Snelgids VLT HVAC Basic Drive FC 101

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Snelgids VLT HVAC Basic Drive FC 101"

Transcriptie

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Basic Drive FC 0

2

3 Inhoud VLT HVAC Basic Drive FC 0 Inhoud 2. Veiligheid 2.. Waarschuwingen 2..2 Veiligheidsvoorschriften 2.2 Inleiding 3.2. Beschikbare publicaties Goedkeuringen IT-net Voorkom een onbedoelde start Verwijderingsinstructie 4.3 Installatie 5.3. Voordat u begint met reparatiewerkzaamheden Zij-aan-zij-installatie Afmetingen Elektrische installatie in het algemeen Netvoeding en motor aansluiten Zekeringen en circuitbreakers EMC-correcte elektrische installatie Stuurklemmen 8.4 Programmeren Programmeren via het lokale bedieningspaneel (LCP) De Start-up Wizard voor toepassingen zonder terugkoppeling Opbouw hoofdmenu 32.5 Akoestische ruis of trillingen 34.6 Waarschuwingen en alarmen 34.7 Algemene specificaties Netvoeding 3 x V AC Netvoeding 3 x V AC Netvoeding 3 x V AC 42.8 Speciale omstandigheden Reductie wegens omgevingstemperatuur en schakelfrequentie Reductie wegens lage luchtdruk 47.9 Opties voor VLT HVAC Basic Drive FC Ondersteuning voor MCT 0 47 MG8A50 Rev

4 VLT HVAC Basic Drive FC 0. Veiligheid.. Waarschuwingen WAARSCHUWING Waarschuwing voor hoge spanning De spanning van de frequentieomvormer is gevaarlijk wanneer de frequentieomvormer is aangesloten op het net. Onjuiste installatie van de motor of frequentieomvormer kan de apparatuur beschadigen en leiden tot ernstig of dodelijk letsel. Volg daarom de aanwijzingen in deze handleiding en de lokale en nationale veiligheidsvoorschriften op. WAARSCHUWING ONTLADINGSTIJD! De frequentieomvormer bevat DC-tussenkringcondensatoren waarop spanning kan blijven staan, zelfs wanneer de frequentieomvormer niet van spanning wordt voorzien. Om elektrische gevaren te vermijden, moet u de netvoeding, permanentmagneetmotoren en alle externe DC-tussenkringvoedingen inclusief backupvoedingen, UPS-eenheden en DCtussenkringaansluitingen naar andere frequentieomvormers afschakelen. Wacht tot de condensatoren volledig zijn ontladen voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert. De vereiste wachttijd staat vermeld in de tabel Ontladingstijd. Als u de aangegeven wachttijd na afschakeling niet in acht neemt voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel. Spanning [V] Vermogensbereik (kw) Minimale wachttijd [min] 3 x 200 0,25-3,7 4 3 x 200 5,5-5 3 x 400 0,37-7,5 4 3 x x 600 2,2-7,5 4 3 x Tabel. Ontladingstijd VOORZICHTIG Lekstroom: De aardlekstroom van de frequentieomvormer is groter dan 3,5 ma. Op basis van IEC moet een versterkte aardverbinding (PE) worden gerealiseerd door middel van een koperen draad van min. 0 mm² of een extra PE-draad met dezelfde kabeldoorsnede als de netbedrading die afzonderlijk moet worden afgesloten. Reststroomapparaat: Dit product kan gelijkstroom veroorzaken in de beschermende geleider. Bij gebruik van een reststroomapparaat (RCD) als extra beveiliging mag aan de voedingszijde van dit product uitsluitend een RCD van type B (met tijdsvertraging) worden gebruikt. Zie ook Danfoss Toepassingsnotitie voor RCD, MN90G. De aarding van de frequentieomvormer en het gebruik van RCD's moeten altijd voldoen aan de nationale en lokale voorschriften. Thermische motorbeveiliging Overbelastingsbeveiliging van de motor is mogelijk door -90 Motor Thermal Protection in te stellen op ETR trip [4]. WAARSCHUWING Installatie op grote hoogtes Neem voor hoogtes boven 2000 m contact op met Danfoss in verband met PELV...2 Veiligheidsvoorschriften Zorg ervoor dat de frequentieomvormer goed geaard is. De aansluitingen voor de netvoeding en de motor, en overige voedingsaansluitingen, mogen niet worden verwijderd zolang de frequentieomvormer op de voedingsbron is aangesloten. Bescherm gebruikers tegen voedingsspanning. Bescherm de motor tegen overbelasting overeenkomstig nationale en lokale voorschriften. De aardlekstroom is groter dan 3,5 ma. De [Off/Reset]-toets is geen veiligheidsschakelaar. Hij schakelt de frequentieomvormer niet af van het net. 2 MG8A50 Rev

5 VLT HVAC Basic Drive FC 0.2 Inleiding.2. Beschikbare publicaties De bevat de basisinformatie voor het installeren en bedienen van de frequentieomvormer. Als u meer informatie nodig hebt, kunt u de publicaties op de bijgevoegde cd raadplegen..2.2 Goedkeuringen Certificering IP20 IP IT-net VOORZICHTIG IT-net Installatie op een geïsoleerde netvoeding, d.w.z. IT-net. Maximaal toegestane voedingsspanning bij aansluiting op het net: 440 V (3 x V-eenheden). Zet de RFI-schakelaar op IP 20-eenheden van V 0,25- kw en V 0,37-22 kw open door de schroef aan de zijkant van de frequentieomvormer te verwijderen in geval van een IT-net. EG-conformiteitsverklaring 30BB62.0 UL Listed - C-tick Tabel.2 Goedkeuringen De frequentieomvormer voldoet aan de eisen van UL 508C ten aanzien van het behoud van het thermische geheugen. Zie de sectie Thermische motorbeveiliging in de Design Guide voor meer informatie. Afbeelding. IP V 0,25- kw, IP V 0,37-22 kw. EMC-schroef Tabel.3 Legenda bij Afbeelding. MG8A50 Rev

6 VLT HVAC Basic Drive FC 0 30BC Voorkom een onbedoelde start Wanneer de frequentieomvormer op het net is aangesloten, kan de motor worden gestart/gestopt via digitale commando's, buscommando's, referenties of via het LCP of LOP. Schakel de frequentieomvormer altijd af van het net wanneer een onbedoelde start moet worden vermeden vanwege de persoonlijke veiligheid. Om een onbedoelde start te voorkomen, moet u altijd de [Off/Reset]-toets activeren voordat u parameters wijzigt..2.5 Verwijderingsinstructie Apparatuur die elektrische componenten bevat, mag niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. Dergelijke apparatuur moet apart worden afgevoerd als elektrisch en elektronisch afval volgens de geldende lokale voorschriften. Afbeelding.2 IP V 0,75-8,5 kw EMC-schroef Tabel.4 Legenda bij Afbeelding.2 Stel 4-50 RFI Filter voor alle eenheden in op Off [0] bij een werking op basis van IT-net. VOORZICHTIG Gebruik bij een eventuele terugplaatsing uitsluitend een M3x2 schroef. 4 MG8A50 Rev

7 VLT HVAC Basic Drive FC 0.3 Installatie.3. Voordat u begint met reparatiewerkzaamheden. Schakel de frequentieomvormer af van het net (en van de externe DC-voeding, indien aanwezig). 2. Houd de vermelde wachttijd in Tabel. aan tot de DC-tussenkring is ontladen. 3. Verwijder de motorkabel..3.2 Zij-aan-zij-installatie Frequentieomvormers kunnen naast elkaar worden geïnstalleerd met inachtneming van een vrije ruimte boven en onder de eenheid in verband met koeling. Vermogen [kw] Vrije ruimte boven/onder [mm/inch] Frame IP-klasse 3 x V 3 x V 3 x V H IP /4 H2 IP20 2,2 2,2-4 00/4 H3 IP20 3, /4 H4 IP /4 H5 IP20 8, /4 H6 IP20 5-8, , /7,9 H7 IP /7,9 H8 IP /8,9 H9 IP /4 H0 IP /7,9 Tabel.5 Vrije ruimte LET OP Wanneer een IP 2/NEMA type -optieset is gemonteerd, is een vrije ruimte van 50 mm tussen de eenheden vereist. MG8A50 Rev

8 f.3.3 Afmetingen C B b 0 D 30BB64.0 e 30BC205.0 e a A d a a f VLT HVAC Basic Drive FC 0 30BC246.0 e e Behuizing Vermogen [kw] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm] Bevestigingsgat [mm] Maxim umgewicht Frame IPklasse 3 x 3 x 3 x A A a B b C d e f kg V V V H IP ,5 5,3 2, H2 IP20 2, ,5 7,4 3,4 H3 IP20 3, ,5 8, 4,5 H4 IP ,6 7 8,4 7,9 H5 IP20 8, ,6 7 8,5 9,5 H6 IP20 5-8, , / ,5 5 24,5 (45 kw) H7 IP / , (75 kw) H8 IP ,5 7 5 H9 IP ,5 9 6,6 H0 IP ,8 7,5 2 I2 IP , ,5 9 5,3 I3 IP ,5 9,5 7,2 I4 IP54-8, ,5 9,5 3,8 I6 IP I7 IP ,8 45 I8 IP ,8 65 Tabel.6 Afmetingen Inclusief ontkoppelingsplaat 6 MG8A50 Rev

9 VLT HVAC Basic Drive FC 0 De vermelde afmetingen gelden enkel voor de fysieke eenheden. Bij het installeren in een toepassing moet extra ruimte worden toegevoegd in verband met een vrije luchtstroming boven en onder de eenheden. De benodigde ruimte voor vrije luchtstroming is te vinden in Tabel.8. Behuizing Vrije ruimte [mm] Frame IP-klasse Boven eenheid Onder eenheid H H H H H H H H H H I I I I I I Tabel.7 Benodigde ruimte voor vrije luchtstroming.3.4 Elektrische installatie in het algemeen Alle kabels moeten voldoen aan de nationale en lokale voorschriften ten aanzien van kabeldoorsneden en omgevingstemperatuur. Koperen geleiders zijn vereist, 75 C wordt aanbevolen. Vermogen [kw] Aanhaalmoment [Nm] Frame IPklassaansluitinmen 3 x V 3 x V Lijn Motor DC- Stuurklem- Aarde Relais H IP ,4 0,8 0,8 0,5 0,8 0,5 H2 IP20 2,2 2,2-4,4 0,8 0,8 0,5 0,8 0,5 H3 IP20 3, ,4 0,8 0,8 0,5 0,8 0,5 H4 IP ,2,2,2 0,5 0,8 0,5 H5 IP20 8,5-22,2,2,2 0,5 0,8 0,5 H6 IP ,5 4,5-0,5 3 0,5 H7 IP ,5 3 0,5 H7 IP ,5 3 0,5 H8 IP ,5 3 0,5 Tabel.8 Behuizing H-H8 MG8A50 Rev

10 VLT HVAC Basic Drive FC 0 Vermogen [kw] Aanhaalmoment [Nm] Frame IP-klasse 3 x V Lijn Motor DCaansluitinmen Stuurklem- Aarde Relais I2 IP ,4 0,8 0,8 0,5 0,8 0,5 I3 IP ,4 0,8 0,8 0,5 0,8 0,5 I4 IP54-8,5,4 0,8 0,8 0,5 0,8 0,5 I6 IP ,5 4,5-0,5 3 0,6 I7 IP ,5 3 0,6 I8 IP /24 4/24-0,5 3 0,6 Tabel.9 Behuizing I-I8 Vermogen [kw] Aanhaalmoment [Nm] Frame IP-klasse 3 x V Lijn Motor DCaansluitinmen Stuurklem- Aarde Relais H9 IP ,8,8 niet 0,5 3 0,6 aanbevolen H0 IP20-5,8,8 niet 0,5 3 0,6 aanbevolen H6 IP20 8,5-30 4,5 4,5-0,5 3 0,5 H7 IP ,5 3 0,5 H8 IP /24 4/24-0,5 3 0,5 Tabel.0 Informatie over aanhaalmomenten Kabelmaten 95 mm² 2 Kabelmaten > 95 mm².3.5 Netvoeding en motor aansluiten De frequentieomvormer is ontworpen voor gebruik met alle standaard driefasige asynchrone motoren. Zie.7 Algemene specificaties voor de maximale kabeldoorsneden. Gebruik een afgeschermde/gewapende motorkabel om te voldoen aan de EMC-emissienormen en sluit deze kabel aan op zowel de ontkoppelingsplaat als het metaal van de motor. Houd de motorkabel zo kort mogelijk om interferentie en lekstromen te beperken. Zie FC 0-ontkoppelingsplaat Montagehandleiding voor meer informatie over het monteren van de ontkoppelingsplaat. Zie ook EMC-correcte installatie in de VLT HVAC Basic Design Guide.. Sluit de aarddraden aan op de aardklem. 2. Sluit de motorkabel aan op de klemmen U, V en W. 3. Sluit de netvoeding aan op klem L, L2 en L3 en draai de klemmen vast. 8 MG8A50 Rev

11 VLT HVAC Basic Drive FC 0 30BB BB L 9 / L2 92 / L3 93 MAINS 95 U 96 / V 97 / W Motor 3 2 U V W -DC +DC Afbeelding.4 Frame H6 IP V kw IP V 5-8,5 kw IP V kw Afbeelding.3 Frame H-H5 IP V 0,25- kw en IP V 0,37-22 kw. Lijn 2 Motor 3 Aarde 4 Relais Tabel.2 Legenda bij Afbeelding.4 Lijn 2 Aarde 3 Motor 4 Relais Tabel. Legenda bij Afbeelding.3 MG8A50 Rev

12 VLT HVAC Basic Drive FC 0 30BB BB L L L U V w Afbeelding.5 Frame H7 IP V kw IP V kw IP V kw Lijn 2 Relais 3 Aarde 4 Motor Afbeelding.6 Frame H8 IP V 90 kw IP V kw IP V kw Lijn 2 Relais 3 Aarde 4 Motor Tabel.4 Legenda bij Afbeelding.6 Tabel.3 Legenda bij Afbeelding.5 30BT302.2 MOTOR 99 MOTOR U V W Afbeelding.7 Frame H9 IP V 2,2-7,5 kw 0 MG8A50 Rev

13 VLT HVAC Basic Drive FC 0 30BA BA262.0 M A I N S M I N S 95 -DC+DC BR- BR+ U V W RELAY RELAY 2 95 RELAY RELAY 2 +DC BR- BR+ U V W - LC + 99 Afbeelding.9 Bij het monteren van kabels eerst de aardkabel monteren en vastzetten Afbeelding.8 De twee schroeven in de montageplaat aanbrengen, deze op zijn plaats schuiven en de schroeven volledig vastdraaien 30BA263.0 M A I N S L L2 L RELAY RELAY 2 +DC BR- BR+ U V W Afbeelding.0 Vervolgens de netstekker monteren en de bedrading vastzetten MG8A50 Rev

14 +DC BR- BR+ U V W VLT HVAC Basic Drive FC 0 L L2 L M A I N S RELAY RELAY 2 30BA BC LC Afbeelding. De steunbeugel op de netdraden vastzetten 3 30BA Afbeelding.3 Frame I2 IP V 0,75-4,0 kw Afbeelding.2 Frame H0 IP V -5 kw RS Lijn in 3 Aarde 4 Kabelklemmen 5 Motor 6 UDC 7 Relais 8 I/O Tabel.5 Legenda bij Afbeelding.3 2 MG8A50 Rev

15 VLT HVAC Basic Drive FC 0 Afbeelding.4 Frame I3 IP V 5,5-7,5 kw 30BD0.0 30BC20.0 Afbeelding.5 Frame I4 IP V 0,75-4,0 kw RS-485 RS Lijn in 3 Aarde 4 Kabelklemmen 5 Motor 6 UDC 7 Relais 8 I/O 2 Lijn in 3 Aarde 4 Kabelklemmen 5 Motor 6 UDC 7 Relais 8 I/O Tabel.7 Legenda bij Afbeelding.5 30BC203.0 Tabel.6 Legenda bij Afbeelding.4 Afbeelding.6 Frame I2-I3-I4 IP 54 MG8A50 Rev

16 VLT HVAC Basic Drive FC 0 30BT326.0 RELAY RELAY 2 30BA Afbeelding.7 Frame I6 IP V kw Afbeelding.9 Frame I6 IP V kw 30BT L 92 L2 93 L3 96 U 97 V 98 W 30BA DC- 89 DC+ 8 R- 8 R Afbeelding.8 Frame I6 IP V kw Afbeelding.20 Frame I7, I8 IP V kw IP V kw 4 MG8A50 Rev

17 VLT HVAC Basic Drive FC Zekeringen en circuitbreakers Aftakcircuitbeveiliging Om de installatie tegen elektrische gevaren en brand te beschermen, moeten alle aftakcircuits in een installatie en in schakelaars, machines en dergelijke zijn voorzien van een beveiliging tegen kortsluiting en overstroom volgens de nationale en lokale voorschriften. Kortsluitbeveiliging Danfoss adviseert het gebruik van de in Tabel.9 en vermelde zekeringen en circuitbreakers om onderhoudspersoneel en apparatuur te beschermen in geval van een interne fout in de omvormer of kortsluiting in de DC-tussenkring. De frequentieomvormer biedt een algehele beveiliging tegen kortsluiting op de motor. Overstroombeveiliging Zorg voor een overbelastingsbeveiliging om oververhitting van de kabels in de installatie te voorkomen. Overstroombeveiliging moet altijd worden uitgevoerd overeenkomstig de nationale en lokale voorschriften. De circuitbreakers en zekeringen moeten bescherming bieden in een circuit dat maximaal Arms (symmetrisch) en 480 V kan leveren. Wel/geen UL-conformiteit Gebruik de in Tabel.9 vermelde circuitbreakers of zekeringen om te voldoen UL of IEC De circuitbreakers moeten bescherming bieden in een circuit dat maximaal Arms (symmetrisch) en 480 V kan leveren. Bij een storing kan het niet volgen van beveiligingsaanbeveling leiden tot schade aan de frequentieomvormer en andere apparatuur. Circuitbreaker Zekering UL Niet-UL UL Niet-UL Bussmann Bussmann Bussmann Bussmann Max. zekering Vermogen [kw] Type RK5 Type RK Type J Type T Type G 3 x V IP 20 0,25 FRS-R-0 KTN-R0 JKS-0 JJN-0 0 0,37 FRS-R-0 KTN-R0 JKS-0 JJN-0 0 0,75 FRS-R-0 KTN-R0 JKS-0 JJN-0 0,5 FRS-R-0 KTN-R0 JKS-0 JJN-0 0 2,2 FRS-R-5 KTN-R5 JKS-5 JJN-5 6 3,7 FRS-R-25 KTN-R25 JKS-25 JJN ,5 FRS-R-50 KTN-R50 JKS-50 JJN ,5 FRS-R-50 KTN-R50 JKS-50 JJN FRS-R-80 KTN-R80 JKS-80 JJN Cutler-Hammer Moeller NZMB- FRS-R-00 KTN-R00 JKS-00 JJN ,5 EGE300FFG A25 FRS-R-00 KTN-R00 JKS-00 JJN Cutler-Hammer Moeller NZMB- FRS-R-50 KTN-R50 JKS-50 JJN JGE350FFG A60 FRS-R-50 KTN-R50 JKS-50 JJN Cutler-Hammer Moeller NZMB- FRS-R-200 KTN-R200 JKS-200 JJN JGE3200FFG A200 FRS-R-200 KTN-R200 JKS-200 JJN x V IP 20 0,37 FRS-R-0 KTS-R0 JKS-0 JJS-0 0 0,75 FRS-R-0 KTS-R0 JKS-0 JJS-0 0,5 FRS-R-0 KTS-R0 JKS-0 JJS-0 0 2,2 FRS-R-5 KTS-R5 JKS-5 JJS FRS-R-5 KTS-R5 JKS-5 JJS FRS-R-5 KTS-R5 JKS-5 JJS-5 6 5,5 FRS-R-25 KTS-R25 JKS-25 JJS ,5 FRS-R-25 KTS-R25 JKS-25 JJS FRS-R-50 KTS-R50 JKS-50 JJS FRS-R-50 KTS-R50 JKS-50 JJS ,5 FRS-R-80 KTS-R80 JKS-80 JJS FRS-R-80 KTS-R80 JKS-80 JJS MG8A50 Rev

18 VLT HVAC Basic Drive FC 0 Circuitbreaker Zekering UL Niet-UL UL Niet-UL Bussmann Bussmann Bussmann Bussmann Max. zekering Vermogen [kw] Type RK5 Type RK Type J Type T Type G 30 FRS-R-25 KTS-R25 JKS-R25 JJS-R25 80 Cutler-Hammer Moeller NZMB- 37 FRS-R-25 KTS-R25 JKS-R25 JJS-R25 00 EGE325FFG A25 45 FRS-R-25 KTS-R25 JKS-R25 JJS-R Cutler-Hammer Moeller NZMB- FRS-R-200 KTS-R200 JKS-R200 JJS-R JGE3200FFG A200 FRS-R-200 KTS-R200 JKS-R200 JJS-R x V IP 20 Cutler-Hammer JGE3250FFG Moeller NZMB2- A250 FRS-R-250 KTS-R250 JKS-R250 JJS-R ,2 FRS-R-20 KTS-R20 JKS-20 JJS FRS-R-20 KTS-R20 JKS-20 JJS ,7 FRS-R-20 KTS-R20 JKS-20 JJS ,5 FRS-R-20 KTS-R20 JKS-20 JJS ,5 FRS-R-20 KTS-R20 JKS-20 JJS FRS-R-30 KTS-R30 JKS-30 JJS FRS-R-30 KTS-R30 JKS-30 JJS ,5 FRS-R-80 KTN-R80 JKS-80 JJS Cutler-Hammer Cutler-Hammer 22 FRS-R-80 KTN-R80 JKS-80 JJS EGE3080FFG EGE3080FFG 30 FRS-R-80 KTN-R80 JKS-80 JJS FRS-R-25 KTN-R25 JKS-25 JJS Cutler-Hammer Cutler-Hammer 45 FRS-R-25 KTN-R25 JKS-25 JJS JGE325FFG JGE325FFG 55 FRS-R-25 KTN-R25 JKS-25 JJS Cutler-Hammer JKS-200 JJS Cutler-Hammer FRS-R-200 KTN-R JGE3200FAG JGE3200FAG 90 FRS-R-200 KTN-R200 JKS-200 JJS x V IP 54 0,75 PKZM0-6 FRS-R-0 KTS-R-0 JKS-0 JJS-0 6,5 PKZM0-6 FRS-R-0 KTS-R-0 JKS-0 JJS-0 6 2,2 PKZM0-6 FRS-R-5 KTS-R-5 JKS-5 JJS PKZM0-6 FRS-R-5 KTS-R-5 JKS-5 JJS PKZM0-6 FRS-R-5 KTS-R-5 JKS-5 JJS-5 6 5,5 PKZM0-25 FRS-R-25 KTS-R-25 JKS-25 JJS ,5 PKZM0-25 FRS-R-25 KTS-R-25 JKS-25 JJS PKZM4-63 FRS-R-50 KTS-R-50 JKS-50 JJS PKZM4-63 FRS-R-50 KTS-R-50 JKS-50 JJS ,5 PKZM4-63 FRS-R-80 KTS-R-80 JKS-80 JJS FRS-R-80 KTS-R-80 JKS-80 JJS Moeller NZMB-A25 FRS-R-25 KTS-R-25 JKS-25 JJS FRS-R-25 KTS-R-25 JKS-25 JJS FRS-R-25 KTS-R-25 JKS-25 JJS Moeller NZMB2-A60 55 FRS-R-200 KTS-R-200 JKS-200 JJS FRS-R-200 KTS-R-200 JKS-200 JJS Moeller NZMB2-A FRS-R-250 KTS-R-250 JKS-200 JJS Tabel.8 Circuitbreaker en zekeringen 6 MG8A50 Rev

19 VLT HVAC Basic Drive FC EMC-correcte elektrische installatie Algemene punten die in acht moeten worden genomen om te zorgen voor een EMC-correcte elektrische installatie. Gebruik alleen afgeschermde/gewapende motorkabels en afgeschermde/gewapende stuurkabels. Sluit de afscherming aan beide uiteinden aan op aarde. Vermijd het gebruik van kabelafschermingen met gedraaide uiteinden (pigtails), omdat dit het afschermingseffect bij hoge frequenties bijna geheel opheft. Gebruik in plaats daarvan de meegeleverde kabelklemmen. Zorg voor dezelfde potentiaal tussen omvormer en grondpotentiaal van PLC. Gebruik tandveerringen en elektrisch geleidende montageplaten. 30BB76.0 PLC enz. Paneel Uitgangsschakelaar enz. PLC Aardingsrail Kabelisolatie gestript Min. 6 mm 2 vereffeningskabel Stuurkabels Alle kabelingangen aan één zijde van het paneel Netvoeding L L2 L3 PE Versterkte aardverbinding Min. 200 mm tussen stuurkabel, netkabel en tussen netmotorkabel Motorkabel Motor, 3 fasen en aardverbinding Afbeelding.2 EMC-correcte elektrische installatie MG8A50 Rev

20 VLT HVAC Basic Drive FC Stuurklemmen IP V 0,25- kw en IP V 0,37-22 kw: 30BC BB622.0 Afbeelding.22 Positie van stuurklemmen. Plaats een schroevendraaier achter de klemafdekking om deze los te klikken. 2. Beweeg de schroevendraaier naar buiten om de afdekking te openen. 30BB624.0 Afbeelding.24 IP V 0,75-7,5 kw. Verwijder de frontafdekking. Stuurklemmen Afbeelding.25 toont alle stuurklemmen van de frequentieomvormer. De frequentieomvormer wordt gestart via een startsignaal (klem 8), een verbinding tussen klem 2 en 27 en een analoge referentie (klem 53 of 54 en 55). BUS TER. OFF ON BB625.0 Afbeelding.23 IP V kw. Plaats een schroevendraaier achter de klemafdekking om deze los te klikken. 2. Beweeg de schroevendraaier naar buiten om de afdekking te openen. De modus voor digitale ingang 8, 9 en 27 wordt ingesteld in 5-00 Digital Input Mode (PNP is de standaardwaarde) en de modus voor digitale ingang 29 wordt ingesteld in 5-03 Digital Input 29 Mode (PNP is de standaardwaarde). COMM. GND P N DIGI IN DIGI IN DIGI IN DIGI IN 0/4-20mA A OUT / DIG OUT Afbeelding.25 Stuurklemmen 0V/20mA IN 0V/20mA IN 0V OUT 0/4-20mA A OUT / DIG OUT V GND GND 8 MG8A50 Rev

21 VLT HVAC Basic Drive FC 0 3 Phase power input L L2 L3 PE PE U V W Motor 30BD467.0 UDC- Not present on all power sizes UDC+ +0 V DC 0-0 V DC- 0/4-20 ma 50 (+0 V OUT) 53 (A IN) relay V AC 3 A 0-0 V DC- 0/4-20 ma 54 (A IN) 55 (COM A IN/OUT) 42 0/4-20 ma A OUT / DIG OUT 45 0/4-20 ma A OUT / DIG OUT 04 relay V AC 3 A 2 (+24 V OUT) 8 (DIGI IN) 9 (DIGI IN) 20 (COM D IN) 27 (DIGI IN) 29 (DIGI IN) 24 V (NPN) O V (PNP) 24 V (NPN) O V (PNP) 24 V (NPN) O V (PNP) 24 V (NPN) O V (PNP) Bus ter. 2 Bus ter. ON RS-485 Interface ON=Terminated OFF=Unterminated 0 (N PS-485) 69 (P RS-485) 68 (Com RS-485 ) 6 RS-485 Do not connect shield to 6 (PNP)-Source (NPN)-Sink Afbeelding.26 Eenvoudig bedradingsschema LET OP Er is geen toegang tot UDC- en UDC+ op de volgende eenheden: IP V kw IP V 5-45 kw IP V 2,2-90 kw IP V kw MG8A50 Rev

22 VLT HVAC Basic Drive FC 0.4 Programmeren.4. Programmeren via het lokale bedieningspaneel (LCP) LET OP De frequentieomvormer kan ook vanaf een pc worden geprogrammeerd via een RS-485-poort na installatie van de MCT 0 setupsoftware. Deze software kan worden besteld onder bestelnummer 30B000 of worden gedownload via de website van Danfoss: De functies van het LCP zijn onderverdeeld in vier groepen. A. Alfanumeriek display B. Menutoets C. Navigatietoetsen en indicatielampjes (leds) D. Bedieningstoetsen en indicatielampjes (leds) A. Alfanumeriek display Het lcd-display is voorzien van achtergrondverlichting en 2 alfanumerieke regels. Alle gegevens worden op het LCP weergegeven. Gegevens kunnen worden uitgelezen via het display. Nummer en naam van de parameter 2 Parameterwaarde 3 Het setupnummer toont het nummer van de actieve setup en het nummer van de setup die wordt gewijzigd. Als de actieve setup ook de te wijzigen setup is, wordt alleen het nummer van deze setup getoond (fabrieksinstelling). Als de actieve en de te wijzigen setup niet dezelfde zijn, worden beide nummers op het display weergegeven (setup 2). Het nummer van de te wijzigen setup zal knipperen. 4 De draairichting van de motor wordt linksonder op het display aangegeven door middel van een pijltje dat rechtsom of linksom wijst. 5 Het driehoekje geeft aan of het LCP de status, het snelmenu of het hoofdmenu weergeeft. Tabel.9 Legenda bij Afbeelding A B C D Com. On -20 Motor Power [5] 0.37kW - 0.5HP Setup Warn. Alarm Menu Hand On Back Status OK Off Reset Quick Menu Main Menu Auto On 30BB B. Menutoets Gebruik de menutoets om te schakelen tussen status, snelmenu en hoofdmenu. C. Navigatietoetsen en indicatielampjes (leds) 6 Com-led: knippert wanneer de bus bezig is met communiceren. 7 Groene led/on: geeft aan dat de besturingssectie werkt. 8 Gele led/warn.: geeft een waarschuwing aan. 9 Knipperende rode led/alarm: geeft een alarm aan. 0 [Back]: brengt u een stap of laag terug in de navigatiestructuur. [ ] [ ] [ ]: dienen om te wisselen tussen parametergroepen, parameters en om te bewegen binnen parameters. Kan ook worden gebruikt voor het instellen van de lokale referentie. 2 [OK]: dient om een parameter te selecteren en om wijzigingen van de parameterinstelling te accepteren Afbeelding.27 Lokaal bedieningspaneel (LCP) Tabel.20 Legenda bij Afbeelding MG8A50 Rev

23 VLT HVAC Basic Drive FC 0 D. Bedieningstoetsen en indicatielampjes (leds) 3 [Hand On]: start de motor en maakt het mogelijk om de frequentieomvormer via het LCP te besturen. LET OP Klem 27 digitale ingang (5-2 Terminal 27 Digital Input) is standaard ingesteld op Vrijloop geïnv. Dit betekent dat [Hand On] de motor niet zal starten als er geen 24 V is aangesloten op klem 27. Verbind klem 2 met klem [Off/Reset]: stopt de motor (Off). Een eventueel aanwezig alarm wordt gereset. 5 [Auto On]: de frequentieomvormer wordt bestuurd via stuurklemmen of seriële communicatie. Tabel.2 Legenda bij Afbeelding.27 De wizard zal na elke inschakeling worden weergegeven totdat er een parameter is gewijzigd. De wizard kan altijd opnieuw worden opgestart via het snelmenu. Druk op [OK] om de wizard te starten. Druk op [Back] om terug te keren naar het statusscherm. Press OK to start Wizard Push Back to skip it Setup 30BB629.0 Afbeelding.29 Wizard voor opstarten/afsluiten.4.2 De Start-up Wizard voor toepassingen zonder terugkoppeling De ingebouwde 'wizard' leidt de installateur op duidelijke en gestructureerde wijze door de setup van de frequentieomvormer voor het configureren van een toepassing zonder terugkoppeling. Een toepassing zonder terugkoppeling is in deze context een toepassing met een startsignaal, een analoge referentie (spanning of stroom) en optioneel ook relaissignalen (maar geen terugkoppelingssignaal van het toegepaste proces). FC +24 V 2 DIG IN 8 DIG IN 9 COM DIG IN 20 DIG IN 27 DIG IN 29 Start 30BB V A IN A IN COM A UIT / D UIT A UIT / D UIT R2 R V Referentie Afbeelding.28 Toepassing zonder terugkoppeling MG8A50 Rev

24 VLT HVAC Basic Drive FC 0 At power up the user is asked to choose the prefered laguage. Com. On Warn. Alarm Select language [] English Setup Menu Back Status OK Quick Menu Main Menu... the HVAC FC 0 Wizard starts Select Regional Settings [0] Power kw/50 Hz Setup Grid Type [0] V/50Hz/Delta Setup Select Motor Type [0] Asynchronous PM motor Setup Set Motor current A Setup Select Motor nominal speed RPM Setup Asynchronous Motor Set Motor Power.50 kw 7 Setup Set Motor Voltage 0050 V 8 Setup 30BC244. Hand On Off Reset Power Up Screen OK Auto On 4 5 Set Motor Cont. Rated Torque 5.4 Nm Setup Stator resistance 0.65 Ohms Setup Set Motor frequency 0050 Hz Setup Set Motor current A Setup 9 0 The next screen will be 6 Motor poles 8 Setup Set Motor nominal speed 420 RPM Setup the Wizard screen. 7 Back EMF at 000 rpm 57 V Setup 2 Com. Press OK to start Wizard Press Back to skip it Setup Menu Status Quick Menu Main Menu if OK 8 9 d-axis inductance 5 mh Setup Set Max Output Frequency 0065 Hz Setup On Warn. Alarm Back OK Set Motor Speed low Limit Hz Setup Hand On Back Off Reset Wizard Screen if Auto On Set Motor Speed high Limit Hz Setup Set Ramp ramp-up time s Setup 3 Com. 0.0 Hz 0.0 kw Setup Menu Status Quick Menu Main Menu Set Ramp ramp-down Time s Setup Motor Type = PM Motor Current 25 Select T53 Mode [0] Current Setup Motor Type = Asynchronous Active Flying start? 24 [0] Disable Setup Voltage On Warn. Alarm Hand On Back Status Screen OK Off Reset The Wizard can always be reentered via the Quick Menu! (Do not AMA) Set T53 Low Current A Setup Set T53 High Current A Setup Set Min Reference Hz Setup Set Max Reference Hz Setup Select Function of Relay 32 [0] No function Setup Select Function of Relay 2 33 [0] No function Setup Automatic Motor Adaption 34 [0] Off Setup AMA OK Do AMA Set T53 low Voltage 0050 V Setup Set T53 high Voltage 0220 V Setup Wizard completed Auto Motor Adapt OK AMA running 38 Press OK to accept 37 Press OK Setup Setup Setup 0.0 Hz kw Setup Auto On AMA failed AMA Failed Afbeelding.30 Toepassingen zonder terugkoppeling 22 MG8A50 Rev

25 VLT HVAC Basic Drive FC 0 De Start-up Wizard voor toepassingen zonder terugkoppeling Parameter Optie Standaard Functie 0-03 Regional Settings [0] International 0 [] US 0-06 GridType [0] V/50 Hz/IT-grid [] V/50 Hz/Delta [2] V/50 Hz Afhankelijk van Selecteer welke bedieningsmodus actief moet zijn wanneer de omvormer na een uitschakeling weer wordt aangesloten op het net. [0] V/50 Hz/IT-grid [] V/50 Hz/Delta [2] V/50 Hz [20] V/50 Hz/IT-grid [2] V/50 Hz/Delta [22] V/50 Hz [30] V/50 Hz/IT-grid [3] V/50 Hz/Delta [32] V/50 Hz [00] V/60 Hz/IT-grid [0] V/60 Hz/Delta [02] V/60 Hz [0] V/60 Hz/IT-grid [] V/60 Hz/Delta [2] V/60 Hz [20] V/60 Hz/IT-grid [2] V/60 Hz/Delta [22] V/60 Hz [30] V/60 Hz/IT-grid [3] V/60 Hz/Delta [32] V/60 Hz -0 Motor Construction *[0] Asynchron [] PM, non salient SPM [0] Asynchron Het instellen van deze parameter kan de instelling van de volgende parameters wijzigen: -0 Motor Control Principle -03 Torque Characteristics -4 Damping Gain -5 Low Speed Filter Time Const. -6 High Speed Filter Time Const. -7 Voltage filter time const. -20 Motor Power [kw] -22 Motor Voltage -23 Motor Frequency -24 Motor Current -25 Motor Nominal Speed -26 Motor Cont. Rated Torque -30 Stator Resistance (Rs) -33 Stator Leakage Reactance (X) -35 Main Reactance (Xh) -37 d-axis Inductance (Ld) -39 Motor Poles -40 Back EMF at 000 RPM -66 Min. Current at Low Speed -72 Start Function -73 Flying Start 4-9 Max Output Frequency 4-58 Missing Motor Phase Function -20 Motor Power 0,2-0 kw/0,6-50 pk Afhankelijk van Stel motorvermogen in op basis van motortypeplaatje MG8A50 Rev

26 VLT HVAC Basic Drive FC 0 Parameter Optie Standaard Functie -22 Motor Voltage 50,0-000,0 V Afhankelijk van -23 Motor Frequency 20,0-400,0 Hz Afhankelijk van -24 Motor Current 0,0-0000,00 A Afhankelijk van -25 Motor Nominal Speed 00,0-9999,0 tpm Afhankelijk van -26 Motor Cont. Rated Torque Afhankelijk van Stel motorspanning in op basis van motortypeplaatje Stel motorfrequentie in op basis van motortypeplaatje Stel motorstroom in op basis van motortypeplaatje Stel nominale motorsnelheid in op basis van motortypeplaatje Deze parameter is alleen beschikbaar als-0 Motor Construction is ingesteld op PM, non salient SPM []. LET OP Het wijzigen van deze parameterwaarde beïnvloedt de instelling van andere parameters. -29 Automatic Motor Adaption (AMA) Zie -29 Automatic Motor Adaption (AMA). Uit Het uitvoeren van een AMA optimaliseert de motorprestaties -30 Stator Resistance (Rs) Afhankelijk van Stel de statorweerstandswaarde in. -37 d-axis Inductance (Ld) Afhankelijk van Stel de waarde voor de inductantie van de d- as in. Raadpleeg het datablad voor de permanentmagneetmotor voor de juiste waarde. De inductantie van de d-as kan niet worden gevonden via een AMA. -39 Motor Poles Stel het aantal motorpolen in. -40 Back EMF at 000 RPM Afhankelijk van Lijnspanning (rms-waarde) tegen-emk bij 000 tpm -73 Flying Start Wanneer PM is geselecteerd, is de functie Flying Start ingeschakeld en kan deze niet worden uitgeschakeld. -73 Flying Start [0] Disabled [] Enabled 0 Selecteer Enabled [] als de frequentieomvormer in staat moet zijn een draaiende motor 'op te vangen' bij een netstoring. Selecteer Disabled [0] als deze functie niet vereist is. Wanneer is ingeschakeld, hebben -7 Start Delay en -72 Start Function geen functie. is alleen actief in VVC+-modus Minimum Reference De minimumreferentie is de laagste waarde die wordt bepaald door de som van alle referenties 3-03 Maximum Reference De maximumreferentie is de hoogste waarde die wordt bepaald door de som van alle referenties. 3-4 Ramp Ramp Up Time 0, ,0 s Afhankelijk van Aanlooptijd vanaf 0 tot de nominale waarde in -23 Motor Frequency wanneer een asynchrone motor is geselecteerd; aanlooptijd vanaf 0 tot -25 Motor Nominal Speed wanneer een PM-motor is geselecteerd 24 MG8A50 Rev

27 VLT HVAC Basic Drive FC 0 Parameter Optie Standaard Functie 3-42 Ramp Ramp Down Time 0, ,0 s Afhankelijk van Uitlooptijd van de nominale waarde in -23 Motor Frequency tot 0 wanneer een asynchrone motor is geselecteerd; uitlooptijd van -25 Motor Nominal Speed tot 0 wanneer een PM-motor is geselecteerd 4-2 Motor Speed Low Limit [Hz] 0,0-400 Hz 0 Hz Stel de minimumbegrenzing voor lage snelheid in 4-4 Motor Speed High Limit [Hz] 0,0-400 Hz 65 Hz Stel de maximumbegrenzing voor hoge snelheid in 4-9 Max Output Frequency Afhankelijk van Stel de waarde voor de maximale uitgangsfrequentie in 5-40 Function Relay [0] Function relay Zie 5-40 Function Relay. Alarm Selecteer de functie voor het besturen van uitgangsrelais 5-40 Function Relay [] Function relay Zie 5-40 Function Relay. Omvormer actief Selecteer de functie voor het besturen van uitgangsrelais Terminal 53 Low Voltage 0-0 V 0,07 V Voer de spanning in die overeenkomt met de lage referentiewaarde 6- Terminal 53 High Voltage 0-0 V 0 V Voer de spanning in die overeenkomt met de hoge referentiewaarde 6-2 Terminal 53 Low Current 0-20 ma 4 Voer de stroom in die overeenkomt met de lage referentiewaarde 6-3 Terminal 53 High Current 0-20 ma 20 Voer de stroom in die overeenkomt met de hoge referentiewaarde 6-9 Terminal 53 mode [0] Current [] Voltage Selecteer of klem 53 wordt gebruikt als stroom- of spanningsingang Tabel.22 Configuratie van toepassingen zonder terugkoppeling MG8A50 Rev

28 VLT HVAC Basic Drive FC 0 Setupwizard voor een regeling met terugkoppeling 0-03 Regional Settings [0] Power kw/50 Hz 0-06 Grid Type 2 [0] V/50Hz/Delta 30BC Configuration Mode [3] Closed Loop PM motor 4-0 Motor Type [0] Asynchronous Asynchronous Motor 0-24 Motor Current 3.8 A -20 Motor Power.0 kw 5-25 Motor nominal speed 3000 RPM -22 Motor Voltage 0050 V Motor Cont. Rated Torque 5.4 Nm -23 Motor frequency 0050 Hz Stator resistance 0.65 Ohms -24 Motor current A Motor poles 8-25 Motor nominal speed 420 RPM Back EMF at 000 rpm 57 V 6-37 d-axis inductance(ld) 5 mh Max Ouput Frequency 0065 Hz Motor speed low limit 006 Hz 4-3 Motor speed high limit 0050 Hz 3-4 Ramp ramp-up time 0003 s Ramp ramp-down time 0003 s MotorType = PM Motor 22 MotorType = Asynchronous -73 Flying Start [0] No 22a Feedback source [] Analog input 54 This dialog is forced to be set to [] Analog input 54 22b 3-6 Reference Source 2 [0] No Operation Min Reference Max Reference Preset reference [0] 0.00 % Current Terminal 54 Mode [] Voltage Voltage T54 Low Current A T54 Filter time const. 0.0 s 6-20 T54 low Voltage 0050 V T54 low Feedback 006 Hz 6-23 T54 high Current 3.30 A 6-25 T54 high Feedback 0050 Hz PI Normal/Inverse Control [0] Normal PI Normal/Inverse Control 0050 Hz PI Proportional Gain PI integral time s 6-24 T54 low Feedback 006 Hz 6-2 T54 high Voltage 0220 V 6-25 T54 high Feedback 0050 Hz Automatic Motor Adaption [0] Off Afbeelding.3 Met terugk. 26 MG8A50 Rev

29 VLT HVAC Basic Drive FC 0 Parameter Bereik Standaard Functie 0-03 Regional Settings [0] International [] US 0-06 GridType [0] - [32] zie De Start-up Wizard voor toepassingen zonder terugkoppeling -00 Configuration Mode [0] Open loop [3] Closed loop -0 Motor Construction *[0] Motor Construction [] PM, non salient SPM 0 Geselecteerde -20 Motor Power 0,09-0 kw Afhankelijk van Selecteer de bedieningsmodus die bij het starten actief moet zijn wanneer de frequentieomvormer na een uitschakeling weer wordt aangesloten op de netvoeding. 0 Stel deze parameter in op Closed loop. [0] Asynchron Het instellen van deze parameter kan de -22 Motor Voltage 50,0-000,0 V Afhankelijk van -23 Motor Frequency 20,0-400,0 Hz Afhankelijk van -24 Motor Current 0,0-0000,00 A Afhankelijk van -25 Motor Nominal Speed 00,0-9999,0 tpm Afhankelijk van -26 Motor Cont. Rated Torque Afhankelijk van instelling van de volgende parameters wijzigen: -0 Motor Control Principle -03 Torque Characteristics -4 Damping Gain -5 Low Speed Filter Time Const. -6 High Speed Filter Time Const. -7 Voltage filter time const. -20 Motor Power [kw] -22 Motor Voltage -23 Motor Frequency -25 Motor Nominal Speed -26 Motor Cont. Rated Torque -30 Stator Resistance (Rs) -33 Stator Leakage Reactance (X) -35 Main Reactance (Xh) -37 d-axis Inductance (Ld) -39 Motor Poles -40 Back EMF at 000 RPM -66 Min. Current at Low Speed -72 Start Function -73 Flying Start 4-9 Max Output Frequency 4-58 Missing Motor Phase Function Stel motorvermogen in op basis van motortypeplaatje Stel motorspanning in op basis van motortypeplaatje Stel motorfrequentie in op basis van motortypeplaatje Stel motorstroom in op basis van motortypeplaatje Stel nominale motorsnelheid in op basis van motortypeplaatje Deze parameter is alleen beschikbaar als-0 Motor Construction is ingesteld op PM, non salient SPM []. LET OP Het wijzigen van deze parameterwaarde beïnvloedt de instelling van andere parameters. -29 Automatic Motor Adaption (AMA) Uit Het uitvoeren van een AMA optimaliseert de motorprestaties MG8A50 Rev

30 VLT HVAC Basic Drive FC 0 Parameter Bereik Standaard Functie -30 Stator Resistance (Rs) Afhankelijk van Stel de statorweerstandswaarde in. -37 d-axis Inductance (Ld) Afhankelijk van Stel de waarde voor de inductantie van de d- as in. Raadpleeg het datablad voor de permanentmagneetmotor voor de juiste waarde. De inductantie van de d-as kan niet worden gevonden via een AMA. -39 Motor Poles Stel het aantal motorpolen in. -40 Back EMF at 000 RPM Afhankelijk van Lijnspanning (rms-waarde) tegen-emk bij 000 tpm -73 Flying Start [0] Disabled [] Enabled 0 Selecteer Enabled [] als de frequentieomvormer in staat moet zijn een draaiende motor op te vangen, bijv. in ventilatortoepassingen. Wanneer PM is geselecteerd, is de functie Flying Start ingeschakeld Minimum Reference De minimumreferentie is de laagste waarde die wordt bepaald door de som van alle referenties 3-03 Maximum Reference De maximumreferentie is de hoogste waarde die wordt bepaald door de som van alle referenties. 3-0 Preset Reference % 0 Voer het setpoint in 3-4 Ramp Ramp Up Time 0, ,0 s Afhankelijk van Aanlooptijd vanaf 0 tot de nominale waarde in -23 Motor Frequency wanneer een asynchrone motor is geselecteerd; aanlooptijd van 0 tot -25 Motor Nominal Speed wanneer een PM-motor is geselecteerd 3-42 Ramp Ramp Down Time 0, ,0 s Afhankelijk van Uitlooptijd van de nominale waarde in -23 Motor Frequency tot 0 wanneer een asynchrone motor is geselecteerd; uitlooptijd van -25 Motor Nominal Speed tot 0 wanneer een PM-motor is geselecteerd 4-2 Motor Speed Low Limit [Hz] 0,0-400 Hz 0,0 Hz Stel de minimumbegrenzing voor lage snelheid in 4-4 Motor Speed High Limit [Hz] Hz 65 Hz Stel de minimumbegrenzing voor hoge snelheid in. 4-9 Max Output Frequency Afhankelijk van Stel de waarde voor de maximale uitgangsfrequentie in 6-29 Terminal 54 mode [0] Current [] Voltage Selecteer of klem 54 wordt gebruikt als stroom- of spanningsingang 6-20 Terminal 54 Low Voltage 0-0 V 0,07 V Voer de spanning in die overeenkomt met de lage referentiewaarde 6-2 Terminal 54 High Voltage 0-0 V 0 V Voer de spanning in die overeenkomt met de hoge referentiewaarde 6-22 Terminal 54 Low Current 0-20 ma 4 Voer de stroom in die overeenkomt met de hoge referentiewaarde 6-23 Terminal 54 High Current 0-20 ma 20 Voer de stroom in die overeenkomt met de hoge referentiewaarde 6-24 Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value Voer de terugkoppelingswaarde in die overeenkomt met de ingestelde spanning of stroom in 6-20 Terminal 54 Low Voltage/ 6-22 Terminal 54 Low Current 28 MG8A50 Rev

31 VLT HVAC Basic Drive FC 0 Parameter Bereik Standaard Functie 6-25 Terminal 54 High Ref./Feedb. Value Voer de terugkoppelingswaarde in die overeenkomt met de ingestelde spanning of stroom in 6-2 Terminal 54 High Voltage/ 6-23 Terminal 54 High Current 6-26 Terminal 54 Filter Time 0-0 s 0,0 Stel de filtertijdconstante in Constant 20-8 PI Normal/ Inverse Control [0] Normal [] Inverse 0 Selecteer Normal [0] om de procesregeling zodanig in te stellen dat de uitgangssnelheid wordt verhoogd wanneer de procesfout positief is. Selecteer Inverse [] om de uitgangssnelheid te verlagen PI Start Speed [Hz] Hz 0 Snel de motorsnelheid in die bereikt moet worden als een startsignaal voor de PIregeling PI Proportional Gain 0-0 0,0 Stel de proportionele versterking voor de procesregelaar in. Een hoge versterking zorgt voor een snelle regeling. Als de versterking echter te hoog is, kan het proces instabiel worden PI Integral Time 0,-999,0 s 999,0 s Stel de integratietijd voor de procesregelaar in. Een korte integratietijd zorgt voor een snelle regeling. Als de integratietijd echter te kort is, kan het proces instabiel worden. Een extreem lange integratietijd schakelt de integratieactie uit. Tabel.23 Configuratie van een regeling met terugkoppeling Motorsetup De optie Motor Setup in het snelmenu leidt u stap voor stap door de benodigde motorparameters. Parameter Bereik Standaard Functie 0-03 Regional Settings [0] International [] US 0-06 GridType [0] - [32] zie De Start-up Wizard voor toepassingen zonder terugkoppeling -0 Motor Construction *[0] Motor Construction [] PM, non salient SPM 0 Geselecteerde [0] Asynchron Selecteer welke bedieningsmodus actief moet zijn wanneer de omvormer na een uitschakeling weer wordt aangesloten op het net. -20 Motor Power 0,2-0 kw/0,6-50 pk Afhankelijk van Stel motorvermogen in op basis van motortypeplaatje -22 Motor Voltage 50,0-000,0 V Afhankelijk van Stel motorspanning in op basis van motortypeplaatje -23 Motor Frequency 20,0-400,0 Hz Afhankelijk van Stel motorfrequentie in op basis van motortypeplaatje -24 Motor Current 0,0-0000,00 A Afhankelijk van Stel motorstroom in op basis van motortypeplaatje -25 Motor Nominal Speed 00,0-9999,0 tpm Afhankelijk van Stel nominale motorsnelheid in op basis van motortypeplaatje MG8A50 Rev

32 VLT HVAC Basic Drive FC 0 Parameter Bereik Standaard Functie -26 Motor Cont. Rated Torque Afhankelijk van Deze parameter is alleen beschikbaar als-0 Motor Construction is ingesteld op PM, non salient SPM []. LET OP Het wijzigen van deze parameterwaarde beïnvloedt de instelling van andere parameters. -30 Stator Resistance (Rs) Afhankelijk van Stel de statorweerstandswaarde in. -37 d-axis Inductance (Ld) Afhankelijk van Stel de waarde voor de inductantie van de d-as in. Raadpleeg het datablad voor de permanentmagneetmotor voor de juiste waarde. De inductantie van de d-as kan niet worden gevonden via een AMA. -39 Motor Poles Stel het aantal motorpolen in. -40 Back EMF at 000 RPM Afhankelijk van Lijnspanning (rms-waarde) tegen-emk bij 000 tpm -73 Flying Start [0] Disabled [] Enabled 0 Selecteer Enabled als de frequentieomvormer in staat moet zijn een draaiende motor 'op te vangen' 3-4 Ramp Ramp Up Time 0, ,0 s Afhankelijk van Aanlooptijd vanaf 0 tot de nominale waarde in -23 Motor Frequency 3-42 Ramp Ramp Down Time 0, ,0 s Afhankelijk van De uitlooptijd vanaf de nominale waarde in -23 Motor Frequency tot Motor Speed Low Limit [Hz] 0,0-400 Hz 0,0 Hz Stel de minimumbegrenzing voor lage snelheid in 4-4 Motor Speed High Limit [Hz] 0,0-400 Hz 65 Stel de maximumbegrenzing voor hoge snelheid in 4-9 Max Output Frequency Afhankelijk van Stel de waarde voor de maximale uitgangsfrequentie in Tabel.24 Motorsetup 30 MG8A50 Rev

33 VLT HVAC Basic Drive FC 0 Changes Made Changes Made toont alle parameters die zijn gewijzigd ten opzichte van de standaardinstelling. De lijst toont alleen parameters die zijn gewijzigd in de huidige, te bewerken setup. Parameters die weer op de standaardwaarde zijn ingesteld, worden niet vermeld. Het bericht 'Empty' geeft aan dat geen van de parameters is gewijzigd. Parameterinstellingen wijzigen. Om het snelmenu te activeren, drukt u herhaaldelijk op de [Menu]-toets totdat het lampje boven Quick Menu brandt. 2. Druk op [ ] [ ] om Wizard, Closed Loop Setup, Motor Setup of Changes Made te selecteren, en druk vervolgens op [OK]. 3. Druk op [ ] [ ] om door de parameters in het snelmenu te navigeren. 4. Druk op [OK] om een parameter te selecteren. 5. Gebruik [ ] [ ] om de waarde van de geselecteerde parameter te wijzigen. 6. Druk op [OK] om de wijziging op te slaan. 7. Druk twee keer op [Back] om naar 'Status' te gaan of druk één keer op [Menu] om naar 'Main Menu' te gaan. Het hoofdmenu biedt toegang tot alle parameters.. Druk herhaaldelijk op de [Menu]-toets totdat het lampje boven Main Menu brandt. 2. Gebruik [ ] [ ] om door de parametergroepen te navigeren. 3. Druk op [OK] om een parametergroep te selecteren. 4. Gebruik [ ] [ ] om door de parameters binnen een bepaalde groep te navigeren. 5. Druk op [OK] om de parameter te selecteren. 6. Gebruik [ ] [ ] om de waarde van de geselecteerde parameter in te stellen of te wijzigen. MG8A50 Rev

34 VLT HVAC Basic Drive FC Opbouw hoofdmenu 0-** Operation / Display 0-0* Basic Settings 0-0 Language 0-03 Regional Settings 0-04 Operating State at Power-up 0-06 GridType 0-07 Auto DC Braking 0-* Set-up Operations 0-0 Active Set-up 0- Programming Set-up 0-2 Link Setups 0-3* LCP Custom Readout 0-30 Custom Readout Unit 0-3 Custom Readout Min Value 0-32 Custom Readout Max Value 0-37 Display Text 0-38 Display Text Display Text 3 0-4* LCP Keypad 0-40 [Hand on] Key on LCP 0-42 [Auto on] Key on LCP 0-44 [Off/Reset] Key on LCP 0-5* Copy/Save 0-50 LCP Copy 0-5 Set-up Copy 0-6* Password 0-60 Main Menu Password -** Load and Motor -0* General Settings -00 Configuration Mode -0 Motor Control Principle -03 Torque Characteristics -06 Clockwise Direction -* Motor Selection -0 Motor Construction -4 Damping Gain -5 Low Speed Filter Time Const -6 High Speed Filter Time Const -7 Voltage filter time const -2* Motor Data -20 Motor Power -22 Motor Voltage -23 Motor Frequency -24 Motor Current -25 Motor Nominal Speed -26 Motor Cont. Rated Torque -29 Automatic Motor Adaption (AMA) -3* Adv. Motor Data -30 Stator Resistance (Rs) -33 Stator Leakage Reactance (X) -35 Main Reactance (Xh) -37 d-axis Inductance (Ld) -39 Motor Poles -4* Adv. Motor Data II -40 Back EMF at 000 RPM -42 Motor Cable Length -43 Motor Cable Length Feet -5* Load Indep. Setting -50 Motor Magnetisation at Zero Speed -52 Min Speed Normal Magnetising [Hz] -55 U/f Characteristic U -56 U/f Characteristic F -6* Load Depen. Setting -60 Low Speed Load Compensation -6 High Speed Load Compensation -62 Slip Compensation -63 Slip Compensation Time Constant -64 Resonance Dampening -65 Resonance Dampening Time Constant -66 Min. Current at Low Speed -7* Start Adjustments -7 Start Delay -72 Start Function -73 Flying Start -8* Stop Adjustments -80 Function at Stop -82 Min Speed for Function at Stop [Hz] -9* Motor Temperature -90 Motor Thermal Protection -93 Thermistor Source 2-** Brakes 2-0* DC-Brake 2-00 DC Hold/Motor Preheat Current 2-0 DC Brake Current 2-02 DC Braking Time 2-04 DC Brake Cut In Speed 2-06 Parking Current 2-07 Parking Time 2-* Brake Energy Funct. 2-0 Brake Function 2-6 AC Brake, Max current 2-7 Over-voltage Control 3-** Reference / Ramps 3-0* Reference Limits 3-02 Minimum Reference 3-03 Maximum Reference 3-* References 3-0 Preset Reference 3- Jog Speed [Hz] 3-4 Preset Relative Reference 3-5 Reference Source 3-6 Reference 2 Source 3-7 Reference 3 Source 3-4* Ramp 3-4 Ramp Ramp Up Time 3-42 Ramp Ramp Down Time 3-5* Ramp Ramp 2 Ramp Up Time 3-52 Ramp 2 Ramp Down Time 3-8* Other Ramps 3-80 Jog Ramp Time 3-8 Quick Stop Ramp Time 4-** Limits / Warnings 4-* Motor Limits 8-9* Bus Feedback 8-94 Bus Feedback 3-** Smart Logic 3-0* SLC Settings 3-00 SL Controller Mode 3-0 Start Event 3-02 Stop Event 3-03 Reset SLC 3-* Comparators 3-0 Comparator Operand 3- Comparator Operator 3-2 Comparator Value 3-2* Timers 3-20 SL Controller Timer 3-4* Logic Rules 3-40 Logic Rule Boolean 3-4 Logic Rule Operator 3-42 Logic Rule Boolean Logic Rule Operator Logic Rule Boolean 3 3-5* States 3-5 SL Controller Event 3-52 SL Controller Action 4-** Special Functions 4-0* Inverter Switching 4-0 Switching Frequency 4-03 Overmodulation 4-08 Damping Gain Factor 4-* Mains On/Off 4-0 Mains Failure 4-2 Function at Mains Imbalance 4-2* Reset Functions 4-20 Reset Mode 4-2 Automatic Restart Time 4-22 Operation Mode 4-23 Typecode Setting 4-27 Action At Inverter Fault 4-28 Production Settings 4-29 Service Code 4-4* Energy Optimising 4-40 VT Level 4-4 AEO Minimum Magnetisation 4-5* Environment 4-50 RFI Filter 4-5 DC-Link Voltage Compensation 4-52 Fan Control 4-53 Fan Monitor 4-55 Output Filter 4-6* Auto Derate 4-63 Min Switch Frequency 5-** Drive Information 5-0* Operating Data 5-00 Operating hours 5-0 Running Hours 5-02 kwh Counter 5-03 Power Up's 5-04 Over Temp's 5-05 Over Volt's 5-06 Reset kwh Counter 4-0 Motor Speed Direction 4-2 Motor Speed Low Limit [Hz] 4-4 Motor Speed High Limit [Hz] 4-8 Current Limit 4-9 Max Output Frequency 4-4* Adj. Warnings Warning Freq. Low 4-4 Warning Freq. High 4-5* Adj. Warnings 4-50 Warning Current Low 4-5 Warning Current High 4-54 Warning Reference Low 4-55 Warning Reference High 4-56 Warning Feedback Low 4-57 Warning Feedback High 4-58 Missing Motor Phase Function 4-6* Speed Bypass 4-6 Bypass Speed From [Hz] 4-63 Bypass Speed To [Hz] 4-64 Semi-Auto Bypass Set-up 5-** Digital In/Out 5-0* Digital I/O mode 5-00 Digital Input Mode 5-03 Digital Input 29 Mode 5-* Digital Inputs 5-0 Terminal 8 Digital Input 5- Terminal 9 Digital Input 5-2 Terminal 27 Digital Input 5-3 Terminal 29 Digital Input 5-3* Digital Outputs 5-34 On Delay, Digital Output 5-35 Off Delay, Digital Output 5-4* Relays 5-40 Function Relay 5-4 On Delay, Relay 5-42 Off Delay, Relay 5-5* Pulse Input 5-50 Term. 29 Low Frequency 5-5 Term. 29 High Frequency 5-52 Term. 29 Low Ref./Feedb. Value 5-53 Term. 29 High Ref./Feedb. Value 5-9* Bus Controlled 5-90 Digital & Relay Bus Control 6-** Analog In/Out 6-0* Analog I/O Mode 6-00 Live Zero Timeout Time 6-0 Live Zero Timeout Function 6-* Analog Input Terminal 53 Low Voltage 6- Terminal 53 High Voltage 6-2 Terminal 53 Low Current 6-3 Terminal 53 High Current 6-4 Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value 6-5 Terminal 53 High Ref./Feedb. Value 6-6 Terminal 53 Filter Time Constant 6-9 Terminal 53 mode 6-2* Analog Input Terminal 54 Low Voltage 6-2 Terminal 54 High Voltage 6-22 Terminal 54 Low Current 6-23 Terminal 54 High Current 6-24 Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value 6-25 Terminal 54 High Ref./Feedb. Value 6-26 Terminal 54 Filter Time Constant 6-29 Terminal 54 mode 6-7* Analog/Digital Output Terminal 45 Mode 6-7 Terminal 45 Analog Output 6-72 Terminal 45 Digital Output 6-73 Terminal 45 Output Min Scale 6-74 Terminal 45 Output Max Scale 6-76 Terminal 45 Output Bus Control 6-9* Analog/Digital Output Terminal 42 Mode 6-9 Terminal 42 Analog Output 6-92 Terminal 42 Digital Output 6-93 Terminal 42 Output Min Scale 6-94 Terminal 42 Output Max Scale 6-96 Terminal 42 Output Bus Control 6-98 Drive Type 8-** Comm. and Options 8-0* General Settings 8-0 Control Site 8-02 Control Source 8-03 Control Timeout Time 8-04 Control Timeout Function 8-3* FC Port Settings 8-30 Protocol 8-3 Address 8-32 Baud Rate 8-33 Parity / Stop Bits 8-35 Minimum Response Delay 8-36 Maximum Response Delay 8-37 Maximum Inter-char delay 8-4* FC MC protocol set 8-43 PCD Read Configuration 8-5* Digital/Bus 8-50 Coasting Select 8-5 Quick Stop Select 8-52 DC Brake Select 8-53 Start Select 8-54 Reversing Select 8-55 Set-up Select 8-56 Preset Reference Select 8-7* BACnet 8-70 BACnet Device Instance 8-72 MS/TP Max Masters 8-73 MS/TP Max Info Frames 8-74 "I am" Service 8-75 Intialisation Password 8-8* FC Port Diagnostics 8-80 Bus Message Count 8-8 Bus Error Count 8-82 Slave Messages Rcvd 8-83 Slave Error Count 8-84 Slave Messages Sent 8-85 Slave Timeout Errors 8-88 Reset FC port Diagnostics 32 MG8A50 Rev

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Snelgids VLT HVAC Basic Drive FC 101

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Snelgids VLT HVAC Basic Drive FC 101 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Basic Drive FC 0 Inhoud VLT HVAC Basic Drive Inhoud 2. Veiligheid 2.. Waarschuwingen 2..2 Veiligheidsvoorschriften 2.2 Inleiding 3.2. Beschikbare publicaties 3.2.2

Nadere informatie

Snelgids VLT HVAC Basic Drive FC 101

Snelgids VLT HVAC Basic Drive FC 101 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Snelgids VLT HVAC Basic Drive FC 101 www.danfoss.com/drives Inhoud Snelgids Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Doel van de Snelgids 3 1.2 Aanvullende hulpmiddelen 3 1.3 Document- en

Nadere informatie

Snelgids VLT HVAC Basic Drive FC 101

Snelgids VLT HVAC Basic Drive FC 101 ENGINEERING TOMORROW Snelgids VLT HVAC Basic Drive FC 101 vlt-drives.danfoss.com Inhoud Snelgids Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Doel van de Snelgids 3 1.2 Aanvullende hulpmiddelen 3 1.3 Document- en softwareversie

Nadere informatie

Snelgids VLT HVAC Basic Drive FC 101

Snelgids VLT HVAC Basic Drive FC 101 ENGINEERING TOMORROW Snelgids VLT HVAC Basic Drive FC 101 vlt-drives.danfoss.com Inhoud Snelgids Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Doel van de Snelgids 3 1.2 Aanvullende hulpmiddelen 3 1.3 Document- en softwareversie

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VLT HVAC Basic Drive FC 101

Bedieningshandleiding VLT HVAC Basic Drive FC 101 ENGINEERING TOMORROW Bedieningshandleiding VLT HVAC Basic Drive FC 101 vlt-drives.danfoss.com Inhoud Bedieningshandleiding Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Doel van de bedieningshandleiding 3 1.2 Aanvullende

Nadere informatie

2.1 Programmering met de MCT 10 setup-software Lokaal bedieningspaneel (LCP) Menu's 13

2.1 Programmering met de MCT 10 setup-software Lokaal bedieningspaneel (LCP) Menu's 13 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 5 1.1.1 Copyright, beperking van aansprakelijkheid en wijzigingsrecht 5 1.1.2 Symbolen 5 1.1.3 Afkortingen 6 1.1.5 Definities 6 1.1.8 Elektrisch overzicht 11 2 Programmeren 12

Nadere informatie

Programmeerhandleiding VLT HVAC Basic Drive FC 101

Programmeerhandleiding VLT HVAC Basic Drive FC 101 ENGINEERING TOMORROW Programmeerhandleiding VLT HVAC Basic Drive FC 101 vlt-drives.danfoss.com Inhoud Programmeerhandleiding Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Doel van de handleiding 3 1.2 Document- en softwareversie

Nadere informatie

Instructie AKD LonWorks ADAP-KOOL AK-LON

Instructie AKD LonWorks ADAP-KOOL AK-LON Instructie AKD LonWorks ADAP-KOOL AK-LON ADAP-KOOL AKD-LonWorks 1 Copyright 1Copyright 1.1 Copyright 1 1.1.1 Copyright, beperking van aansprakelijkheid en wijzigingsrecht Deze publicatie bevat informatie

Nadere informatie

Optinet-MX-V2. Ethernet IO-modules. Opticom Engineering B.V.

Optinet-MX-V2. Ethernet IO-modules. Opticom Engineering B.V. Optinet-MX-V2 Ethernet IO-modules Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - januari 2012 TOEPASSING De Optinet-V2 kan worden uitgebreid met externe ethernet IO-modules. Deze modules kunnen worden aangesloten

Nadere informatie

Snelgids VLT Micro Drive FC 51

Snelgids VLT Micro Drive FC 51 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT Micro Drive FC 51 www.danfoss.com/drives Inhoud Inhoud 1 2 1.1 Veiligheid 2 1.1.1 Veiligheidsvoorschriften 3 1.2 Inleiding 3 1.2.1 Beschikbare publicaties 3 1.2.2 IT-net

Nadere informatie

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL 1. Opzet display Het display bestaat uit een LCD scherm, twee leds

Nadere informatie

VLT 2800-serie. Inhoud

VLT 2800-serie. Inhoud Inhoud Snelle Setup 3 Algemene waarschuwing 3 Mechanische installatie 3 Elektrische installatie, voeding 3 Elektrische aansluiting, stuurkabels 3 Programmeren 3 Motorstart 4 Veiligheidsvoorschriften 4

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL

SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL 19/ECO/sep05 Start/stop via de stuurstroomklemmen (1 draairichting), snelheid veranderen met een externe

Nadere informatie

Fout # Single Fase Error # Drie Fase LCD boodschap N/A Fan # Failure Een of meerdere ventilatoren zijn defect

Fout # Single Fase Error # Drie Fase LCD boodschap N/A Fan # Failure Een of meerdere ventilatoren zijn defect Beschrijving Fout # Single Fase Error # Drie Fase LCD boodschap N/A 1 -- 4 Fan # Failure Een of meerdere ventilatoren zijn defect Probleem oplossen Controleer de status van de ventilator. Indien nodig,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

6. De frequentieomvormer programmeren 51

6. De frequentieomvormer programmeren 51 Inhoud Inhoud 1. Veiligheid 5 Veiligheidsinstructies 5 Algemene waarschuwing 5 Voordat u begint met reparatiewerkzaamheden 7 Vermijd een onbedoelde start 7 Veilige stop van de frequentieomvormer 7 IT-net

Nadere informatie

DATA SHEET C2-20. Besturing voor elektrische actuators. DATA SHEET C2-20 A&E Trading b.v. 1

DATA SHEET C2-20. Besturing voor elektrische actuators. DATA SHEET C2-20 A&E Trading b.v. 1 DATA SHEET C2-20 Besturing voor elektrische actuators DATA SHEET C2-20 A&E Trading b.v. 1 C2-20 De C2-20 biedt geavanceerde positionering en controle van actuators door middel van eenvoudige en flexibele

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

De Deskline configurator Advanced handleiding

De Deskline configurator Advanced handleiding De Deskline configurator Advanced handleiding Deze handleiding is voor versie 1.2.3 en hoger Zorg dat er een USB2LIN is aangesloten op de computer ( Gebruik versie 1.66 en hoger ) Zorg dat er geen andere

Nadere informatie

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02 Set-Up instructies NL MULTICONTROLLER 0664040_R02 Pagina 3 4 5 6 7 8 9 Beschrijving van de set-up mogelijkheden: 0-10V. Gebruik deze instelling indien u de ventilator 0-10V wilt regelen. Aan/Uit. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

Trea Winter van Faassen Joost van den Brink

Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Colofon Auteur: Eindredactie: Jaap Jan de Jong Thijs A. Afman Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2008. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

VLT Serie Inhoud. Snelle Setup Kennismaking met VLT Programmeren Installatie... 53

VLT Serie Inhoud. Snelle Setup Kennismaking met VLT Programmeren Installatie... 53 Inhoud Snelle Setup... 3 Algemene waarschuwing... 3 Mechanische installatie... 3 Elektrische installatie, vermogen... 3 Elektrische installatie, stuurkabels... 3 Programmering... 3 Motorstart... 4 Veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration

Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration CC-ES-07 en CC-Ex-07 Controller tbv Perslucht reiniging Installatie en bediening voorschriften Vertaling van het origineel Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration Tel 0031228581465 Wervershoof

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Programmeerhandleiding VLT AutomationDrive Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 1.1.1 Goedkeuringen 3 1.1.2 Symbolen 3 1.1.3 Afkortingen 3 1.1.4 Definities 3 1.1.5 Elektrische bedrading

Nadere informatie

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS200 SPECIFICATIES

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS200 SPECIFICATIES MODELLEN CS200 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Leesafstand max. 40 mm Frequentie lezer 13,56MhZ voor Mifare

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem

Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Ben je bekend met het veilig opbouwen van een servomotor systeem Ben je bekend met de basisprincipes van schema

Nadere informatie

Colofon. Joost van den Brink - 2 -

Colofon. Joost van den Brink - 2 - Colofon Auteur: Eindredactie: Jaap Jan de Jong Thijs A. Afman Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2011. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve instellingen.

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T -

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

1. Hoe gebruikt u deze bedieningshandleiding Veiligheidsinstructies en algemene waarschuwingen 7

1. Hoe gebruikt u deze bedieningshandleiding Veiligheidsinstructies en algemene waarschuwingen 7 Inhoud Inhoud 1. Hoe gebruikt u deze bedieningshandleiding 3 Goedkeuringen 4 Symbolen 4 Afkortingen 5 2. Veiligheidsinstructies en algemene waarschuwingen 7 Hoogspanning 7 Vermijd een onbedoelde start

Nadere informatie

6. De frequentieomvormer programmeren 57

6. De frequentieomvormer programmeren 57 Inhoud Inhoud 1. Veiligheid 3 Veiligheidsinstructies 3 Algemene waarschuwing 4 Voordat u begint met reparatiewerkzaamheden 4 Speciale omstandigheden 4 Een onbedoelde start vermijden Veilige stop van de

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service,

Nadere informatie

GTE. elektronische temperatuurregelaar

GTE. elektronische temperatuurregelaar GTE elektronische temperatuurregelaar De GTE regelt automatisch de snelheid van monofazige spanningsregelbare motoren/ ventilatoren (2 VAC - 5/6 Hz) volgens gemeten temperatuurwaarden (PT5). De maximale

Nadere informatie

1 Hoe gebruikt u deze bedieningshandleiding 3. 2 Veiligheidsinstructies en algemene waarschuwingen 7

1 Hoe gebruikt u deze bedieningshandleiding 3. 2 Veiligheidsinstructies en algemene waarschuwingen 7 Inhoud Inhoud 1 Hoe gebruikt u deze bedieningshandleiding 3 Goedkeuringen 4 Symbolen 4 Afkortingen 5 2 Veiligheidsinstructies en algemene waarschuwingen 7 Hoogspanning 7 Vermijd een onbedoelde start 9

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning 1RPLQDOH

Nadere informatie

Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem

Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Ben je bekend met het veilig opbouwen van een stappenmotor systeem Ben je bekend met de basisprincipes van schema

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

2 Draads videofoon systeem. Drukknop: Gebruikshandleiding

2 Draads videofoon systeem. Drukknop: Gebruikshandleiding 2 Draads videofoon systeem Drukknop: Gebruikshandleiding 1 2 Inhoudsopgave 1. Onderdelen en fucties:... 4 2. Aansluitingen:... 4 3. Specificaties:... 5 4. Plaatsing:... 5 Monteren zonder regencover...

Nadere informatie

Optinet-SX/MX-H. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet-SX/MX-H. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet-SX/MX-H Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - november 2012 TOEPASSING De Optinet-SX/MX-H is een "high performance" communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk

Nadere informatie

Emotron FDU en VFX 2.0

Emotron FDU en VFX 2.0 Emotron FDU en VFX 2.0 Frequentieregelaars met beschermingsklasse IP20 en IP21 7.5-132 kw Addendum voor Gebruiksaanwijzing Nederlands Software versie 4.3X Addendum geldig voor Frequentieregelaars Emotron

Nadere informatie

Handleiding 4 kwadrant regeling

Handleiding 4 kwadrant regeling Inleiding De Elmeq serie is een 4 kwadrant toerental regeling en is bedoeld voor DC motoren met een nominaal stroom van ca 2,5A. Het toerental wordt gestabalizeerd met behulp van IxR compensatie. Het gewenste

Nadere informatie

Handleiding HCS VB5248

Handleiding HCS VB5248 Handleiding HCS VB5248 Analoge Uitgangsmodule met 8 uitgangen HCS Building Automation Kompasstraat 7a, 2901AM Capelle a/d IJssel Postbus 182, 2900AD Capelle a/d IJssel Tel. +31(0)10 458 00 00 Fax +31(0)10

Nadere informatie

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C Type: DF6 340 30K Bestelnummer: 231388 Verkoopstekst Frequenzumrichter DF6 (30 kw; 400 V) Bestelinformatie nom. spanning U e V 3 AC 342 528 V ± 0 % max. nominale bedrijfsstroom I e A 57 nominaal motor

Nadere informatie

DF405_V5 Universele uitlezing opbouw

DF405_V5 Universele uitlezing opbouw DF405_V5 Universele uitlezing opbouw Geschikt en ontwikkeld voor de meest voorkomende sensoren. Zowel analoge alsmede frequentie uitgang van de sensor kan als input voor de uitlezing worden gebruikt. Hierbij

Nadere informatie

Spanningdriver LEDVD5CH20A-V7 Real Time Clock met LCD scherm

Spanningdriver LEDVD5CH20A-V7 Real Time Clock met LCD scherm Spanningdriver LEDVD5CH20A-V7 Real Time Clock met LCD scherm Spanningdriver waarbij de uitgangen door de Real Time Clock worden ingesteld door middel van user interface print met LCD display De vijf kanalen

Nadere informatie

Frequentieregelaar 400V 15kW Vector Control - fluxcon 100 serie

Frequentieregelaar 400V 15kW Vector Control - fluxcon 100 serie Frequentieregelaar 400V 15kW Vector Control - fluxcon 100 serie Prijs: 762,00 SKU: FLXCNA 015G3 Productcategorie: Geavanceerde Frequentieregelaar Product pagina: https://www.fluxcon.nl/product/frequentieregelaar-400v-15vector-control-fluxcon-10

Nadere informatie

GPS-Buddy Basic. Quick reference guide

GPS-Buddy Basic. Quick reference guide GPS-Buddy Basic Quick reference guide Gefeliciteerd met de aankoop van dit voertuigvolgsysteem. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u het systeem snel en foutloos kunt installeren en toepassen. Leest

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bedieningshandleiding VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bedieningshandleiding VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Bedieningshandleiding VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Doel van de handleiding 3 1.2 Aanvullende hulpmiddelen 3 1.3 Document- en softwareversie

Nadere informatie

Frequentieregelaar V2

Frequentieregelaar V2 practicum Frequentieregelaar V2 manuals Siemens heeft vele en zeer uitgebreide handleidingen ter beschikking gesteld om de eigenschappen van de regelaar eigen te maken. Elke handleiding bestaat uit vele

Nadere informatie

SI-Profinet. Unidrive M200-M400 en Siemens S PLC (TIA portal)

SI-Profinet. Unidrive M200-M400 en Siemens S PLC (TIA portal) Omschrijving: In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe met TIA portal de communicatie opgezet kan worden tussen een Siemens S7-500 PLC en een Unidrive M400 met V2 module. Dit document behandelt

Nadere informatie

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet SX/MX Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - oktober 2010 TOEPASSING De Optinet is een complete communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk beheren en bewaken

Nadere informatie

Handleiding. Voor het programmeren/configureren van de. CBD4-5-6 controlebox

Handleiding. Voor het programmeren/configureren van de. CBD4-5-6 controlebox Handleiding Voor het programmeren/configureren van de CBD4-5-6 controlebox 1 Inhoudsopgave: Voorblad Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 2 Hoe te beginnen / Initialisatie-Reset procedure Pagina 3 Uitleg begin

Nadere informatie

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box!

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box! ATP2S200 rev.0110 Toegangscontrole Module ATP2S200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Model ATP2S200 Opbouw Slagvast polycarbonaat Met braille tekens op de toetsen Van achteren (backlite) aangelichte toetsen

Nadere informatie

Handleiding HCS VB5224

Handleiding HCS VB5224 Handleiding HCS VB5224 Digitale Uitgangsmodule met 4 uitgangen HCS Building Automation Kompasstraat 7, 2901AM Capelle a/d IJssel Postbus 182, 2900AD Capelle a/d IJssel Tel. +31(0)10 458 00 00 Fax +31(0)10

Nadere informatie

Project Name: New project

Project Name: New project 1/19/218-1:31 AM 1/31 CONTENTS Bill Of Material... 5 Controller... 5 Modules... 5 Hardware Configuration... 6 MyController - TM221CE4R... 6 Digital Inputs... 6 Digital Outputs... 7 Analog Inputs... 7 Fast

Nadere informatie

VLT Serie Inhoud

VLT Serie Inhoud Inhoud Kennismaking met VLT 2800... 3 Softwareversie... 3 Algemene waarschuwing... 4 Deze voorschriften betreffen uw veiligheid... 4 Waarschuwing voor ongewenste start... 4 Stuureenheid... 5 Handmatige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

Modbuskoppeling Verdyn - Priva (engineering in Priva)

Modbuskoppeling Verdyn - Priva (engineering in Priva) 1 Modbuskoppeling Verdyn - Priva (engineering in Priva) Verhulst klimaattechniek B.V. Albert Einsteinweg 10 5151 DL Drunen Nederland Tel.: 0416-672200 Fax: 0416-340785 www.verhulst.com 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Sofar Solar omvormers SITE: WWW.ZONNEWINST.COM EMAIL; INFO@ZONNEWINST.COM MOBIEL: 06-3081-5810 Inleiding: Bij uw Sofar Solar omvormer zit een zeer uitgebreide handleiding. Naast het

Nadere informatie

FLEXESS PEBBLE PASLEZER

FLEXESS PEBBLE PASLEZER MODELLEN KS300 SPECIFICATIES Voltage 12V - 24V DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Leesafstand max. 40 mm Frequentie lezer 13,56MhZ voor Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K en

Nadere informatie

Device Control configureren met de monitoring app

Device Control configureren met de monitoring app December 2016 Device Control configureren met de monitoring app Inhoudsopgave Device Control configureren met de monitoring app... 1 Inhoudsopgave... 1 Introductie... 1 Device informatie... 2 Activeringsknop...

Nadere informatie

Emotron M20 Asbelastingsmonitor

Emotron M20 Asbelastingsmonitor Emotron M20 Asbelastingsmonitor Data sheet Nederlands Data sheet English De M20 is volledig flexibel wat het type beveiliging voor uw toepassing betreft. U kunt een beveiliging tegen over- en onderbelasting

Nadere informatie

Trea Winter - van Faassen Joost van den Brink

Trea Winter - van Faassen Joost van den Brink Colofon Auteur: Eindredactie: Jaap Jan de Jong Thijs A. Afman Trea Winter - van Faassen Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Techniek BV. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Snelgids VLT Micro Drive

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Snelgids VLT Micro Drive MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT Micro Drive Inhoud VLT Micro Drive Inhoud 1 2 1.1 Veiligheid 2 1.1.1 waarsch. 2 1.1.2 Veiligheidsvoorschriften 3 1.2 Inleiding 3 1.2.1 Beschikbare publicaties 3 1.2.2

Nadere informatie

Versie: A Datum: Pag: 1 van 5

Versie: A Datum: Pag: 1 van 5 Versie: A Datum: 28-02-2018 Pag: 1 van 5 Algemeen Doel van deze instructie is om snel aan de slag te kunnen met een servosysteem dat is opgebouwd uit een TRIO MC4N motion controller en één of meer ESTUN

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Het koppelen van een FC302 op Profibus met een Siemens PLC

Het koppelen van een FC302 op Profibus met een Siemens PLC Het koppelen van een FC0 op Profibus met een Siemens PLC Snelle start handleiding Solar Technical Support Inhoudsopgave: Het gebruikte testmateriaal.... Het instellen van de FC0.... Initialisation:...

Nadere informatie

DATA SHEET C2-10. Besturing en bescherming van elektrische actuators. DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1

DATA SHEET C2-10. Besturing en bescherming van elektrische actuators. DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1 DATA SHEET C2-10 Besturing en bescherming van elektrische actuators DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1 C2-10 C2-10 is ontwikkeld voor aansturing van Concens actuators. C2-10 heeft meerdere stroombegrenzings

Nadere informatie

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Aantal druktoetsen: 4 stuks met de volgende functies: On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max.

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

Groene industrie POWER QUALITY POWER AND SIGNAL QUALITY. Phoenix Contact B.V. 2015-2016

Groene industrie POWER QUALITY POWER AND SIGNAL QUALITY. Phoenix Contact B.V. 2015-2016 Groene industrie Phoenix Contact B.V. 2015-2016 POWER AND SIGNAL QUALITY POWER QUALITY 24V PWR ERR 24V 0V 0V OUT I GND GND GND ON OFF 1 2 1A 5A NC PACT RCP- Rogowskisp Eerst Power Quality inzichtelijk

Nadere informatie

Microstap Stappenmotor Eindtrap HP5056

Microstap Stappenmotor Eindtrap HP5056 DamenCNC Microstap Stappenmotor Eindtrap HP5056 DamenCNC Louis Pasteurweg 17 2408 AH Alphen aan den Rijn E-Mail: kpdamen@damencnc.com Homepage: http://www.damencnc.com Veiligheid aanwijzingen De stappenmotor

Nadere informatie

AKD 5000. Inhoud. Veiligheid... 3. Snelle setup... 6. Introductie... 10. Technische gegevens... 12. Installatie... 25. Bediening van de AKD...

AKD 5000. Inhoud. Veiligheid... 3. Snelle setup... 6. Introductie... 10. Technische gegevens... 12. Installatie... 25. Bediening van de AKD... Inhoud Veiligheid... 3 Regels voor uw veiligheid... 4 Waarschuwing voor onjuiste start... 4 Snelle setup... 6 AKD Lon-kaart... 8 Introductie... 10 Bestelformulier AKD 5000 Serie - Typecode... 11 Technische

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service, of

Nadere informatie

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Beschrijving De Remote Monitoring Module (RMM) wordt gebruikt voor de verzameling van sensor-/temperatuurinvoeren

Nadere informatie

DE SINAMICS G110 FREQUENTIE REGELAAR

DE SINAMICS G110 FREQUENTIE REGELAAR Inbedrijfname handleiding van de Sinamics G110 frequentie regelaar met de BOP. DE SINAMICS G110 FREQUENTIE REGELAAR De Sinamics G110 is te leveren in twee varianten, analoog en met USS protocol. In deze

Nadere informatie

Spanningdriver LEDVD5CH20A-V8 0-10V interface met display

Spanningdriver LEDVD5CH20A-V8 0-10V interface met display Spanningdriver LEDVD5CH20A-V8 0-10V interface met display Spanningdriver met 0-10V / 1-10V interface met display Dit is een Spanningdriver met 5 ingangen voor 0-10V / 1-10V. Via het optionele display en

Nadere informatie

Een Net2 Entry Monitor configureren

Een Net2 Entry Monitor configureren Een Entry Monitor configureren Overzicht De Entry monitor is een audio / videomonitor en wordt gebruikt om op afstand te communiceren met bezoekers. Het wordt gevoed door middel van Power over Ethernet

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ons leveringspakket en meld u aan voor onze inmotion email nieuwsbrief op www.vltnewsletter.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ons leveringspakket en meld u aan voor onze inmotion email nieuwsbrief op www.vltnewsletter. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ons leveringspakket en meld u aan voor onze inmotion email nieuwsbrief op www.vltnewsletter.com Houd u er rekening mee dat de prijzen zoals vermeld in deze

Nadere informatie

Idee, ontwerp en realisatie : Marc Van den Schoor. PICAXE-18M2+Rotor speed controller V1 Manual.docx pagina 1 van 7

Idee, ontwerp en realisatie : Marc Van den Schoor. PICAXE-18M2+Rotor speed controller V1 Manual.docx pagina 1 van 7 1 Introduction... 2 2 Uitzicht... 2 3 Aansluitingen... 3 3.1 Voeding van de module... 4 3.2 LCD aansluiting... 4 3.3 Voeding remsysteem... 4 3.4 relais of generator GND remsysteem... 4 3.5 RPM sensor...

Nadere informatie

Bedieningsmodule Type ABS CP 151-254

Bedieningsmodule Type ABS CP 151-254 15975197NL (12/2014) Installatie- en bedieningsinstructies www.sulzer.com 2 Installatie- en bedieningsinstructies Bedieningsmodule Type ABS CP 151 153 253 254 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Schakelkast...

Nadere informatie

Beknopte gids ME401-2

Beknopte gids ME401-2 Beknopte gids ME401-2 Versie 1.0, mei 2013 Praktisch advies 1. Bewaar belangrijke nummers S/N xxxxxx + xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummer bevindt zich op de unit. GSM nummer en serienummer van de unit

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

Multi Purpose Converter 20A

Multi Purpose Converter 20A MPC20 Multi Purpose Converter 20A Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u uw omvormer gaat gebruiken GEBRUIKSAANWIJZING Index SECTIE 1 Eigenschappen...17 SECTIE 2 Aansluitschema...17

Nadere informatie

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft S88XPressNetLI v1.0 Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk. 2008 KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft 3.3 De S88XpressNetLI verbinden met de ROCO versterker Aangezien de S88XpressNetLI

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Artikel / Omschrijving. Afm: 72x88x66mm. HDL SB-DN-232IP-PRO. Afm: 72x88x66mm.

Artikel / Omschrijving. Afm: 72x88x66mm. HDL SB-DN-232IP-PRO. Afm: 72x88x66mm. SMART BUS HDL Catalogus HDL systeem. Een revolutionair, modulair systeem met RS232 en IP gateway voor bi-directionele communicatie met audiovisuele systemen, pc & tablet. Volledig naar eigen behoefte samen

Nadere informatie