WATER EN WARMTE IN EEN GROENE WERELD.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WATER EN WARMTE IN EEN GROENE WERELD."

Transcriptie

1 WARM WATER DUURZAME ENERGIE AIRCONDITIONING RUIMTEVERWARMING WATER EN WARMTE IN EEN GROENE WERELD. STAND » WARMTEPOMPEN» VENTILATIE» ZONNESYSTEMEN

2 INHOUD Kwaliteit is geen kwestie van ongeveer 03 Wij hebben de energie om dingen te veranderen 04 Onze producten» Zo wordt koud water verwarmd 08» Warmtepompverwarming lucht water 10» Warmtepompverwarming brine water 18» Sondetechnologie 26» Warmtepompverwarming water water 28» Combitoestellen verwarming ventilatie 36» Ventilatietoestellen 39» Zonnecollectoren 44» Technische specificaties, accessoires 52

3 KWALITEIT IS GEEN KWESTIE VAN ONGEVEER. MAAR VAN HEEL PRECIES. STIEBEL ELTRON staat voor hoogwaardige techniek in de woningbouw sinds Zowel destijds als nu maken we functioneel uitontwikkelde producten van de hoogste kwaliteit. We combineren innovatieve technologie, betrouwbare kwaliteit en de service van partners tot merkproducten met een uitstekende traditie. Onconventioneel denken en praktische uitvindingen die hun stempel op hele markten hebben gedrukt, vormen van oudsher het belangrijkste kapitaal van ons bedrijf. Met hetzelfde enthousiasme waarmee we in het verleden de producten voor vandaag hebben ontwikkeld, bouwen we nu al aan optimale oplossingen voor de toekomst. Niet tevreden zijn met wat we hebben bereikt en nooit de gemakkelijkste weg kiezen, dát is ook nu nog de leidraad voor al ons handelen. Wat alle activiteiten van STIEBEL ELTRON gemeen hebben, is het doel producten en volwassen systemen van perfecte kwaliteit te ontwikkelen en te maken voor een markt die hoge eisen stelt. Want wij zijn van mening dat technische producten alleen op die manier goed kunnen functioneren. WARM WATER DUURZAME ENERGIE AIRCONDITIONING RUIMTEVERWARMING Presteren als principe De onderneming STIEBEL ELTRON biedt u hoogwaardige oplossingen op de terreinen van warmwatervoorziening, duurzame energie, airconditioning en ruimteverwarming. Met tal van individuele oplossingen en systeemoplossingen helpen we u het leven van alledag iets aangenamer te maken. Welke techniek zich daarvoor het beste leent, wordt duidelijk uit het samenspel van alle componenten in de totale woonruimte. Welke individuele oplossing of systeemoplossing u ook kiest, met onze hoogwaardige producten bent u dankzij de techniek van STIEBEL ELTRON thuis altijd verzekerd van echt welbehagen. Deze brochure laat u aan de hand van voorbeelden zien hoe u met duurzame energie niet alleen het milieu beschermt, maar ook voordelig en aangenaam kunt leven

4 WIJ HEBBEN DE ENERGIE OM DINGEN TE VERANDEREN. Op een nieuwe manier denken De ultramoderne techniek van STIEBEL ELTRON biedt de mogelijkheid de kosten voor energie binnen de eigen vier muren drastisch terug te dringen. Want dankzij de uiterst efficiënte systemen kan duurzame energie nu het hele jaar door worden ingezet in privéhuishoudens. Met behulp van warmtepompen, ventilatiesystemen met warmteterugwinning en zonne installaties kan de in de omgeving aanwezige energie gewonnen en gebruikt worden voor verwarming en warmwatervoorziening. Jarenlang testen in de praktijk heeft op indrukwekkende wijze bewezen dat deze systemen kosteneffectief zijn. Alleen door een warmtepomp kunnen de energiekosten voor verwarming vergeleken met een conventioneel verwarmingssysteem in de regel met de helft worden gereduceerd. Bij een dergelijke besparingsomvang hebben de investeringskosten voor een installatie na een paar jaar gerendeerd. Ze zorgen tevens, gelet op de sterk schommelende prijzen van gas en stookolie, voor een stevig fundament voor de particuliere energievoorziening. Want met STIEBEL ELTRON heeft een huishouden een aansluiting op de schoonste, goedkoopste en meest stabiele energieleverancier ter wereld: de natuur. Sluit u aan en voorzie voor een groot deel in uw eigen energie; daarnaast vergroot u ook nog blijvend de waarde van uw onroerend goed. Prijzen van brandstofolie aan sterke schommelingen onderhevig De energieprijzen komen steeds sterker onder druk te staan. Door de schaarser wordende hulpbronnen was bijvoorbeeld de prijs van brandstofolie de afgelopen jaren onderhevig aan sterke door de markt bepaalde schommelingen. Bij de nieuwe energieën is daarentegen een vriendelijker beeld zichtbaar. Want een groot deel van de gebruikte warmte wordt tenslotte door de natuur kosteloos ter beschikking gesteld. Wie nu de keuze maakt voor toekomstgerichte techniek, bouwt zijn energievoorziening op een solide fun dament. En steunt daarmee niet alleen milieubehoud, maar spaart ook veel geld uit. per 100 liter incl. BTW / / / /2009 Let op: bij de weergegeven prijzen van brandstofolie gaat het om gemiddelde prijzen uit verschillende regio s in Duitsland, die regionaal ook kunnen afwijken. Bron: FastEnergy GmbH

5 4 % 9 % Bronnen van broeikaseffect en klimaatverandering Distikstofoxide (lachgas) 11 % Laagatmosferisch ozon en hoogatmosferische waterdamp 61 % 15 % Chloor fluor koolwaterstoffen Methaan Koolstofdioxide Bron: Prof. D. Schönewiese, Instituut voor Geofysica, Universiteit van Frankfurt (D) Betaalbare milieubescherming Bij het gebruik van duurzame energie spelen al lang niet meer alleen maar economische motieven een rol. Verantwoord omgaan met kostbare bronnen wordt een van de belangrijkste uitdagingen in de toekomst, die zich nu al terugbetaalt: wie in duurzame energie investeert, beschermt aan de ene kant het milieu en profiteert aan de andere kant van subsidies. Vergelijking van verschillende verwarmingssystemen (verwarming) Primair energieverbruik Olie lage temperatuur Gas verbrandingswaarde Monovalente elektrowarmtepomp Jaarlijks werkcijfer 4 (warmtebron aardoppervlak) CO 2 emissies Olie lage temperatuur Gas verbrandingswaarde Monovalente elektrowarmtepomp Jaarlijks werkcijfer 4 (warmtebron aardoppervlak) Bron: BWP e. V

6 WARMTEPOMP. WARMTE UIT DE NATUUR OOGSTEN. De omgeving zit vol energie. Pas bij een ongelooflijke 273 C is alle energie aan de omgeving onttrokken. Met een warmtepomp kan een deel van de in de natuur aanwezige energie worden gewonnen en als verwarmingswarmte of als warmte voor de warmwatervoorziening worden gebruikt. Een dergelijke installatie is absoluut economisch verantwoord. De winning van warmte-energie functioneert zelfs nog bij buitentemperaturen die ver onder het vriespunt liggen. Over een heel jaar gerekend krijgt u van de natuur zo meer dan de helft van de normale stookkosten cadeau.

7

8 ZO WORDT KOUD WATER VERWARMD. Een beetje natuurkunde Normaal gesproken kan warmte alleen gewonnen worden uit een energiebron met een hogere temperatuur dan de directe omgeving. Bijvoorbeeld uit de vlam van een verwarmingsketel. Een middel, meestal water, stroomt om deze energiebron en neemt door de grote tempera tuurverschillen de warmte van de energie bron op. Warmte stroomt altijd van de hogere naar de lagere temperatuur. Het medium water transporteert de van de brandervlam overgenomen warmte daarnaartoe waar die warmte nodig is: de radiator. In principe werkt een warmtepomp net zo. Alleen is de energiebron geen brandervlam, maar de warmte uit de omgeving zelf. Omdat de te gebruiken milieu energie echter niet in zulke hoge temperaturen beschikbaar is, moet het medium dat de energie moet opnemen kouder zijn, zodat er weer een temperatuurverschil ontstaat. Daarom wordt als medium geen water, maar een koelmiddel gebruikt. Het neemt energie uit het milieu op en de warmtepomp brengt door een thermo dynamisch proces de gewonnen milieu energie op een voor de verwarming bruikbaar temperatuurniveau. Het principe komt overeen met de werking van een koelkast, met dit verschil dat de koelkast koelt en niet verwarmt. Milieu-energie vrij in huis Een warmtepomp gebruikt de in het milieu opgeslagen zonne energie. En put daarmee uit een nooit opdrogende energiebron. Daarbij hebben drie methoden hun waarde in de praktijk volledig bewezen: ten eerste de energiewinning uit de omgevingslucht. Ten tweede het ontsluiten van het aardoppervlak als warmteleverancier. En ten derde het gebruik van grondwater als warmtebron. Met deze drie basistypen kunnen huizen en woningen ongeacht de wijze waarop ze zijn gebouwd en hun grootte worden uitgerust respectievelijk gemoderniseerd. Warmtebron lucht Door een heel gemakkelijk werkende ventilator wordt buitenlucht aangezogen. Een warmtewisselaar onttrekt de energie aan de lucht. De warmtepomp zet deze energie om in bruikbare warmte voor het huis. Door de geringe installatiekosten is dit principe zeer geschikt om van een bestaand verwarmingssysteem over te stappen op de warmtepomp. Maar ook veel huizen met een laag energieverbruik worden door deze techniek verwarmd. Meer over deze methode leest u vanaf pagina 10. Warmtebron aarde Bij de geothermische methode worden afhankelijk van de behoefte een of meerdere sonden meter diep in de grond geplaatst. Een warmtedragende vloeistof transporteert de warmte van de aarde naar de warmtepomp, waar ze in gebruikswarmte voor het huis kan worden gebruikt. Dit type warmtepomp, dat het meest frequent wordt gebruikt, werkt op basis van de constante temperaturen in de diepte van de aarde het gehele jaar door met praktisch dezelfde efficiency. Voor de boringen is een relatief gering oppervlak nodig. Het boren en de procedure rond de goedkeuring wordt afgehandeld door gespecialiseerde bedrijven. Al het andere leest u op pagina 18 en volgende. Warmtebron grondwater Waar grondwater beschikbaar is, kan dit ook gemakkelijk voor de warmtevoorziening worden gebruikt. Via een onttrekkingsbron wordt grondwater naar een warmtewisselaar vervoerd, waar de warmtepomp deze energie opneemt en als warmte energie bruikbaar maakt. Het grondwater stroomt terug naar een tweede, zogenaamde absorptiebron. Het gebruik van grondwater als warmtebron biedt het hele jaar een maximum aan efficiency. Uitgebreide informatie vindt u op pagina 28 en volgende.

9 Energiekringloop De warmtepomp onttrekt warmte aan de omgeving en stuurt die naar het verwarmingssysteem. Het proces verloopt als volgt: een afgekoeld, vloeibaar koelmiddel wordt om te beginnen door een warm tewisselaar van de warmtepomp, een zogenaamde verdamper, geleid. Daar neemt het warmte op uit de omgeving. Daarbij verdampt het koelmiddel. Het dan gasvormige koelmiddel wordt door een compressor aange zogen en samengeperst. Daarbij loopt de druk op en stijgt de temperatuur. Met behulp van een tweede warmtewisselaar (condensor) wordt de warmte overgedragen aan het verwarmingssysteem. Als gevolg van de warm teafgifte condenseert het koelmiddel en wordt het weer een vloeistof. Tot slot wordt de druk verlaagd via een smoorventiel en begint de kringloop weer opnieuw. Met behulp van uiterst efficiënte techniek heeft STIEBEL ELTRON de effectiviteit van zijn warmtepompen steeds groter kunnen maken. Vrijwel de enige energie die een warmtepomp in werking nodig heeft, is de stroom voor het aandrijven van de compressor. Er zijn warmtepompen van STIEBEL ELTRON die uit één kilowattuur stroom tot wel 6,0 kw bruikbare warmte energie putten. De apparatuur is uiterst betrouwbaar en vrijwel onderhoudsvrij. Veel installaties functioneren al meer dan 30 jaar permanent storingsvrij. In principe eenvoudig» 1 Een afgekoeld, vloeibaar koelmiddel wordt naar de warmtewisselaar (verdamper) van de warmtepomp geleid. Door het temperatuurverschil neemt het energie op uit de omgeving. Het koelmiddel gaat daarbij over naar de gasvormige fase. Elektrische energie» 2 Compressor» 2 In de compressor wordt het gasvormige koelmiddel samengeperst. De druk veroorzaakt een verhoging van de temperatuur.» 3 Een tweede warmtewisselaar (condensor) zorgt voor de overdracht van deze warmte naar het verwarmingssysteem; het koelmiddel wordt weer vloeibaar en koelt af.» 4 De druk van het koelmiddel wordt via het smoorventiel afgevoerd. Het proces begint weer opnieuw. Verwarmingswarmte Omgevingswarmte» 1 Verdamper Smoorventiel» 4 Condensor» 3 Aanvoer Retour 08 09

10 WARMTEPOMP LUCHT WATER. GENIETEN VAN VRIJE RUIMTEN. Goede wijn dient met evenveel liefde te worden opgeslagen als waarmee hij later wordt gedronken. Hier beneden is de temperatuur het hele jaar door ideaal. Aangenaam koel, maar niet echt koud. Dat we nu uitgerekend onze verwarmingskelder hebben omgebouwd tot wijnparadijs, was mogelijk dankzij onze nieuwe warmtepompverwarming. Die hebben ze namelijk gewoon buiten in de tuin geïnstalleerd. Daar staat hij goed en heeft niemand er last van. Wij genieten van de vrijgekomen ruimte. Onze wijnkelder is nu niet alleen veel schoner en praktischer, het ruikt er ook veel aangenamer dan in de tijd van de oude ketel. Aan die joekel van een olietank wil ik al helemaal niet meer denken. Maar laten we maar eens naar boven gaan. Daar is het al lekker warm.

11 Variabele aanvoertemperatuur De WPL HT vormt het technologische speerpunt op de markt voor de moderne lucht water warmtepompen. Hij produceert uiterst economisch hoge aanvoertemperaturen en harmonieert daardoor goed met radiator verwarmingselementen. De warmtepomp is uitgerust met twee inverter compressoren die hun toerental exact aan het verwarmend vermogen van dat moment aanpassen. Door de vermogensaanpassing van de warmtepomp aan de warmtebehoefte van het gebouw en het bereiken van een hoge aanvoertemperatuur kan men volledig buiten een elektrisch verwarmingselement. Door het elektronische expansieventiel wordt bovendien de koudekring loop geoptimaliseerd. Door de al in het toestel geïntegreerde en gepatenteerde boiler kan afhankelijk van de toestelconfiguratie van een bufferboiler worden afgezien. Door deze mogelijkheid kan het toestel zonder grote ombouwmaatregelen in het verwarmingssysteem worden geïnstalleerd. WPL HT Ideaal voor het gebruik in oude gebouwen Automatische aanpassing van het verwarmend vermogen aan de warmtebehoefte van het huis Energie efficiënte ontdooiing Tot + 75 C verwarmingsaanvoertemperatuur Schakeling voor antilegionella WPL HT 11 11

12 DE WARMTEPOMP DIE OVERAL GEPLAATST KAN WORDEN. Vrije keuze bij plaatsing Deze warmtepomp voelt zich ook in de buitenlucht kiplekker. Door de robuuste behuizing en de speciale kap voor buitenopstelling kan de WPL E ook in de tuin of op het erf geplaatst worden. De WPL E sluit door de stille werking vrijwel elke geluidshinder uit. Alleen de stroomaansluiting en de toevoerleidingen voor de opslag hoeven maar door de buitenmuur te worden gevoerd. Door de buitenopstelling wint u veel nuttige ruimte. De WPL E is er ook in de variant WPL cool met geïntegreerde koelfunctie. Daarmee kunt u over alle mogelijkheden beschikken van de moderne wijze van het op temperatuur houden van ruimten. Want de warmte pomp verbergt onder haar rechtlijnige uiterlijk een innovatieve techniek die beide kan: verwarmen en koelen. Voor een optimale regeling van de processen zorgt een elektronisch expansieventiel. Dit kan zich met behulp van de unieke regelelektronica optimaal op beide gebruikswijzen instellen. Daardoor wordt de effi ciency zowel bij het verwarmen als koelen geoptimaliseerd. Net als bij de WPL E is er de WPL cool als variant voor de binnen en buitenopstelling. WPL E cool WPL cool: zowel voor verwarmen als koelen Elektronisch expansieventiel Varianten voor binnen en buitenopstelling verkrijgbaar Inzetbaar tussen 20 C en + 40 C buitentemperatuur Stille werking Energie efficiënte ontdooiing Tot + 60 C verwarmingsaanvoertemperatuur Geïntegreerde elektrische hulpverwarming Eenvoudige installatie WPL E cool

13 Vermogen op een zeer kleine ruimte De lucht water warmtepomp WPL E cool biedt verwarmend vermogen in compacte vorm. Het toestel voor de opstelling binnen het gebouw onttrekt zelfs bij 20 C van de buitenlucht nog warmte energie. De WPL E cool zuigt de buitenlucht door slangen die door twee aparte wandopening worden gevoerd. Een elektrische aanvullende verwarming zorgt indien gewenst voor extra verwarmend vermogen. In het gebruik is de WPL E cool aangenaam rustig. Ze is reeds met alle veiligheidsinrichtingen uitgerust. De ontdooifunctie ontdoet de warmtewisselaar van het ijs en verzekert een storingsvrij gebruik. Want doordat aan de lucht warmte wordt onttrokken, condenseert water. Onder bepaalde weersomstandigheden kan het condenswater bevriezen en zich op de warmtewisselaar afzetten. De WPL productserie is er naar keuze voor de binnen of buitenopstelling. Door middel van grote slangen wordt de warmtepomp voor de energiewinning van buitenlucht voorzien. WPL E cool met luchtgeleidingsmodule WPIC Model voor binnenopstelling Drie verschillende vermogens Hoge vermogensgetallen Inzetbaar tussen 20 C en + 40 C buitentemperatuur Zeer stille werking Tot + 60 C verwarmingsaanvoertemperatuur Ook ideaal voor gebruik bij renovatie Compacte installatie (optioneel) WPL E cool met WPIC 13 13

14 DE VERWARMING VOOR APPARTEMENTEN COMPLEXEN. Het toppunt van verwarmend vermogen uit de lucht Voor gebouwen waarvoor een groot vermogen wordt gevraagd, levert de lucht waterwarmtepomp WPL in veel opzichten geweldige prestaties. Want het toestel kan niet alleen probleemloos buiten het gebouw worden opgesteld. Met een constructiehoogte van net 1,5 meter gaat de hoogwaardige warmtepomp daarbij met de ruimte net zo spaarzaam om als met de energie. Door de cascadeschakeling kan de krachtbundel zijn toch al sterke prestaties zelfs nog verveelvoudigen. Daarmee biedt het toestel ook voor appartementen complexen van uiteenlopende grootte een telkens op maat gemaakte oplossing. Zo doet de efficiënte verwarmingstechniek ook bij de modernisering van grote onroerende goederen met geringe installatiekosten haar intrede. WPL Geringe constructiehoogte Geschikt voor cascadeschakeling voor hoge vermogenseisen tot 168 kw* Geïntegreerde thermische afgifte en elektrische opnameregistratie *Warmtevermogen bij A 7/W35 WPL

15 TOPPRESTATIE OP ZEER KLEINE RUIMTE. Compact-reeks In energiezuinige huizen tot 160 m 2 komt de compacte warmtepomp WPL 10 IK volledig tot zijn recht. De WPL 10 IK is als totaaltoestel reeds uitgerust met alle relevante modules: van de luchtslangen en de verwarmingscirculatiepomp via het expansievat en de geïntegreerde warmtegenerator tot de veiligheidsgroep en de stuurtechniek zijn alle noodzakelijke componenten voor de verwarmingswerking al aanwezig. Daardoor is de compacte warmtepomp niet alleen zeer energiebesparend, maar ook extreem plaatsbesparend. WPL 10 IK Hoge vermogensgetallen Stille werking Compacte uitvoering Tot + 60 C verwarmingsaanvoertemperatuur Eenvoudige, snelle installatie Ideaal voor toepassing in nieuwbouw WPL 10 IK 15 15

16 GEMENGD DUBBEL: DE SPLIT-INSTALLATIE MET BINNEN- EN BUITENTOESTEL. Krachtige techniek voor thuis De WPL 5 N definieert nieuwe maatstaven. Want door de toerentalgeregelde compressor wordt altijd slechts zoveel energie beschikbaar gesteld als juist nodig is. En door het gebruik van kooldioxide als natuurlijk koelmiddel worden nieuwe wegen in de warmtepomptechniek bewandeld. Door de geringe benodigde ruimte en de stille werking kan dit systeem van warmtepomp en boiler universeel worden gebruikt. De warmtepomp is geschikt voor wandmontage en wordt zowel elektrisch als hydraulisch met de boilermodule verbonden. De module bestaat uit een geëmailleerde warmwaterboiler van 200 liter en de geïntegreerde warmtepompmanager. De noodzakelijke circulatiepompen voor verwarming en warm water, alsmede de extra verwarming voor het mono energetisch verwarmen zijn al standaard ingebouwd. WPL 5 N Zeer geschikt voor de nieuwbouw en bebouwing op een kleine ruimte Zeer stille werking Eenvoudige installatie Inzetbaar tussen 20 C en +30 C buitentemperatuur Zeer geschikt voor warmwaterverwarming en ideaal voor gebouwen met een geringe warmtebehoefte Tot + 70 C maximale aanvoertemperatuur Optimale vermogensaanpassing door inverter compressor Natuurlijk koelmiddel CO 2 WPL 5 N

17 Sterke duocombinatie De lucht water warmtepomp WPL A Z laadt niet alleen de geëmailleerde warmwaterboiler van 162 liter veilig met energie op, maar voorziet ook het hele gebouw van goedkope verwarmingswarmte. De warmtepompmanager regelt daarbij de optimale werking van de installatie en berekent de meest efficiënte methode om met de warmte energie om te gaan. Van de noodzakelijke circulatiepomp voor verwarming en warmwater tot en met de elektrische extra verwarming voor korte pieken in het verbruik zijn alle benodigde extra s al standaard ingebouwd. De warmtepompmodule als het belangrijkste deel van de installatie is ontworpen voor de buitenopstelling. Ze verricht haar diensten daarbij heel stil. De inverter compressor zorgt voor de nodige efficiency, deze past zijn prestatie exact aan de temperatuur van dat moment aan. WPL AZ Inzetbaar tussen 20 C en +30 C buitentemperatuur Eenvoudige installatie Tot + 60 C maximale aanvoertemperatuur Geïntegreerde elektrische aanvullende verwarming WPL AZ 17 17

18 WARMTEPOMP BRINE WATER. EIGEN ENERGIE VERBOUWEN. Toen we gingen bouwen, hadden we één grote wens: een eigen tuin. Het is toch fantastisch als je voor jezelf kunt zorgen. Daarom verbouwen we zo veel mogelijk voor eigen gebruik. Knapperige, verse sla in de zomer, gezonde groenten tot diep in het najaar. Zelfs tot ver in de winter oogsten we nog. Want dan halen we de energie voor de verwarming van het hele huis van buiten.

19 De topper Deze krachtbundel heeft alles in zich. Want de moderne brine water warmtepomp WPF E overtuigt doordat hij standaard compleet is uitgerust. Zo zijn er voor het verwarmen en de brine beide drukexpansievaten, zoals de elektrische extra verwarming om korte vermogenspieken te overbruggen. De antilegionella schakeling zorgt daarnaast voor de noodzakelijke hygiëne bij de bereiding van warmwater. Zeer efficiënte circulatiepompen voor de verwarmingscirculatie en de brine circulatie vergroten nog eens het rendement van de installatie. De geïntegreerde warmtepompmanager regelt in het gebruik de ideale energievoorziening. De warmtepomp met de standaard ther mische afgifte en elektrische opnameregistratie is er in vijf uitvoeringen met een verwarmend vermogen van 5,8 tot 16,8 kw. Dit hebben ze allemaal gemeen: als effi ciënte complete systemen besparen ze energie op een zeer kleine ruimte. WPF E Vijf verschillende vermogens Tot + 60 C maximale aanvoertemperatuur Geïntegreerde warmtepompmanager Standaard complete uitrusting Geïntegreerde thermische afgifte en elektrische opnameregistratie Ingebouwde zeer efficiënte circulatiepompen Eenvoudige installatie Zeer stille werking WPF E 19 19

20 HET VERWARMINGSSYSTEEM DAT OOK KAN KOELEN. De temperatuurkunstenaar Als WPF cool combineert de brine water warmtepomp de voordelen van goedkope verwarmingsenergie met het comfort van koele kamerlucht in de zomer. Want de geïntegreerde warmtewisselaar in de zeer efficiënte compacte installatie voert op warme dagen ook een koelende functie uit. Deze optie harmonieert uitstekend met een vloerverwarming of ventilatorconvectoren. Daarmee biedt de warmtepomp WPF cool een grote bandbreedte aan ruimtelijk comfort. WPF cool Voor verwarmen en koelen Vijf verschillende vermogens Warmtepompmanager standaard Gecombineerd met warmtewisselaar voor passieve koeling Geïntegreerde thermische afgifteregistratie Antilegionella schakeling Eenvoudige installatie Zeer stille werking WPF cool

21 VERWARMEN EN WARM WATER OP SPAARVLAM. Verbonden met de grond De brine wa terwarmtepomp WPC is een gebruiksklare totaaloplossing voor verwarming en warmwatervoorziening. De verwarmingsenergie wordt uit een of meerdere aardsonden gehaald. Binnen de geïsoleerde buitenmantel beschikt de WPC over een vat van 200 liter. Alle veiligheids en stuurcomponenten voor volautomatische werking zijn geïntegreerd in de behuizing. De warmtepomp kan zonder veel installatiewerk ook in een beperkte ruimte worden geïnstalleerd. WPC 10 GUT (2,4) WPC Vier verschillende vermogens Geïntegreerde warmwaterboiler Eenvoudige installatie en bediening Tot + 60 C verwarmingsaanvoertemperatuur Ingebouwde zeer efficiënte verwarmingscirculatiepomp Zeer stille werking Combineerbaar met de ventilatiemodule LWM 250 Im Test: 8 Sole-Wasser- Wärmepumpen Ausgabe 6/2007 WPC 21 21

22 ALLE GOEDE DINGEN BESTAAN UIT DRIE: VERWARMEN. KOELEN. VENTILEREN. Lucht voor comfort In de ventilatiemodule LWM 250 vinden drie heel verschillende voordelen elkaar. In de eerste plaats zorgt hij met zijn ventilatiefunctie voor gezonde luchtdoorstroming en beschermt juist in energiebesparende huizen tegen schade door vocht en aantasting door schimmels. In de tweede plaats reduceert hij de verwarmingskosten, want aan de afvoerlucht wordt de warmte onttrokken en deze wordt weer naar het brine circuit teruggevoerd. In de derde plaats betekent dit dat een kleinere aardsonde volstaat, wat de installatiekosten reduceert. Geen hitte in de zomer In de uitvoering WPC cool biedt de warmtepomp ook nog een andere unieke functie. Een geïntegreerde warmtewisselaar zorgt op warme dagen voor de nodige koeling. Daardoor kunnen de ruimten als de zomer op zijn hoogst is met enkele graden worden afgekoeld. Deze optie werkt perfect in combinatie met een vloerverwarming of ventilatorconvectoren, zonder hoog energieverbruik. De WPC cool W gebruikt in tegenstelling tot de normale WPC water als warmtebron. Deze toestelvariant is uitsluitend geschikt voor het gebruik in collectieve putten met gesloten ringleidingen en voorziet zo meerdere wooneenheden van warmte. WPC cool WPC cool W Compacte toestellen met de volgende functies: verwarming, koeling en warmwatervoorziening Eenvoudige installatie en bediening Tot + 60 C verwarmingsaanvoertemperatuur Zeer stille werking Minimale bedrijfskosten bij koeling Combineerbaar met de ventilatiemodule LWM 250 Ook als WPC cool W variant verkrijgbaar WPC cool met LWM 250

23 DE KRACHTBUNDEL DIE VEEL RUIMTE EN ENERGIE BESPAART. Energie veelzijdig gebruiken De warmtepomp WPF is de energieleverancier voor warm water en verwarming. Met een ingebouwde verwarmingsregeling, veiligheidsklep en geïntegreerd verwarmingselement is het toestel perfect geschikt voor zijn taak. De warmtepomp past zich aan de bouwkundige gegevenheden aan. Want de WPF gebruikt door zijn compacte model de ruimte zo, zoals hij in het gebruik doet met de energie. Het krachtige design onderstreept daarbij ook optisch de bijzondere kwaliteiten van deze warmtepomp. WPF Vijf verschillende vermogens Geïntegreerde warmtepompregeling Tot + 60 C verwarmingsaanvoertemperatuur WPF 23 23

24 HUIZENHOOG PRESTATIEVERMOGEN. Warmtevoorziening in grootse stijl De voordelen van de moderne warmtepomptechnologie worden steeds groter. En de gebouwen waarin ze moeten opereren ook. Deze WPF modelserie geeft het passende antwoord op de groeiende vraag naar krachtige warmtepompverwarmingsinstallaties voor meergezinshuizen en bedrijfsmatig gebruik. De serie warmtepompen werd speciaal ontwikkeld voor de warmtevoorziening van grotere woningbouwcomplexen, voor bedrijven en de industriële bouw. Zij voorziet objecten met een energievraag tot 400 kw op betrouwbare wijze van warmte. En, indien gewenst, natuurlijk tegelijkertijd van de bijbehorende capaciteit voor warmwatervoorziening. WPF

25 Voordelen op een rij De warmtepomp WPF is in zeer verschillende vermogenstrappen verkrijgbaar. Het scala aan modellen bestaat in totaal uit vijf warmtepompen met een vermogen van 20 kw tot 66 kw. Daarbij kunnen maximaal zes toestellen tot één unit worden aaneengesloten, zodat maximaal 400 kw kan worden geleverd. Door een zogenaamde cascadeschakeling voorziet een of meerdere toestellen in de basisvoorziening met warmte, terwijl de overige toestellen bij de verbruikspieken van dat moment worden ingeschakeld. De cascadeschakeling blijkt een duidelijk economischer gebruikswijze te zijn dan de serieschakeling, waarbij de last over alle toestellen gelijk wordt verdeeld. Dat is mogelijk door moderne besturingselektronica die de warmtepompcombinatie perfect dirigeert. In deze gevallen werkt de gehele installatie als één enkel toestel. Van de centrale verwarming naar de verwarmingscentrale: met verscheidene warmtepompen, cascadeschakeling en een zeer moderne besturingselektronica kunnen ook grote gebouwen van nieuwe energieën worden voorzien. De WPF overtuigt echter niet alleen met zijn prestaties, maar ook met zijn compacte vorm. Het bijzondere: wanneer meerdere toestellen worden gebruikt, kunnen er zelfs probleemloos maximaal twee worden opeengestapeld. Op die manier bespaart de totale warmtepompinstallatie niet alleen veel energie, maar ook veel ruimte in de kelder. WPF Afzonderlijke toestellen met vijf verschillende vermogens Cascadeschakeling van warmtepompen tot 400 kw Zeer hoog rendement Tot + 60 C verwarmingsaanvoertemperatuur Ruimtebesparend concept door stapelbaarheid van maximaal twee modules Bewaking op afstand via pc mogelijk Modern, robuust design 25 25

26 SONDETECHNOLOGIE. AARDWARMTE NUTTIG MAKEN. Een brine pomp onttrekt vanuit de diepte e nergie naar de warmtepomp, waar ze dan door moderne koeltechniek in bruikbare warmte voor het huis wordt omgezet. Sonde voor aardwarmte Bodemwarmte als warmtebron Boordiepte tot 100 m Geschikt voor de warmtepompen WPC / WPC cool, WPF E/WPF cool en WPF De warmtepompen WPC / WPC cool en WPF E onttrekken hun kracht aan de diepte. Energie uit de grond Een brine waterwarmtepomp onttrekt de energie aan de diepte. Omdat het in de diepte niet net als aan de oppervlakte kan afkoelen, heerst daar over het hele jaar genomen een constante temperatuur. Afhankelijk van de warmtebehoefte worden meerdere boringen tot een diepte van 100 meter uitgevoerd. In elk van die boorgaten wordt een aardsonde geplaatst. Aan elkaar gekoppeld leveren die sonden het hele jaar de nodige energie.

27 HET BOREN VAN DE BRON. HET GAT IN DE ENERGIELEVERING SLUITEN. Oplossingen met diepgang Een groot voordeel van de bode m wisselaar technologie ligt in het feit, dat er slechts een klein stukje grond voor nodig is. Omdat de benodigde energie wordt onttrokken aan de gehele diepte van de boring is er slechts een klein deel aan grondoppervlak nodig t.o.v. een horizontale aardcollector. Om gebruik te kunnen maken van deze techniek, werkt STIEBEL ELTRON in Nederland samen met enkele gerenommeerde boorbedrijven. Vrijblijvend levert STIEBEL ELTRON u, indien gewenst, een offerte van een boorbedrijf aan in combinatie met een warmtepompofferte. U kunt er dan ook zeker van zijn dat beide systemen op elkaar af gestemd zijn. Ook bieden wij warmtepompen aan, die gebruik kunnen maken van grondwater als onttrekkingsbron. Ook deze zgn. open bronsystemen kunnen eventueel door onze boorbedrijven worden aangeboden. Zij zijn tevens op de hoogte van de eisen tot verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. In alle gevallen geldt: uw voorkeur voor een STIEBEL ELTRON warmtepomp levert een bron van een hierbij passende kwaliteit op. Opgave van de bodemgelaagdheid bij een boring in Mülheim (D) Bron: Geowell GmbH 27 27

Energie winnen voor dagelijks gebruik. Onafhankelijkheid. Onafhankel

Energie winnen voor dagelijks gebruik. Onafhankelijkheid. Onafhankel Warm water DuurzamE Energie Verwarming Energie winnen voor dagelijks gebruik. Warmtepompen Ventilatie Zonnesysteem Onafhankelijk Onafhankelijkheid Onafhankel 01 2012 Duurzame energie. Energievoorziening

Nadere informatie

Natuurlijk en slim verwarmen. met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie

Natuurlijk en slim verwarmen. met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie LIVING Environment Systems Natuurlijk en slim verwarmen met de modernste lucht/water-warmtepomptechnologie ZUINIG, MILIEUVRIENDELIJK EN TOEKOMSTGERICHT 1 Inleiding Inhoud Verwarm met hernieuwbare energie

Nadere informatie

Het geniale warmtepomp-principe

Het geniale warmtepomp-principe 100 % onafhankelijk van olie en gas 50 % minder verwarmingskosten verwarmen met warmtepompen Het geniale warmtepomp-principe WARMTE POMPEN veilig bouwen en renoveren voor de toekomst Laat u niet langer

Nadere informatie

NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT

NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT Heat pumps and air conditioning NATUURLIJK VERWARMEN LEVERT EEN ECHTE BESPARING OP ECODAN, LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN MET EEN HOOG RENDEMENT ZONNE-ENERGIE AAN NULTARIEF EEN GESCHENK VAN MOEDER NATUUR Energiezuinig

Nadere informatie

20+ jaren. De investering van de toekomst voor maximaal comfort. energiebesparingen. heating.danfoss.com. Danfoss Warmtepompen

20+ jaren. De investering van de toekomst voor maximaal comfort. energiebesparingen. heating.danfoss.com. Danfoss Warmtepompen Danfoss Warmtepompen De investering van de toekomst voor maximaal comfort 20+ jaren energiebesparingen Met een levensverwachting van meer dan 20 jaar, zal investeren in een Danfoss warmtepomp u comfort

Nadere informatie

WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën

WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën VOORWOORD Al jaren behoort Mitsubishi Electric Living Environment Systems tot de marktleidende aanbieders op het gebied van klimatisatietechnologie. De

Nadere informatie

Vul uw leefruimte met warmte

Vul uw leefruimte met warmte WARM WATER DUURZAME ENERGIE VERWARMING Vul uw leefruimte met warmte ACCUMULATOREN BADKAMERRADIATOREN CONVECTOREN Comfort 0 9 20 12 Verwarmingscomfort, probleemloos te regelen Elektrische verwarming behoort

Nadere informatie

Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur. Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen

Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur. Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen Zonne-energiegids 2015 Investeer in een zonnesysteem en laat uw geld renderen Bespaar tot 60% op uw warmwaterproductie 100% op uw elektriciteitsfactuur Juni 2015 Energie van de zon gratis aan huis geleverd

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

MEERWAARDE REALISEREN kosten SPAREN. www.rehau.be. Construction Automotive Industry

MEERWAARDE REALISEREN kosten SPAREN. www.rehau.be. Construction Automotive Industry MEERWAARDE REALISEREN kosten SPAREN OPLOSSINGEN VOOR ENERGIE-EFFICIENT BOUWEN EN moderniseren www.rehau.be Construction Automotive Industry De drie pijlers van energie-efficiënt bouwen: 1. Energieverlies

Nadere informatie

Energie van de zon - gratis aan huis geleverd

Energie van de zon - gratis aan huis geleverd Energie van de zon 2/3 Energie van de zon - gratis aan huis geleverd Wie vandaag in een nieuwe verwarmingsinstallatie investeert, plant best meteen een aanvulling met een zonne-systeem in. Daardoor profiteert

Nadere informatie

Met het allstor systeem

Met het allstor systeem Met het allstor systeem Altijd de gewenste temperatuur Modulair buffersysteem allstor Het comfort van altijd de gewenste De allstor is een eenvoudig te installeren modulair buffersysteem geschikt voor

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

De warmtepomp. Haal uw warmte uit de natuur

De warmtepomp. Haal uw warmte uit de natuur De warmtepomp Haal uw warmte uit de natuur Inhoud Zuinig met energie... 3 Wat is een warmtepomp?... 3 Hoe werkt een warmtepomp?... 4 Compressietechniek... 4 Absorptietechniek... 5 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater BQLS, Brink Quality of Life System De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater Alle comfortwensen zijn mogelijk. Het inno een per en e warm De cijfers verwijzen naar de schematische

Nadere informatie

Energiehelden in Breda

Energiehelden in Breda Energiehelden in Breda In dit boekje komt een aantal mensen aan het woord over hun eigen huis. Mensen die met liefde en zorg aan het (ver)bouwen zijn gegaan en heel veel aandacht hebben besteed aan de

Nadere informatie

Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004. Isoleren of installeren? VIBE vzw - december 2004

Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004. Isoleren of installeren? VIBE vzw - december 2004 Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004 1 C D/2004/8296/29 v.u.: Herman Remes Statiestraat 115 2600 Antwerpen-Berchem 2 Inhoud ing. Geert Bellens

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids Zonne-energie in de historische omgeving Groene gids Overige groene gidsen of wegwijzers: Zonne-energieplannen en monumenten: wegwijzer voor vergunningverleners Zonne-energie en uw monument: wegwijzer

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

VSK-Special januari. Energiebesparing én comfort met Honeywell VAKBEURS VOOR DE INSTALLATIEBRANCHE

VSK-Special januari. Energiebesparing én comfort met Honeywell VAKBEURS VOOR DE INSTALLATIEBRANCHE VSK-Special januari 2008 Energiebesparing én comfort met Honeywell VAKBEURS VOOR DE INSTALLATIEBRANCHE colofon Inhoudsopgave CV-eBEHEER 4 Vision platform 8 VSK-Special 2008 Oplage: 10.000 exemplaren Uitgegeven

Nadere informatie

omfort all-in-one toepassingen voor residentiële en commerciële DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR

omfort all-in-one toepassingen voor residentiële en commerciële DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR omfort all-in-one voor residentiële en commerciële toepassingen CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM Verwarmen, koelen en sanitair warmwater Duurzame & efficiënte energieoplossingen

Nadere informatie

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten 2 Duurzaam Koelen van datacenters Inhoud Duurzaam Koelen van datacenters 3 1 Het koudewiel van KyotoCooling 6 2 Het koelconcept DataCenterCooling

Nadere informatie

Warmtepompen tot 1 500 kw. Group

Warmtepompen tot 1 500 kw. Group Warmtepompen tot 1 500 kw Group 2/3 Verwarmen met hernieuwbare energie uit de natuur - ook in het hogere vermogenssegment Natuurlijke warmte is een modern en kostenbesparend alternatief voor fossiele

Nadere informatie

Met onze oplossingen verhogen wij de energie-efficiëntie en bieden blijvende bescherming van de levensruimtes van de toekomst.

Met onze oplossingen verhogen wij de energie-efficiëntie en bieden blijvende bescherming van de levensruimtes van de toekomst. inhoud editorial 4 van Grindelwald naar suriname Een reis naar de oorsprong van de firma Sauter AG 6 Zoals water en lucht, zon en hemel tot handelsmerk worden SAUTER op weg naar merkpersoonlijkheid 8 Het

Nadere informatie

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september.

Energiekrant. Ruim baan voor woningisolatie! Maak kans op gratis zonnepanelen! Kom naar de Energiemarkt op 16 en 17 september. Energiekrant Deze uitgave wordt u aangeboden door de gemeente Rheden september 2011 In deze krant: Isoleren; Juist nu! Uw woning isoleren levert vaak meer op dan u denkt. Maar wat is isoleren precies en

Nadere informatie

her nieuw bare energie

her nieuw bare energie architectenmap izen energy systems Fotovoltaïsche zonnepanelen Zonneboiler Warmtepomp Warmtepompboiler Energieonafhankelijk wonen her nieuw bare energie 1 2 inhoud 4 8 bedrijfsvoorstelling ecohome 13 IZEN

Nadere informatie

Energie-efficiency in gebouwen. Handboek voor Leerlingen

Energie-efficiency in gebouwen. Handboek voor Leerlingen Energie-efficiency in gebouwen Handboek voor Leerlingen Editie NL 1.1 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Almaar stijgend energieverbruik CO² percentage in atmosfeer stijgt Earth Overshoot Day steeds vroeger Alles

Nadere informatie