RanstInfo. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand"

Transcriptie

1 Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

2 gemeenteberichten gemeenteraad 2 gemeenteberichten 10 duurzaamheid 14 verkeer & veiligheid uitneembaar UIT-kalender 19 OCMW 20 vrije tijd VOLGENDE UITGAVE: 1 september 2014 Teksten dienen ten laatste op 25 juli 2014 toe te komen op de dienst communicatie: Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens de gemeenteraadszitting(en) werden besproken. Het volledige verslag van de gemeenteraad kan je verkrijgen op het secretariaat (zie gegevens verderop). Gemeenteraad april 2014 Samenstelling Gecoro aanduiding aantal maatschappelijke geledingen en deskundigen Naar aanleiding van een akkoord tussen de meerderheid en de oppositie wordt voorgesteld om het besluit van 17 december 2013 in te trekken en de oorspronkelijke samenstelling van de Gecoro opnieuw vast te stellen op 12 zoals in het oorspronkelijk besluit van februari 2013: - 2 effectieve leden (en 2 plaatsvervangers) van één of meer milieuen natuurverenigingen - 2 effectieve leden (en 2 plaatsvervangers) van één of meer verenigingen van landbouwers en/of tuinbouwers - 2 effectieve leden (en 2 plaatsvervangers) van een vereniging van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars, landbouwers en tuinbouwers - 2 effectieve leden (en 2 plaatsvervangers) van één of meer verenigingen van handelaars - 1 effectief lid (en 1 plaatsvervanger) van een vereniging van werknemers - 3 deskundigen (en 2 plaatsvervangers) Restauratie O.L.Vrouwkapel Millegem: advies ontwerp fase 1 dakwerken De gemeenteraad verleende gunstig advies voor het ontwerp van de restauratiewerken aan het dak van de O.L.Vrouwkapel Millegem met een ramingsbedrag van ,30 BTW incl. ( premiegerechtigd) en ,44 BTW incl (niet premiegerechtigd). Concessieovereenkomst KOV Hof van Ocken : goedkeuring lastvoorwaarden Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ruimte voor de kinderopvang in het Hof van Ocken, gelegen aan de Dorpstraat 14, in concessie te geven omdat de uitbating ervan onmogelijk kan gebeuren door de gemeentelijke diensten. Dit gemeentelijk informatieblad werd gedrukt op gerecycleerd papier.

3 Gemeenteraad mei 2014 Aanvaarding schenking GLS De Sleutel De gemeenteraad heeft de schenking van een horizontale klimmuur en een balanceercombinatie ter waarde van circa aanvaard van het oudercomité van de gemeentelijke lagere school De Sleutel aan de gemeenteschool. Schenkingen Gemeentelijk Documentatiecentrum Het gemeentedecreet kende de bevoegdheid voor het definitief aanvaarden van schenkingen exclusief toe aan de gemeenteraad. In de loop van 2013 werden een aantal objecten en documenten voorlopig aanvaard door het gemeentelijk documentatiecentrum. De lijst waarop deze schenkingen opgesomd worden, werd definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen De gemeenteraad heeft een kleine wijziging van het huishoudelijk reglement voor de begraafplaatsen goedgekeurd voor de plaatsing van de urnentegel. Voortaan kan je de kleur van de urnentegel kiezen in varianten van grijs en zwart. Er wordt ook een standaardtegel aangeboden, die je kan afhalen op de technische dienst van de gemeente, maar enkel wanneer deze tegel ook effectief zal gebruikt worden. De urnentegel is vrij te graveren. Herstelling wegverharding verkeersgeleiders Broechemsesteenweg in beton via hoogdringendheid Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 oktober 2013 en 7 november 2013 beslist om de verzakking van de wegverharding en verkeersgeleiders in de Broechemsesteenweg te herstellen in beton, waarbij de uiteindelijke kost ten laste zal zijn voor de aansprakelijke in het dossier. Dit werd tevens bevestigd in de gemeenteraad van 18 november In afwachting van een definitieve akkoord of beslissing van de rechter werd er op 22 november 2013 een tijdelijke oplossing voor de winter goedgekeurd. De kosten hiervan bedroegen , waarvan 1/3de voor rekening van het gemeentebestuur. Het dossier voor een definitieve, structurele oplossing voor de herstelling van de verkeersgeleiders is ondertussen klaar. De gemeenteraad werd verzocht deze uitgaven van circa goed te keuren. In afwachting van een definitief oordeel door de rechter zullen de kosten gedeeld worden tussen de 3 partijen (aannemer, ontwerper en gemeente). De goedkeuring van het bestek en de gunning door NV Deckx houdt echter geen enkel engagement tot definitieve betaling of aanvaarding van de aansprakelijkheid in. De gemeenteraad keurde deze uitgave via hoogdringendheid goed. Vernieuwen dak loods 3 domein Moervelden Het dak van de loods 3 op het domein Moervelden is in zeer slechte staat. Het gemeentebestuur heeft daarom, omwille van veiligheidsredenen beslist om in afwachting van de vernieuwing van het dak voorlopig geen activiteiten meer te laten plaatsvinden in de loods. Voor de volledige herstelling van het dak zal in de eventuele budgetwijziging een bedrag van voorzien worden. [ 3 ]

4 gemeenteberichten gemeenteraad gemeenteberichten Gemeentelijke toelagen 2014 De gemeenteraad keurde de gemeentelijke toelagen, voorzien in het budget 2014, als volgt goed: Subsidie kerstmarkt Oelegem Subsidie kerstmarkt Emblem Subsidie middenstand Broechem kerstverlichting Subsidie middenstand Ranst kerstverlichting Subsidie Gezellig Oelegem kerstverlichting Subsidie middenstand Emblem kerstverlichting Muziek voor de Jeugd De Nachtegaal Muziek voor de Jeugd De Netezonen Muziek voor de Jeugd Concertband Vzw VOR Land van Playsantieën Voetbalvereniging FC Ranst Voetbalvereniging FC Broechem Voetbalvereniging RC Emblem Voetbalvereniging K Oelegem SK Regionaal Landschap de Voorkempen Gemeentelijke milieuraad DVC Zevenbergen VZW Leef Gemeentelijke seniorenraad Gemeentelijke seniorenraad - feest senioren Wereld-delen Centrum Basiseducatie Gemeentelijke raad voor ontwikkelingshulp [ 4 ] Kalender Gemeenteraad De gemeenteraad vergadert in principe elke derde maandag van de maand om 20 uur in de raadzaal van het VRIESELHOF. De eerstvolgende zitting vindt (onder voorbehoud) plaats op 8 SEPTEMBER In juli en augustus is er geen gemeenteraadszitting. De agenda van de gemeenteraad is een week voor de zitting verkrijgbaar op het gemeentehuis en is ook steeds raadpleegbaar (en downloadbaar) op onze website Meer info: secretariaat, tel.: Vacature Het gemeentebestuur gaat over tot het aanwerven van: 1 COORDINATOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DEELTIJDS (75%), CONTRACTUEEL (ONBEPAALDE DUUR) Je organiseert, begeleidt en coördineert een kwalitatief buitenschools kinderopvangaanbod voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar in de gemeente Ranst op woensdagnamiddag, tijdens de vakantieperiodes en op facultatieve en pedagogische verlofdagen. Verder sta je in voor het uitbouwen en coördineren van een poule van begeleid(st)ers die de kinderopvang zullen doen en een lokaal loket kinderopvang. Tenslotte ontwikkel je beleidsadviezen voor buitenschoolse kinderopvang. Aanwervingsvoorwaarden Je slaagt in een selectieproef Diplomavereisten: ofwel een bachelordiploma, een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Je hebt een rijbewijs B. Je kan een uittreksel uit het strafregister - model 2 voorleggen. Wij bieden Een boeiende deeltijdse functie in contractueel verband op niveau B na een proefperiode met een geïndexeerd bruto maandloon van 2.318,78. Daarnaast krijg je ook een haard- of standplaatsvergoeding, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage en vakantiegeld. Interesse? Voor alle inlichtingen in verband met deze functie, de algemene toelatingsvoorwaarden, het functieprofiel en het indienen van kandidaturen neem je best contact op met de personeelsdienst op het nummer of surft naar Je sollicitatie stuur je per post op vóór 1 augustus 2014 (poststempel geldt als bewijs) samen met je CV en een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het strafregister model 2, naar: Gemeentebestuur Ranst, college van burgemeester en schepenen G. Peetersstraat 7, 2520 Ranst Je kan deze documenten tot dezelfde datum ook afgeven tegen ontvangstmelding bij de personeelsdienst (tijdens de openingsuren).

5 Nieuwe tankwagen voor de brandweer Het gemeentebestuur van Ranst kocht onlangs een nieuwe tankwagen voor de lokale brandweerpost. Op 9 mei 2014 werd het nieuwe voertuig plechtig ingehuldigd en voorgesteld aan een afvaardiging van het gemeentebestuur en onze naburige brandweerkorpsen. Er volgde ook een korte demonstratie. In een notendop zetten we enkele technische gegevens op een rijtje: Het voertuig heeft liter water bij zich. Zo n grote watervoorraad maakt de tankwagen ook uiterst geschikt om te worden ingezet op de snelwegen in de gemeente, waar geen watervoorziening is. Behalve water kan de tankwagen ook blusschuim leveren. De tankwagen heeft een sproeibalk om het wegdek te reinigen bij vervuiling door bijvoorbeeld olie. Om het reinigen nog grondiger en vlotter te laten verlopen, is er ook een tank met detergent aan boord. Deze vloeistof wordt volautomatisch met water vermengd en daarna via de sproeibalk op het wegdek gespoten. De pomp van de wagen is een forse bluspomp met een maximaal debiet van liter per minuut tegen een druk van 10 bar. Uiteraard vervoert de tankwagen ook een uitgebreid gamma blusmaterieel en kan de bemanning beschikken over de nodige adembeschermingsapparatuur. het voertuig heeft een eigen stroomgroep en een lichtmast. Kostprijs: Ondertussen hebben onze brandweerlieden reeds uitvoerig geoefend met deze nieuwe wagen en werd hij al enkele malen ingezet tijdens bluswerken. Nog even dit: Daar waar de meeste tankwagens een bemanning van twee à drie brandweermannen hebben, kan de tankwagen van Ranst tot zes personen vervoeren en daardoor - indien nodig - zelfs als een zelfstandige bluseenheid worden ingezet. [ 5 ]

6 gemeenteberichten Speelplaats gemeentelijke lagere school De Sleutel vergroent! Tijdens het schooljaar stond de uitwerking en realisatie van het project voor de vernieuwing en vergroening van de gemeentelijke lagere school De Sleutel op het programma. Na meer dan een jaar van plannen en maquettes maken, passen en meten, tegels en verharding verwijderen, de klimmuur en het avonturenpark opbouwen, de kuip vullen met houtsnippers, een haag aanplanten, een (rustig) zithoekje installeren, insectenhotels en oorwormpotten knutselen en ophangen, was het eindelijk zover! Op 22 april 2014, de eerste schooldag na de paasvakantie, waren de klimmuur en de vernieuwde speelplaats helemaal klaar om uren speelplezier te bieden. Het bloemenlint werd doorgeknipt door de Groene Ridders, juf Christel en juf Marleen die zo de groene speelplaats officieel voor geopend verklaarden. Boomstammen, houtsnippers en andere natuurlijke materialen zorgen voor een avontuurlijke aanblik die het VOOR NA speel- en klimplezier van de kinderen alleen maar ten goede komt. Het totaalplaatje straalt ook een zekere rust uit. Voor ieder wat wils dus! Dit groene project, reeds in 2012 opgestart in het kader van Milieuzorg Op School, werd mogelijk gemaakt door de inzet van vele mensen : leerlingen, ouders, grootouders, leerkrachten (met juf Christel als trekker van dit project), gemeentewerklui, het Regionaal Landschap de Voorkempen en het schoolbestuur. Al deze mensen werden extra in de bloemetjes gezet tijdens de feestelijke opening. Tof dat we op jullie mochten rekenen! [ 6 ]

7 Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Jaren geleden voerden we de aankondigingsborden in om verenigingen van Ranst de mogelijkheid te bieden hun activiteiten kenbaar te maken aan het grote publiek. Evenementen die binnen de gemeente plaatsvinden, krijgen zo ook meer kans om opgemerkt te worden. Ondertussen zijn deze borden niet meer weg te denken uit het Ranstse straatbeeld en enkele jaren geleden moesten we door het grote succes zelfs een aantal extra borden laten bijplaatsen. In totaal zijn er nu 16, waarvan 10 dubbelzijdige borden (in beide rijrichtingen leesbaar). Op aankondigingsborden kan je de diverse locaties raadplegen. Na al die jaren kennen de borden nog steeds een groeiend succes, maar dit heeft ook zijn keerzijde... Elk jaar, in de periodes dat er zeer veel activiteiten plaatsvinden, is er door het grote aanbod weinig of geen plaats meer om een bord op te hangen. Op die momenten merken we dan ook dat er soms problemen opduiken bij het ophangen en weghalen van de borden. Sommige verenigingen verwijderen voortijdig borden van activiteiten die nog niet zijn doorgegaan of laten hun borden maanden aan een stuk hangen, terwijl deze maar drie weken voor de activiteit mogen worden opgehangen en ten laatste 3 dagen na het plaatsvinden van de activiteit weer moeten worden verwijderd. Daarom vragen wij nadrukkelijk aan alle gebruikers om de opgegeven termijnen na te leven en respect te tonen voor de andere gebruikers. Als iedereen zich strikt houdt aan de spelregels, dan zou er al een heleboel plaats vrijkomen. Het gebruik van de aankondigingsborden is grotendeels gebaseerd op (zelf)discipline en respect voor de andere gebruiker(s). We hebben bewust gekozen om geen reglement op te stellen, maar te werken met een aantal richtlijnen. De verantwoordelijkheid ligt dus bij de gebruikers. Tot nu toe verloopt dit systeem vrij vlot. Toch merken we dat er nog een aantal zaken voor verbetering vatbaar zijn en daarom zetten we de belangrijkste gebruiksvoorwaarden nog eens op een rijtje: Wie, wat? De gemeentelijke aankondigingsborden mogen enkel gebruikt worden: voor activiteiten die door Ranstse organisaties of verenigingen worden ingericht evenementen die in Ranst plaatsvinden Aankondigingen met politieke achtergrond of verkiezingspropaganda zijn verboden! Termijnen De inrichter staat zelf in voor de bevestiging van de panelen, ten vroegste 21 dagen VOOR de activiteit. We vragen om de panelen ten laatste 3 dagen na het evenement te verwijderen. Materiaal, afmetingen, tekst De organisatoren zorgen zelf voor de houten panelen (volgens de opgegeven maten) en voor de opdruk. De exacte afmetingen zijn: 2,13 m (breedte) X 0,40 m (hoogte) met een maximum dikte van 18 mm. Voor de eenvormigheid en leesbaarheid raden we aan om een witte achtergrond te gebruiken. Gebruik niet te veel tekst. Overvloedige tekst kan op korte tijd toch niet helemaal worden gelezen. Beperk je tekst tot echt essentiële zaken zoals datum, tijdstip, plaats en organiserende vereniging. Belangrijk! Vermeld op elk bord een contactadres of -persoon met telefoonnummer. Meer info Dienst communicatie, tel of [ 7 ]

8 gemeenteberichten Verkeerde info op Wie al eens op het internet heeft gezocht naar de openingsuren van het gemeentehuis in Ranst, krijgt als één van de zoekresultaten de website Maar opgelet! Deze website bevat foute informatie over het gemeentehuis, zoals bijvoorbeeld het algemeen nummer , wat eigenlijk het rechtstreeks nummer is van de communicatiedienst. Ook de openingsuren van het gemeentehuis en het containerpark Ranst zijn niet correct vermeld. Dit zijn de juiste uren: Openingsuren gemeentehuis: Maandag tot en met vrijdag: van 9 tot 12 uur + Dinsdag van 14 tot 20 uur en woensdag van 14 tot uur Containerpark: Maandag en woensdag gesloten Dinsdag: uur Donderdag: uur Vrijdag: 9 12 uur en uur Zaterdag: 9 16 uur Je kan deze ook steeds terugvinden op de achterkant van dit infoblad en op Gezocht Leerkrachten Spaans en Italiaans Vorming en onderwijs Ranst (VOR) is steeds op zoek naar leerkrachten voor de taalcursussen Spaans en Italiaans, zowel voor dagals avondonderwijs. Interesse? Contacteer François De Pooter, of Wij hebben ondertussen al verschillende pogingen ondernomen om deze info te laten aanpassen op doch zonder resultaat of reactie van de beheerder van deze website. We blijven proberen en hopen dat we met dit artikeltje alle misverstanden hebben uitgeklaard en je correct hebben geïnformeerd. [ 8 ]

9 Verlofperiodes middenstand Broechem Apotheek Van Den Broeck, Pertendonckstraat 49 geen sluitingsperiode Bakkerij Dockx, Pertendonckstraat 1 geen sluitingsperiode Banketbakkerij Sebrechts Gemeenteplein 18 4 tem. 26 augustus Beenhouwerij Nijsmans Gemeenteplein 2 31 juli tem. 28 augustus Boekhandel Broechem Gemeenteplein 1 geen sluitingsperiode De Fruithal (Pittoors) Gustaaf Peetersstraat juli tem. 11 augustus Slagerij Voorspoels Gemeenteplein 9 8 tem. 31 juli T Broodhuis Broechemsesteenweg juli tem. 1 augustus Coffee & Co Antwerpsesteenweg 3 woensdag en zaterdag gesloten Traiteur Moortgat Pertendonckstraat juli tem. 8 augustus Emblem Apotheek Moonen Kloosterstraat 24 geen sluitingsperiode Bakkerij Helsen Dorpstraat augustus tem. 2 september Dagbladhandel Joker Liersesteenweg juli tot en met 3 augustus Groenten en Fruit Bierinckx Kesselsesteenweg 3 gesloten woensdag en donderdag in juli - augustus Spar Piot Dorpstraat september tem. 2 oktober Slagerij - Traiteur Kurt Dorpstraat juli tem. 3 augustus Oelegem Apotheek Mebuphar Torenplein 25 geen sluitingsperiode Bakkerij Somers-Herrijgers Achterstraat 24 4 tem. 26 augustus Dagbladhandel en Voeding Bij Joris&Gilberte Torenplein 9 geen sluitingsperiode gekend Groenten en Fruit t Appeltje Oudstrijdersstraat 70 4 tem. 27 augustus t Meenemerke Torenplein tem. 26 Juli Slagerij Spooren Torenplein 15 3 tem. 28 augustus Spar Schildesteenweg 28 geen sluitingsperiode Pain Bagnat Schildesteenweg 45 geen sluitingsperiode Ranst Apotheek Jacobs Lievevrouwestraat 34 Apotheek Verheijen Kromstraat 2 Bakker De Schutter Lievevrouwestraat 8 Bakkerij Verheyen Gasthuisstraat 14 Brood + Banket Pollet Lievevrouwestraat 30 Prima Micro Lievevrouwestraat 20 t Roodkapje Lievevrouwestraat 7 Topslagerij Dieltjens Gasthuisstraat 25 De Zoete Zonde Lievevrouwestraat 12 gesloten op 29 augustus geen sluitingsperiode 28 juli tem. 7 augustus geen sluitingsperiode 7 tem. 27 juli 9 tem. 31 augustus 31 juli tem. 27 augustus 5 tem. 31 juli 7 tem. 15 juli [ 9 ]

10 duurzaamheid afval Kringloopbedrijf Opnieuw & Co GRATIS ophaling van herbruikbare goederen Tel Website: Zelf brengen kan ook: Antwerpsesteenweg Lier Borsbeeksebinnenweg Mortsel Hondiuslaan Duffel Open van maandag t/m zaterdag van 10 tot 18 uur. Veranderingen afvalophaling + sluiting containerpark Restafvalzakken worden uitzonderlijk in Broechem, Emblem, Ranst en Oelegem opgehaald op maandag 18 augustus in plaats van op vrijdag 15 augustus (O.L.V.Hemelvaart). GFT+ wordt in Broechem opgehaald op donderdag 14 augustus in plaats van op vrijdag 15 augustus (O.L.V.Hemelvaart). Het containerpark is gesloten op vrijdag 11 juli en vrijdag 15 augustus. Aanpassingswerken containerpark Misschien heb je het al opgemerkt, maar de aanpassingswerken op het containerpark zijn volop bezig. Het gemeentebestuur dient verplicht voor een aantal fracties (grof vuil, gemengd bouw- en sloopafval en zuiver steenpuin) het principe de vervuiler betaalt toe te passen. Om dit op een correcte manier te kunnen toepassen, wordt een weegbrug geïnstalleerd. Meer info over de vernieuwde werking van het containerpark volgt via een speciale editie van de afvalkrant, die in de loop van de maand augustus in je brievenbus zal zitten. [ 10 ]

11 duurzaamheid milieu Met Belgerinkel naar de winkel 2014, een meer dan geslaagde editie! Van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei registreerden deelnemers meer dan 1 miljoen Belgerinkel-loten in de dertiende editie van Met Belgerinkel naar de Winkel van Bond Beter Leefmilieu (BBL), Unizo en Gezinsbond. Het aantal deelnemers is hiermee verdrievoudigd ten opzichte van de afgelopen jaren! Samen met meer dan handelaars en 176 gemeenten maakten de fietsers van de grootste fietscampagne van Vlaanderen dit jaar een ongekend succes. Elke dag fietsen is elke dag winnen was het motto van Belgerinkel Dit jaar vielen deelnemers namelijk voor het eerst dagelijks in de prijzen. Iedereen die met de fiets of te voet winkelde bij een deelnemende handelaar, ontving een Belgerinkel-lot met een unieke code. Door registratie van deze code op konden de klanten tal van prijzen winnen. Dit viel in goede aarde: in de laatste week werden dagelijks meer dan loten geregistreerd. Op 1 juni stond de teller op geregistreerde loten door unieke gebruikers; in onze gemeente werden meer dan loten geregistreerd! Tijdens de campagne waren er onder andere Achielle fietsen, Blue-bike abonnementen, ontbijtmanden van Vers van de Bakker en pechpassen van Bike-Assist te winnen. Maar met deze prijzen is het lang nog niet gedaan: in alle deelnemende gemeenten, en zo ook in onze gemeente, zijn er nog Achielle fietsen te winnen. Daarnaast schenken wij eveneens, in samenwerking met onze plaatselijke handelaars nog prijzen weg. De winnaars van de gemeentelijke prijzen worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. De prijsuitreiking vindt plaats op het gemeentehuis op dinsdag 15 juli om 19 uur. Voor meer informatie kan je terecht op de milieudienst, via het nummer of Geef jouw favoriet plekje een buiten-gewoon feest cadeau! De afgelopen maanden gingen de Antwerpse regionale landschappen en Landschapspark Zuidrand met de groene bezem doorheen 50 verrommelde plekjes in onze provincie. Ook in het werkingsgebied van Regionaal Landschap de Voorkempen, waartoe ook onze gemeente behoort, werden zeventien buitengewone plekjes opgeknapt. In onze gemeente werd het verrommelde plekje achter de speelplaats van de gemeentelijke lagere school De Knipoog te Ranst aangepakt. Er werd een educatieve zone ingericht met een buitenklasje, een wilgentunnel, een moestuin en een hoogstamfruitboomgaard, maar eveneens een speelzone waar er naar hartenlust gefietst en geklauterd kan worden. Alle voorstellen worden uitgebreid beschreven en geïllustreerd op de website van deze wedstrijd zodat alle plekjes kunnen meedingen voor de publieksprijs. Want als feestelijke afsluiter van dit project krijgen de mooiste buiten-gewone plekjes van de provincie Antwerpen een heus publieksevenement cadeau. Stem dus dit supertoffe plekje via de website naar de overwinning en kom samen met je vrienden en familie mee vieren. De wedstrijd loopt van 2 juni tot 31 juli. Stemmen kan via de website daar vind je tevens alle info over de opknap- en ingroeningswerken van de 50 plekjes. STEM jouw favoriet naar de overwinning! En kom samen met je familie en vrienden meefeesten Stemmen kan vanaf 02/06 t.e.m. 31/07 via de website Surf naar en ontdek de voorwaarden voor deze wedstrijd Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland [ 11 ]

12 duurzaamheid milieu Doe jij mee aan de groepsaankoop zonnepanelen? Is het nog rendabel om zonnepanelen te plaatsen na het wegvallen van de groenestroomcertificaten? Zijn zonnepanelen en omvormers van goede kwaliteit? Wordt mijn installatie goed geplaatst? We stellen ons nog steeds vele vragen over het opwekken van elektriciteit met een eigen installatie. Net daarom wil de provincie Antwerpen met deze groepsaankoop van zonnepanelen inwoners maximaal ondersteunen om toch in groene elektriciteit te investeren. De provincie wil dit doen door een totale begeleiding te bieden, van offerte tot goede werking van de installatie. Waarom zelf elektriciteit opwekken? Er zijn vele voordelen aan het plaatsen van zonnepanelen; de belangrijkste zijn: - een verminderde energiefactuur; - de installatie verdient zich in minder dan 10 jaar terug; - lokale groene stroom is beter voor het milieu; - minimaal onderhoud en een levensduur van minimum 25 jaar; - minder afhankelijkheid van buitenlandse energie Hoe gaat dit allemaal in zijn werk? Voor de plaatsing wordt gebruik gemaakt van een sleutelop-de-deur zonnepanelen-systeem. Je hoeft zelf niets te ondernemen, het Antwerpse provinciebestuur biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop zonnepanelen. Hoe? - er wordt een duidelijke communicatie gevoerd, zodat alle deelnemers een weloverwogen beslissing kunnen nemen - je kan gratis en vrijblijvend inschrijven van 3 juni tot 12 augustus - selectie van de leverancier met strenge kwaliteitseisen en garantie via de veiling op 13 augustus - vanaf 3 september sturen we een offerte op maat van je persoonlijke situatie - je kan het aanbod accepteren tot 9 oktober - de installatie wordt geplaatst voor eind april administratieve ondersteuning door het uitvoeren van de elektrische keuring en het aanmelden van de installatie bij de netbeheerder (VREG) - je krijgt ook ondersteuning bij vragen en klachten Zijn zonnepanelen nog rendabel? Verschillende berekeningen wijzen uit dat een volledige installatie op een termijn van minder dan 12 jaar is terugverdiend, zowel voor bestaande woningen als bij nieuwbouw. Wetende dat een installatie een levensduur heeft van minstens 25 jaar en anderzijds je geld op de bank niet veel meer opbrengt, is de installatie van zonnepanelen een zeer interessante investering! Schrijf vrijblijvend in via of bel voor meer informatie Ook het gemeentebestuur investeert in hernieuwbare energie! Zo werden er eind vorig jaar zonnepanelen geplaatst op het dak van het administratief centrum en het politiecommissariaat. Op die manier wordt een gedeelte van ons verbruik opgewekt door de zon en daalt onze energiefactuur! GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN Schrijf voor 13 augustus gratis en vrijblijvend in op [ 12 ]

13 Kies voor goedkopere groene energie Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. Onze gemeente steunt ook dit jaar opnieuw deze campagne. Vanaf 1 juli tot en met 28 september kan je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgaven mogelijks kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Het Antwerpse provinciebestuur biedt aan al haar inwoners opnieuw de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop groene stroom en gas. Jij hoeft je alleen maar in te schrijven voor 28 september. Zo bied jij je samen met heel veel andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de online veiling begin oktober hun beste bod geven. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. Pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert. Succesvolle groepsaankoop in 2013 De groepsaankoop van vorig jaar was een groot succes. Meer dan huishoudens schreven zich in, maar liefst daarvan gingen ook effectief in op het aanbod van de winnende leveranciers. Een gemiddeld gezin bespaarde zo 208 euro op jaarbasis. Huishoudens die vorig jaar overstapten hebben er alle baat bij opnieuw deel te nemen aan de groepsaankoop. Zij hebben nu immers een jaarcontract en kunnen zonder verbrekingsvergoeding ingaan op het aanbod van de winnende leverancier en opnieuw van kortingen op de energiefactuur genieten. Stap voor stap begeleiding bij de inschrijving De provincie zorgt voor de organisatie van de groepsaankoop met een stap voor stap begeleiding, van de vrijblijvende inschrijving tot en met de overstap van leverancier. Inschrijvingen verlopen via en kan van 1 juli tot en met 28 september. Heb je geen toegang tot het internet? Geen probleem, wij helpen je graag verder. Tijdens de maanden juli en september kan je elke dinsdag terecht op de milieudienst van 9 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur. Je kan ook een afspraak maken via of Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. [ 13 ]

14 verkeer & veiligheid Het grote fietsexamen Meer dan 100 leerlingen van alle zesde leerjaren van alle Ranstse scholen deden eind mei mee aan het fietsexamen op de openbare weg. De bedoeling van dit examen is om de leerlingen te testen in een aantal levensechte verkeerssituaties die zij op school hebben besproken. Hopelijk zijn al onze zesdejaars nu klaar om in september met de fiets naar hun secundaire scholen te rijden. Deze tweede centrale examendag werd georganiseerd door de verkeerscel van de politiezone Zara in samenwerking met de scholen. Zij hadden vooraf een traject met allerlei hindernissen en diverse verkeerssituaties uitgestippeld, waar de leerlingen moesten kunnen aantonen dat ze veilig in het verkeer kunnen fietsen. Zo moesten ze een fietspad volgen, een hindernis voorbijrijden, een kruispunt met voorrangsregels oversteken, bevelen van een bevoegd persoon opvolgen, Met telkens een kleine twee minuten tijdsverschil vertrokken de jongens en meisjes vanuit de Ranstse gemeenteschool in de Schoolstraat. Op het parcours stonden op een aantal strategische punten de gemachtigde opzichters die de kinderen elke weekdag begeleiden naar en van school. Zij moesten alle deelnemers op een objectieve manier beoordelen. Na afloop werden alle scores gebundeld. Elke leerling kreeg een fietsdiploma, waarop een individueel resultaat stond vermeld met positieve en/of eventuele aandachtspunten. Voor de ouders meteen een signaal of hun zoon of dochter al dan niet klaar is om in september naar de middelbare school te fietsen.

15 verkeer & veiligheid Ranst - geplande snelheidscontroles juli - augustus 2014 Datum Van uur Tot uur Straat 7 juli uur Jozef Simonslaan 8 juli uur Kreupelstraat 9 juli uur Schildesteenweg 10 juli uur Zandhovensteenweg 11 juli uur N14 21 juli uur Ranstsesteenweg 22 juli uur Schildesteenweg 23 juli uur Doggenhoutstraat 24 juli uur Dorpstraat 25 juli uur N116 4 augustus uur Jozef Simonslaan 5 augustus uur Massenhovensesteenweg 6 augustus uur Broechemsesteenweg 7 augustus uur Vaartstraat 8 augustus uur Oelegemsesteenweg 18 augustus uur N14 19 augustus uur Ranstsesteenweg 20 augustus uur Herentalsebaan 21 augustus uur Schawijkstraat 22 augustus uur Doggenhoutstraat Resultaten snelheidscontroles maart - april 2014 Plaats RANST Toegelaten max snelheid Aantal gecontroleerde voertuigen Aantal Pv s Ranstsesteenweg 50 km/uur Broechemlei 50 km/uur OELEGEM Schildesteenweg 50 km/h Zandhovensteenweg 50 km/uur BROECHEM Broechemsesteenweg 50 km/h EMBLEM Oostmalsesteenweg 70 km/uur Dorpstraat 50 km/h [ 15 ]

16 senioren Seniorenfeest De gemeentelijke adviesraad voor senioren nodigt in samenwerking met het gemeentebestuur van Ranst alle 60-plussers uit op het SENIORENFEEST Wanneer? Donderdag 16 oktober 2014 om 12 uur in gemeenschapscentrum Den Boomgaard. Deuren open om uur. Programma: feestdiner met achteraf een optreden van Jef De Smet met muzikant en zangeres Tamara Inkom: 10 Opgelet: de kaartenverkoop start vanaf maandag 22 september en loopt tot en met vrijdag 10 oktober. Wij raden je aan om je kaarten te komen afhalen op maandagvoormiddag 22 september in de inkomhal van het gemeentehuis. Dan zullen er mensen van de seniorenraad speciaal voor de kaartenverkoop aanwezig zijn. Nadien kan je hiervoor terecht op het onthaal (tijdens de openingsuren). Gezocht: vrijwilligers voor cafetaria of eucharistieviering in woonzorgcentrum Czagani Woonzorgcentrum Czagani te Broechem biedt woongelegenheid aan 103 valide en hulpbehoevende ouderen. Czagani is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die tijdens het weekend van tot uur willen komen helpen in de cafetaria. Bestellingen opnemen, afrekenen, afwassen (vaatwasmachine) en ijskasten aanvullen, behoren tot het takenpakket. Indien je iemand kent om dit samen met jou te doen, dan zou dit ideaal zijn. Daarnaast zoekt Czagani ook vrijwilligers om te helpen bij de eucharistieviering op zaterdag van 9.45 tot 12 uur. Heel wat bewoners nemen deel aan deze wekelijkse viering, maar zijn niet zo mobiel. De vrijwilligers helpen de bewoners om zich te verplaatsen naar de kapel en terug naar hun kamer. Als vrijwilliger ben je tijdens je engagement verzekerd voor risico s en krijg je gratis drank en soep. Ga je graag om met oudere mensen en wil je hen helpen in een leuke sfeer? Neem dan contact op met wzc Czagani op [ 16 ]

17 juli 2014 VRIJDAG 11 JULI VAN 20 TOT 24 UUR CULTUURDIENST RANST: PARKEVENEMENT 2014 Op vrijdag 11 juli 2014 is het weer zover: Vlaanderen feest! en wij doen mee! Afspraak vanaf 20 uur op het grasplein vlak voor het kasteel Vrieselhof in Oelegem, Schildesteenweg 95. Inkom GRATIS! We hopen op goed weer, maar waar we zeker van zijn is dat de sfeer in orde komt! Programma: Als opwarmer stellen we met veel plezier M.I.A. ( Mortelmans In Akse ) voor. Uitstekende live muziek wordt topentertainment met onze hoofdact DOMINO. Waar? Provinciaal Groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 95. (Zie ook onder rubriek vrije tijd) Info: parkevenement DINSDAG 5, DONDERDAG 7, DINSDAG 12, MAANDAG 18 EN WOENSDAG 27 AUGUSTUS, TELKENS VAN 10 TOT 16 UUR. SPORTDIENST RANST: ZOMERSPORTACTIVITEITEN Tijdens de zomervakantie staan er weer een heleboel sportieve activiteiten op het programma voor kleuters en jongeren. Sportdagen voor jongeren. Voor wie? Voor jongeren geboren tussen 2002 en 2007 Waar? Sporthal Het Loo, Antwerpsesteenweg 59, Broechem. Prijs? 6 per dag. Bossportdag (5 augustus): Een leuke sportdag in het bos. De deelnemers worden rechtstreeks naar het bos gebracht. We spreken af aan de ingang in de Boerenkrijglaan tegenover MPI Zevenbergen. De kinderen worden daar s avonds ook opgehaald. We zullen onze boterhammen in het bos opeten, dus zorg dat alles in een stevige rugzak zit. Stevig stapschoeisel en kledij die vuil mag worden is sterk aan te raden. Opgelet! Plaatsen zijn beperkt dus snel inschrijven is de boodschap! Omnisportdag (7 en 27 augustus): Een leuke omnisportdag met verschillende sporten. Sport 2- daagsen (12 en 13 augustus): Dans- Voetbal en omnisport Waar? in en rond sporthal Het Loo. Prijs? 12 voor 2 dagen (lunchpakket zelf meebrengen). Opgelet! Plaatsen zijn beperkt dus snel inschrijven is de boodschap! Sportkamp voor jongeren (van 18 t/m 22 augustus). Een ganse week sporten en spelen. Tal van bekende en minder bekende sporten staan op het programma. Op donderdag doen we een avontuurlijke uitstap. Lunchpakket meebrengen. Prijs? Inwoner: 62 Niet inwoner: 74, 5 korting per inschrijving vanaf 3 kinderen in het gezin. Info: , augustus 2014 ZATERDAG 30 AUGUSTUS VAN 21 TOT UUR VLEERMUIZEN-INFOAVOND IN FORT OELEGEM Fort Oelegem is de belangrijkste vleermuizenoverwinteringsplaats van Vlaanderen. Tussen oktober en april overwinteren er elk jaar een 1200 vleermuizen. De infoavonden starten met een uitgebreide briefing over het leven van onze vleermuizen. Daarna volgt een geleide rondwandeling door de fortgebouwen, waarbij uitleg wordt gegeven over de vroegere functies van de diverse ruimten en waarbij ook de plekjes getoond worden waar de vleermuizen bij voorkeur overwinteren. Tegen het einde van de wandeling is het donker: we gaan dan naar de toegangsbrug om daar met behulp van zogenaamde batdetectors (toestelletjes die de voor mensen onhoorbare vleermuizengeluiden wel hoorbaar maken) de insectenjacht van enkele vleermuizen te volgen. Waar? Fort Oelegem, Goorstraat 18. Aangeraden uitrusting: waterdicht schoeisel, zaklamp, warmere kledij Info: , ZATERDAG 30 AUGUSTUS VAN 10 TOT 12 UUR EN VAN 19 TOT 23 UUR JONGEREN VOLKSSPELEN EN VOLKSSPELEN-HERBERGSLALOM uur: Plezante volksspelen voor jongeren van 1 tot 15 jaar. Prijzen voor iedereen.raadpleeg onze huis-aan-huis folder. Waar? Gemeentelijke lagere school De Knipoog, Schoolstraat 17B uur: Herbergslalom. Volksspelen in de volgende cafés Solsleutel - Het Gildenhuis - Den Tablo - t Klooster. Raadpleeg de huis-aan-huis folder. Waar? vertrek Café Solsleutel, Schoolstraat 1. Info: activiteitenkalender

18 GEPLANDE ACTIVITEITEN MAANDAG 1 SEPTEMBER VAN 14 TOT 19 UUR EN VAN TOT 20 UUR VOLKSSPELEN EN -NAGERECHT uur: Volksspelen voor volwassen vanaf 14 uur in volgende café s : Solsleutel - Gildenhuis t Klooster - DenTablo. Raadpleeg de huis-aanhuis folder. Waar? Café Solsleutel, Schoolstraat uur: Volksspelen Nagerecht is het afsluiten van de kermis door het werpen van karamellen waar prijzen aan verbonden zijn. Raadpleeg de huis-aan-huis folder. Waar? Café Gildenhuis, L. Vrouwestraat 15. Info: WOENSDAG 3 SEPTEMBER VAN TOT UUR OPTREDEN REVALIDATIECENTRUM ZEVENBER- GEN TE RANST Optreden voor patienten van het revalidatiecentrum en hun familieleden. Waar? Revalidatiecentrum Zevenbergen, Boerenkrijglaan 25. Info: WOENSDAG 17 SEPTEMBER TOT 22 UUR FEMMA RANST: NAAICAFÉ Heb je zin in een nieuwe uitdaging, ligt er al heel lang een verstelwerkje klaar, of heb je een project op stapel staan dat je op de lange baan hebt geschoven of ben je een krak in naaien en wil je die kennis doorgeven? Femma Ranst start met een naaicafé. We gaan uit het nieuwe Femma-naaiboek een paar technieken oefenen met randjes en biesjes. Je mag ook langs komen om je vriendin te steunen en/of bij te praten met een kopje koffie of thee. Prijs: 2, Femmaleden betalen 1. Waar? KWB lokaal, Boerenkrijglaan 1. Info: , TERUGKERENDE ACTIVITEITEN EN REEKSEN NOG TOT 30 SEPTEMBER 2014 DAFORA STELT TENTOON IN DE BIBLIOTHEEK Dafora Fotokring stelt tentoon met een beperkt aantal werken van haar leden. Waar? Bibliotheek Ranst, Gasthuisstraat 17. Info: SEPTEMBER 2014 BLOEMSIERWEDSTRIJD Bloemensierwedstrijd voor alle Ranstenaren. Waar? Gildenhuis, Pertendonckstraat 14. Info: ALLE DAGEN (RAADPLEEG DE WEBSITE VAN NATUUR 2000 VOOR ALLE DATA!) NATUUR 2000: VLEERMUIZENTOCHT Bezoek een 100 jaar oud fort en kijk er s avonds naar de vleermuizen die boven de fortgracht op insecten komen jagen. Inkom: 2,50; Grabbelpassers tot 12 jaar: 2. Waar? Fort Oelegem, Goorstraat. Info: , ELKE TWEEDE EN ELKE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND WINDMOLEN RANST (OELEGEM) Te bezoeken elke tweede zondag van de maand (behalve in juli en augustus) van 11 tot 17 uur en elke laatste zondag van de maand (behalve in december) van 13 tot 17 uur. Waar? Windmolen Ranst (Oelegem), Kerkhoflei 1. Info: , DE EERSTE ZATERDAG VAN ELKE MAAND VAN 9 TOT 13 UUR WERKGROEP ZEVENBERGENBOS: MAANDELIJKSE WERKDAG Om een idee te hebben wat er op een werkdag gebeurt surf je best naar onze infowebsite - rubriek: Nieuws en daar kan je het maandelijks verslag lezen van de werkdag. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Waar? Schuur Drogenhof, Schawijkstraat 105. Indien de werkdag op een feestdag valt, verschuift deze naar de daarop volgende zaterdag. Info: of , ELKE WOENSDAG VAN TOT 22 UUR REPETITIE HARMONIE Iedereen is van harte welkom om naar onze wekelijkse repetities te komen luisteren. Waar? lokaal De Nachtegaal, Berkenlaan 7a. Info: ELKE VRIJDAG VAN 14 TOT 17 UUR SENIORENDANSGROEP BROECHEM: DANSEN Seniorendansles, ondersteund door een erkend dansleraar. Waar? Café Den Lindenboom, Pertendonckstraat 81. Info: ELKE 2DE VRIJDAG EN ELKE 4DE ZATERDAG VAN DE MAAND VAN 20 TOT 24 UUR FORUM-RANST GEZELSCHAPSSPELLENCLUB: BORDSPELAVOND FORUM-Ranst is een gezelschapsspellenclub voor spelers van alle leeftijden die op zoek zijn naar eigentijdse en uitdagende gezelschapsspellen. Prijs: 1,5. Eerste deelname is steeds gratis. Daarna keuze tussen bijdrage per spelavond of voordelig jaarlidmaatschap. Waar? KWB Ranst, Boerenkrijglaan z/n. Info: , activiteitenkalender

19 OCMW Dag van de Mantelzorger juni was de nationale Dag van de Mantelzorger, een dag waarop de mantelzorgers zelf centraal staan. Het is een dag van erkenning en waardering voor alle mensen die zorg dragen voor een huisgenoot, familielid, vriend, buur of kennis. In onze gemeente werden de voorbije jaren al diverse activiteiten georganiseerd om de mantelzorgers in de bloemetjes te zetten. Diegenen die er vorige keren bij waren, zullen zich de receptie in 2011, de workshop massage in 2012 en de chocoladetasting in 2013 nog wel herinneren. Ook dit jaar organiseert het OCMW op dinsdag 21 oktober 2014 een ontspannende activiteit in Den Boomgaard voor alle Ranstse mantelzorgers. En wees maar zeker dat je met een goed humeur weer huiswaarts gaat, want deze keer staat er een lachsessie op het programma! Mantelzorgers zorgen onbetaald en op regelmatige basis voor een zorgbehoevende in hun omgeving. Het gaat om zorg die nodig is, zodat de zorgbehoevende zo lang mogelijk kan verder leven in zijn of haar vertrouwde thuisomgeving. Niet zeker of je een mantelzorger bent? Kijk dan even na of één van onderstaande situaties op jou van toepassing is. Indien je op 1 of meerdere vragen ja antwoordt, dan ben je een mantelzorger. - Ik sta s morgens op en zorg niet alleen dat ik zelf aan de dag kan beginnen (wassen, aankleden, eten ) maar ook dat mijn hulpbehoevende partner, ouder, mijn kind met een handicap of kennis de dag kan starten. - Ik heb mijn professionele werksituatie moeten aanpassen omdat de zorgsituatie te veel tijd opeiste. - Ik zorg ervoor dat mijn zieke tante, oma, mama, buurvrouw steeds alle levensmiddelen in huis heeft omdat ze zelf niet meer kan gaan winkelen. - Ik weiger soms uitstapjes of afspraakjes omdat ik de zorg opneem voor mijn zorgbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, chronisch zieke vriend of kennis. - Gebrek aan opvang belemmert mij om activiteiten buitenshuis te doen. - Ben jij de persoon die dag en nacht door een zorgbehoevende in je omgeving kan worden opgebeld als deze hulp nodig heeft? - Worden de huishoudelijke taken je wat te veel omdat je ook helpt in het huishouden van een chronisch zieke buur, een familielid of kennis? - Neem jij de zorg voor de kinderen van een chronisch zieke of alleenstaande ouder over wanneer het voor hem/haar te zwaar wordt? - Ik voel me vaak vermoeid door de vele tijd en energie die ik in de zorgen voor mijn zorgbehoevende partner, kind, buur of kennis steek. - Elke dag zorg ik ervoor dat de zorgbehoevende die ik graag zie, lekker eten heeft omdat hij of zij daar zelf niet meer voor kan zorgen. Ben je mantelzorger en wil je graag deelnemen aan de Dag van de Mantelzorg 2014 op dinsdag 21 oktober 2014, contacteer dan voor 30 september Kim Michiels. Contacteer Kim Michiels van het OCMW van Ranst op het nummer De mantelzorgers die er de vorige jaren bij waren, mogen nog een brief van ons verwachten. Info OCMW Ranst, [ 19 ]

20 OCMW vrije tijd sport Vacature contractuele poetshulp (m/v) Het OCMW wil de poetsactiviteiten in het kader van de dienstencheques optimaal verder zetten. Wij streven naar een goede opvolging van de dienstverlening en zoeken naar goede kandidaat poetsmedewerkers. SPORTDIENST Sporthal Het Loo Antwerpsesteenweg Ranst Tel.: fax Paaskamp Wat biedt het OCMW? - Gezinsvriendelijke uren: er wordt gewerkt van 8.30 tot uur en van 13 tot 17 uur - Een contract van minstens 19 uur per week met de mogelijkheid tot uitbreiding van uren. - Een loon volgens het barema (min. 912,09 bruto voor 19 uur per week), een haard- of standplaatsvergoeding, maaltijdcheques, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering. - Een interessante verlofregeling. Wat vraagt het OCMW? Hou je van poetsen, kan je zelfstandig werken, ben je betrouwbaar, discreet en vlot in de omgang met senioren? Ben je daarenboven fysiek in orde en beschik je over vervoer om je te verplaatsen binnen de gemeente Ranst? Ben je geïnteresseerd in de functie van poetshulp bij het OCMW van Ranst? Neem dan contact op met mevr. Kim Michiels. Telefonisch: of via [ 20 ]

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Volgende gemeenteraadszitting

Volgende gemeenteraadszitting GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 5 MEI 2011 11 juni 2011 - avondmarkt te Munkzwalm Op 11 juni organiseert de gemeente Zwalm voor de 37ste keer de avondmarkt in de Zuidlaan te

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007 gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen inhoud & voorwoord dienstnota s 3 verkiezingen 4-5 - 6-7 inspraak & advies 8 milieu

Nadere informatie