Inhoud. Een greep uit Over anzegem Administratieve fiche 5. Besturen Gemeenteraad 6 College van burgemeester & schepenen 6 Adviesraden 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Een greep uit 2014 4. Over anzegem Administratieve fiche 5. Besturen Gemeenteraad 6 College van burgemeester & schepenen 6 Adviesraden 7"

Transcriptie

1 2014 Jaarverslag

2 Inhoud Een greep uit Over anzegem Administratieve fiche 5 Besturen Gemeenteraad 6 College van burgemeester & schepenen 6 Adviesraden 7 Dienstverlening Gemeentepersoneel 13 Informatie aan de bevolking 16 Meldingen & klachten 18 Anzegem in euro Gemeentefinanciën 19 Energieverbruik 20 Algemene info Bevolkingsgegevens 21 Justitie & politie 22 Brandweer 23 Verkeer, wegen & waterlopen 24 Onroerend & roerend patrimonium 25 Elektriciteitsvoorzieningen - Openbare verlichting 26 Televisie-& radiodistributie 27 Watervoorziening 27 Landbouw, tuinbouw, veeteelt, bosbouw & visvangst 28 Onderwijs 29 Vrije Tijd 31 BKO 31 Speelpleinwerking 33 Grabbelpas 34 Nevenactiviteiten 34 Jeugdwerkbeleidsplan 35 Cultuur 37 Toerisme 40 Bibliotheek 42 Sport 43 Eredienst 46 Sociale Dienstverstrekking 47 Gemeentelijke sociale dienstverlening 47 OCMW 50 Milieubeleid 51 PWA Aktiv-hulp Rode Kruis 52 Ruimtelijke Ordening, stedenbouw & huisvesting 54 Lokale Economie 55

3

4 Een greep uit Sint-Janskerk afgebrand 16 oktober 2014 zal in het geheugen van veel Anzegemnaren gegrift blijven. Aankoop Biehotex-site Op 24 oktober 2014 ondertekenden we de verkoopsovereenkomst voor de Biehotex-site. Dit wordt de nieuwe thuis van de Technische Dienst. Anzegem een buiten-kans! Deze baseline, bedacht door Jaak Moerman, omschrijft onze gemeente perfect! Vernieuwd Lijsternest Na een jarenlange renovatie opende het Lijsternest opnieuw de deuren. Het is nu een museum en schrijversresidentie. Kunst Ze! In mei vond de eerste editie van Kunst Ze! plaats. Via dit project gingen de Jeugd- en Cultuurdienst op zoek naar jong en creatief talent in Anzegem. Openbare Werken Er werden nieuwe voetpaden in de Kalkstraat en het Schaliënhof aangelegd. Daarnaast deden we bestrijkingswerken in de Stientjesstraat en werd er verder gewerkt aan de doortocht van ingooigem. Herdenking vliegtuigcrash Op 15 juni herdachten we de vliegtuigcrash van 1944 nabij de hoeve van de familie De Bosschere (Weedries). Zes van de zeven bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Overeenkomst Wiel in Wiel Op 10 juni ondertekende het gemeentebestuur een overeenkomst voor 6 jaar met Wiel in Wiel. Aurèle Vandendriessche In september was er een tentoonstelling over marathonlegende Aurèle Vandendriessche. Nieuwe sportvloer Eind juni openden we de nieuwe sportvloer in het sport- en ontmoetingscentrum Torrebos. Land van Streuvels In december werd in Grijsloke de eerste bewegwijzeringspaal van het wandelnetwerk Land van Streuvels geplaatst. Kermis Anzegem Onder impuls van het gemeentebestuur kreeg de Anzegemse kermis in september wat meer schwung, met o.a. een billenkarrace, parochianenkoers,... Jaarverslag

5 Over Anzegem Administratieve fiche Provincie Arrondissement Fusie Adres Tel Fax Website West-Vlaanderen Kortrijk Anzegem-Kaster-Tiegem-Ingooigem-Vichte De Vierschaar 1 (administratieve zetel) Beukenhofstraat 42 (Antennepunt Vichte) (algemeen nummer) (Antennepunt Vichte) (algemeen nummer) (antennepunt Vichte) Facebook/Twitter Ondernemingsnummer Brandweer Beukenhofstraat 44 in Vichte Noodnummer: Tweede nummer: Fax: OCMW Lieven Bauwensstraat 40 - tel fax Jaarverslag

6 Besturen De gemeenteraad in 2014 Colman Rik - Kerkstraat 24, 8570 Anzegem Coucke Greet - Kerkdreef 18, 8570 Anzegem of Delrue Johan - Kerkstraat 131, 8570 Anzegem of // Demets Davy - Oudstrijdersstraat 2/0004, 8570 Anzegem Demeulemeester Willy - Elf Novemberlaan 69, 8570 Anzegem of Desmet Pascal - Smeierstraat 8, 8572 Anzegem of Detavernier Twighi - Tjampensstraat 9, 8570 Anzegem of Devlaminck Youri - Beukenhofstraat 110, 8570 Anzegem Devogelaere Gino - Klijtstraat 4, 8570 Anzegem of Ducatteeuw Yannick - Hoogstraat 8, 8573 Anzegem of Duquesnoy Nicolas - Harelbekestraat 8, 8570 Anzegem of Gerniers Victor - Varentstraat 27, 8570 Anzegem of Heytens-Ampe Anne Marie - Beukenhofstraat 74, 8570 Anzegem of Lanneau Prudent - Ingooigemstraat 20, 8570 Anzegem of Recour Eddy - Buyckstraat 7, 8570 Anzegem of Steverlynck-Kokoszko Jolanta - Beukenhofstraat 48, 8570 Anzegem of Tack Dirk - Bosstraat 22, 8570 Anzegem of Tack-Defoirdt Mia - Elf Novemberlaan 79, 8570 Anzegem of Titeca Stephan - Klokketuin 78, 8570 Anzegem of Van Marcke Claude - Grote Leiestraat 93, 8570 Anzegem of Vaneeckhout Jeremie - Statiestraat 79/0003, 8570 Anzegem Vanmarcke Maurice - Borreberg 12, 8570 Anzegem of Veys Noël - Grote Leiestraat 22, 8570 Anzegem Vergaderingen In 2014 kwam de gemeenteraad tienmaal bijeen en achtmaal in commissie. Het college van burgemeester en schepenen Burgemeester - Claude VAN MARCKE Administratieve organisatie, Personeel/tewerkstelling, Brandweer/politie, Europese aangelegenheden, Burgerlijke Stand, Begraafplaatsen 1 ste schepen - Rik COLMAN Communicatie & inspraak, Patrimonium en infrastructuur, Werkgelegenheid, PWA, Mobiliteit, Verkeer, Openbaar Vervoer & Verkeersveiligheid, Dorpskernvernieuwing, Huisvesting en woonbeleid, Leefmilieu en natuur, Energie, Erfgoed, Erediensten 2 de Schepen - Gino DEVOGELAERE Openbare werken, Groendienst, Afval & containerparken, Landbouw & tuinbouw, Dierenwelzijn 3 de Schepen - Noël VEYS Onderwijs, Toerisme en toeristische infrastructuur, Feestelijkheden 4 de Schepen - Jeremie VANEECKHOUT Ruimtelijke ordening, Cultuur en Bibliotheek, Sport, Jeugd, Ontwikkelingssamenwerking 5 de Schepen - Johan DELRUE Financiën, ICT, Economie en middenstand/kmo, RioP-Waterdienst VMW 6 de Schepen (ook OCMW-voorzitter) - Mia TACK-DEFOIRDT OCMW, Sociale zaken, Senioren, Gezin, Kinderopvang en Gelijke kansenbeleid, Armoedebestrijding Vergaderingen In 2014 kwam het college van burgemeester en schepenen 45 maal samen. Jaarverslag

7 Adviesraden Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw De gemeenteraad heeft in zitting van 18 maart 2014 alle leden aangeduid en benoemd. Deze nieuwe samenstelling werd goedgekeurd door de deputatie op 24 april Voorzitter: Jan Steverlynck Secretaris: Lieve Ketsman Deskundigen 1 e deskundige-voorzitter: Jan Steverlynck 2 e deskundige: Jan Dewijngaert - plaatsvervanger: Lien Sulmon 3 e deskundige: Yves Vandendriessche - plaatsvervanger: Isolde Herremans 4 e deskundige: Amandine Eeckhout - plaatsvervanger: Hein Tomme Vergaderingen In 2014 werd er twee keer vergaderd op 2 april 2014 en 22 april 2014 met de oude samenstelling en op 10 september 2014 en 2 december 2014 met de nieuwe samenstelling. Jeugdraad Voorzitter: Stuurgroep: Debbie Vandenberghe Charlotte Francois, Free Dewaele, Nanouschka Verhamme, Olivier Coopman Vergaderingen Algemene vergadering: Stuurgroepvergadering: Wie? vijf keer per jaar vijf keer per jaar afgevaardigden van de jeugdwerkinitiatieven (ieder jeugdwerkinitiatief heeft twee afgevaardigden) Een greep uit organisatie van een kinder- en zwembadfuif vormingsvoormiddag voor de leiding van de jeugdverenigingen fuifbuddy plannen van een vormingsvoormiddag waar het aanbod vooral door de deelnemers werd bepaald. voor de hoofdleiding werd een infovergadering georganiseerd waarbij de belangrijke afspraken werden herhaald. een ontspanningsavond voor het jeugdwerk en een activiteit op de Dag van de Jeugdbeweging. organiseren van een Halloween-activiteit voor + 16-jarigen invulmoment voor de subsidies meewerken aan het SAVE charter project. Toelagen Via het jeugdbeleidsplan werd er voor de jeugdraad voor 2014 een werkingstoelage van voorzien en dat voor: ondersteuning van de particuliere jeugdwerkinitiatieven (subsidies), infobeleid (vorming, jeugdinfobrochure) onthaal en ontmoeting (zwembad- en kinderfuif, activiteit jeugdraad) werkingskosten jeugdraad subsidie security Jaarverslag

8 Culturele Raad Voorzitter: Ondervoorzitter: Secretaris: Vergaderingen Bestuursvergaderingen: Algemene vergadering: Frank Furniere Roger Desmet Dorine Vandendriessche 30 januari - 3 maart - 10 april - 27 mei - 8 juli - 11 september - 30 oktober - 16 december 12 juni - 2 december Een greep uit goedkeuring rekening culturele raad 2013 wat reilt en zeilt er in cultureel Anzegem met o.a. - voorstelling nieuw seizoen Gemeenschapscentrum - aankondiging en toelichting bij de Lancasterherdenking - toelichting bij de toeristische zomerprojecten (literaire lus, kunstzomer) - toelichting Week van de Smaak en oproep tot deelname - voorbereiding gezamenlijk vormingsaanbod met socio-culturele verenigingen : moskeebezoek Desselgem - promotie individueel vormingsaanbod (musical 14-18, reeks verkiezingen in zicht) - voorstelling werking vrijwilligers in onze culturele infrastructuur - stand van zaken digitalisering verhuur culturele infrastructuur - toelichting werking en aanbod Uitleendienst - toelichting Toeristisch Ontwikkelingsplan - oproep tot deelname aan de werkgroep 11 juli-comité - oproep tot deelname aan het 11 november-vredescomité opmaak jaarplan culturele raad goedkeuring toelagen nominatieve lijst 2014 advies aanvullend toelagereglement voor sfeer-en gemeenschapsbevorderende initiatieven of projecten die de gemeente een bijzondere uitstraling geven oproep kandidaturen cultuurtrofee + toelichting rubriek de droomfabriek impact digitaal reservatiesysteem op de huurprijzen- en huishoudelijke reglementen culturele infrastructuur advies straatnaamgeving eerste oproep deelname evocatieproject Groote Oorlog in 1918 Activiteiten werkgroepen: zie eveneens werking Culturele Dienst huldiging laureaten cultuurtrofee werkgroep vormingsaanbod ( i.s.m.verenigingen en/of ten behoeve van individueel geïnteresseerden) werkgroep Week van de Smaak werkgroep lokale historiek draaide op een lager pitje omwille van de voorbereiding van initiatieven in functie van de herdenking Groote Oorlog en voorbereiding Lancasterherdenking Raad van bestuur culturele infrastructuur Vergaderingen Algemeen: 13 januari - 26 november Programmatiewerkgroep GC 14 januari - 26 februari - 22 april - 12 november - 27 november Een greep uit 2014 checklist dringende herstellingen/aanpassingen stand van zaken digitalisering verhuur culturele infrastructuur en impact op de huidige huurprijzen- en huishoudelijke reglementen toelichting werking cel patrimonium binnen de dienst Openbare Werken stand van zaken vrijwilligers toezicht culturele infrastructuur advies specifieke huuraanvragen Toelagen We trokken in totaal uit voor de basis- en werkingstoelagen aan de socio-culturele verenigingen. We kenden ook een toelage culturele promotie toe aan Overleg Cultuur: 4.343,70 De toelagen voor toeristische promotie splitsten we uit als volgt: uitrustingstoelagen muziekverenigingen: andere organisaties nominatief goedgekeurd: 325 De huurtoelagen berekenden we nog steeds volgens het oorspronkelijk reglement. Hiervoor werd in het jaarplan van de cultuurraad voor 2014 een bedrag van gereserveerd. Jaarverslag

9 Sportraad Voorzitter: Secretaris-penningmeester: Marc Deweer Koen Verhaeghe Vergaderingen Bestuursraad: 24 februari, 5 mei, 2 juni, 22 september, 13 oktober, 15 december 2014 Algemene vergadering: 24 maart, 24 november 2014 Een greep uit huldiging sportlaureaten: 17 januari 2014 zwemmeeting: 15 maart 2014 snoepertjestocht: 8 juni 2014 Wandeling en fietstocht met onderweg hapjes en drankjes voor het hele gezin. Startplaats: Ansold, 338 deelnemers Toelagen Voor het werkjaar 2014 kreeg de sportraad een werkingstoelage van Dit budget werd gebruikt voor: toelage aan sportverenigingen met infrastructuur in eigen beheer: (werd verdeeld onder 7 verenigingen volgens het subsidiereglement) informatie- en vormingsactiviteiten administratie, vergaderingen, materiaal, reiskosten projecten: schoolsport, gezinsactiviteiten, Gemeentelijke Gezins- en Welzijnsraad De Snoepertjestocht Voorzitster: Secretaris: Christophe Warnez Sophie De Brouwer Vergaderingen In 2014 waren er 4 algemene vergaderingen van de gezins- en welzijnsraad. Een greep uit februari 2014: Fit in je hoofd, goed in je vel. Een samenwerkingsinitiatief met de seniorenadviesraad rond bevorderen van geestelijke gezondheid. 13 maart 2014: voordracht Do(n t s) van cyberpesten in samenwerking met Logo Leieland, Loka en diverse socio-culturele verenigingen 15 mei 2014: lezing Positief opvoeden, tussen koesteren en kaderen in samenwerking met Loka en diverse socioculturele verenigingen 16 november 2014: uitstap naar Plantenhuis in Vloesberg, kaderend in de Week van de Smaak 27 november 2014: educatieve theatervoorstelling Dronken in de rook van Paco Producties voor alle leerlingen van het 6 de leerjaar en 1 ste middelbaar van het St-Vincentiusinstituut. Deze voorstelling kadert in het jaarlijks project rond middelenpreventie. Toelagen voor basistoelagen voor werkingstoelagen basistoelage (30% van het totale subsidiebedrag) voor ouderraden, afdelingen gezinsbond en liefdadigheidsorganisaties werkingstoelage (70% van het totale subsidiebedrag) is afhankelijk van de aard van de activiteiten en kan bekomen worden door alle (socio-)culturele verenigingen die aan de voorwaarden voldoen Jaarverslag

10 S R Seniorenraad Voorzitter: Secretaris: Ondersteunend ambtenaar: Marnix Vanderhaeghen Erik Tack Carine Goemaere Vergaderingen In 2014 waren er 4 algemene vergaderingen van de seniorenraad. Een greep uit In 2014 waren er plussers 2014 was voor de seniorenraad het eerste jaar van uitvoering van het BBC-plan In het kader van de uitvoering van het ouderenbeleids- en BBC-plan organiseerde de seniorenraad activiteiten zoals: - danscafés (4) - filmvoorstelling - taartnamiddagen in de plaatselijke woon- en zorgcentra - project fit in je hoofd met theater en workshops - digitale week: veilig online en digitale TV, werken met tablet en smartphone - Vlaanderen zingt - Bowling - koffienamiddag met optreden - seniorenkaarting - seniorenuitstap naar Oostende - lekker gezond: workshops suikervrij en vetarm koken en in week van de smaak: koken met restjes - muzikale namiddag en theater i.s.m. het gemeenschapscentrum. In samenwerking met CVO Waregem organiseerde de raad diverse reeksen computerlessen (o.a. initiatie, multimedia, internet, werken met tablet, ) Daarnaast startte men in samenwerking met Open School met een basiscursus praktisch Frans. Bedoeling is dat mensen met deze laagdrempelige cursus zich een beetje uit de slag kunnen trekken als ze op reis gaan. Deze cursus dient ook als voorbereiding op de verdere cursussen die dan kunnen gevolgd worden via het volwassenonderwijs. In samenwerking met de dienst Sociaal Welzijn wil de seniorenraad senioren motiveren meer te bewegen. Daarom verleent de raad haar actieve medewerking aan het project Liever Actiever en het concept oes restaurant. De seniorenraad zal hiervoor praktische hulp bieden en na iedere maaltijd ook een activiteit organiseren en dit in eventuele samenwerking met de Sportdienst of andere partners. Het project start in Om alle senioren te informeren over het diverse aanbod van de seniorenraad, werden de activiteiten bekend gemaakt in de voor- en najaarsbrochure die aan alle senioren werd bezorgd. Verder brachten de vrijwilligers van de raad in de maand januari aan alle 85-plussers een bezoekje (met overhandiging van een kleine attentie). Voor 2014 zaten we aan 327 huisbezoekjes. Toelage Voor het werkjaar werd het voorziene bedrag van euro subsidies verdeeld over 11 seniorenverenigingen. Seniorenraad maakt pakjes voor de 85-plussers. Jaarverslag

11 Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad Voorzitter: Patrick Van Eeckhout Ondervoorzitters: Yves Vandendriessche en Jordaan Dermaut De taak van de minaraad bestaat erin het gemeentebestuur te adviseren bij aangelegenheden die met natuur en milieu te maken hebben. Vergaderingen In 2014 vergaderde de minaraad twee keer en daarnaast kwam de raad naar aanleiding van activiteiten ook drie keer samen. Een greep uit de belangrijkste agendapunten van zwerfvuilopruimactie natuureducatieve actie vanuit de minaraad schooljaar (nestkastenactie) wandelnetwerk Land van Streuvels Week van de Smaak met als thema Duurzame voeding advies ontwerp milieujaarprogramma: rapportering samenwerkingsovereenkomst Vlaams gewest stand van zaken natuurbeheerprojecten Natuurpunt op openbaar domein (Borreberg en Vlindertuin) Dag van de Trage Weg: Organisatie wandeling door Natuurpunt Krekel op 18 oktober in Vichte vraag rond stand van zaken trage weg nummer 29 en zachte ring aanplantingsvoorstellen Dag van de Natuur 2014 door Natuurpunt Krekel Anzegem / samenwerking minaraad/gezinsbond diverse variapunten Wereldraad Voorzitter: Secretaris: Rita Anrijs Isabelle Dhert Vergaderingen In 2014 waren er 4 algemene vergaderingen. Een greep uit april: filmavond 4 de pijler bijsluiter van goed doen ontwerp folder van de wereldraad, verdeeld via Aktiv 9 mei: info-discussieavond rond Syrië : 800 voor SOS Syran Children 16 oktober: Noord-Zuid scholendag voor het 3de middelbaar: interculturele wandeling + workshops Kortrijk in samenwerking met Leiaarde. 19 oktober : ontbijt voor de medewerkers in de Welriekende dreef 21 oktober: Noord-Zuid scholendag voor het 4de leerjaar van alle lagere scholen van groot-anzegem : workshops van voor alle leerlingen prijsuitreiking affichewedstrijd op 23 oktober Verwezenlijkingen FairTrade-trekkersgroep in 2014 hernieuwing titel FairTradeGemeente spaarkaartenactie oktober/november : meer handelaars en veel meer kaarten dan vorig jaar binnengekregen. 23 november : FaireTrade-straat in de week van de smaak en proevertjesdag + Faire Trade ambassadeurs= gooi naar sterrengemeente FairTrade. Ontwikkelingssamenwerking Financiële actie Banners met de winnende affiches van de wedstrijd plaatsten we op strategische punten in de gemeente. De vrijwilligers haalden de overschrijvingen en de enveloppen op en daarnaast voorzag de wereldraad een toelage van 723 voor deze actie. De plaatselijke bakkers en grootwarenhuizen namen ook deel aan de broodzakkenactie. Sinds dit jaar werden er ook zakken voor belegde broodjes voorzien. Jaarverslag

12 Subsidiëring van projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking : In uitvoering van het subsidiereglement voor projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking werden voor een totaal bedrag van volgende subsidies toegekend: - Een projectsubsidie van een project in Nicaragua-Bocay voor de bouw van een schooltje voor de kinderen op koffieplantages Een projectsubsidie voor het project vzw keur tippi in Senegal voor de inrichting van het vormingsinstituut voor het tegengaan van analfabetisme Een projectsubsidie voor het project sunshine 4 kids in Kongongoni-Kenia voor de bouw van 3 klaslokalen zodat kinderen tot 14 jaar in geoptimaliseerde omstandigheden naar school kunnen Een projectsubsidie voor het project sementes da mata escura in Brazilië voor de opvang van straatkinderen en hun uit de marginaliteit te houden door onderwijs/vorming aan te bieden Een projectsubsidie voor de aankoop van een watertank in Loresho, Kenia 800 Noodhulp: Er werd 500 toegekend aan het Rode Kruis voor Burundi. Er werd 500 toegekend aan Artsen zonder Grenzen voor de Centraal Afrikaanse Republiek. Er werd toegekend aan het Rode Kruis in de strijd tegen ebola Lokaal Overleg Kinderopvang Voorzitster: Secretaris: Helena Verhamme Sarah Callens Een greep uit maart 2014: vorming cyberpesten i.s.m. gezins- en welzijnsraad, ouderraden en gezinsbonden 27 maart 2014: eerste mamacafé 10 april 2014: Algemene vergadering 15 mei 2014: vorming positief opvoeden, tussen koesteren en kaderen i.s.m. gezins-en welzijnsraad, ouderraden en gezinsbonden. Tijdens de Week van de Opvoeding (16 t.e.m. 23 mei 2014) - met als thema opvoeding in beweging - werden naar jaarlijkse gewoonte alle Anzegemse opvoeders (leerkrachten, onthaalouders, begeleiding buitenschoolse kinderopvang, begeleiding die instaat voor kortstondig toezicht, ouders, ) op creatieve wijze ondersteund/bedankt voor de dagdagelijkse inzet. 25 september 2014: 2 e mamacafé 23 oktober 2014: vorming emoties bij kinderen voor de opvanginitiatieven. 30 november 2014: boekbaby s i.s.m. bibliotheek Anzegem 4 december 2014: samenkomst zelfstandige opvanginitiatieven voor pedagogische ondersteuning met daarna een Algemene vergadering Jaarverslag

13 Dienstverlening Gemeentepersoneel Algemene info Organogram en Rechtspositieregeling aanpassingen 2014 Naar aanleiding van de audit die in 2009 en 2010 plaatsvond, werd in de vorige legislatuur al een aanzet gegeven om de diensten te reorganiseren. In 2013 besliste het bestuur hiermee verder te gaan. Dit met het oog op het boeken van efficiëntiewinsten en het verhogen van de effectiviteit van de diensten en zonder in te boeten aan dienstverlening naar de burger toe. Daartoe werd het organogram hertekend en werden volgende grote pijlers weerhouden: decretale graden stafdienst Communicatie & Onthaal ICT - archief Interne Zaken Burgerzaken en Sociaal Welzijn Vrije Tijd Gemeentelijke omgevingsontwikkeling en Noodplanning Gemeentelijke Infrastructuur. In september 2014 werd de formatie uitgebreid met een functie Verantwoordelijke Archivering en ICT. Gezien de beoogde centralisatie van de diensten is het immers aangewezen om meteen ook werk te maken van een goed archief. Volgende wijzigingen werden aan de rechtspositieregeling aangebracht: Selectiecommissies voor statutaire benoemingen: hoeven niet meer uitsluitend uit externe deskundigen te bestaan. Afschaffen psychotechnische proef voor lijnfuncties en vervangen door: Voor leidinggevenden wordt er speciaal gepeild naar leidinggevende competenties in het kader van de te begeven functie tijdens de selectieprocedure.. Schrappen alle bepalingen m.b.t. proeftijd contractuelen (ingevolge wet eenheidsstatuut). Schrappen bepaling dat men in voortijdig pensioen kan gaan op leeftijd van 60 jaar. Voorzien dat statutairen langer aan het werk kunnen blijven na 65 jaar. Maaltijdcheques: invoering elektronische maaltijdcheques voor minstens 6 maand en definitief vanaf 1 januari Verlenging geldigheidsduur maaltijdcheques tot 12 maand. Dienstvrijstelling: schrapping Waregem Koerse en invoering Halle-Ingooigem. Bepalen aanwervingsvoorwaarden nieuwe functie: verantwoordelijke Archivering en ICT. Begin 2014 werd aangekondigd dat het Vlaams Agentschap Audit in de loop van de komende 3 jaar een externe doorlichting zal uitvoeren in alle lokale Vlaamse besturen. Om ons zo goed als mogelijk voor te bereiden nam het schepencollege op 18 maart 2014 de beslissing een begeleidingstraject op te zetten voor het ontwikkelen van een organisatiebeheersingssysteem. We volgden hiervoor de leidraad Vlaanderen. Als plan van aanpak doorliepen we volgende fases (i.s.m. Wivo en SBR en in intervisie met diverse gemeenten uit het arrondissement Kortrijk): Fase 1: Voorbereiding en communicatie methodiek kiezen en plan van aanpak aanduiden trajectverantwoordelijke(n) zelfevaluatieteam samenstellen interne communicatie autorisatie Fase 2: Zelfevaluatie uitvoeren per thema via online tool (vragenlijst) score bepalen (via schaal van 1-5) resultaten interpreteren Fase 3: Oplijsten verbeteracties bepalen scope hoe omgaan met risico s prioriteiten stellen (max. 10 à 15-tal per 2 jaar) goedkeuring kader door MAT/CBS/GR Jaarverslag

14 Fase 4: Implementeren verbeteracties Als methodiek kozen we de leidraad Vlaanderen en voor de verdere uitwerking werd het COSO-model toegepast (controleomgeving, risico-inschatting, controleactiviteiten en sturing met als rode draad door het geheel: informatie en communicatie) Trajectverantwoordelijke: stuurgroep (bestaande uit burgemeester, gemeente- en OCMW-secretaris, financieel beheerder) Zelfevaluatieteam: MAT (alle thema s) college van burgemeester en schepenen diensthoofden (eventueel themagericht) personeelsleden (themagericht) Communicatie: Aan de diensthoofden werd een duiding overgemaakt met gerichte uitleg. Daarna vertrok een tweede kennisgeving met stappenplan, verwachtingen van de diensten en aankondiging komst van een online tool (300 vragen ingedeeld per thema). Demo online tool voor de diensthoofden en personeelsleden (aangeduid per dienst)+ communicatie deadline voor invullen van de tool. Aanmaak map publiek organisatiebeheersing met alle interessante info. Autorisatie en bepalen functie/rol: stuurgroep: communiceert, stuurt, doet voorstellen aan MAT en CBS (bv. inzake prioriteiten) MAT: communiceert met diensthoofden binnen cluster, beoordeelt voorstel prioriteiten en stuurt bij, voert prioriteiten uit en rapporteert CBS: beoordeelt prioriteiten op basis van budget, neemt kennis van rapportering GR: keurt algemeen kader goed en neemt kennis van rapportering Aan de hand van een Balanced Scorecard werd op het einde van de rit de strategie duidelijk voor onze organisatie. Deze stuurkaart vormt een uitstekend instrument om te plannen, op te volgen en bij te sturen en wordt ook gehanteerd bij de opvolging van de meerjarenplanning. Een lezer kan in een oogopslag interpreteren welke richting de organisatie uit wil. Ook is duidelijk welke doelstellingen behaald werden en welke nog niet. Klassiek wordt dit aangegeven door de drie kleuren van een verkeerslicht (groen, oranje, rood). De evaluatie (fase 2) leidde tot een prioritisering van de lijst met aandachtspunten rekening houdend met de ernst van het risico en de draagkracht van de organisatie. In functie van de gestelde prioriteiten werden verbeteracties (fase 3) opgesteld die in de meeste gevallen jaaroverschrijdend zijn en slechts op langere termijn hun effect zullen bewijzen. Volgende verbeteracties werden prioritair naar voor geschoven: de opmaak van sleutelprocessen (doelstelling: proces- en risicomanagement) de opstart van de centrale aankoop/ inventarisatie materiaal en materieel/centralisatie materiaal en materieel (doelstelling facilitaire middelen) de reactivering van evaluatieprocessen / opmaak van een vormingsplan (doelstelling: personeelsbeleid) + bevorderen van de kwaliteit van het leidinggeven door het aanbieden van passende vorming aan leidinggevenden. debiteurenopvolgingssysteem + coördinatie alle facturatie via de Financiële Dienst (doelstelling: financiële middelen) bevordering interactie met de diensten/proactieve werking (maandelijkse vergadering van ICT-verantwoordelijke met MAT) (doelstelling:ict) informatiebeheersing (veiligheid/archivering/postregistratiesysteem) (doelstelling:informatie) bevordering interne communicatie (opzetten intranet voor medewerkers /personeelskrant / intern overleg) (doelstelling:communicatie) bevordering centralisatie diensten (minstens clusters samen huisvesten/sociaal huis) (doelstelling:organisatiestructuur en belanghebbendenmanagement) Managementteam Het M.A.T. bestond in 2014 uit: Gemeentesecretaris, Patrick Vandeputte ook voorzitter (afwezig wegens ziekte) Burgemeester, Claude Van Marcke Financieel beheerder, Heidi Van Doorne clusterhoofd Interne Zaken, Sonja Nuyttens clusterhoofd Gemeentelijke Infrastructuur, Dimitri Goemaere clusterhoofd Omgevingsontwikkeling ook ambtenaar Noodplanning Lieve Ketsman. clusterhoofd Burgerzaken en Sociaal Welzijn Carine Goemaere Dit orgaan moet zorgen voor de ontwikkeling en invoering van een coherente visie op het organisatiebeleid, overlegstructuur, personeel en financiën. Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding en uitvoering. Om alle beleidsdoelstellingen efficiënt uit te voeren heeft men een sterk team van medewerkers nodig. Het management- Jaarverslag

15 team bewerkstelligt dit door een eenduidig beleid over de diensten heen te creëren, intern overleg te organiseren tussen de verschillende betrokkenen en de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en verbeteren. Er wordt een modern personeelsbeleid uitgebouwd waarin cluster- en diensthoofden optreden als coach van hun medewerkers, er aandacht is voor individuele begeleiding en evaluatie van de medewerkers, er inspraak bestaat over rekrutering en selectie, loopbaanontwikkeling en vormingsbeleid. Organogram Decretale graden: Gemeentesecretaris: Patrick Vandeputte Financieel beheerder: Heidi Van Doorne Beheer personeelsgegevens gemeente Anzegem Aantal VTE s (Voltijds Equivalenten) VOLTIJDS DEELTIJDS VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO S VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO S man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal niv.a niv.b niv.c niv.d niv.e Totaal Totaal Totaal Aantal Koppen (Werknemers) VOLTIJDS DEELTIJDS VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO S VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO S man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal niv.a niv.b niv.c niv.d niv.e Totaal Totaal Totaal Afscheid van de gepensioneerden in Jaarverslag

16 Nieuw in 2014: Lieselot Vanpeteghem, assistent-dienstleider POB miv 1 januari 2014 Adeline Decock, bediende BKO miv 8 april 2014 en coördinator BKO miv 22 april 2014 Lesley Vermeersch, coördinator BKO miv 15 september 2014 Delphine Goossens, bediende BKO miv 21 januari 2014 Fons Gosseye, bediende BKO miv 7 april 2014 Sandrine Demets, bediende BKO miv 2 juli 2014 Sylvie De Waele, bediende BKO miv 2 juli 2014 Anneleen Declerck, bediende BKO miv 2 juli 2014 Yannick Spillebeen, bediende BKO miv 27 oktober 2014 Leen Veys, bediende BKO miv 07 april 2014 Lindsey Callens, bediende BKO miv 5 februari 2014 Debbie Vandenberghe, bediende BKO miv 15 oktober 2014 Einde tewerkstelling in 2014: Carlos Verschuere, technisch assistent op 31 december 2014 (pensioen) Sylvie De Waele, bediende BKO op 6 oktober 2014 Anneleen Declerck, bediende BKO op 8 oktober 2014 Hilde D Haeze, verantwoordelijke ICT op 23 september 2014 Lindsey Callens, bediende BKO op 31 augustus 2014 Charlotte François, communicatieambtenaar op 16 mei 2014 Leen Veys, bediende BKO op 17 juni 2014 Myriam Van Craeyenest, administratief medewerker Burgerzaken op 1 juni 2014 (pensioen) Sonja Vanleeuwen, bediende BKO op 1 juni 2014 (pensioen) Marleen Ryssaert, hoofdmedewerker burgerzaken op 1 juni 2014 (pensioen) Sjoerd François, technisch assistent op 30 april 2014 Patrick Wannijn, technisch assistent op 30 april 2014 Diverse De gemeente is voor haar personeel tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten bij Ethias verzekerd. In 2014 waren er 3 arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid en 1 ongeval op de weg naar en van het werk met tijdelijke arbeidsongeschiktheid. In 2014 kwamen het basisoverlegcomité en het bijzonder onderhandelingscomité driemaal bijeen. Het Overlegcomité Preventie en Bescherming op het Werk vergaderde eveneens driemaal. In 2014 werden er 35 jobstudenten tewerkgesteld, weliswaar niet allemaal voor 50 dagen studentenarbeid. Ze werden ingezet ter ondersteuning van volgende diensten: Operationele Technische Diensten (Openbare Werken, Groendienst en containerparken); Speelpleinwerking en Grabbelpaswerking; Buitenschoolse Kinderopvang, Bibliotheek en Sportdienst. De collega s van de Cultuurdienst. Jaarverslag

17 Informatie aan de bevolking Anzegem een buiten-kans! Eind vorig jaar deden we een oproep naar de bevolking om te helpen mee zoeken naar een baseline die de gemeente perfect omschrijft en toeristisch ondersteunt. Negenenzestig mensen kropen in hun pen en bezorgden ons hun baseline voor de gemeente. Het merendeel van de deelnemers waren inwoners, maar er kwamen ook inzendingen uit o.a. Bavikhove, Harelbeke, Gent, Oudenaarde. De meeste mensen lieten zich inspireren door onze natuur, het heuvellandschap en Stijn Streuvels. Uiteindelijk koos een jury een winnende baseline uit de 149 voorstellen: Anzegem een buiten-kans! Uit het verslag van de jury: Deze slogan schept opportuniteiten. Er is zowel het economische, landelijke, ambachtelijke, onderwijs, verenigingen Het positioneert zich ook niet tegenover een andere gemeente. Anzegem heeft veel te bieden zowel verstedelijkt (bebouwing) als landelijk: beste van twee werelden. Iedereen kan zijn eigen invulling geven met deze slogan. Naar aanleiding van de lancering lieten we Joris Denoo (schrijver van poëzie, jeugdboeken, toneel, columns, ) een gedicht maken geïnspireerd op onze nieuwe baseline. Dit gedicht zal men in alle zeven de dorpskernen een plaatsje geven. De nieuwe baseline werd meteen de aanzet voor een aangepast logo. Ons logo bestaat nu uit Anzegem met daaronder een buiten-kans!. Door het woord buiten-kans loopt een groene grasspriet die nog eens ons groen, natuurlijk imago wil benadrukken. De aangepaste versie van ons logo werd overal overgenomen (website, briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, flyers, affiches,...) Aktiv Ook in 2014 informeerden we de bevolking via ons maandelijks infoblad Aktiv. Elf keer per jaar behalve in augustus kregen de inwoners dit infoblad in hun bus. Digitale media Het tweede belangrijkste informatiekanaal is de gemeentelijke webstek (www.anzegem.be). Verschillende diensten houden de website actueel en posten er nieuwtjes en activiteiten. In 2014 hadden we bezoekers. De mensen gaan vooral op zoek naar info over de bib, de openingsuren van het gemeentehuis en de containerparken. Het meeste aantal bezoekers kregen we op vrijdag 17 oktober 2014 (3.949 bezoekers). Dit was de dag na de brand in de Sint-Janskerk. Daarnaast plaatsten we heel geregeld updates en foto s op onze facebookaccount (www.facebook.com/anzegem). In 2014 waren de uitschieters de berichten over de afgebrande kerk. Onderstaande foto werd door maar liefst mensen gezien: Jaarverslag

18 Op 27 mei startten we met onze Twitter-account (www.twitter.com/gemeenteanzegem) en dat deden we met deze tweet: Ok, laten we wat leven blazen in deze account!. Ondertussen hebben we al zo n 363 volgers en werden er 230 tweets de wereld ingestuurd. Inspraak In 2014 zorgden we opnieuw voor verschillende inspraakmogelijkheden. In februari hielden we twee inspraakvergaderingen in Anzegem en Vichte. Op deze twee avonden stelden we het meerjarenplan voor en koppelden we terug naar de zeven inspraakvergaderingen die we in 2013 hebben georganiseerd. De aanwezigen kregen uiteraard opnieuw de kans opmerkingen te formuleren of vragen te stellen. Daarnaast creëerden we nog kansen tot inspraak: overleg tweede voetbalveld Lendedreef, infovergadering RUP KWZI Ingooigem, infovergadering afschakelplan, oprichting WATT (werkgroep toeristische troeven), schriftelijke bevragingen (bv. tractorsluis in de Knokstraat en snelheidsbeperkende maatregelen in de Delfien Vanhautestraat), oprichting RED (Raad voor Economische Dynamiek), infovergadering Speelstraat, Pers In 2014 hielden we de pers via een wekelijks persbericht op woensdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de gemeente. Daarnaast organiseerden we ook tal van persmomenten. Alle krantenartikels die in 2014 over Anzegem verschenen, werden ook systematisch bijgehouden. Welkom-map nieuwe inwoners In 2014 werd de aanzet voor de welkom-map voor de nieuwe inwoners gegeven. We werkten maar liefst zeven nieuwe brochures uit: algemene brochure, bibliotheek, cultuur, jeugd, sport, toerisme en kinderopvang. Eind 2014 werden deze brochures gedrukt en ze worden nu in een mapje meegeven met de nieuwe inwoners. De brochures zullen één keer per jaar bijgewerkt worden en we zetten altijd de actuele versie online: Meldingen & klachten Meldingen Er werden 374 meldingen geregistreerd (in 2013 waren dit er 559). Indeling per dienst Algemene zaken 1 Buitenschoolse Kinderopvang 2 Cultuur 3 Jeugd 9 Milieu 31 Openbare Werken 313 Recreatie 1 Varia 14 Klachten In 2014 kwam de klachtencommissie niet bijeen. Jaarverslag

19 Anzegem in euro Gemeentefinanciën Begroting en rekening JR2014 BW2014_01 Verschil Exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Investeringsbudget Uitgaven Ontvangsten Andere Uitgaven Ontvangsten budgettair resultaat van het boekjaar gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar gecumuleerd budgettair resultaat bestemde gelden resultaat op kasbasis autofinancieringsmarge Gemeentefonds Compensatie Eliaheffing Opcentiemen OV Aanvullende PB Aanvullende belasting op motorrijtuigen Overige gemeentelijke belastingen ,44 euro ,24 euro ,54 euro ,19 euro ,43 euro ,57 euro Uitstaande schuld op 1 januari ,54 euro Nieuwe leningen opgenomen in 2014 / Aflossingen leningen in ,60 euro Nog terug te betalen op31 december ,94 euro Intresten betaald in ,84 euro Totale leningslast ,44 euro Thesaurie: bedrag in gemeentekas op 31 december ,43 euro Jaarverslag

20 Energieverbruik Verbruik 2013 Stookolie 6 gebouwen liter ,86 euro Gas 17 gebouwen ,42 euro Elektriciteit 1 gebouw ,81 euro Verbruik 2014 Stookolie 4 gebouwen liter ,54 euro Gas 17 gebouwen ,07 euro Elektriciteit 1 gebouw ,60 euro Algemene opmerking: We kopen stookolie aan bij een leverancier na het voeren van een onderhandelingsprocedure (samenaankoop met OCMW Anzegem) waarbij een vaste korting per liter wordt toegestaan op de officiële prijs zoals bepaald door FOD Economie. Gas en elektriciteit wordt geleverd door de goedkoopste energieleveranciers d.m.v. een samenaankoop via Eandis. Jaarverslag

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Bestuur & diensten 4 Het gemeentebestuur 4 College van burgemeester en schepenen 4 Gemeenteraad 7. Het OCMW-bestuur 9 De OCMW-raad 9.

Bestuur & diensten 4 Het gemeentebestuur 4 College van burgemeester en schepenen 4 Gemeenteraad 7. Het OCMW-bestuur 9 De OCMW-raad 9. Algemene info Bestuur & diensten 4 Het gemeentebestuur 4 College van burgemeester en schepenen 4 Gemeenteraad 7 Het OCMW-bestuur 9 De OCMW-raad 9 Adviesraden 10 Diensten 12 Algemene gegevens 12 Gemeentesecretaris

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem Zitting van 29 oktober 2015 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015 De aanvraagformulieren moeten het Administratief Centrum uiterlijk op vrijdag 24 oktober 2014 bereiken. Graag bezorgen aan: College van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke of via toerisme@kaprijke.be

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen P. Bolle Dienst personeelsdienst Volgnummer dossier Onderwerp Personeel. Wijziging van de personeelsformatie. Zitting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Beknopt Verslag GEMEENTERAAD 30 APRIL 2013 BEKNOPT VERSLAG. Punt 1. Goedkeuring verslag gemeenteraad van 19 maart 2013.

Beknopt Verslag GEMEENTERAAD 30 APRIL 2013 BEKNOPT VERSLAG. Punt 1. Goedkeuring verslag gemeenteraad van 19 maart 2013. Zitting van: 30 april 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Aanwezig de dames en heren: Voorzitter : Stephan Titeca Burgemeester: Claude Van Marcke Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR?

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? WAT? Cijfers Aandachtspunten Wat kan je doen als lokaal bestuur? Regelgeving en initiatieven Project lokaal ouderenbeleid Cijfers Aantal 60-plussers

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Legislatuur 2014 2019

Legislatuur 2014 2019 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SU BSI DI EREGLEM ENT TER ONDERSTEU NI NG VAN ERKENDE VERENI GI NGEN VOOR ONTWI KKELI NGSSAM ENWERKI NG EN I NTERNATI ONALE SOLI DARI TEI T

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd

Gemeentebestuur. College van burgemeester en schepenen. Gemeentesecretaris. Afdeling Vrije Tijd Legende: = hiërarchische leiding ---------------- = functionele leiding (s) = statutair (c) = contractueel - onbepaalde tijd (cb) = contractueel - bepaalde tijd (*) = betrekking in overgangsregeling (uitdovende

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Defoirdt, Jeremie Vaneeckhout, Jolanta Kokoszko, Johan Delrue, Claude Van GROEN-OK) Marcke, Willy Demeulemeester, Gino nr. 8

Defoirdt, Jeremie Vaneeckhout, Jolanta Kokoszko, Johan Delrue, Claude Van GROEN-OK) Marcke, Willy Demeulemeester, Gino nr. 8 Beknopt verslag gemeenteraad Zitting van: 19 maart 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Aanwezig de dames en heren: Voorzitter : Stephan Titeca Burgemeester: Claude Van Marcke Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere,

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie (geadviseerd door de culturele raad op 28/08/2002 en goedgekeurd in de gemeenteraad van 9/11/2002 ) Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring REGLEMENT SUBSIDIËRING VAN JEUGDRAAD EN JEUGDVERENIGINGEN (GR MEI 2008) 1 AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT 1994 1. WIE WORDT GESUBSIDIEERD? Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Beknopt verslag gemeenteraad. Punt 1. Goedkeuring verslag gemeenteraad van 7 juni 2011. GOEDGEKEURD

Beknopt verslag gemeenteraad. Punt 1. Goedkeuring verslag gemeenteraad van 7 juni 2011. GOEDGEKEURD Zitting van: 5 juli 2011 Aanwezig: Verontschuldigd: Aanwezig de dames en heren: Voorzitter-burgemeester: Victor Gerniers Schepenen: Godfried Van de Meulebroeke, Greet Coucke, Claude Van Marcke, Maurice

Nadere informatie

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Milieuraad Eeklo Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Bestaande reglementen Gemeente Stad Eeklo Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Reglement Aanwezig? Datum bekrachtiging

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN Bijhorend aanvraagformulier in te dienen vóór 1 juni 2010. ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit reglement is van toepassing op de plaatselijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZ-initiatieven Assenede 1 Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Assenede 1 Algemene

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

De raad wordt gevraagd om de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 goed te keuren.

De raad wordt gevraagd om de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 goed te keuren. TOELICHTING OPEN ZITTING OCMW-raad van 17 september 2014 OPEN ZITTING 0 Map 00 Notulen 0.1 Goedkeuring van de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 De raad wordt gevraagd om de notulen van de open

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 6 december 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1. Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1 Inhoud INLEIDING... 3 1. ENQUETE... 4 2. RESULTATEN... 6 2.1. ONDERVRAAGDEN... 6 Leeftijd... 6 Deelgemeenten... 6 Geslacht... 7 2.2. CIJFERS... 8

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen 1. Algemeen Artikel 1. Doelstelling Het gemeentebestuur verleent

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

Reglement culturele projectsubsidies Halle

Reglement culturele projectsubsidies Halle Reglement culturele projectsubsidies Halle artikel 1 Binnen de perken van het krediet dat elk jaar in de begroting wordt ingeschreven kunnen er subsidies verleend worden aan culturele projecten die het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 1 oktober 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

Beknopt verslag gemeenteraad

Beknopt verslag gemeenteraad Zitting van: 19 januari 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Aanwezig de dames en heren: Voorzitter : Stephan Titeca Burgemeester: Claude Van Marcke Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016.

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00289 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. - Goedkeuring

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Subsidiereglement plaatselijk cultureel werk

Subsidiereglement plaatselijk cultureel werk Subsidiereglement plaatselijk cultureel werk Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 augustus 1986; Aangepast door de gemeenteraad in zitting van 14 december 1987, 8 februari 1988, 7 november

Nadere informatie

Anzegem in t kort...3

Anzegem in t kort...3 INHOUDSTAFEL Anzegem in t kort...3 Bestuur...5 Het gemeentebestuur...6 College van burgemeester en schepenen...6 Gemeenteraad...8 De OCMW-raad...10 Adviesraden...12 Diensten...14 Algemene contactgegevens...15

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie