De psychometrische eigenschappen van de HKT-R Michelle Willems

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De psychometrische eigenschappen van de HKT-R Michelle Willems"

Transcriptie

1 De psychometrische eigenschappen van de HKT-R Michelle Willems Symposium HKT-R: introductie van een gereviseerd instrument voor risicotaxatie en behandelevaluatie Donderdag 13 juni 2013, Conferentiecentrum GGzE Eindhoven

2 Inleiding Risicotaxatie neemt een zeer belangrijke plaats in binnen de forensische psychiatrie Vormt de basis voor beslissingen rondom toekennen verlof en ontslag 1. Ongestructureerde klinische risicotaxatie ( klinische blik ) 2. Actuariële risicotaxatie 3. Gestructureerde klinische risicotaxatie Gestandaardiseerde set risicofactoren Deskundige interpreteert, combineert, weegt de items om tot een gestructureerd klinisch eindoordeel te komen: laag/matig/hoog HKT-30 (CIFP, 2000) 30 items: 11 Historische, 13 Klinische en 6 Toekomstitems Gescoord op een 5-puntsschaal van 0 4. Eindoordeel: laag/matig/hoog risico 2

3 De HKT-30 Historisch Klinisch Toekomst H01 Justitiële voorgeschiedenis K01 Probleeminzicht T01 Overeenstemming voorwaard. H02 Schending van voorwaarden K02 Psychotische symptomen T02 Materiële indicatoren H03 Gedragsproblemen voor 12 de K03 Middelengebruik T03 Dagbesteding H04 Slachtoffer van geweld jeugd K04 Impulsiviteit T04 Vaardigheden H05 Hulpverleningsgeschiedenis K05 Empathie T05 Sociale steun en netwerk H06 Arbeidsverleden K06 Vijandigheid T06 Stresserende omstandigheden H07 Middelengebruik K07 Sociale en relat. vaardigheden H08 Psychotische stoornissen K08 Zelfredzaamheid H09 Persoonlijkheidsstoornissen K09 Acculturatieproblematiek H10 Psychopathie K10 Attitude t.o.v. behandeling H11 Seksuele deviantie K11 Verantwoordelijkheid delict K12 Seksuele preoccupatie K13 Copingvaardigheden 3

4 Onderzoek psychometrie HKT-30 I Interne consistentie Historische domein: twijfelachtig Klinische domein: goed Toekomstige domein: goed tot uitstekend Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid Historische domein: uitstekend Klinische domein: goed tot uitstekend Toekomstige domein: goed tot uitstekend Totaalscore: uitstekend Gestructureerd klinisch eindoordeel: goed 4

5 Onderzoek psychometrie HKT-30 II Predictieve validiteit Drie domeinen en HKT-30 totaalscore waren over het algemeen matige tot redelijke voorpellers (AUC s in.60 en.70) voor algemene en gewelddadige recidive Gestructureerd klinisch eindoordeel bleek in de meeste studies een redelijke voorspeller (AUC s in.70) Predictieve validiteit iets beter voor ernstige of gewelddadige recidive dan voor minder ernstige of algemene recidive HKT-30 bleek minder geschikt voor het voorspellen van recidive in zedendelinquenten 5

6 Sinds 2005: Revisie HKT-30 Werkgroep HKT-revisieproject Dr. Marinus Spreen (FPC dr. S. van Mesdag) Drs. Paul Ter Horst (FPC De Woenselse Poort) Drs. Bernadette Lutjenhuis (FPC Hoeve Boschoord) Drs. Farid Chakhssi (FPC De Rooyse Wissel) Dr. Sylvia Lammers (FPC Oldenkotte) Dr. Eddy Brand (DJI). Met latere medewerking van Prof. Dr. Stefan Bogaerts (FPC De Kijvelanden) Drs. Michelle Willems (Universiteit van Tilburg) Doel van de revisie 1. Verbeteren van de bruikbaarheid van de HKT voor de klinische praktijk - Richtlijnen voor risicomanagement - Bruikbaarheid voor behandelevaluatie 2. Verbeteren van de predictieve validiteit HKT-R 6

7 De HKT-R Historisch Klinisch Toekomst H01 Justitiële voorgeschiedenis K01 Probleeminzicht T01 Overeenstemming afspraken H02 Schending van voorwaarden K02 Psychotische symptomen T02 Wonen H03 Leeftijd eerste veroordeling* K03 Verslaving T03 Financiën H04 Type slachtoffer* K04 Impulsiviteit T04 Werk H05 Netwerk invloeden* K05 Antisociaal gedrag T05 Vrije tijd H06 Gedragsproblemen voor 12 de K06 Vijandigheid T06 Sociaal netwerk H07 Slachtoffer van geweld jeugd K07 Sociale vaardigheden T07 Risico op destabilisatie H08 Hulpverleningsgeschiedenis K08 Zelfredzaamheid H09 Arbeidsverleden K09 Meewerken behandeling H10 Verslavingsverleden K10 Verantwoordelijkheid delict H11 Instabiliteit m.b.t. wonen* K11 Copingvaardigheden H12 Instabiliteit m.b.t. financiën* K12 Schending van voorwaarden* K13 Arbeidsvaardigheden* K14 Beïnvloeding netwerkleden* 7

8 Belangrijkste verschillen HKT-30 en HKT-R 1. Sommige items zijn niet langer aanwezig in de HKT-R Bijv. items die refereren aan specifieke psychopathologie (Psychotische stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychopathie en Seksuele deviantie) zijn verwijderd uit Historische domein rationale: niet statisch maar dynamisch, representatie in Klinische domein 2. Enkele nieuwe items zijn toegevoegd aan de HKT-R Bron: ander onderzoek, andere instrumenten (HCR-20, PCL-R), klinische praktijk 3. Sommige items zijn opgesplitst voor krijgen van meer genuanceerd beeld Materiële indicatoren is opgesplitst in Wonen en Financiën. Dagbesteding is opgesplitst in Werk en Vrije tijd. 4. De benaming/inhoud/operationalisatie van enkele items is aangepast Voorbeeld: Naam K05 Empathie is veranderd in K05 Antisociaal gedrag 5. Wijzigingen m.b.t. het gestructureerd klinisch eindoordeel Verandering van 3- naar 5-puntsschaal: laag, laag-matig, matig, matig-hoog, hoog Risicotabel: Op basis van de HKT-R totaalscore wordt een suggestie gegeven voor het gestructureerd klinisch eindoordeel. De clinicus is echter vrij om hier op basis van argumenten vanaf te wijken. 8

9 Doel van deze presentatie Bespreken eerste onderzoeksresultaten validatie HKT-R 1. Interne consistentie 2. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 3. Predictieve validiteit - In de totale groep patiënten - Op itemniveau - Survivalanalyse - Verband tussen DSM-IV diagnoses en recidive - Predictieve validiteit in patiënten met verschillende diagnoses 9

10 Methode Steekproef Alle 347 patiënten die tussen 2004 en 2008 zijn ontslagen uit alle 13 Nederlandse TBS-klinieken uniek landelijk cohort! Procedure De HKT-R werd retrospectief vastgesteld aan de hand van dossierinformatie. Beoordelaars bestonden uit 20 masterstudenten Psychologie die een uitgebreide training hadden gevolgd. T.b.v. de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werden uit elk ontslagjaar 12 dossiers random geselecteerd (totaal 60 dossiers) die dubbel werden gescoord door paren van twee onafhankelijke beoordelaars. 10

11 Procedure 11

12 Longitudinaal design De Klinische items werden voor iedere patiënt vijf maal gescoord aan de hand van informatie over vijf belangrijke mijlpalen die zich voordoen over de loop van de TBS-behandeling: 1. PJ Periode waarin de pro Justitita-rapportages werden afgenomen 2. IN Eerste jaar van de TBS-behandeling 3. OV Jaar voorafgaand aan de eerste toegekende aanvraag tot onbegeleid verlof 4. PV Jaar voorafgaand aan de eerste toegekende aanvraag tot proefverlof 5. OO Laatste jaar van de TBS-behandeling (voor onvoorwaardelijk ontslag). De strafdossiers werden eerst gesorteerd in bovenstaande tijdvakken en vervolgens door een andere persoon gescoord. 12

13 Recidive Voorjaar 2012 werden officiële recidivegegevens opgevraagd bij het WODC In de database die werd aangeleverd, waren de patiënten gevolgd t/m 11 juli 2011 Op basis van deze informatie werden twee uitkomstmaten van recidive geconstrueerd: 1. Algemene recidive veroordelingen voor ieder nieuw delict dat strafbaar is binnen het Nederlandse strafrecht 2. Gewelddadige recidive veroordelingen voor ieder nieuw delict waarbij sprake is van het gebruik van geweld jegens een ander persoon (of hiermee gedreigd wordt). Voorbeelden: diefstal met geweld, verkrachting*, mishandeling, doodslag Let op: definities zijn hiërarchisch gewelddadige recidive vormt een meer restrictieve subgroep binnen de bredere categorie van algemene recidive 13

14 Beschrijving onderzoeksgroep I Geslacht Man Vrouw Geboorteland Nederland Suriname Nederlandse Antillen Overig n % M SD Range Leeftijd eerste delict Leeftijd indexdelict Type indexdelict Doodslag Moord Zedendelicten Brandstichting Diefstal met geweld Zwaar geweld Overige gewelddadige delicten

15 Beschrijving onderzoeksgroep II Delicthistorie First offender Recidivist n % M SD Range Leeftijd oplegging TBS Type maatregel Combinatievonnis Enkel TBS Leeftijd opname TBS-kliniek DSM-IV diagnoses Persoonlijkheidsstoornis NAO Aan middelen gebonden stoornis Cluster B persoonlijkheidsstoornis Schizofrenie/psychotische stoornis Totaal IQ

16 Beschrijving onderzoeksgroep III n % M SD Range Duur tot aanvraag onbegeleid verlof Duur tot aanvraag proefverlof Totale behandelduur Leeftijd ontslag Vervolgsituatie na ontslag Zelfstandig Begeleid wonen Algemene psychiatrie Instelling voor verstandelijk beperkten Verpleegtehuis

17 Samenvatting resultaten I De interne consistentie van de domeinen van de HKT-R is goed te noemen De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het Historische en Klinische domein en van de HKT-R totaalscore is over het algemeen goed tot zeer goed; die van het Toekomstige domein en het gestructureerd klinisch eindoordeel is redelijk De predictieve validiteit van het Historische domein en de HKT-R totaalscore is redelijk. De predictieve validiteit van het Klinische en Toekomstige domein is matig. Er zijn 8 statische en 8 dynamische risicofactoren te onderscheiden die extra belangrijk blijken te zijn voor het voorspellen van recidive 17

18 Samenvatting resultaten II Survivalanalyses lieten zien dat, gecontroleerd voor individuele verschillen in time at risk, op basis van de HKT-R totaalscore en het klinisch gestructureerd eindoordeel significante verschillen werden gevonden in recidive, waarbij patiënten met een hoger risico eerder en vaker recidiveerden Een diagnose van middelenmisbruik bleek samen te hangen met een bijna 2 keer zo hoge kans op gewelddadige recidive, terwijl een diagnose schizofrenie/psychose geassocieerd bleek te zijn met een ruim 2 keer zo lage kans op algemene recidive. Echter: HKT-R totaalscore 50 OR van 6! De HKT-R bleek goed bruikbaar te zijn voor het voorspellen van recidive in patiënten met de meest voorkomende klinische diagnoses. 18

19 Beperkingen en sterke punten Retrospectief design (echter noodzakelijk) HKT-R vastgesteld a.d.h.v. dossierinformatie Beoordelaars masterstudenten Psychologie zonder eerdere ervaring in het uitvoeren van risicotaxaties. Echter wel intensieve training Studies zijn uitgevoerd op dezelfde sample replicatie in andere samples noodzakelijk Relatief grote steekproef (N = 347) Inclusie van alle patiënten die tussen 2004 en 2008 zijn ontslagen uit alle Nederlandse klinieken uniek landelijk cohort! Relatief lange follow-up duur (M = 5.21 jaar) Gebruik gemaakt van officiële recidivegegevens WODC Longitudinaal design 19

20 Plannen voor toekomstig onderzoek Hoe ontwikkelt het recidiverisico zich over de loop van de TBSbehandeling? Zijn er subgroepen patiënten te onderscheiden die minder lijken te profiteren van de behandeling? En: hoe verhoudt de ontwikkeling van het recidiverisico over tijd zich tot feitelijke recidive? 20

21 Tot slot Bedankt voor uw aandacht! Vragen? Voor meer informatie: School of Social and Behavioral Sciences 21

De ontwikkeling van de HKT Van 1999 naar 2013

De ontwikkeling van de HKT Van 1999 naar 2013 De ontwikkeling van de HKT Van 1999 naar 2013 Presentatie op symposium introductie HKT versie 2013 Eindhoven 13 juni 2013 Dr. EFJM Brand Hoofdkantoor DJI afdeling DBO ASK Waarom de historie van de HKT

Nadere informatie

Innovatie in gestructureerde risicotaxatievan geweld: De HCR:V3 en SAPROF. Donderdag 6 december 2012 Kevin Douglas, Michiel de Vries Robbé

Innovatie in gestructureerde risicotaxatievan geweld: De HCR:V3 en SAPROF. Donderdag 6 december 2012 Kevin Douglas, Michiel de Vries Robbé Innovatie in gestructureerde risicotaxatievan geweld: De HCR:V3 en SAPROF Donderdag 6 december 2012 Kevin Douglas, Michiel de Vries Robbé Programma 13.00-13.15 Opening 13.15-14.30 HCR:V3, part I 14.30-15.00

Nadere informatie

Het voorspellen van recidive na de tbs-behandeling. Een vergelijkend onderzoek naar de predictieve validiteit van de HKT-EX en HCR-20

Het voorspellen van recidive na de tbs-behandeling. Een vergelijkend onderzoek naar de predictieve validiteit van de HKT-EX en HCR-20 Het voorspellen van recidive na de tbs-behandeling Een vergelijkend onderzoek naar de predictieve validiteit van de HKT-EX en HCR-20 Masterthesis Forensische Psychologie, Departement Klinische Psychologie

Nadere informatie

Risicotaxatie en risicohantering geweld bij jongeren

Risicotaxatie en risicohantering geweld bij jongeren Risicotaxatie en risicohantering geweld bij jongeren dr. Henny Lodewijks hlodewijks@lsg-rentray.nl Kijvelanden conferentie 1-12-2011 SAVRY Historische risicofactoren: 1. Eerder gewelddadig gedrag 2. Eerder

Nadere informatie

Dynamische risicotaxatie

Dynamische risicotaxatie Dynamische risicotaxatie Wens of werkelijkheid? Martien Philipse Pompestichting, Nijmegen Studiemiddag NVK - WODC, Den Haag 17 november 2006 De eerste wet van risicotaxatie De beste voorspeller van gedrag

Nadere informatie

HKT-R en behandelevaluatie: N=1

HKT-R en behandelevaluatie: N=1 HKT-R en behandelevaluatie: N=1 Opdracht directie Mesdag Maak een proactief behandelevaluatie systeem waar zowel patiënt als team direct wat aan heeft en dat ook inzichten oplevert op institutioneel niveau

Nadere informatie

De betrouwbaarheid van risicotaxatie in de pro Justitia rapportage

De betrouwbaarheid van risicotaxatie in de pro Justitia rapportage o o r s p r o n k e l i j k a r t i k e l De betrouwbaarheid van risicotaxatie in de pro Justitia rapportage Een onderzoek met behulp van de hkt-30 w. j. c a n t o n, t. s. v a n d e r v e e r, p. j. a.

Nadere informatie

RISICOTAXATIE EN DIAGNOSTIEK

RISICOTAXATIE EN DIAGNOSTIEK RISICOTAXATIE EN DIAGNOSTIEK Dr. A. Bartels klinisch psycholoog-psychotherapeut, gedragstherapeut en senior stafmedewerker bij het Dr. Leo Kannerhuis Forensische ASS-diagnostiek Dr. Arnold A.J. Bartels

Nadere informatie

Risicotaxatie bij verslaafde justitiabelen Naar een (aanvullend)instrument

Risicotaxatie bij verslaafde justitiabelen Naar een (aanvullend)instrument Verslag EFP Themabijeenkomst Risicotaxatie bij verslaafde justitiabelen Naar een (aanvullend)instrument 29 november 2011 Introductie De presentatie wordt verzorgd door Sylvia Lammers; psycholoog en gepromoveerd

Nadere informatie

Beschermende factoren bij seksuele delinquenten

Beschermende factoren bij seksuele delinquenten Beschermende factoren bij seksuele delinquenten Een retrospectieve studie naar de validiteit van de SAPROF bij ex-terbeschikkinggestelde seksueel delinquenten in de FPC Dr. S. van Mesdag en de Van der

Nadere informatie

Principes bij de behandeling in de forensische psychiatrie

Principes bij de behandeling in de forensische psychiatrie Principes bij de behandeling in de forensische psychiatrie Inleiding Binnen de forensisch psychiatrische behandelsetting is het doel van de behandeling primair het verminderen van delictrisico s of risico

Nadere informatie

Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie

Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie IFBE Besluitvorming omtrent de voortgang van de behandeling gebeurt bij een forensisch psychiatrische patiënt doorgaans op basis van geschreven bijdrages

Nadere informatie

Handleiding HKT-R. Historische, Klinische en Toekomstige Revisie. Marinus Spreen Eddy Brand Paul Ter Horst Stefan Bogaerts

Handleiding HKT-R. Historische, Klinische en Toekomstige Revisie. Marinus Spreen Eddy Brand Paul Ter Horst Stefan Bogaerts Handleiding HKT-R Historische, Klinische en Toekomstige Revisie Marinus Spreen Eddy Brand Paul Ter Horst Stefan Bogaerts Handleiding HKT-R Historische, Klinische en Toekomstige Revisie Marinus Spreen

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie van geweld: Naar meer balans en verfijning

Recente ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie van geweld: Naar meer balans en verfijning Recente ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie van geweld: Naar meer balans en verfijning Vivienne de Vogel, Van der Hoeven Kliniek 13 februari 2013 Inhoud presentatie Stand van zaken risicotaxatie

Nadere informatie

HKT-R. Handleiding. en Methodologische Verantwoording. Historische, Klinische en Toekomstige Revisie

HKT-R. Handleiding. en Methodologische Verantwoording. Historische, Klinische en Toekomstige Revisie Handleiding en Methodologische Verantwoording HKT-R Historische, Klinische en Toekomstige Revisie Marinus Spreen Eddy Brand Paul Ter Horst Stefan Bogaerts Handleiding en Methodologische Verantwoording

Nadere informatie

HKT-R. Handleiding. Historische, Klinische en Toekomst Revisie Versie 2013

HKT-R. Handleiding. Historische, Klinische en Toekomst Revisie Versie 2013 HKT-R Handleiding Historische, Klinische en Toekomst Revisie Versie 2013 Marinus Spreen 1, Eddy Brand 2, Paul Ter Horst 3, Michelle Willemsen 4 en Stefan Bogaerts 4,5 met medewerking van Sylvia Lammers

Nadere informatie

Beschermende factoren voor (seksueel) gewelddadige recidive bij seksueel delinquenten

Beschermende factoren voor (seksueel) gewelddadige recidive bij seksueel delinquenten Beschermende factoren voor (seksueel) gewelddadige recidive bij seksueel delinquenten Masteronderzoek klinische en gezondheidspsychologie 2008-2009 Lotte Kerklaan (3054799) Katinka van de Ven (3056643)

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2006) 30, 204-214

Tijdschrift voor Seksuologie (2006) 30, 204-214 Tijdschrift voor Seksuologie (2006) 30, 204-214 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Voorspelling van recidive bij zedendelinquenten met behulp van retrospectief gebruik van de PCL-R en SVR-20 Koen Koster,

Nadere informatie

IFBE Instrument Naam instrument Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie

IFBE Instrument Naam instrument Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie Forensische Psychiatrie IFBE Risico Instrument Naam instrument Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie Code IFBE Versie/uitgever 2012 en 2015 Meetpretentie De IFBE brengt informatie van verschillende

Nadere informatie

De hkt-30 als instrument voor beslismomenten binnen een tbs-behandeling

De hkt-30 als instrument voor beslismomenten binnen een tbs-behandeling oorspronkelijk artikel De hkt-30 als instrument voor beslismomenten binnen een tbs-behandeling k. de vries, m. spreen achtergrond Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar factoren die behandelaren

Nadere informatie

De invloed van culturele factoren op de risicotaxatie in een forensisch psychiatrisch centrum

De invloed van culturele factoren op de risicotaxatie in een forensisch psychiatrisch centrum 83 Artikel De invloed van culturele factoren op de risicotaxatie in een forensisch psychiatrisch centrum Lise Meike Veenstra en Marinus Spreen Samenvatting In de Nederlandse forensisch psychiatrische centra

Nadere informatie

Risicotaxatie en Beschermende Factoren voor Gewelddadig Gedrag

Risicotaxatie en Beschermende Factoren voor Gewelddadig Gedrag Risicotaxatie en Beschermende Factoren voor Gewelddadig Gedrag Michiel de Vries Robbé 10 november 2015 Inhoud Risicotaxatie van geweld: Achtergrond risicotaxatie Verschillende instrumenten Risicofactoren

Nadere informatie

Gedragsveranderingen tijdens tbs-behandeling: een multicenteronderzoek

Gedragsveranderingen tijdens tbs-behandeling: een multicenteronderzoek o o r s p r o n k e l i j k a r t i k e l Gedragsveranderingen tijdens tbs-behandeling: een multicenteronderzoek e. d e j o n g e, h. l. i. n i j m a n, s. m. m. l a m m e r s achtergrond In de forensische

Nadere informatie

Handleiding HKT-R. Historische, Klinische en Toekomstige - Risicofactoren Versie 2013

Handleiding HKT-R. Historische, Klinische en Toekomstige - Risicofactoren Versie 2013 Handleiding HKT-R Historische, Klinische en Toekomstige - Risicofactoren Versie 2013. 1 2 Voorwoord De HKT-Revisie is de opvolger van de HKT-30. Vanaf 2005 heeft de werkgroep HKT-Revisie gewerkt aan de

Nadere informatie

Sex Offender Risk Assessment in the Netherlands: Towards a Risk Need Responsivity Oriented Approach W.J. Smid

Sex Offender Risk Assessment in the Netherlands: Towards a Risk Need Responsivity Oriented Approach W.J. Smid Sex Offender Risk Assessment in the Netherlands: Towards a Risk Need Responsivity Oriented Approach W.J. Smid SUMMARY Het leidt weinig twijfel dat zedendelicten in onze moderne samenleving worden beschouwd

Nadere informatie

Forensische academie. Vivienne de Vogel. RINO 24 mei 2014

Forensische academie. Vivienne de Vogel. RINO 24 mei 2014 Forensische academie Vivienne de Vogel RINO 24 mei 2014 Inhoud Forensische academie Risicotaxatie: enkele trainingen uitgelicht Geweld algemeen Beschermende factoren Zeden Vrouwen geweld Forensische academie

Nadere informatie

Het belang van beschermende factoren bij vermindering van het recidiverisico. Vivienne de Vogel. 15 september 2014

Het belang van beschermende factoren bij vermindering van het recidiverisico. Vivienne de Vogel. 15 september 2014 Het belang van beschermende factoren bij vermindering van het recidiverisico Vivienne de Vogel 15 september 2014 Inhoud Risicotaxatie in de dagelijkse praktijk: van taxatie naar management De waarde van

Nadere informatie

Aan: FPA/FPK Directieberaad Van: Werkgroep Risicomanagement Datum: 10 september 2013 Betreft: Definitief advies werkgroep ifpa Risicomanagement

Aan: FPA/FPK Directieberaad Van: Werkgroep Risicomanagement Datum: 10 september 2013 Betreft: Definitief advies werkgroep ifpa Risicomanagement Aan: FPA/FPK Directieberaad Van: Werkgroep Risicomanagement Datum: 10 september 2013 Betreft: Definitief advies werkgroep ifpa Risicomanagement 1. Inleiding De Werkgroep Risicomanagement is begin 2011

Nadere informatie

Format verlengingsadvies. Format verlengingsadvies ten behoeve van ter beschikking gestelden

Format verlengingsadvies. Format verlengingsadvies ten behoeve van ter beschikking gestelden ten behoeve van ter beschikking gestelden Persoons- en aanvraaggegevens TBS-nummer Familienaam Volledige voorna(a)m(en) Geboortedatum Geboorteland en plaats Nationaliteit Geslacht Forensisch Psychiatrisch

Nadere informatie

De voorspellende waarde van risicotaxatie bij de rapportage pro Justitia

De voorspellende waarde van risicotaxatie bij de rapportage pro Justitia o o r s p r o n k e l i j k a r t i k e l De voorspellende waarde van risicotaxatie bij de rapportage pro Justitia Onderzoek naar de hkt-30 en de klinische inschatting w. j. c a n t o n, t. s. v a n d

Nadere informatie

Een beoordeling ter beoordeling

Een beoordeling ter beoordeling Een beoordeling ter beoordeling Opbrengsten en beperkingen van instrumenten voor risicotaxatie in de forensische psychiatrie en mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek Een van de manieren om de maatschappij

Nadere informatie

Vervolgstudies huiselijk geweld Samenvatting

Vervolgstudies huiselijk geweld Samenvatting Vervolgstudies huiselijk geweld Samenvatting S. Bogaerts H. van der Veen Vervolgstudies huiselijk geweld Samenvatting Wat vooraf ging In opdracht van de Ministeries van Justitie, Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ Dilemma s bij risicotaxatie Risicotaxatie is een nieuw en modieus thema in de GGZ Veilige zorg is een illusie Hoe veiliger de zorg, hoe minder vrijheid voor

Nadere informatie

begrippen bevatten evenals een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast kunnen in het protocol acute risicofactoren

begrippen bevatten evenals een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast kunnen in het protocol acute risicofactoren 1 Samenvatting Inleiding en methode In 2009 wordt de verlofprocedure voor volwassen gedetineerden in het Nederlandse gevangeniswezen gewijzigd. Deze wijziging is onderdeel van het programma Modernisering

Nadere informatie

Hilde Niehoff. Behandelaanbod Trajectum Hoeve Boschoord voor cliënten met agressie problematiek

Hilde Niehoff. Behandelaanbod Trajectum Hoeve Boschoord voor cliënten met agressie problematiek Hilde Niehoff Behandelaanbod Trajectum Hoeve Boschoord voor cliënten met agressie problematiek 1 Behandelprogramma agressie van wetenschap naar praktijk Specialisatie agressieproblematiek De specialisatie

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen binnen de risicotaxatie van gewelddadig gedrag

Nieuwe ontwikkelingen binnen de risicotaxatie van gewelddadig gedrag Nieuwe ontwikkelingen binnen de risicotaxatie van gewelddadig gedrag Een onderzoek naar de HCR:V3 ten opzichte van de HCR-20 Master-thesis Klinische- & Gezondheidspsychologie 2009-2010 Door: Nadja Draat

Nadere informatie

Het verloftraject van terbeschikkinggestelden:

Het verloftraject van terbeschikkinggestelden: Het verloftraject van terbeschikkinggestelden: Een resocialisatieprognose naar psychopathologie, indexdelict en sekse Amber Jessen ANR: 960547 Begeleider en beoordelaar: prof. dr. Stefan Bogaerts Tweede

Nadere informatie

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher. Bedankt voor het downloaden van dit artikel. De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding)

Nadere informatie

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier Samenvatting Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Sinds november 2004 maken de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties gebruik van het instrument Recidive Inschattingsschalen (RISc) om het recidiverisico

Nadere informatie

Handleiding HKT-30 versie 2002

Handleiding HKT-30 versie 2002 Risicotaxatie in de Forensische Psychiatrie december 2002 Werkgroep Risicotaxatie Forensische Psychiatrie 2 Inhoudsopgave Voorwoord door Jacques Martini 5 1 Inleiding Het historisch fundament 7 1.1 Achtergrond,

Nadere informatie

De TBS anno Toegang tot de tbs en de dilemma s

De TBS anno Toegang tot de tbs en de dilemma s De TBS anno 2017 Toegang tot de tbs en de dilemma s Toegang tot de tbs met verpleging: 1.oplegging door de rechter 2.hervatting verpleging na VB 3.omzetting tbs met voorwaarden 2 Oplegging door de rechter

Nadere informatie

Het effect van een positief sociaal netwerk op de relatie tussen de klinische factoren van de. HKT-r en recidive bij voormalig terbeschikkinggestelden

Het effect van een positief sociaal netwerk op de relatie tussen de klinische factoren van de. HKT-r en recidive bij voormalig terbeschikkinggestelden Running head: EFFECT SOCIAAL NETWERK KLINISCH DOMEIN EN RECIDIVE 1 Het effect van een positief sociaal netwerk op de relatie tussen de klinische factoren van de HKT-r en recidive bij voormalig terbeschikkinggestelden

Nadere informatie

richtlijnen opstellen, al dan niet voor specifieke dadertype/doelgroepen

richtlijnen opstellen, al dan niet voor specifieke dadertype/doelgroepen een overzicht van behandelprogramma s gericht op dynamische risicofactoren (Thornton, 2013) Behandelprogramma: (psycho) therapeutische interventies op cognities, emoties en gedrag richtlijnen opstellen,

Nadere informatie

TBS-behandeling geprofileerd een gestructureerde casussenanalyse. Samenvatting

TBS-behandeling geprofileerd een gestructureerde casussenanalyse. Samenvatting TBS-behandeling geprofileerd een gestructureerde casussenanalyse Samenvatting Ch. van Nieuwenhuizen S. Bogaerts E.A.W. de Ruijter I.L. Bongers M. Coppens R.A.A.C. Meijers Inleiding Na enkele ernstige incidenten

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/56521

Nadere informatie

Langdurige Forensische Psychiatrie

Langdurige Forensische Psychiatrie Zorgzwaarte Checklijst Langdurige Forensische Psychiatrie Drs. Peter C. Braun, Dr. Erik Bulten Persoonlijke gegevens van de patiënt: Naam tbs-gestelde: Geboortedatum: TBS nummer: Verblijfplaats ten tijde

Nadere informatie

Oorzaken en achtergronden van delinquent gedrag in de huidige samenleving. HOVO 5 Klaas van Tuinen

Oorzaken en achtergronden van delinquent gedrag in de huidige samenleving. HOVO 5 Klaas van Tuinen Oorzaken en achtergronden van delinquent gedrag in de huidige samenleving HOVO 5 Klaas van Tuinen TBS = omstreden Uniek in de wereld? Zeer negatieve beeldvorming Rol van de media Politiek thema Onmisbaar

Nadere informatie

Primaire en secundaire psychopathie in relatie tot de behandelvoortgang bij Nederlandse tbs-patiënten

Primaire en secundaire psychopathie in relatie tot de behandelvoortgang bij Nederlandse tbs-patiënten Primaire en secundaire psychopathie in relatie tot de behandelvoortgang bij Nederlandse tbs-patiënten Gemeten door middel van de IFBE en de PCL-R Auteur: Marjolein Sepers ANR: 650351 Eerste begeleider:

Nadere informatie

P R O J U S T I T I A

P R O J U S T I T I A Psychiatrisch onderzoek P R O J U S T I T I A betreffende de heer/mevrouw Voornamen TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM geboren : dag maand jaar te : plaats, land verblijvend : forensisch psychiatrische instelling

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel. Vrouwen in de forensische GGZ: Een multicenter onderzoek naar risicoen beschermende factoren voor geweld bij vrouwen

Onderzoeksvoorstel. Vrouwen in de forensische GGZ: Een multicenter onderzoek naar risicoen beschermende factoren voor geweld bij vrouwen Onderzoeksvoorstel Vrouwen in de forensische GGZ: Een multicenter onderzoek naar risicoen beschermende factoren voor geweld bij vrouwen Auteur: Vivienne de Vogel, Jeantine Stam, & Eva de Spa Versie: april

Nadere informatie

Forensisch psychiatrisch onderzoek in Vlaanderen. Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg OPZC i.s.m. medium security units

Forensisch psychiatrisch onderzoek in Vlaanderen. Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg OPZC i.s.m. medium security units Forensisch psychiatrisch onderzoek in Vlaanderen Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg OPZC i.s.m. medium security units Team KeFor Projectcoördinator Inge Jeandarme; psychiater Onderzoekers Dr.

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage verslagjaar 2012 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Eindrapportage... 3 Leeswijzer... 4 Informatie indicator... 4 Grafiek met uitkomsten...

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Versie 1.0 Status: Vastgesteld Pagina 1 van 18 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Postbus 30132 Den Haag

Nadere informatie

De invloed van slapeloosheid op psychiatrische stoornissen en agressie

De invloed van slapeloosheid op psychiatrische stoornissen en agressie De invloed van slapeloosheid op psychiatrische stoornissen en agressie - Dr. Marike Lancel - Divisie Forensische Psychiatrie Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen Agressie en dwangtoepassing leren van elkaar

Nadere informatie

De FAM als aanvulling op de HCR-20 V3

De FAM als aanvulling op de HCR-20 V3 De FAM als aanvulling op de HCR-20 V3 De FAM is een aanvullende handleiding op de HCR-20 voor het inschatten van geweld bij vrouwelijke (forensisch) psychiatrische patiënten. Met het verschijnen en in

Nadere informatie

Onderzoeksbulletin. Recidive bij jongeren in de ambulante forensische ggz. Joan van Horn, Jaap van Slageren & Mara Eisenberg

Onderzoeksbulletin. Recidive bij jongeren in de ambulante forensische ggz. Joan van Horn, Jaap van Slageren & Mara Eisenberg Onderzoeksbulletin Recidive bij jongeren in de ambulante forensische ggz Joan van Horn, Jaap van Slageren & Mara Eisenberg Recidive bij jongeren behandeld bij de Waag Eerder dit jaar verscheen het onderzoeksbulletin

Nadere informatie

De Relatie Tussen Psychische Stoornissen en Recidivecijfers en de rol van Gedragsproblemen in de Jeugd, Justitiële Achtergrond en Arbeidsverleden

De Relatie Tussen Psychische Stoornissen en Recidivecijfers en de rol van Gedragsproblemen in de Jeugd, Justitiële Achtergrond en Arbeidsverleden De Relatie Tussen Psychische Stoornissen en Recidivecijfers en de rol van Gedragsproblemen in de Jeugd, Justitiële Achtergrond en Arbeidsverleden Masterthese door Simone Plugge, 974914, 30-06-2016 Universiteit

Nadere informatie

DE WAARDE VAN GESTRUCTUREERDE RISICOTAXATIE

DE WAARDE VAN GESTRUCTUREERDE RISICOTAXATIE DE WAARDE VAN GESTRUCTUREERDE RISICOTAXATIE EN VAN DE DIAGNOSE PSYCHOPATHIE BIJ SEKSUELE DELINQUENTEN EEN ONDERZOEK NAAR DE BETROUWBAARHEID EN PREDICTIEVE VALIDITEIT VAN DE SVR-20, STATIC-99, HKT-30 EN

Nadere informatie

Verslaving binnen de forensische psychiatrie

Verslaving binnen de forensische psychiatrie Verslaving binnen de forensische psychiatrie Minor - Werken in gedwongen kader Praktijkverdieping Docent: Paul Berkers Geschreven door: Martine Bergshoeff Edith Yayla Louiza el Azzouzi Evelyne Bastien

Nadere informatie

Ja, ouderen knappen op tijdens de GGZ-behandeling! Een onderzoek naar de uitkomsten op de HoNOS 65+

Ja, ouderen knappen op tijdens de GGZ-behandeling! Een onderzoek naar de uitkomsten op de HoNOS 65+ ROM in de Ouderenpsychiatrie: aan de slag met de HoNOS 65+ Ja, ouderen knappen op tijdens de GGZ-behandeling! Een onderzoek naar de uitkomsten op de HoNOS 65+ 15 maart 2016 SynQuest symposium, Jaarbeurs

Nadere informatie

Psychometrische stand van zaken van risicotaxatie-instrumenten voor volwassenen in Nederland

Psychometrische stand van zaken van risicotaxatie-instrumenten voor volwassenen in Nederland o v e r z i c h t s a r t i k e l Psychometrische stand van zaken van risicotaxatie-instrumenten voor volwassenen in Nederland g. t. b l o k, e. d e b e u r s, a. g. s. d e r a n i t z, t. r i n n e achtergrond

Nadere informatie

1.4 Geen opsomming van veroordelingen, maar in verhalende en concluderende zin de justitiele voorgeschiedenis weergeven.

1.4 Geen opsomming van veroordelingen, maar in verhalende en concluderende zin de justitiele voorgeschiedenis weergeven. Verkorte handleiding bij format verlofaanvragen ten behoeve van ter beschikking gestelden Er is een uitgebreide handleiding beschikbaar. Het wordt aangeraden deze te raadplegen voor voorbeelden en extra

Nadere informatie

Onderzoek naar een geschikt instrument voor het meten van de behandelvoortgang bij forensische patiënten met een seksuele stoornis

Onderzoek naar een geschikt instrument voor het meten van de behandelvoortgang bij forensische patiënten met een seksuele stoornis Onderzoek naar een geschikt instrument voor het meten van de behandelvoortgang bij forensische patiënten met een seksuele stoornis Suzan Oudejans, Masha Spits, Annet Nugter, Stefan van Bokkem Amsterdam,

Nadere informatie

JEUGDIGE ZEDENDELINQUENTEN - DE STAND VAN ZAKENdr. Jan Hendriks. Hoofd Jeugd De Waag Den Haag UVA Adviseur Harreveld

JEUGDIGE ZEDENDELINQUENTEN - DE STAND VAN ZAKENdr. Jan Hendriks. Hoofd Jeugd De Waag Den Haag UVA Adviseur Harreveld JEUGDIGE ZEDENDELINQUENTEN - DE STAND VAN ZAKENdr. Jan Hendriks Hoofd Jeugd De Waag Den Haag UVA Adviseur Harreveld ONDERWERPEN Typologie Recidive Risicotaxatie Behandeling MEISJES ALS DADER Relatief klein

Nadere informatie

Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict

Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict Memorandum 2012-1 Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict H.J.M. Schönberger C.H. de Kogel m.m.v. I.M. Bregman Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

Onderzoek naar een geschikt instrument voor het meten van de behandelvoortgang bij forensische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis

Onderzoek naar een geschikt instrument voor het meten van de behandelvoortgang bij forensische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis Onderzoek naar een geschikt instrument voor het meten van de behandelvoortgang bij forensische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis Suzan Oudejans, Masha Spits, Annet Nugter, Stefan van Bokkem Amsterdam,

Nadere informatie

een gestructureerde casussenanalyse Ch. van Nieuwenhuizen S. Bogaerts E.A.W. de Ruijter I.L. Bongers M. Coppens R.A.A.C. Meijers

een gestructureerde casussenanalyse Ch. van Nieuwenhuizen S. Bogaerts E.A.W. de Ruijter I.L. Bongers M. Coppens R.A.A.C. Meijers TBS-behandeling geprofileerd een gestructureerde casussenanalyse Ch. van Nieuwenhuizen S. Bogaerts E.A.W. de Ruijter I.L. Bongers M. Coppens R.A.A.C. Meijers Colofon Opdrachtgever Wetenschappelijk Onderzoek-

Nadere informatie

Ingmar Heytze dichter zal de dag verlevendigen met zijn reflecties en kleurrijke gedichten.

Ingmar Heytze dichter zal de dag verlevendigen met zijn reflecties en kleurrijke gedichten. Hulpverleners in de GGz lopen een relatief hoog risico om tijdens hun werk met agressie geconfronteerd te worden. Agressie is bepaald geen eenvormig fenomeen. Afhankelijk van de persoonlijke en psychopathologische

Nadere informatie

MONITOR. Strafrechtelijke recidive tijdens en na de tbs-behandeling in FPC de Rooyse Wissel. Eerste resultaten

MONITOR. Strafrechtelijke recidive tijdens en na de tbs-behandeling in FPC de Rooyse Wissel. Eerste resultaten MONITOR Strafrechtelijke recidive tijdens en na de tbs-behandeling in FPC de Rooyse Wissel Eerste resultaten De eerste rapportage uit een reeks ter gelegenheid van het bezoek van de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Een systemische blik op een delictvrije toekomst?

Een systemische blik op een delictvrije toekomst? 211 Een systemische blik op een delictvrije toekomst? Sociale-netwerkanalyse toegepast in een forensisch-psychiatrisch centrum Samenvatting Forensisch-psychiatrische centra zijn verplicht op klinisch relevante

Nadere informatie

Samenvatting (Dutch Summary)

Samenvatting (Dutch Summary) Samenvatting (Dutch Summary) 213 De meest voorkomende psychische stoornissen in tbs-klinieken zijn psychotische stoornissen, middelenmisbruik- en afhankelijkheid, en persoonlijkheidsstoornissen (PS). Vijftig

Nadere informatie

onderzoek Recidive tijdens en na behandeling in FPC de Rooyse Wissel Een terugblik op 10 jaren behandeling Inleiding 1

onderzoek Recidive tijdens en na behandeling in FPC de Rooyse Wissel Een terugblik op 10 jaren behandeling Inleiding 1 onderzoek 2 Recidive tijdens en na behandeling in FPC de Rooyse Wissel Een terugblik op 10 jaren behandeling Inleiding 1 Colofon Auteurs Mw. drs. F. Tonnaer Wetenschappelijk onderzoeker FPC de Rooyse Wissel

Nadere informatie

Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst

Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst B. Penterman psychiater GGZ Oost Brabant Instrumenten The Historical, Clinical, and Riskindicators (HCR- 20) Historische, Klinische en

Nadere informatie

De puzzel is het grootst bij allochtonen. Een verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de tbs.

De puzzel is het grootst bij allochtonen. Een verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de tbs. Samenvatting De puzzel is het grootst bij allochtonen. Een verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de tbs. Inleiding Niet-westerse allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de tbs. Van de totale

Nadere informatie

Risicotaxatie en behandelevaluatie met twee forensische observatielijsten

Risicotaxatie en behandelevaluatie met twee forensische observatielijsten o o r s p r o n k e l i j k a r t i k e l Risicotaxatie en behandelevaluatie met twee forensische observatielijsten e. b r a n d, h. n i j m a n achtergrond Behandelevaluatie en risicotaxatie gaan hand

Nadere informatie

Gewelddadige vrouwen: een multicenteronderzoek. vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten

Gewelddadige vrouwen: een multicenteronderzoek. vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten oorspronkelijk artikel Gewelddadige vrouwen: een multicenteronderzoek naar kenmerken van vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten V. DE VOGEL, J. STAM, Y. BOUMAN, P. TER HORST, M. LANCEL ACHTERGROND

Nadere informatie

Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ)

Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) Mirte Forrer, Jeugdbescherming Regio Amsterdam Claudia van der Put, Universiteit van Amsterdam Jeugdbescherming Ieder kind veilig GGW FFPS

Nadere informatie

Overeenkomst en voorspellende waarde van risicotaxatie van geweldsrecidive in verschillende fasen van de jeugdstrafrechtsketen

Overeenkomst en voorspellende waarde van risicotaxatie van geweldsrecidive in verschillende fasen van de jeugdstrafrechtsketen Onderzoeksrapport 2015-2 Overeenkomst en voorspellende waarde van risicotaxatie van geweldsrecidive in verschillende fasen van de jeugdstrafrechtsketen Iris Berends Maaike Kempes Uitgave van het Nederlands

Nadere informatie

zeer jeugdige delinquenten in nederland: een zorgwekkende ontwikkeling? theo doreleijers lieke van domburgh vumc amsterdam

zeer jeugdige delinquenten in nederland: een zorgwekkende ontwikkeling? theo doreleijers lieke van domburgh vumc amsterdam zeer jeugdige delinquenten in nederland: een zorgwekkende ontwikkeling? theo doreleijers lieke van domburgh vumc amsterdam samenwerkingsverband vu medisch centrum amsterdam Prof. Dr Th. Doreleijers, kinder-

Nadere informatie

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk.

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. Post-hbo forensische psychiatrie Werken in

Nadere informatie

de waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie

de waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie de waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie EEN ONDERZOEK NAAR DE BETROUWBAARHEID EN PREDICTIEVE VALIDITEIT VAN DE HCR-20, HKT-30 EN PCL-R M. Hildebrand B.L. Hesper M. Spreen

Nadere informatie

Risicotaxatie bij forensisch psychiatrische patiënten met een lichte verstandelijke handicap: hoe bruikbaar zijn risicotaxatieinstrumenten?

Risicotaxatie bij forensisch psychiatrische patiënten met een lichte verstandelijke handicap: hoe bruikbaar zijn risicotaxatieinstrumenten? overzichtsartikel Risicotaxatie bij forensisch psychiatrische patiënten met een lichte verstandelijke handicap: hoe bruikbaar zijn risicotaxatieinstrumenten? j.w. van den berg, v. de vogel achtergrond

Nadere informatie

FORENSISCH AMBULANTE RISICO EVALUATIE FARE

FORENSISCH AMBULANTE RISICO EVALUATIE FARE E T N A L U B M A H C S I S N FORE E R A F E I T A U L A V E O C I S RI G IN R O C S N E T N U P S T H C A D UITLEG EN AAN FORENSISCH AMBULANTE RISICO EVALUATIE FARE Doel Vaststellen recidiverisico en

Nadere informatie

Overzicht 5 Onderzoekers gespecialiseerd in onderwerpen in of gerelateerd aan de forensische psychiatrie (op alfabetische volgorde).

Overzicht 5 Onderzoekers gespecialiseerd in onderwerpen in of gerelateerd aan de forensische psychiatrie (op alfabetische volgorde). Overzicht 5 Onderzoekers gespecialiseerd in onderwerpen in of gerelateerd aan de forensische psychiatrie (op alfabetische volgorde). Naam Organisatie /Afdeling Specialiteit Arends, R.M. Pompestichting

Nadere informatie

Jeugdige zedendelinquenten een cohortstudie gedurende 12 jaar

Jeugdige zedendelinquenten een cohortstudie gedurende 12 jaar Kinder- en jeugdpsychiatrie Jeugdige zedendelinquenten een cohortstudie gedurende 12 jaar Lucres Nauta-Jansen Tom, 14 jaar 14 jaar Verdacht van plegen van ontuchtige handelingen met 6 jarig buurjongetje

Nadere informatie

Het verband tussen de PCL-R Score, Index-Delict, en Incidenten in de TBSkliniek

Het verband tussen de PCL-R Score, Index-Delict, en Incidenten in de TBSkliniek Het verband tussen de PCL-R Score, Index-Delict, en Incidenten in de TBSkliniek Kim Broeders (ANR:737406) Begeleider: J.J. Sijtsema Datum: 23-12-2013 Bachelorthesis Forensische Psychologie, Tilburg University

Nadere informatie

Inkoopgids Forensische Zorg

Inkoopgids Forensische Zorg Inkoopgids Forensische Zorg 2015 Versie 1.0 1 december 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom deze inkoopgids... 4 1.2 Gebruikte data en de bewerking daarvan... 4 1.3 Indeling zorgprofielen in

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

When Things are Getting out of Hand. Prevalence, Assessment, and Treatment of Substance Use Disorder(s) and Violent Behavior F.L.

When Things are Getting out of Hand. Prevalence, Assessment, and Treatment of Substance Use Disorder(s) and Violent Behavior F.L. When Things are Getting out of Hand. Prevalence, Assessment, and Treatment of Substance Use Disorder(s) and Violent Behavior F.L. Kraanen Samenvatting Criminaliteit is een belangrijk probleem en zorgt

Nadere informatie

Dynamiek en de protectieve factoren van de SAVRY

Dynamiek en de protectieve factoren van de SAVRY Dynamiek en de protectieve factoren van de SAVRY Onderzoek naar de dynamiek van een risicotaxatieinstrument welke gebruikt wordt binnen een gesloten justitiële jeugdinrichting November 2008 Masterwerkstuk

Nadere informatie

Ik zit mijn tijd wel uit II. Een replicatieonderzoek naar recidiven bij patiënten met een strafrechtelijke machtiging

Ik zit mijn tijd wel uit II. Een replicatieonderzoek naar recidiven bij patiënten met een strafrechtelijke machtiging oorspronkelijk artikel Ik zit mijn tijd wel uit II. Een replicatieonderzoek naar recidiven bij patiënten met een strafrechtelijke machtiging M.J. NOWAK, M.A. NUGTER ACHTERGROND Een pilotonderzoek naar

Nadere informatie

III. Rapportage Civiel (beslissingsdiagnostiek jeugd) 7. Rapportages civiel (bladzijde 26) 7.1 Jeugdigen 7.1.1 Productie 7.1.

III. Rapportage Civiel (beslissingsdiagnostiek jeugd) 7. Rapportages civiel (bladzijde 26) 7.1 Jeugdigen 7.1.1 Productie 7.1. Jaarcijfers NIFP 2014: Inhoud I. Zorg 1. Zorg Gevangeniswezen (bladzijde 2) 1.1 Productie 1.2 Populatie 2. Zorg Directie Bijzondere Voorzieningen (bladzijde 5) 2.1 Productie 2.2 Populatie II. Rapportage

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage Verslagjaar 2013 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Doelstelling... 4 1.2 Eindrapportage... 4 1.3 Aanlevering data verslagjaar 2013... 5 1.4 Welke

Nadere informatie

Langdurige Forensische Psychiatrie

Langdurige Forensische Psychiatrie Risicomanagement Checklijst Langdurige Forensische Psychiatrie Drs. Peter C. Braun, Dr. Erik Bulten Persoonlijke gegevens van de patiënt: Naam tbs-gestelde: Geboortedatum: TBS nummer: Verblijfplaats ten

Nadere informatie

Overzicht. Overzicht. Casus. Scoring. Resultaat RISICOTAXATIE BIJ GEÏNTERNEERDEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING. Intro: VRAG.

Overzicht. Overzicht. Casus. Scoring. Resultaat RISICOTAXATIE BIJ GEÏNTERNEERDEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING. Intro: VRAG. Overzicht RISICOTAXATIE BIJ GEÏNTERNEERDEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING Claudia Pouls KeFor Overzicht Casus Patrick Bollen was enig kind. Zijn vader had een succesvol IT-bedrijf. Zijn moeder bleef

Nadere informatie

Objectiviteit of schijnzekerheid?

Objectiviteit of schijnzekerheid? Kwaliteit, mogelijkheden en beperkingen van instrumenten voor risicotaxatie Joke Harte & Minke Breukink In toenemende mate wordt voor het inschatten van toekomstig delictgevaar gebruikgemaakt van instrumenten

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Zedendelicten vormen een groot maatschappelijk probleem met ernstige gevolgen voor zowel het slachtoffer als voor de dader. Hoewel de meeste zedendelicten worden gepleegd door

Nadere informatie

Culturele diversiteit in de forensische psychiatrie; een exploratief onderzoek in Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek

Culturele diversiteit in de forensische psychiatrie; een exploratief onderzoek in Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek oorspronkelijk artikel Culturele diversiteit in de forensische psychiatrie; een exploratief onderzoek in Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek T. VAN DER STOEP ACHTERGROND Ten opzichte

Nadere informatie

Verdiepingssessie SCIL:

Verdiepingssessie SCIL: Studiedag Oog voor laag IQ 16-06-2017 Verdiepingssessie SCIL: Samenvatting prevalentie onderzoek in de algemene S-GGZ Korte presentatie van de SCIL Blik op de SCIL, instructie en SCIL uitslag: En nu? expertisecentrum

Nadere informatie

Bloody Mary Op zoek naar Bloody Mary - studiedag forensische systeem therapie 6/21/2017

Bloody Mary Op zoek naar Bloody Mary - studiedag forensische systeem therapie 6/21/2017 Bloody Mary Vrouwen als dader Mars versus Venus of een beetje van beiden Anne-Marie Slotboom Universitair hoofddocent strafrecht en criminologie, VU 1 2 o Veel stereotypen over verschillen tussen mannen

Nadere informatie