Nadere informatie

Te koop / Te huur. A1 Bedrijvenpark Deventer

Te koop / Te huur. A1 Bedrijvenpark Deventer Te koop / Te huur A1 Bedrijvenpark Deventer A1 Bedrijvenpark, Deventer Uitstekend bereikbaar, direct aan de A1 56 hectare uitgeefbare grond Nieuw hoogwaardig bedrijventerrein www.dtz.nl Locatie Kwaliteit,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Tracé regiocombi (structuur)alternatief

Tracé regiocombi (structuur)alternatief Tracé regiocombi (structuur)alternatief Dit alternatief bestaat uit verbetering en verbreding van (delen van) het bestaande wegennet - de A12, A50, A15, A325 en de Pleyroute samen met een optimale inzet

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Aanwezige nutsvoorzieningen: Gas Stroom (20 KV middenspanning station op terrein aanwezig) Water Glasvezel Analoge lijn / ISDN.

Aanwezige nutsvoorzieningen: Gas Stroom (20 KV middenspanning station op terrein aanwezig) Water Glasvezel Analoge lijn / ISDN. Trilandis Europe Trilandis Europe biedt unieke mogelijkheden voor kleine en grote ondernemingen die zich willen vestigen midden in één van de belangrijkste afzetmarkten ter wereld. Over Trilandis Trilandis

Nadere informatie

Kramp kan groeien dankzij tienjarenplan voor de supply chain

Kramp kan groeien dankzij tienjarenplan voor de supply chain Kramp kan groeien dankzij tienjarenplan voor de supply chain Interview met Jan Frans Berends, Director Logistics Kramp Benelux door Marcel te Lindert Kramp is ambitieus. De internationaal opererende groothandel

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

Samenvatting van de zienswijzen

Samenvatting van de zienswijzen Samenvatting van de zienswijzen Trajectnota/milieueffectrapport (TN/MER) van de planstudie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen Van 16 augustus tot en met 26

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land Algemene Ledenvergadering NDL Amsterdam, 22 april 2016 Drs. René Buck Directeur Buck Consultants International Buck Consultants International

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 6 3. Foto s... 8 BIJLAGEN... 10 VERKOOPTEKENING... 11 KAART BERGEN

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide.

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Wij staan voor u klaar. Wereldwijd. Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

Een logische keuze! 40 hectare grondoppervlakte bestemd voor logistiek en distributie. Logistiek centraal gelegen in de Randstad

Een logische keuze! 40 hectare grondoppervlakte bestemd voor logistiek en distributie. Logistiek centraal gelegen in de Randstad 40 hectare grondoppervlakte bestemd voor logistiek en distributie Logistiek centraal gelegen in de Randstad Direct aan de afslag A12 - A20 Rotterdam - Den Haag - Utrecht 60% van de Nederlandse consument

Nadere informatie

Namens Simtrec schrijft Roland Slegers voor Twinkle een reeks artikelen over de onderzoeksbevindingen.

Namens Simtrec schrijft Roland Slegers voor Twinkle een reeks artikelen over de onderzoeksbevindingen. NL webshops voorop in afleveropties, consument wil méér! Simtrec onderzocht de logistiek van 550 webwinkels in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Daarnaast werd ruim duizend Nederlandse

Nadere informatie

JLN Transport BV "Meer dan alleen transport"

JLN Transport BV Meer dan alleen transport JLN Transport BV "Meer dan alleen transport" Historie Van JLN Koerier naar JLN Transport BV 1995 JLN Transport (toen nog JLN Koerier) is opgericht in 1995 en is gestart met één bestelauto vanuit huis.

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter,

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter, > Retouradres 2500 EX de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG 2500 EX Datum Betreft Standpunt doortrekking A15 Geachte voorzitter, Met deze brief informeer ik

Nadere informatie

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops?

Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Logistiek voor e-commerce; de Sales-motor voor webshops? Tips om de webwinkellogistiek te verbeteren op basis van meerjarig en internationaal onderzoek. Wij, Roland Slegers en Nando van Essen, onderzochten

Nadere informatie

we work for your success

we work for your success we work for your success Hebels Staalservice Hebels Staalservice concentreert zich op de verkoop van staal, aluminium en rvs. Wij beschikken over een modern Staal Service Center waardoor wij klantspecifieke

Nadere informatie

LEBE Business centers Bedrijfsruimte met kantoor KEIZERSVELD 71 VENRAY TE HUUR HUURPRIJS OP AANVRAAG

LEBE Business centers Bedrijfsruimte met kantoor KEIZERSVELD 71 VENRAY TE HUUR HUURPRIJS OP AANVRAAG LEBE Business centers Bedrijfsruimte met kantoor TE HUUR KEIZERSVELD 71 VENRAY HUURPRIJS OP AANVRAAG OBJECT Elke hal is voorzien van een rol poort, een entree/ontvangst ruimte (3x5 m), een eigen meterkast,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Sector Mobiliteit Fiets. Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit

Sector Mobiliteit Fiets. Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit Sector Mobiliteit Fiets Donderdag 6 december 2012 Sjors van Duren Adviseur mobiliteit Inhoud presentatie Fietsvisie RijnWaalpad Nieuwe Snelfietsroutes Gelders Fietsnetwerk Fietsvisie Vastgesteld in 2009

Nadere informatie

Logistiek in de bouw

Logistiek in de bouw Logistiek in de bouw 1. Waarom aandacht voor logistiek in de bouw? 2. Effect van optimale logistiek in de bouw 3. Wat vraagt de opdrachtgever (RWS) in de aanbestedingsleidraad? 4. Wat doen wij als Veluwe

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het - bijeenkomst 22 februari 2017 Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op INFORMATIEBIJEENKOMST DocksNLD fase 1 30 JANUARI met rechts het 2017 beoogde plangebied van fase 2 - informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk

Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk Er zijn in het gebied bij 1900 woningen wijkinfo s verspreid. In totaal zijn er ongeveer 70 mensen

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst Demi Smit Sarah Lingaard Atlas van de toekomst 1 Introductie: Wij hebben de Atlas van onze toekomst gemaakt met daarin onze ideeën voor Nederland in 2040. Hierin hebben wij geprobeerd weer te geven hoe

Nadere informatie

Aanleg 3 e spoor Duitsland 2016-2022

Aanleg 3 e spoor Duitsland 2016-2022 Aanleg 3 e spoor Duitsland 2016-2022 Aanpak gevolgen bouwwerkzaamheden Eric Bezem 21 november 2013 Spoorcafé Aanleg 3 e spoor Duitsland Succesvolle jarenlange lobby Financieringsbesluit Duitsland zomer

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 memo Aan C.c. Van Betreft : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014 Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Inleiding Webwinkels zijn een relatief nieuw fenomeen waar tot nu toe binnen onze gemeente nog geen beleid voor is

Nadere informatie

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen.

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Bedrijvenpark Van Rijckevorsel Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Inhoudsopgave Over Breda 3 Bedrijvenpark Van Rijckevorsel 5 Omgeving 6 Bestemmingsplan 7 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Prisma bedrijvenpark. Bedrijvenschap Hoefweg BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG

Prisma bedrijvenpark. Bedrijvenschap Hoefweg BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG S&Z Office Services t.a.v. de heer J. Sörensen Loire 6 2911 HD Nieuwerker aan den IJssel Afdeling BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG Postbus 45 2665 ZG Bleiswijk Nadere informatie Belinda Rozendaal Telefoon (079)

Nadere informatie

Namens Simtrec schrijft Roland Slegers voor Twinkle een reeks artikelen over de onderzoeksbevindingen.

Namens Simtrec schrijft Roland Slegers voor Twinkle een reeks artikelen over de onderzoeksbevindingen. NL webshops informeren internationaal gezien slecht over retouren; Simtrec onderzocht de logistiek van 550 webwinkels in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Daarnaast werd ruim

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

Vervagende grenzen Duidelijke contouren. 12 mei 2015 Karen Strijker & Frank van der Sluys

Vervagende grenzen Duidelijke contouren. 12 mei 2015 Karen Strijker & Frank van der Sluys Vervagende grenzen Duidelijke contouren 12 mei 2015 Karen Strijker & Frank van der Sluys De veranderende mens technologie en kennis mogelijkheden en voorkeuren perceptie demografie # Concentratiebewegingen

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

Economische belang doortrekking A15 -concept-

Economische belang doortrekking A15 -concept- Economische belang doortrekking A15 -concept- Drs. Paul Bleumink Managing Partner 27 augustus 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 535 63

Nadere informatie

Global Webshop Logistics 2014

Global Webshop Logistics 2014 Global Webshop Logistics 2014 Logistiek van webshops wordt commercieel steeds belangrijker Logistiek van webshops wordt commercieel steeds belangrijker Blauwdruk voor succesvol (= klantgericht) e-fulfilment

Nadere informatie

TE KOOP. www.janvangent-badhoevedorp.nl. 21 multifunctionele bedrijfsruimte-units in Badhoevedorp Vanaf 106.500.- Wij bieden meer dan alleen stenen:

TE KOOP. www.janvangent-badhoevedorp.nl. 21 multifunctionele bedrijfsruimte-units in Badhoevedorp Vanaf 106.500.- Wij bieden meer dan alleen stenen: TE KOOP 21 multifunctionele bedrijfsruimte-units in Badhoevedorp Vanaf 106.500.- Wij bieden meer dan alleen stenen: Bent u op zoek naar betaalbare bedrijfsruimte? Dan is dit uw kans! Uniek voor ondernemers

Nadere informatie

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO TE KOOP NIEUW TE REALISEREN LOGISTIEK GEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO Bent u op zoek naar een

Nadere informatie

High value businesspark

High value businesspark High value businesspark High value businesspark Gelegen op een strategische toplocatie, uitstekend bereikbaar en met flexibele kavels en eersteklas collectieve voorzieningen, biedt het moderne AviationValley

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Te koop. Lawickse Allee, Wageningen

Te koop. Lawickse Allee, Wageningen Te koop Lawickse Allee, Wageningen Diverse nieuwbouw mogelijkheden Bouwkavels vanaf 600 m ² Parkmanagement www.dtz.nl In Wageningen wordt een nieuw plan gerealiseerd: Rijn Businesspark. Bij de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

De Verhuismakelaar Verhuiscoördinatie

De Verhuismakelaar Verhuiscoördinatie Verhuiscoördinatie Pagina 1 Een nieuw pand! Eindelijk gevonden! Het juiste pand op de juiste locatie. U heeft de sleutel op zak en de verhuizing kan beginnen, maar waar begint u? Er moeten aanpassingen

Nadere informatie

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg.

Dit zijn belangrijke criteria voor de bereikbaarheid van het regionale bedrijventerrein Laarberg. Memo Van : Maarten Minkjan, Monique de Jong, Zeno van Raan Aan : Burgemeester en wethouders van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk Datum : 18 april 2017 Onderwerp : Oost-west verbinding

Nadere informatie

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen?

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Hubs voor kwaliteitsgestuurde logistiek De Supply Chain

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75 www.franchiseplus.nl 16e jaargang nummer 2 april 2008 losse nummers 6,75 Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer THEMA STARTERS Shoeby Fashion groeit gestaag In dit nummer: Bestaande vestiging

Nadere informatie

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij

De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De tijd dat de aannemer alleen stenen kon stapelen is voorbij De verantwoordelijkheid voor logistieke processen, kwaliteits-beheersing en planning komt steeds meer bij de aannemer te liggen. Wij, als coördinerend

Nadere informatie

Keyport 2020 breidt management team uit

Keyport 2020 breidt management team uit A.van Beerendonk Van: Keyport 2020 Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:39 Aan: digitaleleeszaal Onderwerp: Keynotes #79 Keyport 2020 breidt management team uit Succesvolle

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

ambacht maakt het verschil

ambacht maakt het verschil ambacht maakt het verschil ambacht maakt het verschil! vorm 1volgt functie vakwerk 2vraagt visie design 3moet efficiënt details bepalen kwaliteit denken 5om te doen kennis 6versterkt kansen onze visie

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions 2E Interconnection ontwikkelt, produceert en levert alle soorten en maten kabels: zowel standaard kabels als speciaalkabels, van prototypen tot

Nadere informatie

Zuiderkogge Hem. Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen. Woon-werkkavels in gemeente Drechterland. prettig ondernemen. royale bedrijfskavels

Zuiderkogge Hem. Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen. Woon-werkkavels in gemeente Drechterland. prettig ondernemen. royale bedrijfskavels Zuiderkogge Hem Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen wonen en werken royale bedrijfskavels prettig ondernemen Woon-werkkavels in gemeente Drechterland 1 Bedrijventerrein Zuiderkogge Gunstige ligging

Nadere informatie

Minder treinen over Betuweroute

Minder treinen over Betuweroute transport 33 EVO magazine november 2014 ZORGEN OVER SPOORCAPACITEIT DOOR AANLEG DERDE SPOOR Minder treinen over Betuweroute Door werkzaamheden aan het zogeheten derde spoor in Duitsland kunnen er de komende

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Vers van de Visser. Resultaten LEI-enquête. Kees Taal en Mike Turenhout. April 2014

Vers van de Visser. Resultaten LEI-enquête. Kees Taal en Mike Turenhout. April 2014 Vers van de Visser Resultaten LEI-enquête Kees Taal en Mike Turenhout April 2014 Europees Visserij Fonds: Investeren in een duurzame visserij. Vers van de Visser is geselecteerd in het kader van het Nederlands

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Wij bieden u de beste service voor tevreden klanten.

Wij bieden u de beste service voor tevreden klanten. Wij bieden u de beste service voor tevreden klanten. DPD Network DPD ParcelShop dicht bij de consument De B2C markt is groeiende en de verwachtingen van de consument stijgen. van de consumenten wil vooraf

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

LOGISTIEK VOOR E-COMMERCE VAN PUSH NAAR PULL

LOGISTIEK VOOR E-COMMERCE VAN PUSH NAAR PULL LOGISTIEK VOOR E-COMMERCE VAN PUSH NAAR PULL STELLING: HET NIET MEER HANTEREN VAN STANDAARD NEXT DAY AFLEVEREN LEVERT OMZET EN KOSTEN BESPARINGEN OP! ONDERZOEK DELIVERYMATCH 2017 (INCLUSIEF GEDEELTELIJKE

Nadere informatie

Logistieke services: Essentieel om te overleven in e-retail

Logistieke services: Essentieel om te overleven in e-retail Logistieke services: Essentieel om te overleven in e-retail Auteur Nando van Essen Datum April 2017 Inhoud 1. Groei van e-retail en consequenties voor logistiek 2. Wat verwacht de consument van e- commerce

Nadere informatie

Abird Continu lastechniek & gereedschap

Abird Continu lastechniek & gereedschap Abird Continu lastechniek & gereedschap Abird is georganiseerd naar specialisme Zo behouden we de kennis, daadkracht en flexibiliteit om u optimaal van dienst te zijn. We hechten waarde aan de specialistische

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 9026X091/MvK/ld

E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 9026X091/MvK/ld E-commerce en vastgoed: nieuwe wijn in oude vaten? Ontbijtseminar Dinalog, 13 juni 2013, Entrada Tilburg 1 Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek > 5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal

Nadere informatie