Tien jaar ICT voor Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tien jaar ICT voor Vlaanderen"

Transcriptie

1 Tien jaar ICT voor Vlaanderen Een gids door het ICT-landschap van de Vlaamse overheid e-government e-ib ICT-Beheer

2 FLEXIBEL WERKEN 10 jaar samen, 10 jaar vooruit Het is tijd voor een terugblik. Tien jaar geleden gunde de Vlaamse overheid het grootste ICT-outsourcingcontract in Vlaanderen aan het Consortium EDS-Telindus, nu HP-Belgacom. Wij verwachten door de gecombineerde ervaring, kennis en technologie van onze nieuwe ICT-partner, een solide basis te leggen voor continue optimalisering, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. We kijken met trots en voldoening terug op de voorbije periode. HP en Belgacom hebben de Vlaamse overheid leren kennen als een ambitieuze overheid, gericht op innovatie, efficiëntie en vereenvoudiging. Een overheid die uitdagingen durft aangaan. Een overheid met visie. Samen hebben we ICT op een creatieve en zeer doelbewuste wijze ingezet om de prioriteiten van Vlaanderen te realiseren. Een samenwerking op strategisch niveau, wederzijds stimulerend en steeds met de klant voor ogen. Het was een zeer boeiend decennium waarvan we de hoogtepunten graag nog eens de revue laten passeren. Dit boekje is een samenvatting van het vele werk dat we samen met de Vlaamse overheid verrichtten. Ontelbare projecten, doordachte beslissingen en soms moeilijke keuzes hebben geleid tot een grondig hertekend ICT-landschap. De volgende pagina s bevatten een indrukwekkende lijst van belangrijke Vlaamse initiatieven, de meeste met een duurzame impact. Er was heel veel materiaal om uit te kiezen, massa s anekdotes en doorslaggevende details. Onmogelijk om alles hier op te nemen. Daarom is dit boekje geen chronologisch naslagwerk geworden, maar eerder een gids die de lezer kriskras door tien jaar Vlaamse overheid loodst, met een ICT-bril op. 10 jaar ICT, voor u en door u! Luc Chauvin, ICT-manager van de Vlaamse overheid (2003) Veel leesplezier Patrick Urkens en Roger Dejaeghere in naam van het voltallige HP-Belgacomteam

3 Technologische (r)evolutie Wat volgt Technologische (r)evolutie in Vlaanderen Continu streven naar efficiëntie en vereenvoudiging Een overheid met visie Een transparante, toegankelijke, maar veilige overheid De Vlaamse overheid is een toonbeeld van anders werken Business en ICT Meerjarenplannen en innovatie Op naar de toekomst Een greep uit 10 jaar ICT p. 04 p. 07 p. 10 p. 15 p. 19 p. 22 p. 23 p. 25 p. 29 De Vlaamse overheid bestaat in 2013 dertig jaar. Dat is best jong voor een overheid. Van jongelingen wordt verwacht dat ze dynamisch zijn, vooruitstrevend, trendy en mee met de actualiteit. Onze Vlaamse overheid maakt die verwachtingen ook echt waar. Alleen al op ICT-vlak werd de voorbije jaren indrukwekkend veel Ondertekening ICT-contract 2008 vooruitgang geboekt. Tal van belangrijke verwezenlijkingen werden mogelijk dankzij de juiste strategische beslissingen. Toen in 2003 het ICT-partnerschap tussen HP-Belgacom en de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-ib) van start ging, kwam die innovatieve aanpak in een stroomversnelling terecht. De voornaamste mijlpalen en de meest in het oog springende hoogtepunten van tien jaar technologische evolutie in Vlaanderen komen hierna aan bod. Wat misschien wel het meeste opvalt, is de snel groeiende maturiteit van de jonge Vlaamse ICT-administratie. Het volstaat om de beleidsnota s van vroegere regeerperiodes te raadplegen, om te beseffen hoe anders de klemtonen toen lagen. Bij Bestuurszaken was er vanaf 2004 voorzichtig sprake van anders en telewerken, maar buiten de term ICT zelf bevat de verklarende woordenlijst van de toenmalige beleidsnota weinig technologische acroniemen. Het is pas in het laatste regeerakkoord dat ICT exponentieel belangrijker werd. In de nota van 2009 wordt er duidelijk ingespeeld op de groeiende behoefte aan flexibel werken en mobiliteit en worden opvallend veel technologische vernieuwingen naar voor geschoven als antwoord op de vraagstukken rond kostenbesparing en efficiëntieverbetering. In die nota zien we dan ook volop de moderne ICT-terminologie verschijnen. Ondertekening ICT-contract

4 Wist je dat... in 1987 honderden ambtenaren hun eerste informaticaopleidingen kregen? Ze leerden onder andere werken met het tekstverwerkingsprogramma Displaywrite 4 (DW4). op 30 september 1996 de website van de Vlaamse overheid (www.vlaanderen.be) voor het eerst online ging? de entiteit Sturing en Controle Informatica (SCICT) werd opgericht op 28 april 1998? Vanaf 2006 sprak men van de entiteit ICT-Beleid en in 2009 werd dat entiteit e-government en ICT-Beheer (e-ib). Nadat in 2006 het toekomstproject van Vlaanderen georganiseerd in actie schoot, vormde ViA (Vlaanderen in Actie) de basis voor het regeerakkoord Het veelbesproken Pact 2020 bevat concrete doelstellingen om als regio bij de Europese top te gaan behoren: moderniseren, innoveren en een sociaal en duurzaam beleid voeren. Voor de Vlaamse overheid zijn dat strategische keuzes die de laatste jaren steeds meer vorm krijgen en, aangespoord door ICTpartner HP-Belgacom, ook op technologisch vlak ambitieuzer worden. LNE is op elk vlak sterk gedigitaliseerd. Van kleinschalige systemen, bijvoorbeeld voor het ondertekenen van een milieuvriendelijkheidattest in het kader van de fiscale aftrek van investeringen in het buitenland, tot grootse ICT-projecten. Het huidige takenpakket van e-ib omvat: maximaal ondersteunen van alle entiteiten van de Vlaamse overheid door het aanbieden van ICT, e-government en informatiediensten, -producten en -advies, om zo bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel. Minister-president Kris Peeters bij de uitreiking van een VIA Award voor de ICT-helpdesk (2008) Jean-Pierre Heirman, secretaris-generaal van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (2010) 5 6

5 Continu streven naar efficiëntie en vereenvoudiging Je moet het maar doen als overheid. Moderniseren, meegaan met technologische trends en groeien, terwijl het beschikbare ICT-budget stagneert. En dat tien jaar lang, in tijden van exponentiële vooruitgang. De Vlaamse overheid deed het en doet het nog steeds. Meer doen met minder. Het is misschien de grootste uitdaging van een overheid in beweging. Bredero heeft als doelstellingen meer transparantie, een betere samenwerking en vooral een goede werksfeer door middel van een vlot functionerend informaticasysteem. Reeds in 2008 illustreerde gewezen administrateur-generaal Gilbert Kolacny die tendens met een concreet voorbeeld: Bredero past in het allesomvattende optimalisatieproject dat momenteel loopt binnen het agentschap. Met als doelstellingen meer transparantie, een betere samenwerking en vooral een goede werksfeer door middel van een vlot functionerend informaticasysteem. De interne organisatie automatiseren, processen optimaliseren, digitaliseren het zijn objectief meetbare inspanningen die efficiëntie en vereenvoudiging duidelijk in de hand werken. En tegelijk creëren die initiatieven ook meer ruimte voor minder repetitief kenniswerk. Dat leidt dan weer tot een verbeterde werksfeer en een kwalitatievere balans tussen werk en privé. Een balans die er binnen de Vlaamse overheid zeker is. Vlaanderen staat op dat vlak zelfs mijlenver vooruit en mag daar terecht trots op zijn. Gilbert Kolacny, gewezen administrateur-generaal van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaanderen (2008) Eric Vernaillen, administrateur-generaal bij het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (2013) Meerwaarde creëren is waar het om gaat, zowel binnen de organisatie als naar buiten toe. Nog meer klantgedreven worden in denken en doen, maar toch evolueren naar een onzichtbare overheid die de prioriteiten van Vlaanderen centraal zet. Het VSAWSE ontving de prestigieuze Business Excellence Award als erkenning voor haar klantgerichte en efficiënte kwaliteitsmanagement. Iemand die zeker goed geplaatst is om dat te duiden, is administrateur-generaal Eric Vernaillen: Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) ontving tijdens het Innovatiefestival Vlaamse overheid in december 2012 de prestigieuze Business Excellence Award van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg. Het agentschap kreeg die erkenning voor haar klantgerichte en efficiënte kwaliteitsmanagement en meer in het bijzonder voor het e-subsidieloket en de digitalisering van de prestatiestaten voor tewerkstellingsprogramma s. Dat project werd door de organisatoren van het festival als best practice binnen de Vlaamse overheid naar voor geschoven. 7 8

6 Doelbewust en omringd door de juiste partners slaagt de Vlaamse overheid er al jaren in de ontplooiing van Vlaanderen duurzaam te bevorderen. Steeds betere resultaten met dezelfde middelen. De feiten bewijzen het: Meer entiteiten, meer afnemers, VOnet Open source MAGDA steeds meer gebruikers, meer pc s. Databank Taaladvies Gedeelde platformen Meer volume, veel meer data, open data, in de cloud. Sharepoint Meer opslagcapaciteit, Ariba CMDB ook on demand. Documentum Laptops, smartphones, werk.be Kmo-portefeuille tablets. Iedereen mobiel. Van heel veel papier en heel veel archiefruimte Gemeenschappelijke mailomgeving naar digitaal en van thuis uit. Anders werken, VKBO draadloos Vlimpers werken, Single telewerken, sign-on comfort. Elektronisch Meer netwerken, Bestelloket snellere Publiccaties netwerken, Drupal betere verbindingen, veel meer hits. Kabinetswissels Draaiboek verhuis Meer verkeer, dus meer kans op spam. Verkeersbordendatabank Maar ook veel meer spam tegengehouden. Winterdienst ipublish Meer openheid, Van intranet meer veiligheid, naar extranet transparantie zonder zorgen. Service Oriented Architectuur Applicatiemonitoring Eenvoudiger. Meer klantgericht, naar Raamcontracten meer burgers en leveranciers meer bedrijven. Server- en Klein, printeroptimalisatie groter, grootse projecten. Digitalisering Succesvolle oplossingen. Terechte trots. Virtualisatie Egaliseren van pc s Ecologiepremie Kostenbesparing onder economische druk. Studietoelagen Digitale handtekening Meer doen met minder. Efficiëntie. Om dit hoofdstuk af te sluiten geven we nog graag het woord aan administrateur-generaal Guy Janssens: De personeelsleden van het Vlaamse onderwijs kunnen sinds juni 2009 hun maandelijkse salarisbrieven digitaal ontvangen via de Zoomit-functie op hun bankrekening. Ondertussen maken al personeelsleden hiervan gebruik. Dit unieke project, dat AgODi heeft opgezet in samenwerking met HP-Belgacom, Zoomit en Unified Post, is een voorbeeldproject op het vlak van efficiëntie en effectiviteit. Ook past het volledig binnen onze toekomstvisie om te streven naar een digitale administratie. Met de elektronische salarisbrief zetten we een stap in de goede richting. De elektronische salarisbrief is een voorbeeldproject op het vlak van efficiëntie en effectiviteit en past volledig binnen onze toekomstvisie om te streven naar een digitale administratie. Guy Janssens, administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (2013) Een overheid met visie De Vlaamse overheid beseft goed dat efficiëntie, vereenvoudiging en klantgerichtheid zwaar moeten doorwegen in haar beleid en dat ICT en e-government daarbij een hefboomeffect creëren. Om een slagkrachtige en faciliterende overheid te worden voor burgers en bedrijven, koos de Vlaamse overheid er bewust voor om versneld te informatiseren. Die keuze leidde tot een groeiende visie op outsourcing en een sprongsgewijze evolutie van het ICT-beleid. HP-Belgacom, toen nog EDS-Telindus, was vanaf 2003 samen met e-ib verantwoordelijk voor de overgang van een moeilijk controleerbaar, versnipperd ICT-landschap naar een homogeen model met één strategie, één infrastructuur en maximaal gebruik van gemeenschappelijke systemen. Vijf jaar later maakten we ook samen de sprong naar een organisatie gericht op verbetering, groei en innovatie. Het was en is een zeer intensieve en wederzijds verrijkende samenwerking op strategisch niveau. Minister-president Kris Peeters (2010) De Vlaamse overheid moet effectief en efficiënt werken. Dat wil zeggen dat ze in eerste instantie ook innovatief moet bezig zijn en moet zorgen dat e-government overal wordt doorgedrukt en uitgevoerd, waardoor burgers en ondernemingen goed worden behandeld en tevreden zijn over de Vlaamse overheid. 9 10

7 Dankzij het strategisch partnership met HB/Cipal beschikt de Vlaamse Belastingdienst over de juiste expertise op het juiste moment zonder zelf een omvangrijke ICT-dienst te moeten uitbouwen. David Van Herreweghe, administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst (2013) Er zijn heel wat concrete verwezenlijkingen die aantonen hoe doelbewust de Vlaamse overheid te werk gaat en hoe succesvol de samenwerking is met HP-Belgacom, al tien jaar. Het extranet bijvoorbeeld, dat de verschillende entiteiten toelaat continu en transparant met elkaar te communiceren. Of het VOnet dat alle agentschappen op een gemakkelijke manier toegang geeft tot gemeenschappelijke informatie, door netwerken te koppelen. En dan is er die wereldreferentie: het Vlaamse MAGDA-platform. Een initiatief van e-ib en CORVE (de Coördinatiecel Vlaams e-government) dat bewijst hoezeer de Vlaamse overheid begrijpt dat ontsluiten van correcte informatie onontbeerlijk is. MAGDA (Maximale GegevensDeling tussen Administraties en Agentschappen) is gebaseerd op het only ask once principe, waardoor een klant slechts eenmaal gegevens moet bezorgen die daarna voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Klantgerichte e-government ten top! HP-Belgacom stond mee aan de wieg van MAGDA, ondersteunde het vlotte verloop van enkele kabinetswissels, werkte een draaiboek uit voor volledige verhuizingen van ICTinfrastructuur en zorgde er mee voor dat de verkiezingen feilloos verliepen, onder andere door de zeer performante website Meedenken en een ICT-omgeving faciliteren die samen met de business evolueert, het is nog steeds de drijfkracht achter het partnerschap. ICT-manager Luc Chauvin licht e-government in Vlaanderen toe Minister Geert Bourgeois bezoekt het ICT-zenuwcentrum achter de schermen van de Lokale Verkiezingen 2012 Administrateur-generaal Guido Decoster verwoordde het zo: De Dat was voornamelijk dankzij de grondige voorbereiding en de inzet website die HP-Belgacom ontwikkelde was van het HP-Belgacom team. De resultatenwebsite ontving bijna 1 schitterend en ontving meer dan unieke bezoekers. Deze miljoen unieke bezoekers. website verzamelde het geheel van de regelgeving, te gebruiken formulieren en antwoorden op relevante vragen van kiezers, kandidaten en betrokkenen bij de verkiezingsorganisatie in de verschillende gemeenten. Daarnaast ontwikkelde HP-Belgacom ook de resultatenwebsite. We waren aangenaam verrast door de uiterst snelle publicatie van de verkiezingsresultaten: om 15:00 uur sloten de digitale stembureaus, om 15:20 uur ontvingen we de eerste resultaten en die werden al om 15:30 uur gepubliceerd. Om 18:00 uur waren ongeveer 85 % van alle digitale en 30 % van de manuele resultaten gepubliceerd. Nooit eerder werden resultaten zo snel gepubliceerd. Lokale verkiezingen 2006 (Bron: RTV) 11 12

8 De focus van het Vlaamse ICT-beleid ligt al lang op kostenbewust, resultaatgericht en duurzaam beheer van ICT-middelen. En de laatste jaren ook op het aanbieden van gemeenschappelijke diensten met respect voor de autonomie van de entiteiten. Geen loze woorden, zo blijkt uit de geslaagde realisaties ter zake. Op ICT-vlak dient onze overheid ondertussen tot internationaal voorbeeld van vele anderen. Dat is, zeker voor zo n jonge organisatie, een prachtige prestatie die getuigt van gedrevenheid, inzicht en durf. Nooit eerder werden resultaten zo snel gepubliceerd als bij de verkiezingen van Dat was voornamelijk dankzij de grondige voorbereiding en de inzet van het HP- Belgacom team. Wist je dat... de stemresultaten in 2012 tot 2 uur sneller gepubliceerd werden dan bij de vorige verkiezingen? werd op 14/10/2012 bezocht door unieke gebruikers en in totaal verwerkte de website die dag 140 miljoen hits. e-ib in 2009 met het project WebIDM een Agoria e-gov Award won? In de categorie Project dat het meest gericht is op administratieve vereenvoudiging. Guido Decoster, administrateur-generaal van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (2012) Een greep uit de gemeenschappelijke diensten, aangeboden door de entiteit e-government en ICT-Beheer: MAGDA ICT-veiligheid VKBO Configuratiedatabank VOnet GIS Applicatiemonitoring APEX Referentiearchitectuur Gedeelde databases Netwerk CoD-server Digitaal tekenplatform VOBIP Documentum CoD-computerzaalfaciliteiten Telewerken Draadloos internet Zelfbeheer toepassingen Service Oriented Architecture Kwetsbaarheidsanalyses website Light hosting VKBP SharePoint Groene ICT Gebruikersbeheer Datacenterinfrastructuur Citrixportaal Toegangsbeheer CoD-storage 13 14

9 Een transparante, toegankelijke, maar veilige overheid De Vlaamse overheid wil een open overheid zijn. Zowel in de betekenis van toegankelijk, voor andersvaliden bijvoorbeeld, als vlot bereikbaar voor burgers en bedrijven. Meer en meer Vlaamse overheidswebsites dragen het AnySurfer kwaliteitslabel. Ontelbare initiatieven maken interactie met de klant mogelijk, en verbeteren én vereenvoudigen de toegankelijkheid van de administratie. De Vlaamse Infolijn werd 1700 en breidde daarmee haar dienstenaanbod gevoelig uit. Een aanvraag indienen voor een ecologiepremie of subsidies bekomen via de kmo-portefeuille kan al enkele jaren volledig online. Ook rond het versneld verwerken van studietoelagen zijn er immense inspanningen geleverd. Het zijn stuk voor stuk indrukwekkende voorbeelden van de doelgerichte aanpak die de Vlaamse overheid op het vlak van ICT handhaaft. Bernard De Potter, administrateur-generaal van het Agentschap Ondernemen (2013) Om tegemoet te komen aan de wensen van de ondernemers zal in 2014 een onlineplatform gelanceerd worden waarop bedrijven hun aanvragen meteen kunnen indienen en de status van hun dossier zelf kunnen opvolgen. Een aanpak die in de toekomst verdergezet zal worden. Administrateur-generaal Bernard De Potter licht de plannen van zijn agentschap toe: Een slagkrachtige en efficiënte overheid is een belangrijk element in de ondersteuning en competitiviteit van het bedrijfsleven. Om tegemoet te komen aan de wensen van de De gedigitaliseerde factuur is een eerste stap in de volledige digitalisering van de financiële administratie. Gonda Cock, administrateur-generaal van het Agentschap Centrale Accounting (2009) ondernemers zal in 2014 een onlineplatform gelanceerd worden met enerzijds wegwijsinformatie over overheidsmaatregelen op maat van de ondernemers en anderzijds een transactioneel luik. Zo tonen we de bedrijven welke erkenningen, vergunningen, subsidies en steunmaatregelen er bestaan en maken we geleidelijk de koppeling met cruciale e-gov applicaties zoals de KBO, de VKBO, overheidsplatformen voor access- en identiteitsidentificatiesystemen (WebIDM), bestaande databanken enzovoort. Bedoeling op langere termijn is dat de bedrijven via het onlineplatform hun aanvragen meteen kunnen indienen en de status van hun dossier zelf kunnen opvolgen. HP-Belgacom was steeds van de partij en is mee fier op alle gezamenlijke realisaties. Het Vlaams Fiscaal Platform is nog zo n succesverhaal, net als de vele portalen met al dan niet een selfservice-aanbod, zoals vlaanderen.be. Toegankelijk zijn is belangrijk, maar transparantie gaat nog een stap verder. Daarvoor moet een organisatie eerst van binnenuit aan responsabilisering doen. Bij de Vlaamse overheid vertaalde zich dat onder andere in de implementatie van Vlimpers, het Vlaams Interdepartementaal Modulair Personeelssysteem, en de vervanging van het verouderde boekhoudsysteem door OraFin Elektronische goedkeuringsstromen sturen sindsdien het financiële proces op een gestandaardiseerde manier, waardoor de kans op menselijke fouten verkleint en de betrouwbaarheid van de output sterk toeneemt

10 Administrateur-generaal Gonda Cock: De gedigitaliseerde factuur is altijd en overal raadpleegbaar voor medewerkers met toegang tot OraFin. Hierdoor besparen we op archiefruimte en werkt de administratie efficiënter. Dit past ook in het kader van nomade- en thuiswerken en een groenere Vlaamse overheid. Het is een eerste stap in de digitalisering van de financiële administratie. Ook administrateur-generaal Peter De Wilde is die mening toegedaan: Door digitaal te werken kan Toerisme Vlaanderen beter en sneller rapporteren, dossiers beheren, haar business beter leiden en bijsturen. Op termijn wensen we een digitaal subsidieloket als rechtstreeks kanaal naar de sector, waar dossiers ingediend, geraadpleegd en bewerkt kunnen worden. Correct benutten van beschikbare informatie is een noodzakelijke voorwaarde voor heldere analyse en duidelijke rapportering. Business Intelligence (BI) wordt mogelijk door gegevens uit verschillende interne bronnen te consolideren in datawarehouses en om te vormen tot informatie die inzicht geeft en dus leidt tot kennis. Bij de Vlaamse overheid werd daartoe een gemeenschappelijk platform ingericht, het VOBIP of Vlaamse overheid Bedrijfsinformatie Platform, de basis voor alle interne en externe rapportage. Wanneer een overheid zich openstelt voor meer interactie met de buitenwereld, zet ze ook de deur open voor cybercriminaliteit. Hacking, phishing en malware zijn steeds reëlere dreigingen en moeten op tijd gedetecteerd of liefst vermeden worden. Een vaste ICT-partner wordt terecht belast met het uitvoeren van een veiligheidsbeleid. Tien jaar dienstverlening door HP-Belgacom resulteert in een zeer gerichte ervaring en kennis van de Vlaamse overheids-ict-omgeving. Risicobeheer is ondertussen ingecalculeerd en beproefd. Termen als disaster recovery (DRP), ontdubbelde netwerken en redundante back-up, Web Server Security (WSS), antispam of public-key infrastructuur (PKI) zijn al een hele tijd ingeburgerd. Correct ontsluiten van data is een conditio sine qua non en steeds meer applicaties maken gebruik van IDM/ACM voor centraal gebruikersbeheer en authenticatie van ambtenaren zowel als burgers. Een veilige overheid wil ook op ICT-vlak mee zijn met de actuele trends. Wist je dat... het eerste portaal dat EDS-Telindus voor de Vlaamse overheid bouwde ivo21 heette? de eerste offerte die de Vlaamse overheid bij EDS-Telindus bestelde voor Domino was? in 2012 zes op de tien Belgen geconfronteerd werden met een of andere cyberaanval? bij de Vlaamse overheid 63 % van de binnenkomende s spamberichten zijn die worden tegengehouden voor ze een inbox bereiken? Door digitaal te werken kan Toerisme Vlaanderen beter en sneller rapporteren, dossiers beheren, haar business beter leiden en bijsturen. Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen (2010) De Vlaamse Infolijn won in 2004, dankzij haar multi-channel aanpak, de Agoria e-government award voor het beste frontofficeproject in Vlaanderen 17 18

11 De Vlaamse overheid is een toonbeeld van anders werken Laten we, ter verdere illustratie van het vooruitstrevende karakter van onze Vlaamse overheid, even inzoomen op een thema dat de voorbije jaren wel zeer actueel is geworden: flexibel werken. Een laptop biedt bewegingsvrijheid en laat telewerken toe. De Vlaamse regering was zich daar al vroeg van bewust en introduceerde Anders werken met als een van de argumenten dat de ICT-evoluties aan het begin van de 21ste eeuw het mogelijk maakten om werkzaamheden los te Het gebruik van smartphones binnen de Vlaamse overheid kan bijdragen tot een efficiënte informatie-uitwisseling. koppelen van een werkplek. Werk aan de winkel dus voor HP- Belgacom! En de cijfers liegen niet Sedert 2008 worden overheidsgebouwen voorzien van een draadloos netwerk om anders werken aan te moedigen. Met de introductie van MS Outlook en MS Exchange als gemeenschappelijk mailplatform bij de beleidsdomeinen, de kabinetten en het Vlaams Parlement verdubbelde het aantal mailboxen sinds 2004 tot ruim vandaag. Vanaf 2010 kunnen mails op mobiele toestellen ook via Exchange ontvangen en verstuurd worden, waardoor de deur wijd open staat voor een exponentiële toename in het aantal smartphones en tablets. Het aantal mobiele gebruikers bij de Vlaamse overheid stijgt dan ook jaar na jaar. Luc Lathouwers, secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken (2008) Flexplekken en thuiswerken werden al snel vertrouwde begrippen. Tegelijk met telewerken moet samenwerken mogelijk blijven, ook Een telewerker komt niet elke dag naar het basiskantoor, maar al zit een collega op een andere locatie. In een steeds mobielere werkt van thuis uit via een netwerkverbinding of vanuit een werkomgeving is het nodig dat papieren archieven maximaal satellietkantoor in een van de Vlaamse administratieve centra gedigitaliseerd en documenten elektronisch gedeeld kunnen (VAC) bijvoorbeeld. Met telewerk wordt de mogelijkheid gecreëerd worden. Zo wordt meer en meer informatie online beschikbaar om werk en privé beter op elkaar af te stemmen, reistijden te en vanop eender welke werkplek toegankelijk via het intranet of reduceren en meer resultaatgericht te werken. De Vlaamse een centrale netwerkserver. Naast de logische plaatsbesparing, overheid zegt nu ook beter bestand te zijn tegen stakingen. Als is die aanpak ook ecologisch verantwoord omdat de papierberg medewerkers niet op het werk geraken omdat hun trein niet rijdt, drastisch daalt. In opdracht van e-ib implementeerde HPkunnen ze thuis inloggen. Bedrijfscontinuïteit is zo gegarandeerd. Belgacom Documentum en SharePoint bij de Vlaamse overheid, gemeenschappelijke collaboratieplatformen die toelaten om documenten te delen op een veilige manier. Opvallende toename aantal virtuele VO 1000 Fysiek (niet LAD) LAD Virtueel

12 Uiteraard is het ook van belang dat er, aansluitend op de ICTevoluties, beleidsmatig de nodige beslissingen worden genomen. Zo zette de Vlaamse overheid met het goedkeuren van de digitale handtekening in 2010 een zeer belangrijke en baanbrekende stap in de moderne richting. Secretaris-generaal Christine Claus verduidelijkt: Elektronische formulieren worden pas rechtsgeldig als ze digitaal ondertekend kunnen worden. De integratie van webformulieren en -applicaties met het digitale tekenplatform is daarom de ideale stap in het volledig digitaliseren van een aanvraag voor subsidies of erkenningen. Dit gaat niet enkel over minder papier, maar ook over digitalisering van dossiers, over een online loket voor onze klanten, over het werken aan een efficiënte en moderne overheid. Het digitale tekenplatform gaat niet enkel over minder papier, maar ook over het werken aan een efficiënte en moderne overheid. Christine Claus, secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (2010) Wist je dat... er sinds 2006 in Vlaanderen meer laptops dan desktops verkocht worden? je in 2005 bij de Vlaamse overheid nog zo n desktops vond tegenover een goeie 3000 laptops? Vandaag zijn die aantallen omgekeerd! begin 2007 de eerste 2700 ambtenaren in het Anders werken project stapten? Geen eigen bureau meer, wel een laptop en een draagbare telefoon. ook de BlackBerry in 2006 zijn intrede deed bij de Vlaamse overheid? bij de Vlaamse overheid ongeveer evenveel mails verstuurd worden als ontvangen? Een goeie per dag! Dat betekent zo n 63 gigabyte aan mailverkeer. in 2012 bijna 1 miljoen tabletcomputers over de Belgische toonbanken gingen? Dat is drie keer meer dan het jaar voordien. op normale werkdagen gemiddeld 600 Vlaamse ambtenaren inloggen via de softwareoplossing VPN? VPN is een kanaal dat toelaat om gegevens op een afgeschermde manier uit te wisselen tussen de Vlaamse overheid en een individuele pc. Business en ICT Begin 2006 voerde het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - zo heette de Vlaamse overheid toen - een drastische hervorming van de Vlaamse administratie door om haar werking en de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Het project Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) was een grootscheepse vernieuwingsoperatie waardoor de Vlaamse overheid een nieuwe structuur kreeg die haar transparanter en slagvaardiger moest maken. Door BBB kregen de entiteiten een grotere autonomie en nam de responsabilisering van de lagere beleidsniveaus toe. Afstemmen van de verschillende businessbehoeften op het gemeenschappelijke ICT-aanbod, en vice versa, werd belangrijker. De Vlaamse overheid plande bewust om de connectie tussen de business en ICT te vergroten. Samen met de juiste partners een geïntegreerde Vlaamse ICT-strategie en -infrastructuur uittekenen, met als ultieme doel de entiteiten verder voor te bereiden op zelfbeheer. Het werd de drijfveer en de basis van het ICT-contract. Vandaag is de technologie die binnen de Vlaamse overheid gebruikt wordt opvallend vooruitstrevend, en zorgt een betere afstemming tussen business en ICT voor duidelijke efficiëntiewinst en kostenbeheersing. ICT is de motor om wendbaar te kunnen handelen, met een lage toegangsdrempel en lichte processen. Dat kan slechts wanneer ICT werkt in functie van de behoeften van de business. Dirk Van Melkebeke, secretaris-generaal van het Departement Economie, Wetenschappen en Innovatie (2013) Wist je dat... BBB al van start ging in het voorjaar van 2000? Begin 2006 werden uiteindelijk de 7 departementen van het toenmalige MVG en een dertigtal Vlaamse Openbare Instellingen (VOI) gereorganiseerd in 13 homogeen gestructureerde beleidsdomeinen met telkens een Departement en enkele Intern en Extern Verzelfstandigde Agentschappen (IVA en EVA)

13 Wist je dat... de Vlaamse Infolijn in 2007 aanwezig was op Second Life? Indigo in de beginjaren Op Stap ging (workshops) en sinds 2007 jaarlijks ook een Indigo-dag organiseert? Meerjarenplannen en innovatie Zeker ook vermeldenswaard als het gaat over beleid en ICT, zijn de Meerjarenplannen. Wat begon als een strategische denkoefening op aangeven van het Departement Onderwijs en Vorming, groeide uit tot een methodologie die evengoed door andere entiteiten toegepast kan worden. Dankzij hun Meerjarenplan hebben entiteiten een beter zicht op hun budgetten en investeringen, waardoor die controleerbaar gespreid kunnen worden. De Vlaamse overheid is nu beter in staat om langetermijnprojecten met een grote, financiële impact te beheren. Financieel beheer gericht op zuinigheid en transparantie is een van de uitdagingen van een slagkrachtige overheid. Voor HP-Belgacom is mee nadenken over mogelijke (ICT-)besparingen een vanzelfsprekend onderdeel van de samenwerking. Secretaris-generaal Jules van Liefferinge stelt het partnerschap op prijs: Het is goed een externe derde als klankbord en spiegelbeeld te hebben. Het was aangewezen dat HP-Belgacom zaken in vraag durfde stellen. Onze organisatie heeft haar geschiedenis en dat kunnen externe adviseurs uiteraard niet op een, twee, drie veranderen. Maar HP-Belgacom had een methodologie en ervaring bij andere entiteiten, wat acceptatie vergemakkelijkte. We zitten nu aan de start van een IT-Meerjarenplan op strategisch niveau, een mogelijke organisatieoptimalisatie, een mogelijke creatie van meerwaarde op IT-werkingsvlak. Die startpositie is mee het werk van HP- Belgacom, maar vanaf nu zullen we het zelf dag in dag uit moeten waarmaken. Dank aan HP-Belgacom voor het correctiesteentje in onze IT-rivier. Het is goed een externe derde als klankbord en spiegelbeeld te hebben. Dank aan HP-Belgacom voor het correctiesteentje in onze IT-rivier. Ook innovatie kreeg de voorbije jaren een boost. Ad hoc vragen en behoeften rond vernieuwing leefden er al lang. Met het Indigoinitiatief, dat HP-Belgacom nog altijd zeer actief promoot, werd voor het eerst een gemeenschappelijk aanbod rond innovatie gepresenteerd. Indigo zorgt voor de nodige sensibilisering en houdt het management binnen de Vlaamse overheid alert en gemotiveerd om proactief te reageren op technologische en maatschappelijke trends. Winnaars Indigo-innovatieprijzen Categorie Innovatie Categorie Efficiëntie 2009 Aversigilo (MOW) Web-IDM (e-ib) ESF-applicatie e-signing i-vlaanderen, de Vlaamse overheid interactief (BZ) ANPR / PLATO - Vlaamse Belastingdienst Centaurus (MOW) Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (CORVE) DISCIMUS - AgODi Tientallen beleidsworkshops droegen al bij tot het realiseren van allerlei vooropgestelde vernieuwingen. Op de jaarlijkse Indigodag worden Innovatieprijzen uitgereikt. Het aantal en de kwaliteit van de inzendingen stijgen jaar na jaar. De Vlaamse overheid bewijst daarmee effectief open te staan voor zelfreflectie en verandering. Met diezelfde houding reageert Vlaanderen op de gevolgen van de opeenvolgende staatshervormingen. Zo n mentaliteit en aanpak typeren een dynamische overheid met visie, klaar voor de toekomst. Categorie Burgergerichtheid Databank Hoger Onderwijs (O&V) Datapunt (Jobpunt Vlaanderen) Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank (O&V) EC Platform - AKOV Publieksprijs: Digitale Bouwaanvraag (RWO) Speciale vermelding voor Spring uit de Band Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij (2013) Winnaar 2011: i-vlaanderen, de Vlaamse overheid interactief Winnaar 2011: Interbestuurlijke productenen dienstencatalogus Winnaar 2011: Leer- en Ervaringsbewijzen- Databank Winnaar 2011: Digitale Bouwaanvraag 23 24

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming Movi-netwerksessie staatshervorming ICT en informatiebeheer 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib 1 1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie 2 1 1. Begroting: uitgangspunt Budgettaire last

Nadere informatie

Van vroeger nu en straks 24/02/2011

Van vroeger nu en straks 24/02/2011 Geert Mareels Vlaams egovernment Manager Geert.mareels@bz.vlaanderen.be E-government in Vlaanderen Van vroeger nu en straks 24/02/2011 EIB CORVE 24/02/2011 Deel 1 :Van Vroeger 1 E-government rond de eeuwwisseling

Nadere informatie

/// Vlaanderen Radicaal Digitaal ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/// Vlaanderen Radicaal Digitaal //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /// Nota Informatie Vlaanderen Radicaaldigitaal@vlaanderen.be /// Vlaanderen Radicaal Digitaal //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EEN

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten Tussentijdse beschouwingen 7 mei 2009 Luc Lathouwers Departement Bestuurszaken Visie Samen-werken aan een duurzame bestuurlijke vernieuwing die

Nadere informatie

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Doel en opzet van het MAGDA programma

Doel en opzet van het MAGDA programma Achtergrond Doel en opzet van het MAGDA programma Hans C. Arents, adviseur strategie & technologie, (CORVE) Tel: (02) 553 52 95 Fax: (02) 553 55 42 E-mail: hans.arents@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw

Nadere informatie

De Vlaamse Vastgoeddatabank Gebouwen en gronden van de Vlaamse overheid in kaart gebracht. Sabrina Prieus - 13/02/2014 - VAC Gent

De Vlaamse Vastgoeddatabank Gebouwen en gronden van de Vlaamse overheid in kaart gebracht. Sabrina Prieus - 13/02/2014 - VAC Gent De Vlaamse Vastgoeddatabank Gebouwen en gronden van de Vlaamse overheid in kaart gebracht Sabrina Prieus - 13/02/2014 - VAC Gent Voorstelling Inhoudelijke projectleiding Vastgoeddatabank Sabrina Prieus

Nadere informatie

De gemiddelde burger bestaat niet

De gemiddelde burger bestaat niet De gemiddelde burger bestaat niet Met Business Intelligence naar doelgroepgericht beleid Peter Verrykt Unit Manager Business Intelligence @RealDolmen September 19, 2011 Slide 1 Initiatiefnemers RealDolmen

Nadere informatie

ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e-

ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e- E-government ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e- government (CORVE) http://www.vlaanderen.be// 1 Inhoud 1. Wat zijn VIP-projecten? 2. Waarom VIP-projecten?

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

VO-Toegangs-/Gebruikersbeheer Mogelijkheden in kader van dienstverlening aan Onderwijsinstellingen

VO-Toegangs-/Gebruikersbeheer Mogelijkheden in kader van dienstverlening aan Onderwijsinstellingen VO-Toegangs-/Gebruikersbeheer Mogelijkheden in kader van dienstverlening aan Onderwijsinstellingen Erik VAN ZUUREN Product & Programma Management ACM / IDM / DTP / DCB / eforms dd 10/05/2015 VO-Toegangs-/Gebruikersbeheer

Nadere informatie

Vertrouwen boven verantwoording. Wat doet de Vlaamse overheid? Wat mogen Verenigingen verwachten?

Vertrouwen boven verantwoording. Wat doet de Vlaamse overheid? Wat mogen Verenigingen verwachten? Vertrouwen boven verantwoording Wat doet de Vlaamse overheid? Wat mogen Verenigingen verwachten? Vertrouwen, Verbinden, Vooruitgaan Vertrouwen en verbinden slaat vanzelfsprekend ook op het verenigingsleven

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

Elektronische salarisbrief on demand. Agentschap voor Onderwijsdiensten

Elektronische salarisbrief on demand. Agentschap voor Onderwijsdiensten Elektronische salarisbrief on demand Agentschap voor Onderwijsdiensten Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 15 Inhoud Voorstelling van AgODi De elektronische salarisbrief AgODi Agentschap voor Onderwijsdiensten

Nadere informatie

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op?

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Yves Vanderbeken Chief Technologist HB-Plus VLAVIRGEM wordt werkelijkheid in Regio Waasland! Focus Doel: Ontzorgen van IT Hoe: ontzorgen door

Nadere informatie

De RealDolmen-cloud. Ademruimte voor uw ICT

De RealDolmen-cloud. Ademruimte voor uw ICT De RealDolmen-cloud Ademruimte voor uw ICT De cloud komt niet uit de lucht gevallen. Voor heel wat organisaties is de cloud een logische stap die voortvloeit uit de gewijzigde verwachtingen van hun gebruikers.

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck In Het Algemeen Belang Filip De Rynck Context gemeenschappelijk Discussie over de rol van de overheid: gemeenschappelijk belang Besparingen: gemeenschappelijke druk; kan samenwerking deel van het antwoord

Nadere informatie

Strategie voor een informatiegestuurde overheid

Strategie voor een informatiegestuurde overheid Strategie voor een informatiegestuurde overheid Bart Huybrechts, adjunct-kabinetschef Vlaams minister van Bestuurszaken (enkel het gesproken woord telt) Mijnheer de voorzitter, beste informatieprofessionals

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

HB-plus aanbod lokale besturen Werkplek as a service

HB-plus aanbod lokale besturen Werkplek as a service ICT-Diensten voor de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen HB-plus aanbod lokale besturen Werkplek as a service HB-plus, deelgenoten HP en Belgacom Ronald Van Landschoot 16/10/2014 22/10/2014

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Jan Verlinden Diensthoofd ICT Gemeente Schoten Leidraad Schoten Ict

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening een tussentijdse balans Netwerk organisatiebeheersing, 7 juni 2012 Christophe Pelgrims, transitiemanager Decreet van 1999: ontvoogding Beleidscontext

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN Cipal dienstverlenende vereniging 2 DE STROOM VAN VERANDERINGEN DIE OP ONS AFKOMT IS INDRUKWEKKEND 3 CIPAL: EXPERTISE IN VERANTWOORD

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau egovernment projecten evalueren op lokaal niveau De I-scan: E-government met en voor uw org@nisatie Sabine Rotthier (Hogeschool Gent) Sabine.rotthier@hogent.be in samenwerking met Uitspraken uit de praktijk

Nadere informatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare werken - Inkomenscompensatie In het recentste

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 22 DISCIMUS AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project URL van het project Naam van de projectverantwoordelijke DISCIMUS

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 2 1 VOORSTELLING A. Opdrachten Directie Generaal 1) Ondersteuning 2) Innovatie en verandering De dienst Logistiek biedt logistieke ondersteuning aan

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-469- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr. 70

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland Overzicht van het portfolio bij Copaco Nederland Nadat het portfolio van Copaco Nederland in 2013 al flink werd uitgebreid, vindt u vanaf 1 december 2013 nog meer artikelen in onze prijslijst. Nieuw zijn

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

Interne staatshervorming: Hoe zit dat nu? WELKOM

Interne staatshervorming: Hoe zit dat nu? WELKOM Interne staatshervorming: Hoe zit dat nu? WELKOM Koen Loete Voorzitter Resoc Meetjesland, Leiestreek en Schelde Welkom& inleiding Programma Kris Snijckers Raadgever binnenlands bestuur Kabinet Minister

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

E-Government. Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier. Bob Bulcaen Filip Meuris

E-Government. Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier. Bob Bulcaen Filip Meuris E-Government Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier Bob Bulcaen Filip Meuris Geschiedenis E-Government > Inleiding > Geschiedenis Leiedal 1960 ICT-activiteiten: 1. GIS (1992) 2. Websites

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Pieter Lenaerts Stefanie Kerkhof Jan Heirman Manage IT 08/12/2016 Hebt u voor elke burger een persoonlijke pagina met al zijn informatie? Up to

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Begeleid Digitaal. 17 maart 2016. www.vlaanderen.be\informatievlaanderen

Begeleid Digitaal. 17 maart 2016. www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Begeleid Digitaal 17 maart 2016 www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Willy 59 jaar Opvoeder Smartphone: Runkeeper Laptop: Youtube Neemt deeltijds zorgverlof voor zijn vader Federale uitkering RVA op

Nadere informatie

Van Kluis naar Cloud. DLC 2013, 12 november. Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData

Van Kluis naar Cloud. DLC 2013, 12 november. Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData Van Kluis naar Cloud DLC 2013, 12 november Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData Agenda: Van kluis naar Cloud 1. Korte introductie: Raet IntraData/Solipsis 2. Visie: Nederland digitaliseert

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

nr. 754 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 7 augustus 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Aanwervingspremie langdurig werkzoekenden - Stand van zaken

nr. 754 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 7 augustus 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Aanwervingspremie langdurig werkzoekenden - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 754 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 7 augustus 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Aanwervingspremie langdurig werkzoekenden - Stand van

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Deltion Scense. 8 December 2010

Deltion Scense. 8 December 2010 Deltion Scense 8 December 2010 Wie Wat - Waar Regionaal Opleidingscentrum in Zwolle (ROC) 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau 1.200 mensen in onderwijsgevende en ondersteunende

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

VR MED.0495/3

VR MED.0495/3 VR 2016 1612 MED.0495/3 BIJLAGE B: VLAAMSE TOPAMBTENAREN PLANNING 2017 Opmerking 1: De koppeling die in deze excel werd gemaakt, is gebaseerd op: - de bevoegdheidsverdeling, zoals deze werd vastgelegd

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN Building intelligence ROOM MANAGEMENT HAALT MAXIMAAL RENDEMENT UIT ALLE RUIMTES BrightBooking Room Management is een online platform, waarmee

Nadere informatie

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard.

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. Het UZ Brussel is in beweging. Elk jaar worden er 28.000 patiënten opgenomen en vinden er meer dan 400.000 patiëntencontacten plaats. Die gigantische

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken (HNW)

Het Nieuwe Werken (HNW) Het Nieuwe Werken: Hype of realiteit? Antwerpen, 14 juni 2012 www.creando.be Het Nieuwe Werken (HNW) Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als

Nadere informatie

1 ste intergemeentelijk IT initiatief. Cloud Computing. in de vorige eeuw zijn tijd vooruit

1 ste intergemeentelijk IT initiatief. Cloud Computing. in de vorige eeuw zijn tijd vooruit Alles evolueert 1980 1 ste intergemeentelijk IT initiatief Cloud Computing in de vorige eeuw zijn tijd vooruit CIPAL helpt overheden om hun dienstverleningsopdracht efficiënt en klantvriendelijk uit te

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Belnet: tevreden klanten!

Belnet: tevreden klanten! Belnet: tevreden klanten! In het voorjaar 2012 legde Belnet haar oor te luisteren bij haar belangrijkste stakeholders: de klanten. Belnet gaf de opdracht voor een klanttevredenheidsonderzoek aan het Leuvense

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens Dirk Noens Algemeen kader Digitale economie Richtlijnen & doelstellingen Voordelen voor uw organisatie Bouwstenen E-invoicing Overheidsplatform Toekomstvisie Status binnen Europa Overheid, ERP & IT partners

Nadere informatie

Roadshow Oost-Vlaanderen

Roadshow Oost-Vlaanderen Roadshow Oost-Vlaanderen Lokale verkiezingen 2012 20 juni 2012 Kris Bosmans Jan De Puydt ICT-diensten voor een slagkrachtige overheid 1 Agenda 09u00 09u45 10u45 11u15 12u20 12u30 Inleiding Kandidatenbeheer:

Nadere informatie