De bestaande stookplaats renoveren met hernieuwbare energie: hoe begint men er aan? Technische opties en terugverdientijden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bestaande stookplaats renoveren met hernieuwbare energie: hoe begint men er aan? Technische opties en terugverdientijden"

Transcriptie

1 De bestaande stookplaats renoveren met hernieuwbare energie: hoe begint men er aan? Technische opties en terugverdientijden Door Ivan Piette U beschikt over een oude ketel met een hoog verbruik. U wenst te besparen op uw sanitair warm water en verwarmingskosten, maar u twijfelt nog tussen uw oude ketel te vervangen of de ketel te behouden en te combineren met hernieuwbare energieën, meer bepaald een warmtepomp en/of thermische zonnepanelen. Met welke elementen moet u rekening houden om de juiste keuze te maken? De bestaande installatie Voor het gemak gaan wij uit van één van de meest voorkomende bestaande centrale verwarmingsinstallaties in België: radiatoren met een niet-condenserende olie- of gasketel gestuurd met een kamerthermostaat. Deze installaties zijn hydraulisch relatief eenvoudig qua concept. De integratie van bijkomende warmtebronnen vergt bij deze dan ook niet te veel aanpassingen aan de bestaande installatie. Wij gaan er eveneens van uit dat de radiatoren destijds met een bepaalde reserve werden berekend. Dit laat ons toe om na de ketelvervanging of de combinatie van de ketel met een warmtepomp en/of thermische zonnepanelen met lagere temperaturen te werken voor onze verwarmingslichamen. Die temperaturen kunnen zakken tot een regime 70/50 of zelfs 60/40 als de radiatoren een overdimensionering hebben van respectievelijk 35% of 97% volgens EN 442, dit voor radiatoren met een coëfficiënt n gelijk aan 1,33. Die lagere temperatuurregimes laten toe om zeker een condensatieketel toe te passen als vervanging van de niet-condenserende ketel, of zelfs een warmtepomp als hoofdverwarming te plaatsen. Bij warmtepompen waar het vermogen relatief constant blijft, zoals bij geothermische warmtepompen, kan bij een werkingsregime van 60/40 de warmtepomp zelfs volledig instaan voor de verwarming van het gebouw. Bij aerothermische warmtepompen daarentegen zal zeker een elektrische back-up weerstand nodig zijn om het dalende vermogen van de warmtepomp te compenseren in de winterperiode. 26

2 Vaktechniek Het renoveren van de bestaande ketel Zowel bij olie- als gasketels zijn er voldoende condenserende modellen en types om er een te vinden die de bestaande ketel kan vervangen. Er is voor elk wat wils zowel bij muur- als vloerketels, met ingebouwde sanitair-warmwaterproductie of niet. Bij olieketels zijn er nu eveneens toestellen met tweetraps of modulerende branders. Oude, niet-condenserende ketels hebben ondanks een degelijk verbrandingsrendement toch lage tot zeer lage jaarrendementen, zonder de andere verliezen op de installatie nog mee te rekenen (zoals onder andere distributie-, regel- en afgifterendement). Het jaarrendement bij dergelijke ketels komt zelden boven de 75% en kan zakken tot 50% of zelfs minder naargelang de ouderdom van de ketel en de kwaliteit van de ketelisolatie. Moderne condensatieketels halen gemakkelijk jaar- of seizoensrendementen die boven de 80% liggen. Soms kan dit zelfs oplopen tot meer dan 90%. De verbetering van het jaarrendement is vooral te wijten aan volgende factoren: Lagere stilstandverliezen van de moderne ketel, op hun beurt beïnvloed door: Betere ketelisolatie Lagere keteltemperaturen door een weersafhankelijke sturing Een ketelvermogen aangepast aan de werkelijke warmtebehoeften: als een ketel langer stil ligt dan dat hij werkt, zal de globale prestatie op jaarbasis verslechteren. Overdimensioneren moet dus altijd vermeden worden, ook bij nieuwe modulerende ketels Bij renovatie van een bestaande ketel met een jaarrendement van 70% door een condenserende ketel met een jaarrendement van 90% is er een verbetering van de energiebenutting met 29%. In bepaalde gevallen kan dit zelfs oplopen tot 50%. Dit heeft natuurlijk direct zijn weerslag op het jaarlijks verbruik van de verwarmingsinstallatie. De bestaande ketel uitrusten met thermische zonnepanelen Thermische zonnepanelen worden hoofdzakelijk ingezet voor SWW-productie. Gedurende de zes zomermaanden is er het meest zonne-energie. Driekwart van de jaarlijkse zonneenergie bereikt ons van april tot september. In deze periode is de warmtebehoefte het laagst. Het is dan ook logisch dat de zonnepanelen bij ons vooral voor SWW worden ingezet. Het energieverbruik voor sanitair warm water bedraagt 1,75 of 2 kwh/dag per persoon naargelang men de WTCB of DIN waarden volgt. Voor een gezin van 4 personen stemt dit dus op jaarbasis overeen met een verbruik van 350 tot 600 liter stookolie of kubieke meter aardgas in functie van het systeemrendement voor de SWW productie. Dit kan variëren van 50% of minder voor de slechtste installaties tot 75% of meer voor de betere. Ongeacht het verbruik voor woningverwarming, zal de energiebehoefte voor sanitair warm water vrij constant blijven: menselijke hygiëne heeft niets te maken met de isolatiegraad van de woning. Het energie-aandeel van SWW in het totaal verbruik op jaarbasis kan daardoor sterk verschillen. Zo varieert dit voor een gezin van 4 personen van +/- 10% voor bestaande woningen met een relatief grote warmtebehoefte tot +/- 40% voor nieuwbouwwoningen met lage energiebehoefte. Men zal dus steeds dezelfde energie nodig hebben om warm water te produceren, maar het aandeel ervan in de totale verwarmingsbehoefte kan sterk uiteenlopen. Dit is positief nieuws voor onze thermische zonnepanelen. De energie die zij moeten produceren zal ieder jaar dezelfde zijn, als de gezinssamenstelling dezelfde blijft. Men kan op voorhand zeer goed inschatten wat de installatie de komende jaren zal opbrengen. De schommelingen tussen slechte en goede zonnejaren bedragen maximaal 10%, wat betekent dat thermische zonnepanelen een betrouwbare energieleverancier zijn. Bovendien zijn, op de pompgroep na, alle componenten statisch. Ze zijn dus niet onderhevig aan slijtage of andere mechanische krachten. De meeste daken hebben doorgaans 3 tot 5 m² 27

3 oppervlakte voor zonnepanelen. De verbinding tussen de collectoren enerzijds en de zonneboiler anderzijds is relatief eenvoudig aan te leggen. Een bestaande ketel al dan niet met SWW productie via een boiler kan bijna altijd gecombineerd worden met een zonne-installatie. Een goed berekende en gebalanceerde zonne-installatie zal op jaarbasis net iets meer dan 50% van de SWW productie voor haar rekening nemen. Van april tot september zullen de zonnepanelen zo goed als volledig kunnen instaan voor het sanitair-warmwatercomfort. Tijdens de winter moet de ketel bijspringen. Zonne-energie is bovendien 100% hernieuwbaar en gratis. Het elektrisch verbruik van de pompgroep bedraagt doorgaans minder dan 2% van wat de zonnepanelen op jaarbasis aan energie produceren. Met rendementen van de zonnecollectoren van meer dan 60%, is een thermische zonneinstallatie een van de meest efficiënte en goedkoopste producenten van hernieuwbare energie. De bestaande ketel combineren met een warmtepomp Warmtepompen zitten in de lift. Dat is duidelijk te zien aan standen op beurzen en de reclame van bepaalde producenten. Warmtepompen hebben het voordeel dat ze een groot deel van de geproduceerde energie gratis uit de natuur halen. In functie van de warmtebron spreekt men van lucht-, grond- of water-warmtepompen. Om een bestaande ketel uit te rusten met een warmtepomp is de lucht-water warmtepomp de meest voor de hand liggende toepassing, en wel om volgende redenen: De hydraulische binnenunit neemt niet meer plaats in dan een wandketel: aan plaats is er meestal geen gebrek in een bestaande oudere stookplaats De buitenunit heeft van alle warmtepompen het minste impact op de tuin. In bestaande woningen is die meestal al een tijd eerder aangelegd. De investeringskost voor een lucht-water warmtepomp slager dan bij andere warmtepompen Moet de bestaande ketel nog überhaupt behouden worden? Kan de warmtepomp niet alleen instaan voor de verwarming van de woning? Om deze vragen te beantwoorden, moeten we ingaan op enkele punten. Ten eerste gaan we uit van een bestaande installatie met radiatoren. Die hebben vertrektemperaturen nodig die soms te hoog zijn voor een warmtepomp. Op eigen kracht kunnen warmtepompen zelden vertrektemperaturen boven de 65 C halen. Dit betekent dat radiatoren met een regime 70/50 tot een buitentemperatuur van -6 C door de warmtepomp gevoed zouden kunnen worden (zie Figuur 1). Bij koudere temperaturen moet er bijgestookt worden, bijvoorbeeld door de bestaande ketel. Figuur 1 28

4 Ten tweede varieert het vermogen van een lucht-water warmtepomp sterk in functie van de buitentemperatuur. Naarmate het buiten kouder wordt, neemt ook het vermogen van de warmtepomp af. Hoe te meer wij de warmtepomp nodig hebben, hoe minder zij ons van de nodige warmte kan voorzien. De vraag is dus tweeledig: tot welke buitentemperatuur kan mijn warmtepomp mij de gevraagde vertrektemperatuur leveren en tot welke buitentemperatuur heeft de warmtepomp voldoende vermogen om mijn warmtecomfort te verzekeren? Op dit laatste aspect van de vraag zullen lucht-water warmtepompen sneller afhaken dan op het eerste. De bestaande verwarmingsketel zal dus vroeger de warmtepomp ter hulp moeten snellen dan de eerder vermelde buitentemperatuur van -6 C. Tenslotte is er het rendement van aerothermische warmtepompen bij dergelijke buitentemperaturen. Niet enkel de dalende buitentemperatuur, maar ook de hogere vertrektemperaturen voor de radiatoren hebben een negatieve impact op de COP. De nominale COP van een lucht-water warmtepomp wordt bepaald bij A7/W35, dus bij een luchttemperatuur van 7 C en een vertrektemperatuur van 35 C. Bij -2 C hebben radiatoren bij een regime 70/50 een vertrektemperatuur van 60 C nodig. De COP van de warmtepomp zakt daardoor sterk. Figuur 2 hieronder geeft de daling van het vermogen van de warmtepomp en van de COP duidelijk weer in functie van afgiftetemperatuur (werkpunt W) en buitentemperatuur (werkpunt A). Figuur 2 Men kan de warmtepomp stilleggen vanaf bepaalde buitentemperaturen en de installatie volgens de bivalent-alternatief modus laten werken. Op dat ogenblik neemt de bestaande ketel over van de warmtepomp. Vergelijking van de investering van de verschillende opties De renovatie van de bestaande ketel is voor dit type van installatie technisch de eenvoudigste oplossing. Indien men niet van brandstoftype verandert, is enkel de sanering van de schoorsteen een bijkomende kost die sowieso noodzakelijk is bij condensatieketels. Zelfs als men zou opteren voor een nieuwe niet-condenserende ketel, zou een sanering van het rookgaskanaal meer dan waarschijnlijk noodzakelijk zijn gezien de lagere rookgastemperaturen en hogere CO 2 waarden van moderne ketels. Kunststof afvoerkanalen zijn echter geen optie bij niet-condenserende ketels, wat de kosten opdrijft in vergelijking met een vervanging door een condensatieketel. Voor gascondensatieketels schommelt de aankoopprijs tussen en naargelang type en uitrusting. Bij oliecondensatieketels variëren de bedragen tussen en Voor de sanering van een schoorsteen met een kunststof rookgasafvoer kan men doorgaans tussen de 750 en rekenen in functie van de lengte. Dit brengt het gemiddeld investeringsbudget voor condensatieketels op 5.000,- bij aardgas en 7.250,- bij olie, inclusief plaatsing. De kost van thermische zonnepanelen blijft dezelfde, ongeacht de brandstof van de verwarmingsketel. De doorsnee zonneboiler bestaat uit 3 à 5 m² zonnecollectoren en een bivalente boiler van ongeveer 300 liter inhoud. Hydraulisch dient er aan de verwarmingsinstallatie 30

5 weinig te worden aangepast. Enkel de koudwatertoevoer en de SWW-vertrekleiding moeten gewijzigd worden. De verbinding tussen de zonnecollectoren en de onderste warmtespiraal van de zonneboiler is soms een uitdaging. Dit is echter het enige punt dat meer aandacht vraagt om kap- en breekwerk te vermijden. Een dergelijk geheel heeft een aankoopprijs van à in functie van het type zonnecollector (plaat- of vacuümcollector) en opstelling (opbouw of inbouw). Tel daarbij de plaatsingkost van gemiddeld 4 mandagen en de investering schommelt tussen de à Opteert men om de bestaande ketel te combineren met een warmtepomp, dan kiest men best voor een split lucht-water warmtepomp met modulerend vermogen. Dat laatste maakt het namelijk mogelijk om zonder buffervat te werken. Het is echter wel noodzakelijk om een minimum debiet over de warmtepomp te garanderen. Anders kan ze bij hoge druk uitvallen wegens te weinig warmteafname. Bij verwarmingsinstallaties met radiatoren kunnen thermostatische kranen soms roet in het eten gooien door het debiet volledig af te sluiten. Het is dan ook noodzakelijk dat in sommige kamers van de woning de thermostatische kranen helemaal open worden gedraaid om dit minimum debiet over de warmtepomp te verzekeren. De opstelling van de buitenunit vergt de nodige aandacht. Die is namelijk voorzien van een ventilator om het noodzakelijk luchtdebiet te garanderen over de verdamper. Deze toestellen generen dus een bepaald geluidsniveau. Dit kan zowel hinderlijk zijn voor de eigenaar van het toestel als voor de buren. De keuze van de opstellingsplaats van dit toestel moet dus met nodige zorg gebeuren. Verder is de afstand tussen binnen- en buitenunit beperkt. Men kan wel koelmiddel bijgevullen in functie van de totale leidinglengte van de koelkring, maar er geldt toch een bepening voor de afstand tussen de regelcomponenten van beide units. Het spanningsverval van de elektrische voeding en communicatiebussen van de elektronische componenten is een beperkende factor, om nog maar te zwijgen over mogelijke inductievelden tussen laag- en hoogspanningsleidingen over grote afstanden. De montage-aanwijzingen van de fabrikanten moeten gerespecteerd worden om niet voor verrassingen komen te staan. De prijs van een split lucht-water warmtepomp varieert tussen en naargelang het vermogen. De installatie van de koelleidingen en elektrische verbindingskabels tussen binnen- en buitenunit, en de hydraulische aanpassingen aan de verwarmingsinstallatie zorgen ervoor dat het gemiddeld budget oploopt tot à Financieel besparingspotentieel van de verschillende opties De daling van het verbruik bij een ketelrenovatie zal hoofdzakelijk afhangen van het jaarrendement van de bestaande ketel. Wij veronderstellen namelijk dat de rest van de installatie behouden blijft. Naarmate de ketel ouder en minder goed geïsoleerd is, zal het besparingspotentieel toenemen. Doorgaans kan men stellen dat de vervanging van een ketel van meer dan 25 jaar door een condensatieketel kan leiden tot een daling van het jaarverbruik tussen de 25 en 50%. Zo zal een oude ketel van kcal/h of 46 kw met 800 branduren op jaarbasis +/ liter stookolie of m³ aardgas verbruiken. Veronderstellen wij een niet al te spectaculaire stijging van het jaarrendement van 60% naar 85%, dan betekent de ketelrenovatie een besparing van +/- 30% of liter stookolie of m³ aardgas. Aan de huidige energieprijzen (juni 2013) betekent dit dus respectievelijk +/- 950 voor stookolie en 650 voor aardgas. Daarentegen staat bij thermische zonnepanelen de besparing los van het type brandstof. Een goed gebalanceerde zonne-installatie neemt namelijk de helft van de SWW-productie voor haar rekening. In functie van het globaal systeemrendement voor SWW schommelt het verbruik van een gezin van 4 personen tussen 350 en 600 liter stookolie of m³ aardgas. Het besparingspotentieel van thermische zonnepanelen varieert dus tussen 175 en 300 liter 32

6 stookolie of m³ aardgas. Met de huidige energieprijzen komt men op een financiële besparing 200 bij stookolie en 130 bij aardgas. Voor warmtepompen is de berekening iets complexer. Alles hangt af van de wijze waarop de nieuwe en de oude warmtebron gebruikt gaan worden. Zo kan men opteren dat de warmtepomp altijd in gebruik blijft en de ketel het vertrekwater van de warmtepomp bijverwarmt indien nodig. Men spreekt dan van een bivalente-parallelle werking: beide warmtebronnen kunnen gelijktijdig werken. Men kan ook opteren voor een bivalente-alternatieve werking: de ketel neemt de werking van de warmtepomp 100% over; de warmtepomp wordt uitgeschakeld en in stand-by modus gezet. Naargelang deze keuze zal het aandeel van de warmtepomp in de dekking van de jaarlijkse warmtevraag sterk verschillen. Ook de verhouding tussen vermogen van de warmtepomp en het benodigde warmtevermogen niet het vermogen van de ketel bepaalt de dekkingsgraad van de warmtepomp. Figuur 3 hieronder maakt dit duidelijk Figuur 3 Stel een woning met een benodigd warmtevermogen in de winter van 20 kw (wij gaan uit van oudere bestaande installaties). De bestaande ketel kan echter een vermogen van 30 kw of meer hebben. Door de overdimensionering destijds van de ketel is dat niet relevant in de keuze van het vermogen van de warmtepomp. Nemen wij een warmtepomp met een vermogen van 10 kw 50% van de warmtebehoefte dan zal de dekkingsgraad in de modus bivalent-parallel 93% bedragen en in bivalent-alternatief 52%. Bij een warmtepomp met een vermogen van 15 kw 75% van de benodigde warmtebehoeften - zal dit respectievelijk 99,9% en 95% bedragen. Alle warmte die de warmtepomp levert, moet de bestaande ketel niet meer leveren. Dit is dus een directe besparing. Daar staat echter een kost tegenover. De werkelijke financiële besparing zal dus het verschil zijn tussen het minderverbruik in fossiele brandstof enerzijds en de kost van het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp anderzijds. Voor een ketel van kcal/h met een verbruik van +/ liter stookolie of m 3 aardgas, met een lucht-water warmtepomp met een COP van 4,7 bij A7/W35 (zie waarden Figuur 2), komt dit neer op een besparing van: Voor een warmtepomp van 10 kw in bivalente-alternatieve werking: 34

7 Nuttige energie geleverd door de bestaande ketel: liter of m³ x 60% x 10 kwh/l of m³ = kwh Aandeel van de warmtepomp: 50%, dus kwh Besparing op fossiele brandstof: liter of m³ x 50% = liter of m³, respectievelijk bij stookolie en bij aardgas Elektrisch verbruik van de warmtepomp (met een gewogen gemiddelde COP) = kwh of 550 bij 0,15 /kwh (gewogen gemiddelde elektriciteitsprijs dag/nacht) Netto besparing: Bij stookolie: 1.090,- Bij aardgas: 550,- Voor een warmtepomp van 15 kw in bivalente-parallelle werking: Nuttige energie geleverd door de bestaande ketel: liter of m³ x 60% x 10 kwh/l of m³ = kwh Aandeel van de warmtepomp: 90%, dus kwh Besparing op fossiele brandstof: liter of m³ x 90% = liter of m³, respectievelijk bij stookolie en bij aardgas Elektrisch verbruik van de warmtepomp (met een gewogen gemiddelde COP) = kwh of bij 0,15 /kwh (gewogen gemiddelde elektriciteitsprijs dag/nacht) Netto besparing: Bij stookolie: 1.950,- Bij aardgas: 980,- We werken met een gewogen gemiddelde COP omdat het aandeel van de COP tijdens de wintermaanden zwaarder doorweegt dan tijdens de zomermaanden. Dit heeft te maken met de verdeling van onze warmtebehoeften op jaarbasis volgens de graaddagen. Figuur 4 geeft het aandeel weer van iedere maand in ons jaarlijks verbruik. De gemiddelde buitentemperatuur voor iedere maand wordt eveneens vermeld. Figuur 4 Rekening houdend met die gemiddelde buitentemperaturen en de overeenstemmende vertrektemperaturen van de radiatoren komen wij tot Figuur 5 hieronder voor de gemiddelde COP van de lucht-water warmtepomp per maand (zie technische eigenschappen van de warmtepomp Figuur 2). Op basis van de COP s en het maandelijks aandeel in het jaarverbruik krijgt men een beter beeld van het aandeel van de warmtepomp in het totaal verbruik voor de verwarming. 36

8 Vaktechniek Figuur 5 Terugverdientijd en conclusie Een ketelrenovatie die gemiddeld 5000 kost bij aardgas en 7250 bij stookolie kan een gemiddelde besparing opleveren van respectievelijk 650 en 950. De terugverdientijd bedraagt 7,7 of 7,5 jaar naargelang het type brandstof. Thermische zonnepanelen vergen een investering van +/ Met een gemiddelde besparing tussen 130 en 200 betekent dit terugverdientijden van meer dan 20 jaar. Deze berekening houdt geen rekening met eventuele premies die van Gewest tot Gewest kunnen verschillen. Met de huidige premie in Vlaanderen, 550 per m² met een maximum van of 50% van de factuur, zakt de terugverdientijd onder de 20 jaar. De bestaande ketel combineren met een lucht-water warmtepomp zal gemiddeld 9500 kosten naargelang type en vermogen. De terugverdiendtijd zal variëren tussen de 5,6 jaar voor een olieketel met een warmtepomp in bivalente-parallelle werking die 90% van de warmtebehoeften voor haar rekening neemt en 14,6 jaar voor een gasketel met een warmtepomp in bivalente-alternatieve werking, die voor 50% van de warmtebehoeften instaat. Of u dus nu uw oude olie- of gasketel vervangt, dan wel behoudt en met een lucht-water warmtepomp combineert, met de huidige energieprijzen zal de investering binnen een interessante termijn terugverdiend worden. Anderzijds zal een ketelrenovatie doorgaans de kortste termijnen opleveren omdat er geen bijkomende installatietechnische aspecten zijn. Fabrikanten bieden veel kant- en klare oplossingen aan. Het zijn hybride toestellen waar verschillende componenten reeds af fabriek samengebouwd werden. Dit zorgt enerzijds voor minder montage- en integratiekosten en anderzijds voor een betere regeltechnische afstemming van de technische componenten. Dit komt zowel het budget als het besparingspotentieel ten goede. Andere argumenten kunnen de uiteindelijke keuze ook nog beïnvloeden, zoals onder andere de CO 2 -besparing, de kleinere afhankelijkheid tegenover fossiele brandstoffen, de bedrijfszekerheid van over twee warmtebronnen te beschikken, of wat u nog in gedachten had om met uw budget te doen. Minder verbruiken, en dus saneren, is sowieso noodzakelijk. 37

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Verwarming en sanitair warm water: ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Overzicht van de belangrijkste warmteopwekkers Jonathan FRONHOFFS CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie

Nadere informatie

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators

Remeha Neptuna. Comfort het hele jaar door 4/6/8/11/16/22/27. the comfort innovators Neptuna 4/6/8/11/16/22/27 Comfort het hele jaar door the comfort innovators Comfort het hele jaar door Neptuna Een natuurlijke energiebron zoals lucht, water of zonlicht levert besparing op. Kies je voor

Nadere informatie

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool Inleiding EPB Wat Waarom Wanneer De 7 Eisen van EPB Huidige normen Normen 2016 E Peil als verkoopstool technieken 2 1 Wat EPB Energie Prestatie voor

Nadere informatie

De fases van het project, stap per stap.

De fases van het project, stap per stap. Casestudy resultaten van de renovatie van een bestaande woning met integratie van een lucht/water warmtepomp in een bestaande cv-installatie : berekening en ontwerp van de installatie en berekening energiewinst

Nadere informatie

Alezio. >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >> Behoud van het milieu. Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht!

Alezio. >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >> Behoud van het milieu. Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht! ZONNESYSTEMEN HOUT WARMTEPOMPEN CONDENSATIE OLIE/GAS Alezio WARMTEPOMPEN LUCHT/WATER EASYLIFE Warmte in al zijn éénvoud, warmte uit de lucht! >> Een winnende investering >> Tot 70% energiebesparing >>

Nadere informatie

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER EOS PLUS HP DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER Lucht-water warmtepomp voor de productie van Sanitair Warm Water zonder gebruik van gas. Deze pomp, speciaal

Nadere informatie

Centrale stookplaatsen

Centrale stookplaatsen Centrale stookplaatsen Ludo Thijs Product Coördinator Heating TOP SECRET SECRET INTERNAL USE ONLY PUBLIC 2 Werking van warmtepomp Expansie ventiel Aangezogen buitenlucht Verdamper Condensor Watercircuit

Nadere informatie

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03)

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) 1 HOE BEOORDEEL JE DE RENDABILIEIT VAN EEN INVESTERING? Is het rendabel om in uw woning te investeren in een systeem dat werkt op hernieuwbare energie?

Nadere informatie

ROTEX hybride gaswarmtepomp Een sterk duo.

ROTEX hybride gaswarmtepomp Een sterk duo. ROTEX hybride gaswarmtepomp Een sterk duo. De nieuwe ROTEX HPU hybrid hybride gaswarmtepomp selecteert altijd automatisch de meest voordelige verwarmingsmodus. "Lange tijd waren we ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Warmtekrachtkoppeling Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Waarom ecopower? Eenvoudigweg omdat het de moeite waard is! Bij een traditionele productie van energie

Nadere informatie

BELEIDSOPTIES NUL-ENERGIEWONING

BELEIDSOPTIES NUL-ENERGIEWONING 1 BELEIDSOPTIES NUL-ENERGIEWONING IN HET KADER VAN DE BELANGSTINGSAFTREK HEEFT DE FEDERALE REGERING EEN DEFINITIE GEPUBLICEERD OVER DE NULEREGIEWONING Bij nader toezien was dit een foutieve en zeer contraproductieve

Nadere informatie

Comfort in optima forma // M-Thermal warmtepompen

Comfort in optima forma // M-Thermal warmtepompen Comfort in optima forma // M-Thermal warmtepompen Lucht/water warmtepompen Geniet u ook zo van de zon? De warmte van de zon is niet alleen een bron voor leven maar ook een bron voor. Een MDV lucht/water

Nadere informatie

Bespaar tot 35 % op uw verwarmingsfactuur Geniet van de fiscale voordelen en premies voor energiebesparende maatregelen

Bespaar tot 35 % op uw verwarmingsfactuur Geniet van de fiscale voordelen en premies voor energiebesparende maatregelen Vervang uw verwarmingsinstallatie nú en u wint twee maal: Bespaar tot 35 % op uw verwarmingsfactuur Geniet van de fiscale voordelen en premies voor energiebesparende maatregelen Ik zou mijn verwarmingskosten

Nadere informatie

Verwarmingsoplossingen in appartementsbouw

Verwarmingsoplossingen in appartementsbouw Verwarmingsoplossingen in appartementsbouw Ludo Thijs Product Coördinator Heating All Seasons CLIMATE COMFORT Heating Air/air Heat Pumps Applied Systems Refrigeration TOP SECRET SECRET INTERNAL USE ONLY

Nadere informatie

HeatMaster 25 C 25 TC 35 TC 45 TC 70 TC 85 TC 120 TC

HeatMaster 25 C 25 TC 35 TC 45 TC 70 TC 85 TC 120 TC made in Belgium With the future in mind HeatMaster 25 C 25 TC 35 TC 45 TC 70 TC 85 TC 120 TC Condenserende gasketel met dubbele functie HeatMaster condensatie op CV HeatMaster condensatie op CV en sanitair

Nadere informatie

Economische analyse en dimensionering van een verwarmingssysteem op. collectieve systemen

Economische analyse en dimensionering van een verwarmingssysteem op. collectieve systemen Economische analyse en dimensionering van een verwarmingssysteem op zonne-energie voor collectieve systemen Voordelen van gravitaire drainage voor collectieve systemen Economisch optimale dimensionering

Nadere informatie

Twineo. Condensatie voor iedereen >> Gegarandeerde besparing van energie >> Warm water in overvloed >> Zeer compact. << www.dedietrich.

Twineo. Condensatie voor iedereen >> Gegarandeerde besparing van energie >> Warm water in overvloed >> Zeer compact. << www.dedietrich. ZONNE-ENERGIE HOUT WARMTEPOMPEN GAS/STOOKOLIE CONDENSATIE Twineo C O N D E N S E R E N D E V L O E R G A S K E T E L EASYLIFE Condensatie voor iedereen >> Gegarandeerde besparing van energie >> Warm water

Nadere informatie

Verwarminginstallaties

Verwarminginstallaties Verwarminginstallaties Energiediagnose van een bestaande installatie Verbeteren van een bestaande installatie Een nieuwe installatie ontwerpen Verwarminginstallatie met warm water? 1 Verlies? Verlies?

Nadere informatie

De natuurlijke combinatie

De natuurlijke combinatie De natuurlijke combinatie DAIKIN ALTHERMA HYBRIDE WARMTEPOMP 2 Een nieuwe opportuniteit in residentiële verwarming! Steeds meer huiseigenaars willen hun verwarmingssysteem, met name hun gasketel, vervangen

Nadere informatie

Systeem - VOLL WONING

Systeem - VOLL WONING S.0. Gegevens en informatiebronnen Systeem - VOLL WONING Algemene kenmerken van het verwarmingssysteem Warmteproductie Ketel Brandstof : Aardgas Fabricagedatum : 01/01/2004 Vermogen : 35,000 kw Warmtedistributie

Nadere informatie

CALEFFI ACADEMY HYDRONIC DESIGN // WARMTESYSTEMEN. November 2016 Marc Heusinkveld

CALEFFI ACADEMY HYDRONIC DESIGN // WARMTESYSTEMEN. November 2016 Marc Heusinkveld CALEFFI ACADEMY HYDRONIC DESIGN // WARMTESYSTEMEN November 2016 Marc Heusinkveld Credits & copyright Credits & copyright: EnergyPLAN CENTRALE STOOKPLAATS WARMTENET IN HET KLEIN Gebrek aan comfort Hoge

Nadere informatie

Ruimteverwarming. 1 Inleiding... 1. 2 Energieverbruik ruimteverwarming... 2. 3 Centrale verwarming... 3. 4 Decentralisatie... 4

Ruimteverwarming. 1 Inleiding... 1. 2 Energieverbruik ruimteverwarming... 2. 3 Centrale verwarming... 3. 4 Decentralisatie... 4 1 Inleiding... 1 2 Energieverbruik ruimteverwarming... 2 3 Centrale verwarming... 3 4 Decentralisatie... 4 5 Convectieverwarming... 5 6 Stralingsverwarming... 9 7 Keuzecriteria... 11 1 Inleiding Voor de

Nadere informatie

Comfort en gerustheid. Warmte is ons element. Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw. Logatherm WPS/WPS K. [ Lucht ] [ Water ]

Comfort en gerustheid. Warmte is ons element. Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw. Logatherm WPS/WPS K. [ Lucht ] [ Water ] [ Lucht ] [ Water ] Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw [ Aarde ] [ Buderus ] Comfort en gerustheid Logatherm WPS/WPS K De Logatherm glycolwater/water warmtepompen WPS van Buderus

Nadere informatie

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens een VOLWAARDIG alternatief voor een klassiek verwarmingsen. koelsysteem» Solution. AquaFREE RESIDENTIEEL

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens een VOLWAARDIG alternatief voor een klassiek verwarmingsen. koelsysteem» Solution. AquaFREE RESIDENTIEEL Verwarming & Airconditioning «Ik wens een VOLWAARDIG alternatief voor een klassiek verwarmingsen koelsysteem» Solution AquaFREE RESIDENTIEEL Solution Ik wens een performante verwarming. Ik wens een milieuvriendelijke

Nadere informatie

Afvoerlucht als warmtebron Warmteterugwinning met lucht-water warmtepompen

Afvoerlucht als warmtebron Warmteterugwinning met lucht-water warmtepompen Vaktechniek Uittreksel van De Onderneming nr. 907 - Februari 2014 Afvoerlucht als warmtebron Warmteterugwinning met lucht-water warmtepompen Door Frank Hartmann Hernieuwbare energie is ruimer dan alleen

Nadere informatie

PRO GAHP ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN

PRO GAHP ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN PRO GAHP ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN CoolingWays ontwikkelt en levert, in samenwerking met Robur, verwarmingssystemen die werken op aardgas. Hierdoor kunnen wij zeer hoge

Nadere informatie

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt?

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? 1 Hoe begin ik eraan? 1 Besparen zonder geld uit te geven. 2 Besparen via zinvolle investeringen. 3 Investeren in alternatieve

Nadere informatie

Afstellen van verwarmingsinstallaties. Paul De Schepper

Afstellen van verwarmingsinstallaties. Paul De Schepper Afstellen van verwarmingsinstallaties Paul De Schepper Doel Aandacht besteden aan REG Werkwijze : Checklist afstellen van verwarmingsinstallaties www.ond.vlaanderen.be/energie/maatregelen.htm Afstellen

Nadere informatie

Sanistage. warmtepompboiler voor sanitair warm water

Sanistage. warmtepompboiler voor sanitair warm water Sanistage warmtepompboiler voor sanitair warm water Sanistage warmtepompboiler All in one systeem voor energiezuinig baden en douchen Met een Sanistage boiler met geïntegreerde warmtepomp kunt u het hele

Nadere informatie

PHAROS Gamma combi-condensatievloerketels

PHAROS Gamma combi-condensatievloerketels Gas Zonne-energie PHAROS Gamma combi-condensatievloerketels > Energiebesparingen > Optimaal comfort bij verwarming en productie van sanitair warm water > Beperkt gebruik vloeroppervlak > Ideaal bij intensief

Nadere informatie

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens een VOLWAARDIG alternatief voor een klassiek verwarmingsen. koelsysteem» Solution. AquaFREE RESIDENTIEEL

Verwarming & Airconditioning. «Ik wens een VOLWAARDIG alternatief voor een klassiek verwarmingsen. koelsysteem» Solution. AquaFREE RESIDENTIEEL Verwarming & Airconditioning «Ik wens een VOLWAARDIG alternatief voor een klassiek verwarmingsen koelsysteem» Solution AquaFREE RESIDENTIEEL Solution Ik wens een performante verwarming. Ik wens een milieuvriendelijke

Nadere informatie

Coolwex. warmtepompboiler voor sanitair warm water. durable water heater

Coolwex. warmtepompboiler voor sanitair warm water. durable water heater Coolwex warmtepompboiler voor sanitair warm water durable water heater Coolwex warmtepompboiler All-in-onesysteem voor energiezuinig baden en douchen Met een Coolwex boiler met geïntegreerde warmtepomp

Nadere informatie

verwarming, sanitair warm water en koeling drievoudig comfort.

verwarming, sanitair warm water en koeling drievoudig comfort. verwarming, sanitair warm water en koeling drievoudig comfort. Uw woning verwarmen zonder gas of stookolie... Een verwarming die geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen, dat was de aanleiding tot

Nadere informatie

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant?

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Energie verwarming en SWW Stijgende prijzen woningen zonder spouwisolatie Woningen met enkel glas Woningen zonder dakisolatie 2 1 Energie elektriciteit

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

PREMIE 9 GASKETELS MET LAGE TEMPERATUUR, INCLUSIEF CONDENSATIEKETELS

PREMIE 9 GASKETELS MET LAGE TEMPERATUUR, INCLUSIEF CONDENSATIEKETELS PREMIE 9 GASKETELS MET LAGE TEMPERATUUR, INCLUSIEF CONDENSATIEKETELS Een Brussels gezin besteedt gemiddeld 55 procent van zijn energiebudget aan verwarming. Deze post leidt dus tot aanzienlijke uitgaven

Nadere informatie

INVULFORMULIER Energie Advies Procedure. Aspect: VERWARMINGSINSTALLATIE. Dossiernummer:

INVULFORMULIER Energie Advies Procedure. Aspect: VERWARMINGSINSTALLATIE. Dossiernummer: INVULFORMULIER Energie Advies Procedure Aspect: VERWARMINGSINSTALLATIE Dossiernummer: 1.0 Energiesector Locatie Beschermd volume van energiesector.. m³ Factuur beschikbaar afzonderlijke factuur geen afzonderlijke

Nadere informatie

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Persmap Januari 2014 ARIANEXT, EEN COMPLEET GAMMA WARMTEPOMPEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN Chaffoteaux vergroot zijn gamma multi-energiesystemen voor de verwarming

Nadere informatie

Verwarming en klimaatregeling

Verwarming en klimaatregeling Verwarming en klimaatregeling BRISE Thomas Deville Facilitator Duurzame gebouwen Doelstelling(en) van de presentatie De werking van een installatie voor verwarming / SWW / koeling begrijpen De technische

Nadere informatie

M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen

M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen Warmtepompen M-Thermal Voordelen lucht/water warmtepompen Elektrische verwarming Minder CO2 uitstoot Stookolie CV Ketel M-Thermal Het verwarmen met een lucht/water zorgt veruit voor het minste CO2 uitstoot.

Nadere informatie

Condenserende Ketels. Energiezuinig : niet enkel tegen de sterk gestegen energieprijzen... Laurent Vercruysse Viessmann Belgium

Condenserende Ketels. Energiezuinig : niet enkel tegen de sterk gestegen energieprijzen... Laurent Vercruysse Viessmann Belgium Condenserende Ketels Laurent Vercruysse Viessmann Belgium Vorlage 1 05/2008 Viessmann Werke Energiezuinig : niet enkel tegen de sterk gestegen energieprijzen... Maar ook : Reserve van fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Waarom je blauw betalen aan energie?

Waarom je blauw betalen aan energie? Waarom je blauw betalen aan energie? Energieprijzen Voordeel van energievriendelijke installaties Opbrengst spaarboekje Haal je voordeel uit energievriendelijke oplossingen voor warmte en water! Bespaar

Nadere informatie

ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP. Dirk Saelens. Afdeling Bouwfysica, Departement Burgerlijke Bouwkunde, K.U.

ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP. Dirk Saelens. Afdeling Bouwfysica, Departement Burgerlijke Bouwkunde, K.U. NAV STUDIENAMIDDAG MASSIEF PASSIEFBOUW IN DE PRAKTIJK: AANPAK VAN ONTWERP TOT REALISATIE NAAR EEN PASSIEVE WONING OP BASIS VAN TRADITIONELE BOUWMETHODES ROL VAN INSTALLATIETECHNIEKEN EN IMPACT OP UW ONTWERP

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

een valabel alternatief

een valabel alternatief een valabel alternatief Een zogenaamde lucht/water-warmtepomp komt vaak voordeliger uit dan een verwarmingssysteem op stookolie. Om ook aardgas achter zich te kunnen laten is meestal wel een fikse premie

Nadere informatie

Ecoverter. hoog-voelbaar inverter splitairco

Ecoverter. hoog-voelbaar inverter splitairco Ecoverter hoog-voelbaar inverter splitairco 1 Ecoverter Onklopbaar zuinige koeling voor technische ruimtes Computerruimtes of serverrooms moeten constant gekoeld worden om de bedrijfskritische apparatuur

Nadere informatie

Verwarming en sanitair warm water

Verwarming en sanitair warm water 1 Installatie-eisen bij renovatie Verwarming en sanitair warm water Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. TOEPASSING... 2 2. KETEL... 2 2.1 Energieverbruiksmeters... 3 3. WARMTEPOMP... 4 3.1

Nadere informatie

Vaktechniek. Uittreksel van De Onderneming nr. 915 - November 2014. Inleiding

Vaktechniek. Uittreksel van De Onderneming nr. 915 - November 2014. Inleiding Prestaties van een combinatie thermische zonnecollectoren en een warmtepomp Impact van regelstrategie en hydraulische aansluiting van doorslaggevend belang Door J. Veeken, J. Verheyen en M. Sourbron Dit

Nadere informatie

Europees Energielabel volgend jaar ook wettelijk verplicht voor thermische installaties.

Europees Energielabel volgend jaar ook wettelijk verplicht voor thermische installaties. Persbericht: Europees Energielabel volgend jaar ook wettelijk verplicht voor thermische installaties. Vanaf 26 september 2015 moeten volgens een Europese richtlijn alle nieuw verkochte verwarmings- en

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Gedeeltelijke en gefaseerde Leefmilieu Brussel van het systeem voor verwarming en SWW Jonathan FRONHOFFS CENERGIE Doelstellingen van de presentatie Een overzicht geven van de

Nadere informatie

CALEFFI ACADEMY HYDRONIC DESIGN // WARMTESYSTEMEN. Oktober 2016 Patrick Hagen

CALEFFI ACADEMY HYDRONIC DESIGN // WARMTESYSTEMEN. Oktober 2016 Patrick Hagen CALEFFI ACADEMY HYDRONIC DESIGN // WARMTESYSTEMEN Oktober 2016 Patrick Hagen ACTUALITEIT VLAANDEREN DE STROOMVERSNELLING UITGANGSPUNT Doelstellingen 2030 realiseren Energietransitie: - efficiënter energieverbruik

Nadere informatie

Ruimteverwarming met warmtepompen:

Ruimteverwarming met warmtepompen: Ruimteverwarming met warmtepompen: principes en werking van verschillende warmtepompsystemen en toepassingen in woningbouw TRIAS ENERGETICA 2 1 Dus 1. Eerst goed isoleren en luchtdicht bouwen (de warmtebehoefte

Nadere informatie

WARMTEPOMPEN. Place here a collage picture of air water heat pumps

WARMTEPOMPEN. Place here a collage picture of air water heat pumps Place here a collage picture of air water heat pumps WARMTEPOMPEN NIBE heeft een zeer uitgebreid assortiment warmtepompen. Met verschillende typen en variatie in verkrijgbare groottes, biedt NIBE voor

Nadere informatie

DIAGNOSEVERSLAG VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1

DIAGNOSEVERSLAG VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 DIAGNOSEVERSLAG VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 Erkende verwarmingsinstallateur Verantwoordelijke van de technische installaties Naam:... Identificatienummer:... Onderneming:... Btw-nummer:... Straat:...

Nadere informatie

Verwarming - ecologie

Verwarming - ecologie InterSOLUTION Beste mevrouw, Beste meneer, InterSOLUTION Van Marcke maakt van deze gelegenheid gebruik u via dit persdossier haar selectie producten voor te stellen voor de beurs InterSOLUTION. U vindt

Nadere informatie

Waarop letten bij het kiezen van een zonneboiler?

Waarop letten bij het kiezen van een zonneboiler? Waarop letten bij het kiezen van een zonneboiler? Inleiding Een zonneboiler bestaat uit de drie volgende hoofdbestanddelen: - de zonnecollector(en): het meest zichtbare onderdeel - de boiler of opslagvat

Nadere informatie

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper en terugverdientijden Niek Tramper en terugverdientijden Zonneboiler geeft warm tapwater Zonnepanelen geven elektriciteit Warmtepomp geeft verwarming Pelletkachel geeft verwarming Zonneboiler Uitgangspunt:

Nadere informatie

e natuurlijke combinatie DAIKIN ALTHERMA HYBRIDE WARMTEPOMP VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER Voorlopige informatie

e natuurlijke combinatie DAIKIN ALTHERMA HYBRIDE WARMTEPOMP VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER Voorlopige informatie e natuurlijke combinatie DAIKIN ALTHERMA HYBRIDE WARMTEPOMP VERWARMING EN SANITAIR WARM WATER Voorlopige informatie 2 De toekomst begint nu... 3 en de toekomst is ecologischer, energiezuiniger en prijsbewuster.

Nadere informatie

De beste investering op het gebied van condensatie. >> Gegarandeerd hoog rendement >> Warm water in overvloed >> Eenvoudig in te bouwen

De beste investering op het gebied van condensatie. >> Gegarandeerd hoog rendement >> Warm water in overvloed >> Eenvoudig in te bouwen C o n d e n s a t i e G a s w a n d k e t e l Vivadens EASYLIFE De beste investering op het gebied van condensatie >> Gegarandeerd hoog rendement >> Warm water in overvloed >> Eenvoudig in te bouwen DE

Nadere informatie

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :...

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer :.. van../../.

Nadere informatie

>> Compact én performant >> Maximaal besparen >> Gebruiksvriendelijk

>> Compact én performant >> Maximaal besparen >> Gebruiksvriendelijk ZONNESYSTEMEN HOUT WARMTEPOMPEN CONDENSATIE OLIE/GAS Naneo CONDENSERENDE GASWANDKETEL EASYLIFE De essentie van condensatie >> Compact én performant >> Maximaal besparen >> Gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Waar zijn we met het verduurzamen van onze woningen in Nederland?

Waar zijn we met het verduurzamen van onze woningen in Nederland? Waar zijn we met het verduurzamen van onze woningen in Nederland? We hebben veelal nog verouderde woningen waarbij ongeveer een kwart van de huiseigenaren een hypotheekschuld heeft boven de huidige marktwaarde.

Nadere informatie

STIEBEL ELTRON zit vol energie.

STIEBEL ELTRON zit vol energie. STIEBEL ELTRON zit vol energie. Uit ideeën ontstaan bij ons innovaties die de markt in beweging brengen. Als technisch gedreven onderneming gaan wij oplossingsgericht te werk en ontwikkelen we uitstekende,

Nadere informatie

TERTIAIRE MARKT UW PARTNER VOOR OPLOSSINGEN IN GROTE GEBOUWEN CENTRALE VERWARMING SANITAIR WARMWATERBEREIDING STOOKPLAATSUITRUSTING. www.ygnis.

TERTIAIRE MARKT UW PARTNER VOOR OPLOSSINGEN IN GROTE GEBOUWEN CENTRALE VERWARMING SANITAIR WARMWATERBEREIDING STOOKPLAATSUITRUSTING. www.ygnis. TERTIAIRE MARKT UW PARTNER VOOR OPLOSSINGEN IN GROTE GEBOUWEN CENTRALE VERWARMING SANITAIR WARMWATERBEREIDING STOOKPLAATSUITRUSTING www.ygnis.be SANITAIR WARM- WATERBEREIDER CORFLOW SPIRAALBOILER 4 modellen

Nadere informatie

Ecoverter. hoog-voelbaar inverter splitairco

Ecoverter. hoog-voelbaar inverter splitairco Ecoverter hoog-voelbaar inverter splitairco Ecoverter Koeling technische lokalen Model/klasse/vermogen Type AS07RIY Type AS09RIY Type AS12RIY Type AS14RIY 2,0kW 2,5kW 3,4kW 4,0kW Type AS18RIY Type AS24RIY

Nadere informatie

Warmtepompen : Wanneer wel of niet?

Warmtepompen : Wanneer wel of niet? Warmtepompen : Wanneer wel of niet? TRIAS ENERGETICA 2 Dus 1. Eerst goed isoleren en luchtdicht bouwen (de warmtebehoefte beperken) 2. Dan duurzame energietechnieken maximaal benutten 3. Als laatste fossiele

Nadere informatie

Natuurlijk en slim verwarmen

Natuurlijk en slim verwarmen Lu LU C H T / WAT E R Natuurlijk en slim verwarmen met de modernste warmtepomptechnologie van Verisol 3 Ga voor optimaal comfort zonder co2 uitstoot en een minimum aan verbruik Ecodan Next Generation Boiler

Nadere informatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie Zonneboilersystemen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen in de toekomst: de energie die u verbruikt, is gratis,

Nadere informatie

Efficiënte energievoorziening. Warmtepompen - het verwarmingssysteem met toekomst.

Efficiënte energievoorziening. Warmtepompen - het verwarmingssysteem met toekomst. Warmtepompen Efficiënte energievoorziening. Warmtepompen - het verwarmingssysteem met toekomst. Voorbeeldoplossingen voor uw woning 10 2012 Warmtepompen - het verwarmingssysteem met toekomst. Maak kennis

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties

Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische installaties Leefmilieu Brussel Energie becijferen Jonathan FRONHOFFS Cenergie cvba Doelstelling(en) van de presentatie Opfrissen van de theoretische

Nadere informatie

Maximale mogelijkheden

Maximale mogelijkheden NIEUW: Mr. Slim+ Maximale mogelijkheden Energie zinvol gebruiken Productinformatie Mr. Slim+ Mr. Slim warm water + koelen en verwarmen Mr. Slim+ Ideale combinatie Bij het nieuwe Mr.Slim+ systeem weerspiegelt

Nadere informatie

De warmtepomp. Het creëren van draagvlak. Rimme van der Ree Directeur

De warmtepomp. Het creëren van draagvlak. Rimme van der Ree Directeur De warmtepomp Het creëren van draagvlak Rimme van der Ree Directeur 2 Wat kost/ is pottentiele energie? Grootheid (Potentiele) Energie Elektra kwh Aardgas m 3 Propaan kg LPG L Stadsverwarming GJ Benzine

Nadere informatie

Energiecongres OVED 2015 Herkennen collectieve installaties - Tips

Energiecongres OVED 2015 Herkennen collectieve installaties - Tips 1 Energiecongres OVED 2015 Herkennen collectieve installaties - Tips Welkom Ing. Daniel Küpper Van Marcke College OVED Energiecongres 25/06/2015 2 Inhoud van de sessie Identificatie brandstof Identificatie

Nadere informatie

Specialist in warmtepompen LORIA LUCHT/WATER WARMTEPOMP DUURZAAM VERWARMEN, KOELEN EN WARM WATER VOOR ELKE WONING

Specialist in warmtepompen LORIA LUCHT/WATER WARMTEPOMP DUURZAAM VERWARMEN, KOELEN EN WARM WATER VOOR ELKE WONING Specialist in warmtepompen LORIA LUCHT/WATER WARMTEPOMP DUURZAAM VERWARMEN, KOELEN EN WARM WATER VOOR ELKE WONING LUCHT/WATER WARMTEPOMP UITSTEKENDE ENERGIEPRESTATIE Aangename warmte in de winter, verfrissende

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

SolarFreezer. Comfort zonder aardgas

SolarFreezer. Comfort zonder aardgas SolarFreezer Comfort zonder aardgas Jacques Mathijsen April 2017 1 Energie per woning Gemiddeld energie verbruik in Nederland woning met 2.2 personen Elektrische energie 100% = 3.500 kwh Thermische energie

Nadere informatie

Atmosferische gaswandketels. Vaillant biedt het beste comfort. in elke situatie

Atmosferische gaswandketels. Vaillant biedt het beste comfort. in elke situatie Atmosferische gaswandketels Vaillant biedt het beste comfort in elke situatie atmotec plus atmotec pro Waarom een atmosfe Omdat 140 jaar 140 jaar van efficiëntie en duurzaamheid Sinds meer dan 140 jaar

Nadere informatie

GT 120 GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL

GT 120 GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL ZONNE-ENERGIE HOUT WARMTEPOMPEN GAS/STOOKOLIE CONDENSATIE GIETIJZEREN GAS / STOOKOLIEKETEL, VLOERMODEL ADVANCE Grenzeloos comfort >> >> >> Geluidsarme werking en Lange levensduur Oplossingen en Comfort

Nadere informatie

PHAROS, NIEUW GAMMA COMBI-VLOERVERWARMINGSKETELS

PHAROS, NIEUW GAMMA COMBI-VLOERVERWARMINGSKETELS Gas Zonne-energie PHAROS, NIEUW GAMMA COMBI-VLOERVERWARMINGSKETELS PERSMAP Januari 2014 PHAROS: DE ALLES-IN-ééN -ZUILEN Om de kwaliteit van haar oplossingen te verbeteren en tegelijk te beantwoorden aan

Nadere informatie

Sanistage. Sanistage. warmtepompboiler voor sanitair warm water. durable water heater

Sanistage. Sanistage. warmtepompboiler voor sanitair warm water. durable water heater Sanistage warmtepompboiler voor sanitair warm water Sanistage durable water heater Sanistage warmtepompboiler All in one systeem voor energiezuinig baden en douchen Met een Sanistage boiler met geïntegreerde

Nadere informatie

Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW)

Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW) Energiebesparingspotentieel door isolatie Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW) Het is bekend dat de CO 2 uitstoot tegen 2020 fors naar omlaag moet. In Duitsland zijn

Nadere informatie

>> Een maximum aan besparingen >> Comfort voor iedereen >> Ideaal voor renovatie

>> Een maximum aan besparingen >> Comfort voor iedereen >> Ideaal voor renovatie ZONNESYSTEMEN HOUT WARMTEPOMPEN CONDENSATIE OLIE/GAS Wingo CONDENSERENDE STOOKOLIEKETELS EASYLIFE Condensatie stookolie aan de beste prijs! >> Een maximum aan besparingen >> Comfort voor iedereen >> Ideaal

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

Hout heat storage stoof op hybrid buffervat

Hout heat storage stoof op hybrid buffervat Hout heat storage stoof op hybrid buffervat Het beste is maar goed genoeg 2/17 Het beste is maar goed genoeg 3/17 Het beste is maar goed genoeg 4/17 a) Buffervat 1000 Liter Technische specificaties Solarboiler

Nadere informatie

HP Inverter >> >> >> Lucht als warmtebron

HP Inverter >> >> >> Lucht als warmtebron ZONNE-ENERGIE HOUT WARMTEPOMPEN GAS/STOOKOLIE CONDENSATIE L U C H T / W A T E R W A R M T P O M P E N ADVANCE Lucht als warmtebron >> >> >> Energie besparen en het milieu respecteren Maximaal comfort aan

Nadere informatie

Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen

Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen Bosta... a perfect fit! Waarom een warmtepomp? Fossiele brandstoffen worden schaars en daardoor kostbaar. Bovendien veroorzaakt het gebruik van fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Nefit EnviLine split warmtepomp. Nefit houdt Nederland warm. EnviLine. split warmtepomp

Nefit EnviLine split warmtepomp. Nefit houdt Nederland warm. EnviLine. split warmtepomp Nefit EnviLine split warmtepomp Nefit houdt Nederland warm EnviLine split warmtepomp Nefit EnviLine split warmtepomp Méér besparen met duurzame energie uit buitenlucht Met EnviLine introduceert Nefit de

Nadere informatie

TALIA GREEN HYBRID Gewaarborgd warmtecomfort tegen de beste prijs bij elk weer.

TALIA GREEN HYBRID Gewaarborgd warmtecomfort tegen de beste prijs bij elk weer. COMBIWANDKETEL EN WARMTEPOMP Gewaarborgd warmtecomfort tegen de beste prijs bij elk weer. te besparen en biedt een intelligente combinatie van een condensatiegasketel en een lucht/ Een betaalbare en krachtige

Nadere informatie

Wij hebben het antwoord voor de woningtechniek van de toekomst.

Wij hebben het antwoord voor de woningtechniek van de toekomst. Maak uw woning toekomstklaar en efficiënt. Minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen? Met hernieuwbare energieën uw kosten verlagen? Met een intelligente regeling efficiëntie koppelen aan comfort?

Nadere informatie

Blijft verwarmen met olie en gas betaalbaar?

Blijft verwarmen met olie en gas betaalbaar? Blijft verwarmen met olie en gas betaalbaar? Warmtepompen voor woningverwarming en airconditioning 1 Inleiding. Tot ver in de 19e eeuw was hout de belangrijkste brandstof, en werd een groot deel van de

Nadere informatie

Energy Recovery Ventilator. Ventilatie met warmteterugwinning

Energy Recovery Ventilator. Ventilatie met warmteterugwinning Energy Recovery Ventilator Ventilatie met warmteterugwinning Energy Recovery Ventilator (ERV) Energie-efficiënt en ecologisch Deze ventilator met warmteterugwinning biedt een maximaal comfort en heel wat

Nadere informatie

DE RYCK Klima. 1 kw primaire energie 2,25 kw warmte. ŋ verlies op motor 10% netto vermogen op WP 34% geeft warmte afvoer verwarmingscircuit

DE RYCK Klima. 1 kw primaire energie 2,25 kw warmte. ŋ verlies op motor 10% netto vermogen op WP 34% geeft warmte afvoer verwarmingscircuit DE RYCK Klima LUWAGAM : pomp lucht-water aangedreven met gasmotor PAUL DE RYCK Werking op laag niveau (buitenlucht min. 0 C) omzetten naar warmte op hoog niveau (buiswater max. 50 C) Serreverwarming buis

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Hybride warmtepompen Wat, wanneer en hoe?

Hybride warmtepompen Wat, wanneer en hoe? Hybride warmtepompen Wat, wanneer en hoe? Simon Tuitel, Product Manager Warmtepompen, Controls & connectivity Agenda Wat is een Hybride systeem Waarom Hybride en wat zijn de voordelen Voorbeeld berekening

Nadere informatie

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW):

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92. Model geldig

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

Centrale verwarming. Sven Wuyts, Steunpunt DuBo dienst energiebegeleiding 24 oktober 2016

Centrale verwarming. Sven Wuyts, Steunpunt DuBo dienst energiebegeleiding 24 oktober 2016 Centrale verwarming Sven Wuyts, Steunpunt DuBo dienst energiebegeleiding 24 oktober 2016 Een school verwarmen Achtergrond: Energie Rendement Centrale verwarming: Onderdelen Aandachtspunten Energie Hoeveelheid

Nadere informatie

Warmtepompen en isolatie: het winnende duo?

Warmtepompen en isolatie: het winnende duo? Warmtepompen en isolatie: het winnende duo? Alain LEMAÎTRE van GOGRAPHIC Philippe DELCON van REVAMP BIM, 21 september 2010 Technische / technologische beschrijving Technische / technologische beschrijving

Nadere informatie

Infogids zonneboiler

Infogids zonneboiler Infogids zonneboiler Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 Wat is een zonneboiler?... 2 De werking van een zonneboiler... 2 Waarmee moet u rekening houden?... 2 De kostprijs van een zonneboiler... 3 Overzicht

Nadere informatie

Topefficiëntie voor elke woning

Topefficiëntie voor elke woning INVERTER LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN WPL 15/20/25 Topefficiëntie voor elke woning A+++ bij W35 1) SPF tot 4,53 2) Voor nieuwbouw en renovatie Zeer stille werking: 56 db(a) 1) volgens de ErP richtlijnen vanaf

Nadere informatie