Een praktische invulling van TOGAF voor enterprisearchitectuur. Danny Greefhorst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een praktische invulling van TOGAF voor enterprisearchitectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl"

Transcriptie

1 Een praktische invulling van OGAF voor enterprisearchitectuur Danny Greefhorst

2 Agenda Korte inleiding OGAF De essentie van de Architecture Development Method De essentie van het Architecture Content Framework De essentie van het Architecture Capability Framework 2

3 Over mijzelf : Consultant, Yellowtail 2008-nu: Directeur/consultant, ArchiXL : -Architect, M : nformatica, Universiteit Utrecht : Researcher, Software Engineering Research Centre

4 OGAF eheerd door he Open Group Publiek beschikbaar Uitgebreid en breed inzetbaar Leveranciersonafhankelijk Aanpasbaar aan context Complementair met andere raamwerken en technieken Gebaseerd op praktijk reed geadopteerd 4

5 Architecture Development Method Vastleggen eisen en prioriteiten Analyseren impact van nieuwe eisen epalen processen en besturing epalen organisatie en team Aanpassen methode aan context mplementeren tools ewaken risico s en nemen maatregelen Signaleren interne+externe veranderingen Analyseren veranderingen Formuleren aanbevelingen Aanbrengen wijzigingen in architectuur egeleiden opstart van initiatieven Opstellen eisen aan initiatieven egeleiden en adviseren initiatieven oetsen producten aan opgestelde eisen Documenteren van resultaten Vaststellen belanghebbenden Analyseren doelen, uitgangspunten Vaststellen veranderbereidheid Opstellen architectuurprincipes Opstellen architectuurvisie Opstellen plan van aanpak Verzamelen referentiemodellen Vaststellen huidige situatie epalen gewenste situatie epalen gewenste veranderingen Valideren en reviewen epalen kosten+baten van initiatieven nschatten noodzakelijke tijd+capaciteit Prioriteren initiatieven Opstellen implementatieplan egrijpen organisatiecontext Groeperen gewenste veranderingen epalen afhankelijkheden Opstellen implementatiestrategie Opstellen roadmap met initiatieven 5

6 De belangrijkste fasen in de ADM Een goede architectuur is betekenisloos als deze niet wordt geimplementeerd Sluit architectuur aan op de overige veranderprocessen etrek de overige rollen die verantwoordelijk zijn voor verandering Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen kennis en inzichten veranderen doelstellingen en prioriteiten veranderen de wereld verandert De richting is belangrijker dan de eindsituatie 6

7 governancestructuur en -principes Enterprise governance governancestructuur en -principes Strategie en beleid architectuurprincipes, modellen en roadmap doelstellingen, beleidsutgangspunten en roadmap doelstellingen, beleidsuitgangspunten en roadmap projectdocumenten Enterprise architectuur architectuurprincipes en -modellen, roadmap architectuurprincipes en -modellen, compliance reviews programma/ project definitie Programma en project portfolio voortgang Programma s en projecten behoeften, configuratie-items behoeften oplossing architectuurprincipes en -modellen behoeften doelstellingen en beleidsuitgangspunten Operatie en beheer behoeften 7

8 De essentie van de ADM 8

9 Architecture Content Framework 9

10 De essentie van het Architecture Content Framework Principle Constraint Requirement Driver Function Goal Objective Data Entity nformation System Service Platform Service 10

11 Richtinggevende uitspraken Missie, visie en kernwaarden Ontwikkelingen ehoeften Doelstellingen eleids uitgangspunten Architectuur principes Eisen Standaarden Richtlijnen Ontwerp keuzen 11

12 Relatie met Architecture Content Framework Missie, visie en kernwaarden Ontwikkelingen ehoeften Driver Doelstellingen Goal Objective eleids uitgangspunten Architectuur principes Constraint Principle Eisen Standaarden Requirement Richtlijnen Ontwerp keuzen 12

13 Voorbeeld Klantgerichtheid Digitalisering Ontwikkelingen eleids uitgangspunten Alle kanalen blijven open FormDesk is onze formulierengenerator Standaarden Missie, visie en kernwaarden Alle overheidsdiensten digitaal Doelstellingen Eisen Ontwerp keuzen Het systeem biedt digitale formulieren We maken 1 invulformulier Architectuur principes ehoeften Richtlijnen Self-service Diensten worden digitaal beschikbaar gesteld Formulieren tonen altijd NAW gegevens en SN 13

14 Focus op architectuurprincipes Wat zijn architectuurprincipes? Richtinggevende uitspraken die doelstellingen, behoeften en beleidsuitgangspunten vertalen naar gewenste inrichting Waarom architectuurprincipes? Ze richten zich op de essentie Ze zorgen ervoor dat de architectuur toekomstgericht is Ze zorgen ervoor dat je bewust keuzes kunt maken Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van architectuurprincipes? Visievorming Vertaling van strategie naar operatie Documenteren en traceren Codificeren kennis Ondersteunen planning 14

15 Functies en gegevens zijn de basis voor de inrichting Andere kanalen retargeting Link naar ledennet Web-site lead generatie nformatie voor niet-leden Evenement Kennis Evenement (sociaal) inloggen personaliseren aanmaken evenement beheren eigen gegevens Evenement Evaluatie notificaties versturen nieuwsbrief verzorgen webinar Artikel Presentatie Ledennet Kennis samenwerken/s ociaal aanmelden voor evenement log Webinar zoeken in alles boeken zaal met korting evalueren evenement Persoonlijke profielen nformatie voor leden Evenement Mobiele App(s) (sociaal) inloggen samenwerken/s ociaal enquete PE-punt registratie Agenda Foto Prospect Lid Wijzigingen in gegevens lid Lid PE-punt Leverancier Secretariaat Prospect Lid Contributie PE-punt functie gegevens 15

16 digitaal portfolio individuele leerweg verbinden digitale identiteit werkveld onderwij s oegang oegangs controle Persoonlijke informatie Dashboard Zoeken Notificatie ntegratie Persoonlijke profielen Co-creatie Sociale interactie en agenda elefonie en video conferentie Digitaal leren en toetsen Open content Digitale documenten Onderzoeks gegevens Verbinding met alumni Algemene informatie Onderwijs administratie Onderzoeks administratie edrijfsvoerings administratie Archief Digitale diensten

17 Administreren identiteiten Creëren account en initieel wachtwoord Zelfregistreren Deelnemer ewaken geldigheid account Organisatie onderdeel eheren persoonlijk profiel dentiteit Account Wijzigen wachtwoord Account Prospect nterne medewerker Authenticatiemiddel Afleiden rollen uit huidige autorisaties dentiteitenadministratie -systeem Administreren rollen & autorisaties Resetten wachtwoord Raadplegen rollen Authenticatiemiddel Rol Autorisatie-object Externe medewerker Delegeren autorisatiebeheer Automatisch koppelen rollen Controleren functiescheiding Rol Aanvragen rol Aanvragen autorisatie Autorisatie Directory Leverancier Autorisatie-object Autorisatieadministratie Autorisatie Self-service Gast Rol Organisatie onderdeel -systeem Autoritatieve bronnen Synchroniseren identiteiten Ondersteunen handmatige provisioning Genereren token Risico-gebaseerd authenticeren Grofmazig autoriseren Audit trail Synchroniseren accounts Monitoren provisioning Provisioning Controleren token Sterk authenticeren Autoriseren applicatie Authenticatie en autorisatie Rapporteren verschil S-SOLL Monitoring en audit dentity- en accesssysteem Synchroniseren autorisaties Provisionen naar cloudapplicatie Authenticeren met formulier nloggen in web- of desktopapplicatie Uitloggen Rapporteren huidige autorisaties Fijnmazig autoriseren Account Autorisatie-object Autorisatie Rol -systeem Doelsystemen

18 NetQ AD SimpleSAML ADFS Administreren identiteiten Creëren account en initieel wachtwoord Zelfregistreren OpenLDAP Deelnemer Niet beschikbaar HAN Google provisioning ewaken geldigheid account dentiteit Organisatie onderdeel Account eheren persoonlijk profiel Wijzigen wachtwoord Account Prospect nterne medewerker Authenticatiemiddel Afleiden rollen uit huidige autorisaties dentiteitenadministratie -systeem Administreren rollen & autorisaties Resetten wachtwoord Raadplegen rollen Authenticatiemiddel Rol Autorisatie-object Externe medewerker Delegeren autorisatiebeheer Automatisch koppelen rollen Controleren functiescheiding Rol Aanvragen rol Aanvragen autorisatie Autorisatie Directory Leverancier Autorisatie-object Autorisatieadministratie Autorisatie Self-service Gast Rol Organisatie onderdeel -systeem Autoritatieve bronnen Synchroniseren identiteiten Ondersteunen handmatige provisioning Genereren token Risico-gebaseerd authenticeren Grofmazig autoriseren Audit trail Synchroniseren accounts Monitoren provisioning Provisioning Controleren token Sterk authenticeren Autoriseren applicatie Authenticatie en autorisatie Rapporteren verschil S-SOLL Monitoring en audit 18 dentity- en accesssysteem Synchroniseren autorisaties Provisionen naar cloudapplicatie Authenticeren met formulier nloggen in web- of desktopapplicatie Uitloggen Rapporteren huidige autorisaties Fijnmazig autoriseren Account Autorisatie-object Autorisatie Rol -systeem Doelsystemen

19 Leg een architectuurrepository aan en deel kennis 19

20 Gebruik referentie-architecturen 20

21 Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA) 21

22 Valorisatie Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Onderzoek Onderwijs Onderwijs ontwikkeling Onderwijs planning Onderwijs uitvoering Roostering Deelnemer werving nschrijving Onderzoeks administratie Onderzoeks ontwikkeling Onderzoeks opzet Onderzoeks publicatie oetsing Deelnemer counseling Diplomering Kennis uitnutting Onderzoeks uitvoering Onderzoeks assistentie Deelnemer begeleiding nformatie ontsluiting nformatie levering edrijfsvoering Human Resource Management Financieel Facilitair Communicatie nkoop Contact Juridisch nformatie en echnologie Sturing eleid en planvorming Verander Verbeter Verantwoording Strategie en governance nformatie doorlevering edrijfsfunctiemodel

23 Sturing Strategie en governance Strategische planning Enterprise governance Organisatie Enterprise risico eleid en planvorming eleidsvorming en evaluatie Enterprise architectuur actische planning Productportfolio Verander Programma en projectportfolio Programma Project nnovatie Verbeter Proces Performance Kwaliteits Operationeel Verantwoording nterne rapportages Jaarverslaglegging Accreditatie Uitvoering Standard Evaluation Protocol Overige externe rapportages ntegrale veiligheidsbewaking Onderwijs Onderzoek Valorisatie Onderwijsontwikkeling Opleidingsontwikkeling Onderwijseenheidontwikkeling Onderwijsmateriaalontsluiting Opleidingsevaluatie Onderwijseenheidevaluatie Onderwijsuitvoering Voorbereiding onderwijsactiviteit Leergroepvorming Uitvoering onderwijsactiviteit Deelnemerbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding Stage en afstudeermatching Stage en afstudeerbegeleiding Onderzoeksontwikkeling Onderzoeksvraagidentificatie Onderzoekspartnering Onderzoeksplanning Financieringswerving Onderzoeksopzet ronidentificatie Onderzoeksprotocolontwikkeling Onderzoeksinstrumentontwikkeling Kennisuitnutting Kennisoverdracht naar maatschappij Kennisoverdracht naar bedrijven Octrooiwerving Kennisvermarkting Start-upbegeleiding oetsing oetsvoorbereiding oetsuitvoering oetsbeoordeling Vaststelling verworven competenties Onderzoeksuitvoering Literatuuronderzoek Gegevenscollectie Gegevensverwerking en -analyse Onderzoeksprotocoltoetsing Promovendusbegeleiding Onderzoekspublicatie Publicatiecreatie Collegiale toetsing Kennisoverdracht naar vakgenoten Kennisoverdracht naar onderwijs Deelnemerwerving Marktonderzoek Marktbewerking nformatieverstrekking Prospectondersteuning Onderwijsondersteuning nschrijving Aanmeldingsregistratie Deelnemermatching Deelnemerinschrijving Deelnemerherinschrijving Deelnemeruitschrijving Onderwijsplanning Onderwijsadministratie Onderwijseenheidinschrijving oetsinschrijving Onderwijsactiviteitenplanning Vraagprognostisering Lesgroepvorming nzet en middelenplanning Onderzoeksondersteuning Onderzoeksadministratie Financieringsondersteuning Onderzoeksregistratie Vergunningswerving Onderzoeksobjectwerving Onderzoeksassistentie Onderzoeksgegevensbeheer mpactanalyse nformatie ontsluiting nformatielevering Onderzoeksresultaatborging Onderzoeksresultaatarchivering Onderzoeksresultaatpreservering Onderzoeksresultaatontsluiting Roostering Lesroosterconstructie oetsroosterconstructie Roosterpublicatie Roosterwijziging Deelnemercounseling Studiekeuzebegeleiding Persoonlijke situatiebegeleiding Arbeidsmarktbegeleiding Diplomering Kwalificatiecontrole indend studieadvies Waardedocumentverstrekking nformatiedoorlevering Ontsluiting digitale databanken Ontsluiting digitaal materiaal Ontsluiting fysiek materiaal nformatievaardigheids ondersteuning edrijfsvoering Human Resource Management Formatieplanning Werving en selectie Medewerkerontwikkeling Medewerkerbeoordeling Medewerkeradministratie ijdregistratie Salaris- en declaratieverwerking Ziekte en verzuimadministratie Financieel egrotingsconstructie Grootboekbeheer Activabeheer Facturering Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer etalingen Vermogensbeheer Facilitair Gebouwbeveiliging Cateringbeheer Schoonmaak Afvalbeheer Vastgoedontwikkeling Gebouwbeheer Goederenafhandeling edrijfshulpverlening Documentafhandeling en archivering nformatie en echnologie Functioneel beheer Gegevensbeheer nformatiebeveiliging dentiteitenbeheer Applicatie-ontwikkeling Applicatiebeheer -infrastructuurontwikkeling -infrastructuurbeheer nkoop Aanbesteden Leveranciersbeheer Contractbeheer estellen Contact Contactbeheer Service Relatiebeheer Alumnibeheer Communicatie mago-ontwikkeling nterne communicatie Externe communicatie Juridisch Compliancebeheer Juridisch adviseren Juridische bescherming Afhandeling bezwaren en beroepen Klachtenafhandeling

24 Sturing Strategie en governance eleid en planvorming Verander Verbeter Verantwoording usiness Objects usiness Objects Decos MS SQL Server Qlikview MS SQL Server Onderwijs Onderzoek Valorisatie Onderwijsontwikkeling Onderwijsuitvoering Deelnemerbegeleiding Onderzoeksontwikkeling Onderzoeksopzet Kennisuitnutting Educator lackoard Google Apps MySchoolsNW Presentations2Go CMD-eigen E-folio Edugroepen NHL App aseline Educator NHL App oetsing Onderzoeksuitvoering Onderzoekspublicatie QMP Ephorus lackoard SafeAssign CO MapleA Wintoets Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning nformatie ontsluiting Deelnemerwerving Drupal nschrijving Progress.net MS Dynamics Onderwijsplanning Educator MODA nformatielevering Roostering Winris Deelnemercounseling Diplomering Onderzoeksadministrati e Onderzoeksassistentie nformatiedoorlevering Syllabus+ NHL App Progress.net Progress.net DEENU PDF LS A-Z lijst HAN LinkResolver Write-N-Cite 3M edrijfsvoering Human Resource Management YouForce Werkurenkaart Digitaal declareren imetell Financieel FMS NG e-banking Magnacarta ELEForm Paycubes Progress.net MSO Facilitair Planon Johnson Ctl Omnicard Decos Vecos Peter Connects Salto nformatie en echnologie opdesk OpenLDAP CSCO prime NetQ SimpleSAML Novell DM nkoop FMS opdesk Contact Winris MS Dynamics Communicatie NHL App NarrowCast MijnNHL NHL.NL Juridisch

25 Architecture Capability Framework 25

26 Essentiele verandering van competenties 26

27 Kernactiviteiten van een architect Verbeelden: vertaalt de zingeving van organisaties naar een visie op de vormgeving van organisatie, processen en informatievoorziening Afstemmen: vertaalt inhoudelijke kennis, ideee n en meningen van individuen naar gemeenschappelijke uitgangspunten, structuren en plannen Structureren: brengt complexe informatie op verschillende abstractieniveau s terug tot de essentie le structuur 27

28 Kerncompetenties van een architect Kennis en inzicht Heeft kennis van wat typische inrichtingen van organisatie, processen en informatievoorziening zijn en wat er de voor- en nadelen van zijn. Heeft kennis van methoden en technieken voor het opstellen van architectuurprincipes en het modelleren van processen, gegevens en applicaties zoals OGAF en ArchiMate. 28

29 Kerncompetenties van een architect oepassen kennis en inzicht s in staat om gegeven een probleemsituatie een gestructureerde aanpak te bepalen om te komen tot relevante inrichtingskeuzen. s in staat om passende inrichtingskeuzes te bepalen gegeven specifieke doelstellingen. s in staat om verzamelde informatie om te zetten in een model dat een relevant perspectief biedt op de informatie. 29

30 Kerncompetenties van een architect Oordeelsvorming s in staat om te bepalen welke inrichtingskeuzes op een bepaald moment gemaakt moeten worden. s in staat om te bepalen welke informatie en meningen verzameld moeten worden om keuzes te onderbouwen. s in staat om de hoofd- en bijzaken te onderscheiden in verzamelde informatie en terug te brengen tot de essentie. 30

31 Vragen? 31

Honing voor de HORA of andersom Birgitta Klompenhouwer 31-10-2014

Honing voor de HORA of andersom Birgitta Klompenhouwer 31-10-2014 Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing ntegratie usiness nformatievoorziening Technologie usinessmodel nformatie edrijfsfuncties Applicatieplatform edrijfsprocessen

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Referentiemodellen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Principes. Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie. Informatievoorziening.

Ontwikkelingen. Principes. Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie. Informatievoorziening. Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie Businessmodel Informatie Bedrijfsfuncties Applicatieplatform

Nadere informatie

Innovatieprogramma Visie op DLWO

Innovatieprogramma Visie op DLWO nnovatieprogramma Visie op DLWO 24 mei 2013 Danny Greefhorst Lianne van Elk Nico Juist Programma 24 mei: werksessie DLWO 10.00 uur Welkom door Lianne van Elk 10.15 uur nleiding door Nico Juist 10.45 uur

Nadere informatie

De generieke IT-referentiearchitectuur

De generieke IT-referentiearchitectuur De generieke IT-referentiearchitectuur verdiept Modellen van informatievoorziening en technologie Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd

Nadere informatie

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een enterprise-architectuur in twee weken Dit artikel is eerder verschenen in Via Nova Architectura (http://www.via-nova-architectura.org) Architectuur

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Novius model in ArchiMate

Novius model in ArchiMate Novius model in ArchiMate Bachelorproject Afdeling Beleid & Ontwikkeling Maja Jakóbik 19 januari 2011 Inhoud Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Definities 4 2 Architect 8 2.1 Metamodel 8 2.2

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT versie 1.0, 4 april 2011 SURF NE T B V, R A DBOUDKW A RTIE R 273, P OS TBU S 19035, 3501 DA UTRECH T T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, W WW. S URFNE T.NL I N HO UD

Nadere informatie

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Kennissessie. ICT- en Informatiebeleid. Welkom! Agenda. Hoe haalt u met ICT het maximale uit uw organisatie?

Kennissessie. ICT- en Informatiebeleid. Welkom! Agenda. Hoe haalt u met ICT het maximale uit uw organisatie? Kennissessie ICT- en Informatiebeleid Hoe haalt u met ICT het maximale uit uw organisatie? 28-2-2013 Welkom! Sprekers: Louk Dirken (ICT- en Informatiebeleid) Hans van Zwam (Informatiebeveiliging) Voorstellingsronde

Nadere informatie

template sourcing strategie

template sourcing strategie Template Sourcing Strategie 1 template sourcing strategie 2 Template Sourcing Strategie Inhoudsopgave 1.Doel template 3 2. Structuur notitie 3 3. Inleiding Sourcing Strategie 4 3.1 IT-Sourcing en Cloud

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Voorwoord Graag laten wij u kennismaken met VeRA: de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Veiligheidsregio s zijn relatief jonge

Nadere informatie

ASL en Microsoftframeworks,

ASL en Microsoftframeworks, applicatiebeheer Doelstellingen komen overeen, maar uitwerking dwingt tot keuze ASL en Microsoftframeworks, als twee druppels water? Hans Boer en Norbert Huijzer Applicatiebeheer is een vakgebied dat duidelijk

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Een generieke IT-referentie-architectuur

Een generieke IT-referentie-architectuur Een generieke IT-referentie-architectuur Versnelling van architectuurontwerp Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd en organisaties

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

Voorwoord. Universitair Informatiemanagement. Definitieve versie

Voorwoord. Universitair Informatiemanagement. Definitieve versie Universitair Informatiemanagement Voorwoord Onderstaand treft u het Informatie- en ICT-plan van de Universiteit Twente voor de periode 2010-2014. Voor deze periode heeft de UT een nieuw Instellingsplan

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie