mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE kaprijke investeert in moderne infrastructuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur"

Transcriptie

1 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1

2 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen veld 1, 9970 kaprijke tel , fax teksten en afbeeldingen aan te leveren bij de communicatieambtenaar via verschijningsdatum volgend infoblad: 23 juni deadline indienen teksten: 30 mei dit infoblad werd gedrukt op milieu vriendelijk chloorvrij papier dat bestaat uit 100 % gerecycleerde vezels. Een uitgebreide en moderne dienstverlening aan de bevolking blijft één van de voornaamste missies van het gemeentebestuur. Investeren in duurzame infrastructuur is hiertoe een belangrijk middel. ONtmOEtINgsCENtRUm IN kaprijke Het bestaande sportcentrum in de voorstraat in kaprijke beantwoordt niet langer aan de behoeften van de verschillende verenigingen die er gebruik van maken, noch aan de huidige bouwtechnische vereisten. Een architect screende het gebouw en adviseerde om het te slopen. Het gemeentebestuur besliste daarop een architectenbureau aan te stellen om een modern ontmoetingscentrum te ontwerpen. de opdracht zal gegund worden via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. In het budget 2011 is hiervoor euro voorzien. daarnaast is in de meerjarenplanning een krediet van euro vooropgesteld voor de realisatie van het project. Het architectenbureau zal in nauw overleg met het gemeentebestuur een bouwprogramma opstellen. Op die manier kan het bestuur optimaal beslissen aan welke behoeften het ontmoetingscentrum tegemoet moet komen, rekening houdend met de kostprijs, de gebruiksintensiteit en de flexibiliteit van de ruimtes. de uiteindelijke grootte van het gebouw zal afhangen van het bouwprogramma en de daaraan gekoppelde kostprijs. Het gemeentebestuur maakte al in 2009 een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op om de zonevreemdheid van de sportterreinen op te lossen. In die fase werd ook al een inrichtingsplan voor de volledige zone opgemaakt. In het budget 2011 is euro voorzien voor de aankoop van de nodige terreinen voor de realisatie van het totaalproject. 2

3 moderne infrastructuur BIBlIOtHEEk lembeke de lembeekse uitleenpost van de bibliotheek verhuist begin juli tijdelijk van de voormalige jongensschool in de kerkstraat naar het handelspand in de Eeklostraat 24/0001 (zie verder). Op de site van de oude jongensschool wil het gemeentebestuur namelijk in samenspraak met vlaanderen Bouwt vzw een woonerf realiseren. In de lembeekse dorpskern bevindt zich naast de kerk een vrijstaande leegstaande woning, ook wel het huis van Bouchaute genaamd. vroeger maakte deze woning deel uit van een rij van drie woningen. twee daarvan werden gesloopt omwille van veiligheidsredenen. Het gemeentebestuur wil op deze locatie een nieuwe uitleenpost voor de bibliotheek realiseren, eventueel in combinatie met andere functies. de woning in kwestie is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed en maakt deel uit van een beschermd dorpsgezicht. Het agentschap Ruimte en Erfgoed adviseerde daarom dat de woning niet gesloopt mag worden. aangezien er vroeger drie woningen stonden, wil het agentschap Ruimte en Erfgoed het historisch gesloten karakter van de dorpskern behouden en indien mogelijk herstellen. Het gemeentebestuur stelt daarom een architectenbureau aan om een ontwerp te maken voor deze architecturale toplocatie. de ontwerper dient daarbij twee scenario s in overweging te nemen: 1. volledige sloop van woning lembekedorp 39 en realisatie nieuw gebouw 2. Integratie van de waardevolle delen van woning lembeke-dorp 39 in de nieuwbouw In het budget 2011 is euro voorzien voor het ontwerp. daarnaast is in de meerjarenplanning een krediet van euro vooropgesteld voor de realisatie van het project. dit bedrag zal bijgestuurd worden na de vaststelling van het overeengekomen bouwprogramma. woonzorgcentrum de BOOmgaaRd de werken aan het nieuwe woonzorgcentrum in lembeke vorderen volgens de planning. de kamers zijn intussen voorzien van een linoleum vloerbedekking. In de gemeenschappelijke ruimten en de gangen zijn parketlamellen op kant geplaatst. Eén kamer is afgewerkt en ingericht zodat het nu al duidelijk is hoe alle kamers er binnenkort zullen uitzien. 03

4 de schilderwerken starten in de loop van de maand mei. aan de buitenkant van het gebouw zijn de typerende dakpannen op de gevel bevestigd. als alles verder volgens de strikte planning verloopt, kan de verhuis nog steeds gebeuren in september OCmwvoorzitter marnix seels informeerde de bewoners onlangs uitgebreid over hoe het nieuwe gebouw er zal uitzien. ze zijn allen erg enthousiast en kunnen haast niet langer wachten om te verhuizen! kinderopvang lembeke BREIdt UIt Het gemeentebestuur stimuleert betaalbaar wonen voor jonge gezinnen die een band met de gemeente hebben. mede hierdoor stijgt de behoefte aan buitenschoolse kinderopvang. Om hieraan tegemoet te komen, besliste het gemeentebestuur om de kinderopvang in lembeke gevoelig uit te breiden. door het gebouw met ongeveer 140 m² uit te breiden zal er plaats zijn om 50 kinderen permanent op te vangen terwijl er nu maar ruimte voor 31 kinderen is. Bij piekmomenten mag er een overbezetting zijn van maximaal 30 %. dit wil zeggen dat er op piekmomenten van 50 kinderen naar 65 kinderen kan gegaan worden. Bijkomend bleek er ook behoefte aan een buitenberging in de tuin. daarbij was het behoud van zo veel mogelijk buitenspeelruimte het uitgangspunt. Bvba architectenbureau marc de Pape ontwierp de plannen na uitgebreid overleg met zowel het gemeentebestuur als met het lokaal Overleg kinderopvang. de geschatte kostprijs voor de uitbreiding bedraagt ,59 euro inclusief btw. 4

5 Uit de gemeenteraad Budgetwijziging de gemeenteraad keurde tijdens de zitting van 31 maart 2011 een budgetwijziging goed. Het betreft bijkomende kredieten voor de volgende uitgaven: - aankoop van benodigdheden voor de vervanging van de drainage van het B- terrein van FC lembeke: euro. - Heraanleg van 4 kruispunten, een fietspad en een fietsoversteekplaats aangezien tijdens de uitvoering meerwerken en overschrijdingen van de vermoedelijke hoeveelheden nodig bleken: euro. - Herstel van de fietspaden Eindeken en aveschoot aangezien de laagst binnengekomen offerte hoger ligt dan het voorziene krediet: euro. - aanstraling van het stadhuis op basis van een offerte van ImEwO: euro. - Uitbreiding van het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang in lembeke: euro. (overdracht uit budget 2010) voor de financiering van de investeringen is een extra overboeking van euro vanuit de gewone dienst nodig. gemeentebestuur subsidieert kleine landschapselementen Eigenaars en beheerders van gronden kunnen voortaan subsidies ontvangen voor de aanleg en het onderhoud van zogenaamde kleine landschapselementen. Het gemeentebestuur wil met deze financiële ondersteuning: - bestaande landschapselementen behouden en/of herstellen - de ontwikkeling van nieuwe landschapselementen aanmoedigen wat zijn kleine landschapselementen? Het is een verzamelnaam voor hagen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen, knotbomen en poelen. kleine landschapselementen zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk landschap en zijn ideale schuil- en broedplaatsen voor verschillende planten en dieren. kleine landschapselementen zijn ook voor de landbouw erg interessant. ze herbergen nuttige, plaagbestrijdende soorten zoals spinnen, zweefvliegen en loopkevers. streekeigen soorten Je kiest best voor bomen en struiken die in eigen streek thuis horen. ze sluiten mooi aan bij het omliggende landschap. de voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn talrijk. streekeigen bomen en struiken zijn vaak goedkoper, groeien beter, hebben een langere levensduur, zijn beter aangepast aan ons klimaat en zijn beter bestand tegen ziekten en plagen. voorbeelden van streekeigen soorten zijn gewone es, zomereik, zwarte els, haagbeuk, hazelaar, meidoorn, ratelpopulier, sleedoorn, wilde lijsterbes, gelderse roos, hulst, wilgen... Het volledige subsidiereglement vind je op (milieu en natuur < milieu). milieudienst, tel , 5

6 Uit de gemeenteraad aanplakborden Het gemeentebestuur plaatst zes aanplakborden verspreid over het grondgebied van de gemeente. verenigingen kunnen op de aanplakborden promotie maken voor culturele, jeugd- en sportactiviteiten. de jeugddienst stelde een reglement op om het gebruik van de aanplakborden in goede banen te leiden: - de maximaal toegelaten oppervlakte die per activiteit en per vereniging mag worden beplakt is beperkt tot 0,5 m². - Er mag maar één affiche per activiteit worden aangeplakt. - de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke uitgever moeten vermeld worden op de affiche. - de aanplakkingen mogen maximum 3 weken op voorhand aangebracht worden. - Overplakken van andere affiches is verboden, behalve als de datum van de activiteit overschreden is. Het is eveneens verboden de aanplakkingen te bevuilen, onleesbaar te maken of er meldingen of tekeningen op aan te brengen. Het volledige reglement kun je downloaden op met de realisatie van de aanplakborden speelt het gemeentebestuur in op één van de prioriteiten van het jeugdbeleid: jeugdinformatie. zwaar vervoer geweerd op plein tussen vaartstraat en vrouwstraat de kruispunten vaartstraat-plein en vrouwstraat-plein zijn heel recent heraangelegd. de uitgangsvisie van de ontwerper was om zwaar verkeer tussen deze twee kruispunten te weren. sindsdien is de doorgang tussen beide kruispunten verboden voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Op die manier wil het gemeentebestuur dat deel van de dorpskern ontlasten van zwaar verkeer en de verkeersveiligheid verhogen. door de tonnagebeperking wordt ook voorkomen dat zware voertuigen schade veroorzaken aan de pas aangelegde kruispunten. vrombautstraat en windgatstraat herasfalteren Het wegdek in de vrombautstraat en de windgatstraat in lembeke is dringend aan vervanging toe. Het gemeentebestuur zal de bestrating laten affrezen en opnieuw asfalteren. daarnaast zullen de bermen in de windgatstraat afwisselend links en rechts verbreed worden. Op sommige plaatsen moeten rubberen rijbaankussens de snelheid van het verkeer afremmen. de kostprijs voor de werken wordt geschat op ,00 euro exclusief btw. eretitel Brandweer vrijwillig brandweerman Erik van de veere bereikte de leeftijdsgrens van zestig jaar. de gemeenteraad verleende hem eervol ontslag en kende een afscheidspremie toe voor zijn jarenlange inzet. premies voor jubilarissen en eeuwelingen Het gemeentebestuur schenkt huwelijksjubilarissen al langer een cadeaucheque. voortaan ontvangen ook personen die honderd jaar of ouder worden een attentie onder de vorm van een geschenkcheque die besteed kan worden bij de lokale ondernemers. de waarde van de cheque is gelijk aan de bereikte leeftijd. huwelijken sinds de wet van 12 juli 2009 tot wijziging van het Burgerlijk wetboek kan de gemeenteraad de locaties aanduiden waar huwelijken voltrokken kunnen worden. de locatie moet wel openbaar zijn met een neutraal karakter en het gemeentebestuur moet er het exclusief gebruiksrecht over hebben. voortaan kun je huwen in: - het oude stadhuis, Plein 1 in kaprijke - het administratief Centrum, veld 1 in kaprijke - het sociaal huis, lembeke-dorp 43 in lembeke 6

7 vakantiejobs Bij het gemeentebestuur Het gemeentebestuur zoekt voor de zomervakantie: Monitoren voor de buitenschoolse kinderopvang Je bent 18 jaar of ouder en je volgt een opleiding kinderverzorging of hebt ervaring in het begeleiden van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar? stel je dan zeker kandidaat! Het betreft een halftijdse job (vier uur per dag) in de kinderopvang in kaprijke of lembeke. de kinderopvang is gesloten van 18 tot 31 juli 2011 dus dan ben je vrij. veronique lehoucq, coördinator buitenschoolse kinderopvang, tel , tel of gsm , Hoofdmonitoren voor de speelpleinwerking kinderen van drie tot vijftien jaar kunnen tijdens de zomervakantie naar hartelust spelen, knutselen en ravotten bij de speelpleinwerking in kaprijke. Het gemeentebestuur zoekt twee enthousiaste hoofdmonitoren om de speelpleinwerking gedurende 25 uur per week te leiden. Ben je minimum 18 jaar oud en behaalde je het brevet van animator? dan ben jij misschien de geknipte persoon! Sportmonitoren voor sportkampen tijdens de schoolvakanties de sportdienst zoekt gekwalificeerde sportmonitoren (> 18 jaar) voor de kleuter- en omnisportkampen tijdens de schoolvakanties. sportdienst, tel , de volledige profielomschrijvingen vind je op Heb je interesse in één van deze vakantiejobs? aarzel niet en bezorg je curriculum vitae en motivatiebrief vóór zaterdag 14 mei 2011 aan: College van burgemeester en schepenen veld 1, 9970 kaprijke elektronisch Betalen sinds enkele maanden kun je aan de balies in het administratief Centrum betalen met bancontact. voorheen kon je enkel elektronisch betalen met Proton. Opnieuw een stap voorwaarts op het vlak van klantgerichtheid. Jeugddienst, tel , 7

8 Uit het OCMW premie personen met een handicap Het OCmw ondersteunt de zorg voor personen met een handicap door een premie van 75 euro per jaar toe te kennen aan: 1. mensen die de verzorging en de opvoeding op zich nemen van een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar en met een invaliditeitsgraad van minstens 66% voor kinderen geboren voor 02/01/1996 minstens 6 punten op de 3 pijlers minstens 4 punten op de 1ste pijler voor kinderen geboren vanaf 02/01/ Personen vanaf de leeftijd van 21 jaar die beschikken over een attest van de FOd sociale zekerheid waarop een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 9 punten is vastgesteld. de premie voor personen met een handicap moet aangevraagd worden bij het OCmw. Het volledige reglement vind je op (OCmw < sociale dienst <toelagen). mantelzorgpremie Het OCmw van kaprijke kent een mantelzorgtoelage toe aan personen die op vrijwillige en onbezoldigde basis een zorgbehoevende persoon verzorgen. mantelzorgers staan op een heel intense manier in voor de verzorging van een zorgbehoevende persoon, zodat deze zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. de premie bedraagt 300 euro per jaar en moet door de mantelzorger zelf aangevraagd worden bij het OCmw. Om in aanmerking te komen voor deze premie moet de zorgbehoevende gescoord worden op de BEl-profielschaal. Een maatschappelijk werker van het OCmw zorgt hiervoor. als de zorgbehoevende persoon al een premie ontvangt vanuit de zorgverzekering, kan de mantelzorger geen premie meer ontvangen. de zorgbehoevende moet niet inwonen bij de mantelzorger, maar beiden moeten wel in de gemeente gedomicilieerd zijn en er effectief verblijven. Het reglement van de premie vind je op (OCmw < sociale dienst <toelagen). personenalarmtoestel Het OCmw stelt voor de senioren van de gemeente alarmtoestellen ter beschikking tegen een maandelijkse vergoeding van 12,50 euro. deze dienstverlening moet het mee mogelijk maken dat senioren zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen. Bij problemen kunnen ze 24 uur op 24 terecht bij een alarmcentrale die, indien nodig, onmiddellijk contact opneemt met personen die door de senior werden opgegeven. gratis juridisch advies Iedereen wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met vragen van juridische aard zoals: Hoe geef ik mijn huuropzeg? wat zijn mijn rechten/plichten als ouder/kind? Ik ontvang een erfenis die voornamelijk bestaat uit schulden: wat moet ik doen? Een deurwaarder legt beslag op mijn bezittingen of ik wil een regeling voor mijn schuldenlast? Ik kom in contact met de federale politie: wat zijn mijn rechten? Ik ben het slachtoffer van een ongeval, burenhinder, diefstal, schade aan mijn eigendom met dergelijke vragen kun je elke tweede dinsdag van de maand gratis terecht bij een advocaat in het OCmw, lembeke-dorp 43 in lembeke. gelieve op voorhand een afspraak te maken via de eerstvolgende zitdagen vinden plaats op dinsdag 10 mei en dinsdag 14 juni deze dienstverlening wordt georganiseerd door de gentse Commissie voor Juridische Bijstand (JB). zij staat open voor iedereen en is kosteloos. OCmw kaprijke, lembeke-dorp 43, 9971 lembeke, tel , 8

9 Bibliotheekflash sluitingsdagen de bibliotheek in kaprijke is gesloten op vrijdag 3 juni en maandag 13 juni de uitleenpost in lembeke is gesloten op zondag 1 mei 2011 en van zondag 12 juni tot en met woensdag 29 juni 2011 wegens de verhuis. uitleenpost lembeke verhuist! de lembeekse uitleenpost van de bibliotheek verhuist begin juli tijdelijk van de voormalige jongensschool in de kerkstraat naar het handelspand in de Eeklostraat 24/0001. de uitleenpost zal gesloten zijn vanaf zondag 12 juni tot en met woensdag 29 juni tijdens die periode kun je terecht in de bibliotheek van kaprijke. Op 3 juli 2011 zal de nieuwe uitleenpost in de Eeklostraat operationeel zijn. kom je die dag naar de nieuwe vestiging dan maak je kans op een leuke verrassing! de openingsuren in lembeke blijven dezelfde. Ook jij kunt helpen bij de verhuis: neem net voor de verhuisperiode minstens 10 uitleenmaterialen mee. gezocht Het bibteam is op zoek naar een vrijwilliger of vrijwilligster die de boekendienst aan huis kan verzorgen in lembeke. voor de minder mobiele klanten van de bibliotheek mag de verhuis niet betekenen dat ze niet meer kunnen lezen of een dvd ontlenen. Heb jij tijd om voor die mensen de bibliotheekmaterialen aan huis te leveren, neem dan zeker contact op via tel of BiBliotheek of internet? welke meerwaarde biedt een bibliotheek als zoveel informatie (zelfs boeken onder de vorm van e-boeken) digitaal beschikbaar is? dit is een veelgehoorde vraag en niet in het minst vanuit de boekenwereld zelf! zelfs Europa bouwt aan een Europese digitale bibliotheek. de bibliotheken zijn zelf prominent aanwezig op google en andere zoekmachines. dient een gemeentebestuur dan nog te investeren in een fysieke bibliotheek? misschien eerst enkele misvattingen uit de weg ruimen: Niet iedereen beschikt thuis over internet: 30% van de vlamingen beschikt er niet over. Niet iedereen die over internet beschikt, kan vlot de juiste informatie vinden. Niet iedereen wenst enkel antwoorden te vinden via zoekmachines. Niet iedereen is overtuigd van de meerwaarde van digitale sociale netwerken. Niet iedereen vindt internet een doel dan wel een middel. maar wat is dan eigenlijk het bestaansrecht van een bibliotheek? de bibliotheek dient vooral een inspirerende plaats te zijn waar ontmoeten mogelijk blijft. deze publieke ruimte dient een kwaliteitsvolle proeverij te zijn waarbij er zaken aangeboden worden die je leven verrijken. de bibliotheek dient voor zowel jong als oud opnieuw de plek te worden waar je kunt lezen, nadenken, ontdekken, ontwikkelen en ontmoeten. nieuw: knipmode Het tijdschrift knipmode wordt aangeboden in de bibliotheek van lembeke. Bibliotheek kaprijke, Plein 24, 9970 kaprijke, tel , bibindespotlight.blogspot.com. 9

10 Uit de jeugddienst wvdo-gvd.pdf opvoeden is meegroeien Het Regionaal Netwerk Opvoedingsondersteuning meetjesland plaatst tijdens de week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei 2011 opnieuw de belangrijke en bijzondere taak van ouders en andere opvoeders in de kijker. dit jaar doen de lokale coördinatoren dit onder het motto Opvoeden is meegroeien. Niet alleen kinderen groeien, ook ouders groeien. als ouder groei je mee met je kinderen, elke dag opnieuw. de verschillende acties en initiatieven tijdens de week van de Opvoeding: 1 10/02/11 15:03 Jeugdconsulent, tel , mee! n e en i e ei o r g s r er e d u O w.meegroeimeter..bbee www. - belichten positief opvoeden - maken vragen over opvoeden bespreekbaar - promoten het aanbod aan opvoedingsondersteuning In kaprijke kunnen 12- tot 18-jarigen via Facebook deelnemen aan de fotowedstrijd shoot your parents. voor de lagere schoolkinderen is er een zaadjesactie uitgewerkt. alle activiteiten zijn gebundeld in de kalender op doe zeker ook eens de zelftest op e g.be ing.b edin voed opvo deop deo ande 10

11 Uit de sportdienst subsidies sportverenigingen Erkende sportverenigingen kunnen rekenen op subsidies van het gemeentebestuur om de verdere uitbouw van hun werking te stimuleren. alle reglementen en aanvraagformulieren kun je downloaden op be. ga naar de startpagina en klik rechtsboven op het blokje formulieren, reglementen en belastingen. Bezorg je subsidiedossier vóór 15 juli 2011 aan de sportdienst. laattijdige aanvragen komen niet in aanmerking voor subsidiëring. getest en goedgekeurd de sportdienst is erg blij met de realisatie van het omnisportterrein en de zone voor hoogspringen op het sportcentrum in lembeke. atletiekclub de Boslopers maakt al gretig gebruik van de vernieuwde atletiekzone voor hoogspringen en tijdens de buitenspeeldag op 6 april 2011 hadden de jonge deelnemers de eer om als eersten het omnisportterrein uit te testen. Niets dan blije gezichten. Het gebruik van het gloednieuwe terrein is vrij voor iedereen die zich wil uitleven in zowel basketbal, voetbal, hockey, badminton als tennis. meetjeslandse sportdag voor 50+ de sportdienst en de meetjeslandse Burensportdienst organiseren op dinsdag 10 mei 2011 opnieuw de meetjeslandse sportdag voor 50+, een sportief evenement voor actieve en minder actieve 50-plussers. de deelnemers kunnen er op een ontspannende manier hun favoriete sport beoefenen of kennis maken met nieuwe sporttakken. Programma: uur: onthaal in de sporthal van lembeke uur: start activiteiten tot uur: lunchpauze met muziek uur: start namiddagactiviteiten uur: gratis koffie en gebak en gezellig samenzijn de deelnemers kunnen zowel in de voormiddag als in de namiddag twee sporten kiezen. Er is keuze uit wandelen (8 km), fietsen, yoga, Fit-o-meter, omnikin, tennis, curvebowls, conditietraining, lijndansen, badminton, aerobic/bbb... Je kan inschrijven voor een halve dag of voor een volledige dag. voor een volledige dag betaal je 5 euro, voor een halve dag 3 euro. Inschrijven doe je vóór 3 mei 2011 bij de sportdienst. 11

12 Uit de sportdienst start nieuw tennisseizoen Ben je een ervaren tennisser? speel je af en toe een partijtje tennis met vrienden? Of denk je al jaren dat tennis misschien wel een sport voor jou is Op het sportcentrum in lembeke liggen vier gravelterreinen op jou te wachten. de terreinen zijn gedurende het tennisseizoen dagelijks toegankelijk van tot uur. meer informatie over de voordelige tarieven vind je op Om het tennis in onze gemeente extra te promoten, werkt de sportdienst samen met tennisschool Ni & Co vzw. Bekijk snel het aanbod en schrijf je in via de sportdienst! Lentelessen Iedere woensdag van 27 april tot en met 29 juni 2011 (8 lessen) (niet op 15 en 22 juni 2011) groep 1 ( ) van tot uur groep 2 ( ) van tot uur groep 3 ( 1994 tot ) van tot uur Iedere zaterdag van 30 april tot en met 25 juni 2011 (8 lessen) (niet op 18 juni 2011) kidstennis ( ) van tot uur groep 1 ( ) van tot uur groep 2 ( ) van tot uur groep 3 ( 1994 tot ) van tot uur deze reeksen gaan pas door bij minimum 4 inschrijvingen. Prijs lentelessen kidstennis: 65 euro Prijs lentelessen groep 1 t.e.m. groep 3: 80 euro per reeks Driedaagse tennisstages voor volwassenen en jongeren geboren vóór 1994 op volgende data: stage juli: op 18, 19 en 21 juli 2011 stage augustus: op 8, 9 en 11 augustus 2011 telkens van tot uur Prijs per driedaagse: 30 euro de 3-daagse tennisstages gaan pas door bij een minimum van 4 inschrijvingen. 3 tennisinitiatiekampen voor kinderen van 5 tot 16 jaar tijdens deze kampen leren de kinderen de basistechnieken van de tennissport. Op het einde van het tenniskamp wordt een tornooitje georganiseerd onder de deelnemers. de kampen gaan door op volgende data: van maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli van maandag 18 tot en met woensdag 20 juli van maandag 8 tot en met vrijdag 12 augustus de sportkampen starten om uur en eindigen om uur. deelnemen kost 45 euro voor de 5-daagse sportkampen en 30 euro voor het 3-daagse sportkamp (verzekering inbegrepen). Inschrijven bij de sportdienst. Het aantal plaatsen is beperkt. de tenniskampen gaan pas door bij minimum 8 inschrijvingen. zomersportkampen voor kleuters van 3 tot 6 jaar: 5, 6 en 7 juli , 23 en 24 augustus 2011 Omnisport voor kinderen van 7 tot 12 jaar: 12 tot en met 15 juli , 25 en 26 augustus 2011 meer informatie over deze sportkampen is voorzien in de zomerbrochure die begin juni verspreid wordt. sportdienst kaprijke, Heihoekse kerkwegel 11, 9971 lembeke, tel , 12

13 Uit de technische dienst ruim op en win! Hou de bermen en paden proper! doe mee met je gezin, je vrienden, je buren, je sportclub of je vereniging en win! groepjes opruimende dames en heren die zich laten fotograferen, maken kans om te triomferen! dit is een warme oproep aan alle inwoners om deel te nemen aan de grote opruimactie op zaterdag 21 mei aan de zwerfvuilactie is een fotowedstrijd met prachtige prijzen verbonden. de opruimactie is het resultaat van een samenwerking tussen het gemeentebestuur, Ivm, de milieuraad en de dorpsraad lembeke. aanmelden doe je mee met je gezin, je vrienden, je buren, je sportclub of je vereniging? meld je aan: vóór zaterdag 14 mei 2011 via tel of vermeld bij je aanmelding hoeveel personen de groep telt. Op die manier kan het gemeentebestuur het nodige materiaal (fluohesjes, handschoenen, vuilniszakken en grijpers) reserveren. groepsfotowedstrijd Ruim op, neem een foto en win! Bezorg je foto vóór 31 mei 2011 aan: College van burgemeester en schepenen veld 1, 9970 kaprijke of naar prijzen 1ste prijs: 300 euro - 2de prijs: 150 euro 3de prijs: 100 euro - 4de prijs: 50 euro wedstrijdreglement foto de foto moet de opruimactie illustreren. de foto moet minstens 5 personen tonen die deelnemen aan de actie. de foto moet genomen zijn op grondgebied kaprijke, Bentille of lembeke. de foto mag in kleur of zwart-wit zijn. Een selectie van de ingezonden foto s wordt tentoongesteld op de speculoosfeesten en/of op de websites van de organisatoren. de deelnemer waarborgt dat hij/zij de originele auteur is van de foto. deelname deelname staat open voor iedereen, behalve voor de leden van de jury. inzending Elke deelnemer mag maximaal drie foto s insturen. Bij elke foto staat vermeld waar en wanneer hij werd genomen (tussen 14 en 22 mei 2011). Elke deelnemer vermeldt naam, adres, telefoonnummer en adres. de foto s mogen zowel digitaal (ongeveer 1280 x 860 pixels) als fysiek (aangebracht op een karton van a4- formaat) worden ingezonden. de organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, schade of technische problemen bij de inzendingen. Uiterste inzenddatum is 30 mei de jury de beslissing van de jury is onherroepelijk. prijzen de jury selecteert vier winnaars (300, 150, 100 en 50 euro). de jury behoudt zich het recht om de hoofdprijs op te splitsen bij een ex-aequo. de uitslag wordt bekend gemaakt op de jaarmarkt. aansluitend op de bekendmaking reikt de jury de prijzen uit. alle deelnemers aan de fotowedstrijd ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de prijsuitreiking. overige Bepalingen de winnende foto s worden gepubliceerd op het internet en ter beschikking gesteld aan de media. de ingezonden foto s blijven in het bezit van de organisatie. de organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor de schending van auteursrechten door derden. 13

14 Uit de technische dienst een Blik op de technische dienst de medewerkers van de technische dienst hebben een heel divers en uitgebreid takenpakket. we nemen ons voor om in ieder infoblad een aantal van hun werkzaamheden te belichten: aanleg nieuwe petanquebaan op het sportcentrum in kaprijke Comfortabel fietsen door onderhoud fietspaden tijdelijk herstel wegen samen voor goedkopere groene energie wil je ook besparen op je energiefactuur? En daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van het provinciebestuur. samen met heel veel andere inwoners bied je je zo aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op 1 juni 2011 op een online veiling hun beste bod geven. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je of je effectief van energieleverancier verandert. Je krijgt hiervoor zelfs een maand de tijd. Onze gemeente en woonwijzer meetjesland ondersteunen deze actie. Je kan vrijblijvend inschrijven van 26 april tot 31 mei 2011 via de website woonwijzer meetjesland, of kom eens langs tijdens het wekelijkse zitmoment in het administratief Centrum op woensdag tussen en uur. composteren kun je leren! de plaatselijke compostmeesters agnes en Raymond Betsens zijn al vele jaren actief. Johan minnaert vervoegde hen vorig jaar na het volgen van de opleiding. de compostmeesters tonen je hoe eenvoudig het is om zelf een systeem op te zetten om je groente-, fruit- en tuinafval te composteren. Je bespaart er heel wat vuilniszakken en ritten naar het groenafvalpark mee. Plus, je houdt er een heel waardevol product aan over: rijpe compost die de planten en bloemen in je tuin voorziet van de nodige voedingsstoffen om volop te bloeien. de compostmeesters verzorgen van maart tot oktober iedere eerste zaterdag van de maand permanentie in het groenafvalpark 14

15 Uit de technische dienst in de stationsstraat in kaprijke. Je kunt er steeds terecht van tot uur. In de loop van de maand juni, beter bekend als Juni Compostmaand, organiseren de compostmeesters elk jaar een uitgebreide demonstratie. kom dus op zaterdag 18 juni 2011 zeker naar het groenafvalpark. Je kan er tussen en uur kennismaken met verschillende kringlooptechnieken die je zelf gemakkelijk kan toepassen (afhankelijk van de grootte van je tuin, je eigen voorkeur ). alle bezoekers krijgen er een hapje, een drankje en een kleine attentie. daarnaast valt er ook een compostbak, een compostvat en een ligzetel te winnen. goedkoop lenen voor groen investeren Het gemeentebestuur biedt haar inwoners een interessante energie- en dus geldbesparende dienstverlening aan. sinds 1 april 2011 kun je een goedkope FRgE-lening afsluiten voor energiebesparende investeringen. Het FRgE is een federaal fonds dat staat voor Fonds ter Reductie van de globale Energiekost. deze leningen worden niet verstrekt via een klassieke bank maar via de lokale entiteit veneco 2 met wie het gemeentebestuur een overeenkomst sloot voor deze unieke dienstverlening. Onder deze energiebesparende maatregelen vallen onder meer: - plaatsing van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie (enkel renovatie) - plaatsing van hoogrendementsbeglazing (enkel renovatie) - vervanging van bestaande centrale verwarmingsketels (enkel renovatie) - plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling (enkel renovatie) - uitvoering van een energieaudit in de woning (enkel renovatie) - installatie van een zonneboiler (ook voor nieuwbouw) - plaatsing van een geothermische warmtepomp (ook voor nieuwbouw) - installatie ventilatiesysteem d met warmterecuperatie (ook voor nieuwbouw) - plaatsing driedubbele beglazing (ook voor nieuwbouw) - Opgelet! Het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen en energiebesparende maatregelen die worden gedaan door doe-het-zelvers komen niet in aanmerking! de werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer. Om een lening aan te vragen moet je een offerte van de aannemer kunnen voorleggen. voor de effectieve uitbetaling moet je de facturen indienen. hoeveel lenen en wat kost het? Ben je eigenaar/bewoner, eigenaar/ verhuurder of huurder, dan kun je een FRgE-lening aangaan die minimaal euro bedraagt en maximaal euro. deze moet op een termijn van 5 jaar afbetaald zijn. de intrest bedraagt 2% per jaar maar voor de meeste werken betaalt de federale overheid daarvan 1,5% (intrestbonificatie) terug onder de vorm van een groene lening. de overblijvende 0,5% kun je inbrengen in de personenbelasting. dit maakt de lening bijna renteloos. de terugverdientijd is beperkt zodat je snel kan genieten van je besparing op energievlak. voor diegenen die het financieel wat moeilijker hebben, is er bijkomende ondersteuning mogelijk. veneco 2 werkt namelijk nauw samen met de lokale OCmw s voor een begeleidingstraject: bekijken welke investeringen het meest interessant zijn, hulp bij het zoeken van een aannemer, opvolgen van de werken, het betalen van de factuur en het aanvragen van de subsidies en premies waar je recht op hebt. In het administratief centrum, op www. kaprijke.be en op vind je een interessante brochure met alle uitleg. veneco 2, Port arthurlaan 11, 9000 gent, , 15

16 Uit de technische dienst technische dienst snoeit verschillende medewerkers van de technische dienst volgen later dit jaar een bijkomende opleiding snoeien. Het snoeien van bomen, struiken en hagen is namelijk niet zo eenvoudig als het lijkt. verschillende soorten vereisen een verschillende aanpak. daarnaast zal het gemeentebestuur extra veiligheidsmateriaal aankopen om arbeids- of andere ongevallen te voorkomen. Opgelet, volgens het reglement op de gemeentelijke administratieve sancties is het voor burgers verboden om bomen of struiken op het openbaar domein zelf te snoeien. zonder de nodige kennis ter zake kun je ze namelijk zodanig beschadigen dat ze afsterven! geen telefoonboek nodig? spaar Bomen! als milieubewuste gemeente willen we truvo, de uitgever van de gouden en witte gids, helpen om tot een optimale bedeling van de telefoongidsen te komen. Recent onderzoek toont aan dat 8 op de 10 gezinnen de gidsen thuis willen blijven ontvangen. 2 op de 10 gezinnen krijgen dus een gids die ze niet gebruiken. Om dit te voorkomen, geven wij hierbij de links van de verschillende sites waar je je kunt uitschrijven als je de gidsen niet meer wenst te ontvangen: Uitschrijven kan via of Uitschrijven voor de komende editie kan tot 25 mei schrijf je je later uit dan zul je nog één keer de telefoongidsen ontvangen. milieudienst, tel , 16

17 Uit de dienst cultuur en toerisme aanvragen werkingsmiddelen 2011 Erkende culturele verenigingen ontvangen elk jaar werkingsmiddelen van het gemeentebestuur. de aanvraag formulieren voor het bekomen van de ondersteuning in 2012 zijn begin april bezorgd aan de voorzitters van de verenigingen in kwestie. de formulieren moeten uiterlijk op 31 mei 2011 bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, veld 1, 9970 kaprijke. Na registratie worden de aanvragen aan de cultuurraad bezorgd voor advies. Opgelet, verenigingen die hun aanvraag niet tijdig indienen, kunnen hun subsidie gedeeltelijk of geheel verliezen. denk je in aanmerking te komen voor deze subsidie, maar je hebt het formulier nog niet ontvangen? Neem dan gerust contact op met de dienst toerisme, tel , Het formulier is ook te vinden op www. kaprijke.be onder de rubriek Formulieren, reglementen en belastingen. week van de amateurkunsten Eind april-begin mei neemt het gemeentebestuur elk jaar deel aan de week van de amateurkunsten (wak). duizenden mensen geven zich in hun vrije tijd over aan hun artistieke passie. velen doen dit in een vereniging of in groep. anderen gaan de solotoer op. tot en met zondag 1 mei 2011 kun je in galerie stadhuis terecht voor een tentoonstelling in het kader van de wak: Op de gelijkvloerse verdieping kun je de fototentoonstelling meetjeslandse Hoeves bewonderen. de beelden van fotografen Roger demeyer en Jean- Pierre drubbels vloeien voort uit een project van de kruiskenshoeve in sintlaureins. Robert accoe vangt er als vrijwilliger jongeren op die doorgaans in een instelling verblijven. Op de eerste verdieping kan je kennismaken met werken van Christine de Cock, marianne van waeyenberghe, Johan du Pré, Jacqueline Everaert en marc van Hecke. - marc van Hecke is al sinds halverwege de jaren 60 bezeten van fotografie. Na een periode van zwart-witfotografie (Fotoclub Ebes gent) verschoof zijn interesse later naar dia s (Fotoclub Balgerhoeke). momenteel legt hij zich vooral toe op digitale fotografie. - Johan du Pré begon bij de gentse fotoclub vtb. vervolgens was hij tien jaar lid van de Oost-vlaamse Unie voor Fotografie waar hij verantwoordelijk was voor de diawedstrijden. In 1983 behaalde hij zijn diploma fotografie aan de academie voor schone kunsten in gent. In 1974 behaalde hij de titel van meester bij de FIaP. zijn echtgenote Jacqueline Everaert legt zich vooral toe op het bewerken van foto s met Photoshop. - marianne van waeyenberghe volgde schilderkunst aan de academie van Eeklo. drie jaar geleden greep ze terug naar het penseel. ze schildert met acrylverf op doek en creëert zowel moderne als abstracte kunst. - Christine de Cock heeft altijd graag getekend. Enkele jaren geleden kreeg ze tijdens een bezoek aan zonneheem Eeklo opnieuw de smaak te pakken. ze is niet specifiek gebonden aan één bepaalde manier van werken. Christine de Cock werkt even graag met acryl, waterverf of pastelkrijt. gratis toegang. toegankelijk van tot uur en van tot uur. Op zaterdag 30 april 2011 van tot uur en op zondag 1 mei 2011 van tot uur. dienst toerisme, tel

18 Uit de dienst cultuur en toerisme erfgoeddag 2011: armoe troef Elke eerste zondag na de paasvakantie ontwaakt vlaanderen in een collectieve erfgoedroes. Erfgoeddag 2011 is volledig opgebouwd rond het thema armoe troef. Het zwaartepunt van deze editie ligt op hoe armoede in het verleden werd beleefd, geregistreerd, beoordeeld en bestreden. vaak zijn dergelijke verhalen niet of onvoldoende gekend. armoede draait ook niet enkel om het financiële verhaal, maar is nauw verweven met sociale aspecten. doorheen de geschiedenis ziet je dat de kijk op armen veranderde en dat de maatschappij op verschillende manieren omging met deze kwetsbare groep mensen. tussen en uur kan je 17 boeiende activiteiten bezoeken in het Meetjesland, elk met hun eigen invalshoek en benadering van het thema. Erfgoedcel meetjesland, tel , erfgoeddag. In Galerie Stadhuis kun je tussen en uur werken bewonderen van leden van Fotoclub Balgerhoeke. Jacqueline Everaert, Johan du Pré en marc van Hecke brengen armoede in beeld. de toegang is gratis. Zoethoudertjes in het Bardelaeremuseum: armoede treft alle lagen van de bevolking. wat kun je over de arme kinderen vertellen? daarvan vind je weinig sporen terug in musea, archieven en boeken. veel liefde kregen ze allicht niet. werd die daarom afgekocht met zoethouders? Helaas had snoep in het verleden soms een wrang bijsmaakje van alcohol, opium, speeksel en straatvuil. deze expositie dist een onbekende geschiedenis op. Een doordringende kijk op het snoepgoed van de arme, kleine tweevoeter: hilarisch, ontroerend, gruwelijk of vertederend, in evenveel emoties als smaken en kleuren. Bardelaeremuseum, ledestraat 42, 9971 lembeke, tel , oproep open monumentendag Het Open monumentencomité neemt op zondag 11 september 2011 opnieuw deel aan de Open monumentendag. Het evenement staat dit jaar helemaal in het teken van het jaarthema conflict. Het Open monumentencomité is daarom op zoek naar oorlogsfoto s van kaprijke of lembeke, soldatenkostuums en voorwerpen die verband houden met wo I en wo II. wil je deze tijdelijk ter beschikking stellen aan het comité? Neem dan contact op met Rita dhanens, Eikenlaan 22, 9971 lembeke, tel , of Hélène de Bruyn, lembeke-dorp 21, 9971 lembeke, tel , dienst toerisme, veld 1, 9970 kaprijke, tel , fax , 18

19 Uit de dienst cultuur en toerisme galerie stadhuis 6 mei 29 mei 2011 Eric goeminne schilderijen Eric goeminne is geboren in Izegem. zoals vele west-vlamingen trokken zijn ouders naar het amerikaanse continent, meer bepaald naar Brazilië. zoals het een Izegemnaar past, kwamen ze er terecht in de schoenenindustrie. In Porto allegre van zowel waterverf, olieverf, een pen als houtskool creëert hij prachtige werken met landschappen, interieurs, figuren de ervaringen die hij beleefde in zuidamerika blijken duidelijk uit zijn werken. Hij kiest vaak voor sterke kleuren. ging Eric naar de academie voor vrij tekenen en schilderen. voor de fabriek maakte hij ontwerpen voor schoenen. In 1955 keerde de familie terug naar Izegem. In 1965 begon Eric als kunstenaar met een eigen onderneming. met behulp de galerie is elke werkdag toegankelijk van tot uur en van tot uur, behalve op maandag. Op zonen feestdagen kun je de galerie bezoeken van tot uur. daarnaast is er ook bezoek mogelijk op afspraak. de toegang is gratis. galerie stadhuis, Plein 1, 9970 kaprijke, tel , 19

20 Kortjes op een rij met Belgerinkel naar de winkel Liefde is... doe tussen zaterdag 7 mei en 11 juni 2011 je boodschappen met de fiets. dat is niet alleen een goede zaak voor het milieu maar ook voor je gezondheid en je portemonnee. de actie met Belgerinkel naar de winkel staat in 2011 volledig in het teken van de liefde. liefde voor elkaar en liefde voor de fiets! En fietsen en liefde, dat is zoals Romeo en Julia: voor elkaar gemaakt. doe je tussen 7 mei en 11 juni 2011 boodschappen met de fiets, dan krijg je in elke deelnemende winkel (zie voor een volledig overzicht), het plaatselijk Cm-kantoor of in de bibliotheek een stempel op je spaarkaart. Een volle spaarkaart en een opleg van amper 25 euro leveren je de originele picknickponcho van modeontwerpster kaat tilley op! waterdicht van buiten om te schuilen als het regent, zacht van binnen om gezellig te pauzeren tijdens een fietstocht. daarbovenop maak je kans om de enige echte belgerinkelfiets, een romantisch fietsweekend in Parijs (toch de hoofdstad van de liefde) of één van de vele andere prijzen te winnen. liefde in de etalage UNIzO organiseert ook een wedstrijd voor de deelnemende handelaars. de handelaars die hun etalage het mooist aankleden in het thema van de liefde, maken kans op een mooie prijs. de foto s van de etalages van de deelnemende handelaars verschijnen op de website van het Nieuwsblad. Iedereen kan meestemmen! met belgerinkel naar de winkel is een initiatief van de Bond Beter leefmilieu, de Unie van zelfstandige Ondernemers (UNIzO) en de Christelijke mutualiteit. zoals elk jaar slaan de gemeentebesturen van kaprijke en sint-laureins de handen in elkaar voor een gezamenlijke actie. de actie wordt feestelijk afgesloten met de prijsuitreiking en receptie op zaterdag 1 juli 2011 in het oude stadhuis in kaprijke. UNIzO-afdeling kaprijke-lembeke-sint- Jan-In-Eremo, Hendrik van de veere, gsm , dco krekenland Bestaat 5 jaar! de gemeentebesturen van assenede, kaprijke en sint-laureins bundelden 5 jaar geleden de krachten. vanuit het Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap richtten ze de dienstenchequeonderneming krekenland op. dco krekenland vzw creëert duurzame jobs voor mensen die dicht bij huis willen werken ten dienste van de mensen uit de regio die behoefte hebben aan huishoudhulp. met 4 coördinatoren, ongeveer 50 werknemers en een fors uitgebouwd klantenbestand is dco krekenland uitgegroeid tot een kwaliteitsbewuste en sterke onderneming. Het systeem van de dienstencheques biedt voordelen voor zowel de werknemer als de klant: voor de werknemer: werknemers worden op een reguliere manier tewerkgesteld en genieten een maandelijks inkomen, eindejaarspremie, verzekeringen voor de klant: Een dienstencheque met een waarde van 20,80 euro per gepresteerd uur, kost dankzij de subsidie van de federale staat slechts 7,50 euro voor de particulier, die daarenboven ook nog geniet van een belastingaftrek. Om aan de wensen van elke klant te voldoen, maken de coördinatoren op voorhand goede afspraken. de klanten krijgen eveneens ondersteuning bij de inschrijving bij sodexo om hun dienstencheques te bestellen. infoavond Om het jubileum kracht bij te zetten, nodigt dco krekenland zowel potentiële 20

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen.

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Herfstsportkampen Vanaf 14 september om 08.00 uur kunt u hier1 inschrijven voor onze herfstsportkampen.

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 In te vullen door het secretariaat ontvangstgegevens Waarvoor dient het inschrijvingsformulier? Met het invullen van het inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

Info Sportdagen & Sportweken

Info Sportdagen & Sportweken Sportdienst Eeklo Info Sportdagen & Sportweken www.eeklo.be/sport Sportdienst Eeklo Algemene informatie Doelgroep Onze schoolsportdagen en -weken richten we in voor leerlingen van het kleuteronderwijs,

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel. Deel B: Schriftelijk gedeelte

Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel. Deel B: Schriftelijk gedeelte Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel Deel B: Schriftelijk gedeelte Naam: Voornaam: Geboortedatum: Naam van de instelling: Land: Taak 1 30 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE WEDSTRIJDREGLEMENT XIU actie schooljaar 2017-2018 THE FLUO CHALLENGE Inleiding THE FLUO CHALLENGE is een wedstrijd die georganiseerd wordt door de vzw XIU. Scholen die deelnemen aan deze wedstrijd proberen

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van internationale G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 Iedereen die in 2017 zestien jaar is of wordt kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger. Een vrijwilliger met attest animator verdient dit

Nadere informatie

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond Sportdienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 fax: 09 266 80 10 sportdienst@stad.gent Botermarkt 1 9000 Gent Belangrijke informatie voor de

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

Ben je op zoek naar een zinvolle studentenjob in 2013?

Ben je op zoek naar een zinvolle studentenjob in 2013? Ben je op zoek naar een zinvolle studentenjob in 2013? Klik hier voor het inschrijvingsformulier 1 Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de volgende studentenjobs vacant zijn tijdens

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS

MONUMENTENZORG TYPE 1 : STRAATGEVELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst cultuur MONUMENTENZORG Aanvraag tot het bekomen van een stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle, niet-beschermde gebouwen (aan te vragen voor aanvang

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

Samenaankoop voor beginners

Samenaankoop voor beginners 4. Zelfde groot voordeel vanaf 500 liter Samenaankoop voor beginners Begin april 2008 betaalden we voor 1 liter stookolie 0,8238 euro! Een historisch record. Wie kan dat nog betalen? Tientallen kwb-afdelingen

Nadere informatie

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen.

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Artikel 1 Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Dit reglement bepaalt de gemeentelijke erkenningsvoorwaarden voor sportverenigingen en de voorwaarden voor toekenning

Nadere informatie

FAQ Solidarity Award

FAQ Solidarity Award FAQ Solidarity Award Wat is het doel van de wedstrijd ING Solidarity Award? Wie kan deelnemen aan de wedstrijd ING Solidarity Award, wat zijn de verkiesbaarheidscriteria? Hoe kan ik mijn vereniging inschrijven?

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van laagdrempelige G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Het project werd ingediend door het gemeentebestuur van Zulte.

Het project werd ingediend door het gemeentebestuur van Zulte. Goedgekeurde korte termijnprojecten oproep 2009 In 2009 werden voor het eerst middelen vrijgemaakt door de minister bevoegd voor plattelandsbeleid om lokale projecten te ondersteunen die een meerwaarde

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 Huurdersbond Oost-Vlaanderen v.z.w. Grondwetlaan 56 b 9040 Sint-Amandsberg Tel.: 09/223.28.77 223.6.20 / Fax: 071/83.53.62 09/234.04.73 www.huurdersbond.be e-mail: huurdersbond.o-vl@pandora.be

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg Harelbeke Tel. 056/ Aanbod Sportkampen zomervakantie

Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg Harelbeke Tel. 056/ Aanbod Sportkampen zomervakantie Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg 21 8530 Harelbeke Tel. 056/73.34.60 www.harelbeke.be/sport Aanbod Sportkampen zomervakantie Van 6 juli t.e.m. 10 juli 2015 Kleutersportkampen 9 tot 12 u

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Verslag MINAraad Vergadering Dagelijks Bestuur 21 september 2009 Aanwezig : Erauw Pascal (voorzitter), De Smet Kristof (schepen), Looman

Nadere informatie

UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE?

UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE? UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE? Premieleidraad voor het kernwinkelgebied Premies voor een fraai straatbeeld Mooie, verzorgde woningen en handelspanden maken de stad aantrekkelijk. Het stadsbestuur wil

Nadere informatie

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef (enkel het gesproken woord telt) Dames en heren, Welkom op de persconferentie

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat)

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat) Ondersteuning activiteiten afdelingen: de spelregels voor 2013 1. Inleiding Activiteiten in onze afdelingen vormen de hoeksteen van onze sociaal-culturele vereniging. Het is ook de voornaamste voorwaarde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

Informatiebrochure vrijwilligers

Informatiebrochure vrijwilligers Informatiebrochure vrijwilligers Inhoud 1. Het OCMW, een sociaal huis voor alle Truienaren 2. Waarom vrijwilligerswerk bij het OCMW? 3. Voor wie? 4. Wat kun je van ons verwachten? 5. Bij welke diensten

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2015 Bekendgemaakt op 24 maart 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 Stadhuis Botermarkt

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Geïnteresseerde eigenaars worden gevraagd hun blijken van belangstelling kenbaar te maken conform de bepalingen van onderhavige oproep.

Geïnteresseerde eigenaars worden gevraagd hun blijken van belangstelling kenbaar te maken conform de bepalingen van onderhavige oproep. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD GENT OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING : TER BESCHIKKING STELLEN AAN STAD GENT VAN GRONDEN, TERREINEN OF PARKEERPLAATSEN VOOR DE REALISATIE VAN PARK

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud Retributiereglement van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint- en de deelname aan sportieve organisatie

Nadere informatie