POM Oost-Vlaanderen. CO2-datainzameling. en -analyse. Opdracht uitgevoerd door Alex Polfliet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POM Oost-Vlaanderen. CO2-datainzameling. en -analyse. Opdracht uitgevoerd door Alex Polfliet"

Transcriptie

1 CO2-datainzameling en -analyse Opdracht uitgevoerd door Alex Polfliet

2 I. Management samenvatting De opmaak van de CO2-inventaris voor de bedrijventerreinen Maldegem en Gentse Haven was een zeer arbeidsintensieve opdracht. 34 % van de bevraagde bedrijven werkten mee aan het aanleveren van energie verbruiksdata, een toch vrij hoge score dankzij het herhaaldelijk aandringen op medewerking. Aangevuld met overige beschikbare data (eigen bestand van Zero Emission Solutions, gegevens uit de Benchmark Convenant en een medewerkende energieleverancier) bekwamen we een totaal van 49,16 % data. Genoemde data mogen als zéér betrouwbaar worden beschouwd. 17,79 % van de data zijn gebaseerd op een relevante, vrij accurate inschatting dmv opzoekingswerk op de website van betrokken bedrijven, gekoppeld aan een vergelijking met gelijkaardige bedrijven van een gelijkaardige grootte-orde. 33,05 % van de data zijn eerder een vage inschatting en moeten dus als weinig betrouwbaar worden beschouwd. Het onderzoek is er niet in geslaagd om één duidelijke 100 % relevante en vlot publiek beschikbare parameter te vinden op basis van dewelke een vrij nauwkeurige inschatting zou kunnen worden gemaakt voor bedrijven waarover geen verbruiksdata beschikbaar zijn. Zero Emission Solutions moet dan ook concluderen dat een CO2-meting voor een bedrijventerrein best gebeurt op basis van reële verbruiksdata. Deze inzamelen op individuele basis volgens de arbeidsintensieve manier waarop dit onderzoek gebeurde is daarbij weinig werkbaar. Zero Emission Solutions raadt dan ook aan om terzake een protocol af te sluiten met de netbeheerders, zodat in ieder geval de data inzake elektriciteit en aardgas reeds toegankelijk zouden zijn voor dergelijk onderzoek. Deze opdracht werd geïnitieerd door de en werd mogelijk gemaakt met middelen beschikbaar via het project Eco2Profit. Dit valt onder de uitvoering van het INTERREG IVA-programma Vlaanderen-Nederland metco-financiering van de ProvincieOost-Vlaanderen. 2

3 II. Inhoudstafel I. Management samenvatting...2 III. Algemene contactgegevens Begunstigde van de studie Consultant...5 IV. Algemene inleiding...6 V. De CO2-data-inzameling...7 V.1 Bij de start beschikbare data...7 V.1.1 Door de ter beschikking gestelde data:...7 V.1.2 Door Zero Emission Solutions bij of voor aanvang verworven data...7 V.1.3 Data aangeleverd door Eandis...8 V.2 Gebruikte methodiek...9 V.2.1 Mailing...9 V.2.2 Permanent ter beschikking voor vragen...11 V.2.3 Telefoonronde...11 V.2.4 Data v ia IMJV...11 V.2.5 Data Trends top V.2.6 Inschatting...12 V.3 Bij inzameling ervaren moeilijkheden...12 V.3.1 Mailing...12 V.3.2 Telefoonronde...13 V.3.3 Invultabel...14 V.3.4 Maldegem versus Gent...14 V.3.5 Eigen Zero Emission Solutions data...14 V.3.6 Data elektriciteitsleverancier...15 V.3.7 Data Eandis...15 V.3.8 Data IMJV...15 V.3.9 Data VREG HE...15 V.3.10 Data gascentrales voor elektriciteitsproductie...17 VI. Analyse van de ontvangen data...20 VI.1 Aantal...20 VI.1.1 Aantal bedrijven opgenomen in de adressenlijst...20 VI.1.2 Aantal effectieve actieve bedrijven in de betrokken bedrijventerreinen 20 VI.1.3 Aantal pertinente weigeringen

4 VI.1.4 Aantal bedrijven dat meewerkte...22 VI.1.5 Aantal beschikbare data Zero Emission Solutions...22 VI.1.6 Aantal data via IMJV-Benchmark convenant:...23 VI.1.7 Aantal beschikbare data via energieleverancier...24 VI.1.8 Overige...24 VI.2 Sensitiviteitsanalyse...25 VI.2.1 Data van bedrijven die meewerkten...25 VI.2.2 Data Zero Emission Solutions...26 VI.2.3 Data via IMJV-Benchmark convenant:...26 VI.2.4 Beschikbare data via energieleverancier...26 VI.2.5 Overige...26 VI.2.6 Conclusie mbt betrouwbaarheid van de totaliteit van de data...27 VI.3 Verwerking van de data...27 VI.3.1 Vraagstelling...27 VI.3.2 Omvang van het bedrijf...28 VI.3.3 Aantal personeelsleden...28 VI.3.4 Aard van de bedrijvigheid...29 VII. Conclusie

5 III. Algemene contactgegevens 1. Begunstigde van de studie Naam klant Contactpersoon Naam: Annelies Herregat Seminariestraat Gent Functie: Projectmanager Tel. Nr.: +32 (0) Fax: +32 (0) Consultant Zero Emission Solutions Contactpersonen Waverstraat 1 Naam: Alex Polfliet 9310 Aalst Functi Sustainable Energy Manager e: Tel. Nr.: +32 (0) Tel. Nr.: +32 (0) Fax: +32 (0) Naam: Isabelle Daeleman Functi Data Manager e: Tel. Nr.: +32 (0) com Met medewerking van Enprove bvba An Beazar, zaakvoerder 5

6 IV. Algemene inleiding Dit rapport geeft de weerslag van de methodiek die werd gebruikt bij het inzamelen van de CO2-data bij bedrijven in de bedrijventerreinen Maldegem en Gent Zeehaven en de moeilijkheden die daarbij werden vastgesteld. Het rapport brengt tevens een sensitiviteitsanalyse van de bekomen gegevens, teneinde de correctheid ervan te kunnen inschatten. Het rapport stelt niet alleen vast, het geeft ook advies over een te volgen aanpak bij herhaling van soortgelijke initiatieven. 6

7 V. De CO2-data-inzameling V.1 Bij de start beschikbare data V.1.1 Door de ter beschikking gestelde data: De stelde een adressenlijst ter beschikking voor de beide bedrijventerreinen waarop het onderzoek betrekking had: V Adressenlijst Gentse Haven - Zeer uitgebreid met adres, tel. nr. en naam milieucoördinator - Gedateerd (niet bekend van welk jaar de data dateren) : o Bedrijf heeft activiteiten gestopt (door faillissement of andere reden) o Bedrijf is verhuisd o Bedrijf is overgenomen en/of heeft een andere naam o Milieucoördinator werkt niet meer op het bedrijf V Adressenlijst Maldegem - Algemene adressenlijst zonder detail - Gedateerd, zij het minder dan deze van Gentse haven (niet bekend van welk jaar de data dateren): o Bedrijf heeft activiteiten gestopt (door faillissement of andere reden) o Bedrijf is verhuisd o Bedrijf is overgenomen en/of heeft een andere naam V.1.2 Door Zero Emission Solutions bij of voor aanvang verworven data V Eigen Zero Emission Solutions data Zero Emission Solutions beschikt over eigen data van - Huidige klanten - Voormalige klanten - Prospects Zero Emission Solutions bleek over de data te beschikken van 41 bedrijven die in de betrokken bedrijventerreinen gevestigd zijn. 7

8 De in deze beschikbare data betreffen steeds elektriciteit, meestal ook aardgas (indien de afnemer inderdaad een aardgasaansluiting heeft) en in veel mindere mate ook fuel. Wel dient te worden opgemerkt dat nog slechts een klein percentage van de bedrijven fuel (zij het lichte dan wel extra zware stookolie) verbruiken. V Data van energieleveranciers Zero Emission Solutions onderhoudt goede contacten met nagenoeg alle energieleveranciers en stelde discreet en informeel de vraag om over verbruiksdata van hun klanten te kunnen beschikken. Eén leverancier ging, na verzekering van strikte discretie, in op ons verzoek om de energiedata van afnemers in de betrokken bedrijventerreinen ter beschikking te stellen. De leverancier in kwestie bezorgde ons een bestand met 176 bedrijven. 12 daarvan bevonden zich reeds in het eigen Zero Emission Solutions bestand. De data aangeleverd door deze leverancier waren echter niet geheel up-to-date (dateerden grotendeels van 2009) en werden dus enkel in ondergeschikte orde gebruikt (zie verder). V.1.3 Data aangeleverd door Eandis Bij de start van het project had de opdrachtgever de verwachting/hoop dat de distributienetbeheerder Eandis data inzake elektriciteits- en aardgasverbruik ter beschikking zou stellen. Gelet op haar ervaring met de netbeheerders in het algemeen en met Eandis in het bijzonder, twijfelde Zero Emission Solutions bij aanvang aan die bereidheid. Finaal zou Eandis slechts zeer algemene gegevens aanleveren, met name een algemeen gemiddelde per omschrijving, zonder dat daarbij een EAN-code wordt opgegeven. De gegevens zijn dan ook nauwelijks bruikbaar (zie verder). Hieronder geven we een greep uit de data die Eandis aanleverde. 8

9 V.2 Gebruikte methodiek V.2.1 Mailing Op dinsdag 27 maart 2012 werd volgende mailing uitgestuurd naar alle bedrijven van het bedrijventerrein Gentse Haven: Geachte mevrouw, geachte heer, In opdracht van de Provinciale Ontwikkelings Maatschappij (POM) Oost-Vlaanderen, de Gentse Haven en de stad Gent, maken wij een inventaris van CO2-emissies Scope 1 en 2 in de Gentse Haven. Dit onderzoek kadert in een Europees Eco2Profit project. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in overleg en met medewerking van het Havenbedrijf Gent en stad Gent. Wij vragen u vriendelijk doch met enige aandrang om medewerking aan dit project. In bijlage vindt u een excelinvulblad waarin een beperkt aantal 9

10 (energieverbruiks)gegevens worden gevraagd. Gelieve deze in te vullen voor zover ze van toepassing zijn (de opsomming van mogelijke brandstoffen is zeer ruim, maar vele bedrijven verbruiken enkel aardgas en stroom. In dat geval dienen maar 2 kolommen te worden ingevuld). Dit neemt maximaal 5 minuten van uw tijd. Gelieve ons daarop via mail de exceltabel terug te bezorgen op het adres graag uiterlijk op 16/04/12. Wij garanderen u dat deze gegevens voor geen ander doel dan ons onderzoek zullen worden gebruikt. Wij garanderen u ook strikte geheimhouding en zijn bereid hierover indien gevraagd een confidentialiteitsovereenkomst te tekenen. Bezorg ons in voorkomend geval uw voorstel terzake. Met dank bij voorbaat, Alex Polfliet Zero Emission Solutions bvba Waverstraat 1, 9310 Aalst (Moorsel) Tel +32/(0)53/ Fax +32/(0)53/ Gsm +32/(0) Eenzelfde mailing werd verstuurd naar de bedrijven op het bedrijventerrein Maldegem. De mailing werd tot twee maal toe herhaald (behalve voor die bedrijven die reeds hadden geantwoord), telkens met een tussenpauze van een tiental dagen,. We stuurden de mailing naar alle bedrijven, ook deze waar we reeds data van hadden. Dit om drie redenen: - Administratieve eenvoud: het kost meer moeite om eerst de bedrijven waarvan we reeds data hadden te gaan uitsorteren 10

11 - Betrouwbaarheid : Omdat de data waarover we reeds beschikten mogelijks reeds verouderd waren - Controle : door toch aan de aankoper van een bedrijf nogmaals de data op te vragen konden we nagaan of de vraag en invultabel duidelijk was (=dubbelcheck) V.2.2 Permanent ter beschikking voor vragen Van een paar tientallen bedrijven kregen we bijkomende telefonische of schriftelijke vragen naar toelichting bij het waarom van de enquête of de gevraagde gegevens. Onze medewerkers Sibel Bagcicek, Isabelle Daeleman en Alex Polfliet beantwoordden de vragen binnen de 24 uur. V.2.3 Telefoonronde Vanaf 9 april 2012 werd gestart met het systematisch opbellen van de bedrijven die nog niet geantwoord hadden op de mailing en waar we niet zelf over data beschikten. Onmiddellijk na het telefoneren werd een herinneringsmail naar het net gebelde bedrijf en specifiek de respondent gestuurd teneinde de medewerkingsbereidheid te faciliteren. Deze telefonische opvolging was zeer arbeidsintensief: 2 medewerkers (Isabelle en Sibel) besteedden er elk 6 werkdagen aan. V.2.4 Data via IMJV Op 25/05/12 werd contact opgenomen met de Vlaamse overheid; Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid; Dienst Lucht en Klimaat, teneinde data te bekomen uit de IMJVdatabase (Integraal Milieu Jaar Verslag). Stijn Caekelbergh, Beleidsmedewerker Klimaat van het LNE, wou niettegenstaande juridisch voorbehoud toch gerichte vragen beantwoorden voor wat betreft enkele bedrijven waar wij nog gegevens ontbeerden. Echter, gelet op het grote aantal bedrijven waarop het onderzoek betrekking had, werden finaal enkel de data van de bedrijven die deel uitmaken van de Benchmark convenant ter beschikking gesteld. In beide bedrijventerreinen zijn er 16 bedrijven tot de benchmark convenant toegetreden. Van 6 van deze bedrijven hadden we reeds de gegevens. 11

12 V.2.5 Data Trends top De volledige adressenlijst werd manueel ingegeven in de web applicatie van de Trends top om zo volgende info te bekomen: - Aanwezigheid in Trends top zegt iets over de grootte van het bedrijf - NACE-code(s) - Aantal personeelsleden (niet altijd beschikbaar in de Trends database) Deze gegevens konden dan mede worden gebruikt om een inschatting te doen mbt de bedrijven waarover we geen energieverbruiksgegevens hadden. V.2.6 Inschatting Van alle bedrijven waarvan we geen verbruiksgegevens hadden ontvangen (hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks) werd de website opgezocht om zo een inschatting te kunnen maken van de activiteiten van het bedrijf en de grootteorde. Ook de ontstentenis van een website zegt iets over die grootteorde. De op die manier verkregen gegevens konden dan worden vergeleken met andere gegevens waarover Zero Emission Solutions beschikt, binnen of buiten de betrokken bedrijventerreinen. Zo kon bvb. voor een drukkerij, garage of bouwbedrijf (3 frequent voorkomende types bedrijven op basis van de website en/of de in Trends top gevonden gegevens worden ingeschat hoe groot het bedrijf in kwestie was. Stel dat het een garage/concessiehouder te Maldegem betreft met een showroomoppervlakte van 200 m², dan kon het verbruik worden geschat gelijkaardig aan een garage/concessiehouder betreft met een showroomoppervlakte van 200 m² te St. Niklaas (concreet reëel voorbeeld) die reeds in het klantenbestand van Zero Emission Solutions zit. V.3 Bij inzameling ervaren moeilijkheden V.3.1 Mailing Volgende moeilijkheden werden ervaren bij het inzamelen van data en de manier waarop er een mouw aan werd gepast : - Van het bedrijf is geen spoor terug te vinden (niet in telefoongids, niet op internet) : o Geen oplossing o Enkel akte nemen 12

13 - Het bedrijf bestaat niet meer (faillissement of stopzetting activiteiten) o Geen oplossing o Enkel akte nemen - Het opgegeven adres blijkt foutief o Opnieuw verzenden naar centraal adres - Enkel centraal adres o In onderwerp vermelden tav aankoper energie en/of milieucoördinator - Weinig spontane respons o Herhaling van de mailing o Ondersteuning van de mailing via POM en overige leden stuurgroep (We hebben geen duidelijk zicht op wie wat precies aan bijkomende ondersteuning heeft gedaan) o Telefonische opvolging - Nood aan confidentialiteit o Confidentialiteitsovereenkomst tekenen (2 bedrijven, EDF-Luminus en Arcelor-Mittal, vroegen hier naar, waarop deze werd bezorgd. Finaal weigerde Arcelor-Mittal toch V.3.2 Telefoonronde De telefoonronde was bijzonder arbeidsintensief. De database voor de Gentse Haven was vrij gedateerd (bedrijf bestond niet meer of was verhuisd, contactpersoon werkte niet meer op het bedrijf, telefoonnummer was niet correct, ), voor Maldegem waren er geen rechtstreekse contactpersonen en telefoonnummers ter beschikking. Het duurde bijgevolg veelal lang eer de geschikte persoon kon worden bereikt, waarna ons in telefonisch prospecteren en contacteren geoefend personeel (Sibel en Isabelle) de boodschap kon meegeven. De telefonische reacties waren eerder lauw. Veel gehoorde reacties waren : - overbevraging - werkoverlast, geen tijd voor enquêtes - bedrijf heeft nauwelijks uitstoot, dus data niet relevant - persoon is ziek - argwaan tegenover commerciële enquêtes - angst voor mogelijk latere milieu of CO2-taks - vragen mbt confidentialiteit Daarop werd het niet-commerciële karakter onderstreept en toch aangedrongen op medewerking. 13

14 V.3.3 Invultabel De bij de mailing meegestuurde invultabel was niet optimaal: - De vermelding HFO en GOL is onvoldoende bekend bij nietenergiespecialisten o Beter is om respectievelijk HFO; Extra zware stookolie en GOL; Gasolie; stookolie of diesel te gebruiken o De invulkolom andere is irrelevant aangezien dan niet kan worden bepaald in welke eenheid de data dienen te worden opgegeven. Bij een tiental bedrijven werd in andere de verbruiksdata mbt stookolie in liter ingevuld, doordat de afkorting GOL onvoldoende gekend is (zie hoger) Sommige ingevulde invultabellen vermeldden overduidelijk foutieve eenheden. Meer bepaald bij aardgas werd Megawattuur (MWh) wel eens verward met normaal kubieke meter (m³). Door grondig nalezen van de ingezonden data en door onze marktkennis konden wij dit echter corrigeren. V.3.4 Maldegem versus Gent Slechts 19 op deze spontane 161 respondenten waren afkomstig uit het bedrijventerrein Maldegem, zijnde 11,8 % terwijl het aandeel Maldegemse bedrijven in het totale adressenbestand 24 % bedraagt (zie verder). Dit verschil in respons kan worden verklaard door twee factoren: - Voor het bedrijventerrein Gent Zeehaven beschikten we in vele gevallen over meer precieze contactgegevens (naam milieucoördinator) waardoor de mailing en telefoonronde gerichter kon gebeuren - Door de aanwezigheid van Elisa Taelman van het Gentse Havenbedrijf kon er extra druk worden gezet op de Gentse respondenten. Die druk was er niet voor Maldegem V.3.5 Eigen Zero Emission Solutions data De data die Zero Emission Solutions voor eigen interne werking sinds 2009 verzamelde (bij klanten, ex-klanten en prospects) zijn deels enigszins gedateerd. Toch is meer dan 80 % van die data jonger dan 2 jaar. 14

15 V.3.6 Data elektriciteitsleverancier Ook de data aangeleverd door de elektriciteitsleverancier zijn enigszins (meer dan deze van Zero Emission Solutions) gedateerd. Ongeveer 75 % van de data dateerden van V.3.7 Data Eandis De van Eandis bekomen data waren eerder irrelevant. Het betreft slechts zeer algemene gegevens, met name een algemeen gemiddelde per omschrijving, zonder dat daarbij een EAN-code wordt opgegeven. De gegevens zijn dan ook nauwelijks bruikbaar (zie verder). V.3.8 Data IMJV We ontvingen van LNE enkel de (per definitie publiek beschikbare) data mbt de CO2-uitstoot van de in de Benchmark convenant opgenomen bedrijven. In ieder geval werd bij ontvangen of beschikken over meerdere data van eenzelfde bedrijf volgende voorrang gegeven : - IMJV-data (officiële data) - Door het bedrijf verstrekte data - Eigen Zero Emission Solutions aangelegde database - Data ontvangen van de energieleverancier V.3.9 Data VREG HE In het kader van dit onderzoek werd ook na gegaan welke bedrijven eigen hernieuwbare energieproductie (dus CO2-neutrale productie) hebben. Dit via de database die de VREG publiek ter beschikking stelt en die volledig en actueel is. We voegen deze aan dit rapport toe, doch eigenlijk is deze enkel voor het ingeschatte gedeelte relevant en dan nog slechts in beperkte mate. Men mag er ten eerste namelijk van uitgaan dat bvb. het elektriciteitsverbruik, opgegeven door de bedrijven, enkel slaat op het van het net afgenomen verbruik en niet op het totale verbruik decentrale productie en afname inbegrepen. Wanneer men een simulatie zou gaan maken van een in te schatten energieverbruik voor bedrijven per NACE-code en daarbij rekening zou wensen te houden met de probabiliteit dat de bedrijven in kwestie al dan niet hernieuwbare energie zouden gaan produceren, dan zou dit betekenen dat men er van uitgaat dat het al dan niet installeren van HE- 15

16 productie in relatie staat tot de NACE-code. Er is geen enkel element dat er op zou kunnen wijzen dat zulks het geval zou kunnen zijn. Vandaar de conclusie dat dit eigenlijk weinig of niet relevant is. V Maldegem De VREG publiceert gegevens inzake aantal uitgereikte groene stroom certificaten per gemeente, maar maakt geen verdere opsplitsing per bvb bedrijventerrein. 1 GSC komt daarbij overeen met 1 MWh groene stroom productie of 400 kg vermeden CO2. Voor de gehele gemeente Maldegem bedroeg het aantal uitgereikte groene stroom certificaten in 2011 : - Wind : PV < 10 kwp : PV > 10 kwp : Overige HE : 0 - Totaal : Conclusie : De windturbines in Maldegem zijn niet gevestigd op het betrokken bedrijventerrein dus doen voor dit onderzoek niet ter zake. De PV-installaties kleiner dan 10 kilowattpiek (kwp) betreffen steeds residentiële installaties en doen voor dit onderzoek dus ook niet ter zake. Het resterende deel van de PV-installaties zal ongetwijfeld ook slechts gedeeltelijk op het bedrijventerrein. Wellicht hebben de bedrijven die hun elektriciteitsverbruiksgegevens hebben meegedeeld, rekening gehouden met de reeds aanwezige PV-installatie (en dus enkel de netto netafname aangegeven). Bijgevolg dient eigenlijk enkel rekening gehouden te worden met de mogelijke PV-installaties die werden geplaatst bij de bedrijven waarvan we geen gegevens ontvingen en een schatting hebben moeten maken. In ieder geval, 1626 MWh aan zonne-energie levert gemiddeld een besparing aan CO2-uitstoot van 650,4 ton CO2 op, een op het totaal te verwaarlozen aandeel. V Gentse Zeehaven : De VREG publiceert gegevens inzake aantal uitgereikte groene stroom certificaten per gemeente, maar maakt geen verdere opsplitsing per bvb bedrijventerrein. Voor de gehele gemeente Gent bedroeg het aantal uitgereikte groene stroom certificaten in 2011 : Aantal uitgereikte groenestroom certificaten per gemeente per technologie biogas - overig biogas - RWZI biogas - biomassa stortgas uit gesor teerd of selectief ingeza meld afval biomassa uit huishoude lijk afval biomassa uit landof bosbouw water windener kracht gie op land zonneenergie <= 10kW zonneenergie > 10kW Totaal Gent

17 Het aandeel hernieuwbare energie in de Gentse Haven is groot, maar bestaat voornamelijk uit grote installaties (Max Green, Stora Enso, Volvo en het windmolenpark op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen. Ook hier hebben de bedrijven die hun elektriciteitsverbruiksgegevens hebben meegedeeld, rekening gehouden met de reeds aanwezige HE-installaties (en dus enkel de netto netafname aangegeven). Dit is met zekerheid zo voor Electrabel, Volvo en Stora Enso. Bijgevolg dient eigenlijk enkel rekening gehouden te worden met de mogelijke HE installaties (voornamelijk PV) die werden geplaatst bij de bedrijven waarvan we geen gegevens ontvingen en een schatting hebben moeten maken. Ook dat aandeel is met MWh erg beperkt en dus goed voor een vermeden uitstoot van 8280,4 ton. V.3.10 Data gascentrales voor elektriciteitsproductie In het bestand zijn 2 gascentrales voor elektriciteitsproductie opgenomen, met name deze van de Ringvaart en deze van de Ham. Beiden zijn eigendom van EDF-Luminus. Voor beiden hebben we de gegevens voor 2011 ontvangen, maar deze zijn heel erg relatief. Gascentrales worden nl. ingezet wanneer goedkopere productiecapaciteit onvoldoende voor handen is. Wind- en zonneënergie wordt geproduceerd als de weersomstandigheden zich voordoen omdat op dat ogenblik de geproduceerde stroom operationeel gratis is (de kost voor een windturbine of zonnepaneel is dezelfde of deze nu in functie is dan niet, aangezien het eerder CAPEX-installaties zijn, installaties met een hoge kapitaalskost, maar lage operationele kost). Na deze HE, is kernenergie indien geproduceerd in afgeschreven kerncentrales en indien bepaalde kosten als verzekering, afval en ecologische effecten geëxternaliseerd worden het goedkoopste. Aan huidige marktprijzen zijn ook steenkoolcentrales goedkoper dan gascentrales. In tijden van economische crisis is de vraag naar stroom in België lager dan in andere jaren. Dat vertaalt zich in het minder inzetten van gascentrales, zoals kan worden afgeleid uit de grafiek hieronder : 17

18 Ook in 2012 worden de gascentrales nauwelijks ingezet, omdat de spread tussen de kostprijs voor aankoop van aardgas tegenover de verkoopprijs van stroom negatief is geworden. 18

19 De evolutie van bovenstaande spread zal een zeer grote impact hebben op de inzet en dus de CO2-uitstoot van genoemde gascentrales en bijgevolg ook op de totale CO2-uitstoot van de gehele Gentse Haven. Dit relativeert dus in hoge mate de resultaten van de bevraging. 19

20 VI. Analyse van de ontvangen data VI.1 Aantal VI.1.1 Aantal bedrijven opgenomen in de adressenlijst - In Gentse Haven : 407 adressen (=76 % van totaal) - In bedrijventerrein Maldegem : 128 adressen (=24 % van totaal) VI.1.2 Aantal effectieve actieve bedrijven in de betrokken bedrijventerreinen - Stopzetting activiteiten (al dan niet door faillissement) of verhuis : 24 bedrijven - Pro forma bedrijven (entiteiten gevestigd op hetzelfde adres als het moederof zusterbedrijf zonder eigen activiteit andere dan fiscaal-administratieve) : 37 bedrijven Bedrijven die niet meer actief zijn : 61 bedrijven in totaal of 11,4 % van de totale adressenlijst 20

21 VI.1.3 Aantal pertinente weigeringen bedrijven, of 19,8 % van de totale adressenlijst, wensten expliciet niet mee te werken (meldden dit aan telefoon of via mail). Bij de meesten werd tijdsgebrek als motivatie op gegeven, bij een minderheid werd gevreesd dat de gegevens in hun nadeel zou kunnen worden gebruikt (bvb voor latere fiscale penalisatie). 21

22 VI.1.4 Aantal bedrijven dat meewerkte - Na eerste mailing : 46 bedrijven - Na telefonische oproep : 115 bedrijven - Slechts 19 op deze 161 respondenten waren afkomstig uit het bedrijventerrein Maldegem In totaal leverden dus 161 bedrijven zelf de gevraagde data, dat is 34 % van de reëel in de zones aanwezige bedrijven (= adressenlijst stopgezette bedrijven en pro forma bedrijven) VI.1.5 Aantal beschikbare data Zero Emission Solutions - 34 bedrijven (7 bedrijven waren dubbel ) - 27 unieke data van bedrijven (dus additioneel), of 5,68 % van de reëel in de zones aanwezige bedrijven Van 7 bedrijven die ons zelf data aanleverden hadden we reeds gegevens. Aangezien de door de bedrijven op basis van de mailing geleverde data recenter waren hebben we deze weerhouden. 22

23 VI.1.6 Aantal data via IMJV-Benchmark convenant: - 16 bedrijven in beide bedrijventerreinen maken deel uit van de benchmarkconvenant - Van 10 van deze bedrijven hadden we geen gegevens uit een andere bron (door bedrijven zelf ingestuurd, eigen data van Zero Emission Solutions) : dit gaf dus een additionele 2,1 % data 23

24 VI.1.7 Aantal beschikbare data via energieleverancier - Van 176 bedrijven werd ons door een energieleverancier verbruiksdata inzake elektriciteit en aardgas bezorgd - Van 35 bedrijven waren dit gegevens die we niet uit een andere bron hadden (door bedrijven zelf ingestuurd, eigen data van Zero Emission Solutions of IMJV-Benchmark convenant) : dit gaf dus een additionele 7,4 % data VI.1.8 Overige - Van alle overige bedrijven, zijnde deze waarvan we al dan niet gewild geen data ontvingen hebben we een inschatting gemaakt op volgende basis : o Elk bedrijf werd opgezocht in de Trends top Indien hierin opgenomen werd Nace-code geregistreerd en aantal personeelsleden (indien beschikbaar) o Van elk bedrijf werd de website opgezocht om de industriële activiteit en de grootte van het bedrijf na te gaan o Het niet terugvinden van het bedrijf in de Trends top of het niet hebben van een website geeft aan dat het bedrijf in kwestie een eerder klein bedrijf is o Voor al deze bedrijven werd nagegaan of we voor bedrijven met een soortgelijke of identieke activiteit nauwkeurige data hadden. Voor tal van typebedrijven bleek dat het geval : Administratieve kantoren Bouwbedrijven Drukkerijen Garages Groothandels 24

25 Sociale werkplaatsen Tuincentra Of dergelijke bedrijven nu in bedrijventerrein Maldegem gelegen zijn of in bedrijventerrein Erembodegem Zuid, is irrelevant : een concessionaris van automerk x met 300 m² toonzaal én autoherstelplaats zal in Erembodegem dan wel Maldegem hetzelfde verbruiken. Uiteraard kon Zero Emission Solutions niet voor elk bedrijf dergelijke vergelijkende analyse maken. Wij komen tot een percentage van ongeveer 35 % van deze schijf van bedrijven. Zoals kan worden afgeleid uit wat eerder werd gesteld, is het percentage van inschattingen hoger voor het bedrijventerrein Maldegem. Dit bedrijventerrein telt procentueel beduidend meer kleinere bedrijven, met lagere CO2-uitstoot. VI.2 Sensitiviteitsanalyse De betrouwbaarheid van de data kunnen we opnieuw opdelen volgens categorie van aanlevering : VI.2.1 Dat a van bedrijven die meewerkten bedrijven leverden zelf de gevraagde data, dat is 34 % van de reëel in de zones aanwezige bedrijven. 25

26 Gelet op de eenvoud van vraag en antwoordformulier gaan wij er van uit dat deze data voor 99 % betrouwbaar zijn. Niet iedereen vulde de kolom in mbt het jaartal waarop de gegevens betrekking hadden, maar zij die dat wel deden gaven aan dat deze van 2011 dateerden. Wij hebben bij de verwerking geen resultaten opgemerkt die onwaarschijnlijk over kwamen. VI.2.2 Data Zero Emission Solutions - 27 unieke data van bedrijven (dus additioneel), of 5,68 % van de reëel in de zones aanwezige bedrijven betroffen data - Deze data zijn 100 % betrouwbaar (door Zero Emission Solutions overgenomen van energiefacturatie en/of kwartuurdata) - De data zijn uiterlijk van 2009 of recenter VI.2.3 Data via IMJV-Benchmark convenant: - Van 10 van deze bedrijven hadden we geen gegevens uit een andere bron (door bedrijven zelf ingestuurd, eigen data van Zero Emission Solutions) : dit gaf dus een additionele 2,1 % data - Van deze 10 bekwamen we 100 % betrouwbare data mbt CO2-totaaluitstoot, doch geen detailgegevens per brandstof - Die opsplitsing per brandstof maakten we zelf op basis van simulaties van andere bedrijven - Interpretatie is nodig : vb. In 2009 nam SPE (nu EDF-Luminus) de centrale van Taminco over, waardoor de CO2-uitstoot tussen 2008 en 2010 verschoof van Taminco naar SPE terwijl het over dezelfde site en installatie gaat VI.2.4 Beschikbare data via energieleverancier - Van 35 bedrijven waren dit gegevens die we niet uit een andere bron hadden (door bedrijven zelf ingestuurd, eigen data van Zero Emission Solutions of IMJV-Benchmark convenant) : dit gaf dus een additionele 7,4 % data - Deze data mogen als 100 % accuraat worden beschouwd, zij het dat deze allen van 2009 dateerden en dus niet zéér actueel zijn VI.2.5 Overige - De overige data, 50,84 % van het totaal, waarvan een inschatting werd gemaakt zijn minder betrouwbaar. Zoals hierboven werd aangetoond gaan 26

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Interreg Eco2Profit Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions bvba Partners: Met de steun van: Met financiële

Nadere informatie

De hernieuwbare energiesector. Een Vlaamse socio-economische analyse

De hernieuwbare energiesector. Een Vlaamse socio-economische analyse De hernieuwbare energiesector Een Vlaamse socio-economische analyse INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1: AFBAKENING... 6 HOOFDSTUK 2: METHODOLOGIE... 9 2.1 Bottom-upbenadering... 9 2.2 Enquête... 11 2.2.1 Schriftelijke

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

van 30 september 2011

van 30 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk Vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553

Nadere informatie

Kmo-financiering 2014

Kmo-financiering 2014 Kmo-financiering 2014 Opdrachtgever: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Kmo-observatorium Uitvoerder: UNIZO vzw (m.m.v. Universiteit Antwerpen) Dit verslag werd opgesteld door UNIZO in samenwerking

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Steek WATT in je zak!

Steek WATT in je zak! Steek WATT in je zak! CREDITS COÖRDINATIE: Willy Ivens Voka Kamer van Koophandel Mechelen ALGEMENE PROJECTLEIDING: Laetitia Lemahieu Voka Kamer van Koophandel Kempen en Mechelen REDACTIE: An Maes Voka

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen PwC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf:

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: resultaten 1 e kwartaal 2015 en vooruitzichten 2016 Gecertificeerd door 1 1. Samenvatting Nu het Vlaams EnergieBedrijf één kwartaal energie levert aan entiteiten

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar... 1 1. Inleiding... 2 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen... 2 3. Het

Nadere informatie

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland CE CE Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: fax: 015 015 2 150 150 151 151

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED Consultatiedocument 1 Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED FEBEG 1. Algemeen Algemeen vraagt FEBEG dat de omzetting van de Energieefficiëntie Richtlijn (hierna Richtlijn) zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie