Het maximum halen uit het minimum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het maximum halen uit het minimum"

Transcriptie

1 Het maximum halen uit het minimum Overlevingsstrategieën van mensen die moeten rondkomen met een te beperkt inkomen. Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel +32 (0)

2 Inhoud presentatie 1. Beknopt opzet van onderzoek 2. Uitgebreid resultaten 3. Twee opgeleide ervaringsdeskundigen aan het woord Het maximum halen uit het minimum 2

3 Definitie Overlevingsstrategieën Overlevingsstrategieën zijn bewuste handelingen om zich te handhaven in moeilijke situaties en beperkingen te overstijgen. Mensen gaan diverse tactieken toepassen om de basisbehoeften op een minimaal bevredigend niveau in te lossen. Het kunnen effectieve of minder effectieve financiële strategieën zijn. vrij naar Driessens, Meert & Van Nistelrooij Het maximum halen uit het minimum 3

4 Onderzoeksvragen Welke strategieën gebruiken gezinnen om gedurende een lange periode met een te laag inkomen te moeten overleven? Wat zijn hiervan de mogelijke gevolgen? Het maximum halen uit het minimum 4

5 Onderzoeksopzet Beknopte literatuurstudie Diepte-interviews Aftoetsen van resultaten aan internationale onderzoeksliteratuur over overlevingsstrategieën Het maximum halen uit het minimum 5

6 Literatuurstudie Enkele theoretische kaders: - Meert (1997) - Engbersen (1987) - Kempson (1994) - Van Nistelrooij (2003) Het maximum halen uit het minimum 6

7 Diepte-interviews: steekproefkader De onderzoekspopulatie zijn gezinnen met kinderen die langdurig moeten rondkomen met een te laag besteedbaar inkomen. Selectievariabelen: - Man/vrouw - Landelijk/stedelijk - Werkend/niet werkend - Wel/geen beroep op hulpverleningsorganisatie - Autochtoon/allochtoon Het maximum halen uit het minimum 7

8 Respondenten gezocht Via opleiding ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting Via OCMW/CAW Via armoedeverenigingen/welzijnsschakels Het maximum halen uit het minimum 8

9 Respondenten gevonden 32 respondenten: - Man vrouw (6-26) - Landelijk stedelijk (17 15) - Werkend niet werkend (14 18) - Wel geen hulpverlening? (7-25) - Autochtoon allochtoon (1-31) Het maximum halen uit het minimum 9

10 Vijf groepen van strategieën Prioriteiten stellen Beperken van uitgaven Schulden maken Netwerken aanspreken Buiten de lijntjes kleuren Het maximum halen uit het minimum 10

11 1. Prioriteiten stellen Het kind op de eerste plaats: - Bij de dokter: sneller naar de dokter met de kinderen - Medicatie: wel voor kinderen niet voor zichzelf - Aan tafel: meer maaltijden voor de kinderen - In huis: verwarming aan als de kinderen thuis zijn - Andere domeinen: kledij, vrije tijd, school Het maximum halen uit het minimum 11

12 1. Prioriteiten stellen Gebrek aan financiële middelen zoveel mogelijk opgevangen door ouders zodat kinderen minder hinder ervaren Toch opvallend veel uithuisplaatsingen omdat de zorg voor kinderen op bepaalde momenten in leven niet gegarandeerd kan worden Uit literatuuronderzoek blijkt dat de aanwezigheid van een constante ondersteunende verzorgingsfiguur cruciaal is voor veilige hechting Onveilige hechting kan aan basis liggen van ongunstige ontwikkeling op tal van vlakken Het maximum halen uit het minimum 12

13 1. Prioriteiten stellen Ouders doen hun best om de basisbehoeften van hun kinderen te vervullen MAAR moeten hun kinderen ook vaak dingen ontzeggen Dit gaat gepaard met veel zorgen en verdriet Het maximum halen uit het minimum 13

14 1. Prioriteiten stellen Een dak boven het hoofd - Eigendom: slechts enkelen - Sociale huisvesting: voor de gelukkigen - Private huisvestingsmarkt: veel te duur en vaak ondermaats van kwaliteit Het maximum halen uit het minimum 14

15 1. Prioriteiten stellen Veel respondenten vinden hun woning niet geschikt Vaak onveilige en ongezonde woningen Armoedesituatie zou vaak minder schrijnend zijn mochten de gezinnen een sociale woning hebben Weinig keuzevrijheid Huurwaarborg obstakel Het maximum halen uit het minimum 15

16 1. Prioriteiten stellen Uit literatuuronderzoek blijken negatieve gevolgen van ondermaatse huisvesting op verschillende vlakken: - Gezondheid - Onderwijsprestaties - Onderlinge relaties Het maximum halen uit het minimum 16

17 2. Het beperken van uitgaven Dilemma gezond of betaalbaar: - Huisvesting: goedkope huisvesting is soms ongezond - Gezondheidszorg: Niet of te laat consulteren van arts Rechtstreeks naar spoed Uitstellen bezoek specialist Goedkope medische hulpmiddelen Sociale derdebetalersregeling Huisartsen rekenen geen consult Wijkgezondheidscentra Regeling voor medische kosten via OCMW of collectieve schuldenregeling Medicatie: gratis stalen, niet afhalen van voorgeschreven medicatie, generische variant, zelf experimenteren Het maximum halen uit het minimum 17

18 2. Het beperken van uitgaven - Voeding: Maaltijden overslaan Weinig variatie in menu s Weinig groenten en fruit Vervallen voeding Voeding uit containers Het maximum halen uit het minimum 18

19 2. Het beperken van uitgaven Noodgedwongen worden er keuzes gemaakt die mogelijk een negatief effect hebben op de gezondheid. Uit literatuuronderzoek blijkt dat kinderen en jongeren nog harder worden getroffen door armoede dan volwassen. Opgroeien in een ongezonde, onveilige en stresserende leefomgeving heeft een negatieve impact op kinderen (taal- en leesvaardigheid, plannen, zelfvertrouwen ). Uit literatuuronderzoek blijkt dat de gevolgen van onvoldoende, éénzijdige en/of ongezonde voeding niet te onderschatten zijn. Gezondheidsproblemen zoals ondergewicht, vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn maar ook verminderde groei en cognitieve problemen kunnen voorkomen. Het maximum halen uit het minimum 19

20 2. Het beperken van uitgaven Angst om ziek te worden - Niet in te schatten kost - Bang voor doorverwijzing naar (dure) specialist of voorschrijven van dure medicatie - Hospitalisatieverzekering Respondenten die het anders aanpakken - Veel investeren in fruit en gezonde voeding - Regeling voor alle noodzakelijke medische uitgaven - Positief effect van sociale derdebetalersregeling - Gratis consult bij sommige dokters Het maximum halen uit het minimum 20

21 2. Het beperken van uitgaven Duurzaam leven - Energiebewust verwarmen: Verwarming laag of af dikke truien en lakens Deuropeningen en kieren dichtmaken Extra isoleren Op zoek naar goedkope energieleverancier Verwarmen met goedkopere alternatieven Budgetmeter - Energiebewust elektriciteit gebruiken: Weinig licht aandoen Geen onnodig licht laten branden Spaarlampen gebruiken Nachttarief gebruiken Budgetmeter Het maximum halen uit het minimum 21

22 2. Het beperken van uitgaven Spaarzaam met water: Met meerdere personen in hetzelfde badwater Spaardouchekop Hergebruiken van water om bv. te poetsen Regenwater opvangen en gebruiken Het maximum halen uit het minimum 22

23 2. Het beperken van uitgaven Consuminderen - Spullen hergebruiken Tweedehands kopen Doorkrijgen en doorgeven Tweedehandsspullen restylen Bewust omgaan met voeding Weinig vlees eten Verwerken van overschotten Zelf brood maken Eigen kippen/moestuin Het maximum halen uit het minimum 23

24 2. Het beperken van uitgaven Mobiliteit Met de fiets Te voet Met het openbaar vervoer Het maximum halen uit het minimum 24

25 2. Het beperken van uitgaven Respondent bewuste consumenten Vaak geen eigen keuze maar budgettaire noodzaak Onderscheid tussen energiezuinig leven en het ontbreken van basiscomfort Uit literatuuronderzoek blijkt dat leven in een koud huis een negatieve impact heeft op de gezondheid Zonder auto leven in een landelijke context is niet evident. Weinig keuzevrijheid wat betreft winkels, meer isolement Deze manier van leven is vaak zeer tijdsintensief (vaak naar verschillende 2 de handswinkels gaan, zelf confituur of brood maken, alle verplaatsingen met openbaar vervoer ) Het maximum halen uit het minimum 25

26 2. Het beperken van uitgaven Niet of weinig participeren - Vrije tijd en ontspanning vallen vaak als eerste weg - Vrije tijd of ontspanning enkel indien gratis of heel goedkoop - Vrije tijd of ontspanning via een organisatie (OCMW, welzijnsschakel) - Sommige ouders zoeker allerlei kanalen (ouders, hulpverlening, sparen ) om hun kinderen aan zoveel mogelijk zaken te laten participeren - Bij andere ouders is de financiële draagkracht zo beperkt dat alle extra s zoveel mogelijk worden beperkt - Vakanties met het gezin zijn zeldzaam Het maximum halen uit het minimum 26

27 2. Het beperken van uitgaven Weinig ruimte om aan het breder maatschappelijk leven te participeren Batterijen kunnen niet worden opgeladen Kinderen en ouders hebben een beperkt sociaal netwerk Terugtrekken in private sfeer Het maximum halen uit het minimum 27

28 2. Het beperken van uitgaven Efficiënt met geld omgaan - zeer bewust van duurte van het leven. Voor voeding verschillende manieren om uitgaven te beperken: - Goedkoopste winkel - Verschillende winkels - Inkopen doen in Nederland - Winkelen vlak voor sluitingstijd - Winkelen op markten - Rechtstreeks bij de boer kopen Het maximum halen uit het minimum 28

29 2. Het beperken van uitgaven - Voor de aanschaf van grotere stukken: - krijgen - doorgeven - toonzaalmodel - met lichte beschadiging - promotie - sparen - vaak neen zeggen - budgetmeter Het maximum halen uit het minimum 29

30 2. Het beperken van uitgaven - Strikt plannen: - Rekeningen via afbetalingen - Eerst alle noodzakelijke rekeningen betalen - Sparen - Studiekeuze en schoolkeuze in functie van budget - Winkelen met winkellijst, vooraf bepaald budget - Aankopen spreiden over het jaar Het maximum halen uit het minimum 30

31 2. Het beperken van uitgaven Uit literatuuronderzoek blijkt dat het leven zonder zekerheid over basisbehoeften armoede gerelateerde stress met zich meebrengt. Door een laag inkomen en weinig sociale steun kan financiële stress leiden tot psychische gezondheidsproblemen zoals depressie. Uit literatuuronderzoek blijkt dat ouders met een depressie minder geduld, gevoel en aandacht aan de dag leggen om hun kinderen op te voeden. Uit literatuuronderzoek blijkt dat financiële stress gepaard gaat met afwezigheden op het werk of het verminderd werk zoeken Het maximum halen uit het minimum 31

32 3. Schulden maken Uitstellen van betalingen - Gebeurt vaak hoeft niet tot schulden te leiden - Soms kan men achterstand niet meer wegwerken (onvoorziene omstandigheden) - Strategie om niets te betalen tot deurwaardersexploot komt - Vaak verhuizen om schulden te ontlopen Geldkrediet opnemen - Verleiding is groot - Ademruimte creëren Het maximum halen uit het minimum 32

33 3. Schulden maken Lenen bij vrienden en familie - Om korte periode te overbruggen - Om heel dringende uitgaven te bekostigen - Hiermee wordt heel omzichtig omgesprongen - Niet fijn om schulden bij vrienden of familie te hebben Het maximum halen uit het minimum 33

34 3. Schulden maken Goederen aankopen op krediet - In het verleden wel - Nu vaak -> niets aankopen waar geen geld voor is - Als maandelijkse afbetaling in het budget past doet het er niet toe dat het eindbedrag hoger uitvalt dan de feitelijke aankoopsom Het maximum halen uit het minimum 34

35 3. Schulden maken Verschillende types van schulden die in literatuur naar voor komen, vinden we ook terug in dit onderzoek Spaargeld is een buffer die een inkomensterugval tijdelijk kan opvangen. Maar net in de laagste inkomensgroepen is het zeer moeilijk om te sparen. Uit onderzoek blijkt dat mensen in armoede globaal genomen hun financiën met zorg, vaardigheid en de nodige vindingrijkheid beheren Het maximum halen uit het minimum 35

36 4. Netwerken aanspreken Opkomen voor jezelf - Rechten uitputten: netwerken aanspreken ongelijke toegang tot rechten Vaak info via lotgenoten - Mondig zijn: opkomen voor jezelf situatie uitleggen in allerlei omstandigheden afbetalingspannen regelen Het maximum halen uit het minimum 36

37 4. Netwerken aanspreken Krachten bundelen - Hulp in natura (kledij, voeding, speelgoed ) - Financiële hulp (vaak voor kinderen) - Ruilen Het maximum halen uit het minimum 37

38 4. Netwerken aanspreken Niet iedereen durft hulp te vragen Niet iedereen durft beslissingen van hulpverlener in vraag te stellen Vraagt veel energie Uit literatuuronderzoek blijkt dat iedereen (rijk of arm) maar beschikt over een beperkte bron aan energie en mensen falen in hun zelfregulatie en hun cognitieve functies verminderen als ze deze bron te veel moeten uitputten. Het maximum halen uit het minimum 38

39 4.Netwerken aanspreken Netwerken zijn heel belangrijk voor materiële en psychologische steun Ook aan onderhouden van netwerken zijn kosten verbonden Uit literatuuronderzoek blijkt dat het netwerk van mensen in armoede niet kleiner is maar dat men wel vaker ernstige gevoelens van eenzaamheid ervaart. Daarnaast blijkt dat mensen in armoede minder kunnen rekenen op steun en hulp van het netwerk. Het maximum halen uit het minimum 39

40 5. Buiten de lijntjes kleuren Extra inkomsten genereren - Zwartwerk - Extra inkomsten verzwijgen - Uitkeringsfraude Onconventionele besparingen - Van de camion gevallen - Kabeldistributie - Rode mazout Het maximum halen uit het minimum 40

41 5. Buiten de lijntjes kleuren Uit onderzoek blijkt dat diegene die reeds een job hebben, zich vaker in het informele circuit begeven dan uitkeringsgerechtigden. De voornaamste reden hiervoor is de angst om betrapt te worden en de financiële bestraffing. Een aantal zaken situeren zich in de schemerzone en een aantal zaken zijn onwettelijk. In de ganse groep van overlevingsstrategieën blijken de strategieën die niet wettelijk eerder een bijkomstig gegeven. Het maximum halen uit het minimum 41

42 Besluit Armoede tast vele aspecten van het welzijn aan Mensen in armoede blijven niet bij de pakken zitten. Ze trachten op allerlei vlakken de gevolgen van armoede te verminderen en hanteren hiervoor verschillende overlevingsstrategieën De dagelijkse strijd om te overleven vraagt veel energie Het maximum halen uit het minimum 42

Het maximum uit het minimum halen. Overlevingsstrategieën van mensen met een te beperkt inkomen.

Het maximum uit het minimum halen. Overlevingsstrategieën van mensen met een te beperkt inkomen. Het maximum uit het minimum halen. Overlevingsstrategieën van mensen met een te beperkt inkomen. Samenvatting Van Thielen,Leen Storms, Berenice Inhoudstafel 1.Inleiding 3 2. Onderzoeksopzet 3 2.1. Methode

Nadere informatie

Leven of overleven Hoe kom ik rond?

Leven of overleven Hoe kom ik rond? Leven of overleven Hoe kom ik rond? EEN KIJK DOORHEEN DE DAG Dit exemplaar is een verzamelstuk. Het is een verzameling van 9 verschillende workshops die zijn doorgegaan op 30 april 2013. Een dag over schulden,

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit rapport? Mail dan naar wmo@gg-v.nl INHOUD 1 STARTFOTO, MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING.. 3 2 STARTFOTO, MENSEN

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Armoede in Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde

Armoede in Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde Wmo Instrumenten Wmo Essay Wmo Kenniscahier 25 Armoede in Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde Beleving van armoede door opvoeders en jongeren Kenniscahier Jodi Mak Meintje van Dijk Met medewerking van

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen*

Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen* Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen* Bérénice Storms Karel Van den Bosch Mei 2009 * Dit CSB-Bericht is een samenvatting van Storms, B. en Van den Bosch, K. (red.), Wat

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Voorbestemd tot achterstand?

Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later Maurice Guiaux m.m.v. Annette Roest Jurjen Iedema Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg JONGEREN EN GELD Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg Stichting CliP Rukize Kesmer Bedriye Ataman Marianne van Wezel 1 Voorwoord

Nadere informatie

Resultaten van een survey-onderzoek bij leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs.

Resultaten van een survey-onderzoek bij leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. Financieel risicogedrag bij jongeren Resultaten van een survey-onderzoek bij leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. Synthese van de resultaten en conclusies Ilse Cornelis en Bérénice Storms

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017

Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017 Rapport Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017 Universiteit Antwerpen Onderzoeksgroep OASeS An Van Haarlem prof. dr. Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 en in samenwerking met het

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Amsterdam, oktober 2011 In opdracht van ActiZ Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Kosten en baten Thuisbegeleiding

Nadere informatie

Armoede in Limburg in beeld

Armoede in Limburg in beeld Armoede in Limburg in beeld STEUNPUNT SOCIALE PLANNING PROGRAMMACEL DIRECTIE MENS PROVINCIE LIMBURG SEPTEMBER 2010 Inhoudstafel Inleiding 5 Armoede: een structureel en multidimensioneel probleem 5 We werken

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ]

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2008-2009 MAGDA KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2 Ik heb van de week gelezen van de Bond zonder Naam en dat was: Liever stout en moedig

Nadere informatie

Financieel risicogedrag bij jongeren

Financieel risicogedrag bij jongeren Contacten: Ilse Cornelis, onderzoeker Cebud i.cornelis@thomasmore.be 0485 18 92 60 Bérénice Storms, onderzoeksleider Cebud Berenice.Storms@thomasmore.be Esther Geboers, coördinator Cebud Esther.Geboers@thomasmore.be

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie