HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet"

Transcriptie

1 Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 S E P T E M B E R Voor de job van je leven HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Valkuilen bij het rekruteren Pieter Aspe: Schrijven was mijn laatste kans Educatief verlof: wat als de baas neen zegt? 26 september CAREER LAUNCH ANTWERPEN jobs op Jobat.be Jobs in Oost Vlaanderen vanaf blz. 37 +handigoverzichtvanallejobsinjouwregio

2 2 E D I T O Wim Verdoodt hoofdredacteur Jobat Eiwitten,, Wie prat gaat op Flexibiliteit. Zegt het u iets? In de zin van werken. Misschien hebt u wel een flexibele job, meent u dat u uw werkuren flexibel kunt invullen, of las u in de personeelsadvertentie die tot uw huidige functie heeft geleid dat enige blijk van flexibiliteit uw kansen zeker niet zouden schaden. Flexibiliteit moet inmiddels zowat overal opgedoken zijn: van in het leiderschapshandboek voor de middenmanager tot bij de bakkerij om de hoek die moeizaam headhunt naar een bakkersgast die niet verlegen zit om een nachtelijk uur meer of minder. Wat we er ook onder mogen of moeten verstaan, één iets staat vast: flexibiliteit noem het gerust een vorm van veerkracht toont zich in vele en steeds meer vormen in onze manier van werken en leven. We hebben ook weinig keuze. Wie tegenwoordig alles vrolijk gemanaged wil krijgen zonder de hulp van assistenten of secondanten, heeft bij het ontbijt lang niet voldoende aan een proteïneshake. Wie prat gaat op zijn flexibele ingesteldheid, kan niet anders dan met zijn eiwitten ook zijn dagtaken in een min of meer verteerbare mix te gieten. Waarna vaak, onder het mom van ik kan mijn uren indelen zoals ik wil, een race tegen de tijd begint. Waar de finish precies ligt, is op voorhand nooit duidelijk. Flexibiliteit wordt vaak verward met vrijheid. Deels flexibiliteit giet s ochtends best niet alleen zijn eiwitten maar ook zijn dagtaken in een min of meer verteerbare mix. ten onrechte. Die vrijheid moet je immers terugverdienen met prestaties en resultaten. Dat is logisch. Maar je moet er ook mee kunnen leven. Autonoom werken kan zeer motiverend zijn, als je er het karakter voor hebt. Flexibiliteit is dus zeker geen verhaal van meer of minder werken, hooguit van efficiënter werken. Maar flexibiliteit kan ook doorslaan naar wat de Grieken dreigt te overvallen: werkweken van 6 dagen en 78 uren. Dan betekent het: buigen of barsten. De auteurs van het boek de 360 werknemer (blz. 4 5) maken niet minder dan gehakt van de huidige hr praktijken en vereisten om flexibiliteit, al zou buigzaamheid met een gedienstige toets misschien beter bij hun explosieve discours passen. Of het echt allemaal zover gaat als ze beweren, moet u voor zichzelf uitmaken. De vraag die alleszins rest, is of flexibiliteit, voor zij die er beroep op kunnen doen, een vrije keuze dan wel een verplichting is. En of onze collega s met meer onbuigzame jobs soms niet beter af zijn? G E Z E G D dan de helft van de eerstejaars weetniet hoejeeen,,meer cursus moet studeren. Dat bleek uit een onderzoek aan de Antwerpse Plantijnhogeschool. Spijtig. Want wat zegt professor Vincent Donche? Volgens ons onderzoek is je studiemethode goed voor 16 procent van je slaagkans A R B E I D S V R A A G Ik wil een cursus Frans volgen. Krijg ik educatief verlof? Iris Tolpe manager Legal Department, Information and Knowhow bij Securex Of je recht hebt op betaald educatief verlof, hangt af van de opleiding en de duur ervan. Ook je tewerkstellingsduur speelt een rol. Eerst en vooral moet de opleiding die je wilt volgen een erkende opleiding zijn. Dit kunnen zowel algemene als beroepsopleidingen zijn. Een rechtstreeks verband met je beroepsactiviteit is niet noodzakelijk. Twijfel je of een bepaalde opleiding wel in aanmerking komt voor betaald educatief verlof, dan kan je dit navragen bij de school in kwestie of kan je contact opnemen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (werk.belgie.be). Voor een taalcursus is er in principe nooit een probleem, zelfs een cursus Chinees of Grieks komen in aanmerking. Verder moet je opleiding minimaal 32 lesuren duren. Zijn het er minder, val je uit de boot. Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je in principe voltijds tewerkgesteld zijn. Deeltijdse werknemers hebben enkel recht op dit verlof indien ze minstens 4/5 werken of met een variabel uurrooster tewerkgesteld zijn (minstens 1/3 van een voltijdse baan). Deeltijdse werknemers die minstens halftijds werken volgens een vast uurrooster maken ook aanspraak op betaald educatief verlof, maar enkel voor beroepsopleidingen die samenvallen met de arbeidsuren. Extra verlof Is aan de voorwaarden voldaan, dan heb je recht op het verlof. Dit houdt in dat jouw werkgever je aanvraag niet kan weigeren. Wel is er een planningsmechanisme voorzien om te voorkomen dat te veel collega s tegelijkertijd afwezig zijn. Je hebt er dus belang bij je werkgever zo spoedig mogelijk te contacteren indien je overweegt een opleiding te volgen. Tijdens de opleiding heb je via het systeem van betaald educatief verlof recht op een aantal extra uren betaald verlof. Voor voltijdse werknemers gaat het bij een taalcursus meestal om 80 uren (geproratiseerd voor deeltijdse werknemers). Voor andere opleidingen gelden mogelijk andere maxima. Ook die info vind je op de site werk.belgie.be. Sowieso kan het aantal uren verlof niet hoger zijn dan de uren die je werkelijk aanwezig was in de cursus. Wanneer je effectief educatief verlof wilt opnemen, moeten enkele formaliteiten vervuld worden. Zo moet je aan jouw werkgever het getuigschrift van regelmatige inschrijving en de trimestriële attesten van nauwgezetheid bezorgen. Deze documenten kan je opvragen via de school. Je kan je recht op educatief verlof verliezen wanneer je bijvoorbeeld de opleiding onderbreekt of te vaak onwettig afwezig bent....online j o b a t. b e / r e c h t e n p l i c h t e n

3 3 C A R T O O N I N H O U D 4 HR De 360 werknemer Flexibiliteit op de korrel genomen 6 JURIDISCH Rekruteren De valkuilen en hoe ze te ontwijken 8 INTERVIEW Pieter Aspe Schrijven om mijn leven te verbeteren 9 COLUMN Rituelen De verlofbabbel is géén loos moment A N S E E L&D E N Y S Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril Pascals idee van de week Geachte heer minister, Beste Pascal, Mag ik eigenlijk Pascal zeggen, of hoort dat helemaal niet volgens het protocol? Noemt u me gerust Frederik, hoor, ik doe daar allemaal niet moeilijk over. Deze week gaf u opnieuw een leuk ideetje weg in wat stilaan de Gro te Pascal Smet Onderwijshervorming Show aan het worden is. Op onvoorspelbare tijdstippen krijgen we telkens een nieuw stukje van een puzzel te zien die misschien ooit een samenhangende hervorming zal worden. Vervolgens staan de commentatoren in lijn klaar om dat ideetje op te hemelen dan wel neer te halen, afhankelijk van hun ideologische gezindheid. Soms verdenk ik u er wel eens van dat u die ideetjes de lucht inschiet, gewoon om het mismoedige volkje van commentatoren bezig te houden. Dat u en uw kabinetsleden dan schaterend over de vloer rollen: Ze doen het weer, ze doen het weer! Maar goed, Pascals idee van de week. Deze week wil u meer inzetten op werkplekleren. Dat is een verzamelnaam voor leren op het werk door stages, projecten, praktijklessen. Dat werkplekleren moet de katalysator vormen van het toekomstige actieplan om,, vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. Een uitstekend idee. Echt. De regel maakt furore in bedrijven. Die regel zegt dat 70 procent van wat mensen leren, gebeurt door ervaringen op de werkvloer, 20 procent door feedback en rolmodellen en 10 procent door cursussen en lezen. Dat die cijfertjes complete nonsens zijn, doet er U en uw kabinetsleden die schaterend over de vloer rollen: Ze doen het weer, ze doen het weer! even niet toe. Het basisidee klopt: werkplekleren is een heel effectieve manier van competentie ontwikkeling. Onderzoek wijst uit dat dergelijke vormen van ervaringsleren heel geschikt zijn om hogere cognitieve vaardigheden zoals strategisch denken te ontwikkelen. Ik wil u dan ook aanmoedigen, beste Pascal, om verder te gaan. Gebruik dat ervaringsleren niet enkel als motivator om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan, maar maak het ook een essentiële component in andere onderwijssystemen. U zult in de werkgevers een enthousiaste bondgenoot vinden! Kijk, ziet u, ik ben helemaal niet zo negatief als men wel beweert. Het zou gewoon handig zijn, Pascal, mocht u ons wat duidelijkheid geven over wat u nu eigenlijk van plan bent. Een uitgewerkt document misschien met een coherente, inspirerende visie over waar u naartoe wil met het Vlaams onderwijs. Een systematisch stappenplan hoe u die visie wil vertalen in concrete acties die liefst ook wetenschappelijk onderbouwd zijn om onze burgers en werknemers van de toekomst te vormen. Dat is zo'n beetje waar iedereen naar snakt, Pascal. Tot dit plan beschikbaar is, lijkt het me beter te stoppen met ballonnetjes op te laten. Onderhandel in stilte achter de schermen met the powers that be. We zullen u ondertussen niet meer lastigvallen met vervelende commentaren, beloofd! Frederik Anseel professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR

4 4 H U M A N R E S O U R C E S Auteurs 360 werknemer nemen flexibiliteit op de korrel Ja, we chargeren. De Nederlandse antropologen Hans Siebers en Paul Mutsaers en hun Belgische collega Jan Blommaert schetsen in hun pamflet De 360 werknemer een erg pessimistisch beeld van de hedendaagse verhoudingen op de werkvloer. Onder het mom van flexibilisering krijgt de werknemersteedsmeerrisico senlastenvandejobopzijn bord geschoven. Een arsenaal aan hr technieken moet de werknemers daarbij dociel houden, klinkt het ferm. Tekst: Michiel Leen Blommaert, Mutsaers en Siebers presenteren hun studie als een kritiek op de nieuwe arbeidscultuur en de eindeloze concurrentie. Het concept van de 360 werknemer staat daarin centraal. Maar wat is dat precies? De 360 werknemer is iemand die in toenemende mate is onderworpen aan een steeds bredere actieradius van leidinggevenden en managers, zegt organisatieantropoloog Paul Mutsaers. Die mensen hebben steeds meer psychologische technieken tot hun beschikking om verschillende dimensies van de werknemer te beïnvloeden en te evalueren. Dan gaat het niet meer alleen over klassieke aspecten als competenties en diploma s. De nadruk ligt steeds meer op identiteitskenmerken. Met andere woorden: wie we zijn wordt bij een evaluatie minstens even belangrijk als wat we doen. Hans Siebers voegt daar een dimensie aan toe: Belangrijk is dat deze processen een rol spelen in wat eufemistisch de hervorming van de arbeidsmarkt wordt genoemd. De risico s, lasten en kosten van een baan worden steeds meer doorgeschoven naar de werknemer, in naam van de flexibilisering. De eindeloze concurrentie met collega s staat vaak ook geen andere keuze toe. Zogenaamde psychotechnieken worden steeds meer ingezet om dat mogelijk te maken. Maarwatisvolgensdeauteursdeimpact van deze processen? De voornaamste impact is een verschuiving van de macht, vindt Jan Blommaert. De individuele werknemer wordt verantwoordelijk gesteld,, voor de werklast: het is aan hem om daarmee om te gaan en desnoods zijn vrije tijd er ook maar aan op te offeren. De organisatie en de omvang van die werklast worden niet in vraag gesteld, maar wel de rekbaarheid van de werknemer. Jan Blommaert hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering We willen met dit boek geen complottheorieën lanceren. Maar om de impact van de toevloed aan hr praktijken op de arbeidsverhoudingen kan je als onderzoeker niet heen. Dat mochten we tijdens ons veldwerk ontdekken en blijkt ook uit de reacties op ons boek, zegt Siebers. Bij dergelijke trainingen wordt je in toenemende mate verplichtinjezieltelatenkijkenenmeer persoonlijke informatie te geven. Dat is dan onderwerp van gesprek, maar ook van beoordeling. Alleen: voor degene die eraan onderworpen wordt, is het onderscheid allesbehalve duidelijk. Mutsaers pikt daarop in: Onschuldig is het allerminst. Werknemers gaan er tenonrechtevanuitdatzevrijuitkunnen spreken tijdens zo n sessie. Alles is er immers op gericht de hiërarchische verhouding die een werkvloer per definitie vormgeeft, uit beeld te doen verdwijnen. De werknemer ligt alshetwareopdesofabijzijnwerkgever. Mensen staan er wel stomverbaasd van, wanneer ze uitspraken uit dergelijke gesprekken zwart op wit zien terugkeren bij objectieve evaluaties van hun functioneren op de werkvloer. Ze voelen zich belazerd. Hun scepsis tegenover alles wat met hr te maken heeft, neemt toe. Kritiek uiten is moeilijk, volgens de onderzoekers. Het hele hr discours is toegesneden op het individuele, meent Siebers. Een collectieve dimensie ontbreekt volledig, zodat het moeilijk wordt om gezamenlijk de vinger op de zere plek te leggen. Het gaat om jouw persoonlijke ontwikkeling. Je De organisatie en de omvang van de werklast worden niet in vraag gesteld, maar wel de rekbaarheid van de werknemer. daartegen verzetten is moeilijk. Je kunt toch moeilijk zeggen: ik ben tegen mijn persoonlijke ontwikkeling? Het discours is zo gesloten dat kritiek geven onmogelijk wordt zonder jezelf in een negatief daglicht te stellen. Mutsaers: Het jargon van die processen is steeds bijzonder positief verwoord, met een nadruk op eigenschappen als ondernemerschap, vrijheid, assertiviteit en extravertie. Mensen durven zich vaak niet verzetten,netomdatzedanvanzelfalsnegatieveling in de groep komen te liggen. En dat negatieve imago kun je missen, omdat het onvermijdelijk zal meespelen bij je volgende evaluatie. Dat positieve accent, die lawine aan eufemismen zorgt ervoor dat veel mensen het verhaal echt gaan geloven. Jetepletterwerkenwordtdaneenpositief element in het leven, klinkt het bij Blommaert. Vogelvoordekat Tijdens hun research werd het Mutsaers en Siebers duidelijk dat bepaalde groepen werknemers er beter mee om kunnen dan andere. Mensen met een migratieachtergrond hebben het moeilijk met die persoonlijke dimensie van de evaluatie, zegt Siebers. Ze willen niet zo verregaand gecontroleerd worden. In tegenstelling tot autochtone werknemers hebben ze niet de ervaring om het spel te spelen en afstand te bewaren. Je coach en manager gaan je alvast niet zeggen hoe je er het best mee omgaat. Wanneer elk aspect van je identiteit bij de evaluatie betrokken wordt, ligt het voor de hand dat kwetsbare elementen problematischer worden. Afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of uiterlijk kunnen allemaal gebruikt wordenomaantegevendatjealspersoon niet in het team past of dat je vloekt met het bedrijfsimago. Volgens Blommaert is het effect ook duidelijk op sociale media. Facebook wordt steeds vaker gebruikt in rekrutering. Wel, mensen passen hun profiel doelbewust aan om toch maar het beeld te benaderen dat een potentiële werkgever van de ideale werknemer heeft. Zelfcensuur dus. Paradoxaal genoeg blijkt uit Mutsaers veldwerk dat mensen die met een stevige scepsis en ironie deelnemen aan dergelijke sessies, het meeste succes hebben. Zo ontstaat een tegenstrijdigheid. Het discours is er zogezegd op gericht mensen op de werkvloer te laten zijn wie ze zijn, maar dat zorgt er netvoordatmensenzichandersgaan gedragen. Het werkt dus averechts: wie niet het achterste van zijn tong laat zien, heeft het meeste succes. En dan is de cirkel rond. Als je erin meegaat, als je echt gelooft

5 5 Omdat het moet wat er tijdens een dergelijk proces verteld en gedaan wordt, ben je een vogel voor de kat, besluit Siebers ferm. Het blijft je werk, het blijven je oversten, de mensen die beslissen over jouw lot binnen de organisatie. Endandoetheterniettoeofjejebaas bij zijn voornaam mag noemen, of dat je op sneakers en in jeans naar het werk mag komen. De auteurs hebben veel kritiek op het gebruik van hr technieken. Maar hebben ze tijdens hun research ook de vraaggesteldwaterdanwéldefunctionaliteit van is? Een overtuigend antwoord hebben we vanuit de sector nooit gekregen, vindt Siebers. Uit geen enkel onderzoek blijkt dat een dergelijke aanpak de productiviteit of de competitiviteit van de bedrijven opkrikt. Om kennis en expertise te ontwikkelen, heb je stabiele arbeidsverhoudingen nodig, zodat je niet constant bezig moet zijn met het veiligstellen van je positie op de arbeidsmarkt. Als 360 werknemer moet je echter constant over je schouder kijken: wie zijn mijn concurrenten, wie probeert mij aan te vallen? Zodra je energie daarnaartoe gaat, kom je niet tot innovatieve ideeën. Volgens Siebers ontbreekt het in discussies over arbeidsverhoudingen aan historisch inzicht. Een van de kernbegrippen in de West Europese welvaartsstaat was de bevrijding van de arbeid. Je emoties, normen en waarden waren ondergeschikt aan de kwaliteit van het werk dat je leverde. Werkgevers of leidinggevenden werden niet geacht zich met de persoon van de werknemer te bemoeien. Het privéleven van de werknemer was offlimits. Dat is net het fundamentele verschil met vroeger: de beperkingen op,, de controle vallen weg en de hr technieken bieden werkgevers daartoe nooit eerder geziene mogelijkheden. Mensen worden op de werkvloer afgerekend op hun houding en innerlijke drijfveren. Jouw persoon en identiteit Hans Siebers historicus en antropoloog Om de impact van de toevloed aan worden onderwerp van controle. Door telewerken wordt ook de privésfeer vanwaaruitjewerkt,deelvandatevaluatieproces. 19de eeuws? Mutsaers: Vanaf dat moment krijgen alle menselijke aspecten een rol in je werk. Dit wordt voorgespiegeld als een bevrijding tegenover de anonimiteit van het naoorlogse arbeidsmarktmodel. Dus is het bijna verdacht om daar een verweer tegen te formuleren. Immers: wat heb je te verbergen? Rook je niet te veel? Verhinderen die katten die je thuis hebt rondlopen misschien dat je van thuis kunt werken? Zo ontstaat een zelfcensuur die ook buiten de werkvloer doorwerkt, tot in onze levensstijlkeuzes toe. hr praktijken op de arbeidsverhoudingen kan je als onderzoeker niet heen. Een controversieel aspect van de kritiekdiedeauteursinhunboekformuleren, zijn de expliciete verwijzingen naar de lamentabele werkomstandigheden in de 19de eeuw. Het boek eindigt dan ook op een nachtmerrieachtige noot. De auteurs zijnzichervanbewustdatzeergkrasse taal spreken. Een fiks gechargeerde slotconclusie is volgens hen echter noodzakelijk. Dit hele boek is erop gericht om een discussie op gang te brengen over de richtingdieweuitwillenmetdeorganisatie van arbeid in onze samenleving, zegt Siebers. De naoorlogse welvaartsstaat leverde een aantal unieke verworvenheden op. Nu moet er bediscussieerd worden hoe we die willen vrijwaren. Wat voor samenleving willen we, en welk soort mens willen we zijn: een loonslaaf, of iemand die via werkeenstukvrijheidinzijneigenleven wint? We maken er geen geheim van: dit boekiseenpamflet,hetheefteenduidelijke politieke boodschap. De kwestie is ten gronde immers politiek en niet economisch, zegt Mutsaers. We willen de impasse doorbreken die maakt dat kritiek op de gang van zaken als reactionair en conservatief wordt weggezet. Beleidsmakers moeten af van hun angst om hierover uitspraken te doen. De 360 Werknemer De nieuwe arbeidscultuur en de eindeloze concurrentie, Jan Blommaert, Paul Mutsaers & Hans Siebers, EPO, 132 blz., ISBN

6 6 J U R I D I S C H Stefan Nerinckx, advocaat en docent arbeidsrecht Valkuilen bij het rekruteren Solliciteren is geen vrijblijvende bezigheid. Het kan je leven veranderen. Ook een werkgever gaat bij het aanwerven van nieuw talent niet over één nacht ijs. Zowel werkgever als sollicitant zijn gebonden aan duidelijk omschreven rechten en plichten, al is er ook ruimte voor interpretatie. We staan er misschien niet elke dag bij stil, maar de belangrijkste aspecten rechten en verplichtingen in verband met solliciteren en rekruteren zijn in wetten en cao s vastgelegd. Deze regels niet respecteren, kan verregaande gevolgen hebben voor zowel sollicitant als werkgever. Een en ander staat niet allemaal overzichtelijk in één wet vastgelegd, zegt Stefan Nerinckx, advocaat vennoot bij het advocatenkantoorfieldfisherwaterhouse in Brussel en docent arbeidsrecht aan de HUB. De regels zijn verspreid en disparaat in diverse teksten opgenomen, maar dat is eigen aan de materie omdat ze vele aspecten van het arbeidsrecht dekt. Als specialist ter zake kent meester Nerinckx gelukkig zijn weg door het kluwen van regels. Solliciteren gebeurt op een moment dat er van een arbeidsrelatie nog geen sprake is. Tijdens de procedure moet heel wat belangrijke informatie worden uitgewisseld tussen werkgever en sollicitant. Het is daarom noodzakelijk dat de nodige grenzen worden getrokken en dat er sancties zijn voorzien als een van de partijen de regels niet naleeft, stelt Stefan Nerinckx. De werkgever moet de mogelijkheid hebben om te selecteren, rekening houdend met een aantal beperkingen. Tegelijk worden aan de sollicitant een aantal waarborgen geboden zoals confidentialiteit van de informatie en de bescherming tegen discriminatie bij de selectie. Spreekplicht Tekst: Jan Bosteels / Foto s: Ivan Put Een van de basisprincipes van de sollicitatieprocedure is dat zowel werkgever als sollicitant te goeder trouw moeten handelen en elkaar de nodige correcte informatie moeten bezorgen, voor zo ver die informatieplicht niet botst met de privacywetgeving en de anti discriminatiewetten. Meester Nerinckx: Dit betekent niet alleen dat de werkgever de informatie moet bezorgen die noodzakelijk is voor de potentiële werknemer om zich een correct beeld te vormen van de job, maar ook dat de sollicitant een spreekplicht heeft om informatie te bezorgen die de werkgever niet op een andere manier kan te weten komen. De werkgever niet van eventuele zaken op de hoogte brengen, kan ernstige gevolgen hebben, zo blijkt uit de rechtspraak. Een glazenwasser die op grote hoogte zijn werk moest doen samen met een collega, had verzuimd aan zijn werkgever te melden dat hij aan epilepsie leed. Ondanks het private karakter van deze informatie had hij die niet mogen achterhouden omdat hij met zijn aandoening mogelijk ook anderen in gevaar bracht. Het meedelen van informatie van private aard was in dit geval substantieel en relevant, stelt Stefan Nerinckx. Het gaat hier over de zorgvuldigheidsplicht van de potentiële werkgever en werknemer. In een geval zoals het bovenstaande, kan de werkgever zelfs de nietigheid van de arbeidsovereenkomst inroepen. De werkgever zou indien hij deze informatie had verkregen nooit met de werknemer een contract hebben afgesloten. De werkgever kan eventueel zelfs een schadevergoeding eisen mocht hij hierdoor schade hebben geleden. Liegen of de zaken rooskleuriger voorstellen, kan ernstige gevolgen hebben in de paringsdans die solliciteren is. Natuurlijk zal een sollicitant zich zo goed mogelijk trachten voor te stellen, zegt Stefan Nerinckx. Maar liegen over diploma's bijvoorbeeld kan de werknemer later zuur opbreken en zelfs leiden tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever om dringende reden. Ook als de werkgever de job rooskleuriger heeft voorgesteld dan hij uiteindelijk blijkt te zijn kan de werknemer aansturen op het verbreken van de arbeidsovereenkomst. Stel dat je in dienst wordt genomen als financieel directeur, maar je blijkt in de praktijk het secretariaat te moeten bemannen. Dan is er sprake van een precontractuele fout. Dat geldt ook wanneer je loon niet hetzelfde is als wat tijdens de procedure werd beloofd. De anti discriminatiewetgeving somt een aantal eigenschappen op die niet mogen worden gebruikt als reden om een sollicitant een job te weigeren, zoals onder andere huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, levensbeschouwing, gezondheidstoestand, handicap, leeftijd en politieke overtuiging. Al zijn er wel uitzonderingen. Zo kan bijvoorbeeld een koepel van katholieke of orthodoxe scholen vereisen dat iemand die daar wil werken aan de normen en waarden van het instituut beantwoordt, aldus Stefan Nerinckx. Zulke zogenaamde tendensondernemingen beschikken over argumenten om bijvoorbeeld een atheïst te weigeren. Tendentieus Een handicap mag op zich geen reden zijn om iemand een job niet te geven. Sterker nog, de werkgever is verplicht om binnen de grenzen van het redelijke de nodige aanpassingen te doen om het bedrijf voor een gehandicapte werknemer toegankelijk te maken. Als er bijvoorbeeld drie trapjes zijn aan de ingang van het bedrijfsgebouw die de toegang voor een rolstoel verhinderen en het is doenbaar om daar een hellend vlak aan te leggen, dan mag de werkgever een gehandicapte niet zomaar weigeren omwille van zijn handicap.

7 7,, Een veroordeling voor dronkenschap achter het stuur 20 jaar geleden, is niet langer relevant voor iemand die vandaag voor chauffeur solliciteert.,, De sollicitant heeft een spreekplicht om informatie te bezorgen die de werkgever niet op een andere manier kan te weten komen. Discriminatie op leeftijd is een vaak voorkomend probleem. Veel werkgevers zitten niet te springen om 50 plussers in dienst te nemen. Stefan Nerinckx raadt werkgevers aan om tendentieuze termen als jong en dynamisch sowieso te vermijden in jobadvertenties om elke schijn van discriminatie te vermijden. Een 55 plusser kan best dynamisch zijn, maar jong lijkt op een voornemen te wijzen om te selecteren op basis van leeftijd. Als iemand de indruk krijgt tijdens een sollicitatie dat hij wordt gediscrimineerd, moet hij de feiten aanvoeren die het bestaan van discriminatie op grond van een van de beschermde criteria kunnen doen vermoeden. Dan is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij dat voornemen niet heeft. Bij nietnaleving van de anti discriminatieregels, kan een schadevergoeding worden geëist. Dat kan een forfaitair bedrag zijn: zes maand brutoloon, of de werkelijk geleden schade, die dan moet worden aangetoond. In tegenstelling tot wat veel sollicitanten denken, is het laten inkijken van een strafblad niet voor alle jobs nuttig. Het grote principe is dat de informatie substantieel en relevant moet zijn, stelt meester Nerinckx. Als iemand twintig jaar geleden is veroordeeld voor dronkenschap achter het stuur, lijkt me dat niet langer relevant als hij vandaag wil solliciteren voor een job als vrachtwagenchauffeur. Vetting Wanneer er gegronde redenen zijn zoals het uitvoeren van gevaarlijk werk of het bedienen van zware machines, kan het wel vereist worden dat de werknemer een medisch onderzoek ondergaat. Stefan Nerinckx preciseert: Het is de preventieadviseur of de arbeidsgeneesheer die vrij oordeelt over de noodzaak van een medisch onderzoek. Voor jobs als brandweerman ligt het bijvoorbeeld voor de hand dat je een goede fysieke conditie moet hebben. Maar het is niet zo dat de werkgever systematisch voor elke willekeurige functie een medisch onderzoek kan vragen. De sociale media van tegenwoordig maken dat het uitvoeren van vetting (een Engelse term voor het onderzoek naar de achtergronden van een sollicitant) een nieuw tijdperk is binnengetreden, waar de contouren van de juridische grenzen nog pril en vaag zijn. Wie niet zorgvuldig zijn Facebook instellingen afschermt, brengt zijn privé informatie in de openbaarheid. Oorspronkelijk was dit de weinig genuanceerde overtuiging, zegt Stefan Nerinckx. Maar wat betreft de rechtspraak en doctrine is dit onderwerp in volle evolutie. Oorspronkelijk ging men ervan uit dat alles wat op het web staat publiek is, maar men wordt voorzichtiger. De laatste evolutie is dat men nagaat wat de bedoeling was van degene die informatie op het internet zet. Zo kan je er redelijkerwijs van uitgaan dat de informatie die iemand op een site als LinkedIn publiceert, publiek is. Facebook is een andere kwestie. Het is niet zo simpel om je Facebook account goed af te schermen en voor de meeste gebruikers is het doorgaans de bedoeling om hun informatie in beperkte kring te houden. Wanneer uit de feiten blijkt dat het de bedoeling was om deze informatie strikt geheim te houden en slechts te delen met een intieme kring, dan mag een werkgever die informatie volgens bepaalde opvattingen die in opgang zijn, niet gebruiken. Het verstandigst is natuurlijk om omzichtig om te springen met de informatie die je op Facebook plaatst en je privacy functionaliteit optimaal te benutten. Ander beeld Referenties opvragen bij vroegere werkgevers is een gebruikelijke manier van background check. Stefan Nerinckx pleit ook hierbij voor zorgvuldigheid. Het is aangewezen om de sollicitant op de hoogte te brengen dat je zijn referenties nacheckt, alhoewel je ervan uit kan gaan dat hij zijn toestemming heeft gegeven door die referenties zelf op te geven. Het getuigt eveneens van zorgvuldigheid als je de sollicitant ermee confronteert wanneer uit het opvragen van referenties een ander beeld naar voor komt dan de sollicitant zelf heeft geschetst, zoals bijvoorbeeld de reden van ontslag.

8 8 I N T E R V I E W PieterAspeendejobsvanzijnleven Schrijver worden, was mijn laatste offensief OoitzatPieterAspe,degevierdeauteur,aandegrond.Vóór hijvanzijnpenbegonteleven,washijseizoensagentbijde zeevaartpolitie, fotograaf, studiemeester, handelaar, conciërge... Niets bracht succes. Schrijver worden, was mijn laatste poging om iets te veranderen in mijn leven. Tekst: Peter Van Dyck / Foto: Koen Bauters Die 12 stielen en 13 ongelukken: betekentdatdatjenietwistvan welk hout pijlen maken? Met een diploma middelbaar onderwijs kwam je destijds enkel voor administratieve functies in aanmerking. Daar had ik absoluut geen zin in. Uit noodzaak probeerde ik een aantal jobs uit, maar eigenlijk interesseerden die me niet. Het was puur om brood op tafel te hebben. Seizoensagent bij de zeevaartpolitie:watmoetikmedaarbijvoorstellen? Paspoortcontroles in de havens van Zeebrugge en Oostende. Veel moest je daar niet voor kennen: enkel het verschil tussen een paspoort en een identiteitskaart en welke landen visumplichtig waren. Welkejobhebjehetlangstvolgehouden? Conciërge van de Heilig Bloedkapel in Brugge ben ik elf jaar geweest. Voordien was ik zelfstandige in brocante, antiek en wijnen. Dat heb ik toch negen jaar gedaan. Tot de handel in brocante in elkaar stuikte. Mijn zaak was ook vrij primitief. Ik had moeten uitbreiden, maar heb die stap nooit gezet. Met als gevolg dat ik in de financiële problemen kwam. In 1984 liet ik via een advertentie in De Streekkrant weten dat ik ook oude meubels opkalefaterde. Even later kreeg ik telefoon van de pastoor van de Heilig Bloedkapel. De biechtstoelen en de banken in de kapel waren jarenlang verwaarloosd. De pastoor vroeg ik of ik ze opnieuw hun oude Als iets in vier uur kan, waarom zou ik er dan acht uur over doen? glans kon geven. Ik gaf aan dat die karwei wel aardig wat tijd in beslag zou nemen. Daar kwam nog bij dat we er niet tijdens de openingsuren aan konden werken. Toen het werk al wat gevorderd was, bleek de pastoor er heel enthousiast over. Hij vertelde,, dat de conciërge van de kapel op pensioen ging. Of ik geen zin had om hem op te volgen? Het loon was bescheiden, maar ik kon er wel komen inwonen. Ik nam de job aan om uit mijn precaire financiële situatie te ge Pieter Aspe schrijver raken. Het was ook geen slechte baan: niemand keek op mijn vingers. In de winter had ik wel wat vrije tijd, omdat de kapel dan al om vier uur 's namiddags sloot. Het was vrij comfortabel; ik zat safe. Toen ik 40 werd, begon het echter te wringen. Zou ik dit tot mijn 65ste blijven doen? Benjedaar,omdatjetochtijd over had, beginnen te schrijven? Inderdaad. Dat was mijn laatste offensief. Mijn laatste poging om iets te veranderen in mijn leven. Ik ben altijd een fervent lezer geweest. De zin om zelf een boek te schrijven, speelde al langer in mijn hoofd. Maar eraan beginnen na een dagtaak zag ik niet zo zitten. Avonden en weekends opofferen voor iets waar misschien geen toekomst in zit? De vooruitzichten waren niet echt schitterend, maar ik stond met mijn rug tegen de muur. Het was schrijver worden of conciërge blijven. Ik gaf mijn ontslag. Nu zou ik dat niet meer durven. Mijn eerste boek was redelijk succesvol, maar niet genoeg om van te kunnen leven. Ik nam risico's door bijvoorbeeld de eerste twee jaar geen voorafbetalingen te doen en het minimum aan sociale bijdrage te betalen. Hoe reageerde je omgeving? Dat lukt nooit!, was een veel gehoorde opmerking. Dat scepticisme duurde maar enkele jaren. Daarna stelde niemand zich er nog vragen over. Als je iets doet, moet je er volledig voor gaan. Ik geloof niet in een loodgieter die cafébaas als tweede beroep heeft. Schrijven als veredelde hobby is voor mij nooit een optie geweest. Waaromisschrijvendejobvanje leven? Omdatikerplezierinvind.Enook: door het grote gevoel van vrijheid. Je deeltzelfjedagin.ikhebaltijdeenhekel gehad aan het principe van de nine to five job. Als iets in vier uur kan, waarom zou ik er dan acht uur over doen? Als ik aan een halve dag schrijven voldoende heb, waarom zou ik dan een hele dag aan mijn bureau zitten? Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen.

9 9 M I J N L O O N C O L U M N Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Van haar verschenen de romans Poolijs en Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en San F. Yezerskiy de werkweek van zich af. Rituelen Inge Caers L E E F T I J D 36 W O O N P L A A T S Koekelberg B E R O E P projectleider studiebureau P R I V É ongehuwd B R U T O L O O N euro(en een beetje) N E T T O L O O N euro E X T R A ' S treinabonnement, MIVBkaart, maaltijdcheques Watdoejepreciesvoorwerk? Ik ben ontwerper van openbaar domein. Straten, pleinen en parken worden door ons bureau uitgetekend. Het fijne aan mijn job is de variatie, het creatieve en het feit dat ik iets doe voor de maatschappij. Wat ik doe, heeft impact op ruimtelijke ordening en stedenbouw. Zo hou ik me bezig met de aanleg van fietspaden, om die zo veilig mogelijk te maken. Als je nadien langs zo'n fietspad passeert, is het fijn te weten dat je daar mee aan gewerkt hebt. Watvindjevanjeinkomen? Mijn inkomen is goed. Ik kom van een andere job waar ik meer verdiende, maar de uitdaging was belangrijker. Spaar je? Ik zet een vast bedrag opzij. Gemiddeld probeer ik 400 euro per maand te sparen. Waargeefjemetpleziergeldaanuit? Aan schoenen, handtassen, kleding en cadeaus. Echte hobby's heb ik niet. Wel een hond, waar ik graag mee ga wandelen.. Waarkanjegeengeldaangeven? Aan een auto. Het openbaar vervoer is niet altijd de gemakkelijkste oplossing, maar het is duurzamer. Ik had op mijn werk de keuze tussen een auto en het openbaar vervoer en ik heb het laatste gekozen. Ik probeer mijn plan te trekken zonder auto en voel me daar goed bij. Steunjeeengoeddoel? Artsen Zonder Grenzen en Unicef. Elke maand stort ik een vast bedrag. Watzoujedoenalsjemorgendelottowon? Een mooi huis kopen. Voor de rest weet ik het nog niet. Hebjenogeengrotedroom? Niets spectaculair. Ik ben tevreden met wat ik heb. (bvdb) De verlofbabbel is geen loos moment, het is dé jaarlijkse tankbeurt der appreciatie. De plaatsen waar Ludo Borgs op vakantie is geweest, lijken pas echt te worden voor hem als zijn baas de foto's ervan bekijkt. Pas als meneer Renders de glanzende kiekjes door zijn vingers laat glijden, lijkt Ludo er werkelijk naartoe gereisd met zijn jengelende kroost en zeurderige eega. Vroeger bereidde Ludo gedurende zijn hele reis het vakantiepraatje voor dat hij na terugkomst met zijn overste zou voeren. Maar sinds enkele jaren is de voorbereiding van dat praatje Ludo's,, vakantie zelf geworden. Geen museum of restaurant bezoekt hij, geen berg beklimt hij, geen koffer verliest hij op de luchthaven, zonder te denken aan de sandwichstructuur (cultuur avontuur tegenspoed) van het ideale reisrelaas. De verlofbabbel is immers geen loos moment bij TS Heftrucks. Dé jaarlijkse tankbeurt der appreciatie is het, aangezien Renders alleen dan een persoonlijk gesprek voert met zijn werknemers, waaruit zijn voor of afkeur jegens elk van hen valt af te leiden. Bij de ene vraagt hij slechts op vlakke toon naar de reisbestemming, van de andere verdraagt hij een opsomming van de gedane activiteiten. Een derde categorie waartoe alleen noeste werkers zoals Borgs behoren slaat hij meestal zelfs gemoedelijk op de nog verbrande schouders, terwijl hij de ene na de andere anekdote aanhoort. Borgs die pas gisteren met een fles twintig jaar gerijpte madeira op Zaventem landde, wacht dan ook vol ongeduld achter zijn bureau op de man aan wie hij dat souvenir zal overhandigen: zijn baas die hem nu nog zwijgend ontwijkt, de grapjas, de plaaggeest. Maar minuten worden uren, dagen, weken en nog steeds loopt de manager hem voorbij, terwijl hij hem Goede vakantie gehad? hoort roepen naar Layla van de dispatch en Danny van het magazijn, beiden nog maar pas terug van weggeweest. Ludo voelt zich voorbijgestoken in de wachtrij der superieure aandacht en vraagt zich af aan welke professionele fout hij, keizer der kwartaalcijfers, het volstrekt negeren van zijn vakantie dan wel te danken heeft. De niet aan hem gestelde vraag Hoe was je verlof? sputtert als een stukke buitenboordmotor naast en in en rond zijn hoofd. Zo gekrenkt voelt hij zich door dat kleine, hem ontnomen verbale ritueel dat hij, als hij een boekhoudkundige presentatie moet geven zogezegd per ongeluk eerst een slideshow van zijn vakantiefoto's opent op het scherm. Om zijn baas alsnog te dwingen tot het stellen van die ene vraag. Maar slechts interimfacturiste Gerda informeert naar zijn reis, terwijl meneer Renders, net op het moment dat hij zijn in gebreken blijven jegens hem kan rechtzetten, even opstaat om te gaan telefoneren. Tegen zoveel grofheid is zelfs een zelfrelativerende natuur als Ludo niet bestand, bewijze daarvan de fles madeira die hij van razernij vlak naast zijn overste keilt, die hem jammerlijk aanstaart. Als was de oude, in het rond spattende drank ontwikkelingsvloeistof en hij, Borgs, niets meer dan een voor immer vervagend beeld, in een al te bruusk geopende donkere kamer....online j o b a t. b e / m i j n l o o n

10 10 Momenteel werken we hard aan een nieuw project. Om al onze ideeën te realiseren, hebben we enkele extra medewerkers nodig. Daarom willen we ons team versterken met een: Televisie van bij ons, dat is ROB-tv. Als onderdeel van de mediagroep CORELIO is ROB-tv hét ankerpunt van en voor Oost-Brabanders. Elke dag brengen we hun regio, in al zijn vormen en aspecten, bij hen in de huiskamer. De Vlaams-Brabantse mediamaatschappij VBM is heel blij om die missie elke dag opnieuw tot een goed einde te kunnen brengen. Account Manager (m/v) UW FUNCTIE Als account manager adviseert u klanten en prospecten bij het uitwerken van een optimaal mediaplan met de bedoeling hun mediabudget maximaal te laten renderen. Maatwerk en een vertrouwensrelatie op langere termijn zijn daarbij kernbegrippen. U houdt van prospecteren want dat wordt, naast het onderhouden van bestaande klanten, het belangrijkste onderdeel van uw functie. U zorgt eveneens voor een sterke regionale verankering van ROB-tv in uw streek door het uitbouwen van een degelijk netwerk en het voeren van een dynamisch PR-beleid. U werkt vanuit ons kantoor in Wijgmaal en rapporteert aan de Sales Manager. UW PROFIEL U bent zeer commercieel en klantgericht ingesteld. U kan terugblikken op een sterke ervaring van enkele jaren in een relevante commerciële buitendienstfunctie. Ervaring met het verkopen van diensten of media is een duidelijke meerwaarde. Het dy- namische karakter van media fascineert u. U hecht veel belang aan commerciële relaties op lange termijn in een B2B context en u weet zich moeiteloos aan te passen aan de uitgebreide diversiteit van klanten waarmee u in contact komt. Doordat u in uw regio van verkoop woont, bent u permanent op de hoogte van alle evenementen en middenstandsactiviteiten die zich in uw regio afspelen. ONS AANBOD Een aantrekkelijk en marktconform salaris aangevuld met bedrijfswagen. Een dynamische werkomgeving, enthousiaste en gedreven collega s met een nodige dosis humor. Een intensief opleidingsbeleid in een professionele omgeving die initiatief, creativiteit en ondernemerschap aanmoedigt. INTERESSE? REGIO OOST-VLAAMS-BRABANT Aarzel niet en solliciteer via voor deze job binnen de boeiende wereld van media. Nog vragen? Bel Sarah Vandervreken op 02/ Alle medewerkers van Corelio hebben de afgelopen jaren hun schouders gezet onder de uitbouw van een creatieve, toonaangevende en onafhankelijke mediagroep. De groep kon zich de afgelopen jaren dankzij een aantal innovatieve projecten onderscheiden in een snel evoluerende markt. Werken bij Corelio betekent werken in een ondernemende en open omgeving waarbij we mensen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen zodat we trendsetter en innovatorblijven. De Standaard isallang meer dan een krant. Het iseen nieuwsmerk. In de papieren krant, op de website, mobiel en op de ipad willen we lezers plezieren die geïnteresseerd zijn in het maatschappelijke debat opvele domeinen. Daarom geven webreed en diepgaand duiding over politiek, samenleving, cultuur, literatuur, economie, wetenschap, maar ook sportenlifestyle. We informeren en discussiëren op een betrokken en toegankelijke wijze, met open blik, in de vaste overtuiging dat detijden waarin we leven de boeiendste zijn die ooit iemand heeft beleefd. Veranderingen gaan snel en dat issoms bron van problemen. Maar even goed bieden vernieuwingen kansen. Wij omarmen die boeiende tijden en, ten behoeve van onze lezers, formuleren, duiden en verhalen we wat er rondom ons en met ons gebeurt. Terversterking van het team De Standaard der Letteren zijn we momenteel op zoek naar een: Parttime (Eind)redacteur De Standaard der Letteren FUNCTIE: Je staat in voor de eindredactie van De Standaard der Letteren: Je kijkt alle teksten na op fouten, stijl, lengte en dubbelinformatie en past ze, indien nodig, aan. Je denkt mee na over de invulling van de pagina s in overeenstemming met de kwaliteitsnormen en redactionele principes van het nieuwsmerk De Standaard. Je overlegt met de foto- en grafische redactie over de keuze van foto s en illustraties, het maken van (tussen)titels en de correcte plaatsing van stukken op een pagina. Je schrijft zelf ook teksten zoals reportages, interviews, recensies. Verder breng je ideeënaan voor de inhoudelijke samenstelling van DeStandaard der Letteren. Ten slotte zorg jeervoor dat de pagina s tijdig afgeleverd worden. PROFIEL: Je bent halftijds beschikbaar (en bij voorkeur elke maandag en donderdag). Je beschiktover een master diploma en je hebt enkele jaren redactionele ervaring. Ervaring binnen eindredactie is een belangrijke troef.je bent veelzijdig inzetbaar. Je hebt een brede algemene kennis en een grote natuurlijke interesse in literatuur en non-fictie. Je bent een betrokken, energiek en contactvaardig persoon die out of the box kan denken. Je hebt een neus voor interessante invalshoeken en je neemt initiatief. Jebent zeer taalvast en je hebt inzicht in de structuur van een tekst. Je beschikt over een goede pen. WIJ BIEDEN: Een veelzijdige redactiefunctie bij onze kwaliteitskrant, waar een actieve inbreng gewaardeerd wordt. Een marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen. Een halftijdse betrekking (50%) voor onbepaalde duur met regelmatige werkuren. Jeplaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden. Interesse? Solliciteer nu via jobs.corelio.be voor deze uitdagende functie! Verderevragen? Bel SarahVandervreken op 02/ (A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden).

11 11 JOBS bij de OVERHEID Wiljij je elkedag met hart en ziel inzetten voor eenlokale, provinciale, federale,regionale of gerechtelijke overheidsinstantie? Ontdek op de volgendepagina s het ruime jobaanbod en stel meteen jouw kandidatuur of surf naar Op een dag heb je niet langer de job vanjeleven. En dan wil je wegnatuurlijk. Maldegem is een levendige landelijke gemeente met een dynamische toekomstvisie. Ter versterking van ons gemotiveerd personeelsteam organiseert de Gemeente Maldegem een selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de decretale graad van (m/v): voltijdse ontvanger (financieel beheerder) in statutair dienstverband -(klasse 4) Er wordt een wervingsreserve samengesteld voor de duur van 1jaar. Test of jij nogdejob vanjeleven hebt op Jobat.be en ontdek ons uitgebreide jobaanbod. uw functie Uleidt de activiteiten van degemeentelijke financiële dienst. Ubent verantwoordelijk voor de boekhouding, belastingen, financiën (thesauriebeheer), begroting, interne controle en verzekeringen. Ubent eveneens bijzonder rekenplichtige van de ééngemeentepolitiezone. uw profiel Ubent in het bezit van een universitair diploma (master). wij bieden Ineerste fase bieden wij een voltijdse functie van ontvanger aan op basis van een vervangingscontract met uitzicht op een benoeming in statutair dienstverband. interesse? Stuur dan ten laatste op woensdag 03 oktober 2012 uw kandidatuur (samen met een afschrift van uw diploma), naar het College van Burgemeester en Schepenen, Marktstraat 7, 9990 Maldegem. Ukan uw kandidatuur ook steeds afgeven tegen ontvangstbewijs op de gemeentelijke personeelsdienst, gemeentehuis, Marktstraat 7, 9990 Maldegem. Ook hier geldt woensdag 03 oktober 2012 als uiterste datum. meer informatie? De aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving, het examenprogramma en alle andere aanvullende inlichtingen vindt uopwww.maldegem.be of kan uverkrijgen bij de gemeentelijke personeelsdienst, gemeentehuis, Marktstraat 7, 9990 Maldegem, tel Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

12 HAVENBEDRIJF GENT agh Het Havenbedrijf Gent baat als Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf de haven uit en wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. We doen dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar (m/v): ingenieur droge infrastructuur ingenieur natte infrastructuur Je bent een master in de industriële wetenschappen en hebt een eerste relevante werkervaring. Als ingenieur droge infrastructuur zal je vooral bezig zijn met het beheer van wegen, kaaibevloering, openbaar domein en groen. Je bent een master ingenieurswetenschappen in een bouwkundige richting (ook starters) of master industriële wetenschappen in een bouwkundige richting met relevante ervaring. In deze functie ligt de focus op het beheer van kaaimuren, steigers, oevers en baggerwerken. Jouw functie Als ingenieur ben je verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbouw en onderhoud van het jou toevertrouwde patrimonium. Je staat in voor de opmaak van bouwtechnische dossiers enbegeleidt de uitwerking ervan. Dit omvat onder meer bestekken, meetstaten, plannen, kostprijs- en kwaliteitsopvolging. Je behoudt het overzicht over jouw projecten en je volgt dezezowel op technisch, administratief als financieel vlak op.als vertegenwoordiger van het Havenbedrijf heb je contact met de bedrijven in het havengebied, aannemers en overheden. Je geeft leiding aan toezichters. Jouw profiel voor BeiDe functies Je slaagt erin het werk op een efficiënte manier te plannen en te organiseren. Je bent een enthousiaste teamspeler die anderen gericht weet aan te sturen en te motiveren. Je handelt proactief en bent flexibel ingesteld. Je hebt een rijbewijs B. Kennis vanwetgeving op overheidsopdrachten is een troef. ons AANBoD Een afwisselende job met impact, ruime opleidingskansen en veelzijdige contacten. Een contract van onbepaalde duur in een stabiele en boeiende werkomgeving met een goede werk-privé balans. Een aantrekkelijk loonpakket inclusief maaltijdcheques en een interessante groeps- en hospitalisatieverzekering. Relevante ervaring wordt gewaardeerd. Wijstaan open voor diversiteit op de werkvloer. Ben jij de enthousiaste collega naar wie wij op zoek zijn? Neem dan zeker een kijkje op Daar kan je meer informatie vinden over beide functies, de voorwaarden, het selectieprogramma en de manier waarop je kunt solliciteren. De uiterste inschrijvingsdatum is 3 oktober

13

14 Vlaams Energiebedrijf Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid, en streeft naar energiebesparing en rationeel energieverbruik. Tevens bevordert het de milieuvriendelijke energieproductie en -levering. De prioriteit voor 2013 is het verbeteren van de energie-efficiëntie van de gebouwen van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Energiebedrijf is een opstartende organisatie. Het team bestaat momenteel uit een gedelegeerd bestuurder, een voorzitter, projectleiders en een managementassistent. Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar (m/v): Projectleider Energiediensten (2 vacatures) Jouw takenpakket: je begeleidt en bent verantwoordelijk voor het samenwerkingstraject van verschillende entiteiten met een privaat ESCO-bedrijf. Vooraleer deze samenwerking tot stand komt, is het je taak om binnen en samen met die entiteiten een projectplan op te stellen. Dit projectplan bestaat uit een inventarisatie van de noodzakelijke verbruiksgegevens, verbruikskosten en een korte scan van de technische installaties. Daarnaast en tegelijk werk je mee aan de prijsaanvraag en selectie van het ESCO-bedrijf. Managementassistent Jouw takenpakket: je ondersteunt de werking van de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter en van de projectleiders op administratief vlak. Jouw taken situeren zich voornamelijk rond communicatie, documentmanagement en tijdsbeheer. Zo bied je de nodige ondersteuning bij het schrijven en behandelen van brieven, mails, telefoons, maar ook bij het opmaken van offertes en het plannen en beheren van afspraken en agenda s. Aangezien je terechtkomt in een startup-omgeving ondersteun je ook op administratief vlak de opstart en organisatie van het kantoor (backoffice). Jouw profiel: je hebt minimum een bachelordiploma of gelijkwaardig in een technische richting, bij voorkeur met een aspect energie erin. Bovendien heb je minimum 3jaar ervaring binnen de energie- of ESCO- of installatiesector en enige ervaring met energietechniek. Ervaring met overheid en overheidsdiensten en binnen een startupomgeving is een pluspunt. Daarnaastheb je een uitstekende kennis van het Nederlands engoede noties van het Engels en het Frans. Kennis van de gangbare Officetoepassingen is noodzakelijk. Ook ben je in het bezit van een rijbewijs B. Je bent vlot in de omgang en gaat klantgericht te werk. Verder ben je sterk in projectmatig werken. Jouw profiel: je hebt minimum een bachelordiploma ofgelijkwaardig enminimum 3jaar relevante werkervaring. Bovendien heb je enige ervaring met communicatie, documentmanagement en tijdsbeheer. Ervaring binnen een technisch commerciële omgeving of binnen een startup-omgeving is een pluspunt. Daarnaast heb je een uitstekende kennis van het Nederlands en goede noties van het Engels en het Frans. Goede kennis van degangbare Officetoepassingen is noodzakelijk, kennis van Sharepoint is een pluspunt. Verder ben je een teamplayer en onderneem jezelf initiatief om je werk en de organisatie vorm te geven. Ons aanbod: een job in het centrum van de actualiteit (energie en klimaat), eenafwisselende job in een opstartend bedrijf, veel contacten met klanten en leveranciers. Je krijgt een bediendecontract en een marktconforme verloning, aangevuld met enkele extralegale voordelen. Relevante ervaring wordt bijkomend gehonoreerd. Het kantoor is gevestigd op 250 meter van het station van Diegem. Telewerk is uitzonderlijk mogelijk. Hoe solliciteren? Stuur uiterlijk 30 september 2012 je motivatiebrief en cv naar of naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Sara Poffé, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. Meer weten? Voor meer informatie kan je contact opnemen met Dirk Meire,

15 Wil je meewerken aan een beterwerkende energiemarkt invlaanderen? Energie is een belangrijke uitdaging voor onze moderne maatschappij. Mee door de vrijmaking van de energiemarkt zijn de elektriciteits- en aardgassector in volle beweging. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) draagt in alle onafhankelijkheid, proactief en met aandacht voor de internationale context bij aan een transparante Vlaamse energiemarkt. Hij realiseert zijn missie via open communicatie en in dialoog met de Vlaamse overheid, de marktspelers en de energieverbruikers. Hij maakt dit waar met medewerkers die zichzelf kunnen ontplooien en met garanties voor een goede balans tussen werk en privé. Voor de versterking van het agentschap in Brussel zijn we op zoek naar een (m/v): toezichthouder marktwerking Je functie: als toezichthouder marktwerking sta jesamen met je collega s van de directie Marktwerking in voor diverse taken. Het opvolgen en in kaart brengen van deontwikkeling van deenergiemarkt in Vlaanderen en het analyseren van problemen i.v.m. de marktwerking behoren tot deopdrachten. Daarnaast isook het houden van toezicht op de naleving van de wetgeving, o.a. de openbaredienstverplichtingen opgelegd aan elektriciteits- en aardgasleveranciers en distributienetbeheerders een belangrijke opdracht. Er wordt gewerkt in multidisciplinair teamverband. Je ondersteunt ook de rolvan kenniscentrum en hetcommunicatiebeleid vandevreg (inhoudelijkebijdragen aan website,nieuwsbrief, sociale media, ). Je krijgt hierbij de kans om contacten uit te bouwen en te onderhouden met de bedrijven uit de energiesector, met vertegenwoordigers van energieafnemers en relevante private en publieke organisaties en met andere Europese energieregulatoren. De werking van de VREG situeert zich in de context van de ontwikkelingen op de Belgische, Europese en wereldenergiemarkten. Je profiel: je bent bij voorkeur een master indeeconomie of handelsingenieur. Een analytische ingesteldheid, kunnen werken in teamverband en interesse voor de economische, sociale, technische en juridische aspecten van deelektriciteits- en aardgasmarkt is een vereiste.jehoudt vaneen nieuweuitdaging en kunt je snel inwerken in een dynamische omgeving. Je bent klantvriendelijk. Je weet van aanpakken. Je werkt accuraat en bent communicatief, ook in Frans en Engels. Je bent verantwoordelijk en zelfstandig in je werk. Aanbod: een contract van onbepaalde duur met een marktconform salaris (relevante ervaring wordt inrekening gebracht) binnen een boeiende organisatie, op wandelafstand van het treinstation Brussel-Noord, een dynamische en aangename werkomgeving met middelen en kansen om te slagen, gratis woon-werkverkeer met het openbaarvervoer, maaltijdcheques, een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijkevakantieregeling. Interesse? Stuur je motivatiebrief en een uitgebreid cv uiterlijk op 30 september 2012 naar of naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Inge Van Hove, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. Een uitgebreide functiebeschrijving vind je op onder vacatures op mijn maat. Meer informatie over de VREG kan je vinden op de websitewww.vreg.be. De selectiegesprekken vinden plaats op 10 oktober De VREG wil de samenleving waarvoor hij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd opbasis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst ofhandicap.

16 Jobs bij de OVERHEID Het Gemeentebestuur van Kraainem werft aan (m/v): 2 Administratieve medewerkers in statutair dienstverband voor volgende diensten: Financiële Dienst Stedenbouw Formele vereisten Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op18/07/1966 Je hebt de nationaliteit van een land van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat, je bent medisch geschikt Je geniet de burgerlijke en politieke rechten Jebent van onberispelijk gedrag Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs Uitrusting Schréder in Bornem, deel van de internationale Schréder groep, is gespecialiseerd in ontwerp en productie van buitenverlichting enstraatmeubilair Boekhouder (m/v) Functiebeschrijving Tot de belangrijkste taken behoren boeking van de dagelijkse transacties voorbereiding verplichte aangiftes opvolging klantenvorderingen voorbereiding consolidatie m.b.t. het intercompany resultaat reconciliatie van de balansrekeningen Profiel Je combineert een boekhoudkundige opleiding/achtergrond met goede communicatieve vaardigheden in N/F/E je werkt gestructureerd, nauwkeurig enbent vertrouwd met MSOffice wij bieden een gevarieerde functie met een correct salaris Meer info: Contact: 03/ Functiebeschrijving Financiële dienst Je ondersteunt de financieel beheerder en de boekhouder in hun dagelijkse taken Je bent ondermeer betrokken bij het betalingsverkeer, boekingen van bankuittreksels, het houden van een kas, loketverrichtingen,... Functiebeschrijving Stedenbouw Je werkt in een team onder de leiding van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar Je helpt de burgers aan het loket en beantwoordt alle informatievragen Je past de wetgeving toe... Profiel - De nodige vakkennis hebben of te verwerven gedurende de loopbaan - Goede kennis hebben van het volledige softwarepakket - Communicatievaardig - Klantvriendelijk, leergierig, flexibel, stressbestendig -... Ons aanbod voor deze functies - Een voltijdse statutaire tewerkstelling met 6maanden proef - Bezoldiging volgens salarisschaal niveau C1-C3 +maaltijdcheques - Flexibel uurrooster, gunstige vakantieregeling en tal van andere voordelen Interesse? Bezorg je schriftelijke kandidatuur met cv, en kopie hoogst behaalde diploma ten laatste op 28/09/2012 aan het college van burgemeester en schepenen, A. Dezangrélaan 17 in 1950 Kraainem, of per mail naar Voor meer info, volledig overzicht van formele vereisten, de functiebeschrijving en het profiel, contacteer de personeelsdienst op het nummer 02/ of via Krijg jij een firmawagen? Mooi! Maar het kost je weleen deel vanjenettoloon. Hoeveel precies lees je op jobat.be/extralegale-voordelen. HRM bij de Overheid 27 september 2012 Arbeidsmobiliteit TUSSEN DROOM &WERKELIJKHEID INFO &INSCHRIJVING? I I T TopVorming TopVorming TopVorming TopVorming TopVorming TopVorming TopVorming Conference TopVorming E arnum NKLEINK umbarnum Bar LEINKLEIN KLEI BarnumBarnu mbarnum NKLEINKLEI NKLEINK BarnumBarnu mbarnum B KLEINKLEIN K LEI N numbarnum Bar NKLEINK Barnum LE

17 Aalst is een centrumstad methistorische roots, een stad met piteneen eigenzinnig trekje. De stadsorganisatie is op zoek naar een: Stadssecretaris FUNCTIE Als hoofd van de organisatie bepaalt u mee de strategische doelstellingen in functie van de ontwikkeling van een lerende en wendbare organisatie en voert u een competentiegebaseerd personeelsbeleid. PROFIEL U bent in het bezit van een masterdiploma en kan terugblikken op minimum 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie. AANBOD een uitdagende job in een boeiende enveelzijdige omgeving een mandaat voor een periode van 10jaar (2x verlengbaar) een decretaal bepaalde verloning (aanvangsbrutomaandloon: 6311,06 EUR, ervaring wordt in aanmerking genomen) extralegale voordelen een aantrekkelijke verlofregeling SELECTIEPROCEDURE De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte (dinsdag 30 oktober 2012 van 17 tot 21 uur), een assessment (tussen 13 en 30 november 2012) en een mondeling gedeelte (vrijdag 7december 2012). Elk gedeelte iseliminerend. HOE SOLLICITEREN? U stuurt uw cv, kopie van het diploma en de attesten/documenten die uw leidinggevende ervaring staven al dan niet aangetekend naar stad Aalst, t.a.v. de dienst Personeel, Grote Markt 3,9300 Aalst of mailt deze documenten naar U kan ook online solliciteren via de website aalst.be/vacatures De uiterste inschrijvingdatum is vastgelegd op woensdag 10 oktober INFO U kan de infobrochure aanvragen bij de dienst Personeel, Selecties, Keizersplein 21, 9300 Aalst, tel Uw contactpersoon is Brigitte De Coster.

18 VIND SOLLICITEER OP 1D POTENTIËLE W OP 1 Universiteit Antwerpen DE JO JE LE 26 SEPT Antwerp E Schrijf je nu GRATIS in op Jobat.be en win

19 DAG JE BVAN VEN. AG BIJ TIENTALLEN ERKGEVERS. xpo, HAL 3 een smartphone.

20 Word een van onze nieuwe collega s Bezoek onze stand (nr. 1) op woensdag 26 september 2012 op Career Launch in Antwerp Expo We zoeken masters(burgerlijk ingenieurs,industrieelingenieurs ) en bachelorprofielen in technische richtingen. Ontdek al onze vacatures op werven aan.be

21 Antwerpenaars zoeken straffemensen om mee te werken aan hun stad Antwerpen, dat zijn mensen met eenhart voor hun stad.en met de ambitie om die stad te laten groeien en bloeien. Daarom zijn ze voortdurend op zoek naar talent met dezelfde ambitie en motivatie, ommee te werken aan het Antwerpen van vandaag en morgen. Zo werven die Antwerpenaars ook vandaag graag heel wat nieuwe leidinggevenden en experten aaninverschillende sectoren. Projectmanager preventiefgezondheidsbeleid Medewerker sociaal infopunt HR-expert Klantverantwoordelijkegroen Taalcoach enveleandere Ontdek jouw job,jouw stad, jouw ambitie op of aan onzestand op Career Launch Jouw kwaliteiten primeren op leeftijd, geslacht, een handicap,afkomst of nationaliteit. Daarom krijgt iedereen vanbij de startgelijkekansen.

22 De Politie rekruteert of bel gratis De Politie rekruteert of Je bentook expert redder in nood bemiddelaar verantwoordelijk luisterend oor De Politie speelt verschillende rollen in onze samenleving en ze zijn allemaal evenessentieel. Voor onzebrede waaier politie- en burgerfuncties zijn we daarom op zoek naar (m/v) collega smet de meest verscheiden achtergrond. Watzewel gemeen moeten hebben, is hun professionalisme, enthousiasme en teamspirit.hebjijdat potentieel? KOM DAN OP WOENSDAG 26 SEPTEMBER NAAR STAND 3 OP CAREER LAUNCH IN ANTWERPEN.

23 Career LaunCh antwerpen welkom in de jobjungle. gids nodig? Randstad Belgium nv, VG. 458/BUOSAP, B-AA t Is makkelijk verdwalen in deze Jobat. Zoveel aanbiedingen die niet noodzakelijk aansluiten bij je persoonlijke talent en passies. Inside information is dan meer dan mooi meegenomen. De Randstad-consultants kennen de jungle grondig en maken je graag wegwijs. Kom langs op onze stand (nummer 9) op de Career Launch in Antwerpen voor een babbel over jou, je werkervaring en je toekomst. randstad.be &randstadprofessionals.be Provincie Antwerpen: Meer dan ooit heeft het provinciebestuur van Antwerpen de ambitie om de troeven en veelzijdigheidvan van de provincie lokaal, nationaal en internationaal de gepaste uitstraling te geven. De uitdagingen op het gebied van wetenschap, cultuur, veiligheid, sport en recreatie, economie, ruimtelijke ordening, milieu &natuur zijn eindeloos en bieden bijzonder veel mogelijkheden. Het ModeMuseum, het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, het Provinciaal Vormingscentrum Malle, de Provinciale Groendomeinen, de Arenbergschouwburg, het Provinciaal Veiligheidsinstituut,het provinciaal onderwijs,het Centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen Kamp C zijn maar enkele voorbeelden van onze veelzijdigheid. Een grote variatie aan boeiende werkplekken dus, met plaats zat voor talent dat de toekomst vandeprovincie kan dragen! Provincie Antwerpen gaat voor een doordacht personeelsbeleid dat oog heeft voor diversiteit en gelijke kansen. Een beleid dat continu investeertinlevenslang en levensbreed leren en iedereen maximale kansen biedt om zich te ontplooien en door te groeien. Benjijeendynamisch,creatiefenproductieftalentmetdenodigedraagkracht?KiesdanvooreenjobvolmogelijkhedenbijProvincieAntwerpen. Kijk uit naar onzetoekomstige vacatures: directeurs, teamverantwoordelijken, ingenieurs, stafmedewerkers, adviseurs, schoonma(a)k(st)ers, helpdeskmedewerkers, programmeurs,consulenten, medewerkers,technici, stielmannen/vrouwen, onthaalbediendes, Voor meer info: surfnaar en solliciteer online! Departement HRM Koningin Elisabethlei Antwerpen Kom eens langs op onze stand (nr.11) op Career Launch in Antwerp Expo op 26 september 2012.

24 Bezoek Nike op Heb jij een passie voor logistiek en wil je deel uitmaken van een winnend team in Laakdal of Herentals? stand 5 op 26 september Antwerp Expo Dan is het NIKE European Logistics Center (ELC) met 3distributiecentra in Laakdal en 1 distributiecentrum in Herentals de place to be. Om de verdere groei van Nike ELC te ondersteunen zijn we op zoek naar: -Logistieke Specialisten -Supply Chain Analisten -Leidinggevenden in verschillende divisies Het NIKE European Logistics Center biedt topuitdagingen en interessante carrièrekansen voor al wie geïnteresseerd is in logistiek, teamwerk, innovatie en duurzaam ondernemen. Nike engageert zich voor diversiteit onder de medewerkers en werft aan op basis van competenties. Nike doet meer dan enkel s werelds beste atleten kleden. Ook op logistiek terrein leveren we topprestaties: we coördineren alle logistieke activiteiten tussen meer dan 200 fabrieken en klanten in 55 landen. Alle Nike-schoenen, kleding en accessoires die in heel Europa in de winkels liggen, passeren virtueel of fysiek ons logistics center. Elke consument die via nikestore.com producten bestelt, krijgt deze via Nike ELC thuisgestuurd. Spreken deze troeven je aan? - Informele en enthousiaste werksfeer - Competitief verlonings- en voordelenpakket - Via coaching en training blijft je talent voortdurend in beweging - Vlotte bereikbaarheid files zijn ons onbekend! Ga je ervoor? - Neem nu een kijkje op jobs.nike.com of scan de QR code en selecteer vervolgens Nike ELC Laakdal. Hou deze de komende tijd zeker in de gaten want door onze groei verwachten we nog heel wat nieuwe jobs. - Voor meer info kan je contact opnemen met Lien Loffens via (Tel )

25 COLLEGA VAN MARC AANGEWORVEN DOOR MARC MANAGER VAN MARC MARC Een team leiden vraagt écht (sportief) talent! Decathlon zoekt (m/v) Sportieve AFDELINGSMANAGERS BIJ DECATHLON DELEN WE DEZELFDE PASSIE VOOR SPORT, OM SAMEN SUCCES TE BOEKEN! Ontdek snel meer op Ga jij de uitdaging aan en wil je meer weten over Decathlon? Breng een bezoekje aan Career Launch op woensdag 26 september Antwerp Expo, hall 3 Wij zijn er te vinden op stand nr 2 Je kan ook spontaan solliciteren via

26 Career LaunCh antwerpen OpenInG MInDS TO IMpACT THe WORLD Meet us at Career Launch Antwerp 26 September Come and discoverawide range of programs for recent graduates and executives that combine state-of-the-art management knowledge with personal development and a global perspective. Universiteit Antwerpen Jaar na jaar mag de Universiteit Antwerpen meer studenten verwelkomen. Dat is niet toevallig. Vernieuwend onderwijs, grensverleggend onderzoek en prima begeleiding:studenten en onderzoekers kiezen bewust voor deze troeven. Onze 4000 medewerkers gaan dagelijks tot het uiterste om die troeven waar te maken. Wij zoeken voortdurend nieuwe collega sdiemeehun schoudersonder onze universiteit zetten. De Universiteit Antwerpen werkt mee aan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gelijkekansenbeleid. Wij zijn steeds opzoek naar (m/v): Onderzoekers, Docenten, Onderwijsmedewerkers, Stafmedewerkers, Technici, Dossierbeheerders, Ingenieurs, Logistiek medewerkers mediapartner DOSSIER 22/9 JOBDOSSIER FINANCE & CONSULTING Jan Crab Ambieer je een commerciële,financiële of administratieve functie in de bank-of verzekeringswereld? Wiljeaan de slag als Consultant? Misdan het dossier Finance&Consulting in Jobatvan 22/9 niet. Adverteren in dit dossier? Profiteer vanonzeinteressante tarievenenrekruteer de sterkste profielen. Contacteer uw Jobat-adviseur via ofmail naar Momenteel hebben we vacatures voor: De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zoekt een gecombineerde functie (m/v): Het Departement ICT zoekt een (m/v): Zelfstandig Academisch Personeel UA/ Diensthoofd UZA inhet domein Nefrologie Expert Automatisering in het domein Onderwijs- en Studentenadministratie Geïnteresseerd? De functiebeschrijvingen, de vereiste competenties, de arbeidsvoorwaarden en de afsluitdata van deze vacatures vindt uopwww.ua.ac.be/vacatures. lerenisleven Bezoek ons op Career Launch stand 4

27 27 Maak werk van je nieuwejob! MAES TEXTILES NV,gevestigd in WAREGEM,iseen autonome KMO deel uitmakend van de Franse groupe HDM (Tissages Denantes, Garnier Thibaut,...). Wij zijn gespecialiseerd in bad-, keuken- en tafellinnen, vooral bestemd voor West-Europese afnemers. Hiertoe beschikken wij over eigen productiefaciliteiten in binnen- en buitenland. Terversterking van ons commercieel team wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van een (m/v): Registreer je op jobat.be en ontvangdagelijks of wekelijks jobs op maat in jouw mailbox. B2B ACCOUNT MANAGER (Ref ) Duitstalige en Scandinavische markten ba/ma met internationale groeiambities Functie: Na een grondige productopleiding zal je enerzijds de bestaande klantenrelaties beheren en anderzijds passieve klantencontacten en nieuwe potentiële afnemers benaderen. De klanten zijn industriële wasserijen en linnenverhuurders die onze producten afnemen omwille van de kwaliteit, de productontwikkeling op maat van de klant (technische knowhow) en de logistieke dienstverlening.voor de administratieve follow-up kan je rekenen op een performante ondersteuning vanuit de binnendienst. Je rapporteert wekelijks op de hoofdzetel in Waregem. Profiel: vlotte onderhandelaar met minstens enkele jaren externe verkoopervaring initiatiefrijk persoon die autonoom deals kan afsluiten geboeid door maatwerkproductie en techniek bereid tot 2à3overnachtingen per week bij voorkeur vertrouwd met de Duitse cultuur. DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! Aanbod: de commerciële uitdaging om een belangrijke afzetmarkt te beheren en verder te ontwikkelen kwalitatieve en creatieve producten in een high-end nichemarkt een solide KMO met een enthousiaste teamspirit een aantrekkelijk vast loon +commissie + representatieve bedrijfswagen. Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. INTERESSE? Mail naar: Méér info: MENEN Bruggestraat 232 T OOSTENDE Van Iseghemlaan 133/001 T Bakkerijschool Ter Groene Poorte zoekt Technisch Adviseur (M/V) Functie Jewordt medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van debakkerijschool Jeplant, organiseert en volgt de praktijkopleidingen van debakkerijschool op de voet Jebent verantwoordelijk voor het kwaliteitsgebeuren op het vlak van hygiëne en voedsel veiligheid Vanuit je verantwoordelijkheid help je mee aan de pedagogische begeleiding van de leerlingen Jevolgt de ontwikkelingen en tendensen binnen de bakkerijsector en implementeert deze binnen de opleiding. Je bewaakt hierbij de schoolvisie Profiel Jebent houder van een diploma secundair onderwijs of hoger én een diploma lerarenopleiding Jehebt ervaring met leiding geven, bij voorkeur binnen de bakkerijsector Jebent een uitstekende planner en organisator en je werkt gestructureerd Jehebt een goede kennis van ICT-toepassingen Jebeschikt over denodige flexibiliteit, je bent teamgericht en vlot in de omgang met jongeren Jehebt een sterke persoonlijkheid, een open mentaliteit en bent communicatief Jekan autonoom werken, zonder daarbij je teamspirit te verliezen Aanbod Een uitdagende en gevarieerde job binnen Bakkerijschool TerGroene Poorte Een boeiend ambt in het onderwijs met toekomstperspectieven Deweddeschalen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming zijn van kracht Interesse? Schriftelijk solliciteren t.a.v.anderyckere, Scholen TerGroene Poorte, Spoorwegstraat Brugge of via naar en dit uiterlijk tot 22 september. SOUBRY nv, gevestigd in ROESELARE, is Belgisch marktleider in droge pasta en een voornaam producent van bloem en griesmeel. Wij wensen ons team uit te breiden met (m/v) Aankoop Manager Strategische Grondstoffen Universitair of gelijkwaardig doorrelevante ervaring (N/F/E) (ref ) Functie: Je bent verantwoordelijk voor het volledige aankoopproces van zachte en durum tarwe alsook een aantal graanproducten voor een waarde van 50 mln. Je volgt deze markten, zowel termijnmarkt als fysieke markten, actief op via analyse en intensieve contacten met leveranciers en traders. Je bepaalt de aankoopstrategie op korte en lange termijn. Je respecteert het kwaliteitsaspect bij de aankopen. Periodiek bezoek je de tarwegebieden. Je stuurt de backoffice aan. Profiel: Je hebt ervaring met aankoop van speculatieve grondstoffen, bijv. opgedaan bij tradinghuizen, een aankoopcel van een industrieel bedrijf of de financiële sector. Je beschikt over een sterk analytisch en synthetisch denkvermogen. Je bent proactief en hebt een natuurlijk gevoel voor de markt. Verantwoordelijke onderhoud Industrieel ingenieur/bachelor met relevante ervaring (ref B) Functie: Je plant en organiseert de werkzaamheden van een 15-tal techniekers. Je verzorgt de werkvoorbereiding, verdeelt de taken en coacht het team. Je verleent technische ondersteuning aan complexe taken en controleert de uitvoering. Je rapporteert aan de maintenance manager. Profiel: Je hebt goede technisch-praktische kennis. Je bent sterk in leidinggeven en organisatie. Je bent daadkrachtig en resultaatgericht. INTERESSE? Mail naar: Méér info: Bruggestraat 232, MENEN T Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. even koken, oneindig genieten je extralegaal pensioen

28 28 RekRuteeRgekwalificeeRde kandidaten uiteuropa NEEM DEEL AANDE EUROPEAN JOB DAY BRUSSELS ONLINE&ONSITE Zaterdag,6 oktober Europese Commissie Berlaymont-gebouw Brussel REEDS75 geregistreerde werkgevers! werkzoekenden ter plaatse andduizenden onlinedeelnemers GRATIS deelname Schrijfuinopeuropeanjobdays.eu of neem contact met ons via Fil heeft oren naar creatief talent FIL ROUGE, communicatie- en reclamebureau met een specialisatie in arbeidsmarktcommunicatie, kijkt uit naar m/v Graphicdesigner met min. 2jaar relevante ervaring Freelance onlinedesigner Méér info vind je op filrouge.be Stuurjouw cv, motivatie en portfolio naar Derbystraat 163 blok c 9051 Sint-Denijs-Westrem BLOG

29 29 Grab your chance giving earth its second nature Group Galloo Recycling, met hoofdzetel in België, behoort tot de belangrijkste recyclagebedrijven van ferro- en non-ferrometalen in Europa. Met 53 filialen in België, Frankrijk en Nederland, zijn we als familiale bedrijvengroep sterk verankerd in de regio. Op heden realiseren we met een team van ca. 850 medewerkers een omzet van nagenoeg 700 miljoen euro. In het kader van onze verdere expansie wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van (m/v): COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE B2B (ref ) Aan- en verkoop van non-ferromaterialen -Meertalig ma/ing. met groeipotentieel Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door het personeelsadviesbureau Verdonck Personeelsmanagement. INTERESSE Mail naar: MÉÉR INFO Menen: Bruggestraat 232, T Oostende: VanIseghemlaan 133/001, T JE FUNCTIE Na een intensieve inwerkperiode ben je verantwoordelijk voor de aan- en verkoop van non-ferromaterialen Je volgt de prijsschommelingen op de internationale markten Je onderhandelt dagelijks met de filiaalhouders van de Group Galloo Recycling en externe leveranciers (schroothandelaars, productiebedrijven, intercommunales,.) Daarnaast sta je in voor de verkoop van secundaire grondstoffen aan potentiële afnemers in héél Europa en Azië Je onderhoudt bestaande contacten en zoekt naar opportuniteiten om nieuwe zakenrelaties op te bouwen Je neemt deel aan beurzen en bezoekt de filialen, de klanten en de leveranciers Je kan rekenen op de ondersteuning van ervaren collega s enrapporteert aan de commercieel manager non-ferro materialen. JE PROFIEL Autonoom en initiatiefrijk persoon met sterke interesse voor recyclage en techniek Master met initiële werkervaring in een internationale bedrijfsomgeving (ma TEW, handelsingenieur, ind. ing., ) Communicatief en no-nonsense onderhandelaar en praktische problem solver (N, F, E) Organisatorisch en cijfermatig sterk KMO-minded en bij voorkeur wonend in West-Vlaanderen. ONS AANBOD Een gevarieerde en uitdagende job met verdere groeikansen Talrijke internationale contacten Een organisatie met ruimte voor eigen initiatieven Een prettige werksfeer en een no-nonsense bedrijfscultuur Een Europese groep met een marktleiderspositie in de sterk groeiende recyclagesector Competitief salarispakket +bedrijfswagen +extralegale voordelen. Instituut van de Bedrijfsrevisoren - Een beroepsinstituut te midden van het economisch leven Wij bieden u: Een aangename en afwisselende job met een veelzijdig takenpakket in een dynamische beroepsorganisatie een aantrekkelijk salaris met een pakket extralegalevoordelen bijkomende opleidingsmogelijkheden een stabiele en aangename werkomgeving kantoren gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer een job met een uitstekend work-life -evenwicht. Het INSTITUUT VANDEBEDRIJFSREVISOREN (Koninklijk Instituut) is de bij wetopgerichteberoepsorganisatie vandebedrijfsrevisoren, gevestigd in het centrum vanbrussel. Totdebelangrijkste taken van het IBR behoren onder meer de dienstverlening aan en de opleiding en de permanente vorming van de bedrijfsrevisoren. Ook organiseert het Instituut kwaliteitscontroles en oefent het toezicht uit op de beroepsuitoefening van de onafhankelijke bedrijfsrevisoren. Het Instituut voert haar takenpakket uit in het kader van het publiek toezicht op het beroep en draagt daardoor rechtstreeks bij tot het vertrouwen van derden in de betrouwbaarheid van de financiële staten van de ondernemingen. Het IBR is op zoek naar twee universitairen (m/v): Economist/Jurist dienstkwaliteitscontroleentoezicht Uw functie: U verleent wetenschappelijke ondersteuning aan de commissies Toezicht en Kwaliteitscontrole, die samengesteld zijn uit bedrijfsrevisoren (voorbereiding, deelname en opvolging van devergaderingen) ubent verantwoordelijk voor het beheer vanindividueledossiers inzakekwaliteitscontrole analyseert udedoor de inspecteurs uitgevoerde kwaliteitscontroles inzake toezicht analyseert ufaillissementen, persartikels, klachten, erelonen of spitst uzich toe opsectorale analyses (verzekeringen, banken, sociale zekerheid, publieke sector, enz.) u neemt actief deel aan het realiseren van juridische en economische analyses ubrengt verslag uit aan het diensthoofd en aan de Adjunct-Secretaris-generaal. Uw profiel: U bent handelsingenieur, of master in de handelswetenschappen, in accountancy en revisoraat, in de economische wetenschappen of in de rechten ubijt zich graag vast in een dossier en hebt talent voor een efficiënte analyse een professionele ervaring met audit is een pluspunt of u geeft blijk van een doorgedreven belangstelling u kan zelfstandig en proactief werken, maar ook in team u kent de basissoftwarepakketten -kennis van Excel en Acces is een pluspunt u beschikt over goede redactionele vaardigheden u beschikt over een uitstekende kennis vanhet Frans een goede kennis vanhet Engels is een voordeel u bent uiterst betrouwbaar en discreet. Jurist dienstvaktechniek Uw functie: Uverleent wetenschappelijke ondersteuning aan de Commissie non-profit, haar werkgroepen en coördinatiecellen (NGO s, politieke partijen, hogescholen, ziekenfondsen, ziekenhuizen enz.) uomschrijft en verfijnt de revisorale opdrachten in de publiekesector, zowelopfederaal als gewestelijk vlak uneemt actief deel aan het realiseren vanjuridische analyses uwstudiewerk in verband met de non-profit- en publieke sector vertaalt u regelmatig in adviezen u levert een bijdrage aan diverse publicaties u rapporteert aan de Secretaris-generaal. Uw profiel: Ubent afgestudeerd als master inderechten en hebt zich gespecialiseerd inhet administratief recht of uhebt hiervan minstens een goede kennis. Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en boekhouding is een pluspunt u hebt een uitgesproken interesse voor wetenschappelijk onderzoek van boekhoudrechtelijke en audittechnische aspecten in de non-profit en de publieke sector, inzonderheid het concept single audit binnen de Vlaamse overheid u beschikt over goede redactionele vaardigheden u beschikt over een uitstekende kennis van het Frans een goede kennis van het Engels is een voordeel u bent uiterst betrouwbaar en discreet. Interesse? Stuur uw brief en gedetailleerd curriculum vitae naar de heer David Szafran, Secretaris-generaal, Instituut vande Bedrijfsrevisoren, Emile Jacqmainlaan 135/1, 1000 Brussel YOUR CAREER Zorgen voor anderen was nog nooit zo goed voor je carrière. CM is één van de grotere non-profitorganisaties in België. Naast onze diensten op het vlak van ziekteverzekering en gezondheidszorg hebben we eveneens heel wat interessante projecten in huis voor wie op zoek is naar een waardegedreven en boeiende werkomgeving. Vanuit onze centrale zetel in Brussel en de 19 regionale kantoren bouwen we als maatschappelijk geëngageerde organisatie aan een gezonde toekomst voor zowel onze leden als onze werknemers. Misschien hebben wij wel de job voor U? Momenteel zijn we in Brussel op zoek naar o.a. : >Marketing en sales manager >Business analist >HRbusiness Partner >HR expert compensations en benefits >Management assistant >Medewerker infopunt chronisch zieken En er is meer! Ontdek al onze vacatures op

30 30 Alle medewerkers van Corelio hebben de afgelopen jaren hun schouders gezet onder de uitbouw van een creatieve, toonaangevende en onafhankelijke mediagroep. De groep kon zich de afgelopen jaren dankzij een aantal innovatieve projecten onderscheiden in een snel evoluerende markt. Werken bij Corelio betekent werken in een ondernemende en open omgeving waarbij we mensen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen zodat we trendsetter en innovatorblijven. Commercieel medewerker Corelio Connect is de mediaregie voor: De Standaard /Het Nieuwsblad-De Gentenaar /L Avenir /DeStandaard Magazine /De Standaard Weekblad /Het Nieuwsblad Magazine /Galeria /DeStandaard Online /Nieuwsblad.be /Sportwereld.be /Lavenir. net. Corelio Connect commercialiseert succesvolle combinaties van kwalitatieve dagbladen, doelgroepgerichte magazines en toonaangevende nieuwsportals, zowel invlaanderen als in Wallonië. Corelio Connect heeft zijn plaats in het medialandschap veroverd. Alwie in België een geslaagde multimediale enmultiregionale campagne wil voeren, kan niet omcorelio Connect heen. Bij Corelio Connect krijgt udevrijheid om uzelf te ontplooien en nieuweuitdagingen aan te gaan. Wie bij Corelio Connect aan de slag gaat, kiest voor een dynamische omgeving waar mensen het verschil maken. Functie: In deze commerciële binnendienstfunctie ondersteun je het accountmanagement team dat in buitendienst de adverteerder, de media-agentschappen en de reclame-agentschappen benadert. Je verzorgt een uitgebreid pakket aan ondersteunende taken: je beheert klantendossiers en volgt deze actief op, je maakt offertes op en je zorgt voor de verdere opvolging en de verwerkingvan het orderproces. Je houdt klantengegevens up to date in het CRM systeem. Bij afwezigheid van de Account Managers treedt jij op als eerste aanspreekpunt voor klanten. Voor hen ben jij de contactpersoon, waar ze steeds op kunnen rekenen. Jerapporteert aan het Head of Interactive Advertising. Wij zoeken: Je bent een commercieel en administratief talent en je beschikt over denodige inzet en motivatie om het sales team op een service minded manier te ondersteunen. Je bent dynamisch en resultaatsgericht. Je weet van aanpakken en getuigt van een echte doe-mentaliteit. Je gaat nauwgezet te werk en weet je flexibel aan te passen aan onverwachte wendingen of vragen. Je bent in staat om effectief te functioneren onder druk. Je werkt op een gestructureerde manieren je bent in staat duidelijke prioriteiten voorop te stellen. Je volgt je zaken goed op en weet het overzicht te bewaren. Je bent een echte teamplayer, die er samen met het sales team voor gaat om de vooropgestelde targets te realiseren. Je beschikt over goede kennis van denederlandse en Franse taal. Wij bieden: Corelio biedt je een uitdagende functie in een boeiend mediabedrijf, waar je inbreng naar waarde wordt geschat. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralegale voordelen. Je plaats van tewerkstelling is Groot- Bijgaarden. Interesse? Solliciteer nu online voor deze uitdagende functie! Verderevragen? Bel SarahVandervreken gerust op 02/ (A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden). Alle medewerkers van Corelio hebben de afgelopen jaren hun schouders gezet onder de uitbouw van een creatieve, toonaangevende en onafhankelijke mediagroep. De groep kon zich de afgelopen jaren dankzij een aantal innovatieve projecten onderscheiden in een snel evoluerende markt. Werken bij Corelio betekent werken in een ondernemende en open omgeving waarbij we mensen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen zodat we trendsetter en innovatorblijven. Research Marketeer Als research marketeer onderscheid je je vooral door jouw veelzijdigheid. Of het nu gaat om interne en externe marktdata, kwantitatieve of kwalitatieve bronnen, meedenken metaccountmanagers en op zoek gaan naar overtuigende argumentatie, of hetgeven vanpresentaties intern en extern, hetbehoortallemaal tot jouw interessegebieden. Vanuit jouw ervaring slaag je er probleemloos in om: Je helpt de sales ploegen, die advertentieruimteverkopen, in het verder uitbouwen van sales argumentatie voor onze verschillende mediakanalen: de kranten, de krantenmagazines, de websites en ons huis-aan-huis blad. Dit doe je door intensief gebruik van bestaande bronnen, het verwerken van alle gegevens in duidelijke rapporten en het vertalen naar bruikbare informatie voor je opdrachtgevers. Jeanalyseert de noden en behoeften van adverteerders en je bent in staat de beschikbare onderzoeksinformatieen hetcijfermateriaalte vertalen in sterke commerciële argumentatiedossiers. Je gaat samen met sales collega s als onderzoeksexpert mee naar klanten (adverteerders, media-agentschappen en reclamebureaus) om presentaties te geven. Je ondersteunt de accountmanagers opbasis van facts &figures in het overtuigen van adverteerders ominonze media te adverteren. Je profiel: Je hebt een hogere opleiding genoten Je hebt minimum 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie of omgeving Je moedertaal is bij voorkeur Frans, of je bent (quasi) perfect tweetalig NL-FR. Je hebt een grondige ervaring met Excel en de andere MS Office pakketten. Je houdt ervan gegevens klantgericht voor te stellen en te presenteren, door het efficiënt gebruik vangrafische presentatiepakketten. Jebent ergnauwkeurig en beschikt over sterkeanalytische vaardigheden. Jebent in staat om onderbouwd te oordelen en je oordeel overtuigend te brengen. Wij bieden je: Een boeiende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen een jong en dynamisch team. Dit in een innovatieve mediasector. Voldoende opleidingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden zodat je je talent optimaal kan ontwikkelen. Een aantrekkelijk salaris en eenpakket extralegalevoordelen. Jeplaats van tewerkstelling is Groot-Bijgaarden. Interesse? Aarzel nietensolliciteer nu voor deze uitdagende functie via Verderevragen? Bel gerust naar SarahVandervreken via 02/

31 Ooit vond je de job van je leven

32 Vaten boordevol loopbaanmogelijkheden. Ga voor ons traineeprogramma! Oiltanking: een vat boordevol mogelijkheden op wereldniveau. Oiltanking is een prominent groeibedrijf in de petrochemische industrie met 72 vestigingen wereldwijd. We zijn gespecialiseerd in de opslag en de behandeling van vloeistoffen zoals chemicaliën, vloeibare gassen en petroleumproducten. Een boeiende wereld met tal van carrièrekansen, waarbinnen wij als innovatieve onderneming jaarlijks een forse capaciteitstoename realiseren. Tank kennis uit een serieus vat. Zijn kennis verwerven, evolueren en gedrevenheid de woorden die jou typeren? Dan ben je bij Oiltanking aan het juiste adres. Wij ontwikkelen jouw talenten en vaardigheden immers in een traineeprogramma van twee tot drie jaar. Dit traineeprogramma combineert concrete werkervaring met voortgezette opleidingen. Antwerpen en Gent - de twee locaties waar onze vacatures zich situeren - zijn binnen onze groep heuse kenniscentra. Eerst maak je uitgebreid kennis met het reilen en zeilen binnen de verschillende afdelingen van Oiltanking, om daarna de overstap te maken naar Operations of Sales waar je meer specifieke kennis opdoet en je verder specialiseert. In deze fase draag je bij tot het functioneren van de afdeling en voorzien wij permanente opvolging, ondersteuning én evaluatie. Je persoonlijke kennisontwikkeling is onze uitgesproken prioriteit. In België hebben wij momenteel meerdere opportuniteiten voor gemotiveerde m/v s: Operational/Technical trainees Binnen ons Antwerps of Gents operationsteam werk je als trainee mee aan operationele ontwikkeling van Oiltanking Stolthaven Antwerpen of Oiltanking Gent Je verdiept je in onze activiteiten op het vlak van tankopslag in de petrochemische sector Op basis van je technisch-logistieke kennis werk je mee aan de continue verbetering van operationele projecten en processen. Sales/Marketing trainee Binnen ons Belgisch salesteam werk je als trainee mee aan de uitbreiding van de activiteiten van Oiltanking in Antwerpen, Gent en Terneuzen Nl Je kantoor bevindt zich in Antwerpen Je ontwikkelt een innovatieve aanpak van salesuitdagingen in de petrochemische sector Op basis van je technische kennis en je commerciële feeling bouw je uitstekende klantenrelaties uit en bereid je stevige contracten voor. Wat wij van jou verwachten. We zoeken trainees die zich 100% geven in hun traineeprogramma met het oog op kennisontwikkeling en een toekomstige verantwoordelijke functie. Als teamspeler ben je gericht op de voortdurende verbetering van je afdeling en je persoonlijk functioneren. Om succesvol te zijn beschik je in het ideale geval over volgende kwalificaties: Een hogere technische opleiding, bij voorkeur in de (petro)chemische of maritieme sfeer Een eerste ervaring in een technische/chemische/ logistieke omgeving Uitstekende communicatievaardigheden in het Nederlands en het Engels Een sterk veiligheidsbewustzijn Sales/ Marketing trainee: commerciële instelling en sterke klantgerichtheid Operational/Technical trainee: oog voor efficiëntie en effectiviteit in uitvoering. Ons aanbod Oiltanking is een onderneming op wereldniveau en biedt jou een zeer aangename werkomgeving met uitermate motiverende werksfeer. Je komt terecht in een enthousiast team en kunt rekenen op een afwisselende, stimulerende én boeiende job. Je ontvangt een aantrekkelijk salarispakket met o.a. een extralegaal pensioenplan en tal van andere extralegale voordelen. Interesse? Stuur je motivatie en cv vóór 5 oktober 2012 naar: Oiltanking HR-afdeling Scheldelaan Antwerpen Mail: én Tel.: Kandidaten worden geselecteerd op basis van motivatie, ervaring en vaardigheden. Doing the common, uncommonly well.

33 Maar je leven kan veranderen Op een dag heb je niet langer de job van je leven. En dan wil je weg natuurlijk. Test of jij nog de job van je leven hebt op Jobat.be en ontdek ons uitgebreide jobaanbod in de nieuwe Jobat krant.

34 You can t predict the future. But you can prepare for it. Afew good people can have the impact ofthousands. When you choose your key people, make sure they are the right people. When you choose your job, make sure it is the right company. With our methodologies, analysis and professionalism there will be no surprises. Jobat isalready preparing for the future, are you? Antwerpen Brussel Hasselt Mont-Saint-Guibert

35 35 Antwerpen Brussel Hasselt Mont-Saint-Guibert Ontdek de boeiendste jobs op Een aanbod van meer dan 100 jobaanbiedingen. Hieronder alvast enkele voorbeelden: Project Manager in wording Projecten detecteren en realiseren Nijvel - Je bent verantwoordelijk voor het omzetcijfer van jouw divisie. Je detecteert bouwprojecten aan de hand van prospectie en de opvolging op het terrein. Je bent de ambassadeur van Poujoulat bij de mensen die jouw producten aanbevelen (architecten, ). Reageer snel online -referentie Senior Key Account Manager Audits van toonaangevende bouwprojecten Brussel -Jeovertuigt jouw klantenuit de privéen publieke sector met de unieke knowhow van Seco. Je ontwikkelt jouw netwerk in Vlaanderen en Brussel en vervult een vertrouwensrol op hoog niveau. Heb jij de expertise en ondernemingszin om deze uitdaging aan te gaan? Reageer snel online -referentie Quality Director Europe (Automotive) Professional within alean environment International -Weoffer an international executive position in the domains of Quality,HSE and Lean; containing strategic (set-up European policies), operational (implementation of these policies with your teams) and people management responsibilities. Scope: D, UK, B, H. Please apply online -reference Sales &Marketing Medewerker Polyvalent -tweetalig Nl/Fr -gemotiveerd Louvain-la-Neuve - Ben jij commercieel ingesteld, haal je voldoening uit problemsolving en vind je teamspirit belangrijk? Word dan de steun en toeverlaat voor sales &marketing in deze dynamische KMO die gespecialiseerd is in houtproducten en verf. Je hebt een eerste ervaring op een binnendienst/customer service, idealiter inretail. Reageer snel online -referentie Projectleider Modulaire Bouw Variatie aan technieken /onderaannemers Willebroek - Sterk geïnteresseerd in de vele verschillende technieken in een bouwproject? Je hebt plezier in het coördineren van onderaannemers? Je verkiest korte termijn projecten? De Meeuw heeft een uitstekende reputatie als één van de grootsten in flexibele bouw. Reageer snel online -referentie Senior Credit Collector Werken bij een sterk groeiend bedrijf? Kortenberg - Heb jij doorslaggevende ervaring in de bankwereld of in een BtoC - omgeving? Ben je tweetalig Nl/Fr? Hou je van klantencontacten en cijfers? Solliciteer dan en kom werken bij VDFin in een team van 160 dynamische en gemotiveerde medewerkers! Reageer snel online -referentie Making strategies work. It s all about people. Recruitment Solutions Board &Executive Talent Management Business Transformation Londerzeel -COLFRIDIS is een Belgische, logistieke service provider gevestigd in Londerzeel. Als retail georiënteerde specialist in fijnmazige distributie van temperatuurgevoelige goederen (diepgevroren, gekoeld, ambient), levert Colfridis een totaalpakket aan haar klanten. De kernactiviteiten van Colfridis zijn handling, warehousing en distributie, telkens met een hoge graad van flexibiliteit. Enkele kerncijfers: een omzet van 45 miljoen euro, 7 magazijnen met een totaaloppervlakte van 9000m2, een fleet van 100 vrachtwagens en opleggers, 600 directe en indirecte medewerkers. De klanten situeren zich voornamelijk in de retail en in de voedingssector.colfridis is een bedrijf dat investeert in innovatie. Dit resulteert in een hoge mate van automatisatie, waar gebruik gemaakt wordt van RF,voice picking, scanning, track &trace,... Om de verdere professionalisering en de focus op cost saving en efficiëntie verder vorm te geven, zijn we op zoek naar een (m/v) Directeur Operations Warehouses &distributie Overkoepelende sturing naar efficiëntie van complexe processen Uwordt verantwoordelijk voor het aansturen van de operationele organisatie, zowel distributie (transport) als logistiek (warehouses). Uvertaalt de bedrijfsstrategie naar doelstellingen voor de operationele organisatie. Een belangrijk accent ligt op het verbeteren van de structuur en de processen over de gehele operationele organisatie, met het oog op continue verbetering van de efficiëntie. Aan de hand van door uopgestelde dashboards geeft usturing aan de organisatie. Udefinieert en implementeert de middelen die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. Uheeft contacten met klanten om hun behoeften te vertalen naar adequateprocessen.u heeft 7 direct reports: de Distribution Manager en de warehouse verantwoordelijken. In het geheel geeft uleiding aan 500 medewerkers (direct en indirect). Als people manager zorgt uvoor de juiste competenties op de juiste plaats en voor de coaching van medewerkers in hun professionele groei. Uwerkt nauw samen met het management team en rapporteert aan deceo. Uwilt impact? Uheeft een universitaire opleiding. Een gespecialiseerde opleiding in logistiek is een belangrijk voordeel. Uhad reeds eindverantwoordelijkheid voor een complexe Supply Chain organisatie, zowel inbound als outbound. Bij voorkeur heeft uervaring met zowel transport als warehouse management, hetzij bij een logistieke dienstverlener hetzij met de supply chain van een producent van bv. consumentengoederen met een eerder fijnmazige distributie. U heeft ervaring met het structureren en opzetten van logistieke processen. Uheeft een goed inzicht in de informatisering van processen. Ubent analytisch, werkt met dashboards en bent gefocust op efficiëntie. Bij uw medewerkers wordt u gerespecteerd voor uw leiderschapskwaliteiten. Ubent goed 3-talig N/Fr/E. Een bedrijf met toekomst Colfridis is een ambitieus bedrijf dat het credo logistiek vakmanschap wil waarmaken en waar klantvriendelijkheid en flexibiliteit voorop staan. Dankzij de familiale sfeer en korte beslissingslijnen is er een hoge betrokkenheid van de medewerkers. Colfridis biedt udeopportuniteit om als Directeur van de operaties rechtstreeks impact te hebben op de resultaten en om mee te groeien met het bedrijf. Colfridis investeert in innovatieve projecten om nog meer tegemoet te komen aan de evoluerende behoeften van de klanten. Colfridis garandeert een aantrekkelijk remuneratiepakket, in verhouding tot de expertise die umeebrengt. Reageer snel via en solliciteer online -ref tel. +32 (0) VG. 368/B -lid van Board &Executive

36 36 Patricia VanEeckhout Een perfect evenwicht tussen mijn job en mijn privéleven, da s t belangrijkste voor mij. 15 september via mobile Jelmer Degryse en 423 anderen liken dit Op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging, een nieuwe stap in je carrière, een toffe job. Dit is er één waar je misschien niet meteen aan dacht. Een werkgever die volledig gaat voor wat jou ook motiveert, voor de waarden die je nauw aan t hart liggen: Een menselijk en Belgisch bedrijf dat aandacht heeft voor zijn medewerkers. Zin om de wereld van de verzekeringen vanuit de P&V Groep te ontdekken? Surf snel naar Ik Like Van Leeuwen Buizen België levert vanuit Vilvoorde stalen buizen, buiscomponenten en afsluiters voor toepassingen in vrijwel alle industriële sectoren. We maken deel uit van de wereldwijde marktleider en combineren een breed assortiment kwaliteitsproducten met een performant logistiek netwerk en een uitgebreid dienstenprogramma. Naast de koolstofstalen producten leveren wij ook een compleet assortiment roestvaststalen buizen en accessoires. We zoeken voor diverse afdelingen meerdere (m/v): Account Managers Je functie: Je werkt mee binnen een team om de commerciële doelstellingen van je business unit te realiseren door bestaande en nieuwe accounts te bewerken. Je hoofdtaken omvatten o.m.: regelmatig bestaande accounts bezoeken teneinde een langetermijnrelatie te verzekeren actief nieuwe relaties zoeken, prospecteren en ontwikkelen presentaties uitwerken en verzorgen bij (potentiële) accounts offertes opmaken en actief opvolgen product sourcing bij specifieke aanvragen ontwikkelingen bij de klant en in de markt nauwgezet volgen en intern communiceren regelmatig rapporteren omtrent de realisatie van de afgesproken omzet- en winstdoelstellingen. Je profiel: Ba. of Ma. opleiding in een technische of commerciële richting. Relevante ervaring in en technische kennis van de staalsector is een voordeel. Dynamische starters met een technisch-commerciële drive zijn eveneens welkom. Vlot meertalige onderhandelingscapaciteiten in N-F-E. Teamplayer met overtuigingskracht, creatief ondernemer en resultaatgericht. Ons aanbod: Een brede functie en verantwoordelijkheid met uitgebreide internationale contacten bij een wereldwijd toonaangevend bedrijf. Daarbij hoort een aantrekkelijke werkomgeving, met de modernste tools, professionele ontwikkelingsmogelijkheden (ook internationaal), uitgebreide opleidingen en een aantrekkelijk verloningspakket. Wedden dat je zin krijgt in verzekeringen? Interesse? Contacteer Jan Vandenhende via of tel. +32 (0) voor meer info. We garanderen absolute discretie, en een professionele behandeling van jouw kandidatuur met een correcte feedback. Bezoek onze website: Jouw CV moet in 6minuten rekruteerders overtuigen! Benieuwdhoe dit kan? Surf naar jobat.be/cv en je weet meteen hoe je je ervaringen, opleidingen en vaardigheden moeiteloos in een overzichtelijk cv giet. WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR WERKNEMERS VAN 45JAAR EN OUDER Surf naar

37 jobs in OOST- VLAANDEREN Op zoek naar een job dichtbij huis? Op de volgende pagina s vind je tientallen carrièrekansen op een boogscheut afstand. + handig overzicht van alle jobs in jouw regio

38 ONLINE2PRINT online jobs in de kijker IVAGO IVAGO draagt zorg voor afvalpreventie, selectieve inzameling en verwerking van het huisvuil van inwoners van Gent en Destelbergen, exploiteert 7 recyclageparken, telt ruim 4000 bedrijfsklanten en staat in voor de netheid van de stad Gent. Onze hoogtechnologische afvalverbrandingsinstallatie verwerkt jaarlijks ton huishoudelijk afval. Wij produceren elektriciteit voor eigen gebruik en voor het openbare elektriciteitsnet. Via een ondergrondse stoomleiding levert IVAGO warmte aan het UZ Gent. IVAGO telt 400 medewerkers en heeft een jaarbudget van 53 mio euro. IVAGO is een ISO 9001 (kwaliteit) en ISO (milieu)-gecertificeerd bedrijf. Afdelingshoofd logistieke diensten contact: Jan De Nul Mensen en schepen. Dat is, in twee woorden samengevat, de kracht achter Jan De Nul Group. Dankzij de meer dan 5000 werknemers en de hypermoderne, alsmaar groeiende vloot waarop zij aan de slag zijn, staat de groep vandaag aan de top van de baggerindustrie. Ook qua civiele bouwkunde behoort Jan De Nul tot de grootste aannemersbedrijven van België, en het bedrijf heeft een aparte milieudivisie: Envisan. Die drie pijlers zorgen voor een constante groei, zowel nationaal als internationaal. Contact: Tenderingenieur Milieuwerken OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis geniet als één van de grootste privaat ziekenhuizen in België een ruime nationale en internationale faam. Het OLV Ziekenhuis telt 2600 medewerkers, 844 bedden, 259 geneesheren en 36 assistenten, verspreid over 3 campussen: Aalst, Asse en Ninove. Deskundige zorgverstrekkers en gemotiveerde medewerkers streven ernaar om elke dag de meest geschikte patiëntenzorg toe passen met behulp van geavanceerde medische en hoogtechnologische apparatuur. Medewerker technische dienst (M/V), Campus Aalst Contact: aspx?lang=nl-be&id=83477&parent=http://www.olvz.be/vacatures/jobs-in-olvziekenhuis Eandis Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Elke dag brengen we elektriciteit en aardgas tot bij 2,5 miljoen gezinnen en bedrijven in ons werkingsgebied. We exploiteren het distributienet voor elektriciteit, aardgas en openbare verlichting in 239 Vlaamse steden en gemeenten. Daarnaast bevorderen we het zuinig gebruik van energie en organiseren we de energielevering bij mensen met betaalmoeilijkheden. Onze activiteiten zijn verspreid over 12 vestigingen en 25 klantenkantoren, van de Kust tot de Kempen. Meer dan medewerkers stellen er dagelijks hun ervaring en expertise ten dienste van onze klanten. Eandis is een stabiele werkgever met een rijke knowhow. Wij zijn permanent op zoek naar enthousiaste professionals. ICT Proces Information Manager Kennisanalist - Merelbeke Contact: EAN03834 Eandis Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Elke dag brengen we elektriciteit en aardgas tot bij 2,5 miljoen gezinnen en bedrijven in ons werkingsgebied. We exploiteren het distributienet voor elektriciteit, aardgas en openbare verlichting in 239 Vlaamse steden en gemeenten. Daarnaast bevorderen we het zuinig gebruik van energie en organiseren we de energielevering bij mensen met betaalmoeilijkheden. Onze activiteiten zijn verspreid over 12 vestigingen en 25 klantenkantoren, van de Kust tot de Kempen. Meer dan medewerkers stellen er dagelijks hun ervaring en expertise ten dienste van onze klanten. Eandis is een stabiele werkgever met een rijke knowhow. Wij zijn permanent op zoek naar enthousiaste professionals. Auditor Techniek - Melle Contact: EAN03431 Innogenetics NV Innogenetics is an international IVD company based in Gent, Belgium and, since September 2010, a member of Fujirebio Inc, a group company in the Japanese Miraca Holdings Group. Since 1985 Innogenetics is, committed to providing innovative healthcare solutions, every day, all over the world. It develops and markets diagnostic assays to improve therapy management and patient health with a focus on molecular diagnostics and multiparameter testing in the fields of infectious diseases, genetic testing, transplantation, neurodegeneration and oncology. During its years of existence, the company has built up a strong product portfolio which is distributed through a worldwide commercial network. Raw Materials Developer Contact: DE UITGEBREIDE FUNCTIEOMSCHRIJVING VIND JE OP JOBAT.BE Meer info en tarieven via uw jobat sales:

39 De stad Oostende organiseert een wervingsselectie in statutair verband voor de functie (m/v) van GIS-DESKUNDIGE BIJ DE DIENST GIS EN IT De dienst GIS maakt deel uit van de directie Facilitair Beheer en Aankoop, GIS en IT. Deze dienst en zijn medewerkers staan in voor het beheer, de ontwikkeling en de coördinatie van het Geografische Informatie Systeem. Als GIS-deskundige ben je verantwoordelijk voor het implementeren, opvolgen en begeleiden van (nieuwe) GIS-projecten bij de stad Oostende. Sollicitatieprocedure: Gedetailleerde voorwaarden en bijkomende inlichtingen krijg je bij de dienst Personeel, Stadhuis derde verdieping, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. Contactpersoon is de heer Michel Vermeersch, T (toestel 2351). Een uitgebreide taakomschrijving vindt u op De kandidaten moeten houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking komt voor het niveau A (licentiaat of master). Solliciteren kan meteen en uiterlijk op 15 oktober 2012 online via Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae. De kandidaturen kunnen ook schriftelijk (uitsluitend via het inschrijvingsformulier!) worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Ze moeten uiterlijk op 15 oktober 2012 ofwel tegen ontvangstbewijs in de dienst Personeel worden afgegeven, of per aangetekende brief (de datum van poststempel geldt als bewijs) worden opgestuurd naar Stadsbestuur Oostende - dienst Personeel, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. Voor de belangstellenden wordt een informatievergadering georganiseerd op donderdag 11 oktober 2012 om uur in de Chambonzaal op de tweede verdieping van het stadhuis, Vindictivelaan 1. Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, hetero- of holebigeaardheid, handicap.

40 Gemeente ERPE-MERE Het gemeentebestuur van Erpe-Mere gaat bij vergelijkend examen over tot de aanwerving van (m/v): 1 administratief medewerker in gesubsidieerd contractueel verband C1-C3-1 voltijdse functie - met aanleg van een wervingsreserve Profiel: Houder zijn van een diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Voldoen aan de voorwaarden voor tewerkstelling in gesubsidieerd contractueel verband. technisch medewerker administratief medewerker 1 technisch medewerker dienst leefmilieu begraafplaatsen in statutair verband (tweede oproep) C1-C3-1 voltijdse functie - met aanleg van een wervingsreserve Profiel: Houder zijn van: - een diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs; - een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B. Algemene voorwaarde voor de twee betrekkingen: U dient te slagen voor de selectieprocedure. Bent U geïnteresseerd? Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de personeelsdienst tel. 053/ of via of op Uw sollicitatie, met bijgevoegd cv, kopie van het vereiste diploma en kopie van het rijbewijs indien vereist, stuurt u aangetekend uiterlijk op 20 oktober 2012 naar het college van burgemeester en schepenen, Oudenaardsesteenweg 458 te 9420 Erpe-Mere. De postdatum van de aangetekende brief geldt als bewijs. Aan alle kandidaten wordt een ontvangstmelding toegestuurd. i.o. de gemeentesecretaris, (get.) Luc VINDEVOGHEL Namens het college: Voor de burgemeester, De schepen van personeel, (get.) Etienne BEERENS Heb jij je mailbox onder controle of niet? Benieuwd hoe dit kan? Surf naar jobat. be/cv en je weet meteen hoe je je ervaringen, opleidingen en vaardigheden moeiteloos in een overzichtelijk cv giet. DRUKKERIJ BREDERO NV Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding wegens verdere uitbreiding: - Offset drukker (m/v) voor 5-kleurenpers - Afwerker/ plooier (m/v) in 2-ploegenstelsel - Commercieel medewerker (m/v) bredero Brusselsesteenweg 188 B-9090 MELLE T +32 (0) facebook.com/jobat.be vind ons op facebook vind ons op facebook Uitrusting Schréder in Bornem, deel van de internationale Schréder groep, is gespecialiseerd in ontwerp en productie van buitenverlichting en straatmeubilair Boekhouder (m/v) Functiebeschrijving Tot de belangrijkste taken behoren boeking van de dagelijkse transacties voorbereiding verplichte aangiftes opvolging klantenvorderingen voorbereiding consolidatie m.b.t. het intercompany resultaat reconciliatie van de balansrekeningen Profiel Je combineert een boekhoudkundige opleiding/achtergrond met goede communicatieve vaardigheden in N/F/E je werkt gestructureerd, nauwkeurig en bent vertrouwd met MS Office wij bieden een gevarieerde functie met een correct salaris Meer info: Contact: 03/

41 Hieronder vind je een selectie van de meest recente online jobs in jouw regio. Surf meteen naar Jobat.be en stel jouw kandidatuur voor de job van je leven. GENT COÖRDINATOR SUPERCOMPUTING A&S CAREERS FINANCIEEL ENTREPRENEUR A&S CAREERS BEDIENDE IN DE VERZEKERINGEN (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES GENT HULPBOEKHOUDER (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES GENT ELEKTRICIEN (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES GENT GETALENTEERDE PHP DEVELOPER (M/V) ACCENT IT SERVICES GENT NEDERLANDSTALIG TELEVERKOOPTALENT: CALL AGENT (M/V) ACCENT JOBS4SHOPS SINT-NIKLAAS VERTEGENWOORDIGER (M/V) ACCENT NATIONAL ACCOUNTS SINT-DENIJS-WESTREM JUNIOR DOSSIERBEHEERDER (159185) ACCOUNTEMPS GENT BOEKHOUDER AGO JOBS & HR EVERGEM AFDELINGSMEDEWERKERS AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS ONDERHOUDSELECTRICIEN AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS ONDERHOUDSTECHNIEKER AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS OPERATOREN CHEMIE - VOLCONTINU AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS ROLSNIJDIENST AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS AFDELINGSCHEF HORECA-PRODUCTEN TE GENT ANALIST VOORRAADBEHEER TE GENT-ZEEHAVEN ASSISTANT FINANCIAL ACCOUNTING REGIO WETTEREN ASSISTENT WERFLEIDER TE GENT ASSISTENT WERKPLAATSLEIDER - LASCOORDINATOR BACHELOR BOUWKUNDE / MEDEWERKER DIENST INFRASTRUCTUURSWERKEN TE DRONGEN BEDIENDE EXPEDITIE TE GENT BEDIENDE ORDERVERWERKING TE GENT BEDIENDE PLANNING TE GENT CALCULATOR BOUWSECTOR TE WETTEREN COMMERCIEEL TOPTALENT REGIO ANTWERPEN/ LIMBURG AGO JOBS & HR GENT BEDIENDEN EUROPEAN PATENT ATTORNEY REGIO GENT INGENIEUR AUTOMATISATIE REGIO MERELBEKE INGENIEUR KWALITEIT TE GENT-ZEEHAVEN INSPECTEUR HEF- EN HIJSWERKTUIGEN REGIO OOST- WEST-VLAANDEREN INSPECTEUR INDUSTRIEEL INGENIEUR ELECTRICIEIT TE GENT IT BUSINESS ADMINISTRATOR REGIO GENT KINDBEGELEIDER/-VERZORG(ST)ER PARTENA (M/V) - KNOKKE KLANTENADVISEUR REGIO OOSTENDE LABO-MEDEWERKER MOLECULAIRE PLANT ANALYSE TE ZWIJNAARDE LOGISTICS MATERIAL CONTROLLER TE OOSTAKKER PAYROLL OFFICER TE GENT PROCESS ENGINEER EXTRUSION TE GENT PRODUCT ASSURANCE & RELIABILITY ENGINEER TE ERPE-MERE PRODUCTIELEIDER TE EVERGEM PRODUKTIE MANAGER REGIO GENT PROJECTINGENIEUR TE GENT PROJECTLEIDER AFWERKING TE WETTEREN PROJECTLEIDER TE GENT SENIOR IT PROJECT MANAGER TE OOSTAKKER TEAMLEADER INPAKAFDELING TE EEKLO TECHNICAL SUPPORT ENGINEER REGIO GENT TECHNISCH (ELEKTRISCH) TEKENAAR TE MERELBEKE WEB-DEVELOPER/PROGRAMMER MET KENNIS PHP FINANCIAL PLANNERS AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN FINANCIAL SALES CONSULTANT AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN SENIOR DOSSIERBEHEERDER AGO JOBS & HR LOKEREN KWALITEITSCONTROLEUR BUITENLAND + GENT AGO JOBS & HR MULTIPOST PROJECTINGENIEUR TE GENT AGO JOBS & HR MULTIPOST PROJECTMANAGER TE MARSEILLE AGO JOBS & HR MULTIPOST TECHNIEKER SERVICEDIENST AGO JOBS & HR MULTIPOST ADMINISTRATIEF INPUTBEDIENDE SENIOR PROJECTLEIDER ANDRESS CONSULTING & PARTNERS HOOFD PERSONEELSADMINISTRATIE ASCENTO DIRECTEUR PATIËNTENZORG BROEDERS VAN LIEFDE KINESITHERAPEUT BROEDERS VAN LIEFDE HR OFFICER (M/V) BROSE ACCOUNT MANAGERS DERVEAUX SELECT CLUSTER LEADER DERVEAUX SELECT DISTRICT MANAGER VLAANDEREN DERVEAUX SELECT MANAGEMENT ASSISTANT DERVEAUX SELECT TECHNISCH BEDIENDE EANDIS PROJECTCOÖRDINATOR C-80 EGEMINPLUS STAGE - ADMINISTRATIEF MEDEWERKER CUSTOMER SUPPORT GENT ELECTRABEL CONSULTANT GENT EXPRESS MEDICAL ASSISTANT MET PASSIE VOOR TAAL HUDSON PROJECT ASSISTANT ITM HUDSON SPECIALIST IN ASSESSMENTS HUDSON COLLABORATEUR COMMERCIAL BANCASSURANCES (H/F) - NL/FR ING COLLABORATEUR COMMERCIAL GENERAL BANKING FR/NL ING COLLABORATEUR HELP DESK HOME BANK (H/F) FR-NL ING AFDELINGSHOOFD LOGISTIEKE DIENSTEN IVAGO AUTOCAD TEKENAAR JOBPUNT VLAANDEREN DIENSTHOOFD JURIDISCHE DIENST SOCIALE DIENSTVERLENING (NIVEAU A) JOBPUNT VLAANDEREN INGENIEUR DROGE INFRASTRUCTUUR JOBPUNT VLAANDEREN INGENIEUR NATTE INFRASTRUCTUUR JOBPUNT VLAANDEREN EUROPEAN DEMAND & SUPPLY MANAGER - ANALYTISCH, GEDREVEN, COMMUNICATIEF KERN SELECTION ADMINISTRATIEF/LOGISTIEK BEDIENDE / 127 C ASSISTANT FILIAALLEIDER / 100 C ASSISTANT STORE MANAGER / 100 C ASSISTENT SHOPMANAGER REGIO ZOMERGEM / 74 C ASSISTENT TECHNISCHE DIENST M/V TE GENT / 6 C BARMEDEWEKRKER CENTRUM GENT / 74 C BEDIENDE MET STERKE TECHNISCHE SKILLS / 100 C CHAUFFEUR TERMINAL TRUCK GENT-ZEEHAVEN / 6 C CREDIT CONTROLLER / 245 C CUSTOMER SUPPORT / 142 C ELEKTROTECHNIEKER (ONMIDDELLIJK VAST CONTRACT) / 100 C ERVAREN MAGAZIJNIER - CHAUFFEUR C REGIO GENT / 6 C FACILITY COORDINATOR / 127 C FILIAALLEIDER, SHOPMANAGER / 100 C FLEXIBELE ALLROUND HORECAMEDEWERKER CATERINGBEDRIJF GENT / 74 C FRONT-END DEVELOPER (ONMIDDELLIJK VAST) / 100 C GEMOTIVEERDE KELNER CENTRUM GENT / 74 C GEMOTIVEERDE TECHNIEKER HVAC REGIO GENT / 6 C GEZOCHT: MEESTERGAST MET KENNIS METAAL M/V / 6 C HULPKOK BRASSERIE CENTRUM GENT / 74 C JUNIOR SUPPLY CHAIN RESPONSIBLE (M/V) / 100 C KAMERMEISJE/KAMERJONGEN EXTRA S IN HOTELS TE GENT / 74 C KELNER MET ERVARING BRASSERIE CENTRUM GENT / 74 C KEUKENHULP/AFWASSER LOSSE OPDRACHTEN REGIO GENT / 74 C KEUKENMEDEWERKERS GROOTKEUKEN GENT / 74 C KOK MET PASSIE VOOR CATERING REGIO GENT / 74 C LOGISTICS AND QUALITY ANALYST (M/V) / 100 C ONE DEVELOPER / 251 C MEERTALIGE SALES ASSISTANT / 100 C MONEY EXCHANGE EXPERT / 57 C ONDERHOUDSMECHANICIEN CHEMIE - VAST CONTRACT / 100 C OPERATOR NIV. A2 - CHEMISCHE SECTOR VOLCONTINU SYSTEEM / 6 C PHP/DRUPAL DEVELOPER ( ONMIDDELLIJK VAST) / 100 C SALES MEDEWERKER MET AFFINITEIT YOGA M/V / 6 C SPECIALIST AUTOMATISATIETECHNIEK (VASTE JOB) / 100 C SPORTIEVE STUDENTEN GEZOCHT(PROMO OP DE FIETS) 18/09-29/ / 74 C STUDENT SNACKBAR CENTRUM GENT / 74 C TECHNICUS MECHANISCH ONDERHOUD (VAST CONTRACT) / 100 C TECHNICUS/MECANICIEN TECHNISCHE DIENST PRODUCTIE / 6 C TECHNIEKER ELEKTRICITEIT NUTSVOORZIENINGEN (VAST CONTRACT) / 100 C TECHNISCH BEDIENDE MET COMMERCIELE SKILLS / 100 C TELE-OPERATEUR / 142 C VASTE JOB: TOONZAALVERKOPER HOME / 100 C VERANTWOORDELIJKE BISTRO CENTRUM GENT / 74 C VERTEGENWOORDIGER DAKWERKEN M/V REGIO GENT / 6 C VERTEGENWOORDIGER PUBLICATIERUIMTE / 100 C ZELFSTANDIGE KELNER PIZZERIA CENTRUM GENT / 74 C BRANDERTECHNIEKER PERMANENT PLACEMENT SERVICE ENGINEER HVAC PERMANENT PLACEMENT REGIONAL SALES MANAGER / COUNTRY MANAGER (M/V) MICHAEL PAGE GHENT CONSULTANTS FINANCE PREVENTIEADVISEUR ARBEIDSGENEESHEER VOOR CORPORATE PREVENTION SERVICES (CPS) - NMBS-HOLDING (M/V) NMBS-GROEP CONTACT CENTER AGENT - DEELTIJDS OPTIMA BANK.NET LEAD DEVELOPER ORBIT ONE BVBA CHEF DE PARTIE KOUD EN WARM, ZAALPERSONEEL, AFWASSER EN POETSPERSONEEL PA FINANCIAL ANALYST UP TO THE NEXT STEP (GENT) (M/F) PAGE PERSONNEL BANK ANTWERP MANAGEMENT TRAINEESHIP MET BUITENLANDSE PROJECTEN (M/V) PAGE PERSONNEL BANK ANTWERP FACILITY MANAGER PARTENA ZIEKENFONDS & PARTNERS KLANTENADVISEURS MET COMMERCIËLE FEELING (M/V) - SERVICE CENTER GENT PARTENA ZIEKENFONDS & PARTNERS TIJDELIJKE DOSSIERBEHEERDER (M/V) PARTENA ZIEKENFONDS & PARTNERS CAD DESIGNER ELEKTRICITEIT PAUWELS CONSULTING ENGINEERING PROJECT LEADER PAUWELS CONSULTING POLYVALENTE POETSVERANTWOORDELIJKE PAUWELS CONSULTING QA MANAGER PAUWELS CONSULTING WERF VEILIGHEIDSMEDEWERKER PAUWELS CONSULTING TOONZAALADVISEUR BRUGGE/GENT PROFILE GROUP HOOFDVERPLEEGKUNDIGE PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE CLIENT MANAGER QUANTUM PROGRESS BVBA LESGEVER BEDRIJFSEERSTEHULP RODE KRUIS VLAANDEREN JUNIOR CONSULTANT WERVING & SELECTIE SEARCH & SELECTION GENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (NL/ENG), REGIO GENT (M/V) SECRETARY PLUS GENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE MET STERKE TALENKENNIS (NL/FR/ENG) TE ZELE SECRETARY PLUS GENT CUSTOMER SERVICE EMPLOYEE WITH GOOD KNOWLEDGE OF ENGLISH AND GERMAN OR NORWEGIAN, NAZARETH SECRETARY PLUS GENT CUSTOMER SERVICE EMPLOYEE WITH GOOD KNOWLEDGE OF ENGLISH AND GERMAN, NAZARETH SECRETARY PLUS GENT CUSTOMER SERVICE EMPLOYEE WITH GOOD KNOWLEDGE OF ENGLISH AND SWEDISH OR NORWEGIAN, NAZARETH SECRETARY PLUS GENT CUSTOMER SERVICE EMPLOYEE WITH GOOD KNOWLEDGE OF ENGLISH AND SWEDISH, NAZARETH SECRETARY PLUS GENT NOTARIEEL MEDEWERKER (NL/FR) GEZOCHT IN HARTJE GENT! SECRETARY PLUS GENT OFFICE ASSISTANT MET COMMERCIËLE FEELING IN GRAFISCHE SECTOR TE HAMME. SECRETARY PLUS GENT SALES ASSISTANT MET TECHNISCHE FEELING (NL/ENG/FR) TE ZELE SECRETARY PLUS GENT SECRETARY PLUS GENT ZOEKT EEN NIEUWE COLLEGA ALS HR CONSULTANT! SECRETARY PLUS GENT TIJDELIJKE ADM. BEDIENDE IN PHARMACEUTISCHE SECTOR (NL/ENG) TE ZWIJNAARDE SECRETARY PLUS GENT TIJDELIJKE ADMINISTRATIEF BEDIENDE (N/E), GENT (M/V) SECRETARY PLUS GENT TIJDELIJKE ADMINISTRATIEF BEDIENDE MET GOEDE KENNIS EXCEL TE WETTEREN SECRETARY PLUS GENT TIJDELIJKE HR-ASSISTANT VOOR HARTJE GENT GEZOCHT! (N/E) (M/V) SECRETARY PLUS GENT TIJDELIJKE OFFICE ASSISTANT IN EVENEMENTENSECTOR, HARTJE GENT SECRETARY PLUS GENT TIJDELIJKE OPDRACHT ALS ADMINISTRATIEF/COMMERCIEEL BEDIENDE IN MEDISCHE SECTOR SECRETARY PLUS GENT COMMERCIËLE ADVISEURS (M/V) REF.38 START PEOPLE CALL LIMBURG TELEMARKETEER (REF. 12A) START PEOPLE CALL LIMBURG TELEVERKOPER DIE GRAAG UITSLAAPT (REF. 5A) (M/V) START PEOPLE CALL LIMBURG VERKO(O)P(ST)ERS DIE GRAAG KOFFIE DRINKEN M/V (REF START PEOPLE CALL LIMBURG BUSINESS MANAGER (M/V) VOOR HET KANTOOR IN GENT START PEOPLE HR VLIEGENDE UITZENDCONSULENT BOUWSECTOR (M/V) GENT START PEOPLE HR WORD TREINBESTUURDER! START PEOPLE HR SERVICES ANTWERPEN CLIENT ASSISTANT IN DE BANKSECTOR (M/V) START PEOPLE HR SERVICES GENT COMMERCIEEL ADVISEUR INBOUND BANKSECTOR START PEOPLE HR SERVICES GENT ELEKTRISCH TEKENAAR SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN ELEKTROTECHNISCH ONTWERPER E-PLAN SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN PROJECTMANAGER MIDDENSPANNING, ELEKTROTECHNIEK, AUTOMATISERING SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN SERVICE TECHNIEKER SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN SOFTWARE ENGINEER INDUSTRIAL AUTOMATION SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN SCHRIJNWERKER-PLAATSER GENT SYNERGIE CONSTRUCT CALL AGENT (23738) HEFTRUCKCHAUFFEUR (15078) INDUSTRIËLE ELEKTRICIENS (HAVEN GENT) MAGAZIJNIER ONDERHOUDSTECHNICUS ONDERHOUDSTECHNICUS TIJDELIJKE MAGAZIJNMEDEWERKERS SCHOONMAAKHULP DEELTIJDS SYNERGIE INTERIM EVERGEM ALLROUND EN ERVAREN ONDERHOUDSTECHNICUS ASSISTENT-FILIAALLEIDER DEEGBEREIDER VOEDINGSBEDRIJF DISPATCHER (OCHTENDPLOEG) ELECTRICIEN DAGWERK ELEKTRICIEN A2 MET LEIDINGGEVENDE CAPACITEITEN ERVAREN A2 ONDERHOUDSTECHNICUS REGIO GENT GEMOTIVEERDE ORDERPICKERS GEZOCHT MET LEIDINGGEVENDE CAPACITEITEN INDUSTRIËLE ELEKTRICIENS (OOK SCHOOLVERLATERS, PROJECT HAVEN GENT ) KASSIER(STER) FT/PT KASSIER(STER) SUPERMARKT, REGIO GENT CENTRUM LIJNOPERATOR INPAK VOEDINGSBEDRIJF LIJNVERANTWOORDELIJKE PRODUCTIE MECANICIEN 2-PLOEGEN MECHANICIEN 3 PLOEGEN MEDEWERKER AFDELING KAAS EN CHARCUTERIE (M/V) ONDERHOUDSTECHNICUS 2 PLOEGENSYSTEEM - REGIO GENT OPERATOR/TEAMLEADER OPERATOREN GENT ZEEHAVEN OPERATOREN VOLCONTINU-SYSTEEM PARTTIME VERKOOPSTER/VERKOPER PRODUCTIE-VERANTWOORDELIJKE VERKOOPSMEDEWERKER/KASSIERSTER VERKOOPSTER BAKKERIJ GENT CENTRUM TEAMLEADER WERFLEIDER ADMINISTRATIEF BEDIENDE AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE TEGELS BOEKHOUDER CUSTOMER SERVICE ADVISOR DISPATCHER OCHTENDPLOEG ENQUÊTEUR ENQUÊTEUR ENQUÊTEUR - THUISWERK INGENIEUR AUTOMATISATIE JOBSTUDENTEN

42 Jobs in Oost-Vlaanderen JUNIOR INKOPER JUNIOR RESEARCH MEDEWERKER KASSA HOSTESS LOGISTIEK MEDEWERKER LOKETBEDIENDE MATERIAL CONTROLLER SALES CONSULTANT STUDENTEN SCHOOLJAAR ! TEAMCOACH LOGISTIEK VERKOOPADVISEUR AFDELING GEREEDSCHAPPEN VERKOPER VERKOPER BADKAMERS VERPLEEGASSISTENT/E!!!VOLVO TRUCKS WERFT OPNIEUW AAN!!! ALLROUND MAGAZIJNIER ASSEMBLAGEMEDEWERKERS PLASTAL GENT ASSISTENT HOOFD TECHNISCHE DIENST ASSISTENT-FILIAALLEIDERS AUTOMOTIVE JOBDAG BIJ! AUTOMOTIVE PRODUCTIEMEDEWERKER VASTE NACHT BANDENMONTEURS/ MATERIAALBEHANDELAARS VOLVO TRUCKS CHAUFFEUR C MET HEFTRUCKATTEST CHEMIE OPERATOR IN VOLCONTINU ELEKTRICIEN ELEKTRICIEN ENTHOUSIASTE SCHOOLVERLATERS ERVAREN BANDENMONTEUR ERVAREN HALFAUTOMAAT LASSER ERVAREN MAGAZIJNMEDEWERKER VOLCONTINU ERVAREN SHIFT TEAM LEADER ERVAREN TRAILERHERSTELLER FILIAALLEIDER GEATTESTEERDE HEFTRUCK - EN REACHTRUCKCHAUFFEURS HEF- EN REACHTRUCKCHAUFFEUR HEFTRUCKBESTUURDER HEFTRUCKCHAUFFEUR HEFTRUCKCHAUFFEUR HULPELEKTRICIEN KASSIERSTER/AANVULSTER KWALITEITSINGENIEUR MAGAZIJNIER IN DE DAGPLOEG! MAGAZIJNIER MET RIJBEWIJS C MAGAZIJNMEDEWERKER ONDERHOUDSELEKTROMECANICIEN ONDERHOUDSMAN ORDERPICKER IN 2 PLOEGEN! PRODUCTIE ARBEIDERS PRODUCTIEMEDEWERK(ST)ER 2 PLOEGEN PRODUCTIEMEDEWERKER 2&3 PLOEGEN PRODUCTIEMEDEWERKERS AUTOBUMPERS IN 2PLOEGEN OF VASTE NACHT! REACHTRUCKCHAUFFEUR SCHOOLVERLATERS ZIJN WELKOM BIJ VOLVO TRUCKS SERVICEMEDEWERKER - CHAUFFEUR C TEAMLEADER LOGISTIEK VERKOOPCONSULENTE VERKOOPSTERS / VERKOPERS BANDENMONTEURS/ MATERIAALBEHANDELAARS VOLVO TRUCKS MAGAZIJNIER DAG-FUNCTIE TELE-OPERATOREN ERVAREN INDUSTRIEEL ELEKTRICIEN INDUSTRIËLE ELEKTRICIENS (SCHOOLVERLATERS ZEKER WELKOM!) MEDEWERKER KITTING & SEQUENCE TECHNISCHE OPERATOR VOOR BLOEIEND PRODUCTIEBEDRIJF VOLVO TRUCKS WERFT AAN AANSLUITERS GAS & ELEKTRICITEIT (REGIO GENT) SYNERGIE INTERIM WILRIJK HULPELEKTRICIEN SYNERGIE INTERIM WILRIJK INDUSTRIËLE ELEKTRICIENS (OOK SCHOOLVERLATERS) SYNERGIE INTERIM WILRIJK MECHANIEKER TALENTFINDER BEDIENDE COMMERCIËLE BINNENDIENST T-OFFICE ICT MANAGER APPLICATIEBEHEER T-OFFICE IT CONSULTANT T-OFFICE MEDEWERKER ANALYSE SERVICE & VERKOOP T-OFFICE SENIOR TECHNICAL CONSULTANT T-OFFICE DIRECTIEASSISTENT (M/V) TURNSTONE COMMUNICATIONS (BETATECH BVBA) LEERGIERIGE BOEKHOUDER VOOR DYNAMISCHE KMO OMGEVING (REGIO GENT) USG FINANCIAL FORCES GENT CUSTOMER SERVICE MANAGER BELUX VANDEMOORTELE MANAGER NL GENT - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN TELESALES - AGENDAPLANNER - NL GENT - DEELTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN ASSISTANT MANAGER NL GENT - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN COORDINATOR OF EDUCATIONAL PROGRAMMES ENG GENT - FULLTIME VERA INTERIM ANTWERPEN SALES ASSISTANT - NL/FR/ENG/IT GENT - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN SHIFTLEADER NL GENT - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN AGENDAPLANNER - PART-TIME VERA INTERIM PLUS GENT ASSISTANT MANAGER NL GENT - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT BESTEL- & VRACHTWAGENS VERKOOPSADMINISTRATIE VERA INTERIM PLUS GENT BOUTIQUE ASSISTANT MANAGER ANTWERPEN/GENT NL/FR - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT DATA ANALYST VERA INTERIM PLUS GENT DEELTIJDSE CALLAGENT GENT VERA INTERIM PLUS GENT LOGISTICS SERVICES OFFICER VERA INTERIM PLUS GENT MANAGER NL GENT - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT RESEARCH ASSISTANT VERA INTERIM PLUS GENT SHIFTLEADER NL GENT - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER VERA INTERIM PLUS GENT TELESALES - AGENDAPLANNER - PART-TIME VERA INTERIM PLUS GENT TELESALES - AGENDAPLANNER - PART-TIME VERA INTERIM PLUS GENT SUPERVISOR VOLVO CARS GENT (JUNIOR) BOEKHOUDER DRONGEN WALTERS PEOPLE IT-GOEROE INFRASTRUCTUUR (M/V) ACCENT IT SERVICES GENT SHOWROOMVERANTWOORDELIJKE TE SINT-PIETERS-LEEUW AGO JOBS & HR CUSTOMER FORCES BRUSSELS MAGAZIJNIER 2-PLOEGEN OPERATOR ORDERPICKER MAGAZIJNMEDEWERKER PARTTIME SECRETARESSE ZEEFDRUKKER MENGOPERATOR AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS SECRETARESSE DEELTIJDS LEGAL EXPERT SOCIAAL RECHT HDP & ARISTA (HR DIENSTEN) GEMOTIVEERDE SCHRIJNWERKER TE DRONGEN / 6 C PRODUCTIE MEDEWERKER VOEDING M/V TE DRONGEN / 6 C SERVICE TECHNIEKER - HYDRAULICS SPEED SERVICE TECHNICIAN / 6 C SERVICE TECHNIEKER (ONMIDDELLIJK VAST) / 100 C YOUNG POTENTIALS ENGINEERING / 100 C ADMINISTRATIEVE PROFESSIONAL IMPORT/EXPORT M/V (KALLO) PERMANENT PLACEMENT ASSISTENT TRANSPORTPLANNER M/V (WAASLAND) PERMANENT PLACEMENT CUSTOMER SERVICE - EXPORT (WAASLAND) PERMANENT PLACEMENT DIRECT VAST CONTRACT: SERVICE ENGINEER KOELTECHNIEK PERMANENT PLACEMENT DIRECT VAST CONTRACT: SERVICETECHNIEKER VERWARMING PERMANENT PLACEMENT DIRECT VAST CONTRACT: SERVICETECHNIEKER VERWARMING PERMANENT PLACEMENT EXPEDITEUR M/V (WAASLAND) PERMANENT PLACEMENT HVAC TECHNIEKER/KOELTECHNIEKER PERMANENT PLACEMENT IMPORT SPECIALIST M/V (BEVEREN) PERMANENT PLACEMENT IMPORT/EXPORT EXPEDITIE M/V (WAASLAND) PERMANENT PLACEMENT JUNIOR TRANSPORTPLANNER M/V (WAASLAND) PERMANENT PLACEMENT KMO SUPERVISOR PRODUCTIE/MAGAZIJN (REGIO GENT) PERMANENT PLACEMENT LOGISTIC ADMINISTRATOR PROFESSIONAL M/V (LOKEREN) PERMANENT PLACEMENT LOGISTIEK BEDIENDE EXPORT M/V (WAASLAND) PERMANENT PLACEMENT LOGISTIEK BEDIENDE MET KENNIS SAP M/V (KALLO) PERMANENT PLACEMENT LOGISTIEK COÖRDINATOR M/V (KALLO) PERMANENT PLACEMENT LOGISTIEK OPERATIONS MANAGER M/V (LINKEROEVER) PERMANENT PLACEMENT SAP SPECIALIST MET KENNIS IMPORT/EXPORT M/V (BEVEREN) PERMANENT PLACEMENT SUPPLY CHAIN MEDEWERKER M/V (KRUIBEKE) PERMANENT PLACEMENT TECHNICAL SERVICE SCIENTIST MERCURI URVAL TECHNISCH COMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER M/V START PEOPLE HASSELT SCHOONMAAKSTER VERKOPER/VERKOOPSTER TECHNISCH INSIDE/OUTSIDE SALES DRONGEN VERA INTERIM PLUS GENT TECHNISCH INSIDE/OUTSIDE SALES DRONGEN VERA INTERIM PLUS GENT WONDELGEM PHP DEVELOPER (ERVAREN PROFIEL!) (M/V) ACCENT IT SERVICES GENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE / 245 C OPERATOR BETONPRODUCTIE - DAGREGIME REGIO GENT / 6 C PROJECTMANAGER (A-LOCATIES) TALENTFINDER VERANTWOORDELIJKE MAGAZIJN & DEPOT TALENTFINDER PROJECTMANAGER PROJECTONTWIKKELING USG INNOTIV SINT-AMANDSBERG (GENT) TECHNISCH COMMERCIEEL BEDIENDE - TOONBANKBEDIENDE / 6 C DEELTIJDSE STUDENTENJOB ALS RECRUITER - PERFECTE BIJVERDIENSTE!! ENTHOUSIASTE UITZENDCONSULENT HEF/REACHTRUCKBESTUURDER HULPMAGAZIJNIER-CHAUFFEUR C MAGAZIJNIER IN MEUBELBEDRIJF MAGAZIJNIER MEUBELBEDRIJF MECHANIEKER IN DAG ONDERHOUDSELEKTROMECANICIEN VOLVO TRUCKS ORDERPICKER 2 PLOEGEN EN VASTE NACHT TEAMBEGELEIDER IN VASTE NACHT VOLVO TRUCKS WERFT AAN!! GEDREVEN EXTERNE SALES WEST-VLAANDEREN VIO HR OOSTAKKER BOEKHOUDER MET MIN.2 JAAR ERVARING IN BOEKHOUDKANTOOR (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES GENT KOELTECHNIEKER/ELEKTRICIEN MET KENNIS VAN HVAC (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES ZELZATE ONDERHOUDSMECHANIEKER VAN INDUSTRIËLE MACHINES. (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES ZELZATE ONDERHOUDSTECHNIEKER (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES ZELZATE STANDENBOUWER (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES ZELZATE APPLICATIEBEHEERDER BUSINESS INTELLIGENCE IN GENT ASSISTANT TECHNICAL SUPPORT ENGINEER ENGLISH / RUSSIAN IN GENT ASSISTANT TECHNICAL SUPPORT ENGINEER NORDIC IN OOSTAKKER ASSISTANT TECHNICAL SUPPORT ENGINEER NORDIC IN OOSTAKKER BOEKHOUDER TE OOSTAKKER INGENIEUR KWALITEIT TE GENT-ZEEHAVEN INGENIEUR ONDERHOUD TE GENT-ZEEHAVEN INGENIEUR PRODUKTIE TE GENT JUNIOR BREAKDOWN CO_ORDINATOR EASTERN EUROPE (POLISH + CZECH + RUSSIAN + ENGLISH) JUNIOR BREAKDOWN COÖRDINATOR CENTRAL OPROEPKRACHT (ENGELS+ DUITS + FRANS + NEDERLANDS/ITALIAANS/SPAANS/POOLS) JUNIOR HR BUSINESS PARTNER TE OOSTAKKER LOGISTIC DEVELOPMENT INBOUND IMPLEMENTER TE OOSTAKKER LOGISTICS MATERIAL CONTROLLER TE OOSTAKKER LOGISTIEK INGENIEUR TE GENT ONDERHOUDSINGENIEUR TE GENT-ZEEHAVEN PRODUCTIE INGENIEUR (NIET STANDAARD VOERTUIGEN) TE OOSTAKKER PROJECT MANAGER EXPERT TE OOSTAKKER PROJECTLEIDER APPLICATION DEVELOPMENT IN GENT SYSTEEMANALIST VOOR JAVA APPLICATIES IN GENT TEAMCOACH PRODUCTIE 2-PLOEGEN TE OOSTAKKER TEAMCOACH PRODUCTIE TE OOSTAKKER TECHNICAL SALES SUPPORT ENGINEER (ITALIAN) IN GENT BANDENMONTEURS / MATERIAALBEHANDELAARS AGO JOBS & HR GENT-ZEEHAVEN KITTING EN SEQUENCE VOOR VOLVO EUROPA TRUCK AGO JOBS & HR GENT-ZEEHAVEN PRODUCTIEMEDEWERKERS CABINETRIM VOOR VOLVO EUROPA TRUCK AGO JOBS & HR GENT-ZEEHAVEN PRODUCTIEMEDEWERKER VOOR VOLVO TRUCK OOSTAKKER AGO JOBS & HR LOKEREN PRODUCTIE INGENIEUR (NIET STANDAARD VOERTUIGEN) AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS BEDIENDE HR SUPPORT / 127 C JUNIOR HR BUSINESS PARTNER / 127 C KLEDINGVERKOOPSTER PT REGIO OOSTAKKER / 6 C DEEGBEREIDERS SYNERGIE INTERIM EVERGEM DEEGBEREIDERS SYNERGIE INTERIM EVERGEM MACHINEBEDIENERS 2 PLOEGEN SYNERGIE INTERIM EVERGEM OPERATOR INPAK SYNERGIE INTERIM EVERGEM ORDERPICKER (TOFFE JOB!!) SYNERGIE INTERIM EVERGEM VOLVO TRUCKS WERFT AAN: INGENIEUR KWALITEIT INGENIEUR NIET STANDAARD VOERTUIGEN INGENIEUR ONDERHOUD TEAMCOACH PRODUCTIE VERKOPER/STER KLEDIJ ***VOLVO TRUCKS ZOEKT GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS!*** DEEGBEREIDER ONDERHOUDSMEDEWERKER BIJ VOLVO TRUCKS OOSTAKKER VOLVO TRUCKS WERFT AAN!! DESTELDONK INGENIEUR VOEDING (M/V) ACCENT SELECT SERVICES ZELZATE ELEKTRICIEN AGO JOBS & HR EVERGEM LAAD- EN LOSOPERATOR AGO JOBS & HR EVERGEM LAADSCHOP / WIELLADERCHAUFFEUR AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS ONDERHOUDSELECTRICIEN AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS VERANTWOORDELIJKE MAGAZIJN AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS MAGAZIJNMEDEWERKER/ORDERPICKER AGO JOBS & HR GENT-ZEEHAVEN ELECTROMECHANIEKERS AGO JOBS & HR MULTIPOST 2 TECHNISCHE OPERATOREN 3 PLOEGENSYSTEEM / 6 C ALLROUND ONDERHOUDSTECHNIEKER (ONMIDDELLIJK VAST CONTRACT) / 100 C BULLCHAUFFEUR GENT-ZEEHAVEN M/V / 6 C LOGISTIEK MEDEWERKER IN VOLCONTINU SYSTEEM / 358 C ONDERHOUDSMECANICIEN ( ONMIDDELLIJK VAST CONTRACT) / 100 C POLYVALENT ONDERHOUDSTECHNIEKER (ONMIDDELLIJK VAST CONTRAC) / 100 C REACHTRUCK / 358 C HOOFDOPERATOR SYNERGIE CONSTRUCT MECANIEKER SYNERGIE CONSTRUCT DRAAIER-FREZER (22144) JOBSTUDENTEN SYNERGIE INTERIM EVERGEM DRAAIER-FREZER SYNERGIE INTERIM WILRIJK GRONDWERKER MET RIJBEWIJS C (REGIO OOST-VLAANDEREN) SYNERGIE INTERIM WILRIJK WERFLEIDER ELEKTRISCHE UITRUSTING GEBOUWEN (REGIO OOST-VLAANDEREN) SYNERGIE INTERIM WILRIJK LOGISTIEK BEDIENDE VIO HR GENT VERKOOPSTER BAKKERIJ AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS WINKELVERANTWOORDELIJKE BAKKERIJ AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS TECHNISCH APPLICATIE SPECIALIST - MICROSOFT DYNAMICS CRM DIGIPOLIS TECHNISCH APPLICATIE SPECIALIST - MS OFFICE DIGIPOLIS CUSTOMER SERVICE ADVISOR B2C M/V (REF. 17B) START PEOPLE CALL LIMBURG KLANTENDIENST MEDEWERKER MET PIT! M/V (REF.29) START PEOPLE CALL LIMBURG KLANTENDIENSTMEDEWERKER TELECOM M/V (REF 28A) START PEOPLE CALL LIMBURG AFSNEE APPLICATION DEVELOPER.NET (M/V) ACCENT IT SERVICES GENT SENIOR SYSTEM ENGINEER (M/V) ACCENT IT SERVICES GENT ASSISTENT-CONTROLEUR VOOR TIJDELIJKE, KORTE OPDRACHTEN TE LONDERZEEL JOBSTUDENT VOOR TIJDELIJKE, KORTE OPDRACHTEN TE LONDERZEEL (JUNIOR) BOEKHOUDER TE GENT ERGON RECRUITMENT GENT ACCOUNT MANAGER REGIO WAASLAND ERGON RECRUITMENT GENT COMMUNICATIE- EN MARKETING ASSISTANT REGIO KORTRIJK ERGON RECRUITMENT GENT CUSTOMER CARE AGENT WITH EXCELLENT KNOWLEDGE OF GERMAN (GHENT REGION) ERGON RECRUITMENT GENT CUSTOMER PRICING & SALES ANALYST REGION GHENT ERGON RECRUITMENT GENT INTERNAL SALES TE GENT ERGON RECRUITMENT GENT MEDEWERKER BIJSTAND / DOSSIERBEHEERDER REGIO IEPER ERGON RECRUITMENT GENT RECHTERHAND VERKOOPSVERANTWOORDELIJKE TE KORTRIJK ERGON RECRUITMENT GENT SENIOR CONSULTANT LEGAL REGIO DENDERMONDE ERGON RECRUITMENT GENT TECHNISCH-COMMERCIEEL BINNENDIENST MEDEWERKER IN DEINZE ERGON RECRUITMENT GENT VERANTWOORDELIJKE PLANNING, AANKOOP & FACILITIES TE DEINZE ERGON RECRUITMENT GENT IT PROJECT & SERVICE MANAGER FRESCO AUTOMATION & IT CONSULTANCY BVBA KBC JURIDISCH ADVISEUR SCHADEDIENSTEN KBC PRODUCT MANAGER SCHAKELMATERIAAL TE GENT / 6 C TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER REGIO GENT / 6 C CHEF DE PARTIE, ZAALPERSONEEL EN AFWASSER PA ADMINISTRATIEF BEDIENDE MET BOEKHOUDKUNDIGE SKILLS REGIO SINT-MARTENS- LATEM! SECRETARY PLUS GENT ALLROUND ADMINISTRATIEF BEDIENDE (NL/ENG/FR/DUI) TE SINT-DENIJS-WESTREM SECRETARY PLUS GENT BEDIENDE VOORRAADBEHEER (NL/ENG) REGIO GROOT-GENT SECRETARY PLUS GENT

43 Jobs in Oost-Vlaanderen COMMERCIEEL BEDIENDE GEZOCHT VOOR BOUWSECTOR, REGIO MERELBEKE SECRETARY PLUS GENT DEELTIJDSE RECEPTIONIST(E)/ ADMINISTRATIEF BEDIENDE (NL/FR/ENG), REGIO GENT SECRETARY PLUS GENT ERVAREN DATABASECOÖRDINATOR VOOR TIJDELIJKE OPDRACHT, REGIO GENT SECRETARY PLUS GENT GEMOTIVEERDE CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER (NL/ENG) TE ZELE GEZOCHT TOT EIND 2012 SECRETARY PLUS GENT HR ASSISTANT OP 3/5-BASIS (NL/FRA), REGIO GENT SECRETARY PLUS GENT JOBSTUDENT DATA-INPUT GEZOCHT REGIO MERELBEKE! SECRETARY PLUS GENT NAUWKEURIGE SECRETARIAATSMEDEWERKER (NL/FR/ENG) REGIO DEINZE SECRETARY PLUS GENT PARTTIME SALES ASSISTANT (NL) VOOR HARTJE GENT SECRETARY PLUS GENT RECHTERHAND RESEARCH MANAGER (NL/FR/ENG) REGIO GENT SECRETARY PLUS GENT TEAMLEADER VOOR INTERNAL SALES AFDELING (NL/FR/ENG) REGIO MELLE SECRETARY PLUS GENT TIJDELIJK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER GEZOCHT REGIO LAARNE! SECRETARY PLUS GENT COMMERCIËLE ENTHOUSIASTELINGEN (M/V) START PEOPLE CALL LIMBURG TECHNISCH - COMMERCIEEL MEDEWERKER TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERKER BOEKHOUDER REGIO GENT GEZOCHT MET STERKE AFFINITEIT VOOR FISCALITEIT! (362850) USG FINANCIAL FORCES GENT BOEKHOUDER REGIO GENT GEZOCHT MET STERKE AFFINITEIT VOOR FISCALITEIT! (362850) USG FINANCIAL FORCES GENT DRINGEND OP ZOEK NAAR EEN BOEKHOUDER AZ - REGIO: AALST USG FINANCIAL FORCES GENT DYNAMISCHE TREASURY MANAGER VOOR SUCCESVOL BEDRIJF REGIO WAREGEM USG FINANCIAL FORCES GENT GEMOTIVEERDE ACCOUNTANT VOOR STABIEL BEDRIJF IN GENT (360346) USG FINANCIAL FORCES GENT GEMOTIVEERDE HULPBOEKHOUDER OP PART TIME BASIS - WETTEREN (360596) USG FINANCIAL FORCES GENT TIJDELIJKE KLANTENBOEKHOUDER VOOR FAMILIALE KMO REGIO KORTRIJK USG FINANCIAL FORCES GENT PROSPECTEUR B2B VERA INTERIM PLUS GENT PROSPECTEUR B2B VERA INTERIM PLUS GENT ZWIJNAARDE COMMERCIËLE UITZENCONSULENT(E) TECHNICAL FORCES (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE LAB TECHNICIAN SEED QUALITY CONTROL LABOMEDEWERKER PLANTTRANSFORMATIE VLEESBEWERKER / BEENHOUWER AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS ELEKTROMECHANISCH TECHNIEKER METAALVERWERKING AGO JOBS & HR MULTIPOST TIJDELIJKE KWALITEITSMEDEWERKER TE ZWIJNAARDE AGO JOBS & HR MULTIPOST HR TRAINEE (PAYROLL) ATTENTIA PROJECT MANAGER INNOGENETICS RAW MATERIALS DEVELOPER INNOGENETICS LABO MEDEWERKER MET INTERESSE IN BIOTECHNOLOGIE / 245 C ELEKTRICIEN 3 PLOEGEN MECANICIEN 2 PLOEGEN LABORANT A2 NL/ENG ZWIJNAARDE - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT ZELZATE BEDIENDE IN DE BOEKHOUDING! ONMIDDELLIJKE OPSTART! (M/V) ACCENT FINANCIAL FORCES GENT CHAUFFEUR C/CE DISTRIBUTIE (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES ZELZATE CALCULATOR (M/V) ACCENT SELECT SERVICES ZELZATE ERVAREN TECHNISCH RECEPTIONIST AUTOMOBIELSECTOR (M/V) ACCENT SELECT SERVICES ZELZATE INPAKKER FULLCONTINU TE ZELZATE M/V / 6 C ONDERHOUDSTECHNIEKER AUTOMOTIVE (VAST CONTRACT) / 100 C POETSMEDEWERKER M/V / 115 C PRODUKTIE-ARBEIDERS FULL CONTINU / 14 C SCHOOLVERLATERS BACHELOR MET UITGEBREIDE TALENKENNIS / 100 C SERVICE TECHNIEKER ZWAAR ROLLEND MATERIEEL (OOST-VL) / 100 C SMEERDER SMEERTECHNIEKER INPAKKER STAAL DESTELBERGEN CHAUFFEUR MET RIJBEWIJS CE AGO JOBS & HR LOKEREN MEEWERKENDE LIJNVERANTWOORDELIJKE DESTELBERGEN AGO JOBS & HR LOKEREN ONDERHOUDSTECHNIEKER IN 2 PLOEGEN TE DESTELBERGEN AGO JOBS & HR LOKEREN HOOFDTECHNIEKER DERVEAUX SELECT LASSER MONTEUR / 391 C STORINGSTECHNIEKER / 391 C BEERVELDE ARBEIDER VOOR HET UITVOEREN VAN PREVENTIEF ONDERHOUD (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES ZELZATE SALES SUPPORT ENGINEER CPM CONSULTANTS IN PERSONNEL MANAGEMENT GEZOCHT: ASSISTANT STORE MGR M/V REGIO O-VL / 6 C REACHTRUCKCHAUFFEUR DAGWERK LOCHRISTI / 6 C LOGISTIEK MEDEWERKER M/V ONDERHOUDSTECHNICUS ONDERHOUDSTECHNIEKER (ELEKTRICITEIT OF ELEKTROMECHANICA) ONDERHOUDSTECHNIEKER (MECHANICA OF ELEKTROMECHANICA) LASSER OPTIE VAST! GONTRODE MAGAZIJNMEDEWERKER VASTE NAMIDDAGPLOEG AUDITOR TECHNIEK - MELLE EANDIS KWALITEITSINGENIEUR AANKOOP - MELLE EANDIS DRINGEND GEZOCHT: CHAUFFEUR C / 6 C TECHNISCH COMMERCIEEL ADVISEUR / 100 C TECHNISCH COMMERCIEEL ADVISEURS BINNENDIENST M/V / 6 C VERPLEEGKUNDIGE PSYCHIATRISCH CENTRUM CARITAS VERPLEEGKUNDIGE PSYCHIATRISCH CENTRUM CARITAS ELECTRICIEN (M/V) MACHINEBEDIENER 2 PLOEGEN NIEUWKERKEN-WAAS POLYVALENT ARBEIDER (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES SINT-NIKLAAS TUINARBEIDER AANLEG EN ONDERHOUD MET RIJBEWIJS C (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES SINT-NIKLAAS COMMERCIELE DYNAMISCHE EN TALENTVOLLE UITZENDCONSULENT(E) (M/V) ACCENT JOBS4SHOPS SINT-NIKLAAS COMMERCIËLE UITZENCONSULENT(E) SINT-NIKLAAS (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE CREDIT CONTROLLER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES SINT-NIKLAAS TEAMLEADER HELPDESK BIJ FARMAD ADVER-ONLINE B.V. VERKOOP EN MARKETING MANAGER BIJ FARMAD ADVER-ONLINE B.V. VERKOOPSMEDEWERK(ST)ER DEELTIJDS TE OOSTAKKER VERKOOPSMEDEWERK(ST)ER DEELTIJDS TE WAREGEM VERKOOPSMEDEWERK(ST)ER DEELTIJDS TE WETTEREN MAINTENANCE SUPERVISOR AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS MEDEWERKER STUDIEDIENST STELLINGBOUW AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS PROGRAMMEUR C EN C++ AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS PROJECT TEKENAAR - CALCULATOR (M/V) AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS SENIOR FIELD ENGINEER NETWORKING AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS TECHNICAL SUPPORT ENGINEER AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS TRAINER / CONSULTANT HR SOFTWARE AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS TRAINER / CONSULTANT NOTARIAATBOEKHOUDING AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS TRAINER / CONSULTANT NOTARIAATSSOFTWARE AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS COMMERCIEEL MEDEWERKER DIP TEAMLEIDER AANSLUITINGEN EANDIS TEAMLEIDER EXPLOITATIE ELEKTRICITEIT EANDIS TEAMLEIDER ONTWERP NETTEN EANDIS TECHNISCH BEDIENDE EANDIS BURGERLIJK INGENIEUR - STUDIEDIENST & ENGINEERING MACHINEBOUW G-498 EGEMINPLUS ENTHOUSIASTE POLYVALENTE MEDEWERKERS GEZOCHT! / 52 C HEF-EN REACHTRUCKCHAUFFEUR-MAGAZIJNIER / 14 C IJZERVLECHTER - AFDELING ARCHITECTONISCHE PREFABBETON / 14 C JUNIOR TRANSPORTPLANNER / 100 C SERVICE MONTEUR HEFTRUCKS-MAGAZIJNTRUCKS / 14 C TRANSPORTPLANNER MET KENNIS EXPEDITIE (M/V) / 100 C DIENST ORTHOPEDIE OP ZOEK NAAR EEN GEMOTIVEERDE PROJECTVERPLEEGKUNDIGE PAUWELS CONSULTING VERPLEEGKUNDIGEN INWENDIGE AFDELINGEN (GASTRO-ENTEROLOGIE, ONCOLOGIE, NEUROLOGIE, PNEUMOLOGIE) GEZOCHT! PAUWELS CONSULTING ERVAREN EN DISCRETE HR OFFICER GEZOCHT TE SINT-NIKLAAS! (361959) SECRETARY PLUS MECHELEN FLEXIBELE MANAGEMENT ASSISTANT UIT HET WAASLAND (364263) SECRETARY PLUS MECHELEN REGIONAL ACCOUNT MANAGER SECUREX DESKUNDIGE MILIEU STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS DESKUNDIGE MILIEU NATUUR & LEEFMILIEU STADSBESTUUR SINT-NIKLAAS BESTUURDER MOBIELE KRAAN SYNERGIE CONSTRUCT DRINGEND GEZOCHT: POSTBODES HOGESCHOOLSTUDENTEN TIJDELIJKE OPDRACHTEN VERPLEEGKUNDIGEN VERTEGENWOORDIGER BANDENMONTEUR DIAGNOSETECHNICUS DRAAIER - FREZER (CONVENTIONEEL EN CNC) DRAAIER-FREZER CONVENTIONEEL + CNC ELECTRICIEN ELEKTRICIEN OP VERPLAATSING FIETSENMONTEUR INSTALLATIETECHNIEKERS MAGAZIJNIER / CHAUFFEUR CE MAGAZIJNIER/CHAUFFEUR C MEDEWERK(ST)ER MAGAZIJN - UNIGRO - POOLVORMING ONDERHOUDSELEKTRICIEN ONDERHOUDSMECANICIENS SLACHTERIJ MEDEWERKER WINKELMEDEWERKER SHOP TANKSTATION AANSLUITERS GAS & ELEKTRICITEIT (REGIO SINT-NIKLAAS) SYNERGIE INTERIM WILRIJK POSTBODE TE SINT-NIKLAAS SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT BELSELE VERKOPER AFDELING SLAAPKAMERS (M/V) ACCENT JOBS4SHOPS SINT-NIKLAAS BEVEREN-WAAS LOKETBEDIENDE (M/V) ACCENT SELECT SERVICES BEVEREN-WAAS SALES EN MARKETING MANAGER CPM CONSULTANTS IN PERSONNEL MANAGEMENT BEROEPSOFFICIER GEMEENTE BEVEREN ENTHOUSIASTE INKOPER VAN VASTGOED IMMO SELEKT 2 MONTEURS BUITENDIENST / 52 C ACCOUNT EXECUTIVE / 52 C BANDENMONTEUR / 52 C ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS WASSERIJ / 52 C ENTHOUSIASTE ONDERHOUDSMECHANICIEN MACHINEPARK / 52 C IMPORT SPECIALIST M/V (REGIO BEVEREN) / 100 C MAGAZIJNIER/ORDERPICKER/HEFTRUCKCHAUFFEUR / 52 C MAGAZIJNIER/PRODUCTIEARBEIDER / 52 C VERKOPER MET ZEER GOEDE KENNIS ELEKTRICITEIT / 52 C VLOTTE CHAUFFEUR C IN DAGDIENST / 52 C DIRECTEUR OCMW BEVEREN HOOFDMAATSCHAPPELIJK WERKER OCMW BEVEREN LOGISTIEK ANALYST PIONEER EUROPE NV SAP BI BUSINESS ANALYST PIONEER EUROPE NV SAP BUSINESS ANALYST SD PIONEER EUROPE NV DOSSIERBEHEERDER/ ACCOUNTANT SBB POSTBODE START PEOPLE ANTWERPEN CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER SYNERGIE CAREERS ANTWERPEN SENIOR PROJECTLEIDER SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN METSERS MET WERKERVARING SYNERGIE CONSTRUCT PLAATSER ALU RAMEN EN DEUREN SYNERGIE CONSTRUCT ALL-ROUND ONDERHOUDSTECHNIEKER BOEIENDE JOB ALS OPERATOR VATENVULLING CHAUFFEUR C IN MOOIE DAGUREN CNC DRAAIER/FREZER ENTHOUSIASTE STUDENT INPAKKERS/ INPAKSTERS KRAANELEKTRICIEN MECANICIEN MELKFABRIEK MEDEWERKER WASSERIJ ONDERHOUDSTECHNICUS OPERATOR DAG- EN NACHTPLOEG OPERATOR MELKFABRIEK ORDERPICKER VASTE VROEGE PLOEG PROCESOPERATOR TEAMLEADER PREVENTIE ADVISEUR (ZEEBRUGGE/KALLO) BRIGADIER ADMINISTRATIEF - CLAIMS MEDEWERKER ADMINISTRATIEF - DRINGEND GEZOCHT E&I ENGINEER MET ERVARING ADMINISTRATIEF - WAREHOUSE SUPERVISORS ADMINISTRATIEF BEDIENDE MET KENNIS VAN AUTOCAD CREATIEF TALENT MET COMMERCIËLE FEELING CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER MET IMPORTERVARING DRINGEND: MEDEWERKER IT MET ERVARING LOGISTIEK BEDIENDE MEDEWERKER INTERNE COMMUNICATIE PROJECT-MAINTENANCE ENGINEER SENIOR ACCOUNTANT TECHNIEKER ELEKTROMECHANICA TRANSPORTPLANNER WAREHOUSE TEAMLEADERS HEFTRUCK-/REACHTRUCKCHAUFFEUR TEAMLEADER HEF-EN REACHTRUCKCHAUFFEUR SYNERGIE INTERIM WAASLANDHAVEN HEFTRUCKCHAUFFEURS SYNERGIE INTERIM WAASLANDHAVEN OPERATOR COMPOUNDING SYNERGIE INTERIM WAASLANDHAVEN OPERATOR POLYMER PROCESSING SYNERGIE INTERIM WAASLANDHAVEN ONDERHOUDSTECHNIEKER ELEKTRICITEIT SYNERGIE INTERIM WILRIJK ALLROUND MAGAZIJNIERS SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT ALLROUND MAGAZIJNMEDEWERKER (ERVARING MET REACHTRUCK) SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT CHEMISCH OPERATOR SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT GEDREVEN TALENT VOOR LOGISTIEK BEDRIJF SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT LOGISTIEK PLANNER SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT POSTBODE (M/V) SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT REACHTRUCKCHAUFFEUR SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT SCHOOLVERLATERS VOOR LOGISITIEKE OPLEIDING SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT STUDENTEN TIJDENS SCHOOLJAAR SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT MASTER/LICENTIAAT NOTARIAAT & BACHELOR RECHTSPRAKTIJK VERSTRAETEN & ROEGIERS GEASSOCIEERDE NOTARISSEN LIJNSORTEERDER AGO JOBS & HR BEVEREN TANK TERMINAL OPERATOR AGO JOBS & HR BEVEREN OPERATOR AGO JOBS & HR KAPELLEN PROJECT- EN MAINTENANCE ENGINEER AGO JOBS & HR MULTIPOST IT HELPDESK MEDEWERKER AT RECRUITMENT CREATIEVE MEDEWERKER KEUKEN TOERISTISCHE TREKPLEISTER / 52 C ENTHOUSIASTE TRANSPORT PLANNER PT / 52 C LOGISTIEK MANAGER TE LINKEROEVER (M/V) / 100 C VLOTTE SHOP ASSISTANT FULL TIME / 52 C JUNIOR ACCOUNTANT STRAND ASSOCIATES CONSULTING CHAUFFEUR C HEFTRUCKCHAUFFEURS OPERATOR OPERATOR COMPOUNDING REACHTRUCK CHAUFFEUR ADMINISTRATIE - LOKETBEDIENDEN ALL-ROUND BEDIENDE BEDIENDE MECHANISCH TEKENAAR BEDIENDE MRP CONTROLLER BEDIENDE OPSTELLER ONDERHOUDSDOSSIERS CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE (M/V) DYNAMISCHE LOKETBEDIENDE MANAGEMENT TRAINEES BIJ KATOENNATIE TECHNISCH BEDIENDE DATAMANAGER 2 TECHNICI SYNERGIE INTERIM WAASLANDHAVEN HEFTRUCKCHAUFFEUR SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE MAGAZIJN SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT ONDERHOUDSTECHNICUS SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT SILO OPERATOR SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT ACCOUNTANT HAVEN ANTWERPEN USG FINANCIAL FORCES ANTWERPEN TEMSE AUTOVERKOPER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES SINT-NIKLAAS ERVAREN B2B VERTEGENWOORDIGER (S) / ACCOUNT MANAGER (S) NEW BUSINESS ADVER-ONLINE B.V. ADMINISTRATIEF BEDIENDE MET KENNIS FRANS AGO JOBS & HR LOKEREN ADMINISTRATIEF BEDIENDE AANKOOP AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS ADMINISTRATIEF BEDIENDE MET GOEDE KENNIS FRANS AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS JUNIOR SALES ANALYST AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS MEDEWERKER PURCHASE SUPPORT AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS JUNIOR SALES ANALYST CONWAY - THE CONVENIENCE COMPANY NV 2 MEDEWERKERS BEREIDEN VAN CHARCUTERIE PRODUKTEN / 14 C ADMINISTRATIEF BEDIENDE PROJECTOPVOLGING / 14 C CHAUFEUR C M/V / 14 C HULPKELNER REGIO SINT NIKLAAS / 74 C MONTEUR STAALBOUW SYNERGIE CONSTRUCT PRODUCTION COÖRDINATOR CHAUFFEUR B / SPRINTER NL/FR CHAUFFEUR C/CE CHAUFFEUR CE JUNIOR SALES ANALYST LOGISTIEK INKOPER MAGAZIJNIER MEDEWERKER PURCHASE SUPPORT ONDERHOUDSTECHNIEKER - VOEDING POLYVALENTE ARBEIDERS PRODUCTIEMEDEWERKERS REACHTRUCKCHAUFFEUR TIGLASSER VISUELE CONTROLEUR - 2 PLOEGEN (POOLVORMING)

44 Jobs in Oost-Vlaanderen BAZEL SUPPLY CHAIN MEDEWERKER (KRUIBEKE) / 100 C PLAATSER GLAS SYNERGIE CONSTRUCT INPAK(ST)ER SYNERGIE INTERIM ANTWERPEN AFWISSELENDE JOB ALS MAGAZIJNIER/PRODUCTIEMEDEWERKER MET AANTREKKELIJK UURROOSTER BOEIENDE JOB ALS BUITENDIENSTMONTEUR DOUCHEDEUREN MONTEUR BUITENDIENST MONTEUR CONSTRUCTIES TECHNIEKER BUITENDIENST VERANTWOORDELIJKE PRODUCTIELIJN VOEDINGSTRANSPORT, RIJBEWIJS C BEDIENDE: STERK ADMINISTRATIEF PROFIEL VOOR DE TECHNISCHE DIENST KWALITEITSVERANTWOORDELIJKE VOEDING SALES ENGINEER / PRODUCTMANAGER TECHNISCH COMMERCIEEL BEDIENDE VERTEGENWOORDIGER ZONEVERANTWOORDELIJKE LIJNVERANTWOORDELIJKE CHOCOLADE SYNERGIE INTERIM SCHOTEN DRAAIER SYNERGIE INTERIM ZWIJNDRECHT DAKNAM (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER - LOKEREN - DRINGEND (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER - LOKEREN CONSTRUCT (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE PLANNER ( M/V) ADEC SPORT PROJECTLEIDER ADEC SPORT OPERATOR VOLCONTINU AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS BOTSABSORBEERDER MET RIJBEWIJS C AGO JOBS & HR LOKEREN COMMERCIEEL PROJECTINGENIEUR (M/V) AGO JOBS & HR LOKEREN INSTALLATEUR/SERVICE LASERSNIJMACHINES AGO JOBS & HR LOKEREN KWALITEITSWISSELAAR TE LOKEREN AGO JOBS & HR LOKEREN LASSER AGO JOBS & HR LOKEREN MEESTERGAST LASSER/MONTEERDER OP WERVEN AGO JOBS & HR LOKEREN MEESTERGAST PIJPFITTER HVAC AGO JOBS & HR LOKEREN TECHNISCH TEKENAAR M/V AGO JOBS & HR LOKEREN ERP OFFICER AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS COMMERCIEEL BEDIENDE MET STERKE TECHNISCHE KENNIS / 100 C GEZOCHT: GRONDWERKER MET RIJBEWIJS C / 6 C CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL SEARCH & SELECTION GENT ONDERHOUDSTECHNIEKER (M/V) START PEOPLE ANTWERPEN STORINGSTECHNIEKER HVAC (M/V) START PEOPLE ANTWERPEN CALLCENTER MEDEWERKERS (M/V) ERVAREN HALFAUTOMAAT- EN BAGUETLASSER (M/V) LEERGIERIGE MAGAZIJNIER (BEDIENDE) M/V MACHINE OPERATOR CHEMISCHE SECTOR M/V PRODUCTIEMEDEWERKER DAGPLOEG (M/V) TECHNIEKER (M/V) ONDERHOUDSTECHNIEKER (M/V) START PEOPLE INHOUSE BAKKERIJ ROELANDT LOKEREN 4 CUSTOMER SERVICE MEDEWERKERS LOKEREN START PEOPLE LOKEREN SLAGER/UITBENER TECHNISCH PRODUCTIEMEDEWERKER (HULP)ELECTRICIEN M/V ALLROUND WINKELMEDEWERKER BAKKERIJ COMMERCIEEL-TECHNISCH MEDEWERKER ELEKTRICIEN ELEKTRICIEN ELEKTROMECANICIEN 2 OF 3 PLOEGEN ERVAREN ELEKTRICIEN ERVAREN HALFAUTOMAAT-EN BAGUETLASSER GEDREVEN TECHNICUS GEMOTIVEERDE EXTRUDEUR VOLCONTINU HANDLANGER CHAUFFEUR C HEFTRUCKBESTUURDER INDUSTRIËLE ZANDSTRALER/PISTOOLSCHILDER LASSER MONTEERDER LASSER/MONTEERDER LIJNVERANTWOORDELIJKE VOEDING MEESTERGAST PIJPFITTER MONTEUR MONTEURS OP WERVEN ONDERHOUDSELECTRICIENS ONDERHOUDSTECHNICUS IN 2-PLOEGEN ONDERHOUDSTECHNICUS MACHINEPARK OPERATOR VOEDING - SMELTER ORDERPICKER/INPAKKER PRODUCTIE ARBEIDER 2 PLOEGEN PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE PROJECTLEIDER / WERFLEIDER PROJECTLEIDER METAALCONSTRUCTIE PROJECTLEIDER WALLONIË SCHRIJNWERKER SERVICE TECHNIEKER MET DAGUREN SERVICE-TECHNICUS SERVICETECHNICUS REGIO LOKEREN OF AALST & BRUSSEL SLAGER/UITBENER TEAMCOÖRDINATOR ONDERHOUD TECHNIEKER TECHNISCH GESCHOOLDEN TECHNISCH PRODUCTIEMEDEWERKER VOLTIJDSE KOK WAREHOUSE SUPERVISOR OPERATOR 2 PLOEGEN DE KLINGE DIRECTIEASSISTENT SALES SUPPORT (M/V) MONTEUR AIRCO S SYNERGIE CONSTRUCT HANDLANGER MET KENNIS ELEKTRICITEIT MEDEWERKER TUINONDERHOUD IN BIJJOB BAKKER-OPERATOR MAGAZIJNBEHEERDER MEDEWERKERS BEENHOUWERIJ MEDEWERKERS INPAK VOEDING - VROEGE PLOEG MONTEUR OP VERPLAATSING MOERBEKE-WAAS PLAATSER : CV & SANITAIR MEDEWERKER SUPERMARKT M/V VERKOOPSTER (M/V) KEMZEKE KLANTVERANTWOORDELIJKE RUSLAND PRODUCT MANAGER HONG KONG & SHANGAI POSTMEDEWERKER - UITREIKER WAASLAND PRODUCTIEARBEIDER (POOLVORMING) SERVICEMONTEUR APPELS SYNERGIE CONSTRUCT COMMERCIËLE UITZENDCONSULENT(E) DENDERMONDE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE AUTOCAD TEKENAAR MECHANISCHE CONSTRUCTIES (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DENDERMONDE SOFTWARE-ONTWIKKELAAR JAVA (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DENDERMONDE HULPKOK GASTRONOMISCH RESTAURANT FULL TIME TE DENDERMONDE / 74 C INTERNATIONAL PROCESS ENGINEER DENDERMONDE PLUS PROFILES VILVOORDE ADMINISTRATIEF BEDIENDE VERZENDING LATE PLOEG(M/V) CHAUFFAGIST (M/V) COMMERCIEEL BINNENDIENST MEDEWERKER MET KENNIS DUI GEMOTIVEERDE MAGAZIJNIER (M/V) GEMOTIVEERDE TELECOMVERKOPER (M/V) LIFTTECHNIEKER (M/V) MEDEWERKER DISPATCH VASTE NACHT (M/V) MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V) ORDERPICKERS VOOR EANDIS (M/V) POLYVALENTE OPERATOR VASTE NACHT OF 2 PLOEGEN(M/V) SANITAIR TECHNIEKER (M/V) DAKWERKER GEZOCHT! SYNERGIE CONSTRUCT LEIDINGGEVENDE DAKWERKERS SYNERGIE CONSTRUCT SCHRIJNWERKER - GEVELBEKLEDING SYNERGIE CONSTRUCT RECEPTIONIST(E) STUDENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (TOT MAART 2013) AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE ELEKTRISCH ONDERHOUD AFDELINGSVERANTWOORDELIJKE MECHANISCH ONDERHOUD CHAUFFEUR CE+ADR CNC DRAAIER COMMERCIEEL ASSISTENT COMMERCIEEL BEDIENDE BINNENDIENST COMMERCIEEL-TECHNISCH BEDIENDE ELEKTROTECHNICUS GLASVEZELLASSER HALF-AUTOMAAT LASSER TE DENDERMONDE ICT SOFTWARE DEVELOPER INTERNE AUDITOR JUNIOR ASSISTENT MAINTENANCE MANAGER LASSER HALF-AUTOMAAT MACHINEBEDIENERS MET PIT MAGAZIJNIER MET RIJBEWIJS CE MANAGEMENT ASSISTANT PRODUCTIEPLANNING MEESTERGAST CENTRAAL ATELIER METAALBEWERKER/LASSER ONDERHOUDSTECHNIEKERS REGIO VLAANDEREN OPERATIONAL QUALITY ENGINEER OPERATOR 5-PLOEGEN OPERATOREN PARTTIME PLOEGASSISTENT 7-PLOEGEN PRODUCTIELEIDER IN 7-PLOEGENSYSTEEM PRODUCTIEMEDEWERKER DENDERMONDE PRODUCTIEMEDEWERKER PARTTIME - VASTE LATE PLOEG PRODUCTIEPROCES INGENIEUR RESIDENT ENGINEER SCHILDER/BEITSER STAALLASSER / METAALBEWERKER STORINGSTECHNICUS STUDENT RECEPTIONIST TEAMLEADER EXPEDITIE TECHNISCH BEDIENDE VERKOOPSADVISEUR WERKVOORBEREIDER IN DENDERMONDE WERKVOORBEREIDER/PRODUCTIEPLANNER LASSER VERCO MONTEUR VERCO TEKENAAR /CALCULATOR VERCO HAMME (O.-VL.) DEVELOPER C# (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DENDERMONDE PARTTIME VERKOPER TE HAMME AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS VERKOPER(STER) DOE-HET-ZELF AGO JOBS & HR SINT-NIKLAAS ASSISTENT MEESTERGAST (M/V) BALIEMEDEWERKER BOUWSECTOR MAGAZIJNSMEDEWERKER (M/V) POLYVALENT ADMINISTRATIEF/COMMERCIEEL BEDIENDE (M/ TECHNISCH - COMMERCIEEL BEDIENDE (M/V) TOONZAALVERKOPER (M/V) MEDEWERKER SCHOONMAAK SYNERGIE CONSTRUCT CHAUFFEUR C / AFLEVERAAR POLYVALENTE ELECTROMECHANICUS TE HAMME STUDENT TECHNICUS MASSEMEN COMMERCIËLE UITZENDCONSULENT(E) WETTEREN (M/V) ACCENT CONSTRUCT WETTEREN BORDENBOUW AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS ELECTRICIEN AGO JOBS & HR GENT ARBEIDERS LABORANT CHEMIE TE WETTEREN (2 PLOEGEN) VERANTWOORDELIJKE FYSISCH LABO AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN PLOEGCHEF AGO JOBS & HR MENEN SUPERVISOR SUPPLY CHAIN (M/V) / 100 C TOONZAALVERKOPER TUIN %26 INTERIEURARTIKELEN SCHOTEN / 127 C VASTE JOB: TOONZAALVERKOOP HOME / 100 C PURCHASING MANAGER CHEMICALS (M/F) ORA-RKM ELEKTRICIEN RPC SUPERFOS HALFTIJDS ANALYTISCH BOEKHOUDER RPC SUPERFOS TECHNISCHE OPERATOREN RPC SUPERFOS 2ND LINE SUPPORT & TECHNICAL TESTER GEMOTIVEERDE KABLEURS (M/V) INDUSTRIEEL INGENIEUR - ONTWERPAFDELING TIJDELIJKE REISAGENT (M/V) VERPLEEGKUNDIGE ZORGKUNDIGE VERPLEEGKUNDIGE (WETTEREN) SYNERGIE INTERIM OFFICE ANTWERPEN VLIEGEND VERKOPER CHAUFFEUR C CNC DRAAIER-FREZER ENTHOUSIASTE POSTUITREIKERS ERVAREN MAGAZIJNIER FLEXIBELE MAGAZIJNIER GEMOTIVEERDE INPAKKER DAGWERK REGIO WETTEREN INPAKKER TWEE PLOEGEN REGIO WETTEREN MACHINE OPERATOR IN DAGPLOEG METAALARBEIDER MEUBELMAKER MONTEUR SCHAKELKASTEN NAUWKEURIGE ATELIERMEDEWERKER OPERATOR MACHINALE AFDELING OPERATOR PRINTAFDELING ORDERPICKER PART TIME SCHOONMAAKMEDEWERKER PARTTIME VERKOOPSMEDEWERKER KLEDINGZAAK REACHTRUCKCHAUFFEUR 2 PLOEGEN TECHNISCHE OPERATOR VERANTWOORDELIJKE LOGISTIEK & PLANNING VIO HR DYNAMISCHE HULPBOEKHOUDER MET KENNIS VAN ZWEEDS EN/OF DEENS WALTERS PEOPLE ZELE LOGISTIEK TEAMLEADER / CLUSTER COORDINATOR TE ZELE CUSTOMER SERVICE MET KENNIS TRANSPORTDOCUMENTEN / 100 C INTERNE SALES ASSISTANT / 100 C LOGISTIEKE EXPORT ADMINISTRATOR M/V (WAASLAND) / 100 C ACCOUNT MANAGER PWM (PACKAGING WASTE MANAGEMENT) (M/V) MARTENS & BRIJS CHAUFFEUR C/ MONTEUR INDUSTRIEEL REINIGER (M/V) POLYVALENTE DECORATEUR (M/V) POLYVALENTE PRODUCTIEMEDEWERKER (M/V) POLYVALENT BEDIENDE AANKOOPDIENST START PEOPLE INHOUSE BAKKERIJ ROELANDT LOKEREN ADMINISTRATIEF/COMMERCIEEL BEDIENDE CUSTOMER SERVICE PROFESSIONAL HEFTRUCKER 2 PLOEGEN MAGAZIJNCOÖRDINATOR MAGAZIJNIER ORDERPICKER/MAGAZIJNIER TECHNISCHE PROFIELEN WAREHOUSE COÖRDINATOR PARTTIME SERVICETECHNIEKER COMMERCIEEL & ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NL ZELE - VOLTIJDS VERA INTERIM ANTWERPEN COMMERCIEEL & ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NL ZELE - VOLTIJDS VERA INTERIM PLUS GENT WAASMUNSTER VASTE JOB: ONDERHOUDSTECHNIEKER VLAAMS-BRABANT / 78 C VASTE JOB: STORINGSTECHNIEKER / 78 C VERKOPER ZELFBOUWPAKKETTEN M/V RUBAN ZELFBOUW SCHADEBEHEERDER VERZEKERINGEN (M/V) BUGGENHOUT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DENDERMONDE PROJECTLEIDER METAALCONSTRUCTIES (M/V) ACCENT SELECT SERVICES DENDERMONDE HVAC TECHNIEKER TE BUGGENHOUT KLUSJESMAN / PLAATSER KACHELS MAGAZIJNMEDEWERKER/WINKELBEDIENDE BUGGENHOUT TECHNICUS SCHELLEBELLE JURIDISCH MEDEWERKER (M/V) KALKEN LEGAL ASSIST KWALITEITSCONTROLEUR VOOR GROEIEND TEXTIELBEDRIJF WERKVOORBEREIDER CAD TEKENAAR DENDERBELLE PRODUCTIE-OPERATOR 3 PLOEGEN - LEBBEKE ELEKTROMECHANICUS ONDERHOUDSELECTRICIEN PRODUCTIEMEDEWERKER 3 PLOEGEN AALST UITZENDCONSULENTE (M/V) CAM PROGRAMMEUR (M/V) QUALITY ENGINEER (M/V) TECHNISCH ADVISEUR NA-VERKOOP (M/V) QUALITY ENGINEER TE AALST VERKOOPMEDEWERKER FASHION/KASSA FT/PT VERKOOPMEDEWERKER TRAVEL VERKOOPMEDEWERKER TREKKING/SKI VERKOPER SHOWROOM OF FLEET ACCENT INDUSTRY SERVICES AALST ACCENT SELECT SERVICES AALST ACCENT SELECT SERVICES AALST ACCENT SELECT SERVICES AALST AGO JOBS & HR LOKEREN AGO JOBS & HR LOKEREN AGO JOBS & HR LOKEREN ANDRESS CONSULTING & PARTNERS

45 Jobs in Oost-Vlaanderen HR BUSINESS PARTNER MET UITSTEKENDE PEOPLE MANAGEMENT SKILLS DEBROUWER CONSULTING JUNIOR FINANCIAL CONTROLLER (M/V) / 100 C JUNIOR SUPPLY CHAIN COORDINATOR / 100 C OPERATOR VOLCONTINU SYSTEEM AALST / 391 C SHOWROOMVERKOPER (M/V) / 48 C TOONZAALVERKOPER / 40 C WAREHOUSE TEAMLEADER (M/V) / 100 C COÖRDINATOR PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG MOB VNZ MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST (M/V), CAMPUS AALST OLV ZIEKENHUIS KEY ACCOUNT MANAGER PROFILE GROUP PROJECTLEIDER PROFILE GROUP KLUSJESMAN (M/V) PRODUCT MANAGER FOOD AANSLUITERS GAS & ELEKTRICITEIT (REGIO AALST) SYNERGIE INTERIM WILRIJK 2ND LINE SUPPORT CONSULTANT USG INNOTIV DYNAMISCHE ASSISTENT BOEKHOUDER WALTERS PEOPLE TENDERINGENIEUR MILIEUWERKEN JAN DE NUL PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE VASTE NACHT! (M/V) ACCENT SELECT SERVICES AALST VERKOPER NEARLY NEW CARS ANDRESS CONSULTING & PARTNERS KANTOORVERANTWOORDELIJKE GROEP KVLV - LANDELIJK DIENSTENCOÖPERATIEF CNC DRAAIER FREEZER / 391 C ELEKTROMECHANIEKER KOELTECHNIEK / 391 C ONDERHOUDSTECHNIEKER / 391 C SERVICETECHNICUS / 20 C TEAM COACH PRODUCTIE / 391 C MATRIJZENSLIJPER OPERATOR 2 PLOEGEN OF VASTE NACHTPLOEG OPERATOR NABEWERKING OPERATOR VERPAKKING MET TECHNISCHE ACHTERGROND PERSOPERATOR PRODUCTIE OPERATOR 3 PLOEGEN PRODUCTIE OPERATOR 3 PLOEGEN PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE RUBBERSLIJPER APPELTERRE-EICHEM (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER NINOVE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE COMMERCIËLE UITZENDCONSULENT(E) NINOVE (M/V) ACCENT SALES SUPPORT CENTER ROESELARE DIRECTEUR CC SELECT MEUBELMAKER / 40 C MEUBELMAKER / 40 C PISTOOLSCHILDER / 40 C PLOEGLEIDER / 40 C POLYVALENT MEDEWERKER / 40 C VASTE JOB: TOONZAALVERKOPER HOME / 100 C VERKOPER/TOONZAALMANAGER (23564) VLIEGEND VERKOPER (23564) AAIGEM ASSISTENT PROJECTLEIDER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES AALST ASSISTENT WERFLEIDER (M/V) ACCENT SELECT SERVICES AALST CUSTOMER SERVICE - INTERNAL SALES PROFESSIONAL / 100 C OPERATOR EXTRUSIE SYNERGIE INTERIM EVERGEM ERVAREN ONDERHOUDSTECHNICUS VOOR STABIEL BEDRIJF FIELD SALES REPRESENTATIVE FIELD SERVICE TECHNICIAN MACHINEBEDIENAAR IN DE METAALSECTOR MONTEERDER ORDER ENGINEER PRODUCT ASSURANCE & RELIABILITY ENGINEER TECHNIEKER - MECHANIEKER TECHNISCHE MACHINEBEDIENAAR MET ERVARING IN DRAAIEN, FREZEN EN BOREN SALES ENGINEER (REF JC ) VECTIS DENDERHOUTEM SCHRIJNWERKER / 20 C FACILITY MANAGER (H/F) MANAGEMENT ASSISTANT (M/V) MEDEWERKER BACK OFFICE (M/V) POLYVALENT TECHNIEKER DENDERHOUTEM POLYVALENT TECHNICUS IN DENDERHOUTEM POLYVALENT TECHNIEKER DENDERLEEUW MAGAZIJNIER MET KENNIS ELEKTRICITEIT GERAARDSBERGEN INTERNAL SALES MEDEWERKER BAVEGEM KWALITEITSVERANTWOORDELIJKE BIJ INEXCO ONDERHOUDSTECHNIEKER 2-PLOEGEN OPERATOR BEWERKING/ PLOEGCHEF 2-PLOEGEN OPERATOR BLAASEXTRUSIE 2-PLOEGEN MONTEUR (M/V) ERVAREN OPERATOR VOOR BLAASAFDELING HERZELE INGENIEUR STABILITEIT (M/V) DEFTINGE DESKUNDIGE FINANCIËLE ZAKEN RONSE PASS SELECTIE PASS SELECTIE PASS SELECTIE SYNERGIE INTERIM SCHOTEN SYNERGIE INTERIM WILRIJK ADVER-ONLINE B.V. ACCENT SELECT SERVICES AALST A&S SOLUTIONS BVBA ALGEMEEN DIRECTEUR VERANDA CONSTRUCT A&S CAREERS MECANICIEN (M/V) ACCENT INDUSTRY SERVICES OUDENAARDE MAGAZIJNIER OPERATOR MET KENNIS MECHANICA PLAATSERS VERANDA S REGIO MEERHOUT SPUITER CARROSSERIE TECHNISCH TEKENAARS - PRODUCTVOORBEREIDERS AANKOPER AGO JOBS & HR WAREGEM JUNIOR SALES MANAGER ALSICO GERANT VOLANT- CDI (H/F) / 131 C ORDERPICKER / MAGAZIJNIER / 22 C TELESALES / 22 C NEUROLOGISCHE AFDELING VRAAGT PROJECTVERPLEEGKUNDIGE! PAUWELS CONSULTING SP LOCOMOTORISCHE REVALIDATIE ZOEKT EEN GEMOTIVEERDE VERPLEEGKUNDIGE VOOR BOEIEND PROJECT PAUWELS CONSULTING TIJDELIJKS DIENSTHOOFD GEZOCHT VOOR UITDAGEND PROJECT BINNEN DE AFDELING MOBIELE EQUIPE PAUWELS CONSULTING CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER TE RONSE SECRETARY PLUS KORTRIJK CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER TE RONSE SECRETARY PLUS KORTRIJK CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER TE RONSE SECRETARY PLUS KORTRIJK ERVAREN SALES ASSISTANT REGIO RONSE SECRETARY PLUS KORTRIJK MONTEURS BUITENDIENST - REGIO MEERHOUT (M/V) START PEOPLE MOL RESPONSABLE DE RAYON FRUITS ET LÉGUMES TALENTFINDER ELENE VERPLEEGKUNDIGE (ZOTTEGEM) SYNERGIE INTERIM OFFICE ANTWERPEN ZORGKUNDIGE (ZOTTEGEM) SYNERGIE INTERIM OFFICE ANTWERPEN VERPLEEGKUNDIGE ZORGKUNDIGE ZORGKUNDIGE INPAKMEDEWERKER MONTEURS/ASSEMBLAGEMEDEWERKERS MET TECHNISCHE VOORKENNIS SERVICE TECHNIEKER BERCHEM (O.-VL.) SYSTEEMBEHEERDER AGO JOBS & HR KORTRIJK BEDIENDEN PLOEGCHEF HEFTRUCKCHAUFFEURS REGIO DEINZE/KRUISHOUTEM MAGAZIJNIER/HEFTRUCKCHAUFFEUR (DAG) OPERATOR (NACHTPLOEG) INTERIEUR VORMGEVER/WERFLEIDER BEVERE BROUWER (M/V) ACCENT FOOD SERVICES OUDENAARDE ASSISTENT PLOEGCHEF 2-PLOEGEN CHAUFFEUR CE INTERN TRANSPORT / MAGAZIJNIER OPERATOR AFWERKING KUNSTSTOF VASTE WEEKENDPLOEG BELETTERAAR CHAUFFAGIST TE OUDENAARDE! COMMERCIEEL BEDIENDE TIJDELIJK KOERIER MET C-RIJBEWIJS TE OUDENAARDE! LOGISTIEK BEDIENDE MANAGEMENT ASSISTENT (HORECA-RETAIL) MONTEUR MET ERVARING OFFSETDRUKKER SPEEDMASTER 52/2 KL + DEGEL EN CYLINDER OPERATOR 3-PLOEGEN OPERATOR EXTRUSIE 3-PLOEGEN TECHNIEKER 5-PLOEGEN TECHNISCH ADMINISTRATIEF BEDIENDE TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER BUITENDIENT/WALLONIË JUNIOR SERVICE ENGINEER ANDRESS CONSULTING & PARTNERS SENIOR SERVICE ENGINEER ANDRESS CONSULTING & PARTNERS AREA SALES MANAGER ADHESIVE EUROPA DEBROUWER CONSULTING INTERNATIONAL SALES MANAGER DEFENSIE EN MILITAIR DEBROUWER CONSULTING SENIOR HARDWARE DESIGN ENGINEER MET DE AMBITIE EN POTENTIE OM EEN TEAM TE LEIDEN DEBROUWER CONSULTING ASSISTANT SHOPMANAGER / 100 C BEDIENDE AANKOOP EN BOEKHOUDING / 22 C HEFTRUCKCHAUFFEUR / 22 C MONTEUR KUNSTSTOF PLUS UITZENDKRACHTEN AALST DOSSIERBEHEERDER/ ACCOUNTANT SBB PMO OFFICER SEARCH & SELECTION GENT UITZENDCONSULENT (M/V) OUDENAARDE START PEOPLE HR PLOEGCHEF SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN PROCESINGENIEUR SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN PROJECTLEIDER SYNERGIE CAREERS WEST-VLAANDEREN ASSISTENT BEDIENINGSMAN COMPOUNDS BACKINGMAN (= INPAK EN HEFTRUCK)(15636) ELEKTRICIEN INPAKKER/HEFTRUCKER MECHANICIEN (23457) OPERATOR SCHUIMTAFEL (15636) OPERATOR/PLOEGCHEF (15636) OPROLLER/COMPUTER (15636) PRODUCTIEMEDEWERKER PRODUCTIEMEDEWERKER PRODUCTIEMEDEWERKER 2PLOEGEN PRODUCTIEOPERATOR (VASTE NACHT) PRODUCTION WORKER TECHNIEKER TECHNISCH AANKOPER ELEKTRICIEN - 2 PLOEGEN ELEKTROMECANICIEN VASTE NACHTPLOEG INPAKKER/HEFTRUCKBESTUURDER JUNIOR RESEARCHER PAPIERCOATLABO M/V MACHINEBEDIENER 2 PLOEGEN MACHINEBEDIENER VASTE NACHT MECANICIEN 2 PLOEGEN OPERATOR SCHUIMTAFEL - 2PLOEGEN PRODUCTIEARBEIDER BROUWER POLYVALENT BOEKHOUDBEDIENDE ANONIEM HUISE ALL-ROUND BAKKERIJ MEDEWERKER (M/V) ACCENT FOOD SERVICES OUDENAARDE ORDERPICKING TEXTIEL TECHNIEKER OPERATOR PLOOIAFDELING / 22 C VERKOPER (M/V) / 22 C VERKOOPSTER/VERKOPER BAKKERIJ HUISE (KRUISHOUTEM) CHAUFFEUR C MAGAZIJNIER MAGAZIJNMEDEWERKER- PICK & PACK MECANICIEN 3 PLOEGEN LOGISTIEK SUPERVISOR INBOUND & OUTBOUND TE GENT-ZEEHAVEN AGO JOBS & HR GENT-ZEEHAVEN BETONARBEIDER WEVER AANDRAAIER 2-PLOEGEN TE KRUISHOUTEM AGO JOBS & HR WAREGEM ELECTRICIEN 2-PLOEGEN TE KRUISHOUTEM AGO JOBS & HR WAREGEM MAGAZIJNIER 2 PLOEGEN TE WAREGEM AGO JOBS & HR WAREGEM MECHANIEKER DAG TE KRUISHOUTEM AGO JOBS & HR WAREGEM OPERATOR EXTRUSIE 2-PLOEGEN TE KRUISHOUTEM AGO JOBS & HR WAREGEM OPERATOR EXTRUSIE WEEKEND TE KRUISHOUTEM AGO JOBS & HR WAREGEM OPERATOREN HEATSET 3-PLOEGEN TE KRUISHOUTEM AGO JOBS & HR WAREGEM STUKAFTREKKER TEXTIEL 2-PLOEGEN TE KRUISHOUTEM AGO JOBS & HR WAREGEM TECHNIEKER ELEKTRICITEIT TE KRUISHOUTEM AGO JOBS & HR WAREGEM TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE WEEKEND TE KRUISHOUTEM AGO JOBS & HR WAREGEM WEVER 2-PLOEGEN TE KRUISHOUTEM AGO JOBS & HR WAREGEM WEVER MET ERVARING 2-PLOEGEN TE KRUISHOUTEM AGO JOBS & HR WAREGEM WEVER/GETOUWKUISER TE KRUISHOUTEM AGO JOBS & HR WAREGEM AANKNOPER AANKNOPER BOBIJNOPZETTER (2 PLOEGEN) (23457) GARENAANVOERDER (23780) HULPELEKTRICIEN (16799) JOBSTUDENTEN BELSPEED KRUISHOUTEM (21137) KWALITEITSCONTROLEUR(23780) MAGAZIJNMEDEWERKER (21137) MEDEWERKER LATEXEERSTRATEN(22283) ONDERHOUDSMECANICIEN PLOEGCHEF LATEXEERSTRATEN (22283) PRODUCTIEARBEIDER REACHTRUCKCHAUFFEUR (21137) SERVICE TECHNIEKER TEAMLEADER (21137) WEEFSELINSPECTIE WEVER WEVER (23780) AANKNOPER ELECTRICIEN (2 PLOEGEN) ELEKTRICIEN ELEKTRICIEN (2 PLOEGEN) GARENAANVOERDER - 2 PLOEGEN HEFTRUCKBESTUURDER MECANICIEN - NACHTPLOEG MECHANICIEN MECHANIEKER MECHANIEKER - VASTE NACHT MEDEWERKER LATEXAFDELING - 2 PLOEGEN OPERATOR BOOMMACHINE OPERATOR TEXTIEL PLOEGCHEF - NACHT PLOEGCHEF - WEEKEND PLOEGCHEF 2 PLOEGEN PLOEGCHEF LATEXEERSTRATEN - 2 PLOEGEN/NACHTPLOEG WEEFSELCONTROLE WEVER HULPELEKTRICIEN OPENBARE VERLICHTING SYNERGIE INTERIM WILRIJK KRAANMAN-MONTEUR OPENBARE VERLICHTING (RIJBEWIJS C) SYNERGIE INTERIM WILRIJK SALES MANAGER TALENTFINDER TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE WEEKEND TALENTFINDER MEESTERGAST VINDEVOGEL NV MEESTERGAST VINDEVOGEL NV MEESTERGAST VINDEVOGEL NV ELSEGEM AUTOTECHNOLOOG/ELEKTRO-MECHANIEKER AUTOMECHANIEKER REGIO WAREGEM AGO JOBS & HR WAREGEM LASSER / PLAATBEWERKER REGIO WAREGEM AGO JOBS & HR WAREGEM ASTENE (ELEKTRO)MECHANICAL SERVICE / INSTALLATION ENGINEER ADMINISTRATOR BOEKHOUDING (ZWANGERSCHAPSVERVANGING TOT 04/02/2013) AUTOMOTIVE MEDEWERKERS PRODUCTIE BANDENMONTEUR BEDIENDE BOEKHOUDING PARTTIME BIJVERDIENSTE ZATERDAGWERK EN BRUGDAGEN BUSINESS PROJECT ADVISOR COMMERCIEEL MEDEWERKER DIEREN DATACROSS ADVISOR DATACROSS ADVISOR - PRIJSLIJSTEN ELEKTROMECHANIEKER BINNENDIENST (WAREGEM) ELEKTROMECHANIEKER BUITENDIENST ( REGIO LIMBURG) INTERNAL SALES ADVISOR BENELUX-ACCESSOIRES & HANDLING EQUIPMENT INTERNAL SALES ADVISOR DUITSLAND INTERNATIONAL SALES MANAGER JUNIOR PRODUCT MANAGER DUIVENPRODUCTEN KEY ACCOUNT ADVISOR UK / IRELAND LABOVERANTWOORDELIJKE QUALITY ENGINEER LASSER DAGWERK LOGISTIEK MEDEWERKER MAGAZIJNIER/ORDERPICKER MECHANICAL DESIGN ENGINEER MECHANIEKER HYDRAULISCHE COMPONENTEN MECHANIEKER LEVERING MACHINES (WAREGEM) MECHANIEKER LEVERING MACHINES (WAREGEM) MECHANIEKER ONDERDELEN - HYDRAULISCHE COMPONENTEN MEDEWERKER INGANGSCONTROLE WISSELSTUKKEN MEDEWERKER PREVENTIEDIENST MEDEWERKER PRODUCTIE MEDEWERKER PRODUCTIE MEDEWERKER PRODUCTIE NAAISTER ONDERHOUDSMEDEWERKER

46 46 INDEX De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant. ADMINISTRATIE Administratieve Medewerkers Vlaams Energiebedrijf via Jobpunt Vlaanderen 14 Projectleider Modulaire Bouw De Meeuw via Mercuri Urval 35 Toezichthouder Marktwerking Vreg via Jobpunt Vlaanderen 15 Verantwoordelijke Onderhoud Christelijke Mutualiteit 29 Medewerker Sociaal Infopunt Stad Antwerpen 21 Ontvanger Gemeente Maldegem 11 Projectmanager Preventief Gezondheidsbeleid Seco via Mercuri Urval 35 Sportieve Afdelingsmanagers Decathlon 25 Meer info in Jobat. Universiteit Antwerpen Kies voor een carrière bij een kenniscentrum met 4000 medewerkers. Gemeente Kraainem 16 Management Assistant Christelijke Mutualiteit 29 Soubry via Verdonck Personeelsmanagement 27 FINANCIEEL Stad Antwerpen 21 Stadssecretaris Stad Aalst 17 Nog meer jobs? Managementassistent Business Analist Taalcoach Vlaams Energiebedrijf via Jobpunt Vlaanderen 14 COMMUNICATIE Redacteur Corelio 10 CREATIEF Graphic Designer Fil Rouge 28 DIRECTIE Commercieel Directeur Haribo via Michael Page International 48 Directeur Operations Colfridis via Mercuri Urval 35 Quality Director Europe Syncreon via Mercuri Urval 35 ENGINEERING Aankoop Manager Strategische Grondstoffen Soubry via Verdonck Personeelsmanagement 27 Ingenieur Droge Infrastructuur Havenbedrijf Gent 12 Ingenieur Natte Infrastructuur Havenbedrijf Gent 12 Process Development Engineer DuPont via Michael Page International 48 Project Manager Colfridis via Mercuri Urval 35 Christelijke Mutualiteit 29 Senior Credit Collector Colfridis via Mercuri Urval 35 HR Human Resources Business Partner Christelijke Mutualiteit 29 Human Resources Compensations & Benefits Christelijke Mutualiteit 29 Human Ressources Expert Stad Antwerpen 21 ICT Freelance Online Designer Fil Rouge 28 Manager Operaties Cipal-Groep 13 JURIDISCH Economist/Jurist Instituut Van De Bedrijfsrevisoren 29 Jurist Instituut Van De Bedrijfsrevisoren 29 MARKETING Research Marketeer Corelio 30 OVERHEID Klantverantwoordelijke Groen Stad Antwerpen 21 Stad Antwerpen 21 TECHNIEK Technisch Adviseur Bakkerijschool Ter Groene Poorte 27 VERKOOP Account Manager ROB-TV 10 Account Managers Van Leeuwen Buizen België 36 Business Development & Portfolio Manager Cipal-Groep 13 B2B Account Manager Maes Textiles via Verdonck Personeelsmanagement 27 Commercieel Afgevaardigde Group Galloo Recycling via Verdonck Personeelsmanagement 29 Commercieel Medewerker Corelio 30 International Business Developer Varo via Michael Page International 48 International Business Development Manager Cipal-Groep 13 Marketing & Sales Manager Christelijke Mutualiteit 29 Sales & Marketing Medewerker Colfridis via Mercuri Urval 35 Op jobat.be vind je jobs C O L O F O N A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: Sales tel: Fax: Management team - Sales & marketing director: Patrick Boon - Online development manager: Marc Van de Woestijne - Financieel manager: Jos Vandersmissen - Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Management assistant: Chantal De Saveur Sales nationaal - Sales managers: Johan Moors, Kim Vergaelen - Key account managers: Nils Dero, Tom Vanpraet, Magali De Sutter, Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Catherine Bodarwé - Online consultants: Tim Migom, Frederik Vandenheede - Account advisors: Sabrina Pinxten, Ine Mannaerts Client services - Sales manager: Roxanne De Ryck - Account advisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Audrey Aelbrecht, Wim Annys, Kelly De Troy, Heidi Van Dael, Julien Karger, Séverine Hazaer, Jonas De Wael Customer care & sales support - Manager operations : Marcos Muino Naveiro - Coördinator operations: Ariane Van de Gucht - Officer operations: Annemie Van Leeuwen, Ellen Van Droogenbroeck Redactie - Redacteur: Michiel Leen - Grafisch redacteur: Joke Van Camp Jobat.be Site manager: Hendrik Nuyttens (site manager), Steven Vermeulen (respons specialist), Dries Mertens (customer support), Ronald Sammels (webmaster), Kristof Verhasselt (traffic coördinator), Pieter De Winter (seo/sea specialist), Noëmie Machtelinckx (webredacteur), Sam De Beul (webredacteur), Vicky Van Asbroeck (e-marketing specialist), Caroline Eeckhoudt (e-marketeer), Michaël Van De Meirssche (verantwoordelijke partnerships) Marketing - Product managers: Fanny De Boeck, Liesbeth Dupon Research - Research manager: Bart Gunst - Research executive: Bart Vanhaelewyn Projectleider Energiediensten Medewerker Infopunt Chronisch Zieken Senior Key Account Manager

47 Acerta Brussels Ekiden Schrijf in voor de grootste aflossingsmarathon ter wereld. Go the extra mile! zaterdag 13 oktober Koning Boudewijnstadion Met zijn 6000 deelnemers is Acerta Brussels Ekiden het grootste sportieve bedrijfsevenement van het jaar. Teambuilding staat centraal in deze aflossingsmarathon, waar steeds meer ondernemers, werknemers en bedrijfsleiders aan deelnemen. Laat je daarom niet onbetuigd en haal het beste uit jezelf samen met je collega s. Tia Hellebaut en de broers Borlée wachten je alvast op aan de startlijn. Schrijf nu in op acertabrusselsekiden.be! Volg ons op Facebook

48 48 Because great careers don t grow on trees Commercieel Directeur Haribo, met hoofdzetel in Duitsland, is wereldwijd marktleider op het vlak van fruitgom en snoep. Haribo heeft, zowel nationaal als internationaal, consequent een breed verkoop- en productienetwerk opgebouwd. Daarnaast hebben zij hun productgamma uitgebreid via allerlei acquisities. Om hun verdere groeiobjectieven te kunnen realiseren, zijn zij momenteel op zoek naar een Commercieel Directeur voor de Belgische vestiging. Kontich MBEK52380 M/V Functie: realiseren van de omzet, volume, EBIT en marktaandeel doelstellingen coachen, begeleiden en verder ontwikkelen van het sales-, marketing- en logistieke team verder ontwikkelen van procedures, processen en rapportages om de efficiëntie te verhogen uittekenen en implementeren van de Belux sales & marketing strategie initiatieven nemen om nieuwe producten te ontwikkelen rapporteren aan de algemeen directeur Benelux Profiel: Master opleiding minimum 10 jaar ervaring in de FMCG sector ervaring in het aansturen van multifunctionele teams uitstekende people manager met sterke leiderschapskwalificaties pragmatische en resultaatgerichte manier van aanpakken uitstekende kennis van het Nederlands, Frans en Engels, kennis van het Duits is een sterke troef Haribo biedt een competitief salarispakket met interessante extralegale voordelen. Geïnteresseerd? Stuur dan uw CV naar met vermelding van referentienummer MBEK52380 of contacteer Katelijne Berre op International Business Developer VARO is één van de Europese leiders in het ontwikkelen, produceren en wereldwijd distribueren van handwerktuigen, elektrische gereedschappen en tuinuitrusting naar de Doe-Het-Zelf markt. Naast het in-house merk Powerplus worden ook verschillende private label merken over heel Europa verdeeld vanuit het Europees hoofdkantoor en de centrale magazijnen te Lier. In het kader van de verdere uitbouw van de activiteiten op diverse Europese markten, zoekt VARO naar een International Business Developer. Lier MVAE M/V Functie: door de analyse van lokale markten, gecombineerd met het uitbouwen van lange-termijn-partnerships ga je op zoek naar commerciële opportuniteiten in het buitenland je richt je daarbij op lokale agenten en distributeurs maar eveneens rechtstreeks op de belangrijkste retail-accounts binnen Doe-Het-Zelf en aanverwante markten je bent verantwoordelijk voor het bepalen van de markt- en prijsstrategie per land/regio en de uitwerking van de aangewezen marktbenadering Profiel: een relevante business development ervaring, internationale scope is een plus een ondernemer die beschikt over sterke onderhandelingskwaliteiten, drive en efficiëntie getuigen van strategisch commercieel inzicht en beschikken over een hoge mate van maturiteit om op een zelfstandige manier markten te analyseren en commerciële strategieën uit te werken bereid zijn om regelmatig te reizen en beschikken over een vlotte en parate kennis van het Engels en Frans, Duits is een plus VARO biedt een uitdagende en afwisselende job met internationale contacten en carrière-mogelijkheden in een gezond en expansief bedrijf. Geïnteresseerd? Stuur dan uw CV naar met vermelding van referentienummer MVAE of contacteer Ellen Van Hoof op Process Development Engineer DuPont heeft een rijk verleden van wetenschappelijke uitvindingen dewelke de ontelbare innovaties van vandaag mogelijk hebben gemaakt. En vandaag zoeken we voor meer mensen, op diverse plaatsen, om met ons samen te werken om van het leven het best mogelijke te maken. Voor de divisie Industrial Biosciences met een vestiging te Brugge, in de afdeling Process Development, zoeken we op korte termijn een Process Development Engineer. Brugge MDHF M/V Functie: vastleggen van recepten in kader van productieperformance en kwaliteit verbeteren van productieprocessen met het oog op capaciteitsverhoging, kwaliteitsverbetering en kostprijsvermindering trouble shooting van productie naar procestechnologische aspecten introduceren van nieuwe producten en processen op productieschaal uitwisselen van know-how tussen andere productielocaties en R&D bijdragen aan de ombouw van bestaande en inrichting van nieuwe installaties Kennis en vaardigheden: Master in de bio-ingenieurswetenschappen of Burgelijk Ingenieur (of gelijkwaardig) met kennis van één of meerdere van volgende disciplines: biotechnologie, microbiologie, biochemie, procestechnologie en procescontrole; Sterke interesse voor automatisatie en proces controle. team player doorgedreven kennis van Windows, Excel en Word zeer goede kennis van Engels Een voltijds contract voor onbepaalde duur met een competitief loonpakket, diverse extra legale voordelen, permanente aandacht voor training via een Persoonlijk Ontwikkelingsplan en dit binnen een aangename werksfeer met ruimte voor initiatief. Geïnteresseerd? Stuur dan uw CV naar met vermelding van referentienummer MDHF of contacteer Frederick D Hauw op OOST VLAANDEREN Worldwide leaders in specialist recruitment

+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet

+7.016 HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Z A T E R D A G 1 5 T / M V R I J D A G 2 1 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE FLEXIBEL MOET U ZIJN? 360 werknemer spaart kritiek op HR niet Valkuilen bij het rekruteren Pieter

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren Sollicitatietips ACLVB Jongeren Waar vind je vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips. Waar begin ik? Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht komt vallen.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT Directeur Dienstenchequebedrijf Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het dienstenchequebedrijf PWA Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v) directeur,

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

Vacature Diensthoofd Technische Dienst

Vacature Diensthoofd Technische Dienst Vacatures Diensthoofd Technische Dienst Aantal beschikbaar: 1 Omschrijving Vacature Diensthoofd Technische Dienst (A1a-A3a + bedrijfswagen) Aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar 1. Wat zijn

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeel@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS (38/38) CONTRACTUEEL DESKUNDIGE RUIMTELIJKE ORDENING NIVEAU B1-B3 CONTRACT BEPAALDE DUUR

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL MEDEWERKER EVENEMENTEN VERVANGINGSOVEREENKOMST NIVEAU C1 C3 (19/38)

Nadere informatie

Boekhouder (B1-3) Infobundel

Boekhouder (B1-3) Infobundel Boekhouder (B1-3) Infobundel Gemeente & OCMW SINT-LAUREINS Het gemeentebestuur van Sint-Laureins organiseert een selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van een (m/v):

Nadere informatie

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties Afdeling: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven

Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven Hoe trek ik de juiste kandidaten aan? 18 september 2014 Leuven Jobkanaal kan je op maat ondersteunen: - in het verstrekken van (divers) personeelsadvies - bij de opmaak van vacatures (checklist leesbare

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

Selectiereglement Financieel manager

Selectiereglement Financieel manager 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Coördineert mee de financiële afdeling en is verantwoordelijk voor een tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van alle vereiste wettelijke documenten en rapporteringen.

Nadere informatie

Colofon. www.stichtinggezondheid.nl. Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid. Teksten: Stichting Gezondheid

Colofon. www.stichtinggezondheid.nl. Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid. Teksten: Stichting Gezondheid Colofon Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid Teksten: Stichting Gezondheid Vormgeving: Michael Box (Internet Marketing Nederland) Correspondentie: Stichting Gezondheid (Stefan Rooyackers)

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK. Aantal: 27 Vacaturenummer: zie aanbod Locatie: zie aanbod

Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK. Aantal: 27 Vacaturenummer: zie aanbod Locatie: zie aanbod functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT SCHOONMAAK

Nadere informatie

Controleur tabak, alcohol en andere consumptieproducten (m/v)

Controleur tabak, alcohol en andere consumptieproducten (m/v) Controleur tabak, alcohol en andere consumptieproducten (m/v) JOBINHOUD Je bent jong en je wil een job als geen ander? Word één van de twaalf nieuwe controleurs voor het rookverbod en de verkoop van alcohol

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

2 HALFTIJDSE MEDEWERKER POETSDIENST VOOR 19 uren/week (E1-E3) ONBEPAALDE DUUR, IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND

2 HALFTIJDSE MEDEWERKER POETSDIENST VOOR 19 uren/week (E1-E3) ONBEPAALDE DUUR, IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND GEMEENTE MALDEGEM 2 HALFTIJDSE MEDEWERKER POETSDIENST VOOR 19 uren/week (E1-E3) ONBEPAALDE DUUR, IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND Zowel vrouwelijke als mannelijke kandidaten komen in aanmerking Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

Een sterk CV en motivatie

Een sterk CV en motivatie Een sterk CV en motivatie Een sollicitatie bestaat meestal uit een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae (CV). Soms vragen organisaties alleen nog naar een motivatie, die je al dan niet in een format

Nadere informatie

Bouw mee aan de mobiliteit van morgen

Bouw mee aan de mobiliteit van morgen Bouw mee aan de mobiliteit van morgen Traineeprogramma voor ingenieurs AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER WEGENENVERKEER.BE 3 ALS DIENSTKRINGINGENIEUR VOOR WEGEN LIMBURG BEN IK VERANTWOORDELIJK VOOR DE OPVOLGING

Nadere informatie

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers Gelijke behandeling informatie voor werknemers Gelijke behandeling: informatie voor werknemers Het is wettelijk bepaald dat iemand niet ongelijk behandeld mag worden vanwege zijn godsdienst, levensovertuiging,

Nadere informatie

Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach.

Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach. Wim Annerel Life coach Loopbaancoach Business coach Goede voornemens? Vergeet het maar, zeggen de statistieken: slechts 18% slaagt erin om goede voornemens ook succesvol na te komen. En toch. Als je weet

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT Grafische ondersteuning

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Vacature. Research Director

Vacature. Research Director Vacature Research Director Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit - 1 - 1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit Bescheidenheid siert de mens... maar niet de sollicitant. Een cv onthult én verhult! Het onthult omdat je jezelf voorstelt en het verhult

Nadere informatie

Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ARCHIEF

Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ARCHIEF functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Overheidspersoneel Werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Vacature Programmator Podiumkunsten. (B4-B5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar

Vacature Programmator Podiumkunsten. (B4-B5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar Vacatures Programmator Podiumkunsten Omschrijving Vacature Programmator Podiumkunsten (B4-B5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar CC De Factorij is een gloednieuw centrum

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging

ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging Inhoudstafel 1. De spelregels p4 2. Zo ga je ermee om p5 3. Outplacement helpt je aan een nieuwe job p7 4. Sollicitatieverlof

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar Vacatures Hoofdmedewerker administratie en planning Omschrijving Vacature hoofdmedewerker administratie en planning (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar CC De Factorij

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Werfleider (M/V) CONTACTEER ONS: ACCENT Engineering Kelly De Smedt 053/ Geraardsbergsestraat Aalst

Werfleider (M/V) CONTACTEER ONS: ACCENT Engineering Kelly De Smedt 053/ Geraardsbergsestraat Aalst Werfleider (M/V) Voor deze functie beschik je over volgende capaciteiten: - minimum ervaring van 10 jaar in sleutel op de deur woningbouw - bij voorkeur een bachelor Bouw - je kan vlot communiceren in

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Werken met freelancers: voordelen op een rijtje

Werken met freelancers: voordelen op een rijtje Keuzevrijheid, flexibiliteit, prijs-kwaliteit Werken met freelancers: voordelen op een rijtje INHOUD 2 Inleiding 2 De meerwaarde die een freelancer kan bieden 5 Besluit Inleiding Als zaakvoerder met werknemers

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Over PS in foodservice Wie wij zijn Onze cijfers, cultuur & mensen

Over PS in foodservice Wie wij zijn Onze cijfers, cultuur & mensen Over PS in foodservice Wie wij zijn Onze cijfers, cultuur & mensen Vacature & profiel Senior Account Manager PS België Competenties Senior Account Manager PS België Wat biedt PS jou Procedure Bij PS in

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V)

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V) 1. Kader De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dit beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

3 Selectie en selectiemiddelen

3 Selectie en selectiemiddelen 3 Selectie en selectiemiddelen Het werven van personeel is één, het selecteren ervan is een ander verhaal. Er zullen over het algemeen immers meer kandidaten zijn dan functies, en daarom moet er selectie

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Administratief medewerker C1-C3, dienst vrije tijd en communicatie/ cultuur Dit betreft een half-tijdse arbeidsovereenkomst (m/v) in contractueel verband. De selectie

Nadere informatie

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: HR-medewerker

Nadere informatie

Medewerker Office & Project Support BeteoR

Medewerker Office & Project Support BeteoR Medewerker Office & Project Support BeteoR Om te solliciteren vragen we je dit formulier in te vullen en dit samen met jouw CV te mailen naar astrid.hazenveld@beteor.nl Naam Adres Geboortedatum E-mail

Nadere informatie

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Met de ondersteuning van de dienst Emancipatiezaken De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk mensen uit de kansengroepen aantrekken voor vacatures. Daarom is

Nadere informatie

Fernando Halman CommunicateTour

Fernando Halman CommunicateTour FERNANDO HALMAN Rotterdam RAH! We nodig je uit voor de unieke seminar van Fernando Halman waarbij hij zijn krachtige boodschap levert aan hogescholen en universiteiten. Colourful Business presents Fernando

Nadere informatie

STARR-interview in theorie & praktijk

STARR-interview in theorie & praktijk 1.3 STARR-interview in theorie & praktijk Een sollicitant goed inschatten, is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een praktische proef beoordeelt u als werkgever of

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid): ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER

Nadere informatie

Opdracht 2: Vacature

Opdracht 2: Vacature Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Sociale wetgeving Opdracht 2: Vacature CAMPUS Geel Jasper De Kinderen Yoran Peeters Academiejaar 2013-2014 Inleiding Tijdens een sollicitatie

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

GDF SUEZ wordt ENGIE. Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips

GDF SUEZ wordt ENGIE. Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips GDF SUEZ wordt ENGIE Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips Nagenoeg 40% van de afwezigheden wegens ziekte houdt verband met de arbeidsomstandigheden (soort werk, omgeving, sfeer, uurregeling,

Nadere informatie

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR WIE IS SELOR? WIE IS SELOR? Selor : het selectiebureau van de (federale) overheid Werkt voor: Federale overheidsdiensten (FOD s: Binnenlandse Zaken, Economie, ) Programmatorische

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA

VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA Selectie V: Wie komt er in aanmerking om deel te nemen aan het traineeprogramma? A: Alle laatstejaarsstudenten of pas afgestudeerden in de ingenieurs- of industriële

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Bouwmaatschappij Ronse. Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a

INFORMATIEBROCHURE. Bouwmaatschappij Ronse. Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a INFORMATIEBROCHURE Bouwmaatschappij Ronse Selectieprocedure Projectmanager Voltijds contractueel A1a-A3a Voorstelling Bouwmaatschappij Ronse Het Gemeentedecreet biedt verschillende mogelijkheden om via

Nadere informatie

UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x)

UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x) UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x) JOBINHOUD De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketten en Leefmilieu wil verder de ingeslagen weg op gaan om een flexibele en slagvaardige organisatie

Nadere informatie

Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT CATERING

Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT CATERING functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Agentschap Facilitair Bedrijf werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT

Nadere informatie