2 Infokrant Maldegem september milieu. Opgelet voor rode stickers op de PMD-zak! Richtlijnen voor het buiten zetten van afval

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Infokrant Maldegem september 2012 www.maldegem.be. milieu. Opgelet voor rode stickers op de PMD-zak! Richtlijnen voor het buiten zetten van afval"

Transcriptie

1 September 2012 Gemeentelijke Infokrant Maldegem verschijnt 11 maal per jaar V.U.: Johan De Roo, Harinkweg 14A, Woordje burgemeester: Sportgemeente: emotie en kansen Het is voortdurend emotie: sport, zoals we dit mochten meemaken tijdens de Olympische Spelen in Londen met alle roemrijke prestaties van de beste sportmensen ter wereld. Vier jaar lang leven de sporters naar de Spelen toe en getroosten zich jarenlang opofferingen van in hun prille jeugd. Het atletiekstadion Maurice De Waele in de Bloemestraat staat ter beschikking van iedereen en van onze jongeren in het bijzonder om ongeveer alle atletiekdisciplines te beoefenen. Zo n kansen voor onze jeugd! Ze krijgen trouwens een uitstekende begeleiding via de trainers van ACME, de atletiekclub die steeds meer successen boekt. Ook onze nieuwe sporthal MEOS biedt puike kansen voor talloze binnensporten en de hall is steeds beter bezet. Zo wordt het beste bewijs geleverd dat dit een meer dan verantwoorde investering is. Welke kansen krijgen onze kinderen via de talloze sportkampen, sportinitiaties en de clubwerking? De grote sportevenementen zoals de start van de Enecotour en Maldegem Wandelt, Fietst, Proeft en Swingt spreken iedereen met een hart voor sport aan en de wielersport in het bijzonder. Fietsen is gezond. De begeesterde fans waren massaal op post om te kijken of om zelf actief deel te nemen. Maldegem doet daarmee haar naam als sport- en wielergemeente alle eer aan. Sport heeft een maatschappelijke functie te vervullen want aan sport doen heeft een gunstige invloed op de gezondheid. Sport is emotie maar ook een middel tot respect en vriendschap in het leven. Sport is er ook voor allen, zowel de recreatieve als de competitieve sporter vindt zijn gading in Maldegem. De gemeentelijke sportaccomodaties bieden in elk geval kansen meer dan ooit voorheen. Waarom zouden onze kinderen of kleinkinderen niet proberen om olympiër te worden? We zullen allemaal supporter zijn. Uw burgemeester Johan De Roo Openingsuren gemeentehuis en Huis Wallyn Campagne Gas-elektriciteit : Durf vergelijken! Velen onder u hebben reeds kennis gemaakt met de werking van het vernieuwd en uitgebreid gemeentehuis. Het klantenbegeleidingssysteem is een goede hulp om u als burger zo vlug mogelijk te helpen. Wij geven u graag nog eens de openingsuren van onze diensten in het centrum mee. 1. Gemeentehuis Sedert 18 juni huizen het gros van onze gemeentelijke administratieve diensten in het vernieuwd en uitgebreid gemeentehuis. Je vindt volgende diensten terug in het gemeentehuis. Nieuw gedeelte: - Gelijkvloers: Dienst Burgerzaken, Vreemdelingendienst, dienst Informatica - - 1: Personeelsdienst, Dienst Financiën Gerenoveerd gedeelte: - Gelijkvloers: Onthaal, Dienst veiligheid, Gemeenschapswachtenn - Eerste verdieping: Secretaris, Algemeen secretariaat - Tweede verdieping: Secretariaat van de Burgemeester, Communicatiedienst Op deze verdieping bevinden zich ook het kabinet van de Burgemeester en de kabinetten van alle schepenen. Openingsuren onthaal: Van maandag tot vrijdag: van 8.30 uur tot uur en van tot 17 uur Op maandagavond is het onthaal open tot 19 uur. Op zaterdag is het onthaal open van 9 uur tot uur. Openingsuren dienst burgerzaken: Van maandag tot vrijdag: van 8.30 uur tot uur Maandagavond: van 16 tot 19 uur Woensdagnamiddag: van 14 tot 16 uur Zaterdagvoormiddag: van 9 tot uur Openingsuren overige administratieve diensten, gevestigd in het gemeentehuis: Van maandag tot vrijdag: van 8.30 uur tot uur Woensdagnamiddag: van 14 tot 16 uur 2. Huis Wallyn Jeugddienst en Cultuurdienst vindt u in Huis Wallyn op het gelijkvloers. De openingsuren zijn: Maandag tot vrijdag: van tot t12.15 uur en van 14 tot 16 uur Minister van Economie Johan Vande Lanotte wil samen met de Vlaamse Steden en Gemeenten een campagne organiseren om consumenten bewuster te maken van de vrije energiemarkt. Aan de hand van de meest recente energiefactuur wordt samen bekeken wie voor hen de goedkoopste energieleverancier is. Na alle ophef over het al dan niet naleven van prijsblokkeringen door de energiebedrijven, zijn de afgelopen maanden een record aantal mensen van leverancier veranderd. Deze dynamiek mag echter niet verdwijnen. Vandaar de actie die dit najaar, net voor de winterperiode, wordt georganiseerd. Voor de switch campagne die plaatsvindt van 17 september tot 28 september 2012 gaat onze gemeente samenwerken met Woonwijzer Meetjesland. Op de zitdagen, zoals hieronder vermeld, kunt u gratis terecht voor meer info over de voor u goedkoopste energieleverancier. Vergeet uw laatste eindafrekeningsfactuur voor energie en/of gas niet mee te nemen! MALDEGEM: Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92 - T maandag 17 september van 18 tot 20 uur Donderdag 20 september van 9 tot 12 uur Donderdag 27 september van 9 tot 12 uur Woonwijzer Meetjesland vindt u op het adres Moeie 16A, 9900 Eeklo en is te bereiken via het nummer 09/ of via Meer info vindt u op Openingsuren administratieve diensten gemeentehuis Er is een verschil tussen de openingsuren van het onthaal en de openingsuren van de diensten. Infokrant Maldegem september

2 milieu Opgelet voor rode stickers op de PMD-zak! Bij de ophaling van de PMD-zak stellen we vast dat heel wat PMD-zakken niet correcte afvalstoffen bevatten. Vooral de P -fractie zorgt voor problemen. Eén fout gesorteerd voorwerp, kan grote gevolgen hebben voor het hele recyclageproces. Daarom worden strenge controles uitgevoerd op de correctheid van aanbieden van de PMD-zak. Indien in de zak voorwerpen (residu) zitten, die er niet in thuishoren, wordt een rode weigeringssticker aangebracht ter hoogte van de vervuiling en wordt de zak niet meegenomen. Leuk is anders, dus kunnen we het maar beter trachten te voorkomen. De meeste fouten zien we bij het aanbieden van plastics in de PMD-zak. De P van PMD staat NIET voor Plastiek, maar WEL voor Plastiek fl essen en fl acons. Wat géén fl essen en fl acons zijn, hoort helemaal niet thuis in de PMD-zak. Dus géén - Plastiek folies - Plastiek schaaltjes en schoteltjes (champignonbakjes, schaaltjes van kant-enklare gerechten) - Losse plastiek doppen - Plastiek doosjes (ijscrème, botervlootje, yoghurtpotje, ) - Plastiek bloempotjes Nogmaals de juiste regels op een rijtje: Toegelaten: - Plastiek fl essen en fl acons - Metalen verpakkingen (ook: spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen) - Drankkartons Niet toegelaten: - Alle andere plastiek verpakkingen en voorwerpen (bvb. plastiek potjes en vlotjes, plastiek zakken, folie) - Verpakkingen die giftige of bijtende middelen bevat hebben (bvb. bidon van motorolie, spuitbus met insecticide) - Aluminiumfolie - Piepschuim Goed uitgespoeld! Met het oog op het verdere sorterings- en recyclageproces, dienen de verpakkingen leeg en uitgespoeld te zijn. Enkel verpakkingen die maximum 8 liter konden bevatten, mogen in de PMD-zak. Richtlijnen voor het buiten zetten van afval Wekelijks worden de huisvuilzakken ingezameld. Voor PMD en papier/karton gebeurt dit om de 2 weken (raadpleeg uw ophaalkalender voor de juiste ophaalmomenten). Hierbij de aanbevelingen voor het aanbieden van het materiaal: - biedt het afval aan de eigen woning of appartementsgebouw aan - zet het afval pas de avond voordien buiten. Dagen op voorhand mag niet! - biedt het correct aan. In de juiste zak en goed gesorteerd. Foutief gesorteerd materiaal krijgt een sticker en blijft staan! Indien er zo n sticker opstaat dient u het materiaal te controleren (de sticker zit ter hoogte van het foutief gesorteerde materiaal) en bij de volgende inzameling opnieuw aan te bieden En in de zak! Bevestig géén bidons aan de buitenkant van de PMD-zak. In het sorteercentrum wordt de zak machinaal opengescheurd. Bidons die aan de buitenkant zijn vastgemaakt, komen niet bij de inhoud van de zak terecht, maar bij het residu. Ze worden dus niet gerecycleerd, wat jammer is voor het milieu. Wat als er een rode sticker op de PMD-zak kleeft? - de sticker bevindt zich ter hoogte van verboden verpakkingen - verwijder deze verpakkingen: * een verpakking die bijtende producten heeft bevat (sorteren bij KGA) * een verpakking met een inhoud van meer dan 8 liter (naar containerpark) * een yoghurtpotje (hoort bij restafval) * een botervlootje (hoort bij restafval) * aluminiumfolie (hoort bij restafval) * een bidon motorolie (sorteren bij KGA) * spuitbussen die andere producten hebben bevat dan voedingswaren of cosmetica (-> KGA). - zodra u de foute voorwerpen uit de PMDzak heeft genomen, verwijdert u het eerste luik van de sticker en geeft u bij de eerstvolgende ophaling de PMD-zak gewoon opnieuw mee. 2 Infokrant Maldegem september 2012

3 Zaterdag 22 september 2012: World Cleanup Dag en Sing for the Climate in Maldegem De milieudienst en de Noord-Zuid dienst willen graag hun steentje bijdragen om de nationale acties World Cleanup dag en Sing for the Climate te ondersteunen en willen hiertoe op zaterdag 22 september een grootschalige zwerfvuilcampagne op touw zetten, die op het einde van de dag wordt afgesloten met een zangstonde voor een beter klimaat. World Cleanup Dag Sinds enkele jaren neemt de gemeente Maldegem verschillende initiatieven om de zwerfvuilproblematiek aan te pakken, vooral in het centrum van Maldegem. Het MOP-team werd opgericht, er is regelmatig overleg tussen de verschillende actoren om problemen aan te pakken. Bordjes net opgeruimd en geen hondenpoep op de stoep worden geplaatst. Via de politie en gemeenschapswachten wordt meer toezicht gehouden en gesensibiliseerd. In de infokrant komen regelmatig artikels omtrent zwerfvuil en er werd in de gemeente- raad van januari een subsidiereglement voor het organiseren van zwerfvuilacties goedgekeurd. Om al deze acties kracht bij te zetten, wil de gemeente Maldegem ook graag haar steentje bijdragen aan de nationale World Cleanup Dag door op zaterdag 22 september een grootschalige zwerfvuilinzamelactie op te zetten. Deze actie wordt ondersteund door OVAM, FOST+ en de VVSG via de campagne In de vuilbak. Sing for the Climate Ook deze actie vindt plaats op 22 september. Bedoeling ervan is door het creëren van één grote zangstonde, één fi jn, maar ook ernstig moment, volgende boodschap te verspreiden: DO IT NOW en pak de klimaatverandering aan! Jaar na jaar wordt dit probleem besproken, komen er beloftes over de aanpak en verklaringen waarom een bepaalde aanpak tot nu mislukte. Vaak gaat het hierbij in de toekomende tijd: tegen 2020 gaan we..., in 2050 zal er... Ondertussen zijn de gevolgen niet meer te overzien en vallen er nu al massaal veel slachtoffers te noteren. Jaarlijks vallen er nu al zo n mensenlevens te betreuren door de klimaatverandering en de toekomst van miljoenen mensen wordt gehypothekeerd. Mensen willen het nog steeds niet ten volle beseffen: het Zuiden gaat gebukt onder problematische gevolgen waarvan het Noorden de oorzaak is. En zoals de evolutie momenteel is zal het Noorden ook in grote problemen komen! Sing for the Climate moet dan ook de grootse zangbetoging ooit worden. Daarom wordt elk dorp, elke gemeente en elke stad over gans België opgeroepen om mensen samen te brengen en te laten meezingen. Nick Balthazar engageert zich om het materiaal, ingestuurd door elke deelnemende gemeente/stad, te gebruiken voor zijn clip in het kader van Sing for the Climate. Deze actie wordt ondersteund door Ook hier wil de gemeente Maldegem haar steentje bijdragen. We rekenen ook op jou! Een grote zwerfvuilinzamelactie en een zangstonde organiseren, doe je echter niet alleen! We rekenen hiervoor op jouw hulp! Bij deze roepen we dan ook de ganse bevolking, alle jeugd-, cultuur- en sportverenigingen, politieke fracties en de Maldegemse scholen op om deel te nemen aan zowel de zwerfvuilinzamelactie, als de zangstonde tegen de klimaatsverandering. Het ingezamelde zwerfvuil zal in een container aan de Zandakkers in Adegem worden gedeponeerd, waarna het via het containerpark wordt afgevoerd voor verwerking. Rond 16 uur wordt de zwerfvuilactie beëindigd en volgt de zangstonde voor een beter klimaat. Daarna wordt het nieuw ingerichte amfi theater op het heraangelegde speelplein aan de Zandakkers feestelijk ingehuldigd. Hiervoor werd Minister Schauvliege uitgenodigd. Wens je met je vereniging of alleen deel te nemen aan de zwerfvuilinzamelactie, meld dit dan via en geef hierbij door welke straten zullen worden opgeruimd. Voor deelname aan de zangstonde is jong en oud welkom vanaf 16 uur. Meer info over: - World Cleanup Day: - Sing for the Climate: - de campagne: In een notendop! Wat: grootschalige zwerfvuilinzamelactie vanaf 9 uur, met als afsluiter o.a. - Maldegem sings for the climate, een zangstonde voor een beter klimaat om 16 uur - animatie - fair trade hapje en drankje - feestelijke inhuldiging heraangelegd speelplein met Minister Schauvliege om 17 uur Wanneer: zaterdag 22 september 2012 Waar: Domein Zandakkers (Adegem) Voor wie: de ganse bevolking, alle jeugd-, cultuur- en sportverenigingen, politieke fracties en de Maldegemse scholen Info en inschrijven: Zwerfvuilactie via Zangstonde via De Kringwinkel in een nieuw kleedje De Kringwinkel in Maldegem viert dit jaar zijn 10de verjaardag. Reden genoeg om zichzelf een volledige restyling cadeau te doen. Momenteel is het alle handen uit de mouwen maar in september is het dubbel feest: samen met u vieren we onze verjaardag én ons nieuw interieur. De kans bij uitstek om De Kringwinkel (beter) te leren kennen Meer details maken we bekend via onze website en op facebook.com/dekringwinkelmeetjesland. De winkel blijft open tijdens de renovatiewerken! Ter gelegenheid van Maldegem kermis is het containerpark gesloten op: - zaterdag 15 september dinsdag 18 september woensdag 19 september 2012 Maldegem en Eandis introduceren oplaadeilanden voor elektrische voertuigen en fietsen aan het Sint-Annazwembad De gemeente Maldegem stelt samen met Eandis de eerste laadpalen voor elektrische voertuigen en fi etsen ter beschikking aan het Sint-Annazwembad, Gidsenlaan. Dit oplaadeiland kan gebruikt worden door wagens en fi etsen. Het oplaadeiland werd gerealiseerd in samenwerking met Eandis, het exploitatiebedrijf van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas, met de partners binnen EVA (Elektrische Voertuigen in Actie) en met steun van de Vlaamse Overheid via het IWT. Op 14 september wordt offi cieel de eerste stekker in het stopcontact gestoken van het oplaadeiland ter hoogte van het Sint-Annazwembad, Gidsenlaan. Het EVA-project is opgestart om de steden en gemeenten te ondersteunen in hun milieuambities. Concreet gaat het over 70 oplaadeilanden. Het EVA-project (Elektrische Voertuigen in Actie) is een project gesteund door Vlaams minister Ingrid Lieten, bevoegd voor onder meer innovatie, met fi nanciële steun van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De Kernpartners van EVA zijn Eandis, Telenet, Blue Corner, 4IS, Federauto, Ugent en VUB. Eandis wil dit jaar op 70 locaties gefaseerd gelijkaardige oplaadpunten uitbouwen om zo te komen tot een netwerk van oplaadeilanden verspreid over Vlaanderen. Op die manier kan er invulling worden gegeven aan de doelstellingen van het EVA-project om binnen een straal van 20 km of binnen 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik te hebben. Elektrische mobiliteit stimuleren Door deze infrastructuur ter beschikking te stellen, willen het gemeentebestuur van Maldegem en Eandis elektrische mobiliteit stimuleren en inspelen op de Europese richtlijn (20 % minder broeikasgassen, 20 % minder energie en 20 % duurzame energie tegen 2020) en de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid om tot een reductie van de CO2-uitstoot te komen. In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Eén van de opties om over te schakelen naar een effi ciënter en duurzamer energiegebruik, is de vervanging van voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen. Slim stroomnetten aansturen Anders en groener energie gebruiken, stelt nieuwe eisen aan de distributienetten. Naast de klassieke energieafname, injecteren steeds meer klanten zelf groene, duurzame stroom in het netwerk. Om de vraag en het aanbod aan elektriciteit optimaal op elkaar af te stemmen, kiest Eandis voor een actief beheer van de netten. Slimme meters laten toe om de energiestromen correct te meten en de netten slim aan te sturen. Verschillende technologische oplossingen bieden hier mogelijkheden in de toekomst. Zo zou het opladen van voertuigen zoveel el mogelijk kunnen worden verschoven naar de stille uren of naar periodes met hoge beschikbaarheid van groene energie. Maar er zijn technische uitdagingen die moeten worden aangepakt vooraleer dat op grote schaal kan of zal doorbreken. Maldegem wil haar rol als milieuvriendelijke gemeente benadrukken en zal samen met Eandis ervaring verwerven en expertise opbouwen op het vlak van elektrische mobiliteit. Oplaadeilanden, een uniek concept? Op publiek domein worden de oplaadpunten gegroepeerd in zogeheten oplaadeilanden. Automobilisten met een elektrisch voertuig hebben de keuze om op te laden met een klassiek stopcontact op een voeding van 16 ampère, ofwel met een aangepast stopcontact op 32 ampère, naargelang van de technische specifi caties van hun voertuig. Op 32 ampère is een lege autobatterij gemiddeld in 2 uur opgeladen. In ieder oplaadpunt wordt een Telenet Hotspot geïntegreerd. Zo kunnen de bestuurders hun mails beantwoorden, Facebook checken of de krant online lezen tijdens het opladen. Via een vaste internetlijn n voorziet Telenet connectiviteit tussen de oplaadpaal en zijn achterliggend beheersyste- e- men. Infokrant Maldegem september

4 sociaal Nieuws uit het dienstencentrum Enkele maanden na de opstart van het nieuwe dienstencentrum draait Oud St. Jozef op kruissnelheid. De diensten zijn geinstalleerd en de bezoekers beginnen stilaan hun weg naar het dienstencentrum te vinden. Maar het OCMW-bestuur en de verantwoordelijken van het dienstencentrum zitten niet stil. De werking van het dienstencentrum werd nog verder uitgebreid. Nieuw: computerhoek in het dienstencentrum Vanaf heden heeft Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef 2 computertoestellen ter beschikking! In de Kaffee staan er 2 zeer gebruiksvriendelijke en veilige computers die door senioren GRATIS kunnen gebruikt worden. Dagelijks tussen 9 en 17u kunnen de computers vrij gebruikt worden. Er wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en de gegevens van de gebruiker worden na elk gebruik gewist. Nieuw: petanquebanen Voor het dienstencentrum werden 2 petanquebanen aangelegd. Deze liggen dicht bij de sanitaire voorzieningen en de Kaffee ; kortom alles wat nodig is voor een geslaagde namiddag spelplezier. Elke donderdag vanaf 14u30 organiseert het dienstencentrum een petanquemoment onder begeleiding van enkele vrijwilligers. Uitbreiding aanbod cafetaria Met de zomer in het land, wordt er heel wat lekkers geserveerd in de Kaffee van Oud Sint-Jozef. Zo kan u smullen van een heerlijk assortiment artisanaal hoeve-ijs van de Reinaardhoeve. Ook heerlijke pannenkoeken, appeltaart en kriekentaart zijn te verkrijgen. Openingsuren: elke dag van 13u30 tot 17, uitgezonderd op woensdag. Beurs tweedehandskledij voor kinderen van 0 tot 4 jaar Wist u dat er in Oud St. Jozef op regelmatige basis gratis gezondheidsconsulten georganiseerd worden door onze sociaal verpleegkundige? Men kan er terecht voor o.a. bloeddrukmetingen, wegen en bepalen vetgehalte, dieetadvies, enz. Datums van de consulten zijn terug te vinden in de activiteitenkalender. Het dienstencentrum is geopend tijdens weekdagen van 9 tot 17 uur. Al wie graag op de hoogte wil gehouden worden van de activiteiten en nieuwigheden in Oud St. Jozef kan zich abonneren op de gratis nieuwsbrief. Maandelijks ontvangt u dan de nieuwsbrief in je mailbox! Inschrijven kan via of 050/ Ook op de website van het ocmw www. kan je de maandelijkse activiteitenkalender terugvinden. Dringend gezocht: medische pedicure/manicure voor samenwerking met het dienstencentrum Als dienstencentrum bieden wij hulp aan bij activiteiten van het dagelijkse leven. Daarom willen wij in de nabije toekomst de senioren uit Maldegem in de gelegenheid stellen om binnen de uitgeruste ruimte in het dienstencentrum een beroep te doen op een pedicure/manicure. Daarom zoeken wij samenwerking met een medisch pedicure/manicure. Wie in Maldegem actief is als zelfstandig medisch pedicure/manicure en geinteresseerd is in een mogelijke samenwerking, kan contact opnemen met de centrumleider Samia Van Vooren op het nummer 050/ of via Op 29 augustus a.s. organiseert OCMW Maldegem een beurs voor kinderkledij. De beurs gaat door in het nieuw dienstencentrum Oud St. Jozef in de polyvalente zaal op het gelijkvloers. Van 14 tot 16u bieden de standhouders kinderkleren aan van 0 tot 4 jaar. De toegang is gratis. Voor meer informatie: of 050/ Activiteiten september 2012 in het dienstencentrum Oud St. Jozef Wekelijkse activiteiten: DINSDAG vanaf 14u Fietstocht Een fi etstocht van 25 à 30 km. Onderweg stoppen we voor een drankje (zelf te betalen) Waar: Aanmelden in het Kaffee om 13u45 Kostprijs: Gratis WOENSDAG 14u - 16u30 Kaartnamiddag Waar: Kannunik Andries (lazarusbron) Kostprijs: Gratis + gratis koffi e & water 15u - 16u Seniorengym Waar: Fitness toestellen Warmhof Kostprijs:1,5 per beurt Onder begeleiding van kinesist Dimitri De Craeye Vooraf inschrijven bij centrumleider DONDERDAG 13u30-17u Brei Kaffee Waar: Kaffee Kostprijs: Gratis Samen gezellig breien aan een eigen breiwerk onder begeleiding van vrijwilligster Christiane Roets 14u30-16u30 Petanque Waar: petanquebanen voor LDC Kostprijs: Gratis Vrij deel te nemen, niet inschrijven VRIJDAG 14u - 15u Yoga voor senioren Waar: Atelierzolder Kostprijs: 2,20 euro per les Vooraf inschrijven bij centrumleider lesgeefster Sabine Van Hoecke 14u - 17u Spelnamiddag Senioren kunnen samen gezelschapsspelletjes gebruiken in de kaffee Kostprijs: gratis Niet inschrijven, gewoon vanaf 14u in de Kaffee langskomen Losse activiteiten: Zaterdag 1 september 20u Opvoering Eiland in de Polder Door theaterplatform Berlebuize Kostprijs: 5 euro (te betalen met bankcontact) Toegangskaart te kopen bij centrumleider Samia Van Vooren (maximum 100 personen) Opvoering in de Concertzolder Woensdag 5, 12, 19 en 26 september 20u30-21u30 Bollywooddansen Georganiseerd door LDC Oud Sint Jozef in samenwerking met KVLV Maldegem Waar: Concertzolder Kostprijs: 12 voor niet-leden KVLV Inschrijven bij centrumleider Samia Van Vooren Van 16 tot 21 september Fototentoonstelling schakels van verbondenheid Georganiseerd door vzw Tandem Fototentoonstelling over het leven van gezinnen met kinderen met een verstandelijke beperking Kostprijs: gratis In Kaffee, gedurende de ganse week vrije toegang Van 15 tot 21 september On the road exposition Georganiseerd door Luc De Coninck en Hans Blankaert Het straatleven mystiek verhuld in collages en foto s Kostprijs: gratis Opbrengst ten voordele van Kom Op Tegen Kanker Maldegem Openingsuren: dagelijks van 14u tot 20u, op zondag doorlopend open van 10u tot 18u Waar: in Concertzolder, Atelierzolder en Dakkaffee Dinsdag 25 september Vanaf 14u Voordracht Vergrijzing Verzilverd door Luc De Vos (oud secretaris ACLVB) Voordracht over wat ons te wachten staat in de toekomst Een samenwerking tussen 50 Actief Maldegem en het lokaal dienstencentrum Kostprijs: leden 50 Actief + bewoners WZC Warmhof: 4 euro Niet-leden: 5 euro Koffi e en taart worden voorzien Bewoners Warmhof + niet-leden inschrijven bij centrumleider Samia Van Vooren Voor meer informatie, bij interesse en voor reservering kan u terecht bij de centrumleider Samia Van Vooren, op het nummer 050/ of via mail op 4 Infokrant Maldegem september 2012

5 sociaal Vormingsaanbod dementie in Oud St. Jozef Introductie: Film/ documentaire Verdwaald in het Geheugenpaleis Verdwaald in het geheugenpaleis is de eerste documentaire fi lm over leven met dementie doorheen de ogen van de dementerende persoon. Ze wonen allen samen in een fl at, onder continue begeleiding en verzorging. De acht bewoners bevinden zich in de eerste fase van de ziekte. Vlagen van luciditeit, vergetelheid en afwezigheid wisselen elkaar voortdurend af. De fi lm volgt de personages meer dan een jaar. Alleen zo ontdekt de kijker wie ze zijn en wie ze waren. Alleen dan wordt duidelijk hoezeer hun bewustzijn afbrokkelt en de afwezigheid het langzaam maar zeker haalt op de luciditeit. Naar het einde van de fi lm toe is niets nog zoals het was. Wanneer: donderdag 13 september van 14u tot 16u Waar: Concertzolder Oud St. Jozef - toegang is GRATIS. Specifi ek vormingsaanbod omtrent dementie, in samenwerking met ECD Paradox (expertisecentrum dementie) Donderdag 20 september van 14u30 tot 16u45 Vorming 1 Algemene uitleg over dementie + stellingenspel (verschil vergeetachtigheid/ dementie) - in samenwerking met ECD Paradox - GRATIS - kwartier pauze, drankje kan genuttigd worden in de Kaffee. - vooraf inschrijven op het nummer 050/ of 050/ of via het mailadres: Donderdag 27 september van 14u30 tot 16u45 Vorming 2 Verschillende fases van dementie met videomateriaal. in samenwerking met ECD Paradox - GRATIS - kwartier pauze, drankje kan genuttigd worden in de Kaffee. - vooraf inschrijven op het nummer 050/ of 050/ of via het mailadres: Donderdag 11 oktober van 14u30 tot 16u45 Vorming 3 Het omgaan met dementie + uitwisseling ervaringen - in samenwerking met ECD Paradox. - GRATIS - kwartier pauze, drankje kan genuttigd worden in de Kaffee. - vooraf inschrijven op het nummer 050/ of 050/ of via het mailadres: be Afdeling Meetjesland De Vlaamse Diabetes Vereniging is er ook voor jou! De Vlaamse Diabetes Vereniging telt op vandaag meer dan leden, een aantal om trots op te zijn, maar ook een aantal dat nog kan groeien. Een aantal leden dat ervoor zorgt dat wij als Vlaamse Diabetes Vereniging de goede diabeteszorg kunnen bewaken. En we hebben ook jou heel wat te bieden met onze afdeling Meetjesland (400 leden). alle info in verband met diabetes 2-maandelijks tijdschrift Diabetes Info + ledenboekje t Suikerklontje Meetjesland Aankoop van materiaal aan ledenprijzen Mogelijkheid om samen met andere mensen met diabetes op vakantie te gaan Lotgenotencontact, voordrachten, workshops, kookdemo s, uitstappen, kerstfeest, wandelingen, kortom activiteiten voor elk wat wils. Surf dan naar of neem telefonisch contact op met de gratis Diabetes Infolijn op Lid worden kan al voor slechts 25 euro per jaar via de website of je kan je gegevens doorgeven aan: Voorzitster: Mariette Van Bastelaere 050/ Pastoor De Swaefl aan 43, Hoofdverdeelpunt Maldegem: Vivianne Van de Velde 0485/ Marnix d Haveloozelaan 1, Nieuwe locatie PWA Het PWA kantoor heeft sinds 4 juni 2012 een nieuw onderdak gevonden in het nieuw lokaal dienstencentrum Oud Sint-Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92/ openingsuren: maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag van 9u tot 12u andere tijdstippen op afspraak Infokrant Maldegem september

6 varia Nieuws van de inclusieambtenaar De inclusieambtenaar is er voor ieder persoon met een beperking. Het is haar taak om personen met een beperking te begeleiden in hun zoektocht naar mogelijkheden, zodat ze ondanks hun beperking toch een volwaardig leven kunnen leiden. Fototentoonstelling Schakels van verbondenheid De Tandem vzw vierde zijn 30+ jarig bestaan. Het was de aanleiding tot een artistiek fotoproject over inclusie, meer bepaald in verbondenheid met personen met een verstandelijke beperking. Schakels zijn de banden die ouders, broers, zussen, grootouders, jong en oud, vriend en kennis smeden met een kind, jongere of volwassene met een verstandelijke beperking. De fototentoonstelling Schakels van verbondenheid begon als een droom, werd een ambitieus avontuur en won gaandeweg aan kracht. Het resultaat is een unieke fotogalerie. Gezinnen en hun zoon of dochter met een verstandelijke beperking zetten de stap naar buiten en laten ons meegenieten van hun leven in de grote wereld. De zwart-wit foto s kwamen tot stand tijdens een intensieve samenwerking tussen thuisbegeleidsters, twee fotografen en gezinnen uit Oost -Vlaanderen. Je komt thuis in de wereld van kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en ontdekt hoe ze dezelfde kansen krijgen in hun gezin en in onze samenleving. Personen met beperkingen hebben immers recht op volwaardige kansen om in de eigen omgeving te wonen, naar school te gaan, te werken, vrije tijd te besteden en relaties op te bouwen. Dit uitgangspunt dat we met de term inclusie aanduiden wordt duidelijk gemaakt door krachtige beelden die elke kijker kunnen boeien en doen nadenken. WAAR? Lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef in Kaffee WANNEER? Week van 17 tot 21 september 2012 tussen 9u en 17u. KOSTPRIJS? GRATIS Werking De Tandem vzw Dienst thuisbegeleiding voor personen met een verstandelijke beperking Oost-Vlaanderen. De Tandem vzw is een onafhankelijke thuisbegeleidingsdienst waar gezinnen op vrijwillige basis kunnen beroep op doen. De ondersteuning gebeurt door een enthousiaste groep beroepskrachten en vrijwillige medewerkers. De dienst is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Binnen de Provincie Oost-Vlaanderen wonen veel personen met een verstandelijke beperking in gezinsverband. Gezinnen hebben in die bijzondere situatie soms nood aan ondersteuning. De centrale opdracht van De Tandem vzw is hen zo tijdig mogelijk op te vangen en te begeleiden. Sinds 1977 begeleidde de Tandem vzw in Oost Vlaanderen meer dan 2000 gezinnen: ongeveer drie vierde daarvan zijn gezinnen met heel jonge kinderen (0-6 jaar) en één vierde gezinnen met jongeren en volwassenen. Dit gebeurt onder vorm van thuisbegeleiding, zorgconsulentschap of trajectbegeleiding. In de thuisbegeleiding begeleiden ze kinderen, jongeren en volwassenen in hun natuurlijke woon- en leefomgeving. Door te werken in de eigen leefomgeving, kunnen ze vlotter inspelen op dagelijkse problemen en vragen van de persoon met een beperking en zijn omgeving. In thuisbegeleiding werken ze op maat van elk gezin/ persoon met een verstandelijke beperking. Bij personen die beschikken over een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) biedt De Tandem vzw ondersteuning onder de vorm van zorgconsulentschap. De Tandem vzw werkt ook mee in het Oost- Vlaams samenwerkingsverband trajectbegeleiding. Heeft u vragen omtrent de fototentoonstelling of omtrent de werking van De Tandem vzw, neem dan gerust contact op met de inclusieambtenaar zij zal u verder helpen. Contactgegevens Inclusieambtenaar Sociaal Huis Linde Vande Woestyne Adres: Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem Telefoon: 050/ (rechtstreeks) of 0800/ (gratis nummer) Openingsuren gemeentelijk archief Tijdens de maand september zal het gemeentelijk archief open zijn iedere woensdagnamiddag van uur tot uur, behalve tijdens de week van Maldegem-kermis (17 september tot en met 22 september). In september zal de leeszaal wel 14-daags open zijn op vrijdagavond van 16u00 tot 19u30 of op zaterdagmorgen van 08u30 tot 12u00. Maand Woensdag Vrijdag Zaterdag (15u30-18u30) (16u00-19u30) (08u30-12u00) september Eventuele veranderingen zullen worden aangekondigd in de leeszaal, in het plaatselijk weekblad en op de gemeentelijke website. Dag van de klant Zaterdag 22 september 2012 WIN tientallen gratis boeketten bloemen bij de deelnemende winkels Maldegem! Op zaterdag 22 september organiseren wij de 25ste editie van de Dag van de klant. Deze -actie willen we ook in Maldegem de nodige weerklank geven en daarvoor heeft VHMC volgende actie uitgewerkt. Na de geslaagde actie met gratis Ballonvluchten van vorig jaar zullen we dit jaar vele tientallen mensen gelukkig maken met een mooi boeketje bloemen. De deelnemende winkeliers kan je herkennen aan het Dag van de Klant logo op de winkelramen. Deze actie kon enkel tot stand komen in samenwerking met onze Maldegemse bloemenzaken. PS: trekking op zaterdagavond 22 september om 20u. Winnaars worden persoonlijk verwittigd. Reglement ter inzage. Loop op zaterdag 22 september binnen bij de deelnemende Maldegemse winkels en neem gratis deel aan onze wedstrijd misschien ga jij straks wel naar huis met een prachtig boeket? We verheugen ons ook op uw bezoekje aan onze promostand op de markt in Maldegem op zaterdag 22 september van 10u tot 18u en in onze enthousiaste maldegemse handelszaken. 6 Infokrant Maldegem september 2012

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

BIO SPAGHETTI AVOND MULTI-CULTUREEL FESTIVAL IN DE BIB. maldegem magazine 2015 JUNI 1

BIO SPAGHETTI AVOND MULTI-CULTUREEL FESTIVAL IN DE BIB. maldegem magazine 2015 JUNI 1 MOP-TEAM STUDEREN IN DE BIB BIO SPAGHETTI AVOND MULTI-CULTUREEL FESTIVAL maldegem magazine 2015 JUNI 1 jaargang 1 nr. 2 juni 2015 Pop-uprestaurant Maldegem zoekt creatieve uitbater Gemeente Maldegem biedt

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

De Malse Courant. Scholieren lopen schooljaar in op jubileumeditie scholencross. www.malle.be. 11-novemberherdenking p. 3

De Malse Courant. Scholieren lopen schooljaar in op jubileumeditie scholencross. www.malle.be. 11-novemberherdenking p. 3 informatieblad gemeente Malle De Malse Courant Tweemaandelijks tijdschrift 32 e jaargang n 6 november - december 2008 Scholieren lopen schooljaar in op jubileumeditie scholencross 11-novemberherdenking

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

De vijfklank. OP 13 EN 14 september 2014. Infomagazine gemeente Sint-Laureins september 2014. p. 17. Kermisprogramma s bentille, waterland-oudeman,

De vijfklank. OP 13 EN 14 september 2014. Infomagazine gemeente Sint-Laureins september 2014. p. 17. Kermisprogramma s bentille, waterland-oudeman, VERWENDAGEN IN DE BIBLIOTHEKEN OP 11 EN 12 OKTOBER 2014 Infomagazine gemeente Sint-Laureins september 2014 De vijfklank p. 9 Sint-Laureins heeft de clapp s Favourite geadopteerd p. 13 Jeugddag verbroederde

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen Op vrijdagnamiddag 27 mei organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegingsen gezondheidsdag voor zijn personeel. Loket Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

KAMPENHOUT. 26 Kom op tegen Kanker GEMEENTEBERICHTEN. 23ste jaargang nr. 4 september 2011. Welkom in Zuurhage18. Merel van Amika in Kampenhout

KAMPENHOUT. 26 Kom op tegen Kanker GEMEENTEBERICHTEN. 23ste jaargang nr. 4 september 2011. Welkom in Zuurhage18. Merel van Amika in Kampenhout KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN 23ste jaargang nr. 4 september 2011 Welkom in Zuurhage18 26 Kom op tegen Kanker 16 Merel van Amika in Kampenhout voorwoord Beste inwoner van Kampenhout inhoud 2 De zomermaanden

Nadere informatie

periodieke uitgave juni-juli 2013 - nr. 14 Thijs Deklerck

periodieke uitgave juni-juli 2013 - nr. 14 Thijs Deklerck periodieke uitgave juni-juli 2013 - nr. 14 Thijs Deklerck Voorwoord 2 Cultuur & Toerisme 3-4 lokale economie 4 Bibliotheek 5 Milieu 6-7 Jeugd & Opvang 8-9 Politie 9 OCMW 10 personeelslid in de kijker 10

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

100 of 112 050/71.12.34. www.maldegem.be www.maldegem.be. Ook onze kinderen en onze jeugd worden niet vergeten. Eigen kracht versterken is mensen

100 of 112 050/71.12.34. www.maldegem.be www.maldegem.be. Ook onze kinderen en onze jeugd worden niet vergeten. Eigen kracht versterken is mensen www.maldegem.be www.maldegem.be Leeft Eigen kracht versterken is werken aan je gezondheid, meer bewegen, gezonder leven, letten op gezonde neer het kan in onze mooie gemeente of in onze regio. ken van

Nadere informatie

Lendelééft! In dit nummer:

Lendelééft! In dit nummer: L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2010 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! In dit nummer: Lendelede spetterend sportief! Zaal Lindelei geopend! De woonwinkel:

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie