POM Oost-Vlaanderen. CO2-datainzameling. en -analyse. Opdracht uitgevoerd door Alex Polfliet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POM Oost-Vlaanderen. CO2-datainzameling. en -analyse. Opdracht uitgevoerd door Alex Polfliet"

Transcriptie

1 CO2-datainzameling en -analyse Opdracht uitgevoerd door Alex Polfliet

2 I. Management samenvatting De opmaak van de CO2-inventaris voor de bedrijventerreinen Maldegem en Gentse Haven was een zeer arbeidsintensieve opdracht. 34 % van de bevraagde bedrijven werkten mee aan het aanleveren van energie verbruiksdata, een toch vrij hoge score dankzij het herhaaldelijk aandringen op medewerking. Aangevuld met overige beschikbare data (eigen bestand van Zero Emission Solutions, gegevens uit de Benchmark Convenant en een medewerkende energieleverancier) bekwamen we een totaal van 49,16 % data. Genoemde data mogen als zéér betrouwbaar worden beschouwd. 17,79 % van de data zijn gebaseerd op een relevante, vrij accurate inschatting dmv opzoekingswerk op de website van betrokken bedrijven, gekoppeld aan een vergelijking met gelijkaardige bedrijven van een gelijkaardige grootte-orde. 33,05 % van de data zijn eerder een vage inschatting en moeten dus als weinig betrouwbaar worden beschouwd. Het onderzoek is er niet in geslaagd om één duidelijke 100 % relevante en vlot publiek beschikbare parameter te vinden op basis van dewelke een vrij nauwkeurige inschatting zou kunnen worden gemaakt voor bedrijven waarover geen verbruiksdata beschikbaar zijn. Zero Emission Solutions moet dan ook concluderen dat een CO2-meting voor een bedrijventerrein best gebeurt op basis van reële verbruiksdata. Deze inzamelen op individuele basis volgens de arbeidsintensieve manier waarop dit onderzoek gebeurde is daarbij weinig werkbaar. Zero Emission Solutions raadt dan ook aan om terzake een protocol af te sluiten met de netbeheerders, zodat in ieder geval de data inzake elektriciteit en aardgas reeds toegankelijk zouden zijn voor dergelijk onderzoek. Deze opdracht werd geïnitieerd door de en werd mogelijk gemaakt met middelen beschikbaar via het project Eco2Profit. Dit valt onder de uitvoering van het INTERREG IVA-programma Vlaanderen-Nederland metco-financiering van de ProvincieOost-Vlaanderen. 2

3 II. Inhoudstafel I. Management samenvatting...2 III. Algemene contactgegevens Begunstigde van de studie Consultant...5 IV. Algemene inleiding...6 V. De CO2-data-inzameling...7 V.1 Bij de start beschikbare data...7 V.1.1 Door de ter beschikking gestelde data:...7 V.1.2 Door Zero Emission Solutions bij of voor aanvang verworven data...7 V.1.3 Data aangeleverd door Eandis...8 V.2 Gebruikte methodiek...9 V.2.1 Mailing...9 V.2.2 Permanent ter beschikking voor vragen...11 V.2.3 Telefoonronde...11 V.2.4 Data v ia IMJV...11 V.2.5 Data Trends top V.2.6 Inschatting...12 V.3 Bij inzameling ervaren moeilijkheden...12 V.3.1 Mailing...12 V.3.2 Telefoonronde...13 V.3.3 Invultabel...14 V.3.4 Maldegem versus Gent...14 V.3.5 Eigen Zero Emission Solutions data...14 V.3.6 Data elektriciteitsleverancier...15 V.3.7 Data Eandis...15 V.3.8 Data IMJV...15 V.3.9 Data VREG HE...15 V.3.10 Data gascentrales voor elektriciteitsproductie...17 VI. Analyse van de ontvangen data...20 VI.1 Aantal...20 VI.1.1 Aantal bedrijven opgenomen in de adressenlijst...20 VI.1.2 Aantal effectieve actieve bedrijven in de betrokken bedrijventerreinen 20 VI.1.3 Aantal pertinente weigeringen

4 VI.1.4 Aantal bedrijven dat meewerkte...22 VI.1.5 Aantal beschikbare data Zero Emission Solutions...22 VI.1.6 Aantal data via IMJV-Benchmark convenant:...23 VI.1.7 Aantal beschikbare data via energieleverancier...24 VI.1.8 Overige...24 VI.2 Sensitiviteitsanalyse...25 VI.2.1 Data van bedrijven die meewerkten...25 VI.2.2 Data Zero Emission Solutions...26 VI.2.3 Data via IMJV-Benchmark convenant:...26 VI.2.4 Beschikbare data via energieleverancier...26 VI.2.5 Overige...26 VI.2.6 Conclusie mbt betrouwbaarheid van de totaliteit van de data...27 VI.3 Verwerking van de data...27 VI.3.1 Vraagstelling...27 VI.3.2 Omvang van het bedrijf...28 VI.3.3 Aantal personeelsleden...28 VI.3.4 Aard van de bedrijvigheid...29 VII. Conclusie

5 III. Algemene contactgegevens 1. Begunstigde van de studie Naam klant Contactpersoon Naam: Annelies Herregat Seminariestraat Gent Functie: Projectmanager Tel. Nr.: +32 (0) Fax: +32 (0) Consultant Zero Emission Solutions Contactpersonen Waverstraat 1 Naam: Alex Polfliet 9310 Aalst Functi Sustainable Energy Manager e: Tel. Nr.: +32 (0) Tel. Nr.: +32 (0) Fax: +32 (0) Naam: Isabelle Daeleman Functi Data Manager e: Tel. Nr.: +32 (0) com Met medewerking van Enprove bvba An Beazar, zaakvoerder 5

6 IV. Algemene inleiding Dit rapport geeft de weerslag van de methodiek die werd gebruikt bij het inzamelen van de CO2-data bij bedrijven in de bedrijventerreinen Maldegem en Gent Zeehaven en de moeilijkheden die daarbij werden vastgesteld. Het rapport brengt tevens een sensitiviteitsanalyse van de bekomen gegevens, teneinde de correctheid ervan te kunnen inschatten. Het rapport stelt niet alleen vast, het geeft ook advies over een te volgen aanpak bij herhaling van soortgelijke initiatieven. 6

7 V. De CO2-data-inzameling V.1 Bij de start beschikbare data V.1.1 Door de ter beschikking gestelde data: De stelde een adressenlijst ter beschikking voor de beide bedrijventerreinen waarop het onderzoek betrekking had: V Adressenlijst Gentse Haven - Zeer uitgebreid met adres, tel. nr. en naam milieucoördinator - Gedateerd (niet bekend van welk jaar de data dateren) : o Bedrijf heeft activiteiten gestopt (door faillissement of andere reden) o Bedrijf is verhuisd o Bedrijf is overgenomen en/of heeft een andere naam o Milieucoördinator werkt niet meer op het bedrijf V Adressenlijst Maldegem - Algemene adressenlijst zonder detail - Gedateerd, zij het minder dan deze van Gentse haven (niet bekend van welk jaar de data dateren): o Bedrijf heeft activiteiten gestopt (door faillissement of andere reden) o Bedrijf is verhuisd o Bedrijf is overgenomen en/of heeft een andere naam V.1.2 Door Zero Emission Solutions bij of voor aanvang verworven data V Eigen Zero Emission Solutions data Zero Emission Solutions beschikt over eigen data van - Huidige klanten - Voormalige klanten - Prospects Zero Emission Solutions bleek over de data te beschikken van 41 bedrijven die in de betrokken bedrijventerreinen gevestigd zijn. 7

8 De in deze beschikbare data betreffen steeds elektriciteit, meestal ook aardgas (indien de afnemer inderdaad een aardgasaansluiting heeft) en in veel mindere mate ook fuel. Wel dient te worden opgemerkt dat nog slechts een klein percentage van de bedrijven fuel (zij het lichte dan wel extra zware stookolie) verbruiken. V Data van energieleveranciers Zero Emission Solutions onderhoudt goede contacten met nagenoeg alle energieleveranciers en stelde discreet en informeel de vraag om over verbruiksdata van hun klanten te kunnen beschikken. Eén leverancier ging, na verzekering van strikte discretie, in op ons verzoek om de energiedata van afnemers in de betrokken bedrijventerreinen ter beschikking te stellen. De leverancier in kwestie bezorgde ons een bestand met 176 bedrijven. 12 daarvan bevonden zich reeds in het eigen Zero Emission Solutions bestand. De data aangeleverd door deze leverancier waren echter niet geheel up-to-date (dateerden grotendeels van 2009) en werden dus enkel in ondergeschikte orde gebruikt (zie verder). V.1.3 Data aangeleverd door Eandis Bij de start van het project had de opdrachtgever de verwachting/hoop dat de distributienetbeheerder Eandis data inzake elektriciteits- en aardgasverbruik ter beschikking zou stellen. Gelet op haar ervaring met de netbeheerders in het algemeen en met Eandis in het bijzonder, twijfelde Zero Emission Solutions bij aanvang aan die bereidheid. Finaal zou Eandis slechts zeer algemene gegevens aanleveren, met name een algemeen gemiddelde per omschrijving, zonder dat daarbij een EAN-code wordt opgegeven. De gegevens zijn dan ook nauwelijks bruikbaar (zie verder). Hieronder geven we een greep uit de data die Eandis aanleverde. 8

9 V.2 Gebruikte methodiek V.2.1 Mailing Op dinsdag 27 maart 2012 werd volgende mailing uitgestuurd naar alle bedrijven van het bedrijventerrein Gentse Haven: Geachte mevrouw, geachte heer, In opdracht van de Provinciale Ontwikkelings Maatschappij (POM) Oost-Vlaanderen, de Gentse Haven en de stad Gent, maken wij een inventaris van CO2-emissies Scope 1 en 2 in de Gentse Haven. Dit onderzoek kadert in een Europees Eco2Profit project. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in overleg en met medewerking van het Havenbedrijf Gent en stad Gent. Wij vragen u vriendelijk doch met enige aandrang om medewerking aan dit project. In bijlage vindt u een excelinvulblad waarin een beperkt aantal 9

10 (energieverbruiks)gegevens worden gevraagd. Gelieve deze in te vullen voor zover ze van toepassing zijn (de opsomming van mogelijke brandstoffen is zeer ruim, maar vele bedrijven verbruiken enkel aardgas en stroom. In dat geval dienen maar 2 kolommen te worden ingevuld). Dit neemt maximaal 5 minuten van uw tijd. Gelieve ons daarop via mail de exceltabel terug te bezorgen op het adres graag uiterlijk op 16/04/12. Wij garanderen u dat deze gegevens voor geen ander doel dan ons onderzoek zullen worden gebruikt. Wij garanderen u ook strikte geheimhouding en zijn bereid hierover indien gevraagd een confidentialiteitsovereenkomst te tekenen. Bezorg ons in voorkomend geval uw voorstel terzake. Met dank bij voorbaat, Alex Polfliet Zero Emission Solutions bvba Waverstraat 1, 9310 Aalst (Moorsel) Tel +32/(0)53/ Fax +32/(0)53/ Gsm +32/(0) Eenzelfde mailing werd verstuurd naar de bedrijven op het bedrijventerrein Maldegem. De mailing werd tot twee maal toe herhaald (behalve voor die bedrijven die reeds hadden geantwoord), telkens met een tussenpauze van een tiental dagen,. We stuurden de mailing naar alle bedrijven, ook deze waar we reeds data van hadden. Dit om drie redenen: - Administratieve eenvoud: het kost meer moeite om eerst de bedrijven waarvan we reeds data hadden te gaan uitsorteren 10

11 - Betrouwbaarheid : Omdat de data waarover we reeds beschikten mogelijks reeds verouderd waren - Controle : door toch aan de aankoper van een bedrijf nogmaals de data op te vragen konden we nagaan of de vraag en invultabel duidelijk was (=dubbelcheck) V.2.2 Permanent ter beschikking voor vragen Van een paar tientallen bedrijven kregen we bijkomende telefonische of schriftelijke vragen naar toelichting bij het waarom van de enquête of de gevraagde gegevens. Onze medewerkers Sibel Bagcicek, Isabelle Daeleman en Alex Polfliet beantwoordden de vragen binnen de 24 uur. V.2.3 Telefoonronde Vanaf 9 april 2012 werd gestart met het systematisch opbellen van de bedrijven die nog niet geantwoord hadden op de mailing en waar we niet zelf over data beschikten. Onmiddellijk na het telefoneren werd een herinneringsmail naar het net gebelde bedrijf en specifiek de respondent gestuurd teneinde de medewerkingsbereidheid te faciliteren. Deze telefonische opvolging was zeer arbeidsintensief: 2 medewerkers (Isabelle en Sibel) besteedden er elk 6 werkdagen aan. V.2.4 Data via IMJV Op 25/05/12 werd contact opgenomen met de Vlaamse overheid; Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid; Dienst Lucht en Klimaat, teneinde data te bekomen uit de IMJVdatabase (Integraal Milieu Jaar Verslag). Stijn Caekelbergh, Beleidsmedewerker Klimaat van het LNE, wou niettegenstaande juridisch voorbehoud toch gerichte vragen beantwoorden voor wat betreft enkele bedrijven waar wij nog gegevens ontbeerden. Echter, gelet op het grote aantal bedrijven waarop het onderzoek betrekking had, werden finaal enkel de data van de bedrijven die deel uitmaken van de Benchmark convenant ter beschikking gesteld. In beide bedrijventerreinen zijn er 16 bedrijven tot de benchmark convenant toegetreden. Van 6 van deze bedrijven hadden we reeds de gegevens. 11

12 V.2.5 Data Trends top De volledige adressenlijst werd manueel ingegeven in de web applicatie van de Trends top om zo volgende info te bekomen: - Aanwezigheid in Trends top zegt iets over de grootte van het bedrijf - NACE-code(s) - Aantal personeelsleden (niet altijd beschikbaar in de Trends database) Deze gegevens konden dan mede worden gebruikt om een inschatting te doen mbt de bedrijven waarover we geen energieverbruiksgegevens hadden. V.2.6 Inschatting Van alle bedrijven waarvan we geen verbruiksgegevens hadden ontvangen (hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks) werd de website opgezocht om zo een inschatting te kunnen maken van de activiteiten van het bedrijf en de grootteorde. Ook de ontstentenis van een website zegt iets over die grootteorde. De op die manier verkregen gegevens konden dan worden vergeleken met andere gegevens waarover Zero Emission Solutions beschikt, binnen of buiten de betrokken bedrijventerreinen. Zo kon bvb. voor een drukkerij, garage of bouwbedrijf (3 frequent voorkomende types bedrijven op basis van de website en/of de in Trends top gevonden gegevens worden ingeschat hoe groot het bedrijf in kwestie was. Stel dat het een garage/concessiehouder te Maldegem betreft met een showroomoppervlakte van 200 m², dan kon het verbruik worden geschat gelijkaardig aan een garage/concessiehouder betreft met een showroomoppervlakte van 200 m² te St. Niklaas (concreet reëel voorbeeld) die reeds in het klantenbestand van Zero Emission Solutions zit. V.3 Bij inzameling ervaren moeilijkheden V.3.1 Mailing Volgende moeilijkheden werden ervaren bij het inzamelen van data en de manier waarop er een mouw aan werd gepast : - Van het bedrijf is geen spoor terug te vinden (niet in telefoongids, niet op internet) : o Geen oplossing o Enkel akte nemen 12

13 - Het bedrijf bestaat niet meer (faillissement of stopzetting activiteiten) o Geen oplossing o Enkel akte nemen - Het opgegeven adres blijkt foutief o Opnieuw verzenden naar centraal adres - Enkel centraal adres o In onderwerp vermelden tav aankoper energie en/of milieucoördinator - Weinig spontane respons o Herhaling van de mailing o Ondersteuning van de mailing via POM en overige leden stuurgroep (We hebben geen duidelijk zicht op wie wat precies aan bijkomende ondersteuning heeft gedaan) o Telefonische opvolging - Nood aan confidentialiteit o Confidentialiteitsovereenkomst tekenen (2 bedrijven, EDF-Luminus en Arcelor-Mittal, vroegen hier naar, waarop deze werd bezorgd. Finaal weigerde Arcelor-Mittal toch V.3.2 Telefoonronde De telefoonronde was bijzonder arbeidsintensief. De database voor de Gentse Haven was vrij gedateerd (bedrijf bestond niet meer of was verhuisd, contactpersoon werkte niet meer op het bedrijf, telefoonnummer was niet correct, ), voor Maldegem waren er geen rechtstreekse contactpersonen en telefoonnummers ter beschikking. Het duurde bijgevolg veelal lang eer de geschikte persoon kon worden bereikt, waarna ons in telefonisch prospecteren en contacteren geoefend personeel (Sibel en Isabelle) de boodschap kon meegeven. De telefonische reacties waren eerder lauw. Veel gehoorde reacties waren : - overbevraging - werkoverlast, geen tijd voor enquêtes - bedrijf heeft nauwelijks uitstoot, dus data niet relevant - persoon is ziek - argwaan tegenover commerciële enquêtes - angst voor mogelijk latere milieu of CO2-taks - vragen mbt confidentialiteit Daarop werd het niet-commerciële karakter onderstreept en toch aangedrongen op medewerking. 13

14 V.3.3 Invultabel De bij de mailing meegestuurde invultabel was niet optimaal: - De vermelding HFO en GOL is onvoldoende bekend bij nietenergiespecialisten o Beter is om respectievelijk HFO; Extra zware stookolie en GOL; Gasolie; stookolie of diesel te gebruiken o De invulkolom andere is irrelevant aangezien dan niet kan worden bepaald in welke eenheid de data dienen te worden opgegeven. Bij een tiental bedrijven werd in andere de verbruiksdata mbt stookolie in liter ingevuld, doordat de afkorting GOL onvoldoende gekend is (zie hoger) Sommige ingevulde invultabellen vermeldden overduidelijk foutieve eenheden. Meer bepaald bij aardgas werd Megawattuur (MWh) wel eens verward met normaal kubieke meter (m³). Door grondig nalezen van de ingezonden data en door onze marktkennis konden wij dit echter corrigeren. V.3.4 Maldegem versus Gent Slechts 19 op deze spontane 161 respondenten waren afkomstig uit het bedrijventerrein Maldegem, zijnde 11,8 % terwijl het aandeel Maldegemse bedrijven in het totale adressenbestand 24 % bedraagt (zie verder). Dit verschil in respons kan worden verklaard door twee factoren: - Voor het bedrijventerrein Gent Zeehaven beschikten we in vele gevallen over meer precieze contactgegevens (naam milieucoördinator) waardoor de mailing en telefoonronde gerichter kon gebeuren - Door de aanwezigheid van Elisa Taelman van het Gentse Havenbedrijf kon er extra druk worden gezet op de Gentse respondenten. Die druk was er niet voor Maldegem V.3.5 Eigen Zero Emission Solutions data De data die Zero Emission Solutions voor eigen interne werking sinds 2009 verzamelde (bij klanten, ex-klanten en prospects) zijn deels enigszins gedateerd. Toch is meer dan 80 % van die data jonger dan 2 jaar. 14

15 V.3.6 Data elektriciteitsleverancier Ook de data aangeleverd door de elektriciteitsleverancier zijn enigszins (meer dan deze van Zero Emission Solutions) gedateerd. Ongeveer 75 % van de data dateerden van V.3.7 Data Eandis De van Eandis bekomen data waren eerder irrelevant. Het betreft slechts zeer algemene gegevens, met name een algemeen gemiddelde per omschrijving, zonder dat daarbij een EAN-code wordt opgegeven. De gegevens zijn dan ook nauwelijks bruikbaar (zie verder). V.3.8 Data IMJV We ontvingen van LNE enkel de (per definitie publiek beschikbare) data mbt de CO2-uitstoot van de in de Benchmark convenant opgenomen bedrijven. In ieder geval werd bij ontvangen of beschikken over meerdere data van eenzelfde bedrijf volgende voorrang gegeven : - IMJV-data (officiële data) - Door het bedrijf verstrekte data - Eigen Zero Emission Solutions aangelegde database - Data ontvangen van de energieleverancier V.3.9 Data VREG HE In het kader van dit onderzoek werd ook na gegaan welke bedrijven eigen hernieuwbare energieproductie (dus CO2-neutrale productie) hebben. Dit via de database die de VREG publiek ter beschikking stelt en die volledig en actueel is. We voegen deze aan dit rapport toe, doch eigenlijk is deze enkel voor het ingeschatte gedeelte relevant en dan nog slechts in beperkte mate. Men mag er ten eerste namelijk van uitgaan dat bvb. het elektriciteitsverbruik, opgegeven door de bedrijven, enkel slaat op het van het net afgenomen verbruik en niet op het totale verbruik decentrale productie en afname inbegrepen. Wanneer men een simulatie zou gaan maken van een in te schatten energieverbruik voor bedrijven per NACE-code en daarbij rekening zou wensen te houden met de probabiliteit dat de bedrijven in kwestie al dan niet hernieuwbare energie zouden gaan produceren, dan zou dit betekenen dat men er van uitgaat dat het al dan niet installeren van HE- 15

16 productie in relatie staat tot de NACE-code. Er is geen enkel element dat er op zou kunnen wijzen dat zulks het geval zou kunnen zijn. Vandaar de conclusie dat dit eigenlijk weinig of niet relevant is. V Maldegem De VREG publiceert gegevens inzake aantal uitgereikte groene stroom certificaten per gemeente, maar maakt geen verdere opsplitsing per bvb bedrijventerrein. 1 GSC komt daarbij overeen met 1 MWh groene stroom productie of 400 kg vermeden CO2. Voor de gehele gemeente Maldegem bedroeg het aantal uitgereikte groene stroom certificaten in 2011 : - Wind : PV < 10 kwp : PV > 10 kwp : Overige HE : 0 - Totaal : Conclusie : De windturbines in Maldegem zijn niet gevestigd op het betrokken bedrijventerrein dus doen voor dit onderzoek niet ter zake. De PV-installaties kleiner dan 10 kilowattpiek (kwp) betreffen steeds residentiële installaties en doen voor dit onderzoek dus ook niet ter zake. Het resterende deel van de PV-installaties zal ongetwijfeld ook slechts gedeeltelijk op het bedrijventerrein. Wellicht hebben de bedrijven die hun elektriciteitsverbruiksgegevens hebben meegedeeld, rekening gehouden met de reeds aanwezige PV-installatie (en dus enkel de netto netafname aangegeven). Bijgevolg dient eigenlijk enkel rekening gehouden te worden met de mogelijke PV-installaties die werden geplaatst bij de bedrijven waarvan we geen gegevens ontvingen en een schatting hebben moeten maken. In ieder geval, 1626 MWh aan zonne-energie levert gemiddeld een besparing aan CO2-uitstoot van 650,4 ton CO2 op, een op het totaal te verwaarlozen aandeel. V Gentse Zeehaven : De VREG publiceert gegevens inzake aantal uitgereikte groene stroom certificaten per gemeente, maar maakt geen verdere opsplitsing per bvb bedrijventerrein. Voor de gehele gemeente Gent bedroeg het aantal uitgereikte groene stroom certificaten in 2011 : Aantal uitgereikte groenestroom certificaten per gemeente per technologie biogas - overig biogas - RWZI biogas - biomassa stortgas uit gesor teerd of selectief ingeza meld afval biomassa uit huishoude lijk afval biomassa uit landof bosbouw water windener kracht gie op land zonneenergie <= 10kW zonneenergie > 10kW Totaal Gent

17 Het aandeel hernieuwbare energie in de Gentse Haven is groot, maar bestaat voornamelijk uit grote installaties (Max Green, Stora Enso, Volvo en het windmolenpark op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen. Ook hier hebben de bedrijven die hun elektriciteitsverbruiksgegevens hebben meegedeeld, rekening gehouden met de reeds aanwezige HE-installaties (en dus enkel de netto netafname aangegeven). Dit is met zekerheid zo voor Electrabel, Volvo en Stora Enso. Bijgevolg dient eigenlijk enkel rekening gehouden te worden met de mogelijke HE installaties (voornamelijk PV) die werden geplaatst bij de bedrijven waarvan we geen gegevens ontvingen en een schatting hebben moeten maken. Ook dat aandeel is met MWh erg beperkt en dus goed voor een vermeden uitstoot van 8280,4 ton. V.3.10 Data gascentrales voor elektriciteitsproductie In het bestand zijn 2 gascentrales voor elektriciteitsproductie opgenomen, met name deze van de Ringvaart en deze van de Ham. Beiden zijn eigendom van EDF-Luminus. Voor beiden hebben we de gegevens voor 2011 ontvangen, maar deze zijn heel erg relatief. Gascentrales worden nl. ingezet wanneer goedkopere productiecapaciteit onvoldoende voor handen is. Wind- en zonneënergie wordt geproduceerd als de weersomstandigheden zich voordoen omdat op dat ogenblik de geproduceerde stroom operationeel gratis is (de kost voor een windturbine of zonnepaneel is dezelfde of deze nu in functie is dan niet, aangezien het eerder CAPEX-installaties zijn, installaties met een hoge kapitaalskost, maar lage operationele kost). Na deze HE, is kernenergie indien geproduceerd in afgeschreven kerncentrales en indien bepaalde kosten als verzekering, afval en ecologische effecten geëxternaliseerd worden het goedkoopste. Aan huidige marktprijzen zijn ook steenkoolcentrales goedkoper dan gascentrales. In tijden van economische crisis is de vraag naar stroom in België lager dan in andere jaren. Dat vertaalt zich in het minder inzetten van gascentrales, zoals kan worden afgeleid uit de grafiek hieronder : 17

18 Ook in 2012 worden de gascentrales nauwelijks ingezet, omdat de spread tussen de kostprijs voor aankoop van aardgas tegenover de verkoopprijs van stroom negatief is geworden. 18

19 De evolutie van bovenstaande spread zal een zeer grote impact hebben op de inzet en dus de CO2-uitstoot van genoemde gascentrales en bijgevolg ook op de totale CO2-uitstoot van de gehele Gentse Haven. Dit relativeert dus in hoge mate de resultaten van de bevraging. 19

20 VI. Analyse van de ontvangen data VI.1 Aantal VI.1.1 Aantal bedrijven opgenomen in de adressenlijst - In Gentse Haven : 407 adressen (=76 % van totaal) - In bedrijventerrein Maldegem : 128 adressen (=24 % van totaal) VI.1.2 Aantal effectieve actieve bedrijven in de betrokken bedrijventerreinen - Stopzetting activiteiten (al dan niet door faillissement) of verhuis : 24 bedrijven - Pro forma bedrijven (entiteiten gevestigd op hetzelfde adres als het moederof zusterbedrijf zonder eigen activiteit andere dan fiscaal-administratieve) : 37 bedrijven Bedrijven die niet meer actief zijn : 61 bedrijven in totaal of 11,4 % van de totale adressenlijst 20

21 VI.1.3 Aantal pertinente weigeringen bedrijven, of 19,8 % van de totale adressenlijst, wensten expliciet niet mee te werken (meldden dit aan telefoon of via mail). Bij de meesten werd tijdsgebrek als motivatie op gegeven, bij een minderheid werd gevreesd dat de gegevens in hun nadeel zou kunnen worden gebruikt (bvb voor latere fiscale penalisatie). 21

22 VI.1.4 Aantal bedrijven dat meewerkte - Na eerste mailing : 46 bedrijven - Na telefonische oproep : 115 bedrijven - Slechts 19 op deze 161 respondenten waren afkomstig uit het bedrijventerrein Maldegem In totaal leverden dus 161 bedrijven zelf de gevraagde data, dat is 34 % van de reëel in de zones aanwezige bedrijven (= adressenlijst stopgezette bedrijven en pro forma bedrijven) VI.1.5 Aantal beschikbare data Zero Emission Solutions - 34 bedrijven (7 bedrijven waren dubbel ) - 27 unieke data van bedrijven (dus additioneel), of 5,68 % van de reëel in de zones aanwezige bedrijven Van 7 bedrijven die ons zelf data aanleverden hadden we reeds gegevens. Aangezien de door de bedrijven op basis van de mailing geleverde data recenter waren hebben we deze weerhouden. 22

23 VI.1.6 Aantal data via IMJV-Benchmark convenant: - 16 bedrijven in beide bedrijventerreinen maken deel uit van de benchmarkconvenant - Van 10 van deze bedrijven hadden we geen gegevens uit een andere bron (door bedrijven zelf ingestuurd, eigen data van Zero Emission Solutions) : dit gaf dus een additionele 2,1 % data 23

24 VI.1.7 Aantal beschikbare data via energieleverancier - Van 176 bedrijven werd ons door een energieleverancier verbruiksdata inzake elektriciteit en aardgas bezorgd - Van 35 bedrijven waren dit gegevens die we niet uit een andere bron hadden (door bedrijven zelf ingestuurd, eigen data van Zero Emission Solutions of IMJV-Benchmark convenant) : dit gaf dus een additionele 7,4 % data VI.1.8 Overige - Van alle overige bedrijven, zijnde deze waarvan we al dan niet gewild geen data ontvingen hebben we een inschatting gemaakt op volgende basis : o Elk bedrijf werd opgezocht in de Trends top Indien hierin opgenomen werd Nace-code geregistreerd en aantal personeelsleden (indien beschikbaar) o Van elk bedrijf werd de website opgezocht om de industriële activiteit en de grootte van het bedrijf na te gaan o Het niet terugvinden van het bedrijf in de Trends top of het niet hebben van een website geeft aan dat het bedrijf in kwestie een eerder klein bedrijf is o Voor al deze bedrijven werd nagegaan of we voor bedrijven met een soortgelijke of identieke activiteit nauwkeurige data hadden. Voor tal van typebedrijven bleek dat het geval : Administratieve kantoren Bouwbedrijven Drukkerijen Garages Groothandels 24

25 Sociale werkplaatsen Tuincentra Of dergelijke bedrijven nu in bedrijventerrein Maldegem gelegen zijn of in bedrijventerrein Erembodegem Zuid, is irrelevant : een concessionaris van automerk x met 300 m² toonzaal én autoherstelplaats zal in Erembodegem dan wel Maldegem hetzelfde verbruiken. Uiteraard kon Zero Emission Solutions niet voor elk bedrijf dergelijke vergelijkende analyse maken. Wij komen tot een percentage van ongeveer 35 % van deze schijf van bedrijven. Zoals kan worden afgeleid uit wat eerder werd gesteld, is het percentage van inschattingen hoger voor het bedrijventerrein Maldegem. Dit bedrijventerrein telt procentueel beduidend meer kleinere bedrijven, met lagere CO2-uitstoot. VI.2 Sensitiviteitsanalyse De betrouwbaarheid van de data kunnen we opnieuw opdelen volgens categorie van aanlevering : VI.2.1 Dat a van bedrijven die meewerkten bedrijven leverden zelf de gevraagde data, dat is 34 % van de reëel in de zones aanwezige bedrijven. 25

26 Gelet op de eenvoud van vraag en antwoordformulier gaan wij er van uit dat deze data voor 99 % betrouwbaar zijn. Niet iedereen vulde de kolom in mbt het jaartal waarop de gegevens betrekking hadden, maar zij die dat wel deden gaven aan dat deze van 2011 dateerden. Wij hebben bij de verwerking geen resultaten opgemerkt die onwaarschijnlijk over kwamen. VI.2.2 Data Zero Emission Solutions - 27 unieke data van bedrijven (dus additioneel), of 5,68 % van de reëel in de zones aanwezige bedrijven betroffen data - Deze data zijn 100 % betrouwbaar (door Zero Emission Solutions overgenomen van energiefacturatie en/of kwartuurdata) - De data zijn uiterlijk van 2009 of recenter VI.2.3 Data via IMJV-Benchmark convenant: - Van 10 van deze bedrijven hadden we geen gegevens uit een andere bron (door bedrijven zelf ingestuurd, eigen data van Zero Emission Solutions) : dit gaf dus een additionele 2,1 % data - Van deze 10 bekwamen we 100 % betrouwbare data mbt CO2-totaaluitstoot, doch geen detailgegevens per brandstof - Die opsplitsing per brandstof maakten we zelf op basis van simulaties van andere bedrijven - Interpretatie is nodig : vb. In 2009 nam SPE (nu EDF-Luminus) de centrale van Taminco over, waardoor de CO2-uitstoot tussen 2008 en 2010 verschoof van Taminco naar SPE terwijl het over dezelfde site en installatie gaat VI.2.4 Beschikbare data via energieleverancier - Van 35 bedrijven waren dit gegevens die we niet uit een andere bron hadden (door bedrijven zelf ingestuurd, eigen data van Zero Emission Solutions of IMJV-Benchmark convenant) : dit gaf dus een additionele 7,4 % data - Deze data mogen als 100 % accuraat worden beschouwd, zij het dat deze allen van 2009 dateerden en dus niet zéér actueel zijn VI.2.5 Overige - De overige data, 50,84 % van het totaal, waarvan een inschatting werd gemaakt zijn minder betrouwbaar. Zoals hierboven werd aangetoond gaan 26

Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten.

Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten. Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten. Een visie vanuit de industriële sector Alex Polfliet Zaakvoerder Zero Emission Solutions : facts and figures Gevestigd in Aalst Opgericht

Nadere informatie

Nieuwe methodiek CO 2 -voetafdruk bedrijventerreinen POM West-Vlaanderen. Peter Clauwaert - Gent 29/09/11

Nieuwe methodiek CO 2 -voetafdruk bedrijventerreinen POM West-Vlaanderen. Peter Clauwaert - Gent 29/09/11 Nieuwe methodiek CO 2 -voetafdruk bedrijventerreinen POM West-Vlaanderen Peter Clauwaert - Gent 29/09/11 Inhoud presentatie 1.Afbakening 2.Inventarisatie energie 3.CO 2 -voetafdruk energieverbruik 4.CO

Nadere informatie

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be V.U. André Pictoel, gedelegeerd bestuurder Energiecontracten vergelijken? VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be Doe de V-test gratis telefoonnummer 1700 (kies toets 3 Andere vragen)

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test vtest.be 1 Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Elektriciteit en aardgas zijn duur. Waarop moet u letten als u een energiecontract kiest? Misschien bent

Nadere informatie

sessie 3: De Wereld op de stoep Jeroen Mercy De Wereld roept om klimaatneutraliteit, De Gentse CO2-uitstoot gemeten! Stad Gent Milieudienst

sessie 3: De Wereld op de stoep Jeroen Mercy De Wereld roept om klimaatneutraliteit, De Gentse CO2-uitstoot gemeten! Stad Gent Milieudienst sessie 3: De Wereld op de stoep De Wereld roept om klimaatneutraliteit, De Gentse CO2-uitstoot gemeten! Jeroen Mercy Stad Gent Milieudienst Context Klimaatopwarming is een feit Impact voor Gent: veerkracht

Nadere informatie

Zijn zonnepanelen rendabel? BISEPS-event Izegem 20/09/17. Zero Emission Solutions

Zijn zonnepanelen rendabel? BISEPS-event Izegem 20/09/17. Zero Emission Solutions Zijn zonnepanelen rendabel? BISEPS-event Izegem 20/09/17 Zero Emission Solutions Zero Emission Solutions : facts and figures Gevestigd in Aalst Opgericht in 2009 12 ervaren personeelsleden Aangevuld met

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen van energieleverancier

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Tool Burgemeestersconvenant Actualisatie nulmeting 2011 & inventaris 2012

Tool Burgemeestersconvenant Actualisatie nulmeting 2011 & inventaris 2012 17/11/2014 Tool Burgemeestersconvenant Actualisatie nulmeting 2011 & inventaris 2012 Kadering» VITO actualiseert jaarlijks, in opdracht van LNE, CO 2 -inventaris gemeenten» Taken voorzien in actualisatie

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

nr. 225 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Distributienetbeheerders - Doorgeven van meterstanden

nr. 225 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Distributienetbeheerders - Doorgeven van meterstanden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 225 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Distributienetbeheerders

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten Statistieken Laatste aanpassing 01/04/2012 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit hernieuwbare

Nadere informatie

21 39.882 11 314.402. Biomassa omvat naast vaste biomassa ook vloeibare en gasvormig gemaakte biomassa, exclusief biogas afkomstig uit vergisting.

21 39.882 11 314.402. Biomassa omvat naast vaste biomassa ook vloeibare en gasvormig gemaakte biomassa, exclusief biogas afkomstig uit vergisting. 1/1/212 Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten worden toegekend Dit document bevat gegevens betreffende de productie-installaties waarvan de aanvraag tot toekenning van

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten Statistieken Laatste aanpassing 03/12/2012 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit hernieuwbare

Nadere informatie

Biomassa omvat naast vaste biomassa ook vloeibare en gasvormig gemaakte biomassa, exclusief biogas afkomstig uit vergisting.

Biomassa omvat naast vaste biomassa ook vloeibare en gasvormig gemaakte biomassa, exclusief biogas afkomstig uit vergisting. 7/1/213 Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten worden toegekend Dit document bevat gegevens betreffende de productie-installaties waarvan de aanvraag tot toekenning van

Nadere informatie

Biomassa omvat naast vaste biomassa ook vloeibare en gasvormig gemaakte biomassa, exclusief biogas afkomstig uit vergisting.

Biomassa omvat naast vaste biomassa ook vloeibare en gasvormig gemaakte biomassa, exclusief biogas afkomstig uit vergisting. Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten worden toegekend Dit document bevat gegevens betreffende de productie-installaties waarvan de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten en/of garanties van oorsprong worden toegekend

Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten en/of garanties van oorsprong worden toegekend Productie-installaties in Vlaanderen waarvoor groenestroomcertificaten en/of garanties van oorsprong worden toegekend Dit document bevat gegevens betreffende de productie-installaties waarvan de aanvraag

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/2 Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Inhoud Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/2013... 2 1. PV-installaties

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Energierapport Bedrijventerrein Haven Oostende

Energierapport Bedrijventerrein Haven Oostende Energierapport Bedrijventerrein Haven Oostende 2008-2010 1. Informatie over het bedrijventerrein Ligging, oppervlakte (Oostende 8400; 151,9 ha grondoppervlakte, 69,5 wateroppervlakte en 29,5 ha dakoppervlakte)

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 03/06/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Innoveren met financiering van zonnepanelen

Innoveren met financiering van zonnepanelen Innoveren met financiering van zonnepanelen Dexia Corporate Jean-Michel Baetslé, Gedelegeerd Bestuurder Inhoud Inleiding Fotovoltaïsche zonne-energie Voor- en nadelen van een fotovoltaïsch systeem Steun

Nadere informatie

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens Bernard Govaert Om te kunnen weten hoe uw geleverde inspanningen evolueren, is het van belang van dat u uw energieverbruik registreert. Ondertekenaars

Nadere informatie

CBN-Avies 2009/14 omtrent de boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

CBN-Avies 2009/14 omtrent de boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten CBN-Avies 2009/14 omtrent de boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Stijn Goeminne Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Het opwekken van groene

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 14/04/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 15 april 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Energierapport Blauwe Toren 2008-2010

Energierapport Blauwe Toren 2008-2010 Energierapport Blauwe Toren 2008-2010 1. Informatie over het bedrijventerrein Ligging, oppervlakte (Brugge 8000; 96,7 ha; 26,8 ha dakoppervlak) Figuur 1: Luchtfoto van het bedrijventerrein Blauwe Toren

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 6 april 2004

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 6 april 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Rapport

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, februari 2015 1 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,8 % Figuur 1 zon-elektriciteit

Nadere informatie

Energierapport Brugge andere BT 2008-2010

Energierapport Brugge andere BT 2008-2010 Energierapport Brugge andere BT 2008-2010 1. Informatie over het bedrijventerrein Ligging, oppervlakte (Brugge 8000 en 8200; 309,6 ha; 81,0 ha dakoppervlak) Figuur 1: Luchtfoto van de vier bedrijventerrein

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 augustus 2006

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 augustus 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Rapport

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek: Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2013 Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 22 augustus 2014 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 05/02/2014 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

In samenwerking met: Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen duurzame energie in Vl en Nl

In samenwerking met: Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen duurzame energie in Vl en Nl In samenwerking met: Partners: Met de steun van: Met financiële steun van: Agenda 13 u 30 Verwelkoming en toelichting doelstelling stakeholdersoverleg 13 u 35 Vergelijking 2020 doelstellingen België Nederland

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 04/05/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Disclosure. Voorstellen voor meer transparantie over herkomst van geleverde stroom

Disclosure. Voorstellen voor meer transparantie over herkomst van geleverde stroom Disclosure Voorstellen voor meer transparantie over herkomst van geleverde stroom Inhoud 1. Welke noden voor het Vlaamse disclosure systeem? 2. Welke ontwikkelingen zijn al bezig 3. Wat nog nodig? => Voorstellen

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 02/09/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 08/12/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 01/02/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 13/06/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 05/09/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 04/11/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Hernieuwbare Energiescan. Karen Dhollander

Hernieuwbare Energiescan. Karen Dhollander Hernieuwbare Energiescan Karen Dhollander Dienst Ruimtelijke planning Werken aan oplossing = werken aan draagvlak 3 PIJLERS 1. Ruimtelijke, planmatige aansturing (dienst ruimtelijke planning) Obv beleidskader

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 januari 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 30 januari 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Pagina 1 van 5 Inleiding Op 1/1/2006 besloot Vlaanderen om de decentrale opwekking van groene energie door zonnepanelen

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0170 Bijlage I TOELICHTING 17 Bijlage I : WKK ALS ALTERNATIEVE MAATREGEL 1. Inleiding Het plaatsen van een WKK-installatie is een energiebesparingsoptie die zowel

Nadere informatie

Handel in garanties van oorsprong betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

Handel in garanties van oorsprong betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen Statistieken Laatste aanpassing Handel in garanties van oorsprong betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen Dit document bevat informatie over de handel in garanties van oorsprong uitgereikt

Nadere informatie

Energierapport Bedrijventerreinen Oostende rest

Energierapport Bedrijventerreinen Oostende rest Energierapport Bedrijventerreinen Oostende rest 2008-2010 1. Informatie over het bedrijventerrein Ligging, oppervlakte (Oostende 8400; cluster van 2 bedrijventerreinen: 111,4 ha; 29,8 ha dakoppervlak)

Nadere informatie

van 10 november 2004

van 10 november 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Rapport

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

26 mei 2015. Begrotingsopmaak 2016

26 mei 2015. Begrotingsopmaak 2016 26 mei 2015 Begrotingsopmaak 2016 Agenda Inleiding Budgetcyclus Werkwijze Vlaams EnergieBedrijf Verwachtingen prijsevoluties 2016 Assumpties Aandachtspunten Conclusie Bijlage Inleiding Begrotingsopmaak

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Assenede

ASPIRAVI. Windpark Assenede ASPIRAVI Windpark Assenede SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK ASSENEDE Windpark Assenede: Projectlocatie Projectkenmerken Timing / planning van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop

Nadere informatie

Groepsaankoop voor PV installaties

Groepsaankoop voor PV installaties Groepsaankoop voor PV installaties Technische analyse Zero Emission Solutions Ism POM Limburg Zero EmissionSolutionswerd geselecteerd op basis van openbare aanbesteding Project kaderde in Europese Eco2profit

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Aan de hand van deze vragenlijst kan je op voorhand je huiswerk doen. Eenmaal de gegevens zijn ingevuld zal het makkelijker en sneller

Nadere informatie

Hernieuwbare energie in Vlaanderen.

Hernieuwbare energie in Vlaanderen. ITINERA INSTITUTE ANALYSE Hernieuwbare energie in Vlaanderen. Wat is de meerkost per gezin in 2020? 2011/20 25 07 2011 MENSEN WELVAART BESCHERMING Hernieuwbare energie heeft een meerkost en deze komt finaal

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen BRUGEL FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht 29 februari 2016 INHOUDSTAFEL 1 Voorwoord... 3 2 Elia, beheerder van het transmissienet

Nadere informatie

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS 2013 OPLEIDINGSINSPANNINGEN INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 2 II. SOCIALE BALANS... 3 III. ANALYSE VAN DE OPLEIDINGSINSPANNINGEN BINNEN HET PC 227... 5 1. REPRESENTATIVITEIT...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/049 ADVIES NR 09/10 VAN 2 JUNI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKING VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en bouwen graag met u verder aan een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en bouwen graag met u verder aan een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Harelbeke, 4 maart 2016 Geachte mevrouw, Geachte heer, Ons bedrijf Aspiravi NV is bouwheer en exploitant van nieuwe 5 windturbines in het windpark in de Pathoekeweg in Brugge. In totaal zijn 11 nieuwe

Nadere informatie

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen November 16 Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Alle bedrijven, met uitzondering van KMO s, moesten tegen 1 december 2015 een energieaudit laten uitvoeren. Wat als u nog geen verplichte energieaudit

Nadere informatie

Geïnstalleerd vermogen en aantal groenestroominstallaties per provincie

Geïnstalleerd vermogen en aantal groenestroominstallaties per provincie Geïnstalleerd vermogen en aantal groenestroominstallaties per provincie Dit document bevat gegevens betreffende de productie-installaties die in dienst werden genomen t.e.m. 31/12/2013 waarvan de aanvraag

Nadere informatie

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september 2012 Situering Eandis in energiemarkt Producenten elektriciteit CREG / VREG Invoerders aardgas Elia Fluxys Distributienetbeheerders Leveranciers Klanten

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

Energierapport Bedrijventerreinen Oostkamp 2008-2010

Energierapport Bedrijventerreinen Oostkamp 2008-2010 Energierapport Bedrijventerreinen Oostkamp 2008-200. Informatie over het bedrijventerrein Ligging, oppervlakte (Oostkamp 8020; cluster van 5 bedrijventerreinen: 48, ha; 37,4 ha dakoppervlak) Figuur : Luchtfoto

Nadere informatie

Hernieuwbare energie en WKK in de praktijk

Hernieuwbare energie en WKK in de praktijk Hernieuwbare energie en WKK in de praktijk Alex Polfliet Zaakvoerder 1. Inleiding 2. WKK 3. Hernieuwbare energie 1. Photo-voltaïsche zonne-energie 2. Waterkracht 1. Inleiding 2. WKK 3. Hernieuwbare energie

Nadere informatie

Aan de omwonenden van het windpark van Limburg win(d)t NV in Genk-Noord

Aan de omwonenden van het windpark van Limburg win(d)t NV in Genk-Noord Aan de omwonenden van het windpark van Limburg win(d)t NV in Genk-Noord Beste heer / mevrouw, Ons bedrijf Limburg win(d)t NV is bouwheer en exploitant van de 2 nieuwe windturbines in Genk-Noord. U heeft

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juni 2004

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Rapport

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Budgetmeters

Nadere informatie

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012 Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 9 september 2013 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.2.2017 COM(2016) 864 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne

Nadere informatie