Tweemaandelijks - Editie mei-juni ste jaargang - nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweemaandelijks - Editie mei-juni 2014 32ste jaargang - nr. 3-2014"

Transcriptie

1 Tweemaandelijks - Editie mei-juni ste jaargang - nr ALVERINGEM Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis.

2 INHOUD Gemeentelijke info... p. 3 De raad besliste... p. 4 Adviesraden... p. 5 Goed om weten...p Leefmilieu... p. 7-8 Sport... p. 8 Bouwen en wonen... p. 9 Politie, veiligheid en verkeer... p. 9 Toerisme en cultuur...p Ondernemen... p. 12 Bibliotheek... p. 13 Levensloop... p. 14 Leven en welzijn...p OCMW... p Blikvangers... p Kalender...p NIEUWE MAILADRESSEN VOOR DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN OEFENEN OP DE STEMCOMPUTER WOONWINKEL WEST WIJST JE DE WEG 31 MEI: WERELDDAG ZONDER TABAK p. 5 p. 5 p. 9 p. 15 COLOFON Infokrant Alveringem is het tweemaandelijks infor matie blad, uitgegeven door het gemeentebestuur van Alveringem. 32ste jaargang nummer 3 mei-juni 2014 Verenigingen kunnen hun activiteiten of teksten ter publicatie in deze infokrant indienen bij de dienst informatie, Sint-Rijkersstraat 19 in 8690 Alveringem en dit ten laatste op de 10de van de maand die vooraf gaat aan het verschijnen ervan. De redactie beslist over het al dan niet, geheel of gedeeltelijk opnemen van de bijdrage. Samenstelling en eindredactie: Gerard Liefooghe, burgemeester, Dirk Vermeulen, Schepen van Informatie, Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, Krista Provoost, administratief medewerker Foto s: Anne Bovyn, Comsa, dienst Toerisme en Cultuur Redactieadres: Gemeentehuis, Dienst Informatie, Sint-Rijkersstraat Alveringem. Tel: (882) Fax: Website: Lay-out en drukwerk: Comsa! Alveringem WZC T HOGE ZOEKT VERPLEEGKUNDIGE LAATSTEJAARSSTUDENTEN WELKOM! p. 17 2

3 > Gemeentelijke De raad besliste info < > > Gemeentehuis Hof van Wyckhuize, St.-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem De diensten op het gemeentehuis elke werkdag: 08.15u-12.00u en 12.45u-16.30u Tel.: , Fax: Dienst Grondgebiedszaken Elke werkdag van 08.15u-12.00u Dienst Burgerzaken Elke woensdag tot 18.30u > > Gewestelijk Ontvanger Thomas Dufait Gemeentehuis Alveringem Woensdag en vrijdag: 09.00u-12.00u en 12.45u-16.00u Voor vragen en afspraken, tel.: fax: > > Politie Zone SPOORKIN, wijkwerking te Alveringem, gemeentehuis elke werkdag: 08.00u-12.00u - zaterdag: 09.00u-12.00u Tel.: Fax: Lokaal verantwoordelijke: Filip Steen, Wijkagent: Kurt Staelens, Wijkagent: Dirk D Ooghe, Buiten de kantooruren van Alveringem: - Tot 18.00u: Politiezone Veurne SPOORKIN Zuidburgweg 109, 8630 Veurne, of de voorziene muurtelefoon (bevindt zich aan de binnenkant poort bij de ingang gemeentehuis) - Na 18.00u en tijdens de weekends en feestdagen: steeds 101 bellen. > > PWA-kantoor Contactpersoon: Anneke Becuwe Adres: St.-Rijkersstraat 22 - kapelanij Cyriel Verschaeve Maandag en donderdag: 09.00u-12.00u Dinsdag en woensdag: 13.30u-16.30u Tel.: Fax: > > Woonwinkel West Raadzaal van het gemeentehuis te Alveringem Elke woensdag: 14.00u u Na afspraak. Tel: of > > Bibliotheek Hoofdbibliotheek, Dorp 1 A (gelijkvloers), Alveringem Tel.: bibliothecaris: Bruno Devlies openingsuren: maandag: 14.00u-16.00u woensdag: 14.00u-20.00u zaterdag: 09.00u-12.00u en 13.30u-18.00u Uitleenpunt Stavele (IJzerstraat - gemeenteschool): openingsuren: donderdag: 16.30u u >Containerpark > Oost-Vleteren Elzendamme 5B, 8640 Oost-Vleteren - Tel.: openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 13.30u u - zaterdag: 08.30u-12.45u - maandag: gesloten > > OCMW-secretariaat Dorp 1B (verdieping), 8690 Alveringem Maandag en donderdag: 09.00u u en van 13.30u u Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00u u Na afspraak. Tel.: OCMW-Voorzitter: Karolien Avonture Klarewal 2, 8690 Alveringem - Gsm: OCMW-secretaris: Steve Lansens > > Nestorfoon: of > > Woonzorgcentrum t Hoge Directeur: Luc Gryson Schooldreef 15A, 8690 Alveringem Tel: Fax: Te bereiken: 09.00u-12.30u en 13.30u-17.00u > > Wekelijks dienstbetoon v/d burgemeester Spreekuren Alveringem, Gemeentehuis elke zaterdag, 11.15u-12.00u Leisele, Gemeentezaal Izenbergestraat elke 2de en 4de zaterdag, 10.30u-11.00u Beveren, Gemeentelijk Jeugdlokaal, Roesbruggestraat, achter nr. 25A, B, C elke 1ste en 3de zaterdag, 09.30u-10.00u Stavele, voormalig gemeentehuis, IJzerstraat 6 elke 1ste en 3de zaterdag, 10.30u-11.00u Na afspraak: Gerard Liefooghe Oerenstraat 8, 8690 Alveringem - GSM: of > > Dienstbetoon v/d schepenen Schepen Dirk Vermeulen Hoogstadestraat 69, 8690 Hoogstade Tel.: Schepen Jacques Blanckaert - Izenbergestraat 64, 8691 Alveringem - Tel.: Schepen Germain Dhondt - Dorp 18, 8690 Alveringem Tel.: OCMW-voorzitter / Schepen Karolien Avonture - Klarewal 2, 8690 Alveringem - Tel.: > > Vlaams parlementslid Danielle Godderis - T Jonck Tel.: infoalveringem 3

4 > De raad besliste < > > GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 Wijziging van het aanvullend gemeentelijk reglement inzake de Politie over het Wegverkeer op de gemeentewegen : De toegang tot onderstaande wegen is verboden voor de bestuurders van de voertuigen, uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen, waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan het aangeduide (3,5 ton) Deelgemeente Izenberge : - Bampoelstraat (volledig) - Kazernestraat (volledig) Deelgemeente Izenberge : - Oude Molenstraat (volledig) - Stavelestraat (gedeelte tussen Reningheersdijk Veurne en Turfweg) - Turfweg (volledig) Deelgemeente Gyverinkhove : - Weegschede (tussen het centrum en de Elzendammestraat) - Elzendammestraat (tussen Weegschede en de Clepstraat) - Clepstraat (tussen Elzendammestraat en de N8) Wegens een toenemende vraag van inrichters van evenementen om in bepaalde omstandigheden zelf te kunnen instaan voor de drankvoorziening werd het modelcontract dd voor het gebruik van de gemeentelijke sportzaal voor commerciële benutting, aangepast als volgt : - Artikel 7 wordt volledig vervangen als volgt : Art.7. Drankverkoop gebeurt hetzij via de uitbaters van de cafétaria hetzij door de organisatie zelf na goedkeuring door het Schepencollege. - Artikel 18 wordt aangevuld met een nieuwe onderaan bijgevoegde bepaling : Art. 18. De organisator zorgt voor de volledige opkuis van de zaal, t.t.z.: - alle stoelen worden netjes gestapeld - alle tafels worden naar behoren gestapeld - de podiumelementen worden naar behoren dichtgeklapt - het tapijt wordt proper gemaakt en opgerold op het daartoe voorziene systeem. - gordijnen worden op een deftige manier opengeschoven. - alle afval wordt verwijderd en in de container gedaan. - bij gelijktijdig gebruik van de zaal door de organisator en van de cafetaria door de uitbater, is de organisator gehouden gang en toiletten proper te maken na de activiteit. Bekrachtiging van het Streekpact Westhoek Afschaffing van het gemeentelijk reglement dd inzake toekenning mantelzorgtoelage, gezien dit voortaan door het OCMW zal geregeld worden. Het huidig gemeentelijk reglement speelpleinwerking wordt opgeheven en aangepast op volgende punten: - Kinderen die naar de Ravotter komen zijn luier-vrij! Wanneer kinderen vroegtijdig het speelplein verlaten dan dient dit vooraf schriftelijk gemeld te worden aan de hoofdmoni van dienst met het formulier te verkrijgen bij de hoofdmoni. Op het bewijs wordt vermeld wanneer het kind het speelplein mag verlaten en door wie het afgehaald wordt. Het bewijs wordt ondertekend door minstens 1 van de ouders. Enkel met schriftelijk bewijs mag het kind het speelplein verlaten. 12+-ers die de werking vroeger moeten verlaten dienen ook een schriftelijk bewijs mee te hebben, ondertekend door één van de ouders. - Openingsuren Zomervakantie: elke weekdag tijdens de zomervakantie, telkens van 8u tot 17.30u. Van dinsdag 1 juli tot en met donderdag 28 augustus. Op maandag 21 juli en vrijdag 15 augustus is er geen speelpleinwerking. Inschrijven kan van 8u tot 10u en van 13u tot 13.30u. Tijdens de zomervakantie is er opvang een uur voor en een uur na de speelpleinwerking. Gelieve hiervoor het afzonderlijke reglement na te lezen. Voor de 12-plussers is er tijdens de zomervakantie werking. Dit elke weekdag van 10u-17.30u - Inschrijven voor de 12+-werking kan van 10-11u en van u. - Tarieven De Ravotter: 4 voor een hele dag of 2 voor een voormiddag/namiddag of 10-beurtenkaart à 40. (indien slechts een halve dag speelpleinwerking, wordt maar een halve beurt aangeduid op de kaart). 12+ Werking: 1,50 voor de voormiddag, 2,50 voor de namiddag en 4 voor een hele dag. Zowel de beurtenkaart als de deelname per dag worden contant betaald. - Belastingsattest Tarieven van de speelpleinwerking (tot 12 jaar) zijn fiscaal aftrekbaar. Na de speelpleinwerking worden de attesten opgestuurd. Indien er zowel naar vader en naar moeder een attest dient opgestuurd te worden, gelieve dit op het daartoe bestemde formulier in te vullen en het terug te bezorgen aan de Dienst Jeugd en Sport. - Kledij Om heel rap de eigenaar terug te vinden van kledij, tassen, brooddozen vragen we dat deze genaamtekend zijn. Niet opgehaalde voorwerpen worden nog tot twee maand na de werking op het speelplein bewaard, daarna worden die geschonken aan een goed doel. Contactpersoon: Isabelle Sissau Tel. Jeugddienst: 058/ Adres: Gemeentehuis Alveringem, St.Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem Schepen van Jeugd: Dirk Vermeulen Wat betreft wegenis en riolering wordt het volgende goedgekeurd : - het bestek en de raming voor de opdracht met als voorwerp aanstellen van een ontwerper voor infrastructuur- en rioleringswerken, veiligheidscoördinatie en grondverzetregeling, gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag volgens de raamcontract -methode. - de kostenraming voor het uitvoeren van bijkomende werken in het kader van de verbeteringswerken aan diverse landbouwwegen dj 2013, zijnde herstellingswerken aan de Zuid-Ossenaarstraat en de Grensstraat. De totale kosten voor deze bijkomende werken worden geraamd op ,23, BTW 21% inbegrepen. - het grondverwervingsdossier van de inneming nabij het Stationsplein, Izenbergestraat, Leiseledorp, Beveren- en Veurnestraat ter verbreding van de waterloop in het kader van de wegenis- en rioleringswerken in de Dorpskern te Leisele. - de overeenkomstprotocol dd opgemaakt tussen de Boerenbond te Leuven, het Algemeen Boerensyndicaat te Roeselare en de N.V. Aquafin te Aartselaar om voor de gemeente Alveringem te gebruiken voor de eventuele schaderegeling na uitvoering van de werken in het kader van de riolerings- en afkoppelingswerken in het centrum van Leisele. Artikel 7 van het huishoudelijk reglement publieke openbare bibliotheek werd de bepaling niet meer in de gemeente woonachting zijn aangevuld met de toevoeging tenzij een eventuele tweede verblijfplaats wel in de gemeente is. > > GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2014 De raad brengt een ongunstig advies uit over de definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2006 tot en met De samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen, de gemeente Alveringem en Waterwegen en Zeekanaal NV voor de aanleg, financiering en beheer van recreatieve fietsinfrastructuur gelegen op het grondgebied Alveringem in het kader van de aanleg van het fietspad Roesbrugge-Beveren aan de IJzer, waarbij de provincie West-Vlaanderen zal optreden als aanbestedende overheid wordt goedgekeurd. TMWV is een servicebedrijf die ook een divisie Aanvullende diensten (divisie A) heeft opgezet, die toelaat om via raamovereenkomsten bestellingen te plaatsen zoals aankoop van kantoorbenodigdheden, papierwaren, onderhoudsproducten, bedrijfskledij, enz. De raad heeft beslist met ingang van toe te treden tot de divisie Aanvullende Diensten, volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten en volgens het toetredingsdossier. Mr. Gerard LIEFOOGHE, werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in het directiecomité. Het subsidiereglement voor sportverenigingen en het subsidiereglement voor sportverenigingen met jeugdwerking werden goedgekeurd. Beide reglementen liggen ter inzage bij de gemeentelijke sportdienst en worden gepubliceerd op de website 4 infoalveringem

5 > Adviesraden < > > SAMENSTELLING SENIORENADVIESRAAD (SAR) Rechtstaand v.l.n.r. Hedwig Candaele, Frederika Naenen, Wilfried Laureys, Paul Vandepitte, Maria Decleyre, Pol Butaye, Lucien Butaye, Roger Oyaert, Hugo Vlaemynck en Jacqueline Lazeure. Zittend v.l.n.r. Carine Denuwelaere, OCMW-voorzitter en Schepen Sociale Zaken Karolien Avonture, Denise Onraet en Urbain Regheere. Niet aanwezig op de foto: Ria Dekien, Rosa Delavie. > > Gemeentehuis gesloten Donderdag 1 mei 2014: Feest van de arbeid Donderdag 29 mei 2014: O.L.H. Hemelvaart Vrijdag 30 mei 2014: Compensatie Maandag 21 juni 2014: Pinkstermaandag Zie voor alle sluitingsdagen van het jaar. > Goed om weten < Alle recente informatie kunt u steeds vinden op de website van de gemeente: Voor elke vraag mag u mailen naar > > NIEUWE MAILADRESSEN VOOR DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN Burgemeester: of Secretaris: of Ontvanger: of Info: of Secretariaat: of Financiële dienst: of Burgerzaken: of Grondgebiedszaken: of Toerisme: of Cultuur: of Cultuurfunctionaris/projectverantwoordelijke Alveringem 2014: Jeugd: of Lokale economie/stafmedewerker: of > > VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR RECEPTIES Het gemeentebestuur van Alveringem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen instaan voor de receptie en het onthaal bij openingen, plechtigheden, Hiervoor is een vrijwilligersvergoeding voorzien (tot 2u: 15, tussen 2 en 4 uur: 20 en vanaf 4 uur: max. wettelijk voorziene bedrag van 32). Ben je graag onder de mensen en wil je het vrijwilligersteam versterken? Stuur dan een mail naar of neem contact op met Linda > > OEFENEN OP DE STEMCOMPUTER U kunt komen oefenen op de stemcomputer in het gemeentehuis, St. Rijkersstraat 19 te 8690 Alveringem, op de dienst burgerzaken van 12 mei tot en met 22 mei Op werkdagen van 08.15u tot 12u en van 12.45u tot 16.30u en op woensdag tot 18.30u. infoalveringem 5

6 > Goed om weten < > > PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDS- AGENTSCHAP ALVERINGEM Een greep uit ons PWA-aanbod voor privé-personen: maaien en afboorden van grasperken wieden van onkruid onderhoud van bloemen- en plantenborders verwijderen van uitgebloeide voorjaarsbloemen snoeien van kleine struiken tuinschutting voorzien van nieuwe verflaag reinigen van uw terras en ontgroenen van paden buiten plaatsen van de tuinmeubelen e.a. Ook onderwijsinstellingen, lokale overheden, VZW s en de landen tuinbouwsector kunnen een navraag doen naar de voor hen toegelaten activiteiten. Vrijblijvende verdere info bij Anneke Becuwe, Kapelanij C. Verschaeve, St. Rijkersstraat 22 te 8690 Alveringem, of Openingsuren: op maandag en donderdag van 9.00u tot 12.00u en op dinsdag en woensdag van 13.30u tot 16.30u. Rekening houdend met ons aanbod van PWA-tewerkgestelden probeert de PWA-dienst uw aanvraag zo spoedig mogelijk in te vullen. > > EUROPESE, FEDERALE EN REGIONALE VERKIEZINGEN ZONDAG 25 MEI 2014 Wanneer kan je gaan stemmen? In Alveringem wordt er digitaal gestemd met stemcomputers. De stemlokalen zijn open van 8 tot 16 uur. Je stemt in het stemlokaal met het nummer dat op jouw oproepingsbrief is vermeld. Wat moet je meebrengen op de dag van de verkiezing? - je identiteitskaart - je oproepingsbrief Je kreeg jouw oproepingskaart niet of bent hem kwijt? Je kan op de dienst burgerzaken een nieuwe oproepingsbrief aanvragen. Je kunt niet stemmen en geeft volmacht, omdat? 1. Je bent ziek, je bent student of je moet werken Wat geef je mee aan de volmachtkrijger (persoon die voor jou stemt)? - je oproepingsbrief - het ondertekend en ingevuld volmachtformulier ACD/12 (getekend door volmachtgever en volmachtkrijger) - het bewijs dat je niet kan stemmen, namelijk: je bent ziek: attest van de dokter je bent student: attest van de onderwijsinstelling je moet werken: attest van de werkgever 2. Je bent op plezierreis in het buitenland Wat geef je mee aan de volmachtkrijger (persoon die voor jou stemt)? - je oproepingsbrief - het ondertekend en ingevuld volmachtformulier ACD/12 (getekend door volmachtgever en volmachtkrijger) - het attest van een tijdelijk verblijf in het buitenland (bijlage bij document ACD/12 dat je hebt laten ondertekenen op de dienst burgerzaken - het bewijs dat je niet kan stemmen: kopie van de reservatie, vliegtuigticket, hotelreservatie, attest van het reisbureau. Kan je geen bewijs van je plezierreis voorleggen? Je bent bv. met je eigen wagen in het buitenland op reis, op familiebezoek, dan kan je bij de dienst burgerzaken een verklaring op eer afleggen. Dit document geef je mee met de volmachtkrijger in plaats van het bewijsstuk vermeld onder punt 4. Wat moet de volmachtkrijger zelf mee brengen op de verkiezingsdag? De volmachtkrijger moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten kunnen voorleggen: - zijn eigen identiteitskaart - zijn eigen oproepingsbrief Opgelet! Iedere kiezer mag slechts één volmacht geven of krijgen. De persoon die in jouw plaats stemt, moet zich aanmelden in het stembureau waar jij zou moeten gaan stemmen. Waar kan je volmachtformulieren verkrijgen? - op de dienst burgerzaken kan je de nodige volmachtformulieren verkrijgen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 8u15 tot 12u en van 12u45 tot 16u30, op woensdag tot 18u30. - je kan de documenten ook downloaden via daar kies je het thema verkiezingen en daarna klik je op formulieren. Daar kan je het volmachtformulier ACD/12 en bijlagen afdrukken. Er is ook een Callcenter voor meer info: of > > INVULLEN BELASTINGSAANGIFTE AANSLAGJAAR 2014 Hulp bij het invullen van de elektronische aangifte: A.C Poperinge (1e verdiep, burelen 111/112/113/114): Iedere werkdag van 9.00u tot 12.00u en in juni van 8.30u tot 15.00u, s namiddags op afspraak: Iedereen kan zich tevens elke werkdag aanbieden in om het even welk Belgisch belastingkantoor om zijn elektronische aangifte te laten invullen (zelfde uurregeling). Zelf uw elektronische aangifte invullen: Contactcenter, : iedere werkdag van 8.00u tot 17.00u. Elektronische aangifte 24/24u: - uw elektronische aangifte invullen is wellicht makkelijker dan u denkt - neem uw elektronische identiteitskaart met pincode en uw digitale kaartlezer (of uw token) bij de hand - meldt u aan op en klik door op - u verifieert de reeds vooraf ingevulde aangifte, u vult de ontbrekende codes aan en u verstuurt uw aangifte naar Brussel. GEMEENTELIJKE ZITDAG: dinsdag 10 juni van 13.00u tot 16.00u in de raadzaal Hof van Wyckhuize, St. Rijkersstraat 19 te 8690 Alveringem. > > REORGANISATIE REGISTRATIEKANTOREN VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Op 1 april 2014 werd overgegaan tot de implementatie van een nieuwe werkmethode voor het neerleggen van de authentieke akte, dit ten einde de invoering van de elektronische notariële akte mogelijk te maken. Deze nieuwe werkmethode maakt het noodzakelijk de bevoegdheden tussen de registratiekantoren van de Algemene Administratie van de 6 infoalveringem

7 Patrimoniumdocumentatie te reorganiseren. Hiertoe wordt er in functie van het ambtsgebied van de hypotheekbewaring een kantorenverband tussen verschillende registratiekantoren gecreëerd. Indien u wenst gebruikt te maken van de diensten van een registratiekantoor, gelieve dan rekening te houden met de wijzigingen die werden doorgevoerd. Alle informatie hieromtrent kan u terugvinden via volgende link > > De wereld klopt aan je deur, word gastgezin! YFU vzw is een studentenuitwisselingsorganisatie voor jongeren vanaf 15 jaar. Wij maken het mogelijk dat deze jongeren een jaar in het buitenland studeren en daar in een gastgezin verblijven. Omgekeerd ontvangen wij jaarlijks ook jongeren vanuit de hele wereld die bij ons komen studeren en in een gastgezin verblijven. Hiermee wil YFU bijdragen aan intercultureel begrip, sociale verantwoordelijkheid en wederzijds respect onder jongeren, gezinnen en gemeenschappen. We zijn op zoek naar gemotiveerde gezinnen die bereid zijn om YFU studenten op te vangen gedurende het schooljaar YFU studenten zijn jongeren tussen 15 en 19 jaar, zij gaan naar een middelbare school in de buurt van hun gastgezin. Door het leven in een gastgezin en het schoollopen krijgt de jongere een ideale kans om onze taal en cultuur te leren kennen. Het is een unieke belevenis voor die jongere maar het is zeker ook een onvergetelijke ervaring voor het gastgezin en voor de gemeenschap waarin het gezin zich bevindt. Interesse om één van deze jongeren voor een jaar (of semester) in uw huis en hart op te nemen? Neem vrijblijvend contact op via yfu.be of via voor meer informatie over onze werking. > Leefmilieu < > > OPHALING HUISVUIL 2014 MEI JUNI GROOT HUISVUIL GEEN OPHALING WOENSDAG 4 en DONDERDAG 5 Gelieve de ophaling van groot huisvuil tijdig aan te vragen met het formulier dat in deze infokrant staat. PAPIER EN KARTON DONDERDAG 22 DONDERDAG 19 PMD ZAKKEN MAANDAG 5 MAANDAG 19 GFT container MAANDAG 5 MAANDAG 19 MAANDAG 2 MAANDAG 16 MAANDAG 30 MAANDAG 2 MAANDAG 16 MAANDAG 30 GEWOON ZONE 1: ELKE 2 WEKEN OP maandag HUISVUIL container ZONE 2: ELKE 2 WEKEN OP dinsdag VERVANGRONDE RESTAFVAL ZONE 1: ZATERDAG 7 JUNI I.P.V. MAANDAG 9 JUNI Afvalkalender op de website! Rubriek Huisvuil en Milieu > GROOT HUISVUIL WOENSDAG 4 en DONDERDAG 5 JUNI 2014 Ondergetekende: Naam: Adres: Tel.:... Verzoekt de ophaaldienst om een hoeveelheid GROOT HUISVUIL op te halen op bovenvermeld adres en datum. Het tarief van 18,60 per begonnen m 3 is mij bekend. Handtekening van de aanvrager: Terug te bezorgen VOOR maandag 2 juni 2014 College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Rijkersstraat 19 te 8690 Alveringem. > MELDINGSKAART 32.3 Ik wens de gemeentelijke overheid in te lichten omtrent het volgende: schade aan het wegdek verlichtingspaal nr... is defect wateroverlast gracht of beek nodig gekuist schade aan het voetpad schade door muskusratten straatnaambord verdwenen andere melding, hieronder beschreven: Naam: Adres: Tel.:... Plaats waar het probleem zich voordoet, straat en nummer:... Terug te bezorgen College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Rijkersstraat 19 te 8690 Alveringem. infoalveringem 7

8 > Leefmilieu < > > SAMENSTELLING MILIEURAAD Zetelen in de raad: voorzitter Johan Herreman, Steven Verlinde, Bern Paret, Krista Hautekeur, Jef Barra, Dominique Lelieur, Anouska Goossens, Ann Dewaele, Patrick Secq, Carmen Lagatie, Frederika Naenen, Goele Pauwelyn, Godelieve Geerardyn, Rudi Mares, Evlien Senesael en de politieke vertegenwoordigers Johan Albrecht, Herman Rombaut (voorganger Jacques Blanckaert hier nog op de foto), Jean-Pierre Mouton en Antoon Dewilde. Belangrijkste realisaties van de milieuraad zijn de aanplanting van streekeigen groen op de jaarlijkse Dag van de Natuur en de jaarlijkse zwerfvuilopruiming samen met de scholen. > > MILIEURAAD ORGANISEERT ZWERFVUILACTIE Op vrijdag 4 april 2014 werd de jaarlijkse opruimactie van zwerfvuil georganiseerd door de milieuraad, samen met de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Vrije en Gemeentelijke Basisschool te Alveringem. Er werd in totaal 760 kg zwerfvuil geraapt in de Lampernissesteenweg en de Oudekapellesteenweg te Alveringem. Dit is nog altijd veel te veel. Vooral de hoeveelheid gestorte autobanden stoten tegen de borst. Dat kan niet! > Sport < > > BEWEGINGSLESSEN VOOR MINDER MOBIELE SENIOREN Voor de minder mobiele senior organiseert de sportdienst een serie van 10 bewegingslessen. Er worden eenvoudige, aangepaste oefeningen en sportinitiatie gegeven op maat van de deelnemende leeftijdsgroep. De lessen zijn gestart op 27 maart, maar u kunt nog aansluiten voor de laatste 6 lessen: in mei: maandag 05/05, donderdag 15/05 en 22/05 in juni: donderdag 05/06, 12/06 en 19/06 De bewegingslessen gaan door in woonzorgcentrum t Hoge, Schooldreef 15A, Alveringem, telkens van 15u30 tot 16u30. Deelname is gratis! In het najaar organiseren we opnieuw een aantal sessies. Meer informatie bij de dienst jeugd en sport, of via 8 infoalveringem

9 > Bouwen en wonen < > > WOONWINKEL WEST WIJST JE DE WEG Op welke premies heb ik recht als ik mijn woning renoveer? Kom ik in aanmerking voor een sociale woning? Hoe vind ik de goedkoopste energieleverancier? WoonWinkel West is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne. In elke gemeente is er een woonloket waar je alle informatie kunt verkrijgen rond wonen en huisvesting. Huisvestingspremies Er zijn vier verschillende instanties die premies geven voor verbeterings- of aanpassingswerken aan de woning: de federale overheid, het Vlaamse gewest, de gemeente en de netbeheerder. Een aanvraag tot het bekomen van een premie dient correct ingevuld te worden. Bij de aanvraag moeten ook de nodige attesten gevoegd worden. Gezien dit niet voor iedereen evident is, willen de medewerksters van WoonWinkel West je hierin bijstaan. Kandidaat-huurder voor een sociale woning Wie zich wenst in te schrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen en/of het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor, kan hiervoor terecht bij WoonWinkel West. De medewerksters helpen om het inschrijvingsformulier in te vullen en de nodige attesten bijeen te zoeken die bij de aanvraag noodzakelijk zijn. Kwaliteitsproblemen aan de woning De kwaliteit van de woningen laat vaak nog te wensen over. Heel wat woningen werden reeds gerenoveerd, maar er blijft nog werk aan de winkel. Soms worden ook woningen verhuurd waar gebreken aan zijn. Nochtans worden heel wat premies uitgereikt voor het renoveren van een woning. Indien nodig kan een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd worden om de gebreken aan de woning te inventariseren en de eigenaar aan te moedigen de nodige verbeteringswerken uit te voeren. Woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden (met een heffing als gevolg). Energie Energie verbruiken is een van de grootste kosten binnen het gezinsbudget. Het is niet eenvoudig om voor gas en elektriciteit de beste leverancier of de juiste formule te kiezen. Daarom is het nuttig de aangeboden alternatieven te vergelijken via de V-test, die je een objectieve vergelijking geeft van alle energieleveranciers in Vlaanderen. Om de V-test te laten uitvoeren, dien je de laatste jaarafrekening van elektriciteit en/of gas mee te brengen. Samenwerking met de Huurdersbond WoonWinkel West heeft een overeenkomst afgesloten met de Huurdersbond West-Vlaanderen, waardoor alle inwoners van de deelnemende gemeenten gratis beroep kunnen doen op de dienstverlening van de Huurdersbond. Er is zitdag van de Huurdersbond om maandag van 10u tot 12u in het Administratief, Heernisse 6 te 8600 Diksmuide. Zitdag WoonWinkel West Je kan bij WoonWinkel West terecht tijdens de zitdag op woensdag van 14u tot 17u in het gemeentehuis, St. Rijkersstraat 19 te 8690 Alveringem. Voor zitdagen in de andere gemeenten: zie Meer info: WoonWinkel West, Heernisse 6 te 8600 Diksmuide, of > > FRGE Westhoek - Goedkope lening voor iedereen! De voorbije twee jaar heeft FRGE Westhoek al voor meer dan 3 miljoen euro aan goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen verstrekt! Dit komt neer op een totale energiebesparing van kwh, energie die niet verbruikt werd en die de aanvragers dus ook niet hoefden te betalen! Er werd hierdoor ook nog eens 305 ton minder CO2 uitgestoten, een stap in de goede richting voor een gezondere wereld! Iedereen die aan het bouwen of renoveren is, komt in aanmerking voor een goedkope FRGE lening aan een rentevoet van 2%. Specifieke doelgroepen (mensen met een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds, mensen met een beperkt inkomen, personen die beroep doen op schuldbemiddeling, personen in budgetbegeleiding) kunnen zelfs lenen aan 0%. Het voorbije werkjaar was meer dan25 % van de verstrekte FRGE leningen aan een rentevoet van 0%! Hieruit blijkt duidelijk dat de lening vooral aangewend wordt voor mensen die ze het meeste nodig hebben. Volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking bij renovatie (niet voor nieuwbouw): Dakisolatie, spouwmuurisolatie, buitenmuurisolatie of vloerisolatie Vervangen van een oude stookketel Hoogrendementsbeglazing Thermostatische kranen Kamerthermostaat met tijdschakeling Inbouwcassette Onderstaande energiebesparende maatregelen gelden zowel voor nieuwbouw als voor renovatie: Zonneboiler Warmtepomp Driedubbele beglazing Pelletkachel / speksteenkachel Ook particuliere verhuurders die een woning verhuren aan mensen behorende tot één van de specifieke doelgroepen, en dit via een sociaal verhuurkantoor, kunnen een renteloze lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Voorwaarde is wel dat ze de woning minstens gedurende de looptijd van de lening via een sociaal verhuurkantoorverhuren. Praktisch? Je kan bij de gemeente Alveringem terecht voor een lening van maximum , aan een maximale rentevoet van 2%. De lening betaal je terug over een looptijd van maximum 5 jaar. Voor meer info: WoonWinkel West, Gemeentehuis, Sint-Rijkersstraat 19 te 8690 Alveringem. Woensdag van 14u tot 17u, Karin Barra > Politie, veiligheid en verkeer < > > VERLOREN VOORWERPEN POLITIEZONE SPOORKIN Er werden in de Politiezone Spoorkin verschillende voorwerpen teruggevonden. Momenteel gaat het om: sleutelbos met 4 sleutels en als sleutelhanger een Eiffeltoren trouwring met inscriptie Christophe en Lara, sleutel van het merk Axa zwarte tas met handdoeken en bikini 2 kleine sleutels aan sleutelhanger rond metalen plaatje met opschrift Gardi.com U kunt zich tijdens de kantooruren informeren, dit kan zowel in de Zuidburgweg 109 te Veurne, of in het gemeentehuis Hof van Wyckhuize te Alveringem, U moet wel aanneembaar kunnen maken dat het goed tot u behoort. infoalveringem 9

10 > Toerisme en cultuur < > > ALVERINGEM CONFRONTEERT Herinneringen aan de Groote Oorlog Op zaterdag 24 mei van 14 tot 18 uur vindt een grote publieksnamiddag plaats. Met de talrijke initiatieven van het gemeentebestuur en verschillende cultuuractoren biedt Alveringem in de herinneringsperiode een ambitieus en heel verscheiden cultuurtoeristisch programma aan. In het Hof van Wykchuize en op verschillende locaties in Alveringem kunt u op zaterdag 24 mei 2014, van 14 tot 18 uur proeven van het rijke en gevarieerde aanbod. Ontdek boeiende oorlogsverhalen op het kerkhof van Alveringem. Help het meisje Marie in haar zoektocht naar haar broer/soldaat in de Groote Oorlog. Luister naar enkele flarden oorlogsmuziek en kijk naar een stukje aangrijpend theater over de dood met de kogel. Maak kennis met het erfgoedproject Splinters en Dorpen in Oorlog. En stil u leeshonger op de Groote Oorlog-boekenstand Dat en nog veel meer valt er op 24 mei te beleven en te ontdekken op en rond het domein van de historische kasteelhoeve Hof van Wyckhuize, St. Rijkersstraat 19 te 8690 Alveringem De funeraire wandeling start om 14 uur. De doe- en belevingstocht voor gezinnen Marie s Groote Oorlog start om uur en om uur. Van de andere activiteiten en voorstellingen kunt u de hele namiddag proeven op het domein van Hof van Wyckhuize. Info: Toerisme & Cultuur Alveringem , Marie s Groote Oorlog KIDSPAD Wandelroute voor kinderen van 8 t.e.m. 12 jaar. Startpunt: Hof Van Wyckhuize - Alveringem Lengte: 5 km copyright by Filip Claus Zaterdag 14 juni t.e.m. donderdag 31 juli - telkens van 14u tot 18u TENTOONSTELLING: LITTEKENS - LANDSCHAP IN METAMOR- PHOSE DU PAYSAGE Deze tentoonstelling is een artistiek tweeluik over de Groote Oorlog. De fototentoonstelling Landschap in Métamorphose du paysage laat u kennismaken met het werk van de fotograaf Filip Claus. Zijn foto s tonen de nog aanwezige sporen van de Eerste Wereldoorlog in Nord, Pas-de-Calais en de Westhoek. Hij combineert het oorlogsverleden met het dagelijkse leven van vandaag. De foto s over het conflict in het landschap gaan in confrontatie met de (on)menselijke littekens van de Groote Oorlog in grote houtskooltekeningen en schilderijen van kunstenares Linda Vandewalle. En die confronterende kunstexpressies vormen op hun beurt een perfecte symbiose met het authentieke kerkje van Oeren. Kerk Oeren, Oerenstraat - Gratis toegang Info: Dienst Toerisme en Cultuur, , > > AUTOROUTES IN KADER VAN Nieuwe autoroute: Vrij Vaderland Met deze nieuwe autoroute, die totaal 92 km lang is, verken je het gebied van Veurne, Steenkerke, Oeren, Alveringem, Lo-Reninge, Vleteren, Stavele, Beveren-IJzer, Leisele, Beauvoorde, Houtem, Adinkerke, en De Panne, allemaal steden en gemeenten die achter het front gelegen zijn. Onderweg zijn er maar liefst 13 stopplaatsen met telkens een toeristische bezienswaardigheid. De route is volledig bewegwijzerd met zeshoekige bruine borden. De autoroute in zakformaat bestaat uit een boekje met uitleg over het thema en de bezienswaardigheden, een kaart met de uitgestippelde route en aanduiding van de zaken die je beslist moet gezien hebben. De publicatie is te koop tegen 6 bij de dienst Toerisme en Cultuur van je gemeente. Vrij Vaderland is de 5de van de 6 West-Vlaamse toeristische autoroutes, in kader van Nieuwe autoroute: Niemandsland - een front in beweging Deze route verloopt grosso modo tussen Diksmuide en Langemark, want Merkem, Steenstrate, Houthulst en Stuivekenskerke zijn klinkende namen in de Belgische militaire geschiedenis. Deze autoroute is de laatste in de reeks van 6 West-Vlaamse toeristische autoroutes, in kader van Deze route en de andere autoroutes zijn te koop tegen 6/publicatie bij de dienst Toerisme en Cultuur van Alveringem. Applicatie de Autoroutes Eerste Wereldoorlog in de Westhoek Deze zes autoroutes zijn ook te ontdekken via de applicatie de 10 infoalveringem

11 > Toerisme en cultuur < Autoroutes Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Deze applicatie brengt je offline via zijn navigatietool naar belangwekkende plekken over de oorlog. Hij bevat foto s, teksten, documenten, geluidsfragmenten en informatie over waar je bent en wat er zich afspeelde. Deze applicatie is gratis te downloaden via de Appstore en Google Play. > > LICHTFRONT 14 Doe mee aan de indrukwekkende start van de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog Op vrijdagavond 17 oktober 2014 (tussen 19u en 20u) gaat in de Provincie West-Vlaanderen het Lichtfront 14 door. Met dit Lichtfront wil men herdenken dat 100 jaar geleden de strijdende troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog in onze streek vastliepen in een stellingenoorlog. > > VOOR ONZE TOERISTISCHE ACTOREN: PLACEMATS VERKRIJGBAAR Een leuke manier om de mensen bij de logies of op restaurant/café op de hoogte te brengen van de evenementen in Alveringem! Verkrijgbaar bij dienst Toerisme en Cultuur, Van Nieuwpoort tot Ploegsteert wil men aan de hand van 8750 fakkeldragers, die zich om de 10 meter opstellen, de 87.5 kilometer lange frontlijn terug uitbeelden. Daarnaast worden ook 9 vuursculpturen gebracht op historisch belangrijke plaatsen. Dit alles wordt in beeld gebracht en live uitgezonden op Canvas. Voor deze actie is iedere gemeente op zoek naar hoofdzoneverantwoordelijken, baliemedewerkers, parkeerwachters, hoofdvuurplaats verantwoordelijken, stewards, deelzoneverantwoordelijken en fakkeldragers. Heb je vrij op vrijdagavond 17 oktober en ben je geïnteresseerd, registreer je dan individueel of in groep op of meld je bij de desbetreffende verantwoordelijke van jouw gemeente, Karien Becuwe, Meer info op: lichtfront.aspx > > Week van de Europese Begraafplaatsen Zaterdag 24 mei - 14u Funeraire en militaire erfgoedwandeling in kader van de Groote Oorlog Naar aanleiding van de week van de Europese begraafplaatsen organiseert de dienst Toerisme en Cultuur een funeraire en militaire erfgoedwandeling op het kerkhof van Alveringem. De gids neemt je mee op verkenning langs graven van bekende figuren die een link delen met de Groote Oorlog. Kerkhof Alveringem, Dorp, 8690 Alveringem - gratis Info: Dienst Toerisme en Cultuur, , Op die dag wordt de publicatie Kerk en Kerkhof van Alveringem te koop aangeboden: De publicatie Kerk en kerkhof van Alveringem, een kerk te midden van een funeraire wereld in beweging, brengt een historiek van het dorp, een diepgaande bespreking van de kerk, het kerkhof en de toekomstplannen. De publicatie kost 15. > > Feestcheque Vlaanderen Feest! aanvragen Ook in 2014 worden initiatieven die het gemeenschapsleven in de buurt stimuleren en die aandacht besteden aan de samenleving in Vlaanderen financieel ondersteund. Plan je een straatfeest tussen 4 en 12 juli of in het voorafgaand openingsweekend van 28 en 29 juni dan kan je lokale organisatiepartner worden voor Vlaanderen Feest en in aanmerking komen voor een feestcheque tot 170. Vraag tijdig je feestcheque aan. Aanvragen kan je indienen via > > Zet jouw gemeente in de kijker op FOCUS- WTV via de APP West-Vlinderen Vanaf begin mei zendt Westtoer 20 weken lang tv-spotjes uit op Focus-WTV. De spots worden gemaakt met foto s die door kijkers genomen zijn tijdens fiets- en wandeltochten in West- Vlaanderen. Een ideale gelegenheid om ook jouw gemeente op televisie te promoten! Met de gratis mobiele applicatie West- Vlinderen of via de website kan je fiets- en wandelroutes op maat maken. Op basis van jouw voorkeur (fietsen of wandelen, vertrekpunt, ) suggereert de applicatie een route met leuke adressen en weetjes voor onderweg. Nieuw aan deze gratis applicatie is dat je onderweg foto s kunt nemen die de app omzet in een echte tv-spot. Alle spotjes komen op de website en wekelijks kiezen we de mooiste spot uit, en dit 20 weken lang! Op donderdag en vrijdag wordt de winnaar uitgezonden op Focus-WTV, met vermelding van de inzender en de locatie. Je eigen tv-spot kan je ook delen op Facebook, Twitter, Ga op pad, neem onderweg leuke foto s en zet zo jouw gemeente gratis in de kijker op Focus-WTV! Surf snel naar en ga meteen aan de slag. West-Vlinderen is gratis beschikbaar voor iphone en Android. Wie geen smartphone bezit, kan zijn eigen spotje ook maken via de website infoalveringem 11

12 > Toerisme en cultuur < > > Boek je gratis artiest voor je straat- of buurtfeest met Artiest zoekt Feestneus! Je organiseert samen met enkele buren een straat-, wijk- of buurtfeest? Je bent ervan overtuigd dat samen feesten, in welke vorm ook, het leven van iedereen in je omgeving een stuk aangenamer kan maken? Je wil een apart en bijzonder feest omdat je straat dit verdient? Artiest zoekt feestneus kan je hierbij helpen. Raadpleeg de artiestenlijst met beeld- en luisterfragmenten via www. artiestzoektfeestneus.be of Artiest zoekt Feestneus brengt artiesten en bewoners bij elkaar, maar is niet de organisator van de feesten. Het zijn de artiesten en de bewoners die zelf alle afspraken maken en tot een geslaagd evenement proberen te komen. Op de website of via de cultuurdienst vind je een reeks tips om je feest nog beter te doen slagen. Ook organisatoren die geen aanspraak (meer) kunnen maken op een gratis artiest kunnen via de website acts vinden. Uiteraard gelden dan de eigen prijsafspraken en niet de bedragen die Artiest zoekt Feestneus voorziet als vergoeding. Je kan ook meerdere groepen uit de lijst boeken voor hetzelfde feest, waarbij er dan één wordt betaald door Artiest zoekt Feestneus. Dus: bekijk het reglement voor bewoners en bezorg het inschrijvingsformulier dat door voldoende buren is ondertekend aan Artiest zoekt Feestneus. Nadat je bericht krijgt over de goedkeuring van de aanvraag krijg je een betaalbon, waarna je zelf de artiest boekt die je het meest geschikt vindt voor op je feest. Artiest zoekt Feestneus betaalt ook de eventuele auteursrechten van tijdens het uur dat de artiest optreedt aan SABAM. Artiest zoekt Feestneus is een project van 5-art, het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband van de noordelijke Westhoek. Informatie: Dienst Toerisme en Cultuur Alveringem > Ondernemen < Binnenkort wordt de economische kaart, dé gratis bedrijvengids voor Alveringem, bekendgemaakt bij alle burgers! Deze economische kaart kent heel wat voordelen: Voor de burgers zal het opzoeken van handelaars of bedrijfsinfo voortaan kinderspel zijn. Voor bedrijven: - gratis publiciteit op het internet - interessant overzicht van de bedrijven binnen Alveringem, aangevuld met contactgegevens en gevisualiseerd op kaart - betere communicatie vanuit de gemeente (vb. over wegenwerken, acties, premies ) > > De Soldaat-facteur en Rachel, een unieke voorstelling De Soldaat-facteur en Rachel is het nieuwe stuk van Johan Heldenbergh en Mieke Dobbels, gebaseerd op de tekst van Arne Sierens. Veertig koorleden zorgen voor de muzikale versterking. Deze voorstelling tourt slechts 5 weken, waarvan één week in onze regio. In De Soldaat-facteur en Rachel zijn twee personages aan het woord die na de oorlog, los van elkaar, hun verhaal vertellen. Twee monologen die schreeuwen om een nieuwe interpretatie en een hedendaagse behandeling. Een link met elkaar en met de vertelling die nu relevant zou kunnen zijn. Nooit meer oorlog is de illusie na de oorlog. De jazz wordt geboren. Een periode van opluchting en losbandigheid breekt aan. De littekens worden verborgen gehouden. De blik is vooruit gericht. De tranen worden ingeslikt en de trauma s van de eerste industriële oorlogsvoering weggedanst. Maar als ge alles in uwen kelder stopt, ontploft die op een gegeven moment. Johan Heldenbergh en Mieke Dobbels zijn de soldaat-facteur en Rachel in deze nieuwe, hedendaagse interpretatie van een klassieker uit Samen maakten ze eerder al The Broken Circle Breakdown featuring the Cover-Ups of Alabama. Het wordt dus een artistiek weerzien. Het verhaal speelt zich af voor een decor van stemmen: een 40-koppig koor samengesteld uit liefhebbers dat aan het geheel iets religieus, cinematografisch en tegelijkertijd iets oer-theatraals moet geven. In een gezamenlijke organisatie brengen de gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne deze voorstelling naar de regio. De voorstellingen vinden plaats in de St.-Idesbalduskerk van St.-Idesbald, op 3, 4, 5, 6 december, telkens om 20 u. Tickets kosten 18 euro (12 euro voor -26 jarigen) en zijn vanaf 23 juni verkrijgbaar bij dienst Toerisme en Cultuur Alveringem. En de gemeente zal sneller en gerichter kunnen communiceren met de ondernemers. Een correcte en actuele databank is de basis! Daarom roepen we de ondernemers op om hun gegevens te controleren, te corrigeren en aan te vullen met contactgegevens, website, openingsuren, logo, foto s Alle ondernemers ontvingen hierover eind maart een schrijven met meer info. Indien u geen brief kreeg, kan u contact opnemen met de dienst lokale economie via of op U kan deze bedrijvengids nu reeds raadplegen via 12 infoalveringem

13 Volg ons nu ook op Facebook > Bibliotheek < > > Sluitingsdagen De bibliotheek zal de volgende dagen gesloten zijn: Donderdag 1 mei 2014: Feest van de Arbeid - uitleenpunt Stavele gesloten Donderdag 29 mei 2014: O.L.H. Hemelvaart - uitleenpunt Stavele gesloten Maandag 9 juni 2014: Pinkstermaandag > > MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL. Wij doen mee! Kom vanaf 26 april tot 31 mei 2014 met de fiets, met het skatebord, te voet, al lopend naar de bibliotheek en vraag je gratis lotje. Voer je unieke code in via en maak kans op mooie prijzen. Geen computer in de buurt? Geen nood, dan controleren wij wel even voor je! > > NIEUWE AANWINSTEN IN DE BIBLIOTHEEK Jeugdfictie: Rode kaart / Mario Demesmaeker Want een ezel is een voorbeeldig mens / Frank Pollet Een hoofd vol rommel / Koen D Haene Kind van de Westhoek / Wouter Sinnaeve Rood of waarom pesten niet grappig is / Jan De Kinder Buurman leest een boek / Koen Van Biesen Jeugd non-fictie: Zo leven de dieren om ons heen Zo worden kleine dieren groot op de boerderij / Anne Royer De boeiende wereld van de dinosaurussen Volwassenen fictie: De renner / Tim Krabbé Het gouden ei / Tim Krabbé Vertedering / Jamal Ouariachi > > Jeugdboekenweek De leerlingen van de Westhoekacademie Koksijde, afdeling Alveringem kwamen op 22 maart hun kunstwerkjes - die naar aanleiding van de Jeugdboekenweek opgesteld stonden in de bibliotheek - bezoeken. Daarna poseerden ze fier als een gieter voor de foto. De boekendief / Markus Zusak Als ik wakker wordt ga ik dood / Bart Debbaut De republiek / Joost De Vries Poppy en Eddie / Herman Brusselmans Intifada / Luc Deflo Ripper / Isabel Allende Volwassenen non-fictie: Schminken is leuk / Annemiek Van Kooten Operatie Diane / Stephan Galon Oorlogsdagen / Pieter Serrien Den troep / Lina Nasser & Jan Vleugels Instappen alstublieft / Richard De Roey & Geert Clerbout 1000 voetbal shirts 100 campagnes, 1 miljoen kiezers / Wim Schamp Scheire en de schepping / Lieven scheire, Sanne De Lee & Sam De Graeve > > Dat is elke dag Winnen Met Belgerinkel naar de Winkel 2014 Met Belgerinkel naar de Winkel, dat is dit jaar elke dag winnen! Wie van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei bij een deelnemende handelaar winkelt, met de fiets of te voet, ontvangt dit jaar geen stempel op een spaarkaart maar een Belgerinkel-lot met een unieke code. U registreert dit lop op en maakt zo kans op één van de dagelijkse, nieuwe, mooie prijzen, uitgereikt over heel Vlaanderen. Iedere rit naar een deelnemende handelaar is een nieuwe kans om een prijs te winnen! En heeft u tijdens de campagneperiode nog niet gewonnen? Niet getreurd, u maakt dan nog steeds kans op de unieke Achielle retro-fiets, exclusief voorbehouden voor deelnemers in onze gemeente. De campagne met Belgerinkel naar de Winkel is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond en loopt over heel Vlaanderen. Onze gemeente is één van de 160 gemeenten die aan deze campagne deelneemt. En wie weet bent u dit jaar één van de klanten die de unieke Met Belgerinkel naar de Winkel Achielle retro-fiets of één van de andere mooie prijzen wint! Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf eind april goed in de gaten. Hangt hier een Belgerinkel-affiche, en bent u te voet of met de fiets? Aarzel dan niet om uw Belgerinkel-lot te vragen. 13

14 > Levensloop < > > Geboren Verstraete Luka, zoon van Stijn en van Doubbel Vanessa, Alveringem Claerhout Michelle, dochter van Niek en van Germonpré Karolien, Izenberge Pilet Guillaume, zoon van Kris en van Dehoucke Angela, Alveringem Hollebecque Thiebe, zoon van Christophe en van Derycke Maaike, Beveren Benony Wyatt, zoon van Wim en van Beschuyt Dolores, Beveren Carré Lea, dochter van Sebastien en van Crabbé Lore, Hoogstade Vanhee Isolde, dochter van Bart en van Germonpré Elieze, Hoogstade Vannieuwenhuise Gaelle, dochter van Michiel en van Vanacker Sanne, Beveren Demol Nina, dochter van Pascal en van Hostens Lien, Alveringem Deroo Yanaïka, dochter van Frederik en van Degrave Vanessa, Leisele Vandenbroucke Leonie, dochter van Dries en Breemeersch Sofie, Beveren Matthys Louis, zoon van Bram en van Vandenbussche Elien, Beveren > > Gehuwd Vanderfaeillie Nick en Feryn Delphine, Alveringem Vanneste Nicolas en Bucquoye Aicha, Stavele > > Overleden Palfliet Etelle, , weduwe van Styl Josephus, Leisele Sampers Stefan, , Alveringem Vanquaethem Gerardus, , weduwnaar van Rolly Suzanna, Gijverinkhove Dever Kyano, zoontje van Luc en van Vanbecelaere Ilse, Izenberge Warreyn Maria, , weduwe van Rabaey Romanus, Stavele > > Feest op komst! Gouden bruiloft Coevoet Robert en Dennequin Jeannine, Hoogstade Briljanten bruiloft Dekervel Michiel en Pilet Maria, Izenberge > Leven & Welzijn < > > MEDISCHE WACHTDIENSTEN & PERMANENTIES HUISARTSEN CENTRAAL WACHTNUMMER: Alveringem, Hoogstade, Oeren, St. Rijkers, Gijverinkhove, Leisele en Izenberge: Beveren-IJzer en Stavele: APOTHEKERS CENTRAAL WACHTNUMMER: of > > ANDERE PERMANENTIES Wit-Gele Kruis West Vlaanderen (24.00u/24.00u): Veurne: Poperinge: Bond Moyson: Vlaams Kruis Westhoek: Zelfstandige verpleging in de regio Alveringem: Brigitte Reynaert (Lo-Reninge-Alveringem): Sabine Pauwelyn ( Alveringem-Vleteren): Martien Hooghe (Alveringem-Hoogstade): Marijke Deschuttere (Stavele-Beveren): / Veerle Breemersch (Leisele): Mieke Delanote: (Alveringem-Vleteren) Nicole Dhaenens: / Veerle Leuridan: / Greet Vandeputte: / Hilde Vitse: / Alien Coopman: (Beveren-Alveringem) > > ALVERINGEM WIL SCHITTEREN ALS GEZONDE GEMEENTE Het gemeente- en OCMW-bestuur van Alveringem ondertekenen het charter Gezonde Gemeente. Gezonde Gemeente is een eenbeleidsmethodiek dat de lokale besturen ondersteunt bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid. Het is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) met de steun van het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO), de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Met de ondertekening geeft Alveringem formeel te kennen dat de gezondheid van de burgers een belangrijk thema is en dat men hier in samenwerking met Logo Brugge-Oostende vzw ook effectief werk van wil maken. Vanuit verschillende gemeentelijke en OCMW-diensten werden in het verleden al acties opgezet om gezondheid en preventie een plaats te geven. Alveringem heeft de intentie om: - gezondheid als een doelstelling te integreren in het lokaal meerjarenplan en aandacht te hebben voor gezondheid in de beleidskeuzes en doelstellingen van andere beleidsdomeinen (zoals vb. wonen, mobiliteit, jeugd, sport) - intersectoraal samen te werken met lokale verenigingen, diensten, zorgverstrekkers en organisaties die invloed kunnen hebben op gezondheid - deelname van de bevolking aan het gezondheidsbeleid en aan de uitvoering ervan te bevorderen. De deelname geldt voor iedereen in de gemeente en vooral voor maatschappelijk kwetsbare groepen - de nodige capaciteit, budget en deskundigheid te vergroten - zowel sensibiliserende acties als acties voor een gezond aanbod en een gezonde omgeving aan te bieden 14 infoalveringem

15 > Leven & Welzijn < - een voorbeeldfunctie als gezondheidsbevorderende werkgever op te nemen - herkenbare en voortdurende communicatie te voeren over het gezondheidsbeleid op maat van iedereen in de gemeente - te kiezen voor samenhangende, onderbouwde geëvalueerde en zichtbare acties en projecten Om onze communicatie met onze inwoners te stroomlijnen gaan we alvast het nieuwe logo Gezonde Gemeente gebruiken op al onze affiches en flyers. We hebben ten slotte ook enkele mooie vlaggen gekregen die we met plezier aan ons gemeentehuis gaan hangen om te tonen dat wij een echte gezonde gemeente zijn. > > OXFAM TRAILWALKER 2014: GEEF HET BESTE VAN JEZELF!! Deelnemen aan Oxfam Trailwalker is een sportieve uitdaging van formaat, waarbij de Oxfam-projecten in Zuid en Noord in de prijzen delen. Teams van vier stappers leggen in minder dan 30 uur tijd 100 km af in de Hoge Venen. Voor de zevende editie op 30 en 31 augustus verwacht Oxfam niet minder dan 300 teams aan de startlijn. 100 km wandelen in 30 uur: een uitdaging die mits de nodige inspanning voor iedereen haalbaar is. Dankzij onze georganiseerde wandeltrainingen en onze online trainingsmodule kan je inschatten of je klaar bent voor de grote dag. Het grootste deel van de stappers haalt de finish, jij ook? Oxfam Trailwalker stappen, dat is samen met Oxfam-Solidariteit de strijd aangaan tegen het onrecht van de armoede. Samen vestigen we de aandacht van de bevolking en de beleidsmakers op onaanvaardbare situaties. Ook steunen we lokale partners die concrete oplossingen aanreiken voor duurzame landbouw, toegang tot gezondheidszorg, arbeidsrechten enz Per team zamel je minimum in die naar Oxfam-projecten gaan. Om je daarbij te helpen, kan je rekenen op onze tips & tricks. Maar meestal zijn het de teams zelf die onze verbeelding overtreffen! Het is met vier dat je dit mooie menselijke avontuur aangaat, met vier dat je de centen inzamelt, met vier dat je elkaar aanmoedigt tot de laatste kilometer. Dit alles natuurlijk met de onvoorwaardelijke steun van een enthousiast team supporters. Ook dat is solidariteit! Meer weten? Surf naar of contacteer Leen Speetjens via of Aarzel niet om deel te nemen aan een van de infosessies bij jou in de buurt. > > Een Nestor-vrijwilliger aan het woord Wat is er mooier dan je vrije tijd te besteden aan vrijwilligerswerk?, dacht ik toen ik vijftig werd. Ik werk s nachts en heb zodoende wat namiddagjes tij over. En wat is er handiger om dat dichtbij huis, in eigen of naburig dorp te doen? Toen viel er een folder van Nestor in de bus. Intussen werk ik er een jaar als vrijwilliger en valt het erg goed mee. Een vriendelijke stem belt me op en vraagt me of ik een garage wil opruimen. Of wat tijd heb om een voortuintje te wieden. Deze week misschien? Als t niet gaat, geen probleem hoor. Maar het gaat dikwijls en met volle goeste. Meestal zijn het kleine zaken: gras afmaaien, onkruid wieden, een kapotte lamp vervangen of de blauwe pmd-zak buitenzetten. Naast klusjes, zet ik mij ook in voor vervoer en gezelschap. In landelijke dorpen kent iedereen iedereen, maar ook als je iemand een beetje verderop helpt en niet kent, is de dankbaarheid voelbaar. En dat blijft lang, heel lang hangen. Het is één van de redenen om het te doen. Bovendien krijg je naast een kleine vergoeding, dikwijls van de vriendelijke stem van daarnet nog een leuke mail om je te bedanken voor je inzet.dat doet ook altijd deugd. Dorpsdienst Nestor steunt op een sterke organisatie, best een pluim waard. Nestor werkt over verschillende gemeentegrenzen heen: Alveringem, Heuvelland, Lo-Reninge, Poperinge en Vleteren. Ikzelf vind het eigenlijk heel normaal dat ik, nu ik nog gezond en mobiel ben, andere dorpsgenoten kan helpen. Ik mag hopen dat ik op mijn oude dag ook lang kan blijven wonen in mijn huis, in mijn dorp, en dat er eens iemand van Nestor bij me langs zal komen als ik geen weg meer kan. Dorpsdienst Nestor biedt aanvullende dienstverlening: vervoer, boodschappen, gezelschap, klusjes en verjaardagsbezoekjes. Hiervoor zoeken we nog extra vrijwilligers. Interesse? Contacteer Nestor op of of > > 31 MEI: WERELDDAG ZONDER TABAK 31 mei werd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen tot Werelddag zonder Tabak. Deze dag is een ideaal moment om even stil te staan bij de gevolgen van het roken en ons bewust te worden van de nadelen. Elke dag sterven er in ons land bijna 55 mensen door ziektes die een gevolg zijn van roken. Toch rookt nog 1 op 4 Belgen elke dag een sigaret. Jij ook? Laat het geen vanzelfsprekende gewoonte worden of blijven. Ook jij kan kiezen voor een rookvrije toekomst! De Werelddag zonder Tabak is misschien wel dé gelegenheid om te proberen stoppen met roken. Als extra motivatie kan je hier alvast enkele positieve effecten terugvinden van stoppen met roken: na 20 minuten: de bloeddruk en de bloedsomloop in handen en voeten verbeteren na 8u: de zuurstofvoorziening in het bloed normaliseert (nicotine en CO-gehalte daalt) na 24u: de longen beginnen slijm en teer te verwijderen + CO uit het lichaam na 48u: geen nicotine meer in het lichaam + smaak en geur verbeteren na 72u: energieniveau stijgt, betere ademhaling en minder snel buiten adem na 2-12 weken: de algemene bloedsomloop verbetert na 3-9 maanden: hoestende en fluitende ademhaling neemt duidelijk af. Neem zeker een kijkje op de nieuwe portaalsite Op deze site vind je het rookstopaanbod in jouw regio terug. Ook jongeren kunnen op de site terecht voor tabaksweetjes en tal van rookstoptips. Rookvrij? Laten we er samen voor gaan! infoalveringem 15

16 > Leven & Welzijn < > > ZITDAGEN VAN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN U had een arbeidsongeval. Uw partner, een familielid, of een vriend(in) heeft een arbeidsongeval gehad. U hebt vragen of u hebt hulp nodig. Een sociaal assistent(e) van het Fonds voor Arbeidsongevallen staat tot uw beschikking. Waar en wanneer? Indien u zich moeilijk kunt verplaatsen kan u een afspraak maken voor een huisbezoek. BRUGGE Gistelsesteeneg 524, Oud gemeentehuis St. Andries Brugge, Elke dinsdag van 9 tot 12 uur. In juli en augustus slechts 1 dinsdagvoormiddag per maand. GENT Stedelijk Administratief Centrum, W. Wilsonplein 1, Elke woensdag van 9 tot 12 uur. In juli en augustus slechts 1 woensdagvoormiddag per maand. > OCMW < KORTRIJK Sociaal Huis, Budastraat 27, Elke woensdag van tot 16 uur. In Julie en augustus slechts 1 woensdagnamiddag per maand. ROESELARE OCMW-Dienstencentrum Ten Elsberge, Mandellaan 101, Elke eerste maandag van de maand van 9 tot uur. Niet in juli en augustus. Wat doen we voor u? De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van uw arbeidsongeval en helpen u om de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt. Ze leggen u de wetgeving op de arbeidsongevallen uit. Ook wanneer de verzekeraar van uw werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen, of als blijkt dat uw werkgever niet verzekerd was op het moment van uw ongeval, kan u op het Fonds beroep doen. Meer info: of > > OCMW-RAADSZITTING VAN 25 FEBRUARI 2014 De opdracht voor de renovatie van de dakgoten van de woningen in de Putstraat 35 en 37 te Alveringem wordt gegund aan Didier Millecam, Dorp 28 te 8690 Alveringem voor het bedrag van ,00 euro (excl. BTW). De opdracht voor de levering van een multifunctioneel kopieertoestel wordt toegewezen aan TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent voor het bedrag van 83,31 euro huurprijs per maand (excl. omnium onderhoud, BTW en 5% werkingskosten). Deze overeenkomst wordt afgesloten tot en met 31 juli De raad is akkoord om verdere simulaties te onderzoeken van de financieringsmogelijkheden voor de bouw van een loods, 12 assistentiewoningen en een seniorie met 8 woongelegenheden op de woonzorgsite. BVBA architectenvennootschap DEPLA, Zeelaan 168 te 8670 Koksijde, wordt aangesteld om dringend een concreet voorstel met gedetailleerde raming uit te werken voor de verbouwingen aan de bibliotheek van Alveringem. Nieuwe aanvragen tot aankoop van onroerende goederen die niet vrij zijn van gebruik, worden niet aanvaard. Het ontwerp van samenwerkingsprotocol opvang voor dak- en thuislozen Clep wordt goedgekeurd en zal worden voorgelegd aan de OCMW s van de Westhoek en maakt deel uit van de subsidieaanvraag in het kader van het Impulsreglement. De wijzigingen aan de opnameovereenkomst van WZC t Hoge en CVK t Hoge worden goedgekeurd. Kris LALEMAN wordt aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Veurne-Diksmuide in opvolging van Dirk VERMEULEN. Het personeelsbehoeftenplan PBP 2014/1 wordt vastgesteld voor de uitbreiding met 0,5 VTE maatschappelijk werker via het Fonds Sociale Maribel. De samenwerkingsovereenkomst met Randstad Medical wordt goedgekeurd voor het jaar Definitieve goedkeuring van de verkoop van een lot van percelen landbouwgrond kadastraal gekend als Alveringem, 1e afdeling, sectie C, nummers 939/B, 940, 941, 942, 943, 947 en 948 met een geraamde oppervlakte volgens kadaster van 4 hectare, 14 are en 99 centiare. Definitieve goedkeuring van de verkoop van een lot van percelen landbouwgrond kadastraal gekend als Alveringem, 1e afdeling, sectie C, nummers 953, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 970 en 971 met een geraamde oppervlakte volgens kadaster van 6 hectare, 36 are en 30 centiare. Definitieve goedkeuring van de verkoop van een lot van percelen landbouwgrond kadastraal gekend als Alveringem, 7e afdeling, sectie B, nummers 180/A, 185/C, 185/02, 182, 186/B, 187/B, 188/B, 189/C en 190/B met een geraamde oppervlakte volgens kadaster van 3 hectare, 68 are en 32 centiare. > > OCMW-RAADSZITTING VAN 25 MAART 2014 Het reglement betreffende de provisies en de geringe dagontvangsten wordt hervastgesteld. De gebruikstoelage voor het jaar 2014 inzake het project 1: nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 63 woongelegenheden, 3 woongelegenheden voor kortverblijf en 3 inleunwoningen met elk 2 woongelegenheden wordt aangevraagd bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Het gemeentebestuur van Alveringem wordt aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW van Alveringem toe te treden tot de aankoopcentrale van TMVW CVBA, Stropstraat 1, 9000 Gent. Het voorstel van fractie PRO om de portretschilderijen van Jozef Clep en diens zuster vakkundig te laten restaureren en ze een plaats te geven in het nieuwe rusthuis die voor iedereen zichtbaar is, wordt verworpen. Het OCMW beslist om uit het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Veurne-Diksmuide te treden per 1 januari 2015 tenzij de financiële bijdrage enkel wordt berekend per verhuurde woning op het grondgebied van Alveringem. 16 infoalveringem

17 > OCMW < > > WARME MAALTIJDEN IN WOONZORGCENTRUM T HOGE VOOR SENIOREN Sedert 1 april 2014 kunnen 65-plussers iedere middag in de cafetaria van WZC t hoge terecht voor een warme maaltijd. Wat? Een middagmaal omvat soep, een hoofdgerecht, een dessert en plat of bruisend water. Voor wie? Inwoners van Alveringem vanaf 65 jaar. Wanneer? Elke middag (van maandag tot en met zondag) tussen en uur. Kostprijs? Van maandag tot en met vrijdag 9,00 euro, op zaterdag, zondag en feestdagen 11,00 euro per middagmaal. Uiterlijk de voorafgaande werkdag te betalen aan het onthaal van het woonzorgcentrum. Meer info? Woonzorgcentrum t Hoge, Schooldreef 15 A te 8690 Alveringem, of > > AANVRAAG MANTELZORGTOELAGE Vanaf 1 januari 2014 wordt de gemeentelijke mantelzorgpremie uitgereikt door het OCMW. Mantelzorg is de thuiszorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door familieleden, vrienden, kennissen of buren. Het gaat om langdurige zorg die onbetaald is. De mantelzorger kan een financiële tegemoetkoming van 100 euro per jaar ontvangen. Voor de aanvragen die betrekking hebben op het jaar 2014 moet het nieuwe aanvraagformulier van het sociaal huis gebruikt worden. Dit formulier is beschikbaar op de nieuwe website of bij de sociale dienst: Dorp 1 B te 8690 Alveringem, of > > WZC T HOGE ZOEKT VERPLEEGKUNDIGE - LAATSTEJAARSSTUDENTEN WELKOM! Om het team van het splinternieuwe woonzorgcentrum t Hoge in Alveringem te versterken zoekt het OCMW een verpleegkundige (bachelor of gegradueerd) voor een voltijdse of deeltijdse betrekking. VOORWAARDE: beschikken over een diploma van bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde, of daarmee gelijk gesteld. ONS AANBOD: voltijdse of deeltijdse tewerkstelling, een interessante verloning, 100 % toeslag voor zondagwerk, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis gebruik fitness. INTERESSE? Stuur dan je sollicitatiebrief, vergezeld van een CV, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister, naar het OCMW Alveringem, t.a.v. de voorzitter, Dorp 1 B te 8690 Alveringem of per naar > Blikvangers < > > BLOED GEVEN Verdienstelijke bloedgever Marc van Veuren werd gehuldigd voor zijn 100ste donatie. > > TOERIST = KONING De toeristische startavond die de dienst Toerisme jaarlijks organiseert, vond maandag 31 maart in de gemeenschapszaal De Kwelle in Alveringem. Het is een avond waar telkens toeristische actoren massaal op afkomen. Nieuw in Alveringem is de digitale economische kaart. Gastsprekers waren Dirk Vermeulen, schepen voor toerisme, Karien Becuwe, toeristische deskundige, Aurelia Leyn van Westtoer, Hannelore Simkens die de Economische kaart belichtte en Ronny van Baelen die rond onthaal en klantvriendelijkheid een zeer boeiend beoog hield. > > GOUDEN BRUILOFT David André en Dieusaert Frieda, Stavele. Proficiat! infoalveringem 17

18 > Blikvangers < > > BIJZONDERE CULTUURPRIJS ALVERINGEM VOOR MARC WACKENIER beloond voor zijn boek De Canadakoffer Vrijdagavond 28 februari 2014 werd de derde editie van de bijzondere culturele prijs uitgereikt in de gemeentelijke feestzaal De Moote in Stavele. In De Canadakoffer blikt de geboren en getogen Alveringemnaar Marc Wackenier terug op zijn dorp van toen. Toen, dat is de periode van 1950 (het geboortejaar van Marc Wackenier) tot Een foto gedrukt op canvas van het schilderij De kerk van Alveringem gezien door de ogen van Karel Lauwers, werd als prijs overhandigd. De uitreiking was verpakt in een zeer divers cultureel programma met dit jaar een live presentatie van de genomineerde en muzikale intermezzo s van het St. Ceciliakoor van Stavele. Na afloop was er een gezellige afterparty, waar alle cultuurliefhebbers en organisatoren elkaar tegenkwamen en tot in de late uurtjes nieuwe plannen konden smeden. > Kalender < Alle activiteiten die door een vereniging ingericht worden en die voor een breed publiek toegankelijk zijn, hebben recht op een duidelijke vermelding in de gemeentelijke infokrant en op de website van de gemeente! Aarzel dus niet om ze door te mailen naar DO TOT EN MET ZO T ATELJEETJE STELT TENTOON t Ateljeetje, Kerkstraat 6B te 8690 Hoogstade - vanaf 10.00u Een tentoonstelling met alle kunstenaars van t Ateljeetje uit Hoogstade. Zij stellen hun werken tentoon in het teken van de Week van de Amateurkunsten. Iedereen welkom van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 18.00u. Inkom gratis. Info: Herman Pannecoucke, en Hilda Vandenbussche, WOE SPIRITUELE AVOND Hotel Hinterland, Beauvoordestraat 9 te 8691 Izenberge u Maak op een leuke en ongedwongen manier kennis met de spirituele wereld. De diversiteit aan kaarten, soorten wierook, helende stenen Elke aanwezige krijgt ook de kans om een specifieke vraag te stellen en een blik in de toekomst te werpen en tot slot nog een klein aandenken. Prijs 15 per deelnemer. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Info: Jurgen en Hilda Devinck-Dekerf, , 18 infoalveringem DO INFOAVOND VOOR RIJLES GEVENDE OUDERS Gemeentezaal de Kwelle Alveringem u Organisatie Gezinsbond Alveringem in samenwerking met autorijschool Eureka. Sinds is er heel wat gewijzigd voor het behalen van je rijbewijs. Waarmee moet je als ouder en als leerling-bestuurder rekening houden ter voorbereiding van het praktisch rijexamen. Iedereen is van harte welkom op deze workshop, ook niet-leden. Gratis toegang. Info: Jos Porreye, , ZA TONEELVOORSTELLING VAN KWOAD NOR ERGER Casino Koksijde, Casinoplein 10 te 8670 Koksijde u Gebracht in t West Vlaams met enkele bekende acteurs van op tv. Een echte aanrader voor wie houdt van een ontspannende toneelavond. Kaarten te verkrijgen op de toeristische dienst van Koksijde of via de website van het dialectgenootschap Organisatie: het dialectgenootshap Bachtn de Kuupe Info: Walter Winnock, ,

19 > Kalender < ZO MOEDERDAGONTBIJT Hotel Hinterland, Beauvoordestraat 9 te 8691 Izenberge Verras mama op moederdag met een leuk en gezellig ontbijt. Kom met het ganse gezin ontbijten en mama eet gratis. Papa s en kinderen vanaf 12 jaar 15, tussen 5 en 12 jaar 7 en onder de 5 jaar gratis. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Info: Jurgen en Hilda Devinck-Dekerf, , DI KLEINKUNST OP GROOT FORMAAT t Spaans Kwartier, Groenestraat 14 te 8691 Izenberge u Begeleiding door Els Van Kerckhove uit Sint-Niklaas. Zij brengt fijne luisterliedjes afgewisseld met leuke verhaaltjes en grapjes. Inkom gratis. Info: Hugo Vlaemynck, , hugo. ZO SPEUREN IN HET BOS Eversambos te 8691 Stavele 14.00u tot 17.00u Verrassende mysteries, leuke weetjes en plezante doe-opdrachten gericht op gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar, in het Eversambos. De gezinsspeurtocht is gratis af te halen aan het onthaalbord van het bos tussen 14u en 17u op deze bosspeurdag! Deelname is gratis. Info: Klaas Bogaert, of DO BINGONAMIDDAG Hotel Hinterland, Beauvoordestraat 9 te 8691 Izenberge - van 14.30u tot 16.30u Kaarten voor de bingo 1/stuk. Ook mogelijkheid tot bingolunch aan 15/persoon (soep, hoofdgerecht en koffie). Inschrijven voor de lunch is noodzakelijke voor de bingo niet. Info: Jurgen en Hilda Devinck-Dekerf, , ZA FUNERAIRE EN MILITAIRE ERFGOEDWANDELING IN TEKEN VAN DE GROOTE OORLOG Kerkhof Alveringem, Dorp te 8690 Alveringem u Naar aanleiding van de week van de Europese begraafplaats.de gids neemt je mee op verkenning langs graven van bekende figuren die een link delen met de Groote Oorlog. Deelname gratis. Info: Dienst Toerisme en Cultuur, , ZO VLAAMSE MOLENDAG u tot 18.00u De Brouckmolen, Lindestraat 13, 8691 Beveren-IJzer Info: Marijn Bulckaert, , WOE HUWELIJK MET KAAS EN BIER Hotel Hinterland, Beauvoordestraat 9 te 8691 Izenberge u Kazen proeven gecombineerd met het juiste bier. In samenwerking met De Kaashoeve te Veurne. Deelname 18/persoon. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Info: Jurgen en Hilda Devinck-Dekerf, , VRIJ GROTE GEZINS-BINGO-AVOND Gemeentezaal de Kwelle Alveringem, 19.30u Organisatie van de Vriendenkring van de Gemeentelijke en Vrije Scholen te Alveringem en ten voordele van de schoolbus. 6 rondes met prachtige prijzen waaronder een dames- en herenfiets. Voorverkoop via de Alveringemse scholen. Info: Spelenderwijs, of Vrije Basisschool, of VRIJ TOT EN MET ZO FORTEMSE FEESTEN Tent op pleintje, Fortem te 8690 Alveringem Vrijdag: algemene quiz om 19.30u Zaterdag 7 juni: optreden van Maïke Vanes om 20.30u en Jettie Palettie om 22.00u Zondag 8 juni: Gordel van Fortem (wandel- en fiets evenement): km inschrijven vanaf 8.00u - 5 Info: Fortem Feest, , ZO STREEKBIERENCONCERT Harmonie St. Cecilia Stavele o.l.v. dirigent Pieter Matten. Bij mooi weer buiten bij de gemeentelijke feestzaal De Moote te Stavele. Bij slecht weer in de zaal. Info: of ZO OPENDEUR GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL SPELENDERWIJS Nieuwstraat 50 te 8690 Alveringem u Hebt u een peuter die volgend schooljaar voor het eerst naar school mag? Bent u ouder van een kleuter die volgend schooljaar start in het eerste leerjaar? Dan bent u van harte welkom op onze opendeur. U krijgt er uitleg over de klaswerking, er is mogelijkheid voor een rondleiding en u wordt een drankje en een hapje aangeboden. Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk. Info: Patrick Firey, , infoalveringem 19

20 >Kalender< ZO ONTBIJTBUFFET Loods Frank en Nele Verhoest-Vanexem, Roesbruggestraat 50A te 8691 Beveren-IJzer Buffet is open vanaf 7u30 tot 11u30 Lien, Jolien, Nelly en Ria nodigen jullie uit op het uitgebreid ontbijtbuffet t.v.v. de strijd tegen borstkanker. Prijs: kleuters 2, kinderen tussen 6 en 12 jaar 5 en volwassenen 15 - Overschrijven op het rekeningnummer BE met vermelding van ontbijtbuffet voor volwassenen, kinderen en kleuters. Uiterlijk inschrijven tot zondag 1 juni Na deze datum worden alle overschrijvingen geweigerd! Info: DO BINGONAMIDDAG Hotel Hinterland, Beauvoordestraat 9 te 8691 Izenberge - van 14.30u tot 16.30u Kaarten voor de bingo 1/stuk. Ook mogelijkheid tot bingolunch aan 15/persoon (soep, hoofdgerecht en koffie). Inschrijven voor de lunch is noodzakelijke voor de bingo niet. Info: Jurgen en Hilda Devinck-Dekerf, , ZO VADERDAGONTBIJT Hotel Hinterland, Beauvoordestraat 9 te 8691 Izenberge Verras papa op vaderdag met een leuk en gezellig ontbijt. Kom met het ganse gezin ontbijten en papa eet gratis. Mama s en kinderen vanaf 12 jaar 15, tussen 5 en 12 jaar 7 en onder de 5 jaar gratis. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Info: Jurgen en Hilda Devinck-Dekerf, , VRIJ ORGELCONCERT St. Jan Onthoofdingkerk, A. Decarneplein te 8691 Stavele u Een concert met Bart Naessens en het Roeselaars Kamerkoor o.l.v. Bart Naessens. Het concert kadert in de reeks Zomerse orgelconcerten en Zondagmorgenconcerten. De overige concerten vinden plaats in het kerkje van Haringe - 10 (orgelbiertje na concert inbegrepen). Voor Stavele heeft die receptie plaats in feestzaal De Moote juist naast de kerk. Met de zeer voordelige abonnementsformule bieden we u een zomer lang unieke concerten aan en trakteren we u bovendien met een gratis drankje na ieder concert. Brochure is te verkrijgen bij de dienst Toerisme en Cultuur. Info: Joris Matten, of telenet.be of , ZA 21, ZO 22, ZA 28 EN ZO OPEN TUINEN BIJ CARPE DIEM Steendamstraat 8 te 8690 Alveringem Demonstratie Rakubak, handweven, letterkappen en beeldhouwen. Beelden van Els Vermandere, Linda Van de walle, Els Bruynooghe en Ivo Ryckeboer. Info: Miet Delcour, of ZA EN ZO EINDEJAARSEXPO WESTHOEK ACADEMIE KOKSIJDE - AFDELING ALVERINGEM Sportzaal Rethorica, Nieuwstraat 42 te 8690 Alveringem u tot 17.00u Na een jaar creatief werken stelt de afdeling lagere en middelbare graad Alveringem van de Westhoek Academie Koksijde (WAK) tentoon in zaal Rethorica. De leerlingen presenteren hun kleurrijke en creatieve uitspattingen. Leerkrachten Matthieu Lobelle, Rein Lapauw, Peter Depelchin en Chantal Grard leiden alles in goede banen. Er is werk van iedere leerling te zien! De vernissage vindt plaats op zondag 22 juni om 11u. Iedereen is van harte welkom! Info: Secretariaat van de Westhoek Academie Koksijde, Veurnelaan 109 te 8670 Koksijde, , ZO ROMMELMARKT IN GIJVERINKHOVE - vanaf 06.00u Weegschede en omliggende straten. Info: Luc Decorte, , ZO IJZERSMULTOCHT - vanaf 10u30 Een fiets- en smultocht van 39 km langs vlakke wegen in de Westhoek, dit in samenwerking met de Landelijke Gilde en KVLV Stavele-Beveren en Roesbrugge-Haringe. Onderweg zijn er 5 stopplaatsen voorzien waar aperitief, soep, hoofdgerecht, ijs en koffie worden aangeboden. Volwassenen 20, kinderen 12. Inschrijven vóór 25 juni! Info: ZO SMOKKELWANDELING O.L.V. GIDS RONALD VERSTRAETE Ontdekkingstocht door het boeiende verleden van de grensstreek. Info: of Davidsfonds infoalveringem

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD notulen. Zitting van 22 juni 2017

GEMEENTERAAD notulen. Zitting van 22 juni 2017 GEMEENTERAAD notulen Zitting van 22 juni 2017 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gerard Liefooghe, burgemeester-voorzitter Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan Albrecht, schepenen Karolien Avonture,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTELIJKE MILIEURAAD dd. 1 december 2015 (verslag 2015/4)

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTELIJKE MILIEURAAD dd. 1 december 2015 (verslag 2015/4) VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTELIJKE MILIEURAAD dd. 1 december 2015 (verslag 2015/4) De vergadering wordt geopend om 20u00 Aanwezig : Waarnemers : Verontschuldigd : Dhr. Herreman Johan, Dhr.

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten In te vullen door Artiest zoekt Feestneus Volgnummer dossier Ingediend op Ontvankelijk verklaard? Ja Neen + reden: Dossier goedgekeurd?

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

NAAM VAN DE WERKING: "Speelplein Guustje"

NAAM VAN DE WERKING: Speelplein Guustje Huishoudelijk reglement speelpleinwerking. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op Lokaal Jeugdbeleid Vlaamse beleidsprioriteit 01 (LJBVBP01) De ondersteuning van het jeugdwerk in algemene

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Het gemeentebestuur Zulte leent, ter ondersteuning en ter stimulatie van het verenigingsleven, gemeentelijk materiaal

Nadere informatie

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 Stadhuis Botermarkt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

Beste (toekomstige) toeleider,

Beste (toekomstige) toeleider, Beste (toekomstige) toeleider, Vrije tijd kost geld: sporten, een avond theater, een instrument bespelen, aansluiten bij een jeugd-, sport-, of cultuurvereniging. Veel mensen vallen hierdoor uit de boot

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFO. Wat is de bedoeling van Artiest zoekt Feestneus? Enkele handige tips

PRAKTISCHE INFO. Wat is de bedoeling van Artiest zoekt Feestneus? Enkele handige tips PRAKTISCHE INFO Wat is de bedoeling van Artiest zoekt Feestneus? Artiest zoekt Feestneus is een project van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 5-art, een samenwerking van de gemeentebesturen van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

In te vullen door de Stad Gent - Dienst Cultuurparticipatie. In te vullen door de aanvrager - LEES EERST HET REGLEMENT!

In te vullen door de Stad Gent - Dienst Cultuurparticipatie. In te vullen door de aanvrager - LEES EERST HET REGLEMENT! AANVRAAGFORMULIER 'ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS' 2013-2014 voor straat- en buurtfeesten van 1 augustus 2013 tot 30 juni 2014 en van 1 augustus 2014 tot 31 december 2014 In te vullen door de Stad Gent - Dienst

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni.

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni. Beste leerling, Beste ouder, Vorig schooljaar zijn we gestart met het online (her)inschrijven. Om dit ook nu weer vlot te laten verlopen vragen we nu reeds je aandacht voor de procedure. De online inschrijvingen

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

2 Gegevens leerling naam, voorletters roepnaam jongen meisje Geboortedatum / BSN / Ophaal adres postcode + woonplaats

2 Gegevens leerling naam, voorletters roepnaam jongen meisje Geboortedatum / BSN / Ophaal adres postcode + woonplaats aanvraag vergoeding vervoerskosten Model C (voortgezet onderwijs) schooljaar 2011 2012 Gemeentehuis Boxtel Markt 1 Postbus 10000 5280 DA Boxtel telefoon 0411 655911 fax 0411 655225 e-mail gemeente@boxtel.nl

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een 1-7-2011 Gebiedswerking Westhoek - toelichting FRGE 1 FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een federaal fonds gespijsd met obligaties. Dit kapitaal moet dienen als een rollend

Nadere informatie

aanvraag vergoeding vervoerskosten Model A (regulier basisonderwijs/ speciale school voor basisonderwijs) schooljaar

aanvraag vergoeding vervoerskosten Model A (regulier basisonderwijs/ speciale school voor basisonderwijs) schooljaar aanvraag vergoeding vervoerskosten Model A (regulier basisonderwijs/ speciale school voor basisonderwijs) schooljaar 2011 2012 Gemeentehuis Boxtel Markt 1 Postbus 10000 5280 DA Boxtel telefoon: 0411 655911

Nadere informatie

KINDEROPVANG TE LEDE. v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede

KINDEROPVANG TE LEDE. v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede KINDEROPVANG TE LEDE v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, Augustus 2012 9. Thuisoppas voor zieke kinderen VOORWOORD Beste ouders en toekomstige ouders, Deskundig gevormde medewerkers komen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Het aanvraagformulier en de bijlagen moeten ingediend worden - hetzij

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

PUNT 1 : WIJZIGING VAN HET AANVULLEND REGLEMENT INZAKE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER OP DE GEMEENTEWEGEN NIEUW PARKEERBELEID KAATSSPELSTRAAT.

PUNT 1 : WIJZIGING VAN HET AANVULLEND REGLEMENT INZAKE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER OP DE GEMEENTEWEGEN NIEUW PARKEERBELEID KAATSSPELSTRAAT. VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD ---------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van 25 februari 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Kampenhoutse Dorpsrestaurants

Kampenhoutse Dorpsrestaurants D I E N S T W E L Z I J N K A M P E N H O U T I N F O R M E E R T : Activiteiten voorjaar 2011 Kampenhoutse Dorpsrestaurants Na een goede evaluatie met de vrijwilligers en het gemeentebestuur werd besloten

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BRUXELLES SPORTDIENST VAN DE STAD BRUSSEL

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BRUXELLES SPORTDIENST VAN DE STAD BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN DE SPORTINSTALLATIES SPORT-SEIZOEN 1. GEGEVENS a. U bent een rechtspersoon : Indien NEE, ga naar b. Naam van de vereniging en juridische vorm : Adres van het

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor kleine aankopen en werken voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven

Aanvraag van een subsidie voor kleine aankopen en werken voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven U kunt dit formulier ook online invullen. Aanvraag van een subsidie voor kleine aankopen en werken voor eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven Meer info Opsturen Persoonlijk afgeven tel.: 09 269

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Elke dag Fietsen, elke dag Winnen

Elke dag Fietsen, elke dag Winnen Elke dag Fietsen, elke dag Winnen Eindrapport Met Belgerinkel naar de Winkel 26 april - 31 mei 2014 1 Inhoudstafel Met Belgerinkel naar de Winkel 2014 - een jaar van vernieuwing Aantal deelnemers Profiel

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Doe mee! Aanvraagformulier buurtfeest. Buurtfeest. 1. Gegevens aanvrager. Datum aanvraag: Naam burencomité/vereniging:

Doe mee! Aanvraagformulier buurtfeest. Buurtfeest. 1. Gegevens aanvrager. Datum aanvraag: Naam burencomité/vereniging: Aanvraagformulier Buurtfeest Datum aanvraag: 1. Gegevens aanvrager Naam burencomité/vereniging: Naam & adres van twee contactpersonen: Voornaam: Naam: Straat en nummer: Postcode: Gemeente: Tel/gsm: E-mail:

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking.

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking. Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 33 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Sint-Amandsberg

Paasvakantie 2013. Basisscholen Sint-Amandsberg Paasvakantie 2013 Basisscholen Sint-Amandsberg De Katholieke basisscholen van de deelgemeente Sint-Amandsberg organiseren een vakantieopvang in samenwerking met Idee Kids vzw. We organiseren themaweken

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Oktober, November, December 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 08.00u tot

Nadere informatie

ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS

ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS Stad Gent Dienst Cultuurdienst Veldstraat 82A 9000 Gent tel: 09/269 84 80 cultuurdienst@gent.be www.gent.be/feestneus Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Gewijzigd

Nadere informatie

Persmap Politiezone Westkust

Persmap Politiezone Westkust Persmap Politiezone Westkust Agendapunten Geplande snelheids-en alcoholcontroles maand november De Grote Verkeersquiz Hoe bellen naar noodnummers? Politie Westkust neemt deel aan 1 dag niet! Zin in een

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie