Inhoud. Een greep uit Over anzegem Administratieve fiche 5. Besturen Gemeenteraad 6 College van burgemeester & schepenen 6 Adviesraden 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Een greep uit 2014 4. Over anzegem Administratieve fiche 5. Besturen Gemeenteraad 6 College van burgemeester & schepenen 6 Adviesraden 7"

Transcriptie

1 2014 Jaarverslag

2 Inhoud Een greep uit Over anzegem Administratieve fiche 5 Besturen Gemeenteraad 6 College van burgemeester & schepenen 6 Adviesraden 7 Dienstverlening Gemeentepersoneel 13 Informatie aan de bevolking 16 Meldingen & klachten 18 Anzegem in euro Gemeentefinanciën 19 Energieverbruik 20 Algemene info Bevolkingsgegevens 21 Justitie & politie 22 Brandweer 23 Verkeer, wegen & waterlopen 24 Onroerend & roerend patrimonium 25 Elektriciteitsvoorzieningen - Openbare verlichting 26 Televisie-& radiodistributie 27 Watervoorziening 27 Landbouw, tuinbouw, veeteelt, bosbouw & visvangst 28 Onderwijs 29 Vrije Tijd 31 BKO 31 Speelpleinwerking 33 Grabbelpas 34 Nevenactiviteiten 34 Jeugdwerkbeleidsplan 35 Cultuur 37 Toerisme 40 Bibliotheek 42 Sport 43 Eredienst 46 Sociale Dienstverstrekking 47 Gemeentelijke sociale dienstverlening 47 OCMW 50 Milieubeleid 51 PWA Aktiv-hulp Rode Kruis 52 Ruimtelijke Ordening, stedenbouw & huisvesting 54 Lokale Economie 55

3

4 Een greep uit Sint-Janskerk afgebrand 16 oktober 2014 zal in het geheugen van veel Anzegemnaren gegrift blijven. Aankoop Biehotex-site Op 24 oktober 2014 ondertekenden we de verkoopsovereenkomst voor de Biehotex-site. Dit wordt de nieuwe thuis van de Technische Dienst. Anzegem een buiten-kans! Deze baseline, bedacht door Jaak Moerman, omschrijft onze gemeente perfect! Vernieuwd Lijsternest Na een jarenlange renovatie opende het Lijsternest opnieuw de deuren. Het is nu een museum en schrijversresidentie. Kunst Ze! In mei vond de eerste editie van Kunst Ze! plaats. Via dit project gingen de Jeugd- en Cultuurdienst op zoek naar jong en creatief talent in Anzegem. Openbare Werken Er werden nieuwe voetpaden in de Kalkstraat en het Schaliënhof aangelegd. Daarnaast deden we bestrijkingswerken in de Stientjesstraat en werd er verder gewerkt aan de doortocht van ingooigem. Herdenking vliegtuigcrash Op 15 juni herdachten we de vliegtuigcrash van 1944 nabij de hoeve van de familie De Bosschere (Weedries). Zes van de zeven bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Overeenkomst Wiel in Wiel Op 10 juni ondertekende het gemeentebestuur een overeenkomst voor 6 jaar met Wiel in Wiel. Aurèle Vandendriessche In september was er een tentoonstelling over marathonlegende Aurèle Vandendriessche. Nieuwe sportvloer Eind juni openden we de nieuwe sportvloer in het sport- en ontmoetingscentrum Torrebos. Land van Streuvels In december werd in Grijsloke de eerste bewegwijzeringspaal van het wandelnetwerk Land van Streuvels geplaatst. Kermis Anzegem Onder impuls van het gemeentebestuur kreeg de Anzegemse kermis in september wat meer schwung, met o.a. een billenkarrace, parochianenkoers,... Jaarverslag

5 Over Anzegem Administratieve fiche Provincie Arrondissement Fusie Adres Tel Fax Website West-Vlaanderen Kortrijk Anzegem-Kaster-Tiegem-Ingooigem-Vichte De Vierschaar 1 (administratieve zetel) Beukenhofstraat 42 (Antennepunt Vichte) (algemeen nummer) (Antennepunt Vichte) (algemeen nummer) (antennepunt Vichte) Facebook/Twitter Ondernemingsnummer Brandweer Beukenhofstraat 44 in Vichte Noodnummer: Tweede nummer: Fax: OCMW Lieven Bauwensstraat 40 - tel fax Jaarverslag

6 Besturen De gemeenteraad in 2014 Colman Rik - Kerkstraat 24, 8570 Anzegem Coucke Greet - Kerkdreef 18, 8570 Anzegem of Delrue Johan - Kerkstraat 131, 8570 Anzegem of // Demets Davy - Oudstrijdersstraat 2/0004, 8570 Anzegem Demeulemeester Willy - Elf Novemberlaan 69, 8570 Anzegem of Desmet Pascal - Smeierstraat 8, 8572 Anzegem of Detavernier Twighi - Tjampensstraat 9, 8570 Anzegem of Devlaminck Youri - Beukenhofstraat 110, 8570 Anzegem Devogelaere Gino - Klijtstraat 4, 8570 Anzegem of Ducatteeuw Yannick - Hoogstraat 8, 8573 Anzegem of Duquesnoy Nicolas - Harelbekestraat 8, 8570 Anzegem of Gerniers Victor - Varentstraat 27, 8570 Anzegem of Heytens-Ampe Anne Marie - Beukenhofstraat 74, 8570 Anzegem of Lanneau Prudent - Ingooigemstraat 20, 8570 Anzegem of Recour Eddy - Buyckstraat 7, 8570 Anzegem of Steverlynck-Kokoszko Jolanta - Beukenhofstraat 48, 8570 Anzegem of Tack Dirk - Bosstraat 22, 8570 Anzegem of Tack-Defoirdt Mia - Elf Novemberlaan 79, 8570 Anzegem of Titeca Stephan - Klokketuin 78, 8570 Anzegem of Van Marcke Claude - Grote Leiestraat 93, 8570 Anzegem of Vaneeckhout Jeremie - Statiestraat 79/0003, 8570 Anzegem Vanmarcke Maurice - Borreberg 12, 8570 Anzegem of Veys Noël - Grote Leiestraat 22, 8570 Anzegem Vergaderingen In 2014 kwam de gemeenteraad tienmaal bijeen en achtmaal in commissie. Het college van burgemeester en schepenen Burgemeester - Claude VAN MARCKE Administratieve organisatie, Personeel/tewerkstelling, Brandweer/politie, Europese aangelegenheden, Burgerlijke Stand, Begraafplaatsen 1 ste schepen - Rik COLMAN Communicatie & inspraak, Patrimonium en infrastructuur, Werkgelegenheid, PWA, Mobiliteit, Verkeer, Openbaar Vervoer & Verkeersveiligheid, Dorpskernvernieuwing, Huisvesting en woonbeleid, Leefmilieu en natuur, Energie, Erfgoed, Erediensten 2 de Schepen - Gino DEVOGELAERE Openbare werken, Groendienst, Afval & containerparken, Landbouw & tuinbouw, Dierenwelzijn 3 de Schepen - Noël VEYS Onderwijs, Toerisme en toeristische infrastructuur, Feestelijkheden 4 de Schepen - Jeremie VANEECKHOUT Ruimtelijke ordening, Cultuur en Bibliotheek, Sport, Jeugd, Ontwikkelingssamenwerking 5 de Schepen - Johan DELRUE Financiën, ICT, Economie en middenstand/kmo, RioP-Waterdienst VMW 6 de Schepen (ook OCMW-voorzitter) - Mia TACK-DEFOIRDT OCMW, Sociale zaken, Senioren, Gezin, Kinderopvang en Gelijke kansenbeleid, Armoedebestrijding Vergaderingen In 2014 kwam het college van burgemeester en schepenen 45 maal samen. Jaarverslag

7 Adviesraden Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw De gemeenteraad heeft in zitting van 18 maart 2014 alle leden aangeduid en benoemd. Deze nieuwe samenstelling werd goedgekeurd door de deputatie op 24 april Voorzitter: Jan Steverlynck Secretaris: Lieve Ketsman Deskundigen 1 e deskundige-voorzitter: Jan Steverlynck 2 e deskundige: Jan Dewijngaert - plaatsvervanger: Lien Sulmon 3 e deskundige: Yves Vandendriessche - plaatsvervanger: Isolde Herremans 4 e deskundige: Amandine Eeckhout - plaatsvervanger: Hein Tomme Vergaderingen In 2014 werd er twee keer vergaderd op 2 april 2014 en 22 april 2014 met de oude samenstelling en op 10 september 2014 en 2 december 2014 met de nieuwe samenstelling. Jeugdraad Voorzitter: Stuurgroep: Debbie Vandenberghe Charlotte Francois, Free Dewaele, Nanouschka Verhamme, Olivier Coopman Vergaderingen Algemene vergadering: Stuurgroepvergadering: Wie? vijf keer per jaar vijf keer per jaar afgevaardigden van de jeugdwerkinitiatieven (ieder jeugdwerkinitiatief heeft twee afgevaardigden) Een greep uit organisatie van een kinder- en zwembadfuif vormingsvoormiddag voor de leiding van de jeugdverenigingen fuifbuddy plannen van een vormingsvoormiddag waar het aanbod vooral door de deelnemers werd bepaald. voor de hoofdleiding werd een infovergadering georganiseerd waarbij de belangrijke afspraken werden herhaald. een ontspanningsavond voor het jeugdwerk en een activiteit op de Dag van de Jeugdbeweging. organiseren van een Halloween-activiteit voor + 16-jarigen invulmoment voor de subsidies meewerken aan het SAVE charter project. Toelagen Via het jeugdbeleidsplan werd er voor de jeugdraad voor 2014 een werkingstoelage van voorzien en dat voor: ondersteuning van de particuliere jeugdwerkinitiatieven (subsidies), infobeleid (vorming, jeugdinfobrochure) onthaal en ontmoeting (zwembad- en kinderfuif, activiteit jeugdraad) werkingskosten jeugdraad subsidie security Jaarverslag

8 Culturele Raad Voorzitter: Ondervoorzitter: Secretaris: Vergaderingen Bestuursvergaderingen: Algemene vergadering: Frank Furniere Roger Desmet Dorine Vandendriessche 30 januari - 3 maart - 10 april - 27 mei - 8 juli - 11 september - 30 oktober - 16 december 12 juni - 2 december Een greep uit goedkeuring rekening culturele raad 2013 wat reilt en zeilt er in cultureel Anzegem met o.a. - voorstelling nieuw seizoen Gemeenschapscentrum - aankondiging en toelichting bij de Lancasterherdenking - toelichting bij de toeristische zomerprojecten (literaire lus, kunstzomer) - toelichting Week van de Smaak en oproep tot deelname - voorbereiding gezamenlijk vormingsaanbod met socio-culturele verenigingen : moskeebezoek Desselgem - promotie individueel vormingsaanbod (musical 14-18, reeks verkiezingen in zicht) - voorstelling werking vrijwilligers in onze culturele infrastructuur - stand van zaken digitalisering verhuur culturele infrastructuur - toelichting werking en aanbod Uitleendienst - toelichting Toeristisch Ontwikkelingsplan - oproep tot deelname aan de werkgroep 11 juli-comité - oproep tot deelname aan het 11 november-vredescomité opmaak jaarplan culturele raad goedkeuring toelagen nominatieve lijst 2014 advies aanvullend toelagereglement voor sfeer-en gemeenschapsbevorderende initiatieven of projecten die de gemeente een bijzondere uitstraling geven oproep kandidaturen cultuurtrofee + toelichting rubriek de droomfabriek impact digitaal reservatiesysteem op de huurprijzen- en huishoudelijke reglementen culturele infrastructuur advies straatnaamgeving eerste oproep deelname evocatieproject Groote Oorlog in 1918 Activiteiten werkgroepen: zie eveneens werking Culturele Dienst huldiging laureaten cultuurtrofee werkgroep vormingsaanbod ( i.s.m.verenigingen en/of ten behoeve van individueel geïnteresseerden) werkgroep Week van de Smaak werkgroep lokale historiek draaide op een lager pitje omwille van de voorbereiding van initiatieven in functie van de herdenking Groote Oorlog en voorbereiding Lancasterherdenking Raad van bestuur culturele infrastructuur Vergaderingen Algemeen: 13 januari - 26 november Programmatiewerkgroep GC 14 januari - 26 februari - 22 april - 12 november - 27 november Een greep uit 2014 checklist dringende herstellingen/aanpassingen stand van zaken digitalisering verhuur culturele infrastructuur en impact op de huidige huurprijzen- en huishoudelijke reglementen toelichting werking cel patrimonium binnen de dienst Openbare Werken stand van zaken vrijwilligers toezicht culturele infrastructuur advies specifieke huuraanvragen Toelagen We trokken in totaal uit voor de basis- en werkingstoelagen aan de socio-culturele verenigingen. We kenden ook een toelage culturele promotie toe aan Overleg Cultuur: 4.343,70 De toelagen voor toeristische promotie splitsten we uit als volgt: uitrustingstoelagen muziekverenigingen: andere organisaties nominatief goedgekeurd: 325 De huurtoelagen berekenden we nog steeds volgens het oorspronkelijk reglement. Hiervoor werd in het jaarplan van de cultuurraad voor 2014 een bedrag van gereserveerd. Jaarverslag

9 Sportraad Voorzitter: Secretaris-penningmeester: Marc Deweer Koen Verhaeghe Vergaderingen Bestuursraad: 24 februari, 5 mei, 2 juni, 22 september, 13 oktober, 15 december 2014 Algemene vergadering: 24 maart, 24 november 2014 Een greep uit huldiging sportlaureaten: 17 januari 2014 zwemmeeting: 15 maart 2014 snoepertjestocht: 8 juni 2014 Wandeling en fietstocht met onderweg hapjes en drankjes voor het hele gezin. Startplaats: Ansold, 338 deelnemers Toelagen Voor het werkjaar 2014 kreeg de sportraad een werkingstoelage van Dit budget werd gebruikt voor: toelage aan sportverenigingen met infrastructuur in eigen beheer: (werd verdeeld onder 7 verenigingen volgens het subsidiereglement) informatie- en vormingsactiviteiten administratie, vergaderingen, materiaal, reiskosten projecten: schoolsport, gezinsactiviteiten, Gemeentelijke Gezins- en Welzijnsraad De Snoepertjestocht Voorzitster: Secretaris: Christophe Warnez Sophie De Brouwer Vergaderingen In 2014 waren er 4 algemene vergaderingen van de gezins- en welzijnsraad. Een greep uit februari 2014: Fit in je hoofd, goed in je vel. Een samenwerkingsinitiatief met de seniorenadviesraad rond bevorderen van geestelijke gezondheid. 13 maart 2014: voordracht Do(n t s) van cyberpesten in samenwerking met Logo Leieland, Loka en diverse socio-culturele verenigingen 15 mei 2014: lezing Positief opvoeden, tussen koesteren en kaderen in samenwerking met Loka en diverse socioculturele verenigingen 16 november 2014: uitstap naar Plantenhuis in Vloesberg, kaderend in de Week van de Smaak 27 november 2014: educatieve theatervoorstelling Dronken in de rook van Paco Producties voor alle leerlingen van het 6 de leerjaar en 1 ste middelbaar van het St-Vincentiusinstituut. Deze voorstelling kadert in het jaarlijks project rond middelenpreventie. Toelagen voor basistoelagen voor werkingstoelagen basistoelage (30% van het totale subsidiebedrag) voor ouderraden, afdelingen gezinsbond en liefdadigheidsorganisaties werkingstoelage (70% van het totale subsidiebedrag) is afhankelijk van de aard van de activiteiten en kan bekomen worden door alle (socio-)culturele verenigingen die aan de voorwaarden voldoen Jaarverslag

10 S R Seniorenraad Voorzitter: Secretaris: Ondersteunend ambtenaar: Marnix Vanderhaeghen Erik Tack Carine Goemaere Vergaderingen In 2014 waren er 4 algemene vergaderingen van de seniorenraad. Een greep uit In 2014 waren er plussers 2014 was voor de seniorenraad het eerste jaar van uitvoering van het BBC-plan In het kader van de uitvoering van het ouderenbeleids- en BBC-plan organiseerde de seniorenraad activiteiten zoals: - danscafés (4) - filmvoorstelling - taartnamiddagen in de plaatselijke woon- en zorgcentra - project fit in je hoofd met theater en workshops - digitale week: veilig online en digitale TV, werken met tablet en smartphone - Vlaanderen zingt - Bowling - koffienamiddag met optreden - seniorenkaarting - seniorenuitstap naar Oostende - lekker gezond: workshops suikervrij en vetarm koken en in week van de smaak: koken met restjes - muzikale namiddag en theater i.s.m. het gemeenschapscentrum. In samenwerking met CVO Waregem organiseerde de raad diverse reeksen computerlessen (o.a. initiatie, multimedia, internet, werken met tablet, ) Daarnaast startte men in samenwerking met Open School met een basiscursus praktisch Frans. Bedoeling is dat mensen met deze laagdrempelige cursus zich een beetje uit de slag kunnen trekken als ze op reis gaan. Deze cursus dient ook als voorbereiding op de verdere cursussen die dan kunnen gevolgd worden via het volwassenonderwijs. In samenwerking met de dienst Sociaal Welzijn wil de seniorenraad senioren motiveren meer te bewegen. Daarom verleent de raad haar actieve medewerking aan het project Liever Actiever en het concept oes restaurant. De seniorenraad zal hiervoor praktische hulp bieden en na iedere maaltijd ook een activiteit organiseren en dit in eventuele samenwerking met de Sportdienst of andere partners. Het project start in Om alle senioren te informeren over het diverse aanbod van de seniorenraad, werden de activiteiten bekend gemaakt in de voor- en najaarsbrochure die aan alle senioren werd bezorgd. Verder brachten de vrijwilligers van de raad in de maand januari aan alle 85-plussers een bezoekje (met overhandiging van een kleine attentie). Voor 2014 zaten we aan 327 huisbezoekjes. Toelage Voor het werkjaar werd het voorziene bedrag van euro subsidies verdeeld over 11 seniorenverenigingen. Seniorenraad maakt pakjes voor de 85-plussers. Jaarverslag

11 Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad Voorzitter: Patrick Van Eeckhout Ondervoorzitters: Yves Vandendriessche en Jordaan Dermaut De taak van de minaraad bestaat erin het gemeentebestuur te adviseren bij aangelegenheden die met natuur en milieu te maken hebben. Vergaderingen In 2014 vergaderde de minaraad twee keer en daarnaast kwam de raad naar aanleiding van activiteiten ook drie keer samen. Een greep uit de belangrijkste agendapunten van zwerfvuilopruimactie natuureducatieve actie vanuit de minaraad schooljaar (nestkastenactie) wandelnetwerk Land van Streuvels Week van de Smaak met als thema Duurzame voeding advies ontwerp milieujaarprogramma: rapportering samenwerkingsovereenkomst Vlaams gewest stand van zaken natuurbeheerprojecten Natuurpunt op openbaar domein (Borreberg en Vlindertuin) Dag van de Trage Weg: Organisatie wandeling door Natuurpunt Krekel op 18 oktober in Vichte vraag rond stand van zaken trage weg nummer 29 en zachte ring aanplantingsvoorstellen Dag van de Natuur 2014 door Natuurpunt Krekel Anzegem / samenwerking minaraad/gezinsbond diverse variapunten Wereldraad Voorzitter: Secretaris: Rita Anrijs Isabelle Dhert Vergaderingen In 2014 waren er 4 algemene vergaderingen. Een greep uit april: filmavond 4 de pijler bijsluiter van goed doen ontwerp folder van de wereldraad, verdeeld via Aktiv 9 mei: info-discussieavond rond Syrië : 800 voor SOS Syran Children 16 oktober: Noord-Zuid scholendag voor het 3de middelbaar: interculturele wandeling + workshops Kortrijk in samenwerking met Leiaarde. 19 oktober : ontbijt voor de medewerkers in de Welriekende dreef 21 oktober: Noord-Zuid scholendag voor het 4de leerjaar van alle lagere scholen van groot-anzegem : workshops van voor alle leerlingen prijsuitreiking affichewedstrijd op 23 oktober Verwezenlijkingen FairTrade-trekkersgroep in 2014 hernieuwing titel FairTradeGemeente spaarkaartenactie oktober/november : meer handelaars en veel meer kaarten dan vorig jaar binnengekregen. 23 november : FaireTrade-straat in de week van de smaak en proevertjesdag + Faire Trade ambassadeurs= gooi naar sterrengemeente FairTrade. Ontwikkelingssamenwerking Financiële actie Banners met de winnende affiches van de wedstrijd plaatsten we op strategische punten in de gemeente. De vrijwilligers haalden de overschrijvingen en de enveloppen op en daarnaast voorzag de wereldraad een toelage van 723 voor deze actie. De plaatselijke bakkers en grootwarenhuizen namen ook deel aan de broodzakkenactie. Sinds dit jaar werden er ook zakken voor belegde broodjes voorzien. Jaarverslag

12 Subsidiëring van projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking : In uitvoering van het subsidiereglement voor projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking werden voor een totaal bedrag van volgende subsidies toegekend: - Een projectsubsidie van een project in Nicaragua-Bocay voor de bouw van een schooltje voor de kinderen op koffieplantages Een projectsubsidie voor het project vzw keur tippi in Senegal voor de inrichting van het vormingsinstituut voor het tegengaan van analfabetisme Een projectsubsidie voor het project sunshine 4 kids in Kongongoni-Kenia voor de bouw van 3 klaslokalen zodat kinderen tot 14 jaar in geoptimaliseerde omstandigheden naar school kunnen Een projectsubsidie voor het project sementes da mata escura in Brazilië voor de opvang van straatkinderen en hun uit de marginaliteit te houden door onderwijs/vorming aan te bieden Een projectsubsidie voor de aankoop van een watertank in Loresho, Kenia 800 Noodhulp: Er werd 500 toegekend aan het Rode Kruis voor Burundi. Er werd 500 toegekend aan Artsen zonder Grenzen voor de Centraal Afrikaanse Republiek. Er werd toegekend aan het Rode Kruis in de strijd tegen ebola Lokaal Overleg Kinderopvang Voorzitster: Secretaris: Helena Verhamme Sarah Callens Een greep uit maart 2014: vorming cyberpesten i.s.m. gezins- en welzijnsraad, ouderraden en gezinsbonden 27 maart 2014: eerste mamacafé 10 april 2014: Algemene vergadering 15 mei 2014: vorming positief opvoeden, tussen koesteren en kaderen i.s.m. gezins-en welzijnsraad, ouderraden en gezinsbonden. Tijdens de Week van de Opvoeding (16 t.e.m. 23 mei 2014) - met als thema opvoeding in beweging - werden naar jaarlijkse gewoonte alle Anzegemse opvoeders (leerkrachten, onthaalouders, begeleiding buitenschoolse kinderopvang, begeleiding die instaat voor kortstondig toezicht, ouders, ) op creatieve wijze ondersteund/bedankt voor de dagdagelijkse inzet. 25 september 2014: 2 e mamacafé 23 oktober 2014: vorming emoties bij kinderen voor de opvanginitiatieven. 30 november 2014: boekbaby s i.s.m. bibliotheek Anzegem 4 december 2014: samenkomst zelfstandige opvanginitiatieven voor pedagogische ondersteuning met daarna een Algemene vergadering Jaarverslag

13 Dienstverlening Gemeentepersoneel Algemene info Organogram en Rechtspositieregeling aanpassingen 2014 Naar aanleiding van de audit die in 2009 en 2010 plaatsvond, werd in de vorige legislatuur al een aanzet gegeven om de diensten te reorganiseren. In 2013 besliste het bestuur hiermee verder te gaan. Dit met het oog op het boeken van efficiëntiewinsten en het verhogen van de effectiviteit van de diensten en zonder in te boeten aan dienstverlening naar de burger toe. Daartoe werd het organogram hertekend en werden volgende grote pijlers weerhouden: decretale graden stafdienst Communicatie & Onthaal ICT - archief Interne Zaken Burgerzaken en Sociaal Welzijn Vrije Tijd Gemeentelijke omgevingsontwikkeling en Noodplanning Gemeentelijke Infrastructuur. In september 2014 werd de formatie uitgebreid met een functie Verantwoordelijke Archivering en ICT. Gezien de beoogde centralisatie van de diensten is het immers aangewezen om meteen ook werk te maken van een goed archief. Volgende wijzigingen werden aan de rechtspositieregeling aangebracht: Selectiecommissies voor statutaire benoemingen: hoeven niet meer uitsluitend uit externe deskundigen te bestaan. Afschaffen psychotechnische proef voor lijnfuncties en vervangen door: Voor leidinggevenden wordt er speciaal gepeild naar leidinggevende competenties in het kader van de te begeven functie tijdens de selectieprocedure.. Schrappen alle bepalingen m.b.t. proeftijd contractuelen (ingevolge wet eenheidsstatuut). Schrappen bepaling dat men in voortijdig pensioen kan gaan op leeftijd van 60 jaar. Voorzien dat statutairen langer aan het werk kunnen blijven na 65 jaar. Maaltijdcheques: invoering elektronische maaltijdcheques voor minstens 6 maand en definitief vanaf 1 januari Verlenging geldigheidsduur maaltijdcheques tot 12 maand. Dienstvrijstelling: schrapping Waregem Koerse en invoering Halle-Ingooigem. Bepalen aanwervingsvoorwaarden nieuwe functie: verantwoordelijke Archivering en ICT. Begin 2014 werd aangekondigd dat het Vlaams Agentschap Audit in de loop van de komende 3 jaar een externe doorlichting zal uitvoeren in alle lokale Vlaamse besturen. Om ons zo goed als mogelijk voor te bereiden nam het schepencollege op 18 maart 2014 de beslissing een begeleidingstraject op te zetten voor het ontwikkelen van een organisatiebeheersingssysteem. We volgden hiervoor de leidraad Vlaanderen. Als plan van aanpak doorliepen we volgende fases (i.s.m. Wivo en SBR en in intervisie met diverse gemeenten uit het arrondissement Kortrijk): Fase 1: Voorbereiding en communicatie methodiek kiezen en plan van aanpak aanduiden trajectverantwoordelijke(n) zelfevaluatieteam samenstellen interne communicatie autorisatie Fase 2: Zelfevaluatie uitvoeren per thema via online tool (vragenlijst) score bepalen (via schaal van 1-5) resultaten interpreteren Fase 3: Oplijsten verbeteracties bepalen scope hoe omgaan met risico s prioriteiten stellen (max. 10 à 15-tal per 2 jaar) goedkeuring kader door MAT/CBS/GR Jaarverslag

14 Fase 4: Implementeren verbeteracties Als methodiek kozen we de leidraad Vlaanderen en voor de verdere uitwerking werd het COSO-model toegepast (controleomgeving, risico-inschatting, controleactiviteiten en sturing met als rode draad door het geheel: informatie en communicatie) Trajectverantwoordelijke: stuurgroep (bestaande uit burgemeester, gemeente- en OCMW-secretaris, financieel beheerder) Zelfevaluatieteam: MAT (alle thema s) college van burgemeester en schepenen diensthoofden (eventueel themagericht) personeelsleden (themagericht) Communicatie: Aan de diensthoofden werd een duiding overgemaakt met gerichte uitleg. Daarna vertrok een tweede kennisgeving met stappenplan, verwachtingen van de diensten en aankondiging komst van een online tool (300 vragen ingedeeld per thema). Demo online tool voor de diensthoofden en personeelsleden (aangeduid per dienst)+ communicatie deadline voor invullen van de tool. Aanmaak map publiek organisatiebeheersing met alle interessante info. Autorisatie en bepalen functie/rol: stuurgroep: communiceert, stuurt, doet voorstellen aan MAT en CBS (bv. inzake prioriteiten) MAT: communiceert met diensthoofden binnen cluster, beoordeelt voorstel prioriteiten en stuurt bij, voert prioriteiten uit en rapporteert CBS: beoordeelt prioriteiten op basis van budget, neemt kennis van rapportering GR: keurt algemeen kader goed en neemt kennis van rapportering Aan de hand van een Balanced Scorecard werd op het einde van de rit de strategie duidelijk voor onze organisatie. Deze stuurkaart vormt een uitstekend instrument om te plannen, op te volgen en bij te sturen en wordt ook gehanteerd bij de opvolging van de meerjarenplanning. Een lezer kan in een oogopslag interpreteren welke richting de organisatie uit wil. Ook is duidelijk welke doelstellingen behaald werden en welke nog niet. Klassiek wordt dit aangegeven door de drie kleuren van een verkeerslicht (groen, oranje, rood). De evaluatie (fase 2) leidde tot een prioritisering van de lijst met aandachtspunten rekening houdend met de ernst van het risico en de draagkracht van de organisatie. In functie van de gestelde prioriteiten werden verbeteracties (fase 3) opgesteld die in de meeste gevallen jaaroverschrijdend zijn en slechts op langere termijn hun effect zullen bewijzen. Volgende verbeteracties werden prioritair naar voor geschoven: de opmaak van sleutelprocessen (doelstelling: proces- en risicomanagement) de opstart van de centrale aankoop/ inventarisatie materiaal en materieel/centralisatie materiaal en materieel (doelstelling facilitaire middelen) de reactivering van evaluatieprocessen / opmaak van een vormingsplan (doelstelling: personeelsbeleid) + bevorderen van de kwaliteit van het leidinggeven door het aanbieden van passende vorming aan leidinggevenden. debiteurenopvolgingssysteem + coördinatie alle facturatie via de Financiële Dienst (doelstelling: financiële middelen) bevordering interactie met de diensten/proactieve werking (maandelijkse vergadering van ICT-verantwoordelijke met MAT) (doelstelling:ict) informatiebeheersing (veiligheid/archivering/postregistratiesysteem) (doelstelling:informatie) bevordering interne communicatie (opzetten intranet voor medewerkers /personeelskrant / intern overleg) (doelstelling:communicatie) bevordering centralisatie diensten (minstens clusters samen huisvesten/sociaal huis) (doelstelling:organisatiestructuur en belanghebbendenmanagement) Managementteam Het M.A.T. bestond in 2014 uit: Gemeentesecretaris, Patrick Vandeputte ook voorzitter (afwezig wegens ziekte) Burgemeester, Claude Van Marcke Financieel beheerder, Heidi Van Doorne clusterhoofd Interne Zaken, Sonja Nuyttens clusterhoofd Gemeentelijke Infrastructuur, Dimitri Goemaere clusterhoofd Omgevingsontwikkeling ook ambtenaar Noodplanning Lieve Ketsman. clusterhoofd Burgerzaken en Sociaal Welzijn Carine Goemaere Dit orgaan moet zorgen voor de ontwikkeling en invoering van een coherente visie op het organisatiebeleid, overlegstructuur, personeel en financiën. Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding en uitvoering. Om alle beleidsdoelstellingen efficiënt uit te voeren heeft men een sterk team van medewerkers nodig. Het management- Jaarverslag

15 team bewerkstelligt dit door een eenduidig beleid over de diensten heen te creëren, intern overleg te organiseren tussen de verschillende betrokkenen en de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en verbeteren. Er wordt een modern personeelsbeleid uitgebouwd waarin cluster- en diensthoofden optreden als coach van hun medewerkers, er aandacht is voor individuele begeleiding en evaluatie van de medewerkers, er inspraak bestaat over rekrutering en selectie, loopbaanontwikkeling en vormingsbeleid. Organogram Decretale graden: Gemeentesecretaris: Patrick Vandeputte Financieel beheerder: Heidi Van Doorne Beheer personeelsgegevens gemeente Anzegem Aantal VTE s (Voltijds Equivalenten) VOLTIJDS DEELTIJDS VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO S VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO S man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal niv.a niv.b niv.c niv.d niv.e Totaal Totaal Totaal Aantal Koppen (Werknemers) VOLTIJDS DEELTIJDS VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO S VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO S man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal niv.a niv.b niv.c niv.d niv.e Totaal Totaal Totaal Afscheid van de gepensioneerden in Jaarverslag

16 Nieuw in 2014: Lieselot Vanpeteghem, assistent-dienstleider POB miv 1 januari 2014 Adeline Decock, bediende BKO miv 8 april 2014 en coördinator BKO miv 22 april 2014 Lesley Vermeersch, coördinator BKO miv 15 september 2014 Delphine Goossens, bediende BKO miv 21 januari 2014 Fons Gosseye, bediende BKO miv 7 april 2014 Sandrine Demets, bediende BKO miv 2 juli 2014 Sylvie De Waele, bediende BKO miv 2 juli 2014 Anneleen Declerck, bediende BKO miv 2 juli 2014 Yannick Spillebeen, bediende BKO miv 27 oktober 2014 Leen Veys, bediende BKO miv 07 april 2014 Lindsey Callens, bediende BKO miv 5 februari 2014 Debbie Vandenberghe, bediende BKO miv 15 oktober 2014 Einde tewerkstelling in 2014: Carlos Verschuere, technisch assistent op 31 december 2014 (pensioen) Sylvie De Waele, bediende BKO op 6 oktober 2014 Anneleen Declerck, bediende BKO op 8 oktober 2014 Hilde D Haeze, verantwoordelijke ICT op 23 september 2014 Lindsey Callens, bediende BKO op 31 augustus 2014 Charlotte François, communicatieambtenaar op 16 mei 2014 Leen Veys, bediende BKO op 17 juni 2014 Myriam Van Craeyenest, administratief medewerker Burgerzaken op 1 juni 2014 (pensioen) Sonja Vanleeuwen, bediende BKO op 1 juni 2014 (pensioen) Marleen Ryssaert, hoofdmedewerker burgerzaken op 1 juni 2014 (pensioen) Sjoerd François, technisch assistent op 30 april 2014 Patrick Wannijn, technisch assistent op 30 april 2014 Diverse De gemeente is voor haar personeel tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten bij Ethias verzekerd. In 2014 waren er 3 arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid en 1 ongeval op de weg naar en van het werk met tijdelijke arbeidsongeschiktheid. In 2014 kwamen het basisoverlegcomité en het bijzonder onderhandelingscomité driemaal bijeen. Het Overlegcomité Preventie en Bescherming op het Werk vergaderde eveneens driemaal. In 2014 werden er 35 jobstudenten tewerkgesteld, weliswaar niet allemaal voor 50 dagen studentenarbeid. Ze werden ingezet ter ondersteuning van volgende diensten: Operationele Technische Diensten (Openbare Werken, Groendienst en containerparken); Speelpleinwerking en Grabbelpaswerking; Buitenschoolse Kinderopvang, Bibliotheek en Sportdienst. De collega s van de Cultuurdienst. Jaarverslag

17 Informatie aan de bevolking Anzegem een buiten-kans! Eind vorig jaar deden we een oproep naar de bevolking om te helpen mee zoeken naar een baseline die de gemeente perfect omschrijft en toeristisch ondersteunt. Negenenzestig mensen kropen in hun pen en bezorgden ons hun baseline voor de gemeente. Het merendeel van de deelnemers waren inwoners, maar er kwamen ook inzendingen uit o.a. Bavikhove, Harelbeke, Gent, Oudenaarde. De meeste mensen lieten zich inspireren door onze natuur, het heuvellandschap en Stijn Streuvels. Uiteindelijk koos een jury een winnende baseline uit de 149 voorstellen: Anzegem een buiten-kans! Uit het verslag van de jury: Deze slogan schept opportuniteiten. Er is zowel het economische, landelijke, ambachtelijke, onderwijs, verenigingen Het positioneert zich ook niet tegenover een andere gemeente. Anzegem heeft veel te bieden zowel verstedelijkt (bebouwing) als landelijk: beste van twee werelden. Iedereen kan zijn eigen invulling geven met deze slogan. Naar aanleiding van de lancering lieten we Joris Denoo (schrijver van poëzie, jeugdboeken, toneel, columns, ) een gedicht maken geïnspireerd op onze nieuwe baseline. Dit gedicht zal men in alle zeven de dorpskernen een plaatsje geven. De nieuwe baseline werd meteen de aanzet voor een aangepast logo. Ons logo bestaat nu uit Anzegem met daaronder een buiten-kans!. Door het woord buiten-kans loopt een groene grasspriet die nog eens ons groen, natuurlijk imago wil benadrukken. De aangepaste versie van ons logo werd overal overgenomen (website, briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, flyers, affiches,...) Aktiv Ook in 2014 informeerden we de bevolking via ons maandelijks infoblad Aktiv. Elf keer per jaar behalve in augustus kregen de inwoners dit infoblad in hun bus. Digitale media Het tweede belangrijkste informatiekanaal is de gemeentelijke webstek (www.anzegem.be). Verschillende diensten houden de website actueel en posten er nieuwtjes en activiteiten. In 2014 hadden we bezoekers. De mensen gaan vooral op zoek naar info over de bib, de openingsuren van het gemeentehuis en de containerparken. Het meeste aantal bezoekers kregen we op vrijdag 17 oktober 2014 (3.949 bezoekers). Dit was de dag na de brand in de Sint-Janskerk. Daarnaast plaatsten we heel geregeld updates en foto s op onze facebookaccount (www.facebook.com/anzegem). In 2014 waren de uitschieters de berichten over de afgebrande kerk. Onderstaande foto werd door maar liefst mensen gezien: Jaarverslag

18 Op 27 mei startten we met onze Twitter-account (www.twitter.com/gemeenteanzegem) en dat deden we met deze tweet: Ok, laten we wat leven blazen in deze account!. Ondertussen hebben we al zo n 363 volgers en werden er 230 tweets de wereld ingestuurd. Inspraak In 2014 zorgden we opnieuw voor verschillende inspraakmogelijkheden. In februari hielden we twee inspraakvergaderingen in Anzegem en Vichte. Op deze twee avonden stelden we het meerjarenplan voor en koppelden we terug naar de zeven inspraakvergaderingen die we in 2013 hebben georganiseerd. De aanwezigen kregen uiteraard opnieuw de kans opmerkingen te formuleren of vragen te stellen. Daarnaast creëerden we nog kansen tot inspraak: overleg tweede voetbalveld Lendedreef, infovergadering RUP KWZI Ingooigem, infovergadering afschakelplan, oprichting WATT (werkgroep toeristische troeven), schriftelijke bevragingen (bv. tractorsluis in de Knokstraat en snelheidsbeperkende maatregelen in de Delfien Vanhautestraat), oprichting RED (Raad voor Economische Dynamiek), infovergadering Speelstraat, Pers In 2014 hielden we de pers via een wekelijks persbericht op woensdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de gemeente. Daarnaast organiseerden we ook tal van persmomenten. Alle krantenartikels die in 2014 over Anzegem verschenen, werden ook systematisch bijgehouden. Welkom-map nieuwe inwoners In 2014 werd de aanzet voor de welkom-map voor de nieuwe inwoners gegeven. We werkten maar liefst zeven nieuwe brochures uit: algemene brochure, bibliotheek, cultuur, jeugd, sport, toerisme en kinderopvang. Eind 2014 werden deze brochures gedrukt en ze worden nu in een mapje meegeven met de nieuwe inwoners. De brochures zullen één keer per jaar bijgewerkt worden en we zetten altijd de actuele versie online: Meldingen & klachten Meldingen Er werden 374 meldingen geregistreerd (in 2013 waren dit er 559). Indeling per dienst Algemene zaken 1 Buitenschoolse Kinderopvang 2 Cultuur 3 Jeugd 9 Milieu 31 Openbare Werken 313 Recreatie 1 Varia 14 Klachten In 2014 kwam de klachtencommissie niet bijeen. Jaarverslag

19 Anzegem in euro Gemeentefinanciën Begroting en rekening JR2014 BW2014_01 Verschil Exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Investeringsbudget Uitgaven Ontvangsten Andere Uitgaven Ontvangsten budgettair resultaat van het boekjaar gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar gecumuleerd budgettair resultaat bestemde gelden resultaat op kasbasis autofinancieringsmarge Gemeentefonds Compensatie Eliaheffing Opcentiemen OV Aanvullende PB Aanvullende belasting op motorrijtuigen Overige gemeentelijke belastingen ,44 euro ,24 euro ,54 euro ,19 euro ,43 euro ,57 euro Uitstaande schuld op 1 januari ,54 euro Nieuwe leningen opgenomen in 2014 / Aflossingen leningen in ,60 euro Nog terug te betalen op31 december ,94 euro Intresten betaald in ,84 euro Totale leningslast ,44 euro Thesaurie: bedrag in gemeentekas op 31 december ,43 euro Jaarverslag

20 Energieverbruik Verbruik 2013 Stookolie 6 gebouwen liter ,86 euro Gas 17 gebouwen ,42 euro Elektriciteit 1 gebouw ,81 euro Verbruik 2014 Stookolie 4 gebouwen liter ,54 euro Gas 17 gebouwen ,07 euro Elektriciteit 1 gebouw ,60 euro Algemene opmerking: We kopen stookolie aan bij een leverancier na het voeren van een onderhandelingsprocedure (samenaankoop met OCMW Anzegem) waarbij een vaste korting per liter wordt toegestaan op de officiële prijs zoals bepaald door FOD Economie. Gas en elektriciteit wordt geleverd door de goedkoopste energieleveranciers d.m.v. een samenaankoop via Eandis. Jaarverslag

2014 Jaarrekening Deel 2

2014 Jaarrekening Deel 2 2014 arrekening Deel 2 Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie arrekening 2014 HVD arrekening 2014 HVD Doestellingenrealisatie. B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE

GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE Jaarverslag dienstjaar 2010 GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE JAARVERSLAG OVER HET DIENSTJAAR 2010 Hoofdstuk 1: Interne zaken...6 1.1. Personeeldienst...6 1.1.1. Tewerkgesteld

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019

MEERJARENPLAN 2014-2019 Gemeente Bonheiden NIS-code: 12005 Waversesteenweg 13 2820 Bonheiden MEERJARENPLAN 2014-2019 Secretaris Financieel beheerder Wim Peeters Els Van Bever Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente

Nadere informatie

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

I. Gemeentebestuur p. 2 II. Blikvangers en tendensen p. 6

I. Gemeentebestuur p. 2 II. Blikvangers en tendensen p. 6 De maatschappelijke context I. Gemeentebestuur p. 2 II. Blikvangers en tendensen p. 6 Gemeentelijke dienstverlening III. Horizontale diensten p. 12 IV. Burgerzaken p. 20 V. Vrije tijd p. 30 VI. Techniek

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer

Inleiding. Beste lezer GEMEENTE NIJLEN VERANTWOORDINGSNOTA BIJ HET JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 2012 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN Inleiding Beste lezer 2012 was het tweede uitvoeringsjaar van het lopende Jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK. www.grislubbeek.tk

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK. www.grislubbeek.tk GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK www.grislubbeek.tk JAARVERSLAG 2007 1 Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Inleiding Voorwoord 3. Wie was er lid in 2006? 4. Voorstelling kernlidorganisaties

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert

Nadere informatie

de Schakel DECEMBER 2010

de Schakel DECEMBER 2010 Denderleeuws infoblad jaargang 34 maandelijks de Schakel Kerst- en geschenkenbeurs 11 en 12 december 2010 14.00 tot 18.00 uur in den Breughel INHOUD Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Lendelééft! In dit nummer:

Lendelééft! In dit nummer: L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2010 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! In dit nummer: Lendelede spetterend sportief! Zaal Lindelei geopend! De woonwinkel:

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie