Tien jaar ICT voor Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tien jaar ICT voor Vlaanderen"

Transcriptie

1 Tien jaar ICT voor Vlaanderen Een gids door het ICT-landschap van de Vlaamse overheid e-government e-ib ICT-Beheer

2 FLEXIBEL WERKEN 10 jaar samen, 10 jaar vooruit Het is tijd voor een terugblik. Tien jaar geleden gunde de Vlaamse overheid het grootste ICT-outsourcingcontract in Vlaanderen aan het Consortium EDS-Telindus, nu HP-Belgacom. Wij verwachten door de gecombineerde ervaring, kennis en technologie van onze nieuwe ICT-partner, een solide basis te leggen voor continue optimalisering, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. We kijken met trots en voldoening terug op de voorbije periode. HP en Belgacom hebben de Vlaamse overheid leren kennen als een ambitieuze overheid, gericht op innovatie, efficiëntie en vereenvoudiging. Een overheid die uitdagingen durft aangaan. Een overheid met visie. Samen hebben we ICT op een creatieve en zeer doelbewuste wijze ingezet om de prioriteiten van Vlaanderen te realiseren. Een samenwerking op strategisch niveau, wederzijds stimulerend en steeds met de klant voor ogen. Het was een zeer boeiend decennium waarvan we de hoogtepunten graag nog eens de revue laten passeren. Dit boekje is een samenvatting van het vele werk dat we samen met de Vlaamse overheid verrichtten. Ontelbare projecten, doordachte beslissingen en soms moeilijke keuzes hebben geleid tot een grondig hertekend ICT-landschap. De volgende pagina s bevatten een indrukwekkende lijst van belangrijke Vlaamse initiatieven, de meeste met een duurzame impact. Er was heel veel materiaal om uit te kiezen, massa s anekdotes en doorslaggevende details. Onmogelijk om alles hier op te nemen. Daarom is dit boekje geen chronologisch naslagwerk geworden, maar eerder een gids die de lezer kriskras door tien jaar Vlaamse overheid loodst, met een ICT-bril op. 10 jaar ICT, voor u en door u! Luc Chauvin, ICT-manager van de Vlaamse overheid (2003) Veel leesplezier Patrick Urkens en Roger Dejaeghere in naam van het voltallige HP-Belgacomteam

3 Technologische (r)evolutie Wat volgt Technologische (r)evolutie in Vlaanderen Continu streven naar efficiëntie en vereenvoudiging Een overheid met visie Een transparante, toegankelijke, maar veilige overheid De Vlaamse overheid is een toonbeeld van anders werken Business en ICT Meerjarenplannen en innovatie Op naar de toekomst Een greep uit 10 jaar ICT p. 04 p. 07 p. 10 p. 15 p. 19 p. 22 p. 23 p. 25 p. 29 De Vlaamse overheid bestaat in 2013 dertig jaar. Dat is best jong voor een overheid. Van jongelingen wordt verwacht dat ze dynamisch zijn, vooruitstrevend, trendy en mee met de actualiteit. Onze Vlaamse overheid maakt die verwachtingen ook echt waar. Alleen al op ICT-vlak werd de voorbije jaren indrukwekkend veel Ondertekening ICT-contract 2008 vooruitgang geboekt. Tal van belangrijke verwezenlijkingen werden mogelijk dankzij de juiste strategische beslissingen. Toen in 2003 het ICT-partnerschap tussen HP-Belgacom en de entiteit e-government en ICT-Beheer (e-ib) van start ging, kwam die innovatieve aanpak in een stroomversnelling terecht. De voornaamste mijlpalen en de meest in het oog springende hoogtepunten van tien jaar technologische evolutie in Vlaanderen komen hierna aan bod. Wat misschien wel het meeste opvalt, is de snel groeiende maturiteit van de jonge Vlaamse ICT-administratie. Het volstaat om de beleidsnota s van vroegere regeerperiodes te raadplegen, om te beseffen hoe anders de klemtonen toen lagen. Bij Bestuurszaken was er vanaf 2004 voorzichtig sprake van anders en telewerken, maar buiten de term ICT zelf bevat de verklarende woordenlijst van de toenmalige beleidsnota weinig technologische acroniemen. Het is pas in het laatste regeerakkoord dat ICT exponentieel belangrijker werd. In de nota van 2009 wordt er duidelijk ingespeeld op de groeiende behoefte aan flexibel werken en mobiliteit en worden opvallend veel technologische vernieuwingen naar voor geschoven als antwoord op de vraagstukken rond kostenbesparing en efficiëntieverbetering. In die nota zien we dan ook volop de moderne ICT-terminologie verschijnen. Ondertekening ICT-contract

4 Wist je dat... in 1987 honderden ambtenaren hun eerste informaticaopleidingen kregen? Ze leerden onder andere werken met het tekstverwerkingsprogramma Displaywrite 4 (DW4). op 30 september 1996 de website van de Vlaamse overheid (www.vlaanderen.be) voor het eerst online ging? de entiteit Sturing en Controle Informatica (SCICT) werd opgericht op 28 april 1998? Vanaf 2006 sprak men van de entiteit ICT-Beleid en in 2009 werd dat entiteit e-government en ICT-Beheer (e-ib). Nadat in 2006 het toekomstproject van Vlaanderen georganiseerd in actie schoot, vormde ViA (Vlaanderen in Actie) de basis voor het regeerakkoord Het veelbesproken Pact 2020 bevat concrete doelstellingen om als regio bij de Europese top te gaan behoren: moderniseren, innoveren en een sociaal en duurzaam beleid voeren. Voor de Vlaamse overheid zijn dat strategische keuzes die de laatste jaren steeds meer vorm krijgen en, aangespoord door ICTpartner HP-Belgacom, ook op technologisch vlak ambitieuzer worden. LNE is op elk vlak sterk gedigitaliseerd. Van kleinschalige systemen, bijvoorbeeld voor het ondertekenen van een milieuvriendelijkheidattest in het kader van de fiscale aftrek van investeringen in het buitenland, tot grootse ICT-projecten. Het huidige takenpakket van e-ib omvat: maximaal ondersteunen van alle entiteiten van de Vlaamse overheid door het aanbieden van ICT, e-government en informatiediensten, -producten en -advies, om zo bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel. Minister-president Kris Peeters bij de uitreiking van een VIA Award voor de ICT-helpdesk (2008) Jean-Pierre Heirman, secretaris-generaal van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (2010) 5 6

5 Continu streven naar efficiëntie en vereenvoudiging Je moet het maar doen als overheid. Moderniseren, meegaan met technologische trends en groeien, terwijl het beschikbare ICT-budget stagneert. En dat tien jaar lang, in tijden van exponentiële vooruitgang. De Vlaamse overheid deed het en doet het nog steeds. Meer doen met minder. Het is misschien de grootste uitdaging van een overheid in beweging. Bredero heeft als doelstellingen meer transparantie, een betere samenwerking en vooral een goede werksfeer door middel van een vlot functionerend informaticasysteem. Reeds in 2008 illustreerde gewezen administrateur-generaal Gilbert Kolacny die tendens met een concreet voorbeeld: Bredero past in het allesomvattende optimalisatieproject dat momenteel loopt binnen het agentschap. Met als doelstellingen meer transparantie, een betere samenwerking en vooral een goede werksfeer door middel van een vlot functionerend informaticasysteem. De interne organisatie automatiseren, processen optimaliseren, digitaliseren het zijn objectief meetbare inspanningen die efficiëntie en vereenvoudiging duidelijk in de hand werken. En tegelijk creëren die initiatieven ook meer ruimte voor minder repetitief kenniswerk. Dat leidt dan weer tot een verbeterde werksfeer en een kwalitatievere balans tussen werk en privé. Een balans die er binnen de Vlaamse overheid zeker is. Vlaanderen staat op dat vlak zelfs mijlenver vooruit en mag daar terecht trots op zijn. Gilbert Kolacny, gewezen administrateur-generaal van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaanderen (2008) Eric Vernaillen, administrateur-generaal bij het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (2013) Meerwaarde creëren is waar het om gaat, zowel binnen de organisatie als naar buiten toe. Nog meer klantgedreven worden in denken en doen, maar toch evolueren naar een onzichtbare overheid die de prioriteiten van Vlaanderen centraal zet. Het VSAWSE ontving de prestigieuze Business Excellence Award als erkenning voor haar klantgerichte en efficiënte kwaliteitsmanagement. Iemand die zeker goed geplaatst is om dat te duiden, is administrateur-generaal Eric Vernaillen: Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) ontving tijdens het Innovatiefestival Vlaamse overheid in december 2012 de prestigieuze Business Excellence Award van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg. Het agentschap kreeg die erkenning voor haar klantgerichte en efficiënte kwaliteitsmanagement en meer in het bijzonder voor het e-subsidieloket en de digitalisering van de prestatiestaten voor tewerkstellingsprogramma s. Dat project werd door de organisatoren van het festival als best practice binnen de Vlaamse overheid naar voor geschoven. 7 8

6 Doelbewust en omringd door de juiste partners slaagt de Vlaamse overheid er al jaren in de ontplooiing van Vlaanderen duurzaam te bevorderen. Steeds betere resultaten met dezelfde middelen. De feiten bewijzen het: Meer entiteiten, meer afnemers, VOnet Open source MAGDA steeds meer gebruikers, meer pc s. Databank Taaladvies Gedeelde platformen Meer volume, veel meer data, open data, in de cloud. Sharepoint Meer opslagcapaciteit, Ariba CMDB ook on demand. Documentum Laptops, smartphones, werk.be Kmo-portefeuille tablets. Iedereen mobiel. Van heel veel papier en heel veel archiefruimte Gemeenschappelijke mailomgeving naar digitaal en van thuis uit. Anders werken, VKBO draadloos Vlimpers werken, Single telewerken, sign-on comfort. Elektronisch Meer netwerken, Bestelloket snellere Publiccaties netwerken, Drupal betere verbindingen, veel meer hits. Kabinetswissels Draaiboek verhuis Meer verkeer, dus meer kans op spam. Verkeersbordendatabank Maar ook veel meer spam tegengehouden. Winterdienst ipublish Meer openheid, Van intranet meer veiligheid, naar extranet transparantie zonder zorgen. Service Oriented Architectuur Applicatiemonitoring Eenvoudiger. Meer klantgericht, naar Raamcontracten meer burgers en leveranciers meer bedrijven. Server- en Klein, printeroptimalisatie groter, grootse projecten. Digitalisering Succesvolle oplossingen. Terechte trots. Virtualisatie Egaliseren van pc s Ecologiepremie Kostenbesparing onder economische druk. Studietoelagen Digitale handtekening Meer doen met minder. Efficiëntie. Om dit hoofdstuk af te sluiten geven we nog graag het woord aan administrateur-generaal Guy Janssens: De personeelsleden van het Vlaamse onderwijs kunnen sinds juni 2009 hun maandelijkse salarisbrieven digitaal ontvangen via de Zoomit-functie op hun bankrekening. Ondertussen maken al personeelsleden hiervan gebruik. Dit unieke project, dat AgODi heeft opgezet in samenwerking met HP-Belgacom, Zoomit en Unified Post, is een voorbeeldproject op het vlak van efficiëntie en effectiviteit. Ook past het volledig binnen onze toekomstvisie om te streven naar een digitale administratie. Met de elektronische salarisbrief zetten we een stap in de goede richting. De elektronische salarisbrief is een voorbeeldproject op het vlak van efficiëntie en effectiviteit en past volledig binnen onze toekomstvisie om te streven naar een digitale administratie. Guy Janssens, administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (2013) Een overheid met visie De Vlaamse overheid beseft goed dat efficiëntie, vereenvoudiging en klantgerichtheid zwaar moeten doorwegen in haar beleid en dat ICT en e-government daarbij een hefboomeffect creëren. Om een slagkrachtige en faciliterende overheid te worden voor burgers en bedrijven, koos de Vlaamse overheid er bewust voor om versneld te informatiseren. Die keuze leidde tot een groeiende visie op outsourcing en een sprongsgewijze evolutie van het ICT-beleid. HP-Belgacom, toen nog EDS-Telindus, was vanaf 2003 samen met e-ib verantwoordelijk voor de overgang van een moeilijk controleerbaar, versnipperd ICT-landschap naar een homogeen model met één strategie, één infrastructuur en maximaal gebruik van gemeenschappelijke systemen. Vijf jaar later maakten we ook samen de sprong naar een organisatie gericht op verbetering, groei en innovatie. Het was en is een zeer intensieve en wederzijds verrijkende samenwerking op strategisch niveau. Minister-president Kris Peeters (2010) De Vlaamse overheid moet effectief en efficiënt werken. Dat wil zeggen dat ze in eerste instantie ook innovatief moet bezig zijn en moet zorgen dat e-government overal wordt doorgedrukt en uitgevoerd, waardoor burgers en ondernemingen goed worden behandeld en tevreden zijn over de Vlaamse overheid. 9 10

7 Dankzij het strategisch partnership met HB/Cipal beschikt de Vlaamse Belastingdienst over de juiste expertise op het juiste moment zonder zelf een omvangrijke ICT-dienst te moeten uitbouwen. David Van Herreweghe, administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst (2013) Er zijn heel wat concrete verwezenlijkingen die aantonen hoe doelbewust de Vlaamse overheid te werk gaat en hoe succesvol de samenwerking is met HP-Belgacom, al tien jaar. Het extranet bijvoorbeeld, dat de verschillende entiteiten toelaat continu en transparant met elkaar te communiceren. Of het VOnet dat alle agentschappen op een gemakkelijke manier toegang geeft tot gemeenschappelijke informatie, door netwerken te koppelen. En dan is er die wereldreferentie: het Vlaamse MAGDA-platform. Een initiatief van e-ib en CORVE (de Coördinatiecel Vlaams e-government) dat bewijst hoezeer de Vlaamse overheid begrijpt dat ontsluiten van correcte informatie onontbeerlijk is. MAGDA (Maximale GegevensDeling tussen Administraties en Agentschappen) is gebaseerd op het only ask once principe, waardoor een klant slechts eenmaal gegevens moet bezorgen die daarna voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Klantgerichte e-government ten top! HP-Belgacom stond mee aan de wieg van MAGDA, ondersteunde het vlotte verloop van enkele kabinetswissels, werkte een draaiboek uit voor volledige verhuizingen van ICTinfrastructuur en zorgde er mee voor dat de verkiezingen feilloos verliepen, onder andere door de zeer performante website Meedenken en een ICT-omgeving faciliteren die samen met de business evolueert, het is nog steeds de drijfkracht achter het partnerschap. ICT-manager Luc Chauvin licht e-government in Vlaanderen toe Minister Geert Bourgeois bezoekt het ICT-zenuwcentrum achter de schermen van de Lokale Verkiezingen 2012 Administrateur-generaal Guido Decoster verwoordde het zo: De Dat was voornamelijk dankzij de grondige voorbereiding en de inzet website die HP-Belgacom ontwikkelde was van het HP-Belgacom team. De resultatenwebsite ontving bijna 1 schitterend en ontving meer dan unieke bezoekers. Deze miljoen unieke bezoekers. website verzamelde het geheel van de regelgeving, te gebruiken formulieren en antwoorden op relevante vragen van kiezers, kandidaten en betrokkenen bij de verkiezingsorganisatie in de verschillende gemeenten. Daarnaast ontwikkelde HP-Belgacom ook de resultatenwebsite. We waren aangenaam verrast door de uiterst snelle publicatie van de verkiezingsresultaten: om 15:00 uur sloten de digitale stembureaus, om 15:20 uur ontvingen we de eerste resultaten en die werden al om 15:30 uur gepubliceerd. Om 18:00 uur waren ongeveer 85 % van alle digitale en 30 % van de manuele resultaten gepubliceerd. Nooit eerder werden resultaten zo snel gepubliceerd. Lokale verkiezingen 2006 (Bron: RTV) 11 12

8 De focus van het Vlaamse ICT-beleid ligt al lang op kostenbewust, resultaatgericht en duurzaam beheer van ICT-middelen. En de laatste jaren ook op het aanbieden van gemeenschappelijke diensten met respect voor de autonomie van de entiteiten. Geen loze woorden, zo blijkt uit de geslaagde realisaties ter zake. Op ICT-vlak dient onze overheid ondertussen tot internationaal voorbeeld van vele anderen. Dat is, zeker voor zo n jonge organisatie, een prachtige prestatie die getuigt van gedrevenheid, inzicht en durf. Nooit eerder werden resultaten zo snel gepubliceerd als bij de verkiezingen van Dat was voornamelijk dankzij de grondige voorbereiding en de inzet van het HP- Belgacom team. Wist je dat... de stemresultaten in 2012 tot 2 uur sneller gepubliceerd werden dan bij de vorige verkiezingen? werd op 14/10/2012 bezocht door unieke gebruikers en in totaal verwerkte de website die dag 140 miljoen hits. e-ib in 2009 met het project WebIDM een Agoria e-gov Award won? In de categorie Project dat het meest gericht is op administratieve vereenvoudiging. Guido Decoster, administrateur-generaal van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (2012) Een greep uit de gemeenschappelijke diensten, aangeboden door de entiteit e-government en ICT-Beheer: MAGDA ICT-veiligheid VKBO Configuratiedatabank VOnet GIS Applicatiemonitoring APEX Referentiearchitectuur Gedeelde databases Netwerk CoD-server Digitaal tekenplatform VOBIP Documentum CoD-computerzaalfaciliteiten Telewerken Draadloos internet Zelfbeheer toepassingen Service Oriented Architecture Kwetsbaarheidsanalyses website Light hosting VKBP SharePoint Groene ICT Gebruikersbeheer Datacenterinfrastructuur Citrixportaal Toegangsbeheer CoD-storage 13 14

9 Een transparante, toegankelijke, maar veilige overheid De Vlaamse overheid wil een open overheid zijn. Zowel in de betekenis van toegankelijk, voor andersvaliden bijvoorbeeld, als vlot bereikbaar voor burgers en bedrijven. Meer en meer Vlaamse overheidswebsites dragen het AnySurfer kwaliteitslabel. Ontelbare initiatieven maken interactie met de klant mogelijk, en verbeteren én vereenvoudigen de toegankelijkheid van de administratie. De Vlaamse Infolijn werd 1700 en breidde daarmee haar dienstenaanbod gevoelig uit. Een aanvraag indienen voor een ecologiepremie of subsidies bekomen via de kmo-portefeuille kan al enkele jaren volledig online. Ook rond het versneld verwerken van studietoelagen zijn er immense inspanningen geleverd. Het zijn stuk voor stuk indrukwekkende voorbeelden van de doelgerichte aanpak die de Vlaamse overheid op het vlak van ICT handhaaft. Bernard De Potter, administrateur-generaal van het Agentschap Ondernemen (2013) Om tegemoet te komen aan de wensen van de ondernemers zal in 2014 een onlineplatform gelanceerd worden waarop bedrijven hun aanvragen meteen kunnen indienen en de status van hun dossier zelf kunnen opvolgen. Een aanpak die in de toekomst verdergezet zal worden. Administrateur-generaal Bernard De Potter licht de plannen van zijn agentschap toe: Een slagkrachtige en efficiënte overheid is een belangrijk element in de ondersteuning en competitiviteit van het bedrijfsleven. Om tegemoet te komen aan de wensen van de De gedigitaliseerde factuur is een eerste stap in de volledige digitalisering van de financiële administratie. Gonda Cock, administrateur-generaal van het Agentschap Centrale Accounting (2009) ondernemers zal in 2014 een onlineplatform gelanceerd worden met enerzijds wegwijsinformatie over overheidsmaatregelen op maat van de ondernemers en anderzijds een transactioneel luik. Zo tonen we de bedrijven welke erkenningen, vergunningen, subsidies en steunmaatregelen er bestaan en maken we geleidelijk de koppeling met cruciale e-gov applicaties zoals de KBO, de VKBO, overheidsplatformen voor access- en identiteitsidentificatiesystemen (WebIDM), bestaande databanken enzovoort. Bedoeling op langere termijn is dat de bedrijven via het onlineplatform hun aanvragen meteen kunnen indienen en de status van hun dossier zelf kunnen opvolgen. HP-Belgacom was steeds van de partij en is mee fier op alle gezamenlijke realisaties. Het Vlaams Fiscaal Platform is nog zo n succesverhaal, net als de vele portalen met al dan niet een selfservice-aanbod, zoals vlaanderen.be. Toegankelijk zijn is belangrijk, maar transparantie gaat nog een stap verder. Daarvoor moet een organisatie eerst van binnenuit aan responsabilisering doen. Bij de Vlaamse overheid vertaalde zich dat onder andere in de implementatie van Vlimpers, het Vlaams Interdepartementaal Modulair Personeelssysteem, en de vervanging van het verouderde boekhoudsysteem door OraFin Elektronische goedkeuringsstromen sturen sindsdien het financiële proces op een gestandaardiseerde manier, waardoor de kans op menselijke fouten verkleint en de betrouwbaarheid van de output sterk toeneemt

10 Administrateur-generaal Gonda Cock: De gedigitaliseerde factuur is altijd en overal raadpleegbaar voor medewerkers met toegang tot OraFin. Hierdoor besparen we op archiefruimte en werkt de administratie efficiënter. Dit past ook in het kader van nomade- en thuiswerken en een groenere Vlaamse overheid. Het is een eerste stap in de digitalisering van de financiële administratie. Ook administrateur-generaal Peter De Wilde is die mening toegedaan: Door digitaal te werken kan Toerisme Vlaanderen beter en sneller rapporteren, dossiers beheren, haar business beter leiden en bijsturen. Op termijn wensen we een digitaal subsidieloket als rechtstreeks kanaal naar de sector, waar dossiers ingediend, geraadpleegd en bewerkt kunnen worden. Correct benutten van beschikbare informatie is een noodzakelijke voorwaarde voor heldere analyse en duidelijke rapportering. Business Intelligence (BI) wordt mogelijk door gegevens uit verschillende interne bronnen te consolideren in datawarehouses en om te vormen tot informatie die inzicht geeft en dus leidt tot kennis. Bij de Vlaamse overheid werd daartoe een gemeenschappelijk platform ingericht, het VOBIP of Vlaamse overheid Bedrijfsinformatie Platform, de basis voor alle interne en externe rapportage. Wanneer een overheid zich openstelt voor meer interactie met de buitenwereld, zet ze ook de deur open voor cybercriminaliteit. Hacking, phishing en malware zijn steeds reëlere dreigingen en moeten op tijd gedetecteerd of liefst vermeden worden. Een vaste ICT-partner wordt terecht belast met het uitvoeren van een veiligheidsbeleid. Tien jaar dienstverlening door HP-Belgacom resulteert in een zeer gerichte ervaring en kennis van de Vlaamse overheids-ict-omgeving. Risicobeheer is ondertussen ingecalculeerd en beproefd. Termen als disaster recovery (DRP), ontdubbelde netwerken en redundante back-up, Web Server Security (WSS), antispam of public-key infrastructuur (PKI) zijn al een hele tijd ingeburgerd. Correct ontsluiten van data is een conditio sine qua non en steeds meer applicaties maken gebruik van IDM/ACM voor centraal gebruikersbeheer en authenticatie van ambtenaren zowel als burgers. Een veilige overheid wil ook op ICT-vlak mee zijn met de actuele trends. Wist je dat... het eerste portaal dat EDS-Telindus voor de Vlaamse overheid bouwde ivo21 heette? de eerste offerte die de Vlaamse overheid bij EDS-Telindus bestelde voor Domino was? in 2012 zes op de tien Belgen geconfronteerd werden met een of andere cyberaanval? bij de Vlaamse overheid 63 % van de binnenkomende s spamberichten zijn die worden tegengehouden voor ze een inbox bereiken? Door digitaal te werken kan Toerisme Vlaanderen beter en sneller rapporteren, dossiers beheren, haar business beter leiden en bijsturen. Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen (2010) De Vlaamse Infolijn won in 2004, dankzij haar multi-channel aanpak, de Agoria e-government award voor het beste frontofficeproject in Vlaanderen 17 18

11 De Vlaamse overheid is een toonbeeld van anders werken Laten we, ter verdere illustratie van het vooruitstrevende karakter van onze Vlaamse overheid, even inzoomen op een thema dat de voorbije jaren wel zeer actueel is geworden: flexibel werken. Een laptop biedt bewegingsvrijheid en laat telewerken toe. De Vlaamse regering was zich daar al vroeg van bewust en introduceerde Anders werken met als een van de argumenten dat de ICT-evoluties aan het begin van de 21ste eeuw het mogelijk maakten om werkzaamheden los te Het gebruik van smartphones binnen de Vlaamse overheid kan bijdragen tot een efficiënte informatie-uitwisseling. koppelen van een werkplek. Werk aan de winkel dus voor HP- Belgacom! En de cijfers liegen niet Sedert 2008 worden overheidsgebouwen voorzien van een draadloos netwerk om anders werken aan te moedigen. Met de introductie van MS Outlook en MS Exchange als gemeenschappelijk mailplatform bij de beleidsdomeinen, de kabinetten en het Vlaams Parlement verdubbelde het aantal mailboxen sinds 2004 tot ruim vandaag. Vanaf 2010 kunnen mails op mobiele toestellen ook via Exchange ontvangen en verstuurd worden, waardoor de deur wijd open staat voor een exponentiële toename in het aantal smartphones en tablets. Het aantal mobiele gebruikers bij de Vlaamse overheid stijgt dan ook jaar na jaar. Luc Lathouwers, secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken (2008) Flexplekken en thuiswerken werden al snel vertrouwde begrippen. Tegelijk met telewerken moet samenwerken mogelijk blijven, ook Een telewerker komt niet elke dag naar het basiskantoor, maar al zit een collega op een andere locatie. In een steeds mobielere werkt van thuis uit via een netwerkverbinding of vanuit een werkomgeving is het nodig dat papieren archieven maximaal satellietkantoor in een van de Vlaamse administratieve centra gedigitaliseerd en documenten elektronisch gedeeld kunnen (VAC) bijvoorbeeld. Met telewerk wordt de mogelijkheid gecreëerd worden. Zo wordt meer en meer informatie online beschikbaar om werk en privé beter op elkaar af te stemmen, reistijden te en vanop eender welke werkplek toegankelijk via het intranet of reduceren en meer resultaatgericht te werken. De Vlaamse een centrale netwerkserver. Naast de logische plaatsbesparing, overheid zegt nu ook beter bestand te zijn tegen stakingen. Als is die aanpak ook ecologisch verantwoord omdat de papierberg medewerkers niet op het werk geraken omdat hun trein niet rijdt, drastisch daalt. In opdracht van e-ib implementeerde HPkunnen ze thuis inloggen. Bedrijfscontinuïteit is zo gegarandeerd. Belgacom Documentum en SharePoint bij de Vlaamse overheid, gemeenschappelijke collaboratieplatformen die toelaten om documenten te delen op een veilige manier. Opvallende toename aantal virtuele VO 1000 Fysiek (niet LAD) LAD Virtueel

12 Uiteraard is het ook van belang dat er, aansluitend op de ICTevoluties, beleidsmatig de nodige beslissingen worden genomen. Zo zette de Vlaamse overheid met het goedkeuren van de digitale handtekening in 2010 een zeer belangrijke en baanbrekende stap in de moderne richting. Secretaris-generaal Christine Claus verduidelijkt: Elektronische formulieren worden pas rechtsgeldig als ze digitaal ondertekend kunnen worden. De integratie van webformulieren en -applicaties met het digitale tekenplatform is daarom de ideale stap in het volledig digitaliseren van een aanvraag voor subsidies of erkenningen. Dit gaat niet enkel over minder papier, maar ook over digitalisering van dossiers, over een online loket voor onze klanten, over het werken aan een efficiënte en moderne overheid. Het digitale tekenplatform gaat niet enkel over minder papier, maar ook over het werken aan een efficiënte en moderne overheid. Christine Claus, secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (2010) Wist je dat... er sinds 2006 in Vlaanderen meer laptops dan desktops verkocht worden? je in 2005 bij de Vlaamse overheid nog zo n desktops vond tegenover een goeie 3000 laptops? Vandaag zijn die aantallen omgekeerd! begin 2007 de eerste 2700 ambtenaren in het Anders werken project stapten? Geen eigen bureau meer, wel een laptop en een draagbare telefoon. ook de BlackBerry in 2006 zijn intrede deed bij de Vlaamse overheid? bij de Vlaamse overheid ongeveer evenveel mails verstuurd worden als ontvangen? Een goeie per dag! Dat betekent zo n 63 gigabyte aan mailverkeer. in 2012 bijna 1 miljoen tabletcomputers over de Belgische toonbanken gingen? Dat is drie keer meer dan het jaar voordien. op normale werkdagen gemiddeld 600 Vlaamse ambtenaren inloggen via de softwareoplossing VPN? VPN is een kanaal dat toelaat om gegevens op een afgeschermde manier uit te wisselen tussen de Vlaamse overheid en een individuele pc. Business en ICT Begin 2006 voerde het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - zo heette de Vlaamse overheid toen - een drastische hervorming van de Vlaamse administratie door om haar werking en de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Het project Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) was een grootscheepse vernieuwingsoperatie waardoor de Vlaamse overheid een nieuwe structuur kreeg die haar transparanter en slagvaardiger moest maken. Door BBB kregen de entiteiten een grotere autonomie en nam de responsabilisering van de lagere beleidsniveaus toe. Afstemmen van de verschillende businessbehoeften op het gemeenschappelijke ICT-aanbod, en vice versa, werd belangrijker. De Vlaamse overheid plande bewust om de connectie tussen de business en ICT te vergroten. Samen met de juiste partners een geïntegreerde Vlaamse ICT-strategie en -infrastructuur uittekenen, met als ultieme doel de entiteiten verder voor te bereiden op zelfbeheer. Het werd de drijfveer en de basis van het ICT-contract. Vandaag is de technologie die binnen de Vlaamse overheid gebruikt wordt opvallend vooruitstrevend, en zorgt een betere afstemming tussen business en ICT voor duidelijke efficiëntiewinst en kostenbeheersing. ICT is de motor om wendbaar te kunnen handelen, met een lage toegangsdrempel en lichte processen. Dat kan slechts wanneer ICT werkt in functie van de behoeften van de business. Dirk Van Melkebeke, secretaris-generaal van het Departement Economie, Wetenschappen en Innovatie (2013) Wist je dat... BBB al van start ging in het voorjaar van 2000? Begin 2006 werden uiteindelijk de 7 departementen van het toenmalige MVG en een dertigtal Vlaamse Openbare Instellingen (VOI) gereorganiseerd in 13 homogeen gestructureerde beleidsdomeinen met telkens een Departement en enkele Intern en Extern Verzelfstandigde Agentschappen (IVA en EVA)

13 Wist je dat... de Vlaamse Infolijn in 2007 aanwezig was op Second Life? Indigo in de beginjaren Op Stap ging (workshops) en sinds 2007 jaarlijks ook een Indigo-dag organiseert? Meerjarenplannen en innovatie Zeker ook vermeldenswaard als het gaat over beleid en ICT, zijn de Meerjarenplannen. Wat begon als een strategische denkoefening op aangeven van het Departement Onderwijs en Vorming, groeide uit tot een methodologie die evengoed door andere entiteiten toegepast kan worden. Dankzij hun Meerjarenplan hebben entiteiten een beter zicht op hun budgetten en investeringen, waardoor die controleerbaar gespreid kunnen worden. De Vlaamse overheid is nu beter in staat om langetermijnprojecten met een grote, financiële impact te beheren. Financieel beheer gericht op zuinigheid en transparantie is een van de uitdagingen van een slagkrachtige overheid. Voor HP-Belgacom is mee nadenken over mogelijke (ICT-)besparingen een vanzelfsprekend onderdeel van de samenwerking. Secretaris-generaal Jules van Liefferinge stelt het partnerschap op prijs: Het is goed een externe derde als klankbord en spiegelbeeld te hebben. Het was aangewezen dat HP-Belgacom zaken in vraag durfde stellen. Onze organisatie heeft haar geschiedenis en dat kunnen externe adviseurs uiteraard niet op een, twee, drie veranderen. Maar HP-Belgacom had een methodologie en ervaring bij andere entiteiten, wat acceptatie vergemakkelijkte. We zitten nu aan de start van een IT-Meerjarenplan op strategisch niveau, een mogelijke organisatieoptimalisatie, een mogelijke creatie van meerwaarde op IT-werkingsvlak. Die startpositie is mee het werk van HP- Belgacom, maar vanaf nu zullen we het zelf dag in dag uit moeten waarmaken. Dank aan HP-Belgacom voor het correctiesteentje in onze IT-rivier. Het is goed een externe derde als klankbord en spiegelbeeld te hebben. Dank aan HP-Belgacom voor het correctiesteentje in onze IT-rivier. Ook innovatie kreeg de voorbije jaren een boost. Ad hoc vragen en behoeften rond vernieuwing leefden er al lang. Met het Indigoinitiatief, dat HP-Belgacom nog altijd zeer actief promoot, werd voor het eerst een gemeenschappelijk aanbod rond innovatie gepresenteerd. Indigo zorgt voor de nodige sensibilisering en houdt het management binnen de Vlaamse overheid alert en gemotiveerd om proactief te reageren op technologische en maatschappelijke trends. Winnaars Indigo-innovatieprijzen Categorie Innovatie Categorie Efficiëntie 2009 Aversigilo (MOW) Web-IDM (e-ib) ESF-applicatie e-signing i-vlaanderen, de Vlaamse overheid interactief (BZ) ANPR / PLATO - Vlaamse Belastingdienst Centaurus (MOW) Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (CORVE) DISCIMUS - AgODi Tientallen beleidsworkshops droegen al bij tot het realiseren van allerlei vooropgestelde vernieuwingen. Op de jaarlijkse Indigodag worden Innovatieprijzen uitgereikt. Het aantal en de kwaliteit van de inzendingen stijgen jaar na jaar. De Vlaamse overheid bewijst daarmee effectief open te staan voor zelfreflectie en verandering. Met diezelfde houding reageert Vlaanderen op de gevolgen van de opeenvolgende staatshervormingen. Zo n mentaliteit en aanpak typeren een dynamische overheid met visie, klaar voor de toekomst. Categorie Burgergerichtheid Databank Hoger Onderwijs (O&V) Datapunt (Jobpunt Vlaanderen) Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank (O&V) EC Platform - AKOV Publieksprijs: Digitale Bouwaanvraag (RWO) Speciale vermelding voor Spring uit de Band Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij (2013) Winnaar 2011: i-vlaanderen, de Vlaamse overheid interactief Winnaar 2011: Interbestuurlijke productenen dienstencatalogus Winnaar 2011: Leer- en Ervaringsbewijzen- Databank Winnaar 2011: Digitale Bouwaanvraag 23 24

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid 5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid Kenniscel Anders Werken p 1/36 0. Inleiding De kenniscel

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar!

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! SHOPT IT 2012 Met opleidingsgids ESCALA Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! tijdschrift_victor_shopt ITindd 1 28/03/2012 16:29:04 2 V-ICT-OR Inhoudstafel 2 Voorwoord 2-10 Tracks

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

Wie ontwart dit kluwen?

Wie ontwart dit kluwen? nieuwsbrief oktober 2014 - nr 5 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Wie ontwart dit kluwen? 3 Voorwoord: Vera zet ambitie om in resultaat 4 Virtuele centrumstad Pajot/TARL 5 Tevredenheidsenquête

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen 21 E E N I N I T I A T I E F V A N E R N S T & Y O U N G I N S A M E N W E R K I N G M E T D E T I J D E N L E C H O l 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 2 Van techniek naar business Interview met Andy Deprez,

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Kind en Gezin laat medewerkers vlotter samenwerken. De voordelen van SharePoint. Hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit?

Kind en Gezin laat medewerkers vlotter samenwerken. De voordelen van SharePoint. Hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit? Een uitgave van Tijd Connect biedt bedrijven, organisaties en overheden toegang tot het netwerk van De Tijd. Om hun visie, ideeën en oplossingen te delen met de De Tijd-community. De betrokken partner

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2011

Activiteitenrapport 2011 Activiteitenrapport 2011 Voorwoord... 5 Een organisatie in beweging... 9 1. Naar een koepel met drie entiteiten... 10 1.1 De entiteit Fedict... 16 1.2 De entiteit Fedict Shared Services... 22 1.3 De entiteit

Nadere informatie

Toon Denys Gedelegeerd bestuurder

Toon Denys Gedelegeerd bestuurder voluit 2013 VOORWOORD KRACHTIG Het 2013 van de VLM samengevat in één woord. Zo voel ik het. En zo voelde ik het ook tijdens het geslaagde seminar voor 25 jaar VLM in de Antwerpse Zoo. Terugblikken op

Nadere informatie

Videoconferencing verhoogt productiviteit in Nanobody onderzoek

Videoconferencing verhoogt productiviteit in Nanobody onderzoek Business Magazine for top ICT Professionals Q4 / oktober 2010 www.onemagazine.be Dossier Nieuwe rol voor ICT Henk De Jonghe ICT-manager bij Ablynx Videoconferencing verhoogt productiviteit in Nanobody

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 2 1 sharing knowledge Connecting the dots p. 19 Alles is software Johan Lybaert vertelt iets meer over enkele trends

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA MOBILITY 2014 MOBIELE TECHNOLOGIEËN VERANDEREN HOE WE WERKEN, COMMUNICEREN EN LEVEN. WAT BETEKENT DAT VOOR DE CFO, DE IT-MANAGER, DE HR-MANAGER,? IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP

Nadere informatie