SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE. Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD"

Transcriptie

1 Nieuwigheden op het containerpark vanaf 2 mei 2011 SPEELSTRAAT OP 8 MEI IN CENTRUMSTRAAT OLSENE ZOMEREN IN ZULTE : ONTDEK HET VAKANTIEAANBOD IN ZULTE Zwerfvuilactie Machelen INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur mei - juni 2011

2 INHOUDSOPGAVE Nieuws uit de gemeenteraad 05 Milieu Burgerlijke stand en bevolking 12 Jeugd 13 Sport 14 Cultuur Bibliotheek 18 Senioren 18 Ocmw sociaal huis 19 Toerisme Info en communicatie 23 Gemeentelijke informatie 24 Wachtdiensten COLOFON Redactieteam: Dirk Adams Stefanie Colpaert Bianca Declerck Henk Heyerick Filip Tant Het gemeentelijke infoblad wordt huis-aan-huis bedeeld in de Gemeente : exemplaren Eerstvolgende uitgave: juli-augustus 2011 Teksten binnen: Uiterlijk op dinsdag 17 mei 2011, Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur, Centrumstraat 8, 9870 T Burgemeester, bevoegd voor informatie Henk Heyerick Ontwerp: Charlotte Vermeersch Coverfoto: Pol De Frene Een gevuld aanbod voor 2,5- tot 15-jarigen! ZOMEREN IN ZULTE Zomervakantie _zomeren.indd 1 12/04/11 16:14 --1

3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad kwam in zitting van 24 februari 2011 samen om zich te beraden over de volgende punten: OPENBARE WERKEN -- De LS- en OV-netten in de Molenstraat, Stenemolenstraat, deel van de Groeneweg en van de Verbindingsstraat zullen ondergronds gebracht worden. De gemeenteraad keurde het bestek en de kostenberekening goed: ,77 EUR ten laste van Gaselwest en ,93 EUR ten laste van de gemeente. -- De Lange Dreef zal heraangelegd worden. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze goed. De raming bedraagt ,46 EUR incl. 21% btw en de opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare aanbesteding. De verkoopprijs van het bestek voor dit werk is bepaald op 25,00 EUR. RUIMTELIJKE ORDENING -- De gemeenteraad keurde volgende gratis grondafstanden goed: - in de Leiestraat: 1 afdeling sectie A deelnr. 100m, 11 m 2 groot, om in te lijven bij het openbaar domein; - in de Staatsbaan: 1 afdeling, sectie C nrs. 212d, 212e en deelnr. 211a, m 2 groot, om in te lijven bij het openbaar -- Er zal een grasmaaier aangekocht worden voor het recreatiedomein Waalmeers. De gemeentedomein ter vrijwaring en inrichting van het parkgebied bestemd bij gewestplan; - in de Oliebergstraat: 2 afdeling, sectie A deelnrs. 564 m 2 en 562l, 54,45 m 2 groot, om in te lijven in het openbaar domein; - in de verkaveling Beukenlaan: 1.808,00 m² wegenis en overname wegen- en infrastructuurwerken. DIVERSE AANKOPEN -- De gemeenteraad besliste om een gunningsprocedure te organiseren voor de gezamenlijke aankoop van aardgas en 100 % groene elektriciteit ten behoeve van de gemeente, de politiezone Deinze-, het OCMW en de kerkfabrieken van, voor hun installaties en gebouwen. raad keurde het principe goed: bedrag indicatief geraamd op 6.500,00 EUR incl. btw. -- De gemeenteraad nam kennis van de collegebeslissing van 7 februari 2011 voor het dringend vervangen van de gasboiler in de oude kleedkamers van KME Machelen, het vaststellen van de gunningswijze en van de voorwaarden. Ook werd het financieren van deze kosten wegens dwingende en onvoorziene omstandigheden goedgekeurd. CULTUUR -- De gemeenteraad keurde het gratis gebruik goed van de gemeentelijke zaal Firtelhof door het samenwerkingsverband van 8 Zultse vrouwen voor project van Her & Der in Marokko. Ook het gratis gebruik van het Ontmoetingscentrum van Olsene (met voortuin) voor de organisatie van Hoeverock in t park werd goedgekeurd. --3

4 JEUGD -- De vergoeding voor de animatoren Grabbelpas 2011 werd als volgt vastgesteld: - animatoren die activiteiten begeleiden: 10,00 EUR/activiteit; - animatoren die activiteiten voorbereiden en begeleiden: 15,00 EUR/activiteit. -- De gemeenteraad nam de princiepsbeslissing voor toekenning van buitengewone toelagen voor onderhoud van de jeugdlokalen aan: - Jeugdhuis t Sloefke (maximaal 4.411,00 EUR); - Chiro Hito en Chiro Sjima Machelen (maximaal 839,00 EUR). MILIEU -- Er zal een beheersovereenkomst ondertekend worden met Natuurpunt Beheer vzw, met zetel in 2800 Mechelen, voor de onroerende goederen die eigendom zijn van de gemeente, gelegen langs de Bisdonkstraat in Machelen. POLITIE -- De gemeenteraad heeft in het kader van de beheersovereenkomst met Natuurpunt een aanvullend verkeersreglement i.v.m. de veldweg Bisdonkstraat uitgevaardigd. De veldweg wordt ingericht als een weg die enkel toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. PERSONEEL -- De personeelsformatie (statutair/contractueel) wordt uitgebreid. Deze formatie en het organogram vervangen de personeelsformatie en het organogram zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 26 maart ALLERLEI -- Begraafplaatsen: 2 concessies werden op vraag van betrokken concessiehouders voortijdig beëindigd. Volgende punten werden aangebracht door de V.L.D.-fractie: -- Vraag om de gemeenteraadsleden uit te nodigen op informatievergaderingen voor de inwoners. -- Vraag naar het officiële standpunt van het gemeentebestuur over de eventuele sluiting van de spoorwegovergang Houtstraat. --4

5 MILIEU Nieuwigheden op het Containerpark vanaf maandag 2 mei 2011 Nieuwe toegang en vernieuwd uitzicht Het gemeentebestuur heeft het gemeentelijk containerpark een algemene facelift en uitbreiding gegeven, om de organisatie ervan te verbeteren. De grootste wijziging omvat de toegang van het containerpark. Deze zal niet langer gesitueerd zijn in de Posthoornstraat 49D (langs spoorweg), maar zal verlopen via de nieuwe ambachtsweg De Schachelaar. Dit is een zijstraat halverwege in de Posthoornstraat. De uitgang blijft wel langs de Posthoornstraat 49D. Het park zelf zal strikt afgescheiden zijn van de gemeentelijke loods en de rijlijnen worden duidelijk gesignaleerd. Centraal is een nieuwe luifel geplaatst voor inzameling van witgoed, buislampen, frituurolie, batterijen, elektronica,... Toegang enkel door aanbrengen eid-kaart in nieuwe registratiesysteem Bij het betreden van het containerpark dient men zich de toegang te verlenen via het aanbrengen van de elektronische identiteitskaart (EID) in het nieuwe registratiesysteem. Het heeft dus geen zin om u in één week meermaals aan te bieden op het containerpark met afval van hetzelfde adres, omdat ons nieuwe registratiesysteem u de toegang zal weigeren. Afval van verenigingen kan aangeleverd worden in samenspraak met de opzichters van het containerpark. Neem contact op met de milieudienst indien uw EID-kaart nog niet aangepast is, of als u eigenaar bent van een tweede verblijf in. Nieuwe inzamelwijze groenafval Al het groenafval (gras, takken, haagscheersel,...) moet uitgestort worden op de nieuwe opslagplaats die zich direct rechts bevindt van de nieuwe ingang. Dus geen gezeul meer in containers, maar gewoon uitgieten op de voorziene verharding op aanwijzen van de opzichters. Er zal immers niet meer gehakseld worden op het containerpark. Het nieuwe groenstort wordt wekelijks (of indien nodig frequenter) opgeruimd en afgevoerd. Beperkingen bij het gratis aanbrengen van afval op het containerpark Het containerpark zal gratis blijven, maar strikt gecontroleerd worden via het nieuwe registratiesysteem. Het reglement i.v.m. het aanleveren van afval, blijft gelden. Bijkomende info op bij de milieudienst of op het containerpark. PMD-container wordt verwijderd Vanaf 2 mei 2011 zal de container van PMD verwijderd worden op het containerpark en dit om volgende redenen: - deze inzameling is niet wettelijk verplicht op het containerpark; - er wordt vastgesteld dat er PMD in papieren of andere niet conforme zakken gedeponeerd wordt; - gescheurde zakken leiden tot rondslingerend vuil op het containerpark; - door het verwijderen van de container komt er ruimte vrij op het containerpark; - er wordt slechts een zeer beperkte hoeveelheid PMD aangebracht op het containerpark. Hierdoor wordt de PMD-container slechts 1 keer per maand geledigd. Dit betekent geur- en wespenhinder in de zomer; - PMD wordt om de 2 weken aan huis opgehaald. Vanaf 2 mei is dit dan ook de enige manier om PMD aan te bieden! --5

6 ONDERHOUD VAN ONBEBOUWDE PERCELEN Ieder jaar komen er klachten binnen over onbebouwde percelen die niet onderhouden worden zoals het hoort. In vele gevallen gaat het om hoog opgeschoten onkruid en struikgewas, maar in een aantal gevallen worden ook schadelijke planten aangetroffen. Omdat deze verschillende percelen een aantrekkingspunt vormen voor sluikstorters en omdat in vele gevallen de aanpalende percelen hinder UITROEIING VAN DISTELS Ook over de aanwezigheid van distels op percelen komen ieder jaar klachten binnen op ons bestuur. Distels moeten bestreden worden vooraleer ze in bloei ondervinden, dringen wij aan om onbebouwde percelen te onderhouden. Maaien van onbebouwde percelen kan pas na 15 juni, dit om grondbroedende vogels hun nesten niet te verstoren of kapot te maken. Dit is immers strafbaar. Er is ook geen gebruik van onkruidverdelgers op het volle terrein toelaten. Dit mag enkel op de rand van het perceel. kunnen komen. De uitroeiing van distels moet wettelijk gebeuren vóór 30 juni. BERMBESLUIT Bermen mogen pas een 1 e maaibeurt krijgen na 15 juni en een 2 e maaibeurt na 15 september. Dit zijn wettelijk bepaalde data. In onze gemeente worden de bermen van meer dan 130 km gemeentewegen volgens deze principes gemaaid. De aannemer zuigt het maaisel onmiddellijk op en voert het ook meteen af. In het bermbesluit staat ook dat het verboden is de bermen te behandelen met pesticiden. Ook grachten mogen niet behandeld worden met pesticiden, om het oppervlaktewater en het grondwater niet te vervuilen. We vragen iedereen dit strikt na te leven. OPHALING GROF HUISVUIL Grof huisvuil wordt opnieuw tweemaal per jaar opgehaald. Let op, vanaf dit jaar is er géén ophaling meer van metaal! Ook de inzameldata zijn gewijzigd. Het grof vuil wordt steeds op vrijdag opgehaald, en niet meer op de dag van de ophaling van restvuil! Afhankelijk van de dag van de ophaling van het restvuil is de dag huis-aan-huis ophaling van grof huisvuil: - ophaalronde restvuil op maandag: ophaling grof huisvuil op vrijdag 6 mei. - ophaalronde restvuil op dinsdag: ophaling grof huisvuil op vrijdag 20 mei. - ophaalronde restvuil op vrijdag: ophaling grof huisvuil op vrijdag 13 mei. De ophaalrondes en de data zijn ook terug te vinden op de afvalkalender! Hoe grof huisvuil aanbieden? Wat indien u twijfelt? Vooraleer iets op de stoep te zetten waarvan u niet zeker bent of dit onder de noemer grof huisvuil valt, contacteert u best de milieudienst van de gemeente op T of Wij willen er ook nogmaals de nadruk opleggen dat het verboden is om aangeboden grof vuil te verplaatsen, te doorzoeken of weg te nemen. De politie zal verscherpt toezicht houden en overtreders bestraffen. Meer informatie kan u terugvinden op onder afval en op de website van onze intercommunale I.V.M. We danken u alvast voor uw inspanningen om samen met de gemeente de afvalberg te helpen inperken! Plaats tijdig het materiaal buiten, de ophaalrondes starten immers vroeg. Eens de wagens voorbij zijn, komen ze niet meer langs in uw straat en moet u het materiaal terug binnen nemen. --6

7 GROEPSAANKOOP GROENE ENERGIE SCHRIJF NU IN EN BESPAAR OP UW ENERGIEFACTUUR! Wilt u besparen op uw energiefactuur? En daarbij ook een steentje bijdragen voor een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Ook ondersteunt dit initiatief! Van 26 april tot 31 mei 2011 kan u vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Maandelijks betaalt u een energiefactuur. Hebt u er al eens bij stilgestaan dat u op deze uitgaven nog kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken, maar ook door bewust een energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. U dient zich alleen maar in te schrijven tussen 26 april en 31 mei. Samen met heel veel andere inwoners van Oost-Vlaanderen biedt u zich zo aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 1 juni hun beste bod geven. U hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijgt u een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. Pas dan beslist u of u effectief van energieleverancier verandert. U krijgt hiervoor zelfs een maand de tijd. Groene stroom niet langer duurder! Zowel het provinciebestuur als de gemeente willen met dit initiatief de overstap naar milieuvriendelijke energie eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft vaak een duur imago. De VREG (de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt) verklaarde nochtans dat de trend gekeerd is en groene stroom niet langer duurder is dan gewone, grijze stroom. Daarnaast zal de korting van energieleveranciers mogelijks groter zijn naarmate er meer mensen inschrijven voor de groepsaankoop. Wat is groene energie? Het begrip groene energie hoort u steeds vaker. Maar wat is het nu precies? Groene energie komt voort uit energiebronnen die hernieuwbaar zijn, die dus niet uitgeput kunnen geraken. Denk aan zonne-energie, windenergie of energie door biomassa (het vergisten van afval van groenten, fruit en uit de tuin). Nog een pluspunt is dat deze energiebronnen minder tot geen vervuilende gassen zoals CO 2 of andere broeikasgassen in de lucht sturen. M.a.w., door uw inschrijving draagt u ook een steentje bij voor een beter milieu! Kom naar de infoavond in Deinze! De infoavond gaat door op dinsdag 17 mei om uur in de Raadzaal van het Stadhuis, Markt 21 in Deinze. Neem zeker de laatste eindafrekening van elektriciteit (en aardgas) mee. U kan die avond meteen inschrijven. Inschrijven voor de samenaankoop kan nog t.e.m. 31 mei op Snoei uw taxushaag en vergroot de hoop! Deze zomer neemt opnieuw deel aan de actie Vergroot de hoop. Op het containerpark zamelen we opnieuw taxussnoeisel in ten voordele van kankerbestrijding. Het snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata) bevat de kostbare stof baccatine die verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Voor 1 kilo baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig. Dat is een hele hoop Help deze hoop te vergroten en breng tussen 15 juni en 1 augustus 2011 uw taxussnoeisel gratis naar het containerpark. U levert hiermee grondstof die effectief verwerkt wordt tot medicijnen en bovendien wordt per kubieke meter taxussnoeisel 50 euro geschonken aan kankerbestrijding. U kunt het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen op het gemeentelijke containerpark. Meer informatie krijgt u bij de milieudienst of op Alvast bedankt als ook uw taxushaag de hoop vergroot! Gratis infoavond herbruikbare luiers Wil u meer weten over het gebruik van herbruikbare luiers en over de subsidie die u ervoor kan ontvangen? Kom dan naar de gratis infoavond op woensdag 11 mei 2011 om uur in het Ontmoetingscentrum van Olsene, Kerkstraat 36, Olsene (zaal Edelweis). De infoavond is een samenwerking van het gemeentebestuur met VZW Natuurlijk en de milieuadvieswinkel. --7

8 Invoeren subsidiereglement voor behoud van zwaluwkolonies vanaf 1 januari 2011 Er wordt de laatste jaren in Vlaanderen een achteruitgang van het aantal huis- en boerenzwaluwen vastgesteld. De gemeente voorziet een subsidie voor mensen die zich inspannen om zwaluwnesten in stand te houden en zo het zwaluwenbestand op onze gemeente te verhogen. Het reglement en de aanvraagformulieren vindt u op milieu of op de milieudienst. Zwerfvuilacties in onze gemeente Op 5 maart hebben 6 verenigingen zwerfvuil geruimd. KWB Machelen, KLJ Machelen, WBE Zultoutem, ACV, Kapelhoekvrienden en Natuurlijk vzw sloegen de handen in elkaar en maakten terug schoon. Het resultaat is zoals de laatste jaren: massa s blikken (soms 10 of 20 op amper 1m² graskant), papier, zakken, lege flesjes, In totaal zijn ruim 12 aanhangwagens en een paar autokoffers volgeladen. foto Pol De Frene De actie op 12 maart van Open Jeugdwerk en die van 31 maart van VBS Leiebloem hadden, jammer genoeg, een vergelijkbaar resultaat. We wensen alle vrijwilligers uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet en roepen nogmaals op tot het proper houden van alle straten in! Acties thuiscomposteren Heeft u vragen over of wilt u beginnen met het thuiscomposteren, verhakselen of mulchmaaien, dan bent u van harte welkom op de gratis demo s op 7 mei, 21 mei, 4 juni en 22 juni, telkens om uur. De demo s gaan door bij compostmeester Sofie Dierick, Zandweg 21, -Machelen (verwittigen op gsm of U kan bij compostmeester Sofie Dierick ook terecht voor het opstarten van de compostbak of het compostvat en voor de gratis dvd over composteren. Verder gaat er opnieuw een demo door op de zondagsmarkt van op 5 juni van 8.00 tot uur. Die dag worden gratis zakjes compost uitgedeeld en kan u meedingen naar één van de 3 gratis compostvaten of gratis compostbak. --8

9 BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING Denk nu al aan je reis! -- Zorg er steeds voor dat u beschikt over een geldige identiteitskaart, sommige landen eisen zelfs een kaart die nog minstens 3 maanden geldig moet zijn! De vernieuwing van een identiteitskaart duurt 3 weken en kost 15 euro. U heeft ook een pasfoto met witte achtergrond nodig. -- Bij iedere reis naar het buitenland met kinderen jonger dan 12 jaar is een KIDS-ID (= kinderidentiteitsbewijs) verplicht. Vraag dus tijdig deze KIDS-ID aan (minstens 3 weken voor de afreis) en breng een recente pasfoto (met witte achtergrond) mee. Een KIDS-ID kost 3 euro. 100-JARIGE -- Op 19 februari 2011 werd Maria Devijdt 100 jaar. Het gemeentebestuur bood haar een receptie aan op 22 februari 2011 in het RVT in. HARTELIJK GEFELICITEERD! BEVOLKINGSSTATISTIEK Aankomsten Geboorten Vertrekkers Overlijdens 2010 Mannen Vrouwen TOTAAL Belgen Vreemdel. Belgen Vreemdel Olsene 235 TOTAAL TOTAAL 754 Machelen Olsene Machelen Olsene 144 TOTAAL TOTAAL 660 Machelen Olsene Machelen MAN ZULTE VROUW OLSENE TOTAAL MACHELEN

10 LIJST + 90-JARIGEN VOOR MEI - JUNI 2011 Wauters Irène 29/06/1911 Strobbe Marguerite 15/05/1914 De Waegenaere Roger 28/05/1915 De Milt Juliaan Olsene 05/05/1918 Dhondt Georgius 27/05/1919 Mortier Emma 01/06/1919 Van De Putte Maria Machelen 02/05/1920 De Blancq Marcella 18/06/1920 Ruttyn Maria 11/05/1921 De Craene Laurentius 21/05/1921 GEVIERDE HUWELIJKSJUBILEA Deze jubilarissen vierden recent hun huwelijksverjaardag: Nys Paul - Maillard Francine Olsene - 28/01/2011 De Sloovere Roza - De Waele Antoon - 11/02/2011 Van Laere Clara - De Waele Germain Olsene - 6/02/2011 Cnudde Henry - Ulrich Edeltraut - 24/02/2011 HARTELIJK GEFELICITEERD! Omwille van de privacy worden er voortaan geen adresgegevens meer genoteerd in het infoblad. Declercq Roger-Vande Maele Maria Olsene - 10/02/

11 HARTELIJK GEFELICITEERD! HUWELIJKSJUBILEA VOOR MEI - JUNI 2011 Van den Buerie Juliaan-De Munster Marie-Thérèse 02/05/2011 Van den Broecke Andreas-Lapauw Zoë Machelen 16/05/2011 De Smet Roland-Vancamelbeke Lydie Olsene 17/05/2011 Vermeersch Noël-Detailleur Juliette Olsene 17/05/2011 Ottevaere Marcel-Ranschaert Monica 17/05/2011 Hostijn Raphael-Wullens Janine 24/05/2011 T'Kindt Raphaël-De Waele Georgette 26/05/2011 Vindevogel André-Van Quickelberghe Francine Olsene 31/05/2011 Van Thuyne Fernand-Desmet Rosa Machelen 07/06/2011 Gabriels Germain-Mouton Andrea Machelen 16/06/2011 De Smyter Albert-Dierick Marie Louise Olsene 16/06/2011 De Meulemeester Gabriel-Albers Maria 23/06/2011 Rogge André-Bruyneel Jacqueline 29/06/2011 GEBOORTEN T sjoen Oscar Machelen 16/01/2011 Coppens Mauro 03/02/2011 Guermat Amina 21/02/2011 Deheegher Femke 13/03/2011 De Langhe Emma 17/03/2011 Cornelis Sien Olsene 18/01/2011 De Ruyck Ilya 04/02/2011 Lachowicz Dominik 27/02/2011 Beel Casper 14/03/2011 Heyerick Femke Machelen 18/03/2011 Farghaly Sadik Mohamed Aïsha Machelen - 23/01/2011 De Boever Margo Machelen 04/02/2011 Van Nevel Gilles 02/03/2011 Van Der Donckt Owen 14/03/2011 Fierens Maura Olsene 19/03/2011 De Waele Helena 25/01/2011 Verghote Axelle 07/02/2011 Compernolle Gust 03/03/2011 Van den Heede Jeedi 15/03/2011 De Mulder Ellyne Machelen 22/03/2011 Vanhaverbeke Lennert 03/02/2011 Carton Yorbe 18/02/2011 De Vlieger Robbe 08/03/2011 Van Houtte Eva Machelen 17/03/2011 Verrees Eya 24/03/2011 OVERLEDENEN Carton Albert 05/10/ /01/2011 Delanghe Himelda 26/04/ /02/2011 Moerman Gentiel 24/09/ /03/2011 Spruyt Honoré 11/09/ /03/2011 Casier Benonie Olsene 08/04/ /01/2011 Van den Heede Bertha Olsene 29/04/ /02/2011 De Meyer Elodia 02/12/ /03/2011 Rogghé Harry 09/07/ /03/2011 Amez Agnès 11/10/ /02/2011 Christiaens Eugeen 05/11/ /02/2011 Decoutere Luc 03/07/ /03/2011 Goessaert Mariette 25/03/ /03/2011 Gilbert Paula 10/10/ /02/2011 Desal Christiane 04/12/ /03/2011 Van haecke Kamiel Machelen 06/07/ /03/2011 Dhaenens Herman Machelen 18/07/ /02/2011 Peck Ivona Olsene 23/01/ /03/2011 Taghon Margareta Machelen 04/04/ /03/2011 Roobroeck Margareta Olsene 10/07/ /02/2011 Vandenberghe Julia 28/10/ /03/2011 De Bel Jeannine Olsene 22/06/ /03/2011 Bij de aangifte van een geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden, kan u beslissen om dit niet te laten publiceren in het infoblad van de gemeente. Dit moet u dan schriftelijk vermelden bij de aangifte. --11

12 jeugd Neemt u deel aan een project met een internationaal sociaal of liefdadig doel? Dan kan u mogelijks genieten van een tussenkomst door de gemeente. Kijk het reglement er alvast even op na (www.zulte.be/jeugd onder de rubriek Beleid & Geld )! Vorming Veiligheid op fuiven Bij de organisatie van fuiven komt heel wat kijken. De organisatoren moeten voldoen aan bepaalde reglementeringen. Het gemeentebestuur hecht veel belang aan veilig fuiven in en neemt dan ook initiatief om de organisatoren te ondersteunen en te informeren. de brandweer en Drugpunt enkele belangrijke punten uit de wetgeving hebben toegelicht. U kan de PowerPoint van de politie en de brandweer terugvinden op de website onder de rubriek Fuifloket. In dit kader werd op zaterdag 5 maart 2011 de vorming Veiligheid op fuiven georganiseerd, waarbij de politie, Spetterende Speelstraat op zondag 8 mei Op zondag 8 mei 2011 kunnen alle kinderen, ouders en sympathisanten in de Centrumstraat in Olsene terecht voor de Spetterende Speelstraat. De Centrumstraat wordt volgestouwd met maar liefst 31 attracties! Iedereen zal er zijn gading vinden. Tijdens hetzelfde weekend vindt ook de Meikermis plaats op het Willem van Olseneplein. De Speelstraat gaat door tussen en uur en is volledig gratis. Het wordt dus een absolute hoogdag voor alle kinderen uit onze gemeente! JEUGDuitHUIS! Workshops voor creatieve jongeren! Via JEUGDuitHUIS! worden er workshops georganiseerd voor creatieve jongeren, aansluitend bij hun leefwereld: muziek, media, digitale fotografie en nog veel meer... Het aanbod aan workshops voor het voorjaar van 2011: Meer uitleg per workshop, alle praktische gegevens en de wijze van inschrijven kan u terugvinden op 4 mei 2011: Snapshots (digitale fotografie) 11 mei 2011: Video Star (videoclip maken) 25 mei 2011: Manga (Japanse striptekenstijl) 1 juni 2011: Special Effects (visuele trucks in film) --12

13 SPORT OPENING DOMEIN WAALMEERS Op zaterdag 30 april 2011 om uur zal de officiële opening van de nieuwe sportsite Domein Waalmeers, gelegen in de Waalstraat in, plaatsvinden. Alle sportliefhebbers zijn van harte uitgenodigd om de nieuwe site te komen ontdekken! TENNIS EN BEACHVOLLEY AAN DE GEMEENTELIJKE SPORTHAL Op 1 april 2011 openden het beachvolleyterrein en het tennisterrein aan de gemeentelijke sporthal opnieuw hun deuren. Deze beide openluchtsportterreinen kunnen gebruikt worden aan heel democratische tarieven. Een overzicht van de tarieven kan u terugvinden op De terreinen dienen minstens twee dagen vooraf gereserveerd te worden bij de toezichters van de gemeentelijke sporthal (T of PETANQUETORNOOI Op donderdag 26 mei 2011 vindt opnieuw het recreatief petanquetornooi plaats in Gavere, in samenwerking met Petanqueclub Gavere en ILV Burensportdienst Leiestreek. Het is toegankelijk voor iedereen die eens wil proeven van deze leuke zomersport of reeds petanque-ervaring heeft. Praktische info: Datum: donderdag 26 mei 2011 Tijdstip: van 9.30 tot uur en van tot uur (onthaal vanaf 9.00 uur) Het tornooi wordt gespeeld in teams van 3 personen. Inschrijven kan per triplet (dat gedurende de dag niet wijzigt) met het onderstaand inschrijvingsformulier. Praktisch: Plaats: eigen lunch voorzien, drank is ter plaatse te verkrijgen. Sportdreef, 9890 Gavere (als u Gavere binnenrijdt, over de brug en dan aan de GB naar rechts) Doelgroep: 50-plussers Kostprijs: 1 EUR/persoon (sportverzekering en aandenken inbegrepen) i n v u l s t r o o k j e Petanquetornooi Gavere donderdag 26 mei Naam, adres en telefoon speler 1: Naam, adres en telefoon speler 2: Naam, adres en telefoon speler 3: Dit inschrijvingsformulier dient tegen uiterlijk vrijdag 20 mei 2011 te worden terugbezorgd aan de sportdienst van. --13

14 CULTUUR Vlaanderen Feest 2011: Theatervoorstelling Cabaret Best! met o.a. Jo De Meyere Hou alvast vrijdag 8 juli 2011 vrij! Guldepoort, Dorpsstraat 46, -Machelen Aanvang: uur, deuren open vanaf uur Gratis toegang Met medewerking van de werkgroep Vlaanderen Feest. Erfgoeddag Armoe Troef Tentoonstelling in Huis de Leeuw: Nonkel Fons gaat naar Amerika Verhalen over naars die vertrokken wil het verhaal vertellen van naars die de gemeente verlieten om ergens anders een nieuw leven op te bouwen, omwille van oorlog, armoede of werkloosheid. We willen achterhalen waarom mensen uit vertrokken en of hun nieuwe leven beterschap bracht. Pakkende getuigenissen over een geschiedenis die naars samen delen, beelden van vroeger die het verhaal van vertellen. De tentoonstelling Nonkel Fons gaat naar Amerika vindt plaats in Huis de Leeuw, Machelendorp 7, en loopt van zaterdag 30 april 2011 tot zondag 15 mei 2011 (enkel op zaterdag en zondag van tot uur). Op zondag 1 mei 2011 is de tentoonstelling doorlopend open tussen en uur. Foto s uit het archief van de familie De Boever, Machelen: Nonkel Albert bij de veestapel, Montana Canada. Tante Bernice bij de koeien, Montana Canada. --14

15 Week van de Amateurkunsten, Ja, ik wil! Het gemeentebestuur van wenst dit jaar de creativiteit van de jeugd in de kijker te plaatsen en organiseerde extra lessen pottenbakken. Alle vervaardigde werkjes zullen te bewonderen zijn in Huis De Leeuw, Machelendorp 7, van zaterdag 30 april Muziekschool WAK t.e.m. zondag 15 mei 2011 telkens op zaterdag en zondag van tot uur. Op zondag 1 mei 2011 is het ook Erfgoeddag en zal Huis De Leeuw toegankelijk zijn vanaf tot uur..www.wak.be Zondag 27 februari werd de Muziek- en Theaterzolder in Villa del Arte plechtig geopend. De oude zolder werd onder impuls van de gemeente gerenoveerd tot een multifunctionele ruimte. De gemeente investeerde euro in de renovatie van het dak, aanbrengen van isolatie, structurele werken en de inrichting van de zolder. TENTOONSTELLING RAVEEL : 90 JAAR JONG Naar aanleiding van de negentigste verjaardag van Roger Raveel organiseert het gemeentebestuur i.s.m. de deelraad Erfgoed en Monumenten, het Roger Raveelmuseum en het Davidsfonds een verrassingstentoonstelling met vroege werken van de kunstenaar. Deze expositie vindt plaats in het Biechtstoeleke in Machelen, van zaterdag 16 juli tot en met zondag 7 augustus 2011, enkel in het weekend of op afspraak. Wij hopen een twintigtal vroege werken van de kunstenaar tentoon te stellen. Ook tips naar (eventuele) bezitters van passende werken zijn altijd welkom en de gegevens worden met de nodige discretie behandeld. Alle informatie hieromtrent kunt u mededelen aan: of T Voor meer informatie kan u terecht op de website of Voor de tentoonstelling richten we een oproep aan alle bezitters van een vroeg werk (1930 tot 1950) van Raveel om hun werk in de tentoonstelling te laten opnemen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Als tegenprestatie wordt het werk opgenomen in de catalogus en kan de kunstenaar het ook als echt valideren. Alle kunstwerken worden verzekerd en het gebouw is voorzien van een alarminstallatie. Indien u niet wilt vernoemd worden als eigenaar zullen we dit respecteren. Een trotse eigenaar met zijn schilderij uit de jaren 40: Hoeve T Overmeersch in Machelen. --15

16 Activiteitenkalender Indienen van nieuwe teksten voor het volgende infoblad kan tot en met 17 mei Datum/dag Organisatie Wat Uur Locatie EENMALIGE ACTIVITEITEN: Jeugdcafé t Sloefke Optredens t Sloefke 30/04/ /05/2011 Cultuurdienst Tentoonstelling Erfgoeddag uur Huis de Leeuw 30/04/ /05/2011 Cultuurdienst Tentoonstelling WAK uur Huis de Leeuw Jeugdcafé t Sloefke Canardfuif t Sloefke Gemeente Opening Domein Waalmeers uur Domein Waalmeers Jeugdcafé t Sloefke Barbecue t Sloefke KVLV Machelen Bedevaart Oostakker uur Jeugddienst Velt Leieland Workshop JEUGDuitHUIS! Snapshots Voordracht Milieuvriendelijkbeheer van verhardingen uur KVLV Machelen Moederdagviering uur Ontmoetingscentrum Olsene uur Guldepoort Machelen Bibliotheek Verteltheater uur Bibliotheek Jeugddienst Speelstraat uur Centrumstraat Olsene Gemeente Verkoop Fietsen uur Garage Centrumstraat Okra Olsene Fietstocht Jeugddienst Workshop JEUGDuitHUIS! Video Star ACV Infoavond Tijdkrediet uur uur Gaston Martenszaal Orgelkring Orgelconcert uur Kerk Socialistische gepensioneerden Groot Jeugddienst Koffietafel Workshop JEUGDuitHUIS! Manga uur Ontmoetingscentrum Olsene Ontmoetingscentrum Olsene Sportdienst Petanquetornooi uur Sportdreef in Gavere Jeugddienst Feest- en Cultuurcomité Machelen Workshop JEUGDuitHUIS! Special Effects uur Fiertelhof Concert Willem Vermandere uur Guldepoort Machelen Bibliotheek Verteltheater uur Bibliotheek 11 en 12/06/2011 Toerisme Sinksenvoetbaltornooi Halluin Okra Olsene Cultuurwandeling Olsene Feest- en Cultuurcomité Olsene tot 19/06/2011 Roger Raveelmuseum Tentoonstelling Tussenruimte 22-27/06/2011 Okra Olsene Lourdes Bedevaart Rommelmarkt uur Kerkplein Olsene uur Roger Raveelmuseum Wereldwinkel Ontbijtwandeling 7.30 uur Guldepoort Machelen Cultuurdienst Theatervoorstelling Cabaret Best uur Guldepoort Machelen --16

17 BIBLIOTHEEK Nieuw in de bibliotheek! Sinds kort kan je in de Zultse bibliotheek tijdens de openingsuren gebruik maken van gratis draadloos internet. Ben je in het bezit van een laptop, een smartphone of een pda met draadloze verbinding (wifi-kaart), dan kan je verbinding maken met het draadloze netwerk van de bibliotheek. Aan de balie kan je een gebruikersnaam en paswoord krijgen. Beschik je zelf niet over een laptop, dan kan je nog altijd gratis internet raadplegen vanaf de bibliotheekcomputers. Sinds kort heeft de bibliotheek ook een abonnement op twee nieuwe tijdschriften: Change think positive en Psychologies. Verteltheater Elke 1 e zondag van de maand wordt er van tot uur verteld in het verteltheater in de tuin van de bibliotheek. Doelgroep zijn kinderen van 3 e kleuterklas tot 2 e leerjaar. De volgende vertellingen vinden plaats op 8 mei en op 5 juni. Het verteltheater is gratis, maar er dient wel ingeschreven te worden in de bibliotheek (T of Aangename kennismaking met de computer Wegens het grote succes van de voorbije jaren wordt in juni opnieuw een lessenreeks Aangename kennismaking met de computer ingericht. De VDAB verzorgt deze opleiding voor absolute beginners op computergebied. Er worden maximaal 10 deelnemers per cursus toegelaten en voor iedereen is een draagbare computer beschikbaar. De cursisten leren werken met het klavier en de muis, ze leren een brief opmaken in Word, surfen op het internet en en. Deze opleiding staat open voor iedereen tot 60 jaar. Ze is gratis voor werkzoekenden en voor wie deeltijds werkt. Andere deelnemers betalen 50 euro voor deze lessenreeks. De opleiding vindt plaats in de polyvalente zaal van de bibliotheek, Gaston Martensplein 9,. De cursus duurt vijf halve dagen tijdens de week van 6 tot 10 juni. Cursisten hebben de keuze tussen de voormiddagcursus, van 9.00 uur tot uur, of de namiddagcursus, van uur tot uur. Inschrijven kan in de bibliotheek (T of --17

18 SENIOREN Sport voor senioren Check bij uw mutualiteit welke korting u kan genieten als sportieve senior! Vergadering Seniorenadviesraad Donderdag 12 mei 2011 om 9.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. OCMW SOCIAAL HUIS ALCOHOL minder vrijblijvend dan U zou willen? DOE DE ALCOHOLTEST! Onze gemeente wordt meer en meer geconfronteerd met alcoholproblematiek. Bovendien bestaan er veel verschillende meningen over alcoholgebruik en problemen. Op kan u op zoek gaan naar antwoorden en kan u tevens de alcoholtest doen, waarna u advies op maat krijgt. Alles gebeurt anoniem! Heeft u een vraag over alcoholgebruik die niet beantwoord wordt op de website, dan kan u zich richten tot Wilt u uw drinkgewoontes veranderen? U kan op deze website anoniem een zelfcontrole programma volgen. Het is 24 uur per dag toegankelijk en u beslist zelf wat u wilt bereiken. Niets te verliezen dus. Bovendien is het gratis! Als u niet over internet beschikt of nog bijkomende info wenst, kan u steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW (T ). Aanvragen tegemoetkomingen voor personen met een handicap nu ook in het OCMW. Voor het OCMW is het een uitdaging om de dienst Coördinatie Thuiszorg nog beter uit te bouwen. Vanaf nu kunnen tegemoetkomingen voor een persoon met een handicap ook aangevraagd worden in het OCMW, Staatsbaan 148. Welke aanvragen kunnen ook bij het OCMW gebeuren? - Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden - Integratietegemoetkoming - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Aanvraag tot het verkrijgen van een parkeerkaart Als je denkt recht te hebben op een tegemoetkoming, of je wenst meer informatie, dan kun je terecht bij: Ann De Jonghe, verantwoordelijke thuiszorg T Elke dag van 8.00 tot 9.00 uur, tot uur en tot uur. Eveneens op maandagvoormiddag van 8.00 tot uur en op vrijdagnamiddag van tot uur. --18

19 TOERISME NIEUWE TOERISTISCHE BROCHURES 2011 Het toeristische seizoen lente-zomer 2011 is volop bezig. Zin in een uitstapje in eigen streek of even verderop in Vlaanderen, kom dan zeker uw gratis toeristische brochures ophalen bij de dienst Toerisme, Centrumstraat 6, Volgende brochures liggen voor u klaar: - Evenementenkalender 2011 van VVVLeiestreek - Wegwijzer in de Oost-Vlaamse Leiestreek - De Leiestreek Zien, doen, proeven en beleven - Lente-Zomer 2011 Leiestreek magazine - De Leiestreek van bron tot monding: overzicht bezienswaardigheden in het Franse en het Belgische gedeelte van de Leiestreek (aanrader!) - Stap Af: fiets- en wandelmagazine van Toerisme Oost-Vlaanderen - Logeren op het platteland in Vlaanderen Toeristische gids van het meetjesland Toeristische kaart en gids van het waasland Toeristisch magazine van de Vlaamse Ardennen U kan deze brochures ook afhalen aan de toeristische balie van het Roger Raveelmuseum tijdens de openingsuren (woensdag t.e.m. zondag van tot uur). Alle informatie voor een uitstap in eigen gemeente vindt u in de dagtripsbrochure. Deze vindt u ook digitaal op onze website onder de rubriek Toerisme, bij het item Toeristische brochures. OPROEP TOT DEELNAME AAN SINKSENVOETBALTORNOOI IN VERBROEDERINGSTAD HALLUIN Vorig jaar vond de verbroedering tussen de Franse stad Halluin en de gemeente plaats. In 2011 wordt deze verbroedering nog eens bevestigd in op zaterdag 15 oktober De bedoeling is om verdere samenwerking en uitwisseling te verwezenlijken tussen de bevolking van en die van Halluin. Vorig jaar was er alvast de uitwisseling tussen de leerlingen van het 5 e leerjaar van de verschillende scholen. Ook verenigingen kunnen contact opnemen met hun zustervereniging in Halluin om eens samen te komen en/of een wedstrijd te spelen. De lijst met contactgegevens van geïnteresseerde deelnemende verenigingen in Halluin vindt u op onder de rubriek Toerisme bij het item Stad Halluin Verbroedering. In Halluin wordt op zaterdag 11 en zondag 12 juni het Sinksenvoetbaltoernooi gespeeld. Zin om zelf of met uw club mee te doen? Neem dan contact op met Vincent Waquet van de dienst sport in Halluin, T of ACTIE MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL De actie loopt opnieuw van 7 mei tot 11 juni bij uw lokale handelaar. Inlichten: dienst KMO, Centrumstaat 6, Olsene, T

20 TENTOONSTELLING ROGER RAVEELMUSEUM Tussenruimte, het onzichtbare zichtbaar maken Het onzichtbare zichtbaar maken is een schijnbaar onmogelijke opdracht die tal van beeldende kunstenaars op zich hebben genomen. Bij Roger Raveel zijn spiegels en het beroemde witte vierkant slechts enkele van de middelen om het schilderij te laten uitvloeien in tijd en ruimte. In 1974 en 1975 kopieerde Raveel elf schilderijtjes die hij in de jaren 1940, bij het begin van zijn loopbaan had gemaakt. Hij plaatste de oorspronkelijke afbeelding op een groter doek waardoor ze omgeven werd door een brede witte rand, die ze afscheidt van de realiteit er omheen. Zo ontstaat een nieuw beeld, waar de tussenruimte even belangrijk wordt als de voorstelling zelf. De tentoonstelling opent met deze werken, geflankeerd door de werken van o.a. Antoon De Clerck, Lucio Fontana, John Baldessari, Guy Mees, David Claerbout, Juan Duque, Ida Barbarigo, De tentoonstelling loopt nog tot en met 19 juni 2011, elke dag van tot uur (gesloten op maandag en dinsdag). T +32 (0) F +32 (0) INFO EN COMMUNICATIE Feest van de Vrijwilliger Op vrijdag 26 augustus 2011 vindt het Feest van de Vrijwilliger plaats in het Ontmoetingscentrum in Olsene. Het wordt een oprecht dankjewel van het gemeentebestuur aan iedereen die zich ten dienste stelt van de gemeenschap. Het gemeentebestuur heeft aan alle gekende verenigingen en organisaties in een brief gestuurd om vrijwilligers voor te dragen en zo te laten uitnodigen. Kent u echter ook iemand die nog niet door een vereniging werd voorgedragen? Aarzel dan niet en kom een voordrachtformulier halen in het gemeentehuis! U kan het ingevulde formulier bezorgen aan de communicatieambtenaar Stefanie Colpaert, Centrumstraat 8. VERKOOP VAN FIETSEN Op maandag 9 mei 2011 gaat er om uur opnieuw een fietsenverkoop door. De fietsen die verkocht worden, werden gevonden of achtergelaten, en eigenaars konden niet achterhaald worden. De verkoop vindt plaats aan de garages van het gebouw Centrumstraat 5 (de garages zijn gelegen aan de achterzijde van het gebouw). De verkoop gebeurt per opbod. Er worden zowel dames- als herenfietsen aangeboden. --20

Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD. Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur Zulte maart - april 2011

Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD. Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur Zulte maart - april 2011 gemeente PWA zoekt tv medewerkers! nieuwe Nieuwjaarsreceptie gft-regeling bevolking vanaf 1 in maart Machelen op 8 januari 2012 Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur

Nadere informatie

Week van de smaak INFOBLAD

Week van de smaak INFOBLAD Week van de smaak Seniorenfeest INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur november december 2012 INHOUDSOPGAVE 09 3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD 4 MOBILITEIT 08 7 Politie 8 MILIEU 11

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

Volgende gemeenteraadszitting

Volgende gemeenteraadszitting GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 5 MEI 2011 11 juni 2011 - avondmarkt te Munkzwalm Op 11 juni organiseert de gemeente Zwalm voor de 37ste keer de avondmarkt in de Zuidlaan te

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht 19. www.lille.be

17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht 19. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - juli-augustus 2012 jrg 36 nr.4 9 www.lille.be 17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM jaargang 33 september 2012 V.U. Schepencollege Dentergem Als deze vernieuwde infokrant in uw bus valt, zijn de vakantieperiode en de zomerse activiteiten al voorbij. Weldra

Nadere informatie