Back to Basics Back2B6 - SMART

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Back to Basics Back2B6 - SMART"

Transcriptie

1 Back to Basics Back2B6 - SMART Smart-Field Smart-Web Smart-Office

2 Inhoud SMART (Sample Management and Registration Tool) Wat is het? Wat kost het? Wat bespaart het? Welke functies/protocollen worden ondersteund? Architectuur Hoe werkt het? Tools Smart-Field: Handheld applicatie Smart-Office: PC applicatie Smart-Web: Web applicatie

3 Wat is Back2B6-SMART? Transport Laboratorium Smart-Field Monster- en veldinformatie, zintuiglijke waarnemingen, barcodes, etc.. Analyse resultaten GSM / / SD-Card etc.. Data t.b.v. Labopdracht Internet XML Boorstaten o.a. Selecteren van de te analyseren monsters Milieuadviesbureau Back2B6 Webapplicatie Dataoverzichten Dataoverzichten Smart-Office Smart-Web Etc.. Dwarsprofielen Andre Cossee,

4 Wat kost Back2B6-Smart? Opmerking: - De prijzen zijn ex BTW. Wijzigen voorbehouden. Smart Field Smart Office Smart Web Item Software Gebruik Windows Mobile handheld software gratis Gebruik Windows PC software gratis Gebruik gratis Software updates gratis gratis gratis Projecten Administreren Projectgegevens gratis gratis Opmerkingen Export projectgegevens (csv) gratis Individuele Monsters Administreren Individuele monsters gratis gratis Export projectgegevens (csv) gratis Partijkeuringen Administreren Monsternameplan gratis gratis Administreren Monsternameformulier gratis gratis Afdruk monsternameplan (pdf) 2,50 Afdruk monsternameformulier (pdf) 3,50 Export monsternameformulier (csv) 3,50 Boorstaten Administreren Boorstaten gratis gratis Export boringdetails (csv) gratis Export grondwaterinfo (csv) gratis Afdruk boorstaat-concept (pdf) 0,05 Afdruk boorstaat-definitief (pdf) 0,35 Afdruk boorstaat legenda (pdf) gratis Export proefsleuf (csv) 0,75 Waterbodemprofielen Administreren Waterbodemprofielen gratis gratis Afdruk waterbodemprofiel-concept (pdf) 0,05 Afdruk waterbodemprofiel-definitief (pdf) 1,25 Export waterbodemprofiel (csv) 0,25 Waterdoorlaatbaarheidsmetingen Nog niet beschikbaar Administreren Waterdoorlaatbaarheidsmetingen gratis gratis Omgekeerde hooghoudproef ntb Constant debietproef ntb Boorgatenmethode ntb Slugtest Bouwer-Rice ntb Waterpastools Nog niet beschikbaar Administreren Waterpasstaten gratis gratis Export waterpasstaat (csv) ntb Administreren Grondwerkvolumemetingen gratis Afdruk Grondwerkvolume en contour (pdf) ntb Export grondwerkvolumemeting ntb Administreren Hoogte-referentiepunten gratis gratis Export hoogte-referentiepunten (csv) gratis GPS tools Administreren GPS seriemetingen gratis gratis Export Google Earth (kml) 2,00 Export AutoCad (dxf) 2,00 Administreren GPS ijklocaties gratis gratis Export GPS ijklocaties (csv) gratis Labopdrachten Aanmaken Labopdracht (xml en csv) gratis Export barcodelijst (csv) gratis Import en export van SIKB data Import SIKB databestand gratis Export Smart-data naar SIKB-formaat ntb Vooralsnog gratis

5 Wat bespaart Back2B6-Smart? Voorbeeld boorstaten: Algemeen Geen vaste kosten, alleen variabele kosten (geldt voor alle tools) Besparing op hardware: > 50% Windows mobile apparaat in iedere prijsklasse TerraIndex Psion Workabout 3300 Back2B6-Smart M3Skye 1300 Of ieder ander Windows Mobile apparaat (bv ipaq maar ook Psion Workabout) Zelfs te bedienen met bestaande laptop of PC Besparing op software: % 1 TerraIndex boring kost 1,92 (adviesbureau besteed veldwerk uit 1 ) 1,32 (adviesbureau met eigen monsternemers 2 ) 1,02 (veldwerkbureau 3 ) 0,90 (adviesbureau zonder eigen monsternemers 4 ) 0,65 (adviesbureau met eigen monsternemers 5 ) 1 Back2B6-Smart boring kost 0,40 (1x concept print + 1 x definitieve print) 1) Adviesbureau 3 en apart veldwerkbureau 4 : 1,02 + 0,90 = 1,92 2) Klein adviesbureau met 3 veldwerkers en 2 adviseurs 3) Veldwerkbureau met 5 medewerkers 4) Adviesbureau met 15 medewerkers, zonder veldwerkers 5) Groot adviesbureau met 100 medewerkers: veldwerkers en adviseurs

6 Wat bespaart Back2B6-Smart? (vervolg) Achtergronden bij de berekeningen: De genoemde bedragen zijn inclusief: Veld-software protocol 2001 en 2002, alleen NEN5104 (Nederlandse bodemclassificatie) Kantoor software Updates SIKB-export bodem 3 jaar contract bij TerraIndex Per maand afrekenen met SMART Exclusief: Hardware (veldcomputers) Software voor registratie en presentatie/berekeningen Dwarsraaien waterbodemonderzoek (NEN5720/protocol 2003) Wordt niet ondersteund door Terra index, wel door SMART. Software voor registratie en presentatie/berekeningen Asbestonderzoek in bodem en verhardingen (NEN5707/NEN5897/protocol 2018) Wordt niet ondersteund door Terra index, wel door SMART.

7 Welke functies/protocollen worden ondersteund? Huidige Smart Individuele monsters Partijkeuringen Protocol 1001 Protocol 1002 Protocol 1003 Protocol 1004 Bodemonderzoek Protocol 2000 Protocol 2001 Protocol 2002 Protocol 2006 Bodemclassificatie NEN5104 Asbestonderzoek in bodem en verhardingen NEN5707 NEN5897 Protocol 2018 Dwarsraaien waterbodemonderzoek NEN5720 Protocol 2003 GPS Seriemetingen Export naar Google Earth (kml) Export naar AutoCad (dxf) Monsterselectie en export labopdrachten Samenvoegen van data uit verschillende bestanden / projecten SIKB import en export Binnenkort bij Smart Grondwerk volumemetingen Doorgaande waterpassingen Waterdoorlaatbaarheidsmetingen Milieukundige begeleiding bodemsanering Protocol 6001 OVAM import en export Import labresultaten Vertaling, inclusief hanteren landelijke bodemclassificatie Frans Duits Engels Spaans Portugees Italiaans

8 Architectuur: Back2B6-SMART SMART- Field Opdracht Back2B6 File* Resultaat Back2B6 File* SMART-Office Export naar Handheld Import / Samenvoegen vanaf Handheld SIKB BIS GIS Data View / Edit Sample Selector Import SIKB BIS GIS Master Back2B6 File (.b2s) Export naar Lab Import vanaf Lab Lab Input-file.xml Lab Output-file.xml Laboratorium Webapplicatie https:// (webapplicatie) Export SIKB BIS GIS Export naar Back2B6.net SIKB BIS GIS Data Back2B6. net Open invoer formaat Back2B6. net Input-file.b2s http(s?):// (webapplicatie) SMART Webapplicatie Boorprofielen.pdf Waterbodem profiel.pdf Andre Cossee,

9 Architectuur: Smart-Web Back2B6 Outdoor Back2B6 Webapplicatie Tekenen Boorprofielen Export naar.pdf Boorprofielen.pdf Opdracht Back2B6 File* Resultaat Back2B6 File* Back2B6. net Open invoer formaat Import Open invoer formaat Aanmaken Formulieren Tekenen met Google Earth Maps Export naar.pdf Export naar.pdf Formulieren.pdf Google Earth Maps.pdf Master Back2B6 File Back2B6 Office Back2B6. net Input-file.b2s Import vanaf Back2B6 Office Analyse Veldwerker Productiviteit Export naar.pdf Veldwerker Productiviteit.pdf Lab Input-file.xml Lab Export-file.xml User Beheermodule Genereren Toetsings resultaten Export naar.doc Toetsingsresultaat.doc Labs: o.a. Alcontrol Analytico User Specifieke Dynamische teksten Standaard Dynamische teksten Import Dynamische Teksten Import Dynamische Teksten Logon Module Beheer User Settings Admin/Functioneel Beheermodule Beheer Wetgevingsregels Performance Monitoring Rapportage Gebruikskosten Factuur.pdf Beheer Accountgegevens Rapportage Productiegegevens Andre Cossee,

10 Mooie apparaatjes Psion WorkAbout Pro: Scanner GPS IP65 SD-card 480 x 640; 3,5 M3Skye: Scanner Camera GPS IP65 SD-card 240 x 320; 3.5 H19: Scanner GPS IP54 SD-card 240 x 320; 2,8

11 Back2B6 Smart tools De SMART heeft de volgende tools Beschikbaar Individuele monsters SIKB1000: Partijkeuringen SIKB2000: Bodemonderzoek SIKB2000: Bodemonderzoek (snel) Waterbodemprofielen GPS seriemetingen Voorbereiden SIKB lab-opdracht Import SIKB lab-resultaten Import en Export in SIKB formaat Gepland Waterdoorlaatbaarheidsmetingen Waterpasstaten Grondwerkvolumemetingen

12 Smart-Field Start 1 Locatie Opdrachtgever Algemeen 1 Bekijk ProjectInfo 2 2 Smart-Field Schermenoverzicht 3 Locatie Opdrachtgever Algemeen 1 Bewerk ProjectInfo Selecteren Bewerken Toevoegen Gebruikers Afsluiten Opslaan als Opslaan Sluiten Bestand Openen Nieuw Bestand Samenvatting 21 Toolbox 10 Var. punten GPS Seriemetingen G1 Vaste punten GPS Seriemetingen G2 GPS IJklocaties G01 GPS locatiebepaling G02 GPS Settings G00 GPS tools Proefsleuf(305) Barcodes Bestand Laag Boringen Boringen 3 Losse Monsters 4 Partijkeuringen 5 Dwarsprofiel Waterbodems 6 Waterdoorlaatbaarheidstests 7 Doorgaande Waterpassingen W1 Grondwerk Volumemetingen W2 Boringen 3fast Boringdetails 31 Grondwater info 32 Barcodes Grondwater monsters 33 Laagdetails Kiezer 300 Natuurlijke Bijmengingen 301 Proefsleufdetails 305 Barcodes Losse Monsters 41 Kleur, Geur en Olie 302 Barcodes Verzamelmonster 306a Zie volgende sheet Afwijkingen 303 Barcodes Emmer(s) fijne fractie 306b Laag-Monsters en Barcodes 304 Barcodes Emmer(s) grove fractie 306c Omgekeerde hooghoudt proef 71 Constant debiet proef 72 Boorgatenmethode 73 Slugtest Bouwer-Rice 74 Waterpastools Hoogtereferentiepunten W01 Grond- en bodemonderzoek

13 Smart-Field Schermenoverzicht Partijkeuringen Voorbereiden Monsternameplan Invullen Monsternameformulier Toolbox 10 Bekijk Monstername plan 51 Bewerk Monstername plan 5101 Wijzigingenlijst Monstername plan 5102 Start/End Menu Partijkeuring 5 Bewerk start- en eindtijd 501 Monsternameplan Koppelingen met andere meetitems 502 Inmeten van de vakken 52 Proefboringen en Zeefproef 53 Velddefinitie van de partij 54 Bijmengingen, Tussenweging, en Boorstaten 55 Monsterlijst 56 Positiemetingen 57 Gereedschap en Checklist 58 Samenvatting 59 Verificatie Greepgrootte 551 Greepmonsters en Barcodes 561 Overzicht Positiemetingen 571 Monsternameformulier SIKB2000 Boringen 3 Waterpasstaten W1 Grondwerk Volumemetingen W2 GPS Seriemetingen G1 Andere meetitems

14 Handheld Applicatie: Smart-Field

15 Gebruikers

16 ProjectInfo en Samenvatting

17 Bewerk Projectinfo

18 Bestand: Open / Opslaan als

19 Toolbox Toekomstige tools: - Waterdoorlaatbaarheidsmetingen - Waterpasstaten - Grondwerkvolumemetingen

20 Individuele monsters

21 Partijkeuringen

22 Partijkeuringen: Bewerk monsternameplan

23 Partijkeuringen: Bewerk monsternameformulier

24 Partijkeuringen: Bewerk monsternameformulier (vervolg)

25 Boringen

26 Bepaling NEN5104 Grondcodes %Grind %Veen (organische stof) %Klei %Silt/Leem

27 Natuurlijke bijmengingen, Kleur, geur en olie, Afwijkingen en Laag-monsters

28 Boringen (snel)

29 Definitie van de vlaggetjes Vlaggetjesomschrijving: Olie Bij oliewaterreactie en oliegeuren VAK Vluchtige aromaten: benzeen tolueen, ethylbenzeen, xylenen en soms ook naftaleen; olie en benzine bestanddeel VOCl Vluchtige chloorkoolwaterstoffen; zeepgeur, oplosmiddelengeur PAK Polycyclische aromaten: teer- en creosootgeuren Metalen In asresten, slakken, puin, stedelijke ophooglagen met diverse afval, aardewerk Fenolen Alkylfenolen en chloorfenolen in houtverdurzamingsmiddelen/ creosoot PCB Polychloorbifenolen

30 Definitie van de vlaggetjes (vervolg) Vlaggetjesomschrijving: Olie Bij oliewaterreactie en oliegeuren VAK Vluchtige aromaten: benzeen tolueen, ethylbenzeen, xylenen en soms ook naftaleen; olie en benzine bestanddeel VOCl Vluchtige chloorkoolwaterstoffen; zeepgeur, oplosmiddelengeur PAK Polycyclische aromaten: teer- en creosootgeuren Metalen In asresten, slakken, puin, stedelijke ophooglagen met diverse afval, aardewerk Fenolen Alkylfenolen en chloorfenolen in houtverdurzamingsmiddelen/ creosoot PCB Polychloorbifenolen

31 Proefsleuf en barcodes

32 Boringdetails, Peilbuizen en Barcodes

33 Dwarsprofielen waterbodems Voorbeeld waterbodemprofiel: Water Slib

34 Waterpasstaten In geval de sluitfout niet juist is: Grafische weegave:

35 Grondwerkvolumemetingen

36 GPS settings en GPS positiebepaling Welke GPS notaties en Grids worden ondersteund? - Algemeen: d,d ; d m,m ; d m's,s - Internationaal: WGS84-UTM North; WGS84 - UTM South; ED50-UTM50; ETRS 89 UTM ETRS89 - België: Lambert Duitsland: DHDN (Potsdam) - Nederland:RD/Amersfoort - etc..

37 Hoe nauwkeurig is GPS? Door GPS vastgelegde locatie Werkelijke locatie

38 GPS seriemetingen: variabele punten Grafische weegave: 4 GPS/Locatie notaties:

39 GPS seriemetingen: vaste punten

40 PC Applicatie: Smart-Office

41 Smart-Office Schermenoverzicht Back2B6 Smart File Bestand Smart-Office Opties Projectleider SIKB Data File Nieuw, Opslaan, etc.. Import/Export SIKB (23) Projectinfo 2 Gebruiker Laboratoria Bestandslocaties Bestand Toolbox Project Analyses Extra/Opties GPS 01 Project Analyses Toolbox Individuele Monsters Toevoegen, verwijderen Samenvatting (21) Voorbereiden Analyseopdracht (1101) Importeer Analyseresultaat Partijkeuringen Individuele Monsters Boorstaten GPS Boorstaten Dwarsprofielen Losse Monsters (4) Barcodes (41) Boringdetails (31) Grondwaterinfo (32) GPS seriemeting var. punten (G1) GPS Seriemeting vaste punten (G2) Waterpasstaten Grondw. vol. metingen GPS Seriemetingen (var.) GPS Seriemetingen (vast) Samenvoegen 10 Partijkeuringen Monsternameplan - Bewerk Monsternameplan (5101) Monsternameformulier - Inmeten van de vakken (52) - Proefboringen en zeefproef (53) - Velddefinitie van de partij (54) - Bijmeng., tussenw. en boorstaten (55) - Monsterlijst (56) - Positiemetingen (57) - Tools en activiteiten (58) Bijzondere laag (301) Kleur, geur en olie (302) Afwijkingen (303) Barcodes (304) Proefsleuf asbest (305) Proefsleuf barcodes (306) Dwarsprofielen Dwarsprofiel (6) Dwarsprofiel leggermaat (61) GPS IJklocaties (G01)

42 Projectenscherm

43 Projectleider en veldwerkbureaus: Menu Extra: Settings Gebruikers: Laboratoria en klantcodes: Bestandslocaties: GPS en Grid Settings:

44 Managementinfo: Samenvatting

45 Managementinfo: Datum/Tijdstippen en Monsternemers Deze informatie wordt opgeslagen bij de aanmaak en bij het opslaan van alle meetitems zoals: - Individuele monsters en Barcodes - Boringen, grondwatermonsters - Dwarsprofielen - GPS metingen - Etc..

46 Toolbox en rechtermuisknop menu s

47 Bewerken van de data: Individueel Monster

48 Bewerken van de data: Partijkeuringen: Monsternameplan

49 Bewerken van de data: Partijkeuringen: Monsternameformulier

50 Bewerken van de data: Partijkeuringen: Monsternameformulier (vervolg)

51 Bewerken van de data: Boorstaten Boringdetails en Grondwaterinfo en monsters

52 Bewerken van de data: Boorstaten Boringlaag

53 Bewerken van de data: Boorstaten Proefsleuf

54 Bewerken van de data: Dwarsprofiel waterbodem met Leggermaat Water Slib Leggermaat

55 In geval de sluitfout niet juist is: Bewerken van de data: Waterpasstaten

56 Bewerken van de data: Grondwerkvolumemetingen

57 Bewerken van de data: GPS seriemetingen: variabele en vaste punten 4 GPS/Locatie notaties:

58 Data kopiëren of verplaatsen Data van het ene bestand kan van het ene naar het andere bestand gekopiëerd of verplaatst worden Vanuit: Bestand met toe te voegen data Naar: Moederbestand Meerdere mogelijkheden Kopiëren Kopieer het meetitem naar het moederbestand Verplaatsen Verplaats het meetitem naar het moederbestand

59 Voorbeeld kopieren of verplaatsen

60 Kopiëren of verplaatsen BestandA.b2s Moederbestand Bestand met toe te voegen velddata BestandA+.b2s Projecten Kopiëren of verplaatsen Projecten Individuele Monsters Partijkeuringen* Boorstaten Dwarsprofielen Waterpasstaten* Volumemetingen* GPS seriemetingen Boringlagen met proefsleuven Kopiëren of verplaatsen Kopiëren of verplaatsen Kopiëren of verplaatsen Kopiëren of verplaatsen Kopiëren of verplaatsen Kopiëren of verplaatsen Kopiëren of verplaatsen Kopiëren of verplaatsen Kopiëren of verplaatsen Peilbuis-Grondwaterinfo Peilbuis-Grondwaterinfo Boringlagen met proefsleuven Individuele Monsters Partijkeuringen* Boorstaten Dwarsprofielen Waterpasstaten* Volumemetingen* GPS seriemetingen *) Deze tools komen binnenkort beschikbaar.. Zie ook volgende pagina.

61 Exporteren van csv-data en openen in Excel

62 Opmaak van een csv-export in Excel Bijvoorbeeld: - Excel menu opmaak - Knippen en plakken - met behulp van sjabloon - etc..

63 Voorbereiden Analyseopdracht met Smart-Office

64 Het voorbereidde Labopdrachtbestand in 2 formaten 1) Te importeren Labopdracht bestand (xml): 2) Labopdracht bestand in leesbaar formaat (csv):

65 Analytico: Importeren van het xml-labopdracht bestand Alcontrol: Finaliseer de Labopdracht op gebruikelijke wijze op de Lab-website

66 Back2B6-Smart Web

67 Upload data van PC naar Website Kies Project

68 Kies de te printen boorstaten en instellingen

69 Printopdracht

70 Resultaat: Boorstaten

71 Resultaat: Dwarsprofielen

72 Resultaat: Partijkeuringen Monsternameplan Monsternameformulier

73 Resultaat: GPS Seriemetingen Google Earth

74 Resultaat: GPS Seriemetingen AutoCad* *) AutoCad of andere Cad-tools die dxf-formaat kunnen inlezen

75 Eenvoudig knippen en plakken uit een pdf-bestand 1 1. Ga naar Opties, Selecteren & Zoomen, Momentopname 2. Selecteer met de muis het gewenste gebied (automatisch wordt het gebied gekopieerd) 3. Ga naar MS-Word 4. Plakken 3 4 2

76 Smart Hard- en Software Welke hardware heb ik nodig? Smart-Field Handheld met Windows Mobile 5 of 6.x Smart-Office PC of laptop met Windos XP of hoger Hoe kom ik aan de software? Download de software gratis van Smart-Field Desktop Install Smart-Field.exe Handheld Install Smart-Field.exe Smart-Office Install Smart-Office.msi Smart-Web Ga naar en vraag een account aan Hoe installeer ik de Smart-Field en Smart-Office? Dubbelklik op een van de.exe of.msi bestanden

77 Bijlage1 : Automatische toekenning meetitem namen Gebruikte afkortingen voor meetitems Bodem- en materiaalonderzoek IM PK M B DP Waterpastools WS VM RP P GPS Tools GS YL P Individueel Monster Partijkeuring (SIKB1000) Monster Boorstaat (SIKB2000) Dwarsprofiel waterbodem Waterpasstaat Volumemeting (Hoogte) ReferentiePunt Positie GPS Seriemeting IJklocatie Positie

78 Bijlage 2 :.csv Export, spreadsheets en regionale instellingen De juiste weergave in een spreadsheet (bv Excel) van (een met SMART geëxporteerd).csv-bestand is afhankelijk van de door de gebruiker ingestelde Windows instellingen voor: - Decimaalteken ( komma of punt ) - Lijstscheidingsteken ( puntkomma of komma ) Windows en Smart-Office De.csv Export kiest automatisch de regionale Windows gebruikersinstellingen. Smart-Web Decimaal- en lijstscheidingsteken worden op de site ingesteld. Vuistregel*: Woon je in continentaal Europa gebruik dan: - Decimaalteken: komma - Lijstscheidingsteken: puntkomma Uitzondering! Instellingen in Excel 2003: Menu Extra, Opties Woon je in een Engels sprekend land gebruik dan: - Decimaalteken: punt - Lijstscheidingsteken: komma *) Dit zijn de standaard Windows instellingen (Geldt niet voor Excel 2000 en Excel 2008)

79 Einde

BACK TO BASICS surveysoftware

BACK TO BASICS surveysoftware SMART-Office 2.3 SMART-Field 1.5 HANDLEIDING SMART 2 Juni 2013 1 Inhoud 0. Inleiding... 3 1. Samenvatting... 4 2. Installatie... 8 3. Gebruikershandleiding SMART-field... 11 3.1. Individuele monsters met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Inrichten van een nieuw company in Newbase

Inrichten van een nieuw company in Newbase Inrichten van een nieuw company in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 November 2013 versie 2.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Trimble Business Center Heavy Construction editie Publicatie informatie. Versie 1.20 September 2008

Trimble Business Center Heavy Construction editie Publicatie informatie. Versie 1.20 September 2008 Heavy Construction editie Publicatie informatie Versie 1.20 September 2008 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator?

Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? Wat is ClockIt: Easy Schedule Creator? ClockIt is een eenvoudig te gebruiken shift planning pakket. De gebruiksvriendelijke interface en krachtige rapporten maken ClockIt de ideale software om de uurroosters

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche?

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Dan is ArtWin professional dé oplossing! ArtWin Software is al meer dan 25 jaar de standaard software binnen veel entertainment- en evenementenbureaus. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Online Tracking System Handleiding van Webapplicatie

Online Tracking System Handleiding van Webapplicatie Online Tracking System Handleiding van Webapplicatie Online Tracking System Handleiding van Webapplicatie Door Micpoint B.V. Het Micpoint Online Track ing System is een totaal oplossing die snel en toegangk

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Software en service licenties 2012

Software en service licenties 2012 In dit document worden de EcoSys software en service licenties beschreven met bijbehorende prijzen en voorwaarden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden met ingang van 1 januari 2012, alle

Nadere informatie

België Distributeur. Contact gegevens. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8.

België Distributeur. Contact gegevens. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8.1 België Distributeur NIEUW!! Compustam installeren vanaf een USB-stick voor laptops en pc

Nadere informatie

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links Edumaat Tel: 079 360 37 18 Sloepkade 37 06 1343 55 86 2725EX, Zoetermeer Mail: info@edumaat.nl Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links LET OP: Deze handleiding bevat verwijzingen naar opdrachten

Nadere informatie

EasyTrade Lite Exposantenmodule

EasyTrade Lite Exposantenmodule EasyTrade Lite Exposantenmodule 2 Inhoudsopgave 1 EasyTrade starten PC... 4 1.1 Snelkoppeling maken... 4 1.2 EasyTrade starten... 4 2 EasyTrade starten Mac OS / Apple... 5 2.1 Snelkoppeling maken... 5

Nadere informatie

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud Google Drive Wat is google drive Google drive is het cloud systeem van google. Je kan er documenten, beelden, films. op kwijt. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van hun online applicaties zoals google

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

NaviControlCenter Document versie Juni 2011

NaviControlCenter Document versie Juni 2011 Document versie Juni 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Algemeen...3 0.1 Functie beschrijving...3 0.2 Product versie...3 0.3 Updates en informatie...3 0.4 Aansprakelijkheid...3 1. Instellingen...4 1.1 Verbinding...4

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Cloud

Handleiding Vodafone Cloud Handleiding Vodafone Cloud Hoe installeer ik Vodafone Cloud op mijn mobiel? 1. Download de app op je toestel via de Appstore. Gebruik de zoekterm Vodafone Cloud. 2. Zodra de app geïnstalleerd is klik je

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Handleiding. OPTAC Fleet Viewer. Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB. Telefoonnummer Helpdesk: 020 712 13 96 E-mail:

Handleiding. OPTAC Fleet Viewer. Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB. Telefoonnummer Helpdesk: 020 712 13 96 E-mail: OPTAC Fleet Viewer Handleiding Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Telefoonnummer Helpdesk: 020 712 13 96 E-mail: optacnl@stoneridge.com Document version 2.0 Part Number: 6939-166

Nadere informatie