SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD"

Transcriptie

1 Nieuwigheden op het containerpark vanaf 2 mei 2011 SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE ZOMEREN IN ZULTE : ONTDEK HET VAKANTIEAANBOD IN ZULTE Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur mei - juni 2011

2 INHOUDSOPGAVE Nieuws uit de gemeenteraad 05 Milieu Burgerlijke stand en bevolking 12 Jeugd 13 Sport 14 Cultuur Bibliotheek 18 Senioren 18 Ocmw sociaal huis 19 Toerisme Info en communicatie 23 Gemeentelijke informatie 24 Wachtdiensten COLOFON Redactieteam: Dirk Adams Stefanie Colpaert Bianca Declerck Henk Heyerick Filip Tant Het gemeentelijke infoblad wordt huis-aan-huis bedeeld in de Gemeente : exemplaren Eerstvolgende uitgave: juli-augustus 2011 Teksten binnen: Uiterlijk op dinsdag 17 mei 2011, Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur, Centrumstraat 8, 9870 T Burgemeester, bevoegd voor informatie Henk Heyerick Ontwerp: Charlotte Vermeersch Coverfoto: Pol De Frene Een gevuld aanbod voor 2,5- tot 15-jarigen! ZOMEREN IN ZULTE Zomervakantie _zomeren.indd 1 12/04/11 16:14 --1

3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad kwam in zitting van 24 februari 2011 samen om zich te beraden over de volgende punten: OPENBARE WERKEN -- De LS- en OV-netten in de Molenstraat, Stenemolenstraat, deel van de Groeneweg en van de Verbindingsstraat zullen ondergronds gebracht worden. De gemeenteraad keurde het bestek en de kostenberekening goed: ,77 EUR ten laste van Gaselwest en ,93 EUR ten laste van de gemeente. -- De Lange Dreef zal heraangelegd worden. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze goed. De raming bedraagt ,46 EUR incl. 21% btw en de opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare aanbesteding. De verkoopprijs van het bestek voor dit werk is bepaald op 25,00 EUR. RUIMTELIJKE ORDENING -- De gemeenteraad keurde volgende gratis grondafstanden goed: - in de Leiestraat: 1 afdeling sectie A deelnr. 100m, 11 m 2 groot, om in te lijven bij het openbaar domein; - in de Staatsbaan: 1 afdeling, sectie C nrs. 212d, 212e en deelnr. 211a, m 2 groot, om in te lijven bij het openbaar -- Er zal een grasmaaier aangekocht worden voor het recreatiedomein Waalmeers. De gemeentedomein ter vrijwaring en inrichting van het parkgebied bestemd bij gewestplan; - in de Oliebergstraat: 2 afdeling, sectie A deelnrs. 564 m 2 en 562l, 54,45 m 2 groot, om in te lijven in het openbaar domein; - in de verkaveling Beukenlaan: 1.808,00 m² wegenis en overname wegen- en infrastructuurwerken. DIVERSE AANKOPEN -- De gemeenteraad besliste om een gunningsprocedure te organiseren voor de gezamenlijke aankoop van aardgas en 100 % groene elektriciteit ten behoeve van de gemeente, de politiezone Deinze-, het OCMW en de kerkfabrieken van, voor hun installaties en gebouwen. raad keurde het principe goed: bedrag indicatief geraamd op 6.500,00 EUR incl. btw. -- De gemeenteraad nam kennis van de collegebeslissing van 7 februari 2011 voor het dringend vervangen van de gasboiler in de oude kleedkamers van KME Machelen, het vaststellen van de gunningswijze en van de voorwaarden. Ook werd het financieren van deze kosten wegens dwingende en onvoorziene omstandigheden goedgekeurd. CULTUUR -- De gemeenteraad keurde het gratis gebruik goed van de gemeentelijke zaal Firtelhof door het samenwerkingsverband van 8 Zultse vrouwen voor project van Her & Der in Marokko. Ook het gratis gebruik van het Ontmoetingscentrum van Olsene (met voortuin) voor de organisatie van Hoeverock in t park werd goedgekeurd. --3

4 JEUGD -- De vergoeding voor de animatoren Grabbelpas 2011 werd als volgt vastgesteld: - animatoren die activiteiten begeleiden: 10,00 EUR/activiteit; - animatoren die activiteiten voorbereiden en begeleiden: 15,00 EUR/activiteit. -- De gemeenteraad nam de princiepsbeslissing voor toekenning van buitengewone toelagen voor onderhoud van de jeugdlokalen aan: - Jeugdhuis t Sloefke (maximaal 4.411,00 EUR); - Chiro Hito en Chiro Sjima Machelen (maximaal 839,00 EUR). MILIEU -- Er zal een beheersovereenkomst ondertekend worden met Natuurpunt Beheer vzw, met zetel in 2800 Mechelen, voor de onroerende goederen die eigendom zijn van de gemeente, gelegen langs de Bisdonkstraat in Machelen. POLITIE -- De gemeenteraad heeft in het kader van de beheersovereenkomst met Natuurpunt een aanvullend verkeersreglement i.v.m. de veldweg Bisdonkstraat uitgevaardigd. De veldweg wordt ingericht als een weg die enkel toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. PERSONEEL -- De personeelsformatie (statutair/contractueel) wordt uitgebreid. Deze formatie en het organogram vervangen de personeelsformatie en het organogram zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 26 maart ALLERLEI -- Begraafplaatsen: 2 concessies werden op vraag van betrokken concessiehouders voortijdig beëindigd. Volgende punten werden aangebracht door de V.L.D.-fractie: -- Vraag om de gemeenteraadsleden uit te nodigen op informatievergaderingen voor de inwoners. -- Vraag naar het officiële standpunt van het gemeentebestuur over de eventuele sluiting van de spoorwegovergang Houtstraat. --4

5 MILIEU Nieuwigheden op het Containerpark vanaf maandag 2 mei 2011 Nieuwe toegang en vernieuwd uitzicht Het gemeentebestuur heeft het gemeentelijk containerpark een algemene facelift en uitbreiding gegeven, om de organisatie ervan te verbeteren. De grootste wijziging omvat de toegang van het containerpark. Deze zal niet langer gesitueerd zijn in de Posthoornstraat 49D (langs spoorweg), maar zal verlopen via de nieuwe ambachtsweg De Schachelaar. Dit is een zijstraat halverwege in de Posthoornstraat. De uitgang blijft wel langs de Posthoornstraat 49D. Het park zelf zal strikt afgescheiden zijn van de gemeentelijke loods en de rijlijnen worden duidelijk gesignaleerd. Centraal is een nieuwe luifel geplaatst voor inzameling van witgoed, buislampen, frituurolie, batterijen, elektronica,... Toegang enkel door aanbrengen eid-kaart in nieuwe registratiesysteem Bij het betreden van het containerpark dient men zich de toegang te verlenen via het aanbrengen van de elektronische identiteitskaart (EID) in het nieuwe registratiesysteem. Het heeft dus geen zin om u in één week meermaals aan te bieden op het containerpark met afval van hetzelfde adres, omdat ons nieuwe registratiesysteem u de toegang zal weigeren. Afval van verenigingen kan aangeleverd worden in samenspraak met de opzichters van het containerpark. Neem contact op met de milieudienst indien uw EID-kaart nog niet aangepast is, of als u eigenaar bent van een tweede verblijf in. Nieuwe inzamelwijze groenafval Al het groenafval (gras, takken, haagscheersel,...) moet uitgestort worden op de nieuwe opslagplaats die zich direct rechts bevindt van de nieuwe ingang. Dus geen gezeul meer in containers, maar gewoon uitgieten op de voorziene verharding op aanwijzen van de opzichters. Er zal immers niet meer gehakseld worden op het containerpark. Het nieuwe groenstort wordt wekelijks (of indien nodig frequenter) opgeruimd en afgevoerd. Beperkingen bij het gratis aanbrengen van afval op het containerpark Het containerpark zal gratis blijven, maar strikt gecontroleerd worden via het nieuwe registratiesysteem. Het reglement i.v.m. het aanleveren van afval, blijft gelden. Bijkomende info op bij de milieudienst of op het containerpark. PMD-container wordt verwijderd Vanaf 2 mei 2011 zal de container van PMD verwijderd worden op het containerpark en dit om volgende redenen: - deze inzameling is niet wettelijk verplicht op het containerpark; - er wordt vastgesteld dat er PMD in papieren of andere niet conforme zakken gedeponeerd wordt; - gescheurde zakken leiden tot rondslingerend vuil op het containerpark; - door het verwijderen van de container komt er ruimte vrij op het containerpark; - er wordt slechts een zeer beperkte hoeveelheid PMD aangebracht op het containerpark. Hierdoor wordt de PMD-container slechts 1 keer per maand geledigd. Dit betekent geur- en wespenhinder in de zomer; - PMD wordt om de 2 weken aan huis opgehaald. Vanaf 2 mei is dit dan ook de enige manier om PMD aan te bieden! --5

6 ONDERHOUD VAN ONBEBOUWDE PERCELEN Ieder jaar komen er klachten binnen over onbebouwde percelen die niet onderhouden worden zoals het hoort. In vele gevallen gaat het om hoog opgeschoten onkruid en struikgewas, maar in een aantal gevallen worden ook schadelijke planten aangetroffen. Omdat deze verschillende percelen een aantrekkingspunt vormen voor sluikstorters en omdat in vele gevallen de aanpalende percelen hinder UITROEIING VAN DISTELS Ook over de aanwezigheid van distels op percelen komen ieder jaar klachten binnen op ons bestuur. Distels moeten bestreden worden vooraleer ze in bloei ondervinden, dringen wij aan om onbebouwde percelen te onderhouden. Maaien van onbebouwde percelen kan pas na 15 juni, dit om grondbroedende vogels hun nesten niet te verstoren of kapot te maken. Dit is immers strafbaar. Er is ook geen gebruik van onkruidverdelgers op het volle terrein toelaten. Dit mag enkel op de rand van het perceel. kunnen komen. De uitroeiing van distels moet wettelijk gebeuren vóór 30 juni. BERMBESLUIT Bermen mogen pas een 1 e maaibeurt krijgen na 15 juni en een 2 e maaibeurt na 15 september. Dit zijn wettelijk bepaalde data. In onze gemeente worden de bermen van meer dan 130 km gemeentewegen volgens deze principes gemaaid. De aannemer zuigt het maaisel onmiddellijk op en voert het ook meteen af. In het bermbesluit staat ook dat het verboden is de bermen te behandelen met pesticiden. Ook grachten mogen niet behandeld worden met pesticiden, om het oppervlaktewater en het grondwater niet te vervuilen. We vragen iedereen dit strikt na te leven. OPHALING GROF HUISVUIL Grof huisvuil wordt opnieuw tweemaal per jaar opgehaald. Let op, vanaf dit jaar is er géén ophaling meer van metaal! Ook de inzameldata zijn gewijzigd. Het grof vuil wordt steeds op vrijdag opgehaald, en niet meer op de dag van de ophaling van restvuil! Afhankelijk van de dag van de ophaling van het restvuil is de dag huis-aan-huis ophaling van grof huisvuil: - ophaalronde restvuil op maandag: ophaling grof huisvuil op vrijdag 6 mei. - ophaalronde restvuil op dinsdag: ophaling grof huisvuil op vrijdag 20 mei. - ophaalronde restvuil op vrijdag: ophaling grof huisvuil op vrijdag 13 mei. De ophaalrondes en de data zijn ook terug te vinden op de afvalkalender! Hoe grof huisvuil aanbieden? Wat indien u twijfelt? Vooraleer iets op de stoep te zetten waarvan u niet zeker bent of dit onder de noemer grof huisvuil valt, contacteert u best de milieudienst van de gemeente op T of Wij willen er ook nogmaals de nadruk opleggen dat het verboden is om aangeboden grof vuil te verplaatsen, te doorzoeken of weg te nemen. De politie zal verscherpt toezicht houden en overtreders bestraffen. Meer informatie kan u terugvinden op onder afval en op de website van onze intercommunale I.V.M. We danken u alvast voor uw inspanningen om samen met de gemeente de afvalberg te helpen inperken! Plaats tijdig het materiaal buiten, de ophaalrondes starten immers vroeg. Eens de wagens voorbij zijn, komen ze niet meer langs in uw straat en moet u het materiaal terug binnen nemen. --6

7 GROEPSAANKOOP GROENE ENERGIE SCHRIJF NU IN EN BESPAAR OP UW ENERGIEFACTUUR! Wilt u besparen op uw energiefactuur? En daarbij ook een steentje bijdragen voor een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Ook ondersteunt dit initiatief! Van 26 april tot 31 mei 2011 kan u vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Maandelijks betaalt u een energiefactuur. Hebt u er al eens bij stilgestaan dat u op deze uitgaven nog kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken, maar ook door bewust een energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. U dient zich alleen maar in te schrijven tussen 26 april en 31 mei. Samen met heel veel andere inwoners van Oost-Vlaanderen biedt u zich zo aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 1 juni hun beste bod geven. U hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijgt u een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. Pas dan beslist u of u effectief van energieleverancier verandert. U krijgt hiervoor zelfs een maand de tijd. Groene stroom niet langer duurder! Zowel het provinciebestuur als de gemeente willen met dit initiatief de overstap naar milieuvriendelijke energie eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft vaak een duur imago. De VREG (de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt) verklaarde nochtans dat de trend gekeerd is en groene stroom niet langer duurder is dan gewone, grijze stroom. Daarnaast zal de korting van energieleveranciers mogelijks groter zijn naarmate er meer mensen inschrijven voor de groepsaankoop. Wat is groene energie? Het begrip groene energie hoort u steeds vaker. Maar wat is het nu precies? Groene energie komt voort uit energiebronnen die hernieuwbaar zijn, die dus niet uitgeput kunnen geraken. Denk aan zonne-energie, windenergie of energie door biomassa (het vergisten van afval van groenten, fruit en uit de tuin). Nog een pluspunt is dat deze energiebronnen minder tot geen vervuilende gassen zoals CO 2 of andere broeikasgassen in de lucht sturen. M.a.w., door uw inschrijving draagt u ook een steentje bij voor een beter milieu! Kom naar de infoavond in Deinze! De infoavond gaat door op dinsdag 17 mei om uur in de Raadzaal van het Stadhuis, Markt 21 in Deinze. Neem zeker de laatste eindafrekening van elektriciteit (en aardgas) mee. U kan die avond meteen inschrijven. Inschrijven voor de samenaankoop kan nog t.e.m. 31 mei op Snoei uw taxushaag en vergroot de hoop! Deze zomer neemt opnieuw deel aan de actie Vergroot de hoop. Op het containerpark zamelen we opnieuw taxussnoeisel in ten voordele van kankerbestrijding. Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig. Dat is een hele hoop Help deze hoop te vergroten en breng tussen 15 juni en 1 augustus 2011 uw taxussnoeisel gratis naar het containerpark. U levert hiermee grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen en bovendien wordt per kubieke meter taxussnoeisel 50 euro geschonken aan kankerbestrijding. U kunt het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen op het gemeentelijke containerpark. Meer informatie krijgt u bij de milieudienst of op Alvast bedankt als ook uw taxushaag de hoop vergroot! Gratis infoavond herbruikbare luiers Wil u meer weten over het gebruik van herbruikbare luiers en over de subsidie die u ervoor kan ontvangen? Kom dan naar de gratis infoavond op woensdag 11 mei 2011 om uur in het Ontmoetingscentrum van Olsene, Kerkstraat 36, Olsene (zaal Edelweis). De infoavond is een samenwerking van het gemeentebestuur met VZW Natuurlijk en de milieuadvieswinkel. --7

8 Invoeren subsidiereglement voor behoud van zwaluwkolonies vanaf 1 januari 2011 Er wordt de laatste jaren in Vlaanderen een achteruitgang van het aantal huis- en boerenzwaluwen vastgesteld. De gemeente voorziet een subsidie voor mensen die zich inspannen om zwaluwnesten in stand te houden en zo het zwaluwenbestand op onze gemeente te verhogen. Het reglement en de aanvraagformulieren vindt u op milieu of op de milieudienst. Zwerfvuilacties in onze gemeente Op 5 maart hebben 6 verenigingen zwerfvuil geruimd. KWB Machelen, KLJ Machelen, WBE Zultoutem, ACV, Kapelhoekvrienden en Natuurlijk vzw sloegen de handen in elkaar en maakten terug schoon. Het resultaat is zoals de laatste jaren: massa s blikken (soms 10 of 20 op amper 1m² graskant), papier, zakken, lege flesjes, In totaal zijn ruim 12 aanhangwagens en een paar autokoffers volgeladen. foto Pol De Frene De actie op 12 maart van Open Jeugdwerk en die van 31 maart van VBS Leiebloem hadden, jammer genoeg, een vergelijkbaar resultaat. We wensen alle vrijwilligers uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet en roepen nogmaals op tot het proper houden van alle straten in! Acties thuiscomposteren Heeft u vragen over of wilt u beginnen met het thuiscomposteren, verhakselen of mulchmaaien, dan bent u van harte welkom op de gratis demo s op 7 mei, 21 mei, 4 juni en 22 juni, telkens om uur. De demo s gaan door bij compostmeester Sofie Dierick, Zandweg 21, -Machelen (verwittigen op gsm of U kan bij compostmeester Sofie Dierick ook terecht voor het opstarten van de compostbak of het compostvat en voor de gratis dvd over composteren. Verder gaat er opnieuw een demo door op de zondagsmarkt van op 5 juni van 8.00 tot uur. Die dag worden gratis zakjes compost uitgedeeld en kan u meedingen naar één van de 3 gratis compostvaten of gratis compostbak. --8

9 BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING Denk nu al aan je reis! -- Zorg er steeds voor dat u beschikt over een geldige identiteitskaart, sommige landen eisen zelfs een kaart die nog minstens 3 maanden geldig moet zijn! De vernieuwing van een identiteitskaart duurt 3 weken en kost 15 euro. U heeft ook een pasfoto met witte achtergrond nodig. -- Bij iedere reis naar het buitenland met kinderen jonger dan 12 jaar is een KIDS-ID (= kinderidentiteitsbewijs) verplicht. Vraag dus tijdig deze KIDS-ID aan (minstens 3 weken voor de afreis) en breng een recente pasfoto (met witte achtergrond) mee. Een KIDS-ID kost 3 euro. 100-JARIGE -- Op 19 februari 2011 werd Maria Devijdt 100 jaar. Het gemeentebestuur bood haar een receptie aan op 22 februari 2011 in het RVT in. HARTELIJK GEFELICITEERD! BEVOLKINGSSTATISTIEK Aankomsten Geboorten Vertrekkers Overlijdens 2010 Mannen Vrouwen TOTAAL Belgen Vreemdel. Belgen Vreemdel Olsene 235 TOTAAL TOTAAL 754 Machelen Olsene Machelen Olsene 144 TOTAAL TOTAAL 660 Machelen Olsene Machelen MAN ZULTE VROUW OLSENE TOTAAL MACHELEN

10 LIJST + 90-JARIGEN VOOR MEI - JUNI 2011 Wauters Irène 29/06/1911 Strobbe Marguerite 15/05/1914 De Waegenaere Roger 28/05/1915 De Milt Juliaan Olsene 05/05/1918 Dhondt Georgius 27/05/1919 Mortier Emma 01/06/1919 Van De Putte Maria Machelen 02/05/1920 De Blancq Marcella 18/06/1920 Ruttyn Maria 11/05/1921 De Craene Laurentius 21/05/1921 GEVIERDE HUWELIJKSJUBILEA Deze jubilarissen vierden recent hun huwelijksverjaardag: Nys Paul - Maillard Francine Olsene - 28/01/2011 De Sloovere Roza - De Waele Antoon - 11/02/2011 Van Laere Clara - De Waele Germain Olsene - 6/02/2011 Cnudde Henry - Ulrich Edeltraut - 24/02/2011 HARTELIJK GEFELICITEERD! Omwille van de privacy worden er voortaan geen adresgegevens meer genoteerd in het infoblad. Declercq Roger-Vande Maele Maria Olsene - 10/02/

11 HARTELIJK GEFELICITEERD! HUWELIJKSJUBILEA VOOR MEI - JUNI 2011 Van den Buerie Juliaan-De Munster Marie-Thérèse 02/05/2011 Van den Broecke Andreas-Lapauw Zoë Machelen 16/05/2011 De Smet Roland-Vancamelbeke Lydie Olsene 17/05/2011 Vermeersch Noël-Detailleur Juliette Olsene 17/05/2011 Ottevaere Marcel-Ranschaert Monica 17/05/2011 Hostijn Raphael-Wullens Janine 24/05/2011 T'Kindt Raphaël-De Waele Georgette 26/05/2011 Vindevogel André-Van Quickelberghe Francine Olsene 31/05/2011 Van Thuyne Fernand-Desmet Rosa Machelen 07/06/2011 Gabriels Germain-Mouton Andrea Machelen 16/06/2011 De Smyter Albert-Dierick Marie Louise Olsene 16/06/2011 De Meulemeester Gabriel-Albers Maria 23/06/2011 Rogge André-Bruyneel Jacqueline 29/06/2011 GEBOORTEN T sjoen Oscar Machelen 16/01/2011 Coppens Mauro 03/02/2011 Guermat Amina 21/02/2011 Deheegher Femke 13/03/2011 De Langhe Emma 17/03/2011 Cornelis Sien Olsene 18/01/2011 De Ruyck Ilya 04/02/2011 Lachowicz Dominik 27/02/2011 Beel Casper 14/03/2011 Heyerick Femke Machelen 18/03/2011 Farghaly Sadik Mohamed Aïsha Machelen - 23/01/2011 De Boever Margo Machelen 04/02/2011 Van Nevel Gilles 02/03/2011 Van Der Donckt Owen 14/03/2011 Fierens Maura Olsene 19/03/2011 De Waele Helena 25/01/2011 Verghote Axelle 07/02/2011 Compernolle Gust 03/03/2011 Van den Heede Jeedi 15/03/2011 De Mulder Ellyne Machelen 22/03/2011 Vanhaverbeke Lennert 03/02/2011 Carton Yorbe 18/02/2011 De Vlieger Robbe 08/03/2011 Van Houtte Eva Machelen 17/03/2011 Verrees Eya 24/03/2011 OVERLEDENEN Carton Albert 05/10/ /01/2011 Delanghe Himelda 26/04/ /02/2011 Moerman Gentiel 24/09/ /03/2011 Spruyt Honoré 11/09/ /03/2011 Casier Benonie Olsene 08/04/ /01/2011 Van den Heede Bertha Olsene 29/04/ /02/2011 De Meyer Elodia 02/12/ /03/2011 Rogghé Harry 09/07/ /03/2011 Amez Agnès 11/10/ /02/2011 Christiaens Eugeen 05/11/ /02/2011 Decoutere Luc 03/07/ /03/2011 Goessaert Mariette 25/03/ /03/2011 Gilbert Paula 10/10/ /02/2011 Desal Christiane 04/12/ /03/2011 Van haecke Kamiel Machelen 06/07/ /03/2011 Dhaenens Herman Machelen 18/07/ /02/2011 Peck Ivona Olsene 23/01/ /03/2011 Taghon Margareta Machelen 04/04/ /03/2011 Roobroeck Margareta Olsene 10/07/ /02/2011 Vandenberghe Julia 28/10/ /03/2011 De Bel Jeannine Olsene 22/06/ /03/2011 Bij de aangifte van een geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden, kan u beslissen om dit niet te laten publiceren in het infoblad van de gemeente. Dit moet u dan schriftelijk vermelden bij de aangifte. --11

12 jeugd Neemt u deel aan een project met een internationaal sociaal of liefdadig doel? Dan kan u mogelijks genieten van een tussenkomst door de gemeente. Kijk het reglement er alvast even op na (www.zulte.be/jeugd onder de rubriek Beleid & Geld )! Vorming Veiligheid op fuiven Bij de organisatie van fuiven komt heel wat kijken. De organisatoren moeten voldoen aan bepaalde reglementeringen. Het gemeentebestuur hecht veel belang aan veilig fuiven in en neemt dan ook initiatief om de organisatoren te ondersteunen en te informeren. de brandweer en Drugpunt enkele belangrijke punten uit de wetgeving hebben toegelicht. U kan de PowerPoint van de politie en de brandweer terugvinden op de website onder de rubriek Fuifloket. In dit kader werd op zaterdag 5 maart 2011 de vorming Veiligheid op fuiven georganiseerd, waarbij de politie, Spetterende Speelstraat op zondag 8 mei Op zondag 8 mei 2011 kunnen alle kinderen, ouders en sympathisanten in de Centrumstraat in Olsene terecht voor de Spetterende Speelstraat. De Centrumstraat wordt volgestouwd met maar liefst 31 attracties! Iedereen zal er zijn gading vinden. Tijdens hetzelfde weekend vindt ook de Meikermis plaats op het Willem van Olseneplein. De Speelstraat gaat door tussen en uur en is volledig gratis. Het wordt dus een absolute hoogdag voor alle kinderen uit onze gemeente! JEUGDuitHUIS! Workshops voor creatieve jongeren! Via JEUGDuitHUIS! worden er workshops georganiseerd voor creatieve jongeren, aansluitend bij hun leefwereld: muziek, media, digitale fotografie en nog veel meer... Het aanbod aan workshops voor het voorjaar van 2011: Meer uitleg per workshop, alle praktische gegevens en de wijze van inschrijven kan u terugvinden op 4 mei 2011: Snapshots (digitale fotografie) 11 mei 2011: Video Star (videoclip maken) 25 mei 2011: Manga (Japanse striptekenstijl) 1 juni 2011: Special Effects (visuele trucks in film) --12

13 SPORT OPENING DOMEIN WAALMEERS Op zaterdag 30 april 2011 om uur zal de officiële opening van de nieuwe sportsite Domein Waalmeers, gelegen in de Waalstraat in, plaatsvinden. Alle sportliefhebbers zijn van harte uitgenodigd om de nieuwe site te komen ontdekken! TENNIS EN BEACHVOLLEY AAN DE GEMEENTELIJKE SPORTHAL Op 1 april 2011 openden het beachvolleyterrein en het tennisterrein aan de gemeentelijke sporthal opnieuw hun deuren. Deze beide openluchtsportterreinen kunnen gebruikt worden aan heel democratische tarieven. Een overzicht van de tarieven kan u terugvinden op De terreinen dienen minstens twee dagen vooraf gereserveerd te worden bij de toezichters van de gemeentelijke sporthal (T of PETANQUETORNOOI Op donderdag 26 mei 2011 vindt opnieuw het recreatief petanquetornooi plaats in Gavere, in samenwerking met Petanqueclub Gavere en ILV Burensportdienst Leiestreek. Het is toegankelijk voor iedereen die eens wil proeven van deze leuke zomersport of reeds petanque-ervaring heeft. Praktische info: Datum: donderdag 26 mei 2011 Tijdstip: van 9.30 tot uur en van tot uur (onthaal vanaf 9.00 uur) Het tornooi wordt gespeeld in teams van 3 personen. Inschrijven kan per triplet (dat gedurende de dag niet wijzigt) met het onderstaand inschrijvingsformulier. Praktisch: Plaats: eigen lunch voorzien, drank is ter plaatse te verkrijgen. Sportdreef, 9890 Gavere (als u Gavere binnenrijdt, over de brug en dan aan de GB naar rechts) Doelgroep: 50-plussers Kostprijs: 1 EUR/persoon (sportverzekering en aandenken inbegrepen) i n v u l s t r o o k j e Petanquetornooi Gavere donderdag 26 mei Naam, adres en telefoon speler 1: Naam, adres en telefoon speler 2: Naam, adres en telefoon speler 3: Dit inschrijvingsformulier dient tegen uiterlijk vrijdag 20 mei 2011 te worden terugbezorgd aan de sportdienst van. --13

14 CULTUUR Vlaanderen Feest 2011: Theatervoorstelling Cabaret Best! met o.a. Jo De Meyere Hou alvast vrijdag 8 juli 2011 vrij! Guldepoort, Dorpsstraat 46, -Machelen Aanvang: uur, deuren open vanaf uur Gratis toegang Met medewerking van de werkgroep Vlaanderen Feest. Erfgoeddag Armoe Troef Tentoonstelling in Huis de Leeuw: Nonkel Fons gaat naar Amerika Verhalen over naars die vertrokken wil het verhaal vertellen van naars die de gemeente verlieten om ergens anders een nieuw leven op te bouwen, omwille van oorlog, armoede of werkloosheid. We willen achterhalen waarom mensen uit vertrokken en of hun nieuwe leven beterschap bracht. Pakkende getuigenissen over een geschiedenis die naars samen delen, beelden van vroeger die het verhaal van vertellen. De tentoonstelling Nonkel Fons gaat naar Amerika vindt plaats in Huis de Leeuw, Machelendorp 7, en loopt van zaterdag 30 april 2011 tot zondag 15 mei 2011 (enkel op zaterdag en zondag van tot uur). Op zondag 1 mei 2011 is de tentoonstelling doorlopend open tussen en uur. Foto s uit het archief van de familie De Boever, Machelen: Nonkel Albert bij de veestapel, Montana Canada. Tante Bernice bij de koeien, Montana Canada. --14

15 Week van de Amateurkunsten, Ja, ik wil! Het gemeentebestuur van wenst dit jaar de creativiteit van de jeugd in de kijker te plaatsen en organiseerde extra lessen pottenbakken. Alle vervaardigde werkjes zullen te bewonderen zijn in Huis De Leeuw, Machelendorp 7, van zaterdag 30 april Muziekschool WAK t.e.m. zondag 15 mei 2011 telkens op zaterdag en zondag van tot uur. Op zondag 1 mei 2011 is het ook Erfgoeddag en zal Huis De Leeuw toegankelijk zijn vanaf tot uur..www.wak.be Zondag 27 februari werd de Muziek- en Theaterzolder in Villa del Arte plechtig geopend. De oude zolder werd onder impuls van de gemeente gerenoveerd tot een multifunctionele ruimte. De gemeente investeerde euro in de renovatie van het dak, aanbrengen van isolatie, structurele werken en de inrichting van de zolder. TENTOONSTELLING RAVEEL : 90 JAAR JONG Naar aanleiding van de negentigste verjaardag van Roger Raveel organiseert het gemeentebestuur i.s.m. de deelraad Erfgoed en Monumenten, het Roger Raveelmuseum en het Davidsfonds een verrassingstentoonstelling met vroege werken van de kunstenaar. Deze expositie vindt plaats in het Biechtstoeleke in Machelen, van zaterdag 16 juli tot en met zondag 7 augustus 2011, enkel in het weekend of op afspraak. Wij hopen een twintigtal vroege werken van de kunstenaar tentoon te stellen. Ook tips naar (eventuele) bezitters van passende werken zijn altijd welkom en de gegevens worden met de nodige discretie behandeld. Alle informatie hieromtrent kunt u mededelen aan: of T Voor meer informatie kan u terecht op de website of Voor de tentoonstelling richten we een oproep aan alle bezitters van een vroeg werk (1930 tot 1950) van Raveel om hun werk in de tentoonstelling te laten opnemen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Als tegenprestatie wordt het werk opgenomen in de catalogus en kan de kunstenaar het ook als echt valideren. Alle kunstwerken worden verzekerd en het gebouw is voorzien van een alarminstallatie. Indien u niet wilt vernoemd worden als eigenaar zullen we dit respecteren. Een trotse eigenaar met zijn schilderij uit de jaren 40: Hoeve T Overmeersch in Machelen. --15

16 Activiteitenkalender Indienen van nieuwe teksten voor het volgende infoblad kan tot en met 17 mei Datum/dag Organisatie Wat Uur Locatie EENMALIGE ACTIVITEITEN: Jeugdcafé t Sloefke Optredens t Sloefke 30/04/ /05/2011 Cultuurdienst Tentoonstelling Erfgoeddag uur Huis de Leeuw 30/04/ /05/2011 Cultuurdienst Tentoonstelling WAK uur Huis de Leeuw Jeugdcafé t Sloefke Canardfuif t Sloefke Gemeente Opening Domein Waalmeers uur Domein Waalmeers Jeugdcafé t Sloefke Barbecue t Sloefke KVLV Machelen Bedevaart Oostakker uur Jeugddienst Velt Leieland Workshop JEUGDuitHUIS! Snapshots Voordracht Milieuvriendelijkbeheer van verhardingen uur KVLV Machelen Moederdagviering uur Ontmoetingscentrum Olsene uur Guldepoort Machelen Bibliotheek Verteltheater uur Bibliotheek Jeugddienst Speelstraat uur Centrumstraat Olsene Gemeente Verkoop Fietsen uur Garage Centrumstraat Okra Olsene Fietstocht Jeugddienst Workshop JEUGDuitHUIS! Video Star ACV Infoavond Tijdkrediet uur uur Gaston Martenszaal Orgelkring Orgelconcert uur Kerk Socialistische gepensioneerden Groot Jeugddienst Koffietafel Workshop JEUGDuitHUIS! Manga uur Ontmoetingscentrum Olsene Ontmoetingscentrum Olsene Sportdienst Petanquetornooi uur Sportdreef in Gavere Jeugddienst Feest- en Cultuurcomité Machelen Workshop JEUGDuitHUIS! Special Effects uur Fiertelhof Concert Willem Vermandere uur Guldepoort Machelen Bibliotheek Verteltheater uur Bibliotheek 11 en 12/06/2011 Toerisme Sinksenvoetbaltornooi Halluin Okra Olsene Cultuurwandeling Olsene Feest- en Cultuurcomité Olsene tot 19/06/2011 Roger Raveelmuseum Tentoonstelling Tussenruimte 22-27/06/2011 Okra Olsene Lourdes Bedevaart Rommelmarkt uur Kerkplein Olsene uur Roger Raveelmuseum Wereldwinkel Ontbijtwandeling 7.30 uur Guldepoort Machelen Cultuurdienst Theatervoorstelling Cabaret Best uur Guldepoort Machelen --16

17 BIBLIOTHEEK Nieuw in de bibliotheek! Sinds kort kan je in de Zultse bibliotheek tijdens de openingsuren gebruik maken van gratis draadloos internet. Ben je in het bezit van een laptop, een smartphone of een pda met draadloze verbinding (wifi-kaart), dan kan je verbinding maken met het draadloze netwerk van de bibliotheek. Aan de balie kan je een gebruikersnaam en paswoord krijgen. Beschik je zelf niet over een laptop, dan kan je nog altijd gratis internet raadplegen vanaf de bibliotheekcomputers. Sinds kort heeft de bibliotheek ook een abonnement op twee nieuwe tijdschriften: Change think positive en Psychologies. Verteltheater Elke 1 e zondag van de maand wordt er van tot uur verteld in het verteltheater in de tuin van de bibliotheek. Doelgroep zijn kinderen van 3 e kleuterklas tot 2 e leerjaar. De volgende vertellingen vinden plaats op 8 mei en op 5 juni. Het verteltheater is gratis, maar er dient wel ingeschreven te worden in de bibliotheek (T of Aangename kennismaking met de computer Wegens het grote succes van de voorbije jaren wordt in juni opnieuw een lessenreeks Aangename kennismaking met de computer ingericht. De VDAB verzorgt deze opleiding voor absolute beginners op computergebied. Er worden maximaal 10 deelnemers per cursus toegelaten en voor iedereen is een draagbare computer beschikbaar. De cursisten leren werken met het klavier en de muis, ze leren een brief opmaken in Word, surfen op het internet en en. Deze opleiding staat open voor iedereen tot 60 jaar. Ze is gratis voor werkzoekenden en voor wie deeltijds werkt. Andere deelnemers betalen 50 euro voor deze lessenreeks. De opleiding vindt plaats in de polyvalente zaal van de bibliotheek, Gaston Martensplein 9,. De cursus duurt vijf halve dagen tijdens de week van 6 tot 10 juni. Cursisten hebben de keuze tussen de voormiddagcursus, van 9.00 uur tot uur, of de namiddagcursus, van uur tot uur. Inschrijven kan in de bibliotheek (T of --17

18 SENIOREN Sport voor senioren Check bij uw mutualiteit welke korting u kan genieten als sportieve senior! Vergadering Seniorenadviesraad Donderdag 12 mei 2011 om 9.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. OCMW SOCIAAL HUIS ALCOHOL minder vrijblijvend dan U zou willen? DOE DE ALCOHOLTEST! Onze gemeente wordt meer en meer geconfronteerd met alcoholproblematiek. Bovendien bestaan er veel verschillende meningen over alcoholgebruik en problemen. Op kan u op zoek gaan naar antwoorden en kan u tevens de alcoholtest doen, waarna u advies op maat krijgt. Alles gebeurt anoniem! Heeft u een vraag over alcoholgebruik die niet beantwoord wordt op de website, dan kan u zich richten tot Wilt u uw drinkgewoontes veranderen? U kan op deze website anoniem een zelfcontrole programma volgen. Het is 24 uur per dag toegankelijk en u beslist zelf wat u wilt bereiken. Niets te verliezen dus. Bovendien is het gratis! Als u niet over internet beschikt of nog bijkomende info wenst, kan u steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW (T ). Aanvragen tegemoetkomingen voor personen met een handicap nu ook in het OCMW. Voor het OCMW is het een uitdaging om de dienst Coördinatie Thuiszorg nog beter uit te bouwen. Vanaf nu kunnen tegemoetkomingen voor een persoon met een handicap ook aangevraagd worden in het OCMW, Staatsbaan 148. Welke aanvragen kunnen ook bij het OCMW gebeuren? - Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden - Integratietegemoetkoming - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Aanvraag tot het verkrijgen van een parkeerkaart Als je denkt recht te hebben op een tegemoetkoming, of je wenst meer informatie, dan kun je terecht bij: Ann De Jonghe, verantwoordelijke thuiszorg T Elke dag van 8.00 tot 9.00 uur, tot uur en tot uur. Eveneens op maandagvoormiddag van 8.00 tot uur en op vrijdagnamiddag van tot uur. --18

19 TOERISME NIEUWE TOERISTISCHE BROCHURES 2011 Het toeristische seizoen lente-zomer 2011 is volop bezig. Zin in een uitstapje in eigen streek of even verderop in Vlaanderen, kom dan zeker uw gratis toeristische brochures ophalen bij de dienst Toerisme, Centrumstraat 6, Volgende brochures liggen voor u klaar: - Evenementenkalender 2011 van VVVLeiestreek - Wegwijzer in de Oost-Vlaamse Leiestreek - De Leiestreek Zien, doen, proeven en beleven - Lente-Zomer 2011 Leiestreek magazine - De Leiestreek van bron tot monding: overzicht bezienswaardigheden in het Franse en het Belgische gedeelte van de Leiestreek (aanrader!) - Stap Af: fiets- en wandelmagazine van Toerisme Oost-Vlaanderen - Logeren op het platteland in Vlaanderen Toeristische gids van het meetjesland Toeristische kaart en gids van het waasland Toeristisch magazine van de Vlaamse Ardennen U kan deze brochures ook afhalen aan de toeristische balie van het Roger Raveelmuseum tijdens de openingsuren (woensdag t.e.m. zondag van tot uur). Alle informatie voor een uitstap in eigen gemeente vindt u in de dagtripsbrochure. Deze vindt u ook digitaal op onze website onder de rubriek Toerisme, bij het item Toeristische brochures. OPROEP TOT DEELNAME AAN SINKSENVOETBALTORNOOI IN VERBROEDERINGSTAD HALLUIN Vorig jaar vond de verbroedering tussen de Franse stad Halluin en de gemeente plaats. In 2011 wordt deze verbroedering nog eens bevestigd in op zaterdag 15 oktober De bedoeling is om verdere samenwerking en uitwisseling te verwezenlijken tussen de bevolking van en die van Halluin. Vorig jaar was er alvast de uitwisseling tussen de leerlingen van het 5 e leerjaar van de verschillende scholen. Ook verenigingen kunnen contact opnemen met hun zustervereniging in Halluin om eens samen te komen en/of een wedstrijd te spelen. De lijst met contactgegevens van geïnteresseerde deelnemende verenigingen in Halluin vindt u op onder de rubriek Toerisme bij het item Stad Halluin Verbroedering. In Halluin wordt op zaterdag 11 en zondag 12 juni het Sinksenvoetbaltoernooi gespeeld. Zin om zelf of met uw club mee te doen? Neem dan contact op met Vincent Waquet van de dienst sport in Halluin, T of ACTIE MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL De actie loopt opnieuw van 7 mei tot 11 juni bij uw lokale handelaar. Inlichten: dienst KMO, Centrumstaat 6, Olsene, T

20 TENTOONSTELLING ROGER RAVEELMUSEUM Tussenruimte, het onzichtbare zichtbaar maken Het onzichtbare zichtbaar maken is een schijnbaar onmogelijke opdracht die tal van beeldende kunstenaars op zich hebben genomen. Bij Roger Raveel zijn spiegels en het beroemde witte vierkant slechts enkele van de middelen om het schilderij te laten uitvloeien in tijd en ruimte. In 1974 en 1975 kopieerde Raveel elf schilderijtjes die hij in de jaren 1940, bij het begin van zijn loopbaan had gemaakt. Hij plaatste de oorspronkelijke afbeelding op een groter doek waardoor ze omgeven werd door een brede witte rand, die ze afscheidt van de realiteit er omheen. Zo ontstaat een nieuw beeld, waar de tussenruimte even belangrijk wordt als de voorstelling zelf. De tentoonstelling opent met deze werken, geflankeerd door de werken van o.a. Antoon De Clerck, Lucio Fontana, John Baldessari, Guy Mees, David Claerbout, Juan Duque, Ida Barbarigo, De tentoonstelling loopt nog tot en met 19 juni 2011, elke dag van tot uur (gesloten op maandag en dinsdag). T +32 (0) F +32 (0) INFO EN COMMUNICATIE Feest van de Vrijwilliger Op vrijdag 26 augustus 2011 vindt het Feest van de Vrijwilliger plaats in het Ontmoetingscentrum in Olsene. Het wordt een oprecht dankjewel van het gemeentebestuur aan iedereen die zich ten dienste stelt van de gemeenschap. Het gemeentebestuur heeft aan alle gekende verenigingen en organisaties in een brief gestuurd om vrijwilligers voor te dragen en zo te laten uitnodigen. Kent u echter ook iemand die nog niet door een vereniging werd voorgedragen? Aarzel dan niet en kom een voordrachtformulier halen in het gemeentehuis! U kan het ingevulde formulier bezorgen aan de communicatieambtenaar Stefanie Colpaert, Centrumstraat 8. VERKOOP VAN FIETSEN Op maandag 9 mei 2011 gaat er om uur opnieuw een fietsenverkoop door. De fietsen die verkocht worden, werden gevonden of achtergelaten, en eigenaars konden niet achterhaald worden. De verkoop vindt plaats aan de garages van het gebouw Centrumstraat 5 (de garages zijn gelegen aan de achterzijde van het gebouw). De verkoop gebeurt per opbod. Er worden zowel dames- als herenfietsen aangeboden. --20

OPROEP CULTUURPRIJZEN

OPROEP CULTUURPRIJZEN OPROEP CULTUURPRIJZEN 2016! BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek januari-februari 2016 Krokusvakantie: activiteiten voor kinderen In de krokusvakantie worden er

Nadere informatie

Zottegem UW AFVAL UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan. Rode zone. AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip

Zottegem UW AFVAL UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan. Rode zone. AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip Zottegem UW AFVAL UW AFVAL wij trekken het ons persoonlijk aan AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip Rode zone Januari 2009 06/01: uiterste datum voor aanvragen ophaling grofvuil 08/01: 053-85

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen dienst duurzaamheid en milieu Bredabaan 182 T 03 650 02 90 milieudienst@brasschaat.be zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen Verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren krijgen een subsidie.

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic

Nadere informatie

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt Zulte wandelt Zulte Wandelt maandag 11 november 2013 start tussen 10.00 en 15.30 uur 1,50 euro; 1,10 euro voor Aktiva-leden Ontmoetingscentrum Olsene sportdienst@zulte.be BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids:

Nadere informatie

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (voorzitter/open Jeugdwerk), Jefferie Maes (Open Jeugdwerk), Anaïs Gevaert (Chiro Kanjo), Marlies Nachtergaele (Chiro Kanjo),

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

BELEVEN IN ZULTE. vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek juli augustus 2011 --1

BELEVEN IN ZULTE. vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek juli augustus 2011 --1 BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek juli augustus 2011 --1 BIBLIOTHEEK Verteltheater Elke eerste zondag van de maand wordt er van 11.00 tot 11.30 uur verteld in

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Gemeentelijke retributies

Gemeentelijke retributies Gemeentelijke retributies Retributie op het organiseren van rondleidingen in de gebouwen en sites van de gemeente. 10,00 per begonnen uur, per rondleiding en dient te worden vereffend bij de ontvangst

Nadere informatie

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging 1 GEMEENTE AFFLIGEM Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,

Nadere informatie

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Periode Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Artikel 1 Vanaf 1 februari 2012 en op voorwaarde dat de nieuwe toegangszuil op het containerpark operationeel is wordt de retributie

Nadere informatie

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING M., 15 november 2013 Wordt overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering die in het Gemeentehuis Gemeentelijk Administratief Centrum II Ringlaan 20 1745

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus INITIATIELESSEN POTTENDRAAIEN Wil je leren pottendraaien met klei op een echte draaischijf? In 5 lessen maken we tasjes, schaaltjes of

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

De gratis groene lijn

De gratis groene lijn Horebeke 2017 De gratis groene lijn I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mislopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan

Nadere informatie

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS Hutselknutselstraat Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met een grabbelpasje kan je kiezen uit verschillende gerechtjes:

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 Beste inwoners, Al bijna 25 jaar kunt u in Zulte gebruik maken van een ruim containerpark waar u met vele afvalfracties gratis terecht kunt. U maakt er dan

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni.

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni. Beste leerling, Beste ouder, Vorig schooljaar zijn we gestart met het online (her)inschrijven. Om dit ook nu weer vlot te laten verlopen vragen we nu reeds je aandacht voor de procedure. De online inschrijvingen

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Berchem districtscollege

Stad Antwerpen District Berchem districtscollege districtscollege Samenstelling: de dames en heren Peter Raats, voorzitter districtscollege, Luc Thiessen, Fatiha Azzaoui, Anne Bakelants en Joseph Libens, districtsschepenen. Ann De Potter, districtssecretaris

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN Badminton Vlaanderen vzw Info@badmintonvlaanderen.be www.badmintonvlaanderen.be HOOFDSTUK 1. VOOR HET TORNOOI ARTIKEL

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Steunpunt Tewerkstelling

Steunpunt Tewerkstelling Steunpunt Tewerkstelling Van harte welkom, je bent nu een cursist van Steunpunt Tewerkstelling. We wensen je veel succes met je opleiding. UURROOSTER Uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8u15-16u30

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Zomervakantie 2017 Knuffelpas

Zomervakantie 2017 Knuffelpas V.U. Gemeente Sint-Gillis-Waas, Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas Zomervakantie 2017 Knuffelpas Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Tijdelijke verhuis

Nadere informatie

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure Pagina 11 WELKOM Beste gymnast, Beste ouder, Graag heten we jullie welkom bij de Gymgroep. Deze brochure bevat een bundeling van alles wat je moet weten om als nieuwkomer

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Van 31 juli 2017 tot en met 3 september 2017

Van 31 juli 2017 tot en met 3 september 2017 GEMEENTE BRASSCHAAT PROCEDURE VOOR jobstudent jeugddienst Voltijds Van 31 juli 2017 tot en met 3 september 2017 INFORMATIEFOLDER informatiefolder aanwerving jobstudent jeugddienst blz. 2 /5 1. AANWERVINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Beste Temsenaar, Namens het gemeentebestuur wensen wij alle deelnemers een geslaagd Offerfeest.

Beste Temsenaar, Namens het gemeentebestuur wensen wij alle deelnemers een geslaagd Offerfeest. Inhoud VOORWOORD 1. Praktische zaken die je moet regelen Aankoop Aangifte, slachtbewijs Documenten 2. Levering schapen Aankoop van een schaap Afspraken voor de levering van de schapen 3. De slachtvloer

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BRUXELLES SPORTDIENST VAN DE STAD BRUSSEL

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BRUXELLES SPORTDIENST VAN DE STAD BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN DE SPORTINSTALLATIES SPORT-SEIZOEN 1. GEGEVENS a. U bent een rechtspersoon : Indien NEE, ga naar b. Naam van de vereniging en juridische vorm : Adres van het

Nadere informatie

In te vullen door de Stad Gent - Dienst Cultuurparticipatie. In te vullen door de aanvrager - LEES EERST HET REGLEMENT!

In te vullen door de Stad Gent - Dienst Cultuurparticipatie. In te vullen door de aanvrager - LEES EERST HET REGLEMENT! AANVRAAGFORMULIER 'ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS' 2013-2014 voor straat- en buurtfeesten van 1 augustus 2013 tot 30 juni 2014 en van 1 augustus 2014 tot 31 december 2014 In te vullen door de Stad Gent - Dienst

Nadere informatie

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :...

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :... Provincie WEST-VLAANDEREN AANVRAAG TOELAGE 2006 Arrondissement Brugge GEMEENTE JABBEKE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE ( de aanvraag dient voor 31 aueustus 2005 te worden I ingediend

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CADEAUBON

GEMEENTELIJKE CADEAUBON GEMEENTELIJKE CADEAUBON Informatievergadering 8 oktober 201 Lutgart Parmentier Ambtenaar lokale economie 1 WAT IS EEN GEMEENTELIJKE CADEAUBON? Bon te besteden bij alle deelnemende LOKALE handelaars, horeca,

Nadere informatie

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY Gegevens van de gebruiker: (handtekening van een persoon van minimum 18 jaar of zijn wettelijke voogd) Voornaam en naam... Geboortedatum... Bandnaam... Straat

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014 SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER 2013-31 AUGUSTUS 2014 AANVRAAGFORMULIER VOOR JEUGDSUBSIDIES Naam vereniging:... Wij, ondergetekenden Secretaris van de vereniging: en voorzitter van de

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

FAQ SAMENAANKOOP BUREELMATERIAAL, PAPIER, PRINTERS EN TONERS

FAQ SAMENAANKOOP BUREELMATERIAAL, PAPIER, PRINTERS EN TONERS FAQ SAMENAANKOOP BUREELMATERIAAL, PAPIER, PRINTERS EN TONERS Met dit document trachten we de meest gestelde vragen rond samenaankoop van bureelmateriaal, papier, printers en toners proactief te beantwoorden.

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten In te vullen door Artiest zoekt Feestneus Volgnummer dossier Ingediend op Ontvankelijk verklaard? Ja Neen + reden: Dossier goedgekeurd?

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

CARMEN met blazersensemble De Bizetanen KURT DEFRANCQ KOMT NAAR ZULTE. Zaterdag 27 maart 2010 Guldepoort - 20.00 uur.

CARMEN met blazersensemble De Bizetanen KURT DEFRANCQ KOMT NAAR ZULTE. Zaterdag 27 maart 2010 Guldepoort - 20.00 uur. KURT DEFRANCQ KOMT NAAR ZULTE CARMEN met blazersensemble De Bizetanen Zaterdag 27 maart 2010 Guldepoort - 20.00 uur. Vrijetijdsgids: Cultuur, Jeugd, Toerisme, Sport, Bibliotheek. maart-april 2010 -- 1

Nadere informatie