STERFTECIJFERS 2012 Cijfers Zorg en Gezondheid 13 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STERFTECIJFERS 2012 Cijfers Zorg en Gezondheid 13 november 2014"

Transcriptie

1 Dia 1 STERFTECIJFERS 2012 Cijfers Zorg en Gezondheid 13 november 2014 Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwerkt zelf de sterftecertificaten van het Vlaams Gewest. Sinds 2005 (registratiejaar 2003) wordt de nieuwe statistiek van de doodsoorzaken jaarlijks op de website van het agentschap gepubliceerd samen met een eerste algemene analyse. url: De sterftecijfers voor het jaar 2012 worden vandaag gepubliceerd.

2 Dia 2 OVERZICHT > overlijdens: het hoogste aantal in 15 jaar > Hoog aantal door koude wintermaanden > Gevolg: lagere levensverwachting > Belangrijkste doodsoorzaken sterfte voor 75 jaar: suïcide, longkanker en borstkanker > Belangrijkste plaats van overlijden blijft ziekenhuis > Overzicht

3 Dia 3 ALGEMENE STERFTECIJFERS Met volgende onderwerpen: > Sterfte per seizoen > Sterfte per leeftijd > Levensverwachting > Evolutie totale sterfte > Belangrijkste doodsoorzaken > Verloren jaren en vermijdbare sterfte > Plaats van overlijden

4 Dia 4 EVOLUTIE AANTAL OVERLIJDENS Vrouwen Mannen was een jaar met een hoog absoluut aantal overlijdens. > We telden in 2012 het hoogste aantal overlijdens in 15 jaar: zowel bij mannen als bij vrouwen waren er meer dan overlijdens mannen overleden vrouwen overleden > Ook in 2003 overleden er veel mensen, wat het jaar erna werd gecompenseerd. > Het laagste aantal overlijdens voor de periode zien we in 2006.

5 Dia 5 STERFTE PER SEIZOEN 10,5% 10,0% ,5% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% Agentschap Zorg en Gezondheid 5 We vergelijken hier het procentuele aandeel per maand in het totaal aantal overlijdens. Het aantal sterfgevallen in de winter is altijd hoger dan in de zomer. > Voor andere jaren zien we dat Januari gemiddeld het hoogste aantal overlijdens (10%) kent. September gemiddeld het laagste aantal overlijdens (7%) kent. > De sterfte in februari en maart 2012 was veel hoger dan in andere jaren. In februari telden we 10,2% van alle overlijdens; In maart telden we 9,7% van alle overlijdens. > Waarom zo hoog in 2012? De winter was zeer koud van eind januari tot begin maart. En de koudegolf werd gevolgd door een milde griepepidemie. Deze koudegolf trof vooral ouderen (vanaf 75 jaar, maar vooral ouderen van 85 jaar en meer).

6 Mannen Dia 6 AANTAL OVERLIJDENS VS AANTAL INWONERS Populatie Mannen Populatie Vrouwen Overlijdens Mannen Overlijdens Vrouwen 86 j Aantal overlijdens Honderdtallen Aantal inwoners Duizendtallen Vrouwen 88 j De bevolkingspiramide geeft de samenstelling van de bevolking weer volgens leeftijdsjaar. We zien dat: > Mannen bij hun geboorte met meer zijn. > Ze dit overwicht definitief verliezen vanaf de leeftijd van 64 jaar. Boven de 63 jaar zijn er meer vrouwen dan mannen. Die omslag komt er omdat de sterfterisico's jaar na jaar lager liggen voor vrouwen dan voor mannen. In 2000 lag de leeftijd waarop de vrouwen in aantal het overwicht kregen op de mannen nog op 58 jaar: de sterfterisico's van mannen daalden de afgelopen jaren sneller dan die van vrouwen waardoor deze "grens" naar boven opschoof. > Vanaf 86 jaar bij mannen en 88 jaar bij vrouwen jaarlijks 10% of meer van deze bevolkingsgroep sterft. > Pasgeborenen (0 jaar) ook een hoger risico op overlijden hebben.

7 <1 jaar 1-4 jaar 5-9 jaar jaar+ Log-schaal Dia 7 LEEFTIJDSSPECIFIEKE STERFTERISICO S Aantal overlijdens per inwoners Mannen Vrouwen Agentschap Zorg en Gezondheid 7 Opgelet: deze grafiek heeft een logaritmische schaal. Het leeftijdsspecifieke sterfterisico is de kans dat iemand sterft op een bepaalde leeftijd. We drukken die hier uit door voor verschillende leeftijdsgroepen te berekenen hoeveel personen er per van die groep overlijden. Dit sterfterisico stijgt exponentieel met de leeftijd. > Vanaf jaar sterft meer dan 1% van de mannen, bij vrouwen sterft meer dan 1% vanaf jaar. > Vanaf jaar sterft meer dan 10% per jaar. De sterfterisico's liggen voor elke leeftijdsgroep lager voor vrouwen dan voor mannen: dit vertaalt zich in verschillen in levensverwachting, gestandaardiseerde sterfte en verloren potentiële jaren.

8 verwachte leeftijd bij overlijden Dia 8 LEVENSVERWACHTING 85 83, ,87 82 Vrouwen ,89 77 Mannen 76 76, Agentschap Zorg en Gezondheid 8 Zoals in vorige jaren is de levensverwachting bij geboorte voor vrouwen hoger dan voor mannen. > Maar in tegenstelling tot vorige jaren zien we geen stijging bij mannen en zelfs een lichte daling bij vrouwen. Dit is het effect van de hoge sterfte in februari en maart. Overzicht levensverwachting voor enkele leeftijden (cijfers 2012): > bij geboorte: M - 78,9 V - 83,6 > 1 jaar: M - 78,7 V - 83,4 > 20 jaar: M - 60,0 V - 64,6 > 45 jaar: M - 36,0 V - 40,1 > 65 jaar: M - 18,5 V - 21,9 > 75 jaar: M - 11,3 V - 13,7

9 aantal overlijdens per inw. Mannen Dia 9 EVOLUTIE GESTANDAARDISEERDE STERFTE 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 y = -0,1253x + 7,9032 R² = 0,9625 BG Mannen Mannen gestandaardiseerd cijfer OG Mannen BG Vrouwen Vrouwen gestandaardiseerd cijfer OG Vrouwen y = -0,2617x + 13,28 R² = 0, ,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 aantal overlijdens per inw. Vrouwen 8,5 5, Agentschap Zorg en Gezondheid 9 Opgelet: andere schaal voor mannen (links, blauw) dan voor vrouwen (rechts, rood) Door de toenemende vergrijzing verwachten we met de jaren steeds meer overlijdens. Door voor leeftijd te standaardiseren, houden we rekening met de veroudering van de bevolking. Die is bij vrouwen meer uitgesproken dan bij mannen. We merken: > een geleidelijke daling van de gestandaardiseerde sterftecijfers over de laatste 15 jaar (mannen en vrouwen). Uitzondering is de discrete stijging bij de vrouwen in 2002 en 2003 (die werd gecompenseerd in 2004). > in 2012 iets hogere sterftecijfers dan in 2011, wel nog duidelijk lager dan in Mannen: 9,6 / inw. Vrouwen: 6,1 / inw. bij mannen daalde de gestandaardiseerde sterfte in per jaar gemiddeld met 26 per inwoners; bij vrouwen daalde de gestandaardiseerde sterfte in per jaar gemiddeld met 13 per inwoners.

10 ASR (1/ inw.) Dia 10 EVOLUTIE GESTANDAARDISEERDE STERFTE Mannen Algemene infectieziekten Kankers en andere nieuwvormingen Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten Psychische en neurologische aandoeningen Ziekten van het hart- en vaatstelsel Ziekten van het ademhalingsstelsel Uitwendige doodsoorzaken Andere doodsoorzaken Agentschap Zorg en Gezondheid 10 De totale gestandaardiseerde sterfte bij mannen > daalde in de periode met 20% van 12 overlijdens naar 9,6 per inwoners (ASR). > deze globale daling is te danken aan de daling van de sterfte door hart- en vaataandoeningen (-35%); ziekten van het ademhalingsstelsel (- 39%); kanker en andere nieuwvormingen (- 15%). > en werd deels te niet gedaan door de stijging van de sterfte door psychische en neurologische aandoeningen (o.a. dementie) (+ 33%) uitwendige oorzaken (+ 3%); andere oorzaken (+ 20%).

11 ASR (1/ inw.) Dia 11 EVOLUTIE GESTANDAARDISEERDE STERFTE Vrouwen Algemene infectieziekten Kankers en andere nieuwvormingen Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten Psychische en neurologische aandoeningen Ziekten van het hart- en vaatstelsel Ziekten van het ademhalingsstelsel Uitwendige doodsoorzaken Andere doodsoorzaken Agentschap Zorg en Gezondheid 11 De totale gestandaardiseerde sterfte bij vrouwen > daalde in de periode met 17% van 7 overlijdens naar 6 per inwoners (ASR). > deze globale daling is te danken aan de daling van de sterfte door hart- en vaataandoeningen (-35%); ziekten van het ademhalingsstelsel (-30%); kanker en andere nieuwvormingen (-8%). > en werd deels te niet gedaan door de stijging van de sterfte door psychische en neurologische aandoeningen (o.a. dementie) (+23%); uitwendige oorzaken (+3%); andere oorzaken (+8%).

12 Dia 12 BELANGRIJKSTE DOODSOORZAKEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE Leeftijdsgroep Mannen Vrouwen 0 jaar Aangeboren afwijkingen (44 / 28%) 1-4 jaar Aangeboren afwijkingen / Nietvervoersongevallen (4 /17 %) 5-9 jaar Aangeboren afwijkingen / Vervoersongevallen (2 / 12%) jaar Aangeboren afwijkingen (3 / 13%) Aangeboren afwijkingen (41 / 33%) Niet-vervoersongevallen (5 / 23%) Verschillende doodsoorzaken (1 / 10%) Suïcide (2 / 17%) jaar Vervoersongevallen (23 / 33%) Suïcide (11 / 33%) jaar Suïcide (40 / 35%) Suïcide (10 / 28%) jaar Suïcide (59 / 47%) Suïcide (13 / 33%) jaar Suïcide (55 / 31%) Suïcide (16 / 24%) jaar Suïcide (60 / 33%) Suïcide (16 / 16%) Agentschap Zorg en Gezondheid 12 NB: vervoersongevallen zijn hier beperkt tot vervoersongevallen op land (V01-V89) De doodsoorzaken verschillen per leeftijd: > Tot de leeftijd van 39 jaar sterven mannen en vrouwen in grote lijnen door gelijkaardige oorzaken: aangeboren afwijkingen, ongevallen en suïcide. > Dodelijke vervoersongevallen komen bij jonge mannen meer voor dan bij jonge vrouwen.

13 Dia 13 BELANGRIJKSTE DOODSOORZAKEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE Leeftijdsgroep Mannen Vrouwen jaar Suïcide (81 / 27%) Borstkanker (32 / 17%) jaar Suïcide (93 / 17%) Borstkanker (57 / 17%) jaar Suïcide (100 / 11%) Borstkanker (82 / 13%) jaar Longkanker (224 / 17%) Longkanker (109 / 14%) jaar Longkanker (343 / 18%) Longkanker (137 / 13%) jaar Longkanker (383 / 15%) Borstkanker (158 / 11%) jaar jaar Longkanker (436 / 14%) Longkanker (468 / 10%) jaar Ischemische hartziekten (539 / 9%) 85+ jaar Hartdecompensatie, complicaties en...* (933 / 11%) Cerebrovasculaire aandoeningen (158 / 8%) Cerebrovasculaire aandoeningen (261 / 8%) Cerebrovasculaire aandoeningen (539 / 10%) Hartdecompensatie, complicaties en...* (2.006 / 14%) Agentschap Zorg en Gezondheid 13 * Hartdecompensatie, complicaties en : Hartdecompensatie, complicaties en onduidelijk omschreven hartaandoeningen (I46; I50-I51) De doodsoorzaken verschillen per leeftijd en per geslacht. > Vrouwen: tussen 40 en 54 jaar sterven in de eerste plaats aan borstkanker, tussen 55 en 64 jaar in de eerste plaats door longkanker, tussen 65 en 69 jaar sterven opnieuw in de eerste plaats door borstkanker, vanaf 70 jaar sterven in de eerste plaats door cerebrovasculaire aandoeningen. > Mannen: tussen 40 en 54 jaar sterven in de eerste plaats door suïcide, tussen 55 en 79 jaar door longkanker, en vanaf 80 jaar door ischemische hartziekten. > Bij mensen van 85 jaar en meer zijn hartdecompensatie en onduidelijke hartproblemen de meest voorkomende doodsoorzaak. > Ischemische hartziekten: Hartziekten veroorzaakt door een verminderde bloedtoevoer naar de hartspier zelf. De verminderde bloedtoevoer is meestal een gevolg van een vernauwing van de slagaders. De meest typische aandoening van deze groep is het hartinfarct.

14 VPJ (in persoonsjaren) Dia 14 VERLOREN LEVENSJAREN Mannen Vrouwen Kanker en andere nieuwvormingen Uitwendige doodsoorzaken Hart- en vaatziekten Alle andere doodsoorzaken Agentschap Zorg en Gezondheid 14 Op basis van de levensverwachting berekenen we ook het aantal verloren potentiële levensjaren (VPJ) bij mensen die vroegtijdig sterven, nl. voor de leeftijd van 75 jaar. > Het totale aantal VPJ is bij mannen 1,5 maal groter dan bij vrouwen nl. 85 versus 58 per persoonsjaren. > Kankers en andere nieuwvormingen veroorzaken bij mannen en vrouwen ongeveer evenveel verloren jaren, zij het iets meer voor mannen. > Het grote verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen is vooral toe te schrijven aan uitwendige oorzaken* en hart- en vaatziekten. Dit vraagt om meer details. * Onder uitwendige doodsoorzaken verstaan we de overlijdens veroorzaakt door vervoersongevallen, andere ongevallen, suïcide, doodslag en moord. Alle andere doodsoorzaken worden samen de natuurlijke doodsoorzaken (oorzaken door ziekten of aandoeningen) genoemd.

15 VPJ (1/1000 persoonsjaren) Dia 15 EVOLUTIE VERLOREN LEVENSJAREN - MANNEN 90 Andere doodsoorzaken > 80 Details + evolutie mannen 70 Slecht gedefinieerde oorzaken en symptomen Andere uitwendige doodsoorzaken Suïcide Vervoersongevallen te land Ziekten Spijsverteringsstelsel Alle longziekten Andere hart- en vaatziekten Cerebrovasculaire aandoeningen Ischemische hartziekten Psychische / neurologische aandoeningen Endocriene, voedings en stofwisselingsstoornissen Andere nieuwvormingen Longkanker 0 Algemene infectieziekten Agentschap Zorg en Gezondheid 15 3 doodsoorzaken veroorzaken bij mannen 29% van de verloren potentiële jaren: > longkanker, > suïcide, > ischemische hartziekten (IHZ). De daling van 89 VPJ (per persoonsjaren) in 2008 naar 85 VPJ is te danken aan de daling van de verloren potentiële jaren door > vervoersongevallen te land, > ischemische hartziekten, > long- en andere kankers en > cerebrovasculaire aandoeningen.

16 VPJ (1/1000 persoonsjaren) Dia 16 EVOLUTIE VERLOREN LEVENSJAREN - VROUWEN Andere doodsoorzaken 60 Slecht gedefinieerde oorzaken en symptomen 55 Andere uitwendige doodsoorzaken Suïcide Vervoersongevallen te land Ziekten Spijsverteringsstelsel Alle longziekten Andere hart- en vaatziekten Cerebrovasculaire aandoeningen Ischemische hartziekten Psychische / neurologische aandoeningen Endocriene, voedings en stofwisselingsstoornissen Andere nieuwvormingen Borstkanker Longkanker Algemene infectieziekten Agentschap Zorg en Gezondheid 16 3 doodsoorzaken veroorzaken bij vrouwen 26% van de verloren potentiële jaren: > borstkanker (11% van het totaal), > longkanker, > suïcide. De daling van 60 VPJ (per persoonsjaren) in 2008 naar 58 VPJ is te danken aan de daling van de verloren potentiële jaren door: > borstkanker, > ischemische hartziekten, en > Vervoersongevallen. Maar deze daling wordt deels teniet gedaan door een stijging van de verloren potentiële jaren door: > longkanker.

17 Dia 17 DETAILS VERLOREN JAREN PER LEEFTIJD > Mannen > Vrouwen Agentschap Zorg en Gezondheid 17 Opgelet: De 2 grafieken hebben een verschillende schaal! > Sommige doodsoorzaken hebben impact op het VPJ-cijfer door sterfte op jonge leeftijd, waarbij er bij elk overlijden vele jaren verloren gaan. > Andere doodsoorzaken hebben veel impact wegens het grote aantal overlijdens (op latere leeftijd). De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn hier vooral duidelijk bij adolescenten en jonge volwassenen. Maar ook op middelbare leeftijd is de vroegtijdige sterfte, gemeten als verloren potentiële jaren, bij vrouwen veel lager dan bij mannen. > Suïcide (donkerblauw) en vervoersongevallen (lichtblauw) spelen een belangrijke rol door de sterfte op relatief jonge leeftijd. > Kankers (zwart/roze/groen) en hart- en vaatziekten (rood/oranje/geelgroen) zijn belangrijk omwille van het grote aantal overlijdens dat zij veroorzaken op latere leeftijd. > In verhouding spelen VPJ door cerebrovasculaire aandoeningen (oranje) en door colorectale kanker (groen) een belangrijkere rol bij vrouwen dan bij mannen.

18 Absoluut aantal overlijdens Dia 18 EVOLUTIE VERMIJDBARE STERFTE Mannen Primair vermijdbaar Medisch vermijdbaar Agentschap Zorg en Gezondheid 18 Primair vermijdbare sterfte = vermijdbaar door preventie en gezond gedrag In de periode kunnen we bij mannen een duidelijke dalende trend vaststellen in de evolutie van sterfte vermijdbaar door primaire preventie. > Het absolute aantal overlijdens daalde bij mannen met gemiddeld 75 per jaar. > Het procentuele aandeel in de totale sterfte daalde bij mannen. > De daling tussen 2011 en 2012 is mogelijks (gedeeltelijk) het gevolg van wijziging in codeermethode. Medisch vermijdbare sterfte = vermijdbaar door betere gezondheidszorg > Bij mannen daalde het absolute aantal sterfgevallen voor 3 belangrijke doodsoorzaken vermijdbaar door medische interventies (ischemische hartziekten, cerebrovasculaire aandoeningen, pneumonie). > Ook de relatieve sterfte vertoont een dalende trend: sinds 2003 met bijna 0,4 procentpunten per jaar.

19 Abstoluut aantal overlijdens Dia 19 EVOLUTIE VERMIJDBARE STERFTE Vrouwen Primair vermijdbaar Medisch vermijdbaar Agentschap Zorg en Gezondheid 19 Primair vermijdbare sterfte = vermijdbaar door preventie en gezond gedrag In de periode kunnen we bij vrouwen geen duidelijke dalende trend vaststellen in de evolutie van sterfte vermijdbaar door primaire preventie. > Het absolute aantal overlijdens bij vrouwen bleef schommelen rond 891. > Het procentuele aandeel in de totale sterfte steeg bij vrouwen. > De daling tussen 2011 en 2012 is mogelijks (gedeeltelijk) het gevolg van wijziging in codeermethode. Medisch vermijdbare sterfte = vermijdbaar door betere gezondheidszorg > Bij vrouwen daalde het absolute aantal sterfgevallen voor 3 belangrijke doodsoorzaken vermijdbaar door medische interventies (borstkanker, ischemische hartziekten, cerebrovasculaire aandoeningen). > De relatieve sterfte vertoont een dalende trend: sinds 2003 met 0,6 procentpunten per jaar

20 Dia 20 PLAATS VAN OVERLIJDEN Mannen Vrouwen Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Thuis ,2% ,9% ,1% Ziekenhuis ,4% ,2% ,8% Woonzorgcentrum ,3% ,7% ,0% Andere plaats ,0% 651 2,2% ,1% Totaal % % % Agentschap Zorg en Gezondheid 20 Andere plaats: o.a. ook palliatieve eenheid, openbare weg (ongevallen en suïcides) > Zowel mannen als vrouwen overlijden vaak in het ziekenhuis. In 2012 vonden respectievelijk 51% en 44% van alle overlijdens plaats in het ziekenhuis. > Omdat mannen vaker op jongere leeftijd overlijden, sterven zij vaker thuis dan vrouwen (27% van alle overlijdens bij mannen tegenover 19% bij vrouwen). > Vrouwen sterven vaker in een woonzorgcentrum dan mannen (35% bij vrouwen tegenover 17% bij mannen). Plaats van overlijden hangt samen met leeftijd en doodsoorzaak. > Voor de meeste leeftijdscategorieën is het ziekenhuis de meest voorkomende plaats van overlijden. Uitzondering hierop zijn mannen tussen 25 en 44 jaar. En vrouwen van 75 jaar of ouder: zij overlijden bijna even vaak in het woonzorgcentrum als in het ziekenhuis. > Op de tweede plaats staat het eigen huis. > In het woonzorgcentrum gaat het bij 2 op de 3 overlijdens om vrouwen van 75 jaar of ouder. > In tegenstelling tot overlijden door natuurlijke oorzaken, vindt een groot deel van de overlijdens door uitwendige oorzaken plaats op een andere plaats. Hieronder vallen o.a. openbare weg, openluchtwater, spoorwegen, werkplaats

21 Dia 21 ONGEVALLEN 2012 Gezondheidsdoelstelling Agentschap Zorg en Gezondheid 21 De gezondheidsdoelstelling ongevallen in de privé-sfeer bepaalt dat de sterfte door ongevallen bij mannen en vrouwen in vergelijking met 1998 moet verminderd zijn met 20%.

22 Dia 22 ONGELUKKIGE VAL Mannen Vrouwen aantal overlijdens gestandaardiseerd aantal overlijdens (/ inw.) aantal overlijdens gestandaardiseerd aantal overlijdens (/ inw.) startcijfer , ,66 huidig cijfer % % 11,05 +13% % 6,21 streefcijfer -20% 183 8, , Agentschap Zorg en Gezondheid 22 Deze doelstelling is gehaald voor alle ongevallen samen, vooral dankzij de daling van de dodelijke vervoersongevallen. Deze doelstelling is ook gehaald voor vrouwen voor ongelukkig vallen. Bij mannen steeg het sterfterisico door een val sinds > In absolute cijfers is de doelstelling (-20%) moeilijk te halen doordat de gevolgen van privé-ongevallen vooral dodelijk zijn voor ouderen en deze bevolkingsgroep enorm toeneemt. In vergelijking met 1998 was het aantal dodelijke valpartijen in 2012 gestegen met 47% bij mannen en met 13% bij vrouwen. > Rekening houdend met de veranderende leeftijdsverdeling, waren er in 2012 wel minder overlijdens dan in 1998 bij vrouwen (gestandaardiseerd aantal o.b.v. Vlaamse standaardbevolking) Voor mannen stellen we een stijging van 8% vast tussen het gestandaardiseerde aantal overlijdens in 1998 en dat in Dat is geen statistisch significant verschil. Voor vrouwen daalde het gestandaardiseerde aantal overlijdens in 2012 met 19% ten opzichte van Ook bij vrouwen is het verschil niet significant. > Het aantal andere dodelijke ongevallen nam nog meer toe dan het aantal dodelijke valpartijen (o.a. accidentele vergiftigingen, verslikkingen, inhalatie maaginhoud).

23 Dia 23 ZELFDODING 2012 Gezondheidsdoelstelling Agentschap Zorg en Gezondheid 23 De gezondheidsdoelstelling zelfdoding bepaalt dat de sterfte door zelfdoding bij mannen en vrouwen tegen 2020 moet verminderd zijn met 20% ten opzichte van 2000.

24 Dia 24 ZELFDODING aantal overlijdens Mannen Europees gestandaardiseerd aantal overlijdens (/ inw.) aantal overlijdens Vrouwen Europees gestandaardiseerd aantal overlijdens (/ inw.) startcijfer , , , ,5 huidig cijfer % % 23,5-10% % 8,3 streefcijfer - 20%(2020) , , Agentschap Zorg en Gezondheid 24 Deze doelstelling is nog niet gehaald, noch bij mannen noch bij vrouwen. In 2012 overleden er iets minder mensen door suïcide dan in 2011, maar nog steeds meer dan in > In absolute cijfers is de doelstelling (-20%) nog niet gehaald. In vergelijking met 2000 was het aantal suïcides in 2012 gedaald met 3% bij mannen en met 10% bij vrouwen. > Rekening houdend met de veranderende leeftijdsverdeling, waren er in 2012 wel duidelijk minder overlijdens dan in 2000 (gestandaardiseerd aantal o.b.v. Europese standaardbevolking) Voor mannen stellen we een daling van 12% vast tussen het gestandaardiseerde aantal overlijdens in 2000 en dat in Dat is een statistisch significant verschil. Voor vrouwen daalde het gestandaardiseerde aantal overlijdens in 2012 met 17% ten opzichte van Ook bij vrouwen is het verschil significant.

25 Gestandaardiseerd aantal suïcides Dia 25 EVOLUTIE CIJFERS ZELFDODING Mannen Vrouwen Streefcijfer Mannen , Streefcijfer Vrouwen , Agentschap Zorg en Gezondheid 25 Hier zie je de evolutie per jaar in vergelijking met de doelstelling -20% tegen Deze cijfers zijn Europees gestandaardiseerd. Tijdens de hele periode zijn de suïcidecijfers voor vrouwen beduidend lager dan die voor mannen. > Bij mannen daalden de suïcidecijfers tussen 2000 en Uitzondering hierop was Na 2007 stegen ze terug. > Bij vrouwen is er weinig evolutie te bespeuren.

26 ASR (1/ inw.) Dia 26 EVOLUTIE ZELFDODING & ONBEPAALDE INTENTIES Mannen BG Mannen suïcide Vrouwen BG Vrouwen suïcide Mannen OG Mannen suïcide & onbep. intenties Vrouwen OG Vrouwen suïcide & onbep. intenties Agentschap Zorg en Gezondheid 26 Het aantal suïcides is wellicht onderschat. Bij een verdacht overlijden is het niet altijd duidelijk of het om een ongeval, een suïcide of een doding gaat. Bv. iemand sterft na een val, maar het is niet duidelijk of de overledene per ongeluk viel, zelf sprong, of door iemand geduwd werd. Dit wordt dan door het parket uitgezocht. Die onduidelijke overlijdens zijn samengeteld onder de noemer "sterfte waarvan de intentie niet kan bepaald worden". Hier worden de sterftecijfers door onbepaalde intenties opgeteld bij die van suïcides (niet ingekleurde symbolen). > Tussen steeg het aantal overlijdens door gebeurtenissen met onbepaalde intentie bij mannen en vrouwen gemiddeld met respectievelijk 2,1 en 1,3 per inwoners per jaar. > Bij mannen daalden de suïcidecijfers tussen 2000 en 2007 (met +/- 1 per / jaar). Deze daling wordt getemperd als we rekening houden met overlijdens met onbepaalde intentie. Sindsdien stijgt het aantal suïcides bij mannen opnieuw gemiddeld met 6 per per jaar, al blijven de cijfers sinds 2009 schommelen rond 25,6 per Deze stijging is sterker (9 per per jaar) wanneer we de overlijdens met onbepaalde intentie meetellen. > Voor vrouwen stellen we een lichte stijging (+/- 1 per /jaar) vast in de sterfte door suïcide en onbepaalde intentie in de periode , maar niet in de sterfte door suïcide alleen.

27 Dia 27 ZELFDODING PER PROVINCIE > hoog laag = west oost > 50% meer risico voor Oost-Vlaamse dan voor Limburgse mannen > 44% meer risico voor West-Vlaamse dan voor Antwerpse vrouwen Agentschap Zorg en Gezondheid 27 > Zowel in Oost- als in West-Vlaanderen zijn de suïcidecijfers voor mannen meer dan 10% hoger dan het Vlaamse cijfer. In Limburg is het cijfer een kwart lager dan het Vlaamse cijfer. > In West-Vlaanderen is het suïciderisico voor vrouwen het hoogst (+24% t.o.v. Vlaanderen). In Antwerpen is het risico het laagst (-14% t.o.v. Vlaanderen) De verhouding man/vrouw is het kleinst in Limburg (2/1) en het grootst in Antwerpen (3/1). *Bij 2 overlijdens in Antwerpen werd het geslacht niet goed genoteerd.

28 Dia 28 VORIGE CIJFERS WORDEN GEARCHIVEERD OP > Cijfers/Vorige-cijfers/ STATISTIEK VAN DE DOODSOORZAKEN OP > Cijfers/Cijfers/Sterftecijfers/ Statistiek-van-de-doodsoorzaken/ > Gedetailleerde sterftecijfers in rekenbladformaat (XLS) > Archief van cijfers en publicaties van vorige jaren (PDF)

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers.aspx - oktober 2007 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Cijfers Zorg en Gezondheid. Sterftecijfers 2011

Cijfers Zorg en Gezondheid. Sterftecijfers 2011 Dia 1 Cijfers Zorg en Gezondheid Sterftecijfers 2011 15 januari 2014 Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwerkt zelf de sterftecertificaten van het Vlaams Gewest. Sinds 2005 (registratiejaar 2003)

Nadere informatie

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 4 oktober 2012 Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald De kans dat Vlamingen

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwerkt zelf de sterftecertificaten van het Vlaams Gewest. Sinds 2005 (registratiejaar 2003) wordt de nieuwe statistiek van de doodsoorzaken jaarlijks op de website

Nadere informatie

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 / cijfers EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -% IN Vlaams Gewest 1 / 1.9.1 1.9.1 Evaluatie doelstelling zelfdoding: -% in 1/1 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op 1.9.1 door: Heidi

Nadere informatie

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 / Archief cijfers EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 Vlaams Gewest 2013 / 1.12.2015 1.12.2015 Evaluatie doelstelling zelfdoding: -20% in 2020 1/14 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers

Nadere informatie

ALGEMENE STERFTECIJFERS

ALGEMENE STERFTECIJFERS / Archief cijfers ALGEMENE STERFTECIJFERS Vlaams Gewest 2012 / 24.09.2015 24.09.2015 Algemene sterftecijfers 1/33 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/sterftecijfers/ op november 2014

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2003 Vlaams Gewest. Algemene Sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2003 Vlaams Gewest. Algemene Sterftecijfers Vlaams Gewest Algemene Sterftecijfers Gepubliceerd op: http:\\www.wvc.vlaanderen.be\gezondheidsindicatoren (nu: http:\\www.zorg-en-gezondheid.be\cijfers.aspx) - februari 2006 Door: Cloots Heidi, De Kind

Nadere informatie

ALGEMENE STERFTECIJFERS STERFTE PER SEIZOEN

ALGEMENE STERFTECIJFERS STERFTE PER SEIZOEN / Archief cijfers ALGEMENE STERFTECIJFERS STERFTE PER SEIZOEN Vlaams Gewest 2012;2013 / 24.09.2015 1/5 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/sterftecijfers/ op december 2015 DOOR: Heidi

Nadere informatie

/ Archief cijfers OORZAKEN VAN STERFTE. Vlaams Gewest 2014 / Oorzaken van sterfte 1/77

/ Archief cijfers OORZAKEN VAN STERFTE. Vlaams Gewest 2014 / Oorzaken van sterfte 1/77 / Archief cijfers OORZAKEN VAN STERFTE Vlaams Gewest 2014 / 22.07.2014 22.07.2014 Oorzaken van sterfte 1/77 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/sterftecijfers/ op 1e semester 2014

Nadere informatie

Op 14 december 2015 stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr. 193) in verband met suïcidepreventie. Daarin stelde ik de volgende deelvragen.

Op 14 december 2015 stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr. 193) in verband met suïcidepreventie. Daarin stelde ik de volgende deelvragen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 322 van ANKE VAN DERMEERSCH datum: 4 februari 21 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Suïcidepreventie - Initiatieven - Expertisecentrum (2) Op

Nadere informatie

Levensverwachting en sterfte

Levensverwachting en sterfte Levensverwachting en sterfte Tabel 1 Levensverwachting Utrecht bij geboorte, 4-jaarsgemiddelde 2005-2008 en 2007-2010 (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) TOTAAL GESLACHT WIJK Man Vrouw West

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2004-2005 Vlaams Gewest. Kanker en andere nieuwvormingen

Gezondheidsindicatoren 2004-2005 Vlaams Gewest. Kanker en andere nieuwvormingen Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/ziekten/cijfers-over-kanker/ - december 2008 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning

Nadere informatie

ALGEMENE STERFTECIJFERS

ALGEMENE STERFTECIJFERS / Archief cijfers ALGEMENE STERFTECIJFERS Vlaams Gewest 2011 / 7.01.2015 7.01.2015 Algemene sterftecijfers 1/34 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/sterftecijfers/ op 15 januari 2014

Nadere informatie

Sterfte. Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode , uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS)

Sterfte. Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode , uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS) Sterfte Tabel 1 Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode 2007-2010, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS) totaal mannen vrouwen TOTAAL 1839.25 854.50 984.75 LEEFTIJD

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2008 Vlaams Gewest. GI2008_Oorzaakspecifieke_sterftecijfers.pdf

Gezondheidsindicatoren 2008 Vlaams Gewest. GI2008_Oorzaakspecifieke_sterftecijfers.pdf Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/sterftecijfers/cijfers-over-doodsoorzaken/ - september 2010 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Hendrickx Erik, Kongs Anne Afdeling

Nadere informatie

CBS: Steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct

CBS: Steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct CBS: Steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct Het aantal mensen dat overlijdt aan een acuut hartinfarct is in 2014 met 7 procent gedaald tot 5,3 duizend. Dit zijn er bijna 400 minder dan

Nadere informatie

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011 cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 211 Sterfte bij vrouwen en mannen Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van overlijden

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M.

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M. Regionale VTV 2011 Levensverwachting en sterftecijfers Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Levensverwachting en sterftecijfers Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Gezondheidsrapport :

Gezondheidsrapport : Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Afdeling Epidemiologie Gezondheidsrapport : Een verkenning van de gezondheidssituatie in België aan de hand van sterftecijfers en gezondheidsverwachtingscijfers

Nadere informatie

1894 zelfdodingen in 2016

1894 zelfdodingen in 2016 1894 zelfdodingen in 2016 Het aantal zelfdodingen neemt elk jaar toe, maar gerelateerd aan de bevolkingsopbouw blijft het zelfdodingscijfer sinds 2013 op hetzelfde niveau. Dit meldt het CBS op basis van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008

Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008 Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008 Alle oorzaken Minder dan 5 jaar 573 0 324 249 Van 1 tot 4 jaar 86 0 48 38 Minder dan 28 dagen 335 0 193 142 Minder dan 7 dagen 254 0 143 111 Minder dan 1 dag 133 0 79

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Sterfte aan hart- vaatziekten in dertig jaar gehalveerd Minder sterfte vooral door betere diagnostiek en behandeling

Sterfte aan hart- vaatziekten in dertig jaar gehalveerd Minder sterfte vooral door betere diagnostiek en behandeling Forse daling sterfte Trends in sterfte en ziekenhuisopnamen Meer ziekenhuisopnamen Sterfte neemt af 12 Meer kankerpatiënten Meer nieuwe gevallen, minder sterfte Grootste sterfte door longkanker Sterke

Nadere informatie

Mortaliteitsstatistieken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Mortaliteitsstatistieken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES Mortaliteitsstatistieken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 23-24 2 8 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Mortaliteit. Overzicht van de overlijdens voor de periode Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest. 1. Inleiding.

Mortaliteit. Overzicht van de overlijdens voor de periode Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest. 1. Inleiding. OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest Mortaliteit Overzicht van de overlijdens voor de periode

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 thema reeks 2011 1 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd cijfermateriaal

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Zorg voor geest kost nog steeds het meest

Zorg voor geest kost nog steeds het meest Zorg voor geest kost nog steeds het meest Publicatiedatum: 28-11-2013 In is 19,6 miljard euro uitgegeven voor de behandeling van psychische stoornissen, 22% van de totale uitgaven voor zorg en welzijn

Nadere informatie

Deel II: Gezondheidstoestand

Deel II: Gezondheidstoestand Deel II: Gezondheidstoestand 1. De inschatting van de eigen gezondheid De inschatting van de eigen gezondheid is een begrip dat zowel het welzijn als de gezondheid in de ruime zin van het woord omvat [1]

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Zorgzwaarte in de ouderenzorg 1/14 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door:

Nadere informatie

Sterfte in Drenthe. Sterfte over de periode 1999-2003

Sterfte in Drenthe. Sterfte over de periode 1999-2003 Sterfte in Sterfte over de periode 9-00 Sterfte in Sterfte over de periode 9-00 December 006 C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Overcingellaan 90 LA tel. 059 0600 www.ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Nota: Invaliditeit Aantal en verdeling volgens ziektegroep

Nota: Invaliditeit Aantal en verdeling volgens ziektegroep Nota: Invaliditeit Aantal en verdeling volgens ziektegroep Men valt in het stelsel van invaliditeit na één jaar primaire arbeidsongeschiktheid. De erkenning van invaliditeit geldt voor een bepaalde periode

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

deelrapport Levensverwachting en sterfte

deelrapport Levensverwachting en sterfte deelrapport Levensverwachting en sterfte Regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning Zeeland 2012 Inhoud Kernboodschappen 3 Inleiding 4 Levensverwachting en sterfte in Zeeland 5 Wat brengt de toekomst?

Nadere informatie

4. MORTALITEIT IN BRUSSEL

4. MORTALITEIT IN BRUSSEL 1. Inleiding 4. MORTALITEIT IN BRUSSEL Aan de hand van het mortaliteitsonderzoek kan de evolutie van bepaalde aandoeningen over een lange periode worden afgebakend en kan de situatie in verschillende streken

Nadere informatie

Dodelijke ongevallen in de privésfeer

Dodelijke ongevallen in de privésfeer Wim van den Berg Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 5 duizend personen door een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Bij twee op de vijf van hen gaat het om een ongeval in de privésfeer. In 23 hadden 2,4

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG Vlaams Gewest 2014 / 23.11.2016 23.11.2016 Zorgzwaarte in de ouderenzorg 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers november 2016 door:

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 thema reeks Oktober 2014 1 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd cijfermateriaal

Nadere informatie

Voor het incidentiejaar 1999 registreerden we 68.729 sterfgevallen van personen van meer dan één jaar met volgende verblijfplaats:

Voor het incidentiejaar 1999 registreerden we 68.729 sterfgevallen van personen van meer dan één jaar met volgende verblijfplaats: Voorwoord De Gezondheidsindicatoren zijn m et de voorliggende editie aan de zevende jaargang toe. Sinds de eerste uitgave in 1993 is de publicatie zowel in volum e als inhoudelijk sterk uitgebreid en uitgegroeid

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING Vlaams Gewest 2014 / 23.11.2016 23.11.2016 Zorgzwaarte in de thuisverpleging 1/10 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op november

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Zorgzwaarte in de thuisverpleging 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Gegevensbronnen? Specialist. Patholoog-anatoom MUTUALITEITEN. Vlaams KR-netwerk NKR. Kortrijk, 11 september 2004, symposium kankerregistratie

Gegevensbronnen? Specialist. Patholoog-anatoom MUTUALITEITEN. Vlaams KR-netwerk NKR. Kortrijk, 11 september 2004, symposium kankerregistratie Gegevensbronnen? Specialist Patholoog-anatoom MUTUALITEITEN AKR LIKAR Vlaams KR-netwerk NKR Definitie Kankerincidentie Aantal nieuw ontdekte kankers Binnen een bepaalde tijdsperiode (bv. 1 jaar) Voor een

Nadere informatie

ZORGZWAARTE. / Archief cijfers. Vlaams Gewest /

ZORGZWAARTE. / Archief cijfers. Vlaams Gewest / / Archief cijfers ZORGZWAARTE Vlaams Gewest 2009-2011 / 7.01.2015 7.01.2015 Zorgzwaarte 1/14 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers in november 2013 DOOR: Heidi Cloots, Herwin De Kind,

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers De cijfers over de verkeersongevallen omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zoals ze door de politie en het parket zijn opgetekend. In 2016 gebeurden er in Genk 343 verkeersongevallen

Nadere informatie

Demografische evoluties: wat, wanneer en vooral waar? Ingrid Schockaert, Edwin Pelfrene, Edith Lodewijckx Statistiek Vlaanderen

Demografische evoluties: wat, wanneer en vooral waar? Ingrid Schockaert, Edwin Pelfrene, Edith Lodewijckx Statistiek Vlaanderen Demografische evoluties: wat, wanneer en vooral waar? Ingrid Schockaert, Edwin Pelfrene, Edith Lodewijckx Statistiek Vlaanderen De bevolking in Vlaanderen groeit, maar vergrijst nog sneller. Maar gebeurt

Nadere informatie

Factsheet gezondheid van vrouwen en mannen

Factsheet gezondheid van vrouwen en mannen Factsheet gezondheid van vrouwen en mannen Aandeel vrouwen en mannen dat in het afgelopen jaar last heeft gehad van de 10 meest voorkomende langdurige aandoeningen/ziekten bij vrouwen*, 2011/2012 1 migraine

Nadere informatie

Sterfte aan diabetes. Anouschka van der Meulen

Sterfte aan diabetes. Anouschka van der Meulen Anouschka van der Meulen Met de huidige stijgende trend in overgewicht bij de Nederlandse bevolking zal het aantal diabetespatiënten naar verwachting sterk gaan toenemen. Dit zal uiteindelijk ook zichtbaar

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http:www.zorg-en-gezondheid.bealgemene-sterftecijfers.aspx - juli 2008 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Rapport ziekte en sterftegegevens regio Dessel,-Mol-Retie. Dr. Vera Nelen Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen

Rapport ziekte en sterftegegevens regio Dessel,-Mol-Retie. Dr. Vera Nelen Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen Rapport ziekte en sterftegegevens regio Dessel,-Mol-Retie Dr. Vera Nelen Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Antwerpen 3xG Studiegroep Februari 2011 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Overlijdensgegevens...

Nadere informatie

5. Sterfte en herkomst

5. Sterfte en herkomst 5. Sterfte en herkomst Voor niet-westerse allochtonen geldt, gemiddeld genomen, een hoger sterfterisico dan voor autochtonen. Binnen dit gemiddelde bestaan echter aanzienlijke verschillen naar leeftijd,

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren Vlaams Gewest. Sterfteatlas van Vlaanderen

Gezondheidsindicatoren Vlaams Gewest. Sterfteatlas van Vlaanderen Gezondheidsindicatoren Vlaams Gewest Sterfteatlas van Vlaanderen 1998-2007 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/cijfers-over-sterfte/ - augustus 2010 Door: Heidi Cloots, Herwin De

Nadere informatie

Beschaving. Lang, gezond en gelukkig leven? Horizon 2050, 25 september 2015. Edwin De Boeck Hoofdeconoom KBC Groep

Beschaving. Lang, gezond en gelukkig leven? Horizon 2050, 25 september 2015. Edwin De Boeck Hoofdeconoom KBC Groep Beschaving Lang, gezond en gelukkig leven? Horizon 25, 25 september 215 Edwin De Boeck Hoofdeconoom KBC Groep Meer welvaart = langer leven Bbp per capita en levensverwachting 6 55 5 45 4 Wereld 8 7 6 17

Nadere informatie

Sterfte aan dementie. Anouschka van der Meulen en Ingeborg Keij-Deerenberg

Sterfte aan dementie. Anouschka van der Meulen en Ingeborg Keij-Deerenberg Anouschka van der Meulen en Ingeborg Keij-Deerenberg Naarmate mensen steeds ouder worden, treedt dementie steeds veelvuldiger op. Van de vrouwen in de sgroep vanaf 9 jaar heeft ruim een kwart een vorm

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2008 Vlaams Gewest

Gezondheidsindicatoren 2008 Vlaams Gewest Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/cijfers-over-zorgaanbod/ - juli 2012 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Hoe refereren

Nadere informatie

Sterfte en ziekte in Utrecht

Sterfte en ziekte in Utrecht RAPPORT Sterfte en ziekte in Utrecht Analyse van de sterftecijfers (1985-1999) en ziekenhuisontslagdiagnosecijfers (1999) Sabine Quak, Erik van Ameijden, Eddy Mazurkiewicz, Jaap Toet Mei 2004 GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

SUÏCIDEPREVENTIE IN VLAANDEREN:

SUÏCIDEPREVENTIE IN VLAANDEREN: SUÏCIDEPREVENTIE IN VLAANDEREN: Eva De Jaegere Preventiemanager VLESP CIJFERS EN FEITEN Zomerschool 2016 VLESP? Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie Partnerorganisatie Vlaamse Overheid Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 6 november 29, week 45 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) wederom

Nadere informatie

Validatie Ziekenhuis gegevens 2003-2012

Validatie Ziekenhuis gegevens 2003-2012 Validatie Ziekenhuis gegevens 2003-2012 Acute ziekenhuizen Zijn inbegrepen, alle verblijven : - in klassieke hospitalisatie, inclusief de lange verblijven (codes H, F, M, L) ; - in chirurgische daghospitalisatie

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 Verkeersongevallen 2016 in detail: oorzaken, leeftijd, & type weggebruiker, plaats & tijd ongeval De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Hart- en vaataandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Daarom moeten we werk maken van:

Hart- en vaataandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Daarom moeten we werk maken van: Hart- en vaataandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Daarom moeten we werk maken van: 1 CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE BIJ VROUWEN. 2 SENSIBILISATIE van de vrouw

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Doelstelling 1

Doelstelling 1 6.2. De Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen 1998-2002 Om het preventief gezondheidsbeleid en acties hieromtrent in de Vlaamse Gemeenschap te oriënteren, werden door de Vlaamse overheid vijf gezondheidsdoelstellingen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE PREVALENTIE EN DE KOSTPRIJS VAN CHRONISCHE ZIEKTES

EVOLUTIE VAN DE PREVALENTIE EN DE KOSTPRIJS VAN CHRONISCHE ZIEKTES VERTEGENWOORDIGING & STUDIES EVOLUTIE VAN DE PREVALENTIE EN DE KOSTPRIJS VAN CHRONISCHE ZIEKTES Eind 2013 hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen een analyse gemaakt van de concentratie van de uitgaven

Nadere informatie