Maandelijks: januari en februari 2013 / 41e jaargang nr. 1 UW STAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandelijks: januari en februari 2013 / 41e jaargang nr. 1 UW STAD"

Transcriptie

1 Maandelijks: januari en februari 2013 / 41e jaargang nr. 1 UW STAD

2 DEBRUYNE ARGENTA S affiche POS New Daily 650x950 NL 4.indd 1 23/01/12 09:46 Zakenkantoor DEBRUYNE BVBA CBFA ON DEBRUYNE Allerbeste wensen voor 2013 Carl en Karin Debruyne-Vancoillie Markt NIEUWPOORT Tel Zakenkantoor Debruyne bvba *Gratis, behoudens het versturen van de rekeninguittreksels via de post naar het aangeduide adres door de rekeninghouder. Argenta - Marktplein 13 - NIEUWPOORT - fsma on Fintro Nieuwpoort Goetry De Coninck Marktplein Nieuwpoort 058/ FSMA-nr A-cB Een rekening voor u? De rekening is voor ons. Open nu een Fintro zichtrekening en vermijd kosten*. *Voorwaarden op of bij uw Fintro-agent. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Fintro is een afdeling van Fortis Bank nv (RPR Brussel BTW BE ). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Jürgen Smout, Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel. NF0550. De bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. Fintro is een afdeling van Fortis Bank nv (RPR Brussel BTW BE ). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U.Jürgen Smout, Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

3 VOORWOORD Inhoud Waarde lezers, Na enkele succesvolle edities van Sneeuw in de Stad gooit het stadsbestuur het dit jaar over een andere boeg. Er werd immers niet voor een sneeuwtapijt maar voor een heuse schaatspiste op het Marktplein gekozen. Tijdens IJs in de Stad zorgen zo n 15 chalets rondom de schaatspiste voor een gezellige sfeer in de binnenstad. Verder zijn er op een groot LED-scherm doorlopend films, concertopnames en televisieprogramma s te zien. IJs in de stad loopt tot 6 januari Met een spetterend vuurwerk op oudejaarsavond zetten we het nieuwe jaar 2013 in. In dit nieuwe jaar wordt ook een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Zo zullen de verkozen raadsleden op woensdag 2 januari 2013 hun eed afleggen. Tevens zullen de leden van het nieuwe schepencollege, de OCMW-raad en de politieraad worden verkozen. Tijdens de jongste gemeenteraadszitting van 27 december ll. werd trouwens de stadsbegroting voor het dienstjaar 2013 goedgekeurd. In de volgende editie van dit informatieblad krijgt u een overzicht van het uitgebreid investeringsprogramma waarmee diverse projecten zullen worden gefinancierd. Verder is 2013 ook het jaar waarin Nieuwpoort zijn 850-jarig bestaan viert. Filips van Elzas verleende in 1163 de toenmalige nederzetting Novus Portus een stichtingskeure die haar rechten en verplichtingen op sociaal, economisch, financieel en politiek vlak vastlegde. In de loop van die 850 jaar heeft Nieuwpoort heel wat geleden onder het oorlogsgeweld. Zo raakte onze stad tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de Slag om de IJzer zwaar beschadigd. In 2013 wordt de herdenking van de Groote Oorlog verder grondig voorbereid. Zo werkt de werkgroep Nieuwpoort aan een indrukwekkend herdenkingsprogramma waarmee tevens een vredesboodschap wordt verspreid. En in 2013 wordt ook gestart met de bouw van het bezoekerscentrum op de site van het Koning Albert I-monument. In dit centrum zal de onderwaterzetting van de IJzervlakte uitvoerig worden belicht. Het jaar 2013 is ook het jaar waarin Nieuwpoort fungeert als gaststad voor de Europese wedstrijd Entente Florale. Dit is een Europese competitie die steden en gemeenten bekroont die werk maken van bebloeming, milieu, groen en landschap. De prijsuitreiking van dit internationaal evenement grijpt plaats op vrijdag 27 september Het nieuwe jaar wordt muzikaal ingezet met een prachtig nieuwjaarsconcert op 4 en 5 januari 2013 in Centrum Ysara. Deze nieuwjaarsconcerten worden opgeluisterd door de Nieuwpoort Concert Band en de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort. Namens het stadsbestuur wens ik u een prettig eindejaar en een gezond en vreugdevol nieuw jaar! Burgemeester ir. Roland Crabbe Voorwoord 3 Varia 4 Milieu 5 Oonie 7 Sociale zaken 8 Nieuwpoort in beeld 9 Vrije tijd 16 Varia 23 Veiligheid en preventie 24 Iemand van bij ons 25 Nieuwpoort in beeld 26 Vacature 28 Medische wachtdiensten 29 Gemeenteraad 30 Colofon Tweemaandelijks informatieblad Stadsbestuur Nieuwpoort Redactieadres Stadsbestuur Nieuwpoort Dienst communicatie W. de Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort T , F Lay-out en druk Drukkerij Pattyn Handelsstraat 17, 8630 Veurne T , F Coverfoto editie jan.-feb. Luc David Verantwoordelijke uitgever R. Crabbe burgemeester Marktplein Nieuwpoort 3

4 VARIA Nieuwe samenstelling Adviesraad voor Personen met een Handicap Vanaf 2013 begint ook voor de adviesraden een nieuwe legislatuur. De adviesraad voor personen met een handicap adviseert het stadsbestuur in verband met het gehandicaptenbeleid in onze stad. De werkgroep toegankelijkheid binnen de adviesraad adviseert het stadsbestuur over alle vormen van toegankelijkheid, de toepassing en de uitvoering ervan. De adviesraad is samengesteld uit individuele personen met een beperking die de doelgroep vertegenwoordigen en uit vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties die in contact komen met personen met beperkingen. Wenst u als persoon met beperking te zetelen in de adviesraad? Heeft uw vereniging of organisatie nog geen vertegenwoordiging in de adviesraad en wenst u via een vertegenwoordiging mee te werken aan het gehandicaptenbeleid in onze stad, stuur dan ten laatste op 14 januari 2013 uw kandidatuur naar: Gehandicaptenraad Nieuwpoort, p.a. Dudenhofenlaan 228, 8620 Nieuwpoort of naar Bijkomende inlichtingen kan je bekomen via bovenstaand mailadres of telefonisch via T MeerMobiel Iedereen op weg een informatieplatform voor meer mobiliteit voor personen met een beperking of ouderen Mobiliteit is een basisvoorwaarde om volwaardig en gelijkwaardig aan onze maatschappij te kunnen deelnemen. Personen die door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen worden te vaak geconfronteerd met een gebrek aan centrale informatie over het aanbod op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen. Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid pakt daarom uit met het informatieplatform MeerMobiel. Een nieuwe website en een infolijn maken het bestaande vervoeraanbod doorzichtiger en toegankelijker. Op 30 november 2012 lanceerde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits MeerMobiel. Lancering databank aangepast vervoer en website MeerMobiel Toegankelijkheid en mobiliteit zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom is Enter ook op vlak van mobiliteit bijzonder actief met verschillende onderzoeken en projecten. Zo ontwikkelde Enter in 2011, in samenwerking met IMOB (Instituut voor Mobiliteit, UHasselt) en met steun van de Vlaamse overheid, de databank aangepast vervoer. Dit is een belangrijke eerste stap voor een betere kennis en informatieverstrekking rond aangepast en toegankelijk vervoer. Een uitgebreide inventaris van het bestaande aanbod op het vlak van het toegankelijke openbare halte-haltevervoer en het deur-deurvervoer voor rolstoelstoelgebruikers en andere personen met een mobiliteitsbeperking, leidde tot een gegevensbank met onder andere contactgegevens, werkingsgebied, reservatiemogelijkheden, voorwaarden en informatie over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de opgenomen diensten. Op dit moment bevat de databank: - Infofiches van de Diensten Aangepast Vervoer en andere vervoerdiensten voor rolstoelgebruikers - Infofiches van taxi en locatiebedrijven die rolstoelvervoer verzorgen - Infofiches van Minder Mobielen Centrales en andere diensten van vervoer door vrijwilligers met eigen wagen - Infofiches van 198 NMBS-stations waar bijstand mogelijk is voor personen met een mobiliteitsbeperking, waaronder 131 stations met dienstverlening voor personen met een elektrische of niet-plooibare rolstoel - Infofiches van de belbusgebieden van De Lijn en een infofiche per provincie met de gegevens van de belbuscentrale - Infofiches van ziekenfondsen met gegevens over het niet-dringend zittend ziekenvervoer De website ontsluit sinds 30 november alle informatie op een gebruiksvriendelijke manier. Zoeken naar vervoer in functie van het profiel van de gebruiker en zoeken op kaart Aan de hand van een postcode en een eenvoudig aanpasbaar zoekprofiel krijg je de meest aangewezen vervoersoplossing in de buurt van de gezochte gemeente als resultaat. Zo kan je als rolstoelgebruiker bijvoorbeeld filteren op rolstoeltoegankelijke resultaten. Als je op basis van je inkomen in aanmerking kan komen voor vervoer door de lokale Minder Mobielen Centrale krijg je deze dienst bij de zoekresultaten te zien. Zoeken op kaart is een andere mogelijkheid om een vervoeraanbieder terug te vinden. Via een Google Maps-toepassing kan je zien waar in Vlaanderen de verschillende soorten vervoeraanbieders zich bevinden. Iedere categorie heeft een eigen icoontje. Via het icoontje van een vervoeraanbieder kan je doorklikken naar de individuele fiche. Uitgebreide informatie over aanbod en diensten Het is voor mensen met een beperking of ouderen, hun omgeving en professionelen uit de welzijns- en mobiliteitssector vaak een hele opgave om snel en makkelijk alle informatie over het bestaande aanbod terug te vinden. MeerMobiel biedt je daarom een helder overzicht van het volledige aanbod op vlak van vervoer, dienstverlening, tegemoetkomingen, kortingen of voorrangskaarten voor mensen met een verminderde mobiliteit. Ook vind je er tips over wat je kan doen in geval van problemen en klachten. Volwaardig informatieplatform Het initiatief is meer dan alleen een website en bijhorende databank. Met de lancering van MeerMobiel zorgt Enter voor een centraal informatieplatform op Vlaams niveau waar een heel breed doelpubliek zowel online als offline terecht kan voor meer informatie. Een medewerker van Enter antwoordt telefonisch en via op vragen van gebruikers en professionelen rond vervoer en rond mobiliteit en toegankelijkheid. Volgen van evoluties op vlak van beleid en vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking Het infopunt volgt de actualiteit op de voet en zet interessant nieuws en ontwikkelingen in de kijker, zoals het vooruitzicht op een nieuw Vlaams wetgevend kader voor de compensatie van het aangepast vervoer, de proefprojecten in Vlaanderen rond het concept van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer en internationale initiatieven. Monitor van toegankelijkheid van vervoer Verder brengt MeerMobiel evoluties in toegankelijkheid en mobiliteit in kaart en ontwikkelt het project meetindicatoren voor de toegankelijkheid van vervoer. Een jaarlijkse MeerMobielmonitor zal gegevens bundelen over de stand van zaken op vlak van mobiliteit en toegankelijkheid in Vlaanderen en zo een belangrijk instrument vormen voor zowel het werkveld als het beleid. Meer informatie Voor meer informatie over de website en toegankelijkheid en mobiliteit in het algemeen, kan je terecht bij Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, Wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen en nieuwe initiatieven op vlak van aanbod en informatie over aangepast en toegankelijk vervoer, kan zich inschrijven op de nieuwsbrief van MeerMobiel via de website of door een te sturen naar meermobiel.be. Wie telefonisch meer informatie wil, kan bellen naar 011/ MeerMobiel is een initiatief van Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, met steun van de Vlaamse Overheid. 4

5 MILIEU Ophaling huisvuil januari en februari 2013 Alle afvalkalenders vindt u op Zone A: Nieuwpoort-Bad Ophaling huisvuil: buiten vakantieperiodes twee keer in de week op maandag en vrijdag. Tijdens de vakanties iedere dag (ook s zondags ophaling huisvuil). Ophaling PMD: 7 en 21 januari 2013 en 4 en 18 februari 2013 Ophaling papier en karton: 28 januari 2013 en 25 februari 2013 Ophaling GFT: 14 en 28 januari 2013 en 11 en 25 februari 2013 Zone B: Simli Ophaling huisvuil: één keer per week op maandag. Ophaling PMD: 7 en 21 januari 2013 en 4 en 18 februari 2013 Ophaling papier en karton: 28 januari 2013 en 25 februari 2013 Ophaling GFT: 14 en 28 januari 2013 en 11 en 25 februari 2013 Zone C: nieuwe wijken Ophaling huisvuil: één keer per week op dinsdag. Ophaling PMD: 7 en 21 januari 2013 en 4 en 18 februari 2013 Ophaling papier en karton: 28 januari 2013 en 25 februari 2013 Ophaling GFT: 14 en 28 januari 2013 en 11 en 25 februari 2013 Zone D: stadskern Ophaling huisvuil: één keer per week op vrijdag. Ophaling PMD: 7 en 21 januari 2013 en 4 en 18 februari 2013 Ophaling papier en karton: 29 januari 2013 en 26 februari 2013 Ophaling GFT: 7 en 21 januari 2013 en 4 en 18 februari 2013 Oproep kandidatuurstelling nieuwe milieuraad Nieuwpoort beschikt reeds sinds begin de jaren 80 over een adviesraad voor milieu en natuur. De milieuraad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het stedelijk milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijke debat met betrekking tot dit beleid. De milieuraad is bevoegd om het stadsbestuur te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, heeft ook een informatieve en sensibiliserende taak en de samenwerking met andere adviesraden en de natuurwerkgroep (de Kerkuil) is van essentieel belang. De milieuraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tweemaal per jaar. De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd bij het opstellen van het ontwerp van milieubeleidsplan en de rapportering in het kader van deze overeenkomst en over de gemeentelijke begroting en begrotingswijzigingen in verband met milieu. Overeenkomstig het gemeentelijk reglement inzake werking en organisatie van de milieuraad loopt het lidmaatschap gelijk aan deze van het mandaat der gemeenteraadsleden. Inwoners van Nieuwpoort kunnen zich kandidaat stellen door het formulier in te vullen en te bezorgen aan Luc Leye, technische dienst, cel milieu, Willem De Roolaan 90. De uiterste datum van inschrijven is voorzien op 31 januari Download het formulier op rubriek inwoner bestuur adviesraden milieuraad. Info: technische dienst, cel milieu T Kerstbomen Breng op 4 januari 2013 je kerstboom naar het strand ter hoogte van het Hendrikaplein. Op het Hendrik Geeraertplein (Nieuwpoort-Stad), Sint-Jorisplein (Sint-Joris) en het Dorpsplein (Ramskapelle) wordt een container geplaatst van 8 tot 12 u. Nieuwe geluidsnormen muziek De Vlaamse Regering keurde op 17 februari 2012 de geluidsnormen voor muziekactiviteiten definitief goed. Deze zijn van kracht vanaf 1 januari De normen beogen een evenwicht tussen voldoende muziekbeleving en het beperken van gehoorschade. Zone E: buitenrand stad, Sint-Joris en Ramskapelle Ophaling huisvuil: één keer per week op donderdag Ophaling PMD: 7 en 21 januari 2013 en 4 en 18 februari 2013 Ophaling papier en karton: 29 januari 2013 en 26 februari 2013 Ophaling GFT: 7 en 21 januari 2013 en 4 en 18 februari 2013 Opgelet: De vroegere zone F bestaat niet meer. De straten van zone F werden toegevoegd aan zone E. Ophaling papier en karton bij handelaars Iedere maandag = oranje kleur op de afvalkalender gratis ophaling papier en karton. Data: 7, 14 en 21 januari 2013 en 4, 11 en 18 februari 2013 U kunt ook papier en karton meegeven in de weekophaling Fost Plus (afvalkalender = gele kleur) maar met een beperking van 1m³. Opgelet! Papier en karton moeten zuiver aangeboden worden. Alle niet vervuilde papier- of kartonwaren zoals papieren zakken en dozen, tijdschriften, kranten, folders, boeken, schrijf- en machinepapier worden opgehaald. Let wel, plastic folie van kranten, tijdschriften en folders moet u verwijderen. Wat zeker niet mag: vuil of vet papier, cellofaanpapier, behangpapier en aluminiumfolie. Klachten inzake ophaling GFT: IVVO klantendienst T Klachten inzake ophaling huisvuil, PMD, papier en karton: netheidsbeheerder M Algemene inlichtingen: TD cel milieu T Alle zones: huisvuil ten vroegste aanbieden vanaf 18 u. de avond voor de ophaling tijdens de periode oktober maart. De nieuwe indeling ziet er als volgt uit: Eerste cat. een niet-ingedeelde muziekactiviteit Tweede cat. melding 3de klasse Derde cat. Vlarem 2de klasse maximaal geluidsniveau 85 db(a) LAeq,15min maximaal geluidsniveau 95dB(A) LAeq,15min maximaal geluidsniveau 100 db(a) LAeq,60min Cafés, muziekactiviteiten in openlucht of tent Afwijking via CBS is mogelijk Afwijking via CBS is mogelijk (echter niet meer dan 12 dansactiviteiten per jaar) Alle nadere info over deze nieuwe wetgeving vind je op Thema s Hinder en risico s - Geluidshinder - Beleid en maatregelen - Geluidsnormen muziekactiviteiten. Geen verplichting om het geluidsniveau te meten Geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit gemeten Een begrenzer (limiter) is toegelaten maar niet verplicht Geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit gemeten en geregistreerd Gratis ter beschikking stellen van oordopjes voor het publiek 5

6 Grote inzamelmaand frituurvet en olie opnieuw groot succes De Vlaamse gezinnen brachten tijdens de maand oktober minstens liter frituurvet en olie naar het containerpark in het kader van de Grote Inzamelmaand frituurvet en -olie. Dat blijkt uit cijfers van Interafval, het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de Vlaamse afvalintercommunales. De actie zet daarmee het succes van voorgaande acties verder. De Vlaamse afvalintercommunales organiseerden in oktober 2012 de Grote Inzamelmaand in samenwerking met Valorfrit. Tijdens die maand kreeg de bezoeker één tombolaticket per liter gebruikte frituurolie of vet die hij correct inleverde op het containerpark. Deelnemers maakten daarbij kans op een reeks mooie prijzen: bioscooptickets, frietketels en fietsen. Bijna gezinnen waagden hun kans en deden tegelijk een bijdrage aan de recyclage. Met de Grote Inzamelmaand willen de Vlaamse afvalintercommunales de gezinnen helpen om zoveel mogelijk frituurvet en olie correct in te zamelen. Dan kunnen ze namelijk gerecycleerd en hergebruikt worden als milieuvriendelijke biodiesel. Van één liter correct ingezamelde olie of vet wordt bijna één liter biodiesel gemaakt. Niet alleen zorgen de Vlaamse gezinnen er dus voor dat de oliën en -vetten wegblijven uit afvoerbuizen of het restafval, ze ondersteunen ook de productie van milieuvriendelijke brandstof. In het werkingsgebied van IVVO hebben bezoekers deelgenomen aan de wedstrijd. Hierbij zijn er codes ingevoerd waarbij men kans maakte op een cinematicket, frietketel of fiets. Helaas is er in het IVVO-werkingsgebied geen winnaar aangeduid voor de fiets. Er werden wel 9 frietketels als prijs weggegeven alsook 10 cinematickets. De cinematickets werden door de VVSG al opgestuurd naar de winnaars. De 9 deelnemers mochten op dinsdag 4 december ll. de gewonnen frietketel in ontvangst nemen bij IVVO, Bargiestraat 6 te Ieper. De winnaars van de frietketels zijn: Aerbeydt Miguel uit Nieuwpoort Sockeel Marc uit Beveren aan de IJzer (Alveringem) Gruwez Noella uit Haringe (Poperinge) Debeerst Imani uit Adinkerke (De Panne) Dupont Pascal uit Heuvelland Louagie Gino uit Veurne Smeyers Herman uit Oostduinkerke (Koksijde) Booghs Mario uit Diksmuide Vanrobaeys-Brys Annie uit Ieper Vergroot de hoop brengt ,18 euro op voor het Kinderkankerfonds Afgelopen zomer vond opnieuw de actie Vergroot de hoop plaats. Er werd massaal taxus ingezameld op de containerparken in de IVVO-regio. Enkel op het containerpark van De Panne was er geen taxusinzameling omdat tijdens de voorgaande jaren is gebleken dat er in die regio weinig taxus groeit en bijgevolg weinig taxus wordt aangeleverd op het containerpark van De Panne. De opbrengst van deze actie gaat integraal naar het Kinderkankerfonds. Mevrouw Annemie Van Puyvelde mocht een cheque van ,18 euro in ontvangst nemen. Deze chequeoverhandiging vond plaats op dinsdag 4/12/2012 in de kantoren van IVVO aan de Bargiestraat 6 te Ieper. In de IVVO-regio werd 202,57 m 3 taxus ingezameld. Hierbij een overzicht van de hoeveelheid taxus die werd ingezameld per containerpark. Containerpark Diksmuide 23,10 m 3 Groenpark Ieper 59,08 m 3 Containerpark Koksijde 14,25 m 3 Containerpark Nieuwkerke 8,85 m 3 Containerpark Nieuwpoort 5,40 m 3 Containerpark Poperinge 46,13 m 3 Containerpark Veurne 30,73 m 3 Containerpark Vleteren 15,03 m 3 Dit is heel wat meer in vergelijking met vorig jaar. Toen werd er 125,86 m³ taxus ingezameld waardoor we euro konden schenken aan het Kinderkankerfonds. 6

7 OONIE Sociale vaardigheidstraining voor jongeren Vind je het moeilijk om vrienden te maken? Durf je niet goed neen te zeggen? Weet je niet altijd hoe je je in een groep moet gedragen? Voor wie? - jongeren tussen 12 en 18 jaar - kleine groep tot 10 personen Welke thema s komen aan bod? - omgaan met groepsdruk - voor jezelf opkomen - kritiek geven en krijgen - zelfbeeld en positief denken Door wie gegeven? De sessies worden verzorgd door een ervaren trainer van vzw een-voud, Inge Vancauwenberghe, klinisch psychologe (www.een-voud.be). Wanneer en waar? - 6 zaterdagen van 10 tot 12 u. - data: 2/2, 9/2, 23/2, 2/3, 9/3 en 16/3/ vergaderzaal, 1ste verdieping stedelijk zwembad, Leopold II-park Kostprijs? Jongeren die in Nieuwpoort wonen betalen 20 voor de volledige training, anderen betalen 45. Inschrijven of meer info? Via OONIE: T (Shana) of M (Ilse) Jongeren die in Nieuwpoort wonen krijgen voorrang bij de inschrijvingen. OONIE s tip Tutje afleren Fopspenen of tutjes kunnen een echte troost zijn voor baby s en peuters. Zuigen is immers aangeboren gedrag dat kinderen spontaan toepassen om zich op hun gemak te voelen en hun emoties te beheersen. Daarnaast kan een tutje je kind rust geven, momenten verzachten als het pijn heeft en helpt het wiegendood te voorkomen. Bevestig eventueel een doekje of knuffeltje aan de fopspeen. Met het stoppen met de fopspeen blijft dan het doekje of knuffeltje over en is het een minder heftig afscheid. Kies een rustige periode, bijvoorbeeld een lang weekend of een schoolvakantie. Neem niet een periode waarin andere spannende dingen te gebeuren staan als de verjaardag, Sinterklaas, de komst van een nieuwe baby of een vakantie met het gezin. Dat kunnen momenten zijn waarop je kind juist de steun van een tutje nodig heeft. Ouders klagen regelmatig dat ze al van alles geprobeerd hebben, maar dat het toch niet lukt. Vaak gaan de eerste twee dagen zonder tut goed, maar begint je kind op de derde dag te zeuren. Juist dan moet je doorzetten. Ben je zelf moe of heb je veel stress, dan zul je toegeven en toch het tutje maar weer geven om van het gezeur af te zijn. Dat is heel begrijpelijk, maar je moet dan weer van voor af aan beginnen. Dus kies voor je kind, maar ook voor jezelf een goed moment om met afbouwen te beginnen en hou vol! Bouw het zuigen af door overdag het tutje steeds minder en voor steeds kortere periodes te geven. Bijvoorbeeld alleen nog om te slapen en als het kind echt verdrietig is. Leid hem af op momenten dat hij toch naar zijn fopspeen vraagt. Als het overdag goed gaat, kan je starten met het afleren bij het inslapen. Vooral de eerste dagen zal je peuter moeite hebben met inslapen. Een knuffel ter vervanging kan helpen. Deze fase kan erg moeilijk zijn, maar probeer vol te houden en door te gaan. De meeste peuters zijn na een week gewend om in te slapen zonder speen. Moedig je kind aan en beloon het als het goed gaat. Straf je kind nooit, ook al lukt het niet meteen om te stoppen. Het is belangrijk dat je je kind erbij betrekt, want dan is de kans op slagen het grootst. Verbied het niet botweg, maar bedenk een ritueel dat je samen met je kind uitvoert. Leg vooral de nadruk op het positieve en besteed weinig aandacht aan een mislukking. Elk kind vindt het fijn om voor een prestatie beloond te worden. Zo n beloning hoeft niet altijd een cadeautje te zijn. Prijzen is ook een beloning. Dat heeft twee functies: je geeft aan dat je begrijpt hoe moeilijk het is en je kind krijgt er zelfvertrouwen door. Eventueel kan je kind het tutje ZELF in de prullenbak gooien of meegeven aan Sinterklaas, de Paashaas als symbolische afsluiting van de babytijd. Je kan het ook aan een ballon binden en samen het tutje uitzwaaien. Het gaat erom dat de tut definitief weg is. Een kind van een jaar of drie, vier beseft dat en realiseert zich ook dat zeuren dan geen zin meer heeft. Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je pas vaarwel zegt als je kind het idee heeft dat het voldoende afscheid heeft genomen. Het moet zijn of haar eigen besluit zijn. Meer informatie over opvoeden? Een baby heeft een grote zuigbehoefte. Hierdoor oefent de baby zijn spieren om goed te kunnen drinken. Gemiddeld neemt rond de zevende maand deze zuigbehoefte af. Als een kind tandjes heeft gekregen, kan het kauwen en hoeft het zuigen niet meer. Op dat moment hebben een tutje, duim of de vingers in de mond geen functie meer. Het worden dan gewoonten die nadelige gevolgen kunnen hebben. Om afwijkingen aan het gebit te voorkomen, is het belangrijk dat een kind zijn tutje weg legt voor zijn volwassen tanden er doorkomen. Er wordt aangeraden de tut overdag af te bouwen rond de leeftijd van twee jaar. Het continu zuigen heeft een slechte invloed op het gebit van je kind. Je kan vanaf drie jaar ook s nachts beginnen met afbouwen. Hoe langer je daarmee wacht, hoe moeilijker het wordt. Een kleuter zal bijvoorbeeld meer protesteren. Bovendien maakt een ouder kind meer spannende dingen mee en heeft z n tutje dus vaker nodig als troost. Wat kan je doen? Ga niet te plotseling en te drastisch te werk. Kies een moment om rustig uit te leggen waarom het belangrijk is om te stoppen: dat het beter is voor de groei van de tandjes en dat je kind te groot wordt voor een tutje. 7

8 SOCIALE ZAKEN Groepsaankoop: kies voor goedkopere groene energie Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de Provincie West-Vlaanderen. Ook de Stad Nieuwpoort ondersteunt dit initiatief. Nog tot 5 februari 2013 kan je je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgave kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. De Provincie West- Vlaanderen biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid aan om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. Jij hoeft je alleen maar in te schrijven vóór 5 februari Je kan inschrijven voor elektriciteit en/of gas. Zo bied jij je samen met heel veel andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 6 februari 2013 hun beste bod doen. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. Pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert. Sinds september 2012 moet je ook geen verbrekingsvergoeding meer betalen bij het vroegtijdig opzeggen van je contract. Stap voor stap begeleiding De Provincie stelde de firma ichoosr aan om de groepsaankoop te organiseren en je stap voor stap te begeleiden. ichoosr verzamelt de inschrijvingen via Je vindt er ook een antwoord op de veel gestelde vragen. Heb je nog meer specifieke vragen, dan kan je iedere werkdag van 9 u. tot 17 u. en op dinsdag ook tot 21 u. terecht bij ichoosr via het gratis infonummer Na de veiling op 6 februari 2013 krijg je van hen een gepersonaliseerd aanbod. Pas dan beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat. Wat is groene stroom? Groene energie komt voort uit energiebronnen die hernieuwbaar zijn, die dus niet uitgeput kunnen geraken. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, windenergie of energie door biomassa: door het vergisten van groenten-, fruit- en tuinafval. Nog een pluspunt is dat deze energiebronnen minder tot geen vervuilende gassen zoals CO2 of andere broeikasgassen in de lucht sturen. Voor wie? Alle particulieren kunnen gratis deelnemen. Daarnaast ook bedrijven met een jaarverbruik beperkt tot kwh elektriciteit in laagspanning en kwh gas. Bedrijven met een hoger verbruik en hoogspanningsklanten kunnen terecht bij de groepsaankoop van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen. Inschrijven Neem je laatste eindafrekening (van 12 maanden) van elektriciteit en/of aardgas bij de hand en schrijf je online in op (doorklikken op provincie West-Vlaanderen). Inschrijven kan tot 5 februari Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Je kan je laten inschrijven via het sociaal huis of via Peter Lansens van het OCMW. Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Contactgegevens: Sociaal huis: Canadalaan 3 T Openingsuren: maandag van 10 u. tot 12 u. en 13 u. tot u., dinsdag t/m vrijdag van 10 u. tot 12 u. OCMW - Peter Lansens: Astridlaan 103 T Openingsuren: maandag van 8.30 u. tot u. en u. tot u., dinsdag t/m vrijdag van 8.30 u. tot u. Ook een groepsaankoop energie voor grotere bedrijven De POM West-Vlaanderen wil meer ondernemers de stap laten zetten naar milieuvriendelijke en uiteraard ook goedkopere energie. Dit jaar wordt samengewerkt met de POM Limburg en de POM Antwerpen om de groep deelnemers nog groter te maken. Deze groepsaankoop is bedoeld voor professionele contracten met een elektriciteitsverbruik van meer dan kwh/jaar en/of een gasverbruik van meer dan kwh/jaar Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich nog inschrijven tot eind januari Deze deelname is in tegenstelling tot de groepsaankoop voor particulieren en kleine professionele verbruikers wel te betalen. Meer info: Lenen aan 0 % bij FRGE Zit je in één van volgende situaties? Je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds (klevertje van het ziekenfonds eindigt op een 1). Jouw jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer dan ,33 verhoogd met 3.018,74 per persoon ten laste. Je doet beroep op schuldbemiddeling. Je doet beroep op budgetbegeleiding bij het OCMW. Dan kan je: Lenen aan 0% voor enkele energiebesparende maatregelen. Ondersteuning krijgen gedurende het volledige renovatietraject. Zo krijg je hulp bij het bepalen van de beste energiebesparende investeringen, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van premies. Zit je NIET in één van bovenstaande situaties, dan is het nog steeds mogelijk om een lening te verkrijgen aan een lage rentevoet van 2 % voor het uitvoeren van enkele energiebesparende maatregelen. Meer info op De aanvraag dient te gebeuren via het sociaal huis, Canadalaan 3, 8620 Nieuwpoort - T Openingsuren: maandag van 10 u. tot 12 u. en 13 u. tot u., dinsdag t/m vrijdag van 10 u. tot 12 u 8

9 NIEUWPOORT IN BEELD Zestig jaar gehuwd Lucienne De Ridder en Werner Van Den Berghe stapten op 6 december 1952 in het huwelijk. Lucienne werkte als directiesecretaresse bij een Brusselse verzekeringsmaatschappij terwijl Werner actief was als rijksambtenaar bij de Arbeidsinspectie. Het koppel gaat regelmatig op cruisevakantie. Lucienne en Werner genieten van een flinke wandeling langs de Havengeul en beiden voelen zich goed thuis in Nieuwpoort. De jubilarissen hebben een zoon, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen op wie ze bijzonder trots zijn. Barbarafeest brandweer De Nieuwpoortse brandweer zette traditiegetrouw de verdienstelijke brandweerlui in de bloemetjes. Martine Gunst, Margriet Deman en Philip Rathé hebben 25 jaar dienst achter de rug terwijl Marc Vandenauwele met 15 jaar graad werd gevierd. Op het feest werden volgende brevetten en attesten uitgereikt: Jorge Tavares, Thomas Billiet, Robin Bolle, Nico Germonpré, Danny Landuyt, Kjell Lemaire, Mike Peeters, Dylan Vantroyen en Kevin Verhaeghe (brevet brandweerman); Mike Declercq en Kevin Vynck (brevet hulpverlener-ambulancier); Bruno Franssens en Mathijs Demey (brevet korporaal); Martin Gyselinck (brevet sergeant); Martin Gyselinck en Frederik Dewaele (certificaat B-Fast); Peter Bendels en Kristof Vercoutter (attest oefeninstructeur). 9

10 NIEUWPOORT IN BEELD Veertig jaar SK Trianon Voetbalclub SK Trianon werd op 25 oktober 1972, veertig jaar geleden, opgericht. De club die tot de pioniers van de liefhebbersvoetbalploegen in Nieuwpoort behoort werd op 20 oktober ll. gehuldigd op het stadhuis. Het bestuur bestaat uit Freddy Debruyne (voorzitter-materiaalmeester), Gino Coulier (secretaris-schatbewaarder), Koen Dehaemers, Geoffry Delanghe, Ronny Devries, Rik Depelsmaeker en Micheline Vosté (bestuursleden). SK Trianon organiseert jaarlijks een voetbaltornooi tijdens de zomer. Dit jaar was het tornooi met de twintigste uitgave toe aan een jubileumeditie. Cultuurprijs 2012 Tijdens de openingszitting van de 33ste Cultuurdagen nam Friede Lox de Cultuurprijs 2012 in ontvangst. Friede is een gediplomeerde toeristische gids die al duizenden mensen in Nieuwpoort en omstreken heeft rondgeleid. Ze is tevens bestuurslid van de West-Vlaamse Gidsenkring-afdeling Westhoek. Daarnaast is Friede lid van het dagelijks bestuur van de cultuurraad en secretaris van de Vrienden van het Patrimonium. Ze vertegenwoordigt deze vereniging in de bibliotheekraad. Friede Lox is tevens auteur van diverse publicaties waaronder het naslagwerk De Haven van Nieuwpoort: een belevenis dat als handleiding in de basisscholen wordt gebruikt. Verder zet Friede zich belangeloos in als documentalist voor het culturele leven in onze stad en ze werkt ook regelmatig samen met de dienst cultuur, de dienst toerisme en de stedelijke bibliotheek. 10

11 48ste editie scholenwedstrijd De prijsuitreiking van de scholenwedstrijd, een initiatief van de Verbroedering der Vaderlandslievende Maatschappijen, greep plaats op 10 november ll. Aan deze 48ste editie namen opnieuw leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs en van het 1ste en 2de jaar middelbaar onderwijs deel. De wedstrijd leert de jongeren op een educatieve manier over de geschiedenis van onze streek. De deelnemers kregen een waardebon als geschenk. Diamanten jubileum Adelin Bontemps en Anna Schuurmans stapten op 16 augustus 1952 in het huwelijksbootje. Het diamanten paar verhuisde in 2011 van Dworp naar Nieuwpoort. Adelin werkte vroeger bij de Bank van Brussel. Het koppel heeft veel gereisd en trok 15 jaar lang naar een vakantiewoning in Westende. De jubilarissen hebben een dochter en een kleinzoon. 11

12 VARIA 21/12/ /01/2013 IJs in de Stad Dagelijks van 11 u. 20 u. IJsschaatspiste op het Marktplein met après-ski sfeer, LED-scherm met films, concertopnames en Tv-programma s. Gratis tramtickets te verkrijgen bij de dienst toerisme op het Hendrikaplein zolang de voorraad strekt. Schaatsbeurt: 5 per persoon, schaatsen inbegrepen of 40 voor een 10-beurenkaart. Verenigingen en groepen vanaf 20 personen: 3 per persoon. Huur schaatshulp: 2 per persoon. Sluitingsuur op oudejaarsavond: 17 u. Info: toerisme Nieuwpoort T /12/ /01/2013 Eindejaarsfeest aan zee - Huifkartochten Dagelijks van u u. Telkens vertrek op het Hendrikaplein. Info: Di 01/01 om 14 u. Wo 02/01 - Do 03/01 Vr 04/01 - Za 05/01 Telkens om 15 u. Do 03/01 om 14 u. Do 07/02 om 14 u. Vr 04/01 om 17 u. Za 05/01 om u. Za 05/01 om 16 u. Za 05/01 om 18 u. Di 08/01 om u. Wo 19/01 om 19 u. Zo 05/02 om 9.45 u. Di 12/02 om u. Eindejaarsfeest aan zee DJ Franzke Locatie: Hendrikaplein. Organisatie: Handelsbond Verenigd Nieuwpoort-Bad Eindejaarsfeest aan zee Theaterband feat. Koen De Smet Locatie: Hendrikaplein. Organisatie: Handelsbond Verenigd Nieuwpoort-Bad Gezellig samenzijn Wil je mensen ontmoeten in een ontspannen sfeer met een kopje koffie of een lekker pintje? Kom dan iedere eerste donderdag van de maand van 14 u. 17 u. naar Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Eindejaarsfeest aan zee David Vandyck Locatie: Hendrikaplein. Organisatie: Handelsbond Verenigd Nieuwpoort-Bad Eindejaarsfeest aan zee De Romeo s Locatie: Hendrikaplein. Organisatie: Handelsbond Verenigd Nieuwpoort-Bad Kerstboomverbranding Kerstboomverbranding op het strand ter hoogte van het Hendrikaplein. Met bedeling van sprot en ware dranken. Info: toerisme Nieuwpoort T Vuurwerk Als afsluiter van de kerstboomverbranding. Op de Zeedijk t.h.v. het Hendrikaplein. Info: toerisme Nieuwpoort T Voordracht Geuzen in de Westhoek In de 16de eeuw waren de Spanjaarden heersers in de Westhoek en de Nederlanden. De Geuzen rebelleerden tegen de Rooms-Katholieke Spaanse bezetter en onderdrukker. Jan VAN ACKER, wetenschappelijk medewerker in Ter Duinen Koksijde, vertelt over het lot van onze voorouders ten tijde van de Beeldenstorm: een periode van verzet, repressie en daaruit voortvloeiende volksverhuizingen. Toegang: 4 voor niet-leden en 3 voor leden van het Davidsfonds. Cultuurabonnement geldig. Locatie: Cultuurhuis, Hoogstraat 2. Info: Davidsfonds Nieuwpoort T Gastro Vita bij Vinofilia Een hartelijke ontvangst, demonstratie en/of uitleg door de chef over de bereidingen van het menu, de recepten, genieten van het menu van aperitief tot koffie met een passend wijntje. Info: Gastro Vita, Vinofilia, Marktstraat 30 Bijeenkomst Postzegelclub van de Westhoek Elke eerste zondag van de maand komt de Postzegelclub van de Westhoek samen om het nieuws uit de filateliewereld te bespreken en om postzegels uit binnen- en buitenland te bestuderen. Postzegelveiling onder de aanwezigen. Raadplegen van de bibliotheek. Spreekbeurten door vermaarde filatelisten. Niet in juli en augustus. Locatie: hotel Cosmopolite, Albert I-laan 141. Info: T T Onze IJslandvaarders Welke drang bezielde de 19de eeuwse vaders en zonen uit de Westhoek om 6 maanden op een houten zeilschip de barre, striemende

13 IJslandse zeeën te doorkruisen op kabeljauwvangst? Johan Depotter, gids in het visserijmuseum, zocht 25 jaar naar een antwoord. Hij bezocht nabestaanden en archieven en legde een indrukwekkende inventaris aan, die hij komt toelichten in deze fascinerende lezing. Tickets: 4 voor niet-leden en 3 voor leden Davidsfonds. Cultuurabonnement geldig. Locatie: Cultuurhuis, Hoogstraat 2. Organisatie: Davidsfonds T TENTOONSTELLINGEN 10/01/ /02/2013 Regiotentoonstelling Nieuwpoortse gewrochten Elektricien Hendrik (Henri) Van Elk werd op 7 maart 1944 door de Duitsers aangehouden. Na een verblijf in de gevangenissen van Brugge en Sint-Gilles belandde hij in het concentratiekamp van Flossenburg. Op het einde van WOII maakte hij de dodenmars naar Dachau mee. Deze tentoonstelling toont u foto s en documenten van Henri Van Elk. Tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Info: bibliotheek, Kokstraat 17A T Do 03/01 om 20 u. SPORT Duikinitiatie Duiken iets voor jou? Kom het eens proberen. De Nieuwpoortse Duikclub geeft aan iedereen vanaf 16 jaar de kans om kennis te maken met de onderwaterwereld. Wil je nadien lid worden, kom naar onze drie vrijblijvende proeflessen: donderdag 10, 17 en 24 januari Proefles: 5 inkom zwembad en verzekering inbegrepen. Tegen de zomer behaal je het brevet van 1* duiker. Info: Nieuwpoortse Duikclub vzw, stedelijk zwembad, Leopold-II park M Zo 06/01 om u. Voetbalwedstrijd KSV Nieuwpoort Cercle Oedelem. Locatie: KSV Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2D. Info: 14/01/ /02/2013 Aquafitness Vanaf maandag 14 januari starten 6 nieuwe lessen Aquafitness telkens van 19 u. tot u. Inschrijven is niet nodig. Kostprijs: inkom zwembad + 1,50 of 1 stempel op de sportpas. Info: stedelijk zwembad, Leopold-II park. 17/01/ /04/2013 Leren zwemmen voor volwassenen en senioren Om te leren zwemmen ben je nooit te oud. Op een aangepaste manier worden de volwassenen begeleid om hun angst in het water te overwinnen en te leren zwemmen. De sessie start op 17 januari en eindigt op 25 april. De lessen vangen aan om u. Info en inschrijvingen: stedelijk zwembad, Leopold-II park. Za 26/01 om 19 u. Zo 03/02 Voetbalwedstrijd KSV Nieuwpoort Jong Male. Locatie: KSV Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2D. Info: Duin Strand Poldertoertocht Moutainbike Afstanden: km. Aangepast parcours voor handbikers van 32km. Elk parcours doorkruist het Militair Kamp van Lombardsijde. Bevoorrading: 1 voor 24 en 32km, 2 voor 46 en 56km. Start tochten: van 8 u. tot u. voor 24, 32 en 46 km en tot u. voor 56km. Jeugd tot 15 jaar: gratis. Afspuitplaats en douches beschikbaar. Organisatie: sportdienst i.s.m. Koninklijke Vrolijke Wielrijders Nieuwpoort. Info en inschrijvingen: sportdienst, Dudenhofenlaan 2B T /02/ /02/2012 Omnisportkamp Van u. Sportkamp tijdens de krokusvakantie voor de lagere schoolkinderen met initiatie tennis, basketbal, hockey, zwemmen en vele andere sporten. Info en inschrijvingen: sportdienst, Dudenhofenlaan 2B T /02/ /02/2013 Bal-balkamp Van 8.30 u u. Sportkamp tijdens de krokusvakantie voor de lagere schoolkinderen met meerdere balsporten. Info en inschrijvingen: sportdienst, Dudenhofenlaan 2B T Za 16/02 om 19 u. Voetbalwedstrijd KSV Nieuwpoort KFC Heist. Locatie: KSV Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2D. Info:

14 18/02/ /04/2013 Start to run Start to run op de atletiekpiste van het sportpark. Duur: 10 weken, 3 x per week een half uurtje. Op maandag, woensdag en vrijdag om 19 u. Prijs: 25 (verzekering en begeleiding inbegrepen). De eerste les start om u. Inschrijvingen: Véronique Vermeiren, Stuiverwijk 47 M of sportdienst, Dudenhofenlaan 2B T Organisatie: sportdienst i.s.m. MACW Nieuwpoort. Za 12/01 om 19 u. Voetbalwedstrijd KSV Nieuwpoort KSC Beernem. Locatie: KSV Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2D. Info: VOORSTELLINGEN OPTREDENS - CONCERTEN Wo 02/01 om 14 u. Kinderfilmnamiddag De Piraten! Een chaotische bebaarde piratenkapitein moet samen met zijn crew een grote droom waarmaken: rivalen Black Bellamy en Cutlass Liz verslaan om de grote prijs Piraat van het Jaar te winnen. Tijdens deze missie vechten zij met een duivelse koningin en ontmoeten zij een kansloze jonge wetenschapper. Dit alles zonder dat wat belangrijk is voor een Piraat uit het oog te verliezen, namelijk Avontuur! Vanaf kleuterleeftijd. Tickets: 3. Met cultuurpas: 1,50. Tickets zijn enkel ter plaatse te koop. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur T Vr 04/01/2013 om 20 u. Za 05/01/2013 om 15 u. Vr 11/01 om 20 u. Nieuwjaarsconcert Elk jaar in januari worden alle muziekliefhebbers verwend met een feestelijk nieuwjaarsconcert. In 2013 zijn we al aan de 4de editie toe waarbij muziek en spektakel nog steeds de vaste ingrediënten zijn. De Koninklijke Katholieke Fanfare en de Nieuwpoort Concert Band brengen elk een programma dat perfect in de Nieuwjaarssfeer past. Laat u meevoeren met deze prachtige muzikale uitvoeringen. Tickets: 2 per persoon, verkrijgbaar bij de dienst voor toerisme en bij de muzikanten van KKFN en NCB. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur T Stef Wijnants SportStories Je kunt er niet omheen kijken: 2012 is een sportjaar om van te snoepen. SportStories bundelt de beste sportverhalen en prestaties en trekt met een live karavaan aan bekende namen door Vlaanderen. Presentator en bedenker Stef Wijnants brengt je live de verhalen en beelden die je nog niet hebt gezien of die je opnieuw moet beleven. Zelfs als je geen sportfanaat bent zullen de verhalen aangrijpen. Tickets: VVK 12 ADD 14,50 en korting voor -26 jaar en 60-plus: VVK 10 ADD 12,50. Cultuurpas geldig: VVK 5 ADD 6,25. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur T Do 17/01 om 14 u. en om 20 u. Donderdag Filmdag CloClo Iedereen kent My Way van Frank Sinatra, maar de echte schepper van dit nummer is de Franse superster Claude François. Liefdevol bekend als CloClo. Weinig levens hebben zo tot de verbeelding gesproken als dat van hem. Met de verkoop van miljoenen platen en diverse wereldhits werd CloClo een mythe van de Franse muziek. Tickets: 4. Filmpas: 25 voor 10 entrees ( 2,50 per film). Met cultuurpas voor Nieuwpoortse jeugd: 2. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur T Za 19/01 om u. Eddy et les vedettes Route Nationale 7 Franse chansons op eigen wijze! Les Eddy s graven dieper in het collectieve bewustzijn en brengen bekende en minder bekende parels van o.a. Charles Trénet, Bourvil, Charles Aznavour en Edith Piaf. Samen met zijn vier uitstekende muzikanten vertegenwoordigt Frank Mercelis een ijzersterke liveband die het Franse chanson op een unieke en verrassende manier terug tot je verbeelding laat spreken! Tickets: VVK 10 ADD 12,50 en korting voor -26 jaar of 60-plus: VVK 8 ADD 10,50. Cultuurpas geldig: VVK 4 ADD 5,25. Leden Nieuwpoort: 2 korting! Cultuurabonnement geldig. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur T Za 02/02 om 20 u. Ensemble Leporello Minnevozen Minnevozen is een krachtige voorstelling waarbij beroepsacteurs historische kostuums aantrekken uit liefhebberij. Als toeschouwer val je snel voor de uitvergrote speelstijl en beland je in een sprookjeswereld van keukenmeidenromantiek, gespeelde naïviteit en clownerie. Arlekiss, de hyper kinetische spilfiguur baant zich jonglerend, dansend, vallend en vliegend een weg doorheen dit heerlijk stuk. Tickets: VVK 10 ADD 12,50 en korting voor -26 jaar of 60-plus: VVK 8 ADD 10,50. Cultuurpas geldig: VVK 4 ADD 5,25. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur T

15 Do 07/02 om 14 u. en om 20 u. Donderdag Filmdag Vlaamse filmmaand Tot Altijd Beste vrienden Thomas en Mario vormen met de mooie Lynn en de jolige Speck vormen ze een vriendengroep. Jaren later is Thomas dokter, Speck filosoof, Lynn uit het zicht verdwenen en voert Mario strijd in de politieke arena. Na een mislukt huwelijk wordt Mario gediagnosticeerd met MS. Hij probeert te genieten van het leven dat hem nog rest maar laat Thomas beloven hem te helpen met euthanasie. Tickets: 4. Filmpas: 25 voor 10 entrees ( 2,50 per film). Met cultuurpas voor Nieuwpoortse jeugd: 2. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur T Wo 13/02 om 14 u. Kinderfilmnamiddag Madagascar 3 Alex de Leeuw, Marty de Zebra, Gloria het Nijlpaard en Melman de Giraffe proberen nog steeds hun weg terug te vinden naar New York. Natuurlijk zijn Koning Julien, Maurice en de Pinguïns ook weer van de partij in dit doldwaze avontuur. De groep ontdekt de perfecte manier om onopgemerkt door Europa te reizen: samen met een circus dat ze helemaal omtoveren in Madagascar stijl. Vanaf kleuterleeftijd. Tickets: 3. Met cultuurpas: 1,50. Tickets zijn enkel ter plaatse te koop. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur T Do 14/02 om 14 u. en om 20 u. Donderdag Filmdag Vlaamse filmmaand Hasta la vista Drie jonge gasten houden van wijn en vrouwen. Het eerste proeven ze met plezier, maar het tweede hebben ze nog nooit mogen smaken. Onder het mom van een wijntour reizen de drie naar Spanje om eindelijk hun maagdelijkheid te verliezen. Niets zal hen tegenhouden. Zeker niet het feit dat de eerste blind is, de tweede in een rolstoel zit en de derde volledig verlamd is. Tickets: 4. Filmpas: 25 voor 10 entrees ( 2,50 per film). Met cultuurpas voor Nieuwpoortse jeugd: 2. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur T Do 21/02 om 14 u. en om 20 u. Donderdag Filmdag Vlaamse Filmmaand Allez Eddy Het verhaal speelt zich af in 1975, het tijdperk dat elke jongen Eddy Merckx wou worden. Ook Freddy, het elfjarige wielertalentje en zoon van slager André. André heeft echter andere zorgen aan het hoofd want zijn beenhouwerij wordt bedreigd door de komst van een supermarkt. Freddy denkt hier anders over, de supermarkt organiseert immers een echte koers waarbij de winnaar Eddy Merckx mag ontmoeten. Tickets: 4. Filmpas: 25 voor 10 entrees ( 2,50 per film). Met cultuurpas voor Nieuwpoortse jeugd: 2. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur T Za 16/02 om 20 u. De Mens wordt 20! Vlaanderens energiekste rocktrio is 20! En dus: terugblikken en FEEST! Met op het podium alle klassiekers, plus een aantal nieuwe nummers en verrassingen. Meezingen mag, wegdromen bij de meer bedachtzame momenten ook. Het publiek is in die jaren probleemloos meegegroeid met de groep. Oude fans zijn gebleven, nieuwe fans zijn erbij gekomen. Niet te missen in dit nu al memorabele feestjaar. Tickets: VVK 16 ADD 18,50 en korting voor -26 jaar en 60-plus: VVK 14 ADD 16,50. Cultuurpas geldig: VVK 7 ADD 8,25. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur T Za 23/02 om 20 u. Southern Soul Jim Cole, Tutu Puoane, Sofie en Kevin Ray Charles, Aretha Franklin, Otis Redding, Booker T & the MG s De Soul Train van Jim Cole houdt halt met het Stax / Atlantic repertoire! Passagiers aan boord zijn Jim Cole met zijn liveband, Zuid-Afrikaanse jazzzangeres Tutu Puoane, de Antwerpse soulzangers Sofie en Idoolwinnaar 2011 Kevin! Verschillende generaties ontmoeten elkaar in Southern Soul. Een absolute must voor de soulliefhebbers. Tickets: VVK 14 ADD 16,50 en korting voor 26 jaar en 60-plus: VVK 12 ADD 14,50. Cultuurpas geldig: VVK 6 ADD 7,25. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur T Do 28/02 om 14 u. en om 20 u. Donderdag Filmdag Vlaamse Filmmaand The Broken Circle Breakdown Als Elise en Didier elkaar ontmoeten is het liefde op het eerste gezicht. Ze zijn totaal verschillend. Zij heeft haar eigen tattooshop, hij speelt banjo in een band. Hij praat, zij luistert. Hij is overtuigd atheïst en tegelijkertijd een naïeve romanticus. Zij is de nuchterheid zelve. Wanneer hun dochter geboren wordt is hun geluk compleet, maar het lot slaat toe wanneer ze ernstig ziek wordt Tickets: 4. Filmpas: 25 voor 10 entrees ( 2,50 per film). Met cultuurpas voor Nieuwpoortse jeugd: 2. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info: dienst cultuur T

16 VRIJE TIJD >Bibliotheek Leden gezocht voor de bibliotheekraad Uiterlijk drie maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet de bibliotheek over een nieuw beheersorgaan beschikken. De bibliotheekraad geeft advies over het beleidsplan en alle andere activiteiten die kaderen in de werking van de bibliotheek. De bibliotheekraad komt viermaal per jaar bijeen op dinsdagavond in de bibliotheek. Liggen boeken, internet, leesbevordering, jeugd, ontspanning of sociaal engagement je nauw aan het hart? Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen voor de bibliotheekraad. In deze raad worden de leners van de bibliotheek, scholen en verenigingen vertegenwoordigd. Er zetelen ook politiek afgevaardigden in. Bezorg je kandidatuur schriftelijk (via post of ) aan Evelyne De Pauw, bibliothecaris van de stadsbibliotheek. Uiterste datum: 31 januari Bibliotheek - Kokstraat 18A Nieuwpoort of Boekendienst aan huis Indien je zelf niet meer naar de bibliotheek kunt komen, komt de bibliotheek naar jou. De boekendienst aan huis van de bibliotheek geeft aan mensen die minder mobiel zijn of tijdelijk niet meer tot in de bibliotheek geraken de kans om boeken, tijdschriften of stripverhalen uit te lenen. Ben je geïnteresseerd of wens je meer informatie over deze dienst? Geef ons een seintje op T Boekentip: eerste leesboekjes In het eerste leerjaar zet je kind z n eerste stapjes in de wondere wereld van het lezen. Als je thuis wil oefenen, dan biedt de bibliotheek je een waaier aan boeken op aangepast AVI-niveau aan. Oproep foto s Gustaaf Buffel Gustaaf Buffel is als schilder vooral bekend om zijn duinengezichten en marines. Tot 1914 was Gustaaf Buffel werkzaam als huisschilder. Na de oorlog baatte hij met zijn echtgenote een winkel van kunstvoorwerpen uit in de Marktstraat te Nieuwpoort. Op deze plaats is nu de handelszaak schilderwerken Vanbillemont gevestigd. Vanaf de late jaren twintig wijdde hij zich volledig aan de schilderkunst. We vinden Buffel ook terug in het Nieuwpoortse verenigingsleven. Hij was actief in de oudleerlingenbond van het College en het plaatselijke Davidsfonds. Voor de tentoonstelling over Gustaaf Buffel zijn we op zoek naar foto s. Ben je in het bezit van een foto waar Gustaaf Buffel op staat? Of van zijn huis/winkel in de Marktstraat? Of van een vereniging waar hij lid van was? Wil je contact opnemen met de bibliotheek als wij die foto mogen lenen of scannen voor de tentoonstelling? De tentoonstelling loopt tijdens de zomer in de Stadshalle (zaal Geeraert) en de stedelijke bibliotheek. Dit project is een samenwerking tussen de dienst voor cultuur en de bibliotheek naar een initiatief van Luc Filliaert. Info: Bibliotheek, Evelyne De Pauw, Kokstraat 18A T Nieuwpoortse gewrochten De tentoonstelling Nieuwpoortse Gewrochten vertelt het verhaal achter de foto uit het julinummer van Nieuwpoort, Uw Stad. Elektricien Hendrik [Henri] Van Elk werd op 7 maart 1944 door de Duitsers aangehouden. Na een verblijf in de gevangenissen van Brugge en Sint-Gilles belandde hij in het concentratiekamp van Flossenburg. Op het einde van WOII maakte hij de dodenmars naar Dachau mee. Op 15 mei 1945 zag Henri zijn vrouw Yvonne Maerten terug. (foto) Deze tentoonstelling toont u foto s en documenten van Henri Van Elk. De Nieuwpoortse Gewrochten is gratis te bezichtigen vanaf 10 januari t.e.m. 20 februari, tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Wie Wat Waar Op de foto, genomen op 23 augustus 1945, zien we de mensen die meegeholpen hebben met de heroprichting en ondersteuning van het Rode Kruis in Nieuwpoort en omstreken tijdens de bevrijding en net na WO II. Van links naar rechts: onderwijzer Jules Pieters, dokter Camille Debaecke (na WOII was hij arts bij het Rode Kruis),?,?,?, Henri De Haemers, [Onder]voorzitter van het Rode Kruis, Léon Van Hove, Mary? (vrouw van Maurice Devolder), Maurice Devolder (woonde in de Kokstraat). Herkent u één van de drie middelste figuren? Laat het ons dan weten op T

17 Verwendag >Bibliotheek Tijdens de verwendag op 20 oktober ll. gaven Marijke Depoorter en Monique Dezwarte creatieve workshops met patchwork, vilt en wol in de bib. De groep Belle stond in voor de muzikale omlijsting. Belle is een akoestisch trio bestaande uit Isabelle Louwye (zang, gitaar), Stefan Van Damme (gitaar) en Jeroen De Keyser (basgitaar). >Zwembad Openingsuren tijdens krokusvakantie Van zaterdag 9 februari t.e.m. zondag 17 februari 2013 Maandag 9.00 u u. Dinsdag 9.00 u u. Woensdag 7.00 u u. Donderdag 9.00 u u. Vrijdag 9.00 u u. Zaterdag 9.00 u u. Zondag 9.00 u u. Sportpassenseizoen Aquafitness Tijdens het voorjaar van 2013 zijn er 6 lessen vanaf maandag 14 januari tot 25 februari De lessen gaan telkens op maandag door van u. tot u. (niet tijdens de schoolvakantie). Leren zwemmen voor volwassenen en senioren Er zijn 12 lessen vanaf donderdag 17 januari tot 24 april De lessen gaan iedere donderdag door van u. tot u. (niet tijdens de schoolvakantie). Winnaars KP Nieuwpoorts bommetje Cat jaar Boudrez Mattis Cat jaar Vanhoucke Amy Cat jaar Counye Rudy Winnaars zwemestafette 1. Beach Boys 3315 m 2. WPCN jeugd 3000 m 3. XBeach 2935 m Info en inschrijvingen: kassa, stedelijk zwembad, Leopold II - park. Nieuwpoortse zwemweek De zwemweek 2012 was opnieuw een groot succes. We kijken terug op een toffe week met veel activiteiten. 17

18 VRIJE TIJD >Sport en recreatie 4de Duin Strand Poldertocht Mountainbike Vernieuwd parcours! Zondag 3 februari 2013 Nieuwe afstand: 24km voor beginnelingen. Andere afstanden: 32km, 46km en 56km. Alle tochten starten en eindigen op het sportpark, Dudenhofenlaan 2b waar tevens ook de inschrijvingen plaatsvinden. Alle afstanden kruisen het militair kamp in Lombardsijde. Starten kan tussen 8 u. en u. Opgelet: voor de 56km tot u. Startgeld: 4. De jeugd neemt gratis deel tot 15 jaar. Bevoorradingen: 1 voor 24km en 32km. 2 voor 46km en 56km. Mogelijkheid tot het reinigen van de fietsen. Er zijn ook douches beschikbaar. Info: sportdienst, Dudenhofenlaan 2b T en Koninklijke Vrolijke Wielrijders Nieuwpoort M Quiz van de sportdienst 2012 Maar liefst 66 ploegen namen deel aan de quiz. Onder leiding van quizmaster Roger Maes werd het opnieuw een gezellige avond met allerlei onderwerpen zoals aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, Nieuwpoort, actualiteit, TV en film en uiteraard ook sport. Voor de rode draad moesten de deelnemers dit jaar zoeken naar iets groot. Het iets groot dat ze moesten zoeken was de COSTA CONCORDIA. De ploegen konden ook een joker inzetten op één van de rondes en dat leverde dan dubbele punten op. De verrassing bestond uit 3 onderdelen (per vraag) waar men kon kiezen tussen een makkelijke vraag (1 punt), een iets moeilijkere vraag (2 punten) en een moeilijke vraag (3 punten). Het publiek kon deelnemen aan de categorie moeilijke vraag. Winnaar dit jaar was Ann Tavernier. Hierbij een overzicht van de eerste 20 ploegen: 1 Team Nordex 102,0 2 N-VA Nieuwpoort 95,5 3 d Oede Mussels 93,0 4 Nieuwpoort Concertband 90,0 5 Spaarkas Astra 88,5 6 KVWN Surplacers 85,5 7 De Post Nieuwpoort 85,5 8 t Schiptje 84,5 9 KVWN Spurters 80,0 10 Fill Jill 79,5 11 Vrije zwemmers 78,0 12 Vrienden van de Architectuur 1 77,5 13 Atheneum Nieuwpoort 77,5 14 Moeder Romain 77,0 15 Gezinsbond Ramskapelle - St. Joris 76,5 16 De Duvels 76,0 17 CM-kern 75,5 18 Koko Loco 1 75,0 19 Fam. Debaecke 75,0 20 Nidavo 75,0 Sportpassen nog steeds te koop Nog geen sportpas? Geen probleem. Iedereen kan nog steeds een sportpas kopen. Kostprijs: 20 voor 20 beurten. (ISB-sportverzekering inbegrepen) Met dezelfde kaart kunnen meerdere leden van het gezin verschillende sportlessen volgen zoals turnen voor kleuters, omnisport voor 1ste t/m 6de leerjaar, aquagym voor alle leeftijden, aquajogging, seniorengym, leren zwemmen, start to swim Vraag naar de flyer! Er zijn geen sportlessen tijdens de schoolvakanties en op feestdagen. Sportpassen kun je kopen bij de sportdienst, Dudenhofenlaan 2b en aan de kassa van het stedelijk zwembad, Leopold II- park. Krokusvakantie 2013 Sportkampen voor de sportieve jeugd: Maandag 11 februari tot en met vrijdag 15 februari ste 2de 3de leerjaar: 8.30 u u. BAL-BALKAMP 4de 5de 6de leerjaar: u u. OMNISPORTKAMP Kostprijs: 25 per kamp (verzekering inbegrepen) Info: sportdienst, Dudenhofenlaan 2b T Start to run 2013 jogcursus voor beginnelingen Start: maandag 18 februari 2013 Duur: 10 weken (3x een half uurtje per week) Wanneer: iedere maandag-, woensdag- en vrijdagavond om 19 u. De eerste les start om u. Locatie: Atletiekpiste van het sportpark De Lenspolder in de Dudenhofenlaan Prijs: 25 (verzekering en begeleiding inbegrepen) Inschrijvingen: Véronique Vermeiren, Stuiverwijk 47 M Sportdienst, Dudenhofenlaan 2b T Huldiging sportlaureaten Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de sportraad op zondag 24 februari 2013 worden de Sportlaureaten 2012 gehuldigd. Er worden maar liefst 3 trofeeën uitgereikt: Trofee voor Sportprestatie, Sportjongerentrofee en Trofee voor Sportverdienste. Vormingsmoment voor clubbestuurders Korte cursus over Medisch en ethisch verantwoord sporten. Wanneer: maandag 11 maart 2013 om 19 u. Locatie: vergaderzaal stedelijk zwembad Deze opleiding wordt gratis aangeboden door het stadsbestuur. Geïnteresseerde clubbestuurders kunnen zich inschrijven via of T met vermelding van naam, voornaam, club, federatie, adres, contactgegevens. Opgelet: - Maximum 2 personen per sportclub. Vanaf de 3de persoon wordt er 10 aangerekend. - Personen die deze opleiding volgen kunnen punten verdienen bij het subsidiereglement voor actieve sportverenigingen. - Na de vorming wordt er een drankje aangeboden.

19 Senior Games in Blankenberge Begin oktober richtte BLOSO opnieuw een seniorensportdag in op verschillende locaties in Blankenberge. Het sportaanbod van de Senior Games bestond uit 5 competitiesporten en meer dan 40 recreatiesporten waaraan alle senioren konden deelnemen. De stad Nieuwpoort lastte een gratis bus in voor de Nieuwpoortse senioren. De vrouwen waren vertegenwoordigd (13 vrouwen versus 1 man). Onze deelnemers kozen onder andere voor minigolf, schietlapschieten, taichi, zumba, stoelengymnastiek, wandelen en drums alive (= met drumstokken op een fitball drummen op het ritme van de muziek). In totaal namen maar liefst 3000 sportievelingen deel uit alle hoeken van Vlaanderen. Als afsluiter stond er een optreden van Willy Sommers op het programma. De sportieve Nieuwpoortse senioren staan alvast te popelen om volgend jaar opnieuw deel te nemen. En wie weet moeten we een grotere bus inzetten! Sportpark: voetbal Zaterdag 5/01 Astra Vet. ODK t Schiptje Sportacus Zaterdag 12/01 Astra Sportacus Zaterdag 19/01 Astra Nieuwstad Trianon Vet. ODK Zaterdag 26/01 Trianon Vet. Veurne Zondag 27/01 om 9.30 u. F.C. Ramskapelle Houthandel Tavernier Zaterdag 9/02 Astra Oud Veurne Trianon Brouwerijtje Zaterdag 16/02 t Schiptje Astra Trianon Reds Zaterdag 23/02 Astra Trianon Zondag 24/02 om 9.30 u. F.C. Ramskapelle Rozeveldvrienden A Sportzaal: tafeltennis Woensdag 16/01 om 20 u. Nieuwpoort A Brugge A Zaterdag 19/01 om 19 u. Nieuwpoort A Meulebeke B Nieuwpoort B Easypay B Nieuwpoort C Koekelare B Nieuwpoort D Koekelare D Woensdag 30/01 om 20 u. Nieuwpoort A Wenduine A Zaterdag 23/02 om 19 u. Nieuwpoort A Oostduinkerke A Nieuwpoort B Gullegem H Nieuwpoort C Roeselare B Nieuwpoort D Damme E Woensdag 27/02 om 20 u. Nieuwpoort A Wenduine A Veteranen 1A Veteranen 1A Veteranen 1A Tai Chi Tai chi (tai ji) is oorspronkelijk een oude Chinese interne krijgskunst. Tai chi is gekenmerkt door de vloeiende, heel zachte manier van bewegen. Start: donderdag 17 januari 2013 Les data: 17, 24 en 31 januari en 7, 21 en 28 februari en 7, 14, 21 en 28 maart 2013 Tijdstip: telkens van 14 u. tot u. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Kostprijs: 50 voor inwoners van Nieuwpoort en 60 voor niet-inwoners. Info en inschrijvingen: sportdienst, Dudenhofenlaan 2b T De inschrijving geldt voor de volledige lessenreeks. Er kan niet per les deelgenomen worden. >Toerisme Toneelnamiddag voor de Nieuwpoortse senioren Zwart schaap, witte lammetjes Naar jaarlijkse gewoonte wordt op zaterdag 12 januari 2013 een toneelnamiddag voor de Nieuwpoortse senioren ingericht in d Oude Schole in Ramskapelle. De toneelkring Willen is Kunnen brengt het toneelstuk Zwart schaap, witte lammetjes, oorspronkelijk een stuk van Max Andrea. Het is een blijspel in drie bedrijven over een bijzondere erfeniskwestie, wat binnen de betrokken familie uiteraard voor de nodige spanningen zorgt. Het is geen billenkletser, maar een rustig stuk met leuke en af en toe onverwachte ontwikkelingen. De toegang is gratis maar aangezien het aantal plaatsen beperkt is moet u een toegangsticket afhalen aan de balie van het stadhuis. Wie geen vervoer heeft kan mee met de bus. Opstapplaatsen: 13 u.: Hendrikaplein u.: Sint-Bernarduskerk u.: Sportpark Dudenhofenlaan u.: Marktplein u.: De Zathe u.: De Toevlucht Sint-Joris u.: D Oude Schole Ramskapelle Vooraf inschrijven voor de bus is noodzakelijk en dit kan aan de infobalie op het stadhuis. Info: dienst toerisme T

20 VRIJE TIJD Doe je mee aan de Week van de Amateurkunsten? NATUURlijk! Heb je een passie voor kunst en cultuur? Beschik je over creatief talent en de drang om je kunstzinnig te uiten? Wil je met je kunst het publiek raken? Dan is de WAK iets voor jou. Met als thema Natuurtalent gaan we met de 18de Week van de Amateurkunsten voor een groene editie. Kunst in, met en door de natuur, precies dát willen we naar boven halen tijdens de WAK. Niet zelden staat de puurheid, frisheid of grootsheid van de natuur centraal in het werk van grote kunstenaars, denk maar aan Van Gogh, Monet, Vivaldi, Rousseau, Ook jij kan je laten inspireren door de natuur. Ze ligt immers volledig binnen handbereik. Diezelfde handen hebben een sterke impact op de natuur. Wat die impact precies is en wat we kunnen teruggeven aan de natuur, ook daarover willen we nadenken tijdens de WAK, om dan over te gaan tot doen. Tot slot verwijst het WAK-thema naar het aangeboren talent, de drang om expressie te geven. Aan wie je bent, waar je voor staat, wat je graag smaakt of waar je van houdt. Dát is waar het tijdens de Week van de Amateurkunsten om draait. De WAK is hét moment om je talent te tonen en te delen met anderen. Inspiratiegids Voor wie graag inspiratie wil opdoen over dit thema is er op een inspiratiegids beschikbaar. Download dit boekje, word ondergedompeld in het thema Natuurtalent en ga geïnspireerd aan de slag voor je eigen Week van de Amateurkunsten. Contact De dienst cultuur zal je ondersteunen met de organisatie van je activiteit die tevens ook zal worden opgenomen in de nationale communicatiecampagne van WAK. Interesse? Contacteer de dienst cultuur, Willem De Roolaan 90 T Nieuwpoort in Beeld: Cultuurprijs voor Friede Lox Op 26 oktober vond in Centrum Ysara de feestelijke opening plaats van de jaarlijkse cultuurdagen. Traditiegetrouw ging dit gepaard met de uitreiking van de Cultuurprijs. Deze werd toegekend aan mevrouw Friede Lox, bezielde gids en bestuurslid van de West-Vlaamse Gidsenkring, afd. Westhoek. Eveneens op de foto: schepen Geert Vanden Broucke samen met de dynamische dames van de dienst cultuur. SportStories Cultuur is er voor iedereen. Om dit te benadrukken organiseert Centrum Ysara dit jaar in samenwerking met de Nieuwpoortse sportdienst een echte sportshow. SportStories bundelt de beste sportverhalen en prestaties en trekt met een livekaravaan aan bekende namen door Vlaanderen. Presentator en bedenker Stef Wijnants brengt live de verhalen en beelden die je nog niet gezien hebt of die je absoluut opnieuw moet beleven. Elke avond ontvangt Stef drie columnisten die de sportwereld een warm, kritisch en humoristisch hart toedragen. Zelfs als je geen sportfanaat bent zullen de verhalen aangrijpen! Het uitgebreide beeldmateriaal wordt bovendien van ironische commentaar voorzien door de onnavolgbare Sporza-verslaggever Chris Picavet. En geen sport zonder nog meer humor. Elke avond grapt een cabaretier over de oh zo ernstige sportwereld. Het publiek wordt ook verrast met een live-interview met een lokale sportpersoonlijkheid. Elke avond, elke voorstelling is UNIEK! Vrijdag 11 januari 2013 om 20u Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Tickets: VVK 12 en ADD 14,50 Korting voor -26 jaar en 60-plus: 2 Met cultuurpas nog slechts 5,00 in VVK VVK locaties: dienst toerisme (stadhuis en Hendrikaplein), sportdienst (Dudenhofenlaan 2b) en online via Nieuwjaarsconcert Vrijdag 4 januari om 20 u. en zaterdag 5 januari 2013 om 15 u. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14 Elk jaar in januari verwent het stadsbestuur alle muziekliefhebbers met een feestelijk nieuwjaarsconcert. In 2013 zijn we al aan de vierde editie toe waarbij muziek en spektakel nog steeds de vaste ingrediënten zijn. De Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort en de Nieuwpoort Concert Band brengen elk een programma dat perfect in de nieuwjaarsfeer past. Laat u meevoeren met de prachtige muzikale uitvoeringen en zet het nieuwe jaar alvast sfeervol in. Tickets: 2 per persoon. Verkrijgbaar bij de dienst toerisme of bij de muzikanten van KKFN en NCB. Oproep nieuwe leden Zowel de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort als de Nieuwpoort Concert Band verwelkomen graag nieuwe leden. Kan je overweg met een muziekinstrument (klarinet, dwarsfluit, saxofoon (alt/tenor/bas), trompet, zwaar koper) en laat jouw ritmegevoel je nooit in de steek? Neem dan snel contact op met deze enthousiaste verenigingen. KKFN: Depotter Michel M (na u.) of NCB: Yves Merlevede T of 20

Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD

Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD Maandelijks: september-oktober 2012 / 40e jaargang nr. 7 UW STAD DEBRUYNE S33069025 affiche POS New Daily 650x950 NL 4.indd 1 23/01/12 09:46 Carl en Karin Debruyne-Vancoillie danken Zakenkantoor u voor

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

Maandelijks: augustus 2012 / 40e jaargang nr. 6 UW STAD

Maandelijks: augustus 2012 / 40e jaargang nr. 6 UW STAD Maandelijks: augustus 2012 / 40e jaargang nr. 6 UW STAD Bij ons toffe condities!! ALLE VERZEKERINGEN Zakenkantoor Zakenkantoor DEBRUYNE DEBRUYNE CBFA 26698 - ON 0458 041 225 CBFA 26698 - ON 0458 041 225

Nadere informatie

Tweemaandelijks: maart-april 2010 / 38e jaargang nr. 2. uw stad

Tweemaandelijks: maart-april 2010 / 38e jaargang nr. 2. uw stad Tweemaandelijks: maart-april 2010 / 38e jaargang nr. 2 N I E U W P O O RT uw stad Fietsen RiJoBike Brabantstraat 13 Nieuwpoort-Bad 058/24.18.98 www.rijobike.be Ook open op zondag! VERKOOP NIEUWE FIETSEN

Nadere informatie

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 NIEUWPOORT Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 Westkust Bierhandel David-Debal Ramskapellestraat 2a NIEUWPOORT Ind. Noord de Noordvaart Tel. 058 51 13 60 Fax 058 52 32

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding blad stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding Feest voor de burgemeester Coco Jr. & The All Stars Een optreden van Coco Jr. & The All Stars

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

Volgende gemeenteraadszitting

Volgende gemeenteraadszitting GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 5 MEI 2011 11 juni 2011 - avondmarkt te Munkzwalm Op 11 juni organiseert de gemeente Zwalm voor de 37ste keer de avondmarkt in de Zuidlaan te

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015 MILIEU stookkosten

Nadere informatie

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie